Actueel

14 februari 2018

Vastentijd voorbereiding op het Paasfeest
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig
ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:
– een betere omgang met jezelf;
– een betere omgang met medemensen;
– een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
– een betere omgang met God.
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde
doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.
Vastenperiode
De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over. Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal
jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land.
In de vastentijd draagt de priester tijdens de Eucharistie een paars kazuifel. Paars is in de R.-K. Kerk de symbolische kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw. Uitzonderingen op de paarse kleur zijn de vierde zondag (Halfvasten) en Witte donderdag.

Jongeren op weg naar Pasen
Van vrijdag 2 maart t/m zondag 4 maart zijn jongeren van 16 tot 30 jaar uitgenodigd om samen op weg te gaan naar Pasen. Tijdens het verdiepingsweekend ‘Vasten: 2 get there’ verblijven we in een eigen accommodatie in de buurt van Kevelaer (Duitsland). Natuurlijk zullen we tijdens deze dagen de Mariabedevaartplaats Kevelaer ontdekken, verkennen en er samen vieren. Daarnaast verzorgt Prof. dr. Thomas Quartier OSB een inhoudelijke en verdiepende inleiding op weg naar Pasen. Thomas Quatier is monnik, wetenschapper, auteur van diverse boeken en een bevlogen spreker. Hij doceert aan verschillende universiteiten en komt op zaterdag naar ons verdiepingsweekend, een kans om niet te laten liggen! Dit weekend is een uitgelezen mogelijkheid om even stil te staan in de vastentijd, samen met elkaar geloof te beleven en verdiepen en zo bewust op weg te gaan naar Pasen. Jongeren kunnen zich aanmelden t/m 25 februari door een e-mail te sturen naar: jongeren@bisdomdenbosch.nl Meer informatie over dit verdiepingsweekend is te vinden op www.jongbisdomdenbosch.nl of door te mailen naar: jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Verdiepingscursus CaFE
Vanaf maandag 9 april aanstaande organiseert de parochie H. Willibrord de tweede helft van de verdiepingscursus CaFE: onder het genot van een hapje en een drankje wordt op informele wijze samen nagepraat over een korte inleiding van DVD De cursus is wekelijks op maandagavond, beginnend op 9 april om 19:45 uur. De eerste drie weken in het parochieel centrum in Kaatsheuvel, daarna vier weken in de pastorie in Loon op Zand.
Het thema voor de eerste avond is “Hebben we de Kerk nodig?”.
De avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden; voor wie vrijwillig wil bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan. U bent van harte uitgenodigd!
Achter in de Kerk vindt u flyers met daarop de cursusdata, de thema’s en over hoe u zich kunt aanmelden.

Power of fire 2018
Op zaterdag 7 april 2018 is de jaarlijkse vormelingendag van het bisdom: Power of Fire! Een dag vol vuur waar vormelingen uit het hele bisdom samen het vuur van de Heilige Geest (verder) ontdekken en mee naar huis nemen! De dag wordt om 10.00 uur gezamenlijk gestart met een aansprekende eucharistieviering in de kathedraal in Den Bosch. De vormelingen worden dit jaar zo veel mogelijk actief betrokken bij de eucharistieviering. Naast de jonge band ‘Jacobs ladder’, die vooraf aan de viering met de vormelingen de liederen zal oefenen, zullen dit jaar verschillende vormelingen, afkomstig uit alle parochies die aanwezig zijn, bijdragen aan de viering. Dit zal o.a. zijn in de vorm van lectoren, misintenties, misdienaars, maar ook door het POFkruis te dragen Met het vuur en het kruis voorop zullen alle deelnemers na de viering naar het Sint Janscentrum gaan waar, na een welkom, de springkussens en spellen op de vormelingen staan te wachten! De middag staat in het teken van leuke, verdiepende en uitdagende workshops, waarin ze o.a. op multimediale speurtocht in de Sint Jan gaan, alle vragen die ze maar kunnen bedenken mogen stellen aan een broeder of zuster en het spel ‘Over de streep’ spelen om na te denken over het vormsel en wat ze thuis met het geloof kunnen doen. Rond 16.00 uur is het programma afgelopen en krijgt iedereen het vuur mee naar huis….

7 februari 2018

Culturele stichting Trias
Byzantijnse avond
Het programma van die avond bestond uit Byzantijnse gezangen uitgevoerd door het Tilburg Byzantijns koor af gewisseld met een lezing door drs. Désirée Krikhaar aan de hand van afbeeldingen van Iconen. Het was een luisterrijke avond die bezocht werd door ruim 70 bezoekers
Op de agenda van Trias staan nog enkele evenementen die binnenkort plaats vinden.
25 februari om 15.00 uur in de kerk HH. Mart. v. Gorkum het kamerkoor Cantus Cets. De entreeprijs bedraagt 10 euro.
17 maart om 19.30 uur in de kerk St. Jan Het Urker Mannenkoor Halleluja.
Entreeprijs 20 euro

Danny Hakvoort afgevaardigd naar presynode over jongeren
In maart 2018 wordt in Vaticaanstad een ‘presynode’ gehouden in voorbereiding op de Gewone Bisschoppensynode die in oktober dit jaar plaatsvindt met als thema ‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’. Aan deze presynode nemen jongeren uit de hele wereld deel. Namens Nederland wordt Danny Hakvoort afgevaardigd door de bisschoppenconferentie.

Danny Hakvoort (24) doet een theologische studie aan hogeschool Fontys. In het Bisdom van ’s-Hertogenbosch is hij nauw betrokken bij het jongerenwerk. Hij was onder meer project-assistent voor de Wereldjongerendagen in Krakau en lid van het jongerenplatform. In september 2017 was hij ook al in Rome voor een congres over jongeren, geloof en roeping. Hij sprak er met bisschoppen, kardinalen en professoren uit de hele wereld en hij ontmoette andere jongeren die net als hij waren uitgenodigd door het Vaticaan.

Stem laten horen
Hij heeft zich samen met anderen tijdens genoemd congres ingezet voor een vervolg van deze ontmoeting. Het Vaticaan maakte later bekend dat er inderdaad een vervolgontmoeting komt in de vorm van een presynode die gehouden wordt van 19 tot 24 maart 2018 (Palmzondag/Wereldjongerendag).

De deelnemers krijgen dan de gelegenheid hun stem te laten horen over het thema van de synode, maar kunnen ook hun gevoeligheden, hun overtuigingen, hun twijfels en kritiek kenbaar maken. De uitkomsten van de presynode worden verwerkt tot een document dat wordt aangeboden aan de bisschoppen die deelnemen aan de Bisschoppensynode van oktober 2018
De Bisschoppensynode is een ontmoeting van bisschoppen uit de hele wereld en brengt de collegiale verbondenheid tot uitdrukking van alle bisschoppen met de paus. Er vindt uitwisseling plaats van belangrijke onderwerpen in Kerk en het dient tot raad en advies aan de paus. Een Gewone Bisschoppensynode vindt doorgaans om de drie jaar plaats.
.
Kerkbalans
Binnenkort kunt u bericht ontvangen vanuit de parochie met betrekking tot de actie Kerkbalans.
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Helpt u onze parochiegemeenschap financieel gezond te houden?
Achter in de kerk vindt u ook een bus van Kerkbalans voor uw gift.

Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd
Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” (Mat. 24, 12). Dit is de titel van de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd. De paus waarschuwt voor het uitdoven van “de liefde die het middelpunt is van heel het evangelie” en hoopt dat we in de paasnacht opnieuw beleven dat het licht de duisternis verdrijft.
Een signaal dat de liefde in de wereld dreigt uit te doven is het “geweld dat zich richt tegen hen die als bedreiging van onze ‘zekerheden’ worden gezien: het kind dat nog niet geboren is, de zieke oudere, de gast die op doortocht is, de vreemdeling, maar ook de naaste die niet beantwoordt aan onze verwachtingen.” Maar ook de schepping is een stille getuige van deze verkilling van de liefde als de mens er onvoldoende zorg voor heeft. En de paus wijst op de liefde die verkoelt in onze gemeenschappen, waardoor het missionair elan vermindert.
In de Veertigdagentijd helpen het gebed, de aalmoes en het vasten om “naar de Heer terug te keren met heel ons hart en heel harten
ons leven.” De paus nodigt vooral de leden van de Kerk uit om ijverig, gesteund door aalmoes, vasten en gebed, de weg van de Veertigdagentijd op te gaan: “Als de liefde in zoveel

31 januari 2018

Verdiepingscursus CaFE
Vanaf maandag 9 april aanstaande organiseert de parochie H. Willibrord de tweede helft van de verdiepingscursus CaFE: onder het genot van een hapje en een drankje wordt op informele wijze samen nagepraat over een korte inleiding van DVD De cursus is wekelijks op maandagavond, beginnend op 9 april om 19:45 uur. De eerste drie weken in het parochieel centrum in Kaatsheuvel, daarna vier weken in de pastorie in Loon op Zand.
Het thema voor de eerste avond is “Hebben we de Kerk nodig?”.
De avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden; voor wie vrijwillig wil bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan. U bent van harte uitgenodigd!
Achter in de Kerk vindt u flyers met daarop de cursusdata, de thema’s en over hoe u zich kunt aanmelden.

Carnaval
10 februari begint het feest van Carnaval. Wat vieren we dan?
Het carnaval, ook wel Vastenavond genoemd, werd in de late Middeleeuwen het volksfeest bij uitstek. Het feest duurde drie dagen, van zondag tot Aswoensdag.
Over de oorsprong van Vastenavond (voorafgaand aan Aswoensdag) zijn de meningen verdeeld. De Romeinen en Germanen kenden feesten en uitbundige verkleedpartijen die werden gevierd wanneer de winter ten einde liep en het voorjaar begon. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre deze feesten invloed hebben gehad op de Middeleeuwse Vastenavond. Maar dat er oude elementen in de Vastenavondfeesten aanwezig waren daarover bestaat geen twijfel. De katholieke kerk heeft de oude feestelijkheden deels overgenomen en ze een plaats gegeven in de christelijke traditie.
Carnaval begint zeven zaterdagen vóór Pasen. Het is een periode waarin iedereen nog eens een keer ‘los’ mag gaan, want na carnaval begint de vastentijd. Carnaval komt van het Latijnse ‘carne-vale’ wat ‘vlees, vaarwel’ betekent. De carnavalsdagen worden ingevuld met plezier en uitbundigheid. In het zuiden van Nederland zijn ook de winkels dicht en dorpen en steden staan volledig op hun kop. Men is verkleed en uitbundig versierd.
Vooral in de landen van Latijns-Amerika is carnaval hét grote feest van het jaar. Mensen sparen het hele jaar om in deze periode helemaal los te kunnen gaan.
Officieel duurt carnaval van zaterdag tot woensdag. Maar vaak wordt er begonnen met het feest op 11 november. Men stopt op dinsdag, de Vastenavond. De Vastenavond, de avond vóór Aswoensdag, is tevens het hoogtepunt van het carnaval.

Nieuws van het bijbelgenootschap
De Nederlandse Bijbelgenootschap heeft afgelopen week een nieuwe app gelanceerd: ‘Mijn Bijbel’. In de app kun je standaard de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en de Bijbel in Gewone Taal lezen. Na het aanmaken van een gratis account kun je zes andere vertalingen lezen.
De volgende vertalingen zijn in de app beschikbaar:
– Nieuwe Bijbelvertaling
– Bijbel in Gewone Taal
– Groot Nieuws Bijbel
– NBG-vertaling 1951
– Statenvertaling
– Bijbel (Friese vertaling)
Je kunt de app downloaden in de Google Playstore en Apple App Store.
Eerste indruk
De app maakt een rustige en verzorgde indruk. Bij het openen zie je direct de ‘Bijbeltekst van de dag’. De app biedt verschillende vertalingen in vergelijking met andere Bijbel-apps missen er nog aantal functies, zoals het opslaan van teksten en notificaties die je kunt instellen om je te herinneren iedere dag de Bijbel te lezen. Er zijn dus nog genoeg mogelijkheden om door te ontwikkelen.
Andere Bijbel apps
In Google Play was er al de katholieke Willibrordvertaling te downloaden en publiceerde uitgever Royal Jongbloed ook de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. Nu is er zowel voor Android als iOS ook voor katholieken een geschikte app.
De bekendste en meest volledige Bijbel app is die van YouVersion. In deze app kun je in het Nederlands ‘Het Boek’, de BasisBijbel, de NGB-vertaling 1951 en de Statenvertaling lezen. Daarnaast beschikt de Bijbel app van YouVersion over verschillende functies als notificaties, leesplannen, markeren van teksten en nog veel meer.
Wil je veel verschillende Bijbelvertalingen, dan adviseren we de app van de Nederlandse Bijbelgenootschap. Wil je een complete app met verschillende functionaliteiten, dan raden we (voorlopig nog even) de app van YouVersion aan.

Kerkbalans
Binnenkort kunt u bericht ontvangen vanuit de parochie met betrekking tot de actie Kerkbalans.
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Helpt u onze parochiegemeenschap financieel gezond te houden?
Achter in de kerk vindt u ook een bus van Kerkbalans voor uw gift.

24 januari 2018
Culturele stichting Trias
Byzantijnse avond
Het programma van die avond bestond uit Byzantijnse gezangen uitgevoerd door het Tilburg Byzantijns koor af gewisseld met een lezing door drs. Désirée Krikhaar aan de hand van afbeeldingen van Iconen. Het was een luisterrijke avond die bezocht werd door ruim 70 bezoekers
Op de agenda van Trias staan nog enkele evenementen die binnenkort plaats vinden.
25 februari om 15.00 uur in de kerk HH. Mart. v. Gorkum het kamerkoor Cantus Cets. De entreeprijs bedraagt 10 euro.
17 maart om 19.30 uur in de kerk St. Jan Het Urker Mannenkoor Halleluja.
Entreeprijs 20 euro

Geen gezinsviering in februari
In verband met de Carnavals week is er in de maand februari geen gezinsviering

Actie kerkbalans
Heeft u het verzoek om mee te doen aan de actie kerkbalans al ontvangen? Wilt u dan door uw bijdrage meehelpen om onze parochiegemeenschappen in stand te houden.
Bij voorbaat hartelijk dank

Oproep paus aan wereldleiders: neem vluchtelingen op
Op zondag 14 januari vierde de Rooms-Katholieke Kerk de Wereld dag van de migrant en de vluchteling. In zijn boodschap voor deze dag riep paus Franciscus opnieuw op tot aandacht voor deze kwetsbare groepen. De paus vraagt in zijn boodschap migranten en vluchtelingen op te nemen, te beschermen, te steunen en te laten integreren en doet daarbij een beroep op de wereldleiders.

Paus Franciscus wijst er in zijn boodschap op ‘dat iedere vreemdeling die op onze deur klopt een gelegenheid biedt om Jezus Christus te ontmoeten’. ‘De Kerk is bereid het voortouw te nemen overeenkomstig haar pastorale traditie’, schrijft de paus ‘maar om de gewenste resultaten te bereiken is de bijdrage van de politieke gemeenschap en van de burgermaatschappij, ieder overeenkomstig de eigen verantwoordelijkheden, onmisbaar’.

Vier werkwoorden
De paus werkt in zijn boodschap de vier werkwoorden opnemen, beschermen, steunen en integreren verder uit en herinnert politieke leiders aan de topconferentie die in 2016 in New York is gehouden. Daar ‘hebben de wereldleiders duidelijk hun wil tot uitdrukking gebracht om zich volledig in te zetten ten gunste van de migranten en de vluchtelingen om hun leven te redden en hun rechten te beschermen door deze verantwoordelijkheid op wereldniveau samen te delen. Met dat doel hebben de staten zich verplicht voor het einde van 2018 twee wereldovereenkomsten (Global Compacts) op te stellen en goed te keuren, één gewijd aan vluchtelingen en één betreffende de migranten.’

Paus Franciscus vraagt om de concrete maatregelen die hij in de vier werkwoorden tot uitdrukking heeft gebracht waar mogelijk te delen ‘met allen die op politiek en maatschappelijk vlak werkzaam zijn en betrokken zijn – of erin geïnteresseerd zijn hieraan deel te nemen – bij het proces dat zal leiden tot de goedkeuring van de twee wereldovereenkomsten.’

Presentatie van Christus in de Tempel (Maria Lichtmis)
Datum: vrijdag 2 februari 2018
Veertig dagen na Kerstmis. Bij de Presentatie van Christus in de Tempel herdenken de orthodoxen en rooms-katholieken dat Maria, de moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de geboorte van haar zoon. In het oude Israël was het gebruik dat moeders zich in de tempel zuiverden, veertig dagen na de geboorte van hun kind. Ze offerden bij deze gelegenheid een lam en twee duiven.
Voor de kalenderhervorming van 1969 heette het feest in katholieke kring: Maria Lichtmis.
Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (zoals beschreven in Leviticus, hoofdstuk 12) moest brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis

17 januari 2018

Kerststal bezoek in de St. Jan te Kaatsheuvel
Ongeveer 1300 mensen, groot en klein, hebben de afgelopen 2 weken de kerststal bezocht.
Een hartelijk dank aan alle vrijwilligers die door hun aanwezigheid het mogelijk hebben gemaakt, dat het kerkgebouw elke middag van 13.00 uur tot 17.00 uur open was voor bezoekers.

Bezoekdienst
De mensen die, regelmatig in Kaatsheuvel en Sprang-Capelle namens de parochie oudere, alleenstaande of eenzame mensen bezoeken, kunnen met tevredenheid terug kijken op het voorbije jaar. De speciale viering op dinsdagmiddag 6 juni werd door een behoorlijk aantal mensen bezocht. De attentie met Kerst werd door de bezochte mensen met de nodige waardering ontvangen. Wat zeker een compliment is voor deze groep mensen, die zelf ook niet meer tot de jongste behoren.
Zij hebben twee vragen aan u:
Zou u er iets voor voelen om zich bij deze groep aan te sluiten. Regelmatig bezoeken houdt niet in dat het een wekelijks gebeuren is. U bepaalt zelf wanneer het voor u uitkomt.
De tweede vraag betreft mensen die misschien best blij zijn met een bezoekje. Kent u zo iemand en weet u of hij/ zij een bezoekje vanuit de parochie op prijsstelt, zou u dan tijdens de kantoor uren (ma t/m/ vrij 09.30 uur t0t 12.30 uur) hiervoor contact op willen nemen met het parochieel centrum aan de Hoofdstraat tel. 0416 272515

Verdiepingscursus CaFE

Vanaf maandag 9 april aanstaande organiseert de parochie H. Willibrord de tweede helft van de verdiepingscursus CaFE:
onder het genot van een hapje en een drankje wordt op informele wijze samen nagepraat over een korte inleiding van DVD.
De cursus wordt wekelijks op maandagavond aangeboden, beginnend op 9 april om 19:45.
De eerste drie weken in het parochieel centrum in Kaatsheuvel, daarna vier weken in de pastorie in Loon op Zand.
Het thema voor de eerste avond is “Hebben we de Kerk nodig?”.
De avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden; voor wie vrijwillig wil bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
U bent allemaal van harte uitgenodigd!
Achter in de Kerk vindt u flyers net daarop de cursusdata, de thema’s en meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden.

Kerkbalans
Binnenkort kunt u bericht ontvangen vanuit de parochie met betrekking tot de actie Kerkbalans.
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk
Mijn kerk
Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Voor de campagne van 2018 is het thema “Geef voor je kerk”. De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018.

10 januari 2018

Terugblik Kerstfeest en Nieuwjaarswens
Als parochiegemeenschap H. Willibrord kunnen we terugkijken op goed verzorgde-, en inspirerende kerstvieringen in de 4 parochiekerken. Wij danken dan ook allen die daaraan hebben bijgedragen. De kosters van de diverse kerken, alle koren, dirigenten en organisten, zij die de Kerststal hebben opgebouwd, hebben bijgedragen aan de openstelling van de kerk, maar ook zij die de bloemen hebben verzorgd, hebben gepoetst, de werkgroep Gezinsviering, de lectoren en allen die op welke wijze ook hebben meegeholpen om alles goed te laten verlopen. Er is heel veel werk verzet. Dank daarvoor. Wij wensen alle parochianen een zalig en veelbelovend 2018 waarin het geloof in Jezus Christus opnieuw onze steun en kracht mag zijn.
Namens het pastorale team en het parochiebestuur, pastoor Luijckx

Misintenties:
Zou u zo goed willen zijn om bij het schriftelijk of telefonisch opgeven van een misintentie het volgende te vermelden:
Naam kerk, tijd viering, uw telefoonnummer. Het stipendium voor een intentie is € 11,00.
Overledenen in de maanden oktober, november, december 2017
30 september Jacques Vrenken 95 jaar
1 oktober Frans van Wezel 91 jaar
10 oktober Jan van de Ven 70 jaar
15 oktober Christ Wouters 93 jaar
17 oktober Riet van Enschot – van den Broek 94 jaar
21 oktober Carla van der Vorst 54 jaar
24 oktober Piet Teurlings 89 jaar
27 oktobe Dré Rennen 89 jaar
28 oktober Piet van Gorkum 82 jaar
1 november Mien van der Velden – Kuis 87 jaar
3 november Jan van Ark 48 jaar
4 november Bert van Beers 93 jaar
11 november Frans Nannes 82 jaar
22 november Wil Groot – Manders 96 jaar
23 november Jan den Otter 99 jaar
6 december Okkie van Breemen 93 jaar
10 december Bert Berkelmans 90 jaar
11 december Didi Doevendans – Hüsstege 95 jaar
12 december Cees Damen 85 jaar

Dopen in de maanden oktober, november, december 2017
15 oktober Shady, dochter van Roy en Mandy Hendriks – Leidner
19 november Maud, dochter van Dolf Oerlemans en Evelien Kools
26 november Sam, zoon van Joost en Susanne van der Heijden – Broumels

De week van gebed
Data en thema
De Week van Gebed is van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari 2018.
Recht door zee’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in januari 2018. Het thema haakt aan bij het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is voorbereid door de kerken uit het Caribisch gebied. Het materiaal voor de Week van Gebed wordt aangereikt door de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid der Christenen. De Raad van Kerken in Nederland en Missie Nederland maken een bewerking van het materiaal voor Nederland. Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren, recht. De Bijbel is van bijzonder belang in de Caribische kerken. Kolonisten misbruikten de Bijbel om onderdrukking van mensen goed te praten; slaven en inheemse volkeren gebruikten dezelfde Bijbel als bron van troost en bevrijding. Tegenwoordig zien Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15) een voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst en bezinningsmateriaal aangeboden voor acht dagen. Ook zijn er materialen ontwikkeld voor basisscholen, de zondagsschool en de kindernevendienst. De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen kent een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. In het samen bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

3 januari 2018

Misintenties
Wilt u graag tijdens een eucharistieviering een intentie laten oplezen dan kan dat op verschillende manieren aan de parochie doorgegeven worden.
Door het formuliertje te gebruiken dat achter in de kerken ligt.
Telefonisch maar met vermelding van kerk, datum, viering tijd en heel belangrijk het contactadres. Het stipendium kan dan per bank overgemaakt worden.
Banknummer: NL29RABO0124833101
Per e- mail met vermelding van hierboven vermelde gegevens.

