St. Joachim, De Moer

misintenties zondag 24 juni 2018 om 09.30 uur

Jaargetijde Sjaan Siemons- de Jong
Henny van Daelen v.w. verjaardag
Jan en Sjaan Damen- van Haperen (Parochie)
Jos Riemslag en Familie