Archief 2021

29 december 2021

Verdere aanscherping coronamaatregelen voor R.-K. Kerk vanaf 19 december

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

De lockdown is ingrijpend voor iedereen. Dat ervaren ook de R.-K. bisschoppen en zij nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Ze begrijpen dat dit voor parochies en parochianen weer een teleurstelling is die het samen vieren  belemmert. ‘Maar’ vragen de bisschoppen, ‘laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint’.

Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximumaantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.

Reserveren en zang
Parochies wordt verzocht weer te werken met een reserveringssysteem Aanmeldingen telefonisch of via de website. Verder blijven alle bestaande maatregelen van kracht. Dat geldt voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Wat betreft het zingen gaan de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers.

Uitvaarten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Uitvaarten mogen – met verwijzing naar de uitzondering die door de overheid wordt toegestaan – vanaf 19 december door maximaal honderd personen worden bijgewoond. Voor alle andere vieringen geldt het genoemde aantal van maximaal vijftig aanwezigen.

Kerstfeest 2021 Het Kerstfeest laat niet op zich wachten

Opnieuw gaan wij de kersttijd in met allerlei beperkingen in omgang, afstand, vrijheid. Wat er ons ook van overheidswege wordt meegedeeld, met of zonder avondlockdown, het Kerstfeest staat voor de deur. Als het goed is hebben wij onze huizen, kamer, appartement gereedgemaakt voor deze dagen.
De komst van Jezus Christus, een Kind dat in de kribbe ligt en onze wereld licht en vrede brengt. Jong en oud mogen zich realiseren hoezeer God van mensen houdt. (Johannes 3;16) Hij komt naar ons toe opdat wij Hem leren kennen en tot Hem kunnen komen. Dat drukt een oeroud verlangen uit, al eeuwen lang. Het is goed ons te realiseren, dat sinds mensenheugenis in goede en slechte tijden, in tijden van nood, vreugde en feest, oorlog en natuurrampen en nu al bijna twee jaar lang Corona, het Kerstfeest altijd is gevierd.
Het verlangen is niet gebonden aan een virus, een vaccinatie, een afstand van 1 ½ meter, een reis naar het buitenland of gewoon thuis blijven.
De geboorte van het Kerstkind overstijgt grenzen, tijd en ruimte. De kerstdagen mogen vrede brengen en vooral ook licht dat de harten van mensen in de wereld mag verlichten en verwarmen.
Licht in onze wereld die sociaal, emotioneel, psychisch, economisch en politiek onder druk staat. Er is veel wijsheid en daadkracht nodig om de donkere plekken in onze mooie wereld te verlichten. Als wij die wijsheid zoeken in een krachtig geloof maakt verveling plaats voor betrokkenheid, zal werkloosheid een keer nemen, wordt toekomstperspectief zichtbaar en bereikbaar voor hen die er naar verlangen en worden talenten ten volle benut.
Het Kerstfeest laat niet op zich wachten en die geboorte van Christus laat zich altijd verbinden met de realiteit van vandaag, de werkelijkheid om ons heen.
Jezus vestigt onze aandacht niet primair op een welgevulde dis en de reclame die zoveel moois laat zien rondom een product, want als wij dat product eenmaal thuis hebben zit die entourage er mooi niet bij.
Gelukkig zien wij ook de boodschap dat het Kerstfeest oproept om te delen met hen die minder hebben, alleen zijn, eenzaam of ziek, de mens die in geestelijke nood is. 
Ik wens u toe dat u dat mag ervaren en dat uw familie, buren of vrienden u nabij zijn. Het is van belang dat u merkt dat het Kerstfeest niet op zich laat wachten. Dàt besef zal ons mogen bezielen. Het vreugdevolle vieren dat God zelf op aarde is gekomen om ons bij te brengen hoe we zijn schepping kunnen uitbouwen tot iets moois. Laten we zien wat de ware betekenis is van Kerstmis, het kind in de kribbe, zaken goed op waarde schatten, ontdekken wat goed is, zodat er uitkomst is bij belangrijke levensvragen en problemen.
“Eer aan God in den hoge”, zingen de engelen (Lucas 2;13-14). Wat een heerlijk Kerstfeest mag het zijn als wij de viering van de komst van Jezus, de komst van God op aarde zouden kunnen vieren. Denk ook maar eens aan lichtpuntjes. Soms zijn ze groot en soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn. Namens het pastorale team wens ik u allen een Zalig Kerstfeest vol vrede, gevuld met liefde en een lach en veel zegen over het jaar 2022.
Pastoor Peter Luijckx, diaken Alexis Szejnoga, catechist Annie van Kuijk

22 december 2021

I.v.m. de coronamaatregelen zullen er voorlopig na 17.00 uur geen vieringen of kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten of parochiebestuur-vergaderingen worden gehouden. Wilt u tijdens de vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand bewaren? De koren zullen tot nader bericht niet zingen. Graag een mondkapje dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk en eenmaal op de plaats kan het mondkapje af. Bij binnenkomst kunt u uw handen reinigen. Voor alle vieringen, ook op Eerste en tweede Kerstdag, is het noodzakelijk te reserveren. Op de parochiewebsite vindt u de volgende aanmeldingsformulieren:

Kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en St. Joachim De Moer

Kerk St. Jan en de HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel

Telefonisch aanmelden kan ook op  maandag t/m vrijdag tijdens de kantooruren.

Loon op Zand 0416 361215   Kaatsheuvel 0416 272515

Iedere zondag wordt er een opname gemaakt van de Eucharistieviering. Deze is te bekijken via de facebookpagina van de parochie; Parochie Heilige Willibrord en via de parochiewebsite; www.parochiewillibrord.nl ˃ in de groene balk via de knop : Mis en in de namiddag op het Youtubekanaal: Parochie Willibrord, gemeente Loon op Zand.
Met de mensen die een misintentie hebben opgegeven  voor de vieringen die niet door kunnen gaan wordt contact opgenomen. Tijdens de Eucharistieviering die online live wordt uitgezonden worden de misintenties ook opgelezen. Vrijdag 24 december is er om 19.00 uur een besloten viering die u kunt volgen via de live-stream op de parochiewebsite knop Mis.

Woord- en communievieringen in Loon op Zand en Kaatsheuvel

Sinds het emeritaat van pastoor Jan Groos hebben we in onze parochie nog maar één priester die in het weekend de H. Mis kan lezen. Als alternatief hiervoor zijn we in de kerken H. Joachim en de HH. Martelaren begonnen met woord- en communievieringen op zondagochtend, voorgegaan door een diaken. Dit heeft echter wel als bijkomend nadelig effect dat onze pastoor minder vaak bij de geloofsgemeenschappen in De Moer en de Erasstraat op bezoek is en dat daar per maand minder Eucharistievieringen zijn, wat ook voor de opgegeven misintenties niet optimaal is. Om dit enigszins in balans te brengen zullen we met ingang van het weekend van 2 januari 2022, eenmaal per maand in de St. Jans Onthoofding en de St. Jan in Kaatsheuvel een woord- en communieviering inplannen, zodat de pastoor de Eucharistie ook kan vieren in de H. Joachim en de HH. Martelaren en de gelovigen aldaar kan ontmoeten. Bedankt voor uw solidariteit en begrip.

 

Adventskalender 2021 in de parochie!

Om in deze tijd van coronabesmettingen toch verbonden te blijven met de kerk is er binnen onze parochie iets bedacht, waardoor je corona-proof, gedurende een aantal dagen een kort bezoek kunt brengen aan de kerk.

In aanloop naar Kerstmis kunt u twee grote adventkalenders bekijken in het voorportaal van de kerk “St. Jans Onthoofding” te Loon op Zand en de kerk “St. Jan” te Kaatsheuvel. De adventkalenders zijn gemaakt voor jong en oud. Ze kunnen bezichtigd worden tot en met kerstavond. Achter elk deurtje zitten leuke dingen verstopt. Om te weten te komen wat er achter zit, is iedereen van harte welkom om dit te ontdekken. Laat je verrassen! Je kunt in het daarvoor bestemde boekje noteren wat je ervan vindt.

 

Maak een eigen kerststal

Tevens zijn wij gestart met een doe opdracht. Maak een eigen kerststal.
Na de Eucharistieviering kun je een nieuwe uitbreiding voor je kerststal komen halen. Zo kun je zelf je eigen kerststal maken! Voor verdere informatie houden wij je op de hoogte via Facebook, de website en de plaatselijke kranten. Kom je ook naar de kerk?

 

Kerstfilm
Vanwege de coronamaatregelen kunnen de geplande gezinsvieringen op 24 december niet doorgaan. Als alternatief om het verhaal van de geboorte van Jezus toch met het hele gezin te beleven zal de hele Kerstperiode de Kerstfilm die we vorig jaar gefilmd hebben te zien zijn via de Facebook-pagina van de parochie. Alle rollen worden vertolkt door kinderen uit de Parochie H. Willibrord. De film zal beschikbaar zijn vanaf vrijdag 24 december om 15:00 u. tot en met 6 januari 2022, het feest van Driekoningen.

Gezocht medewerk(st)er Parochieel Centrum, Hoofdstraat Kaatsheuvel

Wij zoeken in onze Parochie H. Willibrord een medewerk die ons op dinsdagen op het parochieel centrum wil komen helpen. Op dit moment is er iedere werkdag van de week een vrijwilliger aanwezig van 9.30 uur tot 11.30 uur voor o. a. het opnemen van de telefoon, het noteren van misintenties en het ontvangen van bezoek. Iedere medewerker heeft verder nog een aantal specifieke taken. Wilt u ons helpen op dinsdagen om naast het opnemen van de telefoon, doopboeken bij te werken en de namen van de overledenen op te tekenen in de daarvoor bestemde boeken? U kunt contact opnemen met pastoor Luijckx via het parochiesecretariaat.

 

Vacatures Parochiebestuur
Er zijn nog vacatures in ons parochiebestuur. Help ons met uw talenten, zodat wij volgend jaar hoopvol verder kunnen gaan. Wij zoeken nog een secretaris, een extra bestuurslid en iemand die wellicht op gebied van jeugd- en jongeren zitting wil nemen in het bestuur.
De afwisselende werkzaamheden worden steeds met veel inzet en enthousiasme verricht. Voel u vrij om mij hierover aan te spreken zodat onze mooie parochie goed bestuurd kan blijven. Heeft deze oproep uw interesse gewekt, dan hoor ik graag van u. Pastoor Luijckx

Oproep tot steun parochiegemeenschap – EXTRA KERKBALANSOPROEP

Het blijft, ook nu in moeilijke tijden, noodzakelijk uw hulp en steun te vragen. Kerk-zijn doen  we immers samen. In verbondenheid met God én met elkaar. Onze inkomsten blijven dalen en wij willen zo graag vooruit, ook in het nieuwe jaar 2022. Kerken moesten inventief zijn om juist die verbondenheid vorm te geven in de anderhalve-metersamenleving. Wat is het mooi om te zien hoe parochies en gemeenten creatieve vormen hebben gevonden om elkaar vast te houden. De gevolgen van Corona vragen na ruim 1 ½ jaar nog steeds veel van onze parochiegemeenschap. Heel bijzonder financieel. Inkomsten uit bijvoorbeeld collectes en vieringen vielen voor een groot deel weg. Gelukkig werd er ook digitaal gedoneerd, waarvoor onze dank. Uitvaarten verplaatsten zich in nogal wat gevallen naar de crematoria, omdat daar na afloop horecamogelijkheden waren. Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn hebben aan de andere kant juist extra geld gekost. We hebben voorzieningen moeten aanbrengen om de vieringen in de kerk te streamen zodat mensen thuis ook konden meevieren en een uitvaart konden bijwonen. De kerk staat er wel, onderhoud en kosten gaan gewoon door. Een extra Actie Kerkbalans moest wel worden aanbevolen. Door deze Extra Actie hebben parochianen ons zeker gesteund en parochianen toonden zich bereid iets extra’s te geven. Ook nu willen wij u vragen ons extra te steunen. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.

NL29 RABO 0124833101 t.n.v Parochie H. Willibrord, Loon op Zand

Heel veel dank. Parochiebestuur H. Willibrord Pastoor Luijckx

 

 

 


27 oktober 2021

Maandag 1 november hoogfeest Allerheiligen

Op 1 november vieren we jaarlijks Allerheiligen, een Christelijke feestdag waarop we alle heiligen van de rooms-katholieke vereren en herdenken. In het Engels heette deze dag vroeger “All Hallows’ Day” en de vooravond van het feest noemde men “All Hallows’ Eve”, waar de term Halloween van is afgeleid. De heiligen leven ons voor hoe we zo volledig mogelijk gehoor kunnen geven aan de opdracht Christus te volgen.

Er zijn die dag twee Eucharistievieringen in onze parochie:

17.30 uur kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

19.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Dinsdag 2 november Allerzielen

Allerzielen is de dag om te bidden voor de zielen van onze dierbare overledenen. Wij geloven dat een mens die door de doop met Christus verbonden is, na de dood bij God voortleeft. Veel mensen bezoeken het graf van een geliefde en zetten bloemen neer of steken er een kaarsje aan.

Hoe worden in onze parochie de dierbare overledenen herdacht?

Alle families van een dierbare overledene, waarbij gekozen werd voor een kerkelijke betrokkenheid, hebben een uitnodiging gehad voor een herdenkingsviering.

19.00 uur kerk St. Jans onthoofding te loon op Zand. Eucharistieviering met medewerking van het Herenkoor. Op de begraafplaats worden ook de graven gezegend.

19.00 uur kerk HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel. Gebedsviering verzorgd door de werkgroep Allerzielen met medewerking van het gemengd koor St. Caecilia.

19.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel. Woord- en communieviering. Voorganger diaken Szejnoga en leden van de werkgroep Allerzielen, met medewerking van het gemengd koor.

Mocht u graag een van deze herdenkingsvieringen bijwonen, dan bent u natuurlijk hartelijk welkom.

20 oktober 2021

Youthgroep

Vrijdag 15 oktober kwam de jongerengroep met jongeren uit Loon op Zand en Kaatsheuvel weer bij elkaar in het Parochieel centrum in Kaatsheuvel voor een gezellige en leerzame avond. We hebben met elkaar een film gekeken. De titel was; “God’s not dead”. Deel 1 is uitgekeken en het ging over een professor die filosofie geeft tijdens een college waarin hij verkondigd dat God dood is. Het tegendeel bewijzen alleen al, is in zijn ogen vermoeiend en dus nutteloos. De jongeren in het college luisteren aandachtig, zij moeten opschrijven dat God dood is, maar er zijn ook ongemakkelijke blikken. Zeker bij de nieuwe student Josh, want die gelooft dat God bestaat en dus leeft. Hij zal dit tijdens een college in een voordracht duidelijk moeten maken. Een prachtige film met een moedige boodschap.

Wereldmissiemaand 2021 Guinee

“We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.” Dit is een citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 4,20. Zo voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand voor de Kerk in Guinee. We worden opgeroepen om datgene wat we meedragen in ons hart naar anderen te brengen, aldus paus Franciscus.

Jonge kerk

De geschiedenis van de kerk van Guinee is jong. De meeste christenen wonen in N’Zérékoré in het zuiden van het land. De eerste bisschop daar investeerde vanaf het begin veel in de opleiding van catechisten. Dat bleek van grote betekenis. In 1967 moesten alle buitenlanders Guinee verlaten. Er zijn dan nog weinig eigen priesters, maar dankzij de goed opgeleide leken wordt het geloof levend gehouden in de moeilijke tijd onder de dictatuur van Touré. In de laatste decennia is de situatie voor de kerk veel verbeterd. De kerk richt zich onder meer op onderwijs, heeft een nationale en diocesane caritas opgebouwd en is actief in de gezondheidszorg.

Vrouwen en kinderen

In het bisdom N’Zérékoré is een diocesane congregatie van zusters zeer actief. Ondanks het grote gebrek aan middelen vangen de zusters kinderen op in weeshuizen en opvanghuizen. De kinderen worden verzorgd en kunnen onderwijs volgen. De zusters werken tevens aan bewustwording van vrouwen in de afgelegen dorpen. Missio wil, samen met u, het pastorale werk van de zusters steunen. In deze Wereldmissiemaand zullen wij in de gezinsvieringen in Loon op Zand en Kaatsheuvel op zondag 25 oktober aandacht besteden aan de kinderen in Guinee.

Datum WJD 2023 bekend: Jong Katholiek ontwikkelt reisinitiatieven met Huis voor de Pelgrim

De eerstvolgende katholieke Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 augustus 2023 in Lissabon. Dit is in Rome bekend gemaakt. Vanuit Nederland zal JongKatholiek samen met het Huis voor de Pelgrim reisinitiatieven voor de WJD23 ontwikkelen.

Het Huis voor de Pelgrim in Maastricht is een officieel erkende bedevaartorganisatie die al meer dan honderd jaar bedevaartreizen organiseert; naar Lourdes, Rome en Israël.

Voorprogramma

De reisinitiatieven worden ontwikkeld in samenwerking met de jongerenwerkers van de zeven Nederlandse bisdommen. Voorafgaand aan het officiële programma in Lissabon vindt er een voorprogramma plaats in verschillende regio’s in Portugal, de zogeheten ‘dagen van de bisdommen’. De deelnemers hebben dan volop de gelegenheid om in contact te komen met katholieke jongeren uit andere landen.

Hoogtepunt van de Wereldjongerendagen is het bezoek van de paus. Tijdens de slotviering worden meer dan een miljoen deelnemers verwacht. De katholieke Wereldjongerendagen vinden elke twee of drie jaar in een ander werelddeel plaats. De laatste keer was in 2019 in Panama. De bedoeling was dat de volgende editie in 2021 zou plaatsvinden, maar vanwege de coronapandemie is deze uitgesteld tot 2023

Woord ter bemoediging

Mc 10; 35-45

“Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, moet aller slaaf wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.”

Kunnen wij de dienstbaarheid naar onze naaste zichtbaar maken in ons dagelijkse leven?

13 oktober 2021`

Uitstapje misdienaars/acolieten.

Zaterdag 9 oktober hadden de misdienaars/acolieten weer hun uitstapje. Het is gebruikelijk dat wij dit ieder jaar doen, maar, u raadt het al, vorig jaar ging dat helaas niet door.

Het pastorale team is er in geslaagd dit jaar een leuke bestemming te vinden.

Wij gingen met een mooie groep van 15 personen naar Dolfijn in Tilburg. Gezellig midgetgolf in een leuke en kleurrijke omgeving met allerlei banen en afbeeldingen van dieren in hun ware grootte.

Soms viel het niet mee om het balletje in het ronde kuiltje te slaan met zo min mogelijk slagen. Daarna heerlijk bowlen, de sportiviteit en het enthousiasme straalden er van af. Sommigen gingen bij het gooien heerlijk onderuit en er volgde regelmatig een strike, alle kegels in één keer om. Natuurlijk hebben we lekker wat gedronken en heerlijk frietjes op. Voldaan gingen de kinderen met een snoepzak naar huis. Bedankt Alexis voor het regelen van alles, bedankt misdienaars voor deze gezellige middag met jullie en fijn dat jullie zo trouw misdienen.

Pastorale team: pastoor, Alexis, Annie.

 

‘Geboeide vleugels’ als spiegel van kerkelijk leven in coronacrisis

Als het niet of nauwelijks mogelijk is de kerkelijke vleugels uit te slaan, wat doe je dan als bisschop? De vrijheid om overal en nergens naar toe te gaan is beperkt, de kans om te handelen is aan zoveel regels gebonden. Gerard de Korte, de bisschop van ’s-Hertogenbosch wil zijn gelovigen in vogelvlucht een hart onder de riem te steken met woorden uit de Bijbel, de traditie en zijn eigen leven. Woorden die inspireren, met voorbeelden die bemoedigen en verbinden. Zo is hij de parochies en de kloosters nabij met achttien brieven ter bemoediging en een speciaal woord rond Kerstmis. Geboeide vleugels, is de titel van deze bundel. En daarin komt ook de historicus in deze bisschop naar voren. Hij legt vast wat de tweede en derde golf van corona kan betekenen voor het kerkelijk leven en de toegevoegde waarde van het geloof. Een bijzonder boek en tegelijk een vervolg op zijn eerste bundel in coronatijd, Het Verdriet van Brabant.

Coronalessen voor christenen in nawoord
De nieuwe bundel telt achttien brieven ter bemoediging, geschreven in de periode van september vorig jaar tot heden. Ze worden afgesloten met een uitgebreid nawoord van Mgr. dr. Gerard de Korte, waarin hij een katholieke visie op de afgelopen anderhalf jaar geeft met een aantal lessen voor christenen. Wat is belangrijk? Stilte, luisteren, je kwetsbaarheid erkennen en je sterfelijkheid. Wat is gemeenschapszin, de waarde van zelfdiscipline? Prioriteit is nu; missionaire inzet. In het nawoord heeft bisschop De Korte alles nog eens op een rijtje gezet, als een handvat van christenen om juist nu met deze uitdagingen aan de slag te gaan in parochies en kloosters.

Nu in de boekhandel
Geboeide vleugels, brieven ter bemoediging telt 128 pagina’s, kost 15 euro, is een uitgave van Adveniat te Baarn en ligt sinds vandaag in de boekhandel (ISBN 9789493161979). Mgr. dr. Gerard de Korte (1955, historicus en theoloog) is sinds 2016 bisschop van ’s-Hertogenbosch. Daarvoor was hij bisschop van Groningen-Leeuwarden en hulpbisschop in het aartsbisdom Utrecht.

Kerkleiders:” Verander omwille van morgen!”

Wij weten allemaal dat wij zorg moeten dragen voor de schepping, zowel kinderen als volwassenen zijn hiervan doordrongen. De leiders van de drie grootste wereldkerken roepen de mensheid op zich in te zetten voor het behoud van de schepping en te kiezen voor een duurzame levensstijl.

Zowel onze paus, namens de katholieke kerk, als een patriarch en een aartsbisschop van de orthodoxe en anglicaanse kerken, ondertekenden een verklaring. Dat gebeurde in het kader van de maand van gebed en bezinning voor de Schepping. Met hun verklaring blikken de kerkleiders vooruit op de komende klimaattop in Glasgow en bidden voor de wereldleiders die zich in november over de toekomst van de planeet buigen. “iedereen, ongeacht geloof of wereldbeeld” mag luisteren “naar de schreeuw van de aarde en de mensen die arm zijn”. Onderzoek je “gedrag en breng belangrijke offers omwille van de aarde die God ons gegeven heeft.”

6 oktober 2021

Power of fire

Zaterdag 2 oktober werd in Den Bosch de jaarlijkse Vormselviering gehouden voor alle vormelingen. I.v.m. alle versoepelingen kon het dit jaar gelukkig doorgaan. De jongeren beleefden een mooie Eucharistieviering in de kathedraal waar de bisschop hen toesprak en uitlegde hoe belangrijk en mooi het is om gelovig te zijn en je door Jezus te laten bemoedigen. Er waren in de loop van de dag leuke leerzame workshops, veel tijd voor ontmoeting en natuurlijk ook ontspanning op de grote speeltoestellen in de tuin van het seminarie St. Janscentrum. Een prachtige en gelukkig ook droge dag. Veel dank aan alle initiatiefnemers.

Liefde en Trouw

Wij zijn geschapen als relationele wezens en bedoeld om te leven in verbondenheid met elkaar. Wij mensen zijn allemaal geschapen door God, naar zijn beeld en gelijkenis. Een belangrijke vorm van verbondenheid komt tot stand in het huwelijk tussen man en vrouw. Jezus bevestig dit verbond al onverbrekelijk omdat het huwelijk een beeldig van Gods trouw aan ons, zijn volk en aan heel de schepping. Iedere dag, of je nu gehuwd bent of niet blijft voor iedereen een uitdaging om lief te hebben en trouw te zijn in de liefde tot de naaste. (Gen. 18-24 en Mc. 10, w-16)

 24 oktober: Rooms-Katholieke Kerk viert Wereldmissiedag

Op 24 oktober viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldmissiedag. Al eerder dit jaar publiceerde het Vaticaan de boodschap van paus Franciscus voor deze dag, met als uitgangspunt: “Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20). Deze boodschap is in nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar.

‘Wanneer wij de kracht van Gods liefde ervaren, wanneer wij zijn aanwezigheid als Vader in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven erkennen, kunnen wij niet anders dan wat wij hebben gezien en gehoord verkondigen en delen’, schrijft paus Franciscus. Wij willen ons als parochiegemeenschap bij deze oproep aansluiten. In het weekend van 23 en 24 oktober zullen wij ivm de gezinsvieringen aandacht besteden aan Werelsmissiedag voor kinderen.

‘De Kerk bestaat om te evangeliseren’
Wij worden jong en oud(er) opgeroepen om dat wat wij in ons hart dragen, bekend te maken. Deze hoort bij de identiteit van de Kerk en is dat altijd al zo geweest.

De paus geeft ons als voorbeeld hen die in staat zijn geweest op weg te gaan, land en familie achter te laten, om het evangelie zonder uitstel en zonder angst naar de uithoeken van volken en steden te brengen.

Aandacht voor de Kerk van Guinee
Missio brengt in de Wereldmissiemaand oktober de kerk van Guinee voor het voetlicht. In de parochies wordt daar in oktober ook voor gecollecteerd. Missio is onderdeel de Stichting Pauselijke Missiewerken. Deze zijn actief in ongeveer 130 landen.

Paus roept jongeren voor Wereldjongerendag op om na pandemie nieuw hoofdstuk te beginnen

Paus Franciscus roept jonge mensen uit de hele wereld op ondanks het lijden en isolement een nieuw hoofdstuk in de menselijke geschiedenis te beginnen. De coronacrisis bracht ernstige beperkingen met voor jongeren, maar nu is er een kans op een nieuwe start.

Het motto van deze jongerendag is dit jaar ontleend aan de Handelingen van de ApostelenSta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien. De wereld heeft jouw kracht, enthousiasme en passie nodig.

De paus dringt er bij de jongeren op aan om Christus te leren kennen.

