Archief Parochieberichten 2019

Januari 2019 Februari 2019 Maart 2019
April 2019 Mei 2019 Juni 2019
Juli 2019 Augustus 2019 September 2019
Oktober 2019 November 2019 December 2019

Mei

Berichten uit de Duinkoerier

29 mei 2019

Eerste heilige Communie viering in Kaatsheuvel.
Zondag 19 mei was dan eindelijk de dag waar 21 kinderen, na een voorbereidingstijd, naar uitgekeken hadden.
De dag waarop ze voor het eerst de Heilige Hostie mochten ontvangen.
De feestelingen kwamen bijeen in het parochieel centrum daarna liepen ze netjes in de rij naar de kerk.
Voor de kerk had zich al een flink aantal familieleden en bekenden verzameld.
Deze mensen waren heel benieuwd hoe mooi de kinderen zouden zijn.
En mooi waren ze ik zag echte heren in de dop en sommige meisjes, zelfs als echte mini bruid.
Met begeleiders van de werkgroep Eerste Communie, kwamen ze de kerk binnen.
Een kerk die propvol zat met pratende mensen maar diezelfde mensen waren muisstil tijdens de sfeervolle viering.
Heel ontroerend was het moment waarop de kinderen de H. Hostie ontvingen.
Voor Communicanten en hun ouders past een hartelijke felicitatie en voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt een woord van wel gemeende dank.

Bericht van Trias:
Zondag 2 juni 15.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Oegandese kinderen vormen samen het Kidsgear Children’s Choir.
Zij zorgen voor een muzikale belevenis waarvan ze u graag deelgenoot van willen maken.
De toegang is gratis en u bent hierbij van harte welkom.

Gastmiddag
Onder leiding van pastoor Luijckx organiseert de bezoekgroep jaarlijks een speciale middag voor oudere, zieke of eenzame parochianen.
Dit jaar is dat op dinsdag 4 juni.
De middag begint om 14.00 uur met een Eucharistieviering waarbij u als u dat wilt het sacrament van de zieken kunt ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft daarvoor kunt u contact opnemen met Rina Dingemans 0416 273479 of met Corrie van Dongen 0416 273479

Pastoor-deken Theo Lamers benoemd tot vicaris-generaal
Bisschop Gerard de Korte heeft pastoor-deken drs. Theo Lamers per 1 juni benoemd tot vicaris-generaal van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Hiermee wordt voorzien in de vacature die is ontstaan na het vertrek van vicaris-generaal Ron van den Hout, thans bisschop van Groningen-Leeuwarden.
Het betreft een halftime benoeming als vicaris-generaal. Daarnaast blijft Theo Lamers in zijn parochie werkzaam.

Theo Lamers werd op 8 maart 1971 geboren te Boxmeer.
Hij studeerde pastoraal theologie in Heerlen en Nijmegen.
Na zijn afstuderen was hij werkzaam als pastoraal werker in diverse parochies in de regio’s Cuijk en Mill.
Hij werd op 29 mei 2010 door bisschop Antoon Hurkmans tot priester gewijd.
Vanaf 2013 is hij pastoor van de fusieparochie H. Martinus te Cuijk.
In datzelfde jaar werd hij benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor jeugd en jongeren.
Sinds 2016 is hij deken van het dekenaat Boxmeer – Cuijk – Gemert.
In 2017 werd hij waarnemend pastoor in de parochie H. Willibrordus te Gemert.

Versterking
In onderling overleg zal na het aantreden van deken Lamers binnen de bisdomstaf een nieuwe taakverdeling worden vastgesteld.
De werkzaamheden van de vertrokken vicaris-generaal Van den Hout werden de afgelopen twee jaar intern opgevangen.
Een vicaris-generaal heeft als taak de bisschop bij te staan in het bestuur van het bisdom.
“Ik ben al geruime tijd van mening dat een versterking van de staf gewenst is en dat een tweede vicaris- generaal, naast hulpbisschop Mutsaerts, voor het bestuur van ons grote bisdom wenselijk is”, zegt bisschop Gerard de Korte.
“Pastoor-deken Theo Lamers heb ik leren kennen als een gelovig priester, een harde werker en een hartelijk mens die mensen kan verbinden.
Ik ben daarom blij dat hij positief heeft gereageerd op mijn verzoek om het bestuur van ons bisdom te komen versterken.”
Taken
De bisschop zal op korte termijn voorzien in pastorale ondersteuning voor de Martinusparochie.
Vanwege zijn aanstelling tot vicaris-generaal, zal deken Lamers zijn taak als gedelegeerde voor jeugd en jongeren beëindigen.
De andere taken die hij momenteel vervult, zullen in de komende periode tegen het licht gehouden worden en waar nodig worden herzien.

De staf van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch bestaat per 1 juni uit bisschop Gerard de Korte, hulpbisschop en vicaris-generaal Rob Mutsaerts, vicaris-generaal Theo Lamers, kanselier Vincent Peters en econoom Wil van de Molengraft.

22 mei 2019

Vrijwilligers gezocht
Voor de Mariakapel Financiën Loon op Zand zoekt de parochie H. Willibrord ondersteuning voor het verzorgen van de Mariakapel aan de Financiën in Loon op Zand.
Een aantal trouwe vrijwilligsters moet hun zorg voor de kapel echt verminderen i.v.m. gezondheid en ouderdom.
De werkzaamheden betreffen het openen/sluiten van de kapel en het verzorgen van de kaarsjes.
Het kapelteam maakt een schema wie in welke week voor de kapel zal zorgen.
Mocht u zich willen opgeven als vrijwilliger in dit team dan kan dat via het secretariaat.
(Tel. 0416 – 36 12 15).

Dinsdag 4 juni Gastmiddag voor zieken, ouderen of alleenstaanden om 14.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
De middag begint met een Eucharistieviering, tijdens deze viering kunnen mensen die dit willen het sacrament van de zieken ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u er toch graag bij zijn.
In de Ako van mei staat de uitnodiging en achter in de kerken HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan liggen uitnodigingsbrieven met antwoordstrook.
Pastoor Luijckx en de leden van de bezoekgroep hopen u te kunnen verwelkomen.

Overzicht Alphacursus; introductie in het Christelijk geloof
Tijd en plaats: van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 u in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in de volgende weken…
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Stichting Trias:
In de maanden juli en augustus willen we met behulp van een aantal vrijwilligers de kerk St. Jan te Kaatsheuvel ‘s middags weer openstellen.
Al jaren kunnen we een beroep doen op de vrijwilligers die tijdens de openingstijden in de kerk aanwezig willen zijn om mensen te informeren en /of hun vragen kunnen beantwoorden.
Toch kunnen we nog wat extra krachten gebruiken.
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van kerkgebouwen en heeft u tijd om met iemand samen aanwezig te zijn tijdens een of meer van de openstellingstijden.
Neemt u dan contact op met dhr. A. Maas of dhr. M van der Velden via het parochieel centrum te Kaatsheuvel tel. 0416 272515 of per mail: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Katholiek leven.nl Onze vernieuwde website is live

Op 10 mei is de vernieuwde website van katholiekleven.nl online gegaan.
Katholiekleven.nl is het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart.
In de voorbije jaren is katholiekleven echter uitgegroeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, mede daardoor kon de website een upgrade gebruiken.
De nieuwe opzet van de website geeft de bezoekers een betere ervaring.
Ook krijgen onder ‘Voor parochies’ diverse materialen een plek, waar parochies gratis gebruik van kunnen maken

15 mei 2019

Oproep bisschop de Korte: dagelijkse openstelling kerkgebouwen
In een column op de website van het bisdom Den Bosch doet Mgr. de Korte een oproep aan pastores en besturen tot het zo veel mogelijk dagelijks openstellen van kerkgebouwen in het bisdom ‘opdat mensen een plek hebben voor gebed en meditatie’.
De Korte beschrijft in zijn column dat er volgens hem veel cultuurkatholieken zijn die de leer te streng vinden en afstand hebben genomen van de Kerk, maar wel cultuurkatholiek zijn gebleven en bijvoorbeeld wel een kaarsje branden als een vriend of familielid ziek is.
‘Als katholiek deel je in een katholieke subcultuur van wieg tot graf.
Ook katholieken die de zondagse liturgie niet meer meevieren en moeite hebben met de ethische opvattingen van de Kerk, wonen als het ware in dit katholieke milieu.
Zij denken veeleer in termen van wij dan ik; vinden gemeenschapszin en solidariteit belangrijk en lopen af en toe een kerk of kapel binnen om een kaarsje te branden bij Maria.
Zo hebben zij toch nog een lijntje naar de hemel,’ aldus de Korte.
Hij vervolgt: ‘In kerken en kapellen die iedere dag open zijn, komen mensen soms kort, soms lang het huis van God binnen om er te bidden, te mediteren of zomaar stil te zijn, zonder enige vorm van liturgie. En heel vaak branden zij een kaarsje bij Maria of een andere heilige.
In kerken die dagelijks open zijn, komen veel mensen die op zondagmorgen verstek laten gaan.
Onze kerken blijken belangrijke plekken waarin gebeden, gemediteerd en soms gehuild kan worden.’
‘Wij moeten niet meehuilen met de wolven in het bos na de zoveelste publicatie over minder leden en kerkbetrokkenheid,’ vind de Korte.
‘Maar hopelijk laten wij als Bossche katholieken zien dat wij op een nieuwe manier relevant kunnen zijn in het leven van mensen, niet in de laatste plaats door kerkgebouwen open te stellen als huizen van God én als huizen van onderlinge gemeenschap.

Deze mogelijkheden zijn er in onze parochie:
Doordeweekse Eucharistievieringen in de parochie
Ma. Wo. Do. Vr. om 9.30 u. In de dagkapel kerk St. Jans Onthoofding
Di. om 10.15 u. Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene
Di. om 18.30 u. Jozefkapel St. Jan Kaatsheuvel
Getijdengebed (kerkelijk morgengebed) 08.30 u in het stiltecentrum Kaatsheuvel

Rozenkransgebed in de meimaand
Di. om 19.00 u. rozenkransgebed in de kerk HH. Mart.v Gorkum
Wo. 0m 19.00 u. rozenkransgebed kapelletje bij de Financiën Loon op Zand.
Do. Om 18.30 u. rozenkransgebed met schriftlezing in de maand mei St. Jan Kaatsheuvel.
met uitzondering van Hemelvaart/donderdag 30 mei
Di. 21 mei 9.00 – 20.00 u. Parochiebedevaart naar Scherpenheuvel
Om mee te nemen ligt er bij de uitgangen van de Kerken het programma/aanmeldformulier van de parochiebedevaart op dinsdag 21 mei naar Scherpenheuvel.
Ook op de website van de parochie kunt u alle informatie hierover vinden.

Overzicht Alphacursus; introductie in het Christelijk geloof
Tijd en plaats: van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in de volgende wekenweken..
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Dinsdag 4 juni Gastmiddag voor zieken, ouderen of alleenstaanden om 14.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
De middag begint met een Eucharistieviering, tijdens deze viering kunnen mensen die dit willen het sacrament van de zieken ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u er toch graag bij zijn.
Na 13 mei staat de uitnodiging in het blad AKO en liggen er achter inde kerken HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan uitnodigingsbrieven met antwoordstrook.
Pastoor Luijckx en de leden van de bezoekgroep hopen u te kunnen verwelkomen.

8 mei 2019

De Eerste Heilige Communievieringen komen eraan.
In de tweede helft van mei zal het dan eindelijk gebeuren.
Kinderen gaan hun Eerste heilige Communie doen.
Ze hebben zich onder leiding van pastoor Luijckx en catecheet Annie van Kuijk al weken hier op voorbereid.
Zij hebben gehoord van Jezus, hoe Hij ons een voorbeeld is geweest en wat Hij ons bij het Laatste Avondmaal gegeven heeft.
Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’.
Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan.
Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.
De Eerste Heilige Communievieringen in onze parochie zijn:
zondag 19 mei 11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel
zondag 26 mei 10.00 uur St. Jans Onthoofding Loon op Zand

Aanpassing vieringrooster.
In verband met de Eerste Heilige Communieviering voor alle communicanten van Kaatsheuvel en Sprang -Capelle is er op zaterdagavond 18 mei om 19.00 uur een Eucharistieviering in de kerk van de Heiligen Martelaren van Gorkum

Zondag 12 mei 2019: Mariaommegang ’s-Hertogenbosch
In het centrum van ’s-Hertogenbosch wordt op de tweede zondag van mei de jaarlijkse Mariaommegang gehouden.
De bidtocht kent een rijke historie.
Een middeleeuwse legende vertelt dat Maria gedurende de dagen van de pest in een stormachtige nacht de stad doorkruiste.
De volgende ochtend bleken de zieken, in de straten die zij had doorwandeld, genezen te zijn.
Uit dankbaarheid werd besloten Maria in een jaarlijkse processie te eren.

