Agenda

November 2014H. Joachim, De MoerSt. Jans Onthoofding
Loon op Zand
HH. Martelaren v. Gorkum
Kaatsheuvel
St. Jan
Kaatsheuvel
Bijz. heden
Zaterdag 1 november
Hoogfeest
Allerheiligen
19.00 u.
Pastor J. Groos/ diaken
J. Dommeck
Dameskoor
19.00 u.
P. Luijckx
Caeciliakoor
Zondag 2 november
Allerzielen
9.30 u. P. Luijckx/ J. Dommeck
Euch. + gravenzegening
muziekver. St. Joachim
Geen viering om 9.30
19.00 u. Euch. + gravenzegening
P. Luijckx / J. Dommeck
Geen viering om 9.30
19.00 u. Gebedsviering
Werkgroep eredienst
Caecilia koor
11.00 u.
J. Groos
Gemengd koor
gravenzegening
St. Jozef 13.00 u.
St. Jan 14.00
HH. MG 15.00 u.
Zondag 2 november12.00 u. Hubertusviering
P. Luijckx
m.m.v. de M'oertonen *
19.00 uur Gebedsviering
Werkgroep Avondwake
Gemengd koor
viering op het kerkplein
Zondag 9 november
Willibrordzondag
Patroonsfeest parochie H. Willibrord.11.00 u. Willibrord Mis.
P. Luijckx, J. Groos, J. Dommeck
Gemengd koor
Er is op deze dag één viering in de parochie met een eigen misboekje.
Zaterdag 15 november19.00 u.
P. Luijckx
St. Caecilia koor
Zondag 16 november9.30 u. Caecilia mis
P. Luijckx
Herenkoor
9.30 u.
J. Groos/ J. Dommeck
Caecilia koor
11.00 u. Caecilia mis
J. Groos/ J. Dommeck
Gemengd koor
Zaterdag 22 november
Hoogfeest
Christus Koning
19.00 u. gezinsviering
J. Groos/ J. Dommeck
Kinderkoor St. Janneke
19.00 u.
P. Luijckx
Samenzang
Zondag 23 november
Hoogfeest
Christus Koning
9.30 u.
J. Groos/ J. Dommeck
Samenzang
9.30 u. m.m. v. twee Gilden
P. Luijckx
Dameskoor
11.00 u. gezinsviering
J. Groos/ J. Dommeck
cd
*
Zaterdag 29 november
1e zondag van de Advent
19.00 u.
P. Luijckx
Zondag 30 november
1e zondag van de Advent
9.30 u.
P. Luijckx
Herenkoor
9.30 u.
J. Groos
Caecilia koor
11.00 u.
J. Groos
Samenzang

December 2014H. Joachim, De MoerSt. Jans Onthoofding, Loon op ZandHH. Martelaren v. Gorkum, KaatsheuvelSt. Jan, Kaatsheuvel
Zaterdag 6 december
2e zondag van de Advent
19.00 u.
P. Luijckx/ J. Dommeck
St. Caecilia koor
Zondag 7 december
2e zondag van de Advent
9.30 u.
P. Luijckx/ J. Dommeck
Dameskoor
9.30 u.
J. Groos
Caecilia koor
11.00 u.
J. Groos
gemengd koor
Zaterdag 13 december
3e zondag van de Advent
19.00 u.
J. Groos/ J. Dommeck
Samenzang
Zondag 14 december
3e zondag van de Advent
9.30 u.
P. Luijckx
Samenzang
9.30 u.
J. Groos/ J. Dommeck
Herenkoor
11.00 u.
P. Luijckx
Samenzang
Zaterdag 20 december
4e zondag van de Advent
19.00 u.
J. Groos
Samenzang
Zondag 21 december
4e zondag van de Advent
9.30 u.
J. Groos
Dameskoor
9.30 u.
P. Luijckx/ J. Dommeck
Caecilia koor
11.00 u.
P. Luijckx/ J. Dommeck
Gemengd Koor
Woensdag 24 december
Kerstavond
19.00 u.
J. Groos
St. Caeciliakoor
15.00 u Peuter/kleuter
P. Luijckx
Samenzang
15.00 u Peuter/kleuter
J. Dommeck
Samenzang
18.15 u Gezinsviering Euch.
P. Luijckx/ J. Dommeck
La Jeunesse
16.30 u Gezinviering Euch.
J. Groos
K.K. St. Janneke
16.30 u Gezinsviering Euch
P.Luijckx/ J. Dommeck.
cd
22.00 u. Eucharistie viering
P. Luijckx/ J. Dommeck
Gemengd Koor
22.00 u. Euch. viering
J. Groos
Herenkoor
20.00 u. Eucharistie viering
P.Luijckx/ J. Dommeck
St. Caeciliakoor
Donderdag 25 december
Hoogfeest
9.30 u.
P. Luijckx
Allegria
11.00 u. Kinderkerk
P. Luijckx
Dameskoor
9.30 u.
J. Groos
St. Caeciliakoor
11.00 u.
J. Groos
Gemengd Koor
Vrijdag 26 december
2e Kerstdag
St. Stefanus
9.30 u. Euch. Viering
J. Groos/ J. Dommeck
Echo der Duinen
11.00 u. Euch. Viering
P. Luijckx
Samenzang
Zaterdag 27 december
Hoogfeest
H. Familie
19.00 u
P. Luijckx
Samenzang
Zondag 28 december
Hoogfeest
H. Familie
9.30 u.
J. Groos/ J. Dommeck
St. Caecilia
9.30 u.
P. Luijckx
Dameskoor
11.00 u.
J. Groos/ J. Dommeck
Samenzang
Woensdag 31 december
Oudjaarsdag
17.30 u. Oudejaarsvier.
P. Luijckx
St. Caecilia
19.00 u. Oudejaarsviering
P. Luijckx
Samenzang
19.00 u. Oudejaarsviering
J.Groos - St Jozefkapel
Samenzang
donderdag 1 jan.
Nieuwjaarsdag
Maria, Moeder Gods
9.30 u.
J. Groos
Samenzang
11.00 u.
P. Luijckx
Samenzang

