Parochie tarieven

Tarieven  kerkelijke diensten en begraafplaatsen
per 1 januari 2020
 
   

Misstipendia    13,00
Huwelijksviering  390,00
Huwelijksviering elders 240.00
Jubileumviering  320,00
Viering statiedag  
Eerste Communie, periode 1 sept. 2019 tot 1 sept. 2020
 70.00
Vormsel, periode 1 sept. 2019 tot 1 sept. 2020
  70,00
Doopviering (inclusief voorbereiding)   70.00
Doopviering (van buiten de parochie)   115,00
Doopbewijs   20,00
Uitvaartdienst (incl absoute en avondwake)    475,00
Uitvaartdienst elders waarbij een priester voorgaat 325,00
Uitvaartdienst (incl absoute en avondwake) voor kinderen tot en met 12 jaar   237,50
Ter aarde bestelling elders (waarbij pastoor Luijckx voorgaat) 150,00
Kerkbijdrage (jaarbedrag minimaal) 80,00
Misboekje          0,30
Collecte (indien mogelijk minimaal) 1,00
Begraafplaatsen Erasstraat, Hoofdstraat, Kloosterstraat, Middelstraat en Wilhelminaplein  
Begravingskosten van een graf  690,00
Begravingskosten van een kindergraf  455,00
Begravingskosten urnengraf begraafplaats Hoofdstraat  455,00
Plaatsen van een  urn in een  bestaand graf    240,00
Verstrooien as 85,00
Grafrechten voor 20 jaar  incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats 1.500,00
Verlenging grafrechten van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar      750,00
Grafrechten van kindergraf voor 20 jaar  incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats     750,00
Verlenging grafrechten van kindergraf van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar      375,00
   
Columbarium / urnenwand begraafplaats Erasstraat  
Grafrechten in columbarium / urnenmuur voor 20 jaar    1.500,00
Verlenging grafrechten in columbarium van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar       750,00
   
Urnenveld begraafplaats Hoofdstraat  
Grafrechten op urnenveld voor 20 jaar    1.500,00
Verlenging grafrechten op urnenveld van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar                   750,00
   
Urnenwand begraafplaats Wilhelminaplein  
Grafrechten in urnenwand voor 20 jaar   1.500,00
Verlenging grafrechten in urnenwand van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar     750,00   
   
Grafrechten begraafplaats Kloosterstaat en Middelstraat  
   
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage  voor 20 jaar, dubbel graf 1.385,00
   
Verleng. grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar voor bestaand enkel graf
575,00
Verlenging grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar dubbel graf
695,00
   
Columbarium Kerkstraat Loon op Zand
 
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage voor 20 jaar  enkele begraafplaats
1.150,00
   
Verlenging grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar enkele bewaarplaats
575,0
 Bijzetting urn (waarbij pastoor voorgaat) 125,00
Reservering begraafplaatsen  
Reserveringskosten incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats
per jaar      
                                                                                             
57,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het parochiebestuur behoudt zich het recht voor bovengenoemde tarieven  -indien omstandigheden dat noodzakelijk maken – aan te passen
Om met en voor elkaar kerk te kunnen zijn, zijn financiële middelen onontbeerlijk.
Daarvoor wordt per gezin een jaarlijkse kerkbijdrage verwacht.
In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van een richtbedrag van € 80.-  per jaar per gezin.
Daarnaast is het mogelijk om zich bij notariële akte te verbinden tot een kerkbijdrage (als gift) via een fiscaal volledig aftrekbare lijfrente over tenminste vijf jaren. 
Indien u zich verplicht tot een bedrag van minimaal € 200,– per jaar, zal het kerkbestuur de notariskosten voor haar rekening nemen. 
Informatie over deze vorm van kerkbijdrage is verkrijgbaar bij Nies Schellekens, penningmeester van het  parochiebestuur.

De kerkbijdrage kan worden overgemaakt t.n.v. het Parochiebestuur H. Willibrord naar een van onderstaande rekeningen.

Voor Kaatsheuvel:          ING bank  NL24 INGB 000 10 85 115
Voor Loon op Zand:       Rabobank NL27 RABO 012 97 04 962
Voor de Moer:                Rabobank NL10 RABO 012 97 02 358