Parochie Heilige Willibrord

Kerkberichten Parochie H. Willibrord 
Loon op Zand,  De Moer, Kaatsheuvel en Sprang-Capelle.

Kerkberichten van voorgaande maanden staan rechts in
de kolom onder het kopje Eerdere Berichten en dan: Archief

 

Regeling tegemoetkoming kosten bij rouw- en trouwdiensten.

Tot en met 2012 werden, binnen de voormalige parochie Kaatsheuvel, de kosten verbonden aan rouw- en trouwdiensten voor de mensen die minimaal 5 achtereenvolgende jaren meegedaan hadden aan de gezinsbijdrage (voor het gevraagde bedrag), vergoed. In de voormalige parochies van Loon op Zand en de Moer was de regelgeving i.v.m. rouw- en trouwdiensten dat maximaal werd gerestitueerd hetgeen de laatste drie jaar als gezinsbijdrage was ontvangen.

Intussen zijn er nieuwe richtlijnen voor parochies vanuit het bisdom gekomen. Het bisdom heeft deze regeling in zijn geheel afgeschaft en wil dat ook parochies dat doen. De gezinsbijdrage is in principe  bedoeld voor het in stand houden van de parochie. Allerlei kosten die een parochie moet maken worden daaruit betaald. Te denken valt aan bijvoorbeeld vergoeding pastoor, vergoeding pastor, vergoeding diaken, vergoeding organisten en dirigenten,  vergoedingen aan de koren, verlichting en verwarming van de kerken, enz. enz.

 Veel parochies in ons bisdom hebben  inmiddels de regeling van restituties, conform de richtlijnen van het bisdom, afgeschaft.

Wij vonden  deze maatregel wel erg rigoureus. Daarom hebben we een overgangsregeling voor de gehele parochie gemaakt. Deze regeling ziet er als volgt uit:

In  2013:  restitutie van het totale bedrag dat de laatste vijf jaar als gezinsbijdrage is ontvangen.
In  2014 wordt nog 65% vergoed van hetgeen de laatste vijf jaar als gezinsbijdrage is ontvangen.
2015: zal de vergoeding nog 30% bedragen van hetgeen de laatste vijf jaar als gezinsbijdrage is ontvangen.
Vanaf 2016 zal geen  vergoeding meer plaatsvinden.

Parochiebestuur H. Willibrord.

 

10 april

Overzicht vieringen Goede week en Pasen:

Kaatsheuvel St. Jan
Zondag 13 april Palmpasen:  11.00 uur Eucharistieviering met palmwijding.
Donderdag 17 april Witte Donderdag: 19.00 uur Eucharistieviering   
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag
15.00 u Kruisweggebed. 
19.00 uur Goede Vrijdagviering   
Zaterdag 19 april  2100 uur Paaswake  
Zondag 20 april  (Hoogfeest van Pasen) 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering   . 
Maandag 21 april 11.00 uur Eucharistieviering 

Kaatsheuvel HH. Mart. v. Gorkum
Zaterdag 12 april Palmpasen. 19.00 uur Eucharistieviering met palmwijding.     
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweggebed. 
Zaterdag 19 april 19.00 uur Paaswake voor gezinnen. 
Zondag 20 april  (Hoogfeest van Pasen) 09.30 uur uur Plechtige Eucharistieviering   

Loon op Zand St. Jans Onthoofding
Zaterdag 12 april Palmpasen. 19.00 uur Gezinsviering 
Zondag 13 april  Palmpasen 09.30 uur Eucharistieviering met palmwijding.   
Donderdag 17 april Witte Donderdag: !9.00 uur Eucharistieviering   
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg m.m.v. kinderen 
Géén avondviering op Goede Vrijdag
Zaterdag 19 april Paaswake 21.00 uur 
Zondag 20 april  (Hoogfeest van Pasen) 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering     
Maandag 21 april 09.30 uur Eucharistieviering  

De Moer: H. Joachim
Zondag 13 april Palmpasen: 09.30 uur  Eucharistieviering met palmwijding
Vrijdag 18 april Goede Vrijdag
19.00 uur Goede Vrijdagviering 
Zaterdag 19 april Paaswake 18.30 uur 
Zondag 20 april (Hoogfeest van Pasen) 09.30 uur Plechtige Eucharistieviering     
 
Paus Franciscus ontvangt president Obama
Paus Franciscus heeft op 27 maart de Amerikaanse president Barack Obama ontvangen in het Apostolisch Paleis van het Vaticaan. De paus verwelkomde zijn gast met een glimlach voor het oog van de verzamelde wereldpers. Obama bedankte hem voor zijn ontvangst met de woorden ‘het is geweldig om hier te zijn.’
De Amerikaanse president arriveerde rond 10.15 uur, vergezeld door een grote delegatie waar ook de minister van buitenlandse zaken John Kerry deel van uitmaakte. Ook de Amerikaanse ambassadeur bij de Heilige Stoel, Kenneth Hackett was aanwezig.
Het was de eerste ontmoeting tussen paus Franciscus en Obama, die overigens in 2009 wel al een keer op bezoek was bij paus Benedictus XV Royal Invitation Palmzondag voor tieners en jongeren:
Op Palmzondag 13 april, vieren tieners en jongeren van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch de Wereldjongerendag in Uden.
Paus Franciscus gaf aan de 29e Wereldjongerendag het thema ‘’Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen’ (Mt 5, 3) mee. Deze boodschap en de brief die Paus Franciscus hierover schreef zullen tijdens de dag centraal staan. Zo zal Mgr. Mutsaerts bijvoorbeeld een inleiding verzorgen over de brief  en kan er in de workshops verder ingezoomd worden op wat het koninkrijk der hemelen is.  

Deze dag staat in het teken van tieners en jongeren en wordt ook georganiseerd door jongeren. Zij gaven aan de dag de titel ‘A Royal Invitation’ mee, wat natuurlijk verwijst naar het Rijk der hemelen uit de zaligspreking.

Er zal een enerverend programma klaar staan met naast diepgang ook ruimte voor ontmoeting, verdiepende en creatieve workshops en ontspanning. Ook is speciaal voor deze dag een nieuwe jongerenband opgericht die met levendige muziek de dag verder in zal kleuren. Alle tieners en jongeren uit het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch zijn van harte welkom.
Wat:  Wereldjongerendag 2014: A Royal Invitation
Wanneer:  Palmzondag 13 april 2014
Tijd:  van 10.30 tot 17.00 uur
Waar:  Petruskerk en Parochiecentrum in Uden
Voor wie:  tieners en jongeren van 12-30 jaar
Kosten:  € 5,- p.p. (te voldoen op de dag zelf)
Aanmelding: stuur een mail met je gegevens naar jongeren@bisdomdenbosch.nl  
 
Meer informatie kunt u vinden op de Facebookpagina 

Lieve mensen……

25 maart 2014 om 8.30 uur is het zover de oplegger met de container voor het vervoer van de gesorteerde kleding en aanverwanten artikelen voor Letland is gearriveerd. Er kan dus geladen worden.
De container had een inhoud van 40 Ft. ( foet) en was 12 meter lang
Er werden 800 dozen dames en herenkleding ingeladen, 160 dozen kinderkleding.
110 dozen met dekens, lakens en slopen, handdoeken, dekbedovertrekken enz.
160 dozen kinderkleding en 110 dozen schoenen. (kinder, dames en heren)
Dit jaar is er ook heel veel speelgoed en knuffels aangeleverd. Wat zullen die gezichtjes van kinderen stralen, als zij een pakje krijgen met kerst.

