Agenda

Waar en wanneer is de mis in de Parochie Heilige Willibrord? Klik op de blauwe naam van de kerk om de agenda in te zien.


St. Jan de Doper, Kaatsheuvel
HH. Martelaren van Gorkum, Kaatsheuvel
St. Jans Onthoofding, Loon op Zand
St. Joachim, De Moer
 

 

jan-kaats-100St. Jan de Doper Kaatsheuvel

Di.  19 aug. 18.30 uur   Eucharistieviering St. Jozefkapel
Celebrant: pastor J. Groos

Zo. 24 aug.11.00 uur    Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor J. Groos en diaken J. Dommeck

misintenties:
Fam. van Gestel- Verbaandert
Willy  Muskens
Nel Sins van Heijst
Henk Brent
Riek Biekens van Vugt
Misintentie uit dankbaarheid

Ma. 25 aug. 08.30 uur  Getijdengebed (kerkelijk morgen gebed) in het Stiltecentrum

Di.  26 aug. 18.30 uur   Eucharistieviering St. Jozefkapel
Celebrant: pastor J. Groos

Zo.31 aug.  11.00 uur     Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor J. Groos

 

berndijk-100HH. Martelaren van Gorkum
Kaatsheuvel

 

Za 23 aug.19.00 uur      Eucharistieviering met samenzang
                                     Celebrant pastor J. Groos en diaken J. Dommeck

misintenties:
Anny Kivits Montée
Eduard Koks
Annie van der Linden Snoeren
Nel de Nijs
Annie de Man Vrinten
Ouders Hamers van Leijsen en dochter Ria (verjaardag)

 

 

jan-loon.100St. Jans Onthoofding
Loon op Zand

Zo. 24 aug.9.30 uur    Eucharistieviering met samenzang
Celebrant: pastor J. Groos en diaken J. Dommeck

misintenties:

Jaargetijde Sjef van de Velden
Pierre Standaert
Jaargetijde Riet Dobbelsteen – Kuijpers
6e Jaargetijde  Sjef Biemans
2e Jaargetijde Annie van den Hout -  Grootswagers

Di. 26 aug. 10.15 uur  Eucharistieviering in de kapel van de Venloene

misintentie:

Bart Bollen

Zo. 31 aug.9.30 uur    Eucharistieviering m.m.v. herenkoor
Celebrant: pastor J. Groos

 

joachim-100H. Joachim, De Moer

Za. 30 aug. 19.00 uur      Eucharistieviering m.m.v. koor St. Caecilia
                                      Celebrant pastor J. Groos
misintenties:

 

 

 

 

Familieberichten

Overleden

mevrouw Hedwig Moonen – Steinweg, 95 jaar
Uitvaart maandag 25 augustus 2014  om 11.00 uur  kerk Sint Jans Onthoofding te Loon op Zand

 

 

Doop

Huwelijk

 

 

Mededelingen

1      Extra collecte:

In het weekend van 23 en 24 augustus vindt er een extra collecte plaats ten bate van de MIVA

2.   Nieuwe tekst Onze Vader Tot nu toe was de tekst van het Onze Vader in Nederland en Vlaanderen niet elijk, daarom heeft de gezamenlijke commissie van Nederland en Vlaanderen voor een aangepaste versie gezorgd. Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend. De tekst luidt:
“Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren
en breng ons niet in beproeving
                 maar verlos ons van het kwade.”

3. Openstelling kerk St. Jan:
Vanaf dinsdag 1 juli t/m eind augustus is de kerk St. Jan ‘s middags geopend. Er zijn mensen aanwezig, die u indien gewenst rond kunnen leiden en van informatie kunnen voorzien.

3      Kerkhofploeg:
Deze groep vrijwilligers kampt momenteel met een aantal zieken en zou graag       aanvulling willen van de ploeg. Als u tijd en belangstelling hebt om een keer per week op vrijdagmorgen mee te helpen aan de verzorging van het kerkhof kunt u zich melden bij het secretariaat tel. 0416- 272515

4      De werkgroep bezoekdienst
Deze groep onderhoudt voor onze parochie gemeenschap de contacten met zieke, oudere en eenzame parochianen. Zou u graag binnen deze werkgroep mee willen werken, neem dan contact op met het parochieel centrum te bereiken via telefoonnummer: 0416 272515 (ma t/m vrij bereikbaar tussen 09.30 u en 11.30 u).

5. Het Stiltecentrum in de St. Jan is elke dag open van 9.00-17.00 uur.