Inschrijving kerken Loon op Zand – De Moer

Als u naar de kerk wilt komen dient u te reserveren om van een plaats verzekerd te zijn.
Mochten er meer personen zich aangemeld hebben, dan wordt er met u contact opgenomen dat het aantal al is bereikt
Wees dus er op tijd bij.
Indien u onverhoopt bent verhinderd dit graag doorgeven aan het Secretariaat in Loon op Zand (Kerken Loon op Zand en De Moer)
Parochieel Centrum in Kaatsheuvel (Kerken Kaatsheuvel)

Alle velden volledig en correct invullen A.U.B.


inschrijfformulier
  1. verplicht invullen
  2. (Geldig E-mailadres invullen)
  3. verplicht invullen
  4. verplicht invullen
 


Maandag 5 oktober heeft minister Grapperhaus gesproken met het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO).
Daar is het dringende advies aan kerken uitgekomen om voorlopig behoedzaam het geloof te vieren en in de maand oktober het aantal kerkgangers bij vieringen terug te brengen naar dertig deelnemers en geen samenzang toe te staan.
De R.-K. Kerk houdt dit advies tegen het licht van haar eerdere maatregelen en komt later deze week met een vertaling naar de parochies.

De bisschoppen delen de bezorgdheid van de overheid over het oplopende aantal besmettingen en de grote risico’s voor de volksgezondheid.
Zij hebben vanaf het begin van de COVID-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen en besloten de coronamaatregelen van de overheid te volgen en te vertalen naar een eigen protocol.
Daarin zijn strikte maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus minimaal te houden.

Kerkgangers mogen niet komen als ze klachten hebben, moeten hun handen bij binnenkomst ontsmetten, volgen de aangegeven looproutes en zitten op anderhalve meter afstand van elkaar.
Er is bovendien geen samenzang. Het aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw, leidend daarbij is dat iedereen op tenminste anderhalve meter afstand van anderen moet kunnen zitten. Vanaf het begin hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn.

De bisschoppenconferentie komt vóór het komende weekeinde met een vertaling van de oproep van minister Grapperhaus voor de eigen parochie.