Religieus erfgoed gaat ons allen aan’
Het beheer van religieus erfgoed is niet alleen een zaak van kerken, maar gaat ons allen aan. Dat zei Theo Bovens, Commissaris van de Koning (gouverneur) in de provincie Limburg, op vrijdag 1 december in een lezing in de Sint-Janskathedraal. “Het kan niet zo zijn dat we een steeds kleiner wordende groep opzadelen met de lasten voor iets wat een veel grotere groep waardevol vindt.”

Op het hoogkoor van de kathedraal kwamen een tachtigtal vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en kerkbesturen samen op uitnodiging van bisschop Gerard de Korte. Dat de bijeenkomst ondanks de kou in de Sint-Jan plaatsvond had alles te maken met het onderwerp ‘religieus erfgoed’ waarover van gedachten werd gewisseld.

Tabernakel
‘Lege kerken bestaan niet’, zei gouverneur Bovens onder verwijzing naar de titel van zijn lezing. “In katholieke zin is een kerk waar een tabernakel met het Allerheiligste aanwezig is, bewoond. Die kerk staat niet leeg. Ik besef terdege dat deze manier van kijken naar sporadisch gebruikte kerkgebouwen in deze tijd geen usance meer is.” Bij een kerksluiting verdwijnt ook de presentie van Onze Lieve Heer, aldus Bovens. “De natuurlijke plek om te bidden, om zich tot Hem met een hoofdletter te wenden.”

Dat kerkgebouwen eigendom zijn van parochies en protestantse gemeenten betekent volgens de Limburgse Commissaris niet dat zij alleen de verantwoordelijkheid ervoor dragen. “Er is ook in Limburg een tijd geweest dat overheidsbestuurders vanuit een soort krampachtig denken in principes als ‘scheiding kerk en staat’ terughoudend en soms zelfs wantrouwend stonden tegenover initiatieven om iets met de kerken te doen, te ondernemen. Die tijd is eigenlijk wel voorbij.”

Bondgenootschappen
In vele maatschappelijke vraagstukken vraagt de overheid actieve betrokkenheid van burgers. Bovens: “Meer dan 65 procent van het vrijwilligerswerk is kerkelijk gerelateerd dan wel geïnspireerd, of wordt door gelovige mensen uitgevoerd. Dat besef maakt dat de overheid toenadering tot kerken zoekt, bondgenootschappen aangaat.”

De overheid kan wat Bovens betreft de aandacht niet eenzijdig richten op de maatschappelijke inzet vanuit de kerken. “De overheid moet beseffen dat het bij de kerk geen zaak is van: we vinden jullie diaconale kant leuk, maar het liturgische werk hoeft voor ons niet. Als we de moskee bij de islam een belangrijke plek vinden voor sociale cohesie, en allerlei programma’s met imams en moskeebesturen kunnen opzetten, is er niks mis met het steunen van kerkgenootschappen.”

Rembrandt
Religieus erfgoed is een gedeelde verantwoordelijkheid, onderstreepte Bovens. “Het kan niet zo zijn dat we een steeds kleiner wordende groep opzadelen met de lasten voor iets wat een veel grotere groep waardevol vindt. Als de Nederlandse samenleving het waardevol vindt om 80 miljoen uit te geven om 1 van de 2 schilderijen van Rembrandt in Parijs te kopen, Martin of Oopjen, is het geenszins overdreven diezelfde samenleving te vragen aan de restauratie van deze Sint-Jan bij te dragen.”

Monumentale kerken zijn in het nieuwe regeerakkoord expliciet genoemd als gebouwen waarvoor extra geld beschikbaar komt. Maar het Rijk verwacht ook steeds co-financiering van provincie of gemeente. Bovens: “Maar juist provinciaal of lokaal kan er extra aandacht voor kerkgebouwen zijn uit waardering voor de huidige functie, uit waardering voor het bestaan en het werk van het kerkgenootschap, maar ook vanwege de mogelijkheid andere functies te combineren, dan wel bij onttrekking aan de eredienst: andere functies mogelijk te maken.”

Vermogen
In een co-referaat benadrukte ook bisschop Gerard de Korte dat de katholieke kerkgebouwen een symbool zijn van katholieke presentie. “Ieder kerkgebouw is een huis van gebed, van Woord en sacrament. Daarnaast zijn onze kerkgebouwen ook belangrijk cultuurhistorisch erfgoed.” Het schrijven van zwarte cijfers is uitgangspunt van het gebouwenbeleid. Dat beleid wordt bepaald in samenspraak tussen parochie en bisdom, zei de bisschop onder verwijzing naar zijn beleidsplan Samen bouwen in vertrouwen.

“De Kerk van de toekomst leeft van Gods Geest, maar ook een gezond financieel fundament is nodig”, aldus de bisschop. Het bisdom streeft bij verkoop van kerkgebouwen niet eenzijdig naar een maximale verkoopopbrengst Het heeft een ‘optimale opbrengst’ voor ogen die ook rekening houdt met andere relevante, immateriële, factoren, zo benadrukte de bisschop. Wel dient minimale de economische opbrengst te worden gerealiseerd. “We moeten immers ook nuchter constateren dat kerkgebouwen een onderdeel vormen van het vermogen van de parochie en daarmee van de weerstandsbuffer van de geloofsgemeenschap.”

Aansluitend op de inleidingen volgde een levendig debat tussen de aanwezigen waarin de omgang met religieus erfgoed van verschillende kanten werd belicht. Uit de reacties na afloop op de drukbezochte receptie op het Sint-Janscentrum bleek dat de bijeenkomst in een behoefte had voorzien en een aansporing vormde om als Kerk en overheid in gesprek te blijven over de toekomst van ons religieuze erfgoed

20 december 2017
Vieringen tijdens de kerstdagen:
Achter in de kerken vindt u een flyer met alle gegevens van onze parochiekerken. Deze gegevens kunt u ook vinden op de parochie site: www.parochiewillibrord.nl, in de AKO. De weekbladen.
Kerststal bezoeken in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Vanaf 25 december tot 6 januari kunt u dagelijks tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kerststal in de St. Janskerk aan de Hoofdstraat bezoeken.

Verenigd in gebed voor de Vrede
De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.
De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’

Ontvang elke maand een sms
Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook wanneer het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede. De bisschoppen sluiten met dit initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Maria bedevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, ‘omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.” De dagen waarop het rozenkransgebed gebeden gaat worden zijn:
1 januari Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 februari Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 maart Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 april Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
(In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is Het
wordt verplaatst naar de eerste dag van het octaaf van Pasen)
31 mei Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 juni Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
7 juli Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 augustus Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
8 september Feest Maria Geboorte
7 oktober Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 november Hoogfeest Allerheiligen
8 december Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Via de site van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kunt u zich aanmelden voor de sms-service.

13 december 2017

Advent: toeleven naar het hart van ons geloof
“De Advent is toeleven naar het hart van ons geloof: dat God in Christus zich heeft laten zien.” Dat zei bisschop Gerard de Korte op de eerste zondag van de Advent in het Geloofsgesprek op NPO2.

In gesprek met Leo Fijen legde hij uit dat de Adventsperiode liturgisch gezien toeleven naar Kerstmis is. “We geloven dat God, die altijd groter is dan we kunnen bedenken, zich klein heeft gemaakt en in een concreet Mensenkind bij ons gekomen is. Willen we weten wie God is, kijk dan naar Jezus Christus, zoals Hij is en geleefd heeft. Zo komen we God zelf op het spoor“ We hebben in onze cultuur vaak een masker op”, aldus de bisschop. “Maar als we eerlijk zijn en het masker laten vallen, dan weten we dat we uiteindelijk hele broze en kwetsbare mensen zijn die mogen leven van het geloof dat God ons vasthoudt. Dat is eigenlijk de kern van het christelijk geloof: je met Christus laten vallen in Gods onbegrijpelijkheid, zo heeft de theoloog Karl Rahner weleens gezegd.”

De bisschop sprak verder onder meer over de succesvolle bisdom bedevaart naar Lourdes, over gezinspastoraat en het belang van een gezond financieel fundament voor parochies.

Kerstconcert kerk St. Joachim De Moer
Op 15 december om 19.00 uur kunt in de kerk St. Joachim in De Moer een kerstconcert bijwonen. Het concert wordt o.a. verzorgd door koor St. Caecilia uit De Moer, het koor St. Caecilia uit Kaatsheuvel, harmonie De Moer, koor Allegria. U bent die avond van harte welkom.

Kerstmusical 16 december kerk St.Jan wordt mogelijk gemaakt door de stichting Trias.
Door bemiddeling van de stichting Trias verzorgt musicalgroep Besoyen in de Kerk St. Jan te Kaatsheuvel op zaterdag 16 december een. Kerstmusical getiteld “Luchtpost, brieven van boven” De entree is gratis al staat er wel een collecte schaal bij de uitgang voor een vrijwillige bijdrage.

Vieringrooster Kerst
Een flyer waarop alle kerken met vieringtijden vermeld staan, ligt achter in de kerk portalen bovendien kunt u het vieringoverzicht ook vinden op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord ,de parochiemededelingen of in het vieringoverzicht dat in de weekbladen staat

Beste kinderen en ouders / verzorgers,
I.v.m. het komende Kerstfeest is er op zondag 24 december om 18.15 uur
in de kerk St. Jan Kaatsheuvel een kerstgezinsviering. Voor deze viering kunnen wij nog de hulp van kinderen gebruiken bij b.v. het lezen, uitbeelden van het kerstspel en kaarsjes vasthouden.
Het is belangrijk dat je aangeeft welke taak jij het liefst wilt doen.
De taken zijn: *Kerstspel, *kaarsjes/ altaar klaarmaken, *leestaak.
Wij nemen contact met je op, om samen de taken te verdelen.
We hopen dat er extra véél broertjes en zusjes mee komen helpen
omdat het echt nodig is om juist voor jullie
en alle mensen uit onze parochie een fijne kerstgezinsviering te verzorgen.
Het kenmerk van een levende parochie is de betrokkenheid van alle mensen.
Voor deze viering gaan de kinderen die het kerstspel uitbeelden nog oefenen data en tijd volgt nog.
Alle benodigdheden zoals verkleedkleren voor het kerstspel is in de kerk voor alle kinderen aanwezig. Kinderen die lezen of kaarsjes dragen hoeven niet te oefenen.
De lezers krijgen tijdig de teksten aangeleverd.
Geef vóór zaterdag 16 december je naam, leeftijd, telefoonnummer en je taak op via: annie.van.kuijk@ziggo.nl
Zo kunnen we tijdig met de organisatie van de kerstviering beginnen.
Wij hopen dat er extra veel kinderen reageren. Dan wordt het een prachtige Kerstgezinsviering.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep gezinsviering.
Annie van Kuijk-Marisael
Bergstraat 54
5175 AB Loon op Zand
Tel.: 0416-361513
Mobiel 06-12518338
E-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

6 december 2017

Open Kerken dag 26 november.
De Brabantse open kerken dag werd officieel geopend in de kerk St. Joachim in De Moer. Er waren een groot aantal belangstellenden die getuigen waren van het officiële gebeuren.
Onze bisschop Mgr. de Korte , de bisschop van Breda Mgr. Liesen, de Scriba van de protestantse kerken, de commissaris van de koning en vertegenwoordigers van de stichting Brabantse hoeders hielden toespraken en benadrukten het belangen van en uitten hun zorg over het voortbestaan van onze kerkgebouwen. Het geheel werd opgeluisterd door het Heusdens mannenkoor en op een ludieke manier afgesloten met een poppenkast voorstelling.

Bedankavond voor de parochievrijwilligers uit Loon op Zand
Op dinsdagavond 21 november heeft het parochiebestuur de vrijwilligers bedankt met een goed verzorgde bijeenkomst in de Wetering. Dikke pluim voor het kerkbestuur.

Beste kinderen en ouders / verzorgers,
December staat weer voor de deur,
een maand van feest en gezelligheid.
Eind van deze maand vieren we Kerstmis,
de geboorte van Kindje Jezus.
Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd,
met name in gezinnen, school en in de Kerk.
Juist voor de kinderen is er op zondag 24 december om 18.15 uur
in de kerk St. Jan Kaatsheuvel een kerstgezinsviering.
In deze viering is er bijzondere aandacht voor kinderen.
Zij mogen actief meedoen door b.v. te lezen, uitbeelden van het kerstspel en kaarsjes vasthouden.
Het is belangrijk dat je aangeeft welke taak jij het liefst wilt doen.
De taken zijn: *Kerstspel, *kaarsjes/ altaar klaarmaken, *leestaak.
Wij nemen contact met je op, om samen de taken te verdelen.
We hopen dat er extra véél broertjes en zusjes mee komen helpen
omdat het echt nodig is om juist voor jullie
en alle mensen uit onze parochie een fijne kerstgezinsviering te verzorgen.
Het kenmerk van een levende parochie is de betrokkenheid van alle mensen.
Voor deze viering gaan de kinderen die het kerstspel uitbeelden nog oefenen data en tijd volgt nog.
Alle benodigdheden zoals verkleedkleren voor het kerstspel is in de kerk voor alle kinderen aanwezig. Kinderen die lezen of kaarsjes dragen hoeven niet te oefenen.
De lezers krijgen tijdig de teksten aangeleverd.
Geef vóór dinsdag 12 december je naam, leeftijd, telefoonnummer en je taak op via: annie.van.kuijk@ziggo.nl
Zo kunnen we tijdig met de organisatie van de kerstviering beginnen.
Wij hopen dat er extra veel kinderen reageren. Dan wordt het een prachtige Kerstgezinsviering.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep gezinsviering.
Annie van Kuijk-Marisael
Bergstraat 54
5175 AB Loon op Zand
Tel.: 0416-361513
Mobiel 06-12518338
E-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

27 november 2017

Eerste zondag van de Advent
Datum: zondag 3 december 2017
De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ ‘adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerstmis ‘Advent’ genoemd.
Adventus
Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden.
Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.
Vier zondagen
De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27.

Theatervoorstelling over armoede op 2 december in Rosmalen
De OmZieners vertelt onder andere het verhaal van Pieter. Pieter is werkloos en wil zielsgraag aan het werk. Betaald werk. Maar door de uitkerende instantie wordt hij dan weer hierheen gestuurd en dan weer daarheen. Overal moet hij werken met behoud van uitkering. Hij krijgt dus niet betaald. Als hij het werk weigert, krijgt hij een strafkorting op zijn uitkering. Een vriendin van Pieter noemt dit ‘slavenhandel’. Maar Pieter gaat trouw dan weer hierheen, dan weer daarheen. Want alles beter dan thuiszitten. Toch? Of knaagt het aan zijn gevoel voor menswaardigheid en zelfrespect?

De OmZieners stelt vragen over de samenleving en hoe deze is ingericht. Over het handelen van mensen met macht en invloed, en de gevolgen daarvan voor mensen in armoede. De voorstelling laat zien hoe armoede mensen kwetsbaar maakt. De OmZieners is ook een zoektocht naar compassie. Niet in de zin van medelijden, maar “het voelen van de pijn van een ander in jouw hart”, zoals een man in armoede omschreef. Kennen we nog compassie voor de ander?

Waar: H. Laurentiuskerk, Oude baan 1 in Rosmalen
Wanneer: Zaterdag 2 december
Hoe laat: 19.30 uur ontvangst publiek. 20.00 uur aanvang voorstelling.
Kosten: Gratis. Vrije gift na afloop
Reserveren: U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com Dit is niet verplicht maar wel gewenst i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen
Week van het Katholiek Onderwijs: 11 tot en met 15 december 2017
Dit jaar wordt de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden van 11 tot en met 15 december. De week valt daarmee middenin de Advent, de periode dat in de Katholieke Kerk wordt toegeleefd naar de geboorte van Jezus Christus.
Voor scholen kan dit een rijke tijd zijn. Het schept een band om samen bewust uit te kijken naar één van de belangrijkste feesten van het jaar. Dat maakt verschil: Kerstmis zal voor de leerlingen meer betekenis krijgen.
Op de site van Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) worden ook dit jaar weer materialen aangeboden die scholen kunnen gebruiken tijdens de Week van het Katholiek Onderwijs.
Voor het primair en middelbaar onderwijs bestaat het materiaal uit:
• Een kerstposter met een afbeelding van de kunstenaar Patrick Creyghton
• Suggesties voor gebruik van de beschikbare poster in de klas
Voor het primair onderwijs bestaat dit uit:
• ‘Kom kijken in de stal’: Adventsmateriaal ontwikkeld door de Stichting BVA (Bisschoppelijke Vastenactie) waarin de kerststal centraal staat, steeds vanuit een ander perspectief.
• De liedjes bij ‘Kom kijken in de stal’.
Kijk voor aanvullende informatie op www.rkkerk.nl/onderwijs.

Stichting Trias
Op zaterdagavond 16 december zal er in kerk St. Jan te Kaatsheuvel een kindermusical worden uitgevoerd We nodigen u hiervoor van harte uit.Nadere gegevens volgen nog.

Stille omgang Mirakel van Amsterdam 2018
De bedevaart naar Amsterdam zal plaatsvinden in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018 met als thema: “Eucharistie is Leven”
Noteert u de datum alvast in uw agenda en houdt de berichtgeving in de gaten.

20 november 2017

Open Kerken Brabant, alle kerken open op zondag 26 november 2017

Dit unieke evenement wil Brabanders kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken. Bewustwording draagt bij aan het vinden van goede herbestemmingen van kerken die aan de eredienst zijn of worden onttrokken. De komende jaren is het
herbestemmen van kerken het grootste culturele probleem van Brabant. Daarom streven we ernaar om op die zondag alle kerken – protestants, katholiek en herbestemd – in onze provincie te openen
Het openingsprogramma “Open kerken Brabant” begint in De Moer bij kerk St. Joachim.
Inloop vanaf 12.30 uur
13.00 uur Start officiële openingsprogramma: St. Joachim De Moer, Middelstraat 28, De Moer / Gem. Loon op Zand
13.00-13.03 Welkom door pastoor P. Luijckx
13.03-13.08 Commissaris van de Koning dhr. W. van de Donk
13.08-13.13 Mgr. G. de Korte bisschop bisdom Den Bosch
13.13-13.15 Mgr. J. Liesen bisschop bisdom Breda
13.15 – 13.20 Paul Spapens voorzitter werkgroep Open Kerken Brabant kondigt aan dat om
13.30 het Poppentheater aanvangt (voorstelling ca. 10 minuten)
13.25 Openingshandeling gevolgd door een korte pauze
13.30 Voorstelling Remco TheaterKunst Poppentheater
13.40 Gelegenheid tot bezoek tentoonstelling onder het genot van een kopje koffie
In Kaatsheuvel wordt die middag Kerk St.Jan ter bezichtiging opengesteld

Bisschoppen publiceren jongeren onderzoek.

De Nederlandse bisschoppen hebben dinsdag 7 november de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de verhouding tussen jongeren en de katholieke Kerk. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Jongerensynode die volgend jaar in Rome wordt gehouden.
Het onderzoek volgt de vragenlijst die dit voorjaar door het Vaticaan aan alle bisschoppenconferenties zijn toegestuurd ter voorbereiding van de synode. Die zijn behandeld door de jongerenwerkers van de verschillende bisdommen en parochiekader. Ook jongeren zijn bij de beantwoording betrokken.
Bijdrage aan synode
Het onderzoeksresultaat vormt de basis van de bijdrage van de Nederlandse bisschoppen aan het werkdocument voor de bisschoppensynode. Het onderzoek is gedaan door de beleidsmedewerker Jeugd en Jongeren, Gerrie Conen
Moeizaam
Uit het onderzoeksrapport komt naar voren dat inzet en succes om jongeren te bereiken verschilt per pastoraal team en dat het bereiken van jongeren als moeizaam wordt ervaren. Dat heeft onder meer te maken met een sterk geseculariseerde en ik-gerichte samenleving en het ontberen van gelovige achtergrond bij jongeren. Ook wordt de Kerk door de meeste jongeren als “suf, saai” en “out of touch” met de werkelijkheid ervaren.
Jongeren ‘creatiever’
Naast speciale activiteiten zoals de Wereldjongerendagen blijkt kleinschalige persoonlijke benadering succesvol te zijn. Jongeren die eenmaal betrokken zijn verlangen ook meer zelfstandige inbreng te hebben en blijken “vaak creatiever in het bedenken van nieuwe initiatieven en vormen van kerk-zijn zonder het orthodox katholieke geloof en haar riten los te laten”. (KN)
Actie Kerkbalans introduceert nationale fotowedstrijd: jouw kerk in beeld

Actie Kerkbalans introduceert voor de campagne van 2018 iets nieuws: een nationale fotowedstrijd waar alle kerkleden aan mee kunnen doen. Kerkbalans is de gezamenlijke, jaarlijkse fondsenwerfactie van de Rooms-Katholiek Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Voor het eerst wordt nu aan al hun kerkleden, jong en oud, gevraagd om de waarde van de eigen kerk weer te geven in één foto.
Er zijn drie categorieën: kinderen (6 t/m 12 jaar), jong talent (12 t/m 18 jaar), volwassenen (18+). De vakkundige jury staat onder leiding van Ramon Mangold, die zelf met een serie foto’s van bisschop De Korte een eerste prijs bij de Zilveren Camera 2016 won.
Winnaars van de Nationale Fotowedstrijd 2018 ‘Blik op de Kerk’ winnen de ‘Kerkblik-award’, een geldbedrag van 250 euro voor hun lokale Actie Kerkbalans én een masterclass fotografie van Ramon Mangold. De foto hiernaast is Mangolds eigen favoriet: “Voor mij staat de kerk voor ontmoeting. Met God en tussen mensen onderling. In dit beeld komt veel samen: kerk en individu, jong en oud, vreugde en verwelkoming. In de jury zullen we kijken naar het verhaal dat de foto vertelt. We willen voelen wat een foto met je doet.”
Accent op waarde van de kerk
Actie Kerkbalans lanceert de Nationale Fotowedstrijd om de kerk letterlijk scherper in beeld te krijgen.

