St. Jans Onthoofding , Loon op Zand

 

Misintenties zondag  22 oktober 2017 om 9.30  uur

1e jaargetijde Annie Fischer – Dols
Wim Truijen
Tinus en Mien v.d. Hoven – de Kort
Sjef van Loon
Erwin Janssen
Jaargetijde Mietjes Pulles – Koks en Siraar Pulles
Overleden ouders Piet Swaans en Annie Swaans – van Eert
Fientje v.d. Wiel – IJpelaar b.g.v. verjaardag