Bedevaart Lourdes met het Bisdom

In de herfstvakantie van 2020, van 17 oktober tot en met 25 oktober, gaan we met onze bisschop Mgr. De Korte en met gezinnen & jongeren uit het bisdom op bedevaart naar Lourdes.
Het zal een mix worden van gezamenlijke activiteiten en momenten voor het eigen gezin of de eigen groep waarmee u op reis gaat.
Op bedevaart gaan met elkaar versterkt het eigen geloof, alsook de onderlinge band.
Parochies en groepen die eerder op bedevaart zijn gegaan, hebben ervaren dat samen op weg gaan een stevige basis legt voor (uitbreiding van) het gezinspastoraat in de geloofsgemeenschap.
We zijn daarom blij met deze Lourdesbedevaart en nodigen u van harte uit om er aan deel te nemen. Voor allen die geĆÆnteresseerd zijn in deze gezins- en jongerenbedevaart, organiseren we een informatieavond op het bisdomkantoor, Parade 11 ‘s-Hertogenbosch.
Tijdens deze avond vertellen we u meer over het programma van de bedevaart.
Ook zullen we uitgebreid ingaan op fondswerving.
Hoewel de prijzen voor deelname zo laag mogelijk zijn gehouden,
is het voor menig gezin vanwege de kosten niet haalbaar om deel te nemen. Er zijn echter mogelijkheden om deelnemers tegen een sterk gereduceerde prijs mee te laten gaan.
Op deze avond wordt tevens de mogelijkheid gegeven om in te tekenen voor een vervolgbijeenkomst in de parochie, verzorgd door een medewerker van het bisdom. Tijdens die bijeenkomst kan nadere informatie worden gegeven om gezinnen en jongeren te enthousiasmeren. Deze vervolgbijeenkomsten in de parochies worden gepland in de maanden februari en maart 2020.
Het programmaboekje met inschrijfformulier is beschikbaar via de website van het bisdom:
https://www.bisdomdenbosch.nl/leef-je-geloof/bedevaart/familie-en-gezinsbedevaart/
– Juist als u nog twijfels heeft, vanwege praktische en/of financiĆ«le hobbels die u voorziet, bevelen we de informatieavond van harte aan.
Kom luisteren naar wat de mogelijkheden zijn. Laat u door het enthousiasme van anderen raken; menig hobbel lijkt dan toch te nemen.
– Voor meer informatie via het secretariaat van het bisdom, bij mevrouw Anja van der Els: avdels@bisdomdenbosch.nl