De oplegger is nu op weg naar de haven van Rotterdam om ingescheept te worden voor vertrek naar Riga de hoofdstad van Letland om vervolgens aan te komen bij het zusterklooster. Daar worden alle dozen en aanverwanten artikelen gelost in de containers die toebehoren aan de zusters en van daaruit wordt voor wie het nodig heeft uitgedeeld.
De zusters hebben daar een goed systeem voor om doorverkoop tegen te gaan.

Lieve mensen, iedereen heel, heel erg bedankt voor het aanleveren van schone kleding en andere goederen!
Ook voor iedereen die er voor gezorgd heeft dat op 25 maart alles goed verliep is een bedankje op zijn plaats

Geef allemaal jezelf maar gerust een schouderklopje, met in gedachten de blijde gezichten van de zusters van Bethanie in Riga en de gezinnen die het lang niet zo rijk hebben als wij hier in Nederland. Wij de kledingsorteergroep gaan weer inpakken als jullie aanleveren.
En wel op dinsdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur. Op vrijdag van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Lieve groeten van kleding sorteergroep Letland. 

De paus in varianten

Zeer recent is een mooi eenmalig magazine of 'glossy' over de paus verschenen. De titel luidt: Franciscus, man van het volk.
Het bevat een schat aan mooie foto's en een dertigtal teksten van Franciscus over belangrijke thema's.(Adveniat, 5,95; ik kocht mijn exemplaar bij AH)

Op weg naar de Goede Week.

Vier maal hebben we, een groepje parochianen, de kruisweg gebeden. Dat betekent veertienmaal stilstaan bij de verschillende momenten van het lijden van Christus. Dat begint met  doodvonnis over Jezus.
Eigenlijk begon dat lijden al met de doop door Johannes de Doper, toen Jezus de schijn moest aannemen ook een zondaar te zijn, terwijl Hij toch helemaal al aan de kant van God stond. En dat laatste is dan nog zwak uitgedrukt. Eeuwen later heeft een grote Kerkvergadering (Concilie) het heel plechtig uitgesproken op basis van de Schrift: : Hij is God uit God, licht uit licht … en Hij is mens geworden.
Het lijden is dus uitdrukkelijk voorzien en gezien onze hardnekkigheid ook gewild  juist door de God de  Zoon. En dus is het lijden niet zozeer de eis van God de Vader aan de mens Jezus! Het is goed om dit wat scherp te zeggen omdat zo vaak een hierover een verkeerde indruk is gewekt op een wijze die mensen kon vervreemden van het geloofl.
Voor ieder die maar wil kan gemakkelijk ontdekken hoe groot de liefde is van God naar ons toe. We zien het op die veeertien staties. Direct met Goede Vrijdag zullen we dan ook het kruis vereren als teken van die liefde. Tegelijk is er de waarheid van de macht van God ten goede. Zonder dat zou er geen verrijzenis kunnen zijn,
Wellicht is het een steun om te weten wat twee filosofen mbt de verrijzenis hebben gezegd.. Thomas van Aquino stelt dat de mens zozeer een eenheid is van ziel en lichaam, dat het tegen de natuur is dat ze voorgoed gescheiden zouden zijn. De ziel blijft naar het lichaam verlangen.
En Kant (18de eeuw) vond dat zoveel kennelijk goede mensen op aarde duideliljk geen beloning ondervinden, dat er dan wel een machtige en menslievende God moet zijn om die beloning alsnog te realiseren. 

2 april 2014

Beleef The Passion mee in Groningen!

Op Witte Donderdag gaat er een bus voor jong en oud naar The Passion in Groningen vanuit de GODZ parochies. The Passion 2014 is de moderne en spraakmakende hervertelling van de laatste uren uit het leven van Jezus Christus. Het is een groot cultureel popevenement in de binnenstad, met het lijdensverhaal als leidraad en een groot verlicht kruis als blikvanger. Tijdens en langs de route van het kruis worden verschillende scenes uitgebeeld met Bijbelse hoofdpersonen als Jezus, Maria en Judas en bekende nummers van Nederlandse popbands. The Passion wordt op Witte Donderdag 17 april, vlak voor Pasen, live uitgezonden op Nederland 1. 

 

Dopelingen maand maart 2014

16 maart St Jan Kaatsheuvel Ayden Petrus Adrianus Rutten zoon van Frank Rutten en Chantal Meuwese
23 maart St. Jans Onthoofding Loon op Zand  Yara Cathaleya van Peer dochter van Anthony van Peer en Samantha Vrinten
 23 maart HH.M.v.Gorkum Kaatsheuvel  Maud Cornelia Maria van Son dochter van Mark van Son en Mirjam van Son – Heurter

Overledenen:

10-03-2014 Dhr. P. Klijn  89 jaar
17-03-2014 Mevr. Hendriks Fijneman 96 jaar (De Vossenberg)
19-03-2014 Mevr. Mertens Hultermans 90 jaar

 Website  parochie H. Willibrord

Onze parochie heeft een mooie website. U vindt daar allerlei wetenswaardigheden over onze parochie. Deze keer wijzen wij u op de regeling omtrent tegemoetkoming bij uitvaarten. Op aandringen van het bisdom wordt de tegemoetkoming de komende jaren afgebouwd. We gaan dit in fases doen. U kunt de regeling vinden op onze website. Zo zullen  er regelmatig actuele zaken  opgenomen worden. 

Stilte kapel kerk St. Jan

In het voorportaal van kerk St. Jan bevindt zich een Stilte kapel. Jaren geleden tot stand gekomen door samenwerking van de toen nog 3 parochies. HH. Martelaren van Gorkum, St. Jan en St. Jozef.
Ondanks dat de kerken , als er geen dienst is, gesloten zijn, kan men toch naar een plek om te bidden, een kaarsje op te steken en een gedachte of gebed noteren als men dit wil  in het bezoekersschrift.
Het is een sfeervolle ruimte met een uitstraling voor alle gelovigen onafhankelijk van hun religie.
Elke maandagmorgen om half 9 wordt de kapel gebruikt door een groep gelovigen katholieken die hier bij elkaar komt voor het kerkelijk morgengebed.
Maar ook in de loop van de dag tref je er mensen aan. Sommigen maar even  om een kaarsje aan te steken, anderen hebben wat meer tijd, nemen plaats op een van de stoelen om te bidden of even rust te nemen. Wie even in het bezoekersschrift kijkt, krijgt ook een indruk van wat mensen beroert . Een groet van een kind aan een overleden opa of oma, een vraag  aan God om sterkte of hulp bij het oplossen van een probleem, genezing van een zieke. Niet alleen Kaatsheuvelse mensen bezoeken de kapel, ook gasten of  buitenlandse arbeiders uit diverse landen schrijven hun gedachten of wensen in hun eigen taal neer in dit schrift.
De koster zorgt ervoor dat de kapel er verzorgd uitziet en vult indien nodig de kaarsjes aan. De koster ontdekt ook dat de kapel wel eens voor andere doeleinden gebruikt wordt. Het is al eens voorgekomen dat een persoon zo vermoeid was, dat hij een aantal stoelen in gebruik genomen had om wat slaap in te halen. Gelukkig gebeurt dit niet al te vaak. Wat wel gebeurt? Bij slecht of koud weer wordt de kapel ook gekozen als plek om de lunch te gebruiken als stille getuigen blijven dan de plastic etensbakjes en lege blikjes achter. Je vraagt je dan af waarom die resten niet even meegenomen worden naar een afvalbak die in de winkelstraat ook vast te vinden is.
We hopen dat de kapel nog lang een plaats mag zijn waar mensen  God zoeken en wellicht ook kunnen vinden

