Archief Parochieberichten 2014

Januari 2014   Maart 2014
April 2014 Mei 2014 Juni 2014
Juli 2014 Augustus 2014 September 2014
Oktober 2014 November 2014 December 2014


December 2014

Met Kerstmis hebben we de geboorte van Jezus gevierd.Jezus is naar ons toe gekomen om de Blijde Boodschap aan alle mensen te vertellen dat God van ons houdt.Het thema voor de viering is: Met Jezus op weg.
In deze viering vraagt Jezus vissers hem te helpen bij het bekend maken van het evangelie.Dat woord betekent: Goed en blij nieuws. En dat gaat over Jezus.Maar het is geen nieuws zoals in de krant staat. Als je de krant uitgelezen is, gaat ze bij het oud papier, want niemand leest oud nieuws. Het evangelie van Jezus blijft nieuw nieuws.We praten en vertellen erover alsof het vandaag in de krant staat. En zo gaat het al eeuwen door. Jezus vraagt aan ons om het evangelie bekend te maken.Durf jij over ons geloof te vertellen en te praten.

Tijdens deze viering zullen de vormelingen zich voorstellen aan onze parochie gemeenschap. Zij ontvangen op 19 april 2015 hun H. Vormsel. Ze zeggen
JA ik geloof en volgen de weg van Jezus. We maken er een fijne viering van.

Kerst vieren door en voor kinderen en jongeren.
We kunnen allen tevreden terugkijken naar de zeer goed geslaagde kerstvieringen voor de kinderen in onze parochie H. Willibrord.

In de HH. Martelaren van Gorkum kerk te Kaatsheuvel en kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand was er om 15.00 uur een peuter en kleuterviering. Een viering van 30 minuten waarbij de peuters en kleuters een actieve rol speelden. Alle kinderen kregen een mooi kroontje op en mochten meespelen in de levende kerststal. De kinderen die wat aarzelden konden het kerstverhaal op een groot scherm meekijken.
Het is mooi om te zien wanneer na afloop van de viering de kerststal te klein is, omdat de peutertjes in grote getalen toch nog even in het stalletje willen zitten.

Ook de gezinsvieringen in onze parochie zijn zeer druk bezocht.
Vele kinderen hebben meegeholpen tijdens deze vieringen. Denk maar eens aan de kinderen die de zang verzorgen, lezen, kaarsjes dragen, misdienen, kerstspel uitbeelden en al het werk achter de schermen verrichten. Maar ook de ouders die de gezinsviering mee begeleid en verzorgd hebben.
Wij zijn erg dankbaar dat we steeds op ze kunnen rekenen, zodat we in onze parochie geweldige kindervieringen kunnen houden. Kids en ouders jullie zijn geweldig!

Om onze parochie vitaal te houden voor de kinderen hebben we hulp van ouders, tieners en kinderen hard nodig. Voor iedereen hebben we wel taak in onze parochie. Ook voor maatschappelijke stages zijn tieners welkom.
Mocht u zich hiervoor geroepen voelen of heeft u ideeën of suggesties dan kunt u dit kenbaar maken bij: pastoor Luijckx tel. 361215 of mail naar secretariaat@parochiewillibrord.nl
Annie van Kuijk tel. 361513 of mail naar annie.van.kuijk@ ziggo.nl (spatie voor ziggo weghalen)

Vooruitblik Kerstmis 2014

Beste kinderen en ouders / verzorgers,
kindervieringDecember staat weer voor de deur, een maand van feest en gezelligheid. Eind van deze decembermaand vieren we Kerstmis, de geboorte van Kindje Jezus.Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd, met name in gezinnen en in de Kerk.Juist voor de peuters en kleuters is er op Woensdag 24 december om 15.00 uur in de Kerk HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel een Peuter/ kleuter viering.
In deze viering is er bijzondere aandacht voor de aller kleinste kinderen. Voor deze kindvriendelijke viering hebben we kinderen en ouders nodig.Zou u en uw kinderen graag willen helpen zodat er voor de peuters en kleuters ook een feestelijk kerstviering is, neem dan snel contact op via het mailadres secretariaat@parochiewillibrord.nl of telefonisch via nummer 0416-361215

We hopen dat er extra véél kinderen en ouders reageren, omdat het echt nodig is om juist voor de peuters en kleuters een mooie Kerstviering te verzorgen.

Werkgroep kerstvieringen

We blikken vooruit en zijn op zoek naar….
Beste kinderen en ouders / verzorgers,

December staat weer voor de deur, een maand van feest en gezelligheid.
Eind van deze decembermaand vieren we Kerstmis, de geboorte van het Kindje Jezus. Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd, met name in gezinnen en in de Kerk.
Juist voor de peuters en kleuters zijn er Kerstavond woensdag 24 december twee Peuter- en kleutervieringen in de parochie H. Willibrord; één in Loon op Zand om 15.00 uur en één in de HH. Martelaren van Gorkum in Kaatsheuvel om 15.00 uur.
In deze vieringen is er bijzondere aandacht voor de allerkleinste kinderen.
Voor deze kindvriendelijke viering hebben wij, met name voor de viering woensdag 24 december om 15.00 uur in de HH. Martelaren van Gorkumkerk, kinderen en ouders nodig.
Zou u en uw kinderen graag willen helpen zodat er voor de peuters en kleuters

ook een feestelijk kerstviering is, neem dan snel contact op via het mailadres secretariaat@parochiewillibrord.nl of telefonisch via nummer 0416 361215
We hopen dat er extra veel kinderen en ouders zullen reageren, omdat het echt nodig is om juist voor de peuters en kleuters een mooie Kerstviering te verzorgen.

UITNODIGING  DRIE AVONDEN IN DE ADVENT
DOET GOD ER TOE?
Nadat we in de veertigdagentijd aandacht hebben besteed aan de grote menselijke (kardinale) deugden, wil ik u nu uitnodigen om samen na te denken over de eerste goddelijke deugd, het geloof.

In een wereld die ons wil verleiden met allerlei afgoden, of ons wil onderdompelen in vergetelheid en relativisme is het goed om de schijnwerper te richten op het ware geloof. Alleen dan kunnen we echt verkwikt worden. Aan de hand van de beste gidsen, het Compendium van de Katholieke Kerk, en St. Thomas van Aquino zullen we meer dan eens aangenaam verrast worden. Twijfelmomenten mogen er zijn, daar begint Thomas zelfs mee, om dan opbouwend verder te gaan.
WANNEER?  op donderdagen  4  – 11  –  18  december  20.00 – 21.30
WAAR:   parochieel centrum  Hoofdstr  34  Kaatsheuvel. Pastor J. Groos

24 december 2014

Kerstwens pastoor Luijckx
Als je kaarsen ontsteekt verspreiden zij warmte en licht, het kerstgebeuren biedt ons op ’t pasgeboren Kind goed zicht. Wij eren de Heer die werd geboren op Kerstnacht, in Zijn leven vindt of hervindt ied’re mens zijn of haar kracht. Jezus kwam op aarde in als onze menselijke nood, omdat Zijn liefde ons redde, vinden wij leven na de dood. Zijn genade brengt warmte in onze harten gewis, warm je dus aan Zijn Liefde en je ervaart een Zalig Kerstmis.

Dat door onze geloofsovertuiging en inzet onze parochie H. Willibrord mag groeien. Met elkaar en met het pastorale team, dat met de uitbreiding van een nieuwe Diaken zich voorbereid op een veelbelovend jaar, blijven wij ons met de ondersteuning van het parochiebestuur inzetten voor een goede toekomst van de kerk in onze streek. Danken wij God voor de geboorte van de Verlosser! Graag wens ik u namens het pastorale team en het parochiebestuur een Zalig Kerstfeest toe en een heel Gezegend 2015.

Communie voorbereiding.
Maar liefst 65  communicanten hebben voor zieke, oudere of eenzame mensen kerststukjes gemaakt in onze parochie.

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat kerstmis een hele fijne tijd is om met familie of vrienden bij elkaar te zijn om het feest van de geboorte van Jezus te vieren.
Juist daarom willen we de communicanten bijbrengen dat je als kind veel liefde en geluk aan je medemens kunt geven.
Door simpelweg je in te zetten op een gezellige en creatieve manier d.m.v. kerststukjes te maken en die persoonlijk bij de mensen thuis te brengen.
De reacties van de parochianen waren geweldig, maar ook de voldoening van de kinderen was fantastisch.  Wij willen alle kinderen hartelijk bedanken voor hun grote inzet. Jullie zijn allemaal kanjers.  Gelukkig hebben we van veel sponsors kaarsen, bakjes, kerstversiering en oase gekregen.  Hierdoor konden we de kerststukjes bijna kosteloos maken. Wij willen alle sponsors hiervoor hartelijk bedanken.

Werkgroep communie voorbereiding.

 Kerstles voor de vormelingen.
Samen hebben we met de vormelingen de kerst film gekeken. Niet de film van Home Alone, of The Santa Clause  maar het echte Kerstverhaal.Het Kerstverhaal in de tijd van Jezus 2000 jaar geleden. Het kerst verhaal is een mooi verhaal waarbij meer gebeurt dan dat er een kindje geboren word. De volkstelling, op reis gaan, de zoektocht naar een plaats in de herberg. Herders in het veld die verwonderd zijn van het felle licht. De wijzen uit het verre oosten die de ster volgen een baby in een vroeder bak vinden. Zomaar enkele momenten uit de film maar ook momenten uit ons eigen leven. Zoeken, vinden, verwonderen, teleurstellingen, blijdschap.De vormelingen zaten vol interesse naar deze mooie film te kijken.Na de film zijn we creatief aan de slag gegaan.De vormelingen hebben een eigen kerstmobile gemaakt in de vorm van een ster. Met in het midden de kerststal. We kunnen terug kijken naar een geslaagde kerstavond voor de vormelingen.

Werkgroep vormselvoorbereiding

KERSTMIDDAG 14 DECEMBER in de kerk H.H. Martelaren van Gorkum Berndijk Met velen waren zij gekomen, een kerk vol, om zich voor te bereiden op het aanstaande kerstfeest en het hart op te halen aan het muzikale optreden van koren en solisten uit onze parochiegemeenschap en dan met name uit de geloofsgemeenschappen Berndijk en De Moer.
Een waar feest werd het waaraan iedereen deel kon nemen, omdat de samenzang van bekende kerstliedjes de diverse optredens verbond.
Danae Ligtvoet met haar kerstverhaal, de zanggroep Allegria en het gemengd koor St. Caecilia uit de Moer, het gelijknamige koor uit d’n Berndijk en de solisten Christianne en Lianne van Wanrooij.
Met als dirigenten Christ Wilthagen en Willemien van Gorkum. Het begeleidende orgel werd bespeeld door Karel Rikkers en Christianne van den Dries- van Wanrooij. Albert Megens zorgde voor verbindende teksten.
Niet alleen het dankbare applaus dat voortdurend opklonk in de kerk maar ook het enthousiasme van en de tevredenheid bij de deelnemende zangeressen en zangers vormden het klinkende bewijs dat een dergelijke gezamenlijke muzikale voorbereiding op het feest van Jezus’ geboorte voor herhaling vatbaar is. De organisatoren zullen daar al wel van overtuigd zijn. Zijn verdienen grote dank.

 Kerststal tijdens de kerstdagen St. Jan Kaatsheuvel
We bieden u de mogelijkheid om de prachtige kerststal in de St. Jan te Kaatsheuvel te bekijken. Daarvoor is de kerk aan de Hoofdstraat open van Eerste kerstdag tot zondag 4 januari. Op door de weekse dagen van 13.00 uur tot 16.00 uur en op de zon- en feestdagen aansluitend aan de Mistijden van 12.00 uur – 16.00 uur.

Bezichtiging kerststal tijdens de kerstdagen St. Jan Loon op Zand
Op de eerste en tweede Kerstdag zal de Kerk vanaf de H. Mis open zijn voor bezichtiging en gebed. U bent dan in de gelegenheid om de prachtige kerststal te bekijken en een kaarsje op te steken. Om 15.30 uur sluit de Kerk. Toegang tot de kerk aan de Kerkstraatzijde.

(De hoofdingang is gesloten)!

Kerststal bezoek 13-12 2014
Tijdens de kerstmarkt, was ook de kerk St. Jan open en konden de mensen ook de kerststal bezoeken. Alle lof voor de vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Men kan terug op een groot aantal bezoekers.

Kerstvieringen
Voor peuter-kleuter, gezins- en Eucharistievieringen met Kerst vindt u een overzicht op de parochiewebsite en flyers achter in de kerken .

DiaconAction: tieners en Jongeren in actie voor de medemens
DiaconAction is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij tieners en jongeren uitgenodigd worden zich gezamenlijk diaconaal in te zetten voor mensen in hun eigen omgeving.

In heel Nederland bedenken groepen een eigen activiteit (bijvoorbeeld het maken en uitdelen van fruitmanden of het bezoeken van een bejaardentehuis) en voeren die als groep samen uit. Elke groep is vrij om te kiezen op welk moment in het jaar de actie wordt uitgevoerd. Tiener- en jongerengroepen in ons bisdom zijn van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen! Ook voor de vormselgroep is het een leuk idee om met een eigen actie deel te nemen aan DiaconAction. Voor elke groep die deelneemt aan DiaconAction ligt een mooi gadget klaar. Dit jaar is dat een knalgroen rugtasje (zie foto): opvallen gegarandeerd! Om rugtasjes voor de groep te ontvangen, vragen we elke groep zich aan te melden via jongeren@bisdomdenbosch.nl, met vermelding van parochie, adres en aantal deelnemers. Wij sturen de rugtasjes dan z.s.m. toe. Meer informatie over DiaconAction en allerlei ideeën voor een eigen actie is hier te vinden: www.diaconaction.eu.

17 december 2014

Welkom bij de Peuter- en kleuterviering
Op woensdag 24 december 15.00 uur in de kerken: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel. Weet jij het al?   Koningen en herders trekken naar de stal. Samen volgen ze de engel en de ster. Kom jij ook naar de kerk, het is niet ver.Ook jij zal daar horen, Kindje Jezus is geboren.Graag nodigen wij jullie uit om naar deze kindvriendelijke peuter en kleuter viering te komen. Samen zingen we enkele kerstliedjes met muziek instrumenten en we kijken en luisteren naar het Kerstverhaal.Tijdens het kerstverhaal mogen de kinderen meespelen in het kerstspel. Kleding hiervoor is aanwezig.Omdat het Kindje Jezus geboren is, mogen jullie allemaal een leuk zelfgemaakt kerstwerkje mee naar de kerk nemen.Je mag jouw kerstwerkje na afloop van de viering bij de kerststal leggen.

Welkom bij de Kerstgezinsvieringen
Op woensdag 24 december in de kerken:St. Jans Onthoofding te Loon op Zand om 16.30 uur HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel om 16.30 uur St Jan te Kaatsheuvel om 18.15 uur Beste kinderen en ouders / verzorgers,December staat weer voor de deur, een maand van feest en gezelligheid.Eind van deze decembermaand vieren we Kerstmis, de geboorte van Kindje Jezus.Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd, met name in gezinnen, school en in de Kerk.Juist voor de kinderen is er in de kerkenvan parochie H. Willibrord kerstgezinsvieringen.In deze viering is er bijzondere aandacht voor de kinderen.  Kinderen helpen actief mee door: voor te lezen, het uitbeelden van het kerstverhaal, zingen en kaarsjes vasthouden.Samen met de kinderen maken we er een echte kerstgezinsviering van.Komen jullie ook?

Werkgroep kerstvieringen
Voor alle overige kerstvieringen verwijzen we u naar de parochieberichten op deze website en de flyers die achter in de kerken van onze parochie liggen.

Uitnodiging  bijeenkomst tijdens de advent
Met als thema: “Doet God er toe?”
Nadat we in de veertigdagentijd aandacht hebben besteed aan de grote menselijke (kardinale) deugden, wil ik u nu uitnodigen om samen na te denken over de eerste goddellijke deugd, het geloof.

In een wereld die ons wil verleiden met allerlei afgoden, of ons wil onderdompelen in vergetelheid en relativisme is het goed om de schijnwerper te richten op het ware geloof. Alleen dan kunnen we echt verkwikt worden. Aan de hand van de beste gidsen, het Compendium van de Katholieke Kerk, en St Thomas van Aquino zullen we meer dan eens aangenaam verrast worden. Twijfelmomenten mogen er zijn, daar begint Thomas zelfs mee , om dan opbouwend verder te gaan.
WANNEER?  op donderdag  18  december  20.00 – 21.30
WAAR:   parochieel centrum  Hoofdstr  34  Kaatsheuvel
past J.Groos

Oecumenische vesperviering
Elke zondag van advent is er een oecumenische vesperviering in de Gereformeerde kerk De Brug (bij Zidewinde).

Voorgangers: zondag 21 december Rien Visser en Louis van Gils
U bent om 17.00 uur van harte welkom in De Brug in Sprang-Capelle

Bezichtiging kerststal tijdens de kerstdagen St. Jan Kaatsheuvel
We bieden u de mogelijkheid om de kerststal in de St. Jan te Kaatsheuvel te bekijken. Daarvoor is de kerk aan de Hoofdstraat open van Eerste kerstdag tot  zondag 4 januari. Op door de weekse dagen van 13.00 uur tot 16.00 uur en op de zon- en feestdagen  aansluitend aan de Mistijden van 12.00 uur – 16.00 uur.

Bezichtiging kerststal tijdens de kerstdagen St. Jan Loon op Zand
Op de eerste en tweede Kerstdag zal de Kerk vanaf de H.Mis open zijn voor bezichtiging en gebed. U bent dan in de gelegenheid om de prachtige kerststal te bekijken en een kaarsje op te steken. Om 15.30 uur sluit de Kerk. Toegang tot de kerk aan de Kerkstraatzijde. (De hoofdingang is gesloten)!

Bisschop Hurkmans al enige tijd ziek
Sinds enige maanden is Mgr. Hurkmans ziek en wordt hij node gemist in het bisdom. Er is tot nu toe nog geen goede berichtgeving geweest, omdat er te veel onzekerheden waren en het misschien niet zo lang zou duren. Veel mensen vragen hoe het met hem gaat. Hij heeft last van vermoeidheid en achtereenvolgens kwamen er fysieke klachten naar voren: lage bloeddruk, suizingen in het oor (tinnitus) en onlangs een slecht werkende schildklier.  Vooral dit laatste kan de vermoeidheid goed verklaren. Hij heeft geprobeerd zijn werk te hervatten, maar hij merkt dat hij meer tijd nodig heeft en zichzelf rust moet gunnen en geduld. De herderlijke bezoeken aan drie dekenaten hadden hem goed gedaan en hij had ook graag de andere dekenaten willen gaan bezoeken. Persoonlijke ontmoetingen doen hem goed. Toch is het nog te vroeg om zijn werk opnieuw op te nemen. Op de achtergrond is hij aanwezig en houdt nauw contact met zijn meest directe medewerkers. Mgr. Hurkmans wenst allen, priesters, medewerkers en gelovigen, een zalig kerstfeest en een gezegend nieuw jaar. Hij leeft mee in gebed en voelt zich met name verbonden met de zieken in het bisdom. Hij neemt vooralsnog geen verplichtingen op zich en hoopt op de steun van het gebed van velen. Dr. C.F.M. van den Hout, vicaris-generaal

Aandacht voor de ‘ecologie volgens Franciscus’
Het is 35 jaar geleden dat Franciscus door paus Johannes Paulus II is uitgeroepen tot patroonheilige voor hen die de ecologie promoten. Wereldwijd wordt aandacht gevraagd om goed voor het milieu te zorgen.

Ecologie is de ‘oproep’ aan mensen om goed voor de natuur en het milieu te zorgen. Immers, overal waar de natuur geweld wordt aangedaan, heeft dat gevolgen voor de mens. Dat zegt de Franciscaan Roland Putman in de laatste editie van Franciscanen.nl. “Door afgravingen, mijnbouw, oliewinning en houtkap is de leefwereld van hele volkeren dramatisch veranderd. Vooral in de derde wereld zijn hele gebieden onleefbaar geworden. Het bestaan van hele culturen en volken wordt verwoest, omdat er zonder zorg voor de natuur grondstoffen worden gedolven. Producten zijn vaak goedkoop, omdat de zware chemicaliën, die voor de productie worden gebruikt, elders gedumpt kunnen worden. De enorme schade aan het milieu wordt hooguit tegen een grijpstuiver afgekocht. Mensen wordt hierover het zwijgen opgelegd. De strijd om grondstoffen is een bron van conflicten”, aldus Putman.
Gods liefde en zorg mogen we in de schepping herkennen. Putman: “De milieubeweging, maar ook bijvoorbeeld de Franciscaanse Vredeswacht vragen er aandacht voor, overal waar door vervuiling en mijnbouw de leefwereld wordt verwoest en het leven van mensen wordt bedreigd. Er is immers geen vrede waar gestreden wordt om de grondstoffen zo goedkoop mogelijk te verwerven. Waar we ons van alles uit de natuur toe-eigenen, gaat het fout. We mogen nooit vergeten dat we de wereld als een geschenk hebben gekregen om er samen van te genieten en deze goed en eerlijk te beheren.”

10 december 2014

Uitnodiging drie bijeenkomsten tijdens de advent
Met als thema: “Doet God er toe?”
Nadat we in de veertigdagentijd aandacht hebben besteed aan de grote menselijke (kardinale) deugden, wil ik u nu uitnodigen om samen na te denken over de eerste goddellijke deugd, het geloof.

In een wereld die ons wil verleiden met allerlei afgoden, of ons wil onderdompelen in vergetelheid en relativisme is het goed om de schijnwerper te richten op het ware geloof. Alleen dan kunnen we echt verkwikt worden. Aan de hand van de beste gidsen, het Compendium van de Katholieke Kerk, en St Thomas van Aquino zullen we meer dan eens aangenaam verrast worden. Twijfelmomenten mogen er zijn, daar begint Thomas zelfs mee , om dan opbouwend verder te gaan.
WANNEER?  op donderdagen  11  –  18  december  20.00 – 21.30
WAAR:   parochieel centrum  Hoofdstr  34  Kaatsheuvel
past J.Groos

Oecumenische vesperviering
Elke zondag van advent is er een oecumenische vesperviering in de Gereformeerde kerk De Brug (bij Zidewinde).

Voorgangers: zondag 7 december Froukje Boersma en Anton van Diesse
zondag 14 december Hans Rigters en Willemien van Bragt
zondag 21 december Rien Visser en Louis van Gils
U bent om 17.00 uur van harte welkom in De Brug in Sprang-Capelle

Kerstzangmiddag: op zondag 14 december om 14.00 uur organiseert het koor St.Caecila van de kerk HH. Mart. van Gorkum een kerstmiddag waaraan meerdere koren deelnemen. U bent hartelijk welkom. Voor meer informatie zie de aanplakbiljetten

 Uitbreiding pastorale team
Het pastorale team van onze parochie H. Willibrord wordt uitgebreid.

De bisschop heeft pastoor Luijckx via Vicaris Generaal van den Hout laten weten dat diaken Alexis Szejnoga het pastorale team komt versterken.
Alexis is 39 jaar, gehuwd, vader van twee kinderen en woont in Udenhout.
Hij heeft theologie gestudeerd en was als pastoraal werker werkzaam.
Zaterdag 8 november j.l., is hij tot permanent diaken gewijd in de St. Jan
in Den Bosch. Nu werkt hij half- time in de Johannes de 23e parochie; Berkel- Enschot, Udenhout en Biezenmortel en zal per 1 januari 2015 als half-time bezoldigd diaken worden benoemd voor de parochie H. Willibrord; Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Daar wij nu twee diakens hebben zullen taken goed worden verdeeld. Diaken John Dommeck is wegens zijn dagelijkse werk als leerkracht voornamelijk de weekenden en enkele middagen/avonden beschikbaar voor de parochie. Diaken Alexis Szejnoga zal, behalve weekendassistenties, ook overdag beschikbaar zijn voor huis- en ziekenbezoeken, het assisteren of leiden van uitvaarten of andere vieringen, het geven van katechese en waar nodig ondersteuning bieden bij de voorbereiding op de sacramenten zoals Doopsel, Vormsel en H.Communie.
De presentatie van Alexis zal plaatsvinden in januari 2015
Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en vragen wij u om gebed voor de komende tijd.

Pastorale team  Pastoor Luijckx

De nieuwe diaken stelt zich voor
Mijn naam is Alexis Szejnoga en ik ben sinds 8 november jongstleden diaken van het bisdom ’s Hertogenbosch. Ik heb theologie gestudeerd aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en heb een jaar extra vorming gekregen aan het Sint-Janscentrum in ’s Hertogenbosch. Vanuit de diakenopleiding heb ik 2012-2013 stage gelopen in Parochie de Goede Herder te Tilburg. Sinds 1 januari 2014 ben ik als pastoraal werker in dienst geweest van de H. Paus Johannes XXIII Parochie te Berkel-Enschot, waar ik ook na mijn wijding voor halve dagen benoemd ben als diaken. De andere helft van mijn dienstwerk zal ik in de H. Willibrordusparochie gaan uitvoeren, waar ik vanaf 1 januari 2015 ook voor halve dagen benoemd zal worden. Naast die twee benoemingen (samen een voltijd benoeming) houd ik mij bezig met de theologie van Thomas van Aquino en Dominicaanse spiritualiteit.

Ik ben 39 jaar, getrouwd met Yui en vader van Yarek (9) en Helena (6). Ik ben geboren en getogen in Udenhout. Van 2000 tot 2005 heb ik in het noorden van Thailand aan een christelijke universiteit gestudeerd en gewerkt. In die periode heb ik ook mijn vrouw ontmoet, en toen zij in verwachting was van onze zoon zijn wij samen terug naar Nederland verhuisd. Dus na een lange periode weg te zijn geweest woon ik nu weer (met heel veel plezier) in Udenhout.
Graag tot ziens in de H. Willibrordusparochie!

Viering Dag van het Jodendom​
Jaarlijks viert de Rooms-katholieke Kerk in Nederland op verschillende plaatsen de Dag van het Jodendom. Het doel is kennismaking voor iedereen binnen de Kerk met de Joodse wortels van het Christendom, door ontmoeting met het Jodendom van nu. De Dag van het Jodendom is daags voor het begin van de Gebedsweek voor Eenheid onder de christenen. Daarmee willen de bisschoppen uitdrukken dat alle christelijke kerken wortelen in het jodendom.
De Dag is niet alleen een symbolische viering of herdenking, maar heeft een actief en inhoudelijk karakter. Door kennisuitwisseling vanuit beide tradities ontwikkelen deelnemers nieuwe inzichten rond een jaarthema. Voor 2015 luidt dit thema ’50 jaar Nostra aetate: verbondenheid, verscheidenheid, vrede’.

Op donderdag 15 januari 2015 (middag) is er een landelijke bijeenkomst in de sjoel en de gemeenschapsruimte van de Liberaal Joodse Gemeente in Rotterdam. U bent van harte welkom. Tijdig aanmelden is vereist. Meer informatie: www.dagvanhetjodendom.nl
Er zal een diocesane bijeenkomst zijn op zaterdag 17 januari 2015 (ochtend), met een lezing over de relatie Joden-christenen in Nederland nu, verzorgd door de Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom (KRI). Parochies ontvangen binnenkort een programma en uitnodiging

Paus in Turkije: ‘interreligieuze dialoog helpt fundamentalisme te beëindigen
De interreligieuze dialoog draagt bij aan vrede en kan alle vormen van “fundamentalisme, terrorisme en irrationele angsten” beëindigen.
Dat heeft paus Franciscus vrijdag 28 november, de eerste dag van zijn bezoek aan Turkije, in een toespraak tot president Erdogan en andere Turkse politici gezegd.
Franciscus benadrukte het belang van godsdienstvrijheid en het respect voor de menselijke waardigheid.
‘Gebrek aan vrede’ De paus vroeg zich hardop af hoe lang het Midden-Oosten moet “lijden onder de gevolgen van gebrek aan vrede”.
“We moeten ons niet neerleggen bij voortdurende conflicten alsof de situatie nooit kan verbeteren”, aldus paus Franciscus.
Minderheden Hij sprak zijn bezorgdheid uit over de conflicten in de Turkse buurlanden Syrië en Irak en de “ernstige gevolgen” die minderheden daarvan ervaren.
De paus prees de “generositeit” van Turkije in het opvangen van vluchtelingen uit deze regionale conflicten.

Constantinopel
De paus bezoekt in Turkije onder meer de hoofdstad Ankara en de grootste stad van het land, Istanboel, het voormalige Constantinopel. Hij zal daar een ontmoeting hebben met de oecumenische patriarch Bartholomaios I.

3 december 2014

We blikken vooruit en zijn op zoek naar….
Beste kinderen en ouders / verzorgers,

December staat weer voor de deur, een maand van feest en gezelligheid.
Eind van deze decembermaand vieren we Kerstmis, de geboorte van Kindje Jezus.
Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd, met name in gezinnen en in de Kerk.
Juist voor de peuters en kleuters is er op
Woensdag 24 december om 15.00 uur in de Kerk HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel een Peuter/ kleuter viering.
In deze viering is er bijzondere aandacht voor de aller kleinste kinderen.
Voor deze kindvriendelijke viering hebben we kinderen en ouders nodig.
Zou u en uw kinderen graag willen helpen zodat er voor de peuters en kleuters
ook een feestelijk kerstviering is, neem dan snel contact op via het mailadres secretariaat@parochiewillibrord.nl of telefonisch via nummer 0416 361215
We hopen dat er extra veel kinderen en ouders zullen reageren, omdat het echt nodig is om juist voor de peuters en kleuters een mooie Kerstviering te verzorgen

UITNODIGING     DRIE AVONDEN IN DE ADVENT
DOET GOD ER TOE?
Nadat we in de veertigdagentijd aandacht hebben besteed aan de grote menselijke (kardinale) deugden, wil ik u nu uitnodigen om samen na te denken over de eerste goddellijke deugd, het geloof.

In een wereld die ons wil verleiden met allerlei afgoden, of ons wil onderdompelen in vergetelheid en relativisme is het goed om de schijnwerper te richten op het ware geloof. Alleen dan kunnen we echt verkwikt worden. Aan de hand van de beste gidsen, het Compendium van de Katholieke Kerk, en St Thomas van Aquino zullen we meer dan eens aangenaam verrast worden. Twijfelmomenten mogen er zijn, daar begint Thomas zelfs mee , om dan opbouwend verder te gaan.
WANNEER?  op donderdagen  11  –  18  december  20.00 – 21.30
WAAR:   parochieel centrum  Hoofdstr  34  Kaatsheuvel
past J.Groos

Adventsactie 2014 Naastenliefde in actie!
Advent – de weken voorafgaand aan Kerstmis – is de periode van verwachting, van uitzien naar een nieuw begin, naar God die mens wordt. Een periode van hoop. Juist in deze hoopvolle tijd wil de Adventsactie dit doorgeven door kleinschalige ontwikkelingsprojecten te steunen. Grote idealen worden concreet in kleine daden van naastenliefde onder het motto: Groot denken. Klein doen.

Beate Gloudemans is campagneleider van de Adventsactie: “Met Adventsactie geven we mensen ‘daar’, die moeten leven in moeilijke, mensonterende omstandigheden, op deze manier hoop op een betere toekomst. Duizenden mensen ‘hier’ komen vrijwillig in beweging voor anderen, ze voelen zich geraakt en ondernemen actie om mensen ver weg te helpen.  Wij vormen één grote mensenfamilie en mogen elkaar niet loslaten.”

Force for good
Zo bezien is de katholieke kerk een ‘force for good’ (kracht voor het goede) in de wereld.  Beate Gloudemans zegt: “Onze Nederlandse katholieke kerk is altijd sterk geweest in de missie! We willen mensen helpen wereldwijd, en dat zij leren zichzelf te helpen. De Kerk heeft een betrouwbaar kerkelijk netwerk: we kennen de wegen en de projecten komen ten goede aan iedereen, ongeacht hun geloof, want ook dat hoort bij kerkelijk ontwikkelingswerk: het staat open voor alle mensen in nood.”

Adventsactie werkt aan missie en ontwikkeling: “Missie omdat we onze inspiratie putten uit het Evangelie van het Mensgeworden Woord. Ontwikkeling omdat het Woord gedaan moet worden door mensen die om elkaar geven. Christen-zijn betekent voor mij ‘op weg zijn’ en daarbij Christus als leidraad volgen. Het katholieke geloof inspireert en reikt diepe wijsheid en kennis aan over mijn menszijn en de wetenschap dat God van ons houdt.”
Adventscollecte: In het weekend van 13 en 14 december wordt er in de kerken van onze parochie een extra collecte gehouden. Deze is bestemd om kleinschalige ontwikkelingsprojecten te steunen.
Kerstzangmiddag: op zondag 14 december om 14.00 uur organiseert het koor St.Caecila van de kerk HH. Mart. van Gorkum een kerstmiddag waaraan meerdere koren deelnemen. o.a .Zanggroep Allegria uit De Moer, Zusjes Christianne en Lianne van Wanrooij, Gemengd koor St.Caecila uit De Moer, Gemengd koor St. Caecilia van de Berndijk, Muzikale ondersteuning door muziekschool De Heraut, Danaé Ligtvoet (bs. Den Bussel) De entree is gratis en u bent van harte welkom.

