Archief Parochieberichten 2016

Januari 2016 Februari 2016 Maart 2016
April 2016 Mei 2016 Juni 2016
Juli 2016 Augustus 2016 September 2016
Oktober 2016 November 2016 December 2016

December


28 december 2016

Kerststal bezichtigen:

In de periode van 25 december tot en met 6 januari kunt u tussen 13.00 uur en 16.00 uur de kerststal in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel bezoeken met uitzondering van zondag 1 januari.

Soms wordt tijdens de openingstijden het orgel bespeeld. Voor informatie tijdens uw bezoek zijn er vrijwilligers aanwezig.

Feest Maria, Moeder van God

Datum: zondag 1 januari 2017  Op deze dag viert de Rooms-Katholieke Kerk dat Maria, uit wie Jezus werd geboren, waarachtig moeder van God is (Theotokos). Het feest van de H. Maria, Moeder van God (Sanctae Dei Genetricis Mariae in het Latijn) is een hoogfeest binnen de Rooms-katholieke Kerk dat valt op 1 januari, de octaafdag van kerstmis. Het is een van de verplichte feestdagen.

Paus Franciscus werd op 17 december 80 jaar.

Paus Franciscus heeft zijn tachtigste verjaardag gevierd middels een feestelijk ontbijt waarvoor hij acht daklozen had uitgenodigd. Het ontbijt met Argentijnse zoetigheden duurde ongeveer een half uur, zo meldden Italiaanse media.

Ook de daklozen die zaterdag hun lunch of avondeten in de Romeinse gaarkeukens nuttigen, krijgen een feestelijk dessert van de paus aangeboden. De daklozen die in slaapzalen de nacht doorbrengen, ontvangen zoals ieder jaar van deze paus een speciale kerstdonatie. Op de zeven mailaccounts die voor de pauselijke verjaardag waren aangemaakt, kwamen op die zaterdagmorgen al 50.000 gelukwensen binnen, waarvan een deel in het Latijn. Het Vaticaan maakte ook bekend dat de Argentijnse paus op 12 en 13 mei het pelgrimsoord Fátima in Portugal bezoekt.

Nieuwjaarsborrel Jong Bisdom Den Bosch

Wil jij mee proosten op het nieuwe jaar samen met vele andere (katholieke) jongeren? Kom dan op zaterdag 7 januari 2017 de nieuwjaarsborrel van Jong Bisdom Den Bosch in Tilburg.  Het programma van de avond is als volgt: 17.00 uur Samen eten (facultatief) 18.30 uur H. Mis met Mgr. Mutsaerts 20.00 uur Toast op het nieuwe jaar 20.30 uur Start het jaar met (on)bekende vrienden aansluitend borrel 22.30 uur afsluiting

Waar: Bisschop Zwijsenstraat 3, 5038 VA Tilburg.  De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en er is een parkeerkelder tegenover de locatie.  Aanmelden kan tot 30 december via

Je kunt je tot 30 december aanmelden via het Facebook-evenement of door een mail te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl.   Wil je mee eten? Meld je dan aan via de mail! (zodat we genoeg eten hebben voor iedereen) Geef ook evt. dieetwensen aan in de mail.  Voor het eten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Oud en nieuw in verschillende culturen

In alle culturen wordt het nieuwe jaar op een feestelijke manier ingeluid. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat jaartelling cultureel bepaald is. Dit is dus een mooie gelegenheid om een vanzelfsprekendheid ter sprake te brengen die bij veel mensen leeft. Niet voor alle mensen op de wereld begint met het vuurwerk op Oudejaarsavond (de nacht van 31 december op 1 januari) het jaar 2017. Als ze in een westers land wonen kan het goed zijn dat ze meedoen met de feestelijkheden. Maar voor meer dan de helft van de wereldbevolking geldt er een andere datum die het begin van hun nieuwe jaar aankondigt.

 • Boeddhistenvieren nieuwjaar met de Eerste volle maan in april.
 • Chinezenvieren nieuwjaar met Chinees Nieuwjaar (januari/februari).
 • Hindoesvieren nieuwjaar tijdens Holi (februari/maart).
 • Jodenvieren nieuwjaar op Rosj Hasjana (eind september).
 • Moslimsvieren nieuwjaar op 1 Muharram.
 • In oude Perzische landenwordt op 21 maart met Noroez nieuwjaar gevierd.

Oud en nieuw in Europa

In Rome werd in 153 v. Chr. het begin van het jaar op 1 januari gezet, maar aanvankelijk werd deze dag niet gevierd en had alleen een administratieve functie. Het Midwinterfeest vond plaats tijdens de laatste 12 of 13 dagen van het oude jaar. Pas in de vierde eeuw, nadat het christendom zijn intrede had gedaan, werd de Kalendae Januariae ingesteld, een vijfdaags feest om de geboorte van het kindje Jezus op 6 januari in te luiden. Nog in dezelfde eeuw ging de kerk ertoe over de geboorte van Jezus op 25 december te plaatsen en deed men al het mogelijke om de snel gegroeide populariteit van de Kalendae Januariae in te dammen. De eerste drie dagen van januari werden door de Synode van Tours uitgeroepen tot vastendagen en het werd op straffe van excommunicatie verboden aan de ‘heidense’ nieuwjaarsviering deel te nemen. Ook werden er diverse pogingen gedaan een andere datum als nieuwjaar te bestempelen. In de oosterse kerk rekent men vanaf de Middeleeuwen 1 september als begin van het jaar. In de westerse wereld werden diverse nieuwjaarsdata na elkaar en soms tegelijkertijd gehanteerd: 1 september, 24 september, Kerstmis, 1 maart, 25 maart, Pasen. Het kerkelijk nieuwjaar werd, zoals gezegd, in 480 n. Chr. vastgesteld op het begin van de advent. Gedurende de gehele Middeleeuwen bleef de nieuwjaarsdag afhankelijk van regionale gebruiken, waarbij op één plaats vaak twee of meer data tegelijkertijd als nieuwjaar golden. In de vijftiende en zestiende eeuw gingen de meeste staten in Europa er toe over het nieuwjaar op de eerste januari te vieren, maar de verwarring bleef nog lang doorwerken. Tussen 1660 en 1669 veranderde Samuel Pepys, bijvoorbeeld, in zijn dagboeken het jaartal op 25 maart en zette toch ‘New Year’ bij de eerste januari. Voor zover 1 januari als nieuwjaar gevierd werd, ontstonden op deze datum gebruiken die vergelijkbaar zijn met die van andere dagen in de heidense midwintertijd. Het feest begon, zoals alle Germaanse en Keltische feesten, op de vooravond, die in het Engels nog steeds New Year’s Eve heet. Naar de heilige aan wie deze dag gewijd is werd vroeger ook wel van Silvesteravond gesproken, een naam die in Duitsland nog steeds gebruikt wordt. Sylvester was een paus uit de vierde eeuw; zijn feest valt op 31 december, vandaar. Toen de heiligenverering tijdens de Reformatie werd afgeschaft ontstond de gewoonte van Oudejaarsavond te spreken. Het knallen van vuurwerk bij het begin van het nieuwe jaar en allerlei gebruiken om de gevestigde orde op haar kop te zetten zijn een algemeen verschijnsel tijdens de heidense joel (midwinter)tijd.

Oud en nieuw in Nederland

Gelukkig Nieuwjaar In Nederland is het traditie om oudejaarsavond met familie en vrienden te vieren, waarbij oliebollen en/of appelflappen worden gegeten. Gekeken wordt naar een oudejaarsconference. Om twaalf uur toost men met champagne op het nieuwe jaar en wordt er zeer veel vuurwerk afgevuurd. Traditioneel voor veel zwemmers is de nieuwjaarduik aan de kusten van Nederland.

Verslag visitatie Bisschop en staf aan Parochie H. Willibrord

We bevinden ons nog in de Kersttijd. Graag wil ik u, zoals beloofd, laten delen in de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens de visitatie van onze Bisschop De Korte die dinsdag 22 november j.l. onze parochie heeft gevisiteerd. Wij hebben de vespers gebeden en een broodmaaltijd genuttigd. Nadat de bijeenkomst was geopend met gebed heeft iedereen zich voorgesteld.

Vicaris-generaal Ron van den Hout hield een inleidend woord en gaf aan dat de Bisdomstaf de parochies behulpzaam wil zijn en handvaten wil geven voor de toekomst. Duidelijk is de wens dat wij in Kaatsheuvel (Sprang Capelle), Loon op Zand en De Moer een vitale parochie mogen vormen ondanks dat het moeilijk is in deze tijd om het geloof levend te houden.

Aan de hand van evaluatieformulieren voor pastorale team en parochiebestuur volgde een gesprek.

Over de pastorale zaken mocht ik als pastoor een korte toelichting geven; Wij hebben goede vrijwilligers, maar er is toch nood aan vrijwilligers, de aktie Kerkbalans brengt steeds minder op en iedereen begrijpt dat daardoor inkomsten afnemen en wij ons zorgen moeten maken over inkomsten en uitgaven. Ook het pastorale team heeft beperkte middelen en beperktheid van krachten. Met de cursus Catholicism dit jaar hebben wij geprobeerd ook nieuwe mensen te bereiken en met elkaar ons prachtige katholieke geloof te delen. Deze cursus is zeer positief ontvangen. Het aantal Communicanten en Vormelingen neemt jaarlijks af, ondanks intensieve voorbereidingen, digitale informatieverstrekking en berichtgevingen. Het gevoel heerst dat toch heel wat ouders onverschillig zijn gaan staan tegenover deze sacramenten en het belang er niet meer van zien. Op liturgisch vlak wordt er voldoende aandacht besteed aan de sacramenten en kan er in alle kerken nog worden gevierd.

Mgr. de Korte gaf aan dat er natuurlijk in veel parochies moeilijkheden zijn, dit is niet uniek.

Het bisdom pleit voor een missionair pastoraat, probeer nieuwe mensen te bereiken; naast de ouderen zijn jongeren nodig. Als parochie zullen we een prioriteitenlijst moeten maken. Ook is er een nieuw beleidsplan nodig en zullen we nieuwe initiatieven moeten ontplooien.

Ik heb aangegeven dat de hectiek van de fusie is inmiddels gezakt dat wij in alle vier de Kerken van de parochie tot op heden nog Eucharistie kunnen vieren. De parochianen hebben wel moeten wennen aan andere mistijden, het wisselen van voorganger, maar er zijn ook parochianen die op gezette tijden de andere kerken in onze mooie parochie bezoeken.

Mgr. de Korte gaf wel aan dat hoe meer kerken er zijn hoe meer verdeling er onder de mensen is.

Wij proberen daarom al jaren rekening te houden met de cultuur en eigenheid rond de kerken, maar ook de parochianen te laten wennen aan het meer samen optrekken en meebouwen aan een vitale kerk.

Op het gebied van de diakonie hebben wij de kledingsorteergroep, de bezoekgroep, bieden wij huisvesting voor de voedselbank en dragen wij bij in de Vastenaktie op scholen.

Gesprek over bestuurlijke zaken

M.b.t. de bestuurlijke zaken kwamen natuurlijk ook financiële en bouwtechnische aspecten aan de orde.

Ook het parochiebestuur heeft een beleidsplan nodig voor de komende 5 jaar. Hieraan wordt gewerkt m.b.t. exploitatie, onderhoudsplan woningen, gebouwen en begraafplaatsen. Er zijn 4 rijksmonumenten met rapporten van de Monumentenwacht. Het vastgoed verdient extra aandacht, maar ook achterstallig onderhoud. Het bestuur vertrouwt op een goede afwikkeling rond de voormalige St. Jozefkerk. Mogelijkheden om meer vastgoed te verkopen zal bekeken worden.

Wij spraken over een rooster van aftreden van bestuursleden en de mogelijkheid tot herbenoeming van bestuursleden. Weet dat wij nog een secretaris in het parochiebestuur nodig hebben. Iets voor u?

M.b.t. de financiën zijn de jaarrekeningen goed bekeken. Hieraan is zeer veel tijd besteed door bekwame vrijwilligers. Om een duidelijk perspectief te hebben is bv. gekeken naar de jaarrekeningen over een periode. Inkomsten Kerkbijdrage, collecte, stipendia, kaarsen verkoop e.d. 2008 € 263.000,= 2015 € 185.000,= Deze terugloop is niet aan de fusie te hangen en is ook niet uniek. Voor 2018 zullen wij betrokken worden bij een pilotactie Kerkbalans die in Wijchen plaatsvindt; Het is van groot belang parochianen aan te geven per maand iets te geven voor Kerkbalans. Op dit moment geven wij aan gebouwen meer uit dan de norm. 64% uitgegeven – 40% is de norm.

De bisschop gaf aan dat wij onze parochianen verantwoordelijk moeten laten voelen voor hun eigen geloofsgemeenschap. Dat kan naast gebed en beschikbaarheid ook in giften tot uiting komen, anders lukt het niet. Sinds kort is er een Culturele Stichting Trias. Deze stichting organiseert cultuur en activiteiten

in de Kerken zoals concerten en lezingen. Dit om mensen met de kerken vertrouwd te maken, ook in de hoop om inkomsten te verhogen.

De personele bezetting geeft zorgen omdat onze diaken Alexis werkzaam is in 2 parochies (beide part time) en dit is een zware taak. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. De stelling is op 6.500 parochianen – 1 full time werknemer. U begrijpt dat er geld beschikbaar moet zijn om alles goed te kunnen laten doorgaan. Wilt u daarin meedenken? Het gaat om de toekomst van onze parochie en de waarborg van het geloof.

Voor wat betreft investeringen geldt dat die pas worden gedaan als er een goedgekeurd gebouwenplan is. Het Bisdom begeleid hierin en beslist. Als parochie hebben wij goede “know how” nodig die indien noodzakelijk van buitenaf moet komen.

Tot slot. Wat kan het bisdom en de parochie voor elkaar betekenen?

Samen plannen maken. Het Bisdom zal de parochie alle hulp en ondersteuning bieden en mogelijk ook helpen bij vergroting van de inkomsten. In 2018 zal het bisdom het traject van de actie kerkbalans mee begeleiden. Natuurlijk zullen de gelden vanuit onze parochie moeten komen.

Afsluitend woord van de bisschop. Er is grote kwetsbaarheid zowel pastoraal als financieel. Blijf vertrouwen houden en nieuwe plannen maken naar de toekomst. Dit is de goede geest. Probeer de gelovigen aan te spreken als zelf verantwoordelijk voor de toekomst. Hopelijk zal de kerkverdamping vertragen. De bisschop wenst ons alle goeds toe en vraagt om het bisdom en de parochie als bondgenoten te zien.

Hiermee wil ik het beknopte verslag van de visitatie van de Bisschop aan onze parochie besluiten dat wij het komende jaar de handen ineen zullen blijven slaan. Vanuit de Kerstkribbe klinkt in alle kwetsbaarheid de oproep van de Heer zelf die onze harten wil raken in een oprecht beleefd geloof, niet lauw of onverschillig, niet bij twijfel of onvrede de parochie of het geloof verlatend, maar authentiek en krachtig volhardend in onze wereld vol beroering. Dit past helemaal bij de mentaliteit, de Goede Geest van Jezus Christus zelf. Hij is de Wonderbare Raadsman. Juist in onze tijd waarin alles mag worden gezegd en gedaan, mag ons geloof zichtbaar zijn voor alle mensen van goede wil. Dit mogen wij doen vanuit een sterk en doorleefd geloof, vanuit een zoekend geloof, niet slechts vanaf ons eigen eilandje, maar met elkaar op het schip dat de Kerk is. De ogen van het Kerstkind blijven op ons gericht. Laten wij vanuit onze relatie met God de warmte van het katholieke geloof verspreiden en ons verantwoordelijk voelen voor de parochiegemeenschap hier dicht bij ons ook in dit nieuwe jaar 2017.

Namens het pastorale team. Pastoor Peter Luijckx, pastor Jan Groos, Diaken Alexis Szejnoga en pastoraal assistente Annie van Kuijk

21 december 2016

Kerst peuter/kleuterviering

De werkgroep gezinsviering heeft ook aan de peuters en kleuters gedacht. Voor de gezinnen met deze kleintjes is er op zaterdag 23 december ‘s middags om 15.00 uur in kerk st. Jans Onthoofding te Loon op Zand en in kerk St. Jan te Kaatsheuvel een speciale viering. Deze bestaat uit het kerstverhaal wat verteld wordt met behulp van een power pointe presentatie. Kinderen mogen meespelen en er is kleding aanwezig. Verder wordt er natuurlijk gezongen en gebeden. Het is geen Eucharistieviering.

Thuis de H. Communie ontvangen.

Mochten er mensen zijn, die door omstandigheden aan huis gebonden zijn en toch graag met kerst de H. Communie ontvangen, dan kan men hiervoor contact opnemen met het telefoon nummer 0416 361215 dit is het nummer van het secretariaat te Loon op Zand.

Onze kerken verdienen meer belangstelling.

Daarvoor is de stichting Trias in het leven geroepen. Deze stichting gaat een aantal culturele activiteiten in de kerken van onze parochie organiseren.

Zondag 11 december hebben ongeveer 200 mensen in kerk St. Jan te Kaatsheuvel al kunnen genieten van het Advents/ Kerstconcert verzorgd door het Heusdens Mannenkoor met zang van sopraanzangeres Hannie van Huijgevoort.

Op het programma staan vervolgens:

Eerste Kerstdag ook in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel om 14.00 uur ( toegang gratis) Kerstvertellingen en muziek door Cisca Boermans en vrienden. Muzikale begeleiding door Herma Timmer, Eddie Franken en Theo van der Loo.

14 januari om 15.00 uur in de kerk HH. Martelaren van Gorkum Slavisch- Byzantijnse muziek uitgevoerd door het Neva Ensemble.

19 maart om 14.00 uur in de kerk St. Joachim in De Moer “Verhalen uit het Rijke Roomse Leven” door René Bastiaanse.

9 april om 14.15 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel uitvoering van de Matthäus Passion

Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

Kerststal bezichtigen:

In de periode van 25 december tot en met 6 januari kunt u tussen 13.00 uur en 16.00 uur de kerststal in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel bezoeken met uitzondering van zondag 1 januari.

Soms wordt tijdens de openingstijden het orgel bespeeld. Voor informatie tijdens uw bezoek zijn er vrijwilligers aanwezig.

Drie bisschoppen bij eeuwfeest Ons Middelbaar Onderwijs

Zondag 11 december werd in Den Bosch een mis gevierd ter gelegenheid van het eeuwfeest van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Deze Brabantse schoolvereniging werd in 1916 opgericht. In de jubileummis was bisschop Gerard De Korte van het bisdo van ‘s-Hertogenbosch hoofdcelebrant maar ook de bisschoppen Jan Liesen (bisdom Breda) en Jan Hendriks (bisdom Haarlem-Amsterdam, onderwijs)waren aanwezig en concelebreerden.

Het Sint Joriscollege en het Van Maerlantlyceum in Eindhoven en het Carolus Borromeus College in Helmond waren de eerste scholen die OMO in Zuidoost-Brabant oprichtte. Doelstelling van OMO was bij de start de emancipatie van de katholieke middenklasse. Nu honderd jaar later vallen onder dit schoolbestuur meer dan 40 onderwijsinstellingen in Brabant met ruim 60.000 leerlingen, 6.900 medewerkers en een begroting van bijna een half miljard euro.

In het kader van het eeuwfeest zijn vorige maand honderd leerlingen en medewerkers naar Rome geweest om aanwezig te zijn bij de Nederlandse Dag op 15 november, waarbij paus Franciscus de Nederlanders begroette.

De Eucharistieviering vond plaats in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch.. Na afloop was er een besloten lunchbijeenkomst, waar onder meer commissaris van de koning Wim van de Donk en staatssecretaris Sander Dekker spraken.

Heilige Stefanus

Datum: maandag 26 december 2016  Stefanus was de eerste martelaar en was de eerste diaken van de zeven die werden aangesteld door de apostelen om de aalmoezen eerlijk te verdelen onder de weduwen. Hij werd gestenigd na in Jeruzalem de hogepriester en de ouderen te hebben beschuldigd van de moord op Christus. De latere apostel Paulus werkte aan zijn executie mee. De heilige Stefanus heeft in het kerkelijk jaar vanaf de vierde eeuw een ereplaats gekregen. Hij was een van de zeven diakens die door de apostelen waren aangesteld en gewijd om hen behulpzaam te zijn in de uitoefening van hun dienstwerk. Stefanus legde getuigenis af dat Jezus de ware Messias is. Hij was gehaat bij de joden omdat hij ijverde in zijn dienstbetoon en in de verkondiging. Zeer bekend is zijn preek in de Handelingen, hoofdstuk zes en zeven. Dit heeft hij met de dood moeten bekopen. Buiten de muren van Jeruzalem werd hij door een woedende menigte gestenigd. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. Terwijl zij Stefanus stenigden, bad hij: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Toen viel hij op zijn knieën en riep met luider stem: Heer reken hun deze zonde niet aan. Na deze woorden ontsliep hij. De jonge man Saulus zou later op de weg naar Damascus geraakt worden door het geloof in Christus.

Onnozele Kinderen

Datum: woensdag 28 december 2016  Op 28 december viert men in het christendom en met name in de katholieke kerk het martelaarschap van de onschuldige jongetjes van Bethlehem die op gezag van koning Herodes werden vermoord. Ook wel: Onschuldige Kinderen. Het tweede hoofdstuk van het Evangelie van Matteüs meldt dat Herodes bang was dat de komst van een nieuwe Joodse koning het einde van zijn macht zou betekenen. Van de Wijzen uit het Oosten hoorde hij dat die nieuwe koning in Bethlehem geboren zou worden. Toen de Wijzen in een droom vernamen dat Herodes kwaadaardige bedoelingen had en het Kerstkind wilde doden, leidden ze hem om de tuin. Daarop ontstak Herodes in een hevige toorn. “Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad, en afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Betlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger om te brengen.” (Matteüs 2:16) De katholieke traditie leert dat God de onschuldige jongetjes van Bethlehem had voorbestemd om door hun dood te getuigen van de Messias. Sinds de vijfde eeuw worden zij daarom als heiligen vereerd. Het feest van de Onnozele kinderen werd voor het eerst in het jaar 505 in Carthago gevierd. Het stamt van een oud Romeins kinderfeest, het ‘festum puerorum’. Dit verkleedfeest, waarin oosterse, Romeinse en Keltische elementen waren opgenomen, werd door de kerk verboden. In de loop van de tijd werd Onnozele Kinderen een (kerkelijk) kinderfeest. In die hoedanigheid werd het in Nederland uiteindelijk overschaduwd door de viering van Sint-Nicolaas. Op Onnozele Kinderen waren vroeger de kinderen de baas en trokken zij als volwassenen gekleed langs de deuren om geld of snoep te vragen. De moord op de onnozele kinderen wordt niet vermeld door de geschiedschrijver Flavius Josephus in een lijst van misdaden van Herodes van ongeveer 100 bladzijden. In Spaanstalige landen worden op Onnozele Kinderen grappen uitgehaald als elders op 1 april

 

14  december 2016

Informatie kerkdiensten met Kerst en Oud en Nieuw.

Achter in de kerken van onze parochie en in de diverse weekbladen kunt u informatie vinden over de tijden waarop de vieringen zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 december plaats vinden.

Bericht van werkgroep gezinsviering

Voor gezinnen met kleine kinderen is er zowel in Loon op Zand in de kerk St. Jans Onthoofding, als in Kaatsheuvel in kerk St Jan op zaterdag 24 december om 15.00 uur een speciale viering die afgestemd is op peuters en kleuters. Het is geen eucharistieviering. Het kerstverhaal wordt via beelden aan de kinderen verteld. Kinderen mogen meespelen als Maria, Jozef, herders en koningen. Kleding is in de kerk aanwezig. Samen met de peuters en kleuters willen we er een mooie viering van maken waarbij gebed en zang niet ontbreken.

Ook aan de kinderen van de basisscholen is gedacht.
Gezinsvieringen voor deze groep zijn er in de kerk HH. Mart. v. Gorkum, St. Jan (Kaatsheuvel), St. Jans Onthoofding (Loon op Zand) op zaterdag 24 december.

U wordt voor deze vieringen van harte uitgenodigd.

Extra collecte tijdens de kerstvieringen.

Tijdens de vieringen op Kerstavond 24 december en Eerste Kerstdag 25 december wordt er een extra collecte gehouden voor zieken en noodlijdenden van onze parochie.

Kerstkaarten Kerk in Nood.

Bent u op zoek naar kerstkaarten met een religieuze voorstelling dan zijn die te bestellen via

Kerk in Nood. Met de aankoop steunt u mensen, die soms moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. De kaarten zijn te bestellen via ww.kerkinnood.nl/webwinkel

Kerstmis

Datum: zondag 25 en maandag 26 december 2016
Kerst (Kerstmis) is het feest dat rond de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd en is het feest dat door de christelijke gemeenschappen uitgebreid als familiefeest wordt gevierd. Nauwelijks is het Sinterklaasfeest voorbij of overal verschijnen de kerstversieringen. De winkelstraten worden versierd met verlichte sterren en bollen en met dennengroen. Overal in de stad kun je kerstbomen kopen. Voor de ramen van de huizen zie je gekleurde lichtsnoeren en sterren. Hoe korter de dagen worden, des te meer lichtjes worden er aangestoken. In de christelijke kerk wordt deze tijd de adventtijd genoemd; in de vier weken voor kerst bereidt men zich voor op de geboorte van Jezus. Elke zondag steekt men in de kerk een grote kaars aan, zodat er met kerst vier adventskaarsen branden. Ook hangt men thuis adventskransen van groene takken aan linten op of adventskalenders, waarvan iedere dag een luikje open mag, tot het Kerstmis is. Dan is het 24 december en wordt er in veel gezinnen kerstavond gevierd. De kerstboom staat opgetuigd, vol lichtjes, versieringen zoals ballen, engeltjes, klokjes, met bovenop een glimmende piek. Onder de kerstboom staat vaak een kerststal met de figuren uit het bijbelse kerstverhaal uitgebeeld door middel van beelden of poppen. Het huis is verder ook versierd met dennengroen, veel kaarsen en kerststukjes. Er worden feestelijke maaltijden gehouden en men trekt mooie kleren aan. Het is gebruikelijk om Kerstmis met je familie te vieren. Voor sommige mensen ligt het hoogtepunt van de kerstviering op kerstavond, voor anderen op eerste kerstdag. Nu is lang niet iedereen in Nederland meer lid van een christelijke kerk, maar met kerst gaan veel meer mensen dan anders naar een kerkdienst. En er is bijna, geen Nederlander die niet een kerstliedje kent. Zonder kerstboom en kaarsen is het kerstfeest evenwel niet compleet. Op veel straathoeken kun je kerstbomen kopen en wie niet van al die uitgevallen dennennaalden in huis houdt, koopt een opvouwbare plastic kerstboom, die jaren meegaat. Vroeger prijkten er echte kaarsjes in de boom. Het was een speciaal moment als ‘de boom aanging’. Er stond wel een emmer water met een dweil achter, voor het geval de boel in brand vloog. Tegenwoordig durven weinigen dat nog maar aan en worden de meeste Nederlandse kerstbomen met elektrische lichtjes verlicht. Op scholen en in instituten wordt een paar dagen voor Kerstmis ook kerstfeest gevierd, met een kerstspel, waarin het kerstgebeuren wordt nagespeeld, of met een kerstverhaal dat meestal over opoffering, naastenliefde en vrijgevigheid gaat. Er wordt veel gezongen. De kerststal is een idee van Franciscus van Assisi die in 1223 op het idee kwam een levende kerststal in het dorp Greccio (Italië) op te zetten. Het idee komt voort uit de vertalingen van het evangelie van Lucas, waarin staat dat Jezus in een kribbe gelegd werd, omdat er geen plaats was in de herberg. De plaats van een kribbe is de stal, wat een logische keuze lijkt als de herberg zelf vol is. Vooral katholieke gezinnen halen met kerstmis het stalletje van zolder. Een andere traditie laat de geboorte plaatsvinden in een grot. Dit gegeven gaat terug op Justinus de Martelaar (± 150) die schreef: “Omdat er voor Jozef niets te vinden was om de nacht door te bren­gen, ging hij maar zolang een grot binnen dichtbij Bethlehem.” Justinus baseert zich op Jesaja (33,16): “Hij zal wonen in een hoge spelonk van een sterke rots.” Deze zin betrekt Justinus op Jezus. Wie een grot maakt van rotspapier, volgt Justinus. Hoewel de tradities duidelijk verschillen is hun afkomst niet in tegenspraak. In het Nabije Oosten werden in die tijd en later grotten inderdaad als stal gebruikt.
Cadeaus
Het geven van geschenken rond Kerstmis gaat terug op oude tijden, maar in Nederland was lange tijd vooral Sint Nicolaas of Sinterklaas het geschenkenfeest. De kerstman leek eind twintigste eeuw Sinterklaas te gaan verdrijven. Zover is het niet gekomen, maar velen geven elkaar (ook) met Kerstmis geschenken. Deze gewoonte heeft geleid tot kritiek dat het feest al te commercieel zou zijn geworden.
De kerstman
De kerstman is een afstammeling van Sinterklaas, zoals Sinterklaas op Sint Nicolaas, bisschop van Myra, teruggaat. Het Sinterklaasgebruik is meegenomen door emigranten naar Amerika. Daar werd Sinterklaas Santa Claus. De kerstman heeft ongeveer dezelfde gebruiken als Sinterklaas, zoals cadeautjes geven, een lange baard en een rood pak, maar hij is ontdaan van alle religieuze symboliek. De kerstman heeft echter niets van doen met de geboorte van Jezus Christus. Het beeld van Santa Claus – de kerstman zoals we die nu kennen – is rond de ’30-er jaren van de vorige eeuw bedacht door de reclame-schrijvers van Coca Cola uit de Verenigde Staten.

7  december 2016

Informatie kerstdiensten.

Achter in de kerken van onze parochie liggen de folders met de informatie over verschillende vieringen met de kerstdagen.

Kerstkaarten Mensen in Nood

Bent u op zoek naar kerstkaarten met een religieuze de voorstelling dan zijn die te bestellen via Kerk in Nood. Met de aankoop steunt u mensen die soms moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. De kaarten zijn te bestellen via www.kerkinnood.nl/webwinkel

Paus roept op tot soberheid tijdens Advent

Paus Franciscus heeft opgeroepen tot soberheid tijdens de Advent. De weken voor Kerst zijn een “uitnodiging tot eenvoud”, zei hij zondag tijdens het traditionele Angelusgebed op het Sint-Pietersplein in Rome.

Wie zich door materiële dingen laat beheersen, is niet in staat om het wezenlijke te zien, aldus Franciscus. Dat is de ontmoeting met God.

Laat je verrassen

De paus moedigde tegelijkertijd aan om tijdens de Advent uit de dagelijkse sleur te breken. “In de Advent worden we opgeroepen om de horizon van ons hart te verbreden en ons te laten verrassen door het leven met zijn dagelijkse nieuwigheden”, zei de paus.

Ingesleten patronen

Christenen moeten leren om onafhankelijk te leven van traditionele zekerheden en ingesleten gedragspatronen. Want God komt wanneer men Hem niet verwacht. Advent is daarom ook een “uitnodiging om waakzaam te zijn.”

Jezus tegemoet In een Twitter-bericht schreef paus Franciscus zondag: “In de Advent komen we in beweging, de tijd, Jezus, het koninkrijk van gerechtigheid en vrede tegemoet.” (KN/KNA)

Trideo wenst je een gezegende Adventstijd!

Priester Roderick Vonhögen Programmadirecteur Trideo Advent uitgelegd in 1 minuut. Met Lego
26 november, 2016
Wat betekent ‘Advent’? Wat is een Adventskrans? Wat doen gelovigen tijdens de Advent? Dit en meer uitgelegd in 60 seconden. Met LEGO.

Op info@trideo.com staan filmpjes. De filmpjes deden het bijzonder goed op Facebook en Twitter. Veel ouders en grootouders bekeken ze met kinderen, maar ook in het onderwijs werden ze door leerkrachten in Nederland en België gebruikt in de klas. In een tijd dat mensen nog maar weinig weten van het geloof blijken onze filmpjes in een behoefte te voorzien. Daarom maakten we in de aanloop naar de Adventstijd ook een filmpje waarin de Advent wordt uitgelegd in één minuut. Ook dat werd op sociale media binnen enkele dagen duizenden keren gedeeld. Je kunt het filmpje hieronder bekijken.

Door onze filmpjes raakt Trideo bij een steeds breder publiek bekend. De enthousiaste reacties versterken ons gevoel dat we mensen helpen het geloof beter te leren kennen en door te geven.

Voltooid leven Het beeld van het christendom in het algemeen en van het katholicisme in het bijzonder is bij veel tijdgenoten negatief. Kort samengevat: je moet van alles en je mag niets. Dat geldt ook voor de discussie rond euthanasie en, meer recent, voltooid leven. Het is echter van belang te beseffen dat onze Kerk bij deze thema’s geen negatieve maar een positieve insteek heeft. De Kerk wil het menselijk leven beschermen vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood. Wij hebben ons bestaan immers van God ontvangen. Wij zijn geen eigenaar maar alleen maar pachters en rentmeesters die het leven mogen beheren en behoeden. Deze visie heeft het echter niet gemakkelijk in het huidige Nederland. Wij leven immers in een dominant seculiere, liberale en individualistische samenleving. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid zijn voor het gros van de mensen ontzettend belangrijke waarden. De gemiddelde Nederlander denkt in termen van kwaliteit van leven en afhankelijk worden vormt een doemscenario. Aftakeling van ons lichaam en lijden zijn moeilijk te accepteren. Het lijkt wel of naarmate wij minder hoeven te lijden door de verbetering van de medische wetenschap het overgebleven leed steeds moeilijker te dragen is.

Relatieve autonomie De plannen van onze regering om gezonde mensen die hun leven voltooid achten wettelijk te helpen het leven te beëindigen, heeft gewerkt als een grote steen in een vijver. Stevige debatten in de media en het parlement waren het gevolg. Het voorstel lijkt een absolute autonomie van het individu te suggereren. Maar is dat wel een reëel uitgangspunt? Een mens is immers een sociaal wezen en heeft dus altijd een relatieve autonomie. Mensen zijn geen eilanden. Wij komen alleen tot geluk en ontplooiing in verbondenheid met anderen. Tegen die achtergrond kun je zeggen dat wij niet van onszelf zijn maar van elkaar. Sterven is geen individueel gebeuren maar verbreekt een netwerk van relaties. Leven heeft ook alles te maken met verantwoordelijkheid jegens elkaar. Juist dat gegeven zou mensen, ook vanuit een humanistisch standpunt, uitermate voorzichtig moeten maken. Christenen geloven, zo schreef ik al, dat het bestaan ons door de Schepper is geschonken. Dat maakt ons uitermate terughoudend in het huidige debat rond voltooid leven van gezonde mensen.

Voorzichtigheid Christenen moeten ondertussen niet hoog van de morele toren blazen. In deze discussie passen geen grote woorden.  Ons past in het licht van de actuele discussie veeleer de kardinale deugd van de prudentie of voorzichtigheid. Wij leven en ademen immers allemaal in de huidige cultuur. Ook christenen zijn in Nederland welvarend en hooggeschoold en delen onvermijdelijk in de individualisering van de cultuur. Niet weinig gelovigen vinden zelfstandigheid en zelfredzaamheid uitermate belangrijk. En ook wij denken niet zelden in termen van kwaliteit van leven en kunnen afhankelijkheid, aftakeling en lijden maar moeilijk in ons bestaan een plaats geven.

Sociale cohesie  De keerzijde van de verregaande individualisering van onze cultuur vormt eenzaamheid. Ik heb de indruk dat veel spreken over voltooid leven voortkomt uit eenzaamheid. Het is vaak ook een roep om aandacht en geborgenheid. Vanuit christelijk perspectief is de inzet voor levensbegeleiding in plaats van stervensbegeleiding de betere keuze. Laten wij werken aan de versterking van de kwaliteit en samenhang van de maatschappij. Een en ander veronderstelt ook een versterking van de ouderenzorg en de palliatieve zorg. Wij behoren elkaars hoeders te zijn. Een en ander vraagt ook om een nieuwe doordenking van de verhouding tussen individu en gemeenschap. Is de slinger in de laatste decennia niet te veel naar één kant uitgeslagen?  En laten wij het zoeken van de voortijdige dood beantwoorden met een inzet voor een cultuur van het leven.

Mgr. Dr. Gerard De Korte

November

30 november 2016

Maria Onbevlekte Ontvangenis

Datum: donderdag 8 december   Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Rooms-katholieke Kerk dat op 8 december met een hoogfeest gevierd wordt. Het dogma bevestigt de bijzondere status van Maria door vast te stellen dat zij ter wereld kwam zonder door de erfzonde te zijn belast. Zij ontving, met andere woorden, een onbevlekte ziel. Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige Verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast. Het dogma werd op 8 december 1854 afgekondigd door paus Pius IX en zette onder Rooms Katholieken een nieuwe golf van Mariaverering in gang.

Kerstvieringen:

Met Kerstmis zijn er binnen onze parochie vieringen die afgestemd zijn op het feest van Jezus geboorte. Een overzicht van deze vieringen ligt vanaf zondag 27 november achter in de kerken. Bovendien wordt het overzicht in de diverse weekbladen geplaatst.

In het boekje “Alle kanten op” dat begin december weer verschijnt, wordt het schema opgenomen.

“ Alle kanten op” is een contactblad van de parochie H. Willibrord voor de parochianen in Kaatsheuvel en verschijnt enkele keren per jaar in de vorm van een boekje Het wordt door vrijwilligers verzorgd. Mocht u er belangstelling voor hebben dan kunt u dit melden via het parochie secretariaat 0416 361215 of voor Kaatsheuvel bij het Parochieel Centrum 0416 272515. (bereikbaar tijdens werkdagen van 09.30 uur tot 11.30 uur) Het kan ook per e-mail naar secretariaat@parochiewillibrord.nl

Thuis de H. Communie ontvangen:

Is het voor u moeilijker om naar de kerk te gaan, maar zou u toch graag de H. Communie ontvangen dan kunt u hiervoor contact opnemen met het parochie secretariaat. Tel. 0416 361215.

Misdienaar worden?

Tijdens de Eucharistievieringen, gezinsvieringen, jouw Eerste H. Communie heb je vast en zeker de misdienaars gezien.
Een misdienaar is erg belangrijk tijdens de Heilige Mis.
Weet jij wat misdienaar betekent?
Mis betekent de Eucharistie viering, dienaar betekent dat je de pastoor helpt, maar eigenlijk ook Jezus en de mensen die in de kerk zitten.
Het is daarom ook een hele eer dat jij dat ook mag doen.
Je mag de pastoor helpen tijdens de Mis met kaarsen dragen, bellen en de altaartafel klaarmaken.
Wil jij ook graag een misdienaar worden? Dat kan in alle kerken van onze parochie.
Wil je hierover meer weten of aanmelden dan kun je contact nemen met:
Pastoor Luijckx tel. 0416- 361215
E-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl

 De geboden voor het bidden

 (Volgens cultuurtheoloog en Katholiek.nl-redacteur Frank Bosman)

Bidden. Hoe werkt dat eigenlijk? Volgens theoloog Frank Bosman mag bij bidden eigenlijk alles.

De zes ‘geboden’ voor het bidden:

 1. Het is allereerst belangrijk om je af te vragen wat bidden is. De definitie: “Bidden is je leven in handen leggen van iemand die groter is dan jij”.
 2. Je hebt grofweg twee vormen van gebed. Een dankzegging (bedanken dat je iets hebt gekregen) en een smeekbede (ergens om vragen). “Vragen dat Andries Knevel weer beter wordt, is een smeekbede. En dat is heel goed om te doen.”
 3. Volgens Bosman mag je net zo veel vragen als je wilt tijdens je gebed. “Je legt een probleem dat je zelf niet kunt oplossen in de handen van iemand anders: een hogere macht. Dat mag zo vaak als je wilt.”
 4. “Je moet het alleen de God niet kwalijk nemen als het niet lukt. Als iemand niet beter wordt, dan moest het zo zijn.”
 5. Vragen om een nieuwe baan, een nieuwe auto of salarisverhoging; ook dat mag volgens Bosman.
 6. Bidden kan ook overal. “Op de fiets, in de auto, op het werk. Het hoeft ook niet met je handen gevouwen, voor het slapengaan. Duimen mag ook.”

Dag van het Jodendom 2017 zet thema vreemdeling centraal

In 2008 riepen de Nederlandse bisschoppen in navolging van hun Europese collega’s de jaarlijks te vieren Dag van het Jodendom uit. Zij vonden en vinden, dat christenen zich meer moeten verdiepen in de wortels van hun geloof. Die liggen voor alle in het Jodendom. Meer kennis van elkaar leidt tot meer wederzijds begrip

Landelijk is het thema in 2017: De vreemdeling. Helaas is de discussie over ontheemden en vluchtelingen vaak gepolariseerd

De vreemdeling

Het besef dat de vreemde die aan de poorten klopt een mens is als wijzelf dreigt uit het zicht te verdwijnen. Daarom wil de Dag van het Jodendom 2017 een bijdrage leveren aan het verwijden van het blikveld en de vraag verbreden: Wat betekent dat, ‘vreemdeling’ zijn? Lesbrief voor parochies

Dr. Tineke de Lange en drs. Leo Geurts hebben een lesbrief gemaakt speciaal voor parochies. Deze lesbrief kan ingezet worden op bezinningsavonden.

Paus maant biechtvaders tot ruimhartigheid

Priesters moeten bij het vergeven van zonden “ruimhartig” zijn. In plaats van alleen volgens het kerkelijk recht te oordelen moeten zij zich realiseren zelf “zondaars maar ook bedienaren van de barmhartigheid” te zijn.

Dat schrijft paus Franciscus in zijn maandag gepubliceerde brief ter afsluiting van het Heilig Jaar van Barmhartigheid.

Kracht van de barmhartigheid

“Zelfs in de meest gecompliceerde gevallen (…) moet men in de kracht geloven die uit de goddelijke genade ontspringt”, aldus de paus in zijn schrijven Misericordia et misera (De barmhartigheid en de erbarmelijke).

Vaderlijke tederheid

De paus maant de zielzorgers “getuigen van de vaderlijke tederheid te zijn ondanks de zware zonde” en tegelijkertijd “eenduidig de morele principes voor te leggen”. Bij hun begeleiding van de gelovigen op hun weg van bekering moeten priesters geduldig zijn. Hij roept de priesters op “vooruitziend te zijn in het onderscheiden van ieder individueel geval en ruimhartig in het uitdelen van Gods vergeving.”

Geweten verlichten

Voor ieder moet het mogelijk zijn “de bevrijdende kracht van de vergeving te ervaren”. In plaats van zo’n ervaring van barmhartigheid te verhinderen moeten priesters zich inspannen “het domein van het persoonlijk geweten met de oneindige liefde van God te verlichten”. Niemand die serieus berouw heeft mag de toegang tot de liefde Gods worden ontzegd, aldus de paus.

Abortus vergeven

De paus geeft met zijn brief alle priesters de volmacht om abortus te vergeven. De paus had die volmacht al op tijdelijke basis gegeven voor de duur van het Barmhartigheidsjaar. Volgens het kerkelijk recht roept het bewerken of het meewerken aan een abortus automatische excommunicatie op. Die kon in de meeste landen alleen door speciaal daartoe bevoegde priesters worden vergeven. De paus besloot tot de nieuwe maatregel “opdat de wens naar verzoening en vergeving niets in de weg staat.”

23 november 2016

Over Sint Nicolaas

Sint Nicolaas leefde in de vierde eeuw en was bisschop van Myra in Klein-Azië (Turkije). Al twee eeuwen later was de verering in Klein-Azië en Rusland opmerkelijk groot. Men vereerde hem om zijn goedheid en vrijgevigheid. De verering in het westen is van latere datum. Ze is te danken aan het feit dat Italiaanse zeelieden in 1087 zijn stoffelijk overschot vanuit Myra overbrachten naar het Zuid-Italiaanse stadje Bari. Zij deden dit om het te redden uit de handen van de Saracenen. Vanuit Italië kwam de verering naar Noord-Europa. Sint Nicolaas is de beschermheilige geworden van schippers en kinderen. Rond de heilige Nicolaas in Nederland hebben zich veel plaatselijke legenden gevormd. Aan de vooravond van zijn feest is in veel gezinnen ‘pakjesavond’: men geeft elkaar geschenken. Deze gaan vergezeld van gedichten, waarin bepaalde eigenschappen of gebeurtenissen uit het afgelopen jaar aangehaald worden. In gezinnen met jonge kinderen of kleinkinderen bestaat nog wel het gebruik dat een familielid of een vriend voor Sint Nicolaas speelt en iets zegt over de goede en minder goede dingen die de kinderen gedaan hebben. Uit een grote zak verdeelt hij cadeautjes en snoep. Vroeger kregen de kinderen ook een tikje met een roe. Het was oorspronkelijk een gebaar van zegening: de roe beloofde, als de levende tak, bij aanraking vruchtbaarheid.

Visitatie Bisschop De Korte met parochiebestuur en pastorale team

Onze bisschop mgr. De Korte houdt evaluatieve gesprekken met parochies in het Bisdom ’s-Hertogenbosch. Dinsdagavond 22 november heeft onze bisschop, zoals aangekondigd in de vieringen in de kerk afgelopen weekend, samen met stafleden, onze parochie bezocht om te praten met het pastorale team en de leden van het parochiebestuur. De parochiële visitatie is een gestructureerd gesprek tussen een delegatie van bisdomstaf en diocesane medewerkers enerzijds en pastores / pastoraal team en het bestuur van de parochie anderzijds met als doel:

Op verhaal te komen, te luisteren naar elkaars inzichten en opvattingen en elkaar informeren;

De pastores, bestuursleden en vrijwilligers te motiveren en te bemoedigen; Structureel aandacht te geven aan de vorming en ontwikkeling van de parochie en eventuele noden en zorgen te bespreken.

De deelnemers proberen een zo betrouwbaar mogelijk beeld te vormen over de acturele stand van zaken en al evaluerend te komen tot afspraken die leiden tot verbetering of verdere bij- en aansturing die voor de voortgang van de parochie belangrijk zijn. Wij houden u op de hoogte.

Adventsactie gaat bijna van start!

zondag 27 november begint de Adventsperiode, traditiegetrouw de periode van hoop en verwachting. 

Dit jaar steunt Adventsactie vijf projecten die moeders en kinderen in het licht van Advent zetten. Wij willen in 2016 € 46.000 bijdragen.

De orde OLV van Liefde van de Goede Herder is een internationale congregatie, opgericht in Anger (Frankrijk) in 1835. De congregatie is actief in 72 landen. De zusters werken sinds maart 2011 in Burkina Faso, een van de armste landen ter wereld. Op verzoek van de lokale bisschop geven de zusters aandacht aan de situatie van vrouwen en kinderen in de sloppenwijk Burkinabé. Het gebrek aan infrastructuur en overheidsdiensten (onderwijs, gezondheidszorg …) maakt de situatie van vrouwen en kinderen kwetsbaar, waardoor ze slachtoffer worden van geweld en mensenhandel.

Onderdak en zelfontwikkeling

Uit een enquête blijkt dat de potentiele doelgroep uit de sloppenwijk een zeer laag inkomen heeft door hun lage onderwijsniveau en gebrek aan technische vaardigheden. Daardoor komen ze niet in aanmerking voor een betaalde baan. Minder dan de helft van de bewoners heeft ooit onderwijs gekregen en tien procent is analfabeet. Negen van de tien meisjes werken in de huishouding en worden door hun werkgevers uitgebuit. Bijna alle meisjes zijn fysiek of verbaal misbruikt door ouders, familieleden, vrouwenhandelaars of pooiers. Een schamele 15 % van de meisjes komt uit een stabiel gezin. De zusters willen deze kwetsbare groepen beschermen door hen onderdak te bieden, hun capaciteiten te ontwikkelen en een stimulerende omgeving voor kleine kinderen te creëren. De zusters willen 200 à 300 vrouwen en kinderen per jaar bereiken.

Geplande activiteiten

De zusters willen op korte termijn een huis inrichten voor 15 meisjes en vrouwen die slachtoffer werden van geweld. Ook vrouwen of meisjes die in aanraking kwamen met justitie zijn welkom. Verder staan een kleuteropvang en een kleuterschool op de planning. Er zouden, over een periode van drie jaar, in totaal 195 kleuters opgevangen worden. Ten slotte willen de zusters ook opleidingen aanbieden voor 150 meisjes en vrouwen per jaar. De opleidingen variëren van catering, koken, banketbakkerij en Frans tot internet- en computervaardigheden.

Langetermijnplannen

Op middellange termijn wil het project de sociale en economische integratie van vrouwen in alle lagen van de maatschappij bevorderen. Op lange termijn voorziet het project de verbetering van de levensomstandigheden van vrouwen en kinderen, gendergelijkwaardigheid en emancipatie. De zusters hopen ook om inclusief en kwalitatief onderwijs te verzorgen voor iedereen en het levenslange leren te bevorderen.

Adventscollecte.

In het weekend van 10 en 11 december wordt er in de kerken van onze parochie een extra collecte voor de adventsactie gehouden. Achter in de kerk vindt u hier meer informatie over.

 Voorbereiding op kerst

Over goed vier weken vieren we het kerstfeest. Binnen onze parochie gaan vrijwilligers al zorgen voor een mooie aangeklede stal, de diverse koren bereiden zich voor op het zingen van de teksten tijdens de Kerst Eucharistievieringen. De bezoekgroep, zijn oorsprong hebbend in Kaatsheuvel, zorgt namens de parochie voor de bezorging van een kerstkaart soms vergezeld van een kleine attentie voor de mensen, die bij hen bekend zijn. De gezinsvieringgroep buigt zich over een peuter/kleuterviering en gezinsviering met als thema: “Jezus Komt”. Zondag 11 december: In de kerk St. Jan te Kaatsheuvel Kerstconcert door het Heusdens mannenkoor. In de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand door het Neva Ensemble uit Sint Petersburg.

Paus tot Nederlandse pelgrims: ‘Laat u omvormen’

De heilbrengende goedheid van God is op een bijzondere wijze te ervaren in de biecht. Het is daar dat de omvorming van ieder begint.” Dat zei paus Franciscus tijdens zijn toespraak tot de Nederlandse pelgrims na afloop van een speciale Mis in de Sint Pieter. De paus zei in zijn toespraak: “Dierbare broeders en zusters, Het is mij een grote vreugde u hier in de Sint Pietersbasiliek te mogen begroeten, bij gelegenheid van de “Nederlandse Dag” in het Jubeljaar van de Barmhartigheid. Het is goed dat u hier samen gekomen bent, in een gezamenlijke bedevaart naar Rome, met herders en gelovigen uit alle Nederlandse bisdommen. Op deze manier geeft u uiting aan het leven en de gemeenschap van de kerk in Nederland en aan haar eenheid met de Opvolger van Petrus.

