St. Jan, Kaatsheuvel

Eucharistieviering dinsdagavond 18.30 uur
In de maand augustus is er in de kerk St. Jan geen viering op dinsdagavond, met uitzondering van dinsdag 15 augustus 2017, Maria ten Hemelopneming, eucharistieviering om 18.30 uur.

Misintenties zondag  27 augustus 2017 om 11.00 uur.

Familie Verhiel- Biemans
Floor Soeterboek- Luipen