Agenda


Voor de maand augustus:    klik hier

Voor de maand september:  klik hier

Informatieavonden 1e H. Communie 2019

Informatieve ouderavonden voor de 1e H. Communie : Maandag 24 september 20.00 uur op het parochieel centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel voor alle communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle. Dinsdag 25 september om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor alle communicanten uit Loon op Zand en De Moer. Mocht u op de voor u bestemde avond verhinderd zijn dan kunt u kiezen voor de andere avond.

Informatieavonden H. Vormsel 2019

Informatieavond voor ouders en Vormelingen voor het H. Vormsel: Maandag 17 september om 19.00 uur op het parochieel centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel  voor alle Vormelingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang- Capelle.

 

Doordeweekse eucharistievieringen

  • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 u. In de dagkapel kerk van St. Jans Onthoofding
  • Dinsdag om 10.15 u. in de Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene.
    De eerste dinsdag van de maand is pastor Groos, de andere dinsdagen pastoor Luijckx
  • Dinsdag om 18.30 u. in de Jozefkapel  van de St. Jan Kaatsheuvel
    De eerste dinsdag van de maand pastoor Luijckx,de andere dinsdagen pastor Groos.

Huwelijk

Overleden

mevrouw Cor Meeuwsen, 93 jaar
Uitvaart zaterdag 11 augustus 2018 om 10.30 uur in de kerk St. Jan in Kaatsheuvel

Doop

Zondag 19 augustus 2018 in Loon op Zand

14.30 uur : Doop Jorren Ligtvoet

 

Mededelingen

Misintenties:
Per e-mail doorgeven van een misintentie.
Als u kiest om via secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl uw misintentie op te geven en te betalen via
het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101
Willen we u vriendelijk vragen om bij de omschrijving van de bankopdracht ook de betreffende kerk te vermelden zodat de administratie het binnengekomen bedrag juist kan verwerken.

Website.
De parochiewebsite heeft enkele veranderingen ondergaan. Een ervan betreft het weergeven van de misintenties. Als u de opgegeven intenties op de website zoekt vindt u dat onder het kopje ACTUEEL in de balk onder de foto’s van de kerken. De intenties zijn per kerk weergegeven

Belangrijk: Het emailadres van de parochie voor Kaatsheuvel is gewijzigd. Het nieuwe mailadres luidt:  parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Gemengd koor St. Jan en koor St. Caecilia HH. M.v.G.
De vakantie voor de koorleden is begonnen. Tijdens de Eucharistievieringen zingen we dan samen.

Vakantierooster en vieringen.
Vanaf zaterdag 28 juli gaat het vakantierooster in voor de vieringen in de kerk HH. Mart. v. Gorkum en de H. Joachim in de Moer. Houdt u daarom de berichtgeving in de gaten.

Extra collecte:
In het weekend van 25 en 26 augustus wordt er t.b.v. de Miva aktie in alle kerken van onze parochie een extra collecte gehouden. Achter in de kerken vindt u meer informatie over de Miva aktie

Zomeropening kerk St. Jan
In de maanden juli en augustus is kerk St. Jan dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn vrijwilligers aanwezig die eventuele vragen kunnen beantwoorden

Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaats is vanaf 1 april geopend  van 9.00 uur tot 17.00 uur.