Sta ook eens stil bij Paulus’ bekering op de weg naar Damascus. Zo kun je de weg gaan en hij hen bij de hand wil nemen op weg naar de Internationale Wereldjongerendagen (WJD) van Lissabon in 2023.

Paus Franciscus: ‘Geen enkele jongere valt buiten het bereik van Gods genade en barmhartigheid. Laten we ons openstellen voor de verrassingen van God, die zijn licht op ons pad wil laten schijnen.’

 

29 september 2021

Eerste H. Communieviering
Zondag 26 september was de tweede viering van de Eerste H. Communie, maar nu in Loon op Zand. 10 kinderen mochten voor het eerst de H. Communie ontvangen. Opnieuw weer een grotere groep in een goed bezette en prachtig versierde kerk, want de Coronaversoepelingen boden ons nu meer ruimte en er mocht door de aanwezigen weer worden meegezongen. Ook de Diaken kon weer zijn gebruikelijke taken rond het altaar uitvoeren. De communicanten zagen er feestelijk uit en hebben het heel goed gedaan. Het was een hele mooie viering. Een heel bijzondere zondag waarop de kinderen Jezus mochten ontvangen in de H. Hostie. In het evangelie hoorden wij dat Jezus met zijn leerlingen aan tafel ging voor het laatste Avondmaal. Brood en wijn, werden zijn Lichaam en Bloed. Jezus geeft zichzelf helemaal voor ons. Hij vertelde de leerlingen dat zij dit moesten blijven doen om Hem te gedenken. Zo vieren wij nog steeds de Eucharistie en mochten de kinderen hier ook aan deelnemen. Wij hopen en bidden dat zij verder mogen groeien in het geloof, met hulp van hun ouders en liefdevolle mensen om hen heen. Laten wij ons geloof uitdragen in het leven van alledag. Namens het pastorale team feliciteren wij de communicanten, hun ouders, familie, maar ook onze parochiegemeenschap.   

Uitleg en verdieping voor de misdienaars.
Enkele dagen geleden zijn de misdienaars van de kerk St. Jan te Kaatsheuvel bijeengeweest voor uitleg en verdieping over het misdienen.
Misdienaars en acolieten hebben verschillende taken tijdens de eucharistieviering.
Ze zijn verantwoordelijk voor het gereedmaken van het altaar.
De ciborie of schaal met nog niet-geconsacreerde hosties en kelk worden door hen aan de priester gegeven.
Ook zorgen zij voor water en wijn, zodat deze gemengd kunnen worden voorafgaand aan de consecratie en voor de handwassing.
Daarnaast wordt een bel geluid bij binnenkomst en wordt er gebeld tijdens de consecratie.
Ook de wierook en het wierookvat en het wijwatervat met daarin de wijwaterkwast vallen onder de taken van de misdienaar of acoliet.
Maar waarom(zo)?
– De meeste kerken zijn in een kruisvorm gebouwd;
– De priester wast zijn handen voor de consecratie;
– Het evangelieboek en de offergaven worden bewierookt;
– Er zijn treden omhoog naar het tabernakel.
Diaken Alexis gaf met drie lezingen vanuit de bijbel uitgebreid uitleg hierover.
Hierna konden alle overige vragen gesteld worden.
Mocht jij ook graag misdienaar of acoliet worden, dat kan!!
Voor meer informatie stuur een mailtje naar jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enz.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

22 september 2021

Eerste H. Communieviering
Zondag 19 september mochten kinderen uit Kaatsheuvel en Sprang Capelle voor het eerst de H. Communie ontvangen. Weer een grotere groep in een goed bezette kerk, naast de kinderen die al eerder individueel op zondagen hun Eerste H. Communie mochten doen. Het was een hele mooie viering. De kinderen waren goed voorbereid en zagen er erg feestelijk uit, zo ook de bloemenversiering. Terecht een bijzondere dag waar zij Jezus voor het eerst mochten ontvangen in de H. Hostie. In het evangelie vertelde Jezus aan zijn leerlingen dat zij dienstbaar moesten zijn aan elkaar. Help de mens die kwetsbaar is en bescherming nodig heeft. Daarom plaatste Jezus een kind in hun midden als voorbeeld. Dat geloof willen wij uitdragen in het leven van alledag. Namens het pastorale team feliciteren wij de communicanten, hun ouders, familie, maar ook onze parochiegemeenschap.    

De oorsprong van de Communie
Wij vieren de eucharistie als herinnering aan Jezus. Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan. Wij ontvangen deze communie als gave van God. Communie betekent letterlijk: gemeenschap. Door ter communie te gaan nemen we dus deel aan de gemeenschap van Jezus en zijn kerk. Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.

Waarom Eerste Communie?
Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen we hen laten weten dat ook zij bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.

Vormsel
De oorsprong van het Vormsel is de handoplegging door de apostelen. Maar vanaf het begin heeft de kerk verschillende riten gehad voor de mededeling van de heilige Geest in het vormsel; deze riten zijn ook herhaaldelijk veranderd. In 1971 heeft paus Paulus VI vastgesteld dat het sacrament van het vormsel wordt toegediend door de zalving van het voorhoofd met chrisma, die bij wijze van handoplegging geschiedt onder de woorden: N., ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods. Bovendien is de handoplegging over alle vormelingen tezamen met het gebed: “Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus …” een zinvol onderdeel van het sacrament, hoewel het niet tot het wezen van de sacramentele ritus behoort. In deze dubbele symboolhandeling behoudt het vormsel haar dubbele zin: in de handoplegging komt het bijbelse gebaar te voorschijn waarmee de gave van de heilige Geest wordt meegedeeld en in het gebed wordt afgeroepen, in de zalving met chrisma ontvangt de vormeling het zegel dat haar of hem op Christus doet gelijken. Dit zegel is onuitwisbaar, en dus kan een mens slechts eenmaal worden gevormd.

15 september 2021

Parochienieuws:

Langzaam keren we terug naar het nieuwe normaal. De kerkkoren beginnen weer aan hun repetitie bijeenkomsten. Niet alle koren hebben dezelfde samenstelling als voor de pandemie. Men is voorzichtiger geworden. Sommigen durven nog niet en anderen hebben opgezegd. Toch kijken we uit naar de eucharistieviering met koorzang. Het begin is weer gemaakt.

Zondag 26 september

Boodschap paus Franciscus voor Werelddag Migrant en Vluchteling: Naar een steeds groter “wij” voor deze Werelddag op zondag 26 september.

In zijn boodschap voor de 107e Werelddag van de Migrant en de Vluchteling kiest paus Franciscus voor het thema ‘Naar een steeds groter wij’. ‘Het is Gods wil dat wij niet langer denken in termen van “wij” en “zij”, maar alleen van “wij”’, schrijft de paus.

In zijn boodschap gaat hij in op de geschiedenis van het “wij”, zoals dat door God bedoeld is: Met als middelpunt het mysterie van de gestorven en verrezen Christus, “opdat zij allen één mogen zijn” (Joh. 17, 21).’

Maar in tijden van grote crisis, zoals momenteel de pandemie kan het door God gewilde “wij” gebroken en versplinterd, gewond en mismaakt raken.‘Gesloten en agressieve vormen van nationalisme en radicaal individualisme veroorzaken afbrokkeling en verdeeldheid in wereld en Kerk. En de hoogste prijs betalen zij die gemakkelijk de “anderen” kunnen worden: vreemdelingen, migranten, gemarginaliseerden, zij die leven aan de rand van het bestaan.’

Een Kerk die steeds meer katholiek is
De paus vraagt aan katholieken in deze context om een Kerk die steeds meer katholiek is, zoals de heilige Paulus de gemeente van Efese voorhield : “Eén lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen” (Ef. 4, 4-5).

Alle mensen van goede wil roept de paus op om samen te werken aan een veelkleurige toekomst: ‘Naar alle mannen en vrouwen van de wereld gaat mijn oproep om samen op weg te gaan naar een steeds groter “wij”, om de menselijke familie te hernieuwen, om samen aan onze toekomst van gerechtigheid en vrede te bouwen door te waarborgen dat niemand achterblijft.’

Gebed voor Werelddag Migrant en Vluchteling:

Heilige en geliefde Vader, uw Zoon Jezus heeft ons geleerd dat er in de hemel een grote vreugde ontstaat, wanneer iemand die verloren is, wordt teruggevonden, wanneer iemand die uitgesloten, geweigerd of aan de kant gezet is, weer in ons “wij” wordt opgenomen, dat zo steeds groter wordt. Wij bidden u, verleen alle leerlingen van Jezus en alle mensen van goede wil de genade om uw wil te volbrengen in de wereld. Zegen ieder gebaar van welkom en hulp dat aan ieder die in ballingschap is, weer een plaats geeft in het “wij” van de gemeenschap en van de Kerk, opdat onze aarde kan worden, zoals Gij haar hebt geschapen: het gemeenschappelijke Huis van alle broeders en zusters. Amen

Vredesweek

Van 18 t/m 26 september vindt de nationale Vredesweek plaats. Het thema dat PAX heeft gekozen is “inclusief samenleven”. Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet worden gehoord en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij.
Er is pas sprake van vrede al eenieder recht wordt gedaan.
Maandag 20 september om 19.00 is er in de Antoniuskerk in Waalwijk een Vespersdienst.
U bent van harte welkom.

8 september 2021

Grafruimingen begraafplaatsen Parochie H. Willibrord

Er zullen eind september weer grafruimingen plaatsvinden op de begraafplaatsen van de parochie in Loon op Zand , Kaatsheuvel en De Moer.

Voor de ruiming zijn de rechthebbenden van deze graven aangeschreven met de keuze voor het wel/niet verlengen van de grafrechten.

Niet verlengen impliceert dat er gekozen is voor beëindiging van de bestaande rechten en dat er wordt overgegaan tot ruiming van het graf. Er zal alleen optisch geruimd worden d.w.z. dat alleen de kruizen en zerken van deze graven geruimd worden.

De stoffelijke resten blijven liggen en zullen bij een volgende begraving op die plek dieper onderin het graf geplaatst worden. De begraafplaats zal op de dag van de ruiming gesloten zijn voor bezoek i.v.m. de veiligheid. Aan de poort zal dan een aankondiging gehangen worden.

Vastenactie en GroeneKerken organiseren klimaatpelgrimstocht

Van 30 september tot 11 oktober komt de internationale klimaatpelgrimstocht ‘Gewoon gaan!’ door Nederland. De tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld klimaatconferentie die in november in Glasgow wordt gehouden. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat. Vastenactie en GroeneKerken organiseren de pelgrimstocht in Nederland.

Met deze pelgrimstocht wordt aandacht gevraagd voor klimaatverandering en de rol van de mens daarin. Vastenactie en GroeneKerken organiseren de tocht in samenwerking met plaatselijke kerken.

Bewustwording

De tocht wordt georganiseerd voor het bewustzijn van de gevolgen van klimaatverandering wereldwijd. Kwetsbare mensen hebben daarvan het meest te lijden. Met deze tocht worden letterlijk en figuurlijk stappen gezet. Zo is de wens dat de klimaatpelgrimstocht bijdraagt aan de bewustwording van christenen over hoe zij kunnen zorgdragen voor de schepping’, aldus Vastenactie en GroeneKerken over hun drijfveren voor dit initiatief.

Wat gaat er gebeuren?
Elke dag lopen zo’n 30 pelgrims een route van 25 kilometer. Ze lopen van stad naar stad.

 • In elke stad worden de pelgrims opgevangen door de plaatselijke kerken. Zij zorgen voor onderdak en eten.
 • Overal organiseren de kerken activiteiten, soms samen met de pelgrims.
 • Op 11 oktober vertrekken de pelgrims met de boot uit Nederland.

Kerken, andere groepen en personen kunnen zich aansluiten bij de pelgrimstocht. Een deel van de route meelopen kan ook, vooraf opgeven is daarvoor noodzakelijk. Dit kan vanaf 1 september.

Wat is de route?

Kijk voor de route en voor meer informatie op www.vastenactie.nl of op  www.groenekerken.nl.

 Zien met het hart

Sterke momenten en ontmoetingen in een mensenleven maken wij allemaal mee. Zij kunnen ons veranderen en tot andere mensen maken.

Als Jezus in het Evangelie een doofstomme geneest raakt Hij ook echt die mens aan en brengt hem in constant met de medemens. Hij geneest het hart van die mens en maakt hem open.  Ook wij kunnen iedere dag een nieuwe mens worden, met een nieuwe of juist versterkte visie.

Laten wij ons raken door Jezus, zien en horen wat Hij met ons voorheeft en vertellen over zijn goede daden.

1 september 2021

Binnenkort komt er een eind aan de welverdiende vakantie de welverdiende vakantie. Voor velen was het een tijd van rust en extra aandacht voor elkaar en de naaste. Toch werd er binnen het pastorale team al gewerkt aan een nieuw parochiejaar. Met voorzichtig meer ruimte voor samen te kunnen zijn.

De koren beginnen weer met het oefenen van hun stemmen.

Er mag straks weer onder wat voorwaarden gezongen worden tijdens de eucharistievieringen

De nieuwe jaarkalender jeugdjongerenwerk is samengesteld.

Hierin zijn o.a. opgenomen:

Gezinsvieringen

Bijeenkomsten van voorbereiding op en vieringen van Eerste Communie en Vormsel.

De bijeenkomsten van de Youth groep

Meer informatie hierover kunt u geregeld vinden in de berichten van de Duinkoerier, de parochiewebsite en de informatiebrieven die in de parochiekerken komen te liggen. Laten we hopen dat we de komende tijd weer onbeperkt samen kerk gemeenschap kunnen vieren.

Ouderavonden Eerste H. Communie

Bij de Eerste H. Communie willen wij uw kind graag helpen Jezus Christus beter te leren kennen en de Weg van Jezus in het leven te vinden en te gaan. 

Kinderen vanaf groep 4 (7/8 jaar of ouder) bereiden wij voor op dit bijzondere feest. De voorbereiding bestaat in grote lijnen uit 8 lessen, een rondleiding door de kerk, en het bijwonen van gezinsvieringen.

In onze parochie H. Willibrord zijn in de eerste helft van 2022 de feestelijke Eucharistievieringen.
Graag nodigen wij uit voor de ouderavonden.

Ouderavonden

Maandag 27 sept. 20.00 uur
Pastorie Oranjeplein 1 te Loon op Zand voor de Communicanten uit:
Loon op Zand en De Moer

Dinsdag 28 sept 20.00 uur
Het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel voor de Communicanten uit: Kaatsheuvel en Sprang Capelle 

Ouderavonden H. Vormsel

Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest. De heilige Geest geeft ons de kracht, moed en inspiratie om alle kwesties in ons leven het hoofd te bieden, en als christen te leven. Ons voorbereidingstraject is overzichtelijk, en laat het jonge gezicht van de Kerk zien.
We kunnen ons voorstellen dat u en uw kind uitgebreider geïnformeerd willen worden over het Vormsel en de voorbereiding daarop. Daarom nodigen wij u uit voor een Ouder/kind informatieavond op:
Maandag 20 september in: het Parochieel Centrum                                           Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur.
Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.

U kunt ook informatie vinden op de website: www.parochiewillibrord.nl
Pastoor Luijckx  tel. 361215         
Catechist Annie van Kuijk  tel. 361513
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl                 

e-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Terugblik op coronajaar 2020: De lessen die JongKatholiek leerde over digitaal contact met jongeren

Deze zomer publiceert rkkerk.nl een serie artikelen die een beeld geven van hoe de kerk, die in 2020 werd geconfronteerd met de consequenties van de coronapandemie, daar in die eerste periode mee om is gegaan. Ze bieden een momentopname uit 2020. Ook al is de situatie inmiddels veranderd, stuk voor stuk zijn deze verhalen informatief en bieden ze leerpunten voor nu en de toekomst.
Gerrie Conen, projectleider van JongKatholiek, de met de bisdommen samenwerkende afdeling van het Secretariaat Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Utrecht gericht op jeugd en jongeren, blikt terug en vat de lessen samen die zijn geleerd over digitaal contact met jongeren.

Immers, in maart 2020 werd duidelijk dat vele geplande evenementen niet door konden gaan en de toekomst onzeker is. Vele uren werk aan voorbereidingen voor evenementen leken voor niets en de gedrukte flyers van de jongerenbedevaart naar Rome konden de prullenbak in. Gelukkig bleek dat jongerenwerkers geen gebrek hebben aan flexibiliteit en creativiteit en koos men voor meer online-aanwezigheid.

JongKatholiek biedt nu twee online-catecheseseries aan, bestaande uit zeven avonden onder begeleiding van een bevlogen katholiek en universitair docent. Een serie over deugden en een serie over het omgaan met twijfels over het geloof. Alle deelnemers kunnen elkaar zien en op elkaar reageren. De sessies waren een week na lancering al volgeboekt en er staan zelfs jongeren op de wachtlijst.

Hoe gaat JongKatholiek nu verder?

Er is vraag naar meer cursussen en er staan zelfs jongeren op de wachtlijst. Er wordt gehoopt op een vervolg. Online- en interactieve bijeenkomsten zullen naar verwachting deel gaan uitmaken van het ‘nieuwe normaal’.

25 augustus 2021

Bezinningsmateriaal voor de Periode van de Schepping
Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de Schepping gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de schepping.

Paus Franciscus

Paus Franciscus riep enkele jaren geleden 1 september uit tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de katholieke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de schepping (1 september tot en met 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.
Plant een boom!
Opnieuw doen de Laudato si’ werkgroep en Ecokerk een oproep aan iedereen om in deze periode een Laudato si’ boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt.  Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen

Laudato si’ werkgroep Nederland
Deze werkgroep is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de conferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), die werd ingesteld bij het uitkomen van de pauselijke encycliek over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 2015. Voorzitter is bisschop Gerard de Korte, referent voor Kerk en Samenleving.

OPROEP TOT STEUN PAROCHIEGEMEENSCHAP – KERKBALANS

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. De afgelopen anderhalf jaar was dit niet vanzelfsprekend. Kerken moesten inventief zijn om juist die verbondenheid vorm te geven in de anderhalve-metersamenleving. Wat is het mooi om te zien hoe parochies en gemeenten creatieve vormen hebben gevonden om elkaar vast te houden.

Versoepelingen zijn al doorgevoerd en er wordt meer vrijheid ervaren, maar alertheid blijft geboden. Onze parochiegemeenschap H. Willibrord blijft hoopvol, maar de afgelopen 1 ½ jaar heeft veel van onze parochiegemeenschap gevraagd. Zeker ook financieel gezien. Inkomsten uit bijvoorbeeld collectes en vieringen vielen weg door allerlei omstandigheden. Gelukkig werd er ook digitaal gedoneerd, waarvoor onze dank. Uitvaarten verplaatsten zich in nogal wat gevallen naar de crematoria, omdat daar de mogelijkheid was om met elkaar iets te gebruiken en een kop koffie te drinken.
En creatieve en digitale vormen van kerk-zijn hebben aan de andere kant juist extra geld gekost. We hebben voorzieningen moeten aanbrengen om de vieringen in de kerk te streamen zodat mensen thuis ook konden meevieren en een uitvaart konden bijwonen.

De kerk staat er wel, onderhoud en kosten gaan gewoon door.
U weet inmiddels dat wij net als vorig jaar, dit jaar een Extra Actie Kerkbalans hebben gevoerd. Daar willen wij u nog eens aan herinneren. Door deze Extra Actie hebben parochianen ons zeker gesteund en velen toonden zich bereid iets extra’s te geven. Wij willen u vragen ons extra te steunen. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.

NL29 RABO 0124833101 t.n.v Parochie H. Willibrord, Loon op Zand

Heel veel dank.

Parochiebestuur H. Willibrord

Pastoor Luijckx

Vacatures Parochiebestuur

Op dit moment zijn er nog steeds vacatures in ons parochiebestuur. Inmiddels is er wel een vacature vervuld en dat is heel fijn, maar het parochiebestuur heeft nog verder versterking nodig. De werkzaamheden in het bestuur worden steeds met veel inzet en enthousiasme verricht, daarom zullen wij als parochiebestuur erop blijven toezien dat vacatures opnieuw kunnen worden vervuld. Wilt u ons helpen met uw talent en inzet om onze mooie parochie goed te blijven besturen? Als deze oproep uw interesse heeft gewekt, neem dan gerust contact met mij op voor verder toelichting. Pastoor Luijckx

 Keuzes maken.
Elke dag maken wij keuzes. Energieleveranciers komen met aanlokkelijke aanbiedingen om ons over te halen. Tegen het einde van ieder jaar moeten we kiezen of we bij ‘onze’ ziektekostenverzekeraar willen blijven. In deze Coronatijd kiezen wij of je wilt gevaccineerd worden of niet of wij via internet willen winkelen enz. Wij leven in een maatschappij waarin kiezen heel gewoon is of misschien beter heel gewoon geworden is en soms een noodzaak. Wij hebben doorgaans veel vrijheid om te kiezen. Maar zit er ook lijn in al die keuzes? Kiezen we doordacht en zijn we consequent? Geeft ook ons geloof richting aan onze keuzes? Vanuit dit geloof mogen wij ons denken vernieuwen, onszelf geestelijk voeden en ons, samen met de leerlingen van Jezus blijven afvragen waarom wij met Hem op weg blijven gaan. Als wij kunnen uitleggen aan anderen waarom het geloof ons kracht geeft en wat het betekent de weg van Jezus te willen gaan in het leven, zijn we op de goede weg.

18 augustus 2021

Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
Afgelopen zondag vierden wij in de vakantietijd waar velen nog op weg zijn of thuis verblijven, dit feest in de kerk. Maria laat ons in deze vakantietijd zien hoe wij kunnen herbronnen in geloof en genieten van natuur en ontspanning. Zij laat ons zien wat een volgehouden geloof en vertrouwen in een mensenleven teweegbrengt. Wij mensen hoeven geen buitengewone dingen te doen om in Gods ogen geliefd te zijn. Maria laat jong en oud de weg naar Jezus zien.
Onderstaand gebed wordt gebruikt bij zegening van bloemen en kruiden ter ere van Maria.
Zegening van bloemen bij Maria
Gezegend zijt Gij, God van alle leven, Gij hebt al het goede geschapen.
Gij hebt de aarde aan de mensen gegeven om haar te behoeden, te bewaren en te bewerken. Gij hebt de akkers, de bermen en de tuinen gesierd met bloemen en ze heerlijke geuren gegeven. Gij schenkt ons kruidgewassen in allerlei soort om ons te versterken en te genezen. Wij bidden U: laat ons vol dankbaarheid van bloemen genieten en laat kruiden hun geuren verspreiden daar waar we wonen en leven. Mogen ze ons huis zegenen met uw liefde en uw trouw, met genegenheid en vreugde. God, die om alles gezegend is en wordt, zegen de bloemen en kruidgewassen op voorspraak van Maria: dat zij ons tot vreugde en heil strekken. Amen.

De Wereldjongerendagen beginnen nu!
Nu er weer meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen. Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit. De internationale WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden in 2023 plaats in Portugal. Maar ook daarvoor is er al heel wat te beleven.

Als er geen internationale WJD is, wordt er altijd een WJD gehouden in de bisdommen. Paus Franciscus verplaatste de datum van die diocesane WJD van Palmzondag in het voorjaar naar het feest van Christus Koning in het najaar. Op 21 november 2021 wordt die WJD voor het eerst op die nieuwe datum gevierd in de bisdommen. Het feest van Christus Koning is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna begint de Advent.

Daarna zijn jongeren uitgenodigd voor de landelijke WJD@Home in het weekend van 14-16 januari 2022. Deze worden gehouden op Ameland voor jongeren van 15-30 jaar. De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Er waren toen 140 deelnemers. Het is de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.
Opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.
De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van JongKatholiek. De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor het weekend op Ameland. De vorige keer was er groot enthousiasme onder de jongeren die deelnamen en bij iedereen die meehielp, de organisatie en bij de bisschoppen. Zij zetten zich graag in voor de editie 2022. Er rijden in januari twee bussen om de jongeren op verschillende plekken in het land op te pikken, zodat iedereen vrijdagavond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.

Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Het zijn woorden van de verrezen Heer aan Paulus (Handelingen 26, 16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uitgewerkt: opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.
WJD@Home op Ameland: 14-16 januari 2022
Download de flyer van WJD@Home
Meld je aan vóór 4 januari via wjd.jongkatholiek.nl (rechtstreeks naar het inschrijfformulier)

Vakantiewens
Ik wens je toe wat velen niet hebben: tijd.
Ik wens je tijd om verheugd te zijn, en te lachen,
en wanneer het je past, daar iets mee te doen.
Ik wens je tijd voor jouw doen en denken,
niet voor jezelf alleen maar ook om te geven en uit te stralen.
Ik wens je tijd, niet tot haasten en lopen
maar tijd voor rust en gemoed.
Ik wens dat Hij bij jou mag blijven
als tijd voor verwondering, voor vertrouwen
in plaats van tijd om naar de klok te kijken.
Ik wens je tijd om naar de schepping te kijken,
en tijd om te groeien …
Ik wens je tijd om opnieuw te hopen en te beminnen,
want uitstel van die tijd heeft geen zin.
Ik wens je tijd om weer jezelf te vinden,
en elke dag, elk uur als een geschenk te ervaren.
Ik wens je tijd om te leven, ten volle
en er een deugddoende en zinrijke vakantie van te maken!

