Publieke vieringen per 1 juni

Publieke liturgie op 1 juni hervat
20 mei 2020
In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland worden op 1 juni met inachtneming van een aantal maatregelen de publieke liturgievieringen hervat. Daartoe hebben de Nederlandse bisschoppen daags voor Hemelvaart een protocol opgesteld.

Aan de publieke vieringen mogen maximaal 30 gelovigen deelnemen.
U moet zich vooraf aanmelden. Dus een plaats reserveren!!

Voor St. Jan en HH. Martelaren van Gorcum KAATSHEUVEL KLIK HIER…

Voor St. Jans Onthoofding en H. Joachim LOON OP ZAND – DE MOER KLIK HIER…
 
Indien u onverhoopt bent verhinderd dit graag doorgeven aan het Secretariaat (Kerken Loon op Zand en De Moer)
Parochieel Centrum (Kerken Kaatsheuvel)
 

Pas vanaf 14 juni zal de Heilige Communie worden uitgereikt.
Op die zondag wordt in de Nederlandse kerkprovincie Sacramentsdag gevierd.

Het protocol dat via de bisdommen naar de parochies en instellingen wordt gestuurd, bestaat uit drie delen.

Het eerste deel richt zich tot alle gelovigen en geeft richtlijnen om in de kerken op een veilige en waardige wijze de liturgie samen te kunnen vieren. Download hier..
Het tweede deel is gericht aan de bedienaren met betrekking tot de uitvoering van hun specifieke taken in de liturgie. Download hier…
Het derde deel is toegespitst op het veilig gebruik van de kerkgebouwen met regels voor de inrichting en logistiek binnen het kerkgebouw, passend bij de richtlijnen vanuit het RIVM en bij het eigene van de liturgie. Download hier…

De bisschoppen laten weten blij te zijn “dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen”.

PROTOCOL-KERKELIJK-LEVEN-OP-ANDERHALVE-METER-GELOVIGEN