Zoete Moeder
Leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw dragen het beeld van de Zoete Moeder circa een uur lang door de Bossche binnenstad.
Het gevolg, dat bestaat uit bedevaartgangers, de bisschop, de plebaan, priesters en diakens, broederschappen, koren, gildes en orkesten, loopt samen met de leden van De Broederschap deze route door de smalle straatjes van het centrum.
Veel bewoners langs deze ‘beeweg’ tonen hun verbondenheid met Maria en deze bijzondere Bossche traditie voor het raam van hun woning een kaars, bloemen, of een afbeelding van Maria te plaatsen, of door hun gevel van de een blauw-witte vlag te voorzien.

Welkom
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten.
Priesters en diakens die willen deelnemen aan de processie worden verzocht om hun liturgische kleding.
Zij kunnen zich omkleden in de sacristie of de kooromgang.
Datum: 12 mei. De stoet vertrekt na afloop van de eucharistieviering van 11.45, rond 12.45-13.00 uur, vanuit de Sint-Jan.
Na terugkeer in de kathedraal is er een korte gebedsdienst ter afsluiting.
Voor meer informatie: www.zoetelievevrouw.nl

Parochiebedevaart
Op dinsdag 21 mei vindt de parochiebedevaart naar Scherpenheuvel plaats.
Op de parochie website vindt u het complete programma en aanmeldformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie tel. 0416 361215 of per mail secretariaat@parochiewillibrord.nl

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.
Bijeenkomst op 13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

Gebedsgroep:
Binnen onze parochie ondervinden we, dat er een behoefte is om met een regelmaat bij elkaar te komen voor gebed. In Kaatsheuvel is iedere maandagmorgen om 08.30 uur een getijdegebed in de Stilte Kapel van de St. Jan. Iedereen is welkom. Voelt u de behoefte om zich aan te sluiten: de contactpersoon voor Kaatsheuvel is dhr. J. Elshout tel. 0416 274739

1 mei 2019

Uitreiking Erepenning 60 jaar deelname Stille Omgang Amsterdam aan Mari van der Velden op dinsdag 23 april 2019 op het Parochieel Centrum te Kaatsheuvel.

Zaterdagmiddag 16 maart j.l. overhandigden Eugenie van Rinsum en Adri Hendriks, Mari van der Velden thuis een oorkonde uit i.v.m. 50 jaar grote verdiensten voor de Stille Omgang.
Dat was een grote verrassing voor Mari en zijn vrouw Nelleke.
Mari ontving deze oorkonde van Zustergezelschap Waalwijk en omstreken op de middag voor aanvang van de Stille Omgang, want die werd dit jaar gehouden in de nacht van 16 op 17 maart.
Ook was daarbij aanwezig de heer Mathijs Vinken van het bestuur van de Stille omgang uit Tilburg, met wie wordt samengewerkt.
Dat was een feestelijk samenzijn.
Mari had echter nooit aan de grote klok gehangen hoeveel jaren hij was meegegaan naar de Stille Omgang.
60 keer maar liefst! Ook had hij niet uit zichzelf verteld dat hij al zoveel jaren contactpersoon en vrijwilliger is voor Kaatsheuvel en later ook voor de gefuseerde parochie H. Willibrord, Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer.
50 jaar lang!
Ondanks gezondheidsredenen blijft Mari betrokken op de Stille Omgang en het Mirakel van Amsterdam, al kan Mari niet zelf meer meelopen.
Mari stelde 16 maart jl. voor om eind januari / begin februari 2020 een lezing te laten verzorgen in Kaatsheuvel, om de Stille Omgang in beeld te brengen en te promoten, zodat deze mooie traditie ook in onze regio doorgang kan blijven vinden.
Mari wil daar zorg voor dragen in de Parochie H. Willibrord.
Zo blijft hij trouw aan de Stille Omgang, ongeacht de gezondheid nog wel!
Dinsdag 23 april, daags na tweede Paasdag werd Mari tijdens een vergadering van de Stichting Trias op het Parochieel Centrum aldaar, verrast met een Erepenning i.v.m. 60 jaar deelname aan de Stille Omgang.
Deze Erepenning ontving Mari uit handen van Zustergezelschap Waalwijk en omstreken en Stephan van Rinsum was officieel toegekend door het hoofdbestuur van de Stille Omgang uit Amsterdam, door de voorzitter de heer Jeroen Brenninckmeijer, om Mari deze erepenning uit te reiken.
Deze uitreiking ging gepaard met een begeleidende brief waarin woorden van grote waardering worden uitgesproken.
Het is een van de laatste penningen, schrijft de voorzitter.
Leden van Trias, alsmede van het parochiebestuur, de kosteres en de pastoor waren getuige van dit feestelijk gebeuren.
Felicitaties werden uitgewisseld en een heerlijk kop koffie genuttigd met iets lekkers.
Zeer zeker verdiend, Mari! Van harte Proficiat.

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!

Verjaardag pastoor Luijckx
Donderdag 9 mei viert pastoor Luijckx zijn verjaardag.
U bent van harte welkom om op de koffie of thee te komen en een drankje
te nuttigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de parochiezaal of bij goed weer in de pastorietuin te Loon op Zand.

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking
De Eucharistieviering zaterdag 4 mei 19.00 uur in de H. Joachim in De Moer zal worden voorgegaan door pastor Groos i.p.v. Pastoor Luijckx.
Pastoor Luijckx zal aanwezig zijn bij de jaarlijkse Dodenherdenking bij het monument in
Sprang-Capelle.

Bisschop De Korte: ‘Tijd voor missionair elan’
“In ons bisdom worden veel gelovigen heen en weer geslingerd tussen geloof en ongeloof, tussen religieus verlangen en religieuze onzekerheid.
Juist nu is missionair elan nodig om mensen bij Christus te brengen.”
Dat zei bisschop Gerard de Korte vanavond in zijn homilie tijdens de Chrismamis in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.
“De tijd om op de winkel te passen is voorbij”, aldus de bisschop.
In dat kader stond hij onder meer stil bij recent gepresenteerde methoden voor missionair pastoraat als ‘Rebuilt’ en ‘Divine Renovation’ en bij een nieuw aanbod voor permanente vorming en educatie voor pastorale beroepskrachten op het Sint-Janscentrum.
Ook kondigde hij aan dat het bisdom in het seizoen 2019-2020 gaat inzetten op gezins- en familiepastoraat.
Lijden aan de Kerk
Aan de eucharistieviering namen vrijwel alle priesters, diakens en pastoraal werkers deel, alsmede gelovigen uit alle 63 parochies van het bisdom.
Tijdens de Chrismamis die aan de vooravond van Witte Donderdag wordt gevierd, hernieuwen de priesters jaarlijks hun wijdingsbeloften.
Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.
“Velen van u lijden aan de Kerk”, zei Mgr. De Korte in zijn preek.
Het voortdurende nieuws uit de Wereldkerk over seksueel misbruik, berichten over dubbellevens van priesters en andere ontrouw, maakt veel gelovigen volgens hem ‘moe en zelfs cynisch’.
Maar, zo overwoog hij: “Cynisme is geen gelovige houding.
Bij alle zorgen blijven wij mensen van geloof, hoop en liefde.”
Geloofwaardigheid
De bisschop constateerde dat de geloofwaardigheid van de Kerk bij veel mensen is aangetast.
Hij nodigde de gelovigen uit om ‘trouwe dienaren’ te zijn. “Trouw zijn aan onze levenskeuze.
Trouw zijn aan onze geloften en beloften.
Zo kunnen we langzaam maar zeker de geloofwaardigheid van de Kerk terugwinnen.”
Die oproep richtte hij in het bijzonder tot de priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, die hij op hun voorbeeldfunctie wees.
In zijn bisschopskerk stond Mgr. De Korte ook stil bij ‘de vreselijke beelden van de brand in de Notre-Dame van Parijs’.
Uiteraard is de Notre-Dame is een symbool van katholiek Frankrijk en van de kerstening van Europa, zei hij.
Maar de bisschop van ‘s-Hertogenbosch relativeerde ook het belang dat een gebouw voor christenen heeft.
Geloof
Mgr. De Korte: “De indrukwekkende Tempel van Jeruzalem kan worden afgebroken en in drie dagen zal Jezus hem doen herrijzen.
Met andere woorden: Christenen richten zich niet op een gebouw, hoe mooi ook.
Wij concentreren ons op de gekruisigde en verrezen Christus.
Hij vormt het centrum van ons geloof.
Laten wij vanuit dat geloof vol goede moed verder bouwen aan de Kerk van ’s-Hertogenbosch”.

April

24 april 2019

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.

29 april Wie is Jezus?
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!

Verjaardag pastoor Luijckx
Donderdag 9 mei viert pastoor Luijckx zijn verjaardag.
U bent van harte welkom om op de koffie of thee te komen en een drankje
te nuttigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de parochiezaal of bij goed weer in de pastorietuin.

Parochiebedevaart naar Scherpenheuvel op dinsdag 21 mei 2019
09.00 uur: Vertrek vanuit Loon op Zand naar Scherpenheuvel
Opstapplaats voor de pastorie aan het Oranjeplein
09.45 uur: Tussenstop voor koffie met divers gebak bij
Gasthof de Beiaard, Abdijlaan 28 in Postel
12.00 uur: Eucharistieviering in de Basiliek O.L.V. van Scherpenheuvel
I.v.m. grote drukte zullen we samen vieren met OKRA
Wechelderzande (ouderenvereniging Vlaanderen)
13.45 uur: Een uitgebreide lunch in restaurant de Ram, Albertusplein 9 in
Scherpenheuvel
(koffie,thee en melk zijn bij de maaltijd inbegrepen, overige
consumpties zijn voor eigen rekening)
U heeft nu tot 16.30 uur tijd om op eigen gelegenheid
Scherpenheuvel te verkennen.
16.30 uur: Vertrek naar Hooge Mierde
17.45 uur: 3-gangen diner bij restaurant ’t Dörp, Kerkstraat 5 in Hooge Mierde
Tomaten of groentesoep
Runder- of varkenslapje met champignon- of stroganoffsaus
Aardappelkroketjes, frietjes, rauwkost, warme groenten
Huisgemaakt bavarois met slagroom
(consumpties gedurende de maaltijd zijn voor eigen rekening)
20.45 uur: Terug bij de pastorie in Loon op Zand

De prijs van deze geheel verzorgde bedevaart bedraagt € 65,00 p.p.
Indien u wenst deel te nemen verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met:
Parochie H. Willibrord – Oranjeplein 1 – 5175 BE LOON OP ZAND
Inge Mols (secretariaat geopend op werkdagen van 08.45 – 12.15)
Programma inclusief opgaveformulier ligt ook bij de uitgangen van onze parochiekerken

Onthulling en inzegening Willibrord gedenkteken aan de Kerkenakker
Op zaterdag 27 april a.s. – koningsdag 2019 – 15.15 uur – 15.45 uur zal aan de Kerkenakker in Loon op Zand het Willibrord gedenkteken worden onthuld, aangeboden en ingewijd.
Vanuit de stichting “750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand” is in overleg met een vertegenwoordiging van het parochiebestuur gesproken over het inlossen van een uit het jaar 1570 bestaande belofte om een “Willibrord teken” te plaatsen ter herinnering aan de eerste parochiekerk van Venloon, die stond op de Kerkenakker en onderdeel was van “het oude dorp”.
Van deze belofte is bij historisch onderzoek gebleken en ter kennis van de stichting gebracht.
In dit jubileumjaar 2019 zal dit Willibrordteken nabij de Kerkenakker worden geplaatst.
Samen met Kunst Loon op Zand – de in onze gemeente actieve kunstcommissie – is een verzoek aan kunstenaars in de gemeente gedaan.
Dit heeft geleid tot enige inzendingen waarvan de keuze op één ontwerp is gevallen.
Vanuit onze gemeenschap wordt het gedenkteken geplaatst – en van rechten voorzien – Willibrordteken aan pastoor Luijckx- als representant van de Parochie Willibrord in de gemeente Loon op Zand – in eigendom overgedragen.
Daarmee is de in 1570 gedane belofte dan – eindelijk – ingelost.
Pastoor Luijckx zal het gedenkteken inwijden. Wees van harte welkom.

