Agenda

Voor de maand juni:  klik hier

Voor de maand juli:  klik hier

 

 

 

Doordeweekse eucharistievieringen

  • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 u. In de dagkapel kerk van St. Jans Onthoofding
  • Dinsdag om 10.15 u. in de Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene.
    De eerste dinsdag van de maand is pastor Groos, de andere dinsdagen pastoor Luijckx
  • Dinsdag om 18.30 u. in de Jozefkapel  van de St. Jan Kaatsheuvel
    De eerste dinsdag van de maand pastoor Luijckx,de andere dinsdagen pastor Groos.

Huwelijk

Overleden

mevrouw Annie Damen-Leijtens, 90 jaar
Uitvaart maandag 18 juni 2018 om 10.30 uur in de kerk St. Jan Kaatsheuvel

mevrouw Ria de Man, 76 jaar
Avondwake maandag 18 juni 2018 om 19.00 uur in de kerk HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel
Uitvaart dinsdag 19 juni 2018 om 10:30 uur in de kerk HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel

Doop

Zondag 1 juli wordt om 12.30 uur Tim van Rijn gedoopt in kerk St. Jan Kaatsheuvel

 

Mededelingen

Misintenties:
Zou u zo goed willen zijn om bij het schriftelijk opgeven van een misintentie het volgende te vermelden:
Naam kerk, tijd viering, uw telefoonnummer. Het stipendium voor een intentie is € 11,00.

Website.
De parochiewebsite heeft enkele veranderingen ondergaan. Een ervan betreft het weergeven van de misintenties. Als u de opgegeven intenties op de website zoekt vindt u dat onder het kopje ACTUEEL in de balk onder de foto’s van de kerken. De intenties zijn per kerk weergegeven

Belangrijk: Het emailadres van de parochie voor Kaatsheuvel is gewijzigd. Het nieuwe mailadres luidt:  parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Verdiepingscursus CaFE
Op maandag 18 juni vindt in het Parochieel Centrum te Kaatsheuvel een slotavond plaats van de verdiepingscursus CaFE. Deze avond begint om 19.00 uur. Omdat deze avond begint met een maaltijd is het belangrijk dat u zich, indien u deze avond wilt bijwonen, van tevoren aanmeldt.
Parochie Secretariaat 0416 361215 of Parochieel Centrum 0416 272515

Dringende oproep
Onze kerken worden regelmatig schoongemaakt door een aantal vrijwilligers. Hun werk wordt zeer gewaardeerd, op dit moment zijn een aantal van hen, die de zorg hebben voor de St. Jan in Kaatsheuvel, door omstandigheden gestopt. Daarom deze dringende oproep. Mocht u nog tijd en zin hebben om de schoonmaakploeg uit de nood te helpen neem dan contact op met de kosteres van de St. Jan, mevr. Nellie Klijsen bereikbaar via het telefoonnummer van het parochieel centrum 0416 27 25 15

Zomeropening kerk St. Jan
Vanaf zondag 1 juli is kerk St. Jan dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Er zijn vrijwilligers aanwezig die eventuele vragen kunnen beantwoorden.

Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaats is vanaf 1 oktober geopend  van 9.00 uur tot 17.00 uur.