H. Hubertus

Op 3 november worden op veel plaatsen Hubertusbroodjes gezegend.
In de volks mond Hubkes genoemd.
Ook in onze parochie heeft pastoor Luijckx op het kerkplein St. Jans Onthoofding en bij diverse bakkers en de Hubkes gezegend.

Maar wie is Hubertus eigenlijk?
Hubertus werd op 3 november 743 heilig verklaard en die dag is ook zijn naamdag geworden.
De traditie van broodjes uitdelen ontstond rond het jaar 800 in de Ardennen.
Daar gaf men gezegende broodjes aan de honden, om daarmee het gevaar van hondsdolheid af te zweren.
Later werd het gebruikelijk om óók brood aan armen uit te delen die eveneens risico liepen de gevreesde ziekte op te lopen.
Vanuit de Ardennen en Limburg kwam de traditie uiteindelijk naar onze Landstreek.
In het zegeningsgebed bidden we dat door onze levende relatie met Jezus, het Levende Brood, onze echte honger mag gestild worden, dat we sterk mogen staan om te kiezen voor alles wat Hij van ons verlangt en dat we beschermd mogen zijn tegen alles wat ons kwaad kan doen.
De Hubertusbroodjes worden nog altijd aangeboden in onze dorpen.
Wij bidden U: op voorspraak van de heilige bisschop Hubertus, zegen dit brood, de bakkers die het hebben bereid en de mensen en dieren, die het zullen gaan eten.
Dat zij uw steun ondervinden in de beproevingen van het leven, en de liefde ervaren van mensen die door uw voorzienigheid op hun wegen komen.