Video-interview met mgr. Hurkmans, emeritus-bisschop van ’s Hertogenbosch, over de Friezenkerk
Tijdens een recent bezoek aan Rome bezocht katholiekleven.nl mgr. Hurkmans, emeritus-bisschop van ’s Hertogenbosch.
Mgr. Hurkmans woont en werkt in Rome waar hij nu drie jaar rector is van de Friezenkerk.
In een interview met het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie geeft hij informatie over deze bijzondere kerk, vlak bij het Sint-Pietersplein.

“Deze kerk heeft een hele lange geschiedenis.
Juist ook waar het gaat over Rome en Nederland”, vertelt mgr. Hurkmans.
De Friezenkerk biedt nu een thuis voor Nederlanders die in Rome wonen en werken en voor pelgrims die de stad bezoeken.
Als rector houdt de emeritus-bisschop toezicht, ontvangt hij pelgrims en gaat hij voor in de eucharistievieringen die in deze kerk worden gehouden.
“We hebben best een grote bekendheid in Nederland, ook omdat we ieder jaar een tv-mis hebben vanuit Rome voor Nederland.
Veel mensen kennen ons en willen als ze hier zijn op zondag de mis meemaken.
Het hele interview is te bekijken op de website: www.Friezenkerk, katholiekleven.nl, mgr. Hurkmans

17 april 2019

Deze week is de week voor Pasen en wordt ook wel Goede Week genoemd
In deze week herdenken we gebeurtenissen die vooraf zijn gegaan aan de verrijzenis van Jezus.
Op ‘Witte Donderdag’, de dag van ‘het laatste avondmaal’, wordt in de katholieke kerk gedacht aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.
Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het Joodse Paasfeest (Pesach).
Jezus en zijn vrienden denken aan hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte is bevrijd.
‘s Nachts werd Jezus in de hof van Getsemane verraden door Judas Iskariot, één van zijn leerlingen.
Judas leverde Jezus voor dertig ‘zilverlingen’ uit aan de joodse religieuze leiders in Jeruzalem.
Zij beschuldigden Jezus van godslastering omdat hij zich Gods zoon noemde en in Gods naam zonden vergaf.
Na de overval in de hof van Getsemane werd Jezus door de joodse hogepriester Kajafas verhoord en daarop door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus ter dood veroordeeld.

Witte donderdagviering:
Loon op Zand kerk St.Jans Onthoofding en Kaatsheuvel kerk St. Jan
19.00 uur Witte Donderdagviering

Goede Vrijdag’ wordt ‘goed’ genoemd omdat de christenen geloven dat Christus’ vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde, het zelf en ook de zonden van de mensen, op zich nam.
Belijdende rooms-katholieken eten op deze dag geen vlees.
‘Goede Vrijdag’ is dan ook de meest indrukwekkende dag voor christenen want op deze dag gedenkt men de kruisdood van Jezus van Nazareth.
Op deze dag komen de christelijke gemeenschappen gewoonlijk om drie uur ‘s middags samen om Jezus’ sterfdag te herdenken.
In 3 kerken van onze parochie houdt men dan een “kruiswegviering”.
Kerk St. Jans Onthoofding, Kerk St. Jan, kerk Heilige martelaren van Gorkum 15.00 uur
De dag staat in het teken van droefheid.
Goede vrijdag vieringen beginnen om 19.00 uur in de kerk van St.Joachim De Moer en kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Paas Zaterdag.
Het is de laatste dag van de lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest, de opstanding van Christus uit zijn graf.
Op deze dag herdenkt men de tijd dat Christus dood in het graf lag en er als het ware een stilte in de wereld optrad.
Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het priesterkoor.
In kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand en kerk St. Jan Kaatsheuvel wordt om 21.00 uur een Paaswake gehouden

Pasen
Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is. Christenen herdenken met Pasen de verrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging
In de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand worden speciaal de kinderen uitgenodigd voor de viering van 09.30 uur om daarna in de tuin van de pastorie paaseieren te gaan zoeken.

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.

29 april Wie is Jezus?
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!

Verjaardag pastoor Luijckx
Donderdag 9 mei viert pastoor Luijckx zijn verjaardag.
U bent van harte welkom om op de koffie of thee te komen en een drankje
te nuttigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de parochiezaal of bij goed weer in de pastorietuin.

10 april 2019

Palmzondag
Datum: zondag 14 april 2019
Palmpasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht.
De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden Jezus met palmtakken.
Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten.
Op deze dag begint voor de christenen de Goede Week.
Deze begint op Palm- of Passiezondag, de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag.
Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus.
De laatste dagen van de Goede Week -Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag- vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.
Het H. Triduüm dat uitmondt in het Hoogfeest van Pasen, de verrijzenis van Jezus Christus.

Gezinsvieringen:
Met Palmpasen is er zowel in Loon op Zand als in Kaatsheuvel een gezinsviering met deze dag als thema.
Kinderen hebben palmpaasstokken gemaakt die ze in een processie mee naar voren brengen.
Na de viering worden de versierde stokken naar ouderen in zorgcentra gebracht.
Kerk St.Jans Onthoofding. Zaterdagavond 13 april 19.00 uur
Kerk St. Jan Kaatsheuvel zondag 14 april 11.00 uur

Goede week en Paasvieringen
Achter in de kerken vindt u flyers met het overzicht van de vieringen in alle kerken van onze parochie.
Woensdag 17 april: Chrismamis in de Sint-Jan

Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Jans kathedraal in ’s-Hertogenbosch de Chrismamis gevierd.
Tijdens deze eucharistieviering hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop.
Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.
De Chrismamis is dit jaar op woensdag 17 april om 19.00 uur.
Het is hét moment in het jaar dat het hele bisdom samenkomt rondom de bisschop.
Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden, catechisten en alle religieuze gemeenschappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelovigen van harte welkom om de Chrismamis mee te vieren

Alphabijeenkomsten Parochie H. Willibrord

Hebt u de introductie avond gemist en wilt u toch graag deelnemen dan is onderstaande informatie iets voor u

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden.
De bijeenkomsten zijn op het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.

Alphabijeenkomsten.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken.
Steeds op maandagen, met uitzondering van de eerste week van elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
8 april Informatie-avond
29 april Wie is Jezus?
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

3 april 2019

Informatieavond Alphabijeenkomsten
Op maandagavond 8 april om 20.00 uur zal er een informatieavond georganiseerd worden op het parochieel centrum in Kaatsheuvel om de precieze opzet van de Alpha toe te lichten en alvast wat beeldmateriaal te tonen.
Dat is ook de perfecte gelegenheid om kennis te maken met het Alpha team.
De cursus is gratis en de avonden worden gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken.
Steeds op maandagen, met uitzondering van de eerste week van elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag
(7 mei, 4 juni en 2 juli).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).

Power of Fire
Zaterdag 30 maart waren honderden jongeren uit ons Bisdom aanwezig in Den Bosch voor de jaarlijkse dag voor alle vormelingen.
Er was een prachtige Eucharistieviering in de kathedraal waar een jongerenband mooie muziek maakte.
Monseigneur De Korte richtte zich in een persoonlijk woord tot de jongeren om hen te laten weten dat Jezus hen wil helpen de goede weg te vinden en hun talenten te ontplooien.
Daarna waren er diverse workshops op het Seminarie St. Janscentrum en het Bisdomhuis, zoals; “Over de streep”; (welke keuze maak jij), “Vraag maar raak” (Een broeder en zuster beantwoordden allerlei levensvragen van de kinderen) en “”Creatief”, maak een glazen lichtje voor een ander en versier het.
Ook was er een intensieve speurtocht in de St. Jan.
Tijdens de pauzes konden de kinderen zich heerlijk uitleven op de stormbanen in de tuin van het seminarie Het was een prachtige leerzame en gezellige dag met fantastisch weer.
Veel dank aan de organisatoren en de begeleiders van de groep vanuit onze parochie.

Koorleden gezocht!
Zingt u graag? De koren van onze parochie zoeken mensen die graag met hen mee zingen.
Hebt u tijd en zin; kom dan eens de sfeer proeven tijdens de repetitieavonden.
St. Caecilia koor van de kerk HH. Mart. v. Gorkum op dinsdagavond om 19.45 uur in het parochiezaaltje aan de Erasstraat.
Gemengd koor van de kerk St. Jan Kaatsheuvel op woensdagavond om 19.30 uur in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat
St. Ceacilia koor van de kerk St. Joachim in De Moer op woensdagavond om 19.00 uur in Het Moeruiltje (locatie Blauw- Wit)
Herenkoor en Dameskoor van de kerk St. Jansonthoofding in Loon op Zand Repetitie Dameskoor op donderdagavond van 18.30 uur 20.00 uur en Herenkoor op dezelfde avond van 20.15 uur – 22.00 uur in de Wetering te Loon op Zand.
Na afloop van de koor repetities is er gezamenlijk koffiedrinken waarbij u ook van harte welkom bent.

Bezoekgroep? Wat is dat?
Lang geleden was pastoor Smarius de initiatiefnemer van een flink aantal werkgroepen.
De bezoekgroep stamt uit die tijd. Het was een groep die onder leiding van pastoor Smarius, enkele keren per jaar, een aantal ouderen, zieken of eenzame personen bezocht.
Vaak met een bloemetje maar altijd met een luisterend oor en een opgewekt praatje.
Nadat een fusie van parochies leidde tot het ontstaan van de parochie H. Willibrord is deze groep mensen met hun “werk” doorgegaan.
Eerst onder leiding van de pastoraalwerker Dhr. Theo Scheepens en nu begeleidt pastoor Luijckx deze groep.
Er is echter een probleem, ook de mensen van de groep horen nu bij de ouderen en zouden graag enkele jongere vrijwilligers willen ontmoeten, die bereid zijn om hun taak te ondersteunen of zelfs over te nemen.
Bent u iemand met nog wat vrije tijd? Voelt u er voor ons te helpen? Neemt u dan contact op met het parochie secretariaat te Loon op Zand telefoon 0416361215.
Mailadres: secretariaat@parochiewillbrord.nl of parochieel centrum te Kaatsheuvel Telefoon: 0416 272515 (ma. t/m vrij. 09.30 uur tot 11.30 uur). Mailadres: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Goede week en Pasen
Een overzicht van alle vieringen in onze Kerken in de Goede Week en Pasen staan vermeld op een gele flyer.
Deze liggen bij de uitgangen van de Kerk. U mag deze meenemen.

Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles
De Vastenactie vindt jaarlijks plaats in de weken tussen carnaval en Pasen.
Tijdens de campagne worden fondsen geworven om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te steunen.
“Water”’ is in 2019 het centrale thema van de Vastenactie.
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Paus Franciscus noemt de toegang tot veilig drinkwater in de encycliek Laudato Si’ “een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens, omdat dit het overleven van de mensen bepaalt en daarom een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere rechten van de mens is”.
Veilig drinkwater in bv. Nicaragua voorkomt dat er infecties ontstaan door parasieten en ziektes als diarree.
Een duurzame watervoorziening is nodig om de bevolking te helpen.

Maart

27 maart 2019

Alphabijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden.
De bijeenkomsten zijn op het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.

Informatieavond Alphabijeenkomsten
Op maandagavond 8 april zal er een informatieavond georganiseerd worden om de precieze opzet van de Alpha toe te lichten en alvast wat beeldmateriaal te tonen.
Dat is ook de perfecte gelegenheid om kennis te maken met het Alpha team.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken.
Steeds op maandagen, met uitzondering van de eerste week van elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag (7 mei, 4 juni en 2 juli).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).

H. Vormselviering
Zaterdag 23 maart ontvingen 15 jongeren uit onze parochie het H. Vormsel.
Deken Marcel Dorssers heeft hen namens onze bisschop mgr. De Korte het H. Vormsel toegediend.
Het was een hele mooie Eucharistieviering waaruit bleek dat de Vormelingen zich goed hadden voorbereid, samen met hun ouders en de leden van de werkgroep.
Het koor Rainbow Swing verzorgde de mooie gezangen.
De kinderen hebben nu de leeftijd dat zij meer en meer gaan nadenken over hun toekomst.
Zij mogen rekenen op de kracht van de H. Geest en op hun geloof in Jezus Christus. Wij wensen hen een sterk geloof toe en geluk voor de toekomst.

