Stemlocatie kerk

Mededeling

Openstelling kerk in Loon op Zand als Stemlocatie voor 17 maart en voor vaccinaties COVID 19

De Gemeente Loon op Zand heeft pastoor Luijckx benaderd omdat zij op zoek was naar diverse extra locaties
i.v.m. de aankomende Tweede Kamerverkiezingen woensdag 17 maart.
Omdat buiten de zorgcentra spreiding noodzakelijk is en een ruime locatie wordt gezocht,
is ons gevraagd of de Kerk in deze tijd van nood een extra stemlocatie kan zijn.
Uiteraard ongebruikelijk, maar gezien de omstandigheden mogelijk.
De bisschop heeft hierin toegestemd en aangegeven dat in deze situatie het H. Sacrament in het tabernakel
dient te worden verplaatst naar een andere (Kapel)ruimte.

Vanuit de huisartsenpost in Loon op Zand is eveneens het verzoek aan de pastoor gericht om de kerk in Loon op Zand
open te stellen voor Covid 19 vaccinaties. Dit zal zijn voor 1 of twee dagen, in overleg uiteraard.
In beide situaties heeft de bisschop zijn goedkeuring verleend en zullen wij rekening houden met de erediensten in de kerk.

Vertrouwend op uw begrip hiervoor houden wij u op de hoogte.
Pastoor Luijckx