Ellen Vanduynslager
Bron: Kerk&leven van 22 juli 2015, editie ‘Virga Jesse Hasselt’, p. 1 (en daar overgenomen uit ‘map zingeving CM’)

 

4 aug 2021

Christoffel reizen

Nederlands oudste rooms-katholieke bedevaartorganisatie, de VNB, legde in november na 138 jaar het loodje. Oud-medewerkers richten nu een nieuwe bedevaartorganisatie op

Stichting
Christoffel Reizen is een stichting en is op 14 juli 2021 opgericht als burgerlijke stichting met een statutaire zetel in ‘s-Hertogenbosch. Het bestuur is in overleg met de bisschopconferentie en zal spoedig een aanvraag indienen om katholieke burgerlijke stichting te worden. Ook wordt de erkenning als bedevaartorganisatie aangevraagd. De statuten en het bestuur zullen hiervoor moeten worden aangepast. Mede-oprichter Jos van Bussel (62) werkte 26 jaar voor de VNB en ziet dankzij pelgrimages nieuwe kansen voor de kerk

Een van de pelgrimages is die van de Wereldjongeren dagen in 2023

Vanaf de wereldjongerendagen in Keulen in 2005 is Jos van Bussel betrokken geweest bij de organisatie van alle WJD’s. Ook voor de uitgestelde WJD in Lissabon, die nu in de zomer van 2023 zal plaatsvinden, zijn de eerste voorbereidingen getroffen. In overleg met jongerenwerkers van de verschillende bisdommen worden programma’s op maat opgesteld. Er zijn vele mogelijkheden qua vervoer en lengte van de reis. Op de internetsite: www.christoffelreizen.nl. vindt u meer informatie.

De legende van Christoffel

Christoffel Reizen is genoemd naar de legendarische Sint-Christoffel, wiens naam letterlijk ‘Christusdrager’ betekent
Sint Christoffel is een van de populairste heiligen in zowel het westerse als het oosterse christendom. Van zijn leven is vrijwel niets bekend. Hij wordt aangeroepen als patroon van de reizigers.

Drager van Christus
‘Christoffel’ is de Nederlandse versie van de Griekse naam Χριστ?φορος (Christophoros), dat ‘drager van Christus’ betekent. In diverse legendes van Sint Christoffel wordt duidelijk hoe de heilige aan zijn naam gekomen is.
Legende
De Legenda Aurea uit de 13e eeuw vertelt het verhaal van Reprobus, een Kanaänitische reus. Het was zijn wens om de ‘sterkste vorst ter wereld’ te dienen. Hij nam dienst bij een koning van wie Reprobus had gehoord dat deze de machtigste was. Toen een minstreel een lied zong waarin de naam van Satan werd genoemd, sloeg de koning een kruis omdat hij vreesde door de duivel bezeten te worden. Reprobus was teleurgesteld, omdat zijn heer bang was voor een ander. Hij besloot daarop Satan te zoeken en hem te dienen.
In de woestijn vond Reprobus de duivel. ‘Bent u de machtigste vorst?’ vroeg de reus. Nee, zei hij, dat is Christus, de man die ze aan het kruis hebben geslagen. Ik vind het kruisteken angstaanjagend.
Reprobus concludeerde: dan is die Christus de machtigste vorst en moet ik hem gaan dienen. Maar hoe, vroeg hij aan een kluizenaar. Draag allen die erom vragen de gevaarlijke rivier over, antwoordde de heremiet, dat is waarlijk een werk dat Christus behaagt. Reprobus wachtte en wachtte, maar niemand diende zich aan. Toen verscheen een kind. Hij nam het op zijn schouders en stak het sterk stromende water over. Ineens begon het water te stijgen. Bovendien werd het kind steeds zwaarder. Reprobus vreesde dat hij zou verdrinken. Zich tot het uiterste inspannend wist hij de overkant te bereiken. “Ik ben Christus, de machtige koning die gij heb gezocht te dienen”, zei het kind, dat verdween zoals het gekomen was. Reprobus liet zich dopen en nam de naam Christophorus aan.

Bezinningsmateriaal voor de Periode van de Schepping

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de Schepping gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping.

Paus Franciscus
Paus Franciscus riep enkele jaren geleden 1 september uit tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de katholieke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de schepping (1 september tot en met 4 oktober) waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.

Plant een boom!
Opnieuw doen de Laudato si’ werkgroep en Ecokerk een oproep aan iedereen om in deze periode een Laudato si’ boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt.  Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van onze inspanningen

Laudato si’ werkgroep Nederland
De Laudato si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), die werd ingesteld bij het uitkomen van de pauselijke encycliek over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 2015. Voorzitter is bisschop Gerard de Korte, referent voor Kerk en Samenleving.

28 juli 2021

Eerste H. Communie

Zondag 18 juli heeft opnieuw een kind uit onze parochiegemeenschap tijdens de zondagsviering voor het eerst de H. Communie ontvangen.

Het was Leonieke. Zij had zich goed voorbereid en zag er feestelijk uit.

Het was een mooie viering waarin de diaken in zijn persoonlijk woordje naar de communicant toe had gesproken over een herder.

Deze houdt de kudde met schapen bij elkaar, zodat zij niet verloren lopen.

Zo is Jezus ook voor ons, een Goede Herder. Hij wil graag dat wij bij Hem blijven en oog hebben voor elkaar. Dat zal ons gelukkig maken.

Nu Leonieke verder is gegroeid in onze parochiegemeenschap en Jezus mag ontvangen in de H. Hostie willen wij haar en de familie van harte feliciteren.

Wij hopen dat zij een heel feestelijke dag heeft gehad.

R.-K. Kerk vierde Eerste Werelddag van de Grootouders en Ouderen op zondag 25 juli

Op zondag 25 juli 2021 werd in de Rooms-Katholieke Kerk de eerste Werelddag van de Grootouders en de Ouderen gevierd.  Paus Franciscus heeft deze dag ingesteld in het kader van het Amoris laetitia Familiejaar dat op 19 maart 2021 van start is gegaan. In zijn boodschap voor deze Werelddag zegt de paus tegen alle ouderen: ‘…heel de Kerk is u nabij – beter gezegd, is ons nabij -: zij bekommert zich om u, zij houdt van u en wil u niet alleen laten!’

De paus ontleent dit aan de tekst uit het Evangelie van Matteüs 28, 20: “Ik ben met u alle dagen”. ‘Dit is de belofte die de Heer alvorens op te gaan naar de hemel aan zijn leerlingen heeft gedaan en die Hij ook tegen u, beste opa en beste oma, herhaalt.’

Pandemie was een razende storm

‘Ik weet dat deze boodschap in een moeilijke tijd tot u komt’, schrijft paus Franciscus: ‘de pandemie is een onverwachte en razende storm geweest, een zware beproeving die het leven van ieder heeft getroffen, maar waarbij aan ons ouderen een bijzondere, een hardere behandeling is voorbehouden. Zeer velen van ons zijn ziek geworden en zeer velen zijn heengegaan of hebben het leven van een echtgenoot of echtgenote of van hun dierbaren zien uitblussen, te velen zijn voor een zeer lange tijd gedwongen tot eenzaamheid, geïsoleerd.’

De paus leeft mee met de ouderen, met hun leed, hun eenzaamheid en al hun beproevingen ten gevolge van de pandemie. Hij ziet voor hen echter ook een taak bij de wederopbouw van de wereld van morgen en een roeping die onverkort blijft gelden: ‘Het is niet belangrijk hoe oud u bent, of u nog werkt of niet, of u alleen bent gebleven of een gezin heeft, of u jong of later met de jaren oma of opa bent geworden, of u nog zelfstandig bent of zorg nodig heeft, want er bestaat geen leeftijd om met pensioen te gaan betreffende de taak het evangelie te verkondigen, de taak de tradities aan de kleinkinderen door te geven. Wij moeten op weg gaan en vooral er op uit gaan om iets nieuws te ondernemen.’

21 juli 2021

Vakantietijd

Ook voor het pastorale team breekt de vakantieperiode aan. De kerken van onze parochie blijven open, diensten gaan door soms in een wat andere vorm.

Tijdens de vakantie van pastoor Luijckx zullen er naast de gebruikelijke Eucharistievieringen ook Woord – en Communievieringen worden gehouden die door Diaken Szejnoga worden geleid. Deze vieringen hebben inmiddels al plaatsgevonden in de kerk van De Moer en van de HH M van Gorkum. Dit i.v.m. de pastorale bezetting en het moeilijk vinden van een andere priester. Deze Woord- en Communievieringen zullen zoveel als mogelijk is ook met zang worden verzorgd. Intenties die voor deze vieringen zijn opgegeven zullen altijd in dat weekend nog worden afgelezen in een Eucharistieviering. Het pastorale team zal zich inspannen om tot een goede verdeling te komen van deze vieringen en Eucharistievieringen.

U wordt een fijne ontspannen vakantie gewenst. Pastoor Luijckx

 Bericht van de M.O.V. Kleding sorteergroep

Beste mensen, wij van de kleding sorteergroep hebben nieuws. Laten we beginnen met het goede nieuws: afgelopen dinsdag, 29 juni, heeft de chauffeur van Stichting Dorcas weer zo’n 140 dozen met kleding naar Andijk vervoerd waar de kleding werd gelost en nogmaals gesorteerd, om vervolgens verspreid te worden naar de verschillende winkels van Dorcas in het hele land.

Jullie, als trouwe aanvoerders van mooie, schone kleding, krijgen nog steeds een groot compliment van de stichting Dorcas. Ook zijn er dames die al jaren kleding breien voor deze stichting, waaronder kindertruien, babyschoentjes, sjaals en mutsjes voor kinderen en volwassenen. Ook voor hen een groot compliment!

Dus hebt u nog wol liggen, of wilt u deze kopen, neem dan net als deze dames de breipennen

of de haakpen ter hand als straks de lange avonden weer aanbreken, en kom je zelfgemaakte kleding dan gezellig bij ons afleveren. Heeft u het breien niet in de vingers en hebt u toch wol teveel dan nemen wij het garen graag in ontvangst zodat er weer door anderen iets moois van gemaakt kan worden voor stichting Dorcas. Lieve mensen, het is zó welkom! Zeker nu, in deze moeilijke tijden.

Er gaat niets verloren, ook niet bij Dorcas, want zelfs uit de kapotte spijkerbroeken worden nog tasjes gemaakt die als zoete broodjes over de toonbank gaan. Een hot item! Van de kleding die niet verkocht wordt in de winkels gaat de zomerkleding naar Afrika en de dikkere kleding naar streken waar strenge winters zijn, en wordt daar gratis verspreid aan mensen die het nodig hebben.

Maar nu het minder mooie nieuws: we krijgen al langere tijd veel minder aanvoer van kleding en dat baart ons zorgen! Nu was het ook tijdelijk heel moeilijk om ons te bereiken vanwege de nieuwe bestrating in de Hoofdstraat. Men kon niet bij de poort van het parochieel centrum komen om te lossen en ook niet bij de opslagplaats bij het kerkhof. We hopen en verwachten dat als dit project gerealiseerd is iedereen weer de weg terugvindt naar het parochieel centrum op dinsdagmorgen, of naar de opslagruimte bij het kerkhof.

Bedenk dat het vooral in deze moeilijke tijden noodzakelijk is dat mensen die het moeilijk hebben wereldwijd kleding kunnen krijgen vanuit de stichting Dorcas. Denk ook aan de mensen in Nederland die voor betaalbare kleding terecht kunnen in de winkels van Dorcas. Tot slot: denk met ons mee en leef met ons mee dan blijf je hen trouw die onze hulp het meest nodig hebben. Want de nood is nog steeds heel hoog!

Hartelijke groet en het gaat u allen goed!

Namens M.O.V. Kledingsorteergroep,

Nelly Klijn – de Jong

PS Postzegels en allerlei andere zegels zijn ook nog heel welkom; die brengen op dit moment veel op voor de stichting Dorcas.

14 juli 2021

Parochie gerelateerd nieuws??

De Wereldjongerendagen beginnen nu! Geef je op voor de WJD@home Ameland 2022

Nu er weer meer kan en mag in de samenleving als het gaat om corona, komt er ook weer perspectief op de Wereldjongerendagen. Het vooruitzicht om de Wereldjongerendagen (WJD) samen te vieren ziet er positief uit. De internationale WJD zijn een jaar opgeschoven en vinden in 2023 plaats in Portugal. Maar ook daarvoor is er al heel wat te beleven.

Als er geen internationale WJD is, wordt er altijd een WJD gehouden in de bisdommen. Paus Franciscus verplaatste de datum van die diocesane WJD van Palmzondag in het voorjaar naar het feest van Christus Koning in het najaar. Op 21 november 2021 wordt die WJD voor het eerst op die nieuwe datum gevierd in de bisdommen. Het feest van Christus Koning is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna begint de Advent.

Daarna zijn jongeren uitgenodigd voor de landelijke WJD@Home in het weekend van 14-16 januari 2022. De WJD@Home worden gehouden op Ameland voor jongeren van 15-30 jaar. De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Er waren toen 140 deelnemers. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.

Opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.

De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van JongKatholiek. De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor het weekend op Ameland. De vorige keer was er groot enthousiasme onder de jongeren die deelnamen en bij iedereen die meehielp, de organisatie en bij de bisschoppen.

De bisschoppen zetten zich graag in voor de editie 2022. Er rijden in januari twee bussen om de jongeren op verschillende plekken in het land op te pikken, zodat iedereen vrijdagavond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.

Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Het zijn woorden van de verrezen Heer aan Paulus (Handelingen 26, 16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uitgewerkt: opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.

7 juli 2021

Eerste H. communie

Zondag 4 juli mochten in de St. Jan in Kaatsheuvel 3 kinderen de E.H. Communie ontvangen. Opnieuw heel bijzonder. Natuurlijk was het wat spannend, maar het was heel mooi gegaan. Philip, Quinten en Raff waren de feestelijke communicanten en zij waren goed voorbereid. Zij hoorden in het Evangelie dat Jezus in zijn eigen geboorteplaats Nazareth was, maar Hij kon er weinig wonderen doen en vond maar weinig geloof bij de mensen. Ze dachten; hoe kan Jezus, die toch de zoon was van een Timmerman, ons zoveel over God vertellen. Maar wij weten dat Hij Zoon van God is en ons de weg naar het geluk voorhoudt. Laten wij op Jezus vertrouwen en wij zullen ervaren dat Hij dicht bij ons is. De communicanten mochten horen dat zij in de H. Hostie Jezus echt ontmoeten en ontvangen. Het was een prachtige viering. Voor Quinten was het een extra mooie dag want ’s middags werden zijn zusje en broertje Zara en Duuk gedoopt in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum. Hartelijk Gefeliciteerd.

Ontmoeting koorleden

Inmiddels hebben bijna alle koren in onze parochie elkaar weer mogen ontmoeten in een ontspannen samenzijn, in de kerk of elders. Het is goed om elkaar weer te zien en voor zover het kan, afspraken te maken om na de vakantie weer te gaan repeteren en zingen in september. Er worden voorzichtige plannen gemaakt, want de Coronatijd heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Wij houden u op de hoogte.

Vieringen tijdens vakantie pastoor Luijckx

Tijdens de vakantie van de pastoor zullen er naast de gebruikelijke Eucharistievieringen ook Woord- en Communievieringen worden gehouden die door Diaken Szejnoga worden geleid. Deze vieringen hebben inmiddels al plaatsgevonden in de kerk van De Moer en van de HH M van Gorkum. Dit i.v.m. de pastorale bezetting en het moeilijk vinden van een andere priester. Deze Woord- en Communievieringen zullen zoveel als mogelijk is ook met zang worden verzorgd. Intenties die voor deze vieringen zijn opgegeven zullen altijd in dat weekend nog worden afgelezen in een Eucharistieviering. Het pastorale team zal zich inspannen om tot een goede verdeling te komen van deze vieringen en Eucharistievieringen.

 

OPROEP TOT STEUN PAROCHIEGEMEENSCHAP – KERKBALANS

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. De afgelopen anderhalf jaar was dit niet vanzelfsprekend. Kerken moesten inventief zijn om juist die verbondenheid vorm te geven in de anderhalve-metersamenleving. Wat is het mooi om te zien hoe parochies en gemeenten creatieve vormen hebben gevonden om elkaar vast te houden.

Inmiddels zijn er al veel versoepelingen en wordt er meer vrijheid ervaren. Ook in de gemeenschap van onze parochie H. Willibrord. Dat geeft hoop: we mogen weer! Maar tegelijk heeft het afgelopen 1 ½ jaar veel van onze parochiegemeenschap gevraagd. Zeker ook financieel gezien. Inkomsten uit bijvoorbeeld collectes en vieringen vielen weg door allerlei omstandigheden. Gelukkig werd er ook digitaal gedoneerd, waarvoor onze dank. Uitvaarten verplaatsten zich in nogal wat gevallen naar de crematoria, omdat daar de mogelijkheid was om met elkaar iets te gebruiken en een kop koffie te drinken. 
En creatieve en digitale vormen van kerk-zijn hebben aan de andere kant juist extra geld gekost. We hebben voorzieningen moeten aanbrengen om de vieringen in de kerk te streamen zodat mensen thuis ook konden meevieren en een uitvaart konden bijwonen. 

De kerk staat er wel, onderhoud en kosten gaan gewoon door.
Net als in 2020 hebben wij ook dit jaar een Extra Actie Kerkbalans gevoerd. Door deze Extra Actie hebben parochianen ons zeker gesteund en parochianen toonden zich bereid iets extra’s te geven. Ook nu willen wij u vragen ons extra te steunen. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.

NL29 RABO 0124833101 t.n.v. Parochie H. Willibrord, Loon op Zand

Heel veel dank.

Parochiebestuur H. Willibrord

Pastoor Luijckx

30 juni 2021

Eerste Communieviering 20 juni Loon op Zand

Zondag 27 juni mochten in onze parochiegemeenschap 2 kinderen weer hun Eerste H. Communie ontvangen. Anne en Thomas in Loon op Zand. Ook zij hadden uitgekeken naar deze dag omdat zij net al zoveel andere kinderen moesten wachten tot dat wel kon.
In een feestelijke versierde kerk hebben ze voor de eerste keer de H. Hostie ontvangen. Jezus als tochtgenoot, dicht bij hen. Tijdens de Eucharistieviering hoorden wij in het Evangelie dat Jezus twee mensen had genezen, een vrouw die ziek was en een meisje dat doodziek was. Omdat de mensen geloof hadden in Jezus gebeurde het wonder. Zij kwamen in aanraking met Jezus en Hij genas hen. Anne en Thomas mochten weten dat in de H. Communie Jezus ook hen aanraakt. Zo dichtbij is heel bijzonder. Daarvoor komen mensen naar de Kerk, om hun geloof te vieren en Jezus te ontmoeten. Graag wensen wij deze kinderen toe dat zij de grenzeloze liefde van Godin hun bleven mogen ervaren en als gelukkige mensen opgroeien.

Versoepelingen

M.i.v. 26 juni zijn er versoepelingen voor alle kerken. Het aantal toelaatbare personen voor De Moer en de HH. MvG is 75 personen, voor de St. Jan in Kaatsheuvel 150 personen en voor Loon op Zand 75 personen. U hoeft niet meer vooraf te reserveren, maar dient u wel aan te melden bij de ingang van de kerk door uw naam te noteren op de lijst, het protocol te volgen en plaats te nemen bij een rood hartje op de bank.

Het dragen van een mondkapje is niet meer verplicht.

De Nederlandse bisschoppen hebben aangegeven dat samenzang helaas nog niet is toegestaan, dus we zullen nog even geduld moeten hebben Wij houden u op de hoogte.

 Uitnodiging voor de Nationale Bedevaart Brielle met gebedskaart (download)

De Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 10 juli wordt vanaf 11.00 uur uitgezonden als livestream. Het bisdom Rotterdam heeft een gebedskaart gemaakt, die ook dient als uitnodiging om mee te vieren. Deze kaart kunt u downloaden. Er is digitale informatie voor parochiebladen en -websites over de Nationale Bedevaart voor parochies.

Het bedevaartseizoen in Brielle werd geopend op 8 mei met als hoogtepunt de Nationale Bedevaart.
Gedurende het hele bedevaartseizoen is een bezoek aan het heiligdom is mogelijk met inachtneming van de coronamaatregelen. In 2020 hebben veel mensen digitaal meegebeden in een persoonlijk gebed.

Bid de noveen mee vanaf 29 juni!

Op de website van het heiligdom vindt u informatie over het bedevaartseizoen en het
lidmaatschap voor de gebedskring. Van dinsdag 29 juni tot en met donderdag 8 juli kan iedereen dagelijks online meebidden om 12:00 uur (of natuurlijk op een later tijdstip). Op de feestdag van de HH. Martelaren van Gorcum zelf, donderdag 9 juli, is er om 14:00 uur een eucharistieviering. Ook deze plechtigheid is live te volgen via de website.
Kijk voor alle beschikbare downloads op de website van bisdom Rotterdam.

Video over de nalatenschap van kardinaal Simonis op katholiekleven.nl

In september 2020 overleed kardinaal Simonis. Bijzondere voorwerpen uit zijn nalatenschap zijn nu ondergebracht in Museum Catharijneconvent. Pia Verhoeven is erfgoedspecialist van dat museum en vertelt in een video op katholiekleven.nl over de staf die kardinaal Simonis op 39-jarige leeftijd ontving bij zijn bisschopswijding in Rotterdam, over zijn mijter en over de ring die hij ontving in Rome toen hij als aartsbisschop van Utrecht kardinaal werd in 1985.

De voorwerpen, of eretekenen, verwijzen naar een formeel ambt van bisschop en kardinaal en laten zien hoe de staf en ring verbonden zijn met de geschiedenis van de Kerk in Nederland, na het Tweede Vaticaans Concilie. Het zijn heel persoonlijke voorwerpen, zo ook de kelk van kardinaal Simonis. Daarop zijn de symbolen van de vier evangelisten aangebracht. Kardinaal Simonis ontving de kelk van zijn ouders toen hij priester werd gewijd. Een sierlijke inscriptie in de voet getuigt daarvan.

Katholieke Bijbel Stichting publiceert het derde deel van ‘Dagelijks Woord’

De uitgave van KBS komt tegemoet aan een brede vraag van gelovigen om de Schrift meer toegankelijk te maken voor dagelijkse overweging en gebed. De Bijbelverzen volgen het liturgisch rooster van de wereldkerk en de overwegingen en gebeden helpen de gelovigen dieper in te gaan op het Woord van God.
Op zondag 26 januari 2020 stelde paus Franciscus de Zondag van Gods Woord in. Ieder derde zondag van de Tijd door het Jaar wordt gewijd aan de viering, de overweging en de verspreiding van Gods Woord.
Bestellen
De uitgave kan worden besteld bij de KBS (info@rkbijbel.nl); de prijs per los boekje inclusief verzendkosten is € 4,50. Bij aantallen van 10, 50 of 100 wordt er korting gegeven.

23 juni 2021

Eerste Communieviering 20 juni Loon op Zand

Zondag 20 juni hebben in onze parochiegemeenschap 3 kinderen weer hun Eerste H. Communie ontvangen. Julian en Féline in Loon op Zand en Lucas in Kaatsheuvel. Natuurlijk was het spannend voor hen maar ze hadden er ook naar uitgekeken. De families waren heel tevreden over het verloop van de Eucharistieviering waarin wij hoorden over de toch met de boot op het meer, met Jezus en de apostelen. Er kwam storm opzetten en de leerlingen werden bang, maar Jezus stak hen een hand toe en zei; “wees niet bang”. Toen werd het weer rustig. Ook in ons leven kunnen er ineens problemen en zorgen ontstaan. Dan kunnen we moedeloos worden, maar Jezus vraagt ons op Hem te blijven vertrouwen. De kinderen mochten in de H. Communie Jezus ontvangen. Hij is hun tochtgenoot.

Versoepelingen

Zoals iedereen inmiddels weet kan er steeds weer wat meer in de kerk, mits we de afstand van 1 ½ meten met elkaar in acht nemen. Er kan ook zachtjes worden meegezongen. Op dit moment gelden nog het maximum van het aantal toegestane personen dat de kerken in onze parochie mag bezoeken. Koren bespreken al meer een meer hoe nu verder? Wie kan en wil nog zingen, waar kunnen we repeteren en wanneer en met hoeveel kan dat weer? Allemaal vragen die wij de komende periode hopen te kunnen beantwoorden. Uiteraard zijn wij afhankelijk van de informatie rond de versoepelingen die wij nog zullen ontvangen van de Nederlandse Bisschoppen. Wij houden u op de hoogte.

 Paus neemt Nederlandse vertaling ‘Pastorale Regel’ in ontvangst

Paus Franciscus heeft woensdag 9 juni uit handen van rector Lambert Hendriks van het grootseminarie Rolduc de recentelijk verschenen Nederlandse vertaling van de Pastorale Regel van Gregorius de Grote ontvangen.

Hendriks was in Rome voor een belangrijke bijeenkomst rond de samenwerking (affiliatie) tussen het grootseminarie Rolduc en de Lateraanse Universiteit in Rome. Gedurende dit bezoek had hij ook de gelegenheid om kort paus Franciscus te ontmoeten en hem het boek aan te bieden. De paus was zichtbaar blij verrast met deze vertaling. “Dat hebben jullie goed gedaan. Het is een zeer kostbaar werk van Gregorius,” zo oordeelde hij.

In de pastorale regel geeft paus Gregorius de Grote (590-604) handreikingen voor bisschoppen en priesters hoe ze hun werk als herder het beste kunnen doen. Het 1400 jaar oude boek is begin dit jaar voor het eerst in het Nederlands verschenen. Rector Hendriks vertaalde het samen met collega-docent Bernhard Hegge van het grootseminarie.

Bij gelegenheid van zijn ontmoeting met Franciscus kon rector Hendriks de paus ook vragen om te bidden voor een voorspoedig herstel van bisschop Smeets, die onlangs getroffen werd door een licht herseninfarct. De rector was tijdens de audiëntie in het gezelschap van bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam en studieprefect Tercero van de Haarlemse priesteropleiding, die eveneens geaffilieerd is met de pauselijke universiteit in Rome

In Vrijheid Verbonden presenteert boek in kader van menselijke waardigheid en mensenrechten

De interreligieuze organisatie In Vrijheid Verbonden presenteerde op 16 juni het e-book ‘Menselijke waardigheid en mensenrechten in Nederland. De bijdrage van de levensbeschouwelijke tradities in Nederland’. In het boek wordt uitgebreid ingegaan op de relatie tussen godsdienst en mensenrechten. Het boek is geschreven vanuit het perspectief van meerdere levensbeschouwelijke tradities: Jodendom, Christendom, Islam, Humanisme, Boeddhisme en Hindoeïsme.