God is toch geen jackpot? (Uit Katholiek .nl)

door Mark van de Voorde – 8 maart 2014

Een van de moeilijkste vragen van het geloof is deze naar het effect of het resultaat van het gebed. Negatief geformuleerd luidt die vraag: haalt het eigenlijk wat uit of je voor iets bidt? Positief geformuleerd: hoe weet je dat je gebed verhoord wordt? Ook die tweede vraag is eigenlijk negatief. Beide vragen gaan immers uit van een economische kijk op geloof en bidden: dit was mijn investering, waar is het rendement? (89)
Erger nog, ze bekijken God met een antropocentrische blik: God is eigenlijk ook maar een mens, want Hij is af te kopen of zou dat minstens mogen zijn. Bovendien is Hij een scherpslijpende rekenaar (meer resultaat voor meer gebeden). God als homo economicus tot de oneindige macht. Ik dacht dat God Liefde was, Liefde rekent niet.
Ja maar, zeggen sommigen, zo zit het niet in mekaar. God verhoort altijd, daarom nog niet zoals wij dat willen. Precies omdat Hij Liefde is. Daar kan ik inkomen. Vooral als we zaken vragen die je God niet moet vragen, geld bijvoorbeeld. Dan krijg je beter iets hoogstaanders. Maar er zijn zo van die gevallen waar de motor van de redenering sputtert. Bij gebed om vrede bijvoorbeeld. Een recent voorbeeld.
.Speculeren over Gods directe ingrijpen is een gevaarlijke redenering die het geloof meer kwaad dan goed doet. Wie begint de geschiedenis toe te schrijven aan Gods handelen (en niet aan het handelen van mensen, hopelijk onder Gods inspiratie), zet zichzelf vast…
De geschiedenis is onze geschiedenis waar wij verantwoordelijk voor zijn. Ten goede en ten kwade. En God helpt ons, als we ons werk aan Hem toevertrouwen. Hij is in Christus de geschiedenis binnengekomen om ons vrij te maken voor het goede, niet om het werk uit onze handen te nemen.   
Wie van God een mechanisme maakt dat kan uitvoeren wat wij willen, maakt van Hem een afgod. God is geen Deus ex machina, en nog minder een die arbitrair bepaalt of Hij zal tussenkomen of niet. God is geen automaat met een gleuf voor gebedsmunten en nog minder een jackpot waarvan je nooit weet wanneer je prijs hebt. Mag je dan niet bidden voor vrede? Zeker, meer dan ooit.

 

26 maart 2014

Wereldjongerendagen in Uden

Over pre­cies één maand, op Palm­zondag 13 april, vieren tieners en jon­geren van het bis­dom ‘s-Hertogenbosch de Wereld­jon­gerendag in Uden. Paus Fran­cis­cus gaf aan de 29e Wereld­jon­gerendag het thema ‘’Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der heme­len’ (Mt 5, 3) mee. Deze bood­schap en de brief die Paus Fran­cis­cus hierover schreef zullen tij­dens de dag cen­traal staan. Dat meldt de web­site van het bis­dom van­daag. 

Mgr. Mut­saerts zal een inlei­d­ing ver­zor­gen over de brief en er kan in de work­shops verder inge­zoomd wor­den op wat het koninkrijk der heme­len is. Deze dag staat in het teken van tieners en jon­geren en wordt ook geor­gan­iseerd door jon­geren. Zij gaven aan de dag de titel ‘A Royal Invi­ta­tion’ mee, wat natu­urlijk ver­wi­jst naar het Rijk der heme­len uit de zaligsprek­ing.

Er zal een ‘enerverend’ pro­gramma klaar staan met naast diep­gang ook ruimte voor ont­moet­ing, verdiepende en cre­atieve work­shops en ontspan­ning. Ook is spe­ci­aal voor deze dag een nieuwe jon­geren­band opgericht die met lev­endige muziek de dag verder in zal kleuren. Alle tieners en jon­geren uit het Bis­dom ‘s-Hertogenbosch zijn van harte uitgen­odigd

www.katholiekgezin.nl is een ontmoetingsplaats op het internet waar gehuwden, ouders en gezinnen terecht kunnen voor nieuws, activiteiten, vragen, tips en boeken rond huwelijk, gezin en opvoeding vanuit de katholieke visie:

Actueel nieuws over huwelijk, gezin, opvoeding, verzorgd door het KN
Praktische tips hoe je je gezin levend en actief kunt houden: van vakantie-ideeën tot computergames, van omgaan met huwelijksproblemen tot pubers in huis.
Veelgestelde vragen rond kerkelijk huwelijk, geloofsopvoeding, relaties, liefde en seksualiteit.
Een overzicht van het netwerk van kerkelijke organisaties, bewegingen, studiegroepen, pro life groepen, natuurlijke geboorteregeling, etc.
Family bookshop met een compleet overzicht van goede boeken rond huwelijk, gezin en opvoeding, te bestellen bij internetboekhandels
Een agenda met alle activiteiten voor gezinnen, in samenwerking met het KN
Veel gelegenheid te reageren en mee te doen: door het doorgeven van vragen, praktische tips, uitspraken van kinderen of andere ideeën hoe de site nog beter kan worden.

De site is een initiatief van IHGO en Katholiek Nieuwsblad in samenwerking met diverse organisaties uit het werkveld huwelijk en gezin.

Meer info: www.katholiekgezin.nl
E-mail: info@katholiekgezin.nl

 

Naamsverandering IKVPax.Christi in Pax   (768)

Pastoor Michel Hagen uitte in een opinieartikel op deze site zijn zorgen over de naamsverandering van IKV Pax Christi in PAX. Directeur Jan Gruiters van PAX reageert.

PAX is de nieuwe naam voor IKV Pax Christi. De lancering van deze nieuwe naam riep veel, overwegend positieve reacties op. Zoals die van de voorzitter van de PKN-synode Karin van den Broeke: ”PAX is kort, krachtig en alleszeggend. PAX – met jullie durven wij te hopen op vrede.”

Verbondenheid met kerken
Ik ben niet alleen blij met deze lovende reacties, maar ook met de reacties waaruit zorg spreekt. Daaruit blijkt dat de vredesbeweging sterke banden heeft met kerkelijk betrokken mensen. Sommigen van hen vrezen dat PAX met haar nieuwe naam de christelijke wortels doorsnijdt en de banden met de kerken verbreekt. Dat zal niet gebeuren. Omdat de evangelische oproep tot vrede en recht ons en vele partners in conflictgebieden inspireert. Omdat de in de christelijke sociale leer verankerde menselijke waardigheid en solidariteit de uiterste maatstaf voor ons werk vormen. Omdat de verbondenheid met kerken hier in Nederland en in vele conflictgebieden ons dierbaar is.

Bovendien blijven IKV en Pax Christi als moederorganisaties van PAX bestaan. Zij moeten een actieve rol spelen bij het verbinden van de persoonlijke levenservaringen van mensen en de vredesopdracht van de kerken

Pastoraal Werker Th. Schepens schreef vorig jaar diverse malen over het Burgerinitatief Een van Ons. Nu pas is bekend dat de Europese Com­missie het burg­erini­ti­atief ‘Eén van Ons’ inzake de financier­ing van onder­zoek op menselijke embryo’s gaat bestud­eren. Het burg­erini­ti­atief heeft meer dan één miljoen handtekenin­gen in Europa weten te verza­me­len. Het ini­ti­atief is afgelopen vri­jdag geldig verk­laard. Tussen nu en 28 mei 2014 moet de Com­missie een pub­lieke med­edel­ing doen waarin ze uiteen­zet of zij een ver­volg geeft of niet aan het ini­ti­atief en zij moet haar stand­punt bear­gu­menteren.  

