Parochie tarieven

Tarieven  kerkelijke diensten en begraafplaatsen
per 1 januari 2018
 
   

Misstipendia    11,00
Huwelijksviering  370,00
Huwelijksviering elders 220.00
Jubileumviering  300,00
Viering statiedag   110,00
Eerste Communie
 60.00
Vormsel
  60,00
Doopviering (inclusief voorbereiding)   60.00
Doopviering (van buiten de parochie)   95,00
Uitvaartdienst (incl. absoute en avondwake)  460,00
Uitvaartdienst elders waarbij een priester voorgaat 275,00
Uitvaartdienst (incl absoute en avondwake) voor kinderen tot en met 12 jaar  230,00
Ter aarde bestelling elders (waarbij pastoor Luijckx voorgaat) 125,00
Kerkbijdrage   (jaarbedrag minimaal)    75,00
Misboekje    0,25 
Collecte  (indien mogelijk minimaal)     1,00 
   
Begraafplaatsen Erasstraat, Hoofdstraat, Kloosterstraat, Middelstraat en Wilhelminaplein  
Begravingskosten van een graf  665,00
Begravingskosten van een kindergraf  440,00
Bijzetkosten urnengraf Hoofdstraat  440,00
  Verstrooien as         80,00
Grafrechten Erasstraat, Hoofdstraat,  Wilhelminaplein  
Grafrechten voor 20 jaar  incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats 1.500,00
Verlenging grafrechten van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar      750,00
Grafrechten van kindergraf voor 20 jaar  incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats     750,00
Verlenging grafrechten van kindergraf van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar      375,00 
   
Columbarium / urnenwand begraafplaats Erasstraat  
Grafrechten in columbarium / urnenmuur voor 20 jaar    1.500,00
Verlenging grafrechten in columbarium van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar       750,00
   
Urnenveld begraafplaats Hoofdstraat  
Grafrechten op urnenveld voor 20 jaar    1.500,00
Verlenging grafrechten op urnenveld van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar                   750,00
   
Urnenwand begraafplaats Wilhelminaplein  
Grafrechten in urnenwand voor 20 jaar   1.500,00
Verlenging grafrechten in urnenwand van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar      750,00
Grafrechten begraafplaats Kloosterstaat en Middelstraat
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage  voor 20 jaar, enkel graf 1.075,00
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage  voor 20 jaar, dubbel graf 1.295,00
Verlenging grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar enkel graf
625,00
Verlenging grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar dubbel graf
725,00
Columbarium Kerkstraat Loon op Zand
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage voor 20 jaar enkele bewaarplaats
1075,00
Verlenging grafrechten incl. onderhoudsbijdrage10 jaar enkele bewaarplaats
537,50
 Bijzetting urn (waarbij pastoor voorgaat      115,00
Reservering begraafplaatsen
Reserveringskosten incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats
per graf per jaar   
                                                                                             
60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het parochiebestuur behoudt zich het recht voor bovengenoemde tarieven – indien omstandigheden dat noodzakelijk maken – aan te passen. 

Om met en voor elkaar kerk te kunnen zijn, zijn financiële middelen onontbeerlijk. Daarvoor wordt per gezin een jaarlijkse kerkbijdrage verwacht. In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van een richtbedrag van € 75.-  per jaar per gezin.

Daarnaast is het mogelijk om zich bij notariële akte te verbinden tot een kerkbijdrage (als gift) via een fiscaal volledig aftrekbare lijfrente over tenminste vijf jaren. Indien u zich verplicht tot een bedrag van minimaal € 200,– per jaar, zal het kerkbestuur de notariskosten voor haar rekening nemen. Informatie over deze vorm van kerkbijdrage is verkrijgbaar bij Nies Schellekens, penningmeester van het  parochiebestuur.
De kerkbijdrage kan worden overgemaakt t.n.v. het Parochiebestuur H. Willibrord naar een van onderstaande rekeningen.

Voor Kaatsheuvel:          ING bank  NL24 INGB 000 10 85 115
Voor Loon op Zand:       Rabobank NL27 RABO 012 97 04 962
Voor de Moer:                Rabobank NL10 RABO 012 97 02 358