8 november 2017

Gezinsviering 11 en 12 november in kerken van Loon op Zand en Kaatsheuvel

Zaterdag 11 november 2017 om 19.00 uur Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Zondag 12 november 2017 om 11.00 uur Kerk: St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema is: “Hou je lampje brandend”.
In deze gezinsviering vertelt Jezus een verhaal over slimme en domme bruidsmeisjes met een olie lamp
Meehelpen:
Wil je graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen?
Dat kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.
Stuur voor 4 november a.s. een mailtje met:
Je naam en taak erop naar:
annie.van.kuijk@ziggo.nl (voor gezinsviering in Loon op Zand en Kaatsheuvel)

Kerststal Sint Jan Kaatsheuvel

Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor en de bouw van de kerststal in de St. Jans kerk. De groep, die dit realiseert, kan nog wat hulpvaardige handen gebruiken.
Heeft u nog tijd vrij en zou u het leuk vinden om mee te helpen. Neem dan contact op met het secretariaat van het parochieel centrum in Kaatsheuvel. Dit is bereikbaar van ma. tot vrij. Van 09.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 0416 272515. Mailadres: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Bericht van Stichting Trias.
Culturele Stichting Trias organiseert 19 november om 15.00 uur een bijzonder optreden van het internationaal goed bekend staand jongerenkoor de Oosterhoutse Nachtegalen. Het koor bestaat uit jongens en meisjes in leeftijd variërend van 7 tot 20 jaar. Zingend trekken zij over de hele wereld. De leden van het koor komen niet alleen uit Oosterhout maar uit de hele regio. De bijzondere klankkleur die het koor typeert, wordt vooral verkregen door de aanwezigheid van derde alten (jongensstemmen in of kort na de stemwisseling); de vele vier en vijfstemmige stukken krijgen hierdoor een eigen charme en karakter.
“Met muziek door de wereld” Entree: € 10,-
zondag 19 november 2017 15.00 uur kerk St. Jans Onthoofding, Loon op Zand

Terugblik vrijwilligersavond

Al was het wat later in het jaar dan de groep vrijwilligers gewend waren toch kunnen zij terug kijken op een heel gezellige goed verzorgde bijeenkomst. Van uit het parochiebestuur werd in een toespraakje de waardering voor inzet en motivatie van de vrijwilligers uitgesproken. De bijeenkomst was een uiting van de dankbaarheid van het bestuur en werd zeer op prijs gesteld. Op haar beurt bedanken de vrijwilligers het bestuur voor deze gezellige avond

Open Kerkendag 26 november

Op zondag 26 november wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Het streven is dat die dag zoveel mogelijk kerken – protestants en katholiek, plus zoveel mogelijk herbestemde kerken – in de provincie zijn geopend. Het evenement, een initiatief van de Brabantse Hoeders, wil Brabanders kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken. De Brabantse Open Kerkendag wordt georganiseerd om alle Brabanders te betrekken bij de toekomst van hun kerken. In voortgezet gebruik als godshuis of met een nieuwe bestemming. De bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch houden mensen graag betrokken bij hun religieus erfgoed en zijn actief betrokken bij de organisatie van de dag. In een brief aan de parochies benadrukte bisschop Gerard de Korte onlangs dat de rooms-katholieke kerkgebouwen op de eerste plaats het huis van God zijn. “Het bisdom wil graag participeren in de Open Kerkendag om juist die kant van het kerkgebouw te benadrukken en dat er rondom de prachtige kerkgebouwen, hartelijke en open parochiegemeenschappen hun gemeenschappelijk Broeders van Taizé in ons bisdom Brabantse Open Kerkendag 26 november geloof in Jezus Christus vieren.” De bisschop hoopt dat parochies de deuren van de kerken wijd openzetten. “Zo kunnen wij tonen dat wij geloofsgemeenschappen zijn die hartelijk en gastvrij willen zijn voor gelovigen, zoekers en alle andere mensen. Ik hoop dat ontzettend veel mensen tijdens de Open Kerkendag over de kerkdrempel heen stappen en door het kerkgebouw komen tot een moment van gebed, tot stilte en bezinning of tot verwondering om het bestaan dat wij allemaal ontvangen hebben.

Terugblik patroonsfeest parochie H. Willibrord 5 november

De feestelijke Eucharistieviering b.g.v. het patroonsfeest was heel mooi en stemmig.
Het was heel fijn dat wij dit met parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand, De Moer en Sprang Capelle mochten vieren. Zowel leden van het pastorale team en parochiebestuur waren aanwezig, maar ook de Gilden St. Hubertus en St. Ambrosius en Gilde St. Jan Baptist. Op deze Willibrordzondag en daardoor ook het patroonsfeest van onze inmiddels al weer 5 jaar geleden opgerichte parochie H. Willibrord, werd stilgestaan bij de opdracht tot eenheid die Jezus zijn leerlingen heeft voorgehouden. In de viering van de Eucharistie hebben wij deze eenheid heel persoonlijk mogen ervaren, maar tegelijkertijd weten we dat we toch ook weer niet allen één zijn. De zoektocht naar eenheid, die kerken in de 20e eeuw met elkaar zijn begonnen, is nog niet voltooid. Maar wel zijn we veel meer dan vroeger bij elkaar betrokken zoals dezer dagen bij de herdenking van het begin van de Reformatie 500 jaar geleden. Gelukkig vinden katholieken en protestanten elkaar steeds vaker in de oecumenische initiatieven. Wij hebben allemaal stof tot nadenken meegekregen bij deze viering en mogen weten dat wij allemaal onze eigen taak en plaats hebben in de geloofsgemeenschap. En als we dat samen doen in Christus naam, dan kan onze Kerk in deze tijd weer die uitstraling krijgen die zij in het verleden heeft verworven. Met verstand, beleid, inzet en vertrouwen heeft Willibrord wegen gevonden. Waarom zouden wij die wegen niet kunnen vinden voor een goede toekomst? Graag dank ik iedereen die heeft bijgedragen tot deze feestelijke viering. Pastoor Luijckx.

1 november 2017

Patroonsfeest parochie H. Willibord 5 november Loon op Zand om 10.00 uur
Zondag 5 november: Patroonfeest, Willibrordzondag, 31e Zondag door het jaar. Er is op deze dag één Eucharistieviering in de parochie voor alle kerken samen. Dit jaar in de kerk van St. Jans Onthoofding in Loon op Zand om 10.00 uur. M.m.v. de 3 Gilden uit onze parochie. Er is tijdens deze viering speciale aandacht voor de kinderen.

Uitnodiging Hubertusviering 2017
Graag nodigen wij u uit
Openlucht Hubertusviering 5 november in teken van jacht
Pastoor zegent jachthonden, paarden en andere huisdieren
De Moer – Op zondag 5 november 2017 vindt er bij de kerk van St.Joachim in De Moer, nabij Tilburg, Loon op Zand en Kaatsheuvel voor de
zesde maal een St. Hubertusviering plaats. Die middag zegent pastoor Luijckx op het kerkplein bij de kerk de aanwezige (jacht-) en andere
honden, paarden en huisdieren. Deze viering staat in het teken van de “Naamdag” van de Heilige St. Hubertus, patroonheilige van de
jagers, wildbeheerders en andere dierenliefhebbers. De viering begint om 13.30 uur.
Tijdens de Hubertusviering worden zowel de aanwezigen gezegend als ook de meegebrachte honden en paarden. Jachthoornblazers luisteren het
geheel op met jachtsignalen en fanfares. Na de wijding worden de traditionele Hubertusbroodjes (Hubkes) uitgedeeld aan de aanwezigen.
Volgens Bourgondische jachttradities worden de aanwezigen aansluitend uitgenodigd voor koffie, worstenbroodje en soep. Eventueel kunt u hier
ook uw zelf meegebrachte hapjes of drankjes met elkaar nuttigen. De Hubertusviering start om 13.30 uur.
Wie was Hubertus?
Hubertus was een edelman die besloot op Goede Vrijdag te gaan jagen. Tijdens het jagen ontmoette hij een groot hert met een lichtend kruis
tussen zijn gewei. Hubertus liet het hert ongemoeid,ging naar de Bisschop van Maastricht en bekeerde zich tot het geloof. Hij bracht
het uiteindelijk tot Bisschop van Luik. Zijn faam breidde zich uit en naast patroonheilige van de jagers ook de heilige die wordt
aangeroepen bij bijzondere kwalen zoals hondsdolheid. St. Hubertus staat voor respect voor natuur en weidelijkheid, waarden die
Nederlandse jagers hoog in het vaandel hebben.

Organisatie
Deze traditionele viering wordt georganiseerd door de jagersvereniging uit de regio, Wildbeheereenheid De Moer eo, in samenwerking met parochie Heilige Willibrord.
Wildbeheereenheid De Moer eo zet zich in voor verantwoord wild- en landschapsbeheer in haar werkgebied. Op het kerkplein is er gelegenheid om hierover nader informatie te verkrijgen.
U bent allen van harte welkom. Meer informatie: info@wbedemoer.nl Wildbeheereenheid De Moer eo.

GEZINSVIERING LOON OP ZAND/KAATSHEUVEL
Zaterdag 11 november 2017 om 19.00 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Zondag 12 november 2017 om 11.00 uur
Kerk: St. Jan te Kaatsheuvel
Het thema is: “Hou je lampje brandend”.
.Meehelpen:
Wil je graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen?
Dat kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.
Stuur voor 4 november a.s. een mailtje met:
Je naam en taak erop naar:
annie.van.kuijk@ziggo.nl (voor gezinsviering in Loon op Zand en Kaatsheuvel)
Hartelijke groeten,
Annie van Kuijk-Marisael
Tel.: 0416-361513
Mobiel 06-12518338

Bericht van Stichting Trias.
Culturele Stichting Trias organiseert 19 november om 15.00 uur een bijzonder optreden van het internationaal goed bekend staand jongerenkoor de Oosterhoutse Nachtegalen. Het koor bestaat uit jongens en meisjes in leeftijd variërend van 7 tot 20 jaar. Zingend trekken zij over de hele wereld. De leden van het koor komen niet alleen uit Oosterhout maar uit de hele regio. De bijzondere klankkleur die het koor typeert, wordt vooral verkregen door de aanwezigheid van derde alten (jongensstemmen in of kort na de stemwisseling); de vele vier en vijfstemmige stukken krijgen hierdoor een eigen charme en karakter.
“Met muziek door de wereld” Entree: € 10,-
zondag 19 november 2017 15.00 uur kerk St. Jans Onthoofding, Loon op Zand

25 oktober 2017

Herinnering: Verdiepingscursus CaFE
Op maandag avond 30 oktober gaat de verdiepingscursus CaFE van start. Heeft u die datum al genoteerd?
Het thema is: God beter leren kennen
Vanaf 19:45 bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 20:00 beginnen we met de inleiding waarna we kort pauzeren en u een drankje aanbieden. Aansluitend verdelen we ons in groepen en gaan tot 21:30 met elkaar in gesprek. Er zijn 7 bijeenkomsten gepland. De eerste 4 in de pastorie van Loon op Zand en de laatste 3 in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel. De bijeenkomsten zijn onafhankelijk van elkaar te bezoeken
De data in het najaar zijn als volgt:
Maandag 30 oktober (LoZ) God beter leren kennen.
Maandag 6 november (LoZ) Gods liefde leren kennen
Maandag 13 november (LoZ) Gods vergeving leren kennen
Maandag 20 november (LoZ) Gods hulp leren kennen
Maandag 27 november (Kaatsh.) Gods woord leren kennen
Maandag 4 december (Kaatsh.) Gods Geest leren kennen
Maandag 11 december (Kaatsh.) Gods hoop leren kennen.

Van tevoren opgeven is niet verplicht maar wel handig zodat we kunnen zorgen dat er genoeg eten en drinken is.
Aanmelden kan via het secretariaat te Loon op Zand, per telefoon 0416 361215 of per mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl.

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch, heeft op 13 oktober de jubileum cd van Radio Maria Nederland in ontvangst genomen.
Mgr. De Korte kreeg in zijn werkkamer op het bisdomkantoor een exemplaar van de jubileum cd overhandigd door pater Elias c.s.j., de programmadirecteur van Radio Maria Nederland.
‘Christus ontmoeten’
De bisschop van ‘s-Hertogenbosch hoopt dat de Marialiederen gelovigen dichterbij Christus brengen. “Dat ze door Maria Christus ontmoeten”, aldus mgr. De Korte.
De jubileum cd Weesgegroet Maria geeft Radio Maria Nederland uit in verband met het tienjarig bestaan van de katholieke radiozender in februari 2018.
Gitaar en piano
Op de cd staan acht bekende Marialiederen die in een nieuwe jas zijn gestoken. De bekende melodieën zijn ingespeeld met onder meer gitaar en piano in plaats van orgel, en de teksten zijn ingezongen door jonge mensen, legde Lars Gerfen, promotiemedewerker van Radio Maria Nederland, uit aan mgr. De Korte. “De liederen zijn opgenomen in een kleinere, intiemere setting”. Radio Maria Nederland heeft de cd in eigen beheer opgenomen en geproduceerd.
iTunes en Spotify
Op de cd staan onder meer de bekende Marialiederen Weesgegroet o sterre, O reinste der schepselen, Wij groeten u o koningin en Te Lourdes op de bergen.
De cd is te bestellen via de website van Radio Maria Nederland, waarop ook korte fragmenten van de liederen te beluisteren zijn.
Verder zijn de bekende Marialiederen te beluisteren via de Radio Maria Nederland-kanalen op iTunes en Spotify.

Bisschoppen en commissaris in video: “De Kerken zijn open!”
De kerken zijn open voor u.” Dit zegt commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk, in een video voor de Brabantse Open Kerkendag (26 november). “Ons Brabantse landschap kent veel monumentale elementen. Dat kunnen fabrieken zijn en het kunnen mooie gebouwen zijn. En heel vaak zijn het ook mooie kerken. Daar moeten we trots op zijn. En we moeten zorgen dat die bakens van cultuur en van gemeenschapszin voor de toekomst behouden blijven.”
De bisschoppen Liesen van Breda, De Korte van ‘s-Hertogenbosch en dominee Scheenstra van de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch onderstrepen die boodschap in hun videoboodschap voor de Open Kerkendag.
Mgr. De Korte benadrukt dat de kerk allereerst een huis van God is. “Mensen komen in kerken samen om God alle eer te brengen, te zingen
en te bidden; te luisteren naar de Heilige Schrift en Christus te ontmoeten in het gebroken brood van de eucharistie. Zo wordt ook de onderlinge gemeenschap onder gelovigen gevoed en verdiept.”

Bisschop De Korte: “Veel tijdgenoten zijn niet meer gelovig, maar beschouwen kerkgebouwen wel als belangrijk religieus erfgoed. Zij kunnen genieten van de schoonheid van menige kerk “”’’en van de kerkelijke kunstvoorwerpen. De rijkdom van vele eeuwen christelijke kunst valt met name binnen onze kerken te bewonderen.” Ook hij hoopt dat veel mensen tijdens de Open Kerkendag over de kerkdrempel heen stappen. “Het is uitermate belangrijk dat de deuren van onze kerken wijd open staan. Zo kunnen wij tonen dat wij geloofsgemeenschappen zijn die hartelijk en gastvrij willen zijn voor gelovigen, zoekers en alle andere mensen.”

Mgr. Liesen benadrukt dat het kerkgebouw niet alleen de plaats is waar parochianen samenkomen om op zondag de Eucharistie te vieren, maar ook de plaats is van waaruit ze vertrekken. “De laatste woorden van elke viering zijn: ‘Gaat nu heen in vrede.’ De vrede die we vieren, die we van Christus hebben ontvangen, dragen we uit. En daarom is het kerkgebouw niet een gesloten gebouw, maar een open gebouw.”

De bisschop van Breda nodigt iedereen uit om op de Open Kerkendag een kijkje te komen nemen in de kerk: “En ik nodig parochiebesturen uit om niet alleen hun kerken open te stellen, maar ook om zichzelf te laten zien en hoe je als geloofsgemeenschap in zo’n mooie kerk je inspiratie opdoet, je ontmoeting met God hebt, die je in staat stelt mensen te ontmoeten. Op de Open Kerkendag kun je laten zien hoe dat je aanzet om actief te worden in het bezoek van zieken, in het opvangen van vluchtelingen, of het meehelpen in een Voedselbank. Op welke wijze dan ook, iets van de inspiratie en de genade die je in dit gebouw ontvangt, neem je mee. Daarom nodig ik iedereen uit om op de Open Kerkendag een kijkje te nemen in de kerk en iets te ervaren van die vrede die van God komt, die ons gegeven wordt en die wij mogen doorgeven.”

Op de website van Open Kerken Brabant vindt u nog meer informatie; via de volgende link treft u de 4 oproepen van de verschillende personen aan om mee te doen aan de Open Kerkendag

Patroonsfeest parochie H. Willibord 5 november Loon op Zand om 10.00 uur
Zondag 5 november: Patroonfeest, Willibrordzondag, 31e Zondag door het jaar.
Er is op deze dag één Eucharistieviering in de parochie voor alle kerken samen. Dit jaar in de kerk van St. Jans Onthoofding in Loon op Zand om 10.00 uur.
M.m.v. de 3 Gilden uit onze parochie. Er is tijdens deze viering speciale aandacht voor de kinderen.

Duinkoerier 18 oktober 2017

Vrijwilligersavond Kaatsheuvel
Om de parochie vrijwilligers uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle te bedanken voor hun jaarlijkse inzet is er voor hen op vrijdag 27 oktober een gezellige bijeenkomst gepland in de Gildebond. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Vrijwilligersavond Loon op Zand
Voor de vrijwilligers uit Loon op Zand is er een gezellige avond gepland in de Wetering op
dinsdag 21 november. Vanaf 20.00 uur bent u welkom met uw partner.

Theo te Wierik voorganger op zaterdagavond 21 oktober
I.t.t. de parochieberichten zal pater Theo te Wierik voorgaan in de Eucharistie op zaterdagavond om 19.00 uur in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum i.v.m. afwezigheid van de pastoor die avond.

Aanmeldingen Eerste Communie en Vormsel.
De eerste voorbereidingsbijeenkomsten hebben plaats gevonden. Mocht u de mogelijkheid tot aanmelding gemist hebben en toch graag u kind mee willen laten doen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met: het secretariaat van onze parochie. Tel. 0416-361215 of via mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
of pastoraalassistente Annie van Kuijk tel. 0416 361513 of mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

Kerststal Sint Jan Kaatsheuvel
Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor en de bouw van de kerststal in de St. Jans kerk. De groep, die dit realiseert, kan nog wat hulpvaardige handen gebruiken.
Heeft u nog tijd vrij en zou u het leuk vinden om mee te helpen. Neem dan contact op met het secretariaat van het parochieel centrum in Kaatsheuvel. Dit is bereikbaar van ma. tot vrij. Van 09.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 0416 272515. Mailadres: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Verdiepingscursus CaFE
In het najaar van 2017 zullen we zeven avonden CaFE aanbieden met als gezamenlijk thema: “God beter leren kennen”
Hoewel er een overkoepelend thema is, staan de avonden toch los van elkaar: u bent dus niet verplicht om alle avonden bij te wonen. Juist vanwege het laagdrempelige karakter van deze cursus is het een ideale gelegenheid om eens een avond de sfeer te komen proeven.
De avonden worden telkens op maandag georganiseerd, de eerste vier bijeenkomsten zijn in de pastorie van Loon op Zand, de laatste drie in het parochieel centrum in Kaatsheuvel.
De data in het najaar zijn als volgt:
Maandag 30 oktober (LoZ) God beter leren kennen.
Maandag 6 november (LoZ) Gods liefde leren kennen
Maandag 13 november (LoZ) Gods vergeving leren kennen
Maandag 20 november (LoZ) Gods hulp leren kennen
Maandag 27 november (Kaa) Gods woord leren kennen
Maandag 4 december (Kaa) Gods Geest leren kennen
Maandag 11 december (Kaa) Gods hoop leren kennen.

Van tevoren opgeven is niet verplicht maar wel handig zodat we kunnen zorgen dat er genoeg eten en drinken is.
Aanmelden kan via het secretariaat te Loon op Zand, per telefoon 0416 361215 of per mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebus staan.
We hopen van harte u op een of meerder avonden te mogen begroeten

Duinkoerier 11 oktober 2017

Gezinsvieringen
De gezinsvieringen van 7 en 8 oktober, zowel in Loon op Zand als in Kaatsheuvel zijn heel plezierig en mooi verlopen, de kinderen hebben goed hun best gedaan, de ouders hebben hen bemoedigd en ondersteund waar dat nodig was. Ook de kinderen uit het kinderkoortje waren present. Het moet allemaal nog groeien, maar daarin hebben wij goede hoop. Kun je zingen, zing dan mee. Er zijn zelfs ouders die meedenken over de liedjes. Dat maakt de betrokkenheid alleen maar groter. Heel veel dank aan iedereen.

Vrijwilligersavond Kaatsheuvel
Om de parochie vrijwilligers uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle te bedanken voor hun jaarlijkse inzet.is er voor hen op vrijdag 27 oktober een gezellige bijeenkomst gepland in de Gildebond. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Vrijwilligersavond Loon op Zand
Voor de vrijwilligers uit Loon op Zand is er een gezellige avond gepland in de Wetering op
dinsdag 21 november. Vanaf 20.00 uur bent u welkom met uw partner.