Boek over Edith Stein titel:  een Joodse familiegeschiedenis
door  Joris Schröder

Edith Stein (1891-1942) behoort tot de bekendste gestalten van de recente kerkgeschiedenis. Op volwassen leeftijd treedt zij toe tot de katholieke Kerk. Een filosofe – assistente van fenomenoloog Edmund Husserl, vertaalster van Thomas en Newman. Zij schreef over de vrouw, over mystiek en lijden, over opvoeding en zij verkende de uithoeken van de wijsbegeerte. In het Duits omvatten haar verzamelde werken 27 delen; van en over haar verschijnen thans boeken in alle talen.
Na haar intrede in de karmel van Keulen wordt, met de opkomst van het nazisme, in haar vaderland de grond te heet onder haar voeten. Haar laatste levensjaren brengt ze daarom door bij de karmelietessen in het Limburgse Echt. Daar komt de Gestapo haar op 2 augustus 1942 ophalen. Haar leven eindigt zeven dagen later in de gaskamer van Auschwitz. Johannes Paulus II heeft haar in 1998 heilig verklaard en het jaar nadien uitgeroepen tot medepatrones van Europa. Het lijkt niet uitgesloten dat zij eens kerkleraar wordt.
Haar leven, geschriften en interessevelden zetten christenen en andere zoekende mensen aan het denken. Wie is zij eigenlijk? Wat is haar achtergrond? Daarover gaat dit nieuwe boek, dat geheel berust op aantekeningen van haarzelf, veelal uit 1933. Het Joodse leven binnen een gezin met elf kinderen in Silezië, de sterke invloed van moeder Stein (+1936), de middelbare schooltijd, de uitdagende studieperiode in Göttingen welke gekenmerkt wordt door een veelheid aan ontmoetingen – Max Scheler, het echtpaar Reinach en verschillende anderen, van wie velen reeds voor Edith Stein de weg naar het christendom hadden gevonden. Maar ook haar ervaringen als hulpverpleegster van militairen in 1915, een veelheid aan contacten en uiteindelijk haar promotie in Freiburg tot doctor in de wijsbegeerte.
Edith Stein heeft een scherp waarnemingsvermogen. Ze beschrijft personen en legt verbanden. Je leert haar karakter kennen. Wanneer zij als vijftienjarige enkele maanden bij haar zus en haar echtgenoot in Hamburg doorbrengt, noteert zij: “Bovendien waren Max en Else totaal ongelovig, godsdienst kwam helemaal niet aan bod in dat gezin. Hier ben ik ook welbewust en uit vrije wil gestopt met bidden” (p.159).
Terwijl de eerste Nederlandse uitgave in 1967 nogal fragmentarisch was, beschikken wij door deze nieuwe vertaling over Ediths volledige aantekeningen. Een biografisch overzicht, enkele kaartjes en een pagina met literatuurverwijzingen maken deze fraaie bundel tot een lezenswaardige aanwinst.

Edith Stein, Uit het leven van een Joodse familie. Uitg. Carmelitana, 501 pp., pb., € 29,95, ISBN 978 90 76671 92 5   

2 december 2014:
Uitbreiding pastorale team

Het pastorale team van onze parochie H. Willibrord wordt uitgebreid. De bisschop heeft pastoor Luijckx via Vicaris Generaal van den Hout laten weten dat diaken Alexis Szejnoga het pastorale team komt versterken.

Alexis is 38 jaar, gehuwd, vader van twee kinderen en woont in Udenhout. Hij heeft theologie gestudeerd en was als pastoraal werker werkzaam. Zaterdag 8 november j.l., is hij tot permanent diaken gewijd in de St. Jan in Den Bosch. Nu werkt hij half- time in de Johannes de 23e parochie; Berkel- Enschot, Udenhout en Biezenmortel en zal per 1 januari 2015 als half-time bezoldigd diaken worden benoemd voor de parochie H. Willibrord; Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Daar wij nu twee diakens hebben zullen taken goed worden verdeeld. Diaken John Dommeck is wegens zijn dagelijkse werk als leerkracht voornamelijk de weekenden en enkele middagen/avonden beschikbaar voor de parochie. Diaken Alexis Szejnoga zal, behalve weekendassistenties, ook overdag beschikbaar zijn voor huis- en ziekenbezoeken, het assisteren of leiden van uitvaarten of andere vieringen, het geven van katechese en waar nodig ondersteuning bieden bij de voorbereiding op de sacramenten zoals Doopsel, Vormsel en H.Communie.

De presentatie van Alexis zal plaatsvinden in januari 2015

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en vragen wij u om gebed voor de komende tijd.

Namens het Pastorale team
Pastoor Luijckx

De nieuwe diaken stelt zich voor
Mijn naam is Alexis Szejnoga en ik ben sinds 8 november jongstleden diaken van het bisdom ’s Hertogenbosch. Ik heb theologie gestudeerd aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg en heb een jaar extra vorming gekregen aan het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch. Vanuit de diakenopleiding heb ik 2012-2013 stage gelopen in Parochie de Goede Herder te Tilburg. Sinds 1 januari 2014 ben ik als pastoraal werker in dienst geweest van de H. Paus Johannes XXIII Parochie te Berkel-Enschot, waar ik ook na mijn wijding voor halve dagen, benoemd ben als diaken. De andere helft van mijn dienstwerk zal ik in de H. Willibrordusparochie gaan uitvoeren, waar ik vanaf 1 januari 2015 ook voor halve dagen benoemd zal worden. Naast die twee benoemingen (samen een voltijd benoeming) houd ik mij bezig met de theologie van Thomas van Aquino en Dominicaanse spiritualiteit.

Ik ben 39 jaar, getrouwd met Yui en vader van Yarek (9) en Helena (6). Ik ben geboren en getogen in Udenhout. Van 2000 tot 2005 heb ik in het noorden van Thailand aan een christelijke universiteit gestudeerd en gewerkt. In die periode heb ik ook mijn vrouw ontmoet, en toen zij in verwachting was van onze zoon, zijn wij samen terug naar Nederland verhuisd. Dus na een lange periode weg te zijn geweest woon ik nu weer (met heel veel plezier) in Udenhout.

Graag tot ziens in de H. Willibrordusparochie!

26 november 2014
Koren vieren St. Caecilafeest met een plechtige Eucharistieviering in de kerken van onze parochie.
Zondag 16 november was de dag dat de koren van onze parochie hun patroon heilige St. Caecilia herdachten.

Na de viering werden een aantal koorleden  voor hun jarenlange inzet gehuldigd
Loon op Zand had 3 jubilarissen:
Cees van den Dries (25 jaar)
Daan van Uden (25 jaar)
Christ Nijkamp (60 jaar)
Kaatsheuvel St. Jan
Dirigent Marinus Kuijs 40 jaar koorlid en 40 jaar dirigent kreeg de pauselijke onderscheiding: Pro Ecclesia et Pontifice.

Bep Uitewaal 25 jaar lid
Bep van der Klugt 25 jaar lid
Bart van der Klugt 40 jaar lid
Kaatsheuvel HH. Martelaren van Gorkum
Dit koor had dit jaar geen jubilarissen, maar vierden gezamenlijk wel het St. Caeciliafeest. Wij danken deze mensen natuurlijk hartelijk voor hun inzet en hopen dat zij hun koor nog lang trouw zullen blijven.

 De Adventtijd komt eraan.
Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (=komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe.

De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter:
1. Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden.
2. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’  wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.
Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december; dit jaar begint de Advent derhalve 2 december 2012. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Emmanuel God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. In deze periode worden wij uitgenodigd een grondhouding van verwachting en openheid aan te nemen. Wij maken ons hart klaar om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten. De liturgie van de 4 adventszondagen wil die grondhouding ondersteunen en stapsgewijze gestalte geven.
In de kerk komt een adventskrans te hangen. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, ‘het Licht der wereld’. Hoe meer kaarsen van de adventskrans branden, hoe meer licht er is, dat wil zeggen hoe dichter Jezus, het Licht, nabij is. De adventskrans is gemaakt van dennengroen; groen uit de natuur dat de winter trotseert. Het paarse lint dat doorheen het groen is geslingerd, spoort ons aan tot bezinning en inkeer. De priester draagt in deze adventstijd een paars kazuifel. Paars is de kleur van bezinning, boete en bekering. In de advent wordt het ‘Eer aan God’ (Gloria) niet gebeden of gezongen. Dit vreugdelied zongen de engelen in Betlehem bij de geboorte van Jezus. We zingen het in de Advent niet, omdat de Advent een tijd van inkeer is: zo klinkt het met Kerstmis weer als een nieuw lied. Dat nieuwe lied mogen we met Kerstmis met de engelen meezingen, vol blijdschap om de geboorte van Jezus.
De eerste lezingen in de Advent zijn voor het merendeel genomen uit de profeet Jesaja, die Israël op weg zette om de Verlosser te ontvangen. Jesaja schetst verschillende beelden over Diegene die gaat komen. In de Evangelies komen we vaak de laatste grote profeet van het Oude Testament tegen, Johannes de Doper, de voorloper van Jezus. De Advent is liturgisch gezien een ‘Mariamaand’. Met Maria zien wij vol verwachting uit naar Jezus die naar ons toekomt.

Paus: ‘diep spiritueel verbonden met vervolgde christenen’

Paus Franciscus heeft woensdag gezegd dat hij zich “diep spiritueel verbonden” voelt “met de christelijke gemeenschappen die hardhandig worden vervolgd met absurd geweld dat niet lijkt af te nemen”.
De paus zei dat aan het eind van zijn wekelijkse audiëntietoespraak.
De paus riep politici en “iedereen van goede wil” op om zich in te zetten voor de veiligheid van de vervolgde christenen.

“Ze hebben recht op vrede, veiligheid en de vrijheid om hun geloof te kunnen belijden in hun eigen land”, aldus de paus.
Tevens riep de paus de wereld op tot dialoog en het beëindigen van internationale conflicten.
Verder zei Franciscus dat hij de verdwijning van en de vermoedelijke moord op 43 Mexicaanse studenten betreurt.
“Het is de dramatische realiteit van de misdaad die achter de drugshandel schuilgaat”, aldus de paus.

Rectificatie

In de parochieberichten van de Duinkoerier staan regelmatig kerkelijke berichten en, indien beschikbaar, natuurlijk ook berichten uit onze eigen parochiegemeenschap. Deze berichten zijn echter niet altijd voorhanden, daarom putten wij uit beschikbare kerkelijke berichten die ons via allerlei media kunnen bereiken en spannen twee parochianen zich daar wekelijks voor in. Vorige week trof u bij de parochieberichten een artikel aan dat pastoor Schilder uit Tilburg op facebook had gezet. Dit korte artikel was door hèm geschreven en níet vanuit onze parochie. Een aantal parochianen heeft mij laten weten dat zij dit artikel niet geslaagd vonden en dat màg. Wij hadden al eerder besloten dit artikel niet te plaatsen, echter, het stond door omstandigheden in een concept van de verzamelde te verzenden artikelen naar de Duinkoerier, hetgeen dus níet de bedoeling was. Dan bent u op de hoogte van het waarom en hoe. Laat het ons gerust weten indien u opmerkingen hebt, maar ook als het suggesties of ideeën zijn. Bovendien, mocht u graag iets willen schrijven dat voor de vier kerken in onze parochie van belang is en ook op kerkelijk en gelovig gebied de gemeenschap kan verrijken, laat het ons dan weten.

Pastoor Luijckx

19 november 2014

Gezinsviering 23 november.
Feest van Christus Koning
(laatste zondag van het kerkelijk jaar)

Komende zaterdagavond 22 november 19.00 uur in kerk St. Jans Onthoofding in
Loon op Zand en zondagmorgen 23 november 11.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel is er een gezinsviering. Met als titel:”Christus Koning, wat is het belangrijkste lief en zorgzaam zijn voor anderen!”
De werkgroep gezinsviering heeft het vieringboekje samengesteld.
Voor deze viering zijn uitnodigingen verzonden, kinderen hebben zich aangemeld voor een taakje tijdens de viering waardoor zij er actief bij betrokken worden.
Natuurlijk is in deze viering iedereen welkom ook kinderen die liever geen taakje doen. Daarom heet de werkgroep u hartelijk welkom in deze viering
We blikken vooruit en zijn op zoek naar…
Als pastoor en team zijn we al druk bezig met het bedenken: hoe vieren we over goed anderhalve maand het kerstfeest in onze parochie H. Willibrord ?

Als pastoor en team zouden we graag het een feest willen laten worden voor alle parochianen. Het liefst voor alle leeftijdgroepen en daar lopen we een beetje vast. Voor de peuter en kleuterviering, die we graag in de kerk HH. Mart. van Gorkum op woensdagmiddag 24 december zouden willen vieren, zijn we op zoek naar ouders met kinderen in die leeftijdgroep of mensen die het leuk zouden vinden om tijdens die viering te helpen.
Daarom deze oproep. Zou u graag willen en kunnen helpen zodat er voor de peuters en kleuters ook  in Kaatsheuvel een kerstviering is, neemt u dan contact op via het mailadres: secretariaat@parochiewillibrord.nl of telefonisch via nummer 0416 361215.
Ook de parochie website  www. parochiewillibrord.nl biedt de mogelijkheid tot het opvragen van informatie of aanmelding. We hopen natuurlijk op wat aanmeldingen.
Vriendelijke groet mede namens het pastorale team
Werkgroep gezinsvieringen

UITNODIGING     DRIE AVONDEN IN DE ADVENT
DOET GOD ER TOE?
Nadat we in de veertigdagentijd aandacht hebben besteed aan de grote menselijke (kardinale) deugden, wil ik u nu uitnodigen om samen na te denken over de eerste goddellijke deugd, het geloof.

In een wereld die ons wil verleiden met allerlei afgoden, of ons wil onderdompelen in vergetelheid en relativisme is het goed om de schijnwerper te richten op het ware geloof. Alleen dan kunnen we echt verkwikt worden. Aan de hand van de beste gidsen, het Compendium van de Katholieke Kerk, en St Thomas van Aquino zullen we meer dan eens aangenaam verrast worden. Twijfelmomenten mogen er zijn, daar begint Thomas zelfs mee , om dan opbouwend verder te gaan.
WANNEER?  op donderdagen  4  – 11  –  18  december  20.00 – 21.30
WAAR:   parochieel centrum  Hoofdstraat  34  Kaatsheuvel
pastor J.Groos

 Overledenen in de parochie H. Willibrord in augustus, september en oktober
 7 augustus      Nelly Seelen – Vermijs                      89 jaar

10 augustus     Mien van Noije – Hamers                  85 jaar
11 augustus     Jos van Berkel                                   85 jaar
19 augustus     Hedwig Moonen – Steinweg              95 jaar
22 augustus     Corry van Loon – Beerens                 78 jaar
24 augustus     Mien van Es – van Riel                      87 jaar
31 augustus     Lies Muskens – Aussems                  91 jaar
9 september   Theo van Doorn                                  85 jaar
13 september  Ary van der Kuy                                  85 jaar
25 september Theo Muskens                                     88 jaar
30 september  Cor Broeders – van Beek                   83 jaar
3 oktober       Toke Soeterbroek – Aussems             84 jaar
4 oktober       Cor Roelen                                          82 jaar
13 oktober      Gerrie van den Rijken – Leijtens         74 jaar
19 oktober      Josje van Riel – Adams                       95 jaar

Dopen in de maanden augustus , september en oktober

3  augustus    Anne Jr. , dochter van Anne Rottiné en Jeli Datuin
10  augustus    Brian , zoon van Michel Klaassen en Agnieszka Szyper
31  augustus    Noah, zoon van Tim van Berkel en Charlotte Looijmans
6 september  Simon , zoon van Frans Kuijpers en Carmen Micó Perepérez
21 september  Xaví , zoon van Niels van Ark en Céline van der Linden
28 september  Sanne , dochter van Martie Reuvers en Anita Verheijen
5  oktober      Sarah , dochter van Wouter Verboven en Amber Hendriks
19 oktober      Dex , zoon van Dion Sprangers en Hanneke van Helvoirt
26 oktober      Vera , dochter van Peter van Gorp en Neeltje Nijssen

Gouden Bruiloft
27 oktober:  Louis en Nelly Klijn-Poppelaars

Kinderkerk tijdens het Parochie feest H. Willibrord

Dankbaar mogen we terugkijken naar het parochiefeest dat dit jaar in de St. Jan in Kaatsheuvel werd gevierd. De kerk was prachtig versierd en het was heel fijn dat er parochianen uit alle 4 de kerken bijeen waren om samen met de pastores God te danken en met elkaar te vieren en te bidden. Negen dagen voordat het feest op zondag 9 november werd gevierd hebben parochianen een noveen (gebed van 9 dagen) tot de H. Willibrord gebeden. Tijdens deze viering was er voor de kinderen een Kinderkerk.
Samen zijn we naar het parochieel centrum gegaan waar de kinderen een eigen werkboekje kregen. Een boekje met het verhaal over Jezus en Zijn leerlingen.
Jezus stuurde Zijn leerlingen op weg om de Blijde Boodschap aan alle mensen te brengen. Hierbij hoort ook het verhaal van de Heilige Willibrord waar onze kerk naar vernoemd is.
Willibrord heeft vele jaren later de Blijde Boodschap naar Nederland gebracht zodat we nu nog steeds de verhalen van Jezus kunnen horen.
Na de kinderkerk zijn de kinderen weer terug naar de kerk gegaan. Tijdens de viering hebben ze de offergaven naar het altaar gebracht en samen rond het altaar het Onze Vader gebeden.
Het Gemengd koor had mooi gezongen en er waren ook lectoren en collectanten uit de verschillende kerken die hun steentje hebben bijgedragen in deze viering.
Het was mooi om samen met de kinderen op deze manier ons parochiefeest te vieren en ze te betrekken in de viering. Jezus zei “laat de kinderen tot Mij Komen”.
Met een bemoedigende boodschap van onze pastoor dat ook wij Goede Nieuwsbrengers zijn van het Evangelie, kregen wij de zegen en hebben wij na de H. Mis nog koffie gedronken en was er voor de kinderen ook iets lekkers. Heel veel dank aan eenieder die heeft bijgedragen aan deze mooie dag.

12 november 2014

Gezinsviering 23 november.
Feest van Christus Koning
Op zaterdagavond 22november in kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand en zondagmorgen 23 november in kerk St. Jan te Kaatsheuvel is er weer een gezinsviering.

Het thema wordt:”Wat is het allerbelangrijkste? Christus Koning”
De werkgroep gezinsviering is bezig met het samenstellen van het vieringboekje
Voor deze viering zullen uitnodigingen verzonden worden. Ook zal aan kinderen gevraagd worden of ze tijdens deze viering willen helpen door bv. een kaarsje vast te houden of een stukje tekst te lezen
Mocht het zo zijn dat uw gezin geen uitnodiging heeft ontvangen en wil uw kind (of kinderen) toch graag mee helpen tijdens de viering. Geeft u dit dan even door.
Voor Loon op Zand: annie.van.kuijk@ziggo.nl ,. anitaperry1970@gmail.com , angela.van.brunschot@home.nl
Voor Kaatsheuvel: mjfa.smits@planet.nl
Aanmeldingen moeten voor 17 november binnen zijn.(134)

Ziekte Mgr. Hurkmans

Wegens ziekte heeft de bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. A. Hurkmans zijn afspraken afgezegd en neemt hij voorlopig geen nieuwe afspraken aan. De hulpbisschop en de vicaris-generaal zullen voor zover mogelijk en nodig waarnemen(36)

Pastoor Schilder: Babydump beter dan abortus
27 oktober 2014
De Tilburgse pastoor Harm Schilder vindt het dumpen van een baby in een Amsterdamse vuilcontainer ‘nog altijd beter dan abortus’. Dat twitterde hij eerder vandaag.

Zaterdagnacht werd een pasgeboren baby huilend gevonden in een ondergrondse afvalcontainer. Het meisje van een paar dagen oud werd met kleertjes aan overgebracht naar het ziekenhuis.
Harm Schilder reageerde vanavond op Twitter over de vondst. “Ophef in Amsterdam over baby die in container was gelegd. Dat is nog altijd beter dan abortus!” schreef hij op zijn afgeschermde account. “Zo’n kind wordt altijd gehoord en gevonden…”Voor de baby is inmiddels een pleeggezin gevonden. Van de ouders ontbreekt nog ieder spoor. De dader is strafbaar: een kind in een container achterlaten is strafbaar. Zo’n 80 vrouwen per jaar laten hun kind achter. Vaak gebeurt dat in ernstige panieksituaties, zoals bij eerwraak of incest.(145)

 Zwaailicht’ nieuw RKK-programma over rampen

In een jaar dat Nederland wordt getroffen door de grootste vliegramp sinds tijden brengt omroep RKK een nieuw televisieprogramma dat gaat over de impact van kleine en grote rampen op het leven van mensen.
In RKK Zwaailicht staan ingrijpende ongelukken en rampen centraal die in het geheugen van Nederland gegrift staan: de aanslag tijdens Koninginnedag in Apeldoorn, de schipbreuk voor de Indonesische kust, de Tsunami en de vliegtuigramp met Turkish Airlines.
Slachtoffers, nabestaanden, (burger)hulpverleners en andere betrokkenen halen herinneringen op aan het cruciale moment waarop hun levens elkaar kruisten. Iedere uitzending sluit af met een modern ritueel dat de betrokkenen in staat stelt om om te gaan met het leven na de ramp.
Presentator Leo Fijen ontmoet verschillende slachtoffers en nabestaanden en gaat met ze in gesprek over pijn, onbegrip en strijd maar ook over hoop en doorzettingsvermogen. Hoe vinden ze kracht om verder te gaan met hun leven, dat voorgoed is veranderd?
Fijen: “Met deze serie willen we laten zien dat zelfs na de grootste nachtmerrie het mogelijk is dat overlevenden en nabestaanden toch weer de kracht vinden om op te staan in het leven. Maar ook dat de gevolgen van deze rampen levenslang zichtbaar blijven in het leven van nabestaanden.”

RKK Zwaailicht wordt uitgezonden vanaf zaterdag 8 november 2014 om 18.00 uur bij RKK op NPO 2. De serie start met een special over de vliegramp met de MH17.(236)

Heiligen

Elisabeth van Thüringen † 1231.
Feest  17 november.

Zij werd in 1207 in de Hongaarse plaats Sárospatak geboren als dochter van koning Andreas II van Hongarije en zijn vrouw Gertrud van Andechs.. Elisabeth groeide op in de Wartburg in Thüringen en huwde met Ludwig IV, landgraaf van Thüringen; ook hij zou later heilig verklaard worden († 1227; feest 11 september). Ze kregen drie kinderen, waarvan Gertrudis ook als zalige zou worden vereerd; zij staat bekend als Gertrudis van Altenberg († 1297; feest 13 augustus). Het was een goed huwelijk; beide echtelieden hadden bijzonder veel hoogachting voor elkaar. Met instemming van ‘haar broertje’ zoals Elisabeth haar man liefkozend noemde, had zij veel aandacht voor de armen. Toen in 1225/26 grote hongersnood uitbrak, stelde zij alle voorraden in de koninklijke schuren en opslagplaatsen ter beschikking van de talrijke noodlijdenden van die dagen. Zij ging daarin zo ver, dat haar schoonfamilie en het paleispersoneel bang werd, dat er niets zou overblijven. Met name haar schoonmoeder probeerde haar bij haar man herhaaldelijk in een kwaad daglicht te plaatsen.
In diezelfde tijd vertrok haar man naar Italië om zich daar bij Frederik Barbarossa te voegen voor een kruistocht naar het Heilige Land. Hij overleed onderweg in het Italiaanse plaats Otranto; 1227. De twintigjarige Elisabeth bleef achter met drie kleine kinderen, en werd door haar zwager, die namens Ludwig de zaken waarnam, van de Wartburg verdreven. Na veel ontberingen legde ze te Eisenach de geloften af die behoorden bij de Derde Orde van Sint Franciscus. Ze voegde zich bij de communiteit van Marburg. Nu kon ze al haar liefde en aandacht geven aan haar armen. Ze stichtte een hospitaal en betoonde zich een voorbeeldig verzorgster van armen en zieken. Midden in haar bezigheden stierf ze, waarschijnlijk uitgeput door een al te strenge boetvaardigheid; op dat moment was ze pas vierentwintig jaar oud(308)

5 november 2014

Patroonsfeest parochie  H. Willibrord Zondag 9 november is het feest van de Heilig Willibrord, de patroonheilige van onze parochie. We vieren het feest dit jaar met een plechtige Eucharistie in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel. Het Gemengd Koor verzorgt de gezangen. Tijdens de viering is er een kindernevendienst in het parochieel centrum. De kinderen komen voor de communie terug in de kerk. Na  de viering is er in de kerk gelegenheid om bij een kopje koffie of thee samen na te praten. Ook aan de kinderen is gedacht in de vorm van limonade en wat lekkers. Belangrijk om te weten: In het weekend van 8 en 9 november is er in de andere kerken van onze parochie geen viering. Alle parochianen zijn van harte welkom om dit feest met ons te vieren. Noveen H. Willibrord Graag nodigt het pastorale team u uit om in de dagen voor het patroonsfeest van onze parochie een noveengebed te bidden. Een noveen is een serie van negen gebeden tot God of een heilige, in dit geval de H. Willibrord. Een noveen is een gebed van negen dagen met speciale intenties. In de noveen bidden wij speciaal voor onze parochie H. Willibrord. De noveenkaarsen met daarop de afbeelding van de H. Willibrord vindt u in al onze parochiekerken bij de Mariakapel, Mariabeeld. Zij kosten € 5,= en deze kaars brandt 9 dagen. U mag de kaars in de kerk aansteken of thuis. Het noveengebed vindt u bij de uitgangen van de kerken.

 Willibrord (een stukje geschiedenis)

Willibrord werd reeds op 4-jarige leeftijd door zijn vader als oblaat aan het naburige klooster Ripon toevertrouwd. Meestal gebeurde dat pas, als het kind zeven jaar was. Vader trad bij die gelegenheid zelf in als monnik. Reden, waarom men wen veronderstelt dat moeder intussen gestorven was. Toen Willibrord twintig jaar geworden was, verhuisde hij naar klooster Rathmelsigi in Ierland om daar onder abt Egbert († 729; feest 24 april) zijn opleiding te voltooien. Deze abt wist velen van zijn onderdanen enthousiast te maken voor de overzeese missies. Zo landde Willibrord in een boot met twaalf gezellen in 690 op de kust van West-Friesland, het tegenwoordige Holland. Volgens de overlevering was dat aan de monding van Oude Rijn bij Katwijk. Geschiedkundigen menen tegenwoordig dat het nog een stuk zuidelijker was: op de Grevelingen. Vanaf dat moment begon er een rusteloos leven in dienst van de verbreiding van het evangelie. Uitvalsplaatsen waren Utrecht, Antwerpen en Echternach. In Antwerpen kreeg Willibrord reeds na enkele jaren van de Frank Rohingus een kerkje aangeboden. In 695 ging hij naar Rome, waar hij door paus Sergius I († 701; feest 9 september) tot bisschop werd gewijd, waarbij hij de naam Clemens aannam.Toen Pippijn in 714 stierf, moest Willibrordus tijdelijk naar Echternach uitwijken, gedwongen door de opstandige Fries Radboud. Redbad verwoestte de pas gebouwde kerkjes en vernietigde het werk dat tot dan toe met veel moeite tot stand was gebracht. Hij begon het evangelie te verkondigen in het Frankische land. In deze periode moeten we waarschijnlijk de verhalen plaatsen die vertellen over Willibrordus’ werkzaamheden in het Zeeuwse en het Brabantse. Intussen zag hij door toedoen van de Friese vorst Redbad, die hij niet tot het Christendom had weten te bekeren, zijn levenswerk vernietigd worden: kerken en kloostertjes werden geplunderd, priesters gedood. Nu trok hij zich terug in de zuidelijke streken van ons land. Pas toen hier Redbad verslagen was door de Frankische vorst Karel Martel († 714), begon hij in de Friese gebieden aan de wederopbouw van het christendom. Hij was toen al op gevorderde leeftijd. De laatste jaren van zijn leven bracht Willibrord vooral door in zijn geliefde klooster te Echternach. Daar stierf hij te Echternach, 80 jaar oud, volkomen uitgeput en opgebrand in de dienst van het evangelie.

Verering & Cultuur

Hij is patroon van het Groothertogdom Luxemburg en van de plaats Echternach. In de Willibrordusbasiliek is zijn even uitgebeeld op een dertien ramen in de linker- en rechter zijbeuk.

Patronaten

Hij is patroon van de Nederlandse kerkprovincie (sinds 1939), van het bisdom Haarlem en het aartsbisdom Utrecht; van de Nederlandse plaatsen Deurne, Oss, Sint-Willibrord en Vlaardingen. Parochies dragen ook zijn naam waaronder die van Loon op Zand.

Zijn beeltenis komt voor in de gemeentewapens van Bakel-Milheeze, Berghem, Deurne, Mill-St-Hubertus, Papenhove, Riethoven, Stramproij en Teteringen. Bovendien is hij patroon van de bakkers (Nijmegen), van bier- en wijnhandelaren, caféhouders en herbergiers (vanwege de bronnen en de vele wijnwonderen); van toneelspelers en dansers (vanwege de springprocessie te Echternach); en van de arbeiders. Daarnaast is hij patroon van de Sint-Willibrordvereniging. Zijn voorspraak wordt ingeroepen bij epilepsie en aanverwante ziekten. Hiermee schijnt de beroemde springprocessie samen te hangen, die elk jaar op zijn feest te Echternach door duizenden pelgrims wordt meegemaakt. In de 13e eeuw werd de omgeving van Trier waar ook Echternach onder valt, door een epidemie van Sint-Vitusdans getroffen. Men begon pelgrimages naar Willibrordus’ graf te organiseren en riep zijn hulp in. De ziekte week. Sindsdien houdt men de herinnering aan dit wonder in ere met de ‘springprocessie’: drie stappen voorwaarts. twee achterwaarts, wiegend op de voorvoet.

Afgebeeld

Hij wordt afgebeeld als bisschop (tabberd, staf en mijter) vaak met een kerkmodel van de Utrechtse (Sint-Maartens)dom bij zich; daarnaast is er ook vaak een wijnvat te zien, waar hij soms zijn staf insteekt

Bezoek paus Franciscus aan Turkije

Paus Franciscus zal van 28 tot en met 30 november in Turkije zijn en zowel Ankara als Istanbul bezoeken.

Dat heeft het persbureau van het Vaticaan bekend gemaakt. Paus Franciscus zal zijn bezoek aan het land starten in de hoofdstad Ankara, waar hij na aankomst een bezoek brengt aan het mausoleum van Atatürk en een ontmoeting heeft met de Turkse president Erdogan, premier Davutoglu en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Patriarch Bartholomaios I Op zaterdag 29 november vliegt de paus door naar Istanbul, waar hij het museum van de Hagia Sophia bezoekt, evenals de Blauwe Moskee. Na de H. Mis in de kathedraal van de Heilige Geest en een oecumenisch gebed, zal de paus een persoonlijke ontmoeting hebben met de oecumenische patriarch van Constantinopel, Bartholomaios I.

Feestdag heilige apostel Andreas Samen met patriarch Barholomaios I zal Franciscus op zondag 30 november de feestdag van de heilige apostel Andreas vieren. Na een gezamenlijke lunch vliegt de paus in de middag weer terug naar Rome. Het Vaticaan doet geen uitspraken over speculaties dat de paus ook een bezoek zou brengen aan de Turks-Iraakse grens om zijn medeleven te betonen aan de meer dan 100.000 christelijke vluchtelingen die daar verblijven, na te zijn gevlucht voor het geweld van de islamitische terreurgroep IS


29 oktober 2014

Patroonsfeest parochie  H. Willibrord
Zondag 9 november is het feest van de Heilig Willibrord, de patroonheilige van onze parochie. We vieren het feest dit jaar met een plechtige Eucharistie in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel. Het Gemengd Koor verzorgd de gezangen. Tijdens de viering gaan de kinderen onder begeleiding naar het parochieel centrum voor een eigen kinderviering. Vindt uw kind het moeilijk om mee te gaan, dan mag een van de ouders  met de begeleiders mee. Voor de Communie is iedereen weer terug in de kerk. Na  de viering is er in de kerk gelegenheid om bij een kopje koffie of thee samen na te praten. Ook aan de kinderen is gedacht in de vorm van limonade en wat lekkers. Belangrijk om te weten: In het weekend van 8 en 9 november is er in de andere kerken van onze parochie geen viering. Alle parochianen zijn van harte welkom om dit feest met ons te vieren.

Noveen H. Willibrord
Graag nodigt het pastorale team u uit om in de dagen voor het patroonsfeest van onze parochie een noveengebed te bidden. Een noveen is een serie van negen gebeden tot God of een heilige, in dit geval de H. Willibrord. ‘Noveen’ is afgeleid van novena en novem dat ‘negen’ betekent. Een noveen is een gebed, of eigenlijk een reeks gebeden die gedurende negen opeenvolgende dagen wordt gebeden, net zoals de apostelen tussen Hemelvaart en Pinksteren baden om de uitstorting van de H. Geest.  In de katholieke gebedspraktijk bidt men vaak novenen voor bijzondere intenties, zoals genezingen en het welslagen van een onderneming, in ons geval voor het welzijn van onze parochie en allen die zich daarmee verbonden voelen. De noveenkaarsen met daarop de afbeelding van de H. Willibrord vindt u in al onze parochiekerken.  Zij kosten € 5,= en deze kaars brandt 9 dagen. U mag de kaars in de kerk aansteken of thuis. Het noveengebed vindt u bij de uitgangen van de kerken.

ALLERHEILIGEN & ALLERZIELEN

Aanpassing viering tijden 1 en 2 nov.

De geloofsgemeenschap viert op 1 november het feest van Allerheiligen en de dag erna, 2 november, Allerzielen.