Vormen godsdienst en levensbeschouwing een belemmering voor mensenrechten of is geloof een aanjager van menswaardigheid? Deze vraag staat centraal in het boek van In Vrijheid Verbonden (IVV). Het boek is geschreven in het kader van het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2020 van het kabinet Rutte III en verschijnt onder redactie van Fred van Iersel en Bikram Lalbahadoersing. Het voorwoord is van de hand van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren (foto).

Complex thema

Mensenrechten en godsdienst is een complex thema. Gelovigen beroepen zich op mensenrechten zoals de vrijheid van godsdienst. Anderzijds hebben levensbeschouwingen ook een eigen verantwoordelijkheid om mensenrechten te borgen. Slagen zij hierin? Welke dilemma’s spelen in de relatie tussen mensenrechten en levensbeschouwing? Hoe zit het met de vrijheid van godsdienst in Nederland? Op wat voor wijze dragen gelovigen en godsdiensten bij aan het veiligstellen van mensenrechten? Deze vragen leiden soms tot felle debatten in de samenleving.

De organisatie In Vrijheid Verbonden wil samen met andere levensbeschouwelijke organisaties zoals het Overleg Joden, Christenen en Moslims aan dit debat een constructieve bijdrage leveren. Daarom is er deze speciale uitgave in het kader van het Nationaal Actieplan Mensenrechten.

Waardevolle samenwerking en dialoog

Uit het voorwoord van Minister Ollongren: “Het verwondert niet dat de verschillende wereldreligies en het Humanistisch Verbond hierin hun rol pakken, vertrouwd als zij zijn met het voeren van de maatschappelijke dialoog. Zij treffen daarmee de overheid aan hun zijde voor zover het gaat om de realisering van het algemeen belang of de bescherming en bevordering van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Meer informatie op de website van de Raad van Kerken

 16 juni 2021

Parochiekerk naamfeest.

Donderdag 24 juni is het de feestdag van de H. Johannes de Doper. De kerk in Loon op Zand en de St. Jan in Kaatsheuvel hebben hem als patroonheilige.

Daarom is er op donderdag 24 juni te Loon op Zand om 09.30 uur een eucharistieviering in de kerk en ‘s avonds om 19.00 uur te Kaatsheuvel. U bent van harte welkom.

Eerste Heilige Communie

Zondag 13 juni hebben Thomas en Vicky hun Eerste H. Communie gedaan in een feestelijke versierde kerk. We hoorden bij het preekje voor de kinderen en parochianen over het Rijk Gods dat groeit als een mosterdzaadje en dat uitgroeit tot een mooie boom waarin allerlei vogels kunnen nestelen. Zo mogen wij ons ook in de kerk, groot of klein, thuisvoelen. Jezus heeft het zaadje van het geloof in ons hart geplant. Op deze mooie zondag mochten deze twee kinderen weer verder groeien in hun liefde voor Jezus en de H. Hostie ontvangen. Jezus in hun hart.

Encycliek Fratelli tutti nu in geautoriseerde Nederlandse vertaling beschikbaar

In de encycliek Fratelli tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was van de smaak van het evangelie’. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling van de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke Documentatie.

Franciscus van Assisi nodigde uit tot een liefde die de grenzen van geografie en ruimte overstijgt. In eenvoudige woorden legde hij het wezen uit van een open broederschap, die het mogelijk maakt om elke persoon te erkennen, te waarderen en lief te hebben ongeacht de fysieke nabijheid, ongeacht de plaats in de wereld waar hij geboren is of woont.

Paus Franciscus: ‘Deze heilige van de broederlijke liefde, van de eenvoud en de vreugde, die mij heeft geïnspireerd tot het schrijven van de encycliek Laudato si’, motiveert mij nu opnieuw om deze nieuwe encycliek te wijden aan de broederschap en de sociale vriendschap.’

Nieuwe datum voor Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen

Donderdag 3 juni hebben de Nederlandse bisschoppen een nieuwe datum ontvangen voor hun Ad Limina bezoek, dat in eerste instantie in maart 2021 zou plaatsvinden. Het bezoek aan Rome is in verband met de coronapandemie uitgesteld naar 31 januari tot en met 5 februari 2022. Bij het eerste bericht over het geplande bezoek in maart, werd er echter al rekening mee gehouden dat het mogelijk verplaatst zou moeten worden.Bij ongewijzigde omstandigheden zal het bezoek echter op de aangekondigde datum plaats zal vinden.

Eeuwenoud gebruik

Bij een Ad Limina brengen de bisschoppen een gezamenlijk bezoek aan de graven van de apostelen Petrus en Paulus in Rome en vieren daar de eucharistie, zij spreken met paus Franciscus en met de verschillende departementen van de Romeinse curie. Het laatste Ad Limina bezoek van de Nederlandse bisschoppen was in december 2013. Het is een eeuwenoud gebruik dat bisschoppen de graven van Petrus en Paulus in Rome bezoeken en sinds het Tweede Vaticaans Concilie wordt dit bezoek door de bisschoppen van een Kerkprovincie gezamenlijk afgelegd. Gebruikelijk is het om dit minimaal een keer in de vijf jaar te doen.

9 juni 2021

Eerste Heilige Communie,

De komende periode zullen zowel in de kerk te Loon op Zand als in de kerk te Kaatsheuvel kinderen hun Eerste Heilige Communie. Door ons aan de voorgeschreven coronaregels te houden kan dit feest in kleine groepen georganiseerd worden. Het aantal toegestane gelovigen is in twee kerken van onze parochie verruimd. In Loon op Zand 75 en in Kaatsheuvel (St. Jan) 110. Kerk HH. Mart. van Gorkum (Kaatsheuvel) en st. Joachim (De Moer) 50

Voor een Eerste communieviering worden voor de communicant en familie plaatsen gereserveerd. Voor de overige plaatsen kunt u zich aanmelden. Gevraagd wordt wel om de coronaregels op te volgen, zoals handen reinigen bij binnenkomst met gel en een mondkapje te dragen.

 Hoogfeest van Sacramentsdag

Zondag 6 juni vierden wij Sacramentsdag in de kerk. In de St. Jan in Kaatsheuvel ontvingen 4 kinderen hun Eerste H. Communie, Adrian, Brian, Anaïs en Aleksandra.
Het was opnieuw een feestelijke viering met speciale aandacht voor de communicanten.
Wij mochten horen dat Jezus het is die ons draagt en de hartslag is van ons leven. We hebben Eucharistie gevierd, want Jezus brengt ons samen. Hij geeft zichzelf in de gedaante van Brood en Wijn; zijn Lichaam en Bloed. De kinderen weten dat zij Jezus ontvangen en dat Hij als hun Vriend mee op weg gaat.

 Actie Kerkbalans helpt kerken weer opbouwen in tijd van versoepeling: houd elkaar vast

In de afgelopen tijd hebben kerken op inventieve wijze invulling gegeven aan samen kerk-zijn. Creatieve en digitale oplossingen voor vieringen en ‘omzien naar elkaar’ hebben financieel veel van kerken gevraagd. Met steeds meer versoepelingen van de coronamaatregelen in zicht, start Actie Kerkbalans een extra actie om gemeenten en parochies te helpen weer op te bouwen onder het motto ‘Houd elkaar vast’.

Met Actie Kerkbalans vragen vier kerkgenootschappen hun leden ieder jaar om een bijdrage voor de eigen kerk. Dat zijn de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. De afgelopen anderhalf jaar was ook voor deze kerken een ingewikkelde tijd.

“Het omzien naar elkaar is onder kerkgangers een van de belangrijkste waarden van kerk-zijn”, zegt Anna Kruse, woordvoerder van Actie Kerkbalans. “Onze parochies en gemeenten hebben ongekende veerkracht en creativiteit laten zien om die waarde ook op afstand invulling te geven. Op allerlei manieren is contact gezocht met kerkleden om hen pastoraal en waar nodig diaconaal te steunen in de crisistijd.”

Parochianen/kerkleden wordt om extra bijdrage gevraagd

Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn brachten extra kosten met zich mee, die parochies en gemeenten zonder aarzelen voor hun rekening namen. Tegelijk kwam er bijna anderhalf jaar lang juist minder geld binnen omdat er niet gecollecteerd kon worden tijdens vieringen of diensten. Daarbij vielen ook inkomsten uit bijvoorbeeld zaalverhuur weg. Daarom ondersteunt Actie Kerkbalans vanaf 1 juni 2021 de vier kerkgemeenschappen met een extra fondsenwervingsactie. Onder het motto ‘Houd elkaar vast’ worden kerkleden gevraagd een extra bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Met deze financiële steun kunnen kerken de onderlinge nabijheid invulling blijven geven.

2 juni 2021

Eerste Heilige Communie

Op zondagen tussen Pasen en Pinksteren hebben kinderen die in 2020 hun Eerste Heilige Communie zouden doen dit individueel gedaan tijdens een van de weekendvieringen. De afgelopen zondag waren dit Thijs, Job, Cass en Jurre. Zij vonden het heel mooi tijdens de Eucharistie en waren ook heel blij dat ze nu de Eerste H. Communie hadden gedaan en niet meer langer hoefden te wachten. Dat hun ontmoeting met Jezus in dit mooie sacrament van de Eucharistie hen altijd blij mag maken.
Tijdens de gezinsviering van Pinksteren hielden kinderen bij het opnoemen van de gaven van de H. Geest, prachtig gemaakt vlammetjes omhoog. Wijsheid, inzicht, raad, sterkte, geloof, liefde, ontzag voor God.
Op zondag 6 en 13 juni zijn de kinderen, die opgegeven zijn voor de viering van dit jaar aan de beurt. Dit gaat gebeuren in Kaatsheuvel op 6 juni om 11.00 uur in de kerk St. Jan en in Loon op Zand op 13 juni om 09.30uur. Voor de familie van de communicanten worden plaatsen gereserveerd.   Er zijn in beide kerken dan nog plaatsen vrij waarvoor men zich kan aanmelden. Wij wensen hen een heel mooie viering en dag toe.

Onlangs is de Jongerengroep on Kaatsheuvel bij elkaar geweest voor ontmoeting en met elkaar spreken over de vervelende gevolgen van de Coronamaatregelen. We keken naar een klaagmuur waarop van alles te lezen stond, en waarop je van alles kon bijschrijven; verveling, alleen zijn, je vrienden niet kunnen ontmoeten, niet naar school enz. Uiteindelijk eindigden wij natuurlijk heel positief dat wij ondanks de moeilijke tijd, ook veel hebben geleerd en graag weer de schouders eronder willen zetten. Het geloof helpt ons, Jezus blijft met ons bezig en geeft moed.

ER WAS EENS… een meisje uit Nazareth

Kom met je hele gezin op zaterdag 3 juli op ontdekkingstocht naar Maria in Den Bosch. Wie kent Maria niet? We kennen haar van de kapelletjes, de kaarsjes, de kerststal, het Ave Maria. Maar wie was zij eigenlijk? En wat betekent zij nu voor ons?

We gaan op ontdekkingstocht. We wandelen door ‘Mariastad’ Den Bosch, en komen op de mooiste plekjes. Daar ontmoeten jullie Maria. Ze laat jullie zingen, stoeptekenen, bidden, knopen ontwarren, bellen met een engel en nog veel meer.
Daarnaast kiezen jullie een workshop voor het hele gezin, daar leren jullie Maria nog beter kennen. De kans is groot dat jullie van haar gaan houden!
We lunchen (wordt voor gezorgd) en sluiten af met een viering in de Sint-Janskathedraal met onze bisschop Mgr. De Korte.

Programma

 • De dag opent om 9.30u met een ‘vers geschreven’ Mariaverhaal voor alle deelnemers.
 • Als pelgrim wordt jullie gezin op weg gestuurd met een pelgrimszegen.
 • Een wandelkaart brengt jullie langs mooie – en vaak onbekende plekjes – in de stad. Jullie ontmoeten Maria die knopen in onze ziel ontwart. Jullie praten met een engel. Maria geeft goede raad, zet de voeten aan de grond en droogt tranen. Het hele gezin geeft haar een gezicht in een grote stoepkrijt tekening en hoort over de mirakelen die zij al eeuwen in Den Bosch verricht.
 • Tegen lunchtijd komen gezinnen bij elkaar voor een van de 6 workshops. Jullie kiezen er twee die jullie aanspreken . Aan een daarvan neemt het hele gezin deel

(Overzicht van de workshops vind je op de site van het bisdom)

We lunchen

 • Om 14.00 u sluiten we samen af in de Sint-Janskathedraal.
 • Met een lekker hapje voor onderweg gaan jullie om 15.15u weer naar huis.

Diocesane werkers Huwelijk en Gezin slaan handen ineen voor Jaar van de Familie

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het Jaar van de Familie en dit gekoppeld aan het Jaar van Sint Jozef. Het Jaar van de Familie is aanleiding voor de diocesane werkers voor Huwelijk en Gezin uit de zeven bisdommen om te kijken naar samenwerking rond dit thema. In de bisdommen werken mensen met een groot hart voor huwelijk en gezin. In februari is er een eerste bijeenkomst, onder leiding van Mgr. Rob Mutsaerts.

Het gezelschap is divers: gewijd en leek, professional en vrijwilliger, man en vrouw, jong en oud, ervaren medewerkers en starters, mensen uit binnen- en buitenland. De groep ervaart deze samenstelling als rijkdom!

Waaier aan activiteiten

De verschillende bisdommen organiseren veel activiteiten voor gezinnen (kinderfeest, Family tour, gezinsweekenden) en voor echtparen (Marriage course, huwelijkszondagen) Centraal staan evangelisatie, ontmoeting van gezinnen, samen de vreugde van het geloof beleven en van invloeden van andere landen en continenten.

De verwachtingen ten aanzien van het overleg zijn divers maar overlappen elkaar ook. Het zal gaan om ‘bemoediging, ideeën opdoen, dingen samen oppakken in plaats van ieder bisdom voor zich en het verlangen om te delen en uit te wisselen’. Het overleg vindt eens in de tien weken plaats en de ontmoeting is digitaal

Voor het Aartsbisdom neemt deel Elise Bangma, voor het bisdom Groningen-Leeuwarden mgr. Ron van den Hout en Charlotte van der Werf, voor het bisdom Haarlem-Amsterdam Jeroen en Marleen van Kreij, Voor het bisdom Rotterdam Monique Boons en diaken Iwan Osseweijer, voor het bisdom Breda kapelaan Jochem van Velthoven en Brechje Loenen, voor het bisdom Roermond Vivi Demandt en Thea Engels en voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch Ingrid van Meer en Manon van den Broek. Ook priester Luc Simons sluit aan en de bijeenkomsten staan onder de leiding van referent Mgr. Rob Mutsaerts. Gezamenlijke initiatieven binnen het kader van het Jaar van de Familie en het Jaar van Sint Jozef worden bekendgemaakt via www.rkkerk.nl en de verschillende bisdomsites.

19 mei 2021

Verruiming reservering kerkplaatsen.

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen.

Voor onze parochie geldt het volgende aantal: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand 50, St. Jan Kaatsheuvel 75, Heiligen Martelaren van Gorkum en St. Joachim De Moer blijft 30

Individuele Eerste Heilige Communie

Op zondag 30 mei zijn er kinderen die individueel hun Eerste Heilige Communie zullen doen. Hiervoor worden voor de communicant en familie in Loon op Zand en de St. Jan in Kaatsheuvel 18 plaatsen gereserveerd. Op die zondagen kunnen dan in de kerk te Loon op Zand nog 32 en in kerk St. Jan te Kaatsheuvel 57 plaatsen gereserveerd worden.
Het idee om kinderen individueel hun Eerste H. Communie te laten doen in de zondagen na Pasen is door een heel aantal ouders omarmd. Afgelopen zondag hebben Suus en Saar tijdens de een feestelijke Eucharistieviering in Loon op Zand hun Eerste H. Communie gedaan en in Kaatsheuvel Fleur, Tijn en Roos. De kinderen krijgen na afloop de gebruikelijke oorkonde een mooi versierd houten kinderkruisje.

R.-K. Kerk voorziet geen grote versoepeling voor Pinksteren en komt met www.vierpinksteren.nl

De Rooms-Katholieke Kerk voorziet voor Pinksteren geen grote versoepeling van de eigen coronamaatregelen. Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft gelden. Ook wanneer de coronacijfers verbeteren en het maximum aantal gelovigen bij een viering wordt verruimd, kan mogelijk niet iedereen die dit wil de Pinkstervieringen fysiek bijwonen. De Nederlandse bisschoppen roepen met de website www.vierpinksteren.nl echter op om vooral wel Pinksteren te vieren en als er geen plek is in de kerk, dit thuis via livestream of televisie te doen.

Zondag 23 mei is het Pinksteren. Met Pinksteren viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de vijftigste en laatste dag van de Paastijd, die begint op Paaszondag. De Nederlandse bisschoppen roepen op om dit feest te vieren!
Zie de website www.vierpinksteren.

Zijn alle plaatsen in de kerk gereserveerd, dan kan thuis meevieren ook, via de livestream van de eigen kerk, of via de televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Op www.vierpinksteren.nl zijn verschillende handige links en downloads te vinden die helpen om de Paastijd en Pinksteren ook thuis (mee) te kunnen vieren. Vier Pinksteren!

ER WAS EENS… een meisje uit Nazareth

Kom met je hele gezin op zaterdag 3 juli op ontdekkingstocht naar Maria in Den Bosch.
Wie kent Maria niet? We kennen haar van de kapelletjes, de kaarsjes, de kerststal, het Ave Maria. Maar wie was zij eigenlijk? En wat betekent zij nu voor ons?
We gaan op ontdekkingstocht, wandelen door ‘Mariastad’ Den Bosch en komen op de mooiste plekjes. Daar ontmoeten jullie Maria. Ze laat jullie zingen, stoeptekenen, bidden, knopen ontwarren, bellen met een engel en nog veel meer.
Daarnaast kiezen jullie een workshop voor het hele gezin, daar leren jullie Maria nog beter kennen. De kans is groot dat jullie van haar gaan houden! We lunchen (wordt voor gezorgd) en sluiten af met een viering in de Sint-Janskathedraal met onze bisschop Mgr. De Korte.

Programma

 • De dag opent om 9.30u met een ‘vers geschreven’ Mariaverhaal voor alle deelnemers.
 • Als pelgrim wordt jullie gezin op weg gestuurd met een pelgrimszegen.
 • Een wandelkaart brengt jullie langs mooie – en vaak onbekende plekjes – in de stad.
  Jullie ontmoeten Maria die knopen in onze ziel ontwart. Jullie praten met een engel. Maria geeft goede raad, zet de voeten aan de grond en droogt tranen. Het hele gezin geeft haar een gezicht in een grote stoepkrijt tekening en hoort over de mirakelen die zij al eeuwen in Den Bosch verricht.
 • Tegen lunchtijd komen gezinnen bij elkaar voor een van de 6 workshops. Jullie kiezen er twee die jullie aanspreken . Aan een daarvan neemt het hele gezin deel

(Overzicht van de workshops vind je op de site van het bisdom)

We lunchen

 • Om 14.00 u sluiten we samen af in de Sint-Janskathedraal.
 • Met een lekker hapje voor onderweg gaan jullie om 15.15u weer naar huis.

12 mei 2021

Vacatures Parochiebestuur

Op dit moment zijn er vacatures in ons parochiebestuur.
Wij hebben plaats voor de functie van bestuurslid en secretaris en personeel en organisatie De afwisselende werkzaamheden in het bestuur worden steeds met veel inzet en enthousiasme verricht.
Als parochiebestuur zullen wij erop toezien dat deze vacatures op termijn opnieuw kunnen worden vervuld. Wilt u ons helpen met uw talent en inzet om onze mooie parochie goed te blijven besturen? Heeft deze oproep uw interesse gewekt, neem dan gerust contact met mij op. Pastoor Luijckx

Verruiming reservering kerkplaatsen.

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen.

Voor onze parochie geldt het volgende aantal: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand 50, St. Jan Kaatsheuvel 75, Heiligen Martelaren van Gorkum en St. Joachim De Moer blijft 30

Individuele Eerste Heilige Communie

Op zondag 16 en 30 mei zijn er kinderen die individueel hun Eerste Heilige Communie zullen doen. Hiervoor worden voor de communicant en familie in Loon op Zand en de St. Jan in Kaatsheuvel 10 plaatsen gereserveerd. Op die zondagen kunnen dan in de kerk te Loon op Zand k nog 40 en in kerk St. Jan te Kaatsheuvel 65 plaatsen gereserveerd worden


R.-K. Kerk voorziet geen grote versoepeling voor Pinksteren en komt met www.vierpinksteren.nl

 De Rooms-Katholieke Kerk voorziet voor Pinksteren geen grote versoepeling van de eigen coronamaatregelen. Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ blijft gelden. Ook wanneer de coronacijfers verbeteren en het maximum aantal gelovigen bij een viering wordt verruimd, kan mogelijk niet iedereen die dit wil de Pinkstervieringen fysiek bijwonen. De Nederlandse bisschoppen roepen met de website www.vierpinksteren.nl echter op om vooral wel Pinksteren te vieren en als er geen plek is in de kerk, dit thuis via livestream of televisie te doen.

Zondag 23 mei is het Pinksteren. Met Pinksteren viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de vijftigste en laatste dag van de Paastijd, die begint op Paaszondag.

In de aanloop naar Pinksteren toe roepen de Nederlandse bisschoppen met de website www.vierpinksteren.nl op om dit feest vooral te vieren en in het verlengde van de eerdere campagnes Vier Kerstmis en Vier Pasen zeggen zij nu Vier Pinksteren!

Op www.vierpinksteren kunnen bezoekers zoeken naar de website van de parochie in de eigen woonplaats om daar te kijken of men gedurende deze periode bij een van de vieringen kan zijn en wat daarvoor gedaan moet worden.

Zijn alle plaatsen in de kerk gereserveerd, dan kan thuis meevieren ook, via de livestream van de eigen kerk, of via de televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Op www.vierpinksteren.nl zijn verschillende handige links en downloads te vinden die helpen om de Paastijd en Pinksteren ook thuis (mee) te kunnen vieren. Vier Pinksteren!

5 mei 2021

Individuele Eerste H. Communie
Afgelopen zondag ontvingen opnieuw twee kinderen, in de mooie versierde kerken in Loon op Zand en in de St. Jan in Kaatsheuvel, hun Eerste H. Communie. Maxime en Fay, zij zagen er feestelijk uit. Opnieuw mooie en bijzondere vieringen waarvan parochianen getuige waren. De ouders, het gezin en de familie vonden het heel bijzonder en waren blij met de persoonlijke aandacht voor hun kind tijdens de liturgie. Het Evangelie ging over de wijnstok en de ranken. Jezus is die wijnstok, wij allen zijn de ranken die met Hem verbonden zijn. Zo drukt Jezus onze verbondenheid met Hem en met elkaar uit. De wijnstok is ook een mooi beeld van de Kerk wereldwijd. Als gelovigen zijn wij een grote familie. Elke rank aan de wijnstok is verschillend, zo ook ieder kind, iedere mens. Wij mogen uitgroeien tot de mens die Jezus voor ogen heeft. Hij helpt ons daarbij. Opnieuw dank maar weer voor alle inspanningen die zijn gedaan om de kinderen voor te bereiden op het mooie sacrament van de Eucharistie. Laten wij als gelovigen, verbonden door ons gebed voor elkaar, de hoop die in ons leeft blijven versterken, vooral in deze tijd.

Weekend vieringen

Gezien de pastorale beschikbaarheid wordt er een extra beroep gedaan op uw mobiliteit om de betreffende kerk te bezoeken waar een viering is. Het aantal toelaatbare personen is voor 2 kerken verruimd t.w.; Loon op Zand naar 50 personen en de St. Jan Kaatsheuvel naar 75 personen. De HH. Martelaren van Gorkum in Kaatsheuvel en De Moer is nog steeds 30 personen .We vragen u dan ook vriendelijk om tijdig te reserveren, bij binnenkomst het protocol te volgen en plaats te nemen in de bank bij de rode hartjes.

 Kranslegging Dodenherdenking
Op 4 mei worden er door de Stichting Oranjevieringen kransen gelegd bij de herdenkingsplaats De Mast, bij de gedenktekens in Kaatsheuvel, De Moer en Loon op Zand. Heel mooi en passend dat op deze wijze de oorlogsslachtoffers worden herdacht voor hun getoonde moed om ons land te beschermen, maar ook zij die worden geëerd die ongewild in groot gevaar kwamen en het leven lieten. Laten wij dankbaar zijn voor alle inspanningen die steeds weer worden gedaan om ons er aan te herinneren dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

 Zondag van de goede Herder
Op zondag 25 april vierden wij Roepingenzondag. Deze zondag tussen Pasen en Pinksteren vieren wij Jezus als de Herder die voor zijn mensen zorgt. Traditioneel vormt deze zondag de dag waarop wij bijzonder stil staan bij het thema roeping. Ieder mens heeft als schepsel een roeping. Maar dat geldt natuurlijk zeker voor iedere christen. In kracht van de Geest is elke gedoopte geroepen om de herderlijke zorg van Christus zichtbaar te maken. Binnen het Gods volk zijn er ook bijzondere roepingen. Wenkt u maar aan de roeping tot diaken en priester maar ook tot het religieus leven binnen een kloostergemeenschap. Laten wij dankbaar voor allen die de studenten van het Sint-Janscentrum – onze diaken- en priesteropleiding – met hun gebed maar ook financieel ondersteunen. Afgelopen vrijdag mocht onze bisschop Mgr. De Korte tijdens de ochtendmis in de Sint-Janskathedraal een van de priesterkandidaten, aanstellen tot acoliet op weg naar zijn wijding tot diaken en priester.

28 april 2021

Er was eens… Maria en wij

ER WAS EENS… een meisje uit Nazareth

Wie kent Maria niet? We kennen haar van de kapelletjes, de kaarsjes, de kerststal,

het Ave Maria. Maar wie was zij eigenlijk? En wat betekent zij nu voor ons?