Aanmeldingen Eerste Communie en Vormsel.
De informatieavonden hebben de afgelopen week plaats gevonden. Mocht u deze gemist hebben en toch graag u kind mee willen laten dien neemt u dan zo snel mogelijk contact op met: Het secretariaat van onze parochie. Tel. 0416-361215 of via mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
of pastoraalassistente Annie van Kuijk tel. 0416 361513 of mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

Kerststal Sint Jan Kaatsheuvel
Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor en de bouw van de kerststal in de St. Jans kerk. De groep, die dit realiseert, kan nog wat hulpvaardige handen gebruiken.
Heeft u nog tijd vrij en zou u het leuk vinden om mee te helpen. Neem dan contact op met het secretariaat van het parochieel centrum in Kaatsheuvel. Dit is bereikbaar van ma. tot vrij. Van 09.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 0416 272515. Mailadres: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Verdiepingscursus CaFE
In het najaar van 2017 zullen we zeven avonden CaFE aanbieden met als gezamenlijk thema: “God beter leren kennen”
Hoewel er een overkoepelend thema is, staan de avonden toch los van elkaar: u bent dus niet verplicht om alle avonden bij te wonen. Juist vanwege het laagdrempelige karakter van deze cursus is het een ideale gelegenheid om eens een avond de sfeer te komen proeven.
De avonden worden telkens op maandag georganiseerd, de eerste vier bijeenkomsten zijn in de pastorie van Loon op Zand, de laatste drie in het parochieel centrum in Kaatsheuvel.
De data in het najaar zijn als volgt:
Maandag 30 oktober (LoZ) God beter leren kennen.
Maandag 6 november (LoZ) Gods liefde leren kennen
Maandag 13 november (LoZ) Gods vergeving leren kennen
Maandag 20 november (LoZ) Gods hulp leren kennen
Maandag 27 november (Kaa) Gods woord leren kennen
Maandag 4 december (Kaa) Gods Geest leren kennen
Maandag 11 december (Kaa) Gods hoop leren kennen.

Van tevoren opgeven is niet verplicht maar wel handig zodat we kunnen zorgen dat er genoeg eten en drinken is.
Aanmelden kan via het secretariaat te Loon op Zand, per telefoon 0416 361215 of per mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebus staan.
We hopen van harte u op een of meerder avonden te mogen begroeten

1942 en onze rechtsstaat
In de BisdomNieuwsbrief van september is onderstaand artikel geplaatst.
De afgelopen zomertijd werd ik als bisschop van ’s-Hertogenbosch verschillende keren indringend geconfronteerd met de Tweede Wereldoorlog. Eind juli was ik te gast bij de karmelieten van Nijmegen. Tijdens een inspirerende studiedag herdachten zij dat in 1942, nu dus precies 75 jaar geleden, hun beroemd geworden ordegenoot Titus Brandsma in Dachau door marteling en uitputting om het leven kwam. Pater Titus werd intens gehaat door de Duitse bezetter omdat hij, namens onze bisschoppen, de katholieke media voor nationaal socialistische invloed wilde behoeden. Uiteindelijk bracht hem dat de dood in het concentratiekamp.
Dodenlijst
Half augustus vierde ik op het landgoed De Hiersenhof van de familie de Quay te Beers met een paar honderd gelovigen de Eucharistie. In datzelfde jaar 1942 behoorde prof. Jan De Quay, de latere premier, tot de honderden notabelen die de Duitse bezetter als gijzelaars vasthielden in Sint Michielsgestel. De gijzelaars moesten met hun leven instaan voor de rust in bezet Nederland. Na een aanslag door het verzet begin augustus 1942 in Rotterdam wilden de Duitsers als vergelding minstens 20 gijzelaars doden en prof. De Quay stond op de dodenlijst. Uiteindelijk werden er maar 5 gijzelaars gefusilleerd en ontsprong Jan de Quay de dodendans.
Recht van de sterkste
Deze twee gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog scherpte mij weer in om uitermate nuchter te denken over ons mensen. Als schepselen van God zijn wij geroepen om lief te hebben en te dienen maar steeds opnieuw wordt duidelijk dat wij daarin falen. Mensen kunnen intens liefdeloos zijn en intens gaan haten. Dat geldt voor ieder van ons maar dat gold zeker in de tijd dat het nationaal – socialisme. Toen de nazi’s de macht in Duitsland en een groot deel van Europa hadden veroverd, zat het anti-evangelie immers stevig op de troon. Niet de naastenliefde en het recht van de zwakke bepaalden het beleid maar het recht van de sterkste. Wij weten dat miljoenen mensen, waaronder alleen al zes miljoen Joden, op een fabrieksmatige wijze zijn uitgeroeid. Ongetwijfeld een van de meest vreselijke dieptepunten uit de menselijke geschiedenis.
Dankbaar
In 1945 kwam er gelukkig een einde aan de nationaal-socialistische terreur. Na een periode van vreselijke duisternis ging het licht weer schijnen. De herdenking van pater Titus en de viering op het landgoed van de familie de Quay maakten mij duidelijk hoe intens dankbaar wij in Nederland mogen zijn om te leven in een democratische rechtsstaat. Wij hebben een prachtige Grondwet waarin een groot aantal vrijheden zijn vastgelegd, waaronder de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Wij hoeven niet bang te zijn dat de politie ons zonder duidelijke reden uit ons huis haalt. Wij hoeven ook niet te vrezen zonder fatsoenlijk proces lange tijd in de gevangenis te belanden of, erger, te worden gedood. Tegelijk weten wij ook dat een dergelijke ordening van de samenleving geen vanzelfsprekendheid vormt.
Kwetsbaar
Van de huidige bijna 200 nationale staten in onze wereld voldoet, zo schat ik in, een groot
deel niet aan de criteria om rechtsstaat te heten. Een en ander moet ons te denken geven. De Nederlandse rechtsstaat is het product van een langdurig historisch proces. De deugden, waarden en normen van ons christelijk geloof hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de wording van de rechtsstaat. De rechtsstaat blijft echter altijd kwetsbaar. Een en ander legt grote verantwoordelijkheid op de schouders van degenen die tot politieke verantwoordelijkheid zijn geroepen. Wij moeten de rechtsstaat beschermen tegen kleine groepen religieuze fanatici die door terreur dood en verderf willen zaaien. Maar evenzeer dreigt er uit populistische, nationalistische en extreem linkse hoek gevaar. Juist in deze tijd van onbehagen is het goed extra alert te zijn en onze kostbare rechtsstaat te beschermen. Mgr. dr. Gerard de Korte

Duinkoerier 4 oktober 2017

Vrijwilligersavond Kaatsheuvel
Om de parochie vrijwilligers uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle te bedanken voor hun jaarlijkse inzet.is er voor hen op vrijdag 27 oktober een gezellige bijeenkomst gepland in de Gildebond. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Vrijwilligersavond Loon op Zand
Voor de vrijwilligers uit Loon op Zand is er een gezellige avond gepland in de Wetering op
dinsdag 21 november. Vanaf 20.00 uur bent u welkom met uw partner.

Aanmeldingen Eerste Communie en Vormsel.
De informatieavonden hebben de afgelopen week plaats gevonden. Mocht u deze gemist hebben en toch graag u kind mee willen laten dien neemt u dan zo snel mogelijk contact op met: Het secretariaat van onze parochie. Tel. 0416-361215 of via mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
of pastoraalassistente Annie van Kuijk tel. 0416 361513 of mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

Oktober Rozenkransmaand
De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. Enkele jaren geleden zijn daar de Geheimen van het Licht aan toegevoegd.
Reeds in de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in kloosters. Met name door toedoen van de dominicanen, de jezuïeten en de rozenkransbroederschappen werd het over de hele wereld verspreid.
Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571
In oktober wordt in de kerken van onze parochie het rozenkrans gebed gebeden. Voor informatie over tijd en kerk. Zie de parochiemededelingen of het vieringoverzicht in de weekbladen..

Gezinsviering
In oktober gaan de maandelijkse gezinsvieringen weer van start. De eerste vinden plaats in:
Loon op Zand zaterdag 7 oktober om 19.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding
Kaatsheuvel zondag 8 oktober 0m 11.00 uur in de kerk St. Jan.
Kinderen kunnen tijdens deze viering actief meedoen. Neemt u hiervoor contact op met Annie van Kuijk. 0416 361513 of anni.van.kuijk@ziggo.nl

Oktober missiemaand
MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. Het land van de oprechte mensen Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan.
Wereld missie dag van de kinderen
Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. Dit jaar staat Burkina Faso centraal

Bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch maken Magazine voor Open Kerkendag
Op zondag 26 november wordt in de provincie Noord-Brabant een Open Kerkendag gehouden. De bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch maken hiervoor een gezamenlijk Magazine. Het blad zal kerkbezoekers welkom heten en met onder meer een plattegrond parochies om initiatieven te nemen rond de openstelling van kerkgebouwen. Het Magazine bevat een woord van welkom van de bisschoppen, mgr. De Korte en mgr. Liesen, en de commissaris van de Koning, Wim van de Donk.
De pastorale brief van mgr. Liesen ‘Wordt andere mensen met een nieuwe visie’ (februari 2017) vraagt parochies om te investeren in een programma van uitnodiging en ontmoeting met iedereen van goede wil. Initiatieven waarbij mensen actief en laagdrempelig worden uitgenodigd tot een (hernieuwde) kennismaking met de Katholieke Kerk zijn een belangrijke stap voor parochies met het oog op de toekomst en nieuwe evangelisatie.
Mgr. De Korte schrijft in zijn beleidsplan (oktober 2016): “De rijkdom aan inzichten, die ons geloof herbergt, moet voortdurend tevoorschijn worden gehaald.” Daar ligt een missionaire uitdaging die niet alleen degenen betreft die nu bij de Kerk betrokken zijn, maar ook nieuwe mensen aangaat. “Er zijn allerlei vormen van nood die gelenigd moeten worden zowel morele als sociale nood,” schrijft de bisschop en hij onderstreept, zoals ook mgr. Liesen doet, de missionaire kracht van een sterke diaconale presentie. Ook dat aspect komt aan bod in het Magazine. Het Magazine verschijnt eind oktober en kan het hele jaar door worden gebruikt om mensen te verwelkomen
Open Kerkendag
In onze parochie wordt op 26 november de kerk St. Joachim in De Moer opengesteld en de St. Jan in Kaatsheuvel. De organisatie van dit gebeuren is in handen van de stichting Trias.
U hoort nog over het verloop van deze Open Kerkendag.

Overledenen in de maanden juli, augustus en september

1 juli Ria Oerlemans – Ligtvoet 74 jaar
6 juli Ton Schnabel – Proosten 89 jaar
7 juli André van Halder 85 jaar
12 juli Guus Jonkers 71 jaar
12 juli Erwin Janssen 56 jaar
26 juli Elisabeth Standaert – van den Burg 94 jaar
14 augustus Fientje van de Wiel – IJpelaar 84 jaar
17 augustus Riet Maas – Cools 88 jaar
23 augustus Lisa Roomer – Damen 86 jaar
16 september Trees Schaapveld – Steegmans 93 jaar
19 september Joke van Wezenbeek – Vrinten 94 jaar

Dopen in de maanden juli, augustus en september

9 juli Mijntje, dochter van Edwin en Marlein Molenschot – Verbraak
9 juli Luca, zoon van Henri en Tessa Oome – van de Kar
30 juli Rover, zoon van Stan en Linda van der Net – de Jong
13 augustus Fleur, dochter van Ronnie en Samantha de Graaf – van de Pas
27 augustus Sophie, dochter van Tim en Charlotte van Berkel – Looijmans
24 september Kay en Daphne, zoon en dochter van Kenny en Marieke van Rooij –
van Sonsbeek

Serie Bijeenkomsten CaFE

De afgelopen twee jaar heeft de Parochie H. Willibrord twee verschillende verdiepingscursussen aangeboden voor geïnteresseerde parochianen: de documentaire-reeks Catholicism en de uitleg bij een Eucharistieviering door fr. Stan Fortuna, The Amazing Gift. Omdat we het belangrijk vinden telkens nieuwe mogelijkheden tot geloofsverdieping aan te bieden voegen we daar dit najaar een derde titel aan toe: Catholic Faith Exploration (of kortweg CaFE). Deze cursus is zo mogelijk nog laagdrempeliger dan Catholicism of The Amazing Gift. Na het bekijken van een korte inleiding (telkens ongeveer dertig minuten) gaan we, onder het genot van een hapje en een drankje, in kleine gespreksgroepen op heel informele manier napraten over wat we gezien en gehoord hebben. Vanaf 19:45 bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 20:00 beginnen we met de inleiding waarna we kort pauzeren en u een drankje aanbieden. Aansluitend verdelen we ons in groepen en gaan tot 21:30 met elkaar in gesprek. De avonden eindigen rond 21:45.
In het najaar van 2017 zullen we zeven avonden CaFE aanbieden met als gezamenlijk thema “God beter leren kennen”. Hoewel er een overkoepelend thema is, staan de avonden toch los van elkaar; u bent dus niet verplicht om alle avonden bij te wonen. Juist vanwege het zeer laagdrempelige karakter van deze cursus is het een ideale gelegenheid om eens een avond de sfeer te komen proeven. De avonden worden telkens op maandagen georganiseerd; de eerste vier bijeenkomsten zijn in de pastorie van Loon op Zand, de laatste drie in het parochieel centrum in Kaatsheuvel.
De data voor het najaar van 2017 zijn als volgt:

Maandag 30 oktober (LoZ) “God beter leren kennen”
Maandag 6 november (LoZ) “Gods liefde leren kennen”
Maandag 13 november (LoZ) “Gods vergeving leren kennen”
Maandag 20 november (LoZ) “Gods hulp leren kennen”
Maandag 27 november (Kaa) “Gods Woord leren kennen”
Maandag 4 december (Kaa) “Gods Geest leren kennen”
Maandag 11 december (Kaa) “Gods hoop leren kennen”

Van tevoren opgeven is niet verplicht, maar wel handig zodat we kunnen zorgen dat er genoeg te eten en drinken is. Aanmelden kan via het secretariaat van Loon op Zand, per telefoon (0416-361215) of per email (secretariaat@parochiewillibrord.nl).
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
We hopen van harte u op een of meerdere avonden te mogen begroeten!

Duinkoerier 27 september 2017

Oktober Rozenkransmaand
De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. Enkele jaren geleden zijn daar de Geheimen van het Licht aan toegevoegd.
Reeds in de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in kloosters. Met name door toedoen van de dominicanen, de jezuïeten en de rozenkransbroederschappen werd het over de hele wereld verspreid.
Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571
Onze parochie Willibrord.
In oktober wordt alleen in de St. Jan in Kaatsheuvel het rozenkrans gebed gebeden. Dit gebeurt voorafgaand aan de Eucharistieviering op dinsdagavonden om 18.20 uur. Zie de parochiemededelingen of het vieringoverzicht in de weekbladen

Aanpassing openingstijden Stilte kapel en Kerkhof per 1 oktober.
Per 1 oktober wordt de Stilte kapel en het kerkhof aan de Hoofdstraat om 17.00 uur gesloten.

Vrijwilligersavond.
Om de parochievrijwilligers uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle hartelijk te bedanken voor hun jaarlijkse inzet is er voor hen op vrijdag 27 oktober een gezellige bijeenkomst gepland in de Gildebond. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Jonge franciscanen gaan het werk van de kapucijnen in ‘s Hertogenbosch voortzetten
Broeder Hans van Bemmel woont sinds enkele weken als enige franciscaan tussen negen minderbroeders kapucijnen in het kapucijnenklooster in ’s-Hertogenbosch. In de zomer van 2018 zullen de kapucijnen verhuizen naar Tilburg. Een franciscaanse gemeenschap, waaronder veel jongere broeders, zal dan haar intrek nemen in het klooster. In een interview met Katholiek.nl vertelt broeder Hans over de toekomstplannen in het ‘nieuwe’ klooster.
Franciscaan Hans van Bemmel als eerste in het ‘nieuwe’ klooster
Tussen de ‘oudere’ broeders kapucijnen, is franciscaan Hans van Bemmel (68 jaar) een van de jongeren. De nieuwe bewoners van het klooster, die er in het voorjaar van 2018 zullen gaan wonen, zijn echter nog een stuk jonger. Jonge of tijdelijk geprofeste broeders van de franciscanen gaan daar op loopafstand van het Bossche centrum hun eigen communiteit opbouwen. Een van hen zal eind dit jaar al zijn intrek nemen in het nieuwe klooster. “Onder de jongere broeders voelden we het verlangen dat zij op eigen manier invulling kunnen geven aan het ‘broeder-zijn’. Deze kans wilden we hen graag geven en toen is een werkgroep gestart naar het zoeken van een nieuw klooster, waar we gehoor konden geven aan deze wens.”
Dit ‘nieuwe’ klooster voor de franciscanen is het ‘oude’ klooster van de minderbroeders kapucijnen in ’s-Hertogenbosch geworden. Toen de kapucijnen in februari 2017 naar buiten brachten dat ze naar Tilburg zouden verhuizen, vielen voor de franciscanen alle puzzelstukjes op hun plek: “het is een goed onderhouden klooster, midden in een stad. Een belangrijke stad, want hier is een rijke (religieuze) historie en dat mogen wij voort gaan zetten”.
“Het werk van de kapucijnen doorzetten”
Er zijn al ruim vierhonderd jaar minderbroeders kapucijnen in ‘s-Hertogenbosch. Sinds 1898 wonen zij in het klooster aan de Van der Does de Willeboissingel. Volgens Van Bemmel hebben de kapucijnen geweldig werk gedaan in Den Bosch. Hij heeft zich dan ook altijd zeer aangetrokken gevoeld tot deze orde. Ook daarom is hij blij dat de franciscanen het klooster kunnen gaan betrekken: “het voelt ook niet dat wij het klooster overnemen, we zijn tenslotte allemaal minderbroeders, we gaan het goede werk van de kapucijnen hier doorzetten.”
Roepingen
Binnen de gemeenschap van de franciscanen is Hans van Bemmel ook roepingenbroeder. Zijn eigen roeping was er al op jonge leeftijd. Hij gaf echter pas op latere leeftijd – zoals vele kloosterlingen – gehoor aan zijn roeping. Broeder Hans volgde enige tijd een opleiding op het kleinseminarie. Tot teleurstelling van zijn vader maakte hij die opleiding niet af: “zo ging dat in die tijd”. Tijdens een succesvolle carrière bij de Hema kwam op veertigjarige leeftijd zijn roeping weer naar boven. Van Bemmel kwam toen het project ‘Franciscaan voor een jaar’ tegen. Dit besloot hij te gaan proberen. Maar voor zichzelf had hij al uitgemaakt dat één jaar franciscaan, een leven lang zou worden.
Alle mannen die het gevoel hebben dat God hen roept en die bij de franciscanen aankloppen, gaan met broeder Hans in gesprek. Hij verwelkomt ze, bezoekt ze en stippelt samen een traject van intreden en vorming met hen uit. Met de aanwas van nieuwe broeders lijkt het wel goed te zitten.
Jonge broeders gaan de kern van het klooster vormen
Omdat het aantal jonge broeders de laatste jaren zo sterk is toegenomen, keek de orde uit naar een nieuwe plek. “Op deze nieuwe plek krijgen de jonge broeders de kans om op een eigen wijze vorm te geven aan hun leven als broeder, maar wel met een goede begeleiding. Daarom ben ik ook hier.” Naast de jongere broeders verhuizen ook enkele andere franciscanen vanuit Amsterdam en Megen naar Den Bosch.
Het plan kwam enige tijd geleden even in gevaar. In een korte periode besloten drie jonge broeders de orde te verlaten. Het bestuur van de franciscanen had echter zo veel vertrouwen in de plannen dat men toekomst bleef zien in het nieuwe klooster. Kort daarna zijn weer nieuwe broeders ingetreden en staan verschillende jonge mannen klaar om toe te treden tot de orde. Zij komen niet per definitie in het nieuwe klooster te wonen. Het is belangrijk om ook de balans in de andere communiteiten te bewaren, aldus Van Bemmel.
Franciscanen, Clarissen en Seculieren (OFS)
Het project in ’s-Hertogenbosch begint vorm te krijgen. Daarom heeft broeder Hans al zijn intrek genomen in het klooster om dit proces gaande te houden. Hij verwacht dat over een paar maanden de contouren van de toekomstplannen echt zichtbaar gaan worden. Duidelijk is dat de jongeren hun ‘Missio’ gaan vervullen in ’s-Hertogenbosch zoals het franciscanen betaamt: aanwezig zijn voor de zwakkeren in de samenleving en hen de helpende hand bieden.
Dit gaan de franciscanen echter niet alleen doen. Ook zullen er waarschijnlijk clarissen in het klooster komen wonen en leden uit de derde orde, de ‘Orde Franciscanen Seculieren’. “Het is niet de bedoeling dat de gemeenschappen van clarissen in Megen en Nijmegen verzwakken. Ook voor seculieren is het een overgang om vanuit een flat of appartement in een heus klooster te gaan wonen, dit zijn dus nog zaken die in ontwikkeling zijn en tijd nodig hebben.”
Hans van Bemmel verwacht dat in de zomer van 2018 het project in ’s-Hertogenbosch definitief vorm heeft. Uiteindelijk zullen ze met ongeveer twintig bewoners de franciscaanse spiritualiteit in ’s-Hertogenbosch gaan uitdragen

GEZINSVIERING LOON OP ZAND/KAATSHEUVEL
Zaterdag 7 oktober 2017 om 19.00 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Zondag 8 oktober 2017 om 11.00 uur
Kerk: St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema voor de viering is:
Het cadeau van Jezus wat doe jij er mee?
We hebben ogen en oren, handen en voeten, en we hebben elkaar.
Dat alles hebben we zomaar van Jezus gekregen.
Om er samen mee aan het werk te gaan.
Dit weekend vieren we in de katholieke kerk
over de hele wereld Wereld-missie-dag voor kinderen.
Waar wij ook wonen op deze aardbol, in Nederland, India, China, Afrika,
alle mensen horen bij elkaar.
God heeft ons de wereld gegeven om er iets moois van te maken.
Maar dat lukt niet altijd. Er zijn kinderen die honger moeten lijden, die moeten werken en niet naar school kunnen om te leren.
Er zijn zelfs kinderen die geen thuis meer hebben en op straat moeten leven.
Help jij ook mee zodat de kinderen een kans krijgen op een betere toekomst?
“Grijp je kans” zegt Jezus, “om van de wereld iets moois te maken.
Wil je graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen?
Dat kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.
Stuur 30 september a.s. een mailtje met:
Je naam en taak erop naar: annie.van.kuijk@ziggo.nl

Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt.
We maken er met jouw hulp een fijne viering van?