Het Heilig Jaar brengt ons tot een nog hechtere band met Jezus Christus, die het gezicht is van de barmhartigheid van de Vader. Het is onmogelijk dit grote mysterie van Gods liefde ooit volledig te doorgronden! Het is de bron van ons heil: heel de wereld, ieder van ons heeft de goddelijke barmhartigheid nodig. Zij is het die ons redt, die ons leven geeft, die ons herschept tot ware zonen en dochters van God.

En deze heilbrengende goedheid van God is op een bijzondere manier te ervaren in het sacrament van Boete en Verzoening. De Biecht is de plek waar we het geschenk van Gods vergeving en barmhartigheid ontvangen. Het is daar dat de omvorming van ieder van ons begint, alsook de hervorming van het leven van de Kerk.

Ik moedig u daarom aan om uw hart te openen en u te laten vormen door Gods barmhartigheid. Zo zult ook u op uw beurt werktuigen van barmhartigheid worden. Eenmaal omhelsd door de barmhartige Vader die ons altijd zijn vergeving schenkt, zult u in staat zijn om van zijn liefde te getuigen in het leven van alledag

16 november 2016

Gezinsviering:

Als werkgroep gezinsviering willen we u graag uitnodigen voor de gezinsviering met als thema: “Jezus kom!”
Zaterdagavond 26 november 19.00 uur Kerk St. Jans onthoofding te Loon op Zand.Zondag 27 november 11.00uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Kinderen die tijdens de gezinsviering mee willen helpen door een stukje tekst te lezen of een kaarsje vast te houden konden zich voor 14 november aanmelden via de volgende e-mailadressen:
Loon op Zand: angela.van.brunschot@home.nl
Kaatsheuvel: mjfa.smits@planet.nl

Christus Koning van het Heelal

Datum: zondag 20 november 2016  Het feest van Christus Koning van het Heelal (“Dominus Noster Iesus Christus Universorum Rex” in het Latijn) is een hoogfeest binnen de Rooms-katholieke Kerk dat eind november gevierd wordt, op de 34e en laatste zondag van het liturgisch jaar. Het feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI naar aanleiding van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicaea. Christus Koning valt altijd op de zondag in de periode van 20 tot en met 26 november. Deze zondag wordt gevolgd door de eerste zondag van de advent, het begin van het nieuwe kerkelijke jaar.

Zondag 20 november:

In twee kerken van onze parochie zijn op deze dag twee speciale vieringen.
Kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. de Gilden St. Hubertus en St. Ambrosius vanwege hun naamdagen.

Kerk HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel 09.30 uur Eucharistieviering m.m.v. koor St. Caecilia. Na de viering worden er enkele jubilarissen gehuldigd.

Paus beëindigt jaar van barmhartigheid met gedetineerden en zwakken

Met een mis voor duizenden (ex-)delinquenten en gevangenispersoneel, en later voor kwetsbaren in de vrije wereld, sluit paus Franciscus deze maand het ‘heilig jaar van barmhartigheid’ af.

Op zondag 6 november kwamen vierduizend mensen die een gevangenis van binnen gezien hebben naar de Sint Pieter voor een speciale mis. Daaronder bevonden zich duizend gevangenen: vijfendertig uit Spanje, de rest uit Italië. De overige gasten (ex-gedetineerden, geestelijk verzorgers, bewakers en ander gevangenispersoneel) kwamen uit twaalf landen. Franciscus zoekt ook tijdens zijn pontificaat gedetineerden geregeld op. Hij hield in 2013 al een mis in een Italiaanse jeugdgevangenis, bracht een bezoek aan gedetineerden in de Verenigde Staten, Bolivia en Mexico, belt soms met ter dood veroordeelden. In meerdere interviews heeft paus Franciscus uitgelegd waarom hij dat belangrijk vindt: ‘Wanneer ik gevangenen zie vraag ik mij vaak af hoe dit hun heeft kunnen overkomen. Het zou ook mij overkomen kunnen zijn.’

Op zondag 20 november wordt de H. deur in de St. Pieterbasiliek in Rome gesloten. Daarmee is het ‘heilig jaar van barmhartigheid’ afgesloten.

Mgr. Van den Hende bij start Lutherjaar: ‘Herstel van eenheid is de Reformatie van vandaag’

“Het is nu voor de eerste keer dat katholieken en protestanten samen stil staan bij de gebeurtenis van de Reformatie, 500 jaar geleden. In oecumenisch verband de Reformatie herdenken betekent niet dat we de verdeeldheid vieren als hoogtepunt of dat we verdeeldheid gaan benadrukken als rode draad in de kerkgeschiedenis. Wanneer we samen stil staan bij de Reformatie, dan maken we duidelijk te beseffen dat herdenken hand in hand mag gaan met groeien in eenheid.” Dit zei Mgr. Van den Hende op 31 oktober bij de start van het Lutherjaar.

De bisschop van Rotterdam is bisschop-referent voor de oecumene en voorzitter van de Bisschoppenconferentie. Hij nam deel aan de landelijke startbijeenkomst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam.

“Het is voor de eerste keer dat katholieken en lutheranen wereldwijd samen de Reformatie gedenken,” signaleerde de bisschop tijdens het podiumgesprek waaraan hij deelnam. “In 2017 is het 500 jaar geleden -een half millennium- dat de augustijner pater Maarten Luther zijn stellingen bekend maakte. Hij had destijds niet de bedoeling een nieuwe kerk te stichten. Maar toch kwam het tot een breuk, tot verwijdering en strijd.”

“Samen gedenken betekent dat we de overtuiging hebben dat er méér dingen zijn die katholieken en lutheranen/protestanten verbinden dan verdelen. Fundamenteel is dat we door de Doop geroepen zijn om deel uit te maken van het ene lichaam van Christus.”

Gebed en dialoog

Juist op 31 oktober kwam paus Franciscus naar Zweden, naar Lund, de plaats waar in 1947 de Lutherse wereldfederatie werd opgericht, 60 jaar geleden. Het jaar 2017 is ook de vijftigste verjaardag van de katholiek-lutherse dialoog, die officieel begon in 1967 na het Tweede Vaticaans Concilie.

Mgr. Van den Hende:

“De paus komt niet alleen om te kijken en te praten, hij komt naar Zweden juist ook om te bidden, om samen in gebed verenigd te zijn. Want het gebed heeft -de jaren door- de ontmoeting en de onderlinge gesprekken ten diepste gedragen. Op de eerste plaats de kracht van het gebed van Christus zelf: ‘Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen één zijn, Vader’ (Joh. 17, 20-21). Op de tweede plaats ons eigen aanhoudend bidden, in navolging van de Heer.”

De bisschop sprak over een nieuwe dialoog: “We zijn als christenen tot een nieuwe dialoog gekomen. De dialoog tot herstel van eenheid stelt niet alleen hoge eisen aan het gesprek dat gevoerd wordt maar vraagt ook een innerlijke gezindheid, namelijk dat je bereid bent en in staat om rekenschap te geven van je geloof in Christus en dat je wilt luisteren, omdat je oprecht geïnteresseerd bent in wat de ander in geloof te zeggen heeft, in het besef dat het de heilige Geest is die ons leidt van conflict naar gemeenschap.”

Getuigen van de liefde van God

“De eenheid die ons voor ogen staat is zo rijk aan barmhartigheid: dat we reeds nu in woord en werk kunnen getuigen van de liefde van God, samen dienstbaar aanwezig zijn in onze wereld van nu die zozeer gewond is door onrecht en verdeeldheid, door strijd en geweld, door vernietiging van mens en milieu. De geloofwaardigheid van christenen groeit op het moment dat onze eenheid zich verdiept en steeds meer gericht is op een toekomst die rijk is aan belofte en aan de vruchten van de Geest.”

“Uiteindelijk draagt de Reformatie pas echt vrucht wanneer we onze verdeeldheid te boven komen: herstel van eenheid is de Reformatie van vandaag,” sloot de bisschop zijn korte bijdrage af.

Voor meer informatie over het Lutherjaar zie de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

Een nieuwe vertaling van het “Onze Vader”

Met ingang van het nieuwe liturgisch jaar, beginnend op de eerste zondag van de Advent (27 november aanstaande), zal er een nieuwe vertaling van het Onze Vader gebruikt gaan worden in de Nederlandse kerkprovincie. Met de invoering van deze nieuwe vertaling zullen twee doelen bereikt worden: enerzijds zal de tekst dichter aansluiten op het Latijnse origineel, anderzijds komt hiermee een einde aan de verwarrende situatie dat de tekst van het Onze Vader in Nederland anders is dan de vertaling die in Vlaanderen gebruikt wordt. Elke verandering heeft tijd nodig om tot gewenning te komen, vandaar dat we u nu vast aan de nieuwe vertaling voor willen stellen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

Voor de liefhebber: “schuld” is vervangen door “schulden” omdat er ook in het Latijn een meervoud gebruikt wordt (debita). Het woord “schuldenaren” vervangt voortaan het Latijnse debitoribus in plaats van de haast niet te verklaren vertaling “anderen” voor datzelfde woord. Echter, de meest interessante verandering is het gebruik van “beproeving” in plaats van “bekoring”. Hier spelen een aantal verschillende factoren mee, maar de belangrijkste hiervan is wel de grondgedachte dat God de mens niet met opzet verleidt of bekoort. Daarnaast speelt mee dat het woord “bekoren” in het Nederlands überhaupt niet altijd als negatief wordt ervaren (“bekoorlijk” is een positieve eigenschap).

Ik hoop dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader hiermee niet koud op uw dak valt. Misschien had u deze verandering al via andere kanalen vernomen, en is het bovenstaande oud nieuws.Ten tijde van de invoering zal er in de diverse kerkportalen een boekenlegger met de nieuwe tekst te vinden zijn.

9 november 2016

Patroonsfeest parochie H. Willibrord

Zondag 6 november, vierden wij in de parochie een mooi patroonsfeest. De viering inclusief de zang was goed verzorgd. Heel feestelijk. Het was erg mooi dat de gilden St. Jan Baptist uit Kaatsheuvel en het Gilde St. Ambrosius en S.t Hubertus uit Loon op Zand aanwezig waren en de viering hebben opgeluisterd. Vrijwilligers waren goed in de weer, zeker i.v.m. het koffiedrinken na de H. Mis. De H. Willibrord is in onze streken de grondlegger geweest van het geloof, dat tot op de dag van vandaag is doorgegeven. Iedere christen kan hierin zijn of haar bijdrage leveren. Veel dank aan allen die hebben bijgedragen aan het patroonsfeest.

Laten wij blijven bouwen aan de toekomst van de kerk in onze streek.

 Opbrengst collecte Wereldmissiezondag

In de vier kerken in onze parochie is voor Wereldmissizondag een bedrag opgehaald van € 577.07 MISSIO besteedt bijzondere aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen. De bevolking gaat gebukt onder grote armoede, corruptie en de vele tyfoons die het land treffen. Desondanks putten de mensen hoop en levenskracht uit het geloof. Onze bijdragen maakt voor deze mensen het verschil.

Sint Maarten

Datum: vrijdag 11 november 2016  Op 11 november wordt in Nederland de naamdag van Sint Maarten gevierd. Kinderen lopen met lampionnen over straat en gaan in kleine groepjes de huizen langs om snoep of fruit te bemachtigen. In grote delen van Nederland is het zaak om voor 11 november allerlei lekkers in huis te halen. In het begin van die avond gaan namelijk de kinderen in kleine groepjes, lopend met lichtjes, de huizen langs en zingen voorzichtig een Sint-Maartenliedje. De Sint-Maartenviering heeft over het algemeen geen religieuze betekenis meer. Wel is het een goede aanleiding voor katholieke scholen om rond 11 november aandacht te besteden aan de eens zo populaire heilige Sint-Martinus. Christelijke achtergronden en legenden De viering van Sint-Maarten op 11 november heeft een duidelijke christelijke achtergrond. Het is de naamdag van de heilige Sint-Martinus. Over het leven van Martinus van Tours is vrij veel bekend. Martinus werd in 316 geboren in Hongarije als zoon van een Romeins legerofficier. Op vijftienjarige leeftijd kwam hij in dienst van het Romeinse leger. Voor de poorten van Amiens in Frankrijk kwam hij een verkleumde bedelaar tegen. Met zijn zwaard sneed hij zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf één helft aan de bedelaar. Deze scène is op talloze schilderijen afgebeeld, bijvoorbeeld door de schilders Rubens en Van Dijck. Nadat Martinus in 372 gekozen was tot bisschop van Tours kreeg hij een steeds grotere bekendheid. Hij stichtte in Frankrijk verschillende kloosters en stierf op hoge leeftijd in het jaar 397.

 Advent
De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ ‘adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerstmis ‘Advent’ genoemd. Adventus Het woord ‘advent’ is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus’ wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

Vier zondagen De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27. In diverse streken zijn tradities rond de advent. Bijvoorbeeld wordt er in Twente het midwinterhoornblazen uitgevoerd

Armoedeonderzoek: kerken geven meer dan miljoen euro uit aan hulp.

De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe. Meer mensen kloppen uit nood op de deur van de kerk. Dit blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016 onder een  groot aantal kerken en geloofsgemeenschappen in Nederland. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren (waarde uitgedrukt in geld: 38,8 miljoen euro) aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding.

Het onderzoek werd vrijdag 28 oktober door mgr. Gerard de Korte (kerk en samenleving namens de bisschoppenconferentie) en ds. Réne de Reuver (scriba PKN) aangeboden aan Christien Bronda, directeur van Participatie en Decentrale Voorzieningen van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (foto). Bronda verving staatssecretaris Jetta Kleinsma, maar sprak mede namens haar de waardering uit voor de inzet van de kerken voor mensen die onder en rond de armoedegrens leven.

In veel gevallen waar hulp wordt verleend, gaat het om broodnood en noodhulp om te voorkomen dat mensen uit hun huis worden gezet of nutsvoorzieningen worden afgesloten. Kerken bieden hulp omdat de overheid niet voldoende garanties biedt op het voorkomen van armoede. De hulp van kerken ten opzichte van armoedebestrijding biedt een steeds grotere en relevante bijdrage aan een groeiend maatschappelijk probleem.

Groei hulpvragen 

Het totaal aantal hulpvragen is gestegen van circa 40.000 in 2012 naar 50.000 in 2015. De individuele hulp bestaat uit financiële giften, hulp in natura of leningen. Daarnaast doen kerken veel aan collectieve hulp via de voedselbank, inloophuizen, projecten rond armoedebestrijding en projecten die specifiek gericht zijn op kinderen in armoede.

Grotere financiële bijdrage

Minder diaconale organisaties (3.633 in 2015 tegen 3.895 in 2012) leveren ondanks de krimp van eigen middelen, een aanzienlijk grotere financiële bijdrage aan het bestrijden van armoede in vergelijking met drie jaar geleden. Aan individuele financiële hulpverlening is € 13.5 miljoen besteed (€ 12 miljoen in 2012) en aan collectieve hulpverlening € 15.2 miljoen (€ 11 miljoen in 2012).

Vrijwilligersuren

Het onderzoek laat zien dat kerkelijke vrijwilligers zo’n 549.700 uur besteden aan individuele ondersteuning en 728.600 uur aan collectieve ondersteuning bij armoede. De in totaal 1.278.300 uur laat zien dat kerken een intensieve bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede. Het sociale kapitaal dat de kerken inzetten aan de onderkant van de samenleving om de effecten van armoede te bestrijden bedraagt, omgezet naar betaalde dienstverlening, € 38.3 miljoen.

Kwetsbare groepen

De kerkelijke betrokkenheid bij projecten die directe aandacht en hulp bieden aan kwetsbare groepen is toegenomen. De belangrijkste doelgroep zijn mensen zonder betaald werk, direct gevolgd door alleenstaande ouders met kinderen. Asielzoekers staan op de derde plek, gevolgd door mensen met psychische problemen en ouderen boven 65 jaar.

Eerste levensbehoeften

Kerken helpen zonder onderscheid van personen en vooral in urgente situaties waarbij het gaat om eerste levensbehoeften zoals wonen en voeding. De meeste kerken zijn betrokken bij een voedselbank door de inzet van vrijwilligers, het inzamelen van voedsel en het beschikbaar stellen van het kerkgebouw. Kledingwinkels en ruilwinkels zijn in opkomst, net zoals  maatjesprojecten om mensen met financiële problemen te ondersteunen.

Overheid kan meer doen

De overheid kan meer doen aan het voorkomen van armoede, blijkt uit het onderzoek. Bijvoorbeeld door zeer kwetsbare groepen meer en gerichter te ondersteunen en minder bureaucratisch te werken. Kerken bieden hulp omdat de overheid niet voldoende garanties biedt op het voorkomen van armoede. Ze brengen in gesprekken met bestuurders en lokale politici – zelfstandig of vanuit een noodfonds of diaconaal platform – knelpunten in en suggesties om het beleid aan te passen.

Kijk voor meer informatie over het armoedeonderzoek: www.knooppuntkerkenenarmoede.nl

2 november 2016

Willibrorduszondag 6 november Gezicht geven aan Barmhartigheid

Op Zondag 6 november, één Eucharistieviering in de Parochie b.g.v. het feest van de H. Willibrord.

Willibrord is de patroons heilige van onze parochie. Elk jaar vieren we dit feit dan ook met een speciale Eucharistieviering. Dit jaar vindt deze plaats in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel zondag 6 november om 11.00 uur. In de andere kerken zijn géén Eucharistievieringen.

Willibrordzondag wordt aandacht gevraagd voor de oecumenische betekenis van barmhartigheid. Het thema ‘Gezicht geven aan Barmhartigheid’ is een verwijzing naar de pauselijke tekst Misericordiae vultus (Het gelaat van de barmhartigheid). Hiermee kondigde paus Franciscus in april 2015 een heilig jaar van barmhartigheid af. Op Willibrordzondag wordt de oecumenische betekenis van barmhartigheid voor het voetlicht gebracht, met daarbij twee invalshoeken.

Ten eerste de diaconale invalshoek. In de diaconie kunnen plaatselijke geloofsgemeenschappen elkaar gemakkelijk vinden. Als in het verhaal van de Barmhartige Samaritaan (Luc. 10,25-37) worden wij vandaag uitgedaagd door de concrete noden in onze eigen omgeving. God houdt evenveel van iedereen. Wie rekenen we tot onze naasten? Alleen de onzen of ook de anderen? We kunnen ons onttrekken aan de noden van anderen. Maar als we even nadenken, gaat het wringen. Tenminste als we het verhaal van de Barmhartige Samaritaan op ons laten inwerken. Op het gebied van zorg voor vluchtelingen, zorg voor armen, bezoek aan zieken en gevangenen bestaat er een lange traditie van plaatselijke oecumenische samenwerking. Dat is gezicht geven aan barmhartigheid.

Dan is er de theologische invalshoek. De brief Misericordiae vultus legt uit wat Gods barmhartigheid betekent, vermag en verandert. God is barmhartig. ‘Eeuwig is zijn barmhartigheid’, luidt het keervers van Psalm 136 waarin verhaald wordt hoe God zich geopenbaard heeft. In dit Heilig Jaar van Barmhartigheid worden we uitgenodigd om ons van de grote genade van Gods barmhartigheid bewust te worden.

De collecte op Willibrordzondag is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene die door middel van publicaties, dienstverlening en vorming de oecumenische samenwerking bevordert.

Volgend jaar staat Willibrordzondag in het teken van het gedenken van het bijzondere Lutherjaar 500 jaar Reformatie. Vanuit de Protestante Kerk Nederland, in samenwerking met de Vereniging voor Oecumene, zullen er enkele bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd worden, die u kunt vinden op de website van de Vereniging voor Oecumene:  www.oecumene.nl.

 Reactie kardinaal Eijk op kabinetsplannen inzake Voltooid leven.

Woensdag 12 oktober maakte het kabinet bekend, naast de bestaande Euthanasiewet, een nieuwe wet te willen uitwerken voor hulp bij suïcide aan mensen die hun leven ‘voltooid’ achten. Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, reageerde maandag 17 oktober, in een artikel op de opiniepagina van Trouw:

‘Wijkt bescherming van het leven voor autonomie?’

Afgelopen woensdag maakte het kabinet bekend, naast de bestaande Euthanasiewet, een nieuwe wet te willen uitwerken voor hulp bij suïcide aan mensen die hun leven ‘voltooid’ achten. Het gaat om situaties waarin lijden uitzichtloos en ondraaglijk wordt geacht, niet vanwege een medische grondslag, maar omdat betrokkenen door verlies van dierbaren, eenzaamheid, verminderde mobiliteit of verlies van persoonlijke waardigheid hun leven niet meer zinvol vinden en bijgevolg een persistente actieve wens hebben om te sterven. Daarbij denkt het kabinet vooral aan mensen op leeftijd, overigens zonder een leeftijdgrens aan te geven.

Met deze nieuwe wet wil het kabinet recht doen aan de autonomie van mensen. Voor deze autonomie zou de plicht om het leven te beschermen moeten wijken in een aantal situaties, waarin het leven voor henzelf geen waarde meer heeft. Deze redenering, het fundament onder de nieuwe wet, is principieel onjuist.

De autonomie van de mens is relatief. Zijn autonomie houdt niet in dat hij over zijn leven mag beschikken. Het menselijk lichaam is geen bijkomstige, maar een essentiële dimensie van de menselijke persoon en deelt in diens essentiële waardigheid, die nooit verloren gaat, ook al meent betrokkene dat dit wel het geval is. De mens is in zijn geheel, lichamelijk en geestelijk, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God en wie naar Zijn beeld geschapen zijn, zijn altijd een doel in zich en geen louter middel tot een doel. Door het leven te beëindigen om aan het lijden een einde te maken wordt het lichaam en daarmee de menselijke persoon, gedegradeerd tot een middel om het lijden weg te nemen.

Dat de mens de vrijheid heeft om zijn leven te (laten) beëindigen, veronderstelt dat de vrijheid een hogere waarde is dan het leven. Dat is ook waar, maar het leven is wel een fundamentele waarde met betrekking tot de vrijheid: zonder leven is er geen vrijheid. De beëindiging van het menselijk leven is tevens de beëindiging van de menselijke vrijheid.

De nieuwe wet die het kabinet voor ogen staat, zal in zekere zin de autonomie van mensen met een stervenswens vergroten, maar dat betreft dan de uiterlijke autonomie, dat wil zeggen met betrekking tot factoren die de vrijheid van buitenaf beperken (gezagsdragers, wetten en sociale druk).

Maar geldt dat ook voor de innerlijke vrijheid? Echte, innerlijke autonomie is de innerlijke kracht die de mens in staat stelt om uit zichzelf, zonder dat het hem wordt opgelegd, moeilijke, maar ethisch goede keuzes te maken. Dit geldt in het bijzonder bij de keuze om het leven voort te zetten. Die innerlijke kracht is ongetwijfeld nodig als mensen de ongemakken en beperkingen van de ouderdom aan den lijve ervaren.

Trouwens, ook op de verruiming van de externe vrijheid valt wel het een of ander af te dingen. Als oudere mensen de mogelijkheid hebben om relatief eenvoudig uit het leven te stappen en dat een trend zou worden, dan is het niet denkbeeldig dat zij zich onder druk gezet voelen om van die mogelijkheid dan ook maar gebruik te maken. Wie een ‘kostenpost’ wordt voor de gezondheidszorg, zou zich bijna schuldig gaan voelen, als hij desondanks zijn leven zou willen voorzetten.  Kortom, de plicht om het leven te beschermen moet niet wijken voor het respect voor de autonomie.’

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk

Oktober

26 oktober 2016

Voorbereidingen Eerste H. Communie en H. Vormsel

De bijeenkomsten zijn al gestart. Wij hebben een goed begin gemaakt en de kinderen zijn heel enthousiast. Indien er kinderen zin die nog willen aansluiten bij de voorbereidingen dan is dat mogelijk. Aanmeldingen via het secretariaat. 0416 361215. Van harte welkom

Verzoek van Werkgroep kerststalbouwers St. Jan Kaatsheuvel

Ondanks dat we nog lekker van de zon kunnen genieten en daardoor de winter nog ver weg lijkt, is er toch al een groep mensen bezig met de laatste maanden van het jaar,namelijk de kerststalbouwers van de St. Jan. De kerststal van deze kerk is een waar pronkstuk. De stal is geplaatst voor het hoofdaltaar en voorzien van een mooie handgeschilderde achtergrond, aangevuld met hoge en lage kerstbomen om een landschap te suggereren. Als werkgroep streven we naar duurzaamheid. Daarom zijn we vorig jaar begonnen met de echte kerstbomen te vervangen door in goede staat verkerende kunstbomen. We hebben gemerkt dat mensen zo’n boom wegdoen om die te vervangen, of omdat er door omstandigheden geen plaats meer voor is. Wij als werkgroep zouden het jammer vinden als zo’n nog goed uitziende boom bij het afval terecht komt. Daarom willen we u het volgende vragen:

Mocht u van plan zijn om uw kunstkerstboom weg te doen zou u die dan aan ons willen geven? Wij zijn u er dankbaar voor. De aankleding rondom de kerststal wordt er nog mooier van. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Het parochieel centrum tel. 0416 -272515 (kantooruren ma. t/m vrij. 09.30 uur – 11.30 uur), of Dhr. A. Beerens tel. 06- 22782594

Kinderkoor Parochie Heilige Willibrord in de St. Jan in Kaatsheuvel i.o.

Als parochie willen wij graag een kinderkoor opzetten, dat gaat zingen tijdens de gezinsvieringen in de St. Jan te Kaatsheuvel. De repetities zullen wekelijks plaatsvinden op woensdagavond van 18:15 tot 19:00 uur in het parochieel centrum, Hoofdstraat te Kaatsheuvel. Kinderen kunnen zich aanmelden via secretariaat@parochiewillibrord.nl of per telefoon 0416 – 361215.

Misdienaar worden?

Tijdens de Eucharistievieringen, gezinsvieringen, jouw Eerste H. Communie heb je vast en zeker de misdienaars gezien. Een misdienaar is erg belangrijk tijdens de Heilige Mis.

Weet jij wat misdienaar betekent?

Mis betekent de Eucharistieviering, dienaar betekent dat je de pastoor helpt, maar eigenlijk ook Jezus en de mensen die in de kerk zitten. Het is daarom ook een hele eer dat jij dat ook mag doen. Je mag de pastoor helpen tijdens de Mis met kaarsen dragen, bellen en de altaartafel klaarmaken. Wil jij ook graag een misdienaar worden? Dat kan in alle kerken van onze parochie. Wil je hierover meer weten of aanmelden dan kun je contact nemen met:

Pastoor Luijckx tel. 0416- 361215

 Openlucht Hubertusviering in teken van jacht

Op zondag 30 oktober vindt er bij de kerk van St. Joachim in de Moer voor de 5e maal een St. Hubertusviering plaats. Die middag zegent pastoor Luijckx op het kerkplein bij de kerk de aanwezige (jacht-) en andere honden, paarden en husdieren. Deze viering staat in het teken van de ‘Naamdag’ van de Heilige St. Hubertus, patroonheilige van de jagers, wildbeheerders en andere dierenliefhebbers. De viering begint om 13.00 uur m.m.v. de M’oertonen.

 The Passion 2017 in Leeuwarden

De zevende editie van The Passion , op 13 april 2017 wordt gehouden in Leeuwarden, dat maakte burgemeester Ferd Crone vandaag aan zijn stad bekend

Presentatie van het boek Loslaten en thuiskomen in de Grote Kerk

Bisschop Gerard de Korte heeft samen met Leo Fijen, bekend van radio en televisie, een brievenboek geschreven onder de titel Loslaten en thuiskomen. Vrijdag 14 oktober werd het boek in de Grote Kerk gepresenteerd. Leo Fijen interviewde de bisschop. In het boek vertelt de bisschop over het loslaten van zijn oude bisdom Groningen- Leeuwarden en zijn thuiskomen in het nieuwe bisdom ’s-Hertogenbosch. Het nieuwe bisdom telt tienmaal zoveel katholieken als het bisdom van het Noorden en omvat ruim 50 parochies met bijna 300 kerken. Het bisdom ’s-Hertogenbosch heeft een miljoen gedoopten waarvan de helft zichzelf katholiek noemt. De wijding tot priester in 1987 vormde het eigen verlangen van de bisschop maar de benoeming tot (hulp-) bisschop van Utrecht in 2001 was een keuze van de paus. De Korte heeft toen ook een moment van paniek gekend. De grote verantwoordelijkheid die op zijn schouders werd gelegd maar ook de gedachte Liederen van Oosterhuis In het verleden is er in de Nederlandse Kerk tumult geweest rond de liederen van Huub Oosterhuis. In het bisdom gebruiken veel parochies de bundel Gezangen voor Liturgie

(GVL). De liederen van de jonge Oosterhuis zijn bijna allemaal klassiek katholiek en goed te zingen binnen onze liturgie, vindt de nieuwe bisschop. Bij de keuze van de liederen zeg ik dat je eerst naar inhoud moet kijken.
Woord- en communievieringen De bisschop stelt dat de Kerk vanuit de Eucharistie wordt opgebouwd maar dat in een pastorale noodsituatie ook een Woord- en Communiedienst in het bisdom mogelijk is. Tot nu waren de laatstgenoemde vieringen verboden maar werden ze wel gedoogd.  In de nieuwe beleid van de bisschop passen de Woord -en Communiediensten binnen het kader dat het bisdom stelt, mits er sprake is van de pastorale noodsituatie. Veel gelovigen nemen de uitnodiging om een centrale kerk Eucharistie te vieren niet aan. Zij blijven in hun eigen dorp of wijk. De bisschop heeft dan liever dat er een Woord- en Communiedienst wordt gehouden dan dat mensen thuisblijven en helemaal niet deelnemen aan het liturgisch leven van de Kerk.   Terug naar zijn benoeming in Den Bosch De benoeming is naar wereldse maatstaven een promotie. Maar vanuit het Evangelie is dat heel betrekkelijk, zegt de bisschop. “In Groningen was ik gelukkig. Het is een wijds bisdom, overzichtelijk en met een grote onderlinge harmonie. Hier in ’s-Hertogenbosch hoop ik ook weer gelukkig te worden maar ik moet nog wel in dit grote bisdom verder thuiskomen.” Hier haalt Fijen de onvoorstelbare energie aan van De Korte. En dan ook nog functioneren in een verdeeld bisdom, waar meerdere groepen zich hebben afgescheiden van de Kerk. De Korte reageert: “Ik ben tot nu toe gezegend met van een goede gezondheid en werk ordelijk. En uiteindelijk heb ik geloofsvertrouwen en een geloofsgehoorzaamheid. Op mijn oude stek was het goed maar ik heb ja gezegd tegen de opdracht die paus Franciscus me gaf.”
Brabantse geloofscultuur Veel Bossche katholieken kennen een volks- en een doegeloof. Op zich dat prima. Kijk eens naar de Mariadevotie in de kathedraal. Honderdduizenden lichtjes worden bij de Zoete Moeder gebrand en even zovele gebeden via Maria bij God gebracht. In ons bisdom heerst ook gemoedelijkheid en gemeenschapszin. Bisschop de Korte ziet dat als vruchten van het katholicisme. Maar met volksgeloof alleen bouw je niet de Kerk van de toekomst op. De bisschop doet een beroep op de verantwoordelijkheid van alle katholieken. Zij moeten het geloof van hun doopsel gestalte geven. Voor vitaal katholiek leven is het belangrijk om veel energie te steken in catechese en allerlei vormen van geloofscommunicatie.  Bisschop de Korte: “Bij mijn recente rondgang door het bisdom heb ik gemerkt dat we veelal niet de goede taal spreken om het belang en de relevantie van het Evangelie zichtbaar te maken. Priesters en anderen met een verkondigingstaak zouden zó moeten preken dat je mensen op een existentieel niveau kunt raken. Wij moeten de vreugde van het evangelie leven.

Na de pauze kreeg kardinaal Simonis een eerste exemplaar van het nieuwe boek aangeboden. Na afloop van het tweegesprek tussen de bisschop en Leo Fijen kon men in de kerkzaal van de Grote Kerk het boek Loslaten en thuiskomen kopen en laten signeren.

19 oktober 2016

Voorbereidingen Eerste H. Communie en H. Vormsel

De bijeenkomsten zijn al gestart. Wij hebben een goed begin gemaakt en de kinderen zijn heel enthousiast. Indien er kinderen zin die nog willen aansluiten bij de voorbereidingen dan is dat mogelijk.

De eerstvolgende lessen voor de Eerste H. Communie zijn op maandag 7 november om 18.15 uur voor de kinderen uit Kaatsheuvel en dinsdag 8 november om 18.15 voor de kinderen uit De Moer en Loon op Zand uur in de parochiezalen in Kaatsheuvel en Loon op Zand.

De eerstvolgende bijeenkomst voor het H. Vormsel is op woensdag 19 oktober om 18.30 uur in de parochiezaal van HH. Martelaren van Gorkum in Kaatsheuvel. .Aanmeldingen via het secretariaat. 0416 361215. Van harte welkom

Oktober Wereldmissiemaand. Oktober is in de rooms-katholieke Kerk de Wereldmissiemaand. Parochies zetten zich in om plaatselijke geloofsgemeenschappen elders in de wereld te ondersteunen en daarmee de evangelisatie wereldwijd te bevorderen. De Wereldmissiemaand wordt georganiseerd door MISSIO/Pauselijke Missiewerken in Den Haag. Onder het motto ‘Getuigen van barmhartigheid’ besteedt MISSIO bijzondere aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen.

Het eilandenrijk is naast Oost-Timor het enige land in Azië met een katholieke meerderheid. Ongeveer 85 procent van de 100 miljoen inwoners noemt zich katholiek. De bevolking gaat gebukt onder grote armoede, corruptie en de vele tyfoons die het land treffen. Desondanks putten de mensen hoop en levenskracht uit het geloof

Armoede: Leven op straat of naar het buitenland. In Manila leven veel mensen op straat en proberen bijvoorbeeld met een fietsriksja als taxi wat geld te verdienen. ’s Nachts dient de riksja als slaapplaats. In de sloppenwijk Navotas wonen mensen in barakken op het vervuilde water of onder bruggen. Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld.

Getuigen van barmhartigheid. MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons.

Campagne Wereldmissiemaand . In alle parochiekerken in Nederland wordt zondag 23 oktober – Missiezondag – gecollecteerd voor de Wereldkerk en in het bijzonder voor de Filippijnen. Een gift overmaken kan ook op rekening NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand Den Haag. Om de campagne van de Wereldmissiemaand te ondersteunen heeft MISSIO een speciaal themanummer uitgebracht van haar magazine Kerk Wereldwijd. Voor parochies, groepen en scholen is ook informatiemateriaal beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.missio.nl.

Kerken presenteren Armoedeonderzoek 2016 aan staatssecretaris Klijnsma

Op vrijdag 28 oktober 2016 wordt het onderzoeksrapport ’Armoede in Nederland 2016’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriele, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen die in financiële knelposities komen. Dit onderzoek is door een groot aantal kerkgenootschappen gezamenlijk gedaan.

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en bisschopreferent voor Kerk en Samenleving van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, en René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, bieden het rapport aan staatssecretaris Jetta Klijnsma aan. Ook vindt er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. Deze discussie, met inbreng van het publiek, zal gaan over de betekenis van het-geen de kerken tegenkomen en het beleid dat kerken en politiek zouden moeten voeren rond armoede in Nederland

Tijd: Vrijdag 28 oktober, 10.30 – 13.15 uur. Plaats: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. De toegang is gratis maar aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 23 oktober 2016.

Bisschop de Korte: waarom ik niet protestants ben

Op 22 september verscheen in het Nederlands Dagblad onderstaand artikel.  Bisschop de Korte spreekt morgen bij een symposium in de abdij van Berne bij gelegenheid van de presentatie van het nieuwe boek van Andries Knevel Het geheim van de paus. Het eerste exemplaar van het boek zal aan kardinaal Simonis worden uitgereikt.

WAAROM IK NIET PROTESTANTS BEN

Afgelopen zomer zond de Evangelische Omroep een vierdelige serie over paus Franciscus uit. Andries Knevel ging op zoek naar de achtergrond van de populariteit van de huidige paus.Knevel publiceert rond datzelfde thema een boek. Zoals vaak gebruikelijk wordt aan de presentatie van het boek een klein symposium verbonden. De organisatie van dat symposium grossiert in prikkelende titels. Zo is het hoofdthema van de studiemiddag Alle protestanten katholiek? en ikzelf ben gevraagd om iets te zeggen over  het thema: waarom ik niet protestants wil zijn. Nu wil het geval dat de toenmalige preses van de synode van de PKN, ds. Gerrit de Fijter mij bij mijn installatie als bisschop van Groningen-Leeuwarden in 2008 een protestantse bisschop noemde. Deze kwalificatie was uit de mond van ds. De Fijter als compliment bedoeld en verwees naar mijn oecumenische openheid.

waardering De uitdagende vraag van het symposium wil ik daarom wel beantwoorden maar pas nadat ik eerst enkele aspecten van de Reformatie noem waar ik grote waardering voor heb. Spontaan noem ik dan allereerst de grote liefde voor de Heilige Schrift en dan de gehele Schrift, dus ook de boeken van het Oude Testament. Natuurlijk is de tuin van de buurman altijd groener maar toch zou ik menig rooms-katholiek iets van die liefde gunnen. Want alleen door het lezen van de heilige Schrift komen wij de God van Israël op het spoor. En hoe zouden wij Christus kunnen liefhebben als wij de Schrift niet kennen? Graag noem ik ook de rijke liedcultuur. Gevoed door een stevige kennis van de Bijbel hebben dichters van protestantse huize prachtige liedteksten geschreven. Gelukkig is een aantal van deze liederen ook in rooms-katholieke liedbundels opgenomen.

ook vragen Aan de protestantse traditie zijn echter ook fundamentele vragen te stellen. Gezien de omvang van deze column beperk ik mij tot twee zaken. Als rooms-katholiek heb ik moeite met de beperkte sacramentele beleving van veel protestantse gelovigen. De grote waardering voor het Woord gaat bijna altijd gepaard met een onderwaardering van het sacrament, met name het sacrament van de Eucharistie/Heilig Avondmaal. Als priester ben ik gewend om dagelijks Eucharistie te vieren. Zo mag ik Christus ontmoeten in Woord én Sacrament. Nu is dagelijks misschien wat veel gevraagd maar mij lijkt het heel Bijbels om in ieder geval iedere zondag het Heilig Avondmaal te vieren. De staande praktijk in de meeste protestantse gemeenten is tussen de vier en tien keer per jaar. Mij komt dat armetierig over en volgens mij doen protestanten zich daarmee te kort. Ik noem als thema ook de vele splitsingen binnen de protestantse wereld. Het zoeken van de waarheid verloopt veelal kil en met weinig liefde. Voor een buitenstaander is het onbegrijpelijk dat er in ons goede vaderland meer dan tien kerken zijn die zich allemaal gereformeerd noemen. Voor een rooms-katholiek is deze repeterende breuk verwonderlijk en vanuit de roeping tot kerkelijke eenheid hoogst ernstig en ongelukkig.

daarom Ik blijf daarom maar rooms-katholiek bisschop met grote oecumenische inzet die de rijke aspecten van de Reformatie waardeert en in de oecumenische dialoog mijn vragen zal blijven inbrengen.

Mgr. Dr. Gerard De Korte

12 oktober 2016

Voorbereidingen Eerste H. Communie en H. Vormsel

De bijeenkomsten zijn als gestart. Wij hebben een goed begin gemaakt en de kinderen zijn heel enthousiast. Indien er kinderen zin die nog willen aansluiten bij de voorbereidingen dan is dat mogelijk.

De eerstvolgende les voor de Eerste H. Communie is op maandag 7 oktober om 18.15 uur in de parochiezaal van de HH. Martelaren van Gorkum in Kaatsheuvel en op dinsdag 8 november om 18.15 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand.

De eerstvolgende bijeenkomst voor het H. Vormsel is op woensdag 19 oktober om 18.30 uur in de parochiezaal van HH. Martelaren van Gorkum in Kaatsheuvel

Aanmeldingen via het secretariaat. 0416 361215. Van harte welkom

 Oktober Wereldmissiemaand

Oktober is in de rooms-katholieke Kerk de Wereldmissiemaand. Parochies zetten zich in om plaatselijke geloofsgemeenschappen elders in de wereld te ondersteunen en daarmee de evangelisatie wereldwijd te bevorderen. De Wereldmissiemaand wordt georganiseerd door MISSIO/Pauselijke Missiewerken in Den Haag. Onder het motto ‘Getuigen van barmhartigheid’ besteedt MISSIO bijzondere aandacht aan de katholieke gelovigen in de Filippijnen.

Het eilandenrijk is naast Oost-Timor het enige land in Azië met een katholieke meerderheid. Ongeveer 85 procent van de 100 miljoen inwoners noemt zich katholiek. De bevolking gaat gebukt onder grote armoede, corruptie en de vele tyfoons die het land treffen. Desondanks putten de mensen hoop en levenskracht uit het geloof

Armoede: Leven op straat of naar het buitenland

In Manila leven veel mensen op straat en proberen bijvoorbeeld met een fietsriksja als taxi wat geld te verdienen. ’s Nachts dient de riksja als slaapplaats. In de sloppenwijk Navotas wonen mensen in barakken op het vervuilde water of onder bruggen. Veel anderen, met name vrouwen, zoeken noodgedwongen hun toevlucht in het buitenland. Vaak worden ze uitgebuit en krijgen ze te maken met seksueel geweld.

Getuigen van barmhartigheid

MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt dit jaar projecten van religieuzen in de Filippijnen. Zij laten Gods barmhartigheid zien in hun handelen, zij zijn getuigen van Gods barmhartigheid. Hun voorbeeld is een inspiratie voor ons.

Campagne Wereldmissiemaand

In alle parochiekerken in Nederland wordt zondag 23 oktober – Missiezondag – gecollecteerd voor de Wereldkerk en in het bijzonder voor de Filippijnen. Een gift overmaken kan ook op rekening NL65 INGB 0000 0015 66 t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand Den Haag. Om de campagne van de Wereldmissiemaand te ondersteunen heeft MISSIO een speciaal themanummer uitgebracht van haar magazine Kerk Wereldwijd. Voor parochies, groepen en scholen is ook informatiemateriaal beschikbaar. Kijk voor meer informatie op www.missio.nl.

Mgr.de Korte: communicatie wordt “ontzettend belangrijk” in Bossche bisdom

Den Bosch (KRO) 2 oktober 2016 – Monseigneur Gerard de Korte trad in mei aan als nieuwe diocesane bisschop van het Brabants-Gelderse bisdom Den Bosch. Op zondag 2 oktober sprak Leo Fijen met hem in het KRO-programma Geloofsgesprek. Daarin blikte de kerkleider terug op de afgelopen “hectische” maanden.

Hij is net klaar met het schrijven van zijn beleidsnotitie. “Die wordt nu intern besproken met een aantal gremia in het bisdom. Ik hoop op een breed draagvlak voor het nieuwe beleid.” Zonder op de exacte inhoud van de beleidsnotitie in te gaan, zegt mgr. De Korte dat communicatie een speerpunt wordt. Daarmee wil hij een einde maken aan de verdeeldheid in het diocees.

“Ik merkte bij het bezoek aan de dekenaten dat zowel de pastorale teams als de besturen daar ook naar verlangen. Ik noem dat in de beleidsnotitie het bouwen aan een cultuur van vertrouwen en daar zelf ook gestalte aan geven. Ik heb de indruk dat velen dat willen en dat daar breed in de parochies gestalte aan zal worden gegeven. Dat we minder elkaar met etiketten beplakken; minder óver elkaar praten maar mét elkaar praten. Dus communicatie, zowel binnen het bisdom als van het bisdom naar buiten toe, wordt ontzettend belangrijk,” zei de Bossche bisschop tegen Leo Fijen.

De maanden waarin hij intensief kennismaakte met zijn nieuwe bisdom, noemt De Korte “vermoeiend”. “Toch als je de mensen ontmoet, merk je dat er veel draagvlak is. Dat heeft me wel vleugels gegeven. Het besef dat ik welkom ben in het bisdom, dat mensen graag zien dat ik er ben, dat stimuleert mij wel. Het is heel natuurlijk heel moeilijk als je je in een bisdom zou moeten invechten en mensen je niet zien staan. Ik heb ervaren dat mensen zeggen: ‘bisschop, fijn dat u er bent, we gaan met u verder en samen gaan we dit bisdom opbouwen’. Dat geeft mij ook weer energie om de dingen te doen die ik moet doen.”

In de recente Nederlandse geschiedenis is het wel vaker voorgekomen dat pas aangetreden bisschoppen bij veel gelovigen allerminst konden reken op een warm welkom. Bijvoorbeeld mgr. Jan ter Schure, een van de voorgangers van De Korte op de zetel van Den Bosch, kampte met grote weerstand tegen zijn komst. Zo tekenden de dekens van het bisdom protest aan tegen zijn benoeming, omdat hij in hun ogen aartsconservatief was. De Vereniging Pastoraal Werkenden gaf zelfs het advies om Ter Schure te isoleren en te negeren.

De Korte merkte bij zijn rondgang door het diocees dat er in de parochies, in verband met dit Heilig Jaar, veel belangstelling bestaat voor het thema barmhartigheid. Hij merkte dat er veel mensen gehoor hebben gegeven aan ‘Herbergzaam Nederland’, de kerstbrief van de Nederlandse bisschoppen. Daarin wordt opgeroepen om zich te ontfermen over vluchtelingen en een bijdrage te leveren aan hun integratie in Nederland.

Juist in Noord-Brabant waren er grote haarden van verzet tegen de komst van asielzoekers. De Korte: “Zeker, al heb ik ook gehoord van burgemeesters en wethouders dat dat verzet voor een deel ook georkestreerd was door kleine groepen van buiten om ellende te creëren. Maar het klopt dat er in een aantal plaatsen ook mensen zijn die zorgen hebben. En die zorgen moeten we ook serieus nemen. Het is niet zo dat iedereen zegt: ‘fijn, kom maar binnen’, ook binnen de kerk niet. Het is dus denk ik van belang om ook binnen de katholieke gemeenschap de mensen die die zorgen uiten serieus te nemen. En we moeten natuurlijk ook niet naïef zijn. Dat hebben we als bisschoppen ook in onze brief gezegd. We moeten bijvoorbeeld wel de vrijheid die we in dit land hebben opgebouwd, beschermen. En als er vluchtelingen zijn die die vrijheid zouden willen aantasten, dan moet daartegen worden opgetreden.”

Bisschop De Korte ging die dag voor in een eucharistieviering in de Sint-Petruskerk in Uden, die rechtstreeks door de KRO werd uitgezonden. In zijn homilie zei hij dat “alle mensen het eigendom zijn van God”. “Wij zijn geen eigenaren van onszelf, maar knechten van God. Hij is onze schepper. Alles hebben we van hem ontvangen. Al onze talenten zijn uiteindelijk door Hem geschonken.”

5 oktober 2016

Oktober Rozenkransmaand.

De maand oktober is de maand van de rozenkrans. In onze parochie wordt deze maand op verschillende plaatsen en tijden het rozenkransgebed gebeden. Wilt u hieraan deelnemen kijk dan in het vieringoverzicht in de weekbladen.

Maria van de Rozenkrans

De liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober eert de Heilige Maagd Maria als de beschermster van de christenheid. Daarbij wordt het gezamenlijk bidden van de rozenkrans beschouwd als krachtig middel van de gelovigen om groot onheil af te weren.

Slag bij Lepanto Het was de heilige paus Pius V die bepaalde dat deze gedachtenis gevierd moest worden op de verjaardag van de zeeslag bij Lepanto, die plaats vond op 7 oktober 1571. Bij deze slag versloegen christelijke zeemachten de Turkse Ottomanen. Pius (1566-1572) schreef deze overwinning op de Turkse agressie toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bidden van de Rozenkrans.

Meditatiemethode Het rozenkransgebed werd vooral gepropageerd door de Orde der Dominicanen. Zij leerden de katholieken een meditatiemethode waarbij de mysteries van Christus worden overwogen door middel van het veelvuldig herhalen van het Weesgegroet.

Oktober In de 19de eeuw werd de gedachtenis op 7 oktober uitgebreid naar de hele maand oktober, die voortaan de Rozenkransmaand werd genoemd. Het was paus Leo XIII (1878-1903) die een intensere Maria-devotie in deze maand bevorderde door zijn oproep om extra vaak de rozenkrans te bidden. Kerken presenteren Armoedeonderzoek 2016 aan staatssecretaris Klijnsma

Op vrijdag 28 oktober 2016 wordt het onderzoeksrapport ’Armoede in Nederland 2016’ gepresenteerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van het onderzoek naar materiële en immateriele, individuele en collectieve hulpverlening die plaatselijke kerken verlenen aan mensen die in financiële knelposities komen. Dit onderzoek is door een groot aantal kerkgenootschappen gezamenlijk gedaan.

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en bisschopreferent voor Kerk en Samenleving van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, en René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, bieden het rapport aan staatssecretaris Jetta Klijnsma aan. Ook vindt er een discussie plaats met betrokkenen uit kerken, maatschappelijke organisaties en politiek. Deze discussie, met inbreng van het publiek, zal gaan over de betekenis van het-geen de kerken tegenkomen en het beleid dat kerken en politiek zouden moeten voeren rond armoede in Nederland

Tijd: Vrijdag 28 oktober, 10.30 – 13.15 uur. Plaats: Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht. De toegang is gratis maar aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 23 oktober 2016.

Bisschop de Korte: waarom ik niet protestants ben

Op 22 september verscheen in het Nederlands Dagblad onderstaand artikel.  Bisschop de Korte spreekt morgen bij een symposium in de abdij van Berne bij gelegenheid van de presentatie van het nieuwe boek van Andries Knevel Het geheim van de paus. Het eerste exemplaar van het boek zal aan kardinaal Simonis worden uitgereikt.