We gaan op ontdekkingstocht. We wandelen door ‘Mariastad’ Den Bosch, en komen op de mooiste plekjes. Daar ontmoeten jullie Maria. Ze laat jullie zingen, stoeptekenen, bidden, knopen ontwarren, bellen met een engel en nog veel meer.
Daarnaast kiezen jullie een workshop voor het hele gezin, daar leren jullie Maria nog beter kennen. De kans is groot dat jullie van haar gaan houden!
We lunchen (wordt voor gezorgd) en sluiten af met een viering in de Sint-Janskathedraal met onze bisschop Mgr. De Korte.

Overzicht van het programma.

 • De dag opent om 9.30u met een ‘vers geschreven’ Mariaverhaal voor alle deelnemers.
 • Als pelgrim wordt jullie gezin op weg gestuurd met een pelgrimszegen.
 • Een wandelkaart brengt jullie langs mooie – en vaak onbekende plekjes – in de stad. Jullie ontmoeten Maria die knopen in onze ziel ontwart. Jullie praten met een engel. Maria geeft goede raad, zet de voeten aan de grond en droogt tranen. Het hele gezin geeft haar een gezicht in een grote stoepkrijt tekening en hoort over de mirakelen die zij al eeuwen in Den Bosch verricht.
 • Tegen lunchtijd komen gezinnen bij elkaar voor een van de 6 workshops. Jullie kiezen er twee die jullie aanspreken. Aan een daarvan neemt het hele gezin deel. 
 • We lunchen (daar wordt voor gezorgd).
 • Om 14.00 u sluiten we samen af in de Sint-Janskathedraal.
 • Met een lekker hapje voor onderweg gaan jullie om 15.15u weer naar huis.

Overzicht van de workshops vindt u op de website van het bisdom

Voor wie?

Voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, broers, zussen en vriendjes zijn allemaal van harte welkom.

Met de bus?

Wie ver weg woont kan met de bus worden opgehaald en thuisgebracht. Laat je parochie weten dat jullie gaan.

Aanmelden?

 • Laat je parochie weten dat jullie gaan. Daarmee kunnen we het busvervoer regelen.

De kosten voor de dag bedragen € 5,00 per persoon. Inschrijven vóór 12 mei. Er is een maximaal aantal deelnemers.

 

21 april 2021

Eerste Heilige Communie

De komende zondagen zullen er in de kerk te Loon op Zand en St. Jan in Kaatsheuvel kinderen, waarvan de communieviering in 2020 door de coronapandemie is uitgesteld, individueel hun Eerste Heilige Communie doen. Voor de Communicant en zijn/haar familie zijn dan 10 plaatsen gereserveerd. Er blijven dan nog 20 plaatsen over om te reserveren. We vragen hiervoor uw begrip.

 Vormselvieringen
Vrijdag 23 april en zaterdag 24 april zijn er in de St. Jan in Kaatsheuvel twee Vormselvieringen om 19.00 uur. Dit i.v.m. de spreiding van het aantal vormelingen
Vrijdag 23 april is de vormheer pastoor Luijckx (de pastoor heeft hiervoor een delegatie ontvangen van de hulpbisschop).

Zaterdag 24 april is de vormheer hulpbisschop R. Mutsaers. Hij wordt geassisteerd door pastoor P. Luijckx

Roepingenzondag 25 april 2021: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’

Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, zegt de paus.

God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus Franciscus.

 Thema in Nederland

In Nederland is het thema voor Roepingenzondag dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt op deze dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag in Nederland ook dit jaar, net als in 2020, vooral online worden gevierd.

In elk bisdom wordt op eigen wijze aandacht gevraagd voor Roepingenzondag. Per bisdom zijn materialen beschikbaar die daarbij gebruikt kunnen worden. De verschillende bisdomsites bieden meer informatie.

Webinar op 23 april over Antonius als bezieler van het religieuze leven in Oost en West

Zondag 2 mei is de jaarlijkse Zondag voor de Oosterse Kerken. Het Bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) heeft dit jaar als thema gekozen: ‘Religieus leven in Oost en West – Antonius als bezieler’. Bij de voorbereiding is vanwege het thema nauw samengewerkt met de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR).

Kijk voor meer informatie, ook over de Zondag voor de Oosterse Kerken op 2 mei, op de site van de KVO.

14 april 2021

Weekend vieringen.

Op de website van onze parochie vindt u een overzicht van de weekend vieringen in de vier kerken van onze parochie.

Gezien de pastorale beschikbaarheid wordt er een extra beroep gedaan op uw mobiliteit om de betreffende kerk, waar een viering is,  te bezoeken

Nog steeds is het aantal toelaatbare personen 30. We vragen u daarom vriendelijk om tijdig te reserveren, bij binnenkomst uw handen te reinigen met gel en u even aan te melden,\. De rode hartjes op de banken geven een zitplaats aan. Denkt u aan uw mondkapje?

Individuele eerste Heilige Communie

Tijdens de zondagen vanaf Pasen tot Pinksteren zullen er, in Loon op Zand en Kaatsheuvel, kinderen zijn, die individueel hun Eerste Heilige Communie doen .Hiervoor worden voor de ouders in beide kerken 10 plaatsen gereserveerd Dat betekent dat  er voor de overige parochianen  nog maar 20 plaatsen te reserveren zijn. We vragen om uw begrip.

De eerste communicant die individueel haar Eerste H. Communie ontvangt.

Het idee om kinderen individueel hun Eerste H. Communie te laten doen in de zondagen na Pasen is door een heel aantal ouders omarmd. De kinderen hebben al lang moeten wachten door alle Covid 19 maatregelen. Uitstel mag immers niet leiden tot afstel van dit mooie sacrament.
Afgelopen zondag heeft de eerste communicant tijdens de Eucharistieviering in Loon op Zand haar Communie gedaan in een feestelijke viering. Het komende weekend ook in Kaatsheuvel. Een moeder van de communicanten heeft zich toegelegd op de versiering voor deze bijzondere vieringen, ook in Kaatsheuvel. Er zijn prachtige handgemaakte kunstbloemetjes gemaakt op een gele ring met een groen hanglint.

Pasen

Om als brood te worden gedeeld, om als wijn te worden gedronken,
om als licht te worden ontstoken in harten vol van duisternis.
Om de liefde en vrede te brengen; om ons hart te verwarmen;
om ons uit te nodigen om Hem te volgen.
Om ons op te roepen als brood te zijn dat oneindig kan worden gedeeld;
om als wijn te zijn dat alle dorst lenigt; om licht te brengen in onze veranderde wereld.
Daartoe kwam hij op aarde; als een eeuwig brandend licht voor onze voeten,
in ons huis, onze werkplek, onze opleiding, club, kroeg of waar dan ook.
Als een vorst van vrede, als een baken in ons leven,
ook in tijden waar wij hopen op beter, op vrijer,
met elkaar, in maatschappij, kerk en vereniging,
vraagt Jezus van ons een alomvattend gebaar.
Om Pasen concreet te maken in tijden van nood,
de Heer is verrezen, Hij voedt ons leven.
Wij worden opgetild uit sleur en onmacht.
Daarom hoort Pasen bij jou,
om echt mens te worden naar Gods beeld.

7 april 2021

Bisschop De Korte komt op voor Gods schepping in Noord-Brabant.

Veel mensen maken zich grote zorgen over het klimaat. Katholieken laten zich hierbij leiden door het onderwijs van paus Franciscus. In zijn encyclieken Laudato Si (2015) en Fratelli Tutti (2020) maakt de paus zich grote zorgen over de toestand van onze aarde. Hij roept allen op om de aarde als ons gemeenschap huis goed te beheren en te beschermen.
De aarde draagt en voedt ons. Wie de schepping schendt, schendt ook de Schepper.
Op woensdag 24 maart heeft bisschop de Korte een digitale ontmoeting gehad met de gedeputeerde voor Natuur en Landbouw, mevrouw Lemkes. Het gesprek was aangevraagd door Extinction Rebellion. Ook vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie, Natuurmonumenten en het Brabants Landschap schoven aan.

In de provincie Brabant is veel aandacht voor de belasting van het milieu door schaalvergroting in de agrarische sector in het algemeen en de intensieve veehouderij in het bijzonder. Het is van belang om het milieu en onze boeren niet tegen elkaar uit te spelen. In ieder geval mag een aanpassing van de bedrijfsvoering niet ten koste gaan van individuele boeren en hun gezinnen. Paus Franciscus hoopt op samenwerking voor het behoud van Gods schepping, ook voor komende generaties. Bisschop de Korte hoopt dat het gesprek met de gedeputeerde daartoe een bijdrage mag leveren.

Podcast katholiekleven.nl over de vraag: ‘wat is waardig sterven volgens het katholieke geloof?’
In een nieuwe podcast op videokanaal katholiekleven.nl gaat dr. Lambert Hendriks in op de vraag ‘wat is waardig sterven volgens het katholieke geloof?’ Dr. Hendriks is rector van Grootseminarie Rolduc en voorzitter van de Katholieke Stichting Medische Ethiek.
Deze stichting organiseert op 24 april een bijeenkomst over de zorg voor mensen in kritieke en terminale levensfasen. Voltooid Leven was begin 2020 regelmatig in het nieuws. D’66 kondigde een nieuw wetsvoorstel aan, de commissie Wijnbergen bracht een rapport uit waarin onderzoek naar de doodswens van niet ernstig zieke ouderen werd beschreven.

Barmhartige Samaritaan

Het onderwerp verdween uit de media door de COVID-19-pandemie, maar zal in de huidige kabinetsformatie zeker weer terugkomen. In het najaar publiceerde de Congregatie voor de Geloofsleer de brief “De barmhartige Samaritaan (Samaritanus Bonus) ” over het “zijn bij zieken”, “zijn bij anderen”, in andere woorden “staan bij het kruis”.

In de bijeenkomst op 24 april wil de Stichting Medische ethiek proberen datgene wat leeft bij mensen in de maatschappij te verbinden met een filosofische visie op hoe het leven goed geleefd kan worden en de christelijke betekenis van de barmhartige Samaritaan in onze tijd.
Luister voor meer informatie hier de podcast met dr. Lambert Hendriks over palliatieve zorg, euthanasie en de vraag: wat is waardig sterven volgens het katholieke geloof? En over hulp, liefde en nabijheid als je te maken krijgt met het lijden dat je overkomt.
Meer informatie vindt u hier: ‘Wat kan de barmhartige Samaritaan met Voltooid Leven?’


31 maart 2021

Pasen geeft hoop.  
Deze uitroep herbergt een oeroude kreet. En in het licht van de realiteit in de wereld van vandaag wordt Pasen daaraan gerelateerd, maar zal altijd die boodschap van hoop bevatten en uitdragen, ook, en vooral in tijden van de huidige pandemie, die nog niet op zijn retour is. Ons Paasgeloof verlicht onze ziel. En toch, er is angst bij mensen, terwijl de Heer zegt; wees niet bevreesd. De Goede Week, waarin het lijden en sterven van Jezus wordt herdacht zien wij de laatste jaren verwoord in The Passion die dit jaar weer geen massa evenement is. Het lijdensverhaal in een modern jasje, zoals meer religieuze tradities dat hebben gekregen. Mensen hebben behoefte aan rituelen. De vieringen in de goede Week en met Pasen zijn zeer betekenisvol. Het paasverhaal begint met verraad en pijn, maar eindigt met de overwinning van het kwaad en de verrijzenis van Christus. Sleutel naar Eeuwig leven. Ook dit jaar kunnen wij Pasen niet uitbundig vieren en merken wij dat de boodschap van Pasen aansluit bij de emoties die er nu in de maatschappij, in onze parochie bestaan. Mensen hebben angst en onzekerheid, er is pijn en eenzaamheid, ook verdriet om dierbaren. De wederopstanding van Christus biedt hoop: Ondanks alle nood klinkt het Alleluia. Ik hoop van harte dat het Licht van Pasen alle duister verlicht en wij in onze harten die wens van een Zalig Pasen ervaren.

Toelichting op de vieringen in de Goede Week
Gelukkig kunnen wij in de parochie vieren, zij het beperkt en zoals velen hebben gemerkt zijn de Eucharistievieringen in onze parochie beperkter, met name in de kleinere kerken in Kaatsheuvel en De Moer. U weet dat sinds de fusie in 2012 er vanuit het Bisdom is gevraagd om de kerken, zolang als pastoraal mogelijk is te blijven bedienen. Daar is steeds naar gestreefd. Ook m.b.t. het vieren op zondagen en met (Hoog)feesten. Zeker in het kader van de Goede Week is het de bedoeling om het Heilig Triduum zoveel mogelijk als kan in een of twee kerken te vieren. Dat geldt ook voor de Paaswake. Zolang als kon zijn alle 4 de kerken bediend. De Paaswake is nu al jaren in Loon op Zand en in de St. Jan in Kaatsheuvel. Jarenlang heeft het Pastorale Team, geprobeerd om zowel in De Moer als in de Berndijk een viering van het H. Triduum te verzorgen. Het verdient echter de voorkeur om de vieringen bij elkaar te houden in dit geval, in twee kerken en niet versnipperd. Wat de zaterdag betreft; bij de normale pastorale bediening wisselden de Eucharistievieringen in De Moer en de Berndijk steeds op zaterdagen en zondagen. De vaste vieringen zijn steeds in Loon op Zand en in de St. Jan in Kaatsheuvel. Om structuur te houden is er niet voor gekozen dit steeds te wisselen met de kerk in De Moer en de Berndijk. I.v.m. het emeritaat van pastor Groos vorig jaar september hebben wij sinds de vakantie het rooster aangehouden dat in die periode wordt gebruikt en ook in geval van nood kan worden ingezet. Dat houdt in dat de Eucharistie in de laatstgenoemde kerken op zaterdag wordt gevierd.
Op het Hoogfeest van Pasen verdient het niet de voorkeur om een Woord en Communiedienst te houden en nodigen wij parochianen die dat kunnen uit om naar de andere kerken te komen. Gelukkig gebeurt dat ook , maar dat zal niet iedereen doen. Wij beseffen dat dat moeilijker is, zeker ook gezien het maximum aantal van 30 bezoekers per viering. Op tweede Paasdag is er een viering in De Moer gepland en in de Berndijk, ook al is men dat al jaren niet gewend en zeker niet om 11.00 uur (Berndijk). Toch lijkt het ons goed dit aan te bieden. Daarom zijn de vieringen zoals nu is vastgesteld. Het pastorale team is bezig met het op niet al te lange termijn realiseren van een Woord en Communiedienst in b.v. De Moer en de Berndijk op zondagen. Deze zullen dan door Alexis worden verzorgd. Dan kunnen uiteraard ook de koren, het Gemengd koor in de Berndijk, het Caeciliakoor en Allegria in De Moer worden ingezet als het zingen weer wordt toegestaan. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het Gemengd Koor van de St. Jan en het Heren- en Dameskoor in Loon op Zand. Met een paar zangers/zangeressen is het vaak wel mogelijk om te zingen. Omdat ook wij bezorgd zijn om het enthousiasme bij de koorleden te blijven behouden in deze lastige tijd, hoop ik op wat kortere termijn een keer met de koorleden samen te komen voor wie wil, eventueel in de kerk, voor een ontmoeting en wat koffie of thee drinken. Ik hoop van harte op meer bewegingsvrijheid zodat er weer iets meer mogelijk is. Laten we dankbaar blijven voor de wijzen waarop de vieringen tot op heden kunnen worden vormgegeven, al hopen wij op andere tijden. Namens het pastorale team. Pastoor Luijckx

Pasen vieren. De bisschoppen geven uitleg
In deze Goede Week worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Brengt u een bezoek aan www.vierpasen.nl ? Doe mee, Vier Pasen!

Geen versoepelingen coronamaatregelen in R.-K. Kerk met het oog op Pasen
De Nederlandse bisschoppen zien in het licht van de persconferentie geen ruimte voor versoepeling van de coronamaatregelen met Pasen.
De Rooms-Katholieke Kerk houdt zich aan de routekaart en rond ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ waarmee zij hun lijn sinds oktober 2020 voortzetten (dit betekent onder meer geen samenzang, bij voorkeur één cantor en maximaal vier zangers en handhaving van alle overige maatregelen inzake reservering, hygiëne en het dragen van mondkapjes).

Paaswake

De Paaswake in Loon op Zand om 21.00 uur zal helaas i.v.m. de avondklok in een gesloten kerk worden gevierd. De viering zal worden opgenomen en uitgezonden via de website, Facebook en Youtube.


Gezinsviering Palmpasen
De gezinsviering van Palmpasen is in een kleine setting zaterdagmiddag opgenomen en is te volgen via onze gebruikelijke mediakanalen. Veel dank voor de inzet daarvoor en de kinderen voor het maken van de Palmpasenstokken. Dank ook aan de werkgroep Eerste Communieviering en de ouders.

Er is hoop

“De coronacrisis is ingrijpend voor ons allen, in de samenleving en in de Kerk. Het vraagt van ons nauwgezetheid, geduld en veerkracht. In zijn sterven en verrijzen heeft Jezus de dood overwonnen. Daarmee heeft het leven het laatste woord. Er is hoop. Laten we in deze tijd die offers van ons vraagt de hoop onder elkaar levend houden, op grond van ons geloof en in liefde tot elkaar,” aldus de Nederlandse bisschoppen.

24 maart 2021

Gebed in een kwetsbare tijd
God, Uw goede schepping zucht en wij zuchten mee.
Wat zijn we kwetsbaar. Nog steeds.
Maar U bent een rots om op te bouwen een bunker om in te schuilen
een licht om op te koersen in donkere tijden.
Wij zijn nog steeds bezorgd om onze gezondheid, onze economie, de gemeenschapszin kunnen nog steeds onvoldoende naast onze naasten staan.

Wij klampen ons aan U vast en bidden:
Houd ons vast. Wees onze bodem. Maak Uw aanwezigheid voelbaar en zichtbaar
in onze levens, onze Parochiegemeenschap en overal waar eenzaamheid, angst en onzekerheid de overhand dreigen te nemen. Met Jezus bidden wij dit kort voor de Goede Week op weg naar Pasen, dat Uw wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel, want U heeft het laatste woord: Amen.

Vier Pasen
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april en de kans is heel groot dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie. Daarom roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. De speciale website www.vierpasen.nl biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan. Dat is de boodschap van Pasen. De website helpt bezoekers om de eigen parochie te vinden en na te gaan of er plek is bij een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak mogelijk om thuis mee te vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.

Goede week en Paasvieringen.
Op onze parochie website vindt u het overzicht van de vieringen in de Goede week en Pasen. Gezien de pastorale beschikbaarheid en het belang om in de goede Week het Heilig Triduum (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake) zoveel mogelijk gecentreerd te vieren wordt er een extra beroep gedaan op uw mobiliteit om de betreffende kerk te bezoeken waar een viering is. De informatie staat ook op de flyers die achter in de kerken liggen. Nog steeds is het aantal toelaatbare personen 30. We vragen u dan ook vriendelijk om u tijdig aan te melden.

Avond van de Martelaren op vrijdag 26 maart online via YouTube
De laatste jaren or­ga­ni­seert de katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie Kerk in Nood Neder­land de Avond van de Mar­te­la­ren. Van­wege corona zijn er dit jaar geen fysieke bij­een­komsten maar is er een live video via YouTube op vrij­dag­avond 26 maart 2021 vanaf 20.00 uur.

Ook in 2020 moesten mensen hun geloof in Christus met de dood bekopen. Deze getuigen van het geloof (martelaren) en van de liefde tot in de dood, in­spi­re­ren anderen in hun geloof. Tijdens de Avond van de Mar­te­la­ren zijn er ge­tui­ge­nissen van drie mensen:
*De Venezolaanse pries­ter José Manuel de Jesús werd vermoord toen hij iemand aansprak die een pa­ro­chi­aan bedreigde.
*Se­mi­na­rist Nnadi Michael uit Nigeria werd samen met drie andere se­mi­na­risten uit het semina­rie van Kaduna ont­voerd. Hij werd vermoord omdat hij bleef getuigen van Christus.
*In Pakistan werd Sonia Bibi (24) vermoord omdat ze wei­gerde te trouwen en zich tot de Islam te bekeren.
Bid mee!
Kerk in Nood roept iedereen op om op de Avond van de Mar­te­la­ren voor hen te bidden, voor hun nabe­staan­den, hun ver­vol­gers en al die andere mensen die om hun geloof zijn ver­volgd. Om troost, kracht, beke­ring en genade.
Schrijf u in en ontvang de link om mee te bidden op vrijdag 26 maart om 20 uur tijdens de eerste online editie van de Avond van de Martelaren. In gebed staan we samen stil bij de 14 staties van de Kruisweg, afgewisseld met overwegingen, getuigenissen en muziek. U ontvangt een (gratis) gebedspakket voor thuis. Meer informatie via info@kerkinnood.nl

17 maart 2021

Vieringen Goede week en Pasen

Ter informatie liggen achter in de kerken flyers met een overzicht van de vieringen van de Goede week en Pasen.

Voor deze vieringen geldt een maximum van 30 personen. Dus we vragen u vriendelijk om tijdig te reserveren.

Vastenactie
Vastenactie steunt jaarlijks zo’n 60 kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Daarmee worden elk jaar duizenden kinderen en volwassenen gesteund met zaken als onderwijs, gezondheid en voedselzekerheid. Achterin de Kerken staan bussen om uw eventuele gift in te doen en liggen folders, placemats en spaardoosjes voor de kinderen

Eucharistievieringen online: Opname H. Mis
Iedere zondag wordt de Eucharistieviering in Loon op Zand opgenomen en is te bekijken via facebook, de parochiewebsite en YouTube.
De Gezinsviering die t.g.v. Palmzondag zou plaatsvinden wordt opgenomen en kan men alleen via facebook en de parochiewebsite te bekijken

Weg werkzaamheden de komende periode aan de Hoofdstraat

De komende weken wordt de Hoofdstraat in Kaatsheuvel opnieuw ingericht. De kerk blijft bereikbaar, daarvoor worden voorzieningen getroffen. Auto’s kunt u parkeren aan de Poolse straat of achter de Hoofdpoort.

AVG-nieuws: internetcriminelen geven zich opnieuw uit voor pastorale beroepskrachten

In­ter­netcriminelen geven zich in e-mails uit voor pas­to­rale beroeps­krachten in een poging om de ontvanger aan te sporen geld over te maken. Na eerdere incidenten in de bis­dom­men Breda en Den Bosch is er recent opnieuw een dergelijk incident gemeld. Het is goed om in de parochie aandacht te vragen voor dergelijke incidenten, zodat zowel medewerkers, vrijwilligers als parochianen alert blijven.

Wat gebeurt er?
Criminelen maken gebruik van bij­voor­beeld Gmail om een nieuw e-mail­a­dres aan te maken dat er geloof­waar­dig uitziet. Vanuit dit e-mail­a­dres versturen ze een bericht waarin ze bij­voor­beeld zeggen de pastoor te zijn. Het nep e-mailadres wijkt vaak maar heel weinig af van het echte e-mailadres van de pastoor

Belangrijk is te weten dat dat u nooit via een e-mail van de pastoor om geld gevraagd een mail met die boodschap is altijd nep..

10 maart 2021

Stille Omgang 2021 in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart alleen online

De organisatie (Het Gezelschap) van de Stille Omgang heeft besloten dat van­wege de hui­dige strenge beperkende maat­regelen in verband met de coronapandemie de Stille Omgang op 21 maart 2021 niet op de gebruike­lijke manier door zal gaan. In plaats daarvan wordt een online omgang voor­zien met Eucha­ris­tie­vie­ring via livestream en een video van de route.

Het Gezel­schap van de Stille Omgang vraagt de Zustergezel­schappen elders in het land om niet in groepen naar Am­ster­dam te reizen. Mochten de regels het op 21 maart toelaten, dan kunnen deelnemers op eigen ini­tia­tief de route lopen, maar zon­der super­vi­sie en organi­sa­tie door Het Gezelschap. Er zijn dan dus geen toilet­wa­gens, geen lei­ders langs de route en er is geen open­stel­ling van de Lutherse Kerk.

Het Gezel­schap van de Stille Omgang organiseert een speciale mis in Am­ster­dam die online te volgen is. Nadere berichtgeving en de link naar het betreffende Youtube-kanaal volgen via www.stille-omgang.nl. Er wordt ook een video gemaakt van de route van de Stille Omgang, die na de mis wordt uitgezon­den op het­zelfde kanaal.

‘Bedroefd maar in Christus verbon­den’

De organisatie laat weten ‘ongelooflijk bedroefd’ te zijn omdat dit jaar opnieuw gebroken worden met de eeuwen­lange traditie van pelgrimage voor de Stille Omgang naar Am­ster­dam. Wel willen ze in de nacht van de Stille Omgang met in­di­vi­duen of paren de route in gebed gaan lopen om zo toch de traditie in ere te houden. Ook hoopt men door de digitale ont­moe­ting toch een saam­ho­rig­heid en ver­bon­den­heid te kunnen creëren die gevoeld zal wor­den. ‘We ont­moe­ten elkaar in gebed en in de weten­schap dat we via de eucha­ris­tie met elkaar door Christus verbon­den zijn.’

Meer in­for­ma­tie: www.stille-omgang.nl


PaasChallenge in de parochies voor het hele gezin: “Wees niet bang!”

Een online spel voor gezinnen in de parochie.

In dit Paasspel ontdek je dat Jezus de angst niet weghaalt, Hij geeft je iets nieuws, iets extra’s. Jezus haalt je niet weg uit het gevaar, maar Hij geeft liefde, hoop, rust, vertrouwen, geloof en moed om de situatie aan te kunnen. Je speelt dit spel – georganiseerd door de plaatselijke parochie – vanuit huis met minimaal 2 personen. De begeleider stuurt , via WhatsApp, aan de deelnemers verschillende challenges: puzzels, creatieve- en doe-opdrachten waarmee je punten kunt verdienen als je ze binnen de tijd oplost of uitvoert.