Waar zijn de andere kinderen die het H. Vormsel mogen ontvangen?
Maandag 18 september jl. was er op het parochieel centrum in Kaatsheuvel een ouderavond voor de kinderen die volgend jaar het H. Vormsel mogen ontvangen. Er waren 4 kinderen aanwezig met hun ouders. Heel fijn dat zij er waren en dit belangrijk sacrament willen gaan ontvangen. Dat vraagt moed en inzet. Er zijn echter toch nog veel meer kinderen die dit zouden willen. Wellicht zijn de ouders de ouderavond vergeten of konden zij door omstandigheden niet komen, het kan ook zijn dat ouders het niet meer belangrijk vinden dat hun kind als gedoopte ook echt wordt bevestigd in het geloof en wordt uitgenodigd verder te groeien als christen. Dat vind ik zorgelijk. Het Vormsel hoort bij de doop waardoor je lid wordt van de Katholieke Kerk. Kinderen kunnen lang niet altijd zelf beslissen of zij dit sacrament willen ontvangen, zij hebben er hulp bij nodig. Bij het Vormsel wordt het kind gezalfd met Chrismaolie en gaat steeds meer op Christus lijken. Het kind komt in contact met God en gaat Hem beter leren kennen. Het kind krijgt van God hulp om in het voetspoor van Jezus de goede weg te volgen. Van de 10 scholen die wij als parochie aanschrijven heb ik er de afgelopen weken 5 kunnen bezoeken om mijn gezicht te laten zien en iets over het Vormsel te vertellen. Ik hoop van harte dat er nog meer kinderen zijn die willen meedoen.
De eerste bijeenkomst begint op wo. 27 september a.s. van 18.30 uur – 20.00 uur op het parochieel centrum in Kaatsheuvel. De lessen zijn gezellig en leerzaam, wij doen ons best voor uw kind. Aanmelden? Raadpleeg de website of bel ons. Namens de werkgroep,
Pastoor Luijckx, Annie van Kuijk, Anita Lommers

20 september 2017

Dag van de Wereldkerk
Op zondag 24 september viert het bisdom van “s Hertogenbosch de Dag van de Wereldkerk. In her bijzonder de vele duizenden gelovigen in het bisdom die oorspronkelijk uit andere landen komen, zijn uitgenodigd voor de feestelijke viering in de St. Janskathedraal. U bent van harte welkom.
Ook in ons bisdom krijgt de kerkgemeenschap een steeds internationaler karakter. Op de Dag van de Wereldkerk vieren we de eenheid en veelkleurigheid van onze kerk. We staan, naar het evangelie van die dag, gezamenlijk stil bij onze universele roeping om werkers te zijn in de wijngaard van de Heer (Mt.20,1-16a)
De dag begint om 11.45 uur met een feestelijke eucharistieviering in de St. Janskathedraal (torenstraat16 ’s Hertogenbosch} waarin hulpbisschop Rob Mutsaerts de voorganger is. Aansluitend is er een moment van eucharistische aanbidding.
Na de viering bent u van harte welkom op het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4) voor een buffet met gerechten uit diverse landen. Er is muziek en journalist Ed Arons zal spreken over de specifieke bijdrage van migranten aan de opbouw van de Kerk in Nederland. Er is bovendien gelegenheid om gebruik te maken van het sacrament van boete en verzoening. Voor meer informatie kunt u mailen naar: wereldkerk@outlook.com
Datums informatieve ouderavonden m.b.t eerste communie en Vormsel
Eerste H. Communie
Maandag 25 sept. 20.00 u. Aula Theresiaschool te Kaatsheuvel voor de Communicanten uit: Kaatsheuvel en Sprang Capelle
Dinsdag 26 sept 20.00 u. Pastorie te Loon op Zand voor de Communicanten uit: Loon op Zand en De Moer
H. Vormsel
Maandag 18 september in: het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur. Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle

Paus in november naar Myanmar en Bangladesh

Dat maakte het Vaticaan onlangs bekend. Het is voor het eerst dat een paus Myanmar bezoekt.
Bangladesh ontving één keer eerder een paus. In 1986 reisde paus Johannes Paulus II naar het land.
Programma binnenkort bekend
Paus Franciscus zal van 27 tot 30 november in Myanmar zijn. Dan reist hij door naar Bangladesh waar hij tot en met 2 december blijft.
Vaticaans woordvoerder Greg Burke liet weten dat de paus in Myanmar naast de hoofdstad Yangon ook de stad Nay Pyi Taw zal bezoeken. In Bangladesh gaat hij naar de hoofdstad Dhaka. “Het programma voor het bezoek wordt binnenkort gepubliceerd”, zo beloofde Burke.
Klein aantal katholieken
In Myanmar wonen bijna 57 miljoen mensen. Ongeveer 1 procent daarvan is katholiek. Het land is verdeeld in drie aartsbisdommen en dertien bisdommen. Myanmar telt één kardinaal, Charles Maung Bo. De aartsbisschop van Yangon ontving de rode baret tijdens het consistorie van 14 februari 2015.
In Bangladesh is de islam officieel staatsreligie. Het land telt zo’n 156 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 90 procent moslim is. Het aantal katholieken in het land is klein, naar schatting zo’n 350.000 mensen.
, Pelgrims van vrede’
Ook Bangladesh telt maar één kardinaal. Patrick D’Rozario werd eind vorig jaar, op 19 november, tot kardinaal gecreëerd. In een reactie aan de Italiaanse krant La Stampa liet D’Rozario weten dat de paus “als een geestelijk leider, als een man van geloof, als een pelgrim van vrede” zal worden ontvangen in zijn land.
“Paus Franciscus zal vooral een arme Kerk komen bezoeken, een Kerk van de armen en voor de armen: dat zal centraal staan tijdens zijn pelgrimage in Azië”, aldus de kardinaal.
Voordat de paus afreist naar Azië, bezoekt hij eerst nog Zuid-Amerika.
De katholieke gemeenschap Fazenda da Esperança zijn de nieuwe bewoners van de Achelse Kluis

De katholieke gemeenschap Fazenda da Esperança heeft van Mgr. Hoogmartens, bisschop van Hasselt de zegen gekregen om zijn intrek te nemen in de Sint-Benedictusabdij van Achel, ookwel bekend als de Achelse Kluis. De abdij ligt op de grens tussen Noord-Brabant (Nederland) en Noord-Limburg (België) en de intrek van de nieuwe gemeenschap moet in het voorjaar van 2018 plaatsvinden.
Achelse Kluis
De geschiedenis van de Achelse Kluis gaat terug tot 1656. Op een perceel heidegrond tussen Zwartven en Kerkeven werd destijds een grenskapel gebouwd waar Nederlandse katholieken na de godsdienstoorlogen met de protestanten hun diensten konden houden. In 1686 stichtte Petrus van Eijnatten uit Eindhoven hier een gemeenschap van kluizenaars, wat ook de naam van de huidige abdij verklaard.
Na de Franse Revolutie, namen de trappistenmonniken van Westmalle de religieuze draad weer op en stichtten in 1846 op deze plek de Sint-Benedictusabdij. Na de tweede wereld werd gestart met de bouw van een nieuwe abdij en in deze hoogtijdagen leefde er ruim 100 monniken in de abdij.
Fazenda da Esperança – ‘Boerderij van Hoop’
Door het dalende aantal broeders is er de laatste jaren, in overleg met abt Nathanaël van Westmalle, naar een mogelijke nieuwe en zinvolle bestemming gezocht. Op vraag van de abt van Westmalle – onder wiens bestuur de Achelse Kluis sinds 2011 valt – verleent bisschop Hoogmartens graag zijn toestemming aan de Fazenda da Esperança om zich in het bisdom te vestigen.
Fazenda da Esperança, vertaald: Boerderij van Hoop, is een gesloten leefgemeenschap die 30 jaar geleden ontstond in Brazilië en intussen wereldwijd op 130 plaatsen actief is. In Europa heeft men 15 gemeenschappen, waarvan 7 in Duitsland. Al geruime tijd zocht Fazenda da Esperança naar geschikte plekken in Nederland en België om zich ook hier met hun gemeenschap te vestigen. Met hun intrek in Achelse Kluis lijkt deze wens in vervulling te gaan!

Duinkoerier 13 september 2017

Interkerkelijke vredesviering in de Antoniuskerk
De kracht van de verbeelding van vrede
Op dinsdag 19 september houden verschillende kerken samen een vredesviering in de Antoniuskerk in het kader van de landelijke Vredesweek. Deze Vredesweek draait dit jaar om de kracht van de verbeelding van vrede. Op verschillende wijzen in woord en beeld, muziek en naar verwachting ook dans, zullen beelden van vrede hun kracht laten zien. Verschillende voorgangers gaan voor. De viering wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Waalwijk en begint om 19.30u en wordt gehouden aan De Genestetstraat 1 in Waalwijk.
Sinds een aantal jaren klinkt de roep om vrede steeds luider. Conflicten in Syrië en Irak, maar ook conflicten in Europa in Oekraïne en Turkije voelen erg dichtbij. Vluchtelingen en andere migranten die bij ons een toekomst zoeken komen onze kant op. Conflicten van elders krijgen ook stemmen in ons land. Reden genoeg om voor vrede te bidden. Daarbij roepen we beelden van vrede op die verschillende mensen zullen verwoorden of uitbeelden. Die beelden hebben een kracht die ons hoop mag geven dat er vrede mogelijk is.
Verschillende protestantse kerken van Waalwijk en de rooms-katholieke parochie nemen deel aan deze viering. In het afgelopen jaar is ook samenwerking gezocht met de rooms-katholieke parochie van Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer. Naast diaken Anton van Diessen en de dominees Henk van Kapel en Otto Grevink zal pastoor Peter Luijckx voorgaan in de viering. Meer informatie is te vinden op Facebook bij de Raad van Kerken Waalwijk: www.facebook.com/RaadvanKerkenWaalwijk.
Mgr. Hans van den Hende nodigt rooms-katholieke achterban uit
Bisschop van Rotterdam Mgr. Van den Hende, nodigt katholieken uit tot deelname aan gebed op Willibrordzondag waarop er aandacht zal zijn voor de reformatie. Daarbij zal een bijeenkomst plaatsvinden in de heilige Bonaventurakerk in Woerden op 5 november. Hier zal ruimte zijn voor gebed en ontmoeting.
Ook vanuit andere bisdommen is er aandacht voor de reformatie. In een brief aan de parochies en pastores van het bisdom Groningen schrijft Priester Arjen Bultsma, gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Groningen-Leeuwarden het volgende: “500 jaar geleden bracht de Reformatie van Maarten Luther Kerk en wereld in rep en roer. Een nieuw zicht op het Evangelie, op de relatie met God, op Kerk en sacrament. Eeuwenlang was de scheiding tussen katholieke en protestantse wereld ook in ons land een bepalende factor. Door allerlei oorzaken is dat vandaag veranderd. Dankzij de volgehouden oecumenische dialogen zijn scheidslijnen van toen deels overwonnen.”
500 jaar Reformatie
500 jaar geleden bracht theoloog, monnik en predikant Maarten Luther met de reformatie
een scheiding tussen de katholieke en protestantse kerk. Luther ontwikkelde een afkeer van bepaalde handelingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Er moest geld ingezameld worden voor de nieuwbouw van de Sint Pieterskerk in het Vaticaan in Rome. De gelovige burgers konden voor veel geld zogenaamde “aflaten” kopen met de belofte door de kerk, dat door het kopen van een aflaat zonden vergeven zouden zijn. Luther werd hier zo boos over dat hij zijn manifest met 95 stellingen opstelde en die aan de deur van de slotkapel in Wittenberg timmerde.
Dit gebeurde 500 jaar geleden en op diverse plaatsen is er aandacht voor het jubileum van de reformatie. De protestantse kerk in Nederland houdt een viering op 31 oktober, hervormingsdag, in de Dom in Utrecht.

Paus :Liturgische vernieuwing onomkeerbaar
De katholieke Kerk moet de liturgische vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie voortzetten en dieper leren begrijpen, in plaats van ze te willen terugdraaien. Dat zei paus Franciscus eerder deze week op een liturgisch congres in Italië.
“De liturgische hervorming is onomkeerbaar” zei de paus. Zijn toespraak voor 800 toehoorders was de langste en meest systematische uiteenzetting die paus Franciscus heeft gegeven over het thema van liturgie na Vaticanum II.
‘Reële behoeften’
In plaats van de hervormingen van het concilie te heroverwegen, zo zei hij, zouden priesters en liturgen zich moeten inspannen om “de genomen beslissingen te herontdekken” en de “principes waarop ze geïnspireerd zijn te internaliseren”.
Citerend uit het conciliedocument over de liturgie Sacrosanctum Concilium, zei de paus dat de hervormingen een antwoord waren op “reële behoeften en de concrete hoop op een vernieuwing”, die een levende liturgie zou bieden waarbij de gelovigen niet langer “buitenstaanders of stille toehoorders” waren.
‘Oppervlakkige interpretaties’
Om die reden, zo voegde de paus daaraan toe, moet de Kerk doorgaan met de redenen voor de hervorming te herontdekken, en “ongefundeerde en oppervlakkige interpretaties achter zich laten, evenals praktijken die de liturgie misvormen.”
Volgens paus Franciscus ‘leeft’ de liturgie door de levende aanwezigheid van Christus. Liturgische tekenen, inclusief het altaar, richten de blik van de priester en de gelovigen op “Christus, de levende steen, die door de mensen weggeworpen werd, maar de hoeksteen geworden is van het geestelijk bouwwerk waarin wij Hem aanbidden.”
Voor en van het volk
“De liturgie is het leven van het gehele kerkvolk”, zei de paus. “Van nature is de liturgie ‘volks’ en niet klerikaal, want het is – zoals de etymologie ons leert – een handeling vóór het volk, maar ook ván het volk.” De liturgie verenigt kerkleden door gebed, zo ging hij verder, en “verzamelt in gebed al diegenen die naar het Evangelie willen luisteren, het roept groten en kleinen bijeen, armen en rijken, kinderen en ouderen, gezonden en zieken, rechtvaardigen en zondaars.”
Leerschool
“Naar het beeld van de talrijke menigten die de liturgie vieren in het hemels heiligdom, overstijgt de liturgische samenkomst in Christus alle grenzen van leeftijd, ras, taal en natie.” De liturgie is volgens de paus “niet een idee dat je moet begrijpen”, maar veeleer een “bron van leven en licht voor onze geloofsreis”. Daarom worden de riten en gebeden “een leerschool van christelijk leven” voor gelovigen “door wat ze zijn, en niet door de uitleg die wij ervan geven”.
Bron en hoogtepunt
“Dit is de inzet die ik van jullie blijf vragen”, zo hield paus Franciscus zijn toehoorders voor. “Dat jullie de gewijde dienaren van de liturgie en ook de andere dienaren – voorzangers, kunstenaars, muzikanten – helpen samenwerken, zodat de liturgie de bron en het hoogtepunt van de vitaliteit van de Kerk kan zijn.” (CNS)
Paus: ‘Bekijk de wereld niet alleen vanaf je balkon of op tv’
Paus Franciscus spoort gelovigen aan om de christelijke wortels opnieuw te herontdekken en daarmee de wereld in te gaan. “Het is ons niet gegeven om de wereld vanaf ons balkon te bekijken, noch kunnen we lekker op de bank blijven zitten om de wereld te bekijken die op tv aan ons voorbij trekt.”
Dat laat de paus weten in een boodschap aan de organisatie van de Meeting in Rimini. De conferentie in de Italiaanse badplaats wordt jaarlijks georganiseerd door de katholieke lekenbeweging Comunione e Liberazione (CL). Dit jaar vindt de Meeting plaats van 20 t/m 27 augustus.
Kortetermijngeheugen
In de boodschap, spoort de paus mensen aan om steeds opnieuw hun christelijke wortels te herontdekken om met vertrouwen naar de toekomst te kunnen blijven kijken.
Het verleden wordt tegenwoordig steeds meer als een last beschouwd, “maar dat heeft ernstige consequenties”, luidt de waarschuwing. “Denk aan de opvoeding: hoe kunnen wij de hoop hebben nieuwe generaties op te voeden zonder herinneringen?”
Een naar buiten tredende Kerk
Als christenen kijken wij niet nostalgisch terug naar het verleden, maar juist vol vertrouwen vooruit, aldus de boodschap van de paus. “We leven in een goede tijd voor een naar buiten tredende Kerk, een Kerk die rijk is aan geschiedenis, voortgedreven door de wind van de Geest om de mens te ontmoeten die op zoek is naar een reden om te leven.”
‘Geestelijke alzheimer’
De paus waarschuwt in de brief opnieuw voor ‘geestelijke alzheimer’ bij gelovigen. “Het vergeten van de geschiedenis van onze persoonlijke relatie met God, die eerste Liefde waarin Hij ons tot de zijnen heeft gemaakt.” In zijn kersttoespraak tot de curiekardinalen in 2014 maande Franciscus ook al om niet te vervallen in deze ‘ziekte’ en te denken dat je als gelovige geen verlossing meer nodig hebt.
Als we namelijk de ontmoeting met God vergeten zijn we nergens meer zeker van. “Dan vallen we ten prooi aan de grillen en de verlangens van het moment, slaven van de ‘oneindige leugens’ die ons de wereld beloven, maar ons teleurgesteld en triest achterlaten, gekweld zoekend naar iets om de leegte van ons hart mee te vullen.”
Een kostbare schat
Hoe kunnen we aan deze ‘geestelijke alzheimer’ ontkomen? Er is maar één weg: “Het actueel maken van het begin, de ‘eerste Liefde’ die geen abstract ding of gedachte is, maar een Persoon.” De herinnering aan dit begin geeft ons wat nodig is om de steeds nieuwe uitdagingen van het leven aan te gaan.
We moeten onze geschiedenis, “de veelheid aan getuigenissen die al tweeduizend jaar lang de boodschap van de komst van God-met-ons verkondigen”, niet vergeten. “Het is een kostbare schat die we elke dag opnieuw moeten herontdekken, als we willen dat die de onze wordt.”
De vreugde van het Evangelie overdragen
Elke generatie wordt door de Kerk opgeroepen om zich het eigen erfgoed weer eigen te maken. Paus Franciscus roept op om “ons niet bang laten maken door de moeilijkheden en het lijden die deel uitmaken van de reis.”
“Het is ons niet gegeven om de wereld vanaf ons balkon te bekijken, noch kunnen we lekker op de bank blijven zitten om de wereld te bekijken die op tv aan ons voorbij trekt.” Alleen door het ware, het mooie en het goede eigen te maken dat aan ons is nagelaten, kunnen we de nieuwe kansen zien in onze veranderende wereld en de vreugde van het Evangelie op de mensen overdragen.”

Doopvoorbereiding
Beste ouders van kinderen die worden gedoopt, aanstaande ouders,
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie.
De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand. Telefoonnummer: 0416- 361215.
De volgende 2 data hebben wij ingepland:
Woensdagavond 25 oktober en woensdagavond 8 november 2017.
Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze. De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald. Dopen vinden in de regel plaats op de Zondag.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 55,00.
De doopkaars is daarbij inbegrepen.
Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.

Duinkoerier 6 september 2017

Open Monumentendag
In het weekend van 9 en 10 september verwelkomen meerdere parochies met één of meer monumentale kerkgebouwen belangstellenden en bieden hen een rondleiding aan of andere activiteiten. De Open Monumentendag staat dit jaar in het teken van “Boeren, burgers en buitenlui”. Een historische kreet waarmee stadsomroepers destijds de aandacht van het publiek trokken. Het thema benadrukt de relatie tussen stad en land en bijbehorende monumenten. De openstelling van kerk St. Jan wordt verzorgd door de Stichting Trias.
De Kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand is geopend voor bezichtiging en torenbeklimming van 10.00 – 16.30 uur.