 WAAROM IK NIET PROTESTANTS BEN

Afgelopen zomer zond de Evangelische Omroep een vierdelige serie over paus Franciscus uit. Andries Knevel ging op zoek naar de achtergrond van de populariteit van de huidige paus.Knevel publiceert rond datzelfde thema een boek. Zoals vaak gebruikelijk wordt aan de presentatie van het boek een klein symposium verbonden. De organisatie van dat symposium grossiert in prikkelende titels. Zo is het hoofdthema van de studiemiddag Alle protestanten katholiek? en ikzelf ben gevraagd om iets te zeggen over  het thema: waarom ik niet protestants wil zijn. Nu wil het geval dat de toenmalige preses van de synode van de PKN, ds. Gerrit de Fijter mij bij mijn installatie als bisschop van Groningen-Leeuwarden in 2008 een protestantse bisschop noemde. Deze kwalificatie was uit de mond van ds. De Fijter als compliment bedoeld en verwees naar mijn oecumenische openheid.

 waardering De uitdagende vraag van het symposium wil ik daarom wel beantwoorden maar pas nadat ik eerst enkele aspecten van de Reformatie noem waar ik grote waardering voor heb. Spontaan noem ik dan allereerst de grote liefde voor de Heilige Schrift en dan de gehele Schrift, dus ook de boeken van het Oude Testament. Natuurlijk is de tuin van de buurman altijd groener maar toch zou ik menig rooms-katholiek iets van die liefde gunnen. Want alleen door het lezen van de heilige Schrift komen wij de God van Israël op het spoor. En hoe zouden wij Christus kunnen liefhebben als wij de Schrift niet kennen? Graag noem ik ook de rijke liedcultuur. Gevoed door een stevige kennis van de Bijbel hebben dichters van protestantse huize prachtige liedteksten geschreven. Gelukkig is een aantal van deze liederen ook in rooms-katholieke liedbundels opgenomen.

 ook vragen Aan de protestantse traditie zijn echter ook fundamentele vragen te stellen. Gezien de omvang van deze column beperk ik mij tot twee zaken. Als rooms-katholiek heb ik moeite met de beperkte sacramentele beleving van veel protestantse gelovigen. De grote waardering voor het Woord gaat bijna altijd gepaard met een onderwaardering van het sacrament, met name het sacrament van de Eucharistie/Heilig Avondmaal. Als priester ben ik gewend om dagelijks Eucharistie te vieren. Zo mag ik Christus ontmoeten in Woord én Sacrament. Nu is dagelijks misschien wat veel gevraagd maar mij lijkt het heel Bijbels om in ieder geval iedere zondag het Heilig Avondmaal te vieren. De staande praktijk in de meeste protestantse gemeenten is tussen de vier en tien keer per jaar. Mij komt dat armetierig over en volgens mij doen protestanten zich daarmee te kort. Ik noem als thema ook de vele splitsingen binnen de protestantse wereld. Het zoeken van de waarheid verloopt veelal kil en met weinig liefde. Voor een buitenstaander is het onbegrijpelijk dat er in ons goede vaderland meer dan tien kerken zijn die zich allemaal gereformeerd noemen. Voor een rooms-katholiek is deze repeterende breuk verwonderlijk en vanuit de roeping tot kerkelijke eenheid hoogst ernstig en ongelukkig.

daarom Ik blijf daarom maar rooms-katholiek bisschop met grote oecumenische inzet die de rijke aspecten van de Reformatie waardeert en in de oecumenische dialoog mijn vragen zal blijven inbrengen.

Mgr. Dr. Gerard De Korte

Overledenen in de maanden juli, augustus, september 2016

29 juni             Riet Vaessen – van de Ven                           79 jaar
12 juli              Ita van der Linden – Wajon                           100 jaar
28 juli              Dimmy Verhiel – Biemans                            91 jaar
29 juli              Jo Maas                                                         84 jaar
16 augustus    Chris Hamers                                                62 jaar
17 augustus    Ad van Riel                                                    74 jaar
20 augustus    Toos van Drongelen – in ’t Groen                 85 jaar
24 augustus    Sjaan van Leijsen – van Gorkom                  79 jaar
11 september Ad van Loon                                                  76 jaar
12 september Ria Veraart – van Noije                                 73 jaar
14 september Piet Brouwers                                                74 jaar

Dopen in de maanden juli, augustus, september 2016

3 juli              Evi, dochter van Wouter Verboven en Amber Hendriks
3 juli              Tess, dochter van Erik en Nicole de Bie – van Schijndel
3 juli              Eline, dochter van Joep en Marjolein Ligtvoet – Damen
10 juli              Maxx, zoon van Pascal de Kort en Marijke Broeders
10 juli              Evi, dochter van Vincent Puts en Lieke Jansen
7 augustus    Simon, zoon van Ivo en Daisy Maas – van den Hoven
7 augustus    Sanne, dochter van Dennis en Jolande Netten – van den Hout
4 september Levie, zoon van Angelo Koppenaal en Wilma de Man
11 september Bram, zoon van Bert en Bianca Verhoof – Leemans
18 september Julia, dochter van Rob de Kleijn en Mihaela Matache

Huwelijken in de maanden juli, augustus, september 2016

1 juli              Guus Jansen en Yvonne van den Hout

Gouden huwelijken in de maanden juli, augustus, september 2016

24 september Kees en Jo van den Corput – de Hoon

September

28 september 2016

Uitnodiging Gezinsviering

Beste ouders en kinderen,

Zaterdag 8 oktober om 19.00 uur gezinsviering In de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand
Zondag 9 oktober om 11.00 uur gezinsviering in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema luidt: “Jezus ik wil U danken”

Wil je graag meehelpen in de kerk? Om tijdens deze viering te lezen, kaarsjes vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen?
Dat kan! Ook als je maar een klein stukje wil lezen.

Stuur voor 1 oktober een mailtje met: je naam en taak erop voor Loon op Zand
naar: angela.van.brunschot@home.nl
Voor Kaatsheuvel naar: mjfa.smits@planet.nl

Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuiskrijgt.
We maken er met jouw hulp een fijne viering van!

Bezinningsavond Barmhartigheid en heelheid van de schepping

In de Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch zal donderdagavond 20 oktober 2016 vanaf 19.30 uur een bezinningsavond plaatsvinden geïnspireerd op de encycliek ‘Laudato Si’: Barmhartigheid en heelheid van de Schepping. Hoofdspreker die avond is Mgr. dr. G.J.N. de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch. 

Bisschop de Korte geeft in zijn lezing een analyse van het beleid van paus Franciscus. De lezing wordt toegespitst op de encycliek Laudato Si met als centraal thema: integrale ecologie. De paus verbindt daarmee het behoud van de aarde met de inzet voor globale sociale gerechtigheid
Programma:
19.30 uur   Oecumenische Vesper
20.00 uur   Lezing door Mgr. dr. Gerard J.N. de Korte
20.45 uur   Pauze
21.00 uur   Betekenis voor de missie door dhr. Guus Prevoo (Bisschoppelijke Vastenactie)
21.15 uur   Betekenis voor de diaconie door Embregt Wever (diocesane diaconie ’s-Hertogenbosch)
21.30 uur   Gesprek n.a.v. vragen uit de zaal.
22.00 uur   Afsluitende borrel

Locatie: Grote Kerk, Kerkstraat 20  5211 KG  ’s-Hertogenbosch

De lezing is een samenwerkingsverband van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch, het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. Aanmelden voor deelname aan deze avond is mogelijk tot 1 oktober onder opgave van naam, adres en het aantal personen, per mail aan: avdels@bisdomdenbosch.nl

Op de site van het bisdom kunt u de uitnodigingsfolder voor deze avond inzien.
Van harte welkom 20 oktober

Bisdom tienerdag 12 november 2016 

T&T-Day; Tieners & Thomas dag… Een ontmoetingsdag tussen tieners en bewoners van het Thomashuis. Een dag vol ontmoeting en gezelligheid, waarbij we ook de stap naar de ander mogen zetten op het einde van het jaar van barmhartigheid.  Gunt u tieners ook zo’n geweldige dag? Kom dan ook!

Voor het eerst… Op zaterdag 12 november wordt er voor het eerst sinds jaren weer een Bisdom Tienerdag georganiseerd op het terrein van Abdijhof Mariënkroon te Nieuwkuijk. Op deze dag ontmoeten we niet alleen elkaar, maar ook de bewoners uit het Thomashuis. Wij willen deze mensen met een verstandelijke beperking een geweldige dag bezorgen. Het zal een mooie dag worden met een eucharistieviering, live muziek, workshopsrondes, een lekkere high-tea en nog veel meer.

Programma op 12 november in notendop. 9.45 uur Ontvangst. 10.15 uur Start. 10.30 uur H. Mis 11.30 uur Kennismaking 12.30 uur Pauze (incl. kleine versnapering). 13.00 uur Live muziek. 13.30 uur Voorbereiding high-tea. 14.30 uur High-tea met bewoners Thomashuis

Zegt het voort Deze T&T-Day kan natuurlijk niet zonder tieners. Zegt u het voort? En neemt u tieners uit uw parochie mee naar deze geweldige dag? Speciaal voor tieners is er een uitnodiging gemaakt.  U kunt hier de uitnodiging downloaden. Praktisch

 • Tieners die bij een tienergroep horen, kunnen zichzelf aanmelden via hun begeleid(st)er. De begeleid(st)er kan deze tieners vervolgens aanmelden bij Mevr. A. van der Els via avdels@bisdomdenbosch.nl
 • Tieners die niet bij een tienergroep horen kunnen zichzelf rechtstreeks aanmelden bij Mevr. A. van der Els via avdels@bisdomdenbosch.nl
 • Geef bij de aanmelding ook eventuele allergieën door.
 • Deelname aan de T&T-Day kost €5,- euro per persoon.  Betaling geschiedt op de dag zelf.
 • Om de dag in goede banen te laten verlopen verzoeken wij u om per 10 tieners  1 groepsbegeleiders mee te sturen.

In de week voorafgaand aan de T&T-Day ontvangt u van ons de laatste informatie. Informatie en vragen Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de organisatie vialjongeren@bisdomdenbosch.nl

Vincentius à Paolo, Parijs, Frankrijk; weldoener & kloosterstichter;† 1660.

Feest  27 september.

Vincentius werd op 24 april 1581 als derde in het eenvoudige gezin Depaul geboren te Pouy bij Dax, dat sinds 1828 is omgedoopt in St-Vincent-de-Paul.

Men weet te vertellen dat hij als kind al een goed hart had. Eens had hij meel gehaald op de molen voor thuis. Onderweg kwam hij een arme sloeber tegen. Hij opende de zak en gaf de man wat meel. Omdat hij een goed stel hersens had, wilde vader hem verder laten studeren. Om dat te kunnen bekostigen verkocht hij twee ossen. Zo verliet hij in 1595 het ouderlijk huis en ging inwonen bij mijnheer Comet, advocaat en rechter te Dax om te kunnen studeren op het college van de Cordeliers. In die tijd schaamde hij zich voor zijn afkomst. Later vertelde hij dat zijn vader hem eens op het college kwam opzoeken en naar hem vroeg. Zijn vader stonk naar de boerderij, zag er onverzorgd uit en liep een beetje mank. Hij wilde zijn vader dan ook niet ontmoeten, wat een grote zonde was, aldus Vincentius zelf. Twee jaar later schreef hij zich in aan de universiteit van Toulouse als student theologie. Na veel doorzettingsvermogen en intense studie werd hij op 23 september van het jaar 1600 tot priester gewijd door de bisschop van Périgueux. Omdat hij zich wilde oefenen in bescheidenheid deed hij zijn eerste mis in een afgelegen kapelletje in het bijzijn van twee geestelijken

Vincentius groeide onder leiding van zijn ascetische leermeester kardinaal Pierre de Bérulle († 1629) en van Franciscus van Sales († 1622; feest 24 januari) uit tot een man van de naastenliefde

Uit één van de conferenties aan de priesters blijkt hoezeer hij, zelf van boerenafkomst – begaan was met het lot van de arme plattelandsbevolking:

In 1649 wendde hij zich andermaal tot de grote politieke leiders, nu koningin Anna van Oostenrijk († 1666) en haar minister-president Mazarin († 1661) om te pleiten voor vrede. In 1651 organiseerde hij grote hulpcampagnes in Picardië, Champagne en Ile-de-France, die alle ernstig onder de oorlog te lijden hadden gehad. In datzelfde jaar vestigde ‘zijn’ Congregatie zich in Polen. Was zijn rechterhand Louise de Marillac op 15 maart 1660 gestorven, hijzelf overleed in datzelfde jaar op 27 september.

Reeds tijdens zijn leven waren zijn erbarmen en betrokkenheid bij het lot van wezen, zieke kinderen, gevallen vrouwen, armen, blinden en geesteszieken legendarisch. Hij organiseerde liefdadigheidswerk, stichtte weeshuizen en zette in Parijs grote gaarkeukens op. Bij dat alles bleef hij een man van grote eenvoud. In het moederhuis bewoonde hijzelf  een uiterst klein kamertje (‘cel’); met daarin een kale houten tafel, twee rieten stoelen, een strozak als veldbed waar overheen een sleetse deken lag.

Patronaten Hij is patroon van de lazaristen en de vincenterinnen; van de clerus (geestelijken); van gevangenen, verwaarloosde jongeren (sinds 1885) en wezen; van de liefdadigheid, caritatieve verenigingen, ja van alle charitatieve en liefdadigheidsinstellingen en liefdewerken (vaak zijn ze naar hem genoemd: St-Vincentiusverenigingen), van weeshuizen en ziekenhuizen. Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor spirituele hulp en het terugvinden van verloren voorwerpen.

21 september 2016

Uitnodiging Gezinsviering.
Beste ouders en kinderen, Zaterdag 8 oktober om 19.00 uur gezinsviering In de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand.
Zondag 9 oktober om 11.00 uur gezinsviering in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel. Het thema luidt: “Jezus ik wil U danken”
Wil je graag meehelpen in de kerk? Om tijdens deze viering te lezen, kaarsjes vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen? Dat kan! Ook als je maar een klein stukje wil lezen. Stuur voor 1 oktober een mailtje met: je naam en taak erop voor Loon op Zand  naar: angela.van.brunschot@home.nl
Voor Kaatsheuvel naar: mjfa.smits@planet.nl
Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuiskrijgt.
We maken er met jouw hulp een fijne viering van!

Dringend gevraagd; assistent koster / kosteres kerk HH. Martelaren van Gorkum

Wij kijken al sinds geruime tijd uit naar een assistent koster. Diverse oproepen hebben helaas nog geen resultaat gehad, vandaar opnieuw een bericht. Wie kan samen met Pieter Kemmeren de taak/deeltaak van het kosterschap op zich nemen? Pieter wordt bij zijn werkzaamheden nogal eens bijgestaan door zijn echtgenote, maar wij hebben echt iemand nodig die zich medeverantwoordelijk voelt voor deze parochiekerk en wil bijspringen. De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en deze werd en wordt nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap. Wie voelt zich geroepen om deze mooie en dankbare taak op zich te nemen en met hart en ziel zijn of haar schouders onder deze mooie taak te zetten. Het kosterschap is een omvangrijk en belangrijk werk ten dienste van de parochiegemeenschap en ten dienste van God. Een koster maakt niet alleen de deur van de kerk open, of steekt de kaarsen aan en zorgt dat de verwarming brandt; er is een veelvoud van taken mogen worden verricht. Op de eerste plaats vraagt het een grote bereidwilligheid om beschikbaar èn bereikbaar te zijn. Denk maar aan de voorbereidingen voor de weekendvieringen, de Hoogfeesten, zoals o.a. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, maar ook de huwelijken, jubilea, dopen en uitvaarten en wat daar nog aan onverwachte zaken kan bijkomen. Wees niet te bang om u aan te melden, want als er een kostersgroepje is, al zijn het 2 personen, dan worden de taken verlicht en kunnen er afspraken worden gemaakt wie wanneer kostert. Wij hopen dat er zich nog een kandidaat of kandidaten melden, man of vrouw, die willen meehelpen de vieringen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum goed te kunnen verzorgen. Namens het Parochiebestuur heel hartelijk dank.

U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. 0416 361215

Pastoor Luijckx

Commissie Cultuur en Activiteiten van onze parochie

Deze commissie is er al in geslaagd een aantal activiteiten te organiseren. Voor oktober staat een lezing van de zogenaamde “Broodpater”, pater Poels, op de rol. Deze lezing vindt plaats in de kerk van De Moer op zondag 2 oktober, aanvang 13.00u. Tijdens de pauze is er koffie en thee. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Vanuit de voedselbank van de gemeente Loon op Zand zal de rol van de parochie, van de vele vrijwilligers en van de sponsoren belicht worden. U bent hiervoor allen van harte uitgenodigd.

Informatieve ouderavonden voor de 1e H. Communie en H. Vormsel :

Maandag 26 september 20.00 uur in de Theresiaschool te Kaatsheuvel voor alle communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle. Dinsdag 27 september om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor alle communicanten uit Loon op Zand en De Moer. Mocht u op de voor u bestemde avond verhinderd zijn dan kunt u kiezen voor de andere avond.

Informatieavond voor ouders en Vormelingen voor het H. Vormsel: Maandag 19 september om 19.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel voor alle Vormelingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang- Capelle.

Verzoek van Werkgroep kerststalbouwers St. Jan Kaatsheuvel

Ondanks dat we nog lekker van de zon kunnen genieten en daardoor de winter nog ver weg lijkt, is er toch al een groep mensen bezig met de laatste maanden van het jaar. Namelijk de kerststalbouwers van de St. Jan. de kerststal van deze kerk is een waar pronkstuk. De stal is geplaatst voor het hoofdaltaar en voorzien van een mooie handgeschilderde achtergrond, aangevuld met hoge en lage kerstbomen om een landschap te suggereren. Als werkgroep streven we ook naar duurzaamheid, daarom zijn we vorig jaar begonnen met de echte kerstbomen te vervangen door in goede staat verkerende kunstbomen. We hebben gemerkt dat sommige mensen zo’n boom wegdoen om die door iets dat moderner is te vervangen, of omdat er door omstandigheden geen plaats meer voor is. Wij als werkgroep zouden het jammer vinden als zo’n nog goed uitziende boom bij het afval terecht komt. Daarom willen we u het volgende vragen:

Mocht u van plan zijn om uw kunstkerstboom weg te doen zou u die dan aan ons willen geven? Wij zijn u er dankbaar voor. De aankleding rondom de kerststal wordt er nog mooier van.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Het Parochieel Centrum tel. 0416 272515 ( kantooruren ma. t/m vrij. 09.30 uur – 11.30 uur). Of Dhr. A. Beerens tel. 06 22782594

Kinderkoor Parochie Heilige Willibrord in de St. Jan in Kaatsheuvel i.o. Na de zomervakantie willen wij een kinderkoor opzetten, dat gaat zingen tijdens de gezinsvieringen in de St. Jan te Kaatsheuvel. De eerste gezinsviering zal zijn op 9 oktober 2016. De repetities zullen wekelijks plaatsvinden op woensdagavond van 18:15 tot 19:00 uur in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat te Kaatsheuvel. De eerste les is op woensdag 14 september 2016 Kinderen kunnen zich aanmelden via secretariaat@parochiewillibrord.nl of per telefoon 0416 – 361215.

Misdienaar worden?

Tijdens de Eucharistievieringen, gezinsvieringen, jouw Eerste H.Communie heb je vast en zeker de misdienaars gezien.
Een misdienaar is erg belangrijk tijdens de Heilige Mis.
Weet jij wat misdienaar betekent?
Mis betekent de Eucharistie viering, dienaar betekent dat je de pastoor helpt, maar eigenlijk ook Jezus en de mensen die in de kerk zitten.
Het is daarom ook een hele eer dat jij dat ook mag doen.
Je mag de pastoor helpen tijdens de Mis met kaarsen dragen, bellen en de altaartafel klaarmaken.
Wil jij ook graag een misdienaar worden? Dat kan in alle kerken van onze parochie.
Wil je hierover meer weten of aanmelden dan kun je contact nemen met:
Pastoor Luijckx tel. 0416- 361215
E-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl

14 september 2016

Binnenkort (26 en 27 september 2016) zijn de bijeenkomsten weer voor de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel.Klik hier voor informatie en datum (19 september 2016) van de Eerste Heilige Communie en hier voor de informatie over het Heilig Vormsel met de uitnodigingsbrieven.

14 september 2016

Dringend gevraagd; assistent koster / kosteres kerk HH. Martelaren van Gorkum

Wij kijken al sinds geruime tijd uit naar een assistent koster. Diverse oproepen hebben helaas nog geen resultaat gehad, vandaar opnieuw een bericht.

Wie kan samen met Pieter Kemmeren de taak/deeltaak van het kosterschap op zich nemen? Pieter wordt bij zijn werkzaamheden nogal eens bijgestaan door zijn echtgenote, maar wij hebben echt iemand nodig die zich medeverantwoordelijk voelt voor deze parochiekerk en wil bijspringen. De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en deze werd en wordt nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap. Wie voelt zich geroepen om deze mooie en dankbare taak op zich te nemen en met hart en ziel zijn of haar schouders onder deze mooie taak te zetten. Het kosterschap is een omvangrijk en belangrijk werk ten dienste van de parochiegemeenschap en ten dienste van God. Een koster maakt niet alleen de deur van de kerk open, of steekt de kaarsen aan en zorgt dat de verwarming brandt; er is een veelvoud van taken mogen worden verricht. Op de eerste plaats vraagt het een grote bereidwilligheid om beschikbaar èn bereikbaar te zijn. Denk maar aan de voorbereidingen voor de weekendvieringen, de Hoogfeesten, zoals o.a. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, maar ook de huwelijken, jubilea, dopen en uitvaarten en wat daar nog aan onverwachte zaken kan bijkomen. Wees niet te bang om u aan te melden, want als er een kostersgroepje is, al zijn het 2 personen, dan worden de taken verlicht en kunnen er afspraken worden gemaakt wie wanneer kostert. Wij hopen dat er zich nog een kandidaat of kandidaten melden, man of vrouw, die willen meehelpen de vieringen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum goed te kunnen verzorgen. Namens het Parochiebestuur heel hartelijk dank.

U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. 0416 361215

Pastoor Luijckx

Verzoek van Werkgroep kerststalbouwers St. Jan Kaatsheuvel

Ondanks dat we nog lekker van de zon kunnen genieten en daardoor de winter nog ver weg lijkt, is er toch al een groep mensen bezig met de laatste maanden van het jaar. Namelijk de kerststalbouwers van de St. Jan. de kerststal van deze kerk is een waar pronkstuk. De stal is geplaatst voor het hoofdaltaar en voorzien van een mooie handgeschilderde achtergrond, aangevuld met hoge en lage kerstbomen om een landschap te suggereren.

Als werkgroep streven we ook naar duurzaamheid, daarom zijn we vorig jaar begonnen met de echte kerstbomen te vervangen door in goede staat verkerende kunstbomen. We hebben gemerkt dat sommige mensen zo’n boom wegdoen om die door iets dat moderner is te vervangen, of omdat er door omstandigheden geen plaats meer voor is. Wij als werkgroep zouden het jammer vinden als zo’n nog goed uitziende boom bij het afval terecht komt. Daarom willen we u het volgende vragen:

Mocht u van plan zijn om uw kunstkerstboom weg te doen zou u die dan aan ons willen geven? Wij zijn u er dankbaar voor. De aankleding rondom de kerststal wordt er nog mooier van

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Het parochieel centrum tel. 0416 272515 ( kantooruren ma. t/m vrij. 09.30 uur – 11.30 uur). of Dhr. A. Beerens tel. 06 22782594

Kruisverheffing

De Heilige Kruisverheffing is een feest in de liturgie van de Rooms-katholieke Kerk en de Orthodoxe Kerk. De liturgische kleur op dit feest is rood. De datum valt bij de Katholieke en een deel van de Orthodoxe kerken op 14 september en een ander deel van de orthodoxe kerken viert het in lijn met de juliaanse kalender op 27 september.

Het Heilig Kruis werd – naar overgeleverde verhalen – gevonden door Sint-Helena, de moeder van Constantijn de Grote. Omstreeks 324 maakte zij een pelgrimstocht naar Jeruzalem en liet opgravingen doen, waarbij naast het kruis ook de grafkelder ontdekt zou zijn. Hierover werd voor het eerst bericht in 325 door Eusebius van Caesarea. Uit de 4e eeuw stammen ook de verslagen van bisschop Cyrillus van Jeruzalem, Ambrosius van Milaan, Socrates Scholasticus en Theodoretus van Cyrrhus. Uit het jaar 383 is er een verslag van de religieuze Egeria bewaard, die een bedevaart naar Jeruzalem maakte.  De oorsprong van het jaarlijks feest van de Kruisverheffing gaat terug tot de kerkwijding van de basiliek van het Heilig Graf in Jeruzalem op 13 september 335.
Deze kerk werd gebouwd in opdracht van Helena, op de plaats waar – volgens de overlevering – het lichaam van Christus tussen kruisdood en verrijzenis was te rusten gelegd meer bepaald op de plaats van de gevonden grafkelder, achter Golgotha.
Tijdens het jaarlijkse kerkwijdingsfeest werd het kruis – waaraan volgens de traditie Jezus geleden had – aan het volk getoond.

Het kruis werd door Helena gedeeld; een deel bleef in Jeruzalem en twee andere delen schonk zij aan Constantinopel en Rome.
Vooral vanaf de kruistochten ontstond een onstuitbare verspreiding van kruis-relieken en aansluitend werd het feest van de Kruisverheffing gevierd op de plaatsen waar de relieken terecht kwamen.

De Regel van Benedictus (41, 6-8) laat naar oude kerkgebruiken bij het feest van de Kruisverheffing de kleine vasten beginnen, die in de grote vasten (de veertigdagentijd voor Pasen) uitloopt.
Bijgevolg is dit feest in de Benedictijnse traditie van bijzonder belang en hebben kloosterordes uit deze traditie zoals de Cisterciënzers en Trappisten een rol gespeeld in de verspreiding van het feest in Europa.
Het tonen van het kruis als teken van verlossing door Christus, verspreidde zich zo over de hele Kerk.
Rechtstreeks aansluitend op het feest van de Kruisverheffing is de gedachtenis van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, gewijd aan het verdriet en lijden van Maria. Deze gedachtenis is steeds op 15 september.

Viering in de Oosters-orthodoxe Kerken

Het feest van de Kruisverheffing is één van twaalf grote feesten binnen de Oosterse orthodoxie. Het wordt echter niet in alle kerken op dezelfde dag gevierd. De zogenaamde “Oosters-orthodoxe Kerken – nieuwe stijl” vieren het feest zoals de rooms-katholieken op 14 september, de “Oosters-orthodoxe Kerken – oude stijl” (die de juliaanse kalender volgen) 13 dagen later namelijk op 27 september. Dit laatste is het geval voor de Kerken van Jeruzalem, Rusland en Servië. Zie ook gregoriaanse kalender / juliaanse kalender.

De dag van het feest zelf is een vastendag. Er is een na-feest op de tweede en derde dag (respectievelijk 15 en 16 september of 28 en 29 september)

R.-K. Parochies H. Kruisverheffing

In België en Nederland is het aantal parochies, gewijd aan de H. Kruisverheffing, niet erg talrijk. Volgende plaatsen hebben (of hadden) een Kruisverheffingsparochie: België: Beveren (Roeselare), Sint-Kruis (Brugge), Heusden (Oost-Vlaanderen), Jesseren, Lampernisse, Lotenhulle, Lebbeke, Letterhoutem en Wenduine; Nederland: Beesd, Cadier en Keer, Raalte (basiliek), Rotterdam (1995 samengevoegd met parochie Emmausgangers) en Zoeterwoude (1967 samengevoegd met parochie Sint-Jan’s Onthoofding).

7 september 2016

Dringend gevraagd; assistent koster / kosteres kerk HH. Martelaren van Gorkum

Wij kijken al sinds geruime tijd uit naar een assistent koster. Diverse oproepen hebben helaas nog geen resultaat gehad, vandaar opnieuw een bericht.

Wie kan samen met Pieter Kemmeren de taak/deeltaak van het kosterschap op zich nemen? Pieter wordt bij zijn werkzaamheden nogal eens bijgestaan door zijn echtgenote, maar wij hebben echt iemand nodig die zich medeverantwoordelijk voelt voor deze parochiekerk en wil bijspringen. De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en deze werd en wordt nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap. Wie voelt zich geroepen om deze mooie en dankbare taak op zich te nemen en met hart en ziel zijn of haar schouders onder deze mooie taak te zetten. Het kosterschap is een omvangrijk en belangrijk werk ten dienste van de parochiegemeenschap en ten dienste van God. Een koster maakt niet alleen de deur van de kerk open, of steekt de kaarsen aan en zorgt dat de verwarming brandt; er is een veelvoud van taken mogen worden verricht. Op de eerste plaats vraagt het een grote bereidwilligheid om beschikbaar èn bereikbaar te zijn. Denk maar aan de voorbereidingen voor de weekendvieringen, de Hoogfeesten, zoals o.a. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, maar ook de huwelijken, jubilea, dopen en uitvaarten en wat daar nog aan onverwachte zaken kan bijkomen. Wees niet te bang om u aan te melden, want als er een kostersgroepje is, al zijn het 2 personen, dan worden de taken verlicht en kunnen er afspraken worden gemaakt wie wanneer kostert. Wij hopen dat er zich nog een kandidaat of kandidaten melden, man of vrouw, die willen meehelpen de vieringen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum goed te kunnen verzorgen. Namens het Parochiebestuur heel hartelijk dank.

U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. 0416 361215
Pastoor Luijckx

Maria-Geboorte

Maria-Geboorte of Geboorte van de Moeder Gods is een Mariafeest in de rooms-katholieke en de orthodoxe Kerk, dat jaarlijks wordt gevierd op 8 september.
De Orthodoxie viert Maria’s geboorte met een aparte liturgie, in de Katholieke Kerk geldt het als feest en wordt gevierd zonder octaaf.
Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim.
De eerste bronnen die de viering van Maria’s geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw.
De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria’s moeder.
Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd aan Maria.

Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een van de belangrijke kerkelijke feestdagen (hoogoctaaf) geworden.
Het octaaf werd in 1955 afgeschaft, terwijl het feest behouden bleef.
De datering op 8 september is ontleend aan de traditie.
Op basis van deze datum werd later de viering van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september).

Mgr. De Korte: De eerste honderd dagen

100 dagen na zijn installatie als nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch, verscheen bijgaande column van bisschop De Korte in het Nederlands Dagblad.

DE EERSTE HONDERD DAGEN

Vandaag is het precies honderd dagen na mijn installatie als bisschop van ’s-Hertogenbosch. In de afgelopen maanden heb ik het bisdom nader leren kennen. Direct na de installatie bezocht ik de twaalf dekenaten en sprak ik met pastorale teams, kerkbesturen en religieuzen. Natuurlijk waren er ook Eucharistievieringen in een aantal parochies en sprak ik in het bisschopshuis vele gasten. Al mijn indrukken heb ik vastgelegd in een memorandum. Zelf gebruik ik de metafoor van een reisverslag. Ik heb immers de afgelopen tijd kris kras door het bisdom vele reizen gemaakt. Op basis van mijn waarnemingen verbind ik aan het memo ook een aantal beleidsvoornemens. De komende maand wil ik mijn tekst  bespreken met de staf, het kapittel, de dekenvergadering, de Raad voor Economische Aangelegenheden; de priesterraad en de lekenraad. Zo hoop ik een breed draagvlak te scheppen voor nieuw beleid. Naar verwachting kan de definitieve tekst in oktober aan de gelovigen van het bisdom worden gepresenteerd.

Pastoraat van vertrouwen
Bij mijn dekenale bezoeken en ook op andere momenten heb ik een groot verlangen gehoord naar verbetering van verhoudingen. Er leeft een hoop op meer bevestiging en waardering; een bisdom dat minder controleert en meer stimuleert. De bestaande verdeeldheid binnen het bisdom doet het geloofsleven geen goed. Een cultuur van vertrouwen moet worden opgebouwd. Natuurlijk heb ik geen toverstok waardoor er plotseling meer gelovigen actief worden en meer middelen beschikbaar zijn. Maar ik kan wel proberen meer eenheid binnen het bisdom tot stand te brengen. Uiteindelijk staat mij een hartelijke, gastvrije Kerk voor ogen met meer ontspannen verhoudingen. Gelukkig, zo heb ik bemerkt, leeft er breed een gelovige afkeer van cynisme en apathie. Volgelingen van Christus leven vanuit de goddelijke deugd van de hoop. Uiteindelijk is de Heer bij zijn Kerk en draagt en koestert Hij haar.

Het katholieke huis in groot
Nog steeds mogen wij leven van de aloude waarheid: in het noodzakelijke eenheid; vrijheid in het niet-noodzakelijke en in alles de liefde. Het katholieke huis is altijd groot geweest met ruimte voor verschillende accenten en vormen van spiritualiteit. Het vormt de dood in de kerkelijke pot als wij elkaar de maat gaan nemen. In het evangelie vraagt Jezus ons om niet te oordelen en te veroordelen. Wie denkt een splinter in het oog van een ander te zien, zou zelf wel eens een balk in eigen oog kunnen hebben ( vgl. Matheus 7, 1-5).

Missionair pastoraat
Voor de toekomst van de Bossche Kerk vormt missionair pastoraat de eerste prioriteit. Naast het koesteren van (restanten van) het volksgeloof is het uitermate belangrijk om nieuwe mensen voor Christus te winnen. Immers alleen zo kan een verdere marginalisering van onze Kerk worden omgebogen. Gezinspastoraat kan een belangrijke speerpunt van het missionaire pastoraat vormen. Jonge echtparen die een kind hebben ontvangen, voelen zich vaak onmachtig omdat zij zelf maar beperkt gevormd zijn. Juist een goed opgezet gezinspastoraat kan zo heilzaam zijn voor de toekomst van de geloofsgemeenschap. Zorgen mogen christenen nooit verlammen. Met een pastoraat van vertrouwen kunnen wij in het Bossche bisdom de toekomst met een gerust hart tegemoet leven.

 Mgr. dr. Gerard de Korte

Informatieavonden 1e H. Communie en H. Vormsel

Informatieve ouderavonden voor de 1e H. Communie :
Maandag 26 september 20.00 uur in de Theresiaschool te Kaatsheuvel voor alle communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle.
Dinsdag 27 september om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor alle communicanten uit Loon op Zand en De Moer.

Mocht u op de voor u bestemde avond verhinderd zijn dan kunt u kiezen voor de andere avond.

Informatieavond voor ouders en Vormelingen voor het H. Vormsel:

Maandag 19 september om 19.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel voor alle Vormelingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang- Capelle.

Augustus

31 augustus 2016

Openstelling kerk St. Jan.

Zondag 28 augustus was de laatste dag van de zomeropenstelling van de kerk. Het bestuur kan terugkijken op een periode waarin de kerk druk bezocht werd. Rond 1800 bezoekers hebben onze mooie St Jan bezichtigd. Deze periode is mede mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers, ook enkele organisten wisten op sommige zaterdagen een extra tintje aan de openstelling te geven. Voor al deze vrijwilligers is een woord van dank op zijn plaats.

Informatieavonden 1e H. Communie en H. Vormsel

Informatieve ouderavonden voor de 1e H. Communie :
Maandag 26 september 20.00 uur in de Theresiaschool te Kaatsheuvel voor alle communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle.
Dinsdag 27 september om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor alle communicanten uit Loon op Zand en De Moer.

Mocht u op de voor u bestemde avond verhinderd zijn dan kunt u kiezen voor de andere avond.

Informatieavond voor ouders en Vormelingen voor het H. Vormsel:

Maandag 19 september om 19.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel voor alle Vormelingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang- Capelle.

 

Kinderkoor Parochie Heilige Willibrord in de St.Jan in Kaatsheuvel

Houd je van zingen, doe dan mee in ons nieuwe kinderkoor!
Na de zomervakantie willen wij een kinderkoor opzetten,
dat gaat zingen tijdens de gezinsvieringen in de St. Jan te Kaatsheuvel.
De eerste gezinsviering zal zijn op 9 oktober 2016.
De repetities zullen wekelijks plaatsvinden op woensdagavond van 18:15 tot 19:00 uur in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat te Kaatsheuvel.
De eerste les is op woensdag 14 september 2016.
Er zijn geen bijdragen verbonden aan deelname.
Alle kinderen die mee willen zingen zijn welkom !
Wij hopen je te zien bij ons kinderkoor,

Groeten Barbara en Wendy

Kinderen kunnen zich aanmelden via secretariaat@parochiewillibrord.nl of per telefoon0416 – 361215.

 Moeder Teresa ‘broos, maar vastberaden in haar roeping’

Toegevoegd op: donderdag 11 augustus 2016

“Een kleine pen in de hand van de Heer” die haar werk “stilletjes en altijd met grote liefde” deed.

Dat schrijft het Vaticaan over Moeder Teresa bij de presentatie van een nieuwe postzegel ter ere van haar naderende heiligverklaring. De speciale postzegel verschijnt op 2 september, twee dagen voor de heiligverklaring van Moeder Teresa op zondag 4 september. Nederigheid Dat maakte het Vaticaan vrijdag bekend. De zegel van 95 cent werd ontworpen door Patrizio Daniele. Van de speciale zegel zullen maximaal 150.000 vellen met elk tien postzegels worden gedrukt en verkocht. In de bijgeleverde folder waarin de uitgave van de postzegel werd aangekondigd, wordt Moeder Teresa omschreven als “broos, maar tegelijkertijd vastberaden in haar roeping”. “Moeder Teresa hield van God en de Kerk met grote kracht, eenvoud en buitengewone nederigheid”, zo is ook te lezen.

Met volharding “Ze eerde met haar leven de waardigheid van een meest nederige dienstbaarheid”. Het Vaticaan noemt haar in de folder ook “een nederige boodschapper van het Evangelie en van Christus’ liefde” en schrijft dat Moeder Teresa – “een kleine pen in de handen van de Heer” – haar werk “stilletjes” deed “en altijd met grote liefde. “Ze stond de armen, de zieken en de verlatenen bij met onvermoeibare toewijding, ze bood een glimlach en eenvoudige gestes en vond kracht in gebed en geloof in God om in haar roeping te volharden”, zo is ook te lezen. Programma Moeder Teresa zal op zondag 4 september heilig worden verklaard. Om 10.30 uur begint die dag de Mis op het Sint Pietersplein. Ook in de dagen rond haar heiligverklaring zullen er speciale bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij de focus zal liggen op de armen en de minderbedeelden. Zo is er op 1 september een feest voor de armen in Rome en wordt er een musical over het leven van Moeder Teresa opgevoerd. Op 3 september houdt paus Franciscus een catechese in het kader van het Jubileum voor de medewerkers en vrijwilligers in werken van naastenliefde. Gebedsprentjes Op 5 september, een dag na de heiligverklaring, is er een Mis van dankzegging op de eerste feestdag van Sint Teresa van Calcutta in de Sint Pieter. Hoofdcelebrant daarbij is kardinaal staatssecretaris Pietro Parolin. Ook in Nederland wordt er aandacht besteed aan de heiligverklaring van Moeder Teresa. Vier Nederlandse bisdommen verspreiden in dit kader ruim 70.000 gebedsprentjes.   Bron: Katholiek Nieuwsblad (2016) Bedevaartplaats Fatima

Toegevoegd op: woensdag 10 augustus 2016

Bedevaartplaats Fatima Na Lourdes is Fatima een van de belangrijkste bedevaartplaatsen in Zuid-Europa. Sinds Maria er in 1917 zes keer is verschenen aan de herderskinderen Lucia, Francesco en Jacinta trekken jaarlijks anderhalf miljoen pelgrims naar het bedevaartsoord in Portugal, om daar op de dertiende dag van iedere maand (tussen mei en oktober) de verschijningen te gedenken.   Maria, Onze Lieve Vrouwe van Fatima genoemd, verschijnt tussen mei en oktober 1917 zes keer aan de drie herderskinderen. Op 13 mei 1917 verschijnt Maria voor het eerst. Na de heilige mis zijn de kinderen met hun kleine kudde een heuvel opgeklommen. Ze zien een bliksemschicht en vervolgens in een fel licht een vrouw, geheel in het wit, boven een jonge eik. De vrouw belooft de kinderen iedere maand opnieuw op de dertiende dag te verschijnen. Ook roept ze hen op boete te doen en te bidden voor de bekering van de zondaars en ze vraagt hen om iedere dag de Rozenkrans te bidden voor het herstel van de wereldvrede (1917 is midden in de Eerste Wereldoorlog). Mensenmenigte Jacinta vertelt haar moeder over de vrouw, en tijdens de tweede verschijning op 13 juni zijn er zo’n zestig mensen uit het dorp samengestroomd. Zij zien de kinderen reageren, maar nemen de verschijning zelf niet waar. Op 13 juli, tijdens de derde verschijning is dit al uitgegroeid tot een menigte van duizenden mensen. Ook op 13 augustus staat er een grote menigte, maar de kinderen en ook de Verschijning blijven weg. Zes dagen later, op 19 augustus, wanneer de kinderen met hun kudde alleen zijn in de buurt van Aljustrel, verschijnt Maria voor de vierde keer. Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans Op 13 september getuigen ruim dertigduizend mensen van merkwaardige verschijnselen aan de hemel. De zon verliest haar glans en de lucht krijgt een goudgloed, waarna Lucia roept ‘Kijk, daar is zij!’. Ze brengt aan Maria de wens van het volk over om op de plek van de verschijning een kapel te bouwen. Op 17 oktober vindt de zesde en laatste verschijning plaats. Op Lucia’s vraag aan de verschijning wie zij is antwoord ze: “Ik ben Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ik ben gekomen om de mensen aan te sporen van leven te veranderen en God niet meer door de zonden te beledigen, daar Hij al zozeer beledigd is. Dat zij de Rozenkrans bidden en boete doen voor hun zonden. Op deze plaats verlang Ik een kapel. Als de mensen zich bekeren, zal er vrede op aarde komen.” Zaligverklaring Broer en zus Francisco en Jacinta worden een paar jaar na de verschijningen slachtoffer van de Spaanse griep en sterven. Paus Johannes Paulus II verklaart hen in 2000 zalig. Hun nichtje Lucia is in 1925 ingetreden in een Spaans Karmelietessenklooster, waar ze haar herinneringen aan de verschijningen opschrijft. Ze overlijdt in 2005.  Bedevaartsoord De twaalfde en dertiende dag van de maand zijn in Fatima nog altijd hoogtijdagen, waarop de verschijningen worden herdacht. Fatima stroomt dan vol met gelovigen uit alle landen, die op de avond van de twaalfde meelopen in een grote lichtprocessie waarin het Mariabeeld uit de Genadekapel wordt gedragen. Op de dertiende vindt een plechtige eucharistieviering plaats op de Esplanade van Fatima. 2017 Tijdens het 100-jarig jubileum van het bedevaartsoord in 2017 worden er veel pelgrims verwacht in Fatima. Paus Franciscus zal aanwezig zijn bij de plechtigheden in mei.

 

24 augustus 2016

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Vanaf zondag 3 juli is kerk St. Jan in de middaguren weer te bezichtigen. Er zijn mensen aanwezig die u indien nodig van informatie kunnen voorzien. Dit jaar verleent de Heemkundekring haar medewerking door in de kerk een tentoonstelling te verzorgen met beelden uit het vroegere “RIJKE ROOMSE LEVEN”

Op zaterdag 27 augustus wordt tijdens de openstelling het orgel bespeeld.

De openstelling trekt vanaf de eerste dag al een behoorlijk aantal bezoekers.
Op de zondagen na de Eucharistieviering van 12.15 uur – 17.00 uur
Maandag tot en met zaterdag: van 13.00 uur – 17.00 uur
De openingsperiode loopt van zondag 3 juli tot en met zondag 28 augustus

Vakantierooster:

Het vakantierooster duurt tot 2 september. Vooral de kerken van de HH. Martelaren van Gorkum en St Joachim uit De Moer krijgen hebben hier mee te maken. Houdt u daarom de berichtgeving in de parochieberichten, weekbladen en parochie website goed in de gaten.

Kinderkoor Parochie Heilige Willibrord Kaatsheuvel

Houd je van zingen, doe dan mee in ons nieuwe kinderkoor!
Na de zomervakantie willen wij een kinderkoor opzetten,
dat gaat zingen tijdens de gezinsvieringen in de St. Jan te Kaatsheuvel.
De eerste gezinsviering zal zijn op 9 oktober 2016.
De repetities zullen wekelijks plaatsvinden op woensdagavond van 18:15 tot 19:00 uur in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat te Kaatsheuvel.

De eerste les is op woensdag 14 september 2016.
Er zijn geen bijdragen verbonden aan deelname.
Alle kinderen die mee willen zingen zijn welkom!
Wij hopen je te zien bij ons kinderkoor,
Groeten Barbara en Wendy

Meer weten of aanmelden: secretariaat@parochiewillibrord.nl
Geef bij de aanmelding je naam en leeftijd op.

Column Mgr. De Korte: “Inclusieve Kerk”

In het voorjaar heeft paus Franciscus de oogst van de twee synoden over huwelijk en gezin samengevat in de apostolische exhortatie (= aansporing) Amoris Laetitia (De vreugde van de liefde). Het document vormt de afronding van een vrijmoedige wereldwijde katholieke dialing over veel kwesties die met huwelijk en gezin samenhangen. Ik weet dat ook in het Bossche bisdom niet weinig gelovigen zich intens met de materie hebben beziggehouden. En dat is ook niet zo verwonderlijk want het thema huwelijk en gezin raakt direct of indirect iedereen. Hechte gezinnen zijn belangrijk voor het geluk van mensen. Voor een stabiele samenleving zijn harmonieuze gezinnen uitermate belangrijk. Ook onder de deelnemers aan de synode heeft een levendig debat plaats gevonden. Steeds was de vraag wat is leerstellig noodzakelijk en wat is pastoraal mogelijk. Voor zover ik kan zien, probeert onze paus allereerst een pastorale leraar te zijn.

Weerbarstige praktijk In de exhortatie wordt duidelijk dat paus Franciscus de leer rond huwelijk en gezin niet fundamenteel kan of wil veranderen. Het huwelijk is geen contract dat kan worden opgezegd als een van de partijen niet meer kan leveren. Over het huwelijk wordt, in de lijn van het onderwijs van Christus, gesproken als een verbond voor het leven.  Juist de katholieke traditie zet dus in op duurzame trouw. Maar tegelijkertijd weet de paus ook van een wereldwijde crisis in relaties. Een derde tot de helft van alle huwelijken eindigt uiteindelijk in een scheiding. En dat niet alleen in de westerse wereld maar ook in Rusland en veel landen van Zuid- Amerika. Ook binnen de katholieke geloofsgemeenschap leven miljoenen gelovigen die hun trouwbelofte niet hebben kunnen houden.

Pastorale ruimte Tegen die achtergrond pleit paus Franciscus voor een barmhartige houding ten opzichte van allen die zwak zijn en imperfect. Falende mensen moet de Kerk niet afstoten maar zorgzaam nabij zijn. Niet afstoten maar luisteren, begeleiden en waar mogelijk opnieuw integreren is, als ik goed lees, wat paus Franciscus voorstaat. Juist op het terrein van huwelijk, gezin en seksualiteit is er sprake van veel weerbarstigheid. Niemand van ons gaat zonder verwondingen door het leven. Als een wijze pastor weet paus Franciscus dat soms de koninklijke weg onbegaanbaar is geworden en dat niet weinig echtparen een onverharde kronkelweg moeten gaan.

Veldhospitaal  Mensen zijn vanzelfsprekend geroepen tot het beste, juist ook op relationeel gebied. Maar helaas is dat voor nogal wat tijdgenoten niet haalbaar. De Kerk mag hen geen trap nageven, integendeel. Paus Franciscus biedt katholieke zielzorgers aanzienlijke pastorale ruimte. De paus wil vanzelfsprekend de eenheid van de wereldkerk beschermen maar beseft dat binnen de ene Kerk pastoraat altijd contextueel bepaald is. Wat zonde is moet niet worden verzwegen en de oproep tot bekering mag klinken maar altijd vindt een pastorale ontmoeting plaats voor het aangezicht van onze liefdevolle God. Paus Franciscus weet dat onze wereld geen paradijs is. Hij heeft in het recente verleden de Kerk zelfs een veldhospitaal genoemd waar mensen die door het leven gewond zijn geraakt kunnen herstellen. Ik moest bij dat beeld spontaan denken aan de prachtige parabel van de barmhartige Samaritaan waar de gewonde man kan herstellen in een herberg. In Amoris Laetitia houdt onze paus een pleidooi voor een inclusieve Kerk.  De paus wil geen muren bouwen maar bruggen. Ook mensen die relationeel falen, maken deel uit van de Kerk en moeten met hun leven verder kunnen. Wijze pastores kunnen in de beslotenheid van de pastorale ontmoeting falende mensen bijstaan en helpen zodat zij de reis van hun leven kunnen vervolgen. Het gaat om blijvende dialoog met mensen die, ook als zij te kort schieten, schepselen van God zijn en blijven.

Mgr. dr. Gerard de Korte

 Marteldood van de H. Johannes de Doper Feest 29 augustus

Viert de kerk op 24 juni Johannes’ geboorte; op 29 augustus wordt zijn dood herdacht. Daarover wordt verteld in de synoptische evangelies. Daar horen wij hoe Johannes optreedt als doper bij de Jordaan en de nabijheid van het Rijk Gods aankondigt. Hij roept op tot bekering van het hart; en wijst zijn gelovige toehoorders erop dat geloven niet erfelijk is, maar bestaat in een relatie tussen God en ieder persoonlijk, waar ieder ook zijn of haar eigen antwoord op moet geven door middel van een passende levenswijze. Herodes laat Johannes arresteren, wanneer hij kritiek levert op diens relatie met Herodias, de vrouw van zijn broer. Vanuit zijn gevangenis laat Johannes een keer aan Jezus vragen of Hij nu werkelijk de Messias is. Spreekt daar twijfel of zelfs vertwijfeling uit? Had Johannes gehoopt dat Jezus als Messias hem zou komen bevrijden? Jezus laat aan Johannes antwoorden, dat hij op de tekenen van de Messiaanse tijd moet letten: doven horen, blinden zien, zieken worden genezen en aan armen wordt het Koninkrijk gegeven. En aan zijn toehoorders zegt Jezus, dat Hij in Johannes de Voorloper ziet. Het volk meende dat de Messias niet zou verschijnen, zonder dat Elia eerst zou terugkeren om voor Hem uit te gaan. Welnu, aldus Jezus, Elia ís teruggekeerd… En we herinneren ons dat Johannes destijds bij zijn optreden aan de Jordaan werd getekend, zoals Elia getekend wordt in de oude boeken: verblijvend in de woestijn; gehuld in een kleed van kameelhaar; een leren riem om zijn gordel; zich voedend met sprinkhanen en wilde honing. Herodes luisterde graag naar hem. Kennelijk liet hij hem geregeld uit zijn gevangenis halen en voor zich optreden? Of schreeuwde Johannes van onderuit zijn kerker zo hard dat het door het paleis schalde? Dat alles zal Herodias extra verontrust hebben. Zij grijpt dan ook de eerste de beste kans die haar geboden wordt. Als hun dochter Salome een verleidelijke dans opvoert bij een banket waar een aantal grootmogende heren bij aanliggen, belooft haar vader haar elke beloning die ze vraagt. Op aandringen van haar moeder vraagt ze het hoofd van Johannes de Doper op een schotel. Herodes zit ermee in, maar kan niet meer terug. Als Johannes’ leerlingen ervan horen komen ze zijn lijk halen voor een eerbiedige begrafenis

Extra collecte

Komend weekend, 27 en 28 augustus wordt er in de kerken van onze parochie een extra collecte gehouden ten bate van de MIVA (Missie Verkeersmiddelen Aktie).