Doelgroep: gezinnen, communicanten, vormelingen, misdienaars, tienergroep of andere groepen uit uw parochie.Groepsgrootte: onbeperkt
Nodig: begeleider met WhatsApp; per deelnemend gezin of per deelnemer een mobiele telefoon met WhatsApp; digitaal materiaal bestaande uit een scorebord, opdrachten, speluitleg (zelf uit te printen). Duur: 60 tot 90 minuten

De parochies ontvangen uiterlijk maandag 15 maart via de mail het script van de PaasChallenge. Met daarbij een heel heldere uitleg over hoe te spelen. De PaasChallenge is speelbaar vanaf vrijdag 19 maart 2021 tot en met Palmzondag 28 maart 2021. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Familiepastoraat van het bisdom van                ’s-Hertogenbosch.

 

Coronamaatregelen Wereldkerk blijven van kracht voor vieringen van de Goede Week

De sinds 25 maart 2020 geldende coronamaatregelen voor de Wereldkerk, blijven ook voor de Goede Week en Pasen van 2021 van kracht.

Om teleurstelling te voorkomen vragen we u vriendelijk om voor de vieringen van de Goede week en Pasen tijdig te reserveren.

Kleding sorteergroep

Het waren geen makkelijke tijden voor ieder van ons.

Ook niet van de sorteergroep. Dan weer wel sorteren dan weer niet.

Maar we hebben de moed niet laten zakken en hebben ver van elkaar toch nog twee vrachten kunnen verzorgen en die zijn alweer richting Dorcas om aan hen die het hard nodig hebben te voorzien van kleding.

En zoals de chauffeur vertelde is de nood onder de allerarmste heel hoog.

We waren dan ook heel blij dat er ondanks corona toch veel schone en mooie kleding werd aangeboden.

Wij als groep danken jullie daar heel hartelijk voor.

Maar ook dankt De stichting Dorcas ons iedere keer weer voor al die mooie en schone kleding die we dankzij jullie kunnen sorteren en afleveren.

Tevens wil ik voor mijzelf Nelly Klijn de Jong; even vermelden dat ik stop met het inzamelen van doppen. Nu ik verhuisd ben heb ik een veel kleinere bergruimte.

Wel ben ik nog heel blij met postzegels en alle aanverwanten punten, die ergens in een laatje of busje toch geen dienst doen, Stichting Dorcas is er blij mee

Namens hen mag ik vermelden dat de opbrengst van dit alles 5.400 euro heeft opgebracht het afgelopen jaar.

Zullen we eens proberen er volgend jaar wat meer van te maken? Ik ga er voor u ook!

De postzegels en dergelijke mag u brengen bij mij aan huis of in de brievenbus doen.

Bij voorbaat alvast bedankt!

Rest ons nog u allen goeds toe te wensen en breng ons nog veel kleding in 2021!

Nelly Klijn namens M.O.V en kleding sorteergroep

3 maart 2021

Wegwerkzaamheden Hoofdstraat Kaatsheuvel

De komende tijd wordt de Hoofdstraat opnieuw ingericht. Voor het rijdend verkeer is de straat dan moeilijk bereikbaar. Voor voetgangers worden voorzieningen getroffen. Parkeren kan op het parkeerterrein aan de Poolse straat of achter het winkelcentrum de Hoofdpoort.

We tellen af tot Pasen

Pasen valt dit jaar op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met het coronavirus, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website vierpasen.nl.

Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen.
Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe.
De Rooms-Katholieke Kerk nodigt u van harte uit om de Veertigdagentijd bewust te beleven in de voorbereiding op Pasen, ook al is in 2021 nog steeds alles anders door Covid-19. Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u gedurende deze periode bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Zijn alle plekken al gereserveerd, vier dan thuis mee, via de livestream van uw parochie, of via de televisie bij KRO-NCRV op NPO2. U vindt op deze website handige links en downloads die u helpen om de Veertigdagentijd te beleven en om de Paastijd ook thuis (mee) te kunnen vieren. Vier Pasen!

Boodschap over geloof, hoop en liefde in de veertig dagen tijd

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd schrijft paus Franciscus over geloof, hoop en liefde in deze periode van vasten, gebed en aalmoezen. De paus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde voor en de uitdrukking van onze bekering.

Hij heeft concrete tips voor de Veertigdagentijd en roept op om in de Veertigdagentijd er meer op letten “woorden van troost, sterkte en bemoediging te spreken in plaats van woorden die vernederen, bedroefd maken, irriteren of verachten.” Hij zegt dat het om hoop te geven soms als voldoende is vriendelijk te zijn, “om alles opzij te zetten en aandacht te geven, om een glimlach te schenken, om een woord te zeggen dat bemoedigt, om te midden van zoveel onverschilligheid te luisteren.”

De paus schrijft stap voor stap over geloof, hoop en liefde. “Het geloof roept ons op de Waarheid te ontvangen en er voor God en al onze broeders en zusters getuigen van te worden”, aldus de paus. Hoop maakt het mogelijk onze levenstocht voort te zetten, aldus de paus. “Hopen, met Hem en dankzij Hem, betekent geloven dat de geschiedenis niet eindigt met onze fouten, ons geweld, onze onrechtvaardigheid en de zonde die de Liefde kruisigt. Het betekent vergeving van de Vader ontvangen uit zijn open Hart.” De liefde is de hoogste uitdrukking van ons geloof en onze hoop. Paus Franciscus: “De liefde verheugt zich, wanneer zij de ander ziet groeien. Daarom lijdt zij, wanneer de ander in nood is: alleen, ziek, dakloos, veracht, behoeftig.

Lees de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd op rkkerk.nl

Openstelling kerk in Loon op Zand als Stemlocatie voor 17 maart en voor vaccinaties COVID 19

De Gemeente Loon op Zand heeft pastoor Luijckx benaderd omdat zij op zoek was naar diverse extra locaties i.v.m. de aankomende Tweede Kamerverkiezingen woensdag 17 maart. Omdat buiten de zorgcentra spreiding noodzakelijk is en een ruime locatie wordt gezocht, is ons gevraagd of de Kerk in deze tijd van nood een extra stemlocatie kan zijn.

Uiteraard ongebruikelijk, maar gezien de omstandigheden mogelijk.

De bisschop heeft hierin toegestemd en aangegeven dat in deze situatie het H. Sacrament in het tabernakel dient te worden verplaatst naar een andere (Kapel)ruimte.

Vanuit de huisartsenpost in Loon op Zand is eveneens het verzoek aan de pastoor gericht om de kerk in Loon op Zand open te stellen voor Covid 19 vaccinaties. Dit zal zijn voor 1 of twee dagen, in overleg uiteraard. In beide situaties heeft de bisschop zijn goedkeuring verleend en zullen wij rekening houden met de erediensten in de kerk. Vertrouwend op uw begrip hiervoor houden wij u op de hoogte.

24 februari 2021

Opname Gezinsvieringen

Omdat de communicanten en vormelingen van vorig jaar, zowel als dit jaar nog niet de bijzondere dag van hun Eerste H. Communie en H. Vormsel hebben kunnen vieren a.g.v. Covid 19, zijn de kinderen in kleine groepen afgelopen week bij elkaar geweest in de kerk in Loon op Zand, in Kaatsheuvel (St. Jan) en de Vormelingen in het parochieel Centrum in Kaatsheuvel. Het waren fijne bijeenkomsten waarbij het belangrijkste was dat wij elkaar weer even konden zien, spreken en iets met elkaar konden ondernemen. Een leuke knutselopdracht.
Ook de gezinsvieringen konden geen doorgang vinden, daarom is Zaterdag 20 februari met een kleine groep kinderen en ouders de gezinsviering voor de komende tweede zondag van de Veertigdagentijd in de kerk in Loon op Zand opgenomen. Dit gaan wij ook doen voor de gezinsviering van Palmzondag.
De viering die 20 februari j.l. werd opgenomen is met ingang van zaterdag a.s. te zien via de website en Facebook. Zo hopen wij veel ouders en kinderen te bereiken om te laten zien dat we met elkaar een gelovige parochiegemeenschap vormen ondanks alle beperkingen. Er was een mooie afbeelding gemaakt met alle namen van de kinderen daarop, met in het midden een kruis en ook een afbeelding van de regenboog en een duif, als symbolen van hoop en Gods Geest. Veel dank aan allen die helpen met de voorbereiding.

Veertigdagentijd een tijd om geloof, hoop en liefde te hernieuwen

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te houden, die “zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 8). “In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het “levende water” van de hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in Christus”, zegt de paus.

Hij schrijft in zijn boodschap dat “wij in de Paasnacht onze doopbeloften hernieuwen om dankzij de werking van de Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren te worden. Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven, geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt.”

Vasten, bidden, geven

Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het laten zien van bekering in de Veertigdagentijd. “De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven.”

Geloven, hopen, liefhebben

De paus schrijft dat ieder moment van het leven een tijd is om te geloven, te hopen en lief te hebben. “Dat wij de Veertigdagentijd beleven als een tocht van bekering, gebed en samen delen en zowel gemeenschappen als individuen het geloof in de levende Christus laten herleven. De adem van de Geest bezield ons en de liefde van de barmhartige Vader is onuitputtelijk, aldus de paus.

Stille Omgang 2021 in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 maart alleen online

De organisatie (Het Gezelschap) van de Stille Omgang heeft besloten dat van­wege de hui­dige strenge beperkende maat­regelen in verband met de coronapandemie de Stille Omgang op 21 maart 2021 niet op de gebruike­lijke manier door zal gaan. Er is in een online omgang voor­zien met Eucha­ris­tie­vie­ring via livestream en een video van de route. Daarom wordt gevraagd niet in groepen naar Am­ster­dam te reizen. Mochten de regels het op 21 maart toelaten, dan kunnen deelnemers op eigen ini­tia­tief de route lopen, maar zon­der super­vi­sie en organi­sa­tie door Het Gezelschap. Er zijn dan dus geen bijzondere voorzieningen en geen open­stel­ling van de Lutherse Kerk.

De speciale mis in Am­ster­dam is online te volgen. Nadere berichtgeving via www.stille-omgang.nl. Er wordt ook een video gemaakt van de route van de Stille Omgang, die na de mis wordt uitgezon­den op het­zelfde kanaal.

‘Bedroefd maar in Christus verbon­den’

De organisatie laat weten ‘ongelooflijk bedroefd’ te zijn omdat dit jaar opnieuw gebroken worden met de eeuwen­lange traditie van pelgrimage voor de Stille Omgang naar Am­ster­dam. Wel zullen in­di­vi­duen of paren de route in gebed lopen om de traditie in ere te houden. Dat de digitale ont­moe­ting voelbare saam­ho­rig­heid en ver­bon­den­heid mag creëren. ‘We ont­moe­ten elkaar in gebed en in de weten­schap dat we via de eucha­ris­tie met elkaar door Christus verbon­den zijn.’ Meer in­for­ma­tie: www.stille-omgang.nl

 

17 februari 2021

Gezocht medewerk(st)er Parochieel Centrum, Hoofdstaat Kaatsheuvel

Wij zoeken in onze parochie H. Willibrord een medewerk(st)er die ons op dinsdagen op het secretariaat van het Parochieel Centrum wil komen helpen.

Op dit moment is er iedere werkdag van de week een vrijwilligst)er aanwezig van 9.30 uur tot 11.30 uur voor o. a. het opnemen van de telefoon, het noteren van misintenties en het ontvangen van bezoek. Iedere medewerk(st)er heeft verder nog een aantal specifieke taken.

Wilt u ons helpen op dinsdagen om naast het opnemen van de telefoon, doopboeken bij te werken en de namen van de overledenen op te tekenen in de daarvoor bestemde boeken.

U kunt contact opnemen met pastoor Luijckx via het parochie secretariaat.

Met Vastenactie thuis ‘wandelen door Afrika’ voor een ander

Altijd al eens in de prachtige natuur van Kenia willen wandelen? De mensen in Sierra Leone willen ontmoeten? De zon zien ondergaan in Zambia? Vastenactie gaat het gewoon doen! Op woensdag 17 februari start de virtuele wandeltocht ‘Wandel voor een ander’: de deelnemers lopen van Sierra Leone naar Zambia, dwars door Afrika via onder andere Congo, Kameroen en Burkina Faso.

De wandeltocht is maar liefst 9200 kilometer! Gelukkig loopt u samen met anderen: u kunt thuis ‘gewoon’ uw wandelingen maken – of uw fietstocht of hardloopronde – en u meldt vervolgens op de speciale actiewebsite hoeveel kilometer u hebt afgelegd. Uw kilometers worden toegevoegd aan de reis en zo leggen de deelnemers samen de duizenden kilometers in ruim zes weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates over de landen en plaatsen waar de tocht langskomt en over de ervaringen van mede-wandelaars.

Aanmelden en kosten

Vastenactie steunt jaarlijks zo’n 60 kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Daarmee worden elk jaar duizenden kinderen en volwassenen gesteund met zaken als onderwijs, gezondheid en voedselzekerheid. Met de virtuele wandelreis door Afrika wil Vastenactie ook fondsen werven voor haar projecten. De minimale deelnamekosten aan de wandeltocht zijn daarom € 25,-. U kunt uzelf natuurlijk ook laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen.

Meer informatie over hoe het wandelen voor een ander precies in zijn werk gaat vindt u op de website van Vastenactie. Daar kunnen deelnemers zich ook aanmelden: www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander.

De digitale 40-dagenretraite 2021 van de jezuïeten

Het licht van uw gelaat is de titel van de online 40-dagenretraite in 2021. De retraite gaat op Aswoensdag 17 februari van start en eindigt op Paaszondag. Het is alweer de veertiende digitale retraite van de jezuïeten. De teksten zijn geschreven door jezuïet Bert Daelemans.

Deelnemers krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40-dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven.

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org.

“Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo’n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.”

Aantal deelnemers
Voor deze veertiende digitale retraite van de jezuïeten rekenen we op 20.000 retraitanten uit Nederland en Vlaanderen.

Hoe? 
Deelnemers schrijven zich in door hun e-mailadres op te geven via 40dagenretraite.org. Ze ontvangen gedurende de 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail.

Zoom-meditaties
Iedere zaterdag zal er een geleide meditatie plaatsvinden via Zoom. Daarin worden de deelnemers uitgenodigd om in gebed terug te blikken op de gebedstijd, alleen en tegelijk verbonden met de andere deelnemers. Deze geleide meditaties verschijnen ook op YouTube. Zo kunnen we in tijden van corona toch met elkaar verbonden zijn.

Inspiratie
De retraite is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek op ignatiaansbidden.org/gastenboek kunnen deelnemers hun gebedservaringen delen. 

Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

10 februari 2021

Aswoensdag

Op woensdag 17 februari is het Aswoensdag. De start van de Veertigdagentijd. Er zullen op die dag twee vieringen zijn in de parochie. Om 17:30 in Loon op Zand en om 19:00 in de St. Jan in Kaatsheuvel. Ook voor de Aswoensdagvieringen moet u van tevoren reserveren vanwege het maximale aantal van 30 bezoekers; dit kan via het secretariaat voor Loon op Zand en via het parochieel centrum voor Kaatsheuvel. Ook zal het opbrengen van de as dit jaar anders verlopen vanwege de corona-maatregelen. De formule “Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren” zal slechts eenmaal, collectief worden uitgesproken in plaats van bij elke gelovige individueel en de as wordt niet op het voorhoofd aangebracht in de vorm van een kruisje maar wordt in een kleine hoeveelheid zonder contact over de kruin gestrooid. Verder zal de liturgie hetzelfde zijn als andere jaren.

Bijeenkomt voor ouders, communicanten en vormelingen 

Opnieuw moeten we nog een tijdje leven met de beperkingen a.g.v. alle maatregelen rond COVID 19. Dat is heel vervelend. Wij vinden het ook jammer voor de kinderen dat belangrijke en ook leuke dingen niet kunnen doorgaan en wij elkaar niet kunnen ontmoeten, ook niet op school, bij de communievoorbereidingen en in de kerk. Omdat de lessen komen te vervallen krijgen de kinderen digitaal de voorbereidingsles met een PowerPoint: Het geschenk van vriendschap en vergeving, om thuis naar te kijken en de les af te maken.

Ook hebben wij het plan gemaakt om toch op een veilige manier bij elkaar te komen en zowel voor de communicanten groep 1 en groep 2 een bijeenkomst te organiseren. 

Dat doen we voor de communicanten in de kerk. Daar kunnen we veilig uit elkaar zitten, elkaar zien en iets leuks gaan doen voor de communie. Ook gaan we een gezinsviering voor jullie uitzenden via de website en Facebook. Verdere informatie volgt.

In het kort voor communie groep 1 2019- 2021

Communie bijeenkomst

Donderdag 18 februari hoofdingang kerk loon op Zand Van 15.45 – 16.30 uur voor groep 1

Vrijdag 19 februari hoofdingang kerk st. Jan Kaatsheuvel Van 15.00 – 15.45 uur voor groep1

Communie bijeenkomst Donderdag 18 februari hoofdingang kerk loon op Zand Van 16.30 – 17.15 uur voor groep 2

Vrijdag 19 februari hoofdingang kerk st. Jan Kaatsheuvel Van 15.45- 16.30 uur voor groep 2

Gezinsviering

Zaterdag 27  en zondag 28 februari Wordt alleen digitaal via website parochie en facebook uitgezonden. Verdere informatie volgt.

Vormselbijeenkomst is op vrijdag 19 februari op het parochieel centrum in Kaatsheuvel van 18.30 u tot 19.30 u. 

Begraafplaats Kloosterstraat Loon op Zand

In verband met einde looptijd van grafrechten zijn we op zoek naar rechthebbenden of nabestaanden van onderstaande graven;

Graf III, D,14 Mevr. W.M. van der Steen, geboren 16-11-1914 te Kaatsheuvel, overleden 18-04-2011 te Rotterdam

Graf VII, B,16 Dhr. H.A.M. van der Horst, geboren 30-09-1922 te Kaatsheuvel, overleden 13-06-1993 te Frankrijk/

Mevr. L. Hoogland, geboren 19-09-1924 te Rotterdam, overleden 24-08-2001 te Tilburg

Mocht u hierover informatie hebben wilt u zich in verbinding stellen met het secretariaat bereikbaar op werkdagen van 08.45 u tot 12.15 uur op tel. nr. 0416 – 36 12 15.

3 februari 2021

Gebed in Coronatijd
Een gebed in moeilijke tijden kan ons helpen om hoopvol te blijven.

Als steun voor alle parochianen, voor hen die vanuit de werkgroepen en de koren in onze parochie een stuk van hun sociale leven kwijt zijn, ziek zijn of alleen, leven met gemis. Om behoud en zegen en om uithoudingsvermogen.

Pastoor Luijckx

Gebed

Met de zorgen van ons leven, met de zorgen waar we ons geen raad mee weten, met onrust die leeft in ons binnenste, met onze zoektocht naar veiligheid voor hen die wij liefhebben, met het besef van kwetsbaarheid dat wij het leven niet in eigen handen hebben.
Wij bidden U, Vader in de Hemel, voor onze dorpen en voor alle mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, voor allen die ziek zijn geworden. Wilt U nabij zijn met uw zorg, liefde, bescherming en genezing.
Geef dat er handen zijn om te zorgen. Dat er aandacht is voor wie dat nodig hebben. Wij bidden U voor de mensen die werken in de zorg, voor artsen, verpleegkundigen, verzorgenden. Geef hun moed, kracht, zegen, volharding om het werk te doen dat voor hen ligt. Wij bidden U voor onze overheid, voor wijze beslissingen om ons land te besturen met daadkracht en zegen.
Wij bidden U, nu wij straks in de tijd voor Pasen uitkijken naar de opstanding: geef ons een open harten om om te zien naar mensen in nood, geef ons open ogen om het onrecht om ons heen te zien in deze wereld, geef ons vertrouwen dat U alles in uw hand heeft. Dat er handen zijn om te zorgen.
Wij bidden U dat we in de stilte en rust die we gekregen hebben mogen ontdekken wie wij zijn en ontdekken waar het in het leven op aan komt.
Goede God, ontferm U over ons, in en door deze crisis heen. Dat wij mogen vertrouwen op U die ons zorgt en nabij is. Dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus. Amen.

(Mark Schippers)

 Actie Kerkbalans

Samen van betekenis voor parochie Heilige Willibrord

Sinds maart is ons land in de ban van het coronavirus. De gevolgen zijn groot.

Niet alleen medisch maar ook sociaal en economisch.

Vanzelfsprekend heeft ook onze parochie te maken met de gevolgen van het virus. 

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar.

Ondanks alle beperkingen willen wij alle verbindende activiteiten in onze parochie en het behoud van onze mooie monumentale panden

ook in 2021 voortzetten en doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Onze parochie vervult anno 2021 een waardevolle plek in de lokale samenleving.

Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook volgend jaar voortzetten.

Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.

Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Achter in de kerken staat een bus waarin u eventueel uw gift

kunt doneren.

Zondag 24 januari kreeg van paus Franciscus de titel: Zondag van het Woord van God

Paus Franciscus heeft in 2019 een zondag van het Woord van God ingesteld. Die zondag is de derde zondag door het jaar. Dit jaar valt die zondag op 24 januari 2021, maar de paus onderstreept dat de aandacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zondag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel mogelijk de Bijbel ter hand te nemen. Om dit te stimuleren komt de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) met een brochure.

Deze brochure bevat teksten van de pauselijke Raad voor de Bevordering van de Nieuwe Evangelisatie, van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten en van de Katholieke Bijbelstichting. Ze kunnen helpen om in het gezin, thuis of in een kleine groep de Schrift te lezen, zich erop te bezinnen en er mee te bidden en te leven.

Door het woord gegrepen

Mgr. Liesen, referent voor Bijbel namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie schrijft in zijn inleiding bij de brochure: ‘Wie Jezus Christus wil leren kennen, moet de (gehele) Schrift lezen; dat houdt de heilige Hieronymus ons voor in zijn commentaar op de profeet Jesaja. Om de Schrift beter te begrijpen en om door het Woord gegrepen te worden is het goed –en zelfs nodig– je er dagelijks in te verdiepen.

Voorbereiding op het lezen van de Schrift

Mgr. Liesen beveelt diegenen die in de eucharistie of andere viering uit de Schrift lezen aan zich daar op voor te bereiden door zich in de Schrift te verdiepen. Door samen bijvoorbeeld ook de inleiding op het lectionarium te lezen en te bestuderen, ontstaat er meer inzicht in het dienstwerk van de lector en lectrice in de liturgie.

En hij zegt: ‘minstens op de Zondag van het Woord van God kan het Evangeliarium op een feestelijke manier worden binnengedragen door de diaken (en bij diens afwezigheid: de celebrant). Degene die de homilie verzorgt, kan op een bijzondere wijze stilstaan bij de rol van de Schrift in de liturgie, en vooral bij de rol ervan in het leven van elke christengelovige.’

De brochure is te downloaden op de site van www.RKkerk.nl

www.Katholiekleven.nl

Naast de video’s van katholiekleven.nl wordt gewerkt aan livestreams. Er wordt gestreamd bij bijzondere gelegenheden in de Nederlandse kerkprovincie. Als er een uitzending is, kun je de livestream van katholiekleven.nl bekijken.

Voor de uitzending van de zondagse viering van de eucharistie verwijzen we je naar KRO-NCRV. Elke zondag wordt de mediaviering uitgezonden om 10.00 uur op NPO. Voorafgaand aan deze mediaviering wordt vanaf 9.45 uur het Geloofsgesprek uitgezonden op NPO2.

Radio Maria heeft een uitgebreide radio-programmering van de doordeweekse mis. Deze wordt uitgezonden via DAB+.

27 januari 2021

Uw aandacht wordt deze week gevraagd voor de Actie Kerkbalans

Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland en sinds 2018 de Evangelische Broedergemeente.
Deze kerkgenootschappen doen via Actie Kerkbalans jaarlijks een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage en vragen hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Zo ook in de parochie H. Willibrord.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie etc., maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. De actieperiode van Kerkbalans 2021 is van 16 t/m 30 januari. Geef je om je kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Geef

Ben je lid van een kerk? Dan ontvang je in januari een brief. Er liggen ook exemplaren achter in de kerken. Daarin lees je meer. Geen brief ontvangen? Neem dan contact op met je parochie of gemeente of maak jouw bijdrage over op het betreffende bankrekeningnummer.

Vacatures Parochiebestuur
O
p dit moment zijn er vacatures in ons parochiebestuur.
Wij hebben plaats voor de functie van bestuurslid en secretaris. De afwisselende werkzaamheden in het bestuur worden steeds met veel inzet en enthousiasme verricht. Als parochiebestuur zullen wij er op toezien dat deze vacatures op termijn opnieuw kunnen worden vervuld. Wilt u ons helpen met uw talent en inzet om onze mooie parochie goed te blijven besturen? Heeft deze oproep uw interesse gewekt, neem dan gerust contact met mij op. Pastoor Luijckx

Onderscheiding

Op donderdag 21 januari j.l. heeft Corry Oerlemans uit De Moer een
St. Gregoriusonderscheiding met oorkonde en medaille ontvangen uit handen van pastoor Luijckx die in kleine afvaardiging op die avond Corry heeft verrast. I.v.m. Corona heeft de uitreiking op passende wijze plaatsgevonden. 22 november is de feestdag van de H. Caecilia, patrones van de Kerkmusici en de koren. Door alle Coronabeperkingen mag het koor nog steeds niet in de kerk zingen. Ook het repeteren is nog steeds uitgesteld. Dat vinden de koorleden erg jammer. Corry zingt al 25 jaar de altpartij en is al vele jaren bestuurslid en secretaris van het koor. Corry kreeg een bloemetje namens alle koorleden van St. Caecilia en de parochie H. Willibrord.20 januari 2021

Vacatures Parochiebestuur

Op dit moment zijn er vacatures in ons parochiebestuur.
Wij hebben plaats voor de functie van bestuurslid en secretaris. De afwisselende werkzaamheden in het bestuur worden steeds met veel inzet en enthousiasme verricht.
Als parochiebestuur zullen wij er op toezien dat deze vacatures op termijn opnieuw kunnen worden vervuld. Wilt u ons helpen met uw talent en inzet om onze mooie parochie goed te blijven besturen? Heeft deze oproep uw interesse gewekt, neem dan gerust contact met mij op. Pastoor Luijckx

Annuleren gezinsvieringen 23 en 24 januari

Beste ouders en communicanten en vormelingen. Jammer genoeg kunnen de gezinsvieringen I.v.m. de Lock down  zaterdag 23 en zondag 24 januari geen doorgang vinden. We hopen dat het covid 19 virus snel onder controle is.
We houden u op de hoogte hoe we verder gaan met de voorbereidingen voor de eerste communie en de vormselvoorbereidingen. Met vriendelijke groet,

Annie van Kuijk
Catechist parochie H. Willibrord

JongKatholiek lanceert vier nieuwe online catecheseseries!