Bericht van Trias.
Zaterdag 30 maart om 19.30 uur wordt in de kerk Sint-Jans Onthoofding te Loon op Zand het Stabat Mater uitgevoerd door Vioolschool Fiedelino.
Vioolschool Fiedelino is de lespraktijk van Leontien Akkerman in Drunen.
De meeste leerlingen zijn tussen de 5 en de 18 jaar oud en komen uit de gemeentes Heusden, Den Bosch, Waalwijk en Vught.
Ze komen wekelijks naar Drunen voor een privé-les, en daarnaast zijn er nog groepslessen en orkestrepetities
Stabat Mater
De indringende dertiende eeuwse teksten van het Stabat Mater, vanuit het Latijn vertaald door Willem Wilmink, vertellen over het verdriet van de moeder van Jezus die, staande onder het kruis, getuige is van het lijden en de dood van haar kind.
De rijmende Latijnse coupletten zijn waarschijnlijk ooit bedoeld als meditatieve teksten voor de gelovigen die het lijden van moeder en kind zouden willen verlichten, maar uiteindelijk smeekt om steun bij het eigen sterven en de weg door de dood naar het Paradijs.
Quando corpus morietur, als mijn lichaam moet sterven, moge mijn ziel dan de vreugde van de hemel ervaren.
Opletten, het Stabat Mater van Pergolesi is een moeilijk werk dat bestaat uit twaalf delen.
Er zijn maar liefst veertien verschillende tempi en er mag op veel plaatsen gekozen worden voor een vrije frasering.
Dit hangt mede af van de ruimte, met of zonder publiek, de temperatuur, het moment van de dag etc.
Dit betekent dat elke musicus enorm moet opletten. Zowel de musici als de sopranen en alten die afwisselend solo of als duet optreden, vertrouwen en varen op de kundigheid van hun dirigent.
Entreeprijs bedraagt: € 5,-

Op zondag 7 april 2019 om 14.30 uur
Geeft Harmonie Kaatsheuvel een concert in de kerk Heilige Martelaren van Gorkum.
Tijdens het concert is er een gastoptreden van Cantus Cets
Gratis entree

20 maart 2019

Teksten voor Duinkoerier 20 maart 2019

Nieuwe Alpha van start in Kaatsheuvel
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Kaatsheuvel wordt aangeboden.
Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.
In Kaatsheuvel gaat op maandag 29 april een Alpha van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.
Op maandagavond 8 april zal er een informatieavond georganiseerd worden om de precieze opzet van de Alpha toe te lichten en alvast wat beeldmateriaal te tonen.
Dat is ook de perfecte gelegenheid om kennis te maken met het Alpha team.
De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken.
De cursus wordt gegeven op maandagen, met uitzondering van de eerste week ban elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag (7 mei, 4 juni en 2 juli).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).

Dinsdag 26 maart geen Eucharistievieringen i.v.m. Dekenale Bezinningsdag
Hierdoor is er zowel dinsdagochtend, als dinsdagavond geen Eucharistieviering in de Venloene (10.15 uur) en in de St. Jan (18.30 uur)

Koorleden gezocht!
Zingt u graag? De koren van onze parochie zoeken mensen die graag met hen mee zingen.
Hebt u tijd en zin; kom dan eens de sfeer proeven tijdens de repetitieavonden.
St. Caecilia koor van de kerk HH. Mart. v. Gorkum op dinsdagavond om 19.45 uur in het parochiezaaltje aan de Erasstraat.
Gemengd koor van de kerk St. Jan Kaatsheuvel op woensdagavond om 19.30 uur in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat
St. Ceacilia koor van de kerk St. Joachim in De Moer op woensdagavond om 19.00 uur in Het Moeruiltje (locatie Blauw- Wit)
Herenkoor en Dameskoor van de kerk St. Jansonthoofding in Loon op Zand Repetitie Dameskoor op donderdagavond van 18.30 uur 20.00 uur enHerenkoor op dezelfde avond van 20.15 uur – 22.00 uur in de Wetering te Loon op Zand.
Na afloop van de koor repetities is er gezamenlijk koffiedrinken waarbij u ook van harte welkom bent.

Bezoekgroep? Wat is dat?
Lang geleden was pastoor Smarius de initiatiefnemer van een flink aantal werkgroepen.
De bezoekgroep stamt uit die tijd. Het was een groep die onder leiding van pastoor Smarius, enkele keren per jaar, een aantal ouderen, zieken of eenzame personen bezocht.
Vaak met een bloemetje maar altijd met een luisterend oor en een opgewekt praatje.
Nadat een fusie van parochies leidde tot het ontstaan van de parochie H. Willibrord is deze groep mensen met hun “werk” doorgegaan.
Eerst onder leiding van de pastoraalwerker Dhr. Theo Scheepens en nu begeleidt pastoor Luijckx deze groep.
Er is echter een probleem, ook de mensen van de groep horen nu bij de ouderen en zouden graag enkele jongere vrijwilligers willen ontmoeten, die bereid zijn om hun taak te ondersteunen of zelfs over te nemen.
Bent u iemand met nog wat vrije tijd? Voelt u er voor ons te helpen?
Neemt u dan contact op met het parochie secretariaat te Loon op Zand telefoon 0416361215.
Mailadres: secretariaat@parochiewillbrord.nl of parochieel centrum te Kaatsheuvel Telefoon: 0416 272515 (ma. t/m vrij. 09.30 uur tot 11.30 uur).
Mailadres: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Een geestelijke bootkamp.
De Veertigdagentijd is een soort trainingstijd om als mens verder te komen en straks met nog meer vreugde Pasen te kunnen vieren.
Van oudsher: bidden, vasten en aalmoezen geven. Maar elke tijd vul je dat weer iets anders in.
Tien tips om je dichter bij God en bij de mensen te brengen:
1. Bid elke morgen het Onze Vader en elke avond het Wees Gegroet;
2. Zoek in het Evangelie van de zondag één zinnetje om de rest van de week mee bezig te zijn;
3. Als je een luxeartikel koopt – iets wat je niet echt nodig hebt -, geef dan ook altijd iets aan de armen of aan een goed werk. Geef een procent je, overvloed vraagt om te delen met anderen;
4. Doe elke dag iets goeds voor een ander.
Maar dan wel nog vóór hij/zij erom vraagt;
5. Als iemand iets onaangenaams tegen je zegt, doe dat dan niet meteen ook terug, want zo herstel je geen evenwicht. Zwijg liever een minuut: het gaat meestal over
en je stopt daarmee de spiraal van het onaangename;
6. Als je al een kwartier tevergeefs aan het zappen bent, schakel dan de TV uit en lees een boek. Of praat met je huisgenoten: zappen met mensen is beter en je hebt er geen afstandsbediening voor nodig;
7. Ga in deze periode steeds met een klein beetje honger van tafel. Veel mensen volgen vanwege overgewicht een dieet en horen diëtisten zeggen dat ze het hele jaar met een beetje honger van tafel moeten.
8. Ver – geven is nog mooier dan geven;
9. Je hebt iemand al zo vaak beloofd te bellen of te bezoeken. Doe het nu eindelijk eens;
10. Laat je niet elke keer vangen door het prijskaartje met de sterk gereduceerde prijs. Het kost inderdaad 30 procent minder, maar jouw kledingkast zit al behoorlijk vol.

13 maart 2019

Nieuwe Alpha van start in Kaatsheuvel
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Alpha is een introductie in het christelijk geloof die ook in Kaatsheuvel wordt aangeboden.
Wereldwijd hebben ruim 25 miljoen mensen in 169 landen een Alpha gevolgd.
In Kaatsheuvel gaat op maandag 29 april een Alpha van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen.
Op maandagavond 8 april zal er een informatieavond georganiseerd worden om de precieze opzet van de Alpha toe te lichten en alvast wat beeldmateriaal te tonen.
Dat is ook de perfecte gelegenheid om kennis te maken met het Alpha team.
De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken.
De cursus wordt gegeven op maandagen, met uitzondering van de eerste week ban elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag (7 mei, 4 juni en 2 juli).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Of je jong of oud, gelovig of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).

Column Mgr. De Korte: Dialoog met de islam
Begin februari maakte paus Franciscus een opmerkelijke reis.
Als eerste paus bezocht hij de Verenigde Arabische Emiraten en daarmee een van de hartlanden van de islam.
Het motto van de reis vormde een regel uit een beroemd gebed van Sint Franciscus van Assisi: “Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede.”

Precies 800 jaar geleden, in 1219, zocht de heilige Franciscus de sultan in Egypte op.
Ondanks geloofsverschillen zag Sint Frans de sultan als een schepsel van God.
Tijdens de vijfde kruistocht maakte Franciscus zo een indrukwekkende vredesmissie en wilde hij de aversie en vijandschap tussen christenen en moslims doorbreken.
Met eenzelfde intentie maakte de paus zijn reis naar Abu Dhabi.

Toekomst aarde
Onze Kerk is georiënteerd op dialoog met de andere godsdiensten, heel bijzonder ook de islam.
Christenen en moslims vormen samen meer dan de helft van de wereldbevolking.
Voor de toekomst van onze aarde is een modus vivendi dus uitermate belangrijk.
Natuurlijk zijn er grote theologische verschillen maar als het gaat om sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid moeten christenen en moslims eendrachtig de schouders eronder zetten. Alleen door intensieve samenwerking kunnen de grote uitdagingen van onze tijd, niet in de laatste plaats het zorgvuldig beheer van Moeder aarde, worden aangepakt.

In Abu Dhabi ondertekende de paus en een belangrijke soennitische leider een document waarbij ieder geweld in naam van God wordt veroordeeld.
Moslims doden op dit moment, met een beroep op God, andere mensen En tot in een vrij recent verleden hebben christenen hetzelfde gedaan.
Het is belangrijk dat de band tussen God en menselijk geweld definitief wordt doorgeknipt.

Dialoog en bemoedigen
Paus Franciscus komt op voor een hartelijke dialoog met de islam maar pleit volstrekt niet voor een onvruchtbare vermenging van de godsdiensten.
De dialoog met de islam en de andere wereldgodsdiensten betekent immers niet de loochening van de uniciteit van Gods openbaring in Jezus Christus De waarheid die Christus is, wil de paus op geen enkele manier te grabbel gooien.
Maar in het getuigend gesprek met moslims zal altijd de waardigheid van de gesprekpartner centraal staan en kan dus nooit sprake zijn van onvrijheid en geweld. Integendeel, het winnen van mensen voor Christus en zijn evangelie vindt principieel in vrijheid en geweldloos plaats.
De paus kon op zijn reis tijdens de viering van een feestelijke Eucharistie zijn geloofsgenoten en andere christenen bemoedigen.
Wij moeten realistisch zijn en niet naïef.
Vaak leeft de christelijke minderheid in een door de islam gedomineerd land onder moeilijke omstandigheden.
De pelgrimage van de paus had dan ook als doel om zijn islamitische gastheren te wijzen op het grote belang van godsdienstvrijheid.
Christelijk respect voor moslims moet samen gaan met islamitisch respect voor christenen.

Dwaze beschuldiging
Hoewel de meeste katholieken dankbaar zijn voor de recente reis van de paus is er ook, op verschillende katholieke sites die paus Franciscus slecht gezind zijn, forse kritiek uitgeoefend.
Door zijn optreden in de Verenigde Arabische Emiraten zou de paus zelfs een afvallige zijn geworden.
Een even lachwekkende als verdrietig makende beschuldiging.