17 augustus 2016

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Vanaf zondag 3 juli is kerk St. Jan in de middaguren weer te bezichtigen. Er zijn mensen aanwezig die u indien nodig van informatie kunnen voorzien. Dit jaar verleent de Heemkundekring haar medewerking door in de kerk een tentoonstelling te verzorgen met beelden uit het vroegere Rijke Roomse Leven Zaterdag 20 augustus zal tijdens de openstelling het orgel bespeeld worden. De openstelling trekt vanaf de eerste dag al een behoorlijk aantal bezoekers.
Op de zondagen na de Eucharistieviering van 12.15 uur – 17.00 uur
Maandag tot en met zaterdag: van 13.00 uur – 17.00 uur
De openingsperiode loopt van zondag 3 juli tot en met zondag 28 augustus

Trots op onze kerken:

Omdat we als geloofsgemeenschap meer mensen willen laten kennismaken met onze mooie kerken, is er in overleg met het bestuur op zaterdag 20 augustus een fietstocht georganiseerd. Deze voert langs de vier kerken in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. De kerken zijn open en er zijn mensen aanwezig die informatie kunnen geven. Tevens is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of een glaasje fris Deelname aan deze tocht is gratis en u kunt vanaf elke kerk vertrekken. In de kerk van uw vertrekpunt vindt u de routebeschrijving

Vakantierooster:

In het weekend van 16/17 juli is het aangepast vieringrooster ingegaan. Vooral de kerken van de HH. Martelaren van Gorkum en St. Joachim uit De Moer krijgen hebben hier mee te maken. Houdt u daarom de berichtgeving in de parochieberichten, weekbladen en parochie website goed in de gaten.\

Maandag 15 augustus:   Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming

In onze parochie wordt dit feest gevierd tijdens de avondviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel. De viering begint om 18.30 uur.

Meer over dit Hoogfeest.

Maria-Tenhemelopneming wordt in de RK-Kerk jaarlijks gevierd op 15 augustus. In het Nederlands taalgebied wordt het feest in de volksmond ook wel Maria-Hemelvaart genoemd. Herdacht wordt dat Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar aardse leven door God in de hemel werd opgenomen. Spreken van een hemelvaart is dus minder correct, omdat Maria niet op eigen kracht opsteeg, maar door God aan de aardse werkelijkheid werd onttrokken. Dit geloofsgegeven is voor de Rooms-Katholieke Kerk zo belangrijk dat Maria-Tenhemelopneming net als Kerstmis een liturgisch hoogfeest is.

Ontslaping
Maria-Tenhemelopneming werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd; later nam de Kerk van Rome onder de heilige paus Sergius I (687-701) het feest over. Het feest heette eerst Dormitio Mariae, dat “ontslaping van Maria” betekent. Deze naam verwijst naar een oude overlevering die vertelt dat Maria op de Berg Sion in Jeruzalem stierf te midden van de Apostelen.

Zondeloosheid
Dat in de traditie het sterven van Maria samenvalt met haar tenhemelopneming heeft te maken met de diepe overtuiging dat de dood van de Heilige Maagd vanwege haar zondeloosheid geen vat op haar had. Vandaar dat men liever spreekt van Maria’s ontslaping dan van haar dood.

Dogma
Het geloofsgegeven dat de Kerk op 15 augustus viert is pas in 1950 door paus Pius XII tot Dogma verklaard. Het belangrijke document Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie verwoordde dit dogma aldus: “Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de Erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood” (LG 59).

Lichaam en ziel
Wat opvalt is de formulering ‘opgenomen met lichaam en ziel’. Dat betekent dat de dood geen macht meer heeft over Maria. In tegenstelling tot andere stervelingen hoeft Maria volgens de katholieke leer niet meer te wachten op de Opstanding der Lichamen op de Laatste Dag waarop de mensheid geoordeeld zal worden. Vanwege haar zondeloosheid hoeft zij namelijk niet geoordeeld te worden. Maria’s tenhemelopneming is dus de totale aanvaarding van haar gehele persoon – ziel én lichaam – door God.

Ferragosto
In Italië is Maria-Tenhemelopneming zoals in veel andere katholieke landen een vrije dag. Maar daar heet het Ferragosto. Deze naam is afgeleid van het Latijnse feriae Augusti (‘de feestdag van Augustus’). Keizer Augustus (63 v. Chr.- 14 na Chr.) had bepaald dat het zomerse landbouwfeest van 15 augustus ook een feest moest zijn ter ere van hemzelf.

Jongeren van bisdom de Bosch brengen een bezoek aan Auschwitz

Tijdens hun pelgrimage naar de Wereld Jongeren dagen hebben de jongeren van ons bisdom een bezoek gebracht aan het concentratiekamp Auschwitz. Rosalie Mulder schreef een blog over haar bevindingen.

Woensdag 20 juli:
De eerste dag van onze reis gingen we naar het concentratiekamp, een heftige snelle mentale switch waar je, je op moet voorbereiden. Voordat je onder de poort gaat is er een bepaalde sfeer die direct aangrijpt. Ik kreeg overal kippenvel. Te bedenken dat dit 70 jaar geleden realiteit was en dat jij het zelf had kunnen zijn. Doordat we met zoveel groepen tegelijk aanwezig waren en in rijen liepen probeerde ik mij in te denken hoe het was om destijds daar te lopen.

Omhoog kijkend naar de lucht, de vogels.vrijheid. Vooruit kijkend zonder enig besef van wat komen ging. Waar de toekomst was uitgestorven.Na een bezoek aan het eerste kamp Auschwitz met het bekende bord “Arbeit macht Frei”  brachten we ook een bezoek aan Auschwitz11 of wel Birkenau. Hier stonden veel meer barakken. In het begin alles van steen en verderop houten barakken. De barakken zagen eruit als kippenschuren en daar zat dan 700 man ingepropt. Het idee is al misselijkmakend. Terwijl wij Birkenau in liepen maakte dit in eerste instantie minder indruk op mij dan Auschwitz I. Tot we op het einde van de lange weg kwamen, waar de mensen naartoe werden gebracht die meteen de ovens in gingen. Hier stond een monument waar wij met zijn allen even stil stonden. Op dit monument stond de tekst: “Laat deze plaats eeuwig een kreet van wanhoop zijn en een waarschuwing aan de mensheid. Hier hebben de nazi’s omstreeks anderhalf miljoen mannen, vrouwen en kinderen vermoord. Voornamelijk Joden uit verschillende Europese landen.
Auschwitz – Birkenau 1940 – 1945

Op dit monument lagen steentjes. Een joods gebruik om te herdenken. De Plusgroep had met een activiteit dezelfde soort steentjes geschilderd. Zij legden deze op het monument terwijl er een passend gedicht voorgelezen werd. Het feit dat gehandicapten er in die tijd niet mochten zijn, zette mij aan het denken over mjn epilepsie en of ik destijds ook meteen afgevoerd zou worden. De omgeving, de gedichten en dit idee drong diep in mij door. Zoveel doet die plek met je. Het grijpt je met hart en ziel aan.

Kinderkoor Parochie Heilige Willibrord Kaatsheuvel

Houd je van zingen, doe dan mee in ons nieuwe kinderkoor! Na de zomervakantie willen wij een kinderkoor opzetten,dat gaat zingen tijdens de gezinsvieringen in de St. Jan te Kaatsheuvel.De eerste gezinsviering zal zijn op 9 oktober 2016.De repetities zullen wekelijks plaatsvinden op woensdagavond van 18:15 tot 19:00 uur in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat te Kaatsheuvel. De eerste les is op woensdag 14 september 2016.
Er zijn geen bijdragen verbonden aan deelname. Alle kinderen die mee willen zingen zijn welkom. Wij hopen je te zien bij ons kinderkoor, Meer weten of aanmelden: secretariaat@parochiewillibrord.nl. Geef bij de aanmelding je naam en leeftijd op.

Groeten Barbara en Wendy

10 augustus 2016

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Vanaf zondag 3 juli is kerk St. Jan in de middaguren weer te bezichtigen. Er zijn mensen aanwezig die u indien nodig van informatie kunnen voorzien. Dit jaar verleent de Heemkundekring haar medewerking door in de kerk een tentoonstelling te verzorgen met beelden uit het vroegere Rijke Roomse Leven.De openstelling trekt vanaf de eerste dag al een behoorlijk aantal bezoekers.
Op de zondagen na de Eucharistieviering van 12.15 uur – 17.00 uur
Maandag tot en met zaterdag: van 13.00 uur – 17.00 uur
De openingsperiode loopt van zondag 3 juli tot en met zondag 28 augustus

Trots op onze kerken:

Omdat we als geloofsgemeenschap meer mensen willen laten kennismaken met onze mooie kerken, is er in overleg met het bestuur op zaterdag 20 augustus een fietstocht georganiseerd. Deze voert langs de vier kerken in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. De kerken zijn open en er zijn mensen aanwezig die informatie kunnen geven. Tevens is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of een glaasje fris Deelname aan deze tocht is gratis en u kunt vanaf elke kerk vertrekken. In de kerk van uw vertrekpunt vindt u de routebeschrijving

Vakantierooster:

In deze vakantieperiode gaat een aangepast vieringrooster in. Vooral de kerken van de HH. Martelaren van Gorkum en St. Joachim uit De Moer krijgen hier mee te maken. Houdt u daarom de berichtgeving in de parochieberichten, weekbladen en parochie website goed in de gaten.

Dankwoord voor de bijdrage aan de Vastenactie van de afgelopen Veertigdagentijd.

Gezien- bewogen- geraakt- gegaan—Dank
Een wereld van verschil gezien, Bewogen door armoede, kinderen.

Mensen die niet hebben, die niet kunnen Geraakt door een zingende wereldkerk, Afrika Geen durf wel het verhaal van de brandende braamstruik. Gegaan en de juiste mensen op het pad Samen met velen, stappen gezet Dekenaat Zaltbommel, Heusden en Waalwijk Dank! voor de geweldige Vastenactie 2016 Dank aan collectanten, dank aan kinderen op school, Dank deelnemers sponsor wandel- en fietstocht Dank werkgroepen Dank voor alle giften Ons doel; hulp voor 2000 weeskinderen OIP het Oyugis Integrated Project Streefbedrag is bereikt 33.000 euro !

Als weeskinderen een kans krijgen, ondanks armoede, om veilig op te groeien, opgevangen in de eigen omgeving en naar school kunnen gaan, dan is er hoop op een betere toekomst. Wij hebben een steentje bij kunnen dragen aan dit doel, aan het Oyugis Integrated Project,  een project door de fraters van Tilburg in Kenia. Hieronder een eerste woord van dank vanuit Kenia, van broeder Leo van de Weijer, de coördinator van het OIP.

“We zijn hier heel blij met het eerste gedeelte, het eerste voorschot van de Vastenaktie van het dekenaat Waalwijk, Heusden en Zaltbommel.  Gisteren en vandaag hebben we al verschillende prioriteiten in nood kunnen lenigen; Weeskinderen die gestrand zijn, weer naar school te laten gaan. Een renovatie van een shelter, dak en deuren, die al lang beloofd was en hulp geboden bij voedselvoorziening. Ik wil jullie allen van de Vastenactie alvast heel veel dankzeggen mede namens de mensen die we hebben kunnen helpen. Nogmaals hartelijk dank aan jullie allen voor de steun die je geeft aan de armen onder ons. Welkom om eens een kijkje te komen nemen.

Verbonden in broederschap en barmhartigheid. Bro. Leo van de Weijer”

De Wereldjongerendagen (WJD)

De Wereldjongerendagen (WJD) in het Poolse Krakau zijn voor velen een indrukwekkende ervaring geweest. Janneke Al (20) houdt voor Katholiek Nieuwsblad een reisblog bij over haar belevenissen tijdens de WJD.
In onderstaande bijdrage schrijft ze over de avondwake die zaterdagavond plaatsvond.

Doelen

Ik glimlach als ik in het kleine vlammetje van de kaars in mijn hand kijk. De mooie muziek die uit de speakers klinkt zorgt ervoor dat ik goed kan nadenken. Nadenken over wat ik tot nu toe allemaal heb meegemaakt in Krakau. Het waren super mooie dagen. Met veel verdieping over krachtige onderwerpen. Vormende onderwerpen, waar je als persoon over na kunt denken en beter van kunt worden. Talenten en krachten in jezelf. Doelen voor in je leven. Elke ochtend zijn we hiermee begonnen en hebben we daarover in de deelgroep nagepraat.

Mooiste plek

Een van die momenten staat mij sterk bij. Het gebed dat wij met ze allen hebben gebeden. Dit was niet een Onzevader of een Weesgegroet maar een gebed vanuit ons hart waar we allemaal wat aan toe voegden. Wat hebben wij mooie dingen mogen vragen aan God tijdens dat gebed. Het was een gebed voor onze familie en vrienden, voor onszelf en voor God. Ook hebben we de laatste dagen veel prachtige mensen mogen ontmoeten. Jongeren van over de hele wereld onder verschillende omstandigheden. In de hete zon wachtend, in de regen rennend, tijdens de lange wandelingen, bij het uitgaan in de avond. En op de mooiste plek: in de Mis bij God de vader.

Hoe verder

Ik denk ook aan hoe het straks thuis verder moet. Uit ervaring weet ik dat ik zo weer in de dagelijkse sleur raak. Ik neem me voor dezelfde persoon te blijven die ik door deze dagen ben geworden. Iemand met meer geduld, die liefde durft te geven maar vooral ook durft te ontvangen. Durft te zeggen wanneer iets niet goed is en wanneer iets juist heel knap is. Ik ga dit proberen te doen, maar gelukkig realiseer ik me ook dat ik niet de enige ben die het hier moeilijk mee ga krijgen. Ik zit hier nu omringd door mijn vrienden die deze ervaring met mij delen. Ik weet dat ik op hun terug kan vallen en andersom zal ik ook voor hen klaar staan. Er zijn ook een aantal organisaties die ontmoetingen organiseren na de WJD. Deze helpen je om dit gevoel vast te houden. Een van die ontmoetingen heet The Next Step (de volgende stap). Hier heb ik zeker interesse in.

Mooie avond

Als ik uit mijn gedachten kom zie ik overal jongeren om me heen met kaarsjes. Iedereen biddend in stilte. Wat ongelofelijk dat we met zo een groot aantal dit voor elkaar krijgen.

Even later vertrekt de paus, wat kan hij mooi spreken. Ik heb heel weinig meegekregen van wat hij zei, maar wat ik meekreeg was enorm sterk! Ik ga dit zeker nalezen, want zijn boodschap wil ik niet missen. Vervolgens beginnen er optredens en loop ik samen met Jacintha over het veld om jongeren uit andere landen te ontmoeten. Wat een mooie avond.

Kinderkoor Parochie Heilige Willibrord Kaatsheuvel

Houd je van zingen, doe dan mee in ons nieuwe kinderkoor. Na de zomervakantie willen wij een kinderkoor opzetten, dat gaat zingen tijdens de gezinsvieringen in de St. Jan te Kaatsheuvel. De eerste gezinsviering zal zijn op 9 oktober 2016. De repetities zullen wekelijks plaatsvinden op woensdagavond van 18:15 tot 19:00 uur in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat te Kaatsheuvel. De eerste les is op woensdag 14 september 2016. Er zijn geen bijdragen verbonden aan deelname.Alle kinderen die mee willen zingen zijn welkom. Meer weten of aanmelden: secretariaat@parochiewillibrord.nl.Geef bij de aanmelding je naam en leeftijd op. Wij hopen je te zien bij ons kinderkoor,

Groeten Barbara en Wendy

16 juli fietstocht langs de vier parochiekerken.

Zaterdag 16 juli kon men bij elke kerk van onze parochie een fietsroute ophalen. De fietstocht voerde je door een stukje van de Loonse en Drunense duinen en naar de kerken. In elke kerk waren mensen aanwezig die verwelkomden met een kop koffie, thee en het daarbij horende koekje. Ook aan eventuele kinderen was gedacht. Daarna kon je de kerk uitgebreid bekijken. De parochianen die zich voor deze middag beschikbaar hadden gesteld konden, indien men er naar vroeg, ook informatie geven over bezienswaardigheden of  (soms oude)  gebruiken.

Een woord van dank voor deze parochianen mag niet ontbreken. Want in onze tijd heeft iedereen het druk met van alles en nog wat, dus moet je waardering hebben voor mensen die zich op een zaterdagmiddag van 12.00 uur tot 17.00 uur beschikbaar stellen.

Bij navraag werden niet alle kerken even druk bezocht of werd de fietsroute niet helemaal gevolgd. Misschien hebben sommige mensen alleen maar gebruik gemaakt van de openstelling van de kerk. Zo kan het gebeuren dat de kerken St. Jans Onthoofding in Loon op Zand en H. Joachim in De Moer de meest bezoekers telden maar weinig fietsroutes uitdeelden.  Bij de kerken St. Jan en Heilige Martelaren van Gorkum in Kaatsheuvel werden ook weinig fietsroutes opgehaald. Waarbij wel vermeld moet worden dat de mensen van de kerk HH. Martelaren van Gorkum een dikke pluim verdienen want bij hen kwamen de minste bezoekers. Voor de St. Jan lag dat wat anders omdat deze kerk met hulp van vrijwilligers tijdens de zomervakantie dagelijks open is. Zie voor de tijden het artikel hieronder.

Zaterdag 20 augustus is het nogmaals mogelijk om deze fietstocht langs de kerken te maken. We gaan overleggen hoe we nog meer bekendheid aan de tocht kunnen geven.

Volg de jongeren tijdens de WJD

Het is zover, jongeren van Jong Bisdom Den Bosch zijn maandag 11 juli vertrokken naar het grootste jongeren-event van de wereld: de wereldjongerendagen (WJD). De WJD is een internationaal Rooms-Katholiek festival dat bezocht wordt door ongeveer twee miljoen jongeren en vindt dit jaar plaats in Krakau. Het thema van de WJD is ‘Zalig de barmhartigen” want zij zullen barmhartigheid ondervinden’. Bisdom Den Bosch geeft jonge mensen, waarvan dit jaar vijf mensen met een beperking, de kans om deze belevenis mee te maken en heeft een reis georganiseerd met als thema: ‘De stap naar de a/Ander’. Hierin worden de jongeren uitgedaagd om de stap naar a/Ander te zetten. In de eerste week zetten de jongeren deze stap tijdens het voorprogramma waar zij verblijven in gastgezinnen en zo in contact komen met de echte Poolse cultuur. Op het programma deze eerste week staat o.a. een bergtocht, een culturele dag, vrijwilligerswerk en een bezoek aan Auschwitz. De tweede week gaan zij naar Krakau waar ze jongeren vanuit de hele wereld ontmoeten, met hen samen het geloof vieren, genieten van fanatische muziek en mooie inleidingen De jongeren willen deze bijzondere stap in hun leven graag delen. Door middel van vlogs, blogs en foto’s zullen zij hun persoonlijke verhaal vertellen. Op onze facebookpagina worden korte filmpjes geplaatst waarin de jongeren laten zien hoe zij de dagen beleven: wat vinden zij van de mensen, het eten, het weer, maar ook hun ontmoeting met de a/Ander. Op de website van het bisdom gaat een aantal jongeren hun verhaal delen. Dagelijks wordt op de homepage een bericht van een of meerdere jongeren geplaatst. Ook is er een bijzondere samenwerking met het Brabants Dagblad. Op hun internetpagina komt een dagboekverslag waaraan twee jongeren hun medewerking verlenen. Kijk hiervoor op brabantsdagblad.nl! Kortom, de jongeren brengen de WJD in beeld op hun manier met wellicht een selfie met de paus, een vlog met het gastgezin, of een blog over Auschwitz.

Juli

  † 1942  Titus Brandsma

Titus (gedoopt Anno Sjoerd) Brandsma o.carm., Dachau, Duitsland; kloosterling & martelaar; † 1942. Feest 27 juli.

Anno Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in de buurt van de Friese stad Bolsward. In 1898 trad hij in bij de Karmelieten en kreeg de kloosternaam Titus. Zijn priesterwijding volgde in 1905. Zijn studies deed hij te Rome. Aanvankelijk werd hij docent filosofie aan de Karmelietenopleiding in Oss en in 1923 hoogleraar wijsbegeerte en mystiek aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Hier richtte hij het Instituut voor Nederlandse mystiek op en vertaalde met anderen de werken van de heilige Theresia van Ávila in vier delen.

Wegens zijn verzet tegen de Duitsers werd hij gearresteerd: hij had NSB-propaganda in de katholieke media verboden. Via de strafgevangenis in Scheveningen en kamp Amersfoort kwam hij uiteindelijk in het gevreesde concentratiekamp Dachau terecht. Daar stierf hij de dood van een heilige. Hij werd als martelaar zaligverklaard in 1985. Elk jaar wordt er in Nijmegen ter ere van hem een bedevaart gehouden

Doopvoorbereiding

Beste ouders van kinderen die worden gedoopt, aanstaande ouders,

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie. De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand. Telefoonnummer: 0416- 361215.

De volgende 2 data hebben wij ingepland:

Woensdagavond 14 september 2016 en Woensdagavond 28 september 2016.

Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze. De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald. Dopen vinden in de regel plaats op de Zondag.

Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 55,00.

De doopkaars is daarbij inbegrepen.

Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.

Dringend gevraagd hulp koster / kosteres kerk HH. Martelaren van Gorkum

Het parochiebestuur kijkt al een tijd uit naar een assistent koster om samen met Pieter Kemmeren de taak/deeltaak van het kosterschap op zich te nemen. Pieter wordt daarbij nogal eens bijgestaan door zijn echtgenote. Helaas zijn wij nog niet geslaagd in het vinden van een nieuwe koster(es).

De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en deze werd en wordt nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap. Wie voelt zich geroepen om deze mooie en dankbare taak op zich te nemen en met hart en ziel zijn of haar schouders onder deze mooie taak te zetten. Het kosterschap is een omvangrijk en belangrijk werk ten dienste van de parochiegemeenschap en ten dienste van God. Een koster maakt niet alleen de deur van de kerk open, of steekt de kaarsen aan en zorgt dat de verwarming brandt; er is een veelvoud van taken mogen worden verricht. Op de eerste plaats vraagt het een grote bereidwilligheid om beschikbaar èn bereikbaar te zijn. Denk maar aan de voorbereidingen voor de weekendvieringen, de Hoogfeesten, zoals o.a. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, maar ook de huwelijken, jubilea, dopen en uitvaarten en wat daar nog aan onverwachte zaken kan bijkomen. Wees niet te bang om u aan te melden, want als er een kostersgroepje is, al zijn het 2 personen, dan worden de taken verlicht en kunnen er afspraken worden gemaakt wie wanneer kostert. Wij hopen dat er zich nog een kandidaat of kandidaten melden, man of vrouw die willen meehelpen de vieringen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum goed te kunnen verzorgen. Namens het Parochiebestuur heel hartelijk dank.

U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. 0416 361215

20 juli 2016

Trots op onze kerken:

Omdat we als geloofsgemeenschap meer mensen willen laten kennismaken met onze mooie kerken, is er in overleg met het bestuur op zaterdag 16 juli en zaterdag 20 augustus een fietstocht georganiseerd. Deze voert langs de vier kerken in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. De kerken zijn open en er zijn mensen aanwezig die informatie kunnen geven. Tevens is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of een glaasje fris.  Deelname aan deze tocht is gratis en u kunt vanaf elke kerk vertrekken. In de kerk van uw vertrekpunt vindt u de routebeschrijving

900 Nederlanders naar Wereldjongerendagen in Polen

Zo’n 900 Nederlandse jongeren zullen deelnemen aan de Wereldjongerendagen in Krakau. Het aankomende rooms-katholieke massa-evenement vindt plaats van 25 juli tot 1 augustus. Ook paus Franciscus zal acte de présence geven. Diaken Alexis Sjeznoga van onze parochie is een van de begeleiders.

Het thema van deze editie, die wordt gehouden in het Buitengewoon Jubeljaar van de Barmhartigheid, komt uit de Bergrede van Jezus: ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ (Mt. 5,7).

De Nederlandse deelnemers zullen worden begeleid door vijf leden van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: Rob Mutsaerts, Hans van den Hende, Jan Hendriks, Herman Woorts en Everard de Jong.

Een week voordat het internationale programma begint zijn er verschillende Nederlandse programma’s waarin onder meer bezoeken aan Auschwitz en Praag gepland staan.

De vorige editie van de Wereldjongerendagen vond plaats in 2013 in Rio de Janeiro. Tijdens de slotmis hadden zich 3,5 miljoen jongeren verzameld op het beroemde strand van Copacabana.

Mgr. De Korte leert bisdom kennen en presenteert ‘waarschijnlijk in oktober’ nieuwe beleidslijnen
Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, presenteert “waarschijnlijk in oktober” een tekst waarin hij zijn “eerste indrukken” van het bisdom samenvat, en waarin hij “enkele nieuwe beleidslijnen naar de toekomst” wil “trekken”.

Dat schrijft mgr. De Korte in de deze week verschenen BisdomNieuwsbrief van het bisdom Den Bosch.

Vruchtbare dagen’
Mgr. De Korte werd op 14 mei jongstleden geïnstalleerd als nieuwe bisschop van Den Bosch als opvolger van mgr. Hurkmans, die vanwege gezondheidsredenen zijn ontslag bij paus Franciscus had ingediend.
Vanaf zijn installatie tot en met eind juni bezocht mgr. De Korte de twaalf dekenaten van het bisdom Den Bosch om zo “binnen redelijk korte tijd een globaal beeld van het bisdom te krijgen”, schrijft hij.
Deze werkbezoeken aan de dekenaten waren “heel intensief, maar ook informatief”. Het waren “overvolle, maar ook zeer vruchtbare dagen”, aldus de bisschop van Den Bosch

Vitaal katholiek leven’
Volgens mgr. De Korte zijn tijdens de bezoeken aan de dekenaten verschillende zaken besproken, waaronder de toekomst van het bisdom Den Bosch.
“Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat ook morgen en overmorgen vitaal katholiek leven in het Bossche bisdom te vinden zal zijn?”, vraagt mgr. De Korte in zijn schrijven.

‘Nieuwe beleidslijnen’

“Eind juni heb ik alle twaalf dekenaten bezocht. Ik hoop dan deze zomer een tekst te schrijven waarin ik mijn eerste indrukken samenvat. In dit document wil ik ook enkele nieuwe beleidslijnen naar de toekomst trekken”, aldus mgr. De Korte.
De bisschop van Den Bosch hoopt “deze tekst” in september met de bisdomstaf, het kapittel, de dekenvergadering, de Raad voor Economische Aangelegenheden, de (voormalige) priesterraad en de (voormalige) lekenraad te bespreken.

‘Gastvrije en hartelijke geloofsgemeenschap’ 

“Na deze consultatie van de belangrijkste gremia van het bisdom, zal waarschijnlijk in oktober mijn tekst breed kunnen worden verspreid”, schrijft mgr. De Korte.
“Uiteindelijk staat mij een gastvrije en hartelijke geloofsgemeenschap voor ogen die Gods vriendelijkheid weerspiegelt. Een gemeenschap waar Christus centraal staat en wij onze verbondenheid met God tonen door een liefdevol en dienstbaar leven. In vertrouwen op Christus zijn wij tot veel in staat”, sluit mgr. De Korte zijn schrijven in de BisdomNieuwsbrief af.

KRO-leden naar Nederlandse Dag in Rome.

De KRO gaat dit najaar tijdens het Buitengewoon Heilig Jaar van de Barmhartigheid op ledenreis naar Rome. Daar zullen de deelnemers op de Nederlandse Dag (15 november) paus Franciscus ontmoeten.

De katholieke omroepvereniging organiseert de reis samen met bedevaartorganisatie VNB. Hij duurt van 13 tot en met 18 november. KRO-leden die meewillen, kunnen boeken bij VNB.

KRO-voorzitter Marianne van der Sloot en KRO-presentatoren Leo Fijen, Wilfred Kemp, Fons de Poel, Antoine Bodar en Roderick Vonhögen gaan mee de Eeuwige Stad.

De Nederlandse Dag in Rome is een initiatief van VNB en VKMO-Katholiek Netwerk. Verscheidene katholieke gemeenschappen, bisdommen, verenigingen en organisaties uit Nederland zijn op die dag in Rome op bedevaart.

Informatieavonden 1e H. Communie en H. Vormsel
Informatieavonden 1e H. Communie voor de ouders:
Maandag 26 september om 20.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel voor alle communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang Capelle

Dinsdag 27 september om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor alle communicanten uit Loon op Zand en De Moer

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u bij de andere groep aansluiten.

Informatieavond H. Vormsel voor de ouders en Vormelingen:
Maandag 19 september om 19.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel voor alle Vormelingen uit Loon Op Zand,De Moer, Kaatsheuvel en Sprang Capelle.

Kleding inzamelen voor Roemenië

Parochie H. Willibrord (Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer) zamelt kleding in voor de allerarmste in Europa in het bijzonder voor Roemenië.

Dagelijks van 9.00 uur tot 19.30 uur(zomertijd) of van 9.00 uur tot 17.00 uur (wintertijd kunt u nette (gewassen) kleding deponeren in het daarvoor bestemde luik, gelegen in de inrit, tussen de panden Hoofdstraat 28 en 30 in Kaatsheuvel.

Wilt u graag kleding persoonlijk afgeven?

Dit kan op dinsdagmorgen van 09.00 uur tot 11.00 uur, bij het parochieel centrum, Hoofdstraat 34 in Kaatsheuvel. U gaat dan door de groene poort, en kiest de laatste deur links. Bij voorbaat hartelijk dank van de Kledinggroep.

13 juli 2016

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Vanaf zondag 3 juli is kerk St. Jan in de middag uren weer te bezichtigen. Er zijn mensen aanwezig die u indien nodig van informatie kunnen voorzien. Dit jaar verleent de Heemkundekring haar medewerking door in de kerk een tentoonstelling te verzorgen met beelden uit het vroegere “RIJKE ROOMSE LEVEN”

De openstelling trekt vanaf de eerste dag al een behoorlijk  aantal bezoekers. Ook vakantiegangers uit het buitenland, zoals Denemarken lopen de kerk binnen. Zij zijn vol lof over het gebouw en mede door de engelse vertaling van de handleiding vertelden zij hun kinderen over de functie van de biechtstoel en de voorstellingen van de kruiswegstaties..

Openingstijden:

Op de zondagen na de Eucharistieviering van 12.15 uur – 17.00 uur
Maandag tot en met zaterdag: van 13.00 uur – 17.00 uur
De openingsperiode loopt van  zondag 3 juli tot en met zondag 28 augustus

Trots op onze kerken:

Omdat we als geloofsgemeenschap meer mensen  willen laten kennismaken met onze mooie kerken, is er in overleg met het bestuur op zaterdag 16 juli en zaterdag 20 augustus een fietstocht georganiseerd. Deze  voert langs de vier kerken in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. De kerken zijn open en er zijn mensen aanwezig die informatie kunnen geven. Tevens is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of een glaasje fris Deelname aan deze tocht is gratis en u kunt vanaf elke kerk vertrekken. In de kerk van uw vertrekpunt  vindt u  de routebeschrijving

 Vakantierooster:

In het weekend van 16, 17 juli gaat een aangepast vieringrooster in. Vooral de kerken van de HH. Martelaren van Gorkum en St. Joachim uit De Moer krijgen hier mee te maken. Houdt u daarom de berichtgeving  in de  parochieberichten, weekbladen en parochie website goed in de gaten.

Vaticaanse boodschap bij einde vastenmaand Ramadan

4-07-2016

In een boodschap ter gelegenheid van het einde van de vastenmaand Ramadan, roept Kardinaal Tauran, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog te Rome, moslims wereldwijd op met christenen samen te werken om behoeftigen te helpen.

Kardinaal Tauran (foto): “Zo geven we gehoor aan een belangrijke opdracht in onze beide godsdiensten: op deze manier laten we Gods barmhartigheid zien en kunnen we als individu en als gemeenschap geloofwaardiger getuigen van onze overtuigingen.” Op diverse plaatsen in Nederland zijn er goede contacten tussen moslims en christenen. Kardinaal Tauran onderstreept het belang van een vruchtbare dialoog die gebaseerd is op wederzijds respect en vriendschap. Bij die boodschap om als goede buren en vrienden samen te leven en te werken sluit de Nederlandse katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog zich graag aan. De Contactraad wenst moslims een vreugdevolle viering van het einde van de vasten toe en stuurt de boodschap door aan landelijke moslimorganisaties met het verzoek de boodschap in hun achterbannen te verspreiden.

 Benoeming mgr. Hurkmans in Friezenkerk Rome is rond; installatie rond 7 november

Mgr. Antoon Hurkmans wordt op of rond 7 november geïnstalleerd als rector van de Friezenkerk in Rome. (Screenshot: YouTube.com – Omroep Brabant)

De benoeming van mgr. Antoon Hurkmans tot rector van de Friezenkerk in Rome is definitief. Hij wordt op of rond het hoogfeest van Sint-Willibrord (7 november) geïnstalleerd.

Dat heeft het bisdom Den Bosch bevestigd tegenover Katholiek Nieuwsblad. De bekende, uit Den Bosch afkomstige priester Antoine Bodar maakte vandaag tijdens een H. Mis melding

van de aanstaande installatie.

Opvolger pater Brouwer

Mgr. Hurkmans was eerder dit jaar door de Nederlandse bisschoppenconferentie voorgedragen als opvolger van pater Tiemen Brouwer o.p. De voordracht van de Nederlandse bisschoppen moest toen nog worden aanvaard door het vicariaat Rome.

Nu wordt mgr. Hurkmans definitief de opvolger van pater Brouwer, die sinds 2007 rector was van de kerk voor de Nederlanders in Rome, die op een steenworp afstand van het Sint-Pietersplein ligt.

Priesterhuis Santa Maria dell’Anima

Mgr. Hurkmans verblijft al enkele weken in Rome, in een priesterhuis verbonden aan de kerk van Santa Maria dell’Anima. Hij zal na zijn installatie in een van de aan die kerk verbonden huizen blijven wonen.

Afscheid mgr. Hurkmans in Den Bosch

Hurkmans nam op 14 mei afscheid als bisschop van Den Bosch. Op diezelfde dag nam zijn opvolger, mgr. Gerard de Korte, in de Sint-Janskathedraal de zetel van Den Bosch in bezit.

Bisschop Hurkmans bood vorig jaar om gezondheidsredenen zijn ontslag aan aan paus Franciscus, die dat aanvaardde. Inmiddels gaat het zo goed met zijn gezondheid dat hij de aanstelling in Rome kan opnemen.

Sint-Willibrord

Sint-Willibrord (omstreeks 658 – 739) wordt ook wel de apostel der Friezen of de apostel van de Lage Landen genoemd. Hij was de eerste bisschop van Utrecht en is beschermheilige van het aartsbisdom Utrecht en met de H. Plechelmus beschermheilige van de Nederlandse kerkprovincie.

Willibrords feestdag, 7 november, geldt binnen de Nederlandse kerkprovincie als hoogfeest. Hij ligt begraven in de abdij van Echternach, waar hij met de jaarlijkse springprocessie wordt geëerd.

Nederlandse kerk’, mede dankzij mgr. Muskens

De Romeinse Friezenkerk heet officieel de kerk van de HH. Michaël en Magnus. Het Godshuis stamt uit de twaalfde eeuw en geldt als de kerk van de Nederlanders in Rome.

Dat laatste is mede te danken aan de inspanningen van mgr. Tiny Muskens, de in 2013 overleden oud-bisschop van Breda. Mgr. Muskens was van 1978 tot 1994 rector van het Nederlands College in Rome

Katholiekleven.nl presenteert vierdelige serie over barmhartigheid

Wij zijn er niet direct om als hulpverlener problemen op te lossen. Maar we bieden een stuk vriendschap aan.” Dit zegt diaken Ronald Dashorst in de film op katholiekleven.nl ‘Barmhartigheid: De praktijk’. Met de korte film (6 minuten) opent katholiekleven.nl een nieuwe vierdelige serie speciaal vanwege het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De reeks belicht het begrip barmhartigheid vanuit diverse invalshoekenIn de eerste aflevering over de praktijk van barmhartigheid vertelt diaken Dashorst over de Franciscustafel, een initiatief in Apeldoorn waarbij dak- en thuislozen een gratis maaltijd geserveerd krijgen. In de film vertellen vrijwilligers en gasten wat ze daaraan beleven. “Ik vind het leuk om te doen en het is dankbaar werk,” vertelt Ineke Oor, vrijwilliger. “Barmhartigheid is voor mij ook dat ik met mensen aan de praat kom, dingen hoor waar ik van uit kan leggen: dit zou je een beetje zus kunnen doen en dit een beetje zo.” Het heeft iets van een moederrol, stelt ze vast. “Dat valt volgens mij ook onder barmhartigheid.” Barmhartigheid doen en barmhartigheid ontvangen gaan samen op. “Je moet kunnen accepteren dat iemand iets voor jou doet wat jij zelf op dat moment even niet kunt,” vertelt een van de gasten. “Barmhartigheid mist zijn doel als de ontvanger er niet voor open staat.” Zelf vindt ze het niet moeilijk. “Nee, ik ben blij dat ik mag ontvangen. Ik kom hier heel graag eten, omdat je niet alleen zit. Het eten is eigenlijk altijd goed. Heel lekker. Gezond ook. Maar het is vooral dat je niet alleen hoeft te eten.” Diaken Dashorst: “Je komt ook verschrikkelijke dingen tegen. We gaan er elke week met de bakfiets op uit naar dak- en thuisloze verslaafden. Dan zie je dat er gebruikt wordt door mensen. Dat mensen door hun verslaving zichzelf zo ver kwijt zijn dat ze hun hele leven verwoesten. Dat is niet makkelijk om te zien.” Een van de gasten aan tafel vertelt dat hij verslaafd is. “Momenteel gaat eigenlijk al mijn geld op aan middelen. Het is fijn dat ik hier toch een warme maaltijd heb.” De maaltijden worden ter beschikking gesteld door de praktijkschool in Apeldoorn, waar leerlingen leren koken voor grote groepen. Met zorg worden de gehaktballen deze dag vervoerd, om te voorkomen dat ze als hamburger op de tafel eindigen. Het item brengt het allemaal in beeld. Elke maand wordt een nieuwe aflevering gepubliceerd (met uitzondering van augustus): * (juni) Barmhartigheid: De praktijk. Bekijk hier de video. * (juli) Barmhartigheid: De wetenschap * (september) Barmhartigheid: De Kerk * (oktober) Barmhartigheid: Barmhartigheid is… – Voor meer informatie over het heilig jaar van de barmhartigheid ga je naar: heiligjaarvandebarmhartigheid.nl. – Lees op katholiekleven.nl de bijzondere aanbeveling van mgr.Woorts bij de nieuwe, vierdelige documentaire over barmhartigheid

 Informatieavonden 1e H. Communie en H. Vormsel

Informatieavonden 1e H. Communie voor de ouders:

Maandag 26 september om 20.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel voor alle communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang Capelle

Dinsdag 27 september om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor alle communicanten uit Loon op Zand en De Moer

Mocht u verhinderd zijn dan kunt u bij de andere groep aansluiten.

Informatieavond H. Vormsel voor de ouders en Vormelingen:

Maandag 19 september om 19.00 uur in de Theresiaschool in Kaatsheuvel voor alle Vormelingen uit Loon Op Zand ,De Moer, Kaatsheuvel en Sprang Capelle.

 

6 juli 2016

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Vanaf zondag 3 juli is kerk St. Jan in de middag uren weer te bezichtigen. Er zijn mensen aanwezig die u indien nodig van informatie kunnen voorzien. Dit jaar verleent de Heemkundekring haar medewerking door in de kerk een tentoonstelling te verzorgen met beelden uit het vroegere “RIJKE ROOMSE LEVEN”

Openingstijden:

Op de zondagen na de Eucharistieviering van 12.15 uur – 17.00 uur
Maandag tot en met zaterdag: van 13.00 uur – 17.00 uur
De openingsperiode loopt van  zondag 3 juli tot en met zondag 28 augustus

Trots op onze kerken:

Omdat we als geloofsgemeenschap meer mensen  willen laten kennismaken met onze mooie kerken, is er in overleg met het bestuur op zaterdag 16 juli en zaterdag 20 augustus een fietstocht georganiseerd. Deze  voert langs de vier kerken in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. De kerken zijn open en er zijn mensen aanwezig die informatie kunnen geven. Tevens is er gelegenheid voor een kopje koffie, thee of een glaasje fris Deelname aan deze tocht is gratis en u kunt vanaf elke kerk vertrekken. In de kerk van uw vertrekpunt  vindt u  de routebeschrijving

Vakantierooster:

In het weekend van 16, 17 juli gaat een aangepast vieringrooster in. Vooral de kerken van de HH. Martelaren van Gorkum en St. Joachim uit De Moer krijgen hier mee te maken. Houdt u daarom de berichtgeving  in de  parochieberichten, weekbladen en parochie website goed in de gaten.

Column bisschop De Korte: Heilzame verwarring

Bisschop de Korte droeg op zaterdag 25 juni in Hilversum de titel Theoloog des Vaderlands over aan dr. Janneke Stegeman. Bij gelegenheid daarvan schreef de bisschop een column in het Nederlands Dagblad. In de column evalueert hij de wijze waarop hij in het afgelopen jaar aan de titel Theoloog des Vaderlands inhoud heeft gegeven.

HEILZAME VERWARRING

Zaterdag  25 juni werd in het gebouw van de EO in Hilversum de Theoloog des Vaderlands 2016 bekend gemaakt. Als titelhouder van het vorig jaar mocht ik de nieuwe theoloog de bijbehorende prijs overhandigen. Voor het eerst werd een vrouw gekozen. Het is dr. Janneke Stegeman uit Amsterdam. In het afgelopen jaar heb ik als Theoloog des Vaderlands de nodige mediacontacten gehad. Zij waren in mijn geval overigens nauw verbonden met de promotie van de sociale encycliek Laudato Si van paus Franciscus en mijn benoeming tot nieuwe bisschop van Den Bosch. Naar mijn inzicht heeft de Theoloog des Vaderlands een dubbele opdracht: een kerkelijke en een maatschappelijke.

Mensen van de Kerk Een christelijke theoloog helpt andere christenen bij het geloof door na te denken over de betekenis van de Heilige Schrift en de traditie van de Kerk. Niet voor niets luidt een klassieke definitie van theologie “geloof op zoek naar inzicht”. In een tijd van religieuze onzekerheid buiten én binnen de christelijke geloofsgemeenschap lijkt mij dat een opdracht met hoge prioriteit. Wat mij betreft gaat het dan om een concentratie op Gods openbaring aan het volk Israël met als hoogtepunt de komst van God onder ons in Jezus Christus. Dat immers het kloppende hart van het klassieke christelijke geloof. Mensen helpen te leven in verbondenheid met Christus vormt een uitdaging voor iedere theoloog maar heel bijzonder ook voor de Theoloog des Vaderlands. In het afgelopen jaar heb ik dat gedaan door menig interview en artikel en door de publicatie van het boek Geroepen tot hoop\

Bestaan van God Theologen zijn er om heilzame verwarring te stichten. Zij kunnen gelovigen uit hun burgerlijke comfortzone halen en confronteren met de vierkante kanten van het evangelie. Maar ik zie helaas dat theologen in onze tijd ook heilloze verwarring stichten met name over de vraag rond het bestaan van God. Natuurlijk bestaat God niet als een appeltaart zoals een populaire vrijzinnige theoloog met veel aplomb heeft verkondigd. Grote theologen als Augustinus, Thomas en Calvijn hebben geweten dat God altijd groter is dan ons denken en spreken. Als wij over God spreken gaat het immers over een werkelijkheid die de schepping en dus ook de taal overstijgt. Maar naar mijn diepste overtuiging in het onopgeefbaar om over de Bijbelse God te blijven spreken als een Gij die ons aanspreekt, troost én uitdaagt tot een antwoord. De Bijbelse God is de God van het verbond die mensen wil ontmoeten en oproept tot navolging van Christus

Mensen van goede wil Als Theoloog des Vaderlands heb ik geprobeerd de rijkdom van de christelijke traditie  over de rechtvaardige samenleving te vertalen, ook voor mensen ver buiten de christelijke kring. Ik heb in het afgelopen jaar in interviews en artikelen aandacht besteed aan de economische crisis, aan het vluchtelingenvraagstuk en het thema geweld. En dat altijd vanuit de centrale noties van het christelijk sociaal denken: het beschermen van de  menselijke waardigheid, het belang van solidariteit, de inzet voor het algemeen welzijn en de noodzaak van duurzaamheid. Zaterdag heb ik de titel  doorgegeven aan een jonge theologe. Voor zover ik heb begrepen behoort zij tot een andere theologische school dan ikzelf. Maar ik hoop en verwacht dat zij met grote passie, gevoed door het christelijk geloof, wil nadenken over God, wereld en mens in deze tijd.
Mgr. dr. Gerard de Korte Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Fietstocht langs de kerken van de Parochie H. Willibrord in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer.

Omdat we binnen de gemeente Loon op Zand beschikken over prachtige monumentale kerken, is er een fietstocht uitgezet langs deze kerken op de zaterdagen 16 juli en 20 augustus.

Bij en in elke kerk is wel wat bijzonders te zien. De fietstocht leidt langs deze kerken waar vrijwilligers aanwezig zijn die zorgen voor koffie, thee of een frisdrankje. Bovendien zal elke kerk zich op eigen wijze presenteren. Dit kan zijn middels een tentoonstelling, film/dia-beelden, rondleiding  e.d.

De fietstocht zelf is ongeveer 25 kilometer lang. Zij slingert door Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer en zelfs een stuk door de Loonse en Drunense duinen. Dus voor onze toeristen en misschien ook wel voor onze eigen inwoners, een leuke kennismaking met de dorpen van de gemeente Loon op Zand.

De tocht kan op vier plaatsen starten en is af te halen: in De Moer bij de kerk St. Joachim, in Loon op Zand bij de kerk St. Jans Onthoofding, in Kaatsheuvel bij de HH. Martelaren van Gorkumkerk en bij de St. Jan.

Er kan vanaf 12.00 uur gestart worden. Om 17.00 uur worden de kerken gesloten.
Aan deze tocht zijn geen kosten verbonden.

Kleding inzameling voor Roemenië

Parochie H. Willibrord (Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer) zamelt kleding in voor de allerarmsten in Oost Europa, in het bijzonder voor Roemenië. De kleding wordt door de parochie naar de Moeder Teresa Stichting in Ulft gestuurd.
Deze stichting zorgt voor verder transport naar Roemenië.

Dagelijks van 9.00 uur tot 19.30 uur (zomertijd) of van 9.00 uur tot 17.00 uur (wintertijd), kunt u nette (gewassen) kleding deponeren in het daarvoor bestemde luik , gelegen in de inrit, tussen de panden Hoofdstraat 28 en 30 in Kaatsheuvel.
Wilt u graag de kleding persoonlijk aan ons afgeven?
Dit kan op dinsdag van 9.00 uur tot 11.00 uur, bij het parochieel centrum, Hoofdstraat 34 in Kaatsheuvel.  (door de groene poort, de laatste deur aan de linkerkant)

Bij voorbaat hartelijk dank !
De kledingsorteergroep

Overledenen in de maanden april, mei, juni 2016

1 april          Hans van der Net                           68 jaar
12 april        Zus van der Linden – Marisaël      88 jaar
17 april        Ad van den Dries                          89 jaar
21 april        Jo Verboven – van Beek               84 jaar
21 april        Piet Adams                                    84 jaar
3 mei           Kees van Herpt                              86 jaar
27 mei         Jan Grootswagers                          82 jaar
29 mei         Ad van Gorkum                               79 jaar
19 juni         Maikel van Noije                             41 jaar
20 juni         Sina van Kuijk – van Broekhoven    88 jaar

Dopen in de  maanden april, mei, juni 2016

 8 mei            Charlize, dochter van Mark en Jessica Krauth – van de Pas
12 juni            Esmeé, dochter van Kevin en José Laros – Brouwers
12 juni            Glenn Jr., zoon van Glenn Meulesteen en Patty van der Rijk

Huwelijken in de maanden april, mei, juni 2016

22 april          Koen IJpelaar en Suzanne van Asten

Gouden huwelijken in de maanden april, mei, juni 2016

17 juni              Cees en Nelly Beerens – Bertens

Juni

29 juni 2016

Vakantietijd:

Binnenkort begint de vakantieperiode. Daarom zullen er soms wijzigingen zijn in het normale vieringenrooster. Houdt u de komende tijd de berichtgeving hierover goed in de gaten. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Zondag 3 juli

Op deze zondag wordt in de kerk Heiligen Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel om 09.30 uur het patroonsfeest gevierd. Daarom vindt u iets verder in dit artikel een stukje  over de geschiedenis van deze patroonheiligen.

Negentien Martelaren van Gorkum; † 1572. Feest 9 juli.

Adrianus van Hilvarenbeek, Andreas Wouters, Antonius van Hoornaar, Hieronymus van Weert, Nicolaas Pieck, Nicolaas Poppel, Cornelius van Wijk,Theodorus van der Eem,  Franciscus de Roye, Godfried van Duynen, Godfried van Mervel, Jacobus Lacobs, Joannes van Hoornaar, Joannes van Oisterwijk, Antonius van Weert, Leonardus van Veghel, Nicasius van Heeze, Petrus van Assche en Willehad van Denemarken.

