Agenda

 

 

 

 

November 2014
H. Joachim, De Moer
St. Jans Onthoofding
Loon op Zand
HH. Martelaren v. Gorkum
Kaatsheuvel
St. Jan
Kaatsheuvel
Bijz. heden
Zaterdag 1 november
Hoogfeest
Allerheiligen
19.00 u.
Pastor J. Groos/ diaken
J. Dommeck
Dameskoor
19.00 u.
P. Luijckx
Caeciliakoor
Zondag 2 november
Allerzielen
9.30 u. P. Luijckx/ J. Dommeck
Euch. + gravenzegening
muziekver. St. Joachim
Geen viering om 9.30
19.00 u. Euch. + gravenzegening
P. Luijckx / J. Dommeck
Geen viering om 9.30
19.00 u. Gebedsviering
Werkgroep eredienst
Caecilia koor
11.00 u.
J. Groos
Gemengd koor
gravenzegening
St. Jozef 13.00 u.
St. Jan 14.00
HH. MG 15.00 u.
Zondag 2 november12.00 u. Hubertusviering
P. Luijckx
m.m.v. de M'oertonen *
19.00 uur Gebedsviering
Werkgroep Avondwake
Gemengd koor
viering op het kerkplein
Zondag 9 november
Willibrordzondag
Patroonsfeest parochie H. Willibrord.11.00 u. Willibrord Mis.
P. Luijckx, J. Groos, J. Dommeck
Gemengd koor
Er is op deze dag één viering in de parochie met een eigen misboekje.
Zaterdag 15 november19.00 u.
P. Luijckx
St. Caecilia koor
Zondag 16 november9.30 u. Caecilia mis
P. Luijckx
Herenkoor
9.30 u.
J. Groos/ J. Dommeck
Caecilia koor
11.00 u. Caecilia mis
J. Groos/ J. Dommeck
Gemengd koor
Zaterdag 22 november
Hoogfeest
Christus Koning
19.00 u. gezinsviering
J. Groos/ J. Dommeck
Kinderkoor St. Janneke
19.00 u.
P. Luijckx
Samenzang
Zondag 23 november
Hoogfeest
Christus Koning
9.30 u.
J. Groos/ J. Dommeck
Samenzang
9.30 u. m.m. v. twee Gilden
P. Luijckx
Dameskoor
11.00 u. gezinsviering
J. Groos/ J. Dommeck
cd
*
Zaterdag 29 november
1e zondag van de Advent
19.00 u.
P. Luijckx
Zondag 30 november
1e zondag van de Advent
9.30 u.
P. Luijckx
Herenkoor
9.30 u.
J. Groos
Caecilia koor
11.00 u.
J. Groos
Samenzang

Vieringen door de week op maandag. woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 uur in de dagkapel van de St, Jan Onthoofding, Loon op Zand.
Iedere dinsdag om 10.15 uur is er in de kapel van het Woonzorgcentrum De Venloene in Kaatsheuvel een viering. De eerste dinsdag van de maand gaat pastor J. Groos voor en de andere dinsdagen pastoor P. Luijckx.

Dinsdagavond is er om 18.30 uur in de St. Jozefkapel van de St. Jan in Kaatsheuvel een viering. De eerste dinsdagavond van de maand gaat pastoor P. Luijckx voor. De andere dinsdagenavonden pastor J. Groos.

Kom jij ook naar de kinderkerk?

Zondag 9 november 11.00 uur vieren we het Feest van de H. Willibrord in de kerk van Sint Jan in Kaatsheuvel. We vieren deze dag ook de fusie van de parochiekerken uit kinderkerkKaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer die op 30 september 2012 was Samen vormen we één parochie en vieren dit feest gezamenlijk in één kerk op de feestdag van de heilige Willibrord.
Wij gaan tijdens deze viering naar een eigen kinderviering in de pastorie van de St. Jan in Kaatsheuvel.Alle kinderen zijn welkom, van superklein tot groot.

Vind je het moeilijk om mee te gaan, dan mag één van de ouders ook mee met de begeleiders.We zijn vóór de communie weer terug in de kerk, zodat jij eventueel toch de hostie of een kruisje kunt ontvangen. Na de kinderkerk is er voor de kinderen ranja en iets lekkers.Jij komt toch ook wel op dit bijzonder, feest?

Het thema van deze kinderkerk is: Een blijde boodschap voor iedereen.