Het beleid van de paus is immers helemaal in de lijn van de verklaring Nostra Aetate, een document van het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) over de relatie van de Kerk met de andere wereldgodsdiensten.
Wij vinden daar een dubbele inzet: de bereidheid tot dialoog met andersgelovigen maar ook het ondubbelzinnig belijden van Christus als de Weg, de Waarheid en het Leven.
Het is dan ook ontzettend pijnlijk dat het kerkvolk door bepaalde sites op een dwaalspoor wordt gebracht en zo de band met de huidige Petrus onder druk wordt gezet.
Mgr. Dr. Gerard De Korte

6 maart 2019

Koorleden gezocht!
Zingt u graag? De koren van onze parochie zoeken mensen die graag met hen mee zingen.
Hebt u tijd en zin; kom dan eens de sfeer proeven tijdens de repetitieavonden.
St. Caecilia koor van de kerk HH. Mart. v. Gorkum op dinsdagavond om 19.45 uur in het parochiezaaltje aan de Erasstraat.
Gemengd koor van de kerk St. Jan Kaatsheuvel op woensdagavond om 19.30 uur in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat
St. Ceacilia koor van de kerk St. Joachim in De Moer op woensdagavond om 19.00 uur in Het Moeruiltje (locatie Blauw- Wit)
Zanggroep Allegria in De Moer op woensdagavond om 20.00 uur in de kerk in De Moer
Herenkoor en Dameskoor van de kerk St. Jansonthoofding in Loon op Zand Repetitie Herenkoor op donderdagavond van 18.30 uur-20.00 uur en Dameskoor op dezelfde avond van 20.15 uur – 22.00 uur in de Wetering te Loon op Zand.
Na afloop van de koor repetities is er gezamenlijk koffiedrinken waarbij u ook van harte welkom bent.

Hierover gaat de vastenactie 2019: WATER
Tijdens de Vastenactie van 2019 draait de hele campagne om water. Dat bleek op zaterdag 17 november tijdens de regionale startdag van de Vastenactie in de Broekhovense kerk te Tilburg.
Deze werd gehouden voor de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch samen.
Schoon water verandert alles!
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of theezetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water.
Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen.
Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen.
En daarmee worden levens blijvend veranderd!
Water halen kost Afrika 40 miljard dagen…
Wat kunt u doen?
Even minderen voor meer schoon drinkwater
40 DAGEN CHALLENGE
Onder het motto: ‘Even minderen. Voor een ander’ bepaal je helemaal zélf jouw 40 Dagen Challenge.
Welke uitdaging ga jij aan? En welk bedrag ga je daarvoor doneren?
Drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank en doneer daarvoor 40 x €0,50 aan de Vastenactie.
Of: Minder in bad liggen.
Het kost gemiddeld 114 liter water om een ligbad te vullen.
Daarom ga ik 40 dagen minder in bad en doneer 0,25 euro per dag (het bedrag kan ik nog aanpassen).
Organisatiegegevens van de vastenactie
REKENING NL21 INGB0000005850 Onze servicedesk tel. 070 7796008 is van maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 17:00 bereikbaar.
Op vrijdag zijn we telefonisch niet bereikbaar Mailadres: info@vastenactie.nl
Achter in de parochiekerken liggen enveloppen van de vastenactie organisatie en staat er een speciale bus waarin u uw bijdragen kunt stoppen.

Hartelijke ontmoeting Nederlandse en Vlaamse bisschoppen in Mechelen

Dinsdag 19 februari vond in Mechelen de jaarlijkse ontmoeting plaats tussen de Vlaamse en de Nederlandse bisschoppen.
Bij deze ontmoeting wordt gesproken over belangrijke thema’s die voor beide bisschoppenconferenties van belang zijn zoals de plaats en betekenis van de Eucharistie in het kerkelijk leven en methoden voor nieuwe evangelisatie en parochievernieuwing zoals Rebuilt, Divine renovation (Als God renoveert) en Alpha.
De ontmoeting vond plaats in het aartsbisschoppelijk paleis te Mechelen waar de Nederlandse Bisschoppen en hun Vlaamse collega’s welkom werden geheten door de aartsbisschop van Mechelen-Brussel kardinaal Jozef De Kesel.
Kardinaal De Kesel benadrukte hoe goed het is om elkaar jaarlijks te ontmoeten en ervaringen met elkaar te kunnen delen.
Een bestaand rapport van de Nederlandse bisschoppen spreekt over de rol van kerken bij armoedebestrijding in Nederland en de Belgische bisschoppen verlenen ook hun medewerking.
De Kerk wil betrokken zijn bij armoedebestrijding en de opvang van vluchtelingen.
Ook wordt er gesproken over de invulling en vormgeving van parochieverbanden in een veranderende kerk met minder kerkgangers, soms een te veel aan kerkgebouwen en daartegenover groeiende gemeenschappen van migranten en jonge mensen in de grote steden.
Verder kwam de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de orde en de consequenties daarvan voor onder meer parochies.
Van Nederlandse zijde waren bij deze ontmoeting aanwezig: mgr. Punt, mgr. De Korte, mgr. Van den Hout, mgr. Smeets, mgr. Hendriks, mgr. Hoogenboom, mgr. Mutsaerts, mgr. De Jong, secretaris-generaal mw. S. Daalmans, hoofd pers en communicatie mw. A. Kruse.
Namens de Belgische Bisschoppenconferentie: kardinaal De Kesel, mgr. Van Looy, mgr. Bonny, mgr. Hoogmartens, mgr. Aerts, mgr. Vanhoutte, secretaris-generaal mgr. Cosijns, woordvoerder voor de Franstalige bisschoppen T. Scholtes s.j. en woordvoerder voor de Vlaamstalige bisschoppen G. De Kerpel.

Februari

27 februari 2019

Pasen en vasten: hoe zit het ook alweer?
Carnaval
Drie dagen van uitbundig feest vieren voorafgaande aan Aswoensdag en het begin van de Vastentijd.
De oorsprong van carnaval is niet helemaal helder, maar het feest is wel duidelijk gerelateerd aan het katholieke vasten.
Dat blijkt uit het feit dat het in Nederland alleen gevierd wordt in van oudsher katholieke streken en plaatsen (Noord-Brabant en Limburg, maar ook bij voorbeeld Oldenzaal).
Tijdens carnaval is iedereen gelijk aan elkaar, vandaar dat er vaak vermommingen gedragen worden.
Vasten
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen.
Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan.
Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:
– een betere omgang met jezelf;
– een betere omgang met medemensen;
– een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
– een betere omgang met God.
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen.
Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.
Vastenperiode
De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags.
Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over.
Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land.
In de vastentijd draagt de priester tijdens de Eucharistie een paars kazuifel.
Paars is in de R.-K. Kerk de symbolische kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw.
Uitzonderingen op de paarse kleur zijn de vierde zondag (Halfvasten) en Witte donderdag.
Aswoensdag
De eerste dag van de vastentijd.
Mensen kunnen in de kerk op hun voorhoofd een askruisje krijgen, wat herinnert aan een middeleeuws boeteritueel, toen zondaars die zich bekeerden werden bestrooid met as.
Op een enkele plek wordt door de priester bij mannen nog as op het hoofd gestrooid.
De as wordt tijdens de viering op Aswoensdag gemaakt door overgebleven palmtakjes van Palmpasen van het jaar ervoor te verbranden.
Het askruisje moet mensen eraan herinneren dat hun leven vergankelijk is, niet meer dan stof en as, en dat een mens dus zijn plaats moet kennen.
Vergelijk Gen. 18,27 waar Abraham zegt: Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben?
Bezoek paus aan Abu Dhabi pleidooi voor dialoog en samenwerking
Paus Franciscus bezocht van 3 tot 5 februari 2019 de Verenigde Arabische Emiraten.
In meerdere opzichten een bijzondere reis. Het was voor het eerst dat een paus naar het Arabische schiereiland reisde.
Bovendien is het dit jaar 8oo jaar geleden dat Franciscus van Assisi sultan al Malik al Kamil bezocht.
Beleidsadviseur op het gebied van de interreligieuze dialoog van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, drs. Berry van Oers, licht het belang van deze reis toe.
Het belang van het bezoek aan de VAE ligt vooral in de grote impuls aan de interreligieuze dialoog en samenwerking voor vrede op basis van menselijke broederschap.
De Arabische media waren lovend over de komst van de ‘man van vrede’, zoals ze de paus noemden.
De paus en de grootimam van Al-Azhar tekenden in Abu Dhabi tijdens een interreligieuze wereldconferentie het ‘Document over de Menselijke Broederschap’.
Hierin bevestigden de twee leiders de gemeenschappelijke roeping van alle mannen en vrouwen om als broeders en zusters te leven, omdat ze zonen en dochters van God zijn.
Paus Franciscus: “We veroordelen elke vorm van geweld, en we verbinden ons ertoe in de wereld waarachtige waarden en vrede te verspreiden.”

Aktie Kerkbalans
Graag herinneren wij u nog een keer aan de Aktie Kerkbalans.
Vrijwilligers hebben de enveloppen weer verspreid.
Blijft u onze mooie parochie financieel ondersteunen?
Het is van groot belang dat wij met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen voor onze geloofsgemeenschap zodat ook in de toekomst de Kerk kan blijven bestaan.
Voor uw steun zeggen wij u hartelijk dank.

20 februari 2019

Stille Omgang Mirakel van Amsterdam:
Dit jaar in de avond van zaterdag 16 op 17 maart 2019.
Met als thema: Vreugde is het onfeilbare bewijs van God.
Aanmelden en betalen tot 8 maart a.s. bij mevrouw Inge Mols secretariaat H. Willibrord, Loon op Zand of parochieel centrum Hoofdstraat te Kaatsheuvel tijdens kantooruren van ma. tot vrij. 09.30 – 11.30 uur.
telefoon Loon op Zand 0416 – 361215, Kaatsheuvel 0416 272515 of via secretariaat@parochiewillibrord.nl
Kosten: 20,- euro per persoon. a.u.b. gepast geld in gesloten envelop,
met naam en telefoonnummer op de buitenkant van de envelop,
afgeven in brievenbus pastorie Loon op Zand bij Inge Mols, Oranjeplein 1 Loon op Zand.
Vertrek: let op: nieuwe vertrektijd: Kaatsheuvel St. Janskerk, Hoofdstraat 26, 5171 DD om 17.45 uur

Plechtig Lof in Edith Stein parochie te Vught, H. Hartkerk, Loefplein 1 om 19.00 uur.
H. Mis in Amsterdam: 21.30 uur, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Keizersgracht 220.
Aansluitend Stille omgang en om 0.00 terug naar huis.
Let op: geen koffie/thee in Lutherse kerk. Zelf versnapering meenemen voor in de bus.
Vanuit het bestuur in Amsterdam wordt zo de gelegenheid gegeven dat de mensen die van ver komen
makkelijker kunnen aansluiten i.v.m. gunstige aanvangs- en vertrektijden.
Zustergezelschap Waalwijk en omstreken gaat voortaan samen met Zustergezelschap Tilburg op bedevaart naar Het Mirakel van Amsterdam.
Wij wensen u van harte welkom en een devote stille omgang

Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles
De Vastenactie vindt jaarlijks plaats in de weken tussen carnaval en Pasen.
Tijdens de campagne worden fondsen geworven om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te steunen.
In die periode zetten in heel Nederland meer dan duizend parochiële werkgroepen en nog eens duizenden vrijwilligers zich in voor deze campagne.
‘Water’ is in 2019 het centrale thema van de Vastenactie.
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Paus Franciscus noemt de toegang tot veilig drinkwater in de encycliek Laudato Si’ “een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens, omdat dit het overleven van de mensen bepaalt en daarom een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere rechten van de mens is”.
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengt.
En daarmee worden levens blijvend veranderd.
Zo zorgde Vastenactie er in 2018 voor dat ruim 14.000 mensen toegang kregen tot schoon drinkwater.
In Tilburg werden de vijf waterprojecten gepresenteerd die in de campagne in 2019 in de schijnwerpers worden gezet: Een waterput voor Baboursaye, Niger.
In Niger wil Vastenactie een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale watercomités oprichten die de waterbron gaan beheren.
Een van hun taken is het handhaven van de hygiëne rondom de put.
Goed waterbeheer in Kivu, Congo.
In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo wil Vastenactie helpen het waterbeheer en de (kennis van) hygiëne te verbeteren.
Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen.
Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië Door de afgelegen ligging, heeft meer dan de helft van de dorpen in het berggebied van Flores geen toegang tot schoon drinkwater. Vastenactie legt watervoorzieningen aan en bouwt toiletten.
Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua.
De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de rivier.
Dat leidt tot infecties met parasieten en ziektes als diarree.
Een waterput en elektrische pomp – die werkt op zonnepanelen! – gaan zorgen voor veilig drinkwater in het dorp.
Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone Vervuild water zorgt voor veel ziektes onder de bevolking.
Dit project zorgt ervoor dat de drie dorpen Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai een waterpomp krijgen én watercomité’s.