Inleiding

In de vroege morgen van vrijdag 27 juni van datzelfde jaar gaf de stad Gorkum zich over aan de Geuzen onder voorwaarde dat allen – dus ook de geestelijken, die in de verdedigingswerken hun toevlucht hadden gezocht – een vrije aftocht zouden krijgen. De geuzen beloofden het, maar eenmaal in de stad waren zij hun beloften ten aanzien van de geestelijken vergeten. Zij hielden ze voorlopig in hechtenis: het ging om de beide pastoors van de grote Sint-Janskerk, enkele kanunniken en de franciscanen uit het klooster in de Arkelstraat. Van het begin af aan stond vast, dat zij naar het hoofdkwartier in Den Briel zouden worden overgebracht om daar te worden gehangen. Maar voor het zover was hadden zij nog een ware lijdensweg te gaan, die in heel veel opzichten leek op de lijdensweg van Jezus zelf. Waar ze maar konden onderwierpen de geuzen hun slachtoffers aan pesterijen, vernederingen of zelfs lichamelijk geweld.

Op maandag 30 juni werden er twee burgers terechtgesteld. De pastoor van de grote kerk, Leonardus van Veghel, werd uit de gevangenis gehaald om de twee slachtoffers bij te staan in hun laatste ogenblikken. Door dit gebeuren sloeg de stemming in de stad enigszins om ten gunste van de gevangenen. Daarom lieten de geuzen de pastoor op vrije voeten en bevalen hem om op 2 juli, het feest van Maria Visitatie, in de kerk een passende preek te houden. Ze hoopten, dat de goede man intussen zo geïntimideerd was door de behandeling van de laatste dagen, dat hij wel ten gunste van de nieuwe leer zou preken. Het tegendeel was waar. Voor een afgeladen kerk waarschuwde hij voor de leer en de handelwijze van de veroveraars. Onmiddellijk daarna kwam zijn zus Maria hem smeken mee te gaan naar zijn bejaarde moeder in Den Bosch, die ernstig ziek was. Ongemoeid verlieten zij de stad, staken de rivier over naar Woudrichem, maar aan de overkant werden ze achterhaald door woedende geuzen. Pastoor van Veghel werd weer bij de andere gevangenen gevoegd.

Intussen deden invloedrijke familieleden en kennissen pogingen hun dierbaren vrij te krijgen. Tevergeefs. Niet alleen, omdat de bezetters daar niet van wilden weten (of de losprijs moest wel uitzonderlijk hoog zijn, zoals in een enkel geval bleek!), maar ook omdat de gardiaan van de franciscanen zelf, Nicolaas Pieck, alle aanbiedingen rond zijn persoon van de hand wees. Zolang zijn medebroeders vastzaten, diende hij bij hen te zijn en nergens anders.

In de dagen die volgden, waren het Nicolaas Pieck en pastoor Leonardus van Veghel die het meeste te lijden hadden van de wrede spelletjes, die de geuzensoldaten zo nu en dan met hen kwamen spelen. Ook de ondergardiaan Hieronymus van Weert, die in de ogen van de geuzen met zijn forse, ronde gestalte het meest beantwoordde aan het gehate beeld van de smulpaap, moest het ontgelden.

Intussen was op 3 juli pastoor Joannes van Hoornaar aan de gevangenen toegevoegd. Toen de voltallige geestelijkheid van Gorkum eenmaal vastzat, had hij vanuit het vijf kilometer verderop gelegen Hoornaar de hoogstnodige taken overgenomen, zoals dopen en bedienen. Zo pendelde hij herhaaldelijk tussen Gorkum en zijn woonplaats heen en weer, totdat ook hij door de geuzen gegrepen was en bij de anderen gevoegd.

In de late avond van zaterdag 5 juli werden de geestelijken van hun bovenkleren ontdaan en in het ruim van een schuit gestopt, die hen naar Dordrecht zou brengen. Waarschijnlijk omdat dit allemaal lang niet erg genoeg was, werden ze onderweg overgeladen op een oude mosselschuit, waarvan het ruim stonk en glibberde van aangekoekte bedorven mosselen. Na een korte onderbreking op zondag in Dordrecht, waar de gevangen voor de zoveelste keer werden blootgesteld aan hoon en smaad van de bevolking, bereikten ze in de vroege ochtend van maandag 7 juli Den Briel.

Eenmaal uitgeladen moesten de gevangen een processie vormen, religieuze leideren zingen (die door de geuzen met rauwe kelen werden meegebruld) en rond een daar opgestelde galg lopen. Toen men er genoeg van had, werden ze in een kerker gestopt, waar het daglicht niet doordrong en die vochtig was van ongedierte en menselijke uitwerpselen.

Op dat moment bleek dat er nog andere priesters gevangen zaten: Andreas Wouters, de pastoor van Heinenoord, en twee norbertijnen: Adrianus van Hilvarenbeek en Jacobus Lacops. Zij behoorden tot het klooster van Middelburg en waren van daaruit gestationeerd in Monster om er de zielzorg voor hun rekening te nemen. Op slinkse wijze waren ze daar ’s nachts door rondschuimende geuzen uit de pastorie gelokt en meegetroond naar Den Briel. Onderweg hadden de intussen dorstig geworden geuzen aan vissers die op het punt stonden de zee op te gaan, gevraagd of ze hun pastoor wilden ruilen tegen een vat bier. Daar zagen de zeelui niets in.

De middag van de 7e juli werden allen aan een verhoor onderworpen. Ieder kreeg een laatste kans zijn geloof te verzaken en vrij man te worden. In de middag van de dag daarna, dinsdag 8 juli, werd in het bijzijn van aanvoerder Lumey een heus theologisch debat georganiseerd tussen enkelen van de gevangenen en twee predikanten van de nieuwe leer, van wie een zekere Andries Cornelissen het woord deed, terwijl zijn secondant, Cornelis Corstenz niet beter wist te doen dan telkens uit te roepen: “Hang ze toch op!”

Andries Cornelissen opent het dispuut en stelt voor te spreken over het zuivere woord van God, dat – zo voegt hij eraan toe – door de onware prediking en de bedorven uitleg van de papisten vervalst is.

Daarop vraagt Leonardus van Veghel: “En wat is dan het zuivere woord van God?”Andries antwoordt: “Het Oude en Nieuwe Testament.” Leonardus: “Wat verstaat u onder het Oude en Nieuwe Testament? Bedoelt u de geschriften die zo heten?”

Na een bevestiging van Andries vervolgt Leonardus: “Van wie hebt u de leer en de zekerheid ontvangen, dat de schriften van de beide testamenten het Woord van God zijn? Wie heeft u dit overgeleverd en welk bewijs kunt u hiervoor aanvoeren?”

En Nicolaas Pieck voegt er nog aan toe: “Neemt u het evangelie aan? Van wie hebt u dat dan ontvangen? Wie hebben u geleerd, dat het ene evangelie door de apostel Mattheus, het andere door Johannes geschreven is?”

Andries Cornelissen zwijgt, omdat hij heel goed beseft, dat zijn beide ondervragers hem in het nauw drijven. Omstanders beginnen zich ermee te bemoeien en vragen hun eigen Andries spottend of hij nu al het antwoord schuldig moet blijven. Met een ongelukkig gezicht merkt deze op: “U snapt toch wel waar zij heen willen? Zij willen mij laten zeggen dat het Woord Gods tot ons is gekomen door de overlevering van hun afgod, de anti-christ, de roomse paus. Doorziet u hun list dan niet?”

Leonardus van Veghel reageert: “Als wij over de Schriften willen disputeren, zoals u voorstelde, en als wij in het vervolg daaruit willen putten, dan moet toch eerst vaststaan, dat wat er in het Oude Testament vervat is, de heilige Schrift en het Woord van God is?”

Nu grijpen de omstanders in. Zij beseffen, dat hun predikanten verloren hebben.

Hieronymus van Weert wordt nog aan de tand gevoeld, evenals de twee norbertijnen en waarschijnlijk ook de onderpastoor Nicolaas Poppel. Maar allen getuigen standvastig van hun geloof. Daarmee is hun doodvonnis getekend. In de vroege morgen van 9 juli worden ze tot op het blote lijf uitgekleed en een voor een opgehangen.

DRINGEND GEVRAAGD; hulp koster / kosteres kerk HH. Martelaren van Gorkum

Het parochiebestuur kijkt al een half jaar uit naar een assistent koster om samen met Pieter Kemmeren de taak/deeltaak van het kosterschap op zich te nemen. Pieter wordt daarbij nogal eens bijgestaan door zijn echtgenote. Helaas zijn wij nog niet geslaagd in het vinden van een nieuwe koster(es).

De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en deze werd en wordt nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap. Wie voelt zich geroepen om deze mooie en dankbare taak op zich te nemen en met hart en ziel zijn of haar schouders onder deze mooie taak te zetten. Het kosterschap is een omvangrijk en belangrijk werk ten dienste van de parochiegemeenschap en ten dienste van God. Een koster maakt niet alleen de deur van de kerk open, of steekt de kaarsen aan en zorgt dat de verwarming brandt; er is een veelvoud van taken mogen worden verricht. Op de eerste plaats vraagt het een grote bereidwilligheid om beschikbaar èn bereikbaar te zijn. Denk maar aan de voorbereidingen voor de weekendvieringen, de Hoogfeesten, zoals o.a. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, maar ook de huwelijken, jubilea, dopen en uitvaarten en wat daar nog aan onverwachte zaken kan bijkomen. Wees niet te bang om u aan te melden, want als er een kostersgroepje is, al zijn het 2 personen, dan worden de taken verlicht en kunnen er afspraken worden gemaakt wie wanneer kostert. Wij hopen dat er zich nog een kandidaat of kandidaten melden, man of vrouw die willen meehelpen de vieringen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum goed te kunnen verzorgen. Namens het Parochiebestuur heel hartelijk dank.

U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. 0416 361215

Pastoor Luijckx

22 juni 2016

“Zieken te Gast”

Bezoekers en de mensen van de werkgroep Bezoekdienst kunnen terug kijken op een mooie sfeervolle eucharistieviering met de mogelijkheid om het sacrament van de zieken te ontvangen en na afloop een gezellig samen zijn. Vooraf aan de viering hoorde ik iemand zeggen de zalving hoef ik niet want ik ga nog niet dood, toch bleek even later dat men van mening veranderd was. De goede uitleg van pastoor Luijckx is daar zeker debet aangeweest. Een mevrouw merkte op het eind van het samenzijn: Ik ben nog niet zolang terug in Kaatsheuvel op aandringen van mijn kinderen ben ik op de uitnodiging ingegaan en nu heb ik zo gezellige zitten buurten met oude bekenden, ik heb genoten. Kijk dat is een opsteker voor de mensen van de werkgroep. Zij hebben  samen met hulp van het kostersechtpaar en enkele “sterke vrijwilligers zich erg ingespannen om deze middag te doen slagen wat hen duidelijk gelukt is. Graag willen zij deze traditie voortzetten met hulp van….? Hebt u soms nog wat tijd vrij en ook zin om deze groep te komen ondersteunen? U hulp zou heel goed van pas komen. Schroom niet en laat het ons weten via het parochiesecretariaat telefoon 0416 361215 of het parochieel centrum telefoon 0416 272515

Vakantietijd:

Binnenkort begint de vakantieperiode. Daarom zullen er soms wijzigingen zijn in het normale vieringenrooster. Houdt u de komende tijd de berichtgeving hierover goed in de gaten. We proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

 Bezoek Mgr. De Korte aan dekenaat Heusden–Waalwijk–Zaltbommel

 Vrijdag 3 juni bracht monseigneur De Korte een bezoek aan het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel. De zesde dag in de rondgang van de bisschop door de dekenaten van ons bisdom. Een waardevolle dag die door alle deelnemers bijzonder gewaardeerd werd.

Het ochtendprogramma stond in het kader van de kennismaking met de teams van de verscheidene parochies. Priesters, diakens, pastoraal werkers en pastoraal assistenten togen daarvoor naar het parochiecentrum in Waalwijk.De bisschop benutte deze tijd voor verscheidene individuele kennismakingsgesprekken met de mensen werkzaam en meewerkend in het pastoraat; dit werd zeer gewaardeerd. Dit gedeelte van de dag werd afgesloten met het gezamenlijke middaggebed in de kerk.

Inmiddels waren in de vroege middag vier religieuzen naar het parochiecentrum gekomen voor een ontmoeting met de bisschop.

Vervolgens had de bisschop in de Waalwijkse pastorie een gesprek met de deken over de situatie in het dekenaat.

In de vroege avond was er in het parochiecentrum een ontmoeting met bestuursdelegaties van de parochies in het dekenaat. Deze ontmoeting stond in het kader van de materiële situatie van de parochies en de parochie-fusies. De bisschop bood een luisterend oor voor de mooie zaken die in de parochies worden gerealiseerd, maar ook voor de moeilijkheden die de bestuurders tegenkomen Al met al kijkt eenieder met waardering en voldoening terug op deze eerste ontmoeting en ziet de toekomstige samenwerking dan ook met vertrouwen tegemoet.

Heilige Petrus en Paulus  Feestdag 29 juni

Datum: woensdag 29 juni Op dit hoogfeest herdenkt de kathollieke kerk de marteldood van de apostelen Petrus en Paulus. Petrus Simon, een visser uit Galilea, was een van de eerste volgelingen van Jezus van Nazareth. Hij kreeg van hem de bijnaam Petrus, afgeleid van het Griekse woord Petra dat ‘Rots’ betekent. Christus zei tegen Simon nadat hij Jezus had erkend als de Zoon van God: “Gij zijt Petrus en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de sleutels van het Rijk der Hemelen geven en wat gij zult binden op aarde, zal ook in de hemel gebonden zijn en wat gij zult ontbinden op aarde zal ook in de hemel ontbonden zijn.” (Matteüs evangelie 16: 18.19) Na de Verrijzenis was Petrus, de eerste der apostelen, leider van de christengemeente in het Heilig Land. Op latere leeftijd vertrok hij naar Rome. Daar stierf hij waarschijnlijk in het jaar 64 of 67 de kruisdood. Volgens een overlevering stierf hij in het Circus van Nero op de Vaticaanse heuvel. Petrus voelde zich niet waardig om op dezelfde wijze als zijn voorganger te sterven en verkoos daarom met zijn hoofd naar beneden aan het kruishout vastgespijkerd te worden. Petrus wordt gezien als de stichter en eerste leider van de katholieke kerk en zijn opvolgers, de pausen, zijn de sleutelbewaarders. Petrus was reeds in Jeruzalem een vooraanstaand verdediger van het Christelijk geloof. Zijn oorspronkelijke naam is Simon en hij leefde in Kafarnaüm (Israël) waar hij als visser zijn brood verdiende. “En gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik Mijn kerk bouwen.” Petrus wordt door Jezus benoemd tot eerste opvolger en hoofd van de Kerk. Hij werd een vurig prediker en ondernam veel missiereizen naar Antiochië en Klein-Azie en tenslotte naar Rome ten tijde van keizer Nero. Rome was het centrum van de toenmalige wereld en Petrus wilde van hieruit het geloof in de Verrezen Christus aan de mensheid verkondigen. Nero wilde dit verhinderen en liet Petrus gevangen nemen en hem ter dood veroordelen. Petrus onderging de uitspraak gelaten en het enige wat hij vroeg, was om niet zoals zijn Heer te mogen sterven, maar omgekeerd. (Hij had Jezus tijdens zijn gevangenneming, driemaal verloochend). Petrus stierf in het jaar 67 in het Romeinse circus de kruisdood. Patroon van: de pausen, slagers, glazeniers, ruitenzetters, meubelmakers, horlogemakers, slotenmakers, smeden, loodgieters, pottenbakkers, metselaars, steenbakkers, nettenmakers, steenhouwers, vissers, visverkopers, schippers, schipbreukelingen, boetelingen, de belijders, de maagden. Patroon tegen: diefstal, slangenbeten, hondsdolheid, koorts, bezetenheid, voetkwalen. Paulus Saul was eerst Farizeeër en christenvervolger. Na zijn bekering tot het christendom werd hij door het college van de Twaalf Apostelen erkend als nieuwe apostel. Het was zijn missie om Christus aan de niet-joden te verkondigen. In Jeruzalem werd hij wegens ‘godslastering’ door het Sanhedrin ter dood veroordeeld. Omdat hij Romeins burger was beriep hij zich op zijn recht om bij de Keizer in hoger beroep te gaan. In Rome kreeg hij verlof op zichzelf te wonen met een soldaat die hem bewaakte. In zijn huis ontving hij de leiders van de joodse gemeenten en verkondigde hen het christelijk evangelie. Uiteindelijk werd hij tijdens de christenvervolging onder Nero in de kerker geworpen en vervolgens aan de Via Ostia door het zwaard onthoofd. Afkomstig uit een joodse familie uit Zuid Turkije was Saulus, zijn oorspronkelijke naam, geneutraliseerd als Romeins staatsburger. Hij kreeg een opleiding in tempelschool te Jeruzalem en was als jood streng van leer en overtuigd christenvervolger. Na drie jaar van inkeer kwam hij terug in Jeruzalem, maar nu ontweken de christenen hem angstvallig omdat ze niet geloven konden dat deze voormalige christenvervolger nu een discipel geworden was. De weg voor de missiereizen en bekering lag nu open. Saulus veranderde zijn naam in Paulus (de Geringe). Op een van zijn reizen is hij in Griekenland gearresteerd en overgebracht naar Rome om daar terecht gesteld worden. Als Romeins staatsburger werd hij onthoofd door het zwaard. Naar men zegt werd op dezelfde 29 juni ook Petrus berecht.

Alternatieve activiteiten in  onze kerkgebouwen

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over plannen om van onze kerkgebouwen een ruimer gebruik te maken, dan uitsluitend voor religie-doeleinden, om te voorkomen, dat deze monumentale gebouwen het grootste deel van de tijd niet gebruikt worden en mede daardoor dreigen te verpauperen. Bovendien hopen wij, dat met deze niet-religieuze activiteiten meer mensen met onze kerk vertrouwd raken en mogelijk toch wat meer belangstelling krijgen voor de R.K. kerk.

Inmiddels is met een aantal vrijwilligers een commissie in het leven geroepen, die dit soort activiteiten gaan organiseren, en die hierbij kunnen rekenen op de steun van het parochiebestuur. De commissie zal opereren onder de naam van “Commissie Cultuur en Activiteiten”, ofwel afgekort: ”Commissie C en A”.

Een aantal activiteiten zijn intussen al geregeld en een aantal zijn nog in onderzoek. Op 30 april j.l. was er in de St. Jan in Kaatsheuvel een “Koningsconcert” van het Chr. Gemengd Koor “Hallelujah” uit Werkendam met een orgelrecital van hun dirigent/organist J. Kazen. Vooral dit orgelspel op ons monumentale Vollebregt-orgel is bij het helaas wat geringe aantal bezoekers zeer in de smaak gevallen. In het vervolg zullen wij aan dit soort activiteiten grotere bekendheid geven, zodat u dit niet meer uit onwetendheid hoeft te missen.

Voor de komende zomermaanden juli en augustus is de openstelling van de kerk in de Hoofdstraat van Kaatsheuvel weer geregeld en zijn weer voldoende vrijwilligers bereid gevonden om tijdens openstelling de belangstellenden van informatie te voorzien. Dit jaar hebben wij ons tevens van de medewerking van de Heemkundekring kunnen verzekeren. Deze zullen tijdens de openstelling een tentoonstelling organiseren met beelden uit het vroegere “Rijke Roomse Leven”. Dit zal vooral voor de eigen inwoners een feest van herkenning worden en het is een mooie gelegenheid om op een wat minder mooie vakantiedag aan uw kinderen of kleinkinderen te laten zien, hoe het er vroeger aan toe ging. Tijdens de openstelling zullen er ook regelmatig orgelconcerten worden gegeven, en dit zal op het openstellingsbord worden aangegeven. Mede daardoor verwachten wij weer, zoals andere jaren, een ruime belangstelling van campinggasten en andere vakantiegangers.

Op de Zaterdagen 16 juli en 20 augustus zal een fietstocht worden georganiseerd, die u langs alle kerken van onze parochie voert. Deze kerken zullen dan ook alle vier zijn opengesteld en kunnen vrij bezichtigd worden, waarbij vrijwilligers toelichting kunnen geven. U heeft vanuit elke kerk de mogelijkheid om met de fietstocht te starten, zodat iedereen een startpunt kan kiezen, dat zo dicht mogelijk bij zijn verblijfplaats ligt.

Op wat langere termijn is ook al een aantal activiteiten geregeld. Op 11 december zal door het Heusdens Mannenkoor een Advents/Kerstconcert worden verzorgd in de St.Janskerk in Kaatsheuvel. Tevens zal daarbij de sopraan Hanny van Huygevoort acte de présence geven. Bij velen van U zal bekend zijn, en u heeft dat onlangs nog in Elshout kunnen beluisteren, dat een optreden van het Heusdens Mannenkoor garant staat voor een stijlvolle muzikale ervaring en al helemaal met een soliste als Hanny van Huygevoort.

Op dezelfde dag zal in de kerk van St. Jan in LOZ. een kerstconcert te beluisteren zijn van het bij velen van U bekende “NEVA-Ensemble”.  Dit is een groep van 5 professionele zangers uit Rusland, die voornamelijk Russisch-Orthodoxe en Byzantijnse gezangen ten gehore brengen. De entree voor dit concert is gratis, maar na afloop wordt wel gecollecteerd, simpelweg omdat deze mensen met deze concerten hun brood moeten verdienen.

Ditzelfde ensemble zal op 11 januari 2017 een Nieuwjaarsconcert verzorgen in de kerk van de Berndijk. Deze schitterende kerk leent zich door zijn grootte en sfeer bij uitstek voor een dergelijk concert. Dit belooft echt iets moois te worden.

Zoals ook andere jaren zal vanaf half december de meer dan 150 jaar oude Oostenrijkse Kerststal in de St. Jan in Kaatsheuvel worden opgebouwd, tegen een nieuw schitterend door vrijwilligers gemaakt decor. De openstelling van de kerk voor bezichtiging zal op veler verzoek dit jaar aanzienlijk langer zijn.

Tenslotte vermelden wij nog, dat de commissie C en A. momenteel in bespreking is over een aantal activiteiten van hoog cultureel niveau, waarmee we zeker een groot aantal bezoekers naar onze kerken zullen trekken, en waardoor als neveneffect onze gemeente in culturele zin duidelijk op de kaart gezet wordt. Hierover later meer.

15 juni 2016

Pinksteractie 2016
Tussen Pasen en Pinksteren stond ‘Geloven in de ander’ centraal. Met elkaar hebben we ons geloof in de missionarissen en missionair werkers laten blijken. Namens hen danken wij u voor uw onmisbare steun.

Gezinsviering  Loon op Zand/Kaatsheuvel
De laatste gezinsviering van dit schooljaar vindt plaats in het weekend van 25 en 26 juni.
Het thema is: JEZUS VRAAGT: KOM VOLG ME.
Kinderen kunnen tijdens de viering meehelpen door een kaarsje te dragen of een stukje tekst te lezen.
Tijd en plaats van de viering:
Zaterdagavond  25 juni 19.00 uur kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Zondagmorgen  26 juni 11.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Beste kinderen en ouders/verzorgers,
Ben je wel eens ergens bang voor?
Wat moet je dan?
Je mag in je gebed Jezus zeggen dat je bang bent.
Wij mogen gerust met onze angst naar Jezus toe gaan.
En in de komende viering kun je komen luisteren en hoor je:
je mag Jezus blijven volgen en in Hem geloven.
Wil je graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen?
Dat kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.
Stuur voor 20 juni a.s. een mailtje met:
Je naam en taak erop naar: angela.van.brunschot@home.nl
Voor Kaatsheuvel zijn de uitnodigingen verstuurd en de aanmelding sloot op 14 juni.

102 Pelgrims uit het bisdom ‘op weg’ naar de WJD in Krakau

Zondag 29 mei j.l. kwamen jongeren uit het gehele bisdom samen om de eerste stap te zetten op weg naar de Wereldjongerendagen in Krakau. In het Toverbaltheater in Beneden-Leeuwen zetten zij samen een mooie en goede stap in deze reis

Deze zomer zullen van 18 juli tot en met 2 augustus 102 jonge pelgrims mee naar de Wereldjongerendagen in Krakau gaan met de reis stap naar de a/Ander, welke georganiseerd wordt door het bisdom Den Bosch. Na een lange reis zullen de jongeren de eerste week doorbrengen in het gastbisdom Bielsko-Zywiec. Ze zullen daar onder andere Auschwitz bezoeken, de natuur en cultuur verkennen en aan de slag gaan met het thema barmhartigheid. Paus Franciscus heeft aan deze 31e Wereldjongerendagen het thema ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ meegegeven. Het reisthema ‘Stap naar de a/Ander’ sluit hier naadloos bij aan

De tweede week van de reis zullen de jongeren, samen met Mgr. Mutsaerts, de Wereldjongerendagen in Krakau gaan beleven. Miljoenen jongeren komen samen in deze mooie stad om elkaar te ontmoeten en samen geloof te vieren. Hoogepunten van deze week zullen zijn de openingsviering, de aankomst van de Paus, de kruisweg en het slotweekend met een avondwake, nacht onder de sterrenhemel én de afsluitende eucharistieviering waarin Paus Franciscus zal voorgaan. Voor alle Nederlandse pelgrims is er op woensdag, donderdag en vrijdag een programma, waar verschillende bisschoppen catechese zullen geven.

Zo’n geweldige en indrukwekkende reis kan niet zonder goede voorbereiding. Afgelopen zondag hebben de jongeren daarom samen de eerste stap gezet in het Toverbaltheater. Het Toverbaltheater is een uniek theater waar jongeren met een beperking samen theater maken. De dag startte met een voorstelling waarin samen met muziek en theater een verhaal verteld werd over hoe we zelf keuzes maken en kunnen kiezen welke stap we zetten. Vervolgens waren er workshops in muziek, theater, kostuum en koken,  zodat alle jongeren uiteindelijk zelf mee konden doen in de voorstelling. Het was een bijzondere dag waarin ontmoeting centraal stond en de deelnemers elkaar op een spontane manier konden leren kennen. De dag werd afgesloten met een eucharistieviering in de kerk van Beneden-Leeuwen. De stap naar de a/Ander is deze dag zeker gezet!

 • De komende tijd gaan de jongeren op weg naar de Wereldjongerendagen in Krakau nog meerdere stappen zetten. U kunt hen volgen voorafgaand en tijdens de Wereldjongerendagen op de Facebook-pagina Jong Bisdom Den Bosch of op deze website.

Hoe gaan we om met geweldsteksten in de bijbel en in de koran?

2-06-2016

In het jodendom, het christendom en de islam zijn er verschillende interpretaties van teksten uit de bijbel en de koran. Dat geldt zeker ook voor die teksten die gaan over geweld. Veel pastores worstelen met deze geweldsteksten en vragen zich af hoe ze die moeten interpreteren en kunnen uitleggen aan hun parochianen en gemeenteleden.

De Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken organiseerde er een studiebijeenkomst over op 1 juni in Utrecht. Zo’n veertig belangstellenden kwamen er op af. Rabbijn Raphael Evers schetste de problematiek van oorlog en vrede vanuit het jodendom in een historisch perspectief. Het Hebreeuwse woord voor vrede is ‘sjalom’, dat perfect betekent. In de joodse traditie staat dit begrip van perfecte harmonie centraal. Het jodendom is niettemin geen onvoorwaardelijke pacifistische religie. De wereldvrede is een ideaal, dat pas in de tijd van de Masjie’ach haalbaar is. Evers: “We maken een geestelijke groei door die ons in ieder tijdperk onder steeds veranderende omstandigheden weer voor nieuwe uitdagingen stelt. En hierbij richten we onze ogen op onze Vader in de Hemel en bidden wij voor de spoedige komst van het Messiaanse vredesrijk.” De Rooms-Katholieke exegeet en priester Ron van den Hout zei dat het thema ‘geweld’ in het Nieuwe Testament vooral een hermeneutisch probleem is. Je moet de teksten lezen in eenheid met de gehele Schrift. Ook moet je rekening houden met de overlevering van heel de Kerk en met de analogie van het geloof. Het gaat volgens Van den Hout om de bereidheid de bijbel, goddelijk geïnspireerd, ook als een boek van mensen te accepteren. Van den Hout: “Het is aanstootgevend als geweld een fase is in de heilsgeschiedenis. Maar kijken we naar Sint Paulus. Hij heeft voor zijn bekering met geweld de eerste christenen vervolgd. Na zijn bekering is hij niet meer gewelddadig, omdat hij het kruis heeft leren zien. Paulus bekeert zich van het zwaard tot het woord.” Yaser Ellethy van de Vrije Universiteit te Amsterdam legde uit dat je een concrete tekst altijd vanuit een historische setting moet lezen waarin het geopenbaard is. Ook moet je kijken naar de context van de koran en interpreteren vanuit het Arabisch. Daarbij komt het principe van het naskh (het opheffen van de interpretatie van een vers door de introductie van een nieuw vers) en het muhkam (het aangeven dat een vers zo helder is, dat het als een vast voorschrift kan gelden); daarnaast bestaat er zoiets als mutashabih (een vers dat juist onhelder is en discussie blijft oproepen). Sahiron Syamsuddin van de Islamitische Staatsuniversiteit in Yogyakarta liet zien dat radicale moslims de koranverzen over geweld misverstaan omdat ze deze verzen op hetzelfde niveau plaatsen als de verzen over vrede. Hij benadrukte dat de geweldsteksten vaak ten onrechte letterlijk worden verstaan en dat hun tekstuele en historische context buiten beschouwing wordt gelaten. De mensen die IS verdedigen baseren zich op andere teksten dan zij die de mainstream van de islam vertegenwoordigen. Ze zien het zwaard-vers (Sura 9, vers 5) als normerend voor de omgang met niet-gelovigen, terwijl gematigde moslims zich laten inspireren door de teksten over vrede en tolerantie. Een ander voorbeeld gaf Ellethy: de Jordaanse piloot die voor het oog van de wereld door IS werd verbrand. De extremisten beriepen zich op een tekst waarin iemand gestraft wordt met de maat waarmee hij zelf onrecht heeft gepleegd. Omdat de piloot vele mensen vermoordde met zijn bommenwerper was de verbranding volgens hen een logische straf. Het ging bij de geciteerde tekst echter om een situatie in Mekka waar Mohammed op reageerde. Een dergelijke tekst kun je niet losmaken van die oorspronkelijke situatie.
Berry van Oers, secretaris van de Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting

8 juni 2016

Zieken te Gast

In onze parochie wordt de jaarlijkse “Zieken te Gast” dag gehouden op dinsdagmiddag 14 juni.
Om 14.00 uur begint de H. Eucharistieviering, die wordt gecelebreerd door pastoor Luijckx
Tijdens deze viering kunnen zij die dit wensen het sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Na afloop is er koffie/ thee met een versnapering, gevolgd door een drankje en een hapje. Ook uw begeleider is van harte welkom.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Corrie van Dongen telefoon 0416 274863 of Rina Dingemans telefoon 0416 27 34 79
Aanmelden kan ook via het parochiesecretariaat telefoon 0416 361215 (bereikbaar op    werkdagen van 08.45 uur tot 12.15 uur)
of bij het parochieel centrum te Kaatsheuvel. 0416 272515. (bereikbaar op werkdagen: 09.30 uur tot 11.30 uur)
Aanmeldingen waren mogelijk tot dinsdag 7 juni as.

Op dinsdagavond 14 juni is er dan geen Eucharistieviering in verband met “Zieken te Gast” dag in de kerk St. Jan.

Nieuws vanuit de werkgroep activiteiten.

Zoals reeds eerder aangekondigd gaat binnen onze parochie een werkgroep aan de slag om onze kerkgebouwen meer bekend te maken.
Daarvoor organiseert de groep  activiteiten zoals: concerten, lezingen, fietstocht en het af en toe openstellen van de kerken buiten de tijden van de erediensten om.
Deze groep is samengesteld uit vertegenwoordigers van al onze parochiekerken en iemand van het parochiebestuur.
Website bij videokanaal Nederlandse bisschoppen Katholiekleven.nl online
30-05-2016
Nadat in januari al de eerste video’s op YouTube werden gepubliceerd en een Facebookpagina werd ingericht, is op vrijdag 27 mei ook de website www.katholiekleven.nl online gegaan. Katholiekleven.nl is het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen. Katholiekleven.nl heeft nu ruim 450 volgers op YouTube en iets meer dan 700 volgers op Facebook. Er zijn inmiddels 40 filmpjes geplaatst.

De filmpjes worden gemaakt in diverse rubrieken. Katholiekleven.nl is multimediaal. De website plaatst ook foto’s in een slider met citaten van paus Franciscus over het heilig jaar van de barmhartigheid. Daarnaast is er een fotorubriek ‘De Werken Van’. Een fotograaf maakt daarin reportages over mensen uit de verschillende bisdommen die hun geloof actief vormgeven door naastenliefde en werken van barmhartigheid. Katholiekleven.nl start in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. In dit eerste jaar is het thema barmhartigheid belangrijk in de programmering. De redactie hoopt dat veel mensen willen meewerken aan katholiekleven.nl. Dat kan al door een bericht te liken en te delen op Facebook. Het kan ook door een gift. De redactie wil ruimte geven voor betrokkenheid. Daarom was er op 7 mei een ‘meet & greet’ met Facebookvolgers van katholiekleven.nl en konden voorafgaand aan de opnames voor de documentaire over barmhartigheid volgers via Facebook vragen doorgeven voor de experts die werden geïnterviewd. Lees verder op: www.katholiekleven.nl/nieuws/start-website/ Of ga naar: www.katholiekleven.nl

Sinds de start in januari heeft het videoplatform KatholiekLeven.nl meerdere YouTubeproducties verzorgd. Daar is nu de website www.katholiekleven.nl bijgekomen.

Katholiekleven.nl heeft 453 abonnees op YouTube en iets meer dan 700 volgers op Facebook. Er zijn 40 filmpjes geplaatst. Bij de lancering van het videoplatform in januari werden de filmpjes gemiddeld 1.232 keer bekeken. Die aantallen zijn nu gemiddeld 145 views (april 2016) en 216 views (mei 2016) per filmpje. In totaal zijn alle filmpjes bij elkaar ruim 17.000x bekeken.

De filmpjes worden gemaakt in diverse rubrieken, zoals ‘De Boodschap’. Daarin wordt wekelijks een video geplaatst over de evangelielezing van de zondag. ‘Ik Geloof’ is een rubriek met korte geloofsportretten. Via de perschefs van de bisdommen heeft katholiekleven.nl mensen gesproken met een mooi geloofsverhaal en die op een bijzondere manier hun geloof actief vormgeven. Daarnaast is gefilmd op de VNB-dag in januari en op de Inspiratiedag van Kansfonds in april. Zo zijn we nog veel meer bijzondere mensen en geloofsverhalen op het spoor gekomen. Die brengen we in de loop van het jaar in beeld. Globaal wordt om de week een nieuw filmpje geüpload.

Op de website katholiekleven.nl staat een interview met coördinatrice Daphne van Roosendaal.

We hebben na januari nog even moeten wachten op de site… “Dat klopt. De website gaat online vier maanden nadat de eerste filmpjes op YouTube verschenen. De bisschoppen was toegezegd dat het project in januari zou starten, omdat toen officieel een einde kwam aan Omroep RKK. De website was  nog niet klaar, de eerste filmpjes waren al wel gemaakt. Bovendien was 24 januari een mooie startdatum. Het is de feestdag van de heilige Franciscus van Sales, de patroonheilige van de katholieke journalistiek. Er was veel interesse van de media en mensen hebben die eerste dagen meteen flink naar de filmpjes gekeken. Daarna zakten de ‘kijkcijfers’ wat terug. De website kan daar nu weer een goede impuls aan geven.”

Op welke manier gaat de website een impuls geven? “Doordat alle filmpjes overzichtelijk bij elkaar staan. Ze zijn ingedeeld in verschillende rubrieken en je kunt makkelijk van het ene filmpje naar het andere bladeren. Ook zijn de video’s voorzien van korte beschrijvingen. Nu de website online is, kan ook echt reclame worden gemaakt voor ‘www.katholiekleven.nl’. Via de bisdommen wordt de komende maanden een papieren nieuwsbrief verspreid. Met de nieuwe website is er nu een makkelijk adres waar mensen naartoe kunnen om te zien wat er aan nieuws is. Het mag dus vaste prik worden om regelmatig de site te bezoeken. Via de site kun je je bovendien abonneren op een digitale nieuwsbrief. Je ontvangt dan elke maand een mail met de nieuwste items. Je kunt katholiekleven.nl natuurlijk ook volgen op YouTube en Facebook.

Waarom Bewust Katholiek?

Bewust Katholiek maakt zeven filmpjes over de sacramenten. De filmpjes zijn informatief, dagen uit tot nadenken en helpen (jonge) katholieken hun geloof beter onder woorden te brengen. Video’s van Bewust Katholiek zijn vrijgegeven onder de volgende licentie: Video’s van Bewust Katholiek zijn in licentie gegeven volgens een Creative Commons: Naamsvermelding-Niet Commercieel-Geen Afgeleide Werken 4.0 Internationaal-licentie..

Dit betekent dat u de video’s onbeperkt en gratis mag gebruiken in onder meer uw parochie, jongerengroep of catecheseproject. Let op, u mag de video’s niet bewerken en/of er geld aan verdienen. Als u een video deelt, vermeld dan de website erbij: www.bewustkatholiek.nl.

Bewust Katholiek wil jonge katholieken op een vernieuwende manier vertellen over waar het in de kern in het geloof over gaat. Via internetfilmpjes willen we het katholieke gedachtegoed toegankelijk maken voor jongeren. Zo kunnen zij (her)ontdekken wat het geloof in hun eigen leven kan betekenen. We werken met vragen die ook echt aan pastores, diakens en pastoraal werkers worden gesteld. Vragen die aan de basis liggen van ons katholieke geloof.

Meer kennis: De filmpjes geven jongeren meer kennis over het geloof.
Uitdaging: Het daagt hen uit om na te denken over waar het in de kern in de Kerk om gaat
Verwoorden: en de filmpjes helpen mensen om hun geloof beter te verwoorden. We willen katholieken helpen om bewust katholiek te zijn.

1 juni 2016

Zieken te Gast

In onze parochie wordt de jaarlijkse “Zieken te Gast” gehouden op dinsdagmiddag 14 juni.Om 14.00 uur begint de H. Eucharistieviering, die wordt gecelebreerd door pastoor Luijckx.
Tijdens deze viering kunnen zij die dit wensen het sacrament van de Ziekenzalving ontvangen. Na afloop is er koffie/ thee met een versnapering, gevolgd door een drankje en een hapje. Ook uw begeleider is van harte welkom.
Uw kunt zich hiervoor opgeven bij Corrie van Dongen telefoon 0416 274863 of Rina Dingemans telefoon 0416 27 34 79
Aanmelden kan ook via het parochiesecretariaat telefoon 0416 361215 of via het parochieel centrum te Kaatsheuvel. 0416 272515.
(bereikbaar op werkdagen: 09.30 u-11.30 u)
Aanmeldingen zijn mogelijk tot dinsdag 7 juni as.

Priesterwijding Pieter Zimmermann en Gideon van Meeteren

Een week na de installatie van bisschop de Korte was er wederom een plechtigheid in de Sint Jan. Op zaterdag 21 mei om 10.30 uur werden Gideon van Meeteren en Pieter Zimmermann door handoplegging en gebed tot priester gewijd door bisschop De Korte. De kern van de priesterwijding is de handoplegging van de bisschop in stilte en het wijdingsgebed. Daardoor wordt aan de wijdeling de gave van de heilige Geest gegeven voor zijn ambt als priester. De volgende woorden in het wijdingsgebed zijn van wezenlijk belang: ‘Wij bidden U, almachtige Vader, verleen uw dienaren hier de waardigheid van het priesterschap, vernieuw in hun binnenste de Geest van heiligheid, opdat zij het ambt op zich nemen dat zij van U, God, ontvangen, en dat in rangorde het tweede is opdat zij door hun voorbeeldig gedrag de goede levenswandel voorhouden’. Tezamen met de bisschop leggen de aanwezige priesters de handen op bij de kandidaat als een teken van zijn opname in de priesterschaar. Het is ook een uitdrukking van dezelfde geest die zij met elkaar delen. Terwijl de handen worden opgelegd, bidden de gelovigen in stilte; aan het wijdingsgebed nemen zij deel door ernaar te luisteren, het te bevestigen en te besluiten door de acclamatie ‘Amen’ aan het slot

Moeder Teresa: ‘Armoede is vrijheid voor ons’ auteur: Ciska de Wit

Paus Franciscus erkende in december 2015 een tweede wonder dat aan Moeder Teresa wordt toegeschreven. Daarmee staat de weg open voor haar heiligverklaring, die waarschijnlijk in september zal plaatsvinden. Iedereen kent de frêle vrouw die voor de armen van Calcutta zorgde en zo velen inspireerde. Maar wie was zij en wat zette haar aan om de allerarmsten te dienen?

Op een mooie zomerdag in 1910 werd in een welgesteld gezin in Albanië een dochter geboren. Een dag later lieten de trotse ouders Agnes Gonxha dopen en het meisje groeide zorgeloos op in het warme gezin. Daar kwam bruusk een einde aan toen kleine Agnes acht was en haar vader plots stierf. Haar moeder stond er nu alleen voor en werkte hard om de eindjes aan elkaar te knopen. Het gezin had het financieel een stuk minder, maar aan liefde ontbrak het hun niet.

Hardwerkend en barmhartig

Geïnspireerd door de liefdevolle opvoeding van haar moeder en door verhalen over missionarissen in Bengalen, trok Agnes in 1928, amper 18, naar het klooster van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto in Dublin. Ze liet alles achter, haar bezittingen, haar vaderland, haar naam, haar familie. Ze zou hen nooit meer zien. Maar in Dublin ontving ze ook veel. Ze kwam terecht in een nieuwe familie en kreeg een nieuwe naam: zuster Teresa, naar haar grote voorbeeld, Theresia van Lisieux.

Toen zuster Teresa het Engels onder de knie had, werd ze uitgezonden naar Calcutta. Zuster Teresa’s droom kwam uit: ze was een missiezuster in Bengalen. Onder haar medezusters kreeg ze al snel de naam hardwerkend en barmhartig te zijn. Aan het klooster was een meisjesschool verbonden, waar dochters uit rijke gezinnen les volgden. Zuster Teresa onderwees er enthousiast aardrijkskunde en werd zelfs directeur van de school. Ze genoot van het werk en het leven in gemeenschap, maar werd getroffen door de armoede buiten het klooster.

Een roeping binnen een roeping

In september 1946, tijdens een treinreis op weg naar haar jaarlijkse retraite, ontving zuster Teresa opnieuw een roeping. ‘Een roeping binnen mijn roeping’ zou ze er later zelf over zeggen. Ze wilde ook de armen Gods liefde tonen door een gemeenschap te beginnen die de allerarmsten onder hen bij zou staan. In de zomer van 1948 kreeg zuster Teresa toestemming om deze gemeenschap op te richten. Ze kleedde zich in een witte sari met blauwe boord en liet opnieuw alles achter. Ze bezat enkel nog vijf roepie en de sari die ze om had.

Zuster Teresa ging elke ochtend naar de eucharistie en trok daarna, met een rozenkrans in de hand, naar de sloppenwijken van Calcutta. Ze verpleegde de zieken, leerde moeders hoe ze hun kinderen goed konden verzorgen en stond stervenden bij. Het duurde niet lang voor enkele voormalige studentes zich bij haar aansloten. De gemeenschap groeide en samen dienden ze de allerarmsten.

Ga naar huis en hou van je familie

Op 7 oktober 1950 werden de Missionarissen van Naastenliefde erkend door het aartsbisdom van Calcutta en werd zuster Teresa Moeder Teresa. De zusters werkten hard en leefden eenvoudig. Net zo sober als de armen. Op de vraag of materialisme een probleem was, zei Moeder Teresa: ‘Hoe meer je hebt, hoe meer het bezit neemt van jou en hoe minder je geeft. Maar hoe minder je hebt, hoe vrijer je bent. Armoede is vrijheid voor ons. Het is geen versterving of straf. Het is vreugdevolle vrijheid. Er is hier geen televisie, er zijn geen extra’s of leuke spulletjes. Dit is de enige ventilator in huis en we gebruiken hem enkel voor de gasten, zelfs als het snikheet is. Maar we zijn perfect gelukkig.’

Om de stervenden een waardig levenseinde te geven, stichtte Moeder Teresa een ‘huis voor de stervenden’. Het werd het eerste van vele. De nood was groot. De orde groeide snel en verbreidde zich over India en daarna over de hele wereld. Bovendien werden er ook broeder- en lekenordes gesticht. Het werk van de kleine zuster uit Albanië inspireerde velen en Moeder Teresa ontving talloze prijzen, waaronder zelfs de Nobelprijs voor de Vrede. Ze weigerde het feestbanket dat voor haar gehouden zou worden en vroeg om het budget, ongeveer 175 000 euro, in plaats daarvan aan de armen te geven. Toen de organisatoren haar bij het overhandigen van de prijs vroegen hoe ze de wereldvrede konden promoten, antwoordde ze: ‘Ga naar huis en hou van je familie.’

Moeder Teresa stierf op 5 september 1997. Haar enige bezittingen waren een emmer en twee sari’s. Ze zorgde niet enkel voor wie niets hadden, maar leefde ook als een van hen. In 2003, amper zes jaar na haar dood, werd ze zalig verklaard. Nu ook haar tweede wonder erkend is, staat niets de heiligverklaring in september van dit jaar in de weg.

Mei

25 mei 2016

Communievieringen

Op zondag 29 mei zullen kinderen uit Loon op Zand en uit De Moer voor de eerste keer de heilige Communie ontvangen. Dit gaat gebeuren in de kerk St.Jans Onthoofding in de Eucharistieviering van half tien

Het zijn: Lotte, Britt, Jim, Maura, Suus, Tess, Milan, Lorenzo, Brenda, Jens, Jasper, Amber, Luuk, Malika,  Janne, Jeromy , Jamy, Kris.

Als parochie gemeenschap willen we deze kinderen en hun ouders/verzorgers hartelijk feliciteren en een heel fijn Communiefeest toewensen. Tevens  zouden we als gemeenschap alle communicanten graag verwelkomen  in de zondagvieringen.

Tijdens de  maandelijkse gezinsvieringen kunnen zij als ze dat willen actief mee helpen door een stukje tekst te lezen of een taakje uit te voeren in de Eucahristieviering.

 Zaterdag 14 mei is Mgr. dr. Gerard De Korte geïnstalleerd als nieuwe bisschop van ’s-Hertogenbosch. Tegelijkertijd is er ook afscheid genomen van Mgr. drs. A. Hurkmans

 Tijdens de installatieviering in de Sint Jan waren 1500 genodigden aanwezig. De volledige Nederlandse bisschoppenconferentie was present alsook een aantal bisschoppen uit België en Duitsland. Van andere kerken waren aanwezig bisschop Hein van de Evangelisch Lutherse Kerk van Kurhessen-Waldeck; aartsbisschop Joris Vercammen van de Oudkatholieke Kerk en dr. Arjen Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Meer dan 250 priesters, diakens en pastoraal werkers liepen mee in de stoet. In de kathedraal waren ook wereldlijke gezagsdragers zoals de voormalig premier van Agt, oud minister Ruding en de commissaris van de Koning in Noord Brabant, dr. W. v.d. Donk. Vele burgemeesters uit het bisdom waren aanwezig, waaronder burgemeester Rombouts van Den Bosch. Verder een groot aantal vertegenwoordigers van parochies en andere geledingen van het bisdom

Homilie bisschop De Korte (ligt ook ter inzage achter in de kerken) In zijn preek, gebaseerd op de lezingen van de heilige van de dag, de apostel Mattias, noemde bisschop de Korte zijn eerste en voornaamste taak getuige te zijn van de levende Christus. Hij verwees naar twee voorgangers. Allereerst bisschop Bekkers, die precies 50 jaar geleden vanuit de Sint Jan naar zijn laatste rustplaats werd gebracht. Voor veel Bossche katholieken, zo zei bisschop De Korte, is Mgr. Bekkers symbool van een hartelijke en gastvrije Kerk. De nieuwe bisschop roemde ook de grote inzet van zijn directe voorganger, Mgr. Hurkmans. Vele jaren heeft hij zijn beste krachten gegeven voor de priesteropleiding en het bisdom.

Bisschop De Korte riep de Bossche katholieken op iedere onvruchtbare verdeeldheid achter zich te laten. Het katholieke huis is groot er is ruimte voor eerdere accenten en verschillende vormen van spiritualiteit. Maar de diepste reden om de verdeeldheid te overwinnen levert het evangelie: niet wij hebben Christus gekozen maar Hij heeft ons gekozen. Als Christus ons heeft aanvaard, wie zijn wij dan dat wij elkaar niet zouden aanvaarden.

De nieuwe bisschop riep de katholieken van zijn bisdom op de verantwoordelijkheid van hun doopsel te erkennen. Het zijn “de jaren van de waarheid”.  De huidige Kerk kent veel ouderen en relatief weinig jongeren. Voor de toekomst van de Kerk is het belangrijk dat katholieken niet alleen voldoende middelen voor hun geloofsgemeenschappen bijeen brengen maar ook hun talenten inzetten voor de opbouw van de Kerk

Mgr. De Korte bracht de grote betekenis van de religieuzen in herinnering. Veel religieuzen hebben hun thuisbasis binnen het bisdom. Zij hebben een grote rol gespeeld bij de emancipatie van de katholieken, met name op het terrein van het onderwijs en de ziekenzorg. De nieuwe bisschop bood de huidige religieuzen aan om op een hartelijke wijze samen te werken

In zijn preek noemde bisschop de Korte ook het belang van goede oecumenische samenwerking. Juist nu is het belangrijk dat christenen van verschillende tradities elkaar zoeken en vinden om op een geloofwaardige wijze leerling van Christus te zijn.

Tot slot verwees de nieuwe bisschop naar de grote rol van Maria in het leven van veel katholieken. Alleen al in de kathedraal van Den Bosch worden per jaar honderdduizenden lichtjes bij haar aangestoken. Even zovele gebeden komen zo via Maria bij God

Woord Mgr. Hurkmans Aan het einde van de viering sprak Mgr. Hurkmans een dankwoord  waarin hij terugblikte op zijn werkzame leven in ’s-Hertogenbosch: Achtentwintig jaar lang stond hij in de dienst van de leiding. Dat waren hele mooie jaren waar bisschop Hurkmans dankbaar op terugkijkt, maar ook hele zware jaren in een Kerk en samenleving die grote veranderingen ondergaat. Steeds bleef Mgr. Hurkmans in de spanning staan en bleef trouw aan het in dienst staan van de eenheid

Mgr. Hurkmans sloot af met een wens aan de nieuwe bisschop en het bisdom: Weet dat u aan elkaar gegeven bent om de Heer te verkondigen en om daarin te groeien in geluk. Dat wens ik allen toe

KRO-columns Leo Fijen gebundeld

Hilversum (KRO-NCRV) 11 mei 2016 – De beste columns van Leo Fijen, die hij onder meer schreef voor KRO Magazine, zijn door uitgeverij Ten Have gebundeld in het boek Alles wat me dierbaar is.