1 Betekenis
Met “alle heiligen” worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben, en volgens de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap bij God in de hemel zijn. Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar geen eigen feestdag hebben bv. omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen. Met “alle zielen” worden die overledenen bedoeld die niet rechtstreeks naar de hemel zijn gegaan, maar naar een fase die daaraan voorafgaat: het vagevuur.

2 Uitleg
2.1 Allerheiligen

Van oudsher geloven christenen dat het leven van een mens bij zijn dood niet ophoudt of wordt weggenomen, maar dat het verandert. De gestorvene komt voor God te staan. Wie goed heeft geleefd wordt beloond, wie slecht heeft geleefd wordt gestraft. De beloning bestaat in het aanschouwen van  God’. De straf wordt vaak aangeduid – ook al door Jezus in zijn verhalen – met een “eeuwig vuur”, door ons vaak “de hel” genoemd. De woorden “hemel” en “aanschouwen van God” enerzijds en anderzijds “hel” en “vuur” zijn beelden  om de dingen van God enigszins voor onze mensenogen op te roepen. Jezus maakt daar ook gebruik van, als hij over beloning en straf sprak, bijvoorbeeld in zijn gelijkenissen. Diezelfde mysteries kunnen wij ook anders uitleggen. Een christen leeft goed, wanneer wij hij naar Jezus’ voorbeeld God navolgt en zijn leven oriënteert op de Heilige Geest. Dat betekent dat je je  naaste liefhebt en daarvoor door God  wordt beloond. Gestraft wordt diegene die Gods liefdesaanbod  willens en wetens afslaat en er voor heeft gekozen daar juist niet van te leven.

De goeden in het hiernamaals worden aangeduid met het woord “heiligen”. De dag dat die schare die niemand tellen kan, wordt gevierd, heet dan ook Allerheiligen. Sinds Paulus is de betekenis van het woord “heilige” verschoven. Hij sprak niet over de overledenen, maar over mensen die nog in leven waren en de boodschap van het Evangelie hadden aangenomen. Zij hadden het heil van Jezus herkend en aanvaard, en werden dienovereenkomstig dus “heilig” genoemd. Vandaag de dag noemen wij alleen iemand “heilig” die is overleden en die na een langdurig onderzoek uitdrukkelijk door de Paus heilig is verklaard.

2.2 Allerzielen
In de loop van de geschiedenis verfijnt de geloofsgemeenschap dat eenvoudige onderscheid tussen hemel en hel. In de praktijk van het leven bleken talloze mensen te sterven die enerzijds de hel niet verdienden, maar anderzijds nog niet zuiver genoeg op God gericht stonden om zijn licht in volle glorie te kunnen ontvangen. Want, wie de Liefde zelf wil ontmoeten, moet daar ook op voorbereid zijn. En soms was dat onvoldoende gebeurd tijdens het leven van de gelovige. Men stelde zich dat uitzuiveringsproces in het hiernamaals voor als een vuur en men gaf het de naam ‘Vagevuur‘, een vuur dat vaagt of reinigt.

3 De plaats van de doden in het leven van de Kerk
Gelovig gesproken zijn er dus drie plaatsen waar de Kerk te vinden is: in de hemel, in het vagevuur en op de aarde. Om aan te duiden dat het in feite over één grote geloofsgemeenschap gaat, spreken de gelovigen van de zegevierende kerk, de lijdende kerk en de strijdende kerk. Sinds Jezus’ opstanding uit de doden heeft er voor de geloofsgemeenschap altijd een intieme band bestaan met de overledenen: immers zij leven voor God.

3.1 De band met de heiligen in de hemel
Gelovigen kunnen de voorspraak inroepen van heiligen, zij zetten ons gebed kracht bij doen zoals dat vertrouwelijk heet: een goed woordje voor ons bij Onze Lieve Heer. Ontelbaar zijn de verhalen waarin gelovigen vertellen hoe hun gebed werd verhoord door tussenkomst van een of andere heilige. Wil een overledene in aanmerking komen voor een officiële heiligverklaring, dan moet er ook sprake zijn van dergelijke gebedsverhoringen of zelfs wonderen die kunnen worden toegeschreven aan de bemiddeling van een vereerde heilige. Er is dus geen sprake van dat heiligen worden aanbeden: dat komt alleen aan God toe.

3.2 De band met de zielen in het vagevuur
Volgens diezelfde geloofsovertuiging neemt de gelovige aan dat er ook een band mogelijk is met de zielen in het vagevuur. Nu zijn het vooral de gelovigen van de strijdende kerk die bidden dat het uitzuiveringsproces verhaast wordt en dat de zielen van de overledenen zo snel mogelijk verlost mogen worden. Veel gelovigen ervaren het als troost dat ze na de dood van een dierbaar persoon, van wie ze voelden dat de band van liefde na de dood doorging, nog iets konden doen: nl. bidden voor het zieleheil van die gelovige. En juist door dit liefdevol gebed geloofde mens dat God zou geven wat men Hem vol vertrouwen vroeg.

4 Geschiedenis van de feestdag
Allerheiligen en Allerzielen staan aan het begin van de maand november. Op de eerste plaats omdat dan ook de natuur afsterft. In vele streken ziet men de hele maand november als een tijd waarin de dood centraal staat. Men zag het als een soort “liturgische herfst” die samenviel met de oogsttijd. Juist die oogsttijd herinnert aan de gelijkenissen van Jezus, waarin Gods oproep aan het einde der tijden herhaaldelijk wordt vergeleken met een oogst. En is ieders persoonlijke dood niet een soort van oproep aan het einde der tijden?

  22 oktober 2014

Belangrijk om te weten:
In het weekend 8 en 9 november is er in de andere kerken van onze parochie geen viering.

Vooraankondiging:
Zondag 9 november feest van de Heilig Willibrord. We vieren dit met een plechtige Eucharistie in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel.. Tijdens de viering gaan de kinderen onder begeleiding naar het parochieel centrum voor een eigen kinderviering. Vindt uw kind het moeilijk om mee te gaan, dan mag een van de ouders met de begeleiders mee. Voor de Communie is iedereen weer terug in de kerk. Na de viering is er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee samen na te praten. Ook aan de kinderen is gedacht in de vorm van limonade en wat lekkers.

Aanpassing vieringen en vieringtijden maand november

Zaterdag 1 november: kerk HH. Mart. v. Gorkum
19.00 uur Eucharistieviering m.b.t. Allerheiligen m.m.v. koor St. Caecilia.

Zondag 2 november: kerk HH. Mart. v. Gorkum: 09.30 uur geen viering
19.00 uur herdenkingsdienst voor de overledenen van afgelopen jaar

Zondag 2 november kerk St. Jan.
19.00 uur  herdenkingsdienst voor de overledenen van afgelopen jaar m.m.v. gemengd koor

Feest van de patroon heilige van de parochie Heilige Willibrord
Zondag 9 november feest van de Heilig Willibrord. We vieren dit met een plechtige Eucharistie inde kerk St. Jan te Kaatsheuvel.. Tijdens de viering gaan de kinderen onder begeleiding naar het parochieel centrum voor een eigen kinderviering. Vindt uw kind het moeilijk om mee te gaan, dan mag een van de ouders met de begeleiders mee. Voor de Communie is iedereen weer terug in de kerk. Na de viering is er gelegenheid om bij een kopje koffie of thee samen na te praten. Ook aan de kinderen is gedacht in de vorm van limonade en wat lekkers.

Belangrijk om te weten: In het weekend 8 en 9 november is er in de andere kerken van onze parochie geen viering.

Paus tot synodevaders: neem geen blad voor de mond
In de ochtend van 6 oktober heeft in Vaticaanstad de eerste ‘congregatie’ van de buitengewone synode over het gezin plaatsgehad.  Paus Franciscus drukte de deelnemers op het hart geen blad voor de mond te nemen.

“U bent de stem van de lokale kerken”, zei de paus tot de grote groep synodevaders die voorzitters zijn van nationale bisschoppenconferenties. Hij riep allen op open te spreken tijdens de synode. “Niemand moet zeggen: ‘Dat kan ik niet zeggen, anders zou iemand dit of dat van mij kunnen denken.

“Als iemand zich genoodzaakt voelt iets te zeggen, zegt het dan”, zei de paus. “Na het laatste consistorie [in februari], waar over het gezin gesproken werd, schreef een kardinaal mij: ‘Jammer dat enkele kardinalen uit respect voor de paus niet de moed hadden om bepaalde dingen te zeggen omdat ze aannamen dat de paus wellicht anders denkt.’ Dat gaat niet! Dat is geen synodaliteit! Men moet alles zeggen wat men in de Heer meent te moeten zeggen: zonder menselijk voorbehoud, zonder aarzelen!”

Tijdens tweede week synode gezin vooral gesprekken in kleinere groepen

De eerste week van de buitengewone synode over het gezin zit er bijna op. Het weekend i s een periode van rust en overdenking. Ook wordt achter de schermen gewerkt aan het verslag van de plenaire sessies die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden. Volgende week gaat het gesprek verder, voornamelijk in kleinere groepen.
Paus Franciscus heeft bij de opening van de synode de deelnemende synodevaders gevraagd open met elkaar te spreken en met respect naar elkaar te luisteren, ook over thema’s waarover de meningen mogelijk verdeeld zijn. De voorzitters van de bisschoppenconferenties wereldwijd zijn onder anderen toegesproken door het Australische echtpaar Pirola, al 55 jaar gelukkig getrouwd, ouders van vier kinderen en grootouders van acht kleinkinderen. Zij schetsten een beeld van waar katholieke echtparen in de dagelijkse praktijk van hun gezinsleven en in de parochie mee te maken hebben. Volgens dit echtpaar wordt de schoonheid van de kerkelijke leer over huwelijk en gezin vaak niet gezien omdat de taal waarin deze wordt uitgedrukt ‘als van een andere planeet’ is voor ‘gewone’ mensen. De bijdragen van de deelnemers van de synode worden tijdens deze synode niet gepubliceerd. Tevens heeft de secretaris-generaal van de synodekardinaal Baldisseri de deelnemers verzocht hun bijdragen niet te distribueren. Het besprokene zal een plek krijgen in het verslag dat aan het eind van de synode zal worden gepresenteerd. Komende week gaan de synodevaders in kleinere groepen dieper in op de onderwerpen zoals die zijn aangestipt in het werkdocument dat als uitgangspunt dient voor deze synode. In dit document zijn onder meer de uitkomsten van de vragenlijsten verwerkt, die eind 2013 zijn rondgestuurd om de pastorale praktijk rondom huwelijk en gezin wereldwijd in kaart te brengen. Hardnekkig misverstand Het blijft een hardnekkig misverstand in veel media dat de paus een wereldwijde peiling heeft laten houden naar de mening van katholieken over allerlei zaken rond huwelijk en gezin. Dit is al eerder stellig ontkend bij monde van pater Lombardi, de woordvoerder van het Vaticaan. De vragen waren gericht op het in kaart brengen van de praktijksituaties in de parochies en zeker niet bedoeld om meningen te polsen. De praktijkschets die dit heeft opgeleverd, maakt duidelijk waar de uitdagingen liggen in relatie tot het gezin in de context van de evangelisatie en het pastoraat. Er wordt dan ook, zoals paus Franciscus wilde, vanuit een pastorale invalshoek gesproken over veel meer kwesties dan slechts over in de media vaak genoemde thema’s als echtscheiding, abortus en homoseksualiteit

Kerstverhalen, gekozen door Antoine Bodar
 In de kersttijd denken mensen eens te meer na over leven en dood, vriendschap en geborgenheid, vrede en tevredenheid, onschuld en zuiverheid. “Zij worden even (bijna) als kinderen die elkaar gunnen kunnen.” Goede kerstverhalen zijn Anotine Bodar dierbaar. Hij ontdekte kerstverhalen die ertoe doen en stelde zijn eigen bundel samen. Opgenomen zijn, naast het kerstevangelie zoals Lucas dat heeft beschreven, verhalen van onder anderen Anton Tsjechov, Gerard Walschap, Godfied Bomans en Vonne van der Meer. De bundel bevat ook een persoonlijke inleiding van Antoine Bodar over het kerstgevoel en het gemeenschappelijke van kerstverhalen. Deze paperback van 168 pagina’s kost € 15,90 wordt uitgegeven door uitgeverij Meinema. E-mail: info@boekencentrum.nl Website: www.uitgeverijmeinema.nl

RKK Kruispunt TV: De erfenis van pater Frans

In de vroege ochtend van 7 april 2013 werd pater-Jezuïet Frans van der Lugt door gemaskerde mannen uit huis gehaald. Hij werd geslagen en meegenomen naar een steegje in de buurt van het klooster. Daar werd met twee kogels een einde aan zijn leven gemaakt.

De moord op pater Frans ging als een schok door de wereld. Paus Franciscus roemde zijn mede jezuïet om zijn werk en toonde zich diep bedroefd. En ook de VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon spreekt van een onmenselijke daad tegen een man die de Syrische bevolking heldhaftig bijstond’. Op de katholieke gedenkdag Allerzielen staat RKK Kruispunt TV stil bij de nalatenschap van pater Frans.

Man van hoop “Met pater Frans van der Lugt sterft een vreedzame oplossing voor de chaos. In het Midden-Oosten zijn de onverdraagzamen vaandeldrager,” schrijft journalist Arnold Karskens een paar uur na de moord op pater Frans. Karskens heeft Frans van der Lugt drie keer bezocht in het klooster. Hij leerde Frans kennen als een man van hoop en liefde. Ook toen de strijd rond Homs in volle hevigheid losbrak viel het op dat Frans van der Lugt altijd hoop bleef houden. “Hij was een man die altijd probeerde religies bij elkaar te brengen.”

Radicale keuze Minister van Buitenlandse zaken Frans Timmermans is geraakt door de manier waarop Frans van der Lugt in de strijd in Syrië stond. “Met heldenmoed heeft Frans van der Lugt ervoor gekozen geen partij te kiezen maar om voor de mensen te kiezen, ongeacht hun opvatting, hun achtergrond of hun geloof. Hij maakte een radicale keuze om alleen te kiezen voor de mensheid.”

Een heilige Voor de Syrische collega jezuïet Ziad Hilal is Frans een groot symbool. “Voor mij was hij een groot mens en een heel spiritueel mens. En wij beschouwen pater Frans als een heilige.”

RKK Kruispunt TV: De erfenis van pater Frans, zondag 2 november om 23.20 uur bij RKK op NPO 2. Herhaling dinsdag 4 november om 16.05 uur op NPO 2

15 oktober 2014

Gezinsviering 26 oktober:
Op zondag 26 oktober is er in de kerk St. Jan om 11.00 uur een gezinsviering. Kinderen die graag meehelpen  door te lezen of een taakje kunnen zich voor 15 oktober aanmelden. Via het email adres van de parochie secretariaat@parochiewillibrord.nl

Extra collecte:
In het weekend van 17 en 18 oktober wordt er in de kerken van onze parochie een extra collecte gehouden t.b.v.  Wereldmissiedag. De opbrengst is bestemd voor Myanmar.

Missio Wereldmissiemaand 2014
MYANMAR: De vlam van het geloof doorgeven
Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Myanmar (Birma). De katholieke Kerk is er in geslaagd om in de jaren van militaire dictatuur de vlam van het geloof brandende te houden en door te geven aan de volgende generatie.

Op weg naar democratie
Een halve eeuw lang was Myanmar afgesloten van de buitenwereld en leed de bevolking onder de dictatuur van het leger dat in 1962 de macht greep. Sinds het aantreden van president Thein Sein in 2011 stelt het land zich open en worden stappen gezet naar een democratie met meer vrijheden voor de bevolking. Volgend jaar in 2015 zijn er presidentsverkiezingen. Velen vestigen hun hoop op Aung San Suu Kyi, oppositieleidster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede.

Vluchtelingen
Veel etnische groeperingen hebben tijdens de militaire dictatuur eigen milities opgericht en strijden tot op de dag van vandaag voor autonomie. Spanningen tussen de groepen onderling leiden de laatste tijd steeds vaker tot gewelddadige conflicten. Het gevolg is dat veel mensen op de vlucht zijn voor het geweld en hun toevlucht zoeken in opvangkampen in het buitenland (Thailand). In Myanmar zelf bevindt zich in het noorden (Kachin State) een groot opvangkamp in Myitkyina waar veel christenen verblijven in moeilijke omstandigheden.

Katholieke Kerk in opbouw
Katholieke scholen en ziekenhuizen werden door de militaire regering onteigend en genationaliseerd, buitenlandse missionarissen het land uitgezet. Het was verboden kerken te bouwen en het christelijk geloof te verkondigen. Kerkdiensten werden gecontroleerd door de staat. Nu ervaren katholieke gelovigen een grotere vrijheid om hun geloof te beleven. Priesters, religieuzen en catechisten nemen de zorg op zich voor zieken, gehandicapten en armen. Er zijn veel roepingen tot het priesterschap, enerzijds vanwege de armoede en anderzijds omdat men zo lang geen vrijheid had: het geloof in Jezus Christus bevrijdt.

Grote behoefte aan onderwijs
Het onderwijsnivea u is zeer laag. Goed opgeleide burgers en kritische studenten werden door de militairen gezien als een bedreiging. Universiteiten bleven jarenlang dicht.

De Kerk maakt zich sterk voor goed onderwijs. In landelijke gebieden kunnen kinderen terecht op internaten die naast een staatsschool liggen. Een belangrijke rol in de aanvulling op het staatsonderwijs nemen ook de door de Kerk georganiseerde zomerkampen in. Daar wordt volgens moderne pedagogische inzichten onderwijs gegeven. Leven in vrijheid moet men leren.
Steun de katholieke gelovigen in Myanmar en geef aan de collecte op Missiezondag 19 oktober of stort uw bijdrage op rekening NL65 INGB 000 000 1566 Missio Wereldmissiemaand te Den Haag

Viering Rozenkransmaand in onze parochie H. Willibrord:

St. Jans Onthoofding Loon op Zand:
Zondag 5, 12, 19 oktober vooraf aan de Eucharistieviering van 09.30 uur wordt de rozenkrans gebeden

St. Jan Kaatsheuvel:
Donderdag  2, 9, 16, 23, 30 oktober Rozenkransgebed in de St.Jozefkapel om 18.30  uur met rozenkransgebed

HH. Martelaren van Gorkum:
Dinsdag 7, 16, 23, 30 oktober  Rozenkransgebed m.m.v. koor St. Caecilia om 19.00 uur

Katholieke JongerenDag Festival in 2015 in weekend van 6 en 7 juni
29-09-2014Na het succes van de eerste Festival editie van de Katholieke JongerenDag (KJD) in Nieuwkuijk, is vandaag door de organisatie Jong Katholiek bekend gemaakt dat er ook in 2015 weer een Festival zal zijn. Dit wordt gehouden op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2015.

Net als vorig jaar is het KJD Festival te gast op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk. De opzet zal grotendeels hetzelfde blijven: op zaterdagmiddag gaat de camping open, voor een gezellige avond vol optredens van kleine bandjes of muzikanten. De zondag begint dan weer met de viering van de Eucharistie. Daarna volgt een afwisselend programma met een mix van goede bands op het hoofdpodium en inspirerende ontmoetingen en ’experiences’ in de vele tenten

Parochie website.
De  agenda op de web-site van onze parochie is vernieuwd. Van alle parochiekerken staan nu de vieringen bij elkaar geordend.

Judas Thaddeus, Perzië; apostel & martelaar; † ca 70.

Feest 19 juni (oosterse kerk) & 28 oktober (tezamen met Simon de IJveraar of de Zeloot).
Naar het schijnt was Judas afkomstig uit Nazareth. Volgens Lukas was hij een broer van Jacobus de Mindere (Lukas 06,16). De overlevering beweert, dat deze Jacobus een ‘broeder des Heren’ was; in dat geval moet ook Judas tot de familie van Jezus behoord hebben. Het is Mattheus, die aan Judas de bijnaam Thaddeüs (= ‘dappere’) toevoegt (Mattheus 10,03), terwijl Johannes hem uitdrukkelijk onderscheidt van Jezus’ verrader, Judas Iskariot (Johannes 14,22-23). Indien hij inderdaad familie is van Jezus, dan is waarschijnlijk de brief van Judas, die in het Nieuwe Testament is opgenomen, van zijn hand. Na het verhaal van de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen met Pinksteren komen beider naam in de het Nieuwe Testament niet meer voor. Voor wat er verder met hen gebeurde, zijn we aangewezen op de legendes. Daarin wordt onder meer verteld, dat beide apostelen uiteindelijk in Perzië de marteldood gestorven zijn.

Legende
Volgens de legende zou Simon na Jezus’ hemelvaart eerst naar Egypte zijn gegaan om daar het evangelie te verkondigen. Daarna reisde hij samen met Judas Thaddeus naar Perzië. Daar doopten zij meer dan 60.000 mensen, de kinderen niet meegeteld. Onder de dopelingen was ook een koning. Helaas werden ze tegengewerkt door de beide tovenaars Zaroes en Arphaut. Die waren destijds nog door Matteüs uit Ethiopië verdreven. Eens kwamen de tovenaars in een stad, genaamd Suanir. Daar woonden 70 afgodspriesters. De tovenaars zetten de priesters op tegen de beide apostelen met de bedoeling dat zij gedwongen zouden worden een offer te brengen aan de heidense goden. Deden ze dat niet, dan zouden ze de doodstraf verdienen. Gezien het feit dat de apostelen het hele land doorkruisten, kwamen ze ook in deze stad. Meteen werden ze aangevallen door de priesters en de bevolking van de hele stad. Ze grepen hen vast en brachten hen naar de zonnetempel. Daar begonnen de duivels door de monden van de heidenen tegen hen te schreeuwen: “Wat is er tussen ons en jullie, apostelen van de levende God? Zie, sinds jullie hier zijn binnengekomen, worden wij door het vuur verteerd.” Een engel van de Heer verscheen aan de apostelen met de woorden: “Kies één van de twee: of al deze aanwezigen gaan dood, of jullie worden gemarteld.” De apostelen antwoordden: “Wij bidden God om erbarmen dat Hij ons naar de martelpalm mag leiden, als Hij dan maar ieder wil bekeren.” Er werd om stilte gevraagd. Daarin namen de apostelen het woord: “Let op. Dan zult u zelf toegeven dat deze beelden vol met boze geesten zitten. Wij bevelen hen tevoorschijn te komen en wel zo dat meteen ieders eigen beeld breekt.” Direct kwamen twee zwarte, naakte Moren schreeuwend uit de beelden tevoorschijn en braken ze in stukken. Ieder was behoorlijk van zijn stuk gebracht. Toen de priesters dat zagen, vielen ze op de apostelen aan en doodden hen; daarbij zou Simon doormidden gezaagd zijn en Judas met een knots zijn doodgeknuppeld. Op hetzelfde moment echter kwam er een bliksemstraal uit een volkomen heldere hemel die de tempel in drie stukken brak en de tovenaars verkoolde. De koning liet de lichamen van de apostelen naar de hoofdstad brengen en bouwde ter ere van hen een prachtige kerk.
De relieken die aan Judas worden toegeschreven zijn in de Sint-Pieter te Rome.

Weerspreuk(en) 28 oktober
‘Als Simon en Judas komen, begint men de winter te schromen.’
‘Doe met Ursula (21 okt.) de oogst naar binnen; anders komt Judas met sneeuw voor de pinnen.’
‘Op Ursula (21 okt.) moet het gras binnen, voor Judas en Simon met sneeuw beginnen.

8 oktober 2014

Gezinsviering 26 oktober 11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel
De gezinsviering groep werkt momenteel aan de viering voor zondag 26 oktober. Kinderen die in deze viering aanwezig kunnen/willen zijn en graag willen lezen of helpen tijdens de viering kunnen dit voor 15 oktober via een mail naar mjfa.smits@planet.nl door laten geven

 Extra collecte ten bate van Wereldmissiedag
In het weekend van 17 en 18 oktober as wordt er in de kerken van onze parochie een extra collecte gehouden ten bate van Wereldmissiedag.

Synode over het gezin

Paus Franciscus heeft komende zondag 28 september uitgeroepen tot dag van gebed voor de Derde Buitengewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode, die zal plaatsvinden van 5 tot 19 oktober in Rome. Thema is “De pastorale uitdagingen van het gezin in de context van de evangelisatie”.
De particuliere Kerken, parochiegemeenschappen, instituten voor Godgewijd leven, verenigingen en bewegingen worden uitgenodigd om voor deze intentie te bidden tijdens de eucharistievieringen en andere liturgische vieringen, zowel op de dagen voorafgaand aan als tijdens de synode. In Rome zal elke dag gebeden worden in de kapel van de ikoon Salus Populi Romani in de basiliek van de heilige Maria de Meerdere (Maria Maggiore). De gelovigen, vooral de gezinnen, kunnen zich in hun persoonlijk gebed bij deze intentie aansluiten. Als gebed wordt onder meer aangereikt het Gebed tot de heilige Familie voor de Synode, geschreven door paus Franciscus, en enkele voorgestelde intenties voor het gebed van de gelovigen (voorbede) die gebruikt kunnen worden in de zondagsmis van 28 september, maar ook tijdens de synode. Deze intenties kunnen ook worden ingevoegd in de smeekbeden van de lauden en vespers. Verder wordt tijdens de synode het rozenkransgebed bijzonder aanbevolen. De Nederlandse Bisschoppen hebben het verzoek om mee te bidden uitgezet naar de parochies en religieuzen in hun bisdommen

 Synode gaat niet over hertrouwd gescheidenen

Paus Franciscus heeft met de buitengewone synode over het Gezin, die 5 oktober begint, vooral voor ogen een grotere waardering van het christelijk huwelijk als sacrament. Het mag duidelijk zijn dat in de huidige cultuur de Bijbelse visie op huwelijk en gezin nagenoeg onhaalbaar wordt geacht, en eerder als een last dan als goed nieuws wordt ervaren. Wellicht dat dit de reden voor paus Franciscus is om de heiligverklaring van Paulus VI te plannen aan het einde van de synode ter afsluiting ervan. Paulus VI was een vurig verdediger van het christelijk huwelijk. Zijn befaamde c.q. beruchte encycliek Humanae Vitae bereikte evenwel het tegendeel in de publieke opinie. Het Bijbelse ideaal raakte vrijwel geheel uit beeld. Het is te hopen dat de synode van oktober niet leidt tot een herhaling van Humanae Vitae. De verwachtingen zijn immers hooggespannen. Sommigen hopen vurig dat de paus de kerkelijke leer op het punt van gescheiden en hertrouwde mensen bijstelt; anderen vrezen dit juist. Dat zou uitlopen op een herhaling van Humanae Vitae. Dit is nu net hetgeen paus Franciscus vreest: “Ik vind het vervelend dat veel mensen, ook binnen de Kerk, gezegd hebben dat het de synode van de hertrouwd gescheidenen wordt, alsof de enige kwestie zou zijn: mogen zij de Communie ontvangen of niet?”, aldus de paus tegen journalisten op zijn thuisvlucht vanuit Israel. De kwestie is veel breder. Het gezin bevindt zich in een crisis. Jongeren kiezen nog maar amper voor het huwelijk. Zij verkiezen andere samenlevingsvormen. Het gezin bevindt zich in een crisis omdat het huwelijk zich in een crisis bevindt, is de stellige mening van Franciscus.
Ik hoop dat de paus de synode krijgt zoals hij die voor ogen heeft en niet de synode die zich voornamelijk toespitst op die ene kwestie van de gescheiden hertrouwden. Dat is zeker een reëel probleem, maar er ligt een veel complexer probleem aan ten grondslag: weinigen verstaan het huwelijk als een christelijke roeping, gesterkt door de sacramentele genade. De paus heeft de synode niet voor niets de titel ‘De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie’ meegegeven, en deze derhalve nadrukkelijk geplaats in de context van evangelisatie. Evangelisatie heeft geen betekenis als we het los zien van het Evangelie zelf. Wat Jezus in het evangelie zegt – tegen de Samaritaanse vrouw en tegen de overspelige vrouw – was moeilijk te verteren voor de toehoorders toen en nu. Vergeet niet dat de apostelen van mening waren dat Jezus’ leer aangaande het huwelijk zo moeilijk was, dat zij meenden dat het dan maar beter zou zijn om niet te trouwen. Als de synode trouw is aan het evangelie – kan zij anders? – zal zij op dezelfde reactie kunnen rekenen, en zal het haar taak zijn het vertrouwen te wekken dat het christelijk huwelijk nog steeds aanbevelenswaardig is.
Er is paus Franciscus veel aan gelegen de aandacht te vestigen op het christelijk huwelijk als sacrament. Veel verwarring omtrent huwelijk en scheiding ontstaat als men uit het oog verliest dat het huwelijk een sacrament is. Het huwelijk is niet onontbindbaar omdat twee mensen een belofte voor het leven doen. De Kerk kan mensen dispenseren van hun beloften. Dat geldt zelfs voor geloften van kloosterlingen. De Kerk kan evenwel niet een sacrament ongedaan maken. Hert huwelijk is onontbindbaar om dezelfde reden als dat we tabernakels hebben: een geconsacreerde hostie kan niet ‘gedeconsacreerd’ worden, net zomin als het doopsel ongedaan gemaakt kan worden of de wijding van een priester ongedaan gemaakt kan worden. Zelfs een priester die tot de lekenstand is teruggebracht, blijft priester, ook al mag hij het priesterambt niet meer uitoefenen (vandaar dat hij in geval van nood de biecht kan afnemen). Niemand, geen synode en ook een paus niet, kan een geldig sacrament ongedaan maken. Zo ligt de kwestie nu eenmaal. We moeten dan ook niet rekenen op een versoepeling van regelingen omtrent hertrouwd gescheidenen in verband met het mogen ontvangen van de H. Communie. Zij die daar wel op rekenen komen bij voorbaat bedrogen uit. De meeste katholieken hebben weinig besef van het sacramentele karakter van hun huwelijk. Het huwelijk is overigens het enige van de zeven sacramenten die niet door een priester of diaken toegediend wordt, maar door leken, door man en vrouw zelf als zij elkaar het ja-woord geven. Het is juist het sacrament dat kracht en genade geeft om beloften gestand te kunnen doen. Daar is het de paus om te doen.

 Rob Mutsaerts
Hulpbisschop bisdom ’s-Hertogenbosch

1 oktober 2014

Aanmelden voorbereiding  Vormsel en Eerste Communie.
Een tijdje terug zijn er vanuit de parochie twee bijeenkomsten geweest .De ene was bedoeld voor kinderen die zich wilden voorbereiden op het H. Vormsel. Zij waren met hun ouders/verzorgers voor deze informatie avond uitgenodigd.

De andere voor ouders die hun kind wilden aanmelden voor de voorbereiding op de Eerste Communie.
Heeft u de uitnodiging of de informatie hiervoor gemist en wilt u uw kind toch nog graag aanmelden, dan kan dit nog als volgt:
Via de parochiewebsite www.parochiewillibrord.nl  hier vindt u zowel voor het Vormsel als voor de eerste Communie het aanmeldingsformulier
Via een verzoek aan het parochie secretariaat. Tel. 0416 361215 of secretariaat@parochiewillibrord.nl
Via de pastoraal assistente: annie.van.kuijk@ziggo.nl
Of door het formulier op te halen bij het parochieel centrum Hoofdstraat 34 Kaatsheuvel tel. 0416 272515 (bereikbaar ma t/m vrij. 09.30- 11.30 u)

We willen u wel vragen om niet te lang te wachten met de aanmelding maar deze zo snel mogelijk te doen.(161)

Oktober Rozenkransmaand
De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. Twee jaar geleden zijn daar de Geheimen van het Licht aan toegevoegd.

Reeds in de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in kloosters. Het was met name de H. Dominicus van Caleruega (1170-1221), stichter van de Dominicanen, die dit gebed bevorderde, nadat Maria aan hem verschenen was. In de 14de en de 15de eeuw raakte het rozenkransgebed ook buiten de kloosters bij leken bekend. Met name door toedoen van de dominicanen, de jezuïeten en de rozenkransbroederschappen, waarvan de meest bekende in 1475 te Keulen werd opgericht en vandaar over de hele wereld verspreid. Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571.

Viering Rozenkransmaand in onze parochie H. Willibrord:
St. Jans Onthoofding Loon op Zand:

Zondag 5, 12, 19 oktober vooraf aan de Eucharistieviering van 09.30 uur wordt de rozenkrans gebeden
St. Jan Kaatsheuvel:
Donderdag  2, 9, 16, 23, 30 oktober Rozenkransgebed in de St.Jozefkapel om 19.00 uur met rozenkransgebed.
HH. Martelaren van Gorkum:
Dinsdag 7, 16, 23, 30 oktober  Rozenkransgebed m.m.v. koor St. Caecilia om 19.00 uur


September 2014

Vlaamse en Nederlandse bisschoppen ontmoeten elkaar in Antwerpen
Op dinsdag 16 september vond de jaarlijkse ontmoeting plaats van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Dit jaar was de bijeenkomst in het Antwerpse bisschopshuis bij mgr. Johan Bonny. Er werd gesproken over thema’s die voor beide conferenties van belang zijn.