In de loop van april moeten de ini­ti­atiefne­mers in het Europees par­lement en de Europese Com­missie ont­van­gen wor­den voor een gemeen­schap­pelijke hoorzit­ting. “Eén van Ons” heeft 1,7 miljoen handtekenin­gen opge­haald in 19 lan­den van de Europese Unie.

De ini­ti­atiefne­mers baseren zich op een arrest van het Hof van Justi­tie van de Europese Unie, van okto­ber 2011, waarin werd ver­bo­den een uitvin­d­ing te paten­teren die vooraf­gaande verni­etig­ing van menselijke embryo’s of het gebruik ervan als uit­gangs­ma­te­ri­aal nodig maakte.  

Over de peri­ode 2007–2013 zou er echter 50 miljoen euro aan Europees geld vri­jge­maakt zijn om onder­zoek op menselijke embryo’s mogelijk te maken. Men hoopt op een formeel engage­ment van de Europese Com­missie om geen abor­tus meer te financieren.

 

Online vasten steeds populairder

door Eric van den Berg – 5 maart 2014

Er komen steeds meer vormen van online vasten. Zo scoort Kerk in Actie met haar app voor de veertigdagentijd. De applicatie voor iOS en Android is in korte tijd ruim 10.000 keer gedownload en blijft stijgen in de downloadlijsten. In Vlaanderen is de online vastenkalender ‘Laat je onderdompelen!’ vandaag gestart.

Met de nieuwe app van Kerk in Actie kan de stilte worden opgezocht tijdens de veertig dagen voor Pasen. De app leidt je door de veertigdagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s en praktische tips. ‘De applicatie helpt je om tijdens deze periode tijd te vinden voor bezinning’ aldus Kerk in Actie. “Tijdens de veertigdagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd om de stilte te zoeken en terug te keren naar God. Om van daaruit in beweging te komen voor de ander.” Met de app kan niet alleen de stilte worden opgezocht, ook kan er worden ‘gespaard’ voor een goed doel. Aan het einde van de veertigdagentijd is het mogelijk om dit bedrag aan een project van Kerk in Actie te doneren.

In Vlaanderen is de online vastenkalender ‘Laat je onderdompelen!’ gestart. Dat is een gemeenschappelijk initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van IJD (Jongerenpastoraal Vlaanderen), CCV (Partner in Christelijk Vormingswerk vzw), Halewijn (Uitgeverij, Drukkerij) en Broederlijk Delen.

Op www.laatjeonderdompelen.be kan je vanaf 5 maart en nog tot 20 april 2014 dagelijks een vastendag ontdekken. Als je op de foto klikt, krijg je een citaat, een gedachte, een beeld- of geluidsfragment of een inspirerende tekst te zien die aansluit bij de veertigdagentijd. Via ‘suggesties’ kom je meer te weten over activiteiten die tijdens de vasten worden georganiseerd en vind je andere interessante informatie over de veertigdagentijd. ‘Laat je onderdompelen’ is tevens terug te vinden op Facebook https://www.facebook.com/laatjeonderdompelen en Twitter (@vastenkalender).

Bron: Kerknieuws.nl/Kerknet.be

 

 Evangelisatie in Bisdom

In het begin van de Veertigdagentijd waren  er in het Sintjanscentrum in Den Bosch bezinningsdagen over de 'Nieuwe Evangelisatie' Hevig kwam naar voren de wens om onze mensen weer de vreugde van het evangelie te  laten proeven en ervaren.

Bisschop de Jong uit Roermond belichtte dit vooral vanuit de wereldkerk. Paulus VI heeft al een forse aanzet gegeven in 1974 met zijn mooie aansporing 'Evangelium Nuntiandi".

Zeer indrukwekkend was  het 'Programma van evangelisatie en catechese' van de parochie Antonius Abt in Schaijk-Reek.Op liefst 44 grote bladzijden wordt het programma ontvouwd voor 2014:

impulsavonden, lezingen, speciale zegeningen, parochiemissie, vijf filmavonden, aanbidding, 'project leven vanuit de Geest'. en nog veel meer. In Schaijk komen veel talenten onder de bezielende leiding van pastoor Spiertz samen.

Enkele jaren geleden werd de parochie door de KRO verkozen tot parochie van het jaar, en het lijkt alsof men nog veel meer gegroeid is.

De nood is er overal, maar in Schaijk is het bewonderenswaardig hoezeer men voorop loopt met initiatieven te ontplooien.
Het is goed te beseffen dat minstens op sommige plekken dingen gebeuren buiten de gewone liturgie' die nu nog tamelijk uniek zijn. 

 

19 maart 2014

Bid mee voor gezinnen wereldwijd

In een brief aan gezinnen en families wereldwijd heeft de paus dinsdag 25 februari opgeroepen tot gebed voor twee komende gebeurtenissen waarin het gezin centraal zal staan.

Paus Franciscus vraagt om steun en gebed voor de Buitengewone Bisschoppen Synode dit jaar, waar gesproken zal worden over de pastorale uitdagingen rondom gezinnen, in het kader van evangelisatie.
‘Deze synode is gewijd aan gezinnen, aan hun roeping en missie in de Kerk en in de samenleving, maar ook aan de uitdagingen van het huwelijk, het gezinsleven, de opvoeding van kinderen en de rol van het gezin in het leven van de Kerk’, zegt de paus.
De Heilige Vader vraagt verder om gebed voor de Wereld Gezins Dagen die worden gehouden in Philadelphia in september 2015. Door te bidden voor beide gebeurtenissen, hoopt paus Franciscus dat een ontwikkeling in gang wordt gezet, waardoor gezinnen zich gesterkt weten door het licht en de kracht van het evangelie in de uitdagingen waar het gezinsleven hen dagelijks voor stelt. De paus benadrukt dat het Jezus zelf is die gezinnen verlicht en ondersteund in hun dagelijkse leven en op hun reis door het leven

Eerste boodschap van paus Franciscus voor de Wereldjongerendagen afgelopen jaar

Paus Franciscus heeft een boodschap gepubliceerd vanwege de 29e Wereldjongerendagen op Palmzondag 13 april 2014. De Wereldjongerendagen worden jaarlijks op diocesaan niveau gevierd. Om de drie jaar zijn er internationale bijeenkomsten rond de paus. In 2016 zullen deze plaatsvinden in Krakau.

Paus Johannes Paulus II
Paus Franciscus maakte bekend dat paus Johannes Paulus II na zijn heiligverklaring op 27 april 2014 de grote patroonheilige zal worden van de Wereldjongerendagen. Deze paus nam in 1984 het initiatief voor deze dagen. Door zijn toedoen kregen ze een niet te onderschatten plaats in het leven van de Kerk.

Thema’s 2014-2016
In 2013 maakte paus Franciscus zijn eerste Wereldjongerendagen mee als paus in Rio de Janeiro. Paus Benedictus XVI koos daarvoor nog het thema. Inmiddels heeft paus Franciscus een lijn uitgezet voor de komende WJD’s op weg naar de grote internationale WJD in juli 2016 in Polen (Krakau). De thema’s zijn ontleend aan de zaligsprekingen uit het Matteüs evangelie:

•29ste Wereldjongerendagen in 2014: ’Zalig de armen van geest. Want aan hen behoort het Rijk der hemelen’
(Mt 5, 3)
•30ste Wereldjongerendagen in 2015: ‘Zalig de zuiveren van hart want zij zullen God zien’ (Mt 5, 8)
•31ste Wereldjongerendagen in 2016 (Krakau): ‘Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden’
(Mt 5, 7)

Vastenaktie Nederland is de Rooms Katholieke hulporganisatie voor Nederland.