“Ik ben het liefst bij mensen en op plekken waar niets te verhullen valt: bij kleinkinderen, rond geboorte en sterven, in het verpleeghuis en op mijn kamer in kloosters en abdijen. Daar valt niets te verbergen en te verliezen, daar is het vermoeden van God tastbaar. Daar nader ik het grote geheim in kleine verhalen. Ik leef van die inspiratie en ik werd er aangemoedigd om ook los te laten”, aldus Fijen over de rode draad in de bundel.

Leo Fijen is eindverantwoordelijk voor levensbeschouwelijke en journalistieke programma’s bij KRO-NCRV. Daarnaast schrijft hij columns voor onder meer KRO Magazine en is hij journalist en auteur van spirituele boeken. In de zomer wordt hij directeur van de rooms-katholieke uitgeverij Adveniat in Baarn.

Katholiek Leven

Nederlanders die willen weten hoe je het katholieke geloof in het leven van alledag kunt toepassen, kunnen terecht op de website KatholiekLeven.nl . Mediapriester Roderick Vonhogen spreekt van een “katholieke doe-het-zelf-gids”. Vonhőgen beheerde al de populaire podcastsite catholicinsider.com. Met katholiekleven.nl wil hij de Nederlander beter vertrouwd maken met de katholieke “lifestyle”. Alle mogelijke onderwerpen komen aan de orde

18 mei 2016

Communievieringen

Op zondag 22 mei zullen kinderen uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle  voor de eerste keer de heilige Hostie ontvangen
Dit gaat gebeuren in de kerk St.Jan in de H. Eucharistievieringen.

Zondag 09.30 uur
Van de groep HH. Martelaren van Gorkom zijn dat: Tijs, Daan, Jan, Ashley, Timm, Linsey, Dani, Tygo, Lars, Kyano, Kenjy, Rutger, Puk, Luc, Storm, Raizy

Zondag 11.30 uur
Van de groep St, Jan zijn dat: Tess, Ties, Quinten, Ise, Jona, Danique, Zara, Sanne, Yenthe, Lieve, Joni, Moritz, Sylvano, Beau, Juul, Victor, Maartje, Floris, Wim, Lindsey

Als parochie gemeenschap willen we deze kinderen en hun ouders, verzorgers hartelijk feliciteren en een heel fijn feest toewensen. Tevens  zouden we als gemeenschap alle communicanten graag verwelkomen  in de zondagvieringen.
Tijdens de  maandelijkse gezinsvieringen kunnen zij als ze dat willen actief mee helpen door een stukje tekst te lezen of een taakje uit te voeren.

Vooraankondiging “zieken en ouderen te gast.” middag.

Dinsdag 14 juni wordt er door de bezoekdienst van onze parochie H. Willibrord weer de jaarlijkse “zieken te gast middag “georganiseerd. Op deze middag  is iedereen die belangstelling heeft welkom maar de aandacht gaat vooral uit naar: langdurig zieken en  ouderen.
De middag begint met een eucharistieviering waar bi,j, als men dit wil, de ziekenzalving kan worden ontvangen. Het  gemengd koor van de St. Jan uit Kaatsheuvel luistert de viering op.
De middag wordt besloten met een gezellig samenzijn waarbij een drankje en een hapje niet zullen ontbreken. In verband met het laatste, willen we u vragen om u voor 7 juni aan te melden.
De mensen die bekend zijn bij de bezoekgroep krijgen een aanmeldingsformulier thuis. Voor nieuwe bezoekers komen er aanmeldingsformulieren achter in de kerken te liggen

.Bisschoppen ontmoeten ChristenUnie

Maandag 25 april vond in het bisschopshuis aan de Maliebaan in Utrecht een ontmoeting plaats tussen delegaties van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de ChristenUnie. In een gemoedelijke sfeer werd over actuele onderwerpen gesproken, zoals de vluchtelingenproblematiek, maar ook enkele medische ethische vraagstukken kwamen voor het voetlicht.
De Partijvoorzitter van de ChristenUnie, Piet Adema, lichtte de bisschoppen in over de belangrijke stap die het partijcongres van juni 2015 heeft gezet met het oog op verbreding van de achterban. De drie formulieren van eenheid, waarnaar voorheen werd verwezen in de grondslag van de ChristenUnie, hebben een andere plek gekregen. Ze worden nu in een preambule bij de grondslag genoemd als een bron van politieke wijsheid, naast bijvoorbeeld de werken van kerkvader Augustinus. In de grondslag werd de belijdenis van Nicea-Constantinopel opgenomen. ‘We wilden dat er geen belemmeringen voor het lidmaatschap zijn voor mensen die oprecht Christus willen volgen en de genoemde belijdenisgeschriften werden door een aantal christenen als belemmering gezien.’ Deze aanpassing van de grondslag werd breed gesteund in de partij. Op het partijcongres stemde 95 procent voor. Kardinaal Eijk noemde meerdere thema’s waar zowel ChristenUnie als de Rooms-Katholieke Kerk grote aandacht voor hebben: de milieuproblematiek, het doorgeschoten marktdenken, de toenemende robotisering en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid Hij wijst erop dat Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato si’ aandacht vraagt ook van politici voor een benadering van de diverse uitdagingen waar we mee worden geconfronteerd in hun onderlinge samenhang: ‘Paus Franciscus pleit in Laudato si’ voor een integrale ecologie, een benadering van de milieuproblematiek niet alleen vanuit de natuurwetenschappelijke en technische aspecten ervan, maar vanuit het perspectief van de sociale gerechtigheid.’ Al eerder is de ChristenUnie het gesprek hierover aangegaan met bisschop De Korte, die de eerste presentatie van de ‘groene encycliek’ tijdens een persconferentie namens de Nederlandse bisschoppen heeft verzorgd. Ook over het thema vluchtelingen is uitgebreid gesproken. De bisschoppen onderstreepten hoe belangrijk het is dat aan christelijke vluchtelingen de vrijheid en de mogelijkheid wordt geboden ook in de opvangcentra hun geloof te belijden. Bij hun plaatsing zou ook rekening moeten worden gehouden met de mogelijkheid dat zij zich in de regio waar zij terecht komen, aan kunnen sluiten bij een geloofsgemeenschap. Dit is uiteraard belangrijk voor alle vluchtelingen maar christenen zijn vaak gevlucht juist omdat ze in het land van herkomst om hun geloof werden vervolgd. Zij ervaren dan de in Nederland opgelegde neutraliteit in AZC’s vaak ook als bedreigend. De bisschoppen verwezen in het gesprek over de vluchtelingen ook naar hun bisschoppelijke brief, die met Kerstmis vorig jaar uitkwam: ‘Herbergzaam Nederland’. Het Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber vroeg aandacht voor de discussie over de invoering van de Non Invasieve Prenatale Test (NIPT), waarmee het ongeboren kind tijdens de zwangerschap onder meer kan worden gescreend op het Downsyndroom. De ChristenUnie komt op voor het recht om geboren te worden van mensen met onder meer Downsyndroom, maar botst daarbij op de tegenpartij die het accent legt op de keuzevrijheid voor de ouders. Hoewel ook niet-christenen zich achter het standpunt van de ChristenUnie hebben geschaard, heeft de ChristenUnie moeite om haar standpunt in de Tweede Kamer voor het voetlicht te krijgen. ‘De Katholieke Kerk staat voor de beschermwaardigheid van het leven vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood’, zei kardinaal Eijk. ‘Als er geen mensen met een beperking meer mogen zijn in onze samenleving, halen we ook de naastenliefde er uit

Mediapriester Vonhögen start #BloemenVoorDePaus

Mediapriester Roderick Vonhögen wil paus Franciscus bedanken voor zijn open houding. Daarom is de bekende mediapriester de actie #bloemenvoordepaus gestart. Wij vroegen de priester naar zijn beweegredenen.
Pastor Roderick, waarom dit initiatief #Bloemenvoordepaus? Roderick Vonhögen: ‘Paus Franciscus is ongekend populair. En het mooie is dat er dankzij hem ook echt iets aan het veranderen is in ons land. Ik ben voor mijn TV programma al een paar weken allerlei bijzondere projecten aan het filmen waar dat zichtbaar wordt. Van de Franciscustafel voor daklozen in Apeldoorn en de Laudato Si’-keuken van de Franciscanen in Stoutenburg tot een enthousiaste parochiesynode in Wijhe en het vernieuwende internetpastoraat van de Jezuïeten: het zijn als het ware de bloemen van de nieuwe lente die deze paus op gang brengt. Vandaar ontstond het idee om die bloemen letterlijk terug te geven aan paus Franciscus: door bloemenselfies met de hashtag #bloemenvoordepaus.’

Een selfie is een zelfportret, vaak gemaakt met een webcam of smartphone. Soms met een metalen stok, de ‘selfiestick’. Hoeveel ‘bloemenselfies’ voor de paus zijn er tot nu toe binnen? Roderick Vonhögen: ‘De actie is nog maar pas bezig en moet nog op stoom komen. En de uitdaging is om ook de oudere katholieken mee te nemen met zo’n social media actie. Ik heb nu een handjevol selfies, maar ik hoop dat het er veel meer worden. Deze paus verdient het!’

Wanneer bezoek je de paus? Wordt dat een persoonlijke audiëntie? Roderick Vonhögen: ‘Ik ga in de tweede helft van mei naar Rome, maar of ik de paus ook persoonlijk de bloemen kan overhandigen weet ik nog niet. Misschien lukt het bij een audiëntie. Maar zeker weet je dat natuurlijk nooit. Hoe groter de bos bloemenselfies, hoe meer kans! In ieder geval kan de paus ze zelf straks op Instagram, Facebook en Twitter vinden door gewoon te zoeken op #bloemenvoordepaus. Ik hoop dat dat de komende weken veel zoekresultaten gaat opleveren!’

11 mei 2016

Vrijwilligers van onze parochie.

Ook dit jaar heeft het onze koning behaagd enkele van onze vrijwilligers te verrassen met een koninklijke onderscheiding. Het blijkt maar weer eens dat het vrijwilligerswerk in onze parochie erg gewaardeerd wordt, ook door vele mensen rondom onze parochie. Vanaf deze plaats dan nog eens een keer een hartelijke felicitatie voor Mevrouw Els Molenschot, Mevrouw Gerda Verboven en Mijnheer Henk van den Hout.

Wat is Pinksteren?

Het is al bijna 2000 jaar geleden gebeurd en nog steeds praten we over Jezus. Vandaag is het Pinksteren. De dag waarna het verhaal van Jezus de wereld in ging. Lees hier de geschiedenis van Pinksteren.

Jezus shockeerde zijn vrienden keer op keer. Nadat Jezus naar zijn Vader in de hemel was gegaan, bleven zijn vrienden bij elkaar. Elke dag kwamen ze bij elkaar om te bidden. Op één van die dagen begon er ineens een enorm harde wind te waaien. Je hoorde het door het hele huis heen. Maar ze voelden helemaal  geen wind. Het geluid was er wel, maar niet de gevolgen van een windvlaag. Wat er wel kwam was een soort van vuurvlammen. Het waren niet echte vlammen, maar het leek er wel op. Met dat de wind verder waaide verspreiden de vuurvlammen zich op de hoofden van de mensen in het huis. De mensen bij wie dit gebeurde begonnen hardop te praten in talen die ze niet kenden of geleerd hadden. Ze spraken zo hard dat mensen buiten het huis hun konden horen. Wat moet dat een bijzonder geluid zijn geweest, zoveel talen door elkaar heen.

Uit allerlei landen waren er mensen naar Jeruzalem gekomen om feest te vieren. Iedereen werd natuurlijk ontzettend nieuwsgierig naar wat daar binnen gebeurde. Tot hun stomme verbazing hoorden ze allemaal hun eigen taal! Iedereen stond op z’n kop ‘what the freak gebeurt hier?!’ Sommigen vroegen zich af waarom dit gebeurde terwijl anderen dachten dat iedereen hartstikke dronken was. Petrus, één van de vrienden van Jezus, merkte dit. Hij herinnerde zich iets wat iemand lang geleden al voorspeld had. Petrus ging voor de groep mensen staan en begon uit te leggen wat er gebeurde. Hij zei: ‘Deze mensen zijn niet dronken.  Wat hier gebeurt is al een paar honderd jaar terug voorspelt door de profeet Joël. De Heilige Geest, de Geest van God, zou komen en uitgestort worden over de mensen. Dat is wat hier gebeurt’. Ongeveer 3000 mensen geloofden hem na zijn verhaal. Vanaf deze dag vertellen de mensen het verhaal van Jezus over de hele wereld. Precies zoals Jezus gezegd heeft met hemelvaart.

Dit is al bijna 2000 jaar geleden gebeurt en nog steeds praten we over Jezus. Vandaag is het Pinksteren. De dag waarna het verhaal van Jezus de wereld in ging. Hoe hoorde jij het eerst over Jezus?

WAT IS DE KERN VAN HET GELOOF?
God is mens geworden
De kern van het christelijk geloof is dat God mens is geworden. Zozeer heeft God de mensen liefgehad dat Hij zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd, lezen we dan ook in het Evangelie van Johannes (3,16). Op een bepaald moment in de geschiedenis, op een bepaalde plaats op aarde is Jezus geboren. Het Woord van God is vlees geworden, zo verwoordt Johannes het (1,14). We vieren deze menswording van Gods Zoon met Kerstmis.

Hij is verrezen
Jezus verzamelde een groep leerlingen om zich heen, verrichte genezingen, sprak over zijn verhouding met zijn Vader in de hemel en verkondigde het rijk van God. Omdat Hij zich uitgaf voor Gods Zoon beschouwden sommige joodse leiders Hem als bedreigend voor het geloof in de enige God. Hij werd opgepakt en gekruisigd. Toen Jezus na zijn sterven uit de dood verrees en aan zijn leerlingen verscheen, begrepen zijn volgelingen steeds meer dat Hij werkelijk de Zoon van God was. Jezus’ verrijzenis vieren we met Pasen.

Heilige Geest
In de eerste veertig dagen na zijn dood verscheen Hij nog verschillende malen. Toen keerde Jezus terug naar zijn Vader in de hemel: Hij steeg op naar de hemel (Hemelvaart). Maar Hij beloofde een Helper te sturen. Tien dagen later daalde deze Helper, de heilige Geest, over de leerlingen neer (Pinksteren).

Kerk
Deze wonderbaarlijke ervaring maakte van de eerste christenen een hechte gemeenschap van mensen die het avondmaal vierden zoals Jezus met zijn leerlingen had gedaan (de Kerk), en die aan heel de wereld Jezus’ boodschap (het goede nieuws, Evangelie) gingen verkondigen.

Verdere verwijzingen
De manier waarop de Kerkgemeenschap het geloof viert, wordt liturgie genoemd. Dit gebeurt op de eerste plaats in de viering van de Eucharistie, maar ook door middel van andere handelingen die tot gemeenschap met Christus leiden, sacramenten genoemd. Catechese is het woord voor geloofsonderricht. Een uitleg van het geloof en de leer van de Kerk is onder meer te vinden in de Catechismus van de katholieke kerk, maar ook in bijvoorbeeld de encyclieken van de pausen. Zo geeft de encycliek Caritas in veritate van Benedictus XVI een verdieping aan de sociale leer van de Kerk. Het Evangelie heeft christenen van alle tijden altijd geïnspireerd tot het doen van ‘werken van barmhartigheid’. Dit heeft in de loop van de eeuwen geleid tot het ontstaan van de zorg voor armen, zieken en wezen. In de christelijke terminologie wordt dit wel diaconie genoemd. In de loop van de eeuwen is het tot scheuringen binnen de Kerkgemeenschap gekomen. Vooral in de laatste decennia wordt er hard gewerkt aan het herstel van de eenheid van alle christenen, ook wel oecumene geheten. Van 1963 tot 1965 vond in Rome het Tweede Vaticaans Concilie plaats, een vergadering van alle bisschoppen uit de hele wereld met de paus. Een van de belangrijke uitkomsten van deze kerkvergadering was de beslissing te werken aan de dialoog met het jodendom en met andere godsdiensten.

4 mei 2016

Hemelvaartsdag

Voor christenen is deze dag meer dan alleen maar een welkome vakantiedag midden in de week. Het is 40 dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zondag valt betekent dit dat Hemelvaartsdag altijd een donderdag zal zijn. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is. Maar er is nog meer dat een christen op deze dag wil vieren.

Het is de 40ste dag na Pasen. Met Pasen is Jezus Christus, Zoon van God, verrezen uit de doden. Hij leeft, is niet meer dood. Vervolgens verschijnt Hij vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen Hem aan het “breken van het brood” (de Eucharistie) en door wat Hij de leerlingen vertelt.

Daarvan staan voorbeelden in het Evangelie, het boek waarin de Blijde Boodschap van Christus staat opgeschreven:

Het Emmaus-verhaal is zo’n beetje een van de meest bekende van deze verhalen.  (zoals beschreven in het Evangelie volgens Lucas, één van de leerlingen van Jezus, hfd. 24, versen 13 – 35)Zo ook het verhaal van de ongelovige Thomas: pas wanneer hij, nadat Christus verrezen is, de wonden van Jezus (door de kruisiging en de doorboring van zijn zijde) kan aanraken wil hij geloven. (in het Evangelie, zoals de Apostel Johannes het opgeschreven heeft, hfd. 20, versen 19 – 31)

 Week van de Nederlandsemissionaris

Pinksteractie 7 t/m 15 mei 2016

Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. Soms hebben zij echter wel steun nodig. Daarom organiseren we van 7 tot en met 15 mei de Pinksteractie in Nederlandse parochies om geld in te zamelen voor hun belangrijke werk.

U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies allemaal achter onze missionarissen staan.

Als parochie vragen we u vriendelijk om deze actie te steunen door uw bijdrage in de collecteschaal tijdens de Eucharistieviering of door gebruik te maken  van het overschrijfformulier die u in de folder vindt

Eerste Communie vieringen in onze parochie

Op zondag 22 mei zijn er in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel twee Eerste Communievieringen.
De groep van de HH. Martelaren van Gorkum om 09.30 uur en de groep St. Jan om 11.30 uur.

Op zondag 29 mei is er een Eerste Communieviering om 09.30 uur in de kerk St. Jans Onthoofding

Nieuwe vertaling Onze Vader wordt komende Advent ingevoerd

De Nederlandse Bisschoppenconferentie maakt bekend dat de nieuwe vertaling van het Onze Vader de komende Advent wordt ingevoerd. Dat betekent dat met ingang van 27 november 2016 de nieuwe versie van het Onze Vader zal worden gebruikt in de liturgie. De Nederlandse bisschoppen voeren deze vertaling tegelijktijdig in met de Belgische bisschoppen.

Decennia lang bleek het niet mogelijk om tot een gezamenlijke tekst van het Onze Vader te komen voor het Nederlandse taalgebied. Dankzij een gezamenlijke commissie (Commissio mixta), van Nederland en Vlaanderen voor de nieuwe vertalingen van meerdere liturgische teksten, is er nu wel een aangepaste versie van het Gebed des Heren. Daaraan hebben zowel de Nederlandse en Belgische Bisschoppenconferenties, alsook de Romeinse Congregatie voor de Eredienst hun goedkeuring verleend. “De bisschoppen begrijpen dat het niet gemakkelijk is voor sommige gelovigen van de oude vertrouwde versie van het Onze Vader over te gaan naar de nieuwe vertaling. Een gelijkaardige moeilijkheid deed zich ook voor, toen bij het verschijnen van het Altaarmissaal in 1979 vertrouwde teksten werden vervangen door andere formuleringen in de eucharistie. Maar uiteindelijk is ook toen een snelle gewenning mogelijk gebleken. Het is mooi en verheugend dat Nederland en Vlaanderen nu dezelfde tekst van het Onze Vader kunnen gaan bidden”, aldus mgr. Liesen, de referent voor Liturgie namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Geplastificeerde gebedskaartjes met de nieuwe vertaling van het Onze Vader zijn beschikbaar via de Nationale Raad voor Liturgie. De NRL zal van de herziene vertaling van het Onze Vader bovendien enkele toonzettingen beschikbaar stellen, die na de vakantieperiode (zomer) van dit jaar al kunnen worden ingestudeerd door de zangkoren. De aangepaste vertaling van het Gebed des Heren luidt: “Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade.”

Paus Franciscus spreekt Nederlanders toe op Nederlandse dag in Rome

Op dinsdag 15 november 2016 wordt in Rome een Nederlandse Dag georganiseerd. Meerdere Nederlandse bisdommen, op initiatief van het bisdom ’s-Hertogenbosch, en katholieke organisaties zijn in die week op bedevaart in Rome om de afsluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid bij te wonen. Na afloop van de gezamenlijke eucharistieviering op 15 november in de Sint-Pieter, waarin kardinaal Eijk hoofdcelebrant zal zijn en de overige aanwezige Nederlandse bisschoppen concelebreren, zal paus Franciscus de bedevaartgangers persoonlijk toespreken

De Nederlandse dag is een initiatief van VNB en het VKMO – Katholiek netwerk.In het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid organiseren zij reisinitiatieven voor individuen, groepen en maatschappelijke organisaties. Reizen die in het teken staan van de verdieping van het christelijk geloof en de kennismaking met Rome als het centrum van de Wereldkerk met als hoogtepunt de Nederlandse Dag op 15 november. Ook de bisdommen Utrecht, Den Bosch en Roermond organiseren in deze week bedevaarten naar Rome. Het bisdom Breda nodigt mensen uit zich aan te sluiten bij de bedevaart die de VNB organiseert. De bisdommen hebben zich van harte aangesloten bij het initiatief voor de Nederlandse Dag, waar naar verwachting meer dan 1000 Nederlanders aanwezig zullen zijn.

Kardinaal Eijk heeft namens alle Nederlandse bedevaartgangers aan paus Franciscus het verzoek voorgelegd om hoofdcelebrant te zijn in de Eucharistieviering op de Nederlandse Dag in Rome. Dit bleek niet mogelijk te zijn, maar wel kwam het verheugende bericht dat de Paus in de gelegenheid en van harte bereid is om de Nederlanders na afloop van de Heilige Mis toe te spreken. Kardinaal Eijk: ‘We zijn bijzonder blij en dankbaar met de toezegging van de paus om ons in Rome te willen toespreken. Dit geeft ons een speciale en extra reden om er naar uit te zien. Ik hoop dat nu nog meer gelovigen zich bij de verschillende bedevaarten vanuit Nederland aansluiten, om allen te samen de stadhouder van Christus op aarde te ontmoeten Volg het nieuws over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid en verdere berichtgeving over de Nederlandse dag op de site van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Op woensdag 25 mei wordt er een informatieavond georganiseerd om 19.30 uur in het Sint Janscentrum (Papenhulst 4) om iedereen de kans te geven kennis te nemen van belangrijke informatie over deze bijzondere bedevaart en de Nederlandse Dag in Rome op dinsdag 15 november. Mgr. De Korte heeft aangegeven graag aanwezig te zijn bij deze informatieavond en ook dat hij zal deelnemen aan de bedevaart. Mogelijk worden parochianen hierdoor extra gestimuleerd om met het bisdom en de nieuwe bisschop op bedevaart te gaan naar Rome.  Iedereen is van harte uitgenodigd om mee op bedevaart te gaan naar Rome in het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

 U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst op woensdag 25 mei. Vriendelijk verzoek u aan te melden bij het bisdom ’s-Hertogenbosch via mevr. A. van der Els: avdels@bisdomdenbosch.nl

Wereld Jongeren Dagen 2016: Krakau

Dit jaar worden in Krakau in Polen de Wereld Jongerendagen georganiseerd.
Van 18 juli tot en met 2 augustus gaat er een groep jongeren vanuit het
Bisdom ’s-Hertogenbosch samen op weg om deze grootste bijeenkomst van
katholieke jongeren wereldwijd mee te gaan maken.

Inschrijven was mogelijk tot 1 mei 2016. Aanmeldingen die na de sluitingsdatum binnenkomen, worden op een wachtlijst geplaatst en op volgorde van binnenkomst, wanneer mogelijk, ingeschreven.
Ben jij 16 jaar of ouder en lijkt het je wel wat om met miljoenen andere jongeren en Paus Franciscus samen Eucharistie te vieren na een nacht geslapen te hebben in de open lucht?
Ben je geïnteresseerd om de prachtige oude stad Krakau en haar omgeving te ontdekken?
Lijkt het je wel wat om met leeftijdsgenoten twee weken op reis te zijn en op zoek te gaan naar de bron van je eigen geloof?
Of bent u zelf geen jongere meer maar kent u iemand in uw familie of vriendenkring die deze reis op het lijf geschreven zou zijn?
Informatie over de reis en inschrijving kunt u vinden in het portaal van de kerken van de
Parochie H. Willibrord e op de website van het Bisdom den Bosch.
Vragen over de WJD 2016 kunnen ook gesteld worden aan diaken Alexis Szejnoga
(die als begeleider meegaat naar Polen), bereikbaar via het secretariaat in Loon op Zand 0416-361215 of secretariaat@parochiewillibrord.nl.

April

26  april  2016

Sacrament van het H. Vormsel

Zondag 24 april vond er in de kerk Sint Jan te Kaatsheuvel de Vormselviering plaats.
Vicaris generaal R. v.d. Hout diende de volgende 22 kinderen het H. Vormsel toe:

Jade, Tijn, Kenrick , Mats, Samudrika, Lars, Max, Mika, Myrthe, Kyo,
Joris, Carlijn, Frederique, Stijn, Ike, Merle, Maaike, Monika, Dani, Fabienne, Stijn, Cas,

Als parochie gemeenschap H. Willibrord feliciteren we deze kinderen en hun ouders hartelijk.
We hopen dat zij  door dit sacrament en de voorbereiding hierop  gelovige mensen blijven en steun vinden in het geloof in Jezus Christus.

 Mgr. Hurkmans voorgedragen als nieuwe rector van de Kerk der Friezen

Mgr. A. Hurkmans is door de Nederlandse Bisschoppenconferentie voorgedragen als de nieuwe rector van de Friezenkerk te Rome. De benoeming tot rector van de Friezenkerk geschiedt door het bisdom Rome. Op dit moment zijn de Nederlandse bisschoppen hierover met het bisdom Rome in gesprek. Op deze manier wordt de benoeming van de opvolger van de huidige rector thans voorbereid en is van een formele benoeming op dit moment nog geen sprakeDe rector van de Friezenkerk heeft een pastorale taak voor Nederlandstalige pelgrims die in Rome de Friezenkerk bezoeken en ten behoeve van in de stad woonachtige Nederlandstalige katholieken. De huidige rector van de Friezenkerk is pater Tiemen Brouwer Mgr. A. Hurkmans blijft tot 14 mei de bisschop van ’s-Hertogenbosch. Op deze dag zal hij afscheid nemen als bisschop van ’s-Hertogenbosch. Mgr. De Korte volgt Mgr. Hurkmans op, die medio vorig jaar, vanwege zijn gezondheid aan de Heilige Vader om ontheffing van zijn ambt heeft gevraagd. Mgr. Hurkmans is blij dat hij nu, inmiddels in een goede gezondheid, aan de volgende fase van zijn leven kan beginnen.

Nieuw bisschopswapen bisschop De Korte

 Met de benoeming tot de zeventiende bisschop van ’s-Hertogenbosch is voor Mgr. dr. G.J.N. de Korte een nieuw bisschopswapen ontworpen.
Het bisschopswapen toont een gouden schild met daarop een arend of adelaar met geopende, naar boven gerichte vlucht, met een inktkoker in de snavel en om de kop een gouden aureool. De adelaar is het symbool van de H. Johannes Evangelist, patroon van het bisdom en de kathedraal. Dit gouden schild is gebaseerd op het wapen van het bisdom. Daarvoor een zilveren hartschild, beladen met een gegolfde balk van azuur en vergezeld van drie zuilen van sabel. Dit is het wapen van Vianen, de geboorteplaats van bisschop De Korte, met daarin een verwijzing naar Christus als bron van levend water (Johannes 4). Dit zilveren hartschild is de helft van het bisschopswapen van bisschop De Korte als bisschop van Groningen-Leeuwarden

Bisschop De Korte heeft gekozen voor een nieuw wapen om aan te geven dat voor hem een nieuwe fase in zijn leven als bisschop aanbreekt. Hij wil de komende tijd zijn beste krachten voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch te geven. Mgr. De Korte zal dat doen vanuit het motto dat hij in 2001 bij zijn bisschopswijding in Utrecht koos: “Confidens in Christo” In vertrouwen op Christus.

Mei Mariamaand.

Mei is in de Katholieke Kerk de Mariamaand. De Romeinen noemden de meimaand naar de moedergodin Maia. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om mei toe te wijden aan Maria, de Moeder Gods.

Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of en gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet.

Bedevaarten Parochies besteden in de meimaand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het houden van Mariaprocessies en het organiseren van bedevaarten naar Mariaoorden. De meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie.

Op zondag 1 mei wordt in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand  en in de kerk HH. Mart.van Gorkum voorafgaand aan de Eucharistieviering een Mariaprocessie gehouden. De Eucharistieviering begint om 09,30 uur.

Rozenkransgebed:

Di. Om 19.00 u. rozenkransgebed in de kerk HH. Martelaren van Gorkum
Wo. Om 19.00 u. rozenkransgebed kapelletje in de maand mei bij de Financiën Loon .op Zand.
Wo. 11 mei 19.00 u. rozenkransgebed m.m.v. Gilde St. Hubertus
Wo. 17 mei   9.00 – 20.30 u. Parochiebedevaart naar Sittard
Do. Om 18.30 u. rozenkransgebed met schriftlezing in de maand mei St. Jan KH. met uitzondering van Hemelvaart/donderdag

Projectie op Maria
In de vroege Middeleeuwen werden de volkse lofbetuigingen op de heidense aard-, moeder- en vruchtbaarheidsgodinnen steeds vaker geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 officieel als de Moeder Gods werd vereerd. In de 13de eeuw ontstond in Italië de idee om de meimaand geheel in het teken te stellen van de verering van Maria. Tijdens de Contrareformatie waren het vooral de jezuïeten en kapucijnen die vanuit Rome dit gebruik over heel de Kerk verspreidden.

Aflaten voor vierders Mariamaand Pius VII (1800-1823) was de eerste paus die deelaflaten verstrekte voor gelovigen die zich in de maand mei op bijzondere wijze toelegden op de verering van Maria. Pius IX (1846-1878) gaf er een volle aflaat voor. Aflaten zijn door de paus verleende kwijtscheldingen van tijdelijke straffen die in het Vagevuur nog moeten worden uitgeboet. Deze pauselijke gunsten betekenden in de 19de eeuw voor een groot aantal katholieken nog veel. Daardoor kreeg de viering van de Mariamaand een geweldige impuls.

20  april  2016

Gevraagd; koster / kosteres kerk HH. Martelaren van Gorkum

December 2015 heeft koster Ad van Riel na vele jaren zijn kosterswerk te hebben verricht zijn taak als koster beëindigd. Al geruime tijd geleden had Ad het Parochiebestuur aangegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen. Het parochiebestuur heeft Ad van Riel inmiddels hartelijk bedankt voor zijn trouwe en toegewijde inzet als koster.
Wij hebben natuurlijk vorig jaar al uitgekeken naar een assistent koster om samen met Pieter Kemmeren de taak/deeltaak van het kosterschap op zich te nemen. Pieter wordt daarbij nogal eens bijgestaan door zijn echtgenote. Helaas zijn wij nog niet geslaagd in het vinden van een nieuwe koster(es).
De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en deze werd en wordt nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap. Wie voelt zich geroepen om deze mooie en dankbare taak op zich te nemen en met hart en ziel zijn of haar schouders onder deze mooie taak te zetten. Het kosterschap is een omvangrijk en belangrijk werk ten dienste van de parochiegemeenschap en ten dienste van God. Een koster maakt niet alleen de deur van de kerk open, of steekt de kaarsen aan en zorgt dat de verwarming brandt; er is een veelvoud van taken mogen worden verricht. Op de eerste plaats vraagt het een grote bereidwilligheid om beschikbaar èn bereikbaar te zijn. Denk maar aan de voorbereidingen voor de weekendvieringen, de Hoogfeesten, zoals o.a. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, maar ook de huwelijken, jubilea, dopen en uitvaarten en wat daar nog aan onverwachte zaken kan bijkomen. Wees niet te bang om u aan te melden, want als er een kostersgroepje is, al zijn het 2 personen, dan worden de taken verlicht en kunnen er afspraken worden gemaakt wie wanneer kostert. Wij hopen dat er zich nog een kandidaat of kandidaten melden, man of vrouw die willen meehelpen de vieringen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum goed te kunnen verzorgen. Namens het Parochiebestuur heel hartelijk dank.
U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. 0416 361215

Pastoor Luijckx

Cursus Catholicism.

Op dinsdag 12 april was de voorlaatste bijeenkomst van de cursus. Het aantal mensen dat de cursus bezoekt is zeer stabiel. Het onderwerp op 12 april was: BIDDEN. Dit werd verduidelijkt m.b.v. een DVD die mooie natuurbeelden liet zien en Father Robert Barron die de diverse vormen van gebed toelichtte. De laatste bijeenkomst zal zijn op dinsdag 26 april.

Wat is bidden?

Heel veel mensen bidden. Ze spreken een gebed uit en zeggen dat ze daar baat bij hebben. Christenen bidden ook. Wat is bidden eigenlijk?
Wat is bidden?
Bidden is praten met God. Voor veel mensen is dit net zo reëel als wanneer je bij Hem op bezoek kon gaan. Ze ervaren dat hun woorden niet verdwijnen in het luchtledige. Alles wat je zegt of denkt, hoort God. Hij zit klaar om naar je te luisteren, één en al oor. Ook als je niet hardop bidt, hoort Hij je. Dat is even wennen misschien, maar het is ook een mooie gedachte. Denk je eens in: God heeft 24 uur per dag belangstelling voor je! Hij kent je gedachten en wil niets liever dan dat je met je verhaal naar Hem toekomt. Hij zal je niet wijzen op zijn toch al volle agenda; bij Hem hoef je niet te wachten tot je aan de beurt bent.

Misschien vraag jij je af wat je wel en niet tegen God kunt zeggen. Dan is het goed om God te zien als iemand die graag met je wil praten. Hij wil graag horen wat je denkt en voelt, wat je diep van binnen bezighoudt. Niet dat Hij dat anders niet zou weten, maar Hij wil het graag van jou zelf horen. Hij zoekt contact. Soms kun je er verschrikkelijk behoefte aan hebben om je hart te luchten. Dat kan bij God. Bidden is dus eigenlijk: je hart uitstorten. Inclusief de dingen die je moeilijk vindt, waar je tegenop ziet, waar je verdriet om hebt. In gebed horen je vragen en je zorgen thuis, maar ook de dingen waar je blij van wordt en waar je dankbaar voor bent.

De Bijbel lezen

Lees je Bijbel,bidt elke dag opdat je groeien mag’. Een heel simpel liedje met een hele wijze les. Door het gebed richten we ons op God en uiten we ons naar Hem toe. Door het lezen van de Bijbel kunnen we naar Hem luisteren.

God wacht op ons gebed

Wat God graag wil, heeft te maken met wat goed is voor mensen. God voelt zich verbonden met de mensheid. God kiest voor mensen die Hem nodig hebben. Hij heeft een plan, een bedoeling met mensen, we noemen dit een ‘heilsplan’. En in dit plan hebben onze gebeden een plaats.

Hoort God onze gebeden?

Kijk naar Abraham in het verhaal van Sodom en Gomorra. Als God deze steden wil verwoesten smeekt Abraham God om het niet te doen. Dat is ook bidden. Het opnemen voor anderen in nood. Dat betekent overigens niet dat God alles doet wat wij vragen. Maar ons gebed krijgt een plaats in zijn plan met de wereld. Natuurlijk kan God dit alles realiseren zonder ons. Hij weet wel wat mensen nodig hebben, maar vaak wacht Hij erop tot we er om vragen. God kan dingen veranderen en jouw gebed is een belangrijk middel om dat ook te laten gebeuren.

23 April: landelijke inspiratiedag Laudato Si’

Bijna een jaar geleden bracht paus Franciscus zijn veelgeprezen encycliek Laudato Si’ uit. Daarin roept hij ‘alle mensen van goede wil’ op om zorg te dragen voor de schepping en voor de armen. In september vorig jaar namen de Verenigde Naties de duurzame ontwikkelingsdoelen aan. En eind vorig jaar ondertekenden 195 landen in Parijs een nieuw klimaatakkoord. In de periode tussen 22 april 2016 (Earth Day) en 21 april 2017 vindt een ratificatieronde plaats. Om het huidige momentum voor een duurzame samenleving te stimuleren, ook binnen de kerken, organiseert een interkerkelijk samenwerkingsverband op 23 april – de dag na Earth Day – een landelijke inspiratiedag Laudato Si’. De dag is bedoeld om mensen te inspireren en uit te dagen werk te maken van de ‘revolutie van de tederheid’ die paus Franciscus propageert. Tijdens de Inspiratiedag zal het Laudato Si’ Manifest worden gelanceerd. Met het Manifest verklaart iedereen die tekent, zich actief in te zullen zetten voor de bescherming van de schepping en van het recht op waardig leven van de armsten.Dagvoorzitter is Martine Vonk, lector Ethiek en Technologie aan de SAXON Academie. Bisschop Gerard de Korte en Herman Wijffels zullen een toespraak houden. Daarnaast worden hoofd, hart en handen van deelnemers aangesproken in een afwisselend programma met liturgie, workshops, zeepkistpitches en een ideeënmarkt. Enkele workshops worden verzorgd door vertegenwoordigers van andere religies. Er zijn speciale programma’s voor kinderen en jongeren. Zij zullen immers het sterkst te maken krijgen met de gevolgen van beslissingen die nu worden genomen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Bisdom den Bosch of op www.Laudate-si.nl

13  april  2016

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het Katholieke geloof

De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur in het parochieel centrum in Kaatsheuvel;  Er is nog 1 bijeenkomst nml. dinsdag 26 april.
Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom.

Kinderen Basisschool De Vaert sparen voor Kenia.

Bij het artikel dat was geschreven over de Vastenaktie van Basisschool De Vaert was per abuis het bericht over de opbrengst onvermeld gebleven vandaar een aanvulling.

De opbrengst van de spaaractie tijdens de Vastenaktie is maar liefst € 455,09 Dat is een geweldig mooi bedrag. Wij bedanken de school en daarmee ook alle kinderen die iets apart hebben gelegd voor de kinderen in Oyugis in Kenia en zo een heel mooie bijdrage hebben geleverd voor hun leeftijdgenootjes daar.

Pastoor Luijckx

Parochiebedevaart naar O.L. Vrouw van het H. Hart in Sittard

Op dinsdag 17 mei 2016 zal de jaarlijkse parochiebedevaart weer plaatsvinden.
Vertrek vanaf de pastorie in Loon op Zand om 08.30 uur.
Dit keer is gekozen voor Sittard. Uiteraard hebben wij, zoals u dat van ons gewend bent, een mooi programma samengesteld. Bij de uitgangen van de Kerken liggen deelname formulieren.

Opgavebriefjes voor misintenties

Bij de uitgangen van de kerk vindt u opgavebriefjes voor misintenties.
Handig voor u en voor ons, dan kan het secretariaat dit makkelijker verwerken.

Koningsconcert zaterdag 30 april kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Een tijdje terug hebben we u al laten weten dat we als parochie een “Commissie Cultuur en Activiteiten” wilden instellen. Deze commissie  zal er naar streven om activiteiten van een hoog (professioneel) niveau te regelen. Nu kunnen we u laten weten dat het de commissie gelukt is om op 30 april een concert te organiseren.
Aan dit concert zullen meewerken:
De Christelijk Gemengde Zangvereniging: Hallelujah uit Werkendam

Orgelspel door de dirigent van het koor.
Het wordt een “inloop-concert”  er is geen toegangsprijs wel wordt u na afloop in de gelegenheid gesteld om een vrijwillige bijdrage te doen. Deze zal gebruikt worden voor de restauratie van het orgel.

 Titus Frankemölle gekozen tot voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad

Diaken drs. Titus G.W. Frankemölle is op dinsdag 22 maart met algemene stemmen tijdens de Algemene Ledenverga dering in Woerden gekozen tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR). Hij werd hiermee gefeliciteerd door mgr. dr. J.W.M. Hendriks, bisschopsreferent voor het katholiek onderwijs. Titus Frankemölle is rector van de Kwadrant Scholengroep, waartoe het Hanze College in Oosterhout en het Cambreur College in Dongen behoren. Deze scholengroep valt onder het bevoegd gezag van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Diaken en bestuurder In 2013 is de heer Frankemölle diaken gewijd en werd door de bisschop van Breda benoemd in het pastorale team van de St. Catharinaparochie in Oosterhout waar hij verantwoordelijk is voor dopen, huwelijken, uitvaarten en diaconale assistentie in de vieringen van de Eucharistie. Diaken Frankemölle was van 2006 tot 2011 lid van het Algemeen Bestuur van de Bond Katholiek Beroeps- en Voortgezet Onderwijs (KBVO), onder meer namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Van 2008 tot 2014 was hij voorzitter van de Diocesane Katholieke Schoolraad van het bisdom Breda (DKSR). Sinds 2015 is hij namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie adviseur katholiek onderwijs van Verus, de organisatie voor katholiek en christelijk onderwijs, die in dat jaar is ontstaan uit een fusie van de katholieke en protestants-christelijke besturenorganisatie.

Voordracht Het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad gaf als toelichting bij de voordracht: “Het bestuur van de NKSR is van mening dat de heer Frankemölle vanwege zijn grote bestuurlijke ervaring, zijn brede kennis van het katholieke onderwijs, zijn verbindende persoonlijkheid en het grote vertrouwen dat hij geniet van de Nederlandse Bisschoppenconferentie als geen ander in staat is om leiding te geven aan de NKSR en deze organisatie te vertegenwoordigen bij andere partijen. De verbinding tussen school en kerk is bij hem in goede handen!” NKSR De NKSR is door de Nederlandse bisschoppen opgericht in 1910. Sinds de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn in dit orgaan alle geledingen vertegenwoordigd van het katholiek onderwijs, die zorg dragen voor belangenbehartiging en ontwikkeling. Binnen de NKSR worden de – door de Nederlandse bisschoppen aan de bisschopreferent gedelegeerde – erkenningstaken uitgevoerd. De NKSR is een platformorganisatie waar vertegenwoordigers van ouder-, schoolleiders-, personeelsorganisaties en besturen elkaar ontmoeten en gezamenlijke initiatieven nemen, zoals de Week voor het Katholiek Onderwijs. Felicitatie Mgr. dr. Hendriks, bisschopreferent voor het katholiek onderwijs, wenste diaken Frankemölle alle zegen toe voor zijn nieuwe verantwoordelijkheid, feliciteerde hem van harte met zijn verkiezing en overhandigde hem als teken van de hoop op een goede toekomst een groot paasei. KRO wil inspireren met goed nieuws

KRO wil inspireren met goed nieuws
“Start elke dag positief!”. Dat is het motto van een nieuwe KRO-website, genaamd Zin in vandaag. Op deze site wil de katholieke omroepvereniging haar leden elke dag met positieve verhalen en mooie foto’s en video’s inspireren.

“Alleen maar goednieuwsberichten, want negatieve berichten horen we al genoeg. Uit onderzoek is gebleken dat de dag positief beginnen, invloed heeft op de rest van een mooie, positieve dag. Zin in Vandaag inspireert met kleine gebaren die zorgen voor het verschil en quotes die uw dag kunnen maken”, aldus de KRO.zininvandaag.kro.nl Een recent positief bericht gaat over paus Franciscus die op Witte Donderdag de Mis vierde in een asielzoekerscentrum in de buurt van Rome. Daar waste hij de voeten van vluchtelingen en migranten. “We zijn hier allen verzameld: moslims, hindoes, katholieken, kopten, evangelische christenen. We zijn allen broeders en zusters, kinderen van dezelfde God”, zei de paus.

6  april  2016

Vrijwilligersavond
Het is een goede gewoonte in onze parochie om de vrijwilligers een keer per jaar te bedanken. We doen dit middels een gezellige avond. In Loon op Zand en De Moer is deze avond reeds geweest. Voor de vrijwilligers van Kaatsheuvel wordt deze avond op 8 april as. gehouden. Zonder al deze vrijwilligers zou er veel parochiewerk ongedaan blijven vandaar dat we op deze manier hen onze dankbaarheid willen tonen.

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het Katholieke geloof
De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur in het parochieel centrum in Kaatsheuvel;  Er zijn nog 2 bijeenkomsten nl.12 april en 26 april.
Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom!

 Zondag 24 april Vormselviering in onze parochie

Het sacrament van het Heilig Vormsel

Het sacrament van het Vormsel is de bevestiging van de doop en de Eerste H. Communie. Doopsel, Vormsel en Eerste H. Communie horen ook bij elkaar als de drie initiatiesacramenten (pas als je alle drie de sacramenten hebt ontvangen ben je volwaardig lid van de katholieke Kerk).

Het Vormsel richt zich tot jongeren die inmiddels zijn opgegroeid tot een leeftijd waarop zij al meer voor zichzelf kunnen spreken en zelf al een stuk verantwoordelijkheid op zich nemen. Het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meegegeven. De vormeling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

Aanmelding
Elk jaar worden bij het begin van het schooljaar via alle basisscholen van De Moer (tweejaarlijks), Loon op Zand, Kaatsheuvel en Sprang-Capelle aanmeldingsfolders verspreid

Voorbereiding
Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een informatieavond. Hier wordt de betekenis besproken van het sacrament, de wijze van voorbereiding en de organisatie. De voorbereidingen gebeuren in acht bijeenkomsten en een nakom-bijeenkomst. Er wordt gewerkt met het project In vuur en vlam van de Katholieke Bijbel Stichting

Vormselviering
De kinderen uit Kaatsheuvel en Loon op Zand, die zich aangemeld hebben voor het Heilig Vormsel, ontvangen dit sacrament op 24 april 2016 in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel  tijdens de viering van 11.00. De vormheer (degene die de kinderen het vormsel toedient) is dit jaar vicaris R.van de Hout. Jongerenkoor Pippijn uit Berkel- Enschot verzorgt de gezangen.

Pauselijke Paasboodschap in teken van terreur en vluchtelingen

Paus Franciscus heeft in zijn Paasboodschap herinnerd aan het lijden van vluchtelingen en terreurslachtoffers en opgeroepen tot inzet voor vrede en sociale rechtvaardigheid.

“De wereld is vol mensen die lijden aan lichaam en ziel, terwijl het nieuws zich vult met berichten over gruwelijke misdaden”, zei hij op het Pietersplein. Geweld manifesteert zich zowel in huiselijke kring als in gewapende conflicten waaronder hele bevolkingen te lijden hebben, aldus de paus. Aansluitend gaf hij de traditionele zegen Urbi et Orbi, ‘aan de stad (Rome) en de wereld’.

Bloedvergieten

Dit Paasfeest staat in het teken van terreur, zei de paus, “die blinde en gruwelijke vorm van geweld die niet ophoudt om onschuldig bloed op veel plaatsen van de aarde te vergieten”, aldus Franciscus. In het bijzonder noemde hij België, Turkije, Nigeria, Tsjaad, Kameroen en Ivoorkust.

Top wereldhumaniteit

De paus herinnerde aan “de almaar groter wordende menigte van migranten en vluchtelingen – waaronder veel kinderen”, die oorlog, honger, armoede en sociaal onrecht willen ontvluchten. Velen sterven onderweg of worden afgewezen. Franciscus doet een beroep op de komende top over wereldhumaniteit voor het welzijn van de mens en om politieke oplossingen te vinden voor wie gebrek lijden.

Klimaatverandering

Als belangrijke oorzaak van ellende noemde Franciscus een winst beluste uitbuiting van de natuur en de klimaatverandering. Deze leidt tot droogte, overstromingen en hongersnoden.

Werken aan vrede

Bij de oproep tot vrede betrok de paus de strijdende partijen In Syrie en de andere crisisgebieden rond de Middellandse Zee en het Midden Oosten zoals Irak, Jemen en Lybië.

Vrijlating gevangenen

Met het oog op het Midden-Oostenconflict riep Franciscus Israelis en Palestijnen op tot directe onderhandelingen, ook m.b.t. tot het conflict in Oekraïne en vrijlating van gevangenen. Franciscus wenste verder hoop en de moed tot vrede voor Burundi, de democratische republiek Kongo en Zuid-Soedan.

Bedankt voor bloemen

Paus Franciscus vergat niet Nederland te bedanken voor de mooie bloemen, waarmee het Pietersplein voor deze Pasen weer was versierd. (KN/KNA)

Parochiebedevaart naar O.L.Vrouw van het H.Hart in Sittard

Op dinsdag 17 mei 2016 zal de jaarlijkse parochiebedevaart weer plaatsvinden.
Vertrek vanaf de pastorie in Loon op Zand om 08.30 uur.

Dit keer is gekozen voor Sittard. Uiteraard hebben wij, zoals u dat van ons gewend bent, een mooi programma samengesteld. Bij de uitgangen van de Kerken liggen deelname formulieren.