Extra activiteit in kerk St. Jan te Kaatsheuvel op 10 september
HET LYSENKO KOOR
Dit koor zingt Byzantijnse en folkloristische gezangen uit de Oekraïne. Het bestaat uit ca. 40 zangers en zangeressen en zingt a capella. De dirigente is Inna Ogarok
Op Zondag 10 september zingt dit koor om 11.00 uur tijdens de eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Concert
Op zondag 10 september kunt u het koor ook beluisteren tijdens een concert. Het koor brengt dan Byzantijnse en folkloristische gezangen ten gehore.
Plaats: Kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Aanvang: 15.00 uur
Toegangsprijs: € 12,50 Kaarten te bestellen via de website van de Stichting Trias en vanaf 1 september bij de VVV. En Primera.
Doelstelling van het koor:
Mensen kennis laten maken met de Oekraïnse cultuur
Enkele andere doelstellingen van Het Lysenko Koor is het steunen van goede doelen in Oekraïne.
De volgende projecten zijn gerealiseerd:
• Medewerking aan project Straatkinderen van Kiev. Benefietconcert voor de Lysenko-foundation in Kiev
• Het doel van deze foundation is de ondersteuning van jonge kunstenaars die de Oekraïense cultuur uitdragen.
• Voor Caritas in Lviv is in samenwerking met Wilde Ganzen het Busproject
opgezet. Deze bus was nodig om oudere, alleenstaande mensen en gahandicapten te vervoeren. Met deze bejaarden wordt jaarlijks een vakantieweek georganiseerd.
Ook worden met deze bus straatkinderen van eten voorzien.
• Adoptie van de Muziekschool in Dolyna
Paus: ‘Bekijk de wereld niet alleen vanaf je balkon of op tv’
Paus Franciscus spoort gelovigen aan om de christelijke wortels opnieuw te herontdekken en daarmee de wereld in te gaan. “Het is ons niet gegeven om de wereld vanaf ons balkon te bekijken, noch kunnen we lekker op de bank blijven zitten om de wereld te bekijken die op tv aan ons voorbij trekt.”
Dat laat de paus weten in een boodschap aan de organisatie van de Meeting in Rimini. De conferentie in de Italiaanse badplaats wordt jaarlijks georganiseerd door de katholieke lekenbeweging Comunione e Liberazione (CL). Dit jaar vindt de Meeting plaats van 20 t/m 27 augustus.
Kortetermijngeheugen
In de boodschap, die is ondertekend door Vaticaans staatssecretaris kardinaal Parolin, spoort de paus mensen aan om steeds opnieuw hun christelijke wortels te herontdekken om met vertrouwen naar de toekomst te kunnen blijven kijken.
De huidige samenlevingen hebben namelijk last van een kortetermijngeheugen, zo staat in de brief. Het verleden wordt tegenwoordig steeds meer als een last beschouwd, “maar dat heeft ernstige consequenties”, luidt de waarschuwing. “Denk aan de opvoeding: hoe kunnen wij de hoop hebben nieuwe generaties op te voeden zonder herinneringen?”
Een naar buiten tredende Kerk
Als christenen kijken wij niet nostalgisch terug naar het verleden, maar juist vol vertrouwen vooruit, aldus de boodschap van de paus. “We leven in een goede tijd voor een naar buiten tredende Kerk, een Kerk die rijk is aan geschiedenis, voortgedreven door de wind van de Geest om de mens te ontmoeten die op zoek is naar een reden om te leven.”
‘Geestelijke alzheimer’
De paus waarschuwt in de brief opnieuw voor ‘geestelijke alzheimer’ bij gelovigen. “Het vergeten van de geschiedenis van onze persoonlijke relatie met God, die eerste Liefde die ons heeft veroverd tot op het punt dat Hij ons tot de zijnen heeft gemaakt.” In zijn kersttoespraak tot de curiekardinalen in 2014 maande Franciscus ook al om niet te vervallen in deze ‘ziekte’ en te denken dat je als gelovige geen verlossing meer nodig hebt.
Als we namelijk de ontmoeting met God vergeten, gaat de boodschap verder, zijn we nergens meer zeker van. “Dan vallen we ten prooi aan de grillen en de verlangens van het moment, slaven van de ‘oneindige leugens’ die ons de wereld beloven, maar ons teleurgesteld en triest achterlaten, gekweld zoekend naar iets om de leegte van ons hart mee te vullen.”
Een kostbare schat
Hoe kunnen we aan deze ‘geestelijke alzheimer’ ontkomen? Er is maar één weg: “Het actueel maken van het begin, de ‘eerste Liefde’ die geen abstract ding of gedachte is, maar een Persoon.” De herinnering aan dit begin geeft ons wat nodig is om de steeds nieuwe uitdagingen van het leven aan te gaan.
We moeten onze geschiedenis, “de veelheid aan getuigenissen die al tweeduizend jaar lang de boodschap van de komst van God-met-ons verkondigen”, niet vergeten. “Het is een kostbare schat die we elke dag opnieuw moeten herontdekken, als we willen dat die de onze wordt.”
De vreugde van het Evangelie overdragen
Elke generatie, zo gaat de boodschap verder, wordt door de Kerk opgeroepen om zich het eigen erfgoed weer eigen te maken. En paus Franciscus roept op om “ons niet bang laten maken door de moeilijkheden en het lijden die deel uitmaken van de reis.”
“Het is ons niet gegeven om de wereld vanaf ons balkon te bekijken, noch kunnen we lekker op de bank blijven zitten om de wereld te bekijken die op tv aan ons voorbij trekt.” Alleen door het ware, het mooie en het goede eigen te maken dat aan ons is nagelaten, kunnen we de veranderende wereld waarin we ons bevinden als een kans blijven zien. “Als een mogelijkheid om op overtuigende wijze de vreugde van het Evangelie op de mensen over te dragen.”
Informatieve ouderavonden Eerste H. Communie en H. Vormsel
Eerste H. Communie
Maandag 25 sept. 20.00 u. Aula Theresiaschool te Kaatsheuvel voor de Communicanten uit: Kaatsheuvel en Sprang Capelle
Dinsdag 26 sept 20.00 u. Pastorie te Loon op Zand voor de Communicanten uit: Loon op Zand en De Moer
H. Vormsel
Maandag 18 september in: het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur. Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle

Uitnodiging Heilig Vormsel
Durf jij te kiezen voor Jezus?

Beste tieners van groep 8, ouders en verzorgers,

Je bent begonnen met het laatste jaar van de basisschool. Dit wordt een belangrijk jaar. Je staat binnenkort voor grote keuzes; naar welke middelbare school ga je en wat wil je later worden?

Toen je werd geboren, hebben je ouders ook al keuzes gemaakt zoals: Laten wij ons kind dopen en de Eerste Communie ontvangen of niet? Als je bent gedoopt en je hebt de Eerste Communie ontvangen dan kun je als je weer wat ouder bent ook nog het heilig Vormsel ontvangen.
Nu is nu aan jou om de volgende keuze te maken.

Durf jij te kiezen voor Jezus in het sacrament van het Vormsel?
Deze keuze hoef je niet alleen te maken. Je ouders, pastoor en de vormselwerkgroep willen je daar graag bij helpen. Wij nodigen jou graag met je ouders/verzorgers uit op:

Maandag 18 september in: het Parochieel Centrum
Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur.
Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.

Wij zullen jullie alles vertellen over het vormselproject, “ In vuur en vlam”, dat geheel in deze tijd staat en jullie zeker zal aanspreken en inspireren.

De vormselvoorbereiding bestaat uit een zestal lessen van het vormselproject,
een bijeenkomst voor Kerstmis en voor Pasen en een terugkomles.

Elk jaar organiseert het bisdom Den Bosch een dag voor alle vormelingen van ons bisdom de
Power of Firedag. Er is een speciaal programma met een Mis in de Sint Jan, workshops, optredens en sport, spel en verschillende stormbanen om je verder uit te leven. De Power of Fire is op 7 april 2017. Alle vormelingen worden voor deze prachtige, gezellige en sportieve dag opgegeven en we gaan hier samen naar toe!

Je kunt op de informatieavond het vormselproject inzien en vragen stellen.
Na afloop van de informatieavond kun jij, samen met je ouders/verzorgers, jezelf aanmelden.
De bijdrage voor het hele vormseltraject is € 55,= en dient te worden overgemaakt vóór 2 oktober op rek.nr.: NL29 RABO 0124 8331 01 met vermelding van de naam van de vormeling.
Deze bijdrage is voor het project, de foto, de herinnering en overige kosten.

De eerste vormselles is op woensdag 27 september van 18.30 uur tot 20.00 uur
in het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel
Wij hopen jou samen met je ouders/verzorgers deze avond te ontmoeten, ook als je twijfelt.
Als je nog vragen hebt, bel gerust.

Werkgroep vormsel voorbereiding.

Pastoor Luijckx tel. 361215 Past. Ass. Annie van Kuijk tel. 361513
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl e-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

Aan de ouders/verzorgers van groep 4

Beste ouders en verzorgers,

In onze parochie H. Willibrord zijn in de eerste helft van 2018 feestelijke Eucharistievieringen. Tijdens één van deze vieringen kan uw kind zijn/haar Eerste Heilige Communie ontvangen.

Het eerste sacrament in onze katholieke kerk is het H. Doopsel en daarop volgt de H. Eucharistie (het ontvangen van de H. Communie). Aan u als ouders / verzorgers de keuze of u uw kind na het
H. Doopsel ook wilt begeleiden naar het ontvangen van de H. Eucharistie.
De parochie biedt daarbij graag ondersteuning.
Wij nodigen u uit voor een informatieve ouderavond op:

Maandag 25 sept. 20.00 u
Aula Theresiaschool te Kaatsheuvel
voor de Communicanten uit:
Kaatsheuvel en Sprang Capelle Dinsdag 26 sept 20.00 u
Pastorie te Loon op Zand
voor de Communicanten uit:
Loon op Zand en De Moer

Er zal een korte uitleg gegeven worden over de Eerste Heilige Communie. Verder zullen we u meer vertellen over de voorbereiding. U kunt op de informatieve ouderavond het project inzien en er vragen over stellen. Hierbij voegen wij het aanmeldingsformulier zodat u dit tevoren al thuis kunt invullen en de doopgegevens van uw kind kunt opzoeken. Indien u vragen heeft, bel ons gerust. Wilt u deze avond uw aanmeldingsformulier inleveren.
De bijdrage voor het Eerste H. Communietraject is € 55,= en dient te worden overgemaakt vóór
2 oktober op rek.nr.: NL29 RABO 0124 8331 01 met vermelding van de naam van de communicant. (deze kosten omvatten de map met project, herinnering, kinderbijbel en overige kosten).

Graag doen we een beroep op de ouders/ verzorgers om mee te helpen tijdens de voorbereidingslessen.

Wij hopen velen van u op één van deze informatieve ouderavonden te ontmoeten, ook als u nog niet zeker weet of u uw kind wil laten meedoen.

De eerste kennismakingsbijeenkomst en les, met broodmaaltijd, voor uw kind is op:
Maandag 2 okt. Voor de kinderen uit Kaatsheuvel en Sprang Capelle in:
het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel

Dinsdag 3 okt. Voor de kinderen uit Loon op Zand en De Moer in:
de parochiezaal bij de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand.
Ingang: rechterkant van de pastorie .

Deze eerste bijeenkomst begint om 17.30 uur en duurt tot 19.45 uur.

Met vriendelijke groet, Communiewerkgroep

Pastoor Luijckx tel. 361215
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl

Past. Ass. Annie van Kuijk tel. 361513
e-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

Duinkoerier 30 augustus 2017

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel van 13.00 uur -17.00 uur
De zomeropenstelling duurt toten met donderdag 31 augustus
Verder verzorgt de stichting Trias ook de middagopenstelling op zaterdag 9 september en zondag 26 november

Informatieve ouderavonden Eerste H. Communie en H. Vormsel

Eerste H. Communie
Maandag 25 sept. 20.00 u. Aula Theresiaschool te Kaatsheuvel voor de Communicanten uit: Kaatsheuvel en Sprang Capelle
Dinsdag 26 sept 20.00 u. Pastorie te Loon op Zand voor de Communicanten uit: Loon op Zand en De Moer

H. Vormsel
Maandag 18 september in: het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur. Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.

Wereldgebedsdag voor de Schepping
Op vrijdag 1 september 2017 vragen christenen in ’s-Hertogenbosch aandacht voor de bescherming van de aarde, bij gelegenheid van de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de schepping. Dat doen ze met een processie langs plaatsen in de stad waar concrete inzet voor de aarde zichtbaar wordt gemaakt. De tocht voert langs onder meer natuurgebied Het Bossche Broek, de biologische markt en de tuin van de Sint-Janskathedraal. Bij de ‘staties’ wordt aan de hand van inleidingen, reflectie, gebed en zang stilgestaan bij actuele thema’s als klimaatverandering en vluchtelingen, duurzaam waterbeheer en duurzame voeding. De processie wordt afgesloten met een oecumenische gebedsviering in de Sint Janskathedraal. Verbonden met miljoenen
De oecumenische processie wordt georganiseerd door de Conferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), het bisdom van ’s-Hertogenbosch en het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch. De deelnemers verbinden zich met miljoenen christenen wereldwijd die jaarlijks op 1 september stilstaan bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt. Paus Franciscus heeft kort na het verschijnen van zijn encycliek Laudato Si’ in 2015, 1 september uitgeroepen tot jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de Schepping. Hij sloot daarmee aan bij het initiatief van de Orthodoxe Kerk die al sinds 1989 op 1 september een ‘Dag van gebed voor de bescherming van de schepping’ houdt, die ook door de Wereldraad van Kerken wordt ondersteund. De dag is daarnaast het begin van een ‘scheppingsperiode’ die in een aantal christelijke kerken in acht wordt genomen en die loopt tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Gebed en inzet “De processie maakt zichtbaar dat voor christenen gebed en inzet voor de schepping hand in hand gaan.”, zegt Embregt Wever, die namens het bisdom van ’s-Hertogenbosch lid is van de werkgroep die de tocht organiseert. “De mensheid zal anders moeten leren omgaan met de schepping. Paus Franciscus spreekt in dat verband van een ‘ecologische bekering’. Als christenen geloven we dat het de Heilige Geest is die bekering bewerkt: ons doen en laten wezenlijk verandert. Vandaar het belang van gebed, want daarin verbinden we ons dieper met de bron van ons leven, waaruit we de gaven van de Geest ontvangen.” Wereldgebedsdag voor de Schepping Het programma begint op 1 september om 13.30 uur met een openingsviering in de Grote Kerk. De processie voert vanaf 14.15 uur langs de biologische markt (Markt), het Noordbrabants Museum aan de Verwersstraat, Het Bossche Broek, de Zusters van de Choorstraat (Papenhulst), naar de tuin van de Sint-Janskathedraal. Van elke ‘statie’ wordt een symbool meegenomen naar de Sint-Jan waar om 17.00 uur een afsluitende gebedsviering plaatsvindt. Voorgangers zijn de dominees Jan Geersing en Erica Scheenstra en bisschop Gerard de Korte. Eenieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de processie op vrijdag 1 september. Vanaf 13.15 uur is de ontvangst in de Grote Kerk (Kerkstraat 20). De slotviering in de Sint-Janskathedraal eindigt rond 17.30 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Embregt Wever. Hij is te bereiken via telefoonnummer 073 523 2035 of e-mail: ewever@bisdomdenbosch

HET LYSENKO KOOR
Dit koor zingt Byzantijnse en folkloristische gezangen uit de Oekraïne. Het bestaat uit ca. 40 zangers en zangeressen en zingt a capella. De dirigente is Inna Ogarok
Op Zondag 10 september zingt dit koor om 11.00 uur tijdens de eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Concert
Op zondag 10 september kunt u het koor ook beluisteren tijdens een concert. Het koor brengt dan Byzantijnse en folkloristische gezangen ten gehore.
Plaats: Kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Aanvang: 15.00 uur
Toegangsprijs: € 12,50
Doelstelling van het koor:
Mensen kennis laten maken met de Oekraïnse cultuur
Enkele andere doelstellingen van Het Lysenko Koor is het steunen van goede doelen in Oekraïne.
De volgende projecten zijn gerealiseerd:
• Medewerking aan project Straatkinderen van Kiev. Benefietconcert voor de Lysenko-foundation in Kiev
• Het doel van deze foundation is de ondersteuning van jonge kunstenaars die de Oekraïense cultuur uitdragen.
• Voor Caritas in Lviv is in samenwerking met Wilde Ganzen het Busproject opgezet.
Deze bus was nodig om oudere, alleenstaande mensen en gahandicapten te vervoeren. Met deze bejaarden wordt jaarlijks een vakantieweek georganiseerd. Ook worden met deze bus straatkinderen van eten voorzien.
• Adoptie van de Muziekschool in Dolyna

Bijbelcursus ontmoetingen met Jezus
Onder de titel Ontmoetingen met Jezus biedt het Diocesaan VormingsCentrum vanaf oktober tien bijeenkomsten aan rond ontmoetingen die Jezus met mensen had en de gesprekken die hij met hen voerde.
Jezus ging met mensen in gesprek. Hij deed dat in huis en op straat, in de tempel en in de synagoge. Tijdens deze ontmoetingen kwam niet zelden het hele leven aan de orde. In de bijbelcursus Ontmoetingen met Jezus worden tien van zulke ontmoetingen besproken. Ontmoetingen met een geleerde man, een dorstige vrouw, een machteloze zieke, een wanhopige moeder, een op heterdaad betrapte zondares, een onwetende blinde, een nieuwsgierige koning, een gelukkige misdadiger, een ongelovige gelovige en een verdrietige visser.
Praktische lessen
De schriftperikopen over deze ontmoetingen worden in de cursus niet vers voor vers uitgespit. Beoogd wordt vooral praktische lessen uit te trekken. Deelnemers zullen ontdekken dat Jezus ook nu met ons in gesprek gaat, dat Hij – in zijn Woord, door de prediking, in ontmoetingen met anderen – ons aanspreekt. Terwijl Hij dat doet, gaan we zien wie Hij is en probeert Hij ons hart te raken en ons leven te veranderen.
De cursus biedt persoonlijk verdieping van het geloof, maar wil vooral stimuleren dat er in parochies bijbellees- of meditatiegroepen ontstaan. Tijdens de bijeenkomsten worden daarom enkele eenvoudige methoden aangereikt om in parochies tot een meer diepgaande omgang met de heilige Schrift te komen.
Locatie: Sint Janscentrum, Papenhulst 4 te ‘s-Hertogenbosch
Data: Dinsdag 10 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november, 12 december 2017,
9 januari 2018, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, telkens van 19.30 tot 21.30 uur
Bijdrage: € 65,00 per persoon
Aanmelden: vóór 1 oktober 2017 via vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

Duinkoerier 23 augustus 2017

Open kerk.
De middag openstelling van de kerk St. Jan te Kaatsheuvel blijkt een goed idee te zijn. Een kleine 1400 mensen bezochten de kerk. Soms om een kaarsje op te steken of even in een bank knielend of zittend te bidden. Maar ook bezoekers die zich verbazen over de grootheid en de schoonheid van de kerk. Sommigen zijn heel nieuwsgierig en erg dankbaar dat zij door de aanwezige vrijwilligers zoveel informatie krijgen. In het herinneringsboek zijn ook pakkende teksten door bezoekers opgeschreven. Sommigen zelfs in een ons onbekende taal. Voor wie nieuwsgierig is geworden de middag opening duurt tot 27 augustus.

Bisdom bedevaart naar Lourdes 2017
Bisschop De Korte: “Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan?”
Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch gaat in 2017 (14 t/m 21 oktober) op een 8-daagse bedevaart naar Lourdes. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze bisdombedevaart.
Met de bisschop op bedevaart
Bisschop De Korte nodigt iedereen van ons bisdom uit om mee te gaan: “Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan? Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen parochiegemeenschappen. In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen
Programma
Tijdens de pelgrimage wordt dagelijks een bezoek gebracht aan het Heiligdom. Er wordt aangesloten bij de diverse plechtigheden zoals de Internationale Hoogmis, de Sacraments- en Lichtprocessie. Tijdens deze plechtigheden weten we ons verbonden met de Wereldkerk vanwege de vele andere pelgrims uit allerlei landen. Er zijn ook gebedsmomenten die voor de eigen Bossche bedevaart zijn: de pontificale openings- en slotviering, de kruisweg, viering tijdens de Avond van Barmhartigheid. Het hoogtepunt is de Eucharistieviering aan de Grot waar Maria aan Bernadette is verschenen. Eerder in de week gaan we met de hele bedevaartsgroep in processie door de Grot.
Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning. Tijdens de bedevaart kunt u onder leiding van de hotelleider verschillende bezienswaardigheden in het stadje Lourdes bezoeken en een excursie naar de schitterende Pyreneeën maken, of, speciaal tijdens deze bisdom bedevaart, een excursie naar het heiligdom van de Heilige Vincentius in Saint Vincent de Paul nabij Dax.
Ontmoeting
“Een bedevaart is een goede mix van gebed, ontmoeten, gezelligheid en een goede maaltijd”, aldus Mgr. De Korte. Ontmoeting is een belangrijk element in de bedevaarten die het bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseert. Ook in 2017 staat ontmoeting centraal in Lourdes: in dit geval de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tijdens de bedevaart goed kennen, zo is de ervaring.
“Door met elkaar te pelgrimeren willen we de parochies de kans geven een stevig fundament te geven om mensen van de verschillende geloofsgemeenschappen écht bij elkaar te brengen. Samen verdiepen we ons geloof en versterken we onze onderlinge banden. We mogen met onze vreugde, maar ook onze zorgen op weg gaan naar Lourdes, naar Maria. Wanneer velen met ons meegaan, kunnen we gezamenlijk een geloofservaring opdoen. Daarom is het mijn vurige hoop dat ik met jong en oud, met ziek en gezond, in 2017 naar Lourdes op bedevaart mag gaan”, aldus bisschop De Korte.
Organisatie
Voor deze editie van de bisdom bedevaart is pastoor-deken Vincent Blom de hoofdaalmoezenier, dhr. F. van Genugten is de projectleider van de bedevaart. Het bisdom geeft invulling aan de inhoud van de bedevaart. De touroperator en samenwerkingspartner voor deze bedevaart is de VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten). De VNB draagt zorgt voor alle logistiek zoals het vervoer en verblijf van deze bedevaart.
MARIA Koningin van de hemel; ca 48?
Feest 22 augustus.
Zoals Jezus na aankomst bij God bekleed werd met koninklijke waardigheid, zo werd ook Maria bij haar aankomst in de hemel door de Vader en de Zoon in de Heilige Geest tot koningin gekroond.
Hoewel er in de bijbel zelf niets staat over Maria als koningin van de hemel, wordt daarover al sinds de middeleeuwen gezongen en gebeden in kerkelijke hymnen en litanieën, zowel in de oosterse als in de westerse kerk. Bekend is de Latijnse hymne ‘Salve Regina’ (= ‘gegroet koningin’). De Litanie van Maria kent de aanroeping: “Koningin van de hemel, bid voor ons.” Het vormt het vijfde geheim van de zogeheten Vijf Glorievolle Geheimen die bij de rozenkrans overwogen kunnen worden (zie MARIA-Rozenkrans: 1571; feest 7 oktober).
Ook in de kerkelijke kunst is dit gegeven vaak afgebeeld. Denk bv. aan het 12e eeuwse mozaïeken in de apsis van de Santa Maria in Trastevere of van de Santa Maria Maggiore, beide te Rome. Of aan de gebeeldhouwde Mariaportalen van de Franse kathedralen; vaak wordt de top ervan gevormd door een tafereel van Maria’s kroning: zo bv. in Reims of Senlis. Prachtig is de wandschildering van Fra Angelico in het San-Marcoklooster te Florence. Of we denken aan plafondschilderingen in Zuid-Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse barokkerken.
In 1870 kregen de Spaanstalige bisdommen over de hele wereld toestemming om dit feest te vieren op 31 mei, ter afsluiting van de aan Maria toegewijde meimaand. Eind 1954, het eeuwfeest van de afkondiging van het dogma van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis, breidde paus Pius XII († 1958) het feest uit tot over heel de kerk. Sinds de liturgieherziening van het Tweede Vaticaans Concilie(1969) staat het feest op 22 augustus, de octaafdag van 15 augustus, waarop de kerk vanouds viert dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Zo komt de samenhang tussen beide feesten beter tot zijn recht

Archeologen ontdekken sporen van de Babylonische verwoesting van Jerusalem
In Jeruzalem hebben archeologen historische sporen gevonden van een verwoesting ruim 2600 jaar geleden, zo meldt The Times of Israel. Dit is gelijk
aan de aan de datering wanneer de stad volgens de Bijbelse profeet Jeremia verwoest is, 586 jaar voor Christus.
Artefacten
De archeologen hebben kamers gevonden die met as bedekt zijn. In de kamers zijn verschillende artefacten gevonden waaronder een uniek Egyptisch beeld van een naakte vrouw. Daarnaast is ook veel stukgeslagen keramiek gevonden welke zegels draagt die zeer kenbaar zijn voor de “eerstetempelperiode” in Jeruzalem.
Het is niet de eerste keer dat er artefacten uit de “eerste tempelperiode” zijn gevonden in de Stad van David. Het bijzondere aan deze opgravingen is echter dat deze aantonen dat de verwoesting snel en heftig moet zijn geweest. Ook toont het aan dat niet alle gebouwen destijds zijn platgebrand. “We vermoeden dat sommige gebouwen zijn vernield en dat andere waren verlaten en onaangeroerd zijn gebleven”, zo zegt archeoloog Joe Uziel. Daarnaast is het opvallend dat er ook veel sporen buiten de muren van Jeruzalem zijn gevonden, wat het vermoeden opwekt dat de stad groter moet zijn geweest dan op voorhand is aangenomen.
De opgravingen in Jeruzalem toont volgens de archeologen aan, dat de verwoesting niet alleen een verhaal is uit de Bijbel, maar ook waargebeurd.

Duinkoerier 16 augustus 2017

Extra collecte:

In het weekend van 26 en 27 augustus wordt er in de kerken een collecte gehouden ter ondersteuning van de Miva (Missie Verkeersmiddelen Actie). Wat doet de Miva?
Bestemming binnen bereik brengen
Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Zodat zij meer mensen kunnen helpen.
Zorgvuldig beoordelen
De aanvragen voor hulp die MIVA ontvangt, worden zorgvuldig door ons beoordeeld. Jarenlange ervaring zorgt ervoor dat we met betrouwbare mensen en organisaties samenwerken.
Collecte 2017: Brommers voor Burkina Faso
Op 26 en 27 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Brommers voor veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land bereiken en helpen. Brommers zijn hier van levensbelang.
1 september: Wereldgebedsdag voor de Schepping

Op vrijdag 1 september 2017 vragen christenen in ’s-Hertogenbosch aandacht voor de bescherming van de aarde, bij gelegenheid van de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de schepping. Dat doen ze met een processie langs plaatsen in de stad waar concrete inzet voor de aarde zichtbaar wordt gemaakt.
De tocht voert langs onder meer natuurgebied Het Bossche Broek, de biologische markt en de tuin van de Sint-Janskathedraal. Bij de ‘staties’ wordt aan de hand van inleidingen, reflectie, gebed en zang stilgestaan bij actuele thema’s als klimaatverandering en vluchtelingen, duurzaam waterbeheer en duurzame voeding. De processie wordt afgesloten met een oecumenische gebedsviering in de Sint-Janskathedraal.
In verbondenheid met miljoenen
De oecumenische processie wordt georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), het bisdom van ’s-Hertogenbosch en het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch. De deelnemers verbinden zich met miljoenen christenen wereldwijd die jaarlijks op 1 september stilstaan bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt.
Paus Franciscus heeft kort na het verschijnen van zijn encycliek Laudato Si’ in 2015, 1 september uitgeroepen tot jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de Schepping. Hij sloot daarmee aan bij het initiatief van de Orthodoxe Kerk die als sinds 1989 op 1 september een Dag van gebed voor de bescherming van de schepping houdt die ook door de Wereldraad van Kerken wordt ondersteund. De dag is daarnaast het begin van een ‘scheppingsperiode’ die in een aantal christelijke kerken in acht wordt genomen en die loopt tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi.
Gebed en inzet gaan hand in hand
“De processie maakt zichtbaar dat voor christenen gebed en inzet voor de schepping hand in hand gaan.”, zegt Embregt Wever, die namens het bisdom van ’s-Hertogenbosch lid is van de werkgroep die de tocht organiseert. “De mensheid zal anders moeten leren omgaan met de schepping. Paus Franciscus spreekt in dat verband van een ‘ecologische bekering’. Als christenen geloven we dat de het de Heilige Geest is die bekering bewerkt: ons doen en laten wezenlijk verandert. Vandaar het belang van gebed, want daarin verbinden we ons dieper met de bron van ons leven, waaruit we de gaven van de Geest ontvangen.”
Het programma begint op 1 september om 13.30 uur met een openingsviering in de Grote Kerk. De processie voert vanaf 14.15 uur langs de biologische markt (Markt), het Noordbrabants Museum aan de Verwersstraat, Het Bossche Broek, de Zusters van de Choorstraat (Papenhulst), naar de tuin van de Sint-Janskathedraal. Van elke ‘statie’ wordt een symbool meegenomen naar de Sint-Jan waar om 17.00 uur een afsluitende gebedsviering plaatsvindt. Voorgangers zijn de dominees Jan Geersing en Erica Scheenstra en bisschop Gerard de Korte.
Eenieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de processie op vrijdag 1 september. Vanaf 13.15 uur is de ontvangst in de Grote Kerk (Kerkstraat 20). De slotviering in de Sint-Janskathedraal eindigt rond 17.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Embregt Wever: 073 – 523 20 34 ewever@bisdomdenbosch.nl
@Pontifex: 35 miljoen volgers
Paus Franciscus heeft sinds zijn uitverkiezing tot paus vier-en-een-half jaar geleden nu meer dan 35 miljoen volgers op Twitter.
Daarmee overtreft hij gebruikers van de berichtendienst als Donald Trump (33 miljoen volgers), de Dalai Lama en zowat alle andere belangrijke politici of religieuze leiders. In de lijst van de honderd meest gevolgde Twitter-accounts staat @Pontifex op plaats 28, onder Bill Gates.
1200 tweets
Franciscus twittert in negen verschillende talen. De meeste volgers zijn Spaanstalig, zo’n dertien miljoen. Sinds Franciscus paus werd, verstuurde hij meer dan twaalfhonderd tweets. (KN/KNA)
goed is onze band met hen en hoe betekenisvol is dat? En rusten we hen toe om op hun beurt leerlingen te maken, leerlingen van Christus? We nodigen sprekers en leiders uit, uit de volle breedte van de kerk om van elkaar te leren. We willen allemaal graag leerlingen die groeien, wat vraagt dit dan van ons?

Nieuw kabinet: neem geen fataal besluit over Voltooid Leven

Dr. W. J. kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, doet in het Nederlands Dagblad van 29 juli een oproep aan het nieuwe kabinet, waarvan de formatie nog steeds gaande is: neem geen fataal besluit als het gaat over Voltooid Leven.
Kardinaal Eijk schetst het huidige Westerse wereldbeeld waarin hyper-individualisme de norm is: iedereen is autonoom en moet daarom zelf kunnen beschikken over zijn leven. De kardinaal zet vraagtekens bij die autonomie: de meeste mensen laten feitelijk hun oren hangen naar de publieke opinie, de media en de reclamewereld.
Zijn we wel zo autonoom als wordt gesuggereerd in het wetsvoorstel dat er nu ligt voor Voltooid Leven? Kardinaal Eijk: ‘In de publieke opinie, de reclamewereld en de media worden jong zijn en er jong blijven uitzien als ideaal voorgehouden, ouderdom en de gevolgen ervan daarentegen als negatieve fenomenen die de waarde van het leven aantasten. Zo wordt oudere mensen aangepraat dat hun leven geen waarde meer heeft.’
Volgens het klassieke christelijke mensbeeld is de mens een eenheid van ziel én lichaam. Het lichaam deelt daarom in de essentiële waarde, die de menselijke persoon heeft. In deze visie kan het lichaam nooit een middel zijn om het lijden te beëindigen. ‘Een passend antwoord op het lijden door medische of psychiatrische oorzaken is adequate, professionele en liefdevolle palliatieve zorg. Langs deze weg kunnen we het lijden niet helemaal wegnemen, maar wel tot draagbare proporties terugbrengen. Daarmee kunnen we mensen daadwerkelijk helpen om de waarde van hun leven te (her)ontdekken’, schrijft kardinaal Eijk.
Hij plaatst verder vraagtekens bij de leeftijdsgrens van 75 jaar in het wetsvoorstel over Voltooid Leven. ‘Dit suggereert – naar ik aanneem onbedoeld – een waardeoordeel over het leven van mensen die de 75 hebben bereikt

Duinkoerier 9 augustus 2017

Dinsdagavondvieringen kerk St. Jan
Op dinsdagavond 15 augustus (Maria-ten-Hemel-opneming) is er om 18.30 uur een Eucharistieviering in de St. Jozefkapel van kerk St. Jan te Kaatsheuvel voorgegaan door Pastor Groos en diaken Alexis Szejnoga. De vieringen op 22 en 29 augustus zullen i.v.m. de
vakantieperiode vervallen.

Column van Mgr. Mutsaers: TIJN
Zinloos geweld door demonstranten tijdens de G20 in Hamburg. Een dwaas in Noord-Korea die kernraketten als speelgoed de lucht in schiet. Met een verrekijker zit hij verguld te kijken waar het ding heen gaat. Een kabinetsformatie waar eigenbelang meer speelt dan landsbelang en oprechtheid ver te zoeken is. Machthebbers in Amerika en Rusland die ons cynisme voeden.

Ook op klein niveau is er weinig vrolijkheid. Verenigingen die fuseren of zich opheffen omdat er gewoon geen vrijwilligers te vinden zijn die zich onbaatzuchtig inzetten. En dan is daar ineens het nieuws van Tijn. Overleden. Net geen 7 geworden. Een ventje met een blonde kuif en rode nageltjes. Tijn weet dat hij letterlijk doodziek is. en wat doet hij: hij zet zich in voor anderen. Als Tijn wordt gevraagd of iedereen dat moet doen zegt hij in goed Brabants dialect: nee, dat moet iedereen zelf weten.

Geen verborgen agenda
Zo’n ventje is nodig om ons te laten inzien dat het ook anders kan. Dit zieke jongetje, die je niet hoort klagen, die zich niet bekommert om zichzelf, maar begaan is met het leed van anderen, doet ons cynisme smelten en raakt ons echt in het hart. Tussen al het wereldnieuws met grootheden en grote bijeenkomsten, is dit kereltje het kompas, is het dit kereltje dat richting geeft aan je moreel besef. Hij denkt niet eens of hij goed bezig is en wat anderen van hem denken, nee, hij is er zich gewoon niet van bewust. Jezelf wegcijferen en begaan zijn met een ander. Nee, het zijn niet Kim Jong-un, Trump, Poetin en de fractieleiders van ons land die een mens aanzetten tot andere gedachten, tot ander, beter gedrag, maar zo’n gastje van 6 jaar die gewoon zichzelf is en geen verborgen agenda heeft.

Een prachtig voorbeeld van wat Jezus in het evangelie zegt. Jezus zegt dat de dingen des levens waar het echt om gaat, dat je daarvoor niet terecht kunt bij machtigen, wijzen en verstandigen, maar bij kinderen. De eenvoud van kinderen. Wil je je het evangelie eigen maken? Dat kan alleen als we als volwassenen ons de eenvoud van kinderen eigen maken. We vinden het aandoenlijk als Jezus een kind als voorbeeld neemt voor volwassenen, maar het is veel meer dan dat. Er schuilt een diepe levenswijsheid in. Het zijn die mensen die het verschil maken en een kentering teweeg kunnen brengen. Het zijn mensen als St. Franciscus, pater Werenfried van Straten en Tijn, mensen die handelen in de geest van Jezus, die het verschil maken.

En meteen daarna zegt Jezus iets wonderlijks: “Neem mijn juk op uw schouders en ik zal u rust en verlichting schenken”. Neem Mijn juk op uw schouders. Elk huisje heeft zijn kruisje, luidt het gezegde. U weet wat het betekent: iedereen heeft wel een last mee te dragen in het leven; iedereen krijgt zijn portie. Dan kan zwaar zijn. Moet daar nog iets bij komen dan? Krijgen degenen die al belast zijn er nog een extra last bij, een juk?
U weet wat een juk is. Ik ken het nog van een tekening van een heel oud kinderliedje: twee emmertjes water halen. Daar stond dan een tekening bij van een vrouw die een juk op haar schouder heeft en aan beide zijden hangt een emmer gevuld met water. Dat draagt gemakkelijker; de last wordt gemakkelijker te dragen. In Jezus’ tijd was een juk een gewoon verschijnsel. Men snapte de beeldspraak.
Rust en verlichting
Als ik even naar Tijn terug mag keren, die had een zware last te dragen: zijn ziekte. En dan spreekt Jezus over een juk. Maakt dat die last – die ziekte – lichter? Ik ken Tijn niet, maar het leek wel of die ziekte hem niet continu bezighield. Kinderen hebben een eigen levenshouding Het is die levenshouding die Jezus aan volwassenen voorhoudt. Dan sta je anders in het leven. Dan kun je, ondanks eigen beslommeringen, je bekommeren om anderen. Ik bezocht enkele jaren terug een aantal maal een jongen die doodziek was. Hoe beroerd hij ook was, je hoorde hem nooit klagen. Hij was maar om één ding bezorgd: hoe het met zijn ouders en zusjes straks zou gaan als hij er niet meer was; ze moesten niet doodgaan van verdriet. Wonderlijk, zo’n houding. Bij volwassenen kom ik het niet vaak tegen. En ook hier lijkt weer waar te zijn wat Jezus zegt: neem de houding aan van de kinderen Gods. Het juk dat Hij dan aan je geeft is zacht en maakt de last lichter, zo lijkt het wel. En geeft rust en verlichting.

Ik vind het verwonderlijk dat deze kinderen er ons op moeten wijzen. Ik wens u de eenvoud van kinderen toe; dat u dan mag ondervinden dat de lasten draagbaar zijn en dat u, ondanks uw eigen kruisjes en beslommeringen, begaan mag blijven met anderen. Dat geeft – hoe wonderlijk ook – rust en verlichting. Hoevelen hebben het al niet ondervonden. Het is een typisch christelijke houding die de wereld vaak niet begrijpt. God heeft het niet voor niets geopenbaard, nee, niet aan wijzen en verstandigen (die zoeken de oplossingen elders), maar aan kinderen.
+Rob Mutsaerts

Column Mgr. De Korte: Kerken, een verwijzing naar God
Iedere weekdag vier ik om half negen de Eucharistie in de Sint Jan. Ik voel mij bevoorrecht om juist in dit indrukwekkende Godshuis bijna dagelijks de liturgie te mogen vieren. De kathedraal, maar dat geldt natuurlijk voor ieder katholiek kerkgebouw, vormt een huis van gebed. Een huis van God waar de Heilige Schrift wordt voorgelezen en de sacramenten, heel bijzonder het sacrament van de Eucharistie, worden gevierd. Een kerkgebouw bestaat uit duizenden stenen die steeds weer wordt gevuld door gelovigen als levende stenen met Christus als hoeksteen. Ieder katholiek kerkgebouw heeft een sacramentele dimensie; vormt een verwijzing naar God. Onze kerkgebouwen zijn een symbool van de kerstening van ons land en van christelijke presentie.

Maatwerk
Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw zien veel sociologen een cultuurbreuk. Door de hogere scholing van de bevolking en een hogere welvaart is een sterke individualisering op gang gebracht. Veel mensen zijn zeker nog wel religieus maar kunnen de relevantie van de parochie of kerkelijke gemeente maar moeilijk zien. Minder mensen en minder middelen betekent ook een onvermijdelijke vermindering van het aantal kerkgebouwen in ons eigen bisdom en in geheel ons land. Steeds weer wordt de spannende vraag gesteld wat wij moeten doen met overtollige kerkgebouwen. In mijn beleidsplan Samen bouwen in vertrouwen van oktober 2016 schrijf ik dat voor de kerken geen groot masterplan bestaat. Ik pleit voor de toepassing van het katholieke subsidiariteitsbeginsel. Met andere woorden: een decentrale aanpak waarbij parochiebestuur en bisdom samen kijken naar de beste oplossing. Geen top down beleid dus maar maatwerk. Steeds weer wijs ik onze gelovigen op de verantwoordelijkheid van hun doopsel. Er is zoveel katholiek leven als katholieken zelf waarmaken en er zijn zoveel katholieke kerkgebouwen als katholieken zelf in stand willen en kunnen houden. Zo houd ik onze gelovigen een spiegel voor: wat is uw kerkgebouw u waard?

Cenakelkerk
Recent bezocht ik de prachtige Cenakelkerk. Binnen de parochie van de Heilige Drie-eenheid van Nijmegen vormt deze kerk een indrukwekkend Godshuis. Het is niet alleen een parochiekerk. De Cenakelkerk vormt vanouds ook een pelgrimskerk. Een kerk die mensen van heinde en ver aantrekt. In Nijmegen en wijde omtrek kennen velen nog de naam van pastoor Toon Rabou. Hij trok katholieken uit de regio naar zijn kerk. Vanwege de uitzonderlijke schoonheid is de Cenakelkerk door het Catharijneconvent uitgekozen om deel uit te maken van het grootste museum van Nederland. Dit project omvat landelijk een aantal kerken en synagogen die zijn geselecteerd om te worden bezocht. Zo krijgt de originele functie van de Cenakelkerk als pelgrimskerk een nieuwe inhoud. De Cenakelkerk wil een open en gastvrije kerk zijn. Hopelijk zal de schoonheid van deze kerk mensen met het Godsgeheim in contact brengen. In de audiotour die is samengesteld, krijgt iedere bezoeker de kans de rijkdom van deze kerk te ontdekken. Het overkoepelend thema van de audiotour vormt het thema grensgangers. De apostel Paulus vormt zo’n grensganger. Hij staat ook vrij prominent in de Cenakelkerk afgebeeld. Paulus verlegt zijn grenzen. Hij doorbreekt een vruchteloos wij-zij denken. Indrukwekkend schrijft hij in zijn brief aan de Galaten:

Er is geen jood of heiden meer; er is geen slaaf of vrije; er is geen man of vrouw: allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus.

Pelgrims
Hopelijk zullen veel pelgrims de Cenakelkerk gaan bezoeken. Deze is open voor parochianen maar ook voor andere Godzoekers. Ik nodig u uit om deze zomer eens een tocht te maken naar de Heilige Landstichting om met eigen ogen de Cenakelkerk te bewonderen. Een Godshuis waar zoveel schoonheid te ontdekken valt en waar mensen inspiratie kunnen opdoen voor hun tocht als pelgrims, pelgrims op weg naar God.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Duinkoerier 26 juli 2017

Website.
De parochiewebsite heeft enkele veranderingen ondergaan. Een ervan betreft het weergeven van de misintenties. Als u de opgegeven intenties op de website zoekt vindt u dat onder het kopje ACTUEEL in de balk onder de foto’s van de kerken. De intenties zijn per kerk weergegeven

Open kerk.
Tijdens de maanden juli en augustus is de kerk St. Jan te Kaatsheuvel dagelijks tussen 13.00 uur en 17.00 uur te bezichtigen. Er zijn mensen aanwezig die u indien nodig het een en ander over de kerk kunnen vertellen. Tot nu toe hebben we ruim 800 bezoekers mogen verwelkomen.

Column Zomertijd ­ Deo Vacare
De zomertijd is weer aangebroken. De scholen in onze regio zijn voor een aantal weken gesloten. Na een jaar hard studeren start voor de leerlingen een welverdiende vakantie. Ook veel volwassenen gaan genieten van mooie en ontspannende vakantiedagen. De een kiest dan voor zon en strand; de ander maakt een rondreis om te genieten van mooie steden of prachtige natuur. Weer anderen blijven thuis of maken dagtrips. In ieder geval wordt het leven op een wat rustiger stand gezet. Hier in het zuiden zijn talloze, veelal wat oudere, toeristen te vinden die op de fiets het mooie Brabantse land verkennen. Tot eind augustus wordt ook het kerkelijk leven gelukkig wat minder hectisch. Geen lezingen en bijna geen vergaderingen. Ikzelf verheug mij op meer tijd om te lezen en te schrijven. Maar ook om nieuwe mensen te ontmoeten en het bisdom ’s-Hertogenbosch nog beter te leren kennen.