Gedragen door de lokale kerkgemeenschappen hier en in ontwikkelingslanden. Zij voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder in de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen. Ze werken met vrijwilligers, orden, congregaties en andere groepen ter plaatse. Er wordt een missionaire zingevings-actie gecombineerd met geldwerving. Steun de Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. De wereld groeit als we delen. Deze week is de Vasten begonnen. Het is van oudsher een tijd om iets te laten./ Misschien laat u 40 dagen de wijn staan, of de koekjes bij de koffie. De Vastenperiode is een ook een tijd om te delen en bepaalde dingen vaker te doen. Zoals wat meer aandacht geven aan de mensen om je heen. Maar ook met gebed voor en als het mogelijk is een financiële bijdrage aan de dekenale vastenactie voor pastoor Jesudoss, die na terugkeer in zijn land  India, probeert om te investeren in de opleiding van jongeren.

AANKONDIGING VAN DE HEER (MARIA BOODSCHAP) hoogfeest 25 maart

Deze dag is oorspronkelijk de oude Paasdatum, 14 nisan. Toen Pasen naar de zondag werd verlegd, kreeg deze dag de viering van de "boodschap van de engel aan Maria", zoals dat eerst in de Advent werd gevierd.

Het oorspronkelijke Spaanse Mariafeest van Maria Boodschap op 25 maart werd in Rome overgenomen. Omstreeks 550 vierde men in het oosten op 25 maart, negen maanden vóór kerstmis, "de verkondiging van de geboorte van de Heer".

Het was oorspronkelijk een feest van de Heer, maar werd net als 1 januari ("Octaafdag van de Geboorte van de Heer" werd 'Heilige Maria, Moeder van God') en 2 februari ("Opdracht van de Heer in de tempel" werd 'Maria Lichtmis') in Constantinopel een Mariafeest.

Als Maria Boodschap vinden wij het in de zevende eeuw in het liber pontificalis van paus Sergius (687-701) vermeld als één van de feesten met processie. De liturgievernieuwing van Paus Paulus VI gaf deze dag zijn karakter als feest van de Heer terug, o.a. door de naam te wijzigen in: Aankondiging van de Heer. Ook Maria Lichtmis kreeg toen haar Christocentrische betekenis terug.

In de veertiende eeuw verleende paus Johannes XXII aflaten aan het bidden van het gebed "De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt" (beter bekend als het "Angelus") bij de avondklok, in de vijftiende eeuw werd de klok ook 's morgens geluid en in het begin van de zestiende eeuw ook 's middags. In 1513 kreeg deze devotie een pauselijke goedkeuring van Leo X

Nederlandse priester wordt nuntius in Afrika

Hilversum (van onze redactie) 8 maart 2014 – De Nederlandse priester Bert van Megen is vandaag benoemd tot apostolisch nuntius in Soedan en Eritrea. Daartoe wordt hij binnenkort tot bisschop gewijd. Paus Franciscus heeft hem de titulaire aartsbisschoppelijke zetel van Novaliciana toebedeeld.

Limburger
Aartsbisschop-elect Hubertus Matheus Maria van Megen (1961) komt uit het dorp Eygelshoven (gemeente Kerkrade). Hij volgde zijn opleiding aan het Grootseminarie Rolduc en werd in 1987 priester gewijd voor het bisdom Roermond. Hij begon zijn kerkelijke loopbaan als kapelaan in Nieuweinde (gemeente Heerlen) en Schaesberg (gemeente Landgraaf).

Diplomatieke carrière
Na een speciale opleiding in Rome trad van Megen toe tot de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel. Hij werkte op de nuntiaturen in Soedan, Brazilië, Slowakije, Israël, Verenigde Naties (Zwitserland) en meest recentelijk als Chargé d’Affaires (zaakgelastigde) in Malawi.

Ambassadeur
Een nuntius is de officiële diplomatieke vertegenwoordiger (ambassadeur) van de Heilige Stoel in het land of de landen waar hij geaccrediteerd is. De nuntius onderhoudt namens de paus de contacten met de regering van het betreffende land of landen. Ook speelt hij een belangrijke rol bij de contacten tussen een plaatselijke kerk en de wereldkerk).

31 januari 2014

Vrijwilligerbedanksavond voor de kerken HH. M. v. Gorkum  en de St. Jan te Kaatsheuvel in de Gildenbond

Welkomstwoord 

Welkom allen, alle vrijwilligers, pastor Groos, Theo Schepens, leden van het parochiebestuur, maar ook de leden van het Seniorenorkest die weer present zijn. Wij zijn gastvrij ontvangen door de Gildenbond waar wij vanavond onze vrijwilligersavond vieren. Voorheen gebeurde dit in de aula van de Mavo, hetgeen door een verbouwing helaas niet meer mogelijk is i.v.m. de rijen aaneengeschakelde stoelen die zich niet makkelijk laten formeren in een voor ons practische opzet.

Net op het eind van de eerste maand van het jaar 2014 hebben wij onze bedankavond voor alle vrijwilligers, waaronder ook diegenen die vanuit de voormalige Sint Jozefparochie nog steeds vrijwilligerswerk verrichten in onze parochiegemeenschap. Wij denken aan hen die vanavond niet aanwezig konden zijn, maar ook aan hen die wegens ziekte of een zieke thuis niet konden komen.

Ook zijn in onze gedachten zij die ons uit onze vrijwilligerskring zijn ontvallen.Wij zijn hen dankbaar voor al hun inzet die is gegeven.

Aan het begin van dit nieuwe werkjaar nodigt deze avond ons uit tot nadenken: wat zouden wij doen zonder de vrijwilligers/ vrijwilligsters?

Zonder U?  Heel bijzonder in de kerken in Kaatsheuvel die behoren tot onze parochiegemeenschap H. Willibrord.
Wij, dat zijn de vele werkgroepen binnen of  buiten onze kerken, waar parochianen verbonden met elkaar leven, hartelijke diensten aanbieden, elkaar bijstaan en het goed hebben met elkaar.

De vrijwilligers, vrijwilligsters dat zijn die vele mensen die belangeloos, pro Deo een deel van hun tijd te steken in onze parochiegemeenschap, die deel uitnaakt van onze samenleving.

Met elkaar zorgt u er voor dat we echt samen-leven. Dat u dat doet in woord en daad gevoed door een oprechte wil en een bezield geloof. Ook de eerste christenen deden veel gemeenschappelijk en straalden daardoor een grote kracht en vitaliteit uit.

Ook al zijn veel vrijwilligers in onze dagen al wat ouder, u bent nog jong van hart. Vrijwilligers zijn namelijk het cement van onze parochiegemeenschap.
Als je naar de gemetselde muren kijkt van onze kerken, dan bent u het voegwerk tussen de vele bouwstenen van de gemeenschap. Wij houden met elkaar het geheel bij elkaar. De kerk wordt niet voor niets genoemd het lichaam van Christus, met zijn vele ledematen, wij zijn zelfs ook de bouwstenen en wij maken er deel van uit met al onze inzet en ideeën, groot of klein.