In 2020 organiseerde JongKatholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, met succes diverse online catecheseseries die allemaal snel waren volgeboekt, sommige hadden zelfs wachtlijsten.  Na dit introductiesucces heeft JongKatholiek besloten dit eerste kwartaal van 2021 vier nieuwe catechesesessies te lanceren.

JongKatholiek heeft vier onderwerpen, te beginnen met “De harmonie tussen geloof en rede”, over Godsbewijzen van Augustinus en Anselmus. Tweede onderwerp is “(over)leven als Christen”. Jongeren gaan hier in op onderwerpen als lijden, naastenliefde en zo meer aan de hand van Augustinus boek Belijdenissen.

Derde onderwerp is “Liefde en seksualiteit”.  Aan de hand van de Theologie van Paus Johannes Paulus II gaan jongeren in gesprek over liefde, relaties en seksualiteit.  Met het vierde onderwerp maken deelnemers in twaalf avonden kennis met het denken van Thomas van Aquino. Elk onderwerp is verdeeld over diverse online avondsessies die gratis zijn.
Zie de website van JongKatholiek.

19 maart 2021 start paus Franciscus het ‘Jaar van het Gezin’
“Amoris Laetitia Gezin”.

Op deze datum, de vijfde verjaardag van de Apostolische Exhortatie Amoris laetitia, luidt paus Franciscus het Jaar van het Gezin in. Het wordt op 26 juni 2022 afgesloten op de tiende Wereldfamiliedagen in Rome.

Dit jaar worden er spirituele, pastorale en culturele initiatieven ontplooid om gezinnen te begeleiden bij hedendaagse uitdagingen. Deze initiatieven zijn bedoeld om parochies, bisdommen, universiteiten en kerkelijke instellingen te ondersteunen bij de viering van het Jaar “Amoris Laetitia Gezin”.

Er komen ook middelen beschikbaar voor “gezinsspiritualiteit, vorming en pastorale activiteiten ter voorbereiding op het huwelijk, liefdevolle opvoeding voor jongeren en over de heiligheid van echtparen en gezinnen die de genade van het sacrament in hun dagelijks leven beleven”. Tevens worden er internationale academische symposia georganiseerd aangaande zeer actuele kwesties die gezinnen in de hele wereld aangaan.

Doelstellingen

Een eerste doel
Toelichtingen geven en concrete suggesties voor bisdommen en parochies.
De inhoud van het schrijven van de Paus breder verspreiden om mensen “het Evangelie van het gezin te laten ervaren als een vreugde die hart en leven vervult
Een tweede doel is de kostbare waarde van het sacrament van het huwelijk uit te dragen.
Andere doelstellingen zijn “gezinnen actieve getuigen van familieapostolaat te laten worden. Jongeren bewust maken van de vorming in de waarheid van de liefde en hun zelfgave.

Ten slotte is er een uitnodiging om de visie en actie van de pastorale zorg voor het gezin en families tijdens het Jaar te verbreden, zodat deze alle gezinsleden kan omvatten, inclusief echtparen, kinderen en jongeren, ouderen en degenen die zich in moeilijke gezinssituaties bevinden.

13 januari 2021

 Vooraf reserveren

Nog steeds is het aantal bezoekers voor een kerkdienst vastgesteld op 30 personen.

Daarom is het nodig dat u zich vooraf aanmeld. Doe dit vooral tijdig dit om teleurstelling te voorkomen. Omdat we zoveel mogelijk diverse mensen de kans willen geven om de kerkdienst te bezoeken, geldt ook voor families die een misintentie hebben opgegeven een beperking van 2 personen per familie en daarbij hopen we op uw begrip.

Mocht het u niet lukken om te reserveren omdat het aantal van 30 personen bereikt is, behoort de volgende tip misschien tot uw mogelijkheden; Elke zondag om 09.30 uur wordt vanuit Loon op Zand de kerkdienst via de parochiewebsite en facebook uitgezonden.

Dr. Antoine Bodar nieuwe rector van Friezenkerk in Rome

Op Kerstmis is in de Friezenkerk bekend gemaakt dat dr. Antoine Bodar de nieuwe rector is van de Friezenkerk in Rome. Het vicariaat Rome benoemde de nieuwe rector op voordracht van de Nederlandse bisschoppenconferentie. Hij is de opvolger van mgr. A. Hurkmans die inmiddels naar Nederland is teruggekeerd.

In een brief aan alle betrokkenen bij de kerk der Friezen schreef mgr. Van den Hende, die namens de bisschoppen referent is voor de Friezenkerk, dat met de benoeming van dr. A. Bodar de Friezenkerk een nieuwe rector heeft die reeds lange tijd in de stad Rome woonachtig is en die voor velen een vertrouwd gezicht is. Van den Hende: “Graag vraag ik u om de nieuwe rector in uw hart te sluiten.”

Als rector zal dr. Antoine Bodar leiding geven aan het kerkelijk en liturgisch leven in en rond de Friezenkerk, terzijde gestaan door een pastorale raad en een raad voor economische aangelegenheden.

De Friezenkerk, de kerk van de H.H. Michael en Magnus, is de plaats waar iedere zondag de eucharistie wordt gevierd in de Nederlandse taal voor hen die in Rome wonen en ook voor pelgrims en bezoekers uit Nederland en Vlaanderen.

Van den Hende: “Sinds 1989 is het een bijzonder geschenk dat wij als gelovigen uit de lage landen, op bedevaart of voor langere tijd in Rome woonachtig, iedere zondag en bij andere bijzondere gelegenheden de heilige eucharistie kunnen vieren vlakbij de basiliek van Sint Pieter met het graf van de heilige apostel Petrus.”

Mgr. Van den Hende maakte van de gelegenheid gebruik om mgr. Hurkmans en alle betrokkenen te danken die in de loop der jaren bij de Friezenkerk betrokken zijn en bijdragen -voor en achter de schermen- aan de voortgang van het kerkelijk leven in en rond de kerk van de Friezen in Rome.

De bisschoppen zijn dankbaar dat dr. Antoine Bodar de benoeming tot rector heeft willen aanvaarden en bidden hem Gods zegen toe bij de vervulling van zijn taak.

Vacatures Parochiebestuur

Op dit moment zijn er vacatures in ons parochiebestuur.

De heer Jan Roestenberg heeft met veel inzet twee bestuurstermijnen van elk 4 jaar deel uitgemaakt van het parochiebestuur en zijn tijd, talenten en goede krachten gegeven voor onze parochiegemeenschap. Heel bijzonder in jaren vanaf de totstandkoming van de Parochie H. Willibrord, heeft de heer Roestenberg zich veel moeite getroost.

Hij heeft als bestuurslid in al die jaren door omstandigheden ook de portefeuille Secretariaat behartigd en trad op als vice voorzitter. Voor alle inzet past veel dank.

In feite is er nu zowel een functie van bestuurslid als van secretaris vacant.

Wij zullen als parochiebestuur er op toezien dat deze vacatures op termijn opnieuw kunnen worden vervuld. Wilt u ons helpen met uw talent en inzet om onze mooie parochie goed te blijven besturen? Heeft deze oproep uw interesse gewekt, neem dan gerust contact met mij op.

Hartelijke groet,

Pastoor Luijckx

6 januari 2021

Na zijn geboorte krijgt Jezus bijzondere kraamvisite

Met Driekoningen wordt duidelijk dat de kleine Jezus een bijzondere opdracht in zijn leven heeft. Want niet iedereen krijgt zomaar kraamvisite van koningen uit verre landen!

Drie koningen, drie cadeaus

Die koningen, de bijbel noemt hen ‘wijzen’, kwamen uit het oosten naar Betlehem door een grote, heldere ster te volgen. Kunstenaars beelden het verhaal van Driekoningen graag uit. Ze stoppen er vaak allerlei verborgen betekenissen in. De drie koningen verwijzen bijvoorbeeld naar alle leeftijden van een mens. Melchior is oud en heeft een grijze baard. Caspar is van middelbare leeftijd en Balthasar, de zwarte koning, is nog jong. De koningen staan ook voor alle werelddelen die vroeger bekend waren: Europa, Azië en Afrika.

Hun drie cadeaus zijn bijzonder. Jezus krijgt goud, wierook en mirre. Goud is voor een koning, wierook is voor een god en mirre is voor een dode. Dat betekent: Jezus is een koning, hij is goddelijk én menselijk.

Langs de deuren

Driekoningen is een belangrijk feest voor de christelijke kerk, maar ook voor kinderen. In sommige delen van Nederland en België gaan ze verkleed als de drie koningen langs de huizen met een ster op een stok. De kinderen bellen aan en zingen een liedje voor snoep of een beetje geld. Vroeger heette dat ‘Driekoningen zingen’ en deden grote mensen er ook aan mee.

Je kunt ook een driekoningenkoek bakken en samen opeten. In deze koek zit een boon verstopt. Wie de boon in zijn mond of op zijn bord vindt, is voor die dag de koning. Dan mag je bijvoorbeeld beslissen wat er gegeten wordt.

Paus Franciscus in boodschap Wereldvrededag:

‘We zitten in hetzelfde schuitje en dit is het kompas’

Om na het hectische jaar 2020 het schip van de mensheid in rustiger vaarwater te krijgen stelt paus Franciscus de katholieke sociale leer voor als “kompas” en menselijke waardigheid als “roer”. Dat schrijft de paus in zijn boodschap voor de 54e Wereldvrededag op 1 januari 2021. De tekst werd half december door het Vaticaan gepubliceerd.

In zijn boodschap roept paus Franciscus de internationale gemeenschap en ieder individu op om een “cultuur van zorg” te bevorderen. Dit is ook het thema van de boodschap. Hij reikt de beginselen van de sociale leer van de Kerk aan als “kompas” op weg naar vrede. De boodschap is gericht tot staatshoofden en regeringsleiders, leiders van internationale organisaties en godsdiensten en aan alle “mannen en vrouwen van goede wil”.

Paus Franciscus wijst erop hoezeer de coronapandemie de toch al bestaande en vaak onderling verbonden crises van het klimaat, honger, economie en migratie heeft versterkt. Tot groot verdriet en lijden voor velen. Hij doet daarom een extra dringend beroep om vaccins voor iedereen toegankelijk te maken en zorg mogelijk te maken voor de armen en meest kwetsbaren.

Echte zorg voor ons eigen leven en onze relatie met de natuur zijn onlosmakelijk verbonden met broederschap, rechtvaardigheid en eerlijkheid tegenover anderen, benadrukt de paus. Hij schrijft over de liefde van God de Vader voor de mensheid en hoe de vroege christenen Jezus volgden door te delen wat ze hadden en te zorgen voor de behoeftigen, waardoor hun gemeenschap een gastvrij thuis werd. Nog steeds heeft de Kerk talloze “instellingen voor de verlichting van elke menselijke nood: van zieken- en opvanghuizen tot hospices voor reizigers.”

“De sociale leer dringt aan op concrete solidariteit met anderen.”

De coronacrisis heeft aangetoond dat ieder van ons, fragiel en uit het lood geslagen, in hetzelfde schuitje zit, aldus de paus. Daarop voortbordurend noemt hij de menselijke waardigheid “het roer” en de sociale leer van de Kerk “het kompas”. De paus gaat in op belangrijke principes uit de sociale leer: “inzet voor het bevorderen van de waardigheid van elke menselijke persoon, solidariteit met de armen en kwetsbaren, het nastreven van het algemeen belang en de zorg voor de bescherming van de schepping.” En hij zegt dat we samen moeten roeien, omdat “niemand de redding alleen kan bereiken”. De sociale leer dringt aan op concrete solidariteit met anderen, omdat we allemaal verantwoordelijk zijn voor iedereen.

De paus schrijft ook over oorlog. We moeten stoppen die als “iets normaals” te zien. Geld dat wordt uitgegeven aan wapens kan beter uitgegeven worden aan veiligheid, vrede, ontwikkeling, armoedebestrijding en gezondheidszorg.

Hij maant aan het slot van zijn boodschap nooit toe geven aan de verleiding om anderen te negeren en de andere kant op te kijken. In plaats daarvan moeten we er dagelijks heel concreet en praktisch naar streven “een gemeenschap te vormen die bestaat uit broeders en zusters die elkaar accepteren en voor elkaar zorgen.”

23 december 2020

Kerstvieringen:

De corona maatregelen zorgen ervoor dat de kerken zich moeten houden aan de limiet van 30 personen per viering. Hierdoor zullen velen niet de mogelijkheid hebben om een kerkdienst te bezoeken. Gelukkig zijn er wel digitale vieringen thuis te volgen. Deze kunt u vinden via de parochiewebsite; www.parochiewillibrord.nl onder de knop Mis.

Kerststallen in de kerken.

In alle kerken van onze parochie kunt u met mondkapje op vooraf aan de viering of na afloop de kerststal bezoeken. Probeert u zich wel aan de afstand van anderhalve meter te houden.

In kerk St. Jan te Kaatsheuvel kon door de corona maatregelen de kerststal niet op het hoofdaltaar opgebouwd worden. De werkgroep heeft daar een goed alternatief voor gevonden. De stal heeft in kleinere vorm een plaats gekregen in de St. Jozefkapel van de kerk en ziet er erg mooi uit.

Omdat mensen de voorbije jaren gewend waren om tijdens de kerstperiode overdag de kerk St. Jan binnen te lopen voor een bezoekje aan de kerststal en dit nu niet kan, staat er voor de glazendeuren een kleinere kerststal opgesteld, zodat bezoekers toch de mogelijkheid hebben om de kerststal te bekijken en een kaarsje op te steken. Ook dit ziet er goed verzorgd uit. Compliment aan de werkgroep is op zijn plaats.

Kerstactie van onze parochie

Stuur jij ook een kerstkaartje?

Vormelingen, communicanten, misdienaars en hun broertjes en zusjes hebben de afgelopen weken meer dag 378 kerstkaarten gemaakt. En we zijn nog niet klaar! Kerstkaarten met mooie tekeningen, lieve woordjes en een speciaal kerstgedichtje.

Binnenkort worden deze bezorgd bij de woon-zorgcentrums, eenzame en zieke mensen in onze parochie.

Jongens en meisjes wij zijn trots op jullie. Jullie zijn geweldige kerstengeltjes.

Ook de mensen van de bezoekgroep hebben gezorgd voor kerstkaarten

De kaarten zijn bestemd voor diegenen die dit jaar niet bezocht konden worden. Een aan hen gerichte kerstkaart voorzien van een persoonlijke tekst van pastoor Luijckx wordt aan huis bezorgd.

Driekoningen

Drie koningen zingen Driekoningen is een vrolijk lichtjesfeest dat vooral in Midden-Brabant nog gevierd wordt. Ieder jaar op 6 januari gaan kinderen en koren in kleine groepjes langs de deuren om driekoningenliedjes te zingen. In ruil daarvoor hopen ze wat snoep of geld te krijgen. Op Driekoningen wordt gevierd dat de drie koningen op Kraamvisite gingen bij Jezus, die net geboren was en met zijn ouders Maria en Jozef in een stal in Bethlehem woonde. De kinderen en koren zijn verkleed als de drie wijzen uit het oosten: Balthasar, Caspar en Melchior. De kinderen halen tegenwoordig steeds vaker geld op voor een goed doel. Ook in Loon op Zand is dit gebruik nog springlevend. De kinderen brengen in de namiddag/ avonduren een bezoek aan de buren, opa’s en oma’s en verdere kennissen. Daarom is ook de kerk st. Jans Onthoofding te Loon op Zand deze avond geopend. Om samen net als de wijzen uit het oosten op kraamvisite te gaan bij baby Jezus Jozef en Maria. Bij de kerststal kunnen jullie je mooie driekoningenlied zingen. En dan is er natuurlijk voor alle kinderen iets lekkers. De deur hoofdingang van de kerk is van 17.30 uur tot 18.30 uur gastvrij open. Houdt u rekening met de corona voorschriften.

16 december 2020

Aanmelden niet vergeten!

Om teleurstelling te voorkomen, willen we u vragen om tijdig aan te melden als u in een van de kerken van onze parochie de kerstdienst wilt bijwonen. Het maximum toelaatbare personen bedraagt 30. De vieringen zijn ook thuis te volgen via de parochiewebsite

Mededeling voor de Pools sprekende kerkbezoekers

Witamy!

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa na mszy może przebywać maksymalnie 30 osób.

Możesz zarezerwować miejsce, wysyłając e-mail (w języku angielskim lub polskim) na adres parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Jeśli po przyjeździe jest mniej niż 30 osób w kościele, przyłącz się, ale wpisz swoje imię i nazwisko na liście.

Cieszymy się, że jesteś częścią naszej społeczności!

Obchody bożonarodzeniowe:
kościół Loon op Zand Czwartek 24 grudnia 16.30 i 21.30
piątek 25 grudnia 9.30
kościół Kaatsheuvel Czwartek 24 grudnia 18.30 i 20.30
piątek 25 grudnia 11.00

GEEF KLEUR AAN KERST

Ontvang een onverwacht persoonlijk cadeau door je brievenbus.

Veel mensen worden daar met kerst blij van, daarom de kleurplaatactie:

Achter ieder raam een kerstkleurplaat!

Kleurplaat voor het raam

Laat (klein)kinderen de vrolijke actuele kerstkleurplaat van De Zalige Zalm inkleuren. Breng of stuur deze kleurplaat naar iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Vraag of de ontvanger de kleurplaat voor het raam plakt, zodat de kinderen zien dat hun kleurplaat ook echt is aangekomen.

Net zo als de berenactie in het voorjaar, toen overal knuffelberen achter het raam verschenen. Het zou toch geweldig zijn als we straks rond Kerstmis overal in het land kerstkleurplaten voor het raam zien hangen!

Zo krijgt je op een vrolijke manier contact met elkaar en straalt de kerstboodschap vanachter de ramen de wereld in.

Kleur kerst voor elkaar

Downloaden staat vrij voor iedereen.

Tip! Zet niet alleen de naam van het (klein)kind op de tekening, maar ook zijn/haar adres.

Dit kan op de achterkant van de tekening. U kunt er ook een kerstkaart bij doen met een persoonlijke boodschap. Wie weet stuurt de ontvanger wel iets terug!

Ook grote mensen mogen de kleurplaat inkleuren en aan iemand toesturen of voor het raam hangen. U bent nooit te oud om kleur aan kerst te geven. Iedereen mag het weten: Er is een kindeke geboren op aard’.

De kleurplaat is getekend door Marcel Jurriëns en mede bedacht door Marjet de Jong.

Achter in de kerken van onze parochie liggen kleurplaten om mee te nemen.

Vier Kerstmis

De Nederlandse Bisschoppen nodigen u van harte uit om Kerstmis te vieren, ook al is dit jaar alles anders door Covid-19. Ga naar de website van uw eigen parochie om te kijken of u bij een van de vieringen kunt zijn en wat u daarvoor moet doen. Zijn alle plekken al gereserveerd, vier dan Kerstmis thuis, via de live stream van uw parochie, of voor televisie bij KRO-NCRV op NPO2. Kerstmis is te belangrijk om het niet te vieren. Op Vierkerstmis.nl vindt u handige links en downloads die u helpen om Kerstmis ook thuis te kunnen vieren. Doe mee, Vier Kerstmis!

De website Vierkerstmis.nl is aangevuld met onder meer enkele nieuwe downloads. Zo kunnen bezoekers nu een gratis ontwerp downloaden voor een kerstkaart in de huisstijl van Vier Kerstmis . Met de oproep Vier Kerstmis nodigen de Nederlandse Bisschoppen iedereen uit om ondanks Covid-19 toch Kerstmis mee te vieren, als er geen plek is in de kerk, dan thuis in eigen kring.

Verstuur een kerstkaart

De Vier Kerstmis-kerstkaart die beschikbaar is als download, is printbaar op bijvoorbeeld fotopapier. Er blijft ruimte over om een eigen, handgeschreven tekst toe te voegen aan de binnenzijde als de kaart gevouwen is.  De kerstkaart wordt daarnaast ook als drukbestandje aangeboden voor degenen die er zelf meerdere willen laten drukken. In deze tijd van Covid-19, met alle beperkingen op het gebied van familie- en vriendenbezoek, is het krijgen van een kerstkaart een lichtpunt. Versturen dus!

Bestseller als download

Ontvang gratis het Vierkerstmis.nl boekje Van Allerheiligen tot Kerstmis. Deze recente bestseller van uitgeverij Adveniat is door uitgever Leo Fijen voor dit doel beschikbaar gesteld. Een boekje voor iedereen die in de Advent toe wil bidden naar Kerstmis. Met bv. bijdragen van mgr. J. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, Herman Finkers, Anselm Grün en Antoine Bodar.

#Nietalleen kaarsje

Deze link leidt naar het platform dat interkerkelijk is opgezet in de eerste maanden van de Covid-19 pandemie als online plek waar mensen hulp kunnen aanbieden maar ook kunnen vragen. Voor de maand december is er de campagne: ‘Je hoeft het #Nietalleen te doen!’. Onderdeel daarvan is het uitdelen van een  #Nietalleen kaars of kaartje. Het gaat zo:

 • Bezoek iemand in je omgeving en laat weten dat je er voor die persoon bent. Neem een kaarsje mee – een mooie herinnering voor degene die je bezoekt én een symbool van licht en hoop.
 • Maak er een #Nietalleen kaarsje van met een kaarswikkel en/of kaartje. Bestel of print via de site van #Nietalleen.
 • Vraag of degenen die je bezoekt de kaars elke avond achter hun raam willen branden als teken van verbonden zijn (en doe dat zelf ook!)

Datum en tijd Kerstvieringen.

 

St. J. Onth. L.o.Z

St. J. Kaatsheuvel

St. Joachim DM

HH. M.v.G Kaatsh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 25 december

Eerste Kerstdag

 

 

 

09.30 uur

 

11.00 uur

 

 

Zaterdag 26 december,

Tweede Kerstdag

 

 

9.30 uur

 

11.00 uur

 

 

 

 

9 december 2020


De nieuwe Kidskrant is uit


 De Kidskrant, is onze nieuwsbrief voor gezinnen en andere geïnteresseerden, Deze kidskrant staat in teken van advent en Kerstmis. Met leuke activiteiten en nieuws uit de parochie H. Willibrord.
Het is ,op dit moment nog niet duidelijk hoe de kindervieringen met Kerstmis er uit zullen gaan zien.
We houden u hiervan op de hoogte via de website, facebook of anderen media.
Wij wensen u een warme, gezonde, inspirerende en gezellige decembermaand.
De Kidskrant is te vinden op de parochie website.


Met vriendelijke groet,
Annie van Kuijk


Catechist parochie H. Willibrord


Nederlandse R.-K. bisschoppen lanceren speciale website met de oproep: Vier Kerstmis!


Op vrijdag 27 november is de website Vierkerstmis.nl online gegaan. Op deze website nodigen de Nederlandse R.-K. bisschoppen iedereen uit om Kerstmis te vieren, al is alles anders door Covid-19. De website biedt concrete handvaten, ook als er minder plaats in de kerken is. Thuis vieren met een liturgieboekje voor de live stream of t.v. kan ook en wordt van harte aanbevolen want Kerstmis is te belangrijk om niet te vieren.


Door de beperkingen die er zijn in verband met Covid-19 kan er naar alle waarschijnlijkheid maar een beperkt aantal aanwezigen bij elke kerstviering zijn. Maar Kerstmis kan als belangrijk hoogfeest juist in deze tijd mensen inspireren en bemoedigen met de boodschap dat Jezus naar de wereld is gekomen om dichtbij te zijn in het leven van iedereen.


Vieren in verbinding


De website Vierkerstmis.nl helpt om de eigen parochiewebsite te vinden zodat je kunt kijken of een plek kan worden gereserveerd voor de kerstmissen. Meestal wordt er een live stream verzorgd, zodat je thuis mee kunnen vieren. In het afgelopen jaar hebben veel parochies ervaring opgedaan met het live streamen van hun vieringen via internet. Dit biedt met de feestdagen de mogelijkheid om verbinding te maken met iedereen die normaal gesproken graag bij een van de kerstvieringen had willen zijn.


Zie ook: Eucharistievieringen op t.v. bij NPO2, uitgezonden door de KRO. Ook daar kan men Kerstmis meevieren.


Op Vierkerstmis.nl is verder onder meer een link naar een website met liturgieboekjes voor de zondagen van de Advent en de vieringen tijdens de feestdagen te vinden en is er een directe link naar het kerstverhaal in Lucas 2. Tijdens de Advent wordt Vierkerstmis.nl nog verder aangevuld met onder meer een doeboekje voor gezinnen, om thuis met de kinderen mee te kunnen vieren en een video met een boodschap van de bisschoppen, speciaal voor Kerstmis 2020.


Belangrijk bericht!


Reserveren blijft noodzakelijk


Ook tijdens de kerstvieringen bedraagt het aantal toe te laten personen zoals het er nu uitziet 30. Reserveer tijdig om teleurstelling te voorkomen. Dit kan per mail naar de parochie of per telefoon.


Voor Loon Op Zand en De Moer van ma. tot vrij. tussen 09.00 u en 12.45 u: 0416- 361215


Voor Kaatsheuvel en Sprang-Capelle van ma. tot vrij. tussen 09.30 u en 11.30 u:


0416 272515.


Als u per mail wilt reserveren, doe dit dan vóór vrijdag 11.30 uur.