Overledenen in de maanden januari, februari en maart 2016

2  januari       Hans Clijsen                                                              79 jaar

5  januari       Marius van Esch                                                       88 jaar

10 januari        Bert van Loon                                                            93 jaar

15 januari        Piet Dingemans                                                         77 jaar

17 januari        Will Damen                                                                68 jaar

19  januari       Marco van den Hoven                                             43 jaar

23 januari        Riet Steenbergen – de Jong                                     83 jaar

24  januari       Sjef van Loon                                                            76 jaar

2 februari      Coby van Uden – van Assen                                    61 jaar

9 februari      Finy Pullens – Schoenmakers                                  77 jaar

19 februari      Jo van der Velden – Boons                                       91 jaar

21 februari      Riet Nannes – Verboven                                           81 jaar

22 februari      Riet van Gastel – van den Dungen                           89 jaar

7 maart         Nel Hamers – van Beers                                           99 jaar

8 maart         Wil Vermeulen                                                           82 jaar

8 maart         Sjaan Akkermans – Hamers                                    90 jaar

9 maart         Riet van de Ven – Schellen                                      88 jaar

9 maart         Jo Donders – Klijndijk                                                87 jaar

16 maart         Jos Oerlemans                                                          75 jaar

18 maart         Toos Vermeulen – de Jong                                       81 jaar

20 maart         Free Fijnaut                                                               82 jaar

24 maart         Wim Kools                                                                 78 jaar

Dopen in de  maanden januari, februari en maart 2016

3 januari        Brandon en Danley, zonen van Kevin en Roelie Hamers – Ratelband

10 januari        Taïsyah, dochter van Arnold van Gisteren en Tamara van Gils

20 maart         Djazzlynn, dochter van Björn van Wanrooij en Chantal Beaart

20 maart         Eva, dochter van Henk Smit en Wieke van Hoorn

Huwelijken in de maanden januari, februari en maart 2016

12 maart         Julien van Ostaaijen en Myrte Meens

Maart

30  maart  2016

Paus Franciscus zendt driehonderd gezinnen van de Neocatechumenale Weg uit

Auteur: Redactie KN
Paus Franciscus heeft vrijdag 18 maart de Neocatechumenale Weg ontvangen in een privé audiëntie in de Paulus VI-aula in het Vaticaan.
Tijdens de ontmoeting heeftde Heilige Vader vijftig nieuwe missio ad gentes uitgezonden. Die bestaat uit een kleine driehonderd gezinnen uit de hele wereld.

Bestemming

 Zevenduizend leden van de Neocatechumenale Weg hebbende audiëntie bijgewoond. Het grootste deel van hen zal bestaan uit catechisten-verantwoordelijken van de Neocatechumenale Weg uit verschillende werelddelen, priesters, seminaristen van de missionair diocesane seminaries Redemptoris Mater uit Europa, verantwoordelijken van verschillende gemeenschappen en de 280 gezinnen die door de paus zullen worden uitgezonden naar de evangelisatie. Deze gezinnen hebben gedurende deze week hun bestemming toegewezen gekregen, tijdens een internationale bijeenkomst in Italië, waar ook elk van de nieuwe ‘missio ad gentes’ (zending naar de mensen) is opgericht.

Tekenen van geloof

De ‘missio ad gentes’ worden opgericht op verzoek van de bisschoppen van de bisdommen waaraan zij worden toegewezen en bestaan uit vier of vijf gezinnen – grotendeels met meer dan vier kinderen – , een priester, een leek of een seminarist, en twee oudere lekenzusters. Samen vormen zij een gemeenschap die de missie heeft om de tekenen van het geloof te geven, die de mensen moeten aantrekken tot de schoonheid van het Evangelie, volgens de woorden van Christus: “Zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt, en Wees volkomen één en de wereld zal geloven”.

Missio ad gentes

Enkele van de Europese bestemmingen (veertig in totaal) waarheen de nieuwe gezinnen zullen worden uitgezonden zijn verschillende steden in Frankrijk (waar acht seminaries Redemptoris Mater aanwezig zijn) zoals Biarritz, Bordeaux, Toulouse, Béziers, Pamiers en Mulhouse. Andere landen waar deze gezinnen zullen evangeliseren zijn: Luxemburg, Ierland, Zweden, Groot Brittannië, Litouwen, Tsjechië en Duitsland. Ook Nederland, Cyprus, Servië, Oostenrijk, Oekraïne, Rusland en Kazachstan. Verder zullen gezinnen worden uitgezonden naar Canada, de Verenigde Staten, en Peru. Voor Azië zullen onder andere India en China tot de bestemmingen behoren. Ook zullen gezinnen vertrekken naar Australië en Papoea Nieuw-Guinea, maar ook naar Afrika, waar enkele ‘missio ad gentes’ zullen worden gevormd voor Ethiopië, Ivoorkust, Zuid-Afrika, Equatoriaal-Guinee en Nigeria. (KN/Neocatechumenale Weg)

Kinderen Basisschool De Vaert sparen voor Kenia.

De opbrengst van de spaaractie tijdens de Vastenaktie is € 455,09 Dat is een geweldig mooi bedrag. Wij bedanken de school en daarmee ook alle kinderen die iets apart hebben gelegd voor de kinderen in Oyugis in Kenia.

Pastoor Luijckx

Huiszegen ‘Christus mansionem benedicat’: Christus zegene dit huis.

Een dierbaar oud gebruik in de katholieke kerk. Op een sierlijk gedrukte kaart staan eerst de woorden in het Latijn, daaronder het jaar, met de beginletters van deze woorden: 20 C+ M+ B 15. Op de derde regel staat de vertaling in de landstaal.

Aan de letters C, M en B wordt ook wel de betekenis toegekend van de namen van de drie koningen: Capar, Melchior en Balthasar.

De huiszegen wordt binnen bij de ingang van de woning opgehangen.

In het ‘Katholiek Gebedenboek’ staan diverse gebeden die door een priester of diaken kunnen worden uitgesproken bij de inzegening van een huis. Bijvoorbeeld uit het evangelie van Lucas, vers 10, 5-9:

‘Vrede aan dit huis!’ De Heer zei tot zijn leerlingen: Laat in welk huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: vrede aan dit huis. Woont daar een vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u terugkeren.’

Het huis kan ook worden gezegend. Dit kan op ieder moment van het jaar gebeuren, ook als je een nieuw huis betrekt of een verbouwing achter de rug hebt. Een priesters kan met een palmtakje dat in wijwater wordt gedompeld, alle vertrekken besprenkelen. Dit kan in een soort kleine processie gebeuren en is heel erg mooi. Dit kan na afloop gerust worden gevierd.

23  maart  2016

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het Katholieke geloof

De cursus bestaande uit 5 dvd’s met een speelduur van ongeveer 500 minuten, Je wordt meegenomen naar de schatkamer van het Katholieke Geloof en de uitleg is aantrekkelijk. De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur in het parochieel centrum in Kaatsheuvel; 29 maart, 12 en 26 april.

 Overzicht vieringen parochie H. Willibrord in de Goede Week.

Witte Donderdag:  Er is die dag zowel in Kaatsheuvel als Loon op Zand  een viering ter gedachtenis aan het Laatste Avondmaal.

Goede Vrijdag: ’s middags kruisweg viering in: Kerk St. Jans Onthoofding, St. Jan en HH. Mart. v. Gorkum.

Goede Vrijdag: ’s avonds viering met Kruisverering in De Moer en Kaatsheuvel

Paaszaterdag: Paaswakeviering  in St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en St. Jan te Kaatsheuvel. Voor de juiste aanvangstijden zie het vieringen overzicht of kijk op de parochiewebsite

Wat meer informatie over  Mgr. De Korte onze nieuwe bisschop van Den Bosch Levensloop
Gerard Johannes Nicolaas de Korte werd geboren op 13 juni 1955 in Vianen als jongste van drie kinderen in een aannemersgezin. In 1974 haalde hij het diploma atheneum aan het Alberdingk Thijmcollege in Hilversum. Van 1974 tot 1980 studeerde Mgr. De Korte geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht, in welke periode hij steeds meer belangstelling kreeg voor geloof en kerk. Na het behalen van zijn doctoraalexamen geschiedenis koos hij daarom voor een studie in de theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, die hij afsloot met zijn doctoraalexamen in 1987. Zijn promotie tot doctor in de theologie bij Prof. Van der Velden en Prof. Rikhof vond plaats in 1994 op het proefschrift ‘Pastoraat van de verzoening. Mogelijkheden en grenzen van de theologie van het woord, in het bijzonder van Eduard Thurneysen, voor het katholiek pastoraat’. Wijdingen In 1984 werd hij intern priesterstudent van het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. Op 10 januari 1987 werd Mgr. De Korte door kardinaal Simonis in de kathedrale kerk van de Heilige Catharina te Utrecht tot diaken gewijd. De wijding tot priester ontving hij in de Heilige Aloysiuskerk te Utrecht, eveneens door kardinaal Simonis. Zijn wijding tot bisschop vond plaats op 2 juni 2001 in de kathedrale kerk te Utrecht.

Na zijn priesterwijding in 1987 werd hij staflid van het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van de bisdommen Utrecht en Groningen-Leeuwarden. Tevens werd hij benoemd tot pastor van de Catharinakathedraal in de Utrechtse binnenstad. Van 1992 tot 1999 was hij rector van het Ariënskonvikt en in 1999 volgde zijn benoeming tot deken van Salland, één van de voormalige dekenaten van het aartsbisdom. Paus Johannes Paulus II benoemde mgr. De Korte op 11 april 2001 tot hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en tot titulair bisschop van Caesarea in Mauretanië. Op 18 juni 2008 benoemde Paus Benedictus XVI Mgr. De Korte tot diocesaan bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, waar hij op 13 september 2008 de zetel in bezit nam. Inbezitneming van de zetel van het bisdom ’s-Hertogenbosch Mgr. De Korte zal op de zaterdag vóór Pinksteren, 14 mei aanstaande, de zetel van het bisdom ’s-Hertogenbosch in bezit nemen.

Paus Franciscus wil vluchtelingen de voeten wassen’

Paus Franciscus is van plan op Witte Donderdag de liturgische voetwassing uit te voeren bij vluchtelingen. Dat is een teken van dienstbaarheid naar het voorbeeld van Jezus.

Moslima

In de afgelopen jaren heeft de paus deze traditionele rite tijdens de middag/avondmis van Witte Donderdag twee keer in de gevangenis en een keer in een bejaardenhuis uitgevoerd bij resp. gevangenen en bejaarden. Onder hen waren ook vrouwen, een was zelfs een moslima.

Traditie gewijzigd

Paus Franciscus wijzigde deze traditie in februari zodat ook uitdrukkelijk vrouwen zijn toegelaten. Franciscus’ voorgangers Johannes Paulus II (1978-2005) en Benedictus XVI (2005-2013) hadden in hun ambtstijd bisschoppen en priesters de voeten gewassen.

Boek ‘God in Nederland’ gepresenteerd

Op zondag 13 maart is in Hilversum het boek God in Nederland gepresenteerd. Daarin staan de resultaten van het gelijknamige onderzoek dat in opdracht van KRO Kruispunt werd verricht.

Leo Fijen, hoofd journalistiek en levensbeschouwing bij KRO-NCRV, overhandigde de eerste exemplaren van het boek aan de auteurs Ton Bernts van de Radboud Universiteit Nijmegen, Joantien Berghuijs van de Vrije Universiteit Nijmegen en Christian van der Heijden van KRO-NCRV. Onderzoekers Bernts en Berghuijs constateerden dat het christelijk geloof uit de samenleving aan het verdwijnen is. Zo blijft het kerkbezoek dalen: 82 procent van de ondervraagden komt nooit of bijna nooit meer in een kerk; in 2006 was dat nog 70 procent. Voor veel mensen is het christendom een onbekende of exotische wereld geworden. Protestanten keren zich minder snel van hun kerk dan katholieken. Van de laatste groep is er een minderheid die nog de traditionele geloofspunten onderschrijft.

Bisschop Gerard de Korte: “Ook kleine kerk heeft uitwerking”

Hilversum (KRO-NCRV) 13 maart 2016 Het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. Dat is de reactie van de rooms-katholieke bisschop Gerard de Korte op het rapport God in Nederland. Daaruit blijkt dat Nederland geen christelijke natie meer is.

“Misschien is op den duur nog maar 10 procent van de Nederlanders christen. Maar als die 10 procent werkelijk het zout der aarde en het licht der wereld zijn, dan zal dat echt zijn doorwerking hebben op de samenleving”, aldus de kerkleider die 14 mei aantreedt als bisschop van Den Bosch, het grootste diocees van Nederland.

 Sponsors gevraagd

Beste parochianen, vorig jaar najaar hebben wij de knielstoelen die achter in het priesterkoor staan van de St. Jan in Kaatsheuvel en worden gebruikt bij huwelijken en jubilea opnieuw met rode velours laten bekleden. Dat was echt noodzakelijk. Ook de 3 mooie houten stoelen die in de St. Jozefkapel stonden en dringend aan nieuw bekleding toe waren zien er weer prachtig uit. Zij staan nu op het priesterkoor voor de priester en assistenten. Ook de zittingen zijn netjes opgevuld en ze kunnen weer jaren mee. Dit alles is een verrijking voor het priesterkoor. Op het priesterkoor liggen al jaren enkele kleden in een beige tint. Het zou mooi zijn als er rode kleden lagen, die ook goed bij de stoelen passen. Het zal ook een warmere kleur geven aan het priesterkoor, het centrale gedeelte in onze mooie kerk. Alles is dan mooi op elkaar afgestemd. De bedoeling is dat er een nieuw, wat ruimer kleed, achter het altaar komt te liggen, twee smalle en bredere kleden bij de stoelen van de priester en assistenten en bij die van de misdienaars/ acolieten. Ook achter de ambo/ lezenaar komt een rood kleed. De randen zijn afgezoomd, zodat ze niet kunnen worden stukgelopen. Met Pasen zullen de kleden al in de kerk op het priesterkoor liggen.

De beige kleden kunnen we op een andere plaats in de kerk weer opnieuw gebruiken. Parochianen die dit initiatief willen ondersteunen om de parochie bij de aanschaf van deze kleden te sponseren kunnen contact met mij opnemen via het parochieel centrum 0415 272515 of het secretariaat in Loon op Zand 0416 361215
Hartelijk dank, Pastoor Luijckx

Hoe met onze kerken in de toekomst?

Dit is een vraag, waar we niet langer meer omheen kunnen. Wij hebben in onze parochie  vier prachtige kerken, die allemaal een Rijks-monumentale status hebben. Bovendien zijn de kerken in een goede staat van onderhoud, door recent uitgevoerde restauraties.

Helaas wordt er nog maar nauwelijks gebruik gemaakt van de kerken. Enerzijds is dit het gevolg van een reeds jarenlang voortdurend afnemend kerkbezoek. Anderzijds is het aantal in de parochie werkzame priesters uiterst minimaal.

Daardoor is, behoudens dopen, huwelijken, uitvaarten en enkele zeer kleine diensten , slechts 1 keer per week een eucharistieviering in elke kerk mogelijk. Deze minimale bezetting van de kerkgebouwen is zelfs in de vakantieperiode niet realiseerbaar.

We opereren dan ook op het scherp van de snede met betrekking tot pastorale personele mogelijkheden. Bij de minste of geringste  tegenslag op dit vlak zullen er in onze parochie voor langere perioden kerken ongebruikt en gesloten blijven.

Nog afgezien van het feit, dat leegstand de slechtst denkbare situatie is voor de conditie en behoud van een gebouw, vervreemden hierdoor ook heel veel parochianen van de kerk, en zal het animo bij diverse groepen vrijwilligers daaronder te lijden hebben. Niet alleen brengt leegstand extra onderhoudskosten met zich mee, maar ook bronnen van inkomsten zullen wegvallen. Mensen zullen nu eenmaal hoe langer hoe minder gaan bijdragen voor een kerk, waar maar sporadisch iets te doen is.

We zullen dus maatregelen moeten nemen, om het hoofd te kunnen bieden aan deze ongewenste situatie en hoe dan ook voor een frequenter gebruik van onze kerken moeten zorgen.

Reeds meerdere jaren wordt in een aantal van onze kerken in december een kerstconcert georganiseerd. Tevens wordt al 2 jaar met behulp van een groot aantal vrijwilligers in de vakantietijd de kerk in Kaatsheuvel opengesteld voor bezoekers en onlangs nog gedurende een aantal dagen voor bezoek aan de kerststal, die elk jaar door een grote groep vrijwilligers wordt gebouwd.

De bezoekersaantallen voor deze activiteiten zijn zondermeer zeer tevredenstellend, en bovendien ontstaan er hierdoor nog mogelijkheden voor aanverwante activiteiten. Er zijn al aanvragen voor het verzorgen van een orgelconcert en ook van andere (kerk)koren, die graag in een dienst willen komen zingen.

De frequentie en de schaal, waarop deze activiteiten nu plaatsvinden, bieden slechts in beperkte mate een oplossing voor de problematiek, zoals hiervoor geschetst. Wel is hierdoor al een schat aan ervaring opgedaan, op welke manier e.e.a. georganiseerd moet worden. Er zullen echter veel meer activiteiten moeten worden georganiseerd van een hoog (professioneel) niveau. Slechts dan zullen onze activiteiten bekendheid krijgen en zullen we in de toekomst verzekerd kunnen zijn van voldoende belangstelling. De opbouw van deze bekendheid neemt toch enkele jaren in beslag, en als daar mee begonnen wordt, als de kerken geheel of nagenoeg geheel gesloten zijn, dan zijn we echt te laat. We verwijzen in dit verband maar even naar onze St. Jozefkerk. De leegstand en het daaruit voortvloeiende vandalisme hebben veel geld gekost. Dit spookscenario moeten we toch voor onze andere kerken zien te voorkomen.

Om de nodige activiteiten te gaan organiseren zijn er vergevorderde plannen om een z.g. “Commissie Cultuur en Activiteiten” in te stellen. Zoals hiervoor al aangegeven zal deze commissie er naar streven om activiteiten van een hoog (professioneel) niveau te regelen. Te denken valt hierbij aan orkesten, koren en/of solisten met een grote naamsbekendheid, of tentoonstellingen van b.v. Russische Iconen en andere religieuze kunst, lezingen en seminars, etc. etc. Ook zal eventueel hiervoor samenwerking worden gezocht met andere professionele organisaties (Efteling, Museum voor Religieuze Kunst, Gemeente, etc. etc.)

Er zal in ieder geval naar gestreefd worden om tenminste 1 maal per maand in één van onze kerken een dergelijke activiteit te laten plaatsvinden. Daarnaast zullen er ook nog mogelijkheden moeten overblijven voor optredens van amateurgezelschappen en verenigingen uit de eigen gemeente en/of regio, die vaak op een verrassend hoog niveau opereren.

Het zal duidelijk zijn, dat met uitvoeringen, zoals hiervoor aangegeven, veel geld gemoeid is.  Toch vinden wij het van belang om de lat zo hoog te leggen. Als maar eenmaal goed bekend is, dat er hoge kwaliteit geboden wordt, dan kunnen we op voldoende belangstelling rekenen.

Uiteraard is het de bedoeling  om met de opbrengst van deze activiteiten de kosten van onderhoud van onze kerkgebouwen te bestrijden, maar bovendien zijn dergelijke activiteiten bevorderlijk voor het in stand houden van de geloofsgemeenschap en kunnen deze een kennismaking met de rooms-katholieke kerk ondersteunen.

Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen van de commissie CULTUUR en ACTIVITEITEN.

Bestuur Parochie H. Willibrord.

16  maart  2016

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het Katholieke geloof

De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur in het parochieel centrum in Kaatsheuvel;  Er zijn nog 4 bijeenkomsten nl. 15 maart, 29 maart en 12 april.
Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom!

 De Goede week:  Week voor Pasen

Voor christenen heet de week voor het paasfeest de Goede Week. De week begint met Palmpasen, de zondag voor Pasen en eindigt bij Stille Zaterdag, de zaterdag voor Pasen. De vier belangrijke dagen zijn: Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. De drie laatste dagen samen worden wel het Paas triduüm genoemd. In de Goede of Stille Week ( lijdensweek, boeteweek, of heilige week ) gaat het om het lijden en sterven van Jezus. De Goede Week staat symbool voor de laatste week van Jezus.

Palmpasen of Palmzondag

Feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem
Palmzondag is de laatste zondag voor Pasen en de eerste dag van de Goede Week. Het is de dag waarop de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem wordt gevierd. De mensen in Jeruzalem waren gelukkig met zijn komst, ze juichten en bedekten de weg met palmtakken. Het was een glorieuze intocht van de Messias. In de katholieke kerken worden nu nog steeds ‘palmtakken’ gezegend, buxustakjes. De buxustakjes worden door de gelovigen meegenomen naar huis en daar in een crucifix gestoken en zouden geluk brengen. De priesters in de kerk hebben rode kleding aan, koninklijk rood in dit geval.

Witte Donderdag – Het laatste avondmaal

Witte Donderdag omdat de priester in de kerk witte gewaden dragen. Op Witte Donderdag wordt het laatste avondmaal herdacht. De nacht na het laatste avondmaal werd Jezus verraden door Judas, één van zijn leerlingen. Jezus wist op dat moment al dat er snel een eind zou komen aan zijn leven. In de protestantse kerken wordt het avondmaal gevierd, de katholieken noemen het eucharistie. Er wordt brood gegeten en wijn gedronken. Het brood is een verwijzing naar het lichaam van Jezus, de wijn naar het bloed dat hij verloor op het kruis voor de mensen. In Mattheüs 26 staat: ‘Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.’

Vanaf het Gloria in de Mis op Witte Donderdag tot het Gloria in de Paaswake worden in de parochiekerken de klokken niet geluid, ook niet bij uitvaarten, dit uit eerbied voor de lijdensweg van Jezus en als teken van diepe rouw.

Goede Vrijdag

Christenen herdenken de kruisiging van Jezus op deze dag . Het is een triest verhaal en toch wordt deze dag een ‘goede’ genoemd. Christenen geloven dat Jezus op deze dag is gestorven omdat hij ons van onze zonden wilde verlossen. In sommige kerken gaan gelovigen in processie langs de kruisweg. Dit is een route langs afbeeldingen van de weg die Jezus moest afleggen naar de schedelberg. In vooral Zuid-Europese landen worden nog processie gehouden waarbij gelovigen met grote kruisen symbolisch de laatste uren van Jezus uitbeelden.

Stille Zaterdag

De Stille Zaterdag is dat zaterdag voor Pasen. Het is een letterlijke stilte, in de kerk is er geen dienst het is stil. Jezus is op Goede Vrijdag in het graf gelegd en het graf is met een zware steen afgesloten. Paaszaterdag loopt over in de paaswake, de wake voor Eerste paasdag. Het is de donkere nacht voor dat grote feest van de christelijke kerk, het feest van de Verrijzenis, de Opstanding van Jezus.

Overzicht vieringen parochie H. Willibrord in de Goede Week.

Witte Donderdag:  Er is die dag zowel in Kaatsheuvel als Loon op Zand  een viering ter gedachtenis aan het Laatste Avondmaal.
Goede Vrijdag: ’s middags kruisweg viering in: Kerk St. Jans Onthoofding, St. Jan en HH. Mart. v. Gorkum.
Goede Vrijdag: ’s avonds viering met Kruisverering in De Moer en Kaatsheuvel
Paaszaterdag: Paaswakeviering  in St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en St. Jan te Kaatsheuvel. Voor de juiste aanvangstijden zie het vieringen overzicht of kijk op de parochiewebsite

Nederlandse bisschoppen ‘blij en dankbaar’ met benoeming mgr. De Korte
De Nederlandse bisschoppenconferentie reageert met blijdschap en dankbaarheid op de benoeming van Mgr. De Korte tot bisschop van Den Bosch. Dat laten de Nederlandse bisschoppen in een persbericht weten. Ze “kijken uit naar een voortzetting van de huidige goede samenwerking met hem”.

Grote toewijding

Wij kennen Mgr. De Korte als een collega die zich met grote toewijding heeft ingezet voor zijn bisdom en daarnaast als referent voor Kerk en Samenleving namens de Bisschoppenconferentie met overtuiging een belangrijke katholieke stem vertolkt in het maatschappelijke debat”, aldus kardinaal Eijk, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.“Wij bidden voor en met hem dat hij tot zegen mag zijn voor het bisdom ’s-Hertogenbosch en feliciteren dit bisdom van harte met deze benoeming”. Ook feliciteren de bisschoppen Mgr. Hurkmans met de benoeming van zijn opvolger.

Reactie Mgr. Hurkmans

Mgr. Hurkmans laat zelf op de website van bisdom Den Bosch weten dat het goed is “dat er aan een tijd van wachten nu een eind is gekomen”. Ook hij feliciteert zijn opvolger met zijn benoeming en wenst alle gelovigen toe “dat u als een gemeenschap met de nieuwe bisschop vertrouwvol in het leven mag staan.”

Hoopvol

Ook wenst Mgr. Hurkmans iedereen toe “dat u samen met de nieuwe bisschop hoopvol mag blijven”. “Het kwaad en de dood zitten ons allen in de weg. Zij verdringen de hoop. Jezus Christus heeft de macht van de zonden gebroken en heeft de weg naar het leven geopend.”Tenslotte, schrijft de scheidend bisschop, “wens ik de nieuwe bisschop en u allen toe dat u altijd in de liefde kunt blijven. Dat dit de basis mag zijn van uw leven.”Hij wenst Mgr. De Korte mensen toe “die hem dragen in zijn gebed en verkondiging, in het nabij zijn van mensen en in het bestuur van het bisdom”.

‘In goede gezondheid’

Verder bedankt Mgr. Hurkmans iedereen “ voor het geloof, de hoop en de liefde die ik te midden van u heb mogen bewaren”. Hij hoopt daar “op een eenvoudige manier, in vertrouwen op de Zoete Moeder van Den Bosch en levend vanuit de H. Eucharistie, van te kunnen blijven getuigen tot in mijn sterven. Het bisdom laat in een ander bericht op de website weten dat Mgr. Hurkmans blij is “dat hij nu, inmiddels in een goede gezondheid, aan de volgende fase van zijn leven kan beginnen”.

14 mei

Verder meldt het bisdom dat Mgr. De Korte op zaterdag 14 mei worden geïnstalleerd “door zijn zetel in bezit te nemen in een pontificale eucharistieviering in de kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist”. In dezelfde viering wordt ook “afscheid genomen van bisschop Hurkmans”

Mededeling

Vorige week stond er een oproep in de Duinkoerier voor een extra koster voor de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum. Er stond tevens een bedankwoord in voor de jarenlange inzet van Ad van Riel die eind december vorig jaar zijn taak als koster heeft beëindigd.

De voornaam van Ad was in het stuk echter verkeerd vermeld, waarvoor excuses.

Hierbij het juiste artikel.

Gevraagd; koster / kosteres kerk HH. Martelaren van Gorkum

December 2015 heeft koster Ad van Riel na vele jaren zijn kosterswerk te hebben verricht zijn taak als koster beëindigd. Al geruime tijd geleden had Ad het Parochiebestuur aangegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen. Het parochiebestuur heeft Ad van Riel inmiddels hartelijk bedankt voor zijn trouwe en toegewijde inzet als koster.

Wij hebben natuurlijk vorig jaar al uitgekeken naar een assistent koster om samen met Pieter Kemmeren de taak/deeltaak van het kosterschap op zich te nemen. Pieter wordt daarbij nogal eens bijgestaan door zijn echtgenote. Helaas zijn wij nog niet geslaagd in het vinden van een nieuwe koster/es.

De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en deze werd en wordt nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap. Wie voelt zich geroepen om deze mooie en dankbare taak op zich te nemen en met hart en ziel zijn of haar schouders onder deze mooie taak te zetten.

Het kosterschap is een omvangrijk en belangrijk werk ten dienste van de parochiegemeenschap en ten dienste van God. Een koster maakt niet alleen de deur van de kerk open, of steekt de kaarsen aan en zorgt dat de verwarming brandt; er is een veelvoud van taken mogen worden verricht. Op de eerste plaats vraagt het een grote bereidwilligheid om beschikbaar en bereikbaar te zijn. Denk maar aan de voorbereidingen voor de weekendvieringen, de Hoogfeesten, zoals o.a. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, maar ook de huwelijken, jubilea, dopen en uitvaarten en wat daar nog aan onverwachte zaken kan bijkomen.

Wees niet te bang om u aan te melden, want als er een kostersgroepje is, al zijn het 2 personen, dan worden de taken verlicht en kunnen er afspraken worden gemaakt wie wanneer kostert. Wij hopen dat er zich nog een kandidaat of kandidaten melden, man of vrouw die willen meehelpen de vieringen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum goed te kunnen verzorgen. Namens het Parochiebestuur heel hartelijk dank.

U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. 0416 361215

Pastoor Luijckx

9 maart  2016

Gezinsviering Palmzondag 20 maart.

Zaterdag 19 maart 2016 om 19.00 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Zondag 20 maart 2016 om 11.00 uur
Kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema voor de viering is: Palmzondag, Een Koning op een ezeltje
In deze viering staan we stil bij het begin van de Goede Week. We zien in deze viering zelfgemaakte Palmpaas stokken, versierd met groene  takken, een hoopvol teken van leven op deze aarde
De Palmpasen stokken zijn gemaakt in de vorm van een kruis, wat ons doet denken aan de dood van Jezus. In de manden die in de kerk staan, liggen nog meer takjes. Wij gaan vragen om deze takjes te zegenen. In deze viering. waarin wij het lijden en sterven van Jezus gedenken, vragen wij dat het voor ons een goede voorbereiding mag zijn op het feest van Pasen.

Cursus Catholicism.

Op dinsdagavond 1 maart was de eerste bijeenkomst. Deze keer werd de bijeenkomst gehouden in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel. Er was veel belangstelling, ruim 18 personen bezochten deze avond. Men zag mooie beelden van natuur, kerken en mensen van overal, die op hun manier het geloof beleefden. Centraal bij deze bijeenkomst stond de Kerk van Christus: Een, Algemeen en Apostolisch.

De uitleg van Father Robert Barron is goed te volgen. Mocht u bij de volgende bijeenkomsten ( 15 maart, 29 maart, 12 en 26 april) aanwezig willen zijn bent u van harte welkom. De bijeenkomst begint om 20.00 uur tot 21.30 uur.

Palmzondag

Datum: zondag 20 maart 2016 Palmpasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden hem met palmtakken. Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten. Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden palmpaasprocessies, waarin Jezus’ intocht in Jeruzalem werd nagebootst. Optochten van kinderen die achter een fanfarekorps aanlopen en in hun hand een palmpaasstok houden, zijn hier, in bepaalde delen van Nederland, een overblijfsel van. De palmpaasstokken zien er per regio anders uit, maar dragen vaak een haantje van brood, groen takjes, gekleurde eieren, slingers en kransen met snoep. Op deze dag begint voor de christenen de Goede Week. Deze begint op Palm- of Passiezondag, de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus.  De laatste dagen van de Goede Week -Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag- vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen. De benaming ‘Goede Week’ verwijst naar het gegeven, dat de dood dankzij Jezus definitief overwonnen is.  Lange tijd mochten tijdens de Goede Week -en dat gold ook voor de daarop volgende paasweek- geen zware lichamelijke werkzaamheden worden verricht.  Bij het begin van de Goede Week, op Palmzondag is er de palmwijding.  Deze herinnert aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht ontving.

Vaticaan biedt gratis medische hulp voor daklozen

Rome (KRO-NCRV) 28 februari 2016 – Paus Franciscus heeft opdracht gegeven ten behoeve van dak-  en thuislozen een medische post in te richten vlakbij het Apostolische Paleis in Vaticaanstad. Dat heeft de pauselijke hoofdaalmoezenier, aartsbisschop Konrad Krajewski, vandaag bekendgemaakt.

De post bevindt zich achter het noordelijk gedeelte van de colonnade van het Sint-Pietersplein, bij de douches en de kapsalon die het Vaticaan voor dak-  en thuislozen al eerder in het leven riep. Dagelijks maken er ongeveer 150 personen gebruik van de faciliteiten.

“Juist mensen die op straat leven hebben goede medische zorg nodig”, aldus aartsbisschop Krajewski. Het medisch personeel van de post bestaat uit artsen in dienst van het Vaticaan en vrijwillige artsen en verpleegkundigen uit Rome.

Gevraagd; koster / kosteres kerk HH. Martelaren van Gorkum

December 2015 heeft koster Ad van Riel na vele jaren zijn kosterswerk te hebben verricht zijn taak als koster beëindigd. Al geruime tijd geleden had Ad het Parochiebestuur aangegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen. Het parochiebestuur heeft Ad van Riel inmiddels hartelijk bedankt voor zijn trouwe en toegewijde inzet als koster.

Wij hebben natuurlijk vorig jaar al uitgekeken naar een assistent koster om samen met Pieter Kemmeren de taak/deeltaak van het kosterschap op zich te nemen. Pieter wordt daarbij nogal eens bijgestaan door zijn echtgenote. Helaas zijn wij nog niet geslaagd in het vinden van een nieuwe koster/es.

De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en deze werd en wordt nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap. Wie voelt zich geroepen om deze mooie en dankbare taak op zich te nemen en met hart en ziel zijn of haar schouders onder deze mooie taak te zetten.

Het kosterschap is een omvangrijk en belangrijk werk ten dienste van de parochiegemeenschap en ten dienste van God. Een koster maakt niet alleen de deur van de kerk open, of steekt de kaarsen aan en zorgt dat de verwarming brandt; er is een veelvoud van taken mogen worden verricht. Op de eerste plaats vraagt het een grote bereidwilligheid om beschikbaar èn bereikbaar te zijn. Denk maar aan de voorbereidingen voor de weekendvieringen, de Hoogfeesten, zoals o.a. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, maar ook de huwelijken, jubilea, dopen en uitvaarten en wat daar nog aan onverwachte zaken kan bijkomen.

Wees niet te bang om u aan te melden, want als er een kostersgroepje is, al zijn het 2 personen, dan worden de taken verlicht en kunnen er afspraken worden gemaakt wie wanneer kostert. Wij hopen dat er zich nog een kandidaat of kandidaten melden, man of vrouw die willen meehelpen de vieringen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum goed te kunnen verzorgen.
Namens het Parochiebestuur heel hartelijk dank.
U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. 0416 361215
Pastoor Luijckx

Kleding inzameling

Na 25 jaar kleding en aanverwanten artikelen van jullie te hebben mogen ontvangen.
Elk jaar zo een plus minus 1500 dozen werden die verzonden werden naar het klooster van de zusters van Bethanie in Letland.
Hieraan komt nu een einde daar de zusters met andere projecten zijn begonnen.
O.A. Kinderen, jongeren en vrouwen in nood.

In het laatste schrijven van de zusters toonde zij hun dankbaarheid weer eens voor de medewerking van al die mensen in Kaatsheuvel en omgeving voor de betrokkenheid, met de hun allerarmste mensen in Letland. Zij die schone kleding enz. brachten en zij die het project financieel ondersteunden! Ook wij als kledingsorteergroep sluiten ons graag hierbij aan!
Wij gaan met nieuwe moed en energie en met een hart voor de medemens verder met ons sorteerwerk, dan wel voor een ander project.
En wel voor de Moeder Teresa stichting in Ulft.
Deze mensen verzamelen kleding en aanverwanten artikelen voor Oost Europa, in het bijzonder voor Roemenie.
Wilt u meer informatie over deze stichting en tevens weten waar uw spullen naar toe gaan klik even op hun site: www.moederteresa.com
U kunt dus gewoon kleding enz. die SCHOON en HEEL is blijven aanleveren.
Vooral dat laatste: HEEL en SCHOON, is ook een eerste vereiste voor deze stichting,.

Let wel op: wat het aanleveren van alles betreft gaat het een en ander veranderen namelijk:
U kunt de kleding blijven aanleveren op: dinsdag van 9.00 uur tot 11.00 uur op onze vertrouwde sorteerruimte zoals altijd. Tussen de kerk en de pastorie dus.

Echter op alle andere dagen van de week
Via de ingang naast Ambianze in het daarvoor bestemde luik.
Zegt dit voort aub. De kleding wordt dan door ons daar opgehaald
Ook kunt u een bijdrage blijven storten om de kosten van het vervoer te betalen.
De kosten van het vervoer naar Letland kwam uit onze kas en nu voor de Moeder Teresa stichting in Ulft blijft dit zo. Uw bijdragen zijn heel welkom op bankrekeningnummer:  NL 80 RABO 0124 8550 75 t n v. R.K. parochie H. Willibrord  Loon op Zand.

Heel veel dank voor al uw aangeleverde kleding voor Letland! Het was geweldig!

Een hartelijke groet en hoop op een zelfde fijne samenwerking in de toekomst!
Namens de Medewerkers van Kledingsorteergroep: Moeder Teresa Ulft.
Contactpersoon: Jan Elshout. Tel. 06- 49436476
Nelly Klijn –  de Jong tel. 0416 -276200 Beide niet voor het ophalen van kleding.

Sponsors gevraagd

Beste parochianen, vorig jaar najaar hebben wij de knielstoelen die achter in het priesterkoor staan en worden gebruikt bij huwelijken en jubilea opnieuw met rode velours laten bekleden. Dat was echt noodzakelijk. Ook de 3 mooie houten stoelen die in de St. Jozefkapel stonden en dringend aan nieuw bekleding toe waren zien er weer prachtig uit. Zij staan nu op het priesterkoor voor de priester en assistenten. Ook de zittingen zijn netjes opgevuld en ze kunnen weer jaren mee. Dit alles is een verrijking voor het priesterkoor. Op het priesterkoor liggen al jaren enkele kleden in een beige tint. Het zou mooi zijn als er rode kleden lagen, die ook goed bij de stoelen passen. Het zal ook een warmere kleur geven aan het priesterkoor, het centrale gedeelte in onze mooie kerk. Alles is dan mooi op elkaar afgestemd. De bedoeling is dat er een nieuw, wat ruimer kleed, achter het altaar komt te liggen, twee smalle en bredere kleden bij de stoelen van de priester en assistenten en bij die van de misdienaars/ acolieten. Ook achter de ambo/ lezenaar komt een rood kleed. De randen zijn afgezoomd, zodat ze niet kunnen worden stukgelopen. Met Pasen kunnen de kleden klaar zijn.

De beige kleden kunnen we op een andere plaats in de kerk weer opnieuw gebruiken. Parochianen die dit initiatief willen ondersteunen om de parochie bij de aanschaf van deze kleden te sponsoren kunnen contact met mij opnemen via het parochieel centrum 0416 272515 of het secretariaat in Loon op Zand 0416 361215

Hartelijk dank, Pastoor Luijckx

2 maart  2016

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het Katholieke geloof

Dinsdag 1 maart is de Parochie H. Willibrord voor alle parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en  De Moer (Iedereen is trouwens welkom)  gestart met een nieuwe cursus, ‘Catholicism’;  een unieke reis door de wereld van het Katholieke Geloof. De cursus bestaande uit 5 dvd’s met een speelduur van ongeveer 500 minuten, is een Amerikaanse productie en gefilmd op 50 locaties in 15 landen. Gastheer Father Robert Barron neemt je mee naar de schatkamer van het Katholieke Geloof. Hij legt aantrekkelijk uit en de mooie beelden raken het hart. De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur in het parochieel centrum in Kaatsheuvel; 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 en 26 april.
Mocht u tijd hebben en bent u nieuwsgierig geworden u bent van harte welkom.

Stille Omgang Amsterdam 12 maart 2016
Nederlandse bisschoppen pelgrimeren op zaterdag 12 maart 2016 naar Amsterdam In het kader van het Heilig Jaar van de Goddelijke Barmhartigheid zullen op zaterdagnamiddag 12 maart tien van de dertien leden van de Nederlandse bisschoppenconferentie om 18.00 uur ’s avonds de Heilige Deur van de Nicolaasbasiliek te Amsterdam doorgaan en vervolgens gezamenlijk de eucharistie vieren in deze basiliek. De gelovigen die aan deze bijzondere viering willen deelnemen, zijn van harte welkom. Deze viering, waarin kardinaal Eijk de hoofdcelebrant zal zijn, in concelebratie met de bisschoppen van nagenoeg alle bisdommen, luidt de Stille Omgang in.Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. De Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 12 maart 2016. Het Mirakel

Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast. Was dat nog niet mirakuleus genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaaskerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de middeleeuwse mens was dit de noodzakelijke bevestiging om in de gebeurtenissen definitief de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens aan om op de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, ‘dese gracie ende ghenade’ openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen.

U kunt het Gezelschap van de Stille Omgang financieel ondersteunen door Lid of donateur te worden van het Gezelschap. Giften kunt u overmaken op NL 61 INGB 0000212031 tnv Gezelschap Stille Omgang. Het Gezelschap van de Stille Omgang heeft de ANBI status. Dat wil zeggen dat giften aftrekbaar zijn van de belasting

Deelname:
Wilt u vanuit Kaatsheuvel deelnemen aan de Stille Omgang neem dan contact op met:
Mari van  de velden Berndijksestraat 14 telefoon: 0416 284156
Ad Hultermans Maasland 17 telefoon: 0416 280426

Carnaval In een aantal plaatsen waar een oude carnavalstraditie bestaat, wordt met Halfvasten een carnavalesk feest gevierd.

GEZINSVIERING LOON OP ZAND/KAATSHEUVEL

Zaterdag 19 maart 2016 om 19.00 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Zondag 20 maart 2016 om 11.00 uur
Kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema voor de viering is: Palmzondag, Een Koning op een ezeltje
In deze viering staan we stil bij het begin van de Goede Week.
We zien in deze viering zelfgemaakte Palmpasen takken,
met de Palmpasen stokken.
Gemaakt op een kruis, wat ons doet denken aan de dood van Jezus.
Ze zijn versierd met groene takken, een hoopvol teken van leven op deze aarde.
In de manden die in de kerk staan liggen nog meer takjes.
Wij gaan vragen om deze takjes te zegenen, waarin wij het lijden en sterven van Jezus gaan gedenken.

Wij gaan God in deze viering vragen, dat het voor ons een goede voorbereiding mag zijn op het feest van Pasen.
Wil je graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen of om een andere taak te vervullen?
Dan kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.
Stuur voor 10 maart 2016 a.s. een mailtje met:
Je naam en taak erop naar:
angela.van.brunschot@home.nl
smit9724@planet.nl

Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt.
We maken er met jouw hulp een fijne viering van.

 

Februari

24 februari 2016

Gezinsviering Loon op Zand / Kaatsheuvel
Zaterdag 19 maart 2016 om 19.00 uur in de St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en
zondag 20 maart 2016 om 11.00 uur ion de St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema voor de viering is: Palmzondag, Een Koning op een ezeltje.
In deze viering staan we stil bij het begin van de Goede Week.We zien in deze viering zelfgemaakte Palmpasen takken met de Palmpasen stokken gemaakt op een kruis,dat ons doet denken aan de dood van Jezus.Ze zijn versierd met groene takken,een hoopvol teken van leven op deze aarde.In de manden die in de kerk staan liggen nog meer takjes.Wij gaan vragen om deze takjes te zegenen waarin wij het lijden en sterven van Jezus gaan gedenken.Wij gaan God in deze viering vragen, dat het voor ons een goede voorbereiding mag zijn op het feest van Pasen.

Wil je graag meehelpen in de kerk? Om tijdens deze viering te lezen of om een andere taak te vervullen? Dan kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.Stuur voor 10 maart 2016 a.s. een mailtje met je naam en taak erop naar:angela.van.brunschot@home.nl of smit9724@planet.nl. Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt. We maken er met jouw hulp een fijne viering van.

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het Katholieke geloof

In maart start de Parochie H. Willibrord voor alle parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en  De Moer (Iedereen is trouwens welkom) met een nieuwe cursus, ‘Catholicism’; een unieke reis door de wereld van het Katholieke Geloof. De cursus bestaande uit 5 dvd’s met een speelduur van ongeveer 500 minuten, is een Amerikaanse productie en gefilmd op 50 locaties in 15 landen. Gastheer Father Robert Barron neemt je mee naar de schatkamer van het Katholieke Geloof. Hij legt aantrekkelijk uit en de mooie beelden raken het hart. De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur in het parochieel centrum in Kaatsheuvel; 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 en 26 april.

Gezinsviering weekeinde 27 en 28 februari.

Op zaterdag 27 februari om 19.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en op zondag 28 februari  om 11 uur in de kerk St Jan  is er een gezinsviering waarin de eerste communicanten zich komen voorstellen aan de parochiegemeenschap

Vasten en onthouden

Tijdens de vastentijd eten of drinken sommigen minder, anderen drinken geen alcohol of onthouden zich van moderne technieken, zoals sociale media. Je vast door ‘jezelf dingen te onthouden’ of door minder van iets te nemen. Vasten is nooit een doel op zich. Vasten doe je om een hoger doel te bereiken; om intenser dan anders op zoek te gaan naar jezelf en God. Tijdens deze periode maak je meer tijd om jezelf en Hem te ontmoeten, om de bijbel te lezen, stil te zijn en te bidden. Door iets te laten staan kun je diepgang geven aan je leven en gebed. Je onthoudt je van iets waardoor je leeg wordt en van iets nieuws vervuld kunt geraken. Vasten kan je ook doen ervaren wat honger hebben inhoudt. Vasten is op deze manier een gestalte van (bereidheid tot) solidariteit, het kan je leren te onderscheiden wat er werkelijk toedoet en je dus zorgvuldiger te doen omgaan met wat voorhanden is.

De wijze van vasten is in de loop van de tijd wel veranderd. Oudere mensen die vroeger (ook) hebben gevast, vertellen vaak verhalen over hun vastentrommeltjes. In die trommeltjes werden snoep en andere lekkernijen bewaard die de kinderen gekregen hadden in de loop van de week. Het trommeltje mocht in de vastentijd op zondag open. In strenge gezinnen mocht het trommeltje pas na het vasten opgemaakt worden. Daarnaast was het zo dat volwassenen bij elke maaltijd minder moesten eten en zelfs één maaltijd per dag moesten overslaan.

Voor moslims is de wijze van vasten voorgeschreven, bij katholieken wordt het aan de persoon zelf overgelaten. Dat betekent dat zaken zoals geen vlees eten, minder of niet snoepen, geen alcohol gebruiken, het geven van aalmoezen* wel worden aangeraden, maar niet verplicht worden gesteld. Tijdens de veertigdagentijd zijn er alleen verplichtingen op Aswoensdag, de eerste dag van de vastentijd, en op Goede Vrijdag, de dag dat Jezus aan het kruis stierf. Op die twee dagen mag men geen vlees eten (onthouding) en slechts één volle maaltijd per dag (vasten) gebruiken. Dit onthouden, geen vlees eten, geldt ook voor alle vrijdagen in de vastentijd. Ook al is het niet langer verplicht om buiten de vastentijd op vrijdag zich te onthouden, de kerk probeert haar gelovigen wel te stimuleren om op vrijdagen zich te versterven (onthouden en/ of vasten), liefdadigheidswerk te doen, extra te bidden en bv. De dekenale vastenactie te steunen.

Kruisweg dwars door Volendam

Katholiek Volendam komt binnenkort met een bijzonder initiatief. Vanaf 1 maart tot en met Pasen zal er in het beroemde dorp een Kruiswegstatiesroute zijn uitgezet.
Op veertien locaties in Volendam worden de schilderijen van de kruiswegstaties die vroeger in de Sint-Vincentiuskerk en de voormalige Kruispuntkerk hingen, tentoongesteld. De route is 3,6 km lang.

Met deze Kruisweg wordt bij zowel dorpelingen als toeristen aandacht gevraagd voor het lijden van Jezus Christus.

Een van de staties hangt onder de hoofdtribune in het voetbalstadion van FC Volendam; een ander op de Dijk.

Cees de Wit, die wordt beschouwd als de katholieke gangmaker van Volendam, geeft in de komende uitzending van het KRO-televisieprogramma Het geloofsgesprek tekst en uitleg bij dit initiatief.

“Het idee werd geopperd om de kruiswegstaties zoals die vroeger tijdens de watersnood in 1916 in de Vincentiuskerk hingen op 14 plekken in Volendam neer te zetten”, zegt De Wit tegen presentator Leo Fijen. Hij hoopt dat mensen die langs de staties komen “geraakt” worden, “ook al is het er maar één”. “Want ieder mens heeft in zijn leven te maken met zijn eigen kruis. Het lijden van Christus is als een spiegel van wat je in je eigen leven tegenkomt.”

Afscheid Diaken John Dommeck
Afgelopen weekend was de laatste reeks van vieringen waarin wij afscheid hebben genomen van John. Zijn assistenties, preekbeurten en hulp in onze parochie werden zeer gewaardeerd. Dat zullen wij nu, zeker ook als pastoraal team, moeten gaan missen. In de preek die John hield kwam hij via de sport karate bij het Evangelie uit, waarin wij worden uitgenodigd om in ons leven doelen te stellen en de hobbels in het leven in de kracht van het geloof in Jezus Christus te overwinnen. Wij danken John nogmaals voor al zijn inzet die heeft bijgedragen tot de opbouw van onze parochie H. Willibrord en wensen John en zijn gezin alle goeds toe en Gods zegen voor de toekomst. Indien nodig kan ik altijd een beroep doen op John’s hulp, dat heeft hij aangeboden, dus wellicht zien wij hem nog eens een keer in onze parochie.

Namens het pastorale team

Pastoor Luijckx

17 februari 2016

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het

Katholieke geloof

In maart start de Parochie H. Willibrord voor alle parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en  De Moer (Iedereen is trouwens welkom) met een nieuwe cursus, ‘Catholicism’;  een unieke reis door de wereld van het Katholieke Geloof. De cursus bestaande uit 5 dvd’s met een speelduur van ongeveer 500 minuten, is een Amerikaanse productie en gefilmd op 50 locaties in 15 landen. Gastheer Father Robert Barron neemt je mee naar de schatkamer van het Katholieke Geloof. Hij legt aantrekkelijk uit en de mooie beelden raken het hart. De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur in het parochieel centrum in Kaatsheuvel; 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 en 26 april.

Afscheid diaken J. Dommeck

In onze parochie hebben wij in de Moer en in Loon op Zand al afscheid genomen van Diaken John Dommeck in de vieringen van 6 en 7 februari.

Graag willen wij u ook in Kaatsheuvel de gelegenheid geven om John een hand te geven. Dit kunt u doen op zondag 21 februari. Na de viering van 9.30 uur in de kerk HH. Mart.v.Gorkum  en in de St. Jan na de viering van 11.00 uur.

Gezinsviering weekeinde 27 en 28 februari.

Op zaterdag 27 februari om 19.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
en op zondag 28 februari  om 11 uur in de kerk St Jan  is er een gezinsviering waarin de eerste communicanten zich komen voorstellen aan de parochiegemeenschap.

Dekenale Vastenaktie

Steun aan 2000 weeskinderen
Nergens in Kenia zijn zoveel weeskinderen als in Oyugis, West Kenia.
Kinderen die zelf voor hun inkomen moeten zorgen. Die zelf moeten koken , zelf dekens moeten regelen, zelf de zorg hebben jongere broertjes en zusjes en o ja… zelf ook nog naar school zouden willen gaan. Het OIP helpt deze weeskinderen een project van de fraters van Tilburg sinds 1997.

OYUGIS INTEGRATED  PROJECT verbindt alle noodzakelijke onderdelen zoals: onderwijs,studieboeken,opvang en aandacht, gezondheidszorg,voedselvoorziening, huisvestingvoorlichting over aids, inkomen.

Kinderen kunnen zo weer kind zijn, krijgen zicht op een betere toekomst.
Voorbeelden met wat er met uw geld gebeurt:
Voor 115 euro een jaar basisonderwijs
Voor 215 euro een jaar middelbaar onderwijs.
Voor 8 euro een schooluniform
Voor 54 euro een geitje
Voor 130 euro een nieuw dak
Voor 30 euro een matras
Voor 1 euro een bezoek aan een gezondheidscentrum.