Jongerenviering
Recent hebben wij in Oss met een groot aantal jongeren, er hadden zich 125 jongeren aangemeld, het werkseizoen 2016-2017 afgesloten. Na een mooie en goed verzorgde Eucharistie in de Grote Kerk was er in de binnentuin van de pastorie een gezellige barbecue. De dienst Jeugd en Jongeren van ons bisdom ’s-Hertogenbosch en de plaatselijke parochie hadden door een gezamenlijke inzet gezorgd voor een geweldige avond. Tijdens de Eucharistie mocht ik de preek verzorgen. Vanzelfsprekend kwam ook de komende vakantie ter sprake. Ik heb de wens uitgesproken dat de komende zomerperiode onze jonge mensen ook de gelegenheid zal bieden om meer tijd vrij te maken voor gebed en bezinning. Vakantie kan zo ook verbonden worden met het aloude Deo vacare, het vrij zijn voor God. Voor een bisschop, maar dat geldt voor alle bekleders van een kerkelijk ambt, is het belangrijk om een biddend mens te blijven. Zo blijf ik mij bewust allereerst een geestelijk ambt te bekleden en probeer ik te voorkomen in een technocratisch of bureaucratisch vaarwater te komen. Wat geldt voor een bisschop, een priester of diaken geldt natuurlijk uiteindelijk voor alle gedoopten, oud én jong. Hopelijk genieten onze jongeren met volle teugen van de vakantiedagen maar vinden zij ook tijd om juist in het alledaagse sporen van God te vinden. Bekend is de visie van de stichter van de Orde van de Jezuïeten, Ignatius van Loyola, die oproept tot een onderscheiding der geesten om in alle dingen God te kunnen ontdekken. Het gaat om een gevoeligheid om in het gewone van het bestaan een verwijzing naar de heilige God te zien.
Zon der gerechtigheid
Al nadenkend over de zomer schoot mij ook een prachtige titel voor Jezus te binnen. In onze christelijke traditie heet Christus de zon der gerechtigheid. De zon die wij kennen kan juist in de zomer verzengend zijn. Sommigen genieten intens van warm weer maar voor anderen, met name ouderen en zieken, is het al gauw te warm. Overigens zijn in ons gematigde land ook extreme temperaturen gelukkig nooit van lange duur. Maar als wij over Christus spreken als zon gaat het niet over een verzengende hitte. Integendeel, Christus wil ons met zijn warmte koesteren en geborgenheid bieden. Christus biedt ons rust en verlichting. Het gaat dan overigens niet om de rust van het kerkhof, integendeel. Levend vanuit de vrede van de Heer worden wij geroepen tot de heiliging van ons bestaan, juist ook door Christus heel concreet na te volgen door naastenliefde, dienstbaarheid en vergevingsgezindheid. Allen, ouderen én jongeren, mogen zich aan Hem vasthouden. Of beter gezegd: Hij houdt ons vast. Vanuit dat geloof wens ik alle lezers een mooie zomertijd met veel rust, gezelligheid én momenten van bezinning.
Mgr. Dr. Gerard De Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch
Kerkproeverij / Back to church: speciaal boekje voor de genodigden in de parochies
Actueel, Nieuwsberichten voor parochies13 juli 2017
In het weekend van 9 en 10 september nodigen meerdere kerkgenootschappen mensen uit weer mee te gaan naar de Kerk. Met het interkerkelijke project Kerkproeverij, in het Engels Back to church, worden kerkleden gevraagd iemand uit te nodigen. Speciaal voor de deelnemende Rooms-Katholieke parochies brengt uitgeverij Adveniat nu een boekje uit, bedoeld om uit te delen aan de genodigden.
Het boekje krijgt de titel ‘Rooms-Katholiek in deze tijd’. Het gaat in op verschillende vragen die de gasten kunnen hebben als ze voor het eerst in lange tijd weer een keer mee gaan naar de Kerk, zoals: Wat inspireert je? Hoe is het om Rooms-Katholiek te zijn? Wat gebeurt er tijdens de eucharistie? Wat betekent geloof voor de samenleving? Het boekje krijgt een imprimatur van mgr. Hans van den Hende, de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, die onder meer het voorwoord schrijft.
Parochies kunnen het boekje nu al bestellen en krijgen voordeel als ze een grote hoeveelheid afnemen. Vanaf honderd boekjes bedraagt de prijs slechts € 1,30 per stuk. Losse boekjes kosten € 5,95.

Duinkoerier 19 juli 2017

Katholiekleven.nl is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen
Redactie: contact@katholiekleven.nl | Basisontwerp nieuwsbrief: Daily Milk www.facebook.com/katholiekleven.nl | www.youtube.com/c/katholieklevennl_video
Een van de nieuwsbrief onderwerpen geeft tips voor ouders met betrekking tot geloofsoverdracht.
Nieuwe serie over geloofsoverdracht
In een nieuwe serie korte video’s stelt katholiekleven.nl de vraag: hoe draag je je geloof over aan kinderen?
De kinderen willen weten wie Jezus is.” Dit zegt Marieke Cloodt in de nieuwe video van katholiekleven.nl. Marieke is catechiste op de Martinusschool in Heerlen en op de openbare basisschool Harlekijn in Landgraaf. Met dit filmpje opent zij een korte reeks video’s die antwoord geeft op de vraag: hoe draag je je geloof over aan kinderen?
Voor Marieke zijn dat de kinderen op de basisschool: “Wat ik heel belangrijk vind, is dat ze Jezus gaan zien als Iemand die er altijd voor hen is.” Ze legt uit met welk materiaal ze werkt. En we zien hoe ze samen met de kinderen een liedje zingt over Jezus en daarover in gesprek gaat.
De opnames zijn gemaakt op de openbare basisschool Harlekijn. Directrice Gerty Schiefer vertelt: “Dit is een openbare school. Onze eerste taak is goed onderwijs te verzorgen.” Maar de school kijkt ook of er aanbod moet zijn op catechesegebied. “Daar hebben we onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat er best een grote vraag is naar katholieke lessen op deze school.”
Bekijk ook de drie persoonlijke en praktische tips van Marieke Cloodt in dit filmpje!
Nederlandse vertaling enquête jongeren nu online
De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, is in het Nederlands vertaald en staat sinds donderdag 6 juli online. Jongeren tussen de 16 en de 29 worden opgeroepen de vragenlijst in te vullen.

Nederlandse jongeren kunnen de vragen lezen en beantwoorden in de eigen taal. De resultaten worden later toegevoegd aan de reacties uit de hele wereld op deze enquête over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping.
9 juli
Het invullen van de enquête vraagt even de tijd. Deelnemers worden met klem verzocht alle vragen zorgvuldig in te vullen, want alle gevraagde informatie is belangrijk om een goed beeld te krijgen van jongeren wereldwijd.

Bisschoppensynode
De enquête vindt plaats ten behoeve van de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode, die in oktober 2018 wordt gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Jongeren worden op deze manier in gelegenheid gesteld input te leveren voor deze synode van bisschoppen.

Informatie vanuit de Nederlandse Kerkprovincie over de komende bisschoppensynode is te vinden in een speciaal nieuwsdossier op rkkerk.nl en op jongkatholiek.nl. Informatie vanuit het Vaticaan over de synode is te vinden op de website youth.synod2018.va.
GA NAAR DE NEDERLANDSE VERTALING VAN DE ENQUETE EN DOE MEE!

Paus: ‘Vergeet niet ware rust te vinden in de Heer’

“Jezus weet hoe moeilijk het leven kan zijn.” Dat zei paus Franciscus zondag 9 juli bij het angelusgebed op het Sint-Pietersplein.
Franciscus reflecteerde op de evangelielezing van de dag waarin Christus zegt “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”.
Niemand uitgezonderd
“Laten we leren naar Jezus te gaan. En laten we, terwijl we in deze zomermaanden enige respijt zoeken van die dingen die het lichaam vermoeien, niet vergeten ware rust te vinden in de Heer.”
Jezus, zei de paus, richt zijn uitnodiging tot iedereen die zich moe of belast door het leven voelt, niemand uitgezonderd. “Jezus weet hoe moeilijk het leven kan zijn.” Ook, vervolgde Franciscus, weet Hij hoeveel dingen ons hart vermoeid kunnen maken.
Uit dit ‘drijfzand’
Geconfronteerd met al deze lasten van het leven is het eerste woord van Jezus’ uitnodiging “Kom”, zei de paus. Als alles scheefloopt, is het een vergissing om te blijven waar we zijn.
Het mag evident lijken om ons op momenten van duisternis in onszelf te keren en te tobben over de onrechtvaardigheden van het leven, de ondankbaarheid van anderen of het kwaad van de wereld, vervolgde hij.
Maar Jezus wil ons uit dit “drijfzand” trekken, aldus Franciscus. De weg eruit ligt in de relatie, in het uitsteken van onze hand en het verheffen van onze blik naar Degene die echt van ons houdt.
De eerste stap
Uit onszelf treden is echter pas de eerste stap, zei de paus. We moeten ook weten waar we naartoe moeten. In het leven kunnen vele van onze doelen misleidend zijn: ze beloven rust en leiden ons een tijdje af, maar laten ons uiteindelijk net zo alleen achter als we begonnen.
Ze lijken op vuurwerk, aldus de paus. En daarom zegt Jezus “Komt tot mij”. Franciscus wees erop dat mensen zich bij moeilijkheden vaak tot anderen richten, maar dat we niet moeten vergeten ons naar Jezus te keren, ons voor hem te openen en onze moeilijkheden aan Hem toe te vertrouwen.
‘Laten we leren naar Jezus te gaan’
Dat de Heer op de mensen wacht om hen te helpen, wil niet zeggen dat Hij op een magische wijze de moeilijkheden wegneemt.
“Jezus neemt het kruis niet van ons af”, aldus de paus, veeleer “draagt Hij het met ons”. Wie naar Jezus komt, ontvangt een vrede die zelfs in beproevingen en moeilijkheden blijft. Dat belooft Hij ons zelf, voegde de paus toe, het vers herhalend “Leer van Mij.… en je zult rust vinden voor je leven”.
“Laten we leren naar Jezus te gaan”, concludeerde hij. “En laten we, terwijl we in deze zomermaanden enige respijt zoeken van die dingen die het lichaam vermoeien, niet vergeten ware rust te vinden in de Heer.” (Radio Vaticaan)

Bisschop De Korte: “Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan?”
Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch gaat in 2017 (14 t/m 21 oktober) op een 8-daagse bedevaart naar Lourdes. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze bisdombedevaart.
Met de bisschop op bedevaart
Bisschop De Korte nodigt iedereen van ons bisdom uit om mee te gaan: “Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan? Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen parochiegemeenschappen. In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen.”

Programma
Tijdens de pelgrimage wordt dagelijks een bezoek gebracht aan het Heiligdom. Er wordt aangesloten bij de diverse plechtigheden zoals de Internationale Hoogmis, de Sacraments- en Lichtprocessie. Tijdens deze plechtigheden weten we ons verbonden met de Wereldkerk vanwege de vele andere pelgrims uit allerlei landen. Er zijn ook gebedsmomenten die voor de eigen Bossche bedevaart zijn: de pontificale openings- en slotviering, de kruisweg, viering tijdens de Avond van Barmhartigheid. Het hoogtepunt is de Eucharistieviering aan de Grot waar Maria aan Bernadette is verschenen. Eerder in de week gaan we met de hele bedevaartsgroep in processie door de Grot.
Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning. Tijdens de bedevaart kunt u onder leiding van de hotelleider verschillende bezienswaardigheden in het stadje Lourdes bezoeken en een excursie naar de schitterende Pyreneeën maken, of, speciaal tijdens deze bisdombedevaart, een excursie naar het heiligdom van de Heilige Vincentius in Saint Vincent de Paul nabij Dax.
Ontmoeting
“Een bedevaart is een goede mix van gebed, ontmoeten, gezelligheid en een goede maaltijd”, aldus Mgr. De Korte. Ontmoeting is een belangrijk element in de bedevaarten die het bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseert. Ook in 2017 staat ontmoeting centraal in Lourdes: in dit geval de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tijdens de bedevaart goed kennen, zo is de ervaring.
“Door met elkaar te pelgrimeren willen we de parochies de kans geven een stevig fundament te geven om mensen van de verschillende geloofsgemeenschappen écht bij elkaar te brengen. Samen verdiepen we ons geloof en versterken we onze onderlinge banden. We mogen met onze vreugde, maar ook onze zorgen op weg gaan naar Lourdes, naar Maria. Wanneer velen met ons meegaan, kunnen we gezamenlijk een geloofservaring opdoen. Daarom is het mijn vurige hoop dat ik met jong en oud, met ziek en gezond, in 2017 naar Lourdes op bedevaart mag gaan”, aldus bisschop De Korte.
Organisatie
Voor deze editie van de bisdombedevaart is pastoor-deken Vincent Blom de hoofdaalmoezenier, dhr. F. van Genugten is de projectleider van de bedevaart. Het bisdom geeft invulling aan de inhoud van de bedevaart. De touroperator en samenwerkingspartner voor deze bedevaart is de VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten). De VNB draagt zorgt voor alle logistiek zoals het vervoer en verblijf van deze bedevaart.
Folder
De folder kunt u vinden op www.bisdomdenbosch.nl
Vragen
Mocht u nog vragen hebben, mail dan naar fvgenugten@bisdomdenbosch.nl
Of bij: VNB T (073) 681 81 11 E info@vnb.nl W www.vnb.nl

“Gaat u mee?

Duinkoerier 12 juli 2017

Open kerk

Vanaf zondag 2 juli tot en met 31 augustus is de kerk Sint Jan te Kaatsheuvel van 13.00 uur tot 17.00 uur open voor bezichtiging. Voor veel mensen biedt dit toch een mogelijkheid om het gebouw van binnen te bekijken. Ongeveer 60 mensen hebben vanaf zondag tot woensdag hier al gebruik van gemaakt. Dit houdt een belofte in voor de komende tijd.

 Column bisschop: Een plek onder de zon

De afgelopen maand zal ik niet snel vergeten. Bij gelegenheid van de roze zaterdag in ’s-Hertogenbosch had ik, onder strikte condities, toestemming gegeven om de kathedraal te gebruiken voor een oecumenische gebedsdienst aan het begin van de dag. Toen dat nieuws naar buiten kwam, was er veel bijval maar ook groeiende verontrusting. Om de bezorgde priesters en andere gelovigen gerust te stellen, schreef ik tijdens het Pinksterweekend een brief. Maar deze brief over mijn beweegredenen heeft helaas niet de gewenste rust gebracht. Omwille van de eenheid binnen mijn bisdom, met name ook de eenheid tussen de bisschop en zijn priesters, voelde ik mij gedwongen om de toestemming in te trekken. Een viering in de Sint Jan met een zegen door de bisschop bleek een brug te ver. Homoseksualiteit blijkt binnen de rooms- katholieke gemeenschap nog steeds een open zenuw.  Het is te vroeg voor een evaluatie van de afgelopen maand. Dat is iets voor later dit jaar. Ik zal dan tevens wegen zoeken om de dialoog aan te gaan met de homoseksuele gemeenschap in het algemeen en katholieke homoseksuelen in het bijzonder. Vandaag alleen nog een woord over mijn motivatie om de kathedraal ter beschikking te stellen. Natuurlijk was dat niet om te buigen voor een libertijnse cultuur. Veeleer dacht ik aan de homoseksuele parochianen die ik door de jaren heen heb ontmoet. Mannen en vrouwen die vaak worstelen met hun geaardheid maar ook snakken naar een beetje geluk en een plek onder de zon. Juist voor hen moet de Kerk een liefdevolle moeder zijn. Een trouwe moeder ook al kan zij het gedrag van haar kinderen niet altijd begrijpen of goedkeuren. Zomer Als wij het hebben over een plek onder de zon, denkt menigeen aan de hittegolf van vorige week. Sommigen genieten van tropische temperaturen maar voor anderen, vooral zieken en ouderen, is het al gauw te warm. In ons gematigde land zijn ook extreme temperaturen gelukkig nooit van lange duur. Binnenkort begint de zomerperiode. Nog enkele weken en de scholen sluiten voor een aantal weken de deuren. Na een jaar hard studeren gaan de leerlingen genieten van een welverdiende vakantie. Dat geldt ook voor veel andere Nederlanders. In de maanden juli en augustus wordt ook het kerkelijk werk gelukkig wat minder hectisch. Geen lezingen en bijna geen vergaderingen. Ikzelf verheug mij op meer tijd om te lezen en te schrijven. Maar ook om nieuwe mensen te ontmoeten en zo het bisdom ’s-Hertogenbosch nog beter te leren kennen. De komende zomerperiode biedt ook gelegenheid om meer tijd vrij te maken voor gebed en meditatie. Vakantie kan zo ook verbonden worden met het aloude deo vacare, vrij zijn voor God. Voor een bisschop, maar het geldt voor alle bekleders van een kerkelijk ambt, is het belangrijk om een biddend mens te blijven. Zo blijf ik mij bewust allereerst een geestelijk ambt te bekleden en probeer ik te voorkomen in technocratisch en bureaucratisch vaarwater te komen. Al nadenkend over de zomer schoot mij ook een prachtige titel voor Jezus te binnen. In onze christelijke traditie heet Christus de zon der gerechtigheid. In de afgelopen maand, die niet de gemakkelijkste maand van mijn leven is geweest, heb ik mij aan Hem vastgehouden. Beter is te zeggen dat Hij mij heeft vastgehouden. Mgr. Dr. Gerard De Korte 

Sociale geborgenheid zoeken

Recent waren de burgemeester van Rotterdam, Aboutaleb, en ikzelf gasten op het stadhuis van ’s-Hertogenbosch. Ons was gevraagd om als burgemeester en bisschop licht te laten schijnen op het thema verbinden. Juist in onze huidige verwarrende tijd met veel onbehagen en onzekerheid is het belangrijk om te blijven reflecteren op datgene wat burgers van ons goede vaderland verbindt en geborgenheid biedt. De burgemeester hield een gloedvol betoog vanuit zijn ervaringen in een politiek gepolariseerde stad. Maar ook een stad die door de overwinning van Feijenoord de verbondenheid uitbundig heeft gevierd.  Ikzelf liet als bisschop licht over het thema schijnen vanuit het katholiek sociaal denken. Een basisovertuiging vormt daarbij dat alle mensen schepselen van God zijn. Ondanks al onze godsdienstige en politieke verschillen horen wij wezenlijk bij elkaar als kinderen van één Vader. In het gelaat van de ander mag ik Christus zelf ontmoeten. Deze noties kunnen ons helpen om muren af te breken en bruggen te bouwen, steeds opnieuw.

Tegenkrachten Maar er zijn natuurlijk de nodige tegenkrachten. Veel Nederlanders zijn bang en boos. Bang voor economische onveiligheid en terroristen; boos op de Islam, Den Haag en Brussel. En dat leidt vaak tot korte lontjes en ruwe taal. Als wij de groeiende polarisatie in onze samenleving willen dempen, zullen wij de oorzaken van de angst en de boosheid moeten begrijpen en pogen weg te nemen. De zorgen van bange en boze burgers moeten dan ook uitermate serieus genomen moeten worden. Mooie woorden over het belang van verbondenheid zijn belangrijk maar daden die de oorzaken van de maatschappelijke onveiligheid wegnemen zijn belangrijker.

Formatie Ik schrijf dit artikel nadat meerdere formatieronden in politiek Den Haag zijn mislukt. De verschillen tussen de onderhandelende politieke partijen blijken te groot te zijn. Teveel partijen hebben de neiging om anderen uit te sluiten. In een coalitieland als Nederland is dat best lastig. Wij zijn en blijven immers een land van minderheden. Geen enkele politieke partij kan zijn programma geheel realiseren. Een land van minderheden vraagt altijd de bereidheid om compromissen te sluiten, zonder overigens dat alles slappe thee wordt. In het verleden heeft ons dat geen windeieren gelegd. Nederland heeft door de tijd heen extremen kunnen afstoppen en een gematigde cultuur opgebouwd. In de huidige maatschappelijke omstandigheden worden de middenpartijen kleiner en dreigen zelf naar de flanken op te schuiven. Juist nu is het belangrijk om elkaar niet uit te sluiten maar werkelijk te ontmoeten.

Geborgenheid  In een tijd van snelle technische veranderingen moeten de succesvolle voorlopers de mensen die dreigen achter te blijven niet loslaten maar meenemen. In een van de dagbladen las ik een mooi portret van een dorp in Limburg. De mensen, zo werd gezegd, zijn daar gelukkig omdat er geborgenheid bestaat. Burgemeester Aboutaleb poogt in Rotterdam, zo vertelde hij tijdens de ontmoeting in ’s-Hertogenbosch, burgers mee te laten denken over de ontwikkeling van hun eigen wijk. Zo wordt de kloof tussen stadhuis en stadswijk verkleind en het gevoel van betrokkenheid vergroot. Bestuurders kunnen op deze manier bange en boze burgers tegemoetkomen. In het licht van het actuele onbehagen vormt het voor politici met uiteenlopende levensbeschouwelijke visies een uitdaging te werken aan sociale geborgenheid, economische veiligheid en nieuwe vormen van solidariteit. Dat vraagt in Den Haag het verlaten van loopgraven, creativiteit, durf en het zoeken van nieuwe bondgenootschappen.

Mgr. dr. Gerard de Korte 

Overledenen waarvan de uitvaart heeft plaatsgevonden in april, mei en juni 2017

28 maart         Riet van der Linden – Daleweij                     71 jaar     
29 maart         Mari van Brunschot                                     84 jaar
4 april             Corry van Best – van Spaendonk                92 jaar
7 april             Ria de Mol – van Gastel                              95 jaar
26 april           Gerard Bouman                                          86 jaar
30 april           Greet Kroot – van Woensel                         95 jaar
7 mei              Antoon van den Assem                               92 jaar
8 mei              Paula van den Biggelaar – Spijkers              81 jaar
11 mei            Balthie Korthout                                          84 jaar
12 mei            Cor Brabers – Schellen                               93 jaar
13 mei            Sjaak van Bergen                                        81 jaar
21 mei            Jan Lamers                                                 68 jaar
23 mei            Franc Trommelen – Brekelmans                  90 jaar
28 mei            Frank Velthuizen                                          58 jaar
29 mei            Trina van Riel – Snoeren                              85 jaar
30 mei            Mini van der Velden – Schoenmakers          83 jaar
5 juni              Cobie Rams – Damen                                  62 jaar
7 juni              Wim van Loon                                              78 jaar
13 juni            Toos Klijn – van Loon                                    88 jaar
19 juni            Sjaan Siemons – de Jong                             82 jaar
25 juni            Ria de Kort                                                   88 jaar

Dopen in de maanden april, mei en juni 2017

23 april            Elize, dochter van Jasper Kampman en Sanne van Haren
30 april            Vic, zoon van Bart de Jongh en Ilse Berkhof
30 april            Roos, dochter van Martijn en Madeleine van Bijnen – Hilgersom
21 mei             Milano, zoon van Michael en Mariska van Oosterhout
21 mei             Otteline, dochter van Joep en Jeannine Verhappen – Vromans
28 mei             Matz en Mila, zoon en dochter van Rob en Marie-Antoinet
                        van de Wiel – van Wanrooij
28 mei             Nathan, zoon van Pawel Rytko en Wioleta Lisowska
11 juni             Virgjenzo, zoon van Remon Boer en Shermaine Boom
11 juni             Pepijn, zoon van Roderik en Jessica de Beukelaer – van Boxtel
18 juni             Milana, dochter van Ronald Geritz en Natascha van Gorkum
25 juni             Teske, dochter van Marcel en Sandra Mommersteeg

Huwelijken-Jubilea in de maanden april, mei en juni 2017

21 april            Kevin Jansen en Britta Timmers
  5 mei             Fam. Kuijpers – v.d. Linden (Gouden Huwelijk)
20 mei             Nick Paijmans en Kim van Gestel
 4 juni              Fam. van Tran – Nguyen (40-jarig huwelijk)