Agenda
Voor de maand  maart: klik hier 
Voor de maand  april: klik hier 

Doordeweekse eucharistievieringen

  • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 u. In de dagkapel kerk van St. Jans Onthoofding
  • Dinsdag om 10.15 u. in de Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene.
    De eerste dinsdag van de maand is pastor Groos, de andere dinsdagen pastoor Luijckx
  • Dinsdag om 18.30 u. in de Jozefkapel  van de St. Jan Kaatsheuvel
    De eerste dinsdag van de maand pastoor Luijckx,de andere dinsdagen pastor Groos.

Huwelijk

Overleden

mevrouw Nel Lemmens – Olijslagers, 86 jaar
Uitvaart dinsdag 13 maart 2018 om 13.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand

mevrouw Lenie van Wanrooij – Lensvelt, 81 jaar
Uitvaart woensdag 14 maart 2018 om 10.30 uur in de kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand

Doop

 

Mededelingen

Misintenties:
Zou u zo goed willen zijn om bij het schriftelijk opgeven van een misintentie het volgende te vermelden:
Naam kerk, tijd viering, uw telefoonnummer. Het stipendium voor een intentie is € 11,00.

Website.
De parochiewebsite heeft enkele veranderingen ondergaan. Een ervan betreft het weergeven van de misintenties. Als u de opgegeven intenties op de website zoekt vindt u dat onder het kopje ACTUEEL in de balk onder de foto’s van de kerken. De intenties zijn per kerk weergegeven

Belangrijk: Het emailadres van de parochie voor Kaatsheuvel is gewijzigd. Het nieuwe mailadres luidt:  parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Verdiepingscursus CaFE
Vanaf maandag 9 april aanstaande organiseert de parochie H. Willibrord de tweede helft van de verdiepingscursus CaFE:
U bent allemaal van harte uitgenodigd!
Achter in de Kerk vindt u flyers met daarop de cursusdata, de thema’s en meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden.

Vastenactie 2018:
geef meer door te minderen !
Dit jaar staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere “HID”-programma,
dat de zusters van het heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia
Doet u ook mee? Geef uw bijdrage middels het vastenzakje of doneer op rekening nr:
NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Den Haag.
Voor uw giften zal er ook een Vastenactie bus bij de uitgangen van de kerken staan in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer.
Mogen wij op uw financiële steun rekenen?

Stille Omgang Amsterdam
Thema: Eucharistie is leven.
Van zaterdag17 op zondag 18 maart 2018. Vertrek naar Amsterdam zaterdagavond 20.30 uur. Vanaf St. Jans kerk te Kaatsheuvel. Terugreis van Amsterdam 04.00 uur. Reiskosten retour Amsterdam € 20,00. Uiterste datum van aanmelding 10 maart 2018 bij Dhr. v.d. Velden Berndijksestraat 14 5171BC Kaatsheuvel. Tel: 0416- 284158

Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaats is vanaf 1 oktober geopend  van 9.00 uur tot 17.00 uur.