HH. Martelaren van Gorkum, Kaatsheuvel

Misintenties zaterdag 21 april 2018 om 19.00 uur

Dini Doevedans – Hüsstege
Piet Adams vanwege sterfdag
Bertha Marcelissen -Damen