Patroonsfeest parochie  H. Willibrord

Zondag 9 november is het feest van de Heilig Willibrord, de patroonheilige van onze parochie. We vieren het feest dit jaar met een plechtige Eucharistie in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel. Het Gemengd Koor verzorgt de gezangen. Tijdens de viering is er een kindernevendienst in het parochieel centrum. De kinderen komen voor de communie terug in de kerk.Na  de viering is er in de kerk gelegenheid om bij een kopje koffie of thee samen na te praten. Ook aan de kinderen is gedacht in de vorm van limonade en wat lekkers. Belangrijk om te weten: In het weekend van 8 en 9 november is er in de andere kerken van onze parochie geen viering. Alle parochianen zijn van harte welkom om dit feest met ons te vieren.

Noveen H. Willibrord
Graag nodigt het pastorale team u uit om in de dagen voor het patroonsfeest van onze parochie een
noveengebed te bidden. Een noveen is een serie van negen gebeden tot God of een heilige, in dit geval de H. Willibrord. In de noveen bidden wij speciaal voor onze parochie H. Willibrord.De noveenkaarsen met daarop de afbeelding van de H. Willibrord, vindt u in al onze parochiekerken bij het Mariabeeld in de Mariakapel. Zij kosten € 5,= en deze kaarsen branden negen brandt. U mag de kaars in de kerk aansteken of thuis. Het noveengebed vindt u bij de uitgangen van de kerken.

Mistintenties

St. Jan de Doper, Kaatsheuvel
HH. Martelaren van Gorkum, Kaatsheuvel
St. Jans Onthoofding, Loon op Zand
St. Joachim, De Moer  

jan-kaats-100St. Jan de Doper Kaatsheuvel

Misintenties zondag 2 november

Bijzondere intentie
Tiny Klerkx
Piet Akkermans
Overl. Ouders Roelen Zijlmans
Tiny van Kuijck Roelen en zoon Marco
Jan Smit
Miel Brekelmans Voets
Pietje van Woensel Schoenmakers
Jan Klijn
Ouders van der Velden van Zon
Ouders van de Wouw Heuer
Overl. Ouders Brouwers van Wanrooij,  dochter Riky en schoonzoon Cor
Jan van Alphen
Overledenen familie Verhoeven Laurijsen
Arie Uijttewaal

Misintentie dinsdag 4 november

Jeanne Beerens van Dongen

 

berndijk-100HH. Martelaren van Gorkum
Kaatsheuvel

Misintenties zaterdag 1 november

Bijzondere intentie voor een Gouden huwelijk
Gerard van Loon
Wim Smits
Ouders v. Boxtel v.d.Wouw en zonen Dingeman, André, Ben en schoonzoon Mari  Ouders Zaan Determann en schoonzoon Herman
Familie Kemmeren  Akkermans

 

 

jan-loon.100St. Jans Onthoofding
Loon op Zand

 

Misintenties Zaterdag 1 november
19.00 uur: Allerheiligen

Jan Hamers
Overleden familie van Noije – v.d. Schoor
Jaargetijde Ad van Noije

 

Misintenties zondag 2 november
19.00 uur:  Allerzielen

Jan van Laarhoven
Wil Vermeer
Rien en Corrie Haans van Loon
Ria van Noije – Coomans
Eugene Verdaasdonk en Elisabeth Verdaasdonk – Kappen
Kees Vermeulen
Christ Vermeer
Harry Huijbregts b.g.v. verjaardag
Adrie en Corrie Pijnenburg – Vermeer
Frans Vromans
Overleden familie Toorians – v.d. Hurk
Familie Vermeulen – van Dongen
Hans Maas – Sadée
Franca v.d. Ven – van Woensel
Overleden familie v.d. Ven – van Hooren
An en Sjan Monsieurs
Overleden ouders Coomans – Maas
Monseigneur Michel Coomans
Ouders Chabot – Vugts en kleindochter Thalita
Jan Hamers
Overleden ouders de Jong – van Loon en Jensen de Jong
Overleden familie Ligthart – Huijben en Thom
Cees Vermeer
6e Jaargetijde Wiesje Horvers – Vlamings
Ouders en familie v.d. Schoor – Snoeren
Cor Mol en overleden ouders Mol – van Breugel
Harrie van de Boer en zoon Rinie
Marij de Klerk – Geertsen
Overleden ouders de Klerk – Hexspoor
Jan Hentenaar
Annie van Lier namens dochter Anne-Marie
Gedachtenis aan An van Broekhoven – van Laarhoven
Jurre Kuijpers
Jan en Zus Oomen – Coomans
Gonny de Jongh – Maas
Overleden leden van de kerkhofploeg
Antonius Snoeren
Loes Timmers – Snoeren

 

 

 