Op deze avond is het goed om te beseffen dat onze samenleving, die bestaat uit zoveel professionele krachten, nooit zo vitaal en creatief zou zijn als er geen vrijwilligerswerk was.Zeg maar vanaf de sportvereniging tot en met de Kerkgemeenschap. En wij zijn ons als parochiebestuur daarvan bewust. Zeker nu in de moeilijke tijd van het geloof. Zonder de vele tientallen vrijwilligers was de kerk er nog beroerder aan toe. Zonder de vurigheid van de vrijwilliger was het vuur van de kerk allang uitgedoofd. Immers, een gelovige is in wezen een vrijwilliger:
Geestelijken, pastorale teams kunnen het grote project van de kerk nooit alleen  realiseren. Want het geloof is een vrijwillige keuze. Kerk én samenleving moeten de vrijwilligers koesteren. U met elkaar zorgt voor iets dat heel fundamenteels is: je dicht bij de ander weten, solidair zijn.
Samenwerken met anderen maakt gelukkig en geeft goede resultaten. Alles leidt tot opbouw van de Kerkgemeenschap.

Daarom willen wij als parochiebestuur van de parochie H. Willibrord u hartelijk danken voor uw goede wil, tijd, inzet, creativiteit, volharding, gebed.Hopelijk zal de fusie van onze parochie ook hier en daar leiden tot verdere ontmoeting met werkgroepen waar dat kan, kennismaking, uitwisselen van ideeën, incidentele hulp etc. De kosters hebben vorig jaar al met elkaar kennisgemaakt, binnenkort gebeurt dit voor de misdienaars en acolieten, ook leden van de Avondwakegroepen zou ik graag eens uitnodigen. Afijn, er liggen nog veel initiatieven. Voor suggesties houd ik mij aanbevolen. Vrijwilligers blijven altijd nodig en dat moet u toch een goed gevoel geven. Vrijwilligers zullen wellicht zeggen: “Och, als je voor de mensen wat doet, krijg je van hen meer terug”. Een Perzisch spreekwoord zegt: “Weldaden keren terug naar het huis dat ze uitzond”. Wij zeggen vaak; die goed doet die goed ontmoet.
Dit spreekwoord gaat terug op een Bijbelvers uit het boek Spreuken. Wie liefdevol is, bewijst zichzelf een weldaad.

Wie goede dingen doet voor andere mensen, mag ook goede dingen terug verwachten.  Wie goed doet, goed ontmoet. Ik hoop dat het uw ervaring is.

Dat dit het motto mag zijn voor dit jaar. Laten wij voortgaan op onze weg, voortbouwen aan de toekomst. Een hele fijne avond gewenst. 

De volgende dag:
Dit woordje kan ik er meteen achteraan schrijven, want de avond was zeer geanimeerd. Het seniorenorkest heeft heerlijk gespeeld, maar ook de muziek die daarna werd gedraaid viel in goede aarde. Later op de avond werd er zelfs gedanst. Het door vrijwilligsters gemaakte buffet was heerlijk en vulde de magen van velen. De bar werd goed bezocht en rond de statafels was het goed toeven. Menigeen was verwikkeld in allerlei gesprekken en er werd goed gebuurt.

De twee paaskaarsen uit de twee kerken werden verloot en kregen ieder een nieuwe eigenaar. Dat zij een mooie plek mogen krijgen. Al met al was het een zeer geslaagde avond. Daarom wil ik namens het parochiebestuur iedereen hartelijk danken en ook diegenen die zich moeite hebben getroost met alle voorbereidingen en met het opruimen van de zaal. 

Pastoor Luijckx

9 januari 2014

In memoriam emeritus pastoor Jos Siemons
Op 8 januari 2014 is te Tilburg onverwacht op 76 jarige leeftijd overleden de zeereerwaarde heer Adrianus Wilhelmus Siemons, emeritus-pastoor van parochie De Bron in Tilburg en oud-deken van het dekenaat Beek-Ubbergen.

Emeritus-pastoor Siemons werd geboren in De Moer (Gem.  Loon op Zand) op 14 mei 1937 en tot priester gewijd op 8 juni 1963. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Volkel (parochie H. Antonius Abt) van 1963-1968, als kapelaan te Vught (parochie H. Paulus) van 1968-1970, als kapelaan te Vught (parochie H. Petrus) en tevens als begeleider van de jeugdzielzorg en catechese voor het basisonderwijs in het dekenaat Vught van 1970-1971, als kapelaan te St. Oedenrode (parochie H. Martinus) van 1971-1980 en vanaf 1973-1979 tevens als godsdienstleraar in deze plaats, als pastor te Helmond (parochies Goddelijke Voorzienigheid en H. Anna) van 1980-1991, als pastoor te Millingen a/d Rijn (parochie H. Antonius van Padua) en Kekerdom (parochie H. Laurentius) en tevens als deken van het dekenaat Beek-Ubbergen van 1991-1996, als pastoor te Tilburg (parochies H. Dionysius-Goirke, O.L. Vrouw van de Rozenkrans-Hasselt, Noord-West) van 1996-2000 en tenslotte vanaf 2000 als pastoor van parochie De Bron te Tilburg, uit welke functie hem op 29 december 2003 eervol ontslag werd verleend.

Emeritus pastoor Jos Siemons woonde de laatste jaren in Kaatsheuvel. Heel bereidwillig bood hij zijn pastorale diensten aan, waar nodig, ook af en toe in de regio en bijzonder in de meimaand. Zowel in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer hebben wij hem vaker mogen begroeten, tijdens weekendvieringen, feestdagen, maar ook bij uitvaarten. Heel bijzonder in vakantietijd van de pastores was hij paraat om te assisteren, ook in onze inmiddels gefuseerde nieuwe parochie H. Willibrord. Zijn laatste assistenties zijn met Kerstmis 2013 geweest, zowel in Loon op Zand, De Moer als Kaatsheuvel. Wij danken hem voor zijn toewijding en inzet.

De uitvaart is dinsdag 14 januari  om 10.00 uur in de Vredeskerk aan de Ringbaan West. De crematie vindt in besloten kring plaats.

Moge hij rusten in vrede.
Pastoor Luijckx

8 januari 2014

GEZINSVIERINGEN PAROCHIE H. WILLIBRORD

Zaterdag 25 januari 2014 om 19.00 uur  Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand.
Zondag 26 januari 2014 om 11.00 uur  Kerk. St. Jan Kaatsheuvel.

Het thema voor de viering is: Met Jezus op Weg.

Op elk moment van je leven kun je iets laten doorstralen van de Boodschap van Jezus. En dan ben je dankbaar als je vanuit jouw geloof veel voor anderen kunt betekenen. Het maakt niet uit waar je bent. Ik weet dat Jezus ons helpt om zo te leven. Daarom danken wij Hem en vragen dit voor alle mensen, maar ook  voor de kinderen die zich voorbereiden voor het komend Vormsel en de eerste Heilige Communie.
Ben je nieuwsgierig geworden hoe de vormelingen zich presenteren en deze weg van Jezus gaan volgen, kom dan naar deze viering. We mogen dankbaar terugkijken naar sfeervolle en mooie Kerstvieringen voor de kinderen.

Vele peuter en kleutertjes zijn naar de kerken gekomen voor hun eigen kerstviering. Dankbaar zijn we voor alle kinderen en ouders die zich hebben ingezet voor de Kerstgezinsvieringen.
Tijdens de eerste kerstdag hebben we Kinderkerk gehouden in de kerk te Loon op Zand. Wij  willen de kinderen uit Loon op Zand en Kaatsheuvel hartelijk danken voor hun inzet om voor de zieke en eenzame mensen In onze parochie een kerststukje te maken. Ze hebben deze stukjes persoonlijk aan de mensen afgegeven.

