Online gezinsviering

De gezinsvieringen kunnen geen normale doorgang vinden, daarom is zaterdag 20 februari met een kleine groep kinderen en ouders de gezinsviering voor de komende tweede zondag van de Veertigdagentijd in de kerk in Loon op Zand opgenomen.
Dit gaan wij ook doen voor de gezinsviering van Palmzondag.
De viering die 20 februari jl. werd opgenomen is met ingang van zaterdag 27 februari te zien via de website en Facebook.
Zo hopen wij veel ouders en kinderen te bereiken om te laten zien dat we met elkaar een gelovige parochiegemeenschap vormen ondanks alle beperkingen.
Er was een mooie afbeelding gemaakt met alle namen van de communicanten en vormelingen daarop, met in het midden een kruis en ook een afbeelding van de regenboog en een duif, als symbolen van hoop en Gods Geest. Veel dank aan allen die helpen met de voorbereiding.