Agenda

Agenda

Voor de maand augustus:Vieringen in augustus
Voor de maand september: september 2016

Parochieberichten

jan-kaats-100St. Jan, Kaatsheuvel

 Misintenties zondag 4september 2016 om  11.00 uur

Pastoor Herman Smarius vanwege verjaardag
Jan Smit
Familie van Gestel – Verbaandert
Theo van der Linden en Cato van der Linden – Dekkers
Riet Nannes – Verboven vanwege koor St. Jan
Sjaan Akkermans – Hamers
Koos van Laarhoven en overleden familie
Overleden ouders van Lier
Ita van der Linden – Wajong vanwege trouwdag
Hanny Schellekens – Melis

 

 

 

jan-loon.100St. Jan, Loon op Zand

Misintenties zondag 4 september 2016 om 09.30 uur

Jan van Laarhoven
Paul Vermue
Riek en Cees van Rooij – van Iersel
Emile van Beers
Hans Clijsen
Zus van der Linden – Marisaël
Trees van Mierlo – Nieuwesteeg
Overleden familie Mutsaers – van Beers
Sjef Biemans b.g.v. verjaardag
Ria Teinissen – de Bruin in liefdevolle herinnering
Familie Standaert – v.d. Burg

 

Misintentie dinsdag 6 september : kapel Venloene

Maandelijkse gedachtenis aan Marinus Pijnenburg

 

berndijk-100HH. Martelaren van Gorkum, Kaatsheuvel

  zondag 4 september  2016  om 9.30 uur

Ad van Gorkum vanwege verjaardag
Han en Stien van Noije – Hamers en dochter Jolanda
Marianne van Lanschot – Berendsen


joachim-100St. Joachim, De Moer

Misinntentie zaterdag 3 september 2016 om19.00 uur

Voor het welzijn van onze parochianen
Nellie Klijn-Poppelaars b.g.v. verjaardag
Wilhelmus en Wilhelmina Houtepen – van Wezel

 


 Overleden

Mevrouw Sjaan van Leijsen – van Gorkom, 79 jaar
Uitvaart maandag 29 augustus 2016 om 11.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand

Mevrouw Toos van Drongelen in ’t Groen,  85 jaar
Uitvaart  vrijdag 26 augustus 2016 om 10.30 uur in de kerk van St Jan, Kaatsheuvel

 

Doop

 

Mededelingen

In verband met vakantie is er op  dinsdag  30 augustus geen viering in de   St.  Jozefkapel van de St. Jan.

Informatieavonden 1e H. Communie en H. Vormsel

Informatieve ouderavonden voor de 1e H. Communie :
Maandag 26 september 20.00 uur in de Theresiaschool te Kaatsheuvel voor alle communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle.

Dinsdag 27 september om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor alle communicanten uit Loon op Zand en De Moer.

Mocht u op de voor u bestemde avond verhinderd zijn dan bent u ook welkom op de andere avond.

Informatieavond voor ouders en Vormelingen voor het H. Vormsel:

Maandag 19 september om 19.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel voor alle Vormelingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang- Capelle

 Kinderkoor Parochie Heilige Willibrord in de St. Jan in Kaatsheuvel i.o.

Na de zomervakantie willen wij een kinderkoor opzetten,dat gaat zingen tijdens de gezinsvieringen in de St. Jan te Kaatsheuvel.
De eerste gezinsviering zal zijn op 9 oktober 2016.
De repetities zullen wekelijks plaatsvinden op woensdagavond van 18:15 tot 19:00 uur in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat te Kaatsheuvel.

De eerste les is op woensdag 14 september 2016

Kinderen kunnen zich aanmelden via secretariaat@parochiewillibrord.nl of per telefoon 0416 – 361215

Kleding inzameling.

Dagelijks kunt u nette kleding deponeren in het daarvoor bestemde luik, gelegen in de inrit tussen de panden Hoofdstraat 28 en 30 in Kaatsheuvel. Wilt u de kleding persoonlijk afgeven), dit kan op dinsdag van 9.00 uur tot 11.00 uur bij het parochieel centrum, (ingang groene poortje, de laatste deur aan de linker kant (zie de poster achter in het kerkportaal)