Agenda

Agenda

Voor de maand oktober: klik:oktober-2016
Voor de maand november: klik november-2016

Doordeweekse eucharistievieringen in oktober:

  • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 u. In de dagkapel kerk van St. Jans Onthoofding
  • Dinsdag om 10.15 u. in de Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene
    De eerste dinsdag van de maand is pastor Groos, de andere dinsdagen pastoor Luijckx
  • Dinsdag om 18.30 u. in de Jozefkapel  van de St. Jan Kaatsheuvel
    De eerste dinsdag van de maand pastoor Luijckx,de andere dinsdagen pastor Groos.

Parochieberichten

jan-kaats-100St. Jan, Kaatsheuvel

 Misintenties zondag 26 februari  2017 om  11.00 uur

Hanny Schellekens-Melis,  vanwege jaargetijde
Familie van Gestel – Verbaandert
de Heer Kroot, vanwege zijn jaargetijde

 

 

jan-loon.100St. Jan, Loon op Zand

Misintenties zondag 26 februari 2017 om 9.30 uur

Wim Kools
Annie Fischer – Dols
Rien en Corrie Haans – van Loon
Voor de zielerust van Mieke  Vrenken – Verbunt
Jaargetijde Truus Marisaël – v.d. Velden
Wil en Toos Vermeulen
Pierre Standaert

 

berndijk-100HH. Martelaren van Gorkum, Kaatsheuvel

 

Misintenties zaterdag 25 februari 2017 om 19.00 uur

Marie van der Plas – Zwaans vanwege huwelijk
Piet Adams

 

joachim-100St. Joachim, De Moer

 

Misintenties zondag 26 februari 2017 om 9.30 uurVoor het welzijn van onze parochianen

Misintentie woensdag 1 maart 2017 om 17.30 uur Aswoensdag:

Voor de overleden pastoors van de kerk van de H. Joachim

Misintentie zaterdag 4 maart 2017 om 19.00 uur

Voor de overleden weldoeners van de kerk H. Joachim

 


Overleden

de heer Cor Grootswagers,  84 jaar
de avondwake is zondag 19 februari 2017 om 18.30 uur.
Uitvaart maandag 20 februari 2017 om 10.30 uur in de kerk van St Jan Kaatsheuvel

mevrouw Zus v.d.Linden -Schapendonk
Uitvaart vrijdag 24 februari  2017 om 10.30 uur in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum

de heer Rene Ravesteijn, 66 jaar
Uitvaart  zaterdag 25 februari 2017 om 10.30 uur in de kerk HH. Martelaren van Gorkum

Doop

.

Mededelingen

We hebben we afgelopen week afscheid genomen van Cor Grootswagers, moge hij ruste in vrede.

Misintentie betalen per bank:

Als u per bank betaalt voor een misintentie wilt u bij de overschrijving ook de betreffende kerk vermelden. Dit is voor de administratie een stuk duidelijker. Bij voorbaat dank

Mattheüs Passion

Ik wil u er alvast op attenderen dat op 9 april in Kerk St. Jan te Kaatsheuvel de Mattheus Passion om 14.15 uur middags plaatsvindt. De verkoop van de entreekaarten is gestart.
Verkoopadressen: VVV., Primera Kaatsheuvel en Loon op Zand, Par. Centrum Kaatsheuvel tijdens kantooruren ma. t/m/ vrij. 09.30 u – 11.30 u of 9 april aan de kerk.

Parochie cursus

Binnenkort zijn er een viertal avonden waarop vanuit de parochie een verdiepingscursus wordt gegeven, die titel luidt: “The Amazing Gift”
Op 14 en 28 maart is de samenkomst in de pastorie te Loon op Zand
Op 11 en 25 april is de samenkomst in het Par. Centrum aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur
Aanmelden via het secretariaat te Loon op Zand: tel. 0416 361215.
Par. Centrum Kaatsheuvel 0416 272515
Ook via e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochiekaatsheuvel@home.nl

Parochie website.

Door omstandigheden staat er geen vieringrooster op de website. Mocht u vragen met betrekking tot het rooster hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het parochie secretariaat in Loon op Zand. Tel. 0416 361215 of via een e- mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
Voor Kaatsheuvel: Parochieel Centrum 0416 272515 of via een mail: parochiekaatsheuvel@home.nl
Het papieren overzicht ligt elk weekend achter in de kerken.

Kinderkoor Parochie Heilige Willibrord in de St. Jan in Kaatsheuvel i.o.

De repetities vinden wekelijks plaats op woensdagavond van 18:15 tot 19:00 uur in het
Parochieel Centrum, Hoofdstraat te Kaatsheuvel
Op de repetitieavond kunnen kinderen zich aanmelden of een repetitie bijwonen
Wilt u meer informatie dan kan dit op de volgende wijze:
Met een mail naar: secretariaat@parochiewillibrord.nl of telefonisch: 0416 – 361215

Vanaf 1 oktober is de Sluitingstijd van de Stiltekapel en het kerkhof aangepast.

Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaats van 9.00 uur tot 17.00 uur.