Aktie Kerkbalans
Ongetwijfeld heeft u een envelop ontvangen voor de jaarlijkse aktie Kerkbalans.
Deze enveloppen zijn weer verspreid door parochievrijwilligers. In deze brief is
U gevraagd om onze mooie parochie financieel te (blijven) ondersteunen.
Het is van groot belang dat wij met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen voor
onze geloofsgemeenschap zodat ook in de toekomst de Kerk kan blijven bestaan.
Voor uw steun zeggen wij u nu al hartelijk dank.
Namens het parochiebestuur, Pastoor Luijckx

Serie bijeenkomsten: “De paus van de hoop” (geloofsverdieping)
Aan de hand van de film: “Karol, de paus van de hoop” wordt er op informele manier nagepraat over wat we gezien en gehoord hebben.
Er is nog 1 avond op 25 februari in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel.
Tijd: 19.45 uur tot 21.45 uur.
Aanmelden is niet echt nodig maar kan wel telefonisch via het secretariaat te Loon op Zand tel. 0416 361215 of per email secretariaat@parochiewillibrord.nl

13 februari 2019
Power of Fire 2019

Op zaterdag 30 maart 2019 is de jaarlijkse vormelingendag van het bisdom: Power of Fire!
Een dag vol vuur voor waarop vormelingen uit het hele bisdom samen het vuur van de Heilige Geest (verder) ontdekken en mee naar huis nemen.
De dag begint om 10.00 uur met een gezamenlijke eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal.
De vormelingen worden zoveel mogelijk actief betrokken bij de viering.
Zo zal de Upside Down Praiseband, voorafgaand aan de viering, met hen de liederen oefenen.
Ook zullen vormelingen, afkomstig uit de verschillende aanwezige parochies, hun bijdrage leveren bijvoorbeeld als lector of misdienaar of door het voorbereiden van misintenties of het dragen van het Power-of-Fire-kruis.
Actief Voorafgegaan door het vuur en het kruis loopt de stoet van deelnemers na afloop van de viering naar het Sint-Janscentrum waar springkussens en spellen op hen staan te wachten.
De middag staat in het teken van leuke, verdiepende en uitdagende workshops.
De deelnemers kunnen onder meer op multimediale speurtocht gaan in de Sint-Jan, alle vragen die ze maar kunnen bedenken mogen ze stellen aan een broeder of zuster en het spel ‘Over de streep’ spelen om na te denken over het vormsel en wat ze thuis met het geloof kunnen doen.
Een dag vol vuur is het leukst als er veel vormelingen uit het hele bisdom aanwezig zijn!
Vormelingen kunnen tot uiterlijk zaterdag 16 maart worden opgegeven.
Het opgaveformulier en meer informatie over de dag kun u vinden op: www.jongbisdomdenbosch.nl.

Gezinsvieringen 9 en 10 februari
De gezinsvieringen van het afgelopen weekend waren heel mooi verlopen.
De kinderen hadden ieder weer een taak en hebben het heel mooi gevonden.
Diaken Alexis had een begrijpelijk preekje verzorgd en ging met de kinderen in gesprek over wat Jezus nu bedoelt in het Evangelie.
Hij wil graag dat wij van Hem houden en de mensen graag vertellen over Jezus. Dan zijn wij vissers van mensen. Jezus maakt ons gelukkig.
Er waren ook communicanten die hebben mogen ervaren hoe het is om in misdienaarskleding op het priesterkoor te zitten en mee te doen.
Na de Gezinsviering was er iets te drinken in de kerk. Hartelijk dank voor alle inzet en hulp.

Over pastoraal assistenten en catechisten
Ruim 2 ½ jaar geleden riep Mgr. G. de Korte in zijn beleidsnotitie Samenbouwen in vertrouwen de gelovigen van het bisdom op om de verantwoordelijkheid van hun doopsel op zich te nemen.
“Er is immers zoveel katholiek leven in ons diocees als de gedoopten zelf waarmaken.”
Er zijn vele gelovigen in het bisdom die deze verantwoordelijkheid ernstig nemen en zich inzetten voor de Kerk en in het bijzonder hun parochiegemeenschap.
Vele honderden vrijwilligers hebben zich bovendien laten vormen en toerusten om de pastorale activiteiten in de parochie mee te dragen.
In de voorbije jaren heeft een kleine honderd personen voor deze inzet een tijdelijke zending tot pastorale assistentie ontvangen.
Hierdoor is ‘de pastoraal assistent’ in een In memoriam Power of Fire 2019 over pastoraal assistenten en catechisten aantal parochies uitgegroeid tot een begrip en is bisdombreed het bewustzijn gegroeid dat de inzet van gelovige, toegeruste vrijwilligers onmisbaar is voor een vitale parochiegemeenschap. Oprecht hartelijk dank voor deze inzet! Een woord van dank is bijzonder op zijn plaats, omdat vanaf begin van dit jaar afscheid is genomen van ‘de pastoraal assistent’; niet van de toegewijde vrijwilligers als zodanig, maar wel van deze zending voor lekengelovigen.
In december 2018 waren er nog 32 pastoraal assistenten actief.
Vanaf 1 januari 2019 wordt een bisschoppelijke zending gereserveerd voor opdrachten die de verantwoordelijkheid van het doopsel overstijgen.
Met het oog op de toekomst van de parochies in ons bisdom is er nagedacht over zo’n opdracht waarmee de bisschop lekengelovigen wil gaan zenden.
Deze is gevonden in de taak van ‘catechist’. Voor velen is dit een onbekende term.
Het Tweede Vaticaans Concilie noemt de catechisten echter al met grote vanzelfsprekendheid.
Zij waren toen al aan het werk in de zogenaamde missiegebieden.
Priesters die maar enkele keren per jaar de verschillende delen van hun geografisch ver uitgestrekte parochies kunnen bezoeken, worden geholpen door catechisten die, in afwachting van zijn komst, de leiding over de catechese en geloofsvorming op zich nemen, zo veel als mogelijk de pastorale zorg ter plaatse behartigen, met gelovigen samenkomen om te bidden en parochianen motiveren om christen te zijn in het leven van alledag.
Sinds het Concilie is de Kerk in het Westen ingrijpend veranderd.
Zo sterk dat paus Johannes Paulus II in 1985 zei: ‘Nederland is een missieland geworden.’
En toen paus Franciscus in 2013 schreef: ‘Het is nodig dat we opnieuw naar buiten treden, dat we getuigen van ons geloof en iedereen laten delen in de vreugde van het Evangelie’, had hij het vooral tegen ons, de Kerk in het Westen.
In de jongere gebieden van de Kerk blijven er catechisten werkzaam.
Bij ons, in de oudere westerse regio’s, zullen we hen steeds vaker gaan tegenkomen.
9 Personen volgen, op aanvraag van hun pastoor en op basis van reeds eerder ontvangen toerusting, een verkort traject.
5 Personen zijn vanuit hun parochie aangemeld voor de nieuwe catechistenopleiding welke afgelopen september op het Sint-Janscentrum is gestart.
De 32 personen die tot eind 2018 een zending als pastoraal assistent hadden, hebben van de bisschop een bedankbrief ontvangen, waarin tegen hen wordt gezegd: “Dank voor uw jarenlange inzet; blijf alstublieft vol enthousiasme aan het werk.
Er is zowel vanuit de parochies als het bisdom waardering voor uw inzet!

Stille Omgang Mirakel van Amsterdam:
Dit jaar in de avond van zaterdag 16 op 17 maart 2019.
Met als thema: Vreugde is het onfeilbare bewijs van God.
Aanmelden en betalen tot 8 maart a.s. bij mevrouw Inge Mols secretariaat H. Willibrord, Loon op Zand. Telefoon 0416 – 361215 of via secretariaat@parochiewillibrord.nl
Kosten: 20,- euro per persoon. a.u.b. gepast geld in gesloten envelop,
met naam en telefoonnummer op de buitenkant van de envelop,
afgeven in brievenbus pastorie Loon op Zand bij Inge Mols, Oranjeplein 1 Loon op Zand.
Vertrek: let op: nieuwe vertrektijd: Kaatsheuvel St. Janskerk, Hoofdstraat 26, 5171 DD om 17.45 uur
Plechtig Lof in Edith Stein parochie te Vught, H. Hartkerk, Loefplein 1 om 19.00 uur.
H. Mis in Amsterdam: 21.30 uur, Onze-Lieve-Vrouwekerk, Keizersgracht 220.
Aansluitend Stille omgang en om 0.00 terug naar huis.
Let op: geen koffie/thee in Lutherse kerk. Zelf versnapering meenemen voor in de bus.
Vanuit het bestuur in Amsterdam wordt zo de gelegenheid gegeven dat de mensen die van ver komen makkelijker kunnen aansluiten i.v.m. gunstige aanvangs- en vertrektijden.
Zustergezelschap Waalwijk en omstreken gaat voortaan samen met Zustergezelschap Tilburg op bedevaart naar Het Mirakel van Amsterdam. Wij wensen u van harte welkom en een devote stille omgang.

6 februari 2019

Verdiepingsbijeenkomsten in het parochieel centrum 11, 18, 25 februari
Serie bijeenkomsten: “De paus van de hoop”
Het afgelopen jaar heeft de parochie een aantal bijeenkomsten ter geloofsverdieping aangeboden.
Ook in het voorjaar van 2019 gaat dit gebeuren.
Aan de hand van de film: “Karol, de paus van de hoop” wordt er op informele manier nagepraat over wat we gezien en gehoord hebben.
De avonden op 11, 18, 25 februari zijn in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat.
Tijd: 19.45 uur tot 21.45 uur.
Aanmelden niet echt nodig maar kan wel via het secretariaat te Loon op Zand tel. 0416 361215, Parochieel centrum 0416 272515 of per mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Aktie Kerkbalans.
Binnen onze parochie loopt momenteel de jaarlijkse actie kerkbalans voor alle kerken.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde.
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden/ parochianen om te kunnen bestaan.
Zo blijven ze van waarde voor de samenleving en kan het geloof worden gevierd.
Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’.

Paus bij afsluiting WJD: jongeren niet de toekomst, maar het heden
De 130 Nederlandse deelnemers aan de Wereldjongerendagen (WJD) hebben zondag 27 februari met paus Franciscus, honderden bisschoppen en priesters en naar schatting 700.000 leeftijdsgenoten deelgenomen aan de afsluitende eucharistieviering.
Op Ameland beleefden 180 jongeren de WJD mee via een parallelprogramma, WJD@Home.nl .

In zijn homilie (preek) benadrukte paus Franciscus dat de jongeren niet de toekomst zijn, maar het heden van God.
Hij hield hen voor dat Christus niet van tijdelijke aard is, geen onderdeel van het leven dat even tussendoor komt, niet enkel een bijeenkomst als de Wereldjongerendagen.
“De Heer en Zijn missie zijn ons leven voor nu en voor de weg die we gaan!”
Lissabon
Op zaterdagavond vond de gebruikelijke avondwake plaats met de paus.
De honderdduizenden jongeren overnachtten aansluitend op het veld.
Aan het eind van de WJD werd bekendgemaakt dat de volgende editie in 2022 zal plaatsvinden in de Portugese hoofdstad Lissabon.
De exacte datum wordt later bekendgemaakt.

Op Ameland beleefden 130 jongeren in het weekend van 26/27 februari de avondwake en de eucharistieviering in Panama mee.
Via een live-verbinding brachten zij een groet aan de Nederlandse deelnemers in Panama.
In Nes vierden zij op zondagmorgen de Eucharistie met de bisschoppen Van den Hout (Groningen-Leeuwarden) en Hans van den Hende (Rotterdam).
De viering werd live uitgezonden op NPO2 door KRO-NCRV

Januari

30 januari 2019

Gezinsviering weekend van 9 en 10 februari.
“Jezus roept zijn leerlingen” is het thema van de gezinsviering van de maand februari.
Zaterdagavond 19.00 uur in de Kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Zondagmorgen 11.00 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Kinderen helpen tijdens deze viering mee door een stukje tekst te lezen of een taakje op zich te nemen

Peiling: ‘Naar elkaar omzien’ belangrijkste meerwaarde kerk
Lokale organisatoren van Actie Kerkbalans vinden ‘naar elkaar omzien’ de belangrijkste meerwaarde van hun kerk.
Zo’n 36 procent van de deelnemers koos uit tien voorbeeldwaarden voor; ‘naar elkaar omzien’.
Op twee staat met 22 procent van de stemmen het verzorgen van inspirerende vieringen.