Vieringen door de week op maandag. woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 uur in de dagkapel van de St, Jan Onthoofding, Loon op Zand.
Iedere dinsdag om 10.15 uur is er in de kapel van het Woonzorgcentrum De Venloene in Kaatsheuvel een viering. De eerste dinsdag van de maand gaat pastor J. Groos voor en de andere dinsdagen pastoor P. Luijckx.

Dinsdagavond is er om 18.30 uur in de St. Jozefkapel van de St. Jan in Kaatsheuvel een viering. De eerste dinsdagavond van de maand gaat pastoor P. Luijckx voor. De andere dinsdagenavonden pastor J. Groos.

Woensdag 17 december om 13,30 uur in de Werft een Adventsviering. Voorganger is pastoor P. Luijckx..
Dinsdag 23 december om 14.00 uur is d kapel van het Woon en Zorgcentrum De Venloene is er een advent/Kerstviering met medewerking van pastoor P. Luijckx.

Mistintenties

St. Jan de Doper, Kaatsheuvel
HH. Martelaren van Gorkum, Kaatsheuvel
St. Jans Onthoofding, Loon op Zand
St. Joachim, De Moer

jan-kaats-100St. Jan de Doper Kaatsheuvel


Misintenties zondag 30 november

Tiny van Kuijk Roelen (jaarget.)
Willie Peters (jaarget.)
Peter Pulles
Gerard Groenendaal (jaarget)
Ouders van der velden van Zon (jaarget)
Cor Roelen
Gerrie van den Rijken Leijtens

 

berndijk-100HH. Martelaren van Gorkum
Kaatsheuvel

Misintenties zondag 30 november

Gerard Damen (verjaardag)
Fam. Kantelberg Robben.

 

jan-loon.100St. Jans Onthoofding
Loon op Zand

 Misintenties   

zondag 30 november

Ter nagedachtenis aan Mien van Noije – Hamers ,
Jan van Noije en overleden broers en zussen

 

 

joachim-100H. Joachim, De Moer

Misintenties  zaterdag 29 november

Jos Klijn
Voor het welzijn van onze parochianen

 

Familieberichten

Overleden
Mevr. Vesters – van der Krabben,  91 jaar
Uitvaartdienst zaterdag 22 november 2014 om 13.30 uur in de St. Jan Kaatsheuvel

 

Doop

Jennifer Brands 11.00 uur    in de parochiekerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand       

 Huwelijk

Mededelingen

Tijdens de advent zijn er weer oecumenische vespervieringen in de Gereformeerde kerk De Brug (bij Zidewinde) op zondag om 17.00 uur.

We blikken vooruit en zijn op zoek naar….
Beste kinderen en ouders / verzorgers,

December staat weer voor de deur, een maand van feest en gezelligheid.
Eind van deze decembermaand vieren we Kerstmis, de geboorte van Kindje Jezus. Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd, met name in gezinnen en in de Kerk. Juist voor de peuters en kleuters is er op
Woensdag 24 december om 15.00 uur in de Kerk HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel een Peuter/ kleuter viering.
In deze viering is er bijzondere aandacht voor de aller kleinste kinderen.
Voor deze kindvriendelijke viering hebben we kinderen en ouders nodig.
Zou u en uw kinderen graag willen helpen zodat er voor de peuters en kleuters
ook een feestelijk kerstviering is, neem dan snel contact op via het mailadres secretariaat@parochiewillibrord.nl of telefonisch via nummer 0416 361215
We hopen dat er extra veel kinderen en ouders zullen reageren, omdat het echt nodig is om juist voor de peuters en kleuters een mooie Kerstviering te verzorgen 

Adventsbijeenkomsten: op de donderdagen 4, 11, 18 december worden er in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat weer Advent bijeenkomsten gehouden. Tijd van de  bijeenkomst  20.00 uur- 21.30 uur. U bent van harte welkom!

Adventscollecte: In het weekend van 13 en 14 december wordt er in de kerken van onze parochie een extra collecte gehouden. Deze is bestemd om kleinschalige ontwikkelingsprojecten te steunen.

Kerstzangmiddag: op zondag 14 december om 14.00 uur organiseert het koor St.Caecila van de kerk HH. Mart. van Gorkum een kerstmiddag waaraan meerdere koren deelnemen. U bent hartelijk welkom. Voor meer informatie zie de aanplakbiljetten

Het Stiltecentrum in de St. Jan is elke dag open van 9.00-17.00 uur.