Wij vragen u een mondkapje dragen? (bij het ter communie gaan mag dat even af).
Bij binnenkomst in de kerk graag het formulier bij de ingang invullen, uw handen reinigen met gel en plaatsnemen in de bank bij een rood hartje. (Gezinsleden kunnen desgewenst bij elkaar zitten).


Datum en tijd Kerstvieringen.


Donderdag 24 december Kerstavond 


St. J. Onth. L.o.Z St. J. Kaatsheuvel St. Joachim DM HH. M.v.G Kaatsh.
       
Kerk Loon op Zand: BESLOTEN VIERING OM 21.30 uur
deze viering wordt live uitgezonden op:
Onze Facebook-pagina Heilige Willibrord.

Klik hier …

Onze website-pagina H.Mis. Klik hier …


En later op de avond (rond middernacht) te bekijken op:
Youtube-kanaal Parochie Willibrord gemeente Loon op Zand. Klik hier …

     
Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag      
09.30 uur  11.00 uur    
Zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag     9.30 uur  11.00 uur


2 december 2020


Parochie berichten.


Aanmelden voor de weekend kerkdiensten is nog steeds noodzakelijk. Uit contacten blijkt dat emailmeldingen niet altijd op de juiste plek binnenkomen.
Voor Kaatsheuvel en Sprang- Capelle kunt u zich telefonisch aanmelden op de tijden dat het parochieel centrum in Kaatsheuvel bezet is.
Maandag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 11.30 uur.
Kiest u voor een email, stuur die dan vóór vrijdag 11.30 u naar parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor De Moer en Loon op Zand kunt u zich aanmelden op de tijden dat het secretariaat in Loon op Zand bezet is. Maandag t/m vrijdag van 08.45 uur tot 12.15 uur.
Kiest u voor een email stuur die dan vóór vrijdag 12.15 u naar
secretariaat@parochiewillibrord.nl


Reserveren voor vieringen rond Kerstmis
Indien u voor de Kerstvieringen wil reserveren vragen wij u vriendelijk dit tijdig te doen.
I.v.m. het maximale aantal van 30 personen kunt u met maximaal 2 personen per gezin
inschrijven. Zo geven wij ook andere parochianen de kans de viering te bezoeken.
Hartelijke dank voor uw medewerking


Kinderen en het kerstspel
Zover het nu bekend is hebben wij ook rond de kerstvieringen te maken met de coronamaatregelen. Dat betekent dat ook het kerstverhaal dat door de communicanten werd nagespeeld op een andere manier wordt vormgegeven. Onlangs zijn de communicanten uit de parochie bijeengekomen om het kerstverhaal te oefenen. Er is een opname gemaakt die met kerst wordt uitgezonden We houden u hiervan op de hoogte.


Adventsactie 2020 in teken van voedselzekerheid: ‘Delen smaakt naar meer’
Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne.
Het gaat over voedselzekerheid met als thema ‘Delen smaakt naar meer’.
De armoedeval wordt het wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus. Adventsactie wil daar iets aan doen en steunt dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Daarmee wil Adventsactie de vicieuze cirkel helpen doorbreken.


Ondervoeding


Ondervoeding is een belangrijke oorzaak van armoede: jonge kinderen die te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen lopen een blijvende groeiachterstand op. Ze worden sneller ziek, ontwikkelen zich langzamer dan gezonde leeftijdgenootjes en presteren minder goed op school. Hun ontwikkeling en toekomstmogelijkheden lopen gevaar. De kans is groot dat ze later in een lage inkomenssector en dus in armoede terecht komen.


Wat doet Adventsactie?


Het steunen van projecten die zich richten op voedselzekerheid. Zo krijgen in de Congo 50 gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed en krijgen zij les in agrarische en verkooptechnieken. In Nicaragua leren families nieuwe landbouwtechnieken met het oog op de aanhoudende droogte en op de Westbank worden boerengezinnen geholpen bij het opzetten van landbouwbedrijfjes.


In het weekend van 19 en 20 december wordt er in de kerken van onze parochie extra gecollecteerd.


Voor meer informatie: website: www.adventsactie.nl
Donaties: Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag


Bericht van Jong Bisdom Den Bosch (JBDB)


“Zie ik kom spoedig”


Dit is de titel van de adventsretraite van de jezuïeten voor dit jaar. De retraite gaat op zondag 29 november van start en loopt tot vrijdag 25 december. Deelnemers aan de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Kerst intenser te beleven.


Nieuw dit jaar zijn de wekelijkse zoom-meditaties, verzorgd door de auteur van de digitale retraite, jezuïet Gregory Brenninkmeijer. Deelnemers aan de retraite krijgen iedere vrijdagavond (bij de gebedsmail) een link om via Zoom deel te kunnen nemen aan deze geleide meditatie van een half uur. Op deze wijze kunnen we toch met elkaar verbonden zijn.


JBDB Uitwisselingsgroep


Jong Bisdom Den Bosch nodigt jongeren uit om deze adventsretraite in verbondenheid met elkaar te beleven, op weg naar een bijzonder Kerstfeest (in tijden van corona)


Meer info: www.bisdomdenbosch.nl .


25 november 2020


Advent 27 november tot en met 24 december
De vier weken voorafgaand aan Kerstmis heten Advent. In deze periode wachten christenen op de komst van het kindje Jezus. Oftewel ‘Davids zoon, lang verwacht’, zoals een regel uit het kerstlied ‘Stille Nacht’ beschrijft. Want profeten hadden voorspeld dat uit de familie van koning David een nieuwe, bijzondere koning voort zou komen. ‘Adventus’ is dan ook het Latijnse woord voor ‘komst’. Met Advent begint bovendien het kerkelijk jaar.


Adventskrans
Vanaf 1930 is in veel kerken en huizen een adventskrans te zien. Dat is een krans van dennentakken met vier kaarsen erop. Hij staat bol van de symboliek: het dennengroen verwijst naar de kerstboom en dus naar Kerstmis. Groen staat ook voor levenskracht, voor nieuw leven. De cirkel stelt Gods eeuwige liefde voor. De vorm van een krans heeft te maken met een huldiging of kroning: die van Jezus. De kaarsen zijn meestal wit en staan voor de vier zondagen tijdens Advent. Elke zondag wordt er weer eentje extra aangestoken.


De digitale adventskalender gaat bijna online!
Nog maar heel even en dan is het zover: dan begint Advent, de periode waarin we verwachtingsvol uit mogen kijken naar Kerstmis!
Het blijft onzeker hoe de komende maanden zullen gaan verlopen, maar om Advent toch niet onopgemerkt voorbij te laten gaan heeft het team Familiepastoraat van het Bisdom een ‘digitale Adventskalender’ in het leven geroepen. Een kalender voor het hele gezin waarbij je online elke dag een luikje kunt openen. De kalender zit boordevol mooie verhalen, leuke opdrachten, muziek en knutselopdrachten.


Op maandag 24 november zal de nodige informatie én de link naar de kalender, aan de parochies worden toegestuurd zodat zij deze op hun website kunnen plaatsen. Ook op deze website zal de adventskalender komen, zodat iedereen de gelegenheid heeft om mee te doen. www.bisdomdenbosch.nl


Zijn jullie er klaar voor?


Corona en de kerststal
Elk jaar bouwen een aantal enthousiaste vrijwilligers aan een grote kerststal in de St. Jan te Kaatsheuvel. Tijdens de periode van kerst tot driekoningen trok deze stal veel kijkers.
Helaas is het dit jaar allemaal anders. Vanwege de corona voorschriften kunnen de vrijwilligers niet samen bouwen. Jammer maar men is druk bezig met het bedenken van een mooi alternatief.
In de andere kerken in onze parochie zal natuurlijk ook een Kerststal komen, ook daar moeten we met beperktere middelen en menskracht werken aan iets moois.


Actie Kerkbalans onderzoekt betrokkenheid kerkgangers in Covid-19 tijd
Door de maatregelen rond Covid-19 zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen. Dan is de kerk – al dan niet via internet – een belangrijke plek van verbinding. Deze bijzondere tijd heeft Actie Kerkbalans doen besluiten om juist nu onderzoek te doen naar de betrokkenheid van kerkgangers bij hun plaatselijke kerk. Gedurende de maand november zal onderzoeksbureau Citisens kerkleden en parochianen vragen mee te doen met dit grootschalige, online onderzoek.
De basisvraag van het onderzoek is: Wat is de kerk voor u? Ongeveer de helft van de christenen in Nederland geeft aan betrokken te zijn bij een kerk. Voor de één is een wekelijks bezoek aan een viering of kerkdienst vaste prik. De ander komt er af en toe vooral om sociale contacten op te doen. Zo is de kerk voor iedereen op een andere manier van waarde. ‘Maar wat is de kerk voor u? Op welke manier draagt u bij aan uw gemeente of parochie? En op welke manier volgt u uw kerk in deze Covid-19 tijd?’ wordt in het onderzoek gevraagd.
De organisatoren van Actie Kerkbalans (die in 2021 gehouden wordt onder het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’) kijken vol verwachting uit naar de uitkomsten. Verwacht wordt dat de onderzoeksresultaten inzicht geven in de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst.
Kerkleden worden van harte uitgenodigd om mee te doen met dit online onderzoek via www.gevenaandekerk.nl.


18 november 2020


Reservering voor de Eucharistieviering in het weekend.
Omdat de besmettingen met covid-19 de afgelopen tijd stegen, is het aantal personen voor het bijwonen van de eucharistie vastgesteld op 30. Om je als parochie aan dit aantal te kunnen houden is reserveren gewenst.
Het reserveren kan op verschillende manieren gebeuren:
1) Via een van de aanmeldingsformulieren op de parochiewebsite (www.parochiewillibrord.nl)
2) Per email: voor Loon op Zand en De Moer; secretariaat@parochiewillibrord.nl, voor Kaatsheuvel en Sprang-Capelle: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
3) Telefonisch tijdens kantooruren (ma t/m vrij 09.30u tot 11.30 u)
Loon op Zand en De Moer 0416 361215
Kaatsheuvel en Sprang – Capelle 0416 272515
De laatste weken viel het in Kaatsheuvel op dat mensen, die per email gereserveerd hadden, niet de melding hadden gekregen dat de limiet bereikt was. Deze mensen zijn toch welkom geheten.
Om teleurstelling te voorkomen blijkt dat het voor Kaatsheuvel, Sprang -Capelle handiger is om voor mogelijkheid 3 te kiezen. Maar mocht u toch liever per mail reserveren doe dit dan ook op de vermelde dagen en tijden. Bij voorbaat danken we u hartelijk voor uw medewerking.


FEEST IN EEN DONKERE TIJD (9 november 2020)
Derde Woord ter bemoediging
Beste broeders en zusters,
Velen van u zullen het met mij eens zijn dat onze tijd lastig en duister is. De coronacijfers zijn hoog en de samenleving is voor een deel weer tot stilstand gekomen. Steeds luider klinken opnieuw de zorgelijke verhalen uit onze ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Niet weinig mensen voelen zich eenzaam en de economische gevolgen van de coronapandemie geven bij velen een gevoel van bestaansonzekerheid.


Giftige sfeer
Het lijkt een algemene tendens dat in Kerk en wereld de lontjes korter worden en de spanningen groter. In deze dagen horen wij voortdurend over de giftige sfeer binnen de Verenigde Staten. Ik maak mij grote zorgen over de toenemende spanningen, ook in ons goede vaderland. Iemand met een andere visie wordt te snel gezien als een vijand.
Ik noem ook de polarisatie rond het beleid van onze paus Franciscus. Allerlei katholieke sites waar de paus bij voorbaat met wantrouwen tegemoet wordt getreden. Deze ontwikkelingen ondermijnen de onderlinge gemeenschap en de verbondenheid met de paus als de huidige Petrus in ons midden.
Saamhorigheid en onderlinge verbondenheid staan onder druk. Op sociale media, helaas ook christelijke media, krijgt haat steeds meer ruimte. Vaak zijn mensen niet meer bereid om te argumenteren maar wordt er alleen hard en onbarmhartig gescholden. Persoonlijke beledigingen zijn steeds meer in de mode gekomen.


Bruggen bouwen
Tijdens de viering van Allerheiligen op 1 november lazen wij uit de Bergrede de zaligsprekingen. Ik vierde de Eucharistie in de kathedraal en tijdens de preek heb ik twee van die zaligsprekingen naar voren gehaald: zalig de zachtmoedigen en zalig de vredestichters. Veel mensen hebben hun gemoed verhard en zijn niet meer bereid om in de schoenen van een ander te gaan staan. Het gevolg is verbaal en helaas ook steeds meer fysiek geweld. De recente terreur in Frankrijk en Oostenrijk vormt daar een verdrietig voorbeeld van. Of denken wij aan de bedreiging van docenten in ons eigen land.
Juist volgelingen van Christus zijn geroepen om zich steeds opnieuw te bekeren. Alle hardheid achter ons te laten en zachtmoedige mensen te zijn. In onze dagen hebben wij ook behoefte aan vredestichters. Geen bruggen tussen mensen opblazen maar bruggen bouwen. In het besef dat God alle mensen een unieke waardigheid heeft verleend. In kracht van Gods Geest zijn wij geroepen de vrede van Christus concreet zichtbaar te maken in de omgang met elkaar.


Diakenwijdingen
Gelukkig zijn er in deze lastige en donkere tijd toch ook momenten dat wij feest kunnen vieren. Voor mij persoonlijk en voor het gehele bisdom was dat afgelopen zaterdag. Tijdens een feestelijke viering van de heilige Willibrord, patroon van onze Nederlandse kerkprovincie, mocht ik vier permanente diakens en twee diakens op weg naar het priesterschap wijden. Door de coronacrisis kon de kathedraal maar 30 mensen toelaten maar gelukkig bood de perfecte livestream in de Sint Jan uitkomst. Enkele duizenden gelovigen konden zo met ons verbonden zijn en waren getuigen van de wijding. Met een dankbaar gevoel denk ik terug aan de wijdingsplechtigheid die, ondanks alle coronabeperkingen, waardig en feestelijk is verlopen.


Dienend geloven
Diakens en priesters hebben binnen onze Kerk een eigen opdracht. Zij staan niet boven maar tussen de andere gelovigen. In het voetspoor van Christus willen zij niet gediend worden maar zelf dienen. Onze gewijde broeders zijn er voor de verkondiging van het Woord, de bediening van de sacramenten en het onderling dienstbetoon. Zo kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het leven van parochies en onze geloofsgemeenschappen maken tot, met de woorden van paus Franciscus in zijn recente encycliek Fratelli Tutti, een echte broeder- en zusterschap.


Missionair elan
De heilige Willibrord landde in 690 met andere monniken op onze kust. Hij kwam als een vreugdebode om te vertellen over Gods mensenliefde. Als missionaris heeft hij de persoon en het Evangelie van Christus in onze streken bekend gemaakt. Hij trok rond en verkondigde Gods onvoorwaardelijke liefde in Christus. Willibrord was allereerst herder. Hij besefte met open handen te moeten leven. Als geestelijke bedelaar had hij bij Christus voedsel ten leven gevonden.
Onze zes nieuwe diakens zijn geroepen om ook zelf missionaris te zijn. Alleen op de winkel passen is geen toekomstbestendige optie. Het gaat erom creatief nieuwe wegen te vinden om mensen van vandaag te bereiken met het Evangelie. Onze nieuwe diakens kunnen nieuwe wegen inslaan om vooral ook jonge mensen te bereiken. Wij weten dat onze cultuur helaas in menig opzicht de missionaire opdracht eerder blokkeert dan stimuleert. Voor veel tijdgenoten is de hemel immers verdwenen. Maar als vrienden van Christus kunnen en mogen wij niet moedeloos zijn. Misschien af en toe wel vermoeid. Maar dan is het tijd om te rusten om daarna weer te zaaien en het vertrouwen dat God zelf zal zorgen voor de oogst. Steeds weer mogen wij de netten uitgooien. Gods Geest werkt ook vandaag.


Biddend begeleiden
Door de coronacrisis was een massale viering in de kathedraal niet mogelijk maar wij kunnen onze nieuwe wijdelingen wel massaal met ons gebed ondersteunen. Ikzelf ben dankbaar jjvoor alle gelovigen die voor mij als bisschop bidden. Het is bijzonder bemoedigend te weten dat mensen mijn pastorale opdracht biddend begeleiden. Een en ander geldt natuurlijk ook voor de zes nieuwe diakens. Ook in deze lastige en onzekere tijd richten wij onze ogen op de Heer van de toekomst. Tijdens de wijdingsplechtigheid lazen wij de indrukwekkende woorden uit de Hebreeënbrief: Christus is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Zoals Willibrord missionair in het leven stond en het geloof van zijn doopsel gestalte gaf, zo mogen wij dat allemaal doen. Onze priesters en diakens, juist ook de wijdelingen van afgelopen zaterdag, hebben een bijzondere taak om anderen gelovig te inspireren.
Met de woorden van Willibrord mogen wij elkaar in de naam van God geluk wensen: in nomine Dei feliciter.
Mgr. dr. Gerard de Korte


11 november 2020


Parochie nieuws
Aan publieke vieringen mogen maximaal 30 personen deelnemen.
U dient zich vooraf aan te melden. Dit kan via het formulier op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl U vindt daar zowel het aanmeldingsformulier voor de kerken in Loon op Zand en de Moer als dat voor de kerken in Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.
Telefonisch kunt u zich melden op werkdagen tussen 09.30 uur en 11.30 uur voor Loon op Zand 0416 – 361215 en Kaatsheuvel 0416 – 272515
Dringend verzoek om een mondkapje te dragen wat tijdens het ter communie gaan even af mag.


Elke zondag wordt er vanuit de kerk te Loon op Zand om 09.30 uur de eucharistieviering uitgezonden. U kunt die volgen via de parochie website in de groene balk het woord H. Mis aan te klikken of via facebook.com/ parochie Heilige Willibrord.


We houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen of aanpassingen via:
De parochiewebsite www,parochiewillibrord.nl en facebook: Parochie Heilige Willibrord


Paus Franciscus: ‘Gebed tot God en solidariteit met de armen en lijdenden niet te scheiden’
De vierde Werelddag van de Armen wordt op zondag 15 november gevierd door de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Franciscus neemt het boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ als inspiratie. Hij concludeert daaruit dat het gebed tot God en de solidariteit met de armen en de lijdenden niet van elkaar te scheiden zijn.
‘Om een eredienst te vieren die de Heer behaagt, is het noodzakelijk te erkennen dat iedere persoon, ook de meest behoeftige en verachte mens, het ingeprente beeld van God in zich draagt. God zendt voor ieder zijn goddelijke zegen. De tijd die aan het gebed moet worden gewijd mag nooit een alibi worden om de naaste in moeilijkheden te verwaarlozen. Als ons gebed gepaard gaat met de dienst aan de armen, bereikt ieder gebed zijn doel, zegt de paus.


Strek uw hand uit naar de arme
Dit staat in de Wijsheid van Jezus Sirach (Sir. 7, 32). Het is een oude wijsheid, een wet om te volgen. De paus zegt over deze woorden dat zij zeer betekenisvol zijn en ons helpen de aandacht op het wezenlijke te richten en onverschilligheid te overwinnen. De armoede neemt steeds een ander gezicht aan en in iedere situatie kunnen wij de Heer Jezus ontmoeten die zich laat zien in de zwakke en behoeftige mens (vgl. Mat. 25, 40).’
De paus zegt dat de Kerk geen alles omvattende oplossingen heeft, maar met de genade van Christus blijft zij getuigen. Ieder mens heeft basisbehoeften nodig, daarom herinnert de Kerk hier aan om dit algemeen welzijn te bevorderen.


4 november 2020


Goed nieuws,
Pastoor Luijckx is zover hersteld dat hij zijn werkzaamheden weer gaat opnemen. Daarom zal hij in de weekenden de eucharistievieringen weer celebreren. Als parochie zijn we erg blij met dit besluit en wensen hem een blijvende goede gezondheid toe.


Feest van H. Willibrord patroon van onze parochie
Zondag 8 november zouden wij in één gezamenlijke Eucharistieviering het patroonsfeest vieren van onze parochie om 11.00 u. in de St. Jan in Kaatsheuvel.
Het is door de Corona-omstandigheden helaas niet mogelijk dit feest te vieren.
Wel zullen we Willibrordzondag vieren in twee Eucharistievieringen.
Om 09.30 uur in kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en om
11.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Vanwege het toelaatbare maximum van 30 p. is het noodzakelijk te reserveren.
Om meerdere parochianen de kans te geven deze vieringen
bij te wonen vragen wij u rekening te houden met maximaal 2 personen per gezin of huishouden.


Bekendmaking
Vanaf 1 november gaan we zelf weer live uitzendingen verzorgen van de eucharistievieringen. Dit gebeurt vanuit kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Deze vieringen zullen dan te bekijken zijn via onze facebookpagina en via de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl. In de groene balk via de knop: H. Mis
Het afgelopen weekend met Allerheiligen / Allerzielen is dit gebeurd. Het was een stemmige viering, ondanks het feit dat wij in de kerk maar in kleine kring konden samenkomen. Er is met aandacht gebeden voor onze dierbare overledenen. Wij hopen dat de uitzending goed is overgekomen en horen het graag als er tips zijn voor verbetering.
In alle parochiekerken hebben wij gelukkig een manier gevonden om, zij het op verschillende manieren, recht te doen aan onze dierbare gestorvenen. Dank voor alle inzet.


De paus pleit in zijn nieuwe encycliek voor wereldwijde broederschap

Paus Franciscus dringt er bij alle mensen van goede wil op aan om wereldwijde broederschap te bevorderen door dialoog en de liefde voor de naaste boven eigenbelang te plaatsen.


Hij haalt daarbij onder meer het voorbeeld aan van Sint Franciscus, die ten tijde van de Kruistochten naar Egypte reisde om te pleiten voor vrede en dialoog. Hij was daarbij niet uit op een discussie of het opleggen van een visie, “maar hij verspreidde gewoon de liefde van God. Zo werd hij een vader voor iedereen en inspireerde hij het visioen van een broederlijke samenleving”, aldus de paus.


In de encycliek brengt hij bekende thema’s over broederschap en solidariteit samen waarover hij al eerder zijn grote bezorgdheid heeft geuit. Hij gaat ook uitgebreid in op het document over broederschap en wereldvrede dat hij in 2019 in Abu Dhabi ondertekende samen met sjeik Ahmed el -Tayab, groot-imam van de Al-Azhar, het hoogste religieuze gezag van de soennitische islam.


De paus pretendeert geen alomvattende leer over de broederlijke liefde aan te bieden, maar “een bescheiden bijdrage” aan het denken over een nieuwe visie op broederschap en sociale vriendschap. Die moet het antwoord vormen op de huidige tendens “anderen te elimineren of te negeren” en mag dan ook niet bij woorden blijven.


De coronapandemie, die uitbrak terwijl Franciscus aan de encycliek werkte, laat volgens hem zien hoezeer mensen bouwen op schijnveiligheid en dat alleen nauwe internationale samenwerking een effectief antwoord kan geven op de crisis.
Hij wijst in dat kader onder meer op de schadelijke consequenties van het egoïstische financiële gewin waaraan op talloze manieren miljoenen mensenlevens worden geofferd. Hij spreekt onder meer over de wegwerpcultuur, grootschalige mensenhandel, uitbuiting en buitensluiten van medemensen alsof zij ‘barbaren’ en ‘rovers’ zijn.


Opvallend is ook zijn scherpe aanval op de vijandschap die via de moderne communicatiemiddelen wordt gevoed. “In de wereld van vandaag is het gevoel te behoren tot een grote menselijke familie aan het vervagen, en lijkt de droom van samenwerking voor rechtvaardigheid en vrede een verouderde utopie”, schrijft hij. De paus ageert tegen “een geglobaliseerde onverschilligheid”, terwijl we niet beseffen “dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.”


Maar vooral internet biedt ook enorme mogelijkheden voor ontmoeting en solidariteit. Het is “een geschenk van God”, aldus Franciscus. Het is echter noodzakelijk ervoor te zorgen dat internet en andere moderne communicatiemiddelen ons richten op de ontmoeting met anderen, op waarheid, dienstbaarheid, nabijheid en het algemeen welzijn. We kunnen niet “een digitale wereld accepteren die is ontworpen om onze zwakte uit te buiten en om het slechtste in mensen naar boven te halen.”


Daartegenover stelt Franciscus de gelijkenis van de goede Samaritaan als een model van de menselijke broederschap.


“We moeten erkennen dat we voortdurend geneigd zijn om anderen te negeren, vooral de zwakken. Laten we toegeven dat we, ondanks alle vooruitgang die we hebben geboekt, nog steeds ‘analfabeet’ zijn als het gaat om het begeleiden, verzorgen en ondersteunen van de meest kwetsbare leden van onze ontwikkelde samenlevingen.”


De paus onderstreepte dat racisme een bedreiging blijft, te vergelijken met een virus dat “snel muteert en, in plaats van te verdwijnen, onderduikt en op de loer blijft liggen.”


Ook “verborgen ballingen”, zoals mensen met een handicap, moeten worden aangemoedigd om volledig deel te nemen aan de samenleving. Individualisme “maakt ons niet meer vrij, meer gelijk, meer broederlijk”. Er is daarentegen een “universele liefde” nodig die de waardigheid van ieder mens nastreeft en bevordert.


28 oktober 2020


Belangrijke mededeling bij de vieringen rond Allerheiligen/Allerzielen
Zoals iedereen weet bevinden wij ons in uitzonderlijke tijden.
Als gevolg van het toenemend aantal COVID 19 besmettingen raken de maatregelen en de gevolgen daarvan ook onze parochiegemeenschap en in bijzonder de Allerzielenvieringen.
Door het max. aantal toegestane bezoekers van 30 personen is het niet mogelijk te vieren zoals wij dat zijn gewend. Daarbij komt dat wij niet in alle kernen van onze parochie beschikken over voldoende krachten om meerdere kleinere afscheidsdiensten te leiden, dit heeft ook met ons aller veiligheid te maken.
Ook zelf moet ik mij na een periode van herstellende gezondheid in acht nemen. Daarvoor uw begrip. Rