Archief Parochie berichten 2020

Berichten uit de Duinkoerier

Januari 2020 Februari 2020 Maart 2020
April 2020 Mei 2020 Juni 2020
Juli 2020 Augustus 2020 September 2020
Oktober 2020 November 2020 December 2020

8 januari 2020

Gezinsvieringen 2020
Zaterdag 11 januari 19 januari 19.00 u kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Presentatie communicanten en vormelingen
Zondag 12 jan 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel
Presentatie communicanten en vormelingen
Zaterdag. 8 februari 19.00 u kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Zondag 9 febr. 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel
Zaterdag 28 maart 19.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel Vormselviering voor alle vormelingen uit de parochie
Zaterdag 4 april 19.00 uur kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Zondag 5 april 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel
Maandag 13 april (2e Paasdag) 09.30 uur kinderkerk kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Zondag 7 juni 10.00 uur kerk St. Jans Onthoofding Loon op zand Eerste Communieviering
Zondag 14 juni 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel Eerste Communieviering

Uit de parochie agenda.
Vrijdag 10 januari 18.30 uur Bijeenkomst jongeren Parochieel Centrum Kaatsheuvel
Maandag 20 januari Oudervond Communicanten en Vormelingen Parochieel Centrum Kaatsheuvel
Dinsdag 28 januari. Bijbellezen van 19.30 – 20.45 uur Parochieel Centrum Kaatsheuvel
Zondag 19 januari 14.30 uur St. Joachim, De Moer Lezing: “Stille Omgang van Amsterdam”

Jongerenbedevaart Rome 2020
Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.

Wat kun je verwachten?
Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.
In het kort:
Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020
Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)
Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715
Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim

Aktie Kerkbalans 2020

Beste parochiaan,

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen wij onze parochianen in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Dat is hard nodig.
Want waar je om geeft dat wil je behouden. En als het even kan, laten groeien.
Geven ook in 2020 voor de kerk waar u uw geloof in God met anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt omgezien, waar bemoediging en inspiratie zijn. Een plek die we het huis van God mogen noemen, waar sacramenten worden bediend en waar iedereen welkom is.
U geeft om uw kerk, geef daarom tijdens Actie Kerkbalans ook voor uw kerk. Zo behouden we samen wat waardevol is. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.
Geef slim. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting.
Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Een periodieke gift moet u schriftelijk vastleggen voor minimaal vijf jaar achtereen. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl/geef slim.
Een parochie ontvangt geen subsidie, daarom blijft uw financiële bijdrage van essentieel belang! Wij zijn blij dat veel parochianen, jaarlijks hun financiële bijdragen geven en de kerk blijven steunen door hun giften in de collecte tijdens de erediensten of anderszins, ieder naar vermogen.
Dank daarvoor.
Namens het Parochiebestuur
Pastoor Luijckx

2 januari 2020

Woord op het Kerstfeest 2019 en een nieuwjaarswens voor 2020

Ook dit jaar hebben wij weer de komst van Jezus Christus mogen vieren als het Kind dat in de kribbe ligt en onze wereld nieuw licht en vrede brengt. Opnieuw mochten wij ons realiseren hoezeer God van mensen houdt. (Johannes 3;16) Wij vierden dat Hij naar ons toekwam opdat wij Hem leerden kennen en tot Hem konden komen. Dat verlangen mag a.h.w. branden als een vreugdevuur, waar de vonken van af spatten. Geen vuur en vonkenregen om bang van te worden, zoals bij Oud en Nieuw in de jaarwisseling van 2018 naar 2019 in Scheveningen is gebeurd op het stand, maar vonken die de kustlijnen rond de harten van mensen in de wereld mogen raken. Licht in onze wereld als een vreugdevuur, want onze wereld kent nog steeds donkere plekken en tijden waarin verveling, werkloosheid, te weinig toekomstperspectief voor nogal wat jongeren, maar ook ouderen, oorlogen, ziekten en vele andere rampen mensen treffen.