Niet alle Nederlandse en Vlaamse bisschoppen konden aanwezig zijn, maar de meesten waren naar Antwerpen gekomen om met elkaar in een broederlijke sfeer gemeenschappelijke zorgen en pastorale uitdagingen te bespreken. Op de agenda stonden onder meer de gezamenlijke vertaling van het Onze Vader voor de Nederlandse en Vlaamse bisdommen en de invoering daarvan, de vraag hoe een missionaire kerk te zijn in de huidige tijd van secularisatie, het komende Jaar van het Godgewijde leven en de huidige christenvervolging in diverse landen. Hoewel er tussen Vlaanderen en Nederland zeker verschillen zijn, zijn er ook vele overeenkomsten in de uitdagingen waarvoor de bisschoppen zich gesteld zien. Er werden positieve initiatieven genoemd en met elkaar gedeeld. Zo is in beide landen het belang van het oproepen tot vrede, in deze tijd van verschillende crisis op het wereldtoneel, belangrijk. Ook kwam aan de orde dat deze crisis ook op lokaal niveau wordt gevoeld, wanneer Nederlandse en Vlaamse gelovigen te maken krijgen met bedreigingen als ze bijvoorbeeld door afbeeldingen op hun kleding laten zien vervolgde christenen in Irak te steunen. Naar vrede kan gestreefd worden door de dialoog met andere religies. Dit streven wordt onderstreept door mensen in nood op verschillende manieren met hulp bij te staan. Het internationale Sant’Egidosymposium ‘Peace is the future’ dat recent te Antwerpen is gehouden is een voorbeeld van de roep om vrede. Zowel in België als in Nederland zijn er verklaringen geweest van christenen, moslims en joden om gezamenlijk op te roepen tot vrede.

 Paus: vernieuwing Kerk valt of staat met kwaliteit van bisschoppen 

Een vernieuwing van de katholieke Kerk hangt volgens paus Franciscus af van de verhouding tussen de plaatselijke bisschoppen en de gelovigen.
“Elke authentieke hervorming van de Kerk begint met de aanwezigheid van Christus, die nooit ontbreekt, maar ook met de aanwezigheid van de herder, die in naam van Christus bestuurt”, zei de paus tegen 120 bisschoppen die het afgelopen jaar gewijd zijn. Bisschoppen moeten in staat zijn hun Kerk “op te wekken” en een geloofwaardig getuigenis als navolger van Jezus te geven. Daarvoor moeten ze nooit de verbazing over Gods werken en de nabijheid tot diens volk verliezen.
De paus is er zich van bewust hoezeer het geloof in de huidige tijd teloor is gegaan. Maar, aldus Franciscus: “Het is niet jullie roeping opzichters over een gestrande menigte te zijn, maar hoeders van de vreugde van het evangelie. Daarom moeten jullie je niet de unieke rijkdom laten ontroven die wij kunnen schenken en die de wereld zichzelf niet geven kan: de vreugde over Gods liefde”. Er is niet belangrijkers dan de mensen naar God brengen, vooral in dramatische tijden zoals de wereld die nu beleeft.
Franciscus waarschuwt de bisschoppen ervoor hun innerlijke vrijheid op het spel te zetten doordat ze zich met een hofhouding omgeven. Bisschoppen hebben geen koor van ja-zeggers nodig, maar overtuigingskracht, uithoudingsvermogen, volharding en geduld. De paus drukt hun vooral de zorg voor de jeugd en de ouderen op het hart. Want de eersten zijn de “vleugels”, de anderen de “wortels” van de samenleving. Daarnaast moet een bisschop ook de priester van zijn bisdom nabij zijn. Er moet altijd de ruimte zijn om hen te ontvangen en hen aan te horen.

24 september 2014

Voorbereidingen H. Vormsel en Eerste H. Communie
Beste ouders en verzorgers, Via de scholen in Kaatsheuvel zouden de kinderen, middels door de parochie verstrekte informatie, op de hoogte worden gebracht van de ouderavonden voor de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Dit is om een of andere reden helaas niet, of niet volledig gebeurd.

Gelukkig waren er wel kinderen met ouders aanwezig op de informatieavonden, maar er zijn vast nog meer kinderen in onze grote parochie H. Willibrord. De voorbereidingsgroep voor de Eerste H. Communie en het H. vormsel doet haar uiterste best voor uw kind. Daarom hebben wij alsnog via de scholen informatie verstrekt in de hoop dat deze u heeft bereikt.
U kunt ook via de website www.parochiewillibrord.nl informatie, alsmede het betreffende opgaveformulier vinden.
Het eerste sacrament in onze katholieke kerk is het H. Doopsel en daarop volgt de H. Eucharistie (het ontvangen van de H. Communie). Aan u als ouders/ verzorgers de keuze of u uw kind na het H. Doopsel ook wilt begeleiden naar het ontvangen van de H. Eucharistie.
Daarop aansluitend kan uw kind als het wat ouder is het H. Vormsel ontvangen. Door deze 3 sacramenten ben je volledig opgenomen in de Katholieke Kerk. De parochie wil in dit traject graag ondersteuning aanbieden.
Wanneer u dit leest hebben de ouderavonden dus reeds plaatsgevonden, vandaar deze herinnering zodat u weet wanneer de eerste lessen voor de voorbereidingen van deze belangrijke sacramenten voor uw kind beginnen.
M.b.t. de Eerste H. Communie: De eerste kennismakingsbijeenkomst en les, met broodmaaltijd, voor uw kind is op: Maandag 6 okt.  Voor de kinderen van HH. M.v.G. kerk Kaatsheuvel in het parochiezaaltje. Dinsdag 7 okt. Voor de kinderen kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand in het parochiezaaltje. Woensdag 8 okt. Voor de kinderen kerk St. Jan Kaatsheuvel in het parochieel centrum. Deze eerste bijeenkomst begint om 17.30 uur en duurt tot 19.30 uur. M.b.t het H. Vormsel: De eerste vormselles is op woensdag 1 oktober van 18.30 uur tot 20.00 uur in het parochiezaaltje naast de kerk HH. Martelaren van Gorkum, Erasstraat 6, in Kaatsheuvel.
De bijdrage voor het Eerste H. Communietraject en H. Vormseltraject is € 55,= en dient te worden overgemaakt op rek.nr.: NL29 RABO 0124 8331 01 met vermelding van de naam van de communicant of vormeling. (deze kosten omvatten de map met project, herinnering, kinderbijbel en overige kosten). Hopelijk bent u zo alvast goed ingelicht. Met vriendelijke groet, namens de werkgroepenPastoor Luijckx  tel. 361215e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl  Past. Ass. Annie van Kuijk  tel. 361513 e-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl  (Eerst H. Communie/ H. Vormsel) Diaken J. Dommeck e-mail: jdommeck@hotmail.com (H. Vormsel) Anita Lommers  Tel. 272847 e-mail: anitalommers@gmail.com ( H. Vormsel)

Gezinsviering:
 Kerk St. Jans Onthoofding (Loon op Zand) zaterdag avond 27 september en kerk St. Jan (Kaatsheuvel) zondagmorgen 11.00 uur is er een gezinsviering met als thema: “Is jou Ja echt Ja?” Kinderen helpen mee tijdens deze eucharistieviering door het lezen van tekst of het uitvoeren van een taak

29 september feest aartsengel Gabriël Gabriël is één van de aartsengelen, die in de Joodse traditie met name worden genoemd. Naast hem kennen wij nog Michaël en Rafaël. In het Oude Testament horen we voor het eerst van Gabriël in de profetieën van Daniël: 8,16 en 9,21. De eerste keer wordt hij opgeroepen om aan Daniël een hemels visioen uit te leggen; de tweede keer komt hij naar Daniël toevliegen om hem een bericht uit de hemel te brengen. Buiten de Heilige Schrift horen we ook van hem in het Eerste Boek Henoch. Gabriël is het meest bekend geworden door de rol die hij speelt in het Nieuwe Testament. Hij kondigt de geboorte aan van Johannes de Doper, wanneer diens toekomstige vader, de priester Zacharias, dienst doet in de tempel. Hij verschijnt hem naast het altaar; en als Zacharias hem iets tegenwerpt, wordt hem door de engel het zwijgen opgelegd totdat het kind Johannes geboren zal zijn

 Campagne #WeAreN
Zeker honderdduizend christenen in Irak zijn op de vlucht voor bedreiging en geweld omwille van hun geloof. Wij, Nederlandse christenen, willen laten zien dat we ons met hen verbonden voelen. Door gebed voor slachtoffers en vervolgers. Door het bieden van praktische hulp. En door het Nasrani-teken, waarmee vervolgers christenen in Irak markeren. Strijders van de terreurbeweging IS (Islamitische Staat) markeerden huizen van christenen in Mosul met de Arabische letter N.

Die letter staat voor Nasrani of Nazarener, de naam die moslims gebruiken voor christenen. Christenen in de stad zijn door ISIS voor de keuze gesteld: moslim worden, hoge belastingen betalen, vluchten of de dood. Helaas lijkt het einde van deze terreur niet in zicht. De afgelopen dagen hebben strijders van IS opnieuw dorpen en steden rondom Mosul veroverd. Daaronder ook christelijke enclaves waar de vluchtelingen uit Mosul hun heil zochten. De organisatie Kerk in Nood is daarom mede-initiatiefnemer van de campagne #WeareN, samen met andere organisaties die opkomen voor vervolgde christenen, hulporganisaties die actief zijn in Irak en met organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en migrantenkerken in Nederland. Het is voor het eerst in Nederland dat rooms-katholieke en protestantse organisaties zo nauw samenwerken om aandacht te vragen voor christenvervolgingen.

De campagne www.weareN.nl  is niet bedoeld om te provoceren of om af te zetten tegen de islam, maar om duidelijk te maken aan geloofsgenoten dat ze niet alleen zijn en dat we één met hen zijn. De Stichting Kerk in Nood heeft daarom uw hulp nodig. Zij vragen u om in uw woonplaats, in uw eigen kerk of samen met andere kerken, een gebedsbijeenkomst te organiseren. Zij horen het graag zodat ze het via de website aankondigen. Op deze site vindt u de komende tijd ook meer nieuws en informatie over de situatie in Syrië en Irak. Voor onder meer een voorbeeld van een vesperviering, gebedspunten of om financieel bij te dragen aan de hulp voor vluchtelingen in Irak verwijzen we u graag naar de websitevan Kerk in Nood

Voor de smartphone bestaan heel wat apps voor de gelovige gebruiker. Hieronder staan er alvast enkele genoemd.(vervolg) 

4: Katholieke Live Wallpaper
Van de Maagd Maria Moeder van onze Heer Jezus Christus. Ze is afwisselend Saint Mary, Moeder Maria, de Maagd Maria, de Theotokos, de heilige Maagd Maria, Maria, Moeder van God. Maria, als moeder van Jezus, is de Moeder van God

5: Katholieke Radio Luister online naar katholieke radiouitzendingen. Beluister Radio Maria in Nederland of Vlaanderen of Radio Spes vanuit Koekelberg. Volg het live getijdengebed in het Nederlands of in het Latijn. Luister naar gregoriaanse muziek. Luister ‘s zondags naar de eucharistieviering op VRT Radio. Beluister de laatste uitzending van Braambos/KTRO Radio, RKK Kruispunt, RKK Andersdenkenden of RKK Echo van Eeuwigheid.
6: De katholieke paus Directory Deze App geeft een map met gedetailleerde informatie van alle 266 katholieke pausen van Saint Peter t/m/ paus Franciscus. Deze app is een “must have” applicatie voor degenen die geïnteresseerd zijn in de katholieke geschiedenis of degenen die meer willen weten over de grote pausen kennen in het verleden. Je hoort dan over – Pausdom begin / einde – Voorganger / Opvolger – Geboortedetails – heiligverklaring (indien van toepassing)  – Feestdag – Gedetailleerde Biografie – Foto / schilderij van de paus
7: Katholieke Gebed Vertaler
Katholieke Gebeden vertaald in verschillende talen: Al deze gemeenschappelijke Gebeden in verschillende talen. Kruisteken. Onze Vader, Wees gegroet Maria,  Eer aan de Vader, Apostolische Geloofsbelijdenis, Gebeden aan Onze Lieve Vrouw, de Rozenkrans en nog veel meer

8: JongKatholiek
De Jong Katholiek App is je reismaatje voor onderweg. Standaard wordt deze automatisch gevuld met handige info en leuke items rond de komende katholieke jongerenevents, zoals de komende Wereldjongerendagen in Madrid en de jaarlijkse Katholieke Jongerendag in Den Bosch. Programma’s, plaats, reisinformatie en tips.

17 september 2014

Gezinsviering weekend 27 en 28 september
In het weekend 27, 28 september start de werkgroep Gezinsviering een nieuwe cyclus. Het thema van de eerste viering na de zomervakantie heeft als thema: Is jouw Ja echt Ja?

In de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand  is deze viering op zaterdagavond 27 september, in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel op zondagmorgen 11.00 uur. De werkgroep gezinsviering wil de kinderen er zoveel mogelijk actief bij betrekken. Als je graag als lezer  en of als helper mee wilt doen. Meld je zelf of via je ouders dan aan op een van de volgende adressen
Voor kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand:
Annie.van.Kuijk@ziggo.nl of angela.van.brunschot@home.nl
Voor kerk St. Jan te Kaatsheuvel: mjfa.smits@planet.nl
De werkgroep ziet je aanmelding graag tegemoet als je het tijdig doet krijg je het vieringboekje tijdig thuis zodat je weet wat je tijdens de viering moet doen. We zouden graag een flink aantal gezinnen met kinderen willen verwelkomen.

Smartphone apps
Voor de smartphone bestaan heel wat apps voor de gelovige gebruiker. Hieronder staan er alvast enkele genoemd.

1: bijbel.is  brengt het Nieuwe Testament in audio, met muziek en geluidseffecten. Makkelijk als je je uit de Bijbel wil laten voorlezen Je kunt de hele Bijbel lezen, zowel off- als online.
2: Psalmboek brengt uitkomst als je de melodie van een psalm bent vergeten. Je selecteert een psalm en downloadt de orgelmuziek. Je kunt ook meezingen.
3: Bijbel Op meer dan 130 miljoen apparaten over de hele wereld bekijken, lezen, luisteren en delen mensen de Bijbel met behulp van de als #1 beoordeelde Bijbel App—en dat helemaal gratis. Honderden Bijbel-vertalingen, honderden leesplannen en honderden talen. Voeg je eigen markeringen, bladwijzers en openbare of privé-notities toe. Creeër je eigen leeservaring. Toegang tot alles wanneer je verbonden bent met internet, of download een bepaalde vertalingen voor offline gebruik. Nu in de Bijbel App 5 vind je gloednieuwe mogelijkheden, die jou in staat stellen de Bijbel te ontdekken samen met jouw vrienden. Leer samen met hen wanneer je bekijkt wat zij ontdekken. LEES DE BIJBEL
* Stel de Bijbel App-interface in op een van de meer dan 30 talen.
* Eenvoudig kiezen uit honderden Bijbel-vertalingen, in meer dan 400 talen.
* Kies uit populaire vertalingen zoals de NBV, HTB en meer.
* Offline Bijbels: lees ook zonder toegang tot het internet (beschikbaar voor sommige vertalingen).
* Luister naar audio-Bijbels terwijl je andere dingen doet (audio-Bijbels kunnen niet gedownload worden, niet alle vertalingen zijn beschikbaar als audio-Bijbel).

Vaticaan eist bij VN veroordeling en bestrijding van IS

De terreur-militie ‘Islamitische Staat’ (IS) moet naar de mening van het Vaticaan afgesneden worden van geld- en wapenstromen.
De organisatie dient de toegang tot de oliemarkt ontnomen worden, eiste vandaag de permanente vertegenwoordiger van de H. Stoel, aartsbisschop Silvano Tomasi, bij de Verenigde Naties in Geneve. Tegelijk maande hij indirect islamitische religieuze leiders aan om de “barbaarse misdaden” van IS te veroordelen.
De diplomaat waarschuwde voor de gevolgen van een voortgezet “wereldwijd zwijgen”. Een niet toereikend antwoord op het geweld in Irak kan een verdere escalatie tot gevolg hebben. “Wat vandaag in Irak gebeurt, is al in het verleden gebeurd en kan morgen elders gebeuren.”
“Alle regionale en internationale spelers moeten het brute, barbaarse en onbeschaafde optreden van de criminele gevechtstroepen in Oost-Syrië en Noord-Irak uitdrukkelijk veroordelen”, zei Tomasi. De burgerlijke samenleving mag geen voorwerp van geopolitieke spelletjes worden, maar heeft duidelijke ruggesteun nodig. “Een bescherming die niet werkt, is geen bescherming.”
Vooral de leiders van de verschillende religies dragen “een bijzondere verantwoordelijkheid duidelijk te maken dat geen religie deze moreel verwerpelijke, gruwelijke en barbaarse misdaden kan rechtvaardigen”, benadrukte de vertegenwoordiger van de H. Stoel. Tomasi roept de VN op tot humanitaire hulp. Bovendien legde hij nadruk op een “recht op terugkeer” voor de verdreven christenen, Yezidi’s en andere groepen.

Lesbrief week van het katholiek onderwijs

Van 6 tot en met 10 oktober 2014 wordt op initiatief van de Nederlandse Katholieke Schoolraad de week van het katholiek onderwijs gehouden. Scholen worden opgeroepen om tijdens deze week uitdrukkelijker aandacht te besteden aan hun katholieke identiteit. Het is een week waarin scholen uitgenodigd worden om te laten zien hoe de katholieke identiteit van de  school concreet vorm krijgt.   Lesbrief ‘Feest vieren’ Om de week van het katholiek onderwijs op de basisscholen mede gestalte te geven brengen onderwijsreferent Mgr. Hendriks en de onderwijsgedelegeerden van de bisdommen gezamenlijk een lesbrief uit met als thema ‘Feest vieren’. Het gekozen thema sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek (die gelijktijdig plaatsvindt) en geeft de kinderen een ‘katholieke’ kijk hierop! In de lesbrief staan twee lessen voor de onder-, midden- en bovenbouw. Ook is er een gedeelte voor het team waarin o.a. 10 suggesties voor onderlinge dialoog en de basis voor een afsluitende schoolviering staan. Alle katholieke scholen uit Nederland is de lesbrief per post toegestuurd. De lesbrief met bijbehorende materialen is ook beschikbaar op www.katholiekonderwijs.nl

In het bisdom
Ook in het bisdom van ’s Hertogenbosch zijn de onderwijsgedelegeerden actief bezig om de week van het katholiek onderwijs gestalte te geven. Zij voorzien zowel scholen als parochies met  ideeën om de week van het katholiek onderwijs in te vullen en organiseren tijdens de week van 6 t/m 10 oktober enkele bijeenkomsten: Ronde Tafelgesprekken voor rectoren, directeuren voortgezet onderwijs in samenwerking met de KVSC Vrijdag 10 oktober van 10.00 tot 12.00 uur of maandag 13 oktober van 15.00 tot 17.00 uur Thema: Hoe geef ik als schoolleider vorm aan het identiteitsbeleid in de school?

  • Docenten vakgebied levensbeschouwing/godsdienst Maandag 6 oktober van 15.00 tot 17.00 uur of woensdag 8 oktober van 15.00 tot 17.00 uur Thema: verder denken over de inhoudelijke legitimatie van het vakgebied.
  • Ronde Tafel gesprek voor directeuren en kartrekkers identiteit in het primair onderwijsDinsdag 7 oktober van 9.00 tot 11.00 uur in Den Bosch (Parade 11) over de katholieke identiteit op scholen in bisdom van ‘s-Hertogenbosch. We gaan een open gesprek voeren over de worstelingen, maar zeker ook successen, met betrekking tot de identiteit. Hierbij hopen we elkaar te kunnen inspireren en te ondersteunen.
  • Voor vragen (ter ondersteuning) of om u in te schrijven voor een bijeenkomst kunt u een email sturen naar onderwijs@bisdomdenbosch.nl

10 september2014

Uitnodiging Heilig Vormsel
Durf jij te kiezen voor Jezus?

Beste tieners van groep 8, ouders en verzorgers,
Je bent begonnen met het laatste jaar van de basisschool. Dit wordt een belangrijk jaar. Je staat binnenkort voor grote keuzes; naar welke middelbareschool ga je en wat wil je later worden?
Toen je werd geboren, hebben je ouders ook al keuzes gemaakt zoals: Laten wij ons kind dopen en de Eerste Communie ontvangen of niet? Als je bent gedoopt en je hebt de Eerste Communie ontvangen dan kun je als je weer wat ouder bent ook nog het heilig Vormsel ontvangen.
Nu is nu aan jou om de volgende keuze te maken.
Durf jij te kiezen voor Jezus in het sacrament van het Vormsel?
Deze keuze hoef je niet alleen te maken. Je ouders, pastoor en de vormselwerkgroep willen je daar graag bij helpen. Wij nodigen jou graag met je ouders/verzorgers uit op:
Dinsdag 16 september op de Theresiaschool in Kaatsheuvel (Gasthuisstraat 9) om 19.00 uur.
Voor de tieners van Loon op Zand, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.

Wij zullen jullie alles vertellen over het vormselproject, “ In vuur en vlam”, dat geheel in deze tijd staat en jullie zeker zal aanspreken en inspireren.
De vormselvoorbereiding bestaat uit een zestal lessen van het vormselproject,
een bijeenkomst voor Kerstmis en voor Pasen en een terugkomles.
Elk jaar organiseert het bisdom Den Bosch een dag voor alle vormelingen van ons bisdom de Power of Firedag. Er is een speciaal programma met een Mis in de Sint Jan, een fakkeltocht met een percussionband door de binnenstad en ’s middags workshops, optredens en sport, spel en verschillende stormbanen om je verder uit te leven. De Power of Fire is op 11 april 2015. Alle vormelingen worden voor deze prachtige, gezellige en sportieve dag opgegeven en we gaan hier samen naar toe!
Je kunt op de informatieavond het vormselproject inzien en vragen stellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Pastoor P. Luijckx tel. 36 12 25 of e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
Diaken Dommeck tel. 06 20748596 e-mail: jdommeck@hotmail.com
Pastor Groos tel. 272517

Annie van Kuijk tel. 361513 e-mail: annie.van.kuijk.@ziggo.nl
Anita Lommers tel. 272847 e-mail: anitalommers@gmail.com
Deze informatie kunt u ook vinden op de parochie website: www.parochiewillibrord.nl

Werkgroep Eerste Heilige Communie.

Aan de ouders/verzorgers van groep 4

Beste ouders en verzorgers,
In onze parochie H. Willibrord zijn in de eerste helft van 2015 feestelijke Eucharistievieringen. Tijdens één van deze vieringen kan uw kind zijn/haar Eerste Heilige Communie ontvangen.
Het eerste sacrament in onze katholieke kerk is het H. Doopsel en daarop volgt de H. Eucharistie (het ontvangen van de H. Communie). Aan u als ouders/ verzorgers de keuze of u uw kind na het H. Doopsel ook wilt begeleiden naar het ontvangen van de H. Eucharistie.
De parochie biedt daarbij graag ondersteuning.
We nodigen u uit voor een informatieve ouderavond:
Maandag 22 sept. 20.00 uur: BS de Blokkendoos voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer

Dinsdag 23 sept. 20.00 uur: Aula Theresiaschool Gasthuisstraat 9 Kaatsheuvel voor de Communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle.

Er zal een korte uitleg gegeven worden over de Eerste Heilige Communie. Verder zullen we u meer vertellen over de voorbereiding. U kunt op de informatieve ouderavond het project inzien en er vragen over stellen. Hierbij voegen wij het aanmeldingsformulier zodat u dit tevoren al thuis kunt invullen en de doopgegevens van uw kind kunt opzoeken. Indien u vragen heeft, bel ons gerust.
Pastoor Luijckx tel. 361215 e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
Annie van Kuijk tel. 361513 e-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl
 De eerste kennismakingsbijeenkomst en les, met broodmaaltijd, voor uw kind is op:

Maandag 6 okt. HH. M.v.G. Kaatsheuvel in het parochiezaaltje.
Dinsdag 7 okt. St. Jans Onthoofding Loon op Zand in het parochiezaaltje.
Woensdag 8 okt. St. Jan Kaatsheuvel in het parochieel centrum.
Deze eerste bijeenkomsten beginnen om 17.30 uur en duren tot 19.30 uur.

Openstelling St. Jan in de maanden juli en augustus.
Als parochie kijken we dankbaar terug op deze periode. Het aantal bezoekers bedroeg ruim 1500.

De belangstellenden kwamen van heinde en ver. Er werden veel complimenten gegeven over de kerk als gebouw en haar uitstraling. Daarmee hebben we ons inziens voldaan aan een behoefte en tevens een steentje bijgedragen aan onze toeristische gemeente Loon op Zand.

Open monumentendag 13 september 2014.
Zullen de kerken St. Jan (Kaatsheuvel) en St. Jans Onthoofding (Loon op Zand) opengesteld zijn voor bezoekers.

Zondag 14 september feest van de Kruisverheffing
Achtergrond Het feest gaat terug tot de zogenoemde Helenalegende. Deze legende beschrijft hoe de heilige keizerin Helena, de moeder van keizer Constantijn de Grote, rond het jaar 325 een visioen zou hebben gehad. Daarin werd haar opgedragen naar Jeruzalem te trekken om aldaar het Kruis waaraan Christus was gestorven te gaan vinden. Dit verhaal is beschreven door de kerkvader Eusebius van Caesarea. Haar reis naar Jeruzalem zou een ware triomftocht zijn geworden, waarbij zij – hier en daar kerken stichtend – ook de relikwieën van de Drie Koningen zou hebben gevonden. Belangrijker was haar vondst van het graf van Christus (waarboven keizer Constantijn vervolgens de Heilig-Grafkerk liet verheffen) en de vondst van delen van het Heilig Kruis. Het Kruis zou zijn geïdentificeerd door Makarios, de patriarch van Jeruzalem. De Heilig-Kruisvinding (de gedachtenis aan deze gebeurtenis) werd al snel een feest in de Katholieke Kerk en werd gevierd op 3 mei. Sint Helena nam de overblijfselen van het Kruis deels mee naar Constantinopel en Rome. In Rome worden ze bewaard in de basiliek van Santa Croce in Gerusalemme, een kerk die deels werd gebouwd naast en boven de overblijfselen van het paleis van Helena. 14 september Hoewel het onbekend is wanneer het feest van Kruisverheffing werd ingesteld, is duidelijk dat de datum van 14 september is gekozen omdat 13 september de wijdingsdag is van de Heilig-Grafkerk in Jeruzalem. Daags na de herdenking van deze wijding werd steeds het Heilig Kruis vereerd, niet als herinnering aan het lijden van Christus, maar als aanbidding van het Kruis als teken van verlossing van de mensheid. Beeltenissen van het Kruis werden op die dag, letterlijk, omhoog gehouden om ze te tonen aan het volk. Vandaar de naam ‘Kruisverheffing’. Een afgeleide van dit ritueel is nog steeds aanwezig in de liturgie van Goede Vrijdag, wanneer de priester het kruis omhoogheft en zingt: Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit. Venite adoremus! (‘Zie het kruishout dat de verlossing van de wereld heeft gebracht! Laat ons aanbidden’).

4 september 2014

Maria-Geboorte

Maria-Geboorte of Geboorte van de Moeder Gods is een Mariafeest in de rooms-katholieke en de orthodoxe Kerk, dat jaarlijks wordt gevierd op 8 september. De Orthodoxie viert Maria’s geboorte met een aparte liturgie, in de Katholieke Kerk geldt het als feest en wordt gevierd zonder octaaf.
Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. De eerste bronnen die de viering van Maria’s geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria’s moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen (hoogoctaaf) geworden. Het octaaf werd in 1955 afgeschaft, terwijl het feest behouden bleef.
De datering op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de viering van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september).

 

Augustus 2014

Overledenen in juli, augustus
Kaatsheuvel
:

04 juli  Jeanne Beerens v. Dongen     78 jaar
15 juli  Wim van de Ven                    67 jaar
15 juli  Mien van Empel-Vermeer      89 jaar
16 juli  Herman Bool                          85 jaar
19 juli  Horst van Barneveld             75 jaar
19 juli  Annie Dieltjens-Donders       87 jaar

Loon op Zand:
30 juni Riet Breugel van Tilburg       90 jaar
15 juli Wim van de Ven                   70 jaar
15 juli Leo Vanbel                             77 jaar
17 juli Mien van Empel Vermeer     89 jaar
19 juli Annie Dieltjes Donders         87 jaar
11 aug. Jos van Berkel                       85 jaar
7 aug. Nelly Seelen Vermijs             89 jaar
10 aug. Mien van Noije Hamers         85 jaar

Dopen:
3 augustus   Anne dochter van Anne Rottiné en Jeli Datuin

10 augustus Brian zoon van Michel Klaassen en Agnieszka Szyper

Nieuws van Jong Bisdom Den Bosch
Na een hopelijk hele mooie vakantie, starten we in september met een nieuw school- en werkjaar. Dat willen we samen feestelijk inluiden op zondagmiddag 14 september. Van harte welkom dus bij Re-fresh: ofwel, open het jaar met Jong Bisdom Den Bosch

zondag 14 september van 13:00 tot 16:30
Plaats: Tuin Sint Petruskerk, Kloosterdreef 31, Eindhoven
Van 13.00-16.30 uur zijn tieners (12-15) en jongeren (16-30) welkom in de tuin van de Sint Petruskerk, Kloosterdreef 31 in Eindhoven. Daar organiseert het jongerenplatform een programma met muziek, een inspirerend verhaal, een uitdagend spel, een hapje en een drankje, maar vooral ook heel veel ruimte om elkaar weer te ontmoeten en te spreken na een lange vakantie. Kom jij ook om samen met ons het nieuwe school- en werkjaar goed te starten?! Aanmelden kan t/m 5 september via Facebook of via mail: jongeren@bisdomdenbosch.nl.(142)

Evangelisatie zonder lesjes en concepten
Actueel
door Redactie –( katholiek.nl) 21 augustus 2014

Tijdens zijn bezoek aan Korea benadrukte paus Franciscus dat de verkondiging van het christendom in Azië niet samenhangt met westers imperialisme. Hij moedigde juist de dialoog aan met andere culturen, net zoals de jezuïeten die in de zestiende eeuw naar China gingen en daar de taal en de cultuur leerden om een dialoog met de Chinezen aan te kunnen gaan.
Volgens Christine Pedotti, hoofdredacteur van het Franse tijdschrift Témoignage chrétien (christelijk getuigenis) verkeren we in het westen eigenlijk in dezelfde situatie. In een interview met Tertio geeft ze haar visie op de rooms-katholieke Kerk in Frankrijk: ‘We moeten opnieuw aanknopingspunten zoeken met onze cultuur’.
Een cultuur waarin er een grote honger naar spiritualiteit is: ‘Iedereen weet dat een leven niet volmaakt is met alleen maar materiële dingen. Er is meer nodig voor een zinvol leven. Heeft het christendom zoiets “meer” te bieden?’
Een definitief antwoord hierop heeft ze niet, maar ze weet wel dat ‘de nieuwe evangelisatie niet zal geschieden door lesjes en concepten’, maar door mensen die het evangelie ‘vlees en bloed geven en er zelfs hun leven voor riskeren’

Paus belt ouders onthoofde journalist
door  KN/Zenit/CC
John en Diane FoleyFoto: AP

Paus Franciscus heeft de ouders gebeld van James Foley, de Amerikaanse journalist die werd vermoord door de Islamitische Staat (IS). Franciscus condoleerde hen en zegde hun zijn gebed toe.
Vaticaans woordvoerder Federico Lombardi bevestigde dat de paus donderdagavond telefoneerde met John en Diane Foley. Hij deed geen verdere mededelingen over de inhoud van het gesprek.
Wraakoefening Deze week dook een filmpje van IS op, waarin Foley te zien is met een gemaskerde beul naast zich. In een volgend shot is zijn onthoofde lichaam zichtbaar. In het filmpje is te horen dat de moord een wraakoefening is voor de recente bombardementen op IS door de Verenigde Staten.
‘Stoppen’ Tijdens zijn persconferentie op de weg terug uit Korea, zei paus Franciscus dat het toegestaan is een “onrechtvaardige agressor” te stoppen. Hij voegde toe: “Ik onderstreep het werkwoord ‘stoppen’; ik zeg niet bombarderen, oorlog voeren – hem stoppen.”
Verenigde Naties De afweging of er sprake is van zo’n agressor, en zo ja, hoe die gestopt moet worden, moet volgens Franciscus gemaakt worden in de Verenigde Naties.
‘Misschien’ nodig Eerder al zei de Vaticaanse vertegenwoordiger bij de VN in Genève dat militair ingrijpen in Irak “misschien” nodig is

Over Jong Katholiek
De missie van Jong Katholiek is: jongeren samenbrengen en hen helpen om Christus en zijn Kerk te leren kennen. Jong Katholiek is een onderdeel van het Secretariaat van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap en valt direct onder de verantwoordelijkheid van de bisschoppenconferentie. Jong Katholiek voert de projecten uit in opdracht van het Officium Iuventutis (beleidsorgaan jongerenpastoraat van de bisschoppenconferentie), en legt daarover verantwoording af aan de bisschop-referent voor jeugd en jongeren, mgr. Mutsaerts Bekende projecten van Jong Katholiek zijn:

  • De Katholieke Jongerendag
  • De Wereldjongerendagen
  • Diaconaction
  • De nationale jeugdcollecte
  • De Jong Katholiek Leiderschapstraining
  • Taizé in Nederland
  • The Passion

27 augustus 2014

Vakantie voorbij en nu..