Deze uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens de landelijke perspresentatie voor Actie Kerkbalans, in het Catharijneconvent te Utrecht.
Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland.
De lokale kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 19 januari tot 3 februari 2019 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.

Omzien
De dit jaar voor het eerst gehouden peiling heeft als doel organisatoren te laten nadenken over de meerwaarde van hun kerk, om dit wanneer dit helder is ook te gebruiken in hun plaatselijke communicatie over Kerkbalans, bijvoorbeeld in de folder of de brief voor de kerkleden.
Daarbij geeft de peiling een beeld van wat over het algemeen als belangrijkste meerwaarde wordt ervaren.

‘Omzien naar elkaar’ wordt door leden van de Protestantse Kerk als belangrijkste meerwaarde gezien, blijkt.
Ik ben hier blij mee’, zo reageert tijdens de perspresentatie van de uitkomsten ds. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland op de uitkomst.
‘Waarom? Omdat omzien naar elkaar een concretisering is van de diep spirituele en existentiële geloofservaring door God niet weggekeken maar gezien te worden’, aldus De Reuver. ‘Omzien naar elkaar, zodat ik, zodat die ander ontdekt door God gezien en geteld te worden.
Dit omzien van elkaar raakt het hart van kerkzijn.’

Naastenliefde als eredienst
Mgr. Van Den Hende, voorzitter van de Rooms-Katholieke bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam zei tijdens de perspresentatie in zijn reflectie op de uitkomsten van de peiling: ‘Kerkbalans staat in de lange traditie van de Kerk om haar leden te vragen om steun.
De apostel Paulus omschrijft deze steun als een ‘bijdrage aan de noden van de heiligen’ (Romeinen 12, 13).
In dit perspectief betekent Kerkbalans dat je als kerklid op basis van je gelovige betrokkenheid ook materieel bijdraagt aan de gemeenschap van de Kerk als instrument van de Heer in onze wereld.
In de Kerk komt gebed als eredienst aan God op de eerste plaats.
Vanuit deze eredienst komen we tot concrete daden van liefde en ontvangen wij de inspiratie om het evangelie te verspreiden in woord en daad. Ook naastenliefde is een eredienst die we aan God verschuldigd zijn.’

Nederlanders ondergedompeld in Panamese cultuur en geloofsbeleving
De Nederlandse deelnemers aan de Wereldjongerendagen zijn met circa 250.000 leeftijdsgenoten op weg naar Panama-Stad.
Dit weekend namen ze afscheid van de parochie en de gastgezinnen in Soná, in het bisdom Santiago de Veraguas, waar zij zich de afgelopen week onderdompelden in de Panamese cultuur en het geloof deelden en vierden.
Met pelgrims uit onder meer Slovenië, Colombia, Costa Rica en Frankijk verzamelden de Nederlanders zich afgelopen weekend in de stad Santiago.
“Een groot festijn”, schrijft Ramon Goosen op het weblog van de ‘Bossche’ deelnemers aan de WJD.
“Mensen van over heel de wereld die samen dezelfde liturgie vieren en deelnemen aan de Eucharistie.”

Processies
De Nederlandse jongeren kregen de afgelopen week een geanimeerd programma voorgeschoteld in Soná.
Dagelijks werd de Eucharistie gevierd waarin Nederlandse en Panamese bisschoppen en priesters voorgingen.
Vanuit ons bisdom namen de priesters René Wilmink, Theo Lamers en Henk Janssen deel aan de WJD.

De jongeren maakten intensief kennis met de gastvrijheid en de geloofsbeleving van de Panamezen.
Zo namen ze deel aan verscheidene processies. Ook de culturele uitwisseling had de vorm van een optocht door de stad.
In de gastgezinnen werden de Nederlanders in lokale outfits gehesen. “De vrouwen droegen prachtige gekleurde jurken, de mannen een overhemd met korte mouwen en een sombrero.
De plaatselijke bevolking vond het prachtig”.

De parochie is op zoek naar: een webmaster en een hulpkoster
De huidige webmaster heeft aangegeven te stoppen met het bewerken van de parochie website.
Daarom zijn we dringend opzoek naar een vrijwilliger(ster) die deze taak op zich wil gaan nemen.
Ook zijn we op zoek naar een hulpkoster voor de kerk in Loon op Zand die op vrijdagochtend of middag alles wil voorbereiden voor de Eucharistieviering(en) in het weekend.
Spreekt een van deze taken u aan, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat.

23 januari 2019

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland.
Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde.
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan.
Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.
Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

Paus Franciscus heeft op het hoogfeest van Maria, moeder van God, een ode gebracht aan het moederschap.
“Vooral in tijden van nood, is het goed om je voor hulp tot Maria te wenden”, sprak paus Franciscus op nieuwjaarsdag. “Onze Lieve Vrouw ziet eenieder als haar geliefde kind en helpt anderen om op dezelfde manier te kijken en lief te hebben. Maar eerst moeten we ons tonen aan de moeder van God.”
Donkere hoek
“De ogen van Onze Lieve Vrouw kunnen in elke donkere hoek licht brengen; overal doen ze de hoop herleven. Terwijl ze naar ons staart, zegt ze: ‘Wees moedig, lieve kinderen; hier ben ik, je moeder!’”
Moederlijke blik
“Deze blik van een moeder, die vertrouwen geeft en vertrouwen schenkt, helpt ons om in geloof te groeien”, vervolgde hij.
“Haar moederlijke blik helpt ons om onszelf als geliefde kinderen te zien en om elkaar lief te hebben, ongeacht onze individuele beperkingen.”
Lauwheid
Volgens de paus houdt Maria ons geworteld in de kerk, daar telt eenheid meer dan diversiteit. Maria moedigt ons aan om voor elkaar te zorgen, waarbij hij opmerkte dat haar beminnelijke blik mensen voor lauwheid behoedt.
Moederlijke tederheid
“Wanneer het geloof plaats biedt voor de Moeder Gods, verliezen we nooit het centrum uit het oog: Maria wijst nooit naar zichzelf maar naar Jezus; en onze broers en zussen, want Maria is moeder”, zei hij.
Hij legde uit dat niet alleen “de Moeder van God” belangrijk is, maar ook dat alle moeders in de wereld dat zijn.
De menselijke familie is op moeders gebouwd” en een wereld zonder moederlijke tederheid is misschien rijk in materieel opzicht, “maar arm als het de toekomst betreft”.

Lezing van de Eenheid: Roep om recht
De Classis Noord-Brabant Limburg van de PKN, de Réunion Wallon en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseren in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid jaarlijks de zogenoemde Lezing van de Eenheid.
Die vindt dit jaar plaats op maandagavond 21 januari 2019 met als thema ‘hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht naar recht’.
Daarover spreken theoloog Erik Borgman en Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Over veel veroordelingen is er verontwaardiging in de samenleving.
Ondanks dat ‘het recht zijn loop heeft gehad’ voelen velen dat veroordeelden te licht zijn gestraft en ook altijd veroordeeld zouden moeten blijven.
Volkert van der G., Jos B.: vinden wij dat ze ooit voldoende gestraft zijn?
Veel mensen, ook politici, buitelen over elkaar heen en roepen om het hardst om de strengste veroordeling.
Moeten politici daar wel in mee gaan?
Mengen ze zich dan niet teveel in het recht?
En spelen de media als ‘vierde macht’ daarin niet ook een rol waarbij vragen te stellen zijn?

Gerechtigheid
Zingeving vanuit de christelijke traditie zou in plaats daarvan kunnen inspireren om op zoek te gaan naar iets anders: niet naar rechtvaardigheid, maar naar gerechtigheid.
Want wraak of genoegdoening heelt niet. Hoe herstel je dan weer als slachtoffer en als samenleving?
Uit gelovig perspectief proberen we deze avond te zoeken naar hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht naar gerechtigheid, waarin ook vergeving een rol speelt…
Voorafgaand aan de lezing op 21 januari is er een oecumenische vesper om 19.00 uur.
Locatie: Sint-Janskathedraal, ‘s-Hertogenbosch.
Voorgangers: Mgr. Gerard de Korte en ds Erica Scheenstra.
De lezingen beginnen om 20.00 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 ’s-Hertogenbosch.
Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Toegang vrij.
Tijdens de vesper zingt een projectkoor.
Wie mee wil zingen in het koor kan zich aanmelden bij ds Erica Scheenstra via ericascheenstra@gmail.com.
Er is één repetitie voorafgaand aan de vesper. Ook voor meer informatie over de Lezingen van de Eenheid kunt u contact opnemen met ds Scheenstra

16 januari 2019

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland.
Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.
Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde.
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan.
Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.
Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’.
De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

Paus Franciscus heeft op het hoogfeest van Maria, moeder van God, een ode gebracht aan het moederschap.
“Vooral in tijden van nood, is het goed om je voor hulp tot Maria te wenden”, sprak paus Franciscus op nieuwjaarsdag.
“Onze Lieve Vrouw ziet eenieder als haar geliefde kind en helpt anderen om op dezelfde manier te kijken en lief te hebben.
Maar eerst moeten we ons tonen aan de moeder van God.”
Donkere hoek
“De ogen van Onze Lieve Vrouw kunnen in elke donkere hoek licht brengen; overal doen ze de hoop herleven.
Terwijl ze naar ons staart, zegt ze: ‘Wees moedig, lieve kinderen; hier ben ik, je moeder!’”
Moederlijke blik
“Deze blik van een moeder, die vertrouwen geeft en vertrouwen schenkt, helpt ons om in geloof te groeien”, vervolgde hij.
“Haar moederlijke blik helpt ons om onszelf als geliefde kinderen te zien en om elkaar lief te hebben, ongeacht onze individuele beperkingen.”
Lauwheid
Volgens de paus houdt Maria ons geworteld in de kerk, daar telt eenheid meer dan diversiteit.
Maria moedigt ons aan om voor elkaar te zorgen, waarbij hij opmerkte dat haar beminnelijke blik mensen voor lauwheid behoedt.
Moederlijke tederheid
“Wanneer het geloof plaats biedt voor de Moeder Gods, verliezen we nooit het centrum uit het oog: Maria wijst nooit naar zichzelf maar naar Jezus; en onze broers en zussen, want Maria is moeder”, zei hij.
Hij legde uit dat niet alleen “de Moeder van God” belangrijk is, maar ook dat alle moeders in de wereld dat zijn.
De menselijke familie is op moeders gebouwd” en een wereld zonder moederlijke tederheid is misschien rijk in materieel opzicht, “maar arm als het de toekomst betreft”.

Lezing van de Eenheid: Roep om recht
De Classis Noord-Brabant Limburg van de PKN, de Réunion Wallon en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseren in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid jaarlijks de zogenoemde Lezing van de Eenheid.
Die vindt dit jaar plaats op maandagavond 21 januari 2019 met als thema ‘hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht naar recht’.
Daarover spreken theoloog Erik Borgman en Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Over veel veroordelingen is er verontwaardiging in de samenleving.
Ondanks dat ‘het recht zijn loop heeft gehad’ voelen velen dat veroordeelden te licht zijn gestraft en ook altijd veroordeeld zouden moeten blijven.
Volkert van der G., Jos B.: vinden wij dat ze ooit voldoende gestraft zijn?
Veel mensen, ook politici, buitelen over elkaar heen en roepen om het hardst om de strengste veroordeling.
Moeten politici daar wel in mee gaan? Mengen ze zich dan niet teveel in het recht? En spelen de media als ‘vierde macht’ daarin niet ook een rol waarbij vragen te stellen zijn?

Gerechtigheid
Zingeving vanuit de christelijke traditie zou in plaats daarvan kunnen inspireren om op zoek te gaan naar iets anders: niet naar rechtvaardigheid, maar naar gerechtigheid. Want wraak of genoegdoening heelt niet.
Hoe herstel je dan weer als slachtoffer en als samenleving?
Uit gelovig perspectief proberen we deze avond te zoeken naar hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht naar gerechtigheid, waarin ook vergeving een rol speelt…
Voorafgaand aan de lezing op 21 januari is er een oecumenische vesper om 19.00 uur.
Locatie: Sint-Janskathedraal, ‘s-Hertogenbosch.
Voorgangers: Mgr. Gerard de Korte en ds Erica Scheenstra.
De lezingen beginnen om 20.00 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 ’s-Hertogenbosch.
Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Toegang vrij.
Tijdens de vesper zingt een projectkoor.
Wie mee wil zingen in het koor kan zich aanmelden bij ds Erica Scheenstra via ericascheenstra@gmail.com.
Er is één repetitie voorafgaand aan de vesper.
Ook voor meer informatie over de Lezingen van de Eenheid kunt u contact opnemen met ds Scheenstra.

