Allerheiligen – Allerzielen

Belangrijke mededeling bij de vieringen rond Allerheiligen/Allerzielen
Zoals iedereen weet bevinden wij ons in uitzonderlijke tijden.
Als gevolg van het toenemend aantal COVID 19 besmettingen raken de maatregelen en de gevolgen daarvan ook onze parochiegemeenschap en in bijzonder de Allerzielenvieringen.
Door het max. aantal toegestane bezoekers van 30 personen is het niet mogelijk te vieren zoals wij dat zijn gewend.
Daarbij komt dat wij niet in alle kernen van onze parochie beschikken over voldoende krachten om meerdere kleinere afscheidsdiensten te leiden, dit heeft ook met ons aller veiligheid te maken.
Ook zelf moet ik mij na een periode van herstellende gezondheid in acht nemen. Daarvoor uw begrip.
Rond Allerheiligen/Allerzielen zijn er in onze parochie 4 Eucharistievieringen met max. 30 personen.
Zaterdagavond 31 oktober in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum om 19.00 u.
Zondag 1 november in Loon op Zand om 9.30 u., deze viering wordt die zondag uitgezonden via Facebook en via de website (menu-knop H. Mis).
Zondag 1 november in Kaatsheuvel om 11.00 u.
Zondag 1 november in De Moer om 14.00 u. (besloten viering voor nabestaanden overledenen afgelopen jaar)
Er is na afloop helaas geen gravenzegening.
In al deze vieringen worden de namen genoemd van hen die op het gedachtenisprentje staan en de opgegeven misintenties van uw dierbaren gelezen.

Allerzielen gedachtenisviering (besloten)
Zondag 1 november 13.30 u. St. Jan Kaatsheuvel (besloten)
Zondag 1 november 15.30 u. St. Jan Kaatsheuvel (besloten)
Maandag 2 november 19.00 u. St. Jan Kaatsheuvel (besloten)
Maandag 2 november 19.00 u. HH. Martelaren van Gorkum (besloten)

Mogelijkheid tot ophalen van gedachteniskruisje
Maandag 2 november 10.00 u. – 19.00 u. Loon op Zand, kerk St. Jans onthoofding.
De kerk is open zodat de kruisjes van de overledenen kunnen worden opgehaald.
Er is deze avond helaas geen Eucharistieviering en gravenzegening.
(Zie de viering van zondag 1 november om 9.30 u.).

Wij realiseren ons als pastorale team bij alle voorbereidingen dat het dit jaar helaas heel anders zal zijn met de vieringen zoals wij die gewend waren.
Weet ook dat ondanks het vervallen van de gravenzegeningen in De Moer en Loon op Zand, alle graven zowel op onze begraafplaatsen als de urnenbewaarplaatsen op gewijde grond liggen.
Ondanks alles hopen wij op deze wijze recht te doen aan het leven van onze dierbaren en bidden ook dat de aandacht op afstand of nabij, u helpt het verlies van uw dierbare een plekje te geven.
Dat een oprecht en vast geloof in de verrijzenis van Jezus Christus u op alle mogelijke manieren troost mag geven.

Namens het pastorale team
Pastoor Luijckx
Diaken Alexis Szejnoga
Katechist Annie van Kuijk