De zomervakantie 2014 loopt op zijn eind. De meeste mensen zijn weer aan het werk en bijna  alle scholen zijn aan een nieuw studiejaar begonnen. Ook de diverse werkgroepen in onze parochie beginnen weer met hun activiteit. Met uitzondering van enkele werkgroepen zoals: de kerkhofploeg en de groep Kleding voor Letland tijdens de vakantie hebben de mensen van deze groepen gewoon doorgewerkt
Een compliment is hiervoor op zijn plaats. Wie ook een compliment verdienen zijn de vrijwilligers die de maanden juli en augustus er door hun aanwezigheid voor gezorgd hebben, dat zij de bezoekers van de kerk St. Jan van informatie konden voorzien. Van de “open”middagen is volop gebruikt gemaakt. Met voldoening kijkt men terug op deze periode.
Maar nu verder: de werkgroep Gezinsviering werkt momenteel aan de viering van september. Op zaterdag 27 september in de kerk St. Jans Onthoofding (Loon op Zand) en zondag 28 september in de St. Jan( Kaatsheuvel) begint de nieuwe cyclus. Elke vierde weekend van de maand zal er een viering zijn,die afgestemd wordt op gezinnen met kinderen. Uiteraard is iedereen hierbij welkom.
Tijdens deze vieringen willen we de kinderen zoveel mogelijk actief betrekken. Zij kunnen een stukje tekst lezen of een taakje uitvoeren. Kinderen krijgen, indien dit mogelijk is, voor deze vieringen een uitnodiging via school(Loon op Zand) of via een e-mail bericht. Aanmelden kan ook bij de pastoraal assistente mevr. A. van Kuijk  (annie.van.kuijk@ziggo.nl) voor Loon op Zand en voor Kaatsheuvel bij het Parochieel Centrum aan de Hoofdstraat 34  tel. 272515 openingstijden ma t/m vrij 09.30 u -11.30 u
Werkgroep H. Vormsel: Men is druk bezig met de planning. De informatieavond voor ouders en as. vormelingen vindt plaats in september. De uitnodiging hiervoor krijgt u via school en is ook te vinden op de parochie website: www.parochiewillibrord.nl .
Werkgroep Eerste Communie: ook deze groep is bezig met de planning. De informatieve ouderavonden zijn in september. De informatie krijgt u ook nog via de diverse scholen en is te vinden op de parochie website: www.parochiewillibrord.nl

Europese bisschoppen roepen Verenigde Naties op een eind te maken aan het geweld in Irak

De Raad van Europese Bisschoppenconferenties roept de internationale gemeenschap op om spoedig maatregelen te nemen tegen de gruwelijke daden van geweld tegen christenen en andere religieuze minderheden in Irak. Ze doen dit in een brief aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ondertekend door de voorzitters van alle aangesloten bisschoppenconferenties.
Ook de verschillende regeringen in Europa en de Europese Unie ontvangen deze brief met het verzoek zich aan te sluiten bij deze oproep. De Europese bisschoppen hopen dat andere organisaties en instituties op cultureel en religieus gebied zich aansluiten bij hun veroordeling van de schending die in Irak gaande is van het recht op leven, veiligheid en religieuze vrijheid. Het is urgent, schrijven de bisschoppen, dat er concrete humanitaire maatregelen worden getroffen in antwoord op de hopeloze situatie van de Iraakse christenen en andere minderheden. Ze hopen dat ook in deze kwestie de internationale gemeenschap in staat is en bereid om met spoed de hulp te bieden die voor de vele vluchtelingen nodig is, en er voor zal zorgen dat deze in veiligheid terug kunnen keren naar hun huizen, dorpen en steden. De Katholieke Kerk in Europa wil haar betrokkenheid tonen met allen die nu leven in angst en verschrikking. De Kerk spant zich in om tekens van solidariteit te stellen door concrete hulp te bieden, hulp die al onderweg is om de getroffen mensen en gezinnen te ondersteunen. De bisschoppen verzekeren de slachtoffers van hun gebeden om vrede en verheffen nu hun stem ten behoeve van deze en alle slachtoffers van oorlog en geweld die lijden en hopen op solidariteit vanuit de rest van de wereld. De bisschoppen laten hun stem horen in de dringende oproep aan de Verenigde Naties om te handelen met urgentie.
Ook paus Franciscus heeft op woensdag 13 augustus, een dringend beroep gedaan op de Verenigde Naties naar aanleiding van wat er momenteel gebeurt in Irak. De Heilige Vader schreef een brief aan de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon

Nieuwe tekst van het “Onze Vader” voor Nederland en Vlaanderen
Den Bosch, 14 augustus 2014.

Met de publicatie van het “Klein Missaal voor de Nederlandse Kerkprovincie” beschikt Nederland vanaf vandaag over een eerste resultaat van de intensieve samenwerking tussen de bisschoppen van Nederland en Vlaanderen. Deze samenwerking is gericht op een herziening van de bestaande vertaling van het Romeins Missaal, die dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw. De Romeinse Congregatie voor de Eredienst heeft op 10 juni 2014 haar goedkeuring verleend aan de uitgave van het “Klein Missaal”.
Deze ingekorte uitgave van het missaal bevat naast de nieuwe vertaling van de orde van dienst voor de mis ook de eerste vier eucharistische gebeden, en telkens een versie van de eucharistische gebeden voor verzoening en voor bijzondere omstandigheden. Ook bevat het een dertigtal misformulieren en een aantal prefaties. Onze Vader Bijzonder is de aangepaste, gemeenschappelijke vertaling van het Gebed des Heren, het “Onze Vader”, waarvan tot nu toe in Nederland en Vlaanderen verschillende versies in omloop zijn.Door de werkzaamheid van de “Commissio mixta”, de gezamenlijke commissie van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen, is er nu wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben inmiddels zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend. De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt:
“Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.”

Voor Nederland zal de Nederlandse Bisschoppenconferentie op een later tijdstip bekend maken, vanaf welk ogenblik de nieuwe misteksten en de aangepaste versie van het “Onze Vader” in de liturgie gebruikt mogen worden

20 augustus 2014

Extra collecte voor de MIVA tijdens de Eucharistievieringen in het weekend van 23 en 24 augustus
De collecte is bestemd voor onderstaande doelen. Mogen we op uw bijdrage rekenen?

Help jongeren met een handicap in Burkina Faso en Uganda
De opbrengst van de MIVA-collecte in de katholieke kerken gaat dit jaar naar vervoersmiddelen voor albino’s in Burkina Faso en communicatiemiddelen voor gehandicapten in Uganda. Deze mensen hebben onze steun heel hard nodig

Pionier Fabéré
Fabéré helpt albino’s in Burkina Faso. Albino’s hebben slechte ogen en hun huid is heel gevoelig voor zonlicht. Fabéré geeft ouders van albinokinderen zonnebrandcrèmes. Deze crèmes zijn voor hen onbetaalbaar. Zonder bescherming verbrandt en ontsteekt hun huid, en hebben ze een grotere kans op huidkanker. Fabéré zorgt ook voor schoolboeken met een groter lettertype, zodat albino’s ondanks hun slechte ogen kunnen leren lezen. Daarnaast hebben albino’s te lijden onder vooroordelen en discriminatie. Fabéré is zelf albino en kent deze problemen als geen ander. Hij organiseert bijeenkomsten en maakt albinisme bespreekbaar. Fabéré heeft een terreinwagen nodig om meer albino’s in een groter gebied te bereiken

 Pionier Henry
Henry helpt gehandicapte jongeren in Uganda. Deze kinderen worden als minderwaardig gezien. Voorzieningen zijn er niet voor hen en vaak worden ze uit schaamte afgestoten door hun familie. Henry helpt deze jongeren met hun ontwikkeling zodat ze kunnen deelnemen aan de maatschappij. Hij zorgt voor onderwijs, regelt medische hulp en probeert de jongeren economisch zelfstandig te maken. Henry is zelf gehandicapt en zit in een rolstoel. Hij praat veel met mensen in Uganda om hun houding te veranderen en de positie van gehandicapten te verbeteren. Henry heeft communicatie-apparatuur nodig voor zijn bijeenkomsten

Bisschoppenconferentie roept op tot gebed voor vervolgde christenen in onder meer Irak
De Nederlandse bisschoppenconferentie deed een oproep om op 15 augustus, het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, te bidden voor de in de knel geraakte en vervolgde christenen wereldwijd en vooral in het Midden-Oosten. De voorzitter van de conferentie, kardinaal Eijk, noemt het schokkend en hartverscheurend hoe christenen uit een gebied waar het christendom zo lang en diep geworteld is, op de vlucht worden gejaagd.

De bisschoppen sluiten zich met de oproep tot voorbede aan bij het initiatief van de Italiaanse bisschoppen die al eerder hun parochies en parochianen gevraagd hebben dit te doen. Het is bovendien in aanvulling op het diplomatieke initiatief van de Heilige Stoel, die in een brief aan meer dan 170 staten heeft opgeroepen tot hulp aan de christenen in Irak en andere gebieden in het Midden-Oosten. Deze oproep maakte aartsbisschop Dominique Mamberti, secretaris van de sectie Relaties met Staten van het Staatssecretariaat, vorige week, 30 juli, bekend op Radio Vaticana. Het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel maakt zich grote zorgen over het lot van de christenen in het Midden-Oosten. Aanleiding tot het diplomatieke initiatief is de verdrijving van christenen uit de Noord-Iraakse stad Mosoel door de extremistische militie Islamitische Staat (IS). In Nederland werd in Enschede op zondag, 3 augustus, een stille tocht gehouden op initiatief van de Syrische-orthodoxe gemeenschap in Nederland, waarbij vele christenen van andere kerkgenootschappen zich aansloten. Tussen de vier- en vijfduizend mensen vroegen zo aandacht voor de schrijnende situatie van christenen in het Midden- Oosten. In bedevaartsoord Lourdes is op zaterdag, 2 augustus, een bijzondere noveen voor christenen in het Midden-Oosten van start gegaan. Negen dagen lang zal er worden gebeden voor vervolgde christenen met name in Irak.

Maria Koningin
Datum: vrijdag 22 augustus 2014 Koningin van de engelen, koningin van de vrede, koningin van het gezin. In 1955 werd door paus Pius XII het feest van Maria Koningin ingesteld, te vieren op 31 mei. Nu wordt het gevierd een week na Maria Tenhemelopneming. Volgens de geheimen van de rozenkrans volgt na het feest van 15 augustus de kroning van Maria in de hemel. Een logischer plaats dus op 22 augustus. Op het eind van de litanie van Loreto wordt Maria herhaalde malen aangeroepen als koningin: – Koningin van de engelen – Koningin van de vrede en sinds kort door paus Johannes Paulus II ook met de titel: Koningin van het gezin Apostel Bartolomeüs   (het verhaal van een heilige) Datum: zondag 24 augustus

Bartolomeüs (of Bartholomeus) is een van de twaalf apostelen. De Rooms-katholieke Kerk herdenkt Bartolomeüs op 24 augustus, Bartolomeüs werd in de eerste eeuw in Kana in Galilea geboren. Volgens de overlevering heeft hij na Christus’ Hemelvaart het evangelie in Perzië, Armenië en India verkondigd. Beroemd was Bartolomeüs vooral om zijn genezingen van geesteszieken. Ook zou hij de dochter van de Armeense koning van haar bezetenheid genezen hebben. Hierna bekeerde de gehele hofhouding zich tot het christelijk geloof. Woedende heiden priesters stookten de broer van de koning daarop op de bevolking tegen Bartolomeüs te keren. Hij werd door soldaten gevangen genomen en gemarteld. Hij kreeg de Perzische doodstraf. (levend gevild). Zo stierf hij de marteldood en moest hij de beker drinken die Jezus hun voorzegd had. Zijn lichaam werd eerst naar het eiland Lipari ( ten noorden van Sicilië) overgebracht, van daar naar Benevento en ten slotte naar Rome op het eiland in de Tiber. Deze gedenkdag is de dag van zijn overbrenging naar Rome. De naam van de heilige is op een wrange manier verbonden met Bartolomeüsnacht of (Parijse) Bloedbruiloft, de moordpartij op de hugenoten (protestanten), door katholieke aanhangers van de Franse koning die in Parijs plaatsvond in de nacht van 23 op 24 augustus 1572. Hierbij stierven 20.000 à 30.000 mensen.
Weerspreuk
Een weerspreuk die verband houdt met zijn naamdag: “Zoals (het weer op) Bartolomeüs is, blijft ‘t gans de herfst gewis.” Patroon van: boekbinders, mijnwerkers, slagers, kleermakers, boeren, bakkers, herders, schoenmakers, wijnboeren, leerlooiers. Beschermheilige tegen: zenuwziekten, stuiptrekkingen, huidziekten

13 augustus 2014

Vakantieperiode

We maken er u op attent dat tijdens de vakantieperiode van het pastorale team er in de parochie H. Willibrord een gewijzigd  rooster van vieringen is. De dagen en tijden hiervan zijn telkens te zien in het vieringen overzicht

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel

U bent in de maand augustus iedere dag welkom van 13 uur tot 17 uur om de, bij de parochie H. Willibrord horende, kerk St. Jan te bezichtigen Adres: Hoofdstraat 36 Kaatsheuvel
De openstelling van de kerk blijkt te voldoen aan een behoefte. Ook voorbije weekend kan er worden terug gekeken op een groot aantal bezoekers.

15 augustus Maria ten Hemelopneming 

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming en gedenkt hiermee het feit dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door God in de hemel werd opgenomen.
In het dagelijks taalgebruik wordt Maria Tenhemelopneming ook wel Maria Hemelvaart genoemd. Het is evenwel niet zo dat Maria uit eigen kracht “ten hemel gevaren” is, zoals dat geldt voor haar Zoon (Hemelvaart). Het feest lijkt zich te hebben ontwikkeld uit de jaarlijkse viering van de wijding van een Maria-kerk tussen Jeruzalem en Betlehem. Dit feest werd zeker al rond 430 gevierd. In de Katholieke Kerk wordt het sinds ongeveer 700 gevierd als een hoogfeest, in de Orthodoxie is het al ruim een eeuw eerder als feestdag bekend. Het geloof in de Ten Hemelopneming van Maria dateert uit de oudheid en is tenminste al sinds de 6e eeuw gedocumenteerd. De vermelding in bijvoorbeeld de Transitus Mariae-geschriften uit die periode zijn weliswaar van geen betekenis als historisch getuigschrift, maar geven wel aan dat de dood van Maria als theologische vraagstelling actueel was. Voor de Latijnse Kerk verkondigde paus Pius XII in 1950 de Tenhemelopneming van Maria als dogma fidei en legde dit neer in de Apostolische Constitutie Munificentissimus Deus. Voor de Oosterse Kerk geldt geen specifieke dogmatische formulering van de tenhemelopneming en wordt dit traditioneel aangeduid met het “Ontslapen vanMaria” of het “Ontslapen van de Moeder Gods”

Wanneer wordt iemand heiligverklaard?

Door de eeuwen heen zijn vele bijzondere mensen heilig verklaard. Naar schatting zijn er meer dan 10.000 heiligen en zaligen in de rooms-katholieke kerk. Van de bekendste en belangrijkste heiligen lees je hun levensbeschrijving (‘hagiografie’) en aanvullende verwijzingen.
Canonisatie is het proces dat de Kerk start om een mens heilig te verklaren. Honderden jaren lang, vanaf de eerste martelaren van de vroeg-christelijke kerk werden heiligen publiek gekozen, vaak door lokale gelovigen en priesters. Hoewel dit een op en top democratische weg is om heiligen te erkennen, zijn sommige verhalen onklaar, legendarisch en soms gewoonweg niet naar waarheid. Geleidelijk namen bisschoppen en later het Vaticaan de erkenning van heiligen over. Dit proces is regulier vanaf de tiende eeuw, toen paus Johannes XV een begin maakte met ‘centrale’ heiligverklaringen.
In 1983 veranderde paus Johannes Paulus II veel aan het proces voor de heiligverklaring. Het proces begint na iemands dood. Vaak wordt dit proces na vele jaren na hun dood gestart. De lokale bisschop onderzoekt leven en werken van de ‘kandidaat-heilige’. Er komt een levensschets aan de hand van getuigen, deskundigen en geschriften van of over de kandidaat. De kandidaat wordt dan “Dienaar Gods” genoemd. Wanneer ook de eerste daadwerkelijke onderzoeken in Rome door de Congregatie van de Heiligverklaringen positief zijn, krijgt de kandidaat de titel “eerbiedwaardig.”
De zogenaamde eerbiedwaardigheid is het voorstadium van de zaligverklaring. Dit vereist een wonder als bewijs dat de overledene in de hemel is en voor ons bemiddelt. Opnieuw zal dit worden onderzocht, waarna de paus als goedkeuring de persoon zalig verklaard.
Als daarna nog een (of meerdere) wonderen zich erkend voordoen, kan de paus de zalige heiligverklaren. De titel van ‘heilige’ zegt ons dat de overledene een geheiligd leven leidde, nu in de hemel is en vereerd wordt door de Kerk. De canonisatie ‘maakt’ geen mens tot heilige, het erkent datgene dat God al heeft gedaan. De heilige wordt ingeschreven in de canon, de lijst der heiligen. Aan de plechtige verklaring van de paus gaat een langdurig en uitvoerig onderzoek vooraf. Hierbij spelen verschillende criteria een rol zoals wonderen.
Met een heiligverklaring verordonneert de Kerk een gelovige niet tot de hemel. Daarentegen verkondigt de Kerk met een heiligverklaring haar vertrouwen, dat de betreffende persoon de nabijheid van God heeft bereikt. De Kerk bidt daarom niet meer voor deze gelovige, maar met hem of haar, zodat “de pelgrimerende Kerk zich in haar gebed verenigt met het gebed van de heiligen, wier voorspraak zij inroept.” De heilige is tot voorspraak van de gelovigen bij God

Heiligen en Martelaren

Heiligen
Heiligen zijn mannen of vrouwen die onder Gods bijzondere bescherming stonden tijdens hun leven en in wie Gods genade zich op een zeer duidelijke wijze manifesteerde. Als een geloofsgemeenschap in de oude Kerk meende dat iemand uit hun midden een heilige was, werd zijn/ haar lichaam opgegraven (elevatio). Dat werd vervolgens naar het altaar in een kerk gebracht (translatio). Daar werden de stoffelijke resten opnieuw begraven (depositio). Scherpe criteria voor een canonisatie bestonden niet. Martelaren

Martelaren zijn mensen die – ondanks vaak wrede martelingen – standvastig blijven in het geloof. Door de dood gaan ze over naar de hemel. Medechristenen zorgden voor de begrafenis van hun lichaam. Op hun sterfdag kwam men jaarlijks samen bij het graf. Immers, hun sterfdag was tevens een feestdag: op die dag waren ze de hemel binnengegaan. Later bouwde men kerken boven die graven. Na 313 konden christenen hun geloof openlijk belijden. De vervolgingen hielden op. Dan ontstaat een ander type heilige: mannen, vrouwen en kinderen die het christelijk geloof soms ook prediken en uitdragen zonder dat ze belaagd worden.

Heiligverklaring

Vanaf het jaar 1000 werd het pauselijk gezag steeds sterker. Ook de heiligverklaring werd langzamerhand onderworpen aan regels. Een canonisatie kon eerst plaatsvinden, nadat voldaan was aan drie criteria: de heilige in spe moet de leer van de kerk hebben uitgedragen, hij/ zij moet een onberispelijk leven hebben geleid en er zou na zijn/ haar overlijden minstens een wonder moeten hebben plaatsgevonden op zijnof haar voorspraak

6 augustus 2014

Vakantieperiode
We maken er u op attent dat tijdens de vakantieperiode van het pastorale team er in de parochie H. Willibrord een gewijzigd  rooster van vieringen is. De dagen en tijden hiervan zijn telkens te zien in het vieringen overzicht

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel
U bent in juli en augustus iedere dag welkom van 13 uur tot 17 uur welkom om de kerk te bezichtigen Adres: Hoofdstraat 36 Kaatsheuvel
De openstelling van de kerk blijkt te voldoen aan een behoefte. Er komen niet alleen “ kijkers” binnen maar ook mensen die geknield in een bank een tijdje willen bidden. De onderstaande tekst geeft u meer informatie over de mogelijkheid van het gebed.

Katholieken en hun bezinning
Bidden. Je richten tot God

Als bidden ‘je richten tot God’ is, kom je op de vraag wie God eigenlijk is. Volgens de christelijke kerken is God één goddelijke natuur die bestaat uit drie personen: de heilige Drie-eenheid. Christenen richten zich in hun gebed tot God de Vader, zijn Zoon Jezus en tot de heilige Geest. Voor katholieke christenen is het ook mogelijk de voorspraak van heiligen en vooral van Maria, de moeder van Jezus, in te roepen. Veel mensen van deze tijd ervaren God als een energie of als ‘iets’. De vraag is nu of ‘je richten tot het goddelijke’ ook bidden is. In de meer enge, christelijke definitie mag iets alleen bidden heten als de biddende zich richt tot de persoonlijke God; ruimere definities duiden elk bezig zijn met het goddelijke of de geestelijke wereld aan als bidden.

Vaste en persoonlijke gebeden
Een van de meest bekende vormen van gebed in de katholieke kerk is het bidden van ‘vaste gebeden’. De bekendste vaste gebeden zijn het Onze Vader en het Weesgegroet. De meeste gebeden in de rooms-katholieke liturgie zijn ook vastgesteld en worden formuliergebeden genoemd. Vaste gebeden – zoals de psalmen – kunnen ook zingend gebeden worden. Naast de vaste gebeden zijn er vele vormen van persoonlijk gebed. In een persoonlijk gebed formuleert de biddende zijn gebed in zelfgekozen woorden. In veel persoonlijke gebeden wordt aan God, Jezus, de Heilige Geest of Maria gevraagd om hulp, kracht, genezing of bescherming. Naast deze vragende (smeekgebeden) zijn er ook dankgebeden waarin de biddende dankt voor ontvangen gaven.

Is bidden je richten tot God of tot de geestelijke wereld?
Biddende christenen, zowel katholieken, protestanten als oosters-orthodoxen richten zich meestal tot God de Vader, Jezus Christus of de heilige Geest als zij bidden. Maar specifiek voor katholieken en oosters-orthodoxen is dat zij naast de Drie-eenheid ook nog vele andere geestelijke wezens in gebed kunnen aanroepen. Sommige rooms-katholieken en oosters-orthodoxe vragen in hun gebed veelvuldig om de voorspraak van Maria, de moeder van Jezus, en van vele heiligen. Bidden op voorspraak van Maria of een heilige betekent dat men de betreffende heilige vraagt voor de biddende ten beste te spreken bij God (voor spreken). Dit vragen om een gunst via een heilige is een poging de grote kloof tussen God en mens door een bemiddelaar in de geestelijke wereld te dichten. Katholieken en oosters-orthodoxen kunnen ook nog andere geestelijke wezens aanroepen zoals engelen en de zielen van overledenen. Aan engelen, aartsengelen of beschermengelen, wordt om bescherming gevraagd. Hoewel voor overledenen wordt gebeden dat ze snel bij God mogen zijn, wordt hun soms gevraagd voorspreker te zijn bij God.

Gebeden in de liturgie van de katholieke kerk
De liturgie van de Eucharistie (oftewel heilige Mis) in de rooms-katholieke kerk bestaat voor een belangrijk deel uit een reeks vastgestelde gebeden die zowel gebeden als gezongen kunnen worden. Het openingsgebed, het Heer Ontferm U (Kyrië, gebed om ontferming), het Gloria (lofprijzend gebed), de tussenpsalm, de doxologie (dankzegging na het evangelie), de geloofsbelijdenis (het Credo), het eucharistisch- of tafelgebed met daarin opgenomen het Heilig, Heilig, Heilig (Sanctus), het Onze Vader (Pater Noster), het Lam Gods (Agnus Dei: gebed om zonden vergeving), het slotgebed en de zegenbede zijn terugkerende gebeden in de meeste eucharistievieringen. De terugkerende vaste gebeden – die in veel eucharistievieringen gezongen worden en daarom vaste gezangen genoemd worden (Kyrië, Gloria, Credo, Sanctus, Pater Noster, Agnus Dei) zijn door vele componisten in hun Latijnse versie op muziek gezet. De vaste gebeden in de rooms-katholieke liturgie vormen een afwisseling van lofprijzing, dankgebed en smeekgebed. In de lofprijzing wordt Gods naam geprezen, in de dankgebeden wordt dank gezegd voor verkregen gaven, in de smeekgebeden worden de noden van de wereld voor God gebracht. De voorbeden in een eucharistieviering zijn het moment waarin het gebed het meest actueel en specifiek op persoonlijke en maatschappelijke noden gericht is

Paus organiseert interreligieuze voetbalwedstrijd
Het Olympisch stadion van Rome is op 1 september het toneel van een interreligieuze voetbalwedstrijd. Paus Franciscus had die wens en heeft de organisatie van de wedstrijd toevertrouwd aan de toekomstige vice-voorzitter van Inter Milan, Javier Zanetti.
Volgens L’Osservatore Romano hebben de oud-voetbalsterren Roberto Baggio (Italië) en Zinedine Zidane (Frankrijk) al toegezegd. Ook Lionel Messi, Francesco Totti en Gianluigi Buffon zijn van de partij. José Mourinho is waarschijnlijk de toptrainer van de dag voor de vriendschappelijke wedstrijd.
De spelers zullen tijdens de wedstrijd een voetbalshirt met de regenboogkleuren van de vredesvlag dragen als teken van de verstandhouding en de wens naar dialoog.
Het is nog niet bekend of paus Franciscus zelf de wedstrijd bijwoont. Dat de paus de verbindende kracht van voetbal ziet, werd duidelijk tijdens het afgelopen WK in Brazilië. Toen twitterde Franciscus: ‘De wereldbeker brengt mensen van verschillende landen en godsdiensten bijeen. Moge sport altijd de cultuur van de ontmoeting promoten’

Film over paus Franciscus in de maak
door Eric van den Berg – 19 juli 2014
De Italiaanse regisseur Daniele Luchetti start in oktober dit jaar met opnames voor de eerste film over paus Franciscus. Dat meldt de Italiaanse radiozender RAI2.
Luchetti wil de biopic maken omdat hij gefascineerd is geraakt door de openheid van de paus over diverse onderwerpen. “Ik wil het verhaal van Franciscus vertellen voordat hij paus werd,” zei Luchetti.
De werktitel van de film is ‘Call me Francesco’. Het verhaal is gebaseerd op het boek ‘Francisco, el Papa de la gente’ van Evangelina Himitian.
De regisseur Luchetti is het meest bekend voor zijn film ‘Mijn broer is enig kind’, een verhaal van twee broers die in de jaren zestig opgroeien in een klein Italiaans stadje nabij Rome. Zijn korte film ‘Il portaborse’ met Nanni Moretti uit 1991 ging over politieke corruptie in Italië.
De Argentijnse acteur Rodrigo de la Serna (bekend van ‘The motorcycle diaries’) speelt mogelijk de rol van Jorge Bergoglio volgens de Italianse tv. Zijn naam is werd in september vorig jaar in verband werd gebracht met een film over paus Franciscus. Toen kondigde de Argentijnse regisseur Alejandro Agresti aan de financiering van een film over de paus voor te bereiden.
De verwachting is dat de film van Lucchetti in 2015 wordt uitgebracht. Van de opnames wordt ook een televisieserie gemaakt. In april van dit jaar verscheen al een documentaire over Bergoglio.

Juli 2014

30 juli 2014

Film over paus Franciscus in de maak
De Italiaanse regisseur Daniele Luchetti start in oktober dit jaar met opnames voor de eerste film over paus Franciscus. Dat meldt de Italiaanse radiozender RAI2.
Luchetti wil de biopic maken omdat hij gefascineerd is geraakt door de openheid van de paus over diverse onderwerpen. “Ik wil het verhaal van Franciscus vertellen voordat hij paus werd,” zei Luchetti.
De werktitel van de film is ‘Call me Francesco’. Het verhaal is gebaseerd op het boek ‘Francisco, el Papa de la gente’ van Evangelina Himitian.
De regisseur Luchetti is het meest bekend voor zijn film ‘Mijn broer is enig kind’, een verhaal van twee broers die in de jaren zestig opgroeien in een klein Italiaans stadje nabij Rome. Zijn korte film ‘Il portaborse’ met Nanni Moretti uit 1991 ging over politieke corruptie in Italië.
De Argentijnse acteur Rodrigo de la Serna (bekend van ‘The motorcycle diaries’) speelt mogelijk de rol van Jorge Bergoglio volgens RAI2. Zijn naam is werd in september vorig jaar in verband werd gebracht met een film over paus Franciscus. Toen kondigde de Argentijnse regisseur Alejandro Agresti aan de financiering van een film over de paus voor te bereiden.
De verwachting is dat de film van Lucchetti in 2015 wordt uitgebracht. Van de opnames wordt ook een televisieserie gemaakt. In april van dit jaar verscheen al een documentaire over Bergoglio

Vliegramp Oekraine
Tot onze grote ontzetting hebben wij allen kunnen horen van de grote vliegramp die boven Oekraine heeft plaatsgevonden op donderdag 17 juli j.l. Het leven van 298 personen die de vlucht naar hun eindbestemming niet mochten halen, werd onbarmhartig beëindigd. Mensen, jong en ouder, samen of alleen, op reis voor vakantie, werk of andere doeleinden. Onder hen ook vele gezinnen met kinderen. Onbeschrijfelijk leed in familie-, vrienden- en kennissenkringen, maar ook op de werkvloer van bedrijven,  instellingen en verenigingen. Deze week sprak ik al drie mensen die verongelukte mensen uit hun buurt kenden of via hun werk te maken krijgen met de processen rond goede afwikkeling van zaken en het identificatieproces van de omgekomenen. Huizen staan leeg, families zijn verdwenen of zijn incompleet geworden. Wij weten wel dat dit ook gebeurt op plaatsen waar oorlog is, bomaanslagen worden gepleegd, natuurgeweld haar gang gaat of ander geweld plaatsvindt, hier tref het vele Nederlanders en dan komt het, zoals men zegt op een andere wijze heel dichtbij. Met elkaar kunnen wij medemensen dragen, want vele harten zullen leeg voelen en overmand zijn door onnoembaar verdriet, machteloosheid en kwaadheid. Tijdens de Eucharistievieringen in onze parochie H. Willibrord zullen wij stilstaan bij deze vliegramp door gebed en een kaars laten branden als een licht en kracht in een doodse duisternis van verdriet en gemis voor de nabestaanden. Wilt u ons ondersteunen in onze gebeden? Namens het pastorale team

Pastoor Luijckx

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel
U bent in juli en augustus iedere dag welkom van 13 uur tot 17 uur welkom om de kerk te bezichtigen Adres: Hoofdstraat 36 Kaatsheuvel
De openstelling van de kerk blijkt te voldoen aan een behoefte. Tot nu toe hebben we gemiddeld zo’ n 27 bezoekers per middag mogen begroeten. Zij kwamen uit alle provincies van ons land, zelfs Brazilianen namen een kijkje.

Vakantieperiode
We maken er u op attent dat tijdens de vakantieperiode van het pastorale team er in de parochie H. Willibrord een gewijzigd  rooster van vieringen is. De dagen en tijden hiervan zijn telkens te zien in het vieringen overzicht.

Godsdienst onderwijs op katholieke scholen.
Men krijgt dikwijls te horen dat er op katholieke basisscholen geen godsdienstonderwijs meer wordt gegeven. Toch zijn de hulpmiddelen hiervoor aanwezig, zo is er recent een nieuwe catechesemethode gepresenteerd. Zie onderstaand artikel.

7 juli 2014

Kardinaal Eijk neemt laatste deel methode ’Het Licht op ons pad’ in ontvangst
Op het aartsbisdom Utrecht heeft kardinaal Eijk enkele weken terug de derde en afsluitende boekenreeks van de nieuwe catechesemethode ‘Het Licht op ons pad’ overhandigd gekregen. Dat gebeurde door John Marx, hoofdredacteur van de reeks en Marjet de Jong, van uitgeverij Adveniat. De kardinaal sprak zijn vertrouwen uit in deze methode, die een diepere kennismaking met het katholieke geloof mogelijk maakt voor jeugd en jongeren van elke leeftijd.

Kardinaal Eijk: “Vanaf medio jaren zestig is er geen systematische geloofscursus meer geweest voor kinderen. Op allerlei manieren heeft men op lokaal niveau materiaal ontwikkeld. Nu is er weer een goede methode die alle aspecten van het geloof stap voor stap belicht. Aan dit grote project is vijf jaar met grote zorg gewerkt, het is nu voor iedereen beschikbaar. Dat vervult ons met dankbaarheid. Pastores, catecheten, docenten en vrijwilligers kunnen ermee werken. Ik hoop dat het veel kinderen zal brengen tot een persoonlijke relatie met Jezus Christus.” Enkele dagen eerder was ‘Het Licht op ons pad’ aangeboden aan de aartsbisschop van België, mgr. Léonard, de pauselijke nuntius in België, mgr. Giacomo Berloco en aan de pauselijke nuntius in Nederland, mgr. André Dupuy, via wie het zijn weg zal vinden naar het Vaticaan. Tijdens de presentatie wees Kardinaal Eijk erop dat in september in Utrecht een nieuwe driejarige catecheten-opleiding van start gaat voor vrijwilligers. “In deze opleiding zal zeker aandacht worden besteed aan Het Licht op ons pad,” zei hij. Vijfentwintig mensen hebben zich hiervoor al aangemeld. John Marx van het bisdom Roermond, projectleider en hoofdredacteur van het project Het Licht op ons pad, maakte bekend dat aansluitend nog twee uitgaven in de maak zijn: bijpassende projecten voor de voorbereiding van het heilig Vormsel en van de eerste heilige Communie. “Hiernaar werd door pastores en vrijwilligers de laatste tijd steeds vaker gevraagd,” aldus Marx

Jaarprogramma jongeren en tieners bekend
Op  vrijdag 11 juli sloten de jongeren uit ons bisdom hun werk- en schooljaar samen af tijdens het tuinfeest in Zaltbommel. De 40 aanwezigen begonnen de avond met een Eucharistieviering in de St. Martinuskerk.Mgr. Mutsaerts moedigde de jongeren tijdens de overweging aan om een blij geloof te hebben en dit uit te dragen naar anderen toe.Dit werd dan ook meteen in de praktijk gebracht tijdens de barbecue. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er gezellig gekletst en kregen de jongeren het nieuwe jaarprogramma voor 2014-2015 van Jong Bisdom Den Bosch te horen.

Het jongerenplatform van Jong Bisdom Den Bosch heeft samen met de medewerkers een goed gevuld jaarprogramma weten neer te zetten,waarbij er ruimte is voor zowel ontmoeting, samen vieren als verdieping. Voor meer informatie over het jaarprogramma kunt u kijken bij de jongerenactiviteiten op de website.

Terwijl het christendom uit het Midden-Oosten verdwijnt, steekt de Nederlandse regering haar kop in het zand.
“Christenvervolging is nu heviger dan in de eerste eeuwen van de Kerk”, stelt paus Franciscus, die altijd zeer behoedzaam en voorzichtig formuleert. Misschien formuleert hij zelfs hier behoedzaam, want in de bakermat van het christendom worden christenen in grote getale verdreven met zeer specifieke en gewelddadige acties.

Ultra-radicale groepen
De aanvallen zijn zeer gericht op geloofsgemeenschappen in Irak, Syrië, Pakistan of Nigeria, om een paar landen te noemen. Bommen, het liefst op volle kerken op hoogtijdagen. Geen wonder dat velen vluchten en dat de geloofsgemeenschappen in Irak en Syrië zeer snel verdwijnen, vooral daar waar ultra-radicale groepen als ISIS het voor het zeggen hebben, die geen enkele andere geloofsuitleg dulden dan hun eigen strikte uitleg. Net als in Afghanistan worden uitingen van andere geloven zo snel mogelijk verwoest, inclusief godshuizen en begraafplaatsen.

Erkennen
Dit zou de wereld en de Tweede Kamer en de regering grote zorgen moeten baren. Bescherming van mensenrechten is immers een grote prioriteit in het buitenlands beleid van de regering. Niets lijkt minder waar te zijn. Waar de Verenigde Naties in Nederland aan het zwartepieten zijn over het Sinterklaasfeest, volgen er geen serieus onderzoek en serieuze veroordeling van deze vervolging.

Objectief
Daarom dienden wij (CDA, CU en SGP) zeer bewust een motie in tijdens het overleg over mensenrechtenbeleid om dat wel te doen. Objectief, zodat iedereen de feiten onder ogen moet zien en erkennen. We zien namelijk dat het werkt bij Noord-Korea, nu de VN een officieel en vernietigend rapport geschreven heeft over de verschrikkelijke situatie aldaar.

 23 juli 2014

Sint Anneke
Zaterdag 26 juli is er om 10.00 uur in onze kerk een H. Mis bij gelegenheid van St. Joachim en Anna.Celebrant: pastoor P. Luijckx. Aansluitend op de H. Mis drinken wij koffie en thee in de kantine van Blauw-Wit.

Communicatie
Enige tijd geleden schreef ik voor de Parochiebladenservice over de Italiaanse dichter-schrijver Lanza del Vast. Hij stichtte in 1947 een leefgemeenschap in Zuid-Frankrijk die zich inzette voor een geweldloze samenleving.
Een andere idealist die hetzelfde doel nastreeft, is de Amerikaanse klinisch psycholoog, Marshall B. Rozenperk.
De ervaringen die hij opdeed met zijn studie vergelijkende godsdienstwetenschap, motiveerde hem om een methode voor geweldloze communicatie te ontwikkelen. Hij richtte een centrum op waarin hij velen opleidde tot bemiddelaar en trainer. Inmiddels zijn er wereldwijd in vijfendertig landen centra waar mensen workshops kunnen volgen. In Nederland eveneens. Zijn boek: ‘Geweldloze communicatie’ is vele malen herdrukt.
In zijn jeugd heeft M. Rozenperk zelf vanwege zijn Joodse afkomst meermaals met agressie te maken gehad.
Hij ontdekte in zijn praktijk als psychotherapeut, dat het vaak mis gaat in de omgang met anderen, omdat wij onze wederzijdse gevoelens en behoeften niet uiten. Zo leren we elkaar niet goed kennen. We brengen vaak evenmin de moed op om een verzoek aan de ander te doen, dat ons leven zou verbeteren en verrijken. Tussen de regels door luisteren, emfatisch zijn, is heel belangrijk.
Daarnaast kunnen we oefenen om een open en begripsvolle houding aan te kweken, hetgeen het onderling vertrouwen zou bevorderen.
Rozenperk vertelt aan het eind van zijn boek over zijn Russische grootmoeder. Ze had negen kinderen en een bescheiden inkomen. Toch liet ze drie jaar lang een dakloos gezin bij zich inwonen.
Op een dag klopte er een zwerver aan met een verwaarloosd uiterlijk en een woeste baard. Hij zei dat hij Jezus heette. Wat is uw achternaam, vroeg de grootmoeder, die nog niet zo goed Engels sprak. De man antwoordde dat hij Jezus de Heer was. Zijn grootmoeder liet hem binnen en stelde hem aan haar huisgenoten voor als: Jezus Deheer. De zwerver bleef zeven jaar.
De schrijver noemt zijn gastvrije grootmoeder een natuurtalent in het geweldloos communiceren. Ze luisterde en voelde wat mensen nodig hadden; ze had mededogen. Zo bracht ze vreugde in andere levens en dat van haarzelf.
Een van haar uitspraken was: ‘ Loop niet, als je ook kunt dansen!’
Als we dat eens met ons allen, letterlijk en/of figuurlijk zouden toepassen! De wereld zou – om met de schrijver Arthur van Schendel te spreken – een dansfeest worden!
Louise Leneman

Juni 2014

Fearless Francis’ en zijn sardineblik
Paus Franciscus wil niet in een sardineblikje rondrijden. Dat zei hij enkele dagen geleden in een exclusief interview voor de Catalaanse krant La Vanguardia. “Ik kan zo niet zeggen dat ik van mensen houd. Het glas is als een muur voor mij” zei de paus.

De beveiligers van paus Franciscus zullen iedere keer peentjes zweten. Deze paus wil beveiligd worden, maar niet ten koste van het contact met de gelovigen. “Natuurlijk kan er iets gebeuren, maar op mijn leeftijd heb ik niet veel te verliezen.”

Gelijk heeft hij. Een sardineblik is niet voor pausen. Het is een uitspraak vol vertrouwen in God.

Het typeert de paus die mens naast de mensen wil zijn. Niet opgesloten in een torentje. Fearless Francis, zo typeert de Washington Times hem al.

Het is een nieuw statement, ook tegen de rijkdom. De paus van de armen wil af van een dure pausmobiel. Een Mercedes G500 uit de M-klasse. Daar kan je niet mee aankomen als je iedere dag appeleert tegen graaiers. Dan liever een Renaultje.

De geschiedenis heeft hij mee. In de duizenden jaren pausdom komt een geslaagde moordpoging amper voor. Die van 13 mei 1981 op paus Johannes Paulus II staat ons uiteraard bij. Toen schoot Mehmet Agca de paus neer. Vier kogels raakten Johannes Paulus II. Agca werd direct in zijn kraag gegrepen door de politie. Hij kreeg levenslang. De paus verzocht om gratie. In 2000 werd de Turk overgebracht naar zijn moederland. Tien jaar later kwam hij vrij.

De laatste paus waarvan is vastgesteld dat hij werd vermoord, is paus Benedictus VI. Hij werd gewurgd in 974. Dat is eeuwen geleden..

Fearless Francis deert dat allemaal niet. Hij wil zich frank en vrij mengen met zijn gelovigen. Niet voor niets zegt hij: “De allerbelangrijkste mens is de mens die voor je staat.” Punt.

25 juni. 2014

Biechtgeheim
Laatst zat ik in de wachtkamer van de tandarts. Er lag een stapel tijdschriften uit een leesmap. Een ervan heette: ‘Mijn geheim’. Nieuwsgierig bladerde ik het door. Het bleek verhalen te bevatten over frauduleuze transacties, heimelijke seksuele relaties, verzwegen ziektes, oorlog verledens, psychische aandoeningen en andere verborgenheden. Als al die verhalen echt waren, bood het kennelijk een uitlaatklep aan mensen die de druk van hun geheim niet langer konden verdragen.

De katholieke kerk weet hoe zwaar die last kan worden en heeft, uitgaande van Jezus’ woorden die Hij tegen zijn apostelen zei: “Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven; aan wie ge ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven”, het sacrament van de biecht ingesteld. (Joh. 20:23)

Voor gelovigen – en eigenlijk voor iedereen – is dit een zeer waardevolle instelling, die helaas vaak onderschat wordt. Zelf heb ik ervaren, dat een biechtgesprek een extra dimensie kan geven, een bevrijdende uitwerking, in vergelijking met een sessie bij een psycholoog en of therapeut.

Het bijzondere hierbij is, dat een priester onvoorwaardelijk aan het biechtgeheim gebonden is, op straffe van excommunicatie. Er zijn priesters geweest, die hiervoor hun leven gegeven hebben. Een van hen is Johannes Nepomuk, die door koning Wenceslaus van Bohemen gedwongen werd om te vertellen wat zijn vrouw had gebiecht. Hij weigerde, werd gemarteld en vervolgens van de Praagse Karelsbrug in de Moldau gegooid.

In de negentiende eeuw was de pastoor van Ars een bekende biechtvader. Vanuit het hele land en daarbuiten kwamen mensen naar zijn kleine Franse parochie. Er ging een intense geestelijke kracht van hem uit. Tegenwoordig is Ars een bekend bedevaartsoord.

In de tweede wereldoorlog hebben talrijke priesters die door de nazi’s in concentratiekampen werden opgesloten, hun medegevangenen geholpen door middel van een biecht. De Nederlandse priester Titus Brandsma was een van hen.

Onlangs gingen er in de politiek en media stemmen op, om door middel van een wet het biechtgeheim te verbieden, in verband met misbruik in de kerk. Echter, na een biecht kan iemand alleen de absolutie krijgen, als hij oprecht berouw heeft en bereid is boete te doen. Bij misbruik houdt dat een bekentenis in.

Kort geleden bezocht ik een grote stadskerk. Daar was men bezig twee biechtstoelen te plaatsen. Bij navraag bleken die uit een souterrain gehaald waarin ze in de jaren zeventig van de vorige eeuw waren weggezet. Er is kennelijk weer behoefte aan.

Wellicht zullen er geleidelijk aan meer mensen hun drempelvrees overwinnen en de waarde van de biecht gaan (her)ontdekken!

Vijf nieuwe priesters voor Nederlandse kerkprovincie
De Nederlandse kerkprovincie krijgt er deze maand vijf nieuwe diocesane priesters bij. In vier van de zeven bisdommen zijn of worden in juni priesters gewijd, waarvan de jongste 25 is en de oudste 63.

Bisdom Den Bosch
Maandag 9 juni werd Ton Jongstra (56) van Focolare in de Bossche Sint-Janskathedraal tot priester gewijd. De wijding werd verricht door mgr. Jan van Burgsteden. Bisschop Antoon Hurkmans van Den Bosch, die in de wijdingsmis concelebreerde, stelt Jongstra vrij om ten dienste te kunnen staan van de katholieke lekenbeweging Focolare. Bisdom Roermond Zaterdag 14 juni wijdt bisschop Frans Wiertz van Roermond Alejandro Vergara Herrera (34) tot priester. De plechtigheid vindt plaats in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. De wijdeling is afkomstig uit Chili en lid van het Neo Catechumenaat. Hij volgde de priesteropleiding aan het diocesaan missionair grootseminarie Redemptoris Mater in Cadier en Keer. Bisdom Haarlem-Amsterdam Het bisdom Haarlem-Amsterdam krijgt er twee nieuwe priesters bij. Hulpbisschop Jan Hendriks wijdt op 14 juni in de Sint-Bavokathedraal de diakens Johannes van Voorst tot Voorst (25) en Mario Agius (31). De eerste volgde zijn opleiding aan het Grootseminarie De Tiltenberg en aan het International Theological Institute in Oostenrijk. De tweede is afkomstig uit Malta en studeerde eveneens aan het Grootseminarie en aan het Diocesaan Missionair Seminarie Redemptoris Mater in Nieuwe Niedorp. Aartsbisdom Utrecht Op 21 juni wijdt kardinaal Wim Eijk diaken Joost Baneke tot priester voor het aartsbisdom Utrecht. De wijdingsmis vindt plaats in de Sint-Catharinakathedraal in Utrecht. Baneke (63). Hij studeerde de afgelopen jaren theologie aan Oxford University, waar hij ook werkzaam was. Eerder studeerde hij naast psychologie klassieke filosofie en neurowetenschappen.

28 en 29 juni: KJD-festival voor tieners en jongeren
De al 35 jaar bestaande jaarlijkse Katholieke Jongerendag (KJD) is ingrijpend veranderd van vorm en uitgegroeid tot een openluchtfestival. Op 28 en 29 juni 2014 zal op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk de eerste editie plaatsvinden onder het motto: Nieuw, Puur en Intens

Tijdens het eerste KJD Festival zal – ook voor het eerst – de HOOP award voor jongerenwerk worden uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een initiatief, een activiteit of een persoon die in de ogen van een vakjury een unieke en vooral hoopgevende impuls heeft gegeven aan het Katholieke jongerenwerk in Nederland.

Dat kan dus gaan om een jongeren- of tienergroep die zorgt voor nieuw elan in de eigen geloofsgemeenschap, om een persoon die met zijn of haar enthousiasme nieuwe energie weet te genereren onder en voor jongeren, of om bijvoorbeeld een eenmalige activiteit die op een positieve manier het (lokale) nieuws haalde. De HOOP award wil laten zien dat er in onze Kerk volop plek en zorg is voor jonge mensen. En meer dan dat: de HOOP award wil anderen in de Kerk inspireren en uitdagen om het goede voorbeeld na te volgen en meer bekendheid te geven. De HOOP Award is een initiatief van Jong Katholiek en wordt mede mogelijk gemaakt door Impulsar Grafisch ontwerpers. Wat krijgt de winnaar? De winnaar krijgt een uniek sieraad, namelijk een ring gemaakt door de jonge goudsmid Inge Schuffelen. Zij ontwerpt en maakt de ring zelf. Een jaar lang mag de ring van de HOOP award trots getoond worden op de plek waar de winnaar vandaan komt. Op het volgende KJD Festival wordt de ring dan weer doorgegeven aan een nieuwe winnaar. De winnaar wordt ook uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding van een dag in het najaar waar iedereen die jongerenwerk een warm hart toedraagt voor wordt uitgenodigd. Dit wordt een dag van verdieping, uitwisseling en ontmoeting. Wie zijn er genomineerd? Er zijn maar liefst 23 genomineerden. Ze zijn allemaal gepubliceerd op www.hoopaward.nl. Een deskundige jury, bestaande uit drie personen, waaronder in ieder geval mgr. Mutsaerts, referent voor Jongeren en Danielle van Lith (juriste van de RK Kerk, docent levensbeschouwing en tot voor kort als jongere actief in de politiek), kiest uit die inzendingen er drie uit. Deze genomineerden worden uitgenodigd als gasten van het KJD Festival en één van hen ontvangt daar op het hoofdpodium de HOOP award.. Jong Katholiek hoopt dat met de HOOP award een nieuwe en vooral positieve impuls kan worden gegeven aan het jongerenwerk in Nederland: jong zijn en katholiek zijn gaan prima samen en dat mag gezien en gehoord worden!

18 juni 2014

Rembrandt
Al jaren hangt er aan een van de deuren van mijn huiskamer een poster met de afbeelding van een van mijn favoriete schilderijen: ‘De heilige familie bij avond’ van Rembrandt. In clair obscur heeft de grote kunstenaar een innig huiselijk tafereel geschilderd: De moeder van Maria, de H. Anna, sluimert naast de wieg waarin het Kind Jezus slaapt. Vlakbij, in het schijnsel van kaarslicht zit Maria een boek te lezen. In een ruimte onder een kleine trap, heeft Sint Jozef zijn plek gevonden. Er gaat van deze afbeelding een diepe rust uit. Als ik er ’s avonds na een drukke dag op de bank naar zit te kijken, voel ik mij innerlijk kalm worden. De heilige familie is eigentijds afgebeeld wat betreft omgeving en kleding. Anna lijkt op het portret dat Rembrandt van zijn moeder geschilderd heeft.
De bijbel was een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor hem. Onlangs bezochten we een tentoonstelling van een aantal van zijn etsen.
Geniaal, hoe hij met de kleinste streepjes de mensen allen een eigen gezichtsuitdrukking weet te geven. Hun gevoelens en karaktertrekken uitbeeldt. Hoe hij het gelaat van Christus steeds een unieke uitstraling geeft. Zijn geheim. Hij moet een diep gelovig mens zijn geweest.
Het was een bijzondere gewaarwording om op die expositie een aantal etsen te zien, die ik herkende uit mijn ‘Rembrandt-bijbel’. In deze uitgave staan prachtige reprodukties van zijn werk.
Bij het boek Genesis, bijvoorbeeld, een ets van Adam en Eva, op het moment dat Eva van de appel wil gaan eten. De duivel die haar daartoe heeft verleid, is door de kunstenaar niet als een slang, maar als een afzichtelijke draak die tegen een boom kronkelt, verbeeldt. ( Gen.3:6)
De ets van Abraham en zijn jonge zoon Isaac die een bundel hout vasthoudt, zag ik er eveneens. In alle onschuld vraagt Isaac: Mijn vader, hier is het vuur en het hout, maar waar is het offerdier? ( Gen.22:7)
Het schilderij van Jacob, die de hele nacht met een engel worstelt (Gen. 22:7), treft me door het mededogen waarmee de engel hem aankijkt. Voorts heeft Rembrandt in warme kleuren de zegen geschilderd, die de oude Jacob over zijn kleinkinderen uitspreekt, waarbij hij de jongste: Efraim, voor de oudste, Manasse, laat gaan. Die jongste heeft blonde pijpenkrullen. Een lieflijk kind. (Gen.48:17)
Van het Christusportret met de zachtmoedige ogen en mond, herinner ik me dat daarvan een reproduktie in de vaste biechtstoel van een – helaas overleden – pater Jezuïet in de Amsterdamse Krijtberg-kerk hing.
Een contrast hiermee vormt het voorkomen van de verloren zoon die door zijn vader zo vol erbarmen wordt verwelkomd. Die zoon heeft bijna een tronie, althans zo etst Rembrandt hem. (Lucas 15:20) Hij was een schilder van het leven,die niets mooier maakte dan het was; hij gaf weer wat hij zag. Levendig, bijna ‘fotografisch’ zijn de straattonelen, waarbij hij er kennelijk plezier in had om grappige honden en speelse kinderen te laten zien.
Over het hiernamaals weten we niet zoveel. We mogen geloven dat het onvoorstelbaar heerlijk zal zijn. In de eerste brief aan de Korintiërs schrijft Paulus: “Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefheeft.” (1 Kor. 2:9)
Zou het oog van Rembrandt nu zien, wat hij op aarde nog niet kon schilderen?

Louise Leneman

Kringloop
Van wie is de aarde?
De bijbel geeft ons daar op vele plaatsen antwoord op, onder meer in psalm 24:1.
Van de Heer is de aarde en al wat zij draagt, de wereld en wie haar bevolken: want Hijzelf heeft haar op de zeeën gesteld, op de stromen heeft Hij haar gegrondvest.’
Wij mensen mogen haar beheren. Als rentmeesters. Een hele verantwoording voor ieder persoonlijk. Hoe is ons consumptiepatroon? Geven we veel geld uit aan luxe, kopen we producten die schadelijk zijn voor het milieu? Verspillen we grondstoffen, energie? Is genoeg nooit genoeg?
Steeds meer mensen worden zich er van bewust, dat ze in het belang van de leefbaarheid in onze wereld, niet ongebreideld hun gang kunnen gaan. Een teken daarvan zijn bijvoorbeeld de kringloopwinkels in veel steden en dorpen. Ze worden druk bezocht. In onze stad zijn er twee. Een, ontstaan uit een stichting voor projecten in ontwikkelingslanden en een, opgezet door de gemeente. Vooral de eerste groeit en bloeit. Jaarlijks worden er indrukwekkende bedragen overgemaakt naar die projecten en andere goede doelen.
De basis van deze winkels is de vrijgevigheid van onze medeburgers. Een verheugend en hoopvol gegeven! Goederen worden gratis aangevoerd en tegen een lage prijs verkocht voor hergebruik.
Als ik iets nodig heb, ga ik eerst in een kringloop kijken. Met plezier! Vaak vind ik het gezochte artikel, en soms nog een onverwachte verrassing ook. Zoals laatst: een fijnzinnige ets van een van mijn geliefde plekjes in de omgeving.
Een ander sympathiek gegeven zijn de Repair-winkels. Mensen repareren zomaar gratis voor elkaar huisraad, apparaten en kleding. Pro Deo! Toen ik er voor het eerst kwam, riep ik enthousiast uit, dat ik dat echte christelijke naastenliefde vond. Een man die bezig was het binnenste van een ouderwets televisietoestel te reparen, grijnsde breed en zei: “Ik ben niet christelijk, maar ik vind het wel belangrijk om niet alles meteen weg te gooien…”
Een ander boog zich met kennis van zaken over mijn oude vouwfiets. Dankbaar en blij draaide ik wat later een proefrondje; mijn rijwiel had nog nooit zo licht gereden! Gelukkig stond er een lege jampot voor een vrijwillige bijdrage.
In de protestantse kerken wordt veel aandacht besteed aan het rentmeesterschap. Bij het Wetenschappelijk Instituut voor de Christenunie, heeft ingenieur R. Nijhoff in het kader van duurzaamheidpolitiek een uitgebreide studie over dit onderwerp gepubliceerd. Daarin komt onder andere de winning van coltan (voor GSM’s!) in Congo ter sprake, die in dat land zulke rampzalige gevolgen heeft: kinderarbeid en gewelddadige verjaging van boeren.
In ons land is er een nieuwe dreiging voor het milieu ontstaan: schaliegas. De eventuele winning ervan zou onherstelbare schade kunnen veroorzaken. Wie wil dit op zijn geweten hebben?
Laten we de kringloop van de natuur respecteren.
Eens werd er door Jezus zelf gezegd:
“Geef rekenschap van uw beheer, want gij kunt niet langer rentmeester blijven.”
(Lucas 16:1-13)

Louise Leneman

11 juni 2014

Sacrament van de Ziekenzalving
Wanneer mensen horen spreken over het Sacrament van de Ziekenzalving, dan denkt men bijna onmiddellijk aan doodgaan. Toch is dat Sacrament niet alleen iets voor het sterfbed. In het persoonlijke gesprek met mensen die levensbedreigend ziek zijn of met mensen wiens gezondheid door de hoge leeftijd ernstig verzwakt is of met mensen die een risicovolle operatie moeten ondergaan, kan de priester het Sacrament van de Ziekenzalving aanbieden. In dat Sacrament mag de lijdende mens erin gesterkt worden dat God hem of haar nooit in de steek laat, ook niet in die momenten van pijn en lijden en verzwakking.

Bij het Sacrament van de Ziekenzalving ligt de nadruk op Gods Nabijheid bij de lijdende en zieke mens. De Heer wil dichtbij de lijdende mens zijn. De Bijbel vertelt ons dat Jezus zieken de handen oplegde en zijn leerlingen opdracht gaf zieken de handen op te leggen en met olie te zalven. We lezen dat ook in de brief van Jacobus, hoofdstuk 5, verzen 14 en 15: “Is iemand onder u ziek? Laat hij de presbyters van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden.” In het Sacrament van de Ziekenzalving komt de Heer dichtbij elk die lijdend is. We bidden dat de Heer de zieke mag oprichten. Dat oprichten heeft 2 betekenissen. We bidden dat de Heer de zieke lichamelijk mag oprichten maar ook dat de Heer de zieke eens mag oprichten door de dood heen in de Verrijzenis.

De kern van de ziekenzalving is de handoplegging, de zalving met de ziekenolie en het gebed. De priester legt de zieke de handen op als een teken van Gods Hand die dichtbij de lijdende mens is. Het is ook een teken van de Heilige Geest die de lijdende mens sterk wil laten staan. Bij ziekte en lijden kun je gaan twijfelen, kun je bang worden. Gods Hand is nu dicht bij je.

Daarna zalft de priester de zieke op het voorhoofd en in de handen met de Ziekenolie, het is olie die de bisschop gezegend heeft. De priester bidt daarbij: “Moge onze Heer Jezus Christus door deze heilige zalving en door Zijn liefdevolle barmhartigheid u bijstaan met de genade van zijn Heilige Geest. Moge Hij u van zonde bevrijden, u heil brengen en verlichting schenken”. Dat symbool van de zalf, de olie kennen we. We gebruiken zalf, olie om te verzachten, te verlichten en te sterken, ook om te laten genezen. De pijn en het verdriet die lijden met zich meebrengt mag verzacht worden door de zekerheid van Gods Nabijheid. Deze zalving geneest ook, vergeeft onze zonden. Als de zieke niet meer de zonden kan belijden, is er vergeving van zonden door deze zalving. Vanwege die zondevergeving kan en mag het Sacrament ook alleen door een priester gebeuren en niet door een pastoraal werker of – werkster, zoals vaak in ziekenhuizen en /of zorginstellingen gebeurd.

We noemen het Sacrament van de Ziekenzalving niet meer het Laatste Sacrament. Dat zal uiteindelijk de laatste Heilige Communie zijn. We spreken dan over het Viaticum, de Heilige Teerspijze, Christus als brood voor onderweg op onze laatste reis.

Met die handoplegging en die zalving bidden wij om het rustige vertrouwen van Gods nabijheid en steun, die hebben we niet alleen nodig op het sterfbed maar ook en misschien vooral in de moeilijke tijd die daaraan vooraf gaat, in elke moeilijke tijd van pijn en lijden.

Daarom is het belangrijk om tijdig dit Sacrament te ontvangen, thuis, in een ziekenhuis of zorginstelling. Vaak kan het plaatsvinden in familiale kring, zittend in een stoel of bank of liggend in bed. Zowel de zieke als de naaste familie ervaren dit als heel bijzonder en steungevend. Laat ons daarom het Sacrament niet te lang uitstellen en in het Sacrament van de Ziekenzalving de Heer Jezus dicht bij ons laten komen

Vormselvieringen en Eerste H. Communievieringen in de parochie H. Willibrord
Met dankbaarheid kijken wij terug op de Vormselvieringen in onze parochie H. Willibrord. Vormelingen uit De Moer, Kaatsheuvel, Sprang Capelle en Loon op Zand hebben het H. Vormsel mogen ontvangen uit handen van Deken M. Dorssers. De vormelingen vonden het project “In vuur en Vlam” gezellig en leerzaam. Het project past geheel in deze tijd en sloot goed aansluit bij de vormelingen. Wij hopen dat de vormelingen, met de hulp van ouders, leerkrachten en liefdevolle mensen om hen heen, in hun vervolgstudie en verdere leven goede keuzes zullen maken, de kracht van de H. Geest mogen ervaren en durven opkomen voor hun geloof.

Ook kijken wij inmiddels met dankbaarheid terug op de Vieringen rond de Eerste H. Communie. Zij waren sfeervol en drukbezocht. Het Eerste H. Communieproject ” Gods grootste Geschenk” heeft de kinderen goed voorbereid op de voor hen zo belangrijke dag dat zij voor het Eerst deelnemen aan de H. Communie en Jezus in hun hart ontvangen.

Na het H. Doopsel is het sacrament van de Eucharistie het tweede sacrament dat zij mochten ontvangen. Wij hopen van harte dat zij zich steeds meer thuis gaan voelen in onze parochiegemeenschap en verder zullen groeien in het geloof dat zo kostbaar is. Laten wij met elkaar bidden dat deze kinderen ook verlangen naar het sacrament van het H. Vormsel, waardoor zij geheel worden opgenomen in de Katholieke Kerk. Daarom worden de sacramenten van het H. Doopsel, H. Eucharistie en het H. Vormsel ook wel de initiatiesacramenten genoemd.

Graag willen wij iedereen danken die op welke wijze ook heeft bijgedragen aan de voorbereidingen en ondersteuning van de kinderen. Ook danken wij de scholen voor hun medewerking in het voorbereidingstraject.

Namens het pastorale team

Pastoor Luijckx

Zieken te Gastdag
Dinsdag 3 juni vond de jaarlijkse Zieken te Gastdag plaats in de kerk van St. Jan de Doper. Deze dag werd georganiseerd door de Bezoekgroep Kaatsheuvel en Sprang Capelle. Parochianen waren naar de kerk gekomen om eucharistie te vieren en elkaar te ontmoeten. Om 14.00 uur heeft pastoor Luijckx de H. Mis opgedragen en tijdens de viering het Sacrament van de Zieken toegediend aan hen die dit Sacrament graag wilden ontvangen. Het was een mooie viering die werd opgeluisterd door het Gemengd Koor St. Jan. Na afloop was er een gezellig samenzijn in de kerk. Deze dag is door iedereen zeer op prijs gesteld en voldaan en bemoedigd keerde men weer huiswaarts met een leuke attentie in de vorm van een mooi plantje dat nog lange tijd zal herinneren aan deze mooie dag. Veel dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet.

4 juni 2014

“Geroepen om te delen”
Onder de titel ‘Geroepen om te delen’ hebben zusters, broeders, paters en monniken zich geroerd over de economische crisis in Nederland. Zij schrijven dat ‘een crisis bij uitstek een ‘moment van waarheid’ is om te onderzoeken wat echt van waarde is en hoe we voor een leefbare toekomst voor iedereen kunnen zorgen.

Met de open brief willen de geestelijken, verenigd in de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), hun ideeën delen over ‘het goede leven’ met iedereen die zich willen inzetten voor de ‘heelheid van de mens en de heelheid van de schepping.’
De brief is  gepresenteerd in Den Haag tijdens de zesde Open Kloosterdag. Hieronder publiceren we de volledige tekst van de open brief:

‘Het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken. Verkoop je bezit en geef aalmoezen. Zorg voor beurzen die niet verslijten, een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (Lucas 12, 32-34)

Met diverse reddingsoperaties voor grote banken en grote onrust op de financiële beurzen vers in het geheugen, klinken de woorden van Jezus over ‘beurzen die niet verslijten’ verrassend actueel. Alsof hij haarscherp de vinger op de zere wond van onze samenleving legt: als het najagen van financieel en materieel gewin de belangrijkste drijfveer wordt, ligt ongeluk op de loer. Jezus schudt in de passage uit Lucas de gangbare wijze van denken over rijk en arm door elkaar. Wie zijn levensvervulling louter zoekt in ‘dingen’ is arm. Wie de eenzijdigheid van zo’n materieel levensdoel doorziet en durft te leven in verbondenheid met anderen is rijk. Jezus roept ons op te delen met anderen en om te zien naar de armen. Dat is de ‘beurs die niet verslijt’ en dat is ‘de onuitputtelijke schat in de hemel’.

In deze tijden waarin we ons vast lijken te klampen aan elk bericht, al dan niet gefundeerd, over verbeterende vooruitzichten op economisch herstel, vinden we in deze passage een ander soort van goed nieuws: wanneer we ons leven bouwen op verbondenheid met God en met anderen hoeven we niets te vrezen. Dan wordt ons ‘een koninkrijk geschonken’.

De economische crisis is uitermate complex. Een ding is voor ons echter glashelder: een systeem dat enkel draait om winstmaximalisatie is op drijfzand gebouwd. Juist de jacht op snelle winsten, zonder acht te slaan op de gevolgen voor mens en milieu, ligt ten grondslag aan de recente economische crisis. Als er niets fundamenteels verandert in het systeem, stevenen we rechtstreeks af op een nieuwe crisis.

We constateren dat de vrije markt, die de afgelopen decennia hoogtij vierde, heeft geleid tot vergroting van maatschappelijke ongelijkheid. Op 21 januari 2014 citeerde het NRC Handelsblad uit een studie van Oxfam, dat de 85 rijkste mensen op aarde evenveel bezitten als de armste 3,5 miljard mensen op aarde. De rijkste 1 % van de wereldbevolking bezit 65 keer zoveel als de armste helft van de wereld. Tegenover de kleine groep van zeer vermogende mensen, staan grote groepen van de bevolking wier bestaanszekerheid in het geding is. Het gaat om hun huisvesting, hun gezondheid, hun kansen op onderwijs en daadwerkelijke participatie. Groepen mensen die voorheen konden rekenen op ondersteuning door de samenleving, raken steeds verder in de knel. Voortbordurend op de woorden van Jezus, concluderen wij dat een samenleving waar de bestaanszekerheid van de meest kwetsbaren wordt uitgehold geen goede samenleving is. Tegenover een dergelijke kille samenleving plaatst Jezus het beeld van het koninkrijk Gods. Daarin worden de armsten met zoveel zorg en respect behandeld alsof zij Jezus zelf zijn.

Het toneelstuk De Omdenkers is gemaakt door mensen, die van binnenuit weten wat leven in armoede is. Zij verwoorden bestaansonzekerheid aldus: “Kijk, als je één spijl ziet, weet je niet wat ’t is. Bij twee of drie ook niet. Zelfs niet bij vier of vijf of zes. Maar dan opeens sta je d’r middenin. Midden tussen de spijlen. En dan zie je het. Waarom je buurvrouwen draait het om de maatregelen die ze voor hun kiezen krijgen, waardoor ze steeds minder te besteden hebben. “In Den Haag trekken ze zich daar geen ene moer van aan. Voor hun is het: hier even snijden, daar even prikken. Leeft de patiënt nog? Ja? Dan knijpen we hem daar nog even uit.”

Het is deze uitsluiting die paus Franciscus scherp aanklaagt in zijn recente brief Evangelii Gaudium: “Evenals het gebod ‘Gij zult niet doden’ een duidelijke grens stelt om de waarde van het menselijk leven te verzekeren, moeten wij vandaag ‘Nee’ zeggen tegen een economie van uitsluiting en ongelijkheid. Deze economie doodt. Het is toch niet mogelijk dat het geen opzien baart dat een oudere die ertoe is gebracht op straat te leven doodvriest, terwijl een waardevermindering met twee punten op de beurs dat wel doet.” (paragraaf 53) Paus Franciscus stelt dat wanneer mensen onverschillig zijn voor het leed van anderen, er sprake is van armoede, menselijke armoede. Pedro Arrupe SJ (1907-1991), een ordegenoot van de paus, stelt dat dit niet alleen geldt voor individuen, maar voor de samenleving als geheel. In een toespraak tot het internationaal Eucharistisch Congres in 1976, zei hij dat echte rijkdom pas tot stand komt “als de innerlijke wet van de liefde en niet louter eigenbelang, hebzucht of ambitie ons individuele en gezamenlijke bestaan beheerst, onze politiek bezielt en onze maatschappelijke structuren en instellingen regelt”.

In De Omdenkers stelt een van de personages een pertinente vraag: “Kunnen wij, allen samen, een samenleving organiseren waarin de armsten in veiligheid en waardigheid mogen wonen, werken en liefhebben?” Allen samen, want alleen redden de laag opgeleiden, migranten, gehandicapten en ouderen het niet. Vinden ze mensen die bereid zijn om naar hen te luisteren? Sterker nog: om hun kracht te erkennen en zich door hen te laten gezeggen? Paus Franciscus spreekt in dit verband zelfs over de noodzaak ons “te laten evangeliseren” door de armen. (Evangelii Gaudium, paragraaf 198)

In de epiloog van De Omdenkers komt een burgemeester aan het woord, die dankzij zijn contacten met een groep daklozen beter oog heeft gekregen voor wat er werkelijk toe doet in het leven. Hij beseft dat zijn kostbaarste bezit zijn geliefden zijn. Hij beseft ook dat we ervoor moeten zorgen dat de wereld “het leven in al zijn kwetsbaarheid eert en viert.”

Zo’n omslag, zo’n ‘bekering’, wensen wij allen toe. De vraag is of wij ons vertrouwen blijven stellen in een maakbaarheidsgeloof, waarbij wij zelf het middelpunt vormen en waarbij wij onze successen behalen, dikwijls ten koste van de ander. Of durven we te onderkennen dat we in het licht van de A/ander – met hoofd- en kleine letter – tot bloei komen? Dat wij geroepen zijn om ruimte te geven aan anderen, om niet alleen onze ‘dingen’ maar ook onze talenten te delen met anderen? In deze vragen liggen volgens ons ook antwoorden verscholen op de diverse crises – economisch, sociaal, ecologisch – waarmee wij momenteel te kampen hebben.

Gelukkig zijn er veel initiatieven gaande in de samenleving waar mensen experimenteren met mens- en milieuvriendelijke manieren van samenleven en samenwerken. Goed nieuws is er te over voor wie ogen heeft om te zien. Het is aan ons allen – politiek, maatschappelijk middenveld en individuele burgers – om de initiatieven die een heilzame toekomst scheppen te ondersteunen en te verbreden.

We roepen de lezers van deze brief dan ook op te blijven zoeken naar een economie die het leven dient, liefst samen met anderen; om hoopgevende initiatieven op dit vlak te ondersteunen en te stimuleren. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Mei 2014

Eerste communicanten in de kerk van St. Jan te Kaatsheuvel op zondag 1 juni aanstaande.
Zondag 1 juni aanstaande doet de derde groep communicanten van onze parochie hun eerste heilige communie. Zij hebben vol enthousiasme meegedaan aan de voorbereiding en zien uit naar deze voor hen belangrijke dag.

Als parochie feliciteren we hen natuurlijk van harte!!
Hieronder staan de namen van onze communicanten: 

Aaron Barnhoorn, Noah Barnhoorn, Quinten Bogaers,
Jelle Brok, Rik de Brouwer, Fleur Fransen, Femke Fransen,
Christan van Grinsven, Levi van Groeninge, Bart Grootswagers,
Isa van Laarhoven, Joa, Jasper Martens, Urszula Piwowarska,
Caithlyn Schalken, Pleun Scheerders, Nova Smulders,
Daphne Sprangers, Meerle van Woensel,
Kayleigh van Zutphen, Gijs Verschuren, Koen Vermeer.

Zieken te gast-dag
Speciale bijeenkomst voor ouderen en zieken van onze parochie.
De samenkomst begint om 14.00 u. Pastoor Luijckx zal dan voorgaan in de H. Mis. Men kan dan ook als men dat wil, de ziekenzalving ontvangen. Het gemengd koor St. Jan zal de viering muzikaal opluisteren Na de viering is er koffie/thee met een versnapering, gevolgd door een drankje en een hapje. U wordt verwacht tussen 13.30 en 14.00 uur in de St. Janskerk te Kaatsheuvel. Rond 16.30 uur zal het samenzijn worden afgesloten; dit voor degenen die een deeltaxi willen bestellen.. Mocht u de uitnodiging hiervoor gemist hebben en graag erbij willen zijn, bent u alsnog van harte welkom.

Kerkhofploeg Sint Jan Kaatsheuvel
“ Wens uitbreiding kerkhofploeg” . Deze groep vrijwilligers kampt momenteel met een aantal zieken en zou graag aanvulling willen van de ploeg. Als u tijd en belangstelling hebt om een keer per week op vrijdagmorgen mee te helpen aan de verzorging van het kerkhof kunt u zich melden bij het secretariaat tel. 0416- 272515 of persoonlijk tijdens de openingstijden van het secretariaat aan de Hoofdstraat 34 (ma.t/m vrij.  9.30-11.30 u).

Suzan Daalmans nieuwe secretaris generaal van de Nederlandse bisschoppen.
Mevrouw mr. P.S.J.M. (Suzan) Daalmans (53) wordt met ingang van 1 juni 2014 de nieuwe secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Zij volgt diaken mr. dr. J.B.M. (Hans) Nijhuis op, die dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd van 65 heeft bereikt.

De benoeming van Suzan Daalmans is de afronding van een recente reorganisatie van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK), waarbij de functie van de secretaris-generaal is teruggebracht van 1,0 naar 0,2 ‘fulltime-equivalent’ (fte). Deze reductie is onder meer mogelijk doordat het personeel van het SRKK sinds 2011 van ruim 18 fte is teruggebracht naar ongeveer 7 fte en door een aantal taken te schrappen of over te dragen.
Mevrouw Daalmans was al werkzaam bij het SRKK als jurist ad intra en secretaris van het Economencollege van de Kerkprovincie. Zij zal deze taken blijven vervullen en daarnaast als secretaris-generaal de Bisschoppenconferentie ondersteunen. Tevens krijgt zij de dagelijkse leiding over het SRKK, dat sinds kort is verhuisd.

Belangrijke hervormingsvergaderingen in Vaticaanstad
De Raad van Kardinalen, die vaak als C8 wordt aangeduid, is de afgelopen dagen voor de vierde keer bijeengeweest in Vaticaanstad. Een van de voornaamste agendapunten van de C8 was het functioneren van de twaalfPauselijke Raden.

De achthoofdige Raad van Kardinalen werd door paus Franciscus ingesteld om hem te adviseren bij de hervorming van het bestuur van de universele Kerk en de Romeinse Curie.

Bisschoppensynode De C8 had  ook een ontmoeting met kardinaal Lorenzo Baldisseri, de secretaris-generaal van de Bisschoppensynode over de voortgang van de organisatie van de buitengewone synode-assemblee over het gezin in oktober.

Raad voor de Economie
In het Apostolisch Paleis is voor het eerst de op 24 februari ingestelde Raad voor de Economie bijeen gekomen. Deze raad bestaat uit acht prelaten en zeven leken van diverse nationaliteiten. Kardinaal-coördinator van dit nieuwe orgaan is Reinhard Marx, de aartsbisschop van München en Freising. De raad ontwikkelt beleid betreffende alle financiële en economische activiteiten van de Heilige Stoel en de Vaticaanse stadstaat. Verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid is het eveneens door de paus ingestelde Secretariaat voor de Economie. Dit nieuwe orgaan van de Romeinse Curie wordt geleid door een kardinaal-prefect. Voor deze functie is de Australiër George Pell aangesteld. Zowel Marx als Pell zijn tevens lid van de C8.

Seksueel misbruik
De nieuwe Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen is bijeengekomen. De beraadslagingen, die nog tot overmorgen duren, vinden plaats in Domus Sanctae Marthae, het Vaticaanse gastenverblijf waar zich ook het privéappartement van paus Franciscus bevindt. De commissie is ingesteld om seksueel misbruik in de kerk te voorkomen en te bestrijden.

21 mei 2014

Eerste communicanten  in de kerk St. Jans Onthoofding.
Zondag 25 mei aanstaande doet de tweede groep communicanten van onze parochie hun eerste heilige communie. Zij hebben vol enthousiasme meegedaan aan de voorbereiding en zien uit naar deze voor hen belangrijke dag.

Als parochie feliciteren we hen natuurlijk van harte!!

Hieronder staan de namen van onze communicanten: 

Alano van Balkom, Tycho van Balkom, Niels Brekelmans,
Rose Coolen, Sem Eekels, Serena Engelbert, Jorn Fransen,
Jelle van der Heijden, Olaf van der Heijden, Lieke van Heijst, Rik Kuijpers,
Mathijs Mulders, Sanne van Osch Tim Schaareman, Luc Schoenmakers,
Lucas Reijnen, Rens Vermeer. Lars de Kinderen, Daan Kroot,
Anne-Jurna Kuijpers, Britt Kuijpers,

Hemelvaart
Tien dagen vóór Pinksteren vieren we de Hemelvaart van de Heer. Waarom eigenlijk? Waarom blijft Hij niet bij ons? Of blijft Hij toch ook bij ons.?

Allemaal vragen die op zijn plaats zijn en kunnen helpen om enkele belangrijke zaken van ons geloof te belichten.
Allereerst moeten we bedenken dat Jezus met zijn leven, lijden en sterven al het mogelijke voor ons heeft gedaan wat maar denkbaar is, en eigenlijk ver daarboven  uit. We hebben het zeker nodig dat Hij bij ons is, maar niet op de oude  vertrouwde manier. Het is goed dat ik heenga, dan kan de Helper, de heilige Geest , over jullie komen. Die zal jullie alles verder duidelijk maken.Dat is de strekking van  het brede gesprek dat Jezus met de apostelen heeft,direct voor zijn lijden en waarover Johannes uitgebreid vertelt.
Ere wie de ere toekomt. De Zoon gaat weer naar de Vader, zijn rechtmatige plaats. Daar zal Hij voor ons blijven bidden. Interessant is het dat de Schrift spontaan zal zeggen dat Jezus opgenomen werd.Tenhemelopneming is een term die we vooral gebruiken voor wat met Maria uiteindelijk gebeurde. Maar ook bij Jezus valt dus die term. Het heeft dan betrekking op de mens Jezus.Maar we zeggen ook hemelvaart en dan het is dus een activiteit van de goddelijke persoon zelf..
Hij blijft ook bij ons, heel werkelijk, maar ook verborgen voor nietgelovige ogen. Hij is bij ons in het woor de heilige Schrift, vooral als dat in de eredienst plechtig wordt voorgelezen. Maar ook in de viering van de sacramenten: het is eerst en vooral Christus, de Hogepriester, die doopt en vormt, en op de hoogste wijze aanwezig is onder de gedaanten van brood en wijn.. En we mogen niet vergeten dat wat we onze medemensen aan goeds doen, ook aan Hem hebben gedaan.
pastor J. Groos.

Geloven thuis
Is te vinden op: www.geloventhuis.nl u vindt er verhalen en  leuke opdrachtjes voor u en uw kind(eren) die te maken hebben met ons geloof. Een voorbeeld hiervan is het onderstaand artikel:

                                    Hemelvaart en Pinksteren 2014

Je woont in een buurt. Een plek die vertrouwd is, waar je dingen beleeft en je je thuis voelt. Je kinderen spelen met de kinderen uit de buurt samen op straat. Hoe blijft of wordt jouw buurt veilig, gezellig en goed?
Dan moet je je buurt goed leren kennen. De mensen die er wonen, de dieren, de planten, de verborgen plaatsen.
Als je contact met elkaar hebt of samen iets doet, groeit de onderlinge verbondenheid: samen houden we de straat schoon, verzorgen een boomspiegel of plantenbak, een keer per jaar is er een buurtbarbecue of een wijk- of dorpsfeest, we lenen misschien wel eens spullen van elkaar of koken voor mensen uit onze buurt of straat.

Als Jezus voorgoed terugkeert naar het huis van zijn Vader laat hij ons niet in de steek. Hij stuurt ons een helper, een metgezel. Met Pinksteren worden we ons opnieuw bewust dat de heilige Geest bij ons haar intrek heeft genomen. In ieder mens van groot tot klein. Zij is altijd in onze buurt! De heilige Geest maakt ons hart warm, open en toegankelijk. Dat dit ook uitstraalt naar degenen die in onze buurt wonen: onze familie en onze buurtgenoten!

Er staat iets nieuws te gebeuren!
De site wordt momenteel herbouwd en krijgt een nieuw jasje. Het wordt duidelijker zichtbaar dat we iedere periode een nieuw thema belichten, er komt een goede zoekmogelijkheid, een beter archief, de mogelijkheid om rechtstreeks filmpjes te bekijken en het zal eenvoudiger voor de redactie worden om de site te vullen.

Brabantse krant opent ‘digitaal Mariakapelletje’
door Eric van den Berg – 29 april 2014

Een krant die een Mariakapel opent. Dat moet alleen in het katholieke Zuiden kunnen. Op de website van BN/De Stem kunnen krantenlezers en andere geïnteresseerden terecht in een ‘digitaal Mariakapelletje’.
Het kapelletje, of liever gezegd een digitaal wensboek, komt overeen met de vele plekken waar je een kaarsje kunt opsteken. Dat was vorig jaar zo populair dat de krant het Maria-wensboek nu alle dagen van het jaar beschikbaar stelt. Het is mogelijk wensen te lezen of op te zoeken.
De wensen blijven op de website en het wensboek past in de vormgeving van de krantenwebsite. Niet echt vernieuwend, maar wel zo tastbaar spiritueel.
Het initiatief wordt aan de vooravond van de ‘meimaand Mariamaand’ gelanceerd. Maar, zo schrijft de redactie van de krant: ‘Hartenkreten of diepe zielswensen zijn – vanzelfsprekend – niet voorbehouden aan de maand mei ter ere van de Heilige Moeder Maria. Daarom kan iedereen vanaf nu álle dagen van het jaar een kaarsje branden en een wens in het nieuwe wensboek zetten op de pagina Mariawens van BN DeStem.’

De missionaire traditie voortzetten. Samen maken we het mogelijk!
De missionaire traditie leeft! Elke dag weer zetten ruim 750 missionarissen en 40 missionair werkers zich in voor kwetsbare medemensen. Wij in Nederland maken dat mede mogelijk, via de Week Nederlandse Missionaris.

Op Hemelvaartsdag, 29 mei, start de Pinksteractie voor de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Doordat parochianen in heel Nederland elk jaar zo’n belangrijke bijdrage leveren aan deze actie, kan de WNM een echte steun zijn voor onze missionarissen en voor onze missionair werkers, die met jeugdig elan de missionaire traditie voortzetten.

Inspiratiedag 2014.
Op de Inspiratiedag op zaterdag 17 mei in Gouda kunt u Matthieu Ham en Karin Swagemakers ontmoeten. Ze komen over uit Brazilië en Peru om u deelgenoot te maken van hun passie en hun concrete inzet voor een meer rechtvaardige wereld. Hoor uit de eerste hand hoe uw bijdrage het verschil maakt in de levens van ouderen en jongeren. Samen met andere aanstekelijke sprekers geven Matthieu en Karin invulling aan een inspirerende dag.
Dé opmaat om vervolgens van de Pinksteractie in uw parochie een groot succes te maken! Voor meer informatie over de Inspiratiedag 2014 en de mogelijkheid u aan te melden, kijk op: weeknederlandsemissionaris.nl

Katholieke Jongerendag in Nieuwkuijk
Ben er bij op 28 en 29 juni 2014 als we in Nieuwkuijk speciaal voor jou een spiksplinternieuw festival ten doop houden: het KJD Festival. De Katholieke Jongerendag in een compleet nieuw jasje.
De kaartverkoop is nu open. Je koopt een ticket voor zondag 29 juni (alle leeftijden) voor € 20,-

Weekendkaarten 16+
Ben je 16 of ouder, dan kun je ook al op zaterdagavond komen, voor een helemaal speciale Festival ervaring met muziek, verdieping, en een groot kampvuur. Schrijf je nu in voor onze camping door een weekendkaart te kopen van € 30,-. Let op: je moet wel zelf je tentje meenemen.

Geen vervoer?
Geen nood: op zondag rijdt er een aantal keer een pendelbus van het station van Den Bosch, die je afzet bij het Festival terrein. Buskaartjes kun je meteen mee bestellen met je Festivaltickets.

14 mei 2014

Doopvoorbereiding
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie. Dopen vinden in de regel plaats op de zondag. Meestal zijn er maximaal twee doopvieringen op één zondag. Tijdens deze voorbereidingsavonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze. De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald. Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van   € 52,50.De doopkaars is daarbij inbegrepen.
De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand. Telefoonnummer: 0416- 361215 Email:  secretariaat@parochiewillibrord.nl. De volgende data hebben wij ingepland: Woensdag 21 mei, Woensdag 11 juni. Mocht u echter bij een eerdere doop, de doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding. Meldt u tijdig aan !

Opbrengst Vastenaktie in ‘De Vaert’
De opbrengst van de Vastenaktie van de basisschool ‘De Vaert’ in Kaatsheuvel is heel mooi. Al vele jaren doet deze school mee met het project van de Vastenaktie. Dit jaar was dat voor het dekenale project om pastoor Jesudoss in India te ondersteunen. Pastoor Jesudoss heeft 5 jaren in Vlijmen gewerkt als priester en is inmiddels al weer teruggekeerd naar zijn thuisland. Heel graag wil hij meer leslokalen maken voor de kinderen om les te kunnen geven. Het is erg belangrijk dat de kinderen kunnen leren en daarvoor goede ruimten hebben, maar ook goede leermiddelen. Er is daar helaas nog veel armoede. Om hun kansen in de toekomst te vergroten is de bijdrage van de kinderen heel welkom. De opbrengst bedroeg dit jaar € 498,94. Het is een heel mooi bedrag. Geweldig dat de kinderen door te sparen oog hebben voor de nood van kinderen op andere plaatsen in onze wereld. Alle kinderen, leerkrachten en ouders: hartelijk dank voor jullie inzet en inbreng!

Eerste communicanten  in de kerk van de  HH. Martelaren van Gorkum .
Zondag 18 mei aanstaande doet de eerste groep communicanten van onze parochie hun eerste heilige communie. Zij hebben vol enthousiasme meegedaan aan de voorbereiding en zien uit naar deze voor hen belangrijke dag. Als parochie feliciteren we hen natuurlijk van harte!
Hieronder staan de namen van onze communicanten:
Dinio de Beer, Jouri van Boxtel, Finn van Dongen, Anna-Gloria Gestel, Fiene Grootswagers, Claudia van den Hout, Jasper de Jong, Djay Kogels, Maraja van Loon, Jenske Matthijs, Kas van Mook, Anne Ouwerkerk, Hessel van der Pasch, Ilse Pooters, Sem Verboven, Gaby Vos, Evi Vugts, Sylven van Wanrooij, Lars de Wit, Jesse Willems.

Pastoor-deken Van Osch ontvangt Ereteken van de Grot in Lourdes
In aanwezigheid van bisschop A. Hurkmans van ’s-Hertogenbosch heeft pastoor-deken Theo van Osch van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch het Ereteken van de Grot in Lourdes ontvangen. Dit gebeurde zondagavond 27 april aan het einde van de pontificale eucharistieviering die door 1200 personen werd bijgewoond. Het ereteken is een onderscheiding voor personen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor het Heiligdom en de bedevaarten naar Lourdes.
Pastoor-deken Theo van Osch (22 oktober 1960) kwam al in Lourdes voordat hij priester was. Hij heeft verschillende malen als vrijwilliger op het Heiligdom van Lourdes gewerkt. In Lourdes heeft Van Osch, 25 jaar geleden, zijn roeping tot het priesterschap gevonden. Sindsdien is hij hier ieder jaar individueel of met groepen parochianen op bedevaart gegaan naar Onze Lieve Vrouw van Lourdes en de heilige Bernadette. Pastoor Van Osch is nu tijdens de bisdombedevaart als hoofdaalmoezenier mee.
Het bisdom van ’s-Hertogenbosch is op dit moment op bedevaart in Lourdes met ruim 1000 personen, waarbij nog 200 Nederlandse personen van buiten het bisdom zich hebben aangesloten. Het bisdom organiseert deze bedevaart samen met de Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB) uit ’s-Hertogenbosch.
Lourdes ligt aan de voet van de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk. In 1858 verscheen de Maagd Maria in een grot langs de rivier De Gave aan het meisje Berndatte Soubirous. Sindsdien is het plaatsje Lourdes uitgegroeid tot een van de grootste bedevaartplekken ter wereld. Jaarlijks brengen meer dan 6 miljoen pelgrims een bezoek aan Lourdes.

Oproep zangertjes voor de Eerste Communieviering in Loon op Zand en Kaatsheuvel
Voor de Eerste Communievieringen hebben we ondersteuning nodig van kinderen die graag mee willen zingen tijdens deze vieringen.
Het zou erg jammer zijn, als we niet genoeg kinderen hebben om voor de communicanten een onvergetelijke feestelijke communieviering te verzorgen. Graag willen wij u vragen of er kinderen zijn die  mee komen oefenen met de communicanten. Het zijn  makkelijke en gezellige liedjes.

We kunnen er dan met z’n allen een mooie en feestelijke communieviering van maken.

7 mei 2014

Doopvoorbereiding
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie. Deze avonden zijn informatief en leerzaam. De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald. Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop zelf, wordt een vergoeding gevraagd van € 52,50.De doopkaars is daarbij inbegrepen. De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand. Telefoonnummer: 0416- 361215 E-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl

De volgende data hebben wij ingepland: Woensdag 21 mei, Woensdag 11 juni

Mocht u echter bij een eerdere doop, de doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding. Meldt u tijdig aan !

Samen met Maria
Ook dit jaar nodig ik u uit om vier keer samen te komen in de Jozefkapel van de Kaatsheuvelse St Janskerk rond het beeld van Maria iedere keer op donderdag 18.30, te beginnen op 1 mei vervolgens 8 mei, 15 mei en 22 mei.

Heel goed gezelschap, want Maria is degene in de Kerk die na Jezus de hoogste en ten opzichte van ons de meest nabije plaats bekleedt, zoals de grote plechtige Constitutie Lumen Gentium het mooi heeft gezegd.
Maria wordt doorgaans afgebeeld met de H. Schrift, dus zullen wij ook iedere keer iets lezen uit dat heilige Boek. Zingen deed ze ook, dus zullen ook wij zingen over de grote daden van God. We bidden de rozenkrans, dat geliefde gebed van de heilige paus Johannes Paulus II die daar een mooie brief over geschreven heeft.

Sint Jozef
Met ingang van 1 mei, dag van de arbeid, wordt de naam van St. Jozef in meerdere eucharistische gebeden genoemd. Dit naar aanleiding van een decreet uit 2013 van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 8 oktober 2013 de Nederlandse tekst van de betreffende gedeelten uit deze eucharistische gebeden goedgekeurd. Na instemming en goedkeuring daarvoor door de betreffende congregatie, is in de vergadering van 8 april 2014 door de Bisschoppenconferentie de ingangsdatum voor de invoeging vastgesteld op 1 mei 2014. Dit in overeenstemming met de gedachtenis van St. Jozef, de arbeider.

Zondag van de Arbeid
Zondag 4 mei was de Zondag van de Arbeid, thema is dit jaar ‘Werken met Toekomst’. Mgr. De Korte, referent voor Kerk en Samenleving schreef een aanbevelingsbrief voor het vieren van deze dag. Deze brief wordt via de bisdommen naar de parochies verstuurd.
De viering van de Zondag van de Arbeid vond in 2014 op zondag 4 mei plaats met het thema Werken met toekomst. De aanhoudende economische crisis en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt versterken de tendens om het betaalde werk af te bouwen of te flexibiliseren. Mensen hebben voor hun eigen zorg, hun huishouden, het samenleven met anderen een inkomen nodig, dat ze willen verdienen met vast betaald werk. Met werk kunnen ze zichzelf ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de samenleving. De voortgaande crisis met de vele gevolgen van oplopende werkloosheid, grote bezuinigingen in de stelsels van sociale zekerheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning, toenemende armoede, en steeds meer huishoudens met schulden maken de vragen naar welk werk en welke toekomst intenser. Biedt werk nog voldoende inkomen? Zijn er kansen voor ontplooiing en een maatschappelijke bijdrage? Is er nog toekomst? Of wordt betaald werk zo schaars, dat de groep die daarvan is uitgesloten alsmaar toeneemt?  Met het thema Werken met toekomst wil de kerk de aandacht voor het gesprek over het vinden van een bevredigend evenwicht tussen betaald werk, inkomenszekerheid en toekomst stimuleren. Rond het thema heeft landelijk bureau DISK een werkboekje gemaakt.
De brochure Werken met toekomst bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en suggesties voor hoe met de thematiek omgegaan kan worden. Hoewel parochies geen partners op de arbeidsmarkt zijn, kunnen zij in bezinning, gesprek en viering thema’s als betaald werk, de mate van vast of tijdelijk werk, vrijwilligerswerk, stages, werkloosheid en een duurzaam gebruik van grondstoffen ter sprake brengen. Ook kan gesproken worden over de toekomst die ieder zich voorstelt te hebben en daar komt het toekomstperspectief van kerk zelf ook naar voren. In de brochure staan overwegingen, teksten, suggesties voor liederen en voorbeelden die gebruikt kunnen worden bij de Zondag van de Arbeid of bij een themaviering. Ook biedt het boekje handreikingen om aan te sluiten bij de Bisschoppelijke Vastenactie en tips voor themavieringen met jongeren. U kunt het boekje voor 2,50 excl. portokosten bestellen bij landelijk bureau DISK: www.disk-arbeidspastoraat.nl.

Heiligverklaring Pausen
De beide pausen Johannes XXIII en Johannes Paulus II werden op 27 april 2014 in Rome heilig verklaard. De Poolse paus Karol Wojtyla werd heilig verklaard na de erkenning van een tweede wonder op zijn voorspraak, de genezing van de Costa Ricaanse Floribeth Mora Diaz. Volgens de kerkelijke regels is een erkend wonder nodig voor een zaligverklaring en vervolgens een tweede wonder voor een heiligverklaring. Het tweede wonder van Johannes Paulus II heeft betrekking op een Italiaanse vrouw die van kanker is genezen. Dat gebeurde op 1 mei 2011, de dag waarop Johannes Paulus zalig werd verklaard. Eerder al was hem de onverklaarbare genezing van een andere vrouw toegeschreven.  Johannes Paulus II, ofwel de Poolse kardinaal Karol Józef WojtyEéa, stierf in 2005. Hij was in 1978 paus geworden.  Angelo Roncalli werd heilig verklaard zonder officiële erkenning van een tweede wonder op zijn voorspraak. Paus Franciscus heeft gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om van het gebruikelijke pad af te wijken. Aan het begin van het eerste consistorie van paus Franciscus las de prefect van de Congregatie voor Heiligverklaringen, kardinaal Angelo Amato, korte levensbeschrijvingen van de twee pausen voor. Hij verwees naar hun inzet voor de vrede en de menselijke waardigheid. Beiden leidden de Kerk met “milde vastbeslotenheid” in een moeilijke situatie van maatschappelijke verandering. De zondag van de heiligverklaring, 27 april, is de tweede zondag na Pasen, die op initiatief van paus Johannes Paulus II als Barmhartigheidszondag gevierd wordt. Paus Wojtyla zal de ‘snelste heilige’ ooit zijn: hij wordt acht jaar na zijn overlijden heilig verklaard. Paus Johannes Paulus II werd op 1 mei 2011 zalig verklaard, Johannes XXIII op 3 september 2000.

Moederdag voor Maria
Zondag 11 mei 2014 is het weer Moederdag. Veel kinderen maken dan een mooie tekening voor hun mama. Grotere kinderen kopen een klein cadeautje of een bosje bloemen Maria is ook Moeder. Moeder van Jezus en Moeder in de hemel van alle mensen. Zij bidt steeds voor al haar kinderen op aarde. Veel mensen vragen haar hulp en ondervinden de kracht van haar voorspraak. Het spreekt bijna voor zich dat we op Moederdag ook onze hemelse Moeder Maria bedanken. Daarom een oproep aan jong en oud tot een landelijke MOEDERDAG VOOR MARIA. Hoe kun je meedoen aan Moederdag voor Maria? Bid op zondag 11 mei minimaal een Weesgegroet. Voor Maria is elk Weesgegroet als een mooie roos. Als heel veel mensen dit doen, krijgt Maria echt een reuze boeket!
We zullen dit zichtbaar maken op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl .Mail naar Maria@kinderenbiddenvoorkinderen.nl vanuit welke woonplaats je op deze zondag meebidt, alleen of als gezin. Ook mensen in België worden uitgenodigd mee te doen. Samen een grote rozenkrans.

Op de website worden alle aanmeldingen van gebed samengevoegd tot een grote rozenkrans, met bij elke roos een woonplaats. Laat jouw woonplaats niet ontbreken en laten we samen Maria eren als Moeder van ons allemaal.

April 2014

30 april 2014

Meimaand   Mariamaand.
De maand mei staat van vroeger uit al bekend als de maand waarin Maria bijzonder vereerd wordt. De St. Jan in Den Bosch met zijn kapel van de Zoete Moeder, Elshout met zijn kapel voor de Wonderbare Moeder trekken dan extra veel bezoekers. Als puber liepen we met de sportclub op de eerste zondag van mei in alle vroegte ter bedevaart naar de Zoete Moeder in Den Bosch. Ook Elshout kent groepen met bedevaartgangers te voet of per fiets. Zelfs kerkkoren gaan in de meimaand graag naar “den Elshout”om met hun gezang Maria te vereren. Ook in onze gewone parochiekerken wordt Maria in de meimaand bijzonder vereerd. Binnen onze parochie H. Willibrord gebeurt dat in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum al tijdens de Eucharistieviering op 4 mei. Het Maria beeld wordt dan in een kleine processie naar voren gedragen. Op de dinsdagavonden wordt er om 19.00 uur de rozenkrans gebeden met zang van koor St. Caecilia

St. Jan: Op de donderdagavonden 1, 8, 15, 22 mei gaat pastor Groos voor bij het rozenkransgebed met schriftlezing. Tijd 18.30 uur in de St. Jozefkapel.

St. Jans Onthoofding: Rozenkransgebed voorafgaand aan de zondagsviering in mei. Maar ook op woensdag avond om 19.00 uur rozenkransgebed in  het kapelletje bij de financiën. Op 7 mei (1e woensdag van de maand) m.m.v. Gilde Sint Hubertus.

Boekpresentatie – Van huis uit
Op zaterdag 10 mei a.s. vindt de presentatie plaats van een nieuw boek van uitgeverij Betsaida. Het boek Van huis uit bevat een bundeling van 101-en-meer columns die Brechje Loenen in de afgelopen 12½ jaar schreef in het Katholiek Nieuwsblad.
Het zijn stuk voor stuk verhalen die gegrepen zijn uit het wel en wee in het dagelijkse leven van een gezin waarin het katholieke geloof een centrale plaats inneemt. Van de geboorte van de drie dochters Cecile, Chiara en Denise tot de auto van echtgenoot Edwin; van kleuter¬verdriet tot LifeTeen; van Sinterklaas tot prinses Amalia – alle mogelijke thema’s komen aan bod.
Door de vlotte en opgewekte schrijfstijl van Brechje Loenen vormt dit boek zeer prettige lectuur voor moeders (én – op een onbewaakt moment – wellicht ook voor vaders). Het is echter niet alleen ontspanning; er wordt ook een booschap meegegeven, en bovenal: het getuigenis van een gezin dat gelukkig is met elkaar en met God

Euthanasie vanuit christelijk perspectief   door Jan Brouwers
Het boek ‘De doos van Pandora – Reflecties over euthanasie vanuit christelijk perspectief’ dat woensdag in Gent werd gepresenteerd, beleeft inmiddels zijn tweede druk. In het boek beschrijft broeder René Stockman, algemeen overste van de Broeders van Liefde, hoe de legalisering van abortus in 1990 de Belgische samenleving op ethisch vlak fundamenteel veranderde waardoor ook de toegestane vormen van euthanasie steeds ruimer werden.
‘Ik hoop dat mijn boek kan bijdragen in de verdediging van onze christelijke mensvisie’
Zowel abortus als euthanasie is het doden van leven dat men niet de moeite waard vindt, aldus Stockman.
Hij benadrukt onder meer het belang van palliatieve zorg en ook van palliatieve sedatie en hij geeft aan dat dit fundamenteel verschilt van euthanasie. ’Het gevaar is niet denkbeeldig dat mensen, ook christenen, zich laten meeslepen in het wijdverspreide discours over zelfbeschikking, met euthanasie als antwoord op uitzichtloos lijden. Ik hoop dat mijn boek kan bijdragen in de verdediging van onze christelijke mensvisie, met als grote en na te volgen voorbeeld Jezus Christus.‘
Bij de presentatie van het boek spraken mgr. André-Joseph Léonard en Rik Torfs. Een samenvatting van hun bijdragen en van de presentatie van het boek is te vinden op kerknet.be
René Stockman, De doos van Pandora. Reflectie over euthanasie vanuit christelijk perspectief Antwerpen: Halewijn, 130 p. € 16,95. Isbn 978–90–8528–287–7

Maart 2014

Dopelingen maand maart 2014
16 maart St Jan Kaatsheuvel Ayden Petrus Adrianus Rutten zoon van Frank Rutten en Chantal Meuwese

23 maart St. Jans Onthoofding Loon op Zand  Yara Cathaleya van Peer dochter van Anthony van Peer en Samantha Vrinten
 23 maart HH.M.v.Gorkum Kaatsheuvel  Maud Cornelia Maria van Son dochter van Mark van Son en Mirjam van Son – Heurter

Overledenen:
10-03-2014 Dhr. P. Klijn  89 jaar
17-03-2014 Mevr. Hendriks Fijneman 96 jaar (De Vossenberg)
19-03-2014 Mevr. Mertens Hultermans 90 jaar

Website  parochie H. Willibrord
Onze parochie heeft een mooie website. U vindt daar allerlei wetenswaardigheden over onze parochie. Deze keer wijzen wij u op de regeling omtrent tegemoetkoming bij uitvaarten. Op aandringen van het bisdom wordt de tegemoetkoming de komende jaren afgebouwd. We gaan dit in fases doen. U kunt de regeling vinden op onze website. Zo zullen  er regelmatig actuele zaken opgenomen worden. 