Mocht u graag actief mee willen werken of heeft u ideeën  voor de kinderen en jongeren.
Dan kunt u contact opnemen met Parochie H. Willibrord, Oranjeplein 1 tel. (0416) 361215 Loon op Zand.
Werkgroepen  kinder- en jongerenwerk Parochie H. Willibrord.

30 december 2013

Mogelijk belastingvoordeel voor onze vrijwiligers via een standaard vrijwilligersverklaring.
In de laatste AKO staat op bladzijde 16 een artikel waardoor vrijwilligers eventueel een belastingvoordeel kunnen krijgen. Je moet wel  vanaf 3 januari 2014 een formulier bij het parochiesecreatriaat halen.  Hoe dat dan verder gaat, kun je in de AKO van december 2013 lezen.

Vrijwilligersavond
Op vrijdag 31 januari 2014 vindt de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. Pastoor en parochiebestuur willen hiermee een extra dankjewel overbrengen aan iedereen die hun beste beentje, op welke manier dan ook, voor onze parochie hebben voor gezet. Er is een andere locatie. De vrijwilligersavond is vanaf 19.45 uur in de Gildenbond aan de Mgr. Volkerstraat. Ben u verhinderd, bel dan even met het secreatriaat: (0416) 27 25 15.

4  december 2013

Vacatures Parochiebestuur

Op dit moment zijn er 2 vacatures in ons parochiebestuur ontstaan.
De heer Sjef de Wijs heeft enige tijd geleden besloten zijn zetel in het parochiebestuur beschikbaar te stellen. Hij had de portefeuille Secretariaat en was secretaris, welk functie nu tijdelijk wordt behartigd door de heer Jan Roestenberg uit ons bestuur.

Recent heeft de heer Frans Oosterwaal om persoonlijke omstandigheden zijn zetel in het parochiebestuur beschikbaar gesteld m.i.v. januari 2014. De heer Oosterwaal is tot op heden ondersteunend penningmeester.

De heer de Wijs en de heer Oosterwaal hebben met veel inzet bijna twee bestuurstermijnen  van elk vier jaar deel uitgemaakt van het parochiebestuur en hun tijd, talenten en goede krachten gegeven voor onze parochiegemeenschap. Heel bijzonder ook gedurende de twee jaren van het intensieve traject als voorbereiding op de totstandkoming van de Parochie H. Willibrord, hebben de heer De Wijs en de heer Oosterwaal zich veel moeite getroost.

Voor alle inzet past veel dank. Wij zullen als parochiebestuur er op toezien dat deze vacatures op termijn opnieuw kunnen worden vervuld.

Pastoor Luijckx

Gedoopt
Op 10 november: Jordy, zoon van Anthony Slaats en Natasja Somers eveneens: Floris, zoon van Jan en Daniëlle van der Vaart-Haspers; en ook: Stef, zoon van Jean Pierre en Nicole van Wanrooij-Boxelaar. Op 17 november: Dex, zoon van Bart de Jongh en Gemma Berkhof; en ook: Victor, zoon van Kasper en Stefanie van Merode-van Delft. Wij heten al deze kinderen van harte welkom in onze parochiegemeenschap en wij hopen dat zij in liefde mogen opgroeien tot goede christenen

Overleden
Op 7 oktober: Joke van Heesbeen-van Helvoirt (84 jaar), weduwe van Bep van Heesbeen. Op 16 oktober: Olav Dierckxsens (64 jaar), echtgenoot van Maria Dierckxsens-Oderkerk .  Op 23 oktober: Toon Pijnenburg (78 jaar), weduwnaar van Adrie Pijnenburg-Klijn. Op 24 oktober: Bart Bollen (88 jaar), echtgenoot van Cor Bollen-Veraa.  Op 25 oktober: Riet Sprangers-van Loon (90 jaar), weduwe van Wim Sprangers. Op 5 november: Jo van de Wouw-Meesters (84 jaar), weduwe van Jo van de Wouw. Op 9 november: Rien Broeders (85 jaar), weduwnaar van Riek Broeders-van Wanrooij); eveneens: Jana Smulders-Klijn (98 jaar), echtgenote van Willem Smulders; en ook: Jo Damen (73 jaar), echtgenoot van Ria Damen-Kuijsters. Op 10 november: Annij Kivit-Montée (76 jaar), weduwe van Johan Kivit. Op 14 november: Gerard Damen (86 jaar), weduwnaar van Nelly Damen-Abrahams. Op 19 november: Cor van Heumen-Damen (90 jaar), weduwe van Gerard Damen. Op 20 november: Jet Klerx-Bergmans (84 jaar), weduwe van Jan Klerx.Op 27 november: Willie Peters (87 jaar), echtgenoot van Diny Peters-Brekelmans.  Mogen zij rusten in vrede.

Ter herinnering: bezinningsavond en kerstkaarten
Op donderdag 12 december is de tweede van drie thema-avonden in de Advent, in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel; aanvang 20.00 uur. Het thema is: ‘Twee grote heiligen over het kleine kind en God’. De avonden worden verzorgd door pastor J. Groos.

Er zijn kerstkaarten (met klassieke kerstvoorstellingen) te koop op de pastorie in Loon op Zand, het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en na de HH. Missen. Er zijn setjes van tien enkelvoudige kaarten en setjes van vijf dubbele kaarten (met envelop). Beide setjes kosten € 3,75. De opbrengst komt ten goede aan pastorale projecten van Kerk in Nood. 

Oecumenische vespervieringen
Elke zondag in de Advent zijn er oecumenische vespervieringen in de Gereformeerde kerk ‘De Brug’ (Heistraat 4, bij Zidewinde). Het thema is dit jaar: ‘Vrouwen met toekomst’. Zondag 8 december gaat het over Rachab, het hoertje van Jericho. Zij verbergt de verspieders van Jozua en redt daardoor het leven van haar familie en van haarzelf. De voorgangers zijn Otto Grevink en Huub van der Linden. De vesperviering begint om 17.00 uur. U bent van harte welkom in ‘De Brug’ in Sprang-Capelle.

Adventsactie
Keer op keer pleit paus Franciscus ervoor om als Kerk op te komen voor de allerarmsten. De Adventsactie biedt een reële mogelijkheid om die oproep te beantwoorden. De Bisschoppelijke Adventsactie, die in deze vorm pas een paar jaar bestaat, steunt kleine projecten ter plaatse. Ze adopteert alleen projecten als ze overtuigd is van het nut ervan en dat het geld goed besteed wordt. Op de site kunt u enkele van die projecten vinden: www.adventsactie.nl. Zo wordt er dit jaar gecollecteerd voor een gemeenschapshuis dat de Blauwe Zusters in Tadjikistan willen bouwen; voor een project in de Filippijnen, waarmee meisjes die in de prostitutie terecht zijn gekomen, geholpen worden om hun leven anders in te richten; uitbreiding van een school in Malawi, een van de armste landen van de wereld; en de bouw van een kraamkliniek in Kameroen. Allemaal in landen met een jonge en groeiende Kerk (zie foto). In het weekend van 14/15 december zal hiervoor worden gecollecteerd in onze vier parochiekerken. Nu al liggen er folders in de kerk; neem ze mee, laat u informeren, maar vooral: laat u raken door het beroep dat op u wordt gedaan. Het gironummer van de Adventsactie is 65.31.00.000 te Den Haag.