 

joachim-100H. Joachim, De Moer

Misintenties

zondag 2 november 2014

Pastoor Gijzelaars                                                                                                       Overl.  v.d. Familie Brouwers                                                                                      Overl.  v.d. Familie de Groot                                                                                    Wilhelmus en Cornelia Klijn- van Opstal
Overleden ouders de Kort-Broeders zonen Jan en Rien
Adje Smits-Klijn
Martin en Arnoud  Boons
Ada de Jong
Peter Siemons
Jos  Riemslag
Piet en Marieke Cleijn-Brabers
Overl.  v.d.  Familie Klijn-  Kemmeren
Dingeman Dingemans en Marie Dingemans-Verboven
Piet de Horde en Dora de Horde-Lek                                                                   Jaargetijde Piet den Boer en Johanna den Boer- van Zon
Pauw den Boer en zoon Johan
Overl. v.d.  Familie Kemmeren- Schellekens

Jaargetijde Mien en Antoon Brabers-Cleijn en zonen Ad en Gerard
Adrianus van Beek en Cornelia van Beek- v.d. Made
Overl. Ouders Emmen-Schellekens en zonen Jan en Albert
Jan en Dora Gielen- van Bommel
Kees en Koosje Dingemans                                                                                              Jos Verboven (Zijstraat)
Dingeman van der Hoeven en Lies van der Hoeven-Oerlemans
Jan Selders en Rika Selders-Oerlemans
Jo en Rika Koks-van Wanrooij
Jan en Riek Oerlemans- Vrienten
Jos Verdaasdonk
Christ en Sjaan van Bavel-Sup en dochter Jolanda
Gert en Nolda van Gorkom-Dingemans
Overl. v.d. Familie Verboven-Klijn
Overl. v.d. Familie Hazenberg                                                                                       Harrie en Riet-Smulders-Swolfs

 

Familieberichten

Overleden

mevrouw Josephina Cornelia ( Josje) van Riel – Adams, 95 jaar
Uitvaart zaterdag 25 oktober om 12.30 uur in de parochiekerk St. Jans Onthoofding, Loon op Zand

Doop

 

 Huwelijk

Mededelingen

Aanpassing vieringen en viering tijden begin november

Parochiekerk HH. Martelaren van Gorkum: zaterdag 1 november Eucharistieviering t.g.v. Allerheiligen m.m.v. Koor St. Caecilia.

Zondag 2 november 09.30 uur: geen viering. Zondag 2 november 19.00 uur herdenkingsdienst overledenen afgelopen jaar m.m.v. koor St Caecilia.

Parochiekerk St. Jan: zondag 2 november 19.00 uur herdenkingsdienst overledenen afgelopen jaar m.m.v. gemengd koor.

Gravenzegening: Zondag 2 november

Kerkhof St.Jozef 13.00 uur
Kerkhof St. Jan  14.00 uur
Kerkhof HH. Martelaren v Gorkum 15.00 uur

Patroonsfeest parochie  H. Willibrord: Alle parochiekerken: In het weekend van 8en 9 november wordt het feest van de H. Willibrord gevierd. Daarom dat weekend alleen een feestelijke Eucharistieviering in parochiekerk St. Jan te Kaatsheuvel.

Zondag 9 november is het feest van de Heilig Willibrord, de patroonheilige van onze parochie. We vieren het feest dit jaar met een plechtige Eucharistie in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel Alle parochianen zijn van harte welkom om dit feest met ons te vieren. Het Gemengd Koor verzorgt de gezangen. Tijdens de viering is er een kindernevendienst in het parochieel centrum. De kinderen komen voor de communie terug in de kerk. Na  de viering is er in de kerk gelegenheid om bij een kopje koffie of thee samen na te praten. Ook voor de kinderen is er iets lekkers Noveen H. Willibrord Graag nodigt het pastorale team u uit om in de dagen voor het patroonsfeest van onze parochie een noveengebed te bidden.
Een noveen is een serie van negen gebeden tot God of een heilige, in dit geval de H. Willibrord. Een noveen is een gebed van negen dagen met speciale intenties. In de noveen bidden wij speciaal voor onze parochie H. Willibrord. De noveenkaarsen met daarop de afbeelding van de H. Willibrord vindt u in al onze parochiekerken bij de Mariakapel, Mariabeeld. Zij kosten € 5,= en deze kaars brandt 9 dagen. U mag de kaars in de kerk aansteken of thuis. Het noveengebed vindt u bij de uitgangen van de kerken

Website: De agenda van de parochiewebsite is vernieuwd.

Het Stiltecentrum in de St. Jan is elke dag open van 9.00-17.00 uur.