HH. Martelaren van Gorkum, Kaatsheuvel

Misintenties zaterdag 21 oktober 2017 om 19.00 uur

Bertus Ververs
Piet Adams