Stilte kapel kerk St. Jan
In het voorportaal van kerk St. Jan bevindt zich een Stilte kapel. Jaren geleden tot stand gekomen door samenwerking van de toen nog 3 parochies. HH. Martelaren van Gorkum, St. Jan en St. Jozef. Ondanks dat de kerken , als er geen dienst is, gesloten zijn, kan men toch naar een plek om te bidden, een kaarsje op te steken en een gedachte of gebed noteren als men dit wil  in het bezoekersschrift. Het is een sfeervolle ruimte met een uitstraling voor alle gelovigen onafhankelijk van hun religie.
Elke maandagmorgen om half 9 wordt de kapel gebruikt door een groep gelovigen katholieken die hier bij elkaar komt voor het kerkelijk morgengebed.
Maar ook in de loop van de dag tref je er mensen aan. Sommigen maar even  om een kaarsje aan te steken, anderen hebben wat meer tijd, nemen plaats op een van de stoelen om te bidden of even rust te nemen. Wie even in het bezoekersschrift kijkt, krijgt ook een indruk van wat mensen beroert . Een groet van een kind aan een overleden opa of oma, een vraag  aan God om sterkte of hulp bij het oplossen van een probleem, genezing van een zieke. Niet alleen Kaatsheuvelse mensen bezoeken de kapel, ook gasten of  buitenlandse arbeiders uit diverse landen schrijven hun gedachten of wensen in hun eigen taal neer in dit schrift.
De koster zorgt ervoor dat de kapel er verzorgd uitziet en vult indien nodig de kaarsjes aan. De koster ontdekt ook dat de kapel wel eens voor andere doeleinden gebruikt wordt. Het is al eens voorgekomen dat een persoon zo vermoeid was, dat hij een aantal stoelen in gebruik genomen had om wat slaap in te halen. Gelukkig gebeurt dit niet al te vaak. Wat wel gebeurt? Bij slecht of koud weer wordt de kapel ook gekozen als plek om de lunch te gebruiken als stille getuigen blijven dan de plastic etensbakjes en lege blikjes achter. Je vraagt je dan af waarom die resten niet even meegenomen worden naar een afvalbak die in de winkelstraat ook vast te vinden is.
We hopen dat de kapel nog lang een plaats mag zijn waar mensen  God zoeken en wellicht ook kunnen vinden.

God is toch geen jackpot? (Uit Katholiek .nl)
door Mark van de Voorde – 8 maart 2014

Een van de moeilijkste vragen van het geloof is deze naar het effect of het resultaat van het gebed. Negatief geformuleerd luidt die vraag: haalt het eigenlijk wat uit of je voor iets bidt? Positief geformuleerd: hoe weet je dat je gebed verhoord wordt? Ook die tweede vraag is eigenlijk negatief. Beide vragen gaan immers uit van een economische kijk op geloof en bidden: dit was mijn investering, waar is het rendement? (89)
Erger nog, ze bekijken God met een antropocentrische blik: God is eigenlijk ook maar een mens, want Hij is af te kopen of zou dat minstens mogen zijn. Bovendien is Hij een scherpslijpende rekenaar (meer resultaat voor meer gebeden). God als homo economicus tot de oneindige macht. Ik dacht dat God Liefde was, Liefde rekent niet.
Ja maar, zeggen sommigen, zo zit het niet in mekaar. God verhoort altijd, daarom nog niet zoals wij dat willen. Precies omdat Hij Liefde is. Daar kan ik inkomen. Vooral als we zaken vragen die je God niet moet vragen, geld bijvoorbeeld. Dan krijg je beter iets hoogstaanders. Maar er zijn zo van die gevallen waar de motor van de redenering sputtert. Bij gebed om vrede bijvoorbeeld. Een recent voorbeeld.
.Speculeren over Gods directe ingrijpen is een gevaarlijke redenering die het geloof meer kwaad dan goed doet. Wie begint de geschiedenis toe te schrijven aan Gods handelen (en niet aan het handelen van mensen, hopelijk onder Gods inspiratie), zet zichzelf vast…
De geschiedenis is onze geschiedenis waar wij verantwoordelijk voor zijn. Ten goede en ten kwade. En God helpt ons, als we ons werk aan Hem toevertrouwen. Hij is in Christus de geschiedenis binnengekomen om ons vrij te maken voor het goede, niet om het werk uit onze handen te nemen.   
Wie van God een mechanisme maakt dat kan uitvoeren wat wij willen, maakt van Hem een afgod. God is geen Deus ex machina, en nog minder een die arbitrair bepaalt of Hij zal tussenkomen of niet. God is geen automaat met een gleuf voor gebedsmunten en nog minder een jackpot waarvan je nooit weet wanneer je prijs hebt. Mag je dan niet bidden voor vrede? Zeker, meer dan ooit.

26 maart 2014

Wereldjongerendagen in Uden
Over pre­cies één maand, op Palm­zondag 13 april, vieren tieners en jon­geren van het bis­dom ‘s-Hertogenbosch de Wereld­jon­gerendag in Uden. Paus Fran­cis­cus gaf aan de 29e Wereld­jon­gerendag het thema ‘’Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der heme­len’ (Mt 5, 3) mee. Deze bood­schap en de brief die Paus Fran­cis­cus hierover schreef zullen tij­dens de dag cen­traal staan. Dat meldt de web­site van het bis­dom van­daag. 

Mgr. Mut­saerts zal een inlei­d­ing ver­zor­gen over de brief en er kan in de work­shops verder inge­zoomd wor­den op wat het koninkrijk der heme­len is. Deze dag staat in het teken van tieners en jon­geren en wordt ook geor­gan­iseerd door jon­geren. Zij gaven aan de dag de titel ‘A Royal Invi­ta­tion’ mee, wat natu­urlijk ver­wi­jst naar het Rijk der heme­len uit de zaligsprek­ing.

Er zal een ‘enerverend’ pro­gramma klaar staan met naast diep­gang ook ruimte voor ont­moet­ing, verdiepende en cre­atieve work­shops en ontspan­ning. Ook is spe­ci­aal voor deze dag een nieuwe jon­geren­band opgericht die met lev­endige muziek de dag verder in zal kleuren. Alle tieners en jon­geren uit het Bis­dom ‘s-Hertogenbosch zijn van harte uitgen­odigd

Actueel nieuws over huwelijk, gezin, opvoeding, verzorgd door het KN
Praktische tips hoe je je gezin levend en actief kunt houden: van vakantie-ideeën tot computergames, van omgaan met huwelijksproblemen tot pubers in huis.
Veelgestelde vragen rond kerkelijk huwelijk, geloofsopvoeding, relaties, liefde en seksualiteit.
Een overzicht van het netwerk van kerkelijke organisaties, bewegingen, studiegroepen, pro life groepen, natuurlijke geboorteregeling, etc.
Family bookshop met een compleet overzicht van goede boeken rond huwelijk, gezin en opvoeding, te bestellen bij internetboekhandels
Een agenda met alle activiteiten voor gezinnen, in samenwerking met het KN
Veel gelegenheid te reageren en mee te doen: door het doorgeven van vragen, praktische tips, uitspraken van kinderen of andere ideeën hoe de site nog beter kan worden.

De site is een initiatief van IHGO en Katholiek Nieuwsblad in samenwerking met diverse organisaties uit het werkveld huwelijk en gezin.

Meer info: www.katholiekgezin.nl
E-mail: info@katholiekgezin.nl

Naamsverandering IKVPax.Christi in Pax.
Pastoor Michel Hagen uitte in een opinieartikel op deze site zijn zorgen over de naamsverandering van IKV Pax Christi in PAX. Directeur Jan Gruiters van PAX reageert. PAX is de nieuwe naam voor IKV Pax Christi. De lancering van deze nieuwe naam riep veel, overwegend positieve reacties op. Zoals die van de voorzitter van de PKN-synode Karin van den Broeke: ”PAX is kort, krachtig en alleszeggend. PAX – met jullie durven wij te hopen op vrede.”

Verbondenheid met kerken
Ik ben niet alleen blij met deze lovende reacties, maar ook met de reacties waaruit zorg spreekt. Daaruit blijkt dat de vredesbeweging sterke banden heeft met kerkelijk betrokken mensen. Sommigen van hen vrezen dat PAX met haar nieuwe naam de christelijke wortels doorsnijdt en de banden met de kerken verbreekt. Dat zal niet gebeuren. Omdat de evangelische oproep tot vrede en recht ons en vele partners in conflictgebieden inspireert. Omdat de in de christelijke sociale leer verankerde menselijke waardigheid en solidariteit de uiterste maatstaf voor ons werk vormen. Omdat de verbondenheid met kerken hier in Nederland en in vele conflictgebieden ons dierbaar is.

Bovendien blijven IKV en Pax Christi als moederorganisaties van PAX bestaan. Zij moeten een actieve rol spelen bij het verbinden van de persoonlijke levenservaringen van mensen en de vredesopdracht van de kerken

Burgerinitiatief Een van Ons
Pastoraal Werker Th. Schepens schreef vorig jaar diverse malen over het Burgerinitatief Een van Ons. Nu pas is bekend dat de Europese Com­missie het burg­erini­ti­atief ‘Eén van Ons’ inzake de financier­ing van onder­zoek op menselijke embryo’s gaat bestud­eren. Het burg­erini­ti­atief heeft meer dan één miljoen handtekenin­gen in Europa weten te verza­me­len. Het ini­ti­atief is afgelopen vri­jdag geldig verk­laard. Tussen nu en 28 mei 2014 moet de Com­missie een pub­lieke med­edel­ing doen waarin ze uiteen­zet of zij een ver­volg geeft of niet aan het ini­ti­atief en zij moet haar stand­punt bear­gu­menteren.  

In de loop van april moeten de ini­ti­atiefne­mers in het Europees par­lement en de Europese Com­missie ont­van­gen wor­den voor een gemeen­schap­pelijke hoorzit­ting. “Eén van Ons” heeft 1,7 miljoen handtekenin­gen opge­haald in 19 lan­den van de Europese Unie.

De ini­ti­atiefne­mers baseren zich op een arrest van het Hof van Justi­tie van de Europese Unie, van okto­ber 2011, waarin werd ver­bo­den een uitvin­d­ing te paten­teren die vooraf­gaande verni­etig­ing van menselijke embryo’s of het gebruik ervan als uit­gangs­ma­te­ri­aal nodig maakte.  

Over de peri­ode 2007–2013 zou er echter 50 miljoen euro aan Europees geld vri­jge­maakt zijn om onder­zoek op menselijke embryo’s mogelijk te maken. Men hoopt op een formeel engage­ment van de Europese Com­missie om geen abor­tus meer te financieren.

5 maart 2014

Online vasten steeds populairder
door Eric van den Berg –
Er komen steeds meer vormen van online vasten. Zo scoort Kerk in Actie met haar app voor de veertigdagentijd. De applicatie voor iOS en Android is in korte tijd ruim 10.000 keer gedownload en blijft stijgen in de downloadlijsten. In Vlaanderen is de online vastenkalender ‘Laat je onderdompelen!’ vandaag gestart.

Met de nieuwe app van Kerk in Actie kan de stilte worden opgezocht tijdens de veertig dagen voor Pasen. De app leidt je door de veertigdagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s en praktische tips. ‘De applicatie helpt je om tijdens deze periode tijd te vinden voor bezinning’ aldus Kerk in Actie. “Tijdens de veertigdagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd om de stilte te zoeken en terug te keren naar God. Om van daaruit in beweging te komen voor de ander.” Met de app kan niet alleen de stilte worden opgezocht, ook kan er worden ‘gespaard’ voor een goed doel. Aan het einde van de veertigdagentijd is het mogelijk om dit bedrag aan een project van Kerk in Actie te doneren.

In Vlaanderen is de online vastenkalender ‘Laat je onderdompelen!’ gestart. Dat is een gemeenschappelijk initiatief van het Studiecentrum Kerk en Media vzw met medewerking van IJD (Jongerenpastoraal Vlaanderen), CCV (Partner in Christelijk Vormingswerk vzw), Halewijn (Uitgeverij, Drukkerij) en Broederlijk Delen.

Op www.laatjeonderdompelen.be kan je vanaf 5 maart en nog tot 20 april 2014 dagelijks een vastendag ontdekken. Als je op de foto klikt, krijg je een citaat, een gedachte, een beeld- of geluidsfragment of een inspirerende tekst te zien die aansluit bij de veertigdagentijd. Via ‘suggesties’ kom je meer te weten over activiteiten die tijdens de vasten worden georganiseerd en vind je andere interessante informatie over de veertigdagentijd. ‘Laat je onderdompelen’ is tevens terug te vinden op Facebook https://www.facebook.com/laatjeonderdompelen en Twitter (@vastenkalender).

Bron: Kerknieuws.nl/Kerknet.be

Evangelisatie in Bisdom
In het begin van de Veertigdagentijd waren  er in het Sintjanscentrum in Den Bosch bezinningsdagen over de ‘Nieuwe Evangelisatie’ Hevig kwam naar voren de wens om onze mensen weer de vreugde van het evangelie te  laten proeven en ervaren.

Bisschop de Jong uit Roermond belichtte dit vooral vanuit de wereldkerk. Paulus VI heeft al een forse aanzet gegeven in 1974 met zijn mooie aansporing ‘Evangelium Nuntiandi”.
Zeer indrukwekkend was  het ‘Programma van evangelisatie en catechese’ van de parochie Antonius Abt in Schaijk-Reek.Op liefst 44 grote bladzijden wordt het programma ontvouwd voor 2014: impulsavonden, lezingen, speciale zegeningen, parochiemissie, vijf filmavonden, aanbidding, ‘project leven vanuit de Geest’. en nog veel meer. In Schaijk komen veel talenten onder de bezielende leiding van pastoor Spiertz samen. Enkele jaren geleden werd de parochie door de KRO verkozen tot parochie van het jaar, en het lijkt alsof men nog veel meer gegroeid is. De nood is er overal, maar in Schaijk is het bewonderenswaardig hoezeer men voorop loopt met initiatieven te ontplooien. Het is goed te beseffen dat minstens op sommige plekken dingen gebeuren buiten de gewone liturgie’ die nu nog tamelijk uniek zijn. 

19 maart 2014

Bid mee voor gezinnen wereldwijd
In een brief aan gezinnen en families wereldwijd heeft de paus dinsdag 25 februari opgeroepen tot gebed voor twee komende gebeurtenissen waarin het gezin centraal zal staan.
Paus Franciscus vraagt om steun en gebed voor de Buitengewone Bisschoppen Synode dit jaar, waar gesproken zal worden over de pastorale uitdagingen rondom gezinnen, in het kader van evangelisatie.
‘Deze synode is gewijd aan gezinnen, aan hun roeping en missie in de Kerk en in de samenleving, maar ook aan de uitdagingen van het huwelijk, het gezinsleven, de opvoeding van kinderen en de rol van het gezin in het leven van de Kerk’, zegt de paus.
De Heilige Vader vraagt verder om gebed voor de Wereld Gezins Dagen die worden gehouden in Philadelphia in september 2015. Door te bidden voor beide gebeurtenissen, hoopt paus Franciscus dat een ontwikkeling in gang wordt gezet, waardoor gezinnen zich gesterkt weten door het licht en de kracht van het evangelie in de uitdagingen waar het gezinsleven hen dagelijks voor stelt. De paus benadrukt dat het Jezus zelf is die gezinnen verlicht en ondersteund in hun dagelijkse leven en op hun reis door het leven

Eerste boodschap van paus Franciscus voor de Wereldjongerendagen afgelopen jaar
Paus Franciscus heeft een boodschap gepubliceerd vanwege de 29e Wereldjongerendagen op Palmzondag 13 april 2014. De Wereldjongerendagen worden jaarlijks op diocesaan niveau gevierd. Om de drie jaar zijn er internationale bijeenkomsten rond de paus. In 2016 zullen deze plaatsvinden in Krakau.

Heiligeverklaring paus Johannes Paulus II
Paus Franciscus maakte bekend dat paus Johannes Paulus II na zijn heiligverklaring op 27 april 2014 de grote patroonheilige zal worden van de Wereldjongerendagen. Deze paus nam in 1984 het initiatief voor deze dagen. Door zijn toedoen kregen ze een niet te onderschatten plaats in het leven van de Kerk.

Thema’s 2014-2016
In 2013 maakte paus Franciscus zijn eerste Wereldjongerendagen mee als paus in Rio de Janeiro. Paus Benedictus XVI koos daarvoor nog het thema. Inmiddels heeft paus Franciscus een lijn uitgezet voor de komende WJD’s op weg naar de grote internationale WJD in juli 2016 in Polen (Krakau). De thema’s zijn ontleend aan de zaligsprekingen uit het Matteüs evangelie:

•29ste Wereldjongerendagen in 2014: ’Zalig de armen van geest. Want aan hen behoort het Rijk der hemelen’
(Mt 5, 3)
•30ste Wereldjongerendagen in 2015: ‘Zalig de zuiveren van hart want zij zullen God zien’ (Mt 5, 8)
•31ste Wereldjongerendagen in 2016 (Krakau): ‘Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden’
(Mt 5, 7)

Vastenaktie Nederland is de Rooms Katholieke hulporganisatie voor Nederland.
Gedragen door de lokale kerkgemeenschappen hier en in ontwikkelingslanden. Zij voeren campagne in samenwerking met particuliere initiatieven, in het bijzonder in de Adventstijd voor Kerstmis en in de Vastentijd voor Pasen. Ze werken met vrijwilligers, orden, congregaties en andere groepen ter plaatse. Er wordt een missionaire zingevings-actie gecombineerd met geldwerving. Steun de Vastenaktie en geef de allerarmsten een toekomst. De wereld groeit als we delen. Deze week is de Vasten begonnen. Het is van oudsher een tijd om iets te laten./ Misschien laat u 40 dagen de wijn staan, of de koekjes bij de koffie. De Vastenperiode is een ook een tijd om te delen en bepaalde dingen vaker te doen. Zoals wat meer aandacht geven aan de mensen om je heen. Maar ook met gebed voor en als het mogelijk is een financiële bijdrage aan de dekenale vastenactie voor pastoor Jesudoss, die na terugkeer in zijn land  India, probeert om te investeren in de opleiding van jongeren.

Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap), hoogfest 25 maart
Deze dag is oorspronkelijk de oude Paasdatum, 14 nisan. Toen Pasen naar de zondag werd verlegd, kreeg deze dag de viering van de “boodschap van de engel aan Maria”, zoals dat eerst in de Advent werd gevierd. Het oorspronkelijke Spaanse Mariafeest van Maria Boodschap op 25 maart werd in Rome overgenomen. Omstreeks 550 vierde men in het oosten op 25 maart, negen maanden vóór kerstmis, “de verkondiging van de geboorte van de Heer”. Het was oorspronkelijk een feest van de Heer, maar werd net als 1 januari (“Octaafdag van de Geboorte van de Heer” werd ‘Heilige Maria, Moeder van God’) en 2 februari (“Opdracht van de Heer in de tempel” werd ‘Maria Lichtmis’) in Constantinopel een Mariafeest. Als Maria Boodschap vinden wij het in de zevende eeuw in het liber pontificalis van paus Sergius (687-701) vermeld als één van de feesten met processie. De liturgievernieuwing van Paus Paulus VI gaf deze dag zijn karakter als feest van de Heer terug, o.a. door de naam te wijzigen in: Aankondiging van de Heer. Ook Maria Lichtmis kreeg toen haar Christocentrische betekenis terug.

In de veertiende eeuw verleende paus Johannes XXII aflaten aan het bidden van het gebed “De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt” (beter bekend als het “Angelus”) bij de avondklok, in de vijftiende eeuw werd de klok ook ‘s morgens geluid en in het begin van de zestiende eeuw ook ‘s middags. In 1513 kreeg deze devotie een pauselijke goedkeuring van Leo X

Nederlandse priester wordt nuntius in Afrika
De Nederlandse priester Bert van Megen is vandaag benoemd tot apostolisch nuntius in Soedan en Eritrea. Daartoe wordt hij binnenkort tot bisschop gewijd. Paus Franciscus heeft hem de titulaire aartsbisschoppelijke zetel van Novaliciana toebedeeld.
Aartsbisschop-elect Hubertus Matheus Maria van Megen (1961) komt uit het dorp Eygelshoven (gemeente Kerkrade). Hij volgde zijn opleiding aan het Grootseminarie Rolduc en werd in 1987 priester gewijd voor het bisdom Roermond. Hij begon zijn kerkelijke loopbaan als kapelaan in Nieuweinde (gemeente Heerlen) en Schaesberg (gemeente Landgraaf).

Diplomatieke carrière
Na een speciale opleiding in Rome trad van Megen toe tot de diplomatieke dienst van de Heilige Stoel. Hij werkte op de nuntiaturen in Soedan, Brazilië, Slowakije, Israël, Verenigde Naties (Zwitserland) en meest recentelijk als Chargé d’Affaires (zaakgelastigde) in Malawi.

Ambassadeur
Een nuntius is de officiële diplomatieke vertegenwoordiger (ambassadeur) van de Heilige Stoel in het land of de landen waar hij geaccrediteerd is. De nuntius onderhoudt namens de paus de contacten met de regering van het betreffende land of landen. Ook speelt hij een belangrijke rol bij de contacten tussen een plaatselijke kerk en de wereldkerk).

Januari 2014

31 januari 2014

Vrijwilligerbedanksavond voor de kerken HH. M. v. Gorkum  en de St. Jan te Kaatsheuvel in de Gildenbond

Welkomstwoord
Welkom allen, alle vrijwilligers, pastor Groos, Theo Schepens, leden van het parochiebestuur, maar ook de leden van het Seniorenorkest die weer present zijn. Wij zijn gastvrij ontvangen door de Gildenbond waar wij vanavond onze vrijwilligersavond vieren. Voorheen gebeurde dit in de aula van de Mavo, hetgeen door een verbouwing helaas niet meer mogelijk is i.v.m. de rijen aaneengeschakelde stoelen die zich niet makkelijk laten formeren in een voor ons practische opzet.

Net op het eind van de eerste maand van het jaar 2014 hebben wij onze bedankavond voor alle vrijwilligers, waaronder ook diegenen die vanuit de voormalige Sint Jozefparochie nog steeds vrijwilligerswerk verrichten in onze parochiegemeenschap. Wij denken aan hen die vanavond niet aanwezig konden zijn, maar ook aan hen die wegens ziekte of een zieke thuis niet konden komen. Ook zijn in onze gedachten zij die ons uit onze vrijwilligerskring zijn ontvallen.Wij zijn hen dankbaar voor al hun inzet die is gegeven.Aan het begin van dit nieuwe werkjaar nodigt deze avond ons uit tot nadenken: wat zouden wij doen zonder de vrijwilligers/ vrijwilligsters? Zonder U?  Heel bijzonder in de kerken in Kaatsheuvel die behoren tot onze parochiegemeenschap H. Willibrord.
Wij, dat zijn de vele werkgroepen binnen of  buiten onze kerken, waar parochianen verbonden met elkaar leven, hartelijke diensten aanbieden, elkaar bijstaan en het goed hebben met elkaar. De vrijwilligers, vrijwilligsters dat zijn die vele mensen die belangeloos, pro Deo een deel van hun tijd te steken in onze parochiegemeenschap, die deel uitnaakt van onze samenleving.

Met elkaar zorgt u er voor dat we echt samen-leven. Dat u dat doet in woord en daad gevoed door een oprechte wil en een bezield geloof. Ook de eerste christenen deden veel gemeenschappelijk en straalden daardoor een grote kracht en vitaliteit uit. Ook al zijn veel vrijwilligers in onze dagen al wat ouder, u bent nog jong van hart. Vrijwilligers zijn namelijk het cement van onze parochiegemeenschap. Als je naar de gemetselde muren kijkt van onze kerken, dan bent u het voegwerk tussen de vele bouwstenen van de gemeenschap. Wij houden met elkaar het geheel bij elkaar. De kerk wordt niet voor niets genoemd het lichaam van Christus, met zijn vele ledematen, wij zijn zelfs ook de bouwstenen en wij maken er deel van uit met al onze inzet en ideeën, groot of klein.

Op deze avond is het goed om te beseffen dat onze samenleving, die bestaat uit zoveel professionele krachten, nooit zo vitaal en creatief zou zijn als er geen vrijwilligerswerk was.Zeg maar vanaf de sportvereniging tot en met de Kerkgemeenschap. En wij zijn ons als parochiebestuur daarvan bewust. Zeker nu in de moeilijke tijd van het geloof. Zonder de vele tientallen vrijwilligers was de kerk er nog beroerder aan toe. Zonder de vurigheid van de vrijwilliger was het vuur van de kerk allang uitgedoofd. Immers, een gelovige is in wezen een vrijwilliger:
Geestelijken, pastorale teams kunnen het grote project van de kerk nooit alleen  realiseren. Want het geloof is een vrijwillige keuze. Kerk én samenleving moeten de vrijwilligers koesteren. U met elkaar zorgt voor iets dat heel fundamenteels is: je dicht bij de ander weten, solidair zijn. Samenwerken met anderen maakt gelukkig en geeft goede resultaten. Alles leidt tot opbouw van de Kerkgemeenschap.

Daarom willen wij als parochiebestuur van de parochie H. Willibrord u hartelijk danken voor uw goede wil, tijd, inzet, creativiteit, volharding, gebed.Hopelijk zal de fusie van onze parochie ook hier en daar leiden tot verdere ontmoeting met werkgroepen waar dat kan, kennismaking, uitwisselen van ideeën, incidentele hulp etc. De kosters hebben vorig jaar al met elkaar kennisgemaakt, binnenkort gebeurt dit voor de misdienaars en acolieten, ook leden van de Avondwakegroepen zou ik graag eens uitnodigen. Afijn, er liggen nog veel initiatieven. Voor suggesties houd ik mij aanbevolen. Vrijwilligers blijven altijd nodig en dat moet u toch een goed gevoel geven. Vrijwilligers zullen wellicht zeggen: “Och, als je voor de mensen wat doet, krijg je van hen meer terug”. Een Perzisch spreekwoord zegt: “Weldaden keren terug naar het huis dat ze uitzond”. Wij zeggen vaak; die goed doet die goed ontmoet. Dit spreekwoord gaat terug op een Bijbelvers uit het boek Spreuken. Wie liefdevol is, bewijst zichzelf een weldaad.

Wie goede dingen doet voor andere mensen, mag ook goede dingen terug verwachten.  Wie goed doet, goed ontmoet. Ik hoop dat het uw ervaring is. Dat dit het motto mag zijn voor dit jaar. Laten wij voortgaan op onze weg, voortbouwen aan de toekomst. Een hele fijne avond gewenst. 

De volgende dag:
Dit woordje kan ik er meteen achteraan schrijven, want de avond was zeer geanimeerd. Het seniorenorkest heeft heerlijk gespeeld, maar ook de muziek die daarna werd gedraaid viel in goede aarde. Later op de avond werd er zelfs gedanst. Het door vrijwilligsters gemaakte buffet was heerlijk en vulde de magen van velen. De bar werd goed bezocht en rond de statafels was het goed toeven. Menigeen was verwikkeld in allerlei gesprekken en er werd goed gebuurt. De twee paaskaarsen uit de twee kerken werden verloot en kregen ieder een nieuwe eigenaar. Dat zij een mooie plek mogen krijgen. Al met al was het een zeer geslaagde avond. Daarom wil ik namens het parochiebestuur iedereen hartelijk danken en ook diegenen die zich moeite hebben getroost met alle voorbereidingen en met het opruimen van de zaal. 

Pastoor Luijckx

9 januari 2014

In memoriam emeritus pastoor Jos Siemons
Op 8 januari 2014 is te Tilburg onverwacht op 76 jarige leeftijd overleden de zeereerwaarde heer Adrianus Wilhelmus Siemons, emeritus-pastoor van parochie De Bron in Tilburg en oud-deken van het dekenaat Beek-Ubbergen.

Emeritus-pastoor Siemons werd geboren in De Moer (Gem.  Loon op Zand) op 14 mei 1937 en tot priester gewijd op 8 juni 1963. Hij was achtereenvolgens werkzaam als kapelaan te Volkel (parochie H. Antonius Abt) van 1963-1968, als kapelaan te Vught (parochie H. Paulus) van 1968-1970, als kapelaan te Vught (parochie H. Petrus) en tevens als begeleider van de jeugdzielzorg en catechese voor het basisonderwijs in het dekenaat Vught van 1970-1971, als kapelaan te St. Oedenrode (parochie H. Martinus) van 1971-1980 en vanaf 1973-1979 tevens als godsdienstleraar in deze plaats, als pastor te Helmond (parochies Goddelijke Voorzienigheid en H. Anna) van 1980-1991, als pastoor te Millingen a/d Rijn (parochie H. Antonius van Padua) en Kekerdom (parochie H. Laurentius) en tevens als deken van het dekenaat Beek-Ubbergen van 1991-1996, als pastoor te Tilburg (parochies H. Dionysius-Goirke, O.L. Vrouw van de Rozenkrans-Hasselt, Noord-West) van 1996-2000 en tenslotte vanaf 2000 als pastoor van parochie De Bron te Tilburg, uit welke functie hem op 29 december 2003 eervol ontslag werd verleend.

Emeritus pastoor Jos Siemons woonde de laatste jaren in Kaatsheuvel. Heel bereidwillig bood hij zijn pastorale diensten aan, waar nodig, ook af en toe in de regio en bijzonder in de meimaand. Zowel in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer hebben wij hem vaker mogen begroeten, tijdens weekendvieringen, feestdagen, maar ook bij uitvaarten. Heel bijzonder in vakantietijd van de pastores was hij paraat om te assisteren, ook in onze inmiddels gefuseerde nieuwe parochie H. Willibrord. Zijn laatste assistenties zijn met Kerstmis 2013 geweest, zowel in Loon op Zand, De Moer als Kaatsheuvel. Wij danken hem voor zijn toewijding en inzet.

De uitvaart is dinsdag 14 januari  om 10.00 uur in de Vredeskerk aan de Ringbaan West. De crematie vindt in besloten kring plaats.

Moge hij rusten in vrede.
Pastoor Luijckx

8 januari 2014

Gezinsvieringen Parochie H. Willibrord
Zaterdag 25 januari 2014 om 19.00 uur  Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand.
Zondag 26 januari 2014 om 11.00 uur  Kerk. St. Jan Kaatsheuvel.

Het thema voor de viering is: Met Jezus op Weg.

Op elk moment van je leven kun je iets laten doorstralen van de Boodschap van Jezus. En dan ben je dankbaar als je vanuit jouw geloof veel voor anderen kunt betekenen. Het maakt niet uit waar je bent. Ik weet dat Jezus ons helpt om zo te leven. Daarom danken wij Hem en vragen dit voor alle mensen, maar ook  voor de kinderen die zich voorbereiden voor het komend Vormsel en de eerste Heilige Communie.
Ben je nieuwsgierig geworden hoe de vormelingen zich presenteren en deze weg van Jezus gaan volgen, kom dan naar deze viering. We mogen dankbaar terugkijken naar sfeervolle en mooie Kerstvieringen voor de kinderen.

Vele peuter en kleutertjes zijn naar de kerken gekomen voor hun eigen kerstviering. Dankbaar zijn we voor alle kinderen en ouders die zich hebben ingezet voor de Kerstgezinsvieringen.
Tijdens de eerste kerstdag hebben we Kinderkerk gehouden in de kerk te Loon op Zand. Wij  willen de kinderen uit Loon op Zand en Kaatsheuvel hartelijk danken voor hun inzet om voor de zieke en eenzame mensen In onze parochie een kerststukje te maken. Ze hebben deze stukjes persoonlijk aan de mensen afgegeven.

Mocht u graag actief mee willen werken of heeft u ideeën  voor de kinderen en jongeren.
Dan kunt u contact opnemen met Parochie H. Willibrord, Oranjeplein 1 tel. (0416) 361215 Loon op Zand.
Werkgroepen  kinder- en jongerenwerk Parochie H. Willibrord.