Daarmee blijven wij in de realiteit zitten van vandaag, de concrete werkelijkheid om ons heen.
Zeker als christen mogen we meer doen dan alleen maar binnen ons eigen kader kleuren. Het kader van bezit, plezier, verlangen, gezondheid, zgn. politieke correctheid, succes, geen enkel tekort. De verwarmende vonken van het vreugdevuur van Kerstmis vraagt altijd weer aandacht voor het kader van anderen; Jezus heeft onze aandacht niet op de eerste plaats naar het menu van de Kerstdagen getrokken, maar juist naar de eenzaamheid, armoede, ongeluk, ziekte, radeloosheid, ellende, psychische nood en tekort aan van alles en nog wat.
Juist dàt zal de gelovige mens mogen blijven bezielen en brengen naar de Bron, ook nu wij ons in het Nieuwe jaar bevinden. Het vreugdevolle vieren dat God zelf op aarde is gekomen om ons bij te brengen hoe we zijn schepping kunnen uitbouwen tot een aards paradijs. Kerstmis leert ons de geboorte van de Mensenzoon, de geboorte van Jezus Christus en niet het materiële feest; dat komt erbij. Laten we steeds weer inzien wat de ware betekenis is van Kerstmis, de zogenaamde kerstman die uit de ramen hangt of die persoonlijke Jezus, dat kind in de kribbe? Ons katholieke geloof herbergt een grootse schat aan wijsheid en inzicht die ons helpt situaties en zaken goed op waarde te schatten, te ontdekken wat goed is en wat niet, en om uitkomst te bieden bij belangrijke levensvragen en problemen.

Wijzelf, maar ook onze parochie en geloofsgemeenschap zal hierdoor mogen groeien.
Laten we daarom na alle feestelijke dagen beginnen bij de Bron van het vreugdevuur en God zal je hart in dit nieuwe jaar verwarmen met een vonkenregen die niemand angst inboezemt, maar juist aantrekt tot nog grotere daden van liefde, voor de medemens, in solidariteit met de armen en kwetsbaren.

Het “Eer aan God in den hoge” klinkt nog door uit de monden van de engelen (Lucas 2;13-14). Uit onze monden mag datgene klinken wat ons hoop en blijdschap geeft opdat wij er zelf sterker van worden en het engagement in onze parochiegemeenschap alleen maar verder mag toenemen. In de parochie H. Willibrord zijn de vieringen in de kerken van Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer op feestelijke wijze gevierd. Zowel de peuter- en kleutervieringen voor de allerkleinsten waren prachtig. Een nieuwe powerpoint over het geboorteverhaal van Jezus en mooie kerstliedjes luidden het begin van de kerstvieringen in. De gezinsvieringen waren het drukste bezocht. Kinderen speelden het Kerstspel en hadden hiervoor heel goed geoefend. De andere vieringen getuigden van een mooie en verbonden sfeer waarin de verkondiging vanuit het Bijbelverhaal over Jezus geboorte werd gelinkt aan de realiteit in de wereld van vandaag. Zowel de pastores als de diaken hebben zich voor deze Blijde Boodschap ingezet. Wij mogen ons allen geroepen weten levende getuigen te zijn van het katholieke geloof, dat hoop geeft en blijdschap. Laten we iedereen hartelijk danken voor alle inzet die is gedaan door de werkgroep voor jeugd- jongerenwerk, de kosters, hulpkosters, misdienaars, lectoren, acolieten, collectanten koren, dirigenten, organisten, kerststalopbouwers, bloemschikkers, noem maar op. Wat een bijzonder Kerstfeest mocht het zijn door de viering van de komst van Jezus, de komst van God op aarde innerlijk èn feestelijk zo te mogen vieren.
God is het zelf die al het goede werk in en door ons verricht, maar dank aan allen die zich hebben laten inzetten voor onze geloofsgemeenschap.
Namens het parochiebestuur en het pastorale team wens ik u veel zegen over het jaar 2020.

Pastoor Luijckx