Om stappen vooruit te zetten kan het een niet zonder het ander. Wij willen vanuit ons dekenaat steun geven aan dit project, aan de 2000 weeskinderen.
Helpt u mee? Bankrekening NL56RABO0136582710 t.n.v. Dekenale Vastenactie.
Uw gift is aftrekbaar en vastenactie maakt van elke euro 1 euro 50   Steunt u ons project?

Wat is de kern van ons geloof? God is mens geworden
De kern van het christelijk geloof is dat God mens is geworden. Zozeer heeft God de mensen liefgehad dat Hij zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd, lezen we dan ook in het Evangelie van Johannes (3,16). Op een bepaald moment in de geschiedenis, op een bepaalde plaats op aarde is Jezus geboren. Het Woord van God is vlees geworden, zo verwoordt Johannes het (1,14). We vieren deze menswording van Gods Zoon met Kerstmis. Hij is verrezen Jezus verzamelde een groep leerlingen om zich heen, verrichte genezingen, sprak over zijn verhouding met zijn Vader in de hemel en verkondigde het rijk van God. Omdat Hij zich uitgaf voor Gods Zoon beschouwden sommige joodse leiders Hem als bedreigend voor het geloof in de enige God. Hij werd opgepakt en gekruisigd. Toen Jezus na zijn sterven uit de dood verrees en aan zijn leerlingen verscheen, begrepen zijn volgelingen steeds meer dat Hij werkelijk de Zoon van God was. Jezus’ verrijzenis vieren we met Pasen. Heilige Geest In de eerste veertig dagen na zijn dood verscheen Hij nog verschillende malen. Toen keerde Jezus terug naar zijn Vader in de hemel: Hij steeg op naar de hemel (Hemelvaart). Maar Hij beloofde een Helper te sturen. Tien dagen later daalde deze Helper, de heilige Geest, over de leerlingen neer (Pinksteren). Kerk Deze wonderbaarlijke ervaring maakte van de eerste christenen een hechte gemeenschap van mensen die het avondmaal vierden zoals Jezus met zijn leerlingen had gedaan (de Kerk), en die aan heel de wereld Jezus’ boodschap (het goede nieuws, Evangelie) gingen verkondigen.

Mededeling rond de vieringen van de Paaswake in onze parochie H. Willibrord.
Beste parochianen, in het nieuwe werkjaar zijn enkele wijzigingen in de vieringen rond Pasen.
Met ingang van dit jaar zijn er 2 Paaswakes in onze parochie; op 26 maart in de kerk van St. Jan in Kaatsheuvel om 21.00 uur en in de kerk van St. Jans Onthoofding in Loon op Zand om 21.00 uur.
Op zaterdag 26 maart is er helaas geen Paaswake in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum en in de kerk van de H. Joachim in De Moer. De Paaswake in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum was reeds jaren een Paaswake voor gezinnen. I.v.m. de bijzondere aard van de vieringen heeft het Bisdom al eerder aangegeven het aantal vieringen, met name in de Goede Week terug te brengen. Hiervan was al sprake bij de fusie voorbereidingen. Bovenden speelt ook de beschikbaarheid en de draagkracht van de pastores hier een rol.
In De Moer is de paaswake sinds jaren steeds vroeg in de avond geweest, en dan is het nog licht. De paaswake kan alleen gevierd worden als het donker is. Een Paaswake voor gezinnen, zoals in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum, is liturgisch gezien niet aanbevolen en wenselijk. Belangrijke lezingen moeten dan worden weggelaten en de Paaswake moet worden vereenvoudigd voor de kinderen. Het is belangrijk dat zij toch worden meegenomen in het geheel van een Paaswake waarin de verrijzenis van Jezus Christus wordt gevierd als grootste hoogtepunt in het Katholieke geloof.
Een voorstel om vieringen om het jaar in een andere kerk te houden is niet aanbevelenswaardig. Al voor de fusie had de bisschop voor ogen dat bv. de hele Goede Week en de Paasvieringen in één parochiekerk zou plaatsvinden. Dit is ruim 3 jaar geleden door omstandigheden in onze parochie niet doorgegaan, omdat met ingang van de fusie alle vier de kerken zouden worden bediend. Daar was ik heel blij om. Uiteindelijk moet er ook een bepaalde rust en regelmaat ontstaan. Ik heb, in overleg met het pastorale team, al die jaren al geprobeerd om geleidelijk aan aanpassingen te doen en ervoor te zorgen dat, met name in de Goede Week en met Pasen, er in alle vier de kerken, ook in de kleinere, kan worden gekerkt en parochianen belangrijke vieringen kunnen volgen. Het moet ook niet versnipperd raken. De twee kleinere kerken moeten daardoor nu wel iets inleveren.
Nogmaals, we bekijken als pastorale team nauwkeurig hoe alles verloopt en zijn er van overtuigd dat deze aanpassingen noodzakelijk zijn. Namens het pastorale team.  Pastoor Luijckx

10 februari 2016

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het

Katholieke geloof

In maart start de Parochie H. Willibrord voor alle parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en  De Moer (Iedereen is trouwens welkom) met een nieuwe cursus, ‘Catholicism’;  een unieke reis door de wereld van het Katholieke Geloof. De cursus bestaande uit 5 dvd’s met een speelduur van ongeveer 500 minuten, is een Amerikaanse productie en gefilmd op 50 locaties in 15 landen. Gastheer Father Robert Barron neemt je mee naar de schatkamer van het Katholieke Geloof. Hij legt aantrekkelijk uit en de mooie beelden raken het hart. De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur in het parochieel centrum in Kaatsheuvel; 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 en 26 april.

Afscheid diaken J. Dommeck

In onze parochie hebben wij in de Moer en in Loon op Zand al afscheid genomen van Diaken John Dommeck in de vieringen van 6 en 7 februari.

Graag willen wij u ook in Kaatsheuvel de gelegenheid geven om John een hand te geven. Dit kunt u doen op zondag 21 februari. Na de viering van 9.30 uur in de kerk HH. Mart.v.Gorkum  en in de St. Jan na de viering van 11.00 uur.

Gezinsviering weekeinde 27 en 28 februari.

Op zaterdag 27 februari om 19.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

en op zondag 28 februari  om 11 uur in de kerk St Jan  is er een gezinsviering waarin de eerste communicanten zich komen voorstellen aan de parochiegemeenschap.

Betekenis van Carnaval

Carnaval is oorspronkelijk een Katholiek feest. Carnaval wordt gevierd op de drie dagen voor Aswoensdag. Traditioneel gezien duurt het feest drie dagen, van zondag tot en met dinsdag, maar in praktijk zie je dat de feesten meestal al op vrijdag beginnen. De naam Carnaval komt waarschijnlijk uit het december van ieder jaar. Latijn. Carne vale betekent namelijk zoiets als afscheid van het vlees

Paaskring: Aswoensdag
De veertigdagentijd begint op Aswoensdag met een boeteviering. In veel kerken wordt dan met de as van verbrande palmtakjes een kruis, het zogenaamde askruisje, op het voorhoofd van de gelovigen gezet, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. De priester spreekt hierbij de woorden: ‘Gedenk, mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’. Aswoensdag is samen met Goede Vrijdag een algemeen verplichte vastendag voor de katholiek, waarbij verwacht wordt dat er geen snoep, vlees of alcohol wordt genuttigd en dat men zich sober gedraagt.

In streken waar het gangbaar is om Carnaval te vieren, wordt op Aswoensdag vaak onder het genot van een (broodje) haring nog even teruggeblikt op het voorbije feest. Dit zogenoemde ‘Haring happen’ stamt uit de tijd dat tijdens de vasten geen vlees maar wel vis mocht worden gegeten

Koningshoeven brengt glossy uit

Berkel-Enschot (KRO-NCRV) 29 januari 2016 – De trappistenabdij Koningshoeven in Berkel-Enschot presenteert morgen zijn eigen glossy. Het eenmalig te verschijnen magazine, getiteld Stilleven, wordt op 1 februari gepresenteerd.

Abt Bernardus Peeters van Koningshoeven vertelt zondag in het KRO-NCRV-radioprogramma Zin in Weekend! over de glossy.

Het blad wil de lezer kennis laten maken met het monnikenleven in de Noord-Brabantse abdij. In Stilleven is ook ruim aandacht voor de brouwerij van Koningshoeven, waar het trappistenbier La Trappe vandaan komt.

“Een glossy staat vaak in het teken van glitter en glamour. Wie dat van ons verwacht, moeten we helaas teleurstellen”, aldus abt Bernardus. “Juist in de soberheid en puurheid schuilt de schoonheid van het trappistenleven.”

Stilleven wordt door de trappisten van Koningshoeven in eigen beheer uitgegeven. Het concept is bedacht en ontwikkeld door communicatiespecialist Jan-Willem Wits, samen met fotograaf Peter Boer en vormgeefster Marijke Kamsma. Het boek is te koop in de kloosterwinkel of via de website van  de abdij.

De betekenis van ongegist brood

Om de band tussen Joden en christenen te bevestigen en verstevigen bezocht paus Franciscus onlangs de synagoge van Rome. Hij is daarmee de derde paus op rij die dat doet. Joden en christenen, die horen bij elkaar. En ook: Christenen kunnen hun eigen geloof niet begrijpen zonder kennis van de Joodse wortels. Dat kunnen we bijvoorbeeld illustreren met het begrip ‘ongegist brood’. Ongedesemd brood, zeggen we ook wel. Matses, zeggen Joden. Matses staat symbool voor kwelling en vrijheid. Het is het brood dat men snel moest bakken, vlak voor de Bijbelse Uittocht uit Egypte. Het is het brood dat heel lang goed blijft en dat ze in de woestijn aten. Zo kon men overleven en ontsnappen uit de ellendige slavernij in Egypte.

De katholieke hostie is zo’n stukje ongedesemd brood. Het is vrij van ongerechtigheid, vrij van opsmuk. Het is puur. Dat katholieken daaraan vasthouden heeft een diepe Joodse achtergrond. Daar wil ik wat van toelichten.

In de 8-daagse Joodse Pésach-periode eten Joden geen gegist brood. Voorafgaand aan deze gistvrije tijd wordt het huis, met alles wat erin aanwezig is, ‘gekasjerd’. Het huis wordt koosjer gemaakt. Dat is een hele operatie, een grote voorjaarsschoonmaak kun je zeggen. Ook alle boeken worden geïnspecteerd op koek- of broodkruimels. Hoe orthodoxer, hoe preciezer dat reinheidsgebod wordt nageleefd.

Waarom doen Joden dat toch? Waarom vinden ze dat zo belangrijk? Maar ook: Waarom houden katholieken zo vast aan ongegist brood voor de hosties?

Alles komt samen als we inzoomen op het Joodse Pésach-paasfeest. Voordat Joden Pésach kunnen vieren moet alles in huis vrij zijn van ‘chameets’. Dat is een Hebreeuws woord voor ‘gegist, gezuurd brood’. Brood van gegiste graansoorten zoals tarwe, gerst, haver, rogge en het tegenwoordig zo populaire spelt. ‘Chameets’ staat symbool voor het kwaad in de wereld. Het kwaad waartoe elk mens kan neigen. En besef daarbij: Het kleinste beetje kwaad kan alles aantasten. Het kasjeren van ‘chameets’ is dus tevens bedoeld als een soort geestelijke reiniging.

In de Talmoed (Berachot 17a) wordt gist vergeleken met corruptie. Het wordt door Joodse wijzen uitgebreid met begrippen als trots, hoogmoed, afgoderij en ijdelheid. In dat rijtje passen begrippen als onderdrukking, vooroordelen en vervolging. Alles wat het ego op kan blazen, zoals gist deeg laat rijzen. Natuurlijk, een sterk gevoel van persoonlijke identiteit is prima, maar…. het mag niet leiden tot arrogant, irritant gedrag. Opgeblazen ego, daar moet je je van ontdoen. In de ‘Zohar’ (Joodse mystiek geschrift) wordt het eten van matses zelfs een Pésach-medicijn genoemd. Zo kunnen katholieken het eten van de hostie ook zien als een medicijn. Zo (ver)bind je je met de achterliggende gedachten. Alles wat de menselijke waardigheid aantast, dat moet verdwijnen. Hier kunnen katholieken zich heel goed bij aansluiten. Zeker in de Vastentijd in de aanloop naar Pasen.
Simon Nagelmaeker, em. Pastoraal werker, lid werkgroep ‘Liturgie en pastoraat’ KRI

Overledenen in de Parochie H. Willibrord in de maanden november, december 2015

  1 november  Riek van Rooij – van Iersel                                      96 jaar
19 november  Piet Hendriks                                                             91 jaar
24 november  Tiny Buijs – Beerens                                                 83 jaar
26 november  Marinus Pijnenburg                                                   85 jaar
8 december   Ria Graumans – van Gils                                         82 jaar
25 december  Emile van Beers                                                        80 jaar

Dopen in de Parochie H. Willibrord in de maanden november, december 2015

29 november  Quirijn, zoon van Edwin en Marlein Molenschot – Verbraak
20 december  Lonneke, dochter van Wouter en Dieuwertje Spieringhs – Fiora

3 februari 2016

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het

Katholieke geloof

In maart start de Parochie H. Willibrord voor alle parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en  De Moer (Iedereen is trouwens welkom) met een nieuwe cursus, ‘Catholicism’; een unieke reis door de wereld van het Katholieke Geloof. De cursus bestaande uit 5 dvd’s met een speelduur van ongeveer 500 minuten, is een Amerikaanse productie en gefilmd op 50 locaties in 15 landen. Gastheer Father Robert Barron neemt je mee naar de schatkamer van het Katholieke Geloof. Hij legt aantrekkelijk uit en de mooie beelden raken het hart. De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur in het parochieel centrum in Kaatsheuvel; 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 april en 26 april.

Parochie H. Willibrord bedankt haar vrijwilligers

Op dinsdag 26 januari werden de parochievrijwilligers uit Loon op Zand door middel van een gezellige avond in de Wetering hartelijk bedankt voor hun jaarlijkse inzet. Voor De vrijwilligers van Kaatsheuvel is deze avond gepland op vrijdag 8 april  in de Gildebond. Voor de mensen van de Moer wordt de datum nog bekend gemaakt.

Gezinsviering in februari:

Zaterdag 27 februari 19.00 uur kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand Zondag 28 februari  om 11.00 uur Kerk St. Jan te Kaatsheuvel. Het thema voor de viering is: Ook jij hoort er bij! In de komende viering gaan we luisteren naar het verhaal over hoe Jezus 40 dagen in de woestijn verbleef.Hij praatte met God zoals een vriend praat met een vriend. En Hij dacht erover na wat Hij in zijn leven zou gaan doen. Hij liet het licht van God over zijn leven schijnen Zullen wij dat licht van God ook over ons leven laten schijnen? Het kan als we komen luisteren naar de woorden zoals Jezus dat deed. Ook zullen in we deze viering gaan luisteren naar de communicanten die dit jaar hun Eerste Heilige Communie gaan ontvangen Zij zullen zich voor gaan stellen en gaan vertellen hoe graag zij bij Jezus’ Kerk willen horen. Wil je hier naar komen luisteren en graag meehelpen in de kerk? Om tijdens deze viering te lezen of een andere taak te vervullen  Dan kan! Ook als je maar een klein stukje wil lezen

Voor Kaatsheuvel: Stuur voor maandag 15 februari a.s. een mailtje met:
Je naam en taak erop naar: mjfa.smits@planet.nl
Voor Loon op Zand voor maandag 22 februari a.s. een mailtje met:
Je naam en taak erop naar: angela.van.brunschot@home.nl of annie.van. kuijk@ziggo.nl

Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt. We maken er met jouw hulp een fijne viering van.


Aktie Kerkbalans

Graag herinneren wij u nog aan de Aktie Kerkbalans met als motto is: “ mijn kerk is in balans”. De brieven zijn inmiddels verspreid. Wij hopen dat u onze geloofsgemeenschap de parochie H. Willibrord ook geldelijk blijft steunen. Achter in de kerken vind u altijd nog de brief van de Aktie Kerkbalans, mocht u die nodig hebben, dan kunt u die meenemen. Hartelijk dank.

Afscheid Diaken John Dommeck

Het afscheid van Diaken John Dommeck is in de volgende vieringen gepland;
Zaterdag 6 februari om 19.00 uur in De Moer
Zondag 7 februari om 9.30 uur in Loon op Zand
Zondag 21 februari in de kerken in Kaatsheuvel
Om 9.30 uur in de HH. Martelaren van Gorkumkerk
en om 11.00 uur in de St. Jan.
Na de viering is er gelegenheid om John een hand te geven.

Nederlandse bisschoppen beginnen videokanaal ‘Katholiek Leven’

Utrecht 24 januari 2016 – De Nederlandse bisschoppen starten een videokanaal op YouTube. De naam van het videokanaal is Katholiek Leven. Op zondag 24 januari zijn de eerste filmpjes online gezet. Abonneren kan via YouTube en via een Facebookpagina die is ingericht. Op korte termijn wordt ook de bijbehorende website www.katholiekleven.nl gelanceerd. Katholiek Leven start met geloofsportretten in de serie ‘Ik Geloof’, items over de Bijbel in ‘De Boodschap’ en filmpjes over het Heilig Jaar van de Barmhartigheid.

YouTube. – Facebook. De bekendmaking op 24 januari valt samen met de feestdag van de heilige Franciscus van Sales, patroonheilige van de katholieke journalistiek. Op deze dag maakt de paus voor de vijftigste keer zijn boodschap voor Wereldcommunicatiedag bekend. Deze dag vindt jaarlijks plaats op de zondag voor Pinksteren (in 2016 op 8 mei). De (nieuwe) media zijn van belang i.v.m. de relevantie van geloof voor het leven van alledag. Namens de Bisschoppenconferentie laat kardinaal Eijk weten: “De Katholieke Kerk heeft de opdracht om Jezus Christus en Zijn Evangelie aan de wereld te verkondigen. Dit doet zij  in onze tijd ook via de nieuwe media. Mensen die in het christelijk geloof geïnteresseerd zijn, willen graag weten; wat betekent het concreet voor mijn leven dat ik in Jezus geloof, hoop op de vrucht van Zijn kruis en Hem navolg door God en medemens lief te hebben? Door middel van het nieuwe videokanaal ‘Katholiek Leven’ wil de Katholieke Kerk in Nederland laten zien hoe we ons dagelijks leven vorm kunnen geven vanuit geloof, hoop en liefde.” Logo en naam ‘Leven’ is een werkwoord. Het videokanaal laat zien hoe individuele personen katholiek leven. ‘Leven’ is ook een zelfstandig naamwoord. Zo zal het videokanaal ook het katholieke leven in beeld brengen in bijvoorbeeld reportages. De volledige naam en tekst bij het logo zijn: ‘katholiekleven.nl: geloof, hoop en liefde in de Katholieke Kerk’. Het zijn blijvende waarden. De apostel Paulus noemt ze in zijn brief aan de christenen van Korinthe: “Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste” (1 Korintiërs 13, 13). Het hart (de liefde) is in het logo het grootst afgebeeld en komt voorop. Verder zijn in het logo verwerkt het kruis (het geloof) en het anker (de hoop). Zo mag de liefde, die de grootste is, mensen hoop geven en geloof en vooral ook veel naatsenliefde.

Project 2016-2019 Per 1 januari 2016 worden programma’s van Omroep RKK, waaronder de uitzending op zondagochtend van de Eucharistieviering, voortgezet binnen de fusieomroep KRO-NCRV. Het videokanaal Katholiek Leven van de Nederlandse bisschoppen wil hierop een aanvulling zijn. Daarnaast heeft de Bisschoppenconferentie de website www.rkkerk.nl als website voor informatie over de R.-K. Kerk in Nederland.

Januari

31 januari 2016

Gezinsviering in februari:

Zaterdag 27 februari 19.00 uur kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Zondag 28 februari om 11.00 uur Kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Het thema voor de viering is: Ook jij hoort er bij!

In de komende viering gaan we luisteren naar het verhaal over hoe Jezus 40 dagen in de woestijn verbleef.Hij praatte met God zoals een vriend praat met een vriend.En Hij dacht erover na wat Hij in zijn leven zou gaan doen.Hij liet het licht van God over zijn leven schijnen.Zullen wij dat licht van God ook over ons leven laten schijnen? Het kan als we komen luisteren naar de woorden zoals Jezus dat deed.Ook zullen in we deze viering gaan luisteren naar de communicanten die dit jaar hun Eerste Heilige Communie gaan ontvangen. Zij zullen zich voor gaan stellen en gaan vertellen hoe graag zij bij Jezus’ Kerk willen horen. Wil je hier naar komen luisteren en graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen of een andere taak te vervullen.Dan kan! Ook als je maar een klein stukje wil lezen.Voor Kaatsheuvel: Stuur voor maandag 15 februari a.s. een mailtje met:je naam en taak erop naar: mjfa.smits@planet.nl
Voor Loon op Zand voor maandag 22 februari a.s. een mailtje met: je naam en taak erop naar: angela.van.brunschot@home.nl of annie.van. kuijk@ziggo.nl

Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt. We maken er met jouw hulp een fijne viering van.

21 januari 2016

Mededeling over de liturgie i.v.m. de lectoren tijdens de Eucharistievieringen
Met ingang van het Hoogfeest van Christus Koning (23 november 2015) zijn er in de gehele Parochie H. Willibrord een aantal kleine aanpassingen gemaakt in de liturgie. De reden hiervoor is dat we ook tijdens de missen willen laten zien dat we niet alleen op papier, maar ook in de praktijk, één parochie zijn. De meest in het oog springende verandering is wellicht dat de lectoren voortaan plaats nemen in de kerkbanken. Hiermee komt sterker tot uitdrukking dat het gehele Volk van God een actieve rol speelt in de zondagsvieringen, en niet alleen de gewijde bedienaren op het priesterkoor. Alle gelovigen delen in het algemeen priesterschap, en de lector die ‘uit het volk’ de lezingen verzorgt is hier een uiterst sterk symbool van. Dit is voor het pastorale team de reden geweest om in de kerken waar dit nog niet het geval was, de lectoren te vragen in de kerkbanken plaats te nemen.

 20 januari 2016 

Wat is Kerkbalans
De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw – ze geven bezieling voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door.

Mijn kerk

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u uw geloof kunt versterken en u uzelf op een bijzondere manier verhoudt tot God. Ook is het de plaats waar je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek kerk is de plek waar u kunt ontmoeten.

Wij steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missioniare projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten

Actie kerkbalans 2016

De Actie Kerkbalans voor 2016 zal worden gehouden in de periode van zondag 18 januari tot en met zondag 31 januari. Het motto zal zijn: “ mijn kerk in balans” Wij vormen met elkaar een leef- en geloofsgemeenschap.

Met elkaar willen wij in onze parochie H. Willibrord een lichtpunt zijn en ook een plaats van bezinning en troost. U weet dat financiële kosten in onze parochie alleen maar zullen stijgen. Tegelijkertijd zullen wij zeker ook bezuinigen waar dat kan en moet. Ondanks alles blijft uw steun zo belangrijk en ontzettend welkom. U kunt vanaf die periode ook uw gift deponeren in de speciale bus die achter in de kerken staan. Hartelijk dank.

Pastoor Luijckx

Eerste boek paus Franciscus: Kerk bestaat om ontmoeting met Gods barmhartigheid mogelijk te maken door  KN

Dinsdag 12 januari 2016 verschijnt De naam van God is genade. De paus spreekt daarin met vaticanist Andrea Tornielli over de barmhartigheid.

Hij zegt onder meer dat de Kerk geroepen is om Christus’ barmhartigheid te verspreiden “onder iedereen die zichzelf erkent als zondaar, die zich verantwoordelijk voelt voor wat hij verkeerd heeft gedaan, onder iedereen die behoefte heeft aan vergeving. De Kerk is niet op de wereld om te veroordelen, maar om de ontmoeting mogelijk te maken met die intense liefde die Gods barmhartigheid is”.

‘Naar buiten’ treden De moet daarom “naar buiten” treden. “De kerk en de parochie uit, naar buiten om de mensen te gaan zoeken op de plek waar ze wonen, waar ze lijden, waar ze hopen. Het veldhospitaal, het beeld waarmee ik die ‘uitgaande kerk’ altijd graag vergelijk, heeft als kenmerk dat het daar verrijst waar de strijd wordt geleverd: het is niet het solide, volledig uitgeruste bouwwerk waar mensen naartoe gaan om zich te laten behandelen voor hun kleine en grote kwalen. Het is een mobiel gebouw, voor de spoedeisende hulp, de noodgevallen, om te voorkomen dat de strijders sterven. Daar worden spoedbehandelingen geboden, mensen komen er niet voor een controle bij de specialist”.

‘Moederlijke gevoelens van barmhartigheid’ Franciscus hoopt dat het Jaar van Barmhartigheid “steeds meer het gezicht naar boven zal halen van een kerk die de moederlijke gevoelens van barmhartigheid herontdekt en die tegemoetkomt aan de vele ‘gewonden’, die behoefte hebben aan een luisterend oor, begrip, vergeving en liefde”.

De Kerk ‘moet de waarheid zeggen’ Dat betekent niet dat de Kerk de waarheid niet zou moeten spreken, aldus de paus: “De Kerk veroordeelt de zonde wel, want ze moet de waarheid zeggen. Maar tegelijkertijd omhelst de Kerk de zondaar die zichzelf als zodanig erkent, ze haalt hem naar zich toe, vertelt hem over de eindeloze barmhartigheid van God. Jezus heeft zelfs vergeving getoond aan degenen die Hem kruisigden en Hem verachtten”.

Parabel van de Verloren Zoon Hij verwijst naar de parabel van de Verloren Zoon: “Daar lezen we dat het niet alleen ging om ontvangen of vergeven, maar er is sprake van een ‘feest’ voor de zoon die is teruggekeerd. De barmhartigheid komt tot uitdrukking in de vreugde van het feest. (Zie Lucas 15,7): ‘Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.’

‘Altijd weer opnieuw’ vergeven Franciscus gaat verder: “De vader zegt niet: ‘En als hij nu nog een keer terugvalt, weer weggaat en nog meer zonden begaat, dan moet hij het maar bekijken!’ Nee, want aan Petrus, die vroeg hoe vaak hij moest vergeven, antwoordde Jezus: ‘Tot zeventig maal zeven keer toe’ (Het evangelie volgens Matteüs 18,22), oftewel altijd weer opnieuw. De oudste zoon van de barmhartige vader krijgt de kans om de waarheid te zeggen over het gebeurde, al begrijpt hij er niks van, ook omdat de jongste zoon toen hij bij thuiskomst zichzelf begon te beschuldigen niet eens de kans kreeg om te praten: zijn vader hield hem tegen en omhelsde hem. Juist omdat er zonde is in de wereld, juist omdat onze menselijke aard gewond is geraakt door de oerzonde, kan God die zijn Zoon voor ons heeft gegeven niet anders dan zich openbaren als barmhartigheid.”

‘Ontvangen door Gods barmhartigheid’ Paus Franciscus ervoer zelf Gods barmhartigheid toen hij bij een priester ging biechten. “Ik was zeventien jaar oud. Toen hij me de biecht afnam, voelde ik me ontvangen door de barmhartigheid van God. Die priester kwam uit Corrientes, maar hij was in Buenos Aires om zich te laten behandelen tegen leukemie. Hij overleed het jaar erna. Ik weet nog dat ik me heel verlaten voelde toen ik na zijn begrafenis thuiskwam. En ik huilde heel veel die avond, heel veel, stilletjes op mijn kamer. Waarom? Omdat ik iemand was kwijtgeraakt die mij de barmhartigheid van God liet voelen, dat miserando atque eligendo (Gekozen door genade), een uitdrukking die ik destijds nog niet kende en die ik later heb gekozen als pauselijke wapenspreuk.”

‘De blik van Jezus’ Hij zou het later opnieuw tegenkomen, vertelt de paus, in de bekende preek van de heilige Beda Venerabilis. De Engelse monnik schrijft over de roeping van de tollenaar Matteüs’.

Jezus zag een tollenaar en omdat Hij vol erbarmen naar hem keek en hem uitverkoos, zei Hij tot hem: “Volg mij.’’ Jezus schenkt barmhartigheid en kiest hem uit, neemt hem bij zich”.

Grote belangstelling Het boek De naam van God is genade verschijnt dinsdag ook in het Nederlands, bij The House of Books. Het kan onder meer besteld worden bij hulporganisatie Kerk in Nood, dat meldt dat de belangstelling vooraf al groot is

13 januari 2016 

Extra collecte voor noodlijdenden en zieken van onze parochie H. Willibrord          Er is tijdens de vieringen met Kerstmis in de tweede collecte een bedrag opgehaald van € 2.500,00 totaal. Wij danken allen voor uw bijdrage.

H.Communie thuis ontvangen:
Bent u door omstandigheden niet meer in staat om de zondagse eucharistieviering bij te wonen maar wilt u wel graag de H. Communie ontvangen dan kunt u aanvragen via het secretariaat in Loon op Zand: 0416 361215 en voor Kaatsheuvel 0416 272515.

De rooms-katholieke theoloog en journalist Hendro Munsterman is door het publiek gekozen tot Katholiek van het Jaar 2015.
Hij bleef daarmee nipt de Groningse bisschop De Korte voor.474 lezers van de website Katholiek.nl stemden tussen 19 en 30 december op een van vijf voorgedragen kandidaten. Onder hen waren de kluizenaar Hugo Beuker, de cisterciënzer monniken van Schiermonnikoog, de Haagse koster Bertus Schmitz, bisschop van Groningen-Leeuwarden Gerard de Korte en theoloog/journalist Munsterman.
Met een verschil van slechts 3 stemmen kozen de lezers voor Hendro Munsterman. Hij mag zich als eerste Katholiek van het Jaar kronen. Naast de eretitel krijgt de winnaar een boekenpakket.
Hendro Munsterman is katholiek theoloog (1972) en werkzaam aan de katholieke Universiteit van Lyon, waar hij dogmatische theologie doceert. Hij is tevens lid van de Société Française d’Etudes Mariales en van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Munsterman kreeg de publieksstemmen vanwege zijn gemotiveerde en niet-aflatende inzet om rooms-katholiek nieuws te verspreiden via sociale media. Sinds vorig jaar is hij bovendien door het Nederlands Dagblad aangetrokken als correspondent. Het bracht Munsterman grotere bekendheid met radio- en televisie-interviews.

‘Prijs te danken aan paus Franciscus’
Munsterman denkt dat hij de verkiezing aan paus Franciscus heeft te danken. “Ik surf natuurlijk mee op de golven van Franciscus. Bij een minder nieuwswaardige paus zou dat anders liggen. Ik ben ook blij voor het Nederlands Dagblad dat wil investeren in katholiek nieuws en dat er op deze manier plaats is voor religiejournalistiek, zowel objectief als geëngageerd. Ik denk dat de mensen die op mij kozen, dat zien.”

Geen vrouwen
De eerste editie van de verkiezing Katholiek van het Jaar kreeg ook kritiek. Hoofdredacteur Eric van den Berg: “Enkele lezeressen vonden het onterecht dat er geen vrouwen op de lijst stonden. Die kritiek nemen we ter harte. Bij de volgende verkiezing eind 2016 mogen onze lezers ook nominaties aandragen. Daarmee hopen we dat de Katholiek van het Jaar-verkiezing een echt publieksevenement wordt.”

Tegen de beeldenstorm: Kerkcollectie digitaal
Niet minder dan een ‘derde beeldenstorm’ raast er momenteel door Nederland, aldus museum Catharijneconvent. Doordat er veel kerken sluiten, dreigen waardevolle voorwerpen verloren te gaan.Om dit te voorkomen lanceert het museum ‘Kerkcollectie digitaal’. Hiermee kunnen eigenaren, zoals parochiebesturen, hun collectie kunstvoorwerpen beheren. Het Catharijneconvent beschikt al over een bestand met 220.000 voorwerpen uit Nederlandse kerken en kloosters.
Dit bestand komt nu beschikbaar voor eigenaren van religieus erfgoed. Bovendien kunnen zij nieuwe gegevens invoeren en bestaande informatie zo nodig corrigeren.Bij het project zijn onder meer de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en verzekeringsmaatschappij Donatus betrokken, die gespecialiseerd is in kerkelijk gebouwen en voorwerpen.
Meer informatie op de site van het museum.

Gezinsvieringen Loon op Zand en Kaatsheuvel

Zaterdag 23 januari 2016 om 19.00 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Zondag 24 januari 2016  om 11.00 uur
Kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema voor de viering is: Met Jezus op weg
In deze eucharistieviering zullen de vormelingen zich aan de Enkele maanden geleden zijn zij begonnen met de voorbereiding op het sacrament van het H. Vormsel .
Samen volgen ze de weg van Jezus.
Met het doopsel en eerste communie hebben hun ouders de keuze gemaakt om met Jezus op te trekken. Over enkele maanden zeggen de vormelingen: “God, op mij mag U rekenen. Als U me roept, ben ik er voor U. Ik wil proberen om met Uw steun een fijn mens te zijn, een christenmens”.
In deze viering vertelt Jezus aan de mensen in de synagoge waarom Hij op de wereld gekomen is.  Ook wij kunnen bij Jezus in de leer gaan, door goed te luisteren naar de woorden van Jezus en dit ook uit te dragen. Samen helpen we dan mee aan een wereld van vrede en geluk. Helpt u ook mee ?

 Mededeling over de liturgie
Met ingang van het Hoogfeest van Christus Koning (23 november jongstleden) zijn er in de gehele Parochie H. Willibrord een aantal kleine aanpassingen gemaakt in de liturgie. De reden hiervoor is dat we ook tijdens de missen willen laten zien dat we niet alleen op papier, maar ook in de praktijk, één parochie zijn. De meest in het oog springende verandering is wellicht dat de lectoren voortaan plaats nemen in de kerkbanken. Hiermee komt sterker tot uitdrukking dat het gehele Volk van God een actieve rol speelt in de zondagsvieringen, en niet alleen de gewijde bedienaren op het priesterkoor. Alle gelovigen delen in het algemeen priesterschap, en de lector die ‘uit het volk’ de lezingen verzorgt is hier een uiterst sterk symbool van. Dit is voor het pastorale team de reden geweest om in de kerken waar dit nog niet het geval was, de lectoren te vragen in de kerkbanken plaats te nemen.

Doe mee aan de cursus Catholicism en maak een reis door de wereld van het Katholieke geloof
In maart start de Parochie H. Willibrord voor alle parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer (Iedereen is trouwens welkom) met een nieuwe cursus, ‘Catholicism’;
een unieke reis door de wereld van het Katholieke Geloof. De cursus bestaande uit 5 dvd’s met een speelduur van ongeveer 500 minuten, is een Amerikaanse productie en gefilmd op 50 locaties in 15 landen. Gastheer Father Robert Barron neemt je mee naar de schatkamer van het Katholieke Geloof. Hij legt aantrekkelijk uit en de mooie beelden raken het hart. De cursus wordt gegeven op dinsdagavonden van 20.00 tot 21.30 uur in het parochieel centrum in Kaatsheuvel; 1 maart, 15 maart, 29 maart, 12 april en 26 april.  Voor deelname kunt u zich opgeven telefonisch of per mail.Tel: 0416 – 361215 e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl website: wwwparochiewillibrord.nl

Actie kerkbalans 2016
De Actie Kerkbalans voor 2016 zal worden gehouden in de periode van zondag 18 januari tot en met zondag 31 januari. Het motto zal zijn: “ mijn kerk in balans” Wij vormen met elkaar een leef- en geloofsgemeenschap.
Met elkaar willen wij in onze parochie H. Willibrord een lichtpunt zijn en ook een plaats van bezinning en troost.
U weet dat financiële kosten in onze parochie alleen maar zullen stijgen. Tegelijkertijd zullen wij zeker ook bezuinigen waar dat kan en moet. Ondanks alles blijft uw steun zo belangrijk en ontzettend welkom. U kunt vanaf die periode ook uw gift deponeren in de speciale bus die achter in de kerken staan. Hartelijk dank.

Pastoor Luijckx

Avond voor de vrijwilligers van Loon op Zand
In de Wetering zal wederom een avond georganiseerd worden t.b.v. alle vrijwilligers
van de St. Jans Onthoofdingkerk Loon op Zand, deze keer samen met partner.
De avond is gepland op dinsdag 26 januari vanaf 20.00 uur.
U kunt zich hiervoor schriftelijk of telefonisch aanmelden bij het secretariaat in Loon op Zand. Tel. 0416-361215 email : secretariaat@parochiewillibrord.nl

Restauratie Kerk H. Joachim De Moer
Zondag 24 januari om 09.30 uur wordt in de kerk van de H. Joachim in De Moer
een eucharistieviering opgedragen b.g.v. de voltooiing en uit dankbaarheid voor de
diverse restauraties die aan de kerk in De Moer hebben plaatsgevonden.

6 januari 2016

Gezinsviering Loon op Zand en Kaatsheuvel
Zaterdag 23 januari 2016 om 19.00 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Zondag 24 januari 2016 om 11.00 uur
Kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema voor de viering is: Met Jezus op weg
In deze eucharistieviering zullen de vormelingen zich aan de medeparochianen voorstellen. Enkele maanden geleden zijn zij begonnen met de voorbereiding op het sacrament van het H. Vormsel. Samen volgen ze de weg van Jezus. Met het doopsel en eerste communie hebben hun ouders de keuze gemaakt om met Jezus op te trekken. Over enkele maanden zeggen de vormelingen.

“God, op mij mag U rekenen.
Als U me roept, ben ik er voor U.
Ik wil proberen om met Uw steun
een fijn mens te zijn, een christenmens”.

In deze viering vertelt Jezus aan de mensen in de synagoge waarom Hij op de wereld gekomen is. Ook wij kunnen bij Jezus in de leer gaan, door goed te luisteren naar de woorden van Jezus en dit ook uit te dragen. Samen helpen we dan mee aan een wereld van vrede en geluk. Helpt u ook mee?

Terugblik op kerstmis 2015

Communicanten maken kerststukjes voor zieke en eenzame mensen

De kinderen die in 2016 hun eerste communie ontvangen, hebben al enkele lessen achter de rug. Tijdens deze lessen leren ze veel over  Jezus.  Maar veel weten over Jezus is niet genoeg. Jezus is het voorbeeld  voor ons als Christenen. Het voorbeeld dat je volgt en uitdraagt naar je medemens. Wat is dan mooier met kerst om hieraan gehoor te geven.  Ook  kinderen kunnen deze blijde boodschap uitdragen. Met de les over kerstmis hebben ze de opdracht gekregen: Maak twee kerststukjes één voor jezelf en één voor zieke en/of eenzame mensen.  Het zou fijn zijn als dit niet je opa of oma is maar iemand in de buurt of in het verzorgingshuis. Breng het kerststukje samen met je vader of moeder weg. Vol ijver zijn de kinderen aan de slag gegaan. Er waren vele kinderen die ook hun eigen stukje voor dit doel spontaan afgaven.  Met dit kleine gebaar hebben de kinderen  een warm hart uitgedragen naar hun medemens.

Kerstgezinsviering druk bezocht

Kerstmis de geboorte van Jezus. We kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen om kinderen de Blijde Boodschap te leren. Speciaal voor de peuter en kleuters was er, op twee locaties, een kinderviering. Via een power point presentatie werden er kerstliedjes gezongen en werd het kerstverhaal verteld. Er waren feestelijke kroontjes voor alle kinderen en natuurlijk mochten ook de muziekinstrumenten niet ontbreken. Om het geheel compleet te maken was er een echte kerststal waar de kinderen zelf  met verkleedkleren het kerstverhaal konden naspelen. Ook een baby die de rol van Jezus had ontbrak hier niet bij. Steeds meer ouders vinden de weg naar de kerk om de kinderen het echte kerstverhaal bij te brengen.

Ook de gezinsvieringen zijn druk bezocht. Ook hierbij beeldden de kinderen het kerstverhaal uit tijdens de eucharistieviering.  Vele uren zijn  hieraan vooraf gegaan. Meer dat 130 kinderen hebben zich tijdens 3 gezinsvieringen ingezet. We konden een beroep doen op een flink aantal hulpouders.We zijn hier erg dankbaar hiervoor. Het kenmerk van een levende parochie is de betrokkenheid van alle mensen.

Kerstmis 2015

Met voldoening kijken wij terug op: prachtig verzorgde kerststallen in de kerken in onze parochie, waaraan de nodige vrijwilligers hun steentje hebben bijgedragen, mooie kerstconcerten, goed verzorgde en druk bezochte vieringen. Ook de periode waarin de kerk te Kaatsheuvel open was, trok veel bezoekers, de dag waarop het koor de Levensgenieters acte de presence gaf was een gouden greep. Wij danken iedereen die zich voor deze dagen heeft ingezet. Tijdens de Eerste en Tweede Kerstdag, dat de kerk in Loon op Zand open was gesteld om de kerststal te bezoeken, was er goede aandacht en zijn vele kaarsjes aangestoken bij de kribbe.

Verzoek:

Als u er overdenkt om uw, nog in goede staat zijnde, kunstkerstboom wilt opruimen dan houdt de kerststalgroep van de St. Jan zich hiervoor aanbevolen. Zelfs hoge bomen zijn van harte welkom. U kunt contact opnemen met het Parochieel Centrum onder nummer 0416 272515.

Mededeling over vertrek Diaken John Dommeck

Diaken John Dommeck heeft afgelopen mei 2015 aangegeven dat hij zijn diakonale assistenties in onze parochie H. Willibrord wilde beperkten i.v.m. de drukte rond zijn werk als leerkracht op de Basisschool in Berkel- Enschot en de zorg voor zijn gezin en familie. Er zijn toen aanpassingen gemaakt in de liturgische roosters en o.a. bij de vormselvoorbereidingen om John wat meer rust en ruimte te geven. Wel bleef John in bijzonder ingeschakeld bij de gezinsvieringen. Er is natuurlijk ook nog een gesprek geweest met Diaken John Dommeck en de verantwoordelijke van het Bisdom aangaande de situatie rond de werkdruk, die toch nog aanhoudt en het onvoldane gevoel de inzet als diaken alleen maar te moeten beperken tot weekendassistenties. Op 1 december heeft John mij laten weten zijn benoeming als diaken terug te willen geven aan de bisschop. Natuurlijk met pijn in zijn hart, want hij zou graag meer zijn roeping als diaken in onze parochie willen beleven, al kon hij maar een dag minder gaan werken als leerkracht om zodoende meer diaconaal werk te kunnen verrichten. Dit wil hij graag. Compensatie hiervoor is dan wel noodzakelijk. Het Bisdom kan hierin in principe niet voorzien. Hoe het beleid hierin van de nieuwe bisschop tezijnertijd zal zijn, is niet bekend. De bisschop heeft toegestemd in het terugnemen van de benoeming van John Dommeck en John dankgezegd voor zijn diakonale inzet en hem veel zegen toegewenst. Wegens de drukte in de Advent, rond de Loonse Kerstklokkenloop en het Kerstfeest kon ik hierover niet eerder berichten en had nog hoop op een verandering ten goede. Inmiddels heb ik het schrijven van het Bisdom m.b.t. het eervol ontslag van John Dommeck ontvangen. U zult begrijpen dat er natuurlijk een onvoldaan gevoel overheerst, vanwege de roeping die John ervaart en de genoemde beperktheid van het beleven en uitoefenen daarvan, maar ook omdat de hulp in het pastorale team en de parochie zo hard nodig is en ik de kwestie niet in het parochiebestuur heb kunnen brengen. Immers, het beleid van het Bisdom is duidelijk. Toch wil ik met het parochiebestuur, natuurlijk in overleg met het bisdom bezien of en hoe de assistentie en betrokkenheid van John op onze parochie H. Willibrord kan blijven, want ik ben van mening dat wij moeten investeren in de toekomst van de kerk. Wij danken John natuurlijk heel hartelijk voor de bijna 3 jaren dat hij het pastorale team en de parochie heeft gesteund en geïnspireerd met zijn diaconale inzet. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. Pastoor Luijckx

Aansluitend hierop wil ik met u allen vol hoop vooruitkijken en bidden voor een gezegend jaar 2016 voor onze parochie. Dat zowel de jongeren als de ouderen zich thuis mogen voelen in de Katholieke kerk, onze kerken weten te vinden, zich willen engageren en het pastorale team weten te bereiken. Dat velen steun en inspiratie putten uit hun geloof in Christus en wij zo als blijde Christenen aan de wereld kunnen laten zien waar onze vreugde en kracht ligt. Graag dank ik iedereen die zich het afgelopen jaar, en heel bijzonder voor de Kerstvieringen, heeft ingezet. Vrede en alle goeds.

Namens het pastorale team een Zalig Nieuwjaar gewenst.   Pastoor Peter Luijckx

Vernieuwde Power of Fire

Op zaterdag 2 april 2016 vindt in het bisdom voor de achttiende maal de Power of Fire vormelingen dag plaats. Dit wordt een vernieuwde Power of Fire! De Power of Fire blijft een dag om andere vormelingen te ontmoeten, te ervaren dat je als vormeling en vormselgroep niet de enige bent en te ontdekken dat de Kerk níet saai is. Maar krijgt wel een nieuwe opzet! Het wordt een dag vol keuzemogelijkheden voor vormelingen, lekker bewegen en plezier maken in de pauzes, interessante en leuke workshops, aan de slag gaan met geloof en een workshop voor (vormsel)begeleiders. Natuurlijk zal er ook samen de Eucharistie gevierd worden in de kathedraal van Den Bosch. De dag zal duren van 10.00 uur (09.30 uur inloop) tot ongeveer 15.00 uur en zal plaatsvinden op het Sint Janscentrum aan de Papenhulst in Den Bosch. Achter de schermen wordt er momenteel hard gewerkt om het programma en de workshops rond te krijgen. Half februari komt er op deze website meer informatie ter beschikking en zal er ook een flyer verschijnen om aan vormelingen uit te delen. Alle parochies, vormselwerkgroep(en) en vormelingen worden, door middel van deze vooraankondiging, al van harte uitgenodigd voor de vernieuwde Power of Fire. Noteert u de datum alvast in uw agenda? Voor vragen kunt u contact opnemen met de organisatie via jongeren@bisdomdenbosch.nl

Mgr. Mutsaerts ‘daagt jongeren uit’ om aan de slag te gaan met barmhartigheid

Ook voor jongeren is het Jaar van Barmhartigheid begonnen! Op vrijdag 11 december jl. daagde mgr. Mutsaerts jongeren uit om de stap naar de ander te zetten. Door de challenge op Facebook worden jongeren actief aan het denken gezet om te kijken wat zij voor een ander kunnen betekenen en te ontdekken wat barmhartigheid inhoudt Het is de bedoeling dat de uitgedaagde jongeren de komende dagen zelf een stap gaan zetten naar de ander. Voorbeelden van een mogelijke stap gaf Mgr. Mutsaerts in zijn eigen filmpje. Hij zette zelf een stap door op bezoek te gaan bij iemand in de gevangenis, maar gaf de jongeren ook verschillende andere ideeën: het bezoeken van een eenzaam persoon, het opvangen van een vreemdeling of het in gesprek gaan met de ander Wanneer de stap naar de ander is gezet, dan deelt de jongere dit door middel van een bericht via Facebook.  Dit bericht bestaat uit een kort filmpje of foto met verhaal. Aan het einde van het filmpje daagt de jongeren ook minimaal drie mensen uit om een stap naar de ander te zetten. Zo dagen de jongeren elkaar -tot Kerst- uit om stappen te blijven zetten.

De Wereldjongerendagen

Mgr. Mutsaerts en Jong Bisdom Den Bosch proberen op deze manier op een eigentijdse wijze aandacht te vragen voor het Jaar van Barmhartigheid en de Wereldjongerdagen (WJD). Paus Franciscus gaf aan de Wereldjongerendagen het thema ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden (Mt. 5,7) mee. De WJD valt dan ook midden in het Jaar van Barmhartigheid en is voor jongeren een uitgelezen kans om te ontdekken wat barmhartigheid is. Met de WJD-reis ‘Stap naar de a/Ander’ en de voorbereidingen daarop gaat Jong Bisdom Den Bosch aan de slag met barmhartigheid. Wilt u meer weten n over de WJD en activiteiten van Jong Bisdom Den Bosch kijk dan op www.jongbisdomdenbosch.nl

Les over Kerstmis – Voorbereiding Eerste Communie

De kinderen die in 2016 hun eerste communie ontvangen leren in de voorbereiding op deze belangrijke dag veel over Jezus. Maar veel weten over Jezus is niet genoeg. Jezus is het voorbeeld voor ons als Christenen. Het voorbeeld dat je volgt en uitdraagt naar je medemens. Wat is dan mooier met kerst om hieraan gehoor te geven. Ook  kinderen kunnen deze bBijde Boodschap uitdragen. Met de les over kerstmis hebben ze een opdracht gekregen: Maak twee kerststukjes; één voor jezelf en één voor zieke en/of eenzame mensen.  Het zou fijn zijn als dit niet automatisch je opa of oma is maar iemand in de buurt of in het verzorgingshuis. Breng het kerststukje samen met je vader of moeder weg. Vol ijver zijn de kinderen aan de slag gegaan. Er waren vele kinderen die ook hun eigen stukje voor dit doel spontaan afgaven.  Met dit kleine gebaar hebben de kinderen  een warm hart uitgedragen naar hun medemens.

Kerstmis is de geboorte van Jezus. We kunnen er niet vroeg genoeg mee beginnen om kinderen de Blijde Boodschap te leren. Speciaal voor de peuter en kleuters waren er op twee locaties een kinderviering. Via een powerpoint presentatie werden er kerstliedjes gezongen en het kerstverhaal verteld. Er waren feestelijke kroontjes voor alle kinderen en natuurlijk mochten ook de muziek instrumenten niet ontbreken. Om het geheel compleet te maken was er een echte kerststal waar de kinderen verkleedt het kerstverhaal konden naspelen. Ook een baby die de rol van Jezus heeft ontbreekt hier niet bij. Steeds meer ouders vinden de weg naar de kerk om de kinderen het echte kerstverhaal bij te brengen.

Ook de gezinsvieringen waren druk bezocht. Hierin beeldden de kinderen het kerstverhaal uit tijdens de Eucharistieviering. Vele uren oefenen zijn hieraan vooraf gegaan. Meer dan 130 kinderen hebben zich tijdens de 3 gezinsvieringen ingezet. Geweldig.

We zijn er erg dankbaar voor.  Het kenmerk van een levende parochie is de betrokkenheid van alle mensen.