9 januari 2019

De parochie is op zoek naar:
De huidige webmaster heeft aangegeven te stoppen met het up to date houden van de parochie website.
Daarom zijn we dringend opzoek naar een vrijwilliger die deze taak op zich wil gaan nemen.
Spreekt deze taak u aan, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie H. Willibrord.
E-mailadres: secretariaat@parochiewillibrord.nl of telefonisch: 0416 -361215

Prijs misintentie.
Vanaf 1 januari is de prijs van een misintentie met €1,00 omhooggegaan.
De prijs bedraagt nu € 12,00. Zie voor de overige tarieven de parochiewebsite.www.parochiewillibrord.nl

Overledenen in de maanden oktober, november, december 2018
11 oktober Tonnie Vrinten 79 jaar
26 oktober Riet Pulles – Maas 85 jaar
2 november Annie Hübben – de Man 74 jaar
20 november Gerarda van Boxel – Donders 89 jaar
22 november Piet Schellekens 71 jaar
26 november Tonny Brouwers – van Leijsen 82 jaar
17 december Bart Beerens 88 jaar
20 december Mari van Wezel 71 jaar
Dopen in de maanden oktober, november, december 2018
25 november Norelle – Maj, dochter van Martijn Klaassen en Moniek Moolenschot
9 december Charlotte, dochter van Erik en Anita Graafmans – Govers
30 december Hugo, zoon van Joris en Catherine Jörissen

Beste ouders van kinderen die worden gedoopt, aanstaande ouders
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie.
De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand.
Telefoonnummer: 0416- 361215.
De volgende 2 data hebben wij ingepland:
Woensdagavond 16 januari 2019
Woensdagavond 30 januari 2019
Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze.
De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald.
Dopen vinden in de regel plaats op de zondag.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 65,00.
De doopkaars is daarbij inbegrepen.
Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.

Serie bijeenkomsten “De paus van de hoop”
De afgelopen jaren heeft de Parochie H. Willibrord aan aantal verdiepingscursussen aangeboden voor geïnteresseerde parochianen: de documentaire-reeks Catholicism, de uitleg bij een Eucharistieviering door fr. Stan Fortuna, (“The Amazing Gift”), en de cursus CaFE (Catholic Faith Exploration).
Ook in het najaar van 2018 hebben we in de Parochie H. Willibrord een mogelijkheid tot geloofsverdieping aangeboden met het tonen van de film Karol: de man die paus werd.
In het voorjaar van 2019 geven we hier een gevolg aan met het bekijken van Karol: de paus van de hoop, waarin het pontificaat van deze paus wordt belicht.
Na het bekijken van een deel van de film (telkens ongeveer vijfenveertig minuten) gaan we op heel informele manier napraten over wat we gezien en gehoord hebben.
Vanaf 19:45 bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee.
Om 20:00 beginnen we met het stukje film waarna we kort pauzeren.
Aansluitend gaan we tot ongeveer 21:30 met elkaar in gesprek.
De avonden eindigen rond 21:45.
De vier bijeenkomsten vinden op maandagavonden plaats in het Parochieel Centrum van Kaatsheuvel, en wel op 28 januari,11,18 en 25 februari.
Van tevoren opgeven is niet verplicht, maar wel handig.
Aanmelden kan via het secretariaat van Loon op Zand, per telefoon (0416-361215) of per email (secretariaat@parochiewillibrord.nl).
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. V
oor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
We hopen van harte u te mogen begroeten!

Wereldjongerendagen: de kerk op haar best
De Wereldjongerendagen (WJD) vinden in januari 2019 plaats in Panama.
Dit is een geloofsevenement waar jongeren uit de hele wereld op af komen.
Drie deelnemers vertellen over hun drijfveren om deel te nemen en hun ervaringen tot op heden.
Tijdens de WJD komen honderdduizenden jongeren samen met paus Franciscus om hun geloof te verdiepen, te vieren, elkaar te ontmoeten en om de lokale cultuur te leren kennen.
De Wereldjongerendagen zijn een initiatief van de heilige paus Johannes Paulus II die hiermee in 1984 is begonnen.
Drie getuigenissen:
Ramon Goosen (27, student theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology en jongerenwerker van het bisdom Den Bosch) gaat voor de vijfde keer naar de WJD.
‘Als we het Onze Vader bidden, dan bidden we of Zijn Rijk mag komen.
Sinds de WJD stel ik me dat Rijk van God ongeveer zo voor – honderdduizenden en soms miljoenen mensen van alle naties, rassen en talen verzamelen zich rond Christus.
Het is een geweldige ervaring om de Wereldkerk zo samen te zien komen.
Iedereen is blij, mensen hebben geduld met elkaar en worden ondanks de vaak primitieve leefomstandigheden van zo’n evenement niet boos als je per ongeluk tegen iemand aanstoot, of als je lang moet wachten in de rij.
In die sfeer kan ik iets van God ontdekken.
Je ziet jonge priesters en religieuzen overal rondlopen in allerlei groepen.
Ik ervaar hier de kerk op haar best: vrolijk, vreugdevol, hoopvol en liefdevol.’
Bart Schilders (28, houtbewerker) is ook al een aantal keer naar de WJD geweest en heeft hier een krachtige vlam ervaren: ‘Met een mooie groep zijn we al een aantal keer naar de WJD geweest.
Ik denk dat we het levende bewijs zijn dat de vlam van de WJD echt mee naar huis genomen kan worden.
Er zijn grote veranderingen in onze kerkstructuur: er zijn minder kerken en minder betrokken jongeren.
Je moet meer moeite doen om aan je trekken te komen.
Ter voorbereiding op de WJD hebben wij allerlei sponsoracties gehouden om de reis te bekostigen en een sterke groep te vormen.
Hiermee hebben we een goed fundament gemaakt om een vernieuwende stroom te kunnen geven.
De opbrengsten laten ons zien dat we bergen kunnen verzetten, samen met de Heilige Geest.’
Sujin Rosie (19, studente theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology) is protestant en gaat voor het eerst mee naar de WJD.
‘Ik kijk enorm uit naar de WJD in Panama.
Ik ben protestants opgevoed en studeer katholieke theologie.
Dit klinkt wellicht tegenstrijdig, maar eigenlijk sluit het prachtig op elkaar aan.
Desalniettemin moet ik toegeven dat het mij nog best een uitdaging lijkt om straks twee weken intensief mee te doen met alle rooms-katholieke activiteiten.
Er zitten immers nog zoveel voor mij onbekende dingen bij waar ik vragen over heb.
Ik blijf het gelukkig verbredend en vernieuwend vinden om steeds meer te weten en te ervaren van de moederkerk.
Voor mij is de WJD dan ook een bijzondere, unieke aangelegenheid waar ik hoop te zien hoe het rooms-katholieke geloof leeft onder zovele jongeren.’
Erik Buster haalde zijn bachelor Theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is nu masterstudent Theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology en priesterstudent van het bisdom Den Bosch.
Hij loopt stage als geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

2 januari 2019

Terugblik op het Kerstfeest, impressie van de vieringen en Nieuwjaarswens
Omdat in de Duinkoerier door omstandigheden geen Kerstboodschap was geplaatst
treft u deze hieronder enigszins aangepast aan, zodat de boodschap toch nog op deze manier mag klinken.
Tevens vind u een korte impressie van de vieringen in de Kersttijd.

Zie jij wat Ik zie?
Als God ons vraagt ”Zie jij wat Ik zie”?
Dan vraagt hij ons om in deze Kersttijd, die nog zeker duurt t/m het Feest van Driekoningen, dat wij proberen de wereld te zien door zijn ogen van liefde en barmhartigheid.
Als Hij naar de wereld kijkt ziet Hij een prachtige schepping die in zijn ogen nog steeds “heel goed” is.
De natuur, de flora en fauna. Verder is er niets waar God meer vreugde aan beleeft dan aan ons mensen, zijn kinderen.
Hij is een liefdevolle Vader die ons de opdracht geeft om deze wereld beter te maken.
Onze persoonlijke succeservaringen doen Hem goed, als wij iets moois bereiken, verheugt hij zich.
God ziet het goede in ons, zelfs op die momenten dat wij het even niet zo zien zitten.
God ziet onze pijn en het lijden en de pijn in de wereld, onze strijd ertegen,
Hij ziet de oorlogen, de onmin, het respectloze, waar normen uit het oog worden verloren, Hij ziet de mens op de vlucht, God ziet ook waar de mens “god” wil zijn en de grens van het ethische overschrijdt om te kunnen krijgen wat hij/zij wil.
Onze weg, geïnspireerd door het Kerstfeest mag iedere mens van goede wil eraan herinneren dat God niets ontgaat, Hij voelt het allemaal mee en verlangt ernaar jong of ouder nabij te zijn door middel van zijn geliefde Kerk, die ondanks alle wederwaardigheden, het lichaam van Christus is en blijft.
Iedere mens heeft er zijn of haar plek en taak. Laten wij die nooit opgeven, door wat dan ook.
Graag houdt ik u voor dat waar God geniet van het goede, Hij ook diep geraakt is door het lijden in alle vormen, omdat de mens ook gebukt gaat onder de last van de zonde en alles wat daarmee samenhangt.
Gods plan was zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld te sturen, geboren als een Kind, kwetsbaar en klein opdat mensen leven vanuit Hem en door een diep persoonlijk geloof redding vinden in Hem.
Wij hebben U en elkaar nodig om een parochiegemeenschap te zijn.
De feestelijke vieringen in onze parochie H. Willibrord begonnen op Kerstavond met de peuter- en kleutervieringen in de St. Jan in Kaatsheuvel en in Loon op Zand.
Het was een mooi begin van het Kerstfeest voor de allerkleinsten.
Met prachtige beelden via de powerpoint over het Kerstverhaal en een kleine kribbe met Jozef en Maria en een echt Kerstkindje mochten de kinderen luisteren en kijken naar het Kerstverhaal over de geboorte van Jezus.
Natuurlijk werd er ook meegezongen. Ook de gezinsvieringen in beide kerken waren druk bezocht en mooi verzorgd.
De kinderen hebben geheel verkleed, als Maria, Jozef, waarden, herders en koningen het Kerstverhaal uitgebeeld. Prachtig.
Zowel de nachtmissen en de H. Missen op Eerste en Tweede Kerstdag in alle parochiekerken in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer zijn stemmig verlopen.
De kerstboodschap klonk door in de verkondiging en de gezangen waren erg mooi.
De koren uit onze parochie, het Caeciliakoor, Allegria, het Gemengd Koor St. Jan, het Gemengd Koor St. Caecilia, het Dameskoor St. Jan en het Herenkoor hebben prachtig gezongen.
La Jeunesse bracht eveneens mooie gezangen ter ore.
Alle koren hadden wel weer iets nieuws in hun programma opgenomen. Het was heel bezielend.
U begrijpt dat er door velen veel werk is verzet achter de schermen ter voorbereiding van de vieringen voor Kerstmis, de repetities, het kosterswerk, het klaarmaken van de kerken, ook de versiering, verder alle taken die vrijwilligers hebben verricht om alles goed te laten verlopen, waaronder de werkgroep gezinsvieringen.
Heel veel dank. Het pastorale team en velen met ons kijken er dankbaar op terug.
Vieren wij juist daarom niet ieder jaar het Kerstfeest? en nemen wij die mooie boodschap mee het nieuwe jaar in?
Graag wens ik iedereen in onze parochiegemeenschap en ieder die zich daarmee verbonden voelt toe, dat wij Gods strategie eren, het Kind in de kribbe aanvaarden in al zijn Goddelijke liefde en wijsheid en zo het geluk vinden dat God voor ons heeft weggelegd.
Een Zalig Kersfeest en veel zegen in het jaar 2019
Namens het pastorale team
Pastoor Peter Luijckx, Pastor Jan Groos, diaken Alexis Szejnoga, pastoraal assistente Annie van Kuijk