Parochie

De parochie H. Willibrord bestaat niet alleen uit gebouwen, uit kerken.
De allerbelangrijkste factor voor de parochie zijn de mensen.
Het pastoraal team, de gelovigen, vrijwilligers, toeristen.
Iedereen die de parochie H. Willibrord een warm hart toedraagt

In de menu-balk staat Parochie.
Maar daaronder staan andere menu’s die verwijzen naar de delen waaruit de parochie kan bestaan.
Klik er op en zie wat er allemaal in een parochiegemeenschap kan leven.