Laatste bericht
Afgelopen zondag heb ik afscheid genomen van de parochie tijdens twee vieringen in de kerken van Kaatsheuvel. Daar was voor gekozen, omdat ik na de fusie – vanwege de korte tijd – toch vooral in Kaatsheuvel ben blijven werken. Het was een mooi afscheid en ik denk daar met een goed gevoel aan terug. Ik heb veel hartelijke woorden mogen ontvangen en blijken van waardering. Daar ben ik heel dankbaar voor. Wat zeer gewaardeerd werd, zijn mijn wekelijkse schrijfseltjes in De Duinkoerier. Ik heb dat altijd graag gedaan. Het gaf mij de mogelijkheid niet alleen om u te informeren, maar ook om achtergronden te verhelderen en het geloof te verkondigen. Het had voor mij catechetische waarde. Dit laatste berichtje is het 1293e, in de vijf jaar dat ik in Kaatsheuvel was. Het zelfde deed ik ook al in Moergestel, waar ik eerder pastoraal werker ben geweest. In totaal heb ik dit werk bijna 13½ jaar mogen doen, met bijna 3400 berichtjes. Nu breekt er voor mij een nieuwe periode aan. Ik wil eindigen, zoals afgelopen zondag in mijn overweging, met de slotwoorden van de Apostel Paulus in zijn Eerste Brief aan de Korintiërs: “De genade van de Heer Jezus is met u en mijn liefde is met u allen in Christus Jezus” (1Kor. 16,23-24).

Theo Schepens, pastoraal werker

27  november 2013

Ter herinnering
Op donderdag 28 november is de eerste van drie thema-avonden in de Advent in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel; aanvang 20.00 uur. Het thema is: ‘Twee grote heiligen over het kleine kind en God’. De avonden worden verzorgd door pastor J. Groos.

Er zijn kerstkaarten (met klassieke kerstvoorstellingen) te koop op de pastorie in Loon op Zand, het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en na de HH. Missen. Er zijn setjes van tien enkelvoudige kaarten en setjes van vijf dubbele kaarten (met envelop). Beide setjes kosten € 3,75. De opbrengst komt ten goede aan pastorale projecten van Kerk in Nood.

Advent
In het weekend van 1 december begint een nieuw kerkelijk jaar, met de Advent. De Advent is de tijd van voorbereiding op Kerstmis, op het feest van de geboorte van Christus. Toch is de vraag: “Waar bereiden we ons op voor?” Op een gezellige en stemmige dag die we besluiten met een feestelijke maaltijd? Ja zeker, dat ook, maar voor een gelovige is dat niet de kern van het Kerstfeest. Bereiden we ons voor op de herdenking van de geboorte van Jezus, een soort verjaardag? Jezus is inderdaad meer dan 2000 jaar geleden geboren, maar Kerstmis is geen verjaardagsfeestje dat we vieren. We vieren wel de geboorte van Christus! Is dat niet vreemd? Hij is toch al geboren? En toch vieren we dat Hij geboren wordt, maar hoe? De middeleeuwse mysticus Meister Eckhart heeft ooit gezegd: “Wat heb ik aan Kerstmis, als Christus niet geboren wordt in mij?” Daarom is er een Advent: een tijd waarin we ons erop voorbereiden dat Christus geboren kan worden in mij. Een tijd waarin we ons erop toeleggen om steeds meer op Christus te gaan lijken; om in de ware zin van het woord steeds meer een christen te worden. Dat kan op veel manieren, maar we kunnen niet buiten Christus om: zijn leven, zijn lijden en dood en zijn verrijzenis. Ik wens ons allen toe, dat wij een dieper zicht krijgen op Christus en dat ons leven steeds meer door Hem getekend wordt. In die zin wens ik ons allen een goede Adventstijd toe: moge Christus steeds meer in ons worden geboren! 

Nieuw kerkelijk jaar
Met de Advent begint een nieuw kerkelijk jaar. Het komende kerkelijk jaar is een Matteüsjaar, dat wil zeggen dat op de zondagen vooral uit het Evangelie volgens Matteüs gelezen zal worden. Matteüs behoorde tot de twaalf apostelen. Alleen hij zelf voegt er de minder vleiende titel ‘tollenaar’ aan toe (Mt. 10,3); de andere evangelisten laten dat onvermeld. Typerend voor Matteüs is dat hij zich vooral tot de joden richt en er daarom van uitgaat dat joodse gebruiken en begrippen bekend zijn. Er is geen evangelie dat zoveel citaten uit het Oude Testament heeft als juist het Matteüsevangelie. De joden leefden in de verwachting van de Messias en Matteüs geeft op allerlei manieren aan dat Jezus de verwachte Messias is. Jezus wordt door Matteüs ook omschreven als de nieuwe Mozes. Bekend is dit evangelie ook om de vijf lange redevoeringen die Jezus houdt. Die zijn duidelijk door Matteüs zo geredigeerd, op basis van bestaande en in omloop zijnde woorden en verhalen van Jezus. De bekendste redevoeringen zijn de Bergrede en de Zendingsrede. Elke evangelist heeft een eigen symbool; bij Matteüs is dat de engel. Matteüs wordt daarom vaak afgebeeld met een engel.

Kerststal St. Jan (Kaatsheuvel)
Achter de schermen zijn verschillende mensen al bezig met de voorbereiding op Kerstmis. De koren zijn natuurlijk al druk aan het oefenen, de misboekjes moeten worden gemaakt, de kerststalploegen hebben hun planning al gemaakt en er komt een nieuwe opzet van de peuter- en kleuterviering op kerstavond in de kerk van de Berndijk. De kerststal in de St. Jan (Kaatsheuvel) is een heel bijzondere, afkomstig uit Oostenrijk en veel ouder dan de huidige kerk, want hij stond al in de vroegere Waterstaatskerk. Restauratie en aanpassing zijn daarom op zijn tijd nodig. De afgelopen maanden zijn twee vrijwilligers bezig geweest om nieuwe voorpanelen te maken. Ik heb me laten vertellen dat de oude panelen vol met oude nietjes zaten, zodat menigeen zijn handen eraan open haalde. En bovendien werden ze langzamerhand te zwaar voor de mensen die zorgen voor de opbouw van de kerststal. Want onze vrijwilligers worden steeds ouder. Op zich is dat een goed teken: het toont de vitaliteit van onze vrijwilligers. Maar we willen er wel aan meewerken, dat zij zo lang mogelijk dit werk kunnen blijven doen. Daarom dus die nieuwe en lichtere panelen voor de kerststal. Mannen, bedankt voor jullie noeste arbeid en door dit artikeltje blijft dit stukje parochiegeschiedenis bewaard.

Vacatures in de parochie
Heeft u het vorige artikeltje goed gelezen? Het is een klein voorbeeld van hoe vrijwilligers hun steentje bijdragen aan de parochie. En ze doen het met plezier! En zo zijn er veel meer taken waar we vrijwilligers voor nodig hebben. Denk maar aan de koren, de kerkhofploegen, de schoonmaakploegen, de lectoren en misdienaars, de bezorgers van parochiepost, mensen die een deel van de administratie bijhouden, de website aanvullen, die ouderen en zieken bezoeken enz. enz. Er wordt ontzettend veel door vrijwilligers gedaan. Er is natuurlijk veel uitval door ziekte, verhuizen of overlijden. Er is daarom ook veel behoefte aan telkens nieuwe vrijwilligers. Is het misschien iets voor u? Heeft u kwaliteiten die u in dienst van de parochie zou willen stellen? Heeft u tijd (gekregen), misschien omdat u met pensioen bent gegaan? Praat er eens over met een van de pastores of met de coördinatoren van de vrijwilligers. Ook nieuwe ideeën voor nieuwe taken zijn welkom. Denk er eens over na, de parochie heeft u nodig. En voor uzelf kan het vrijwilligerswerk misschien een heel goede invulling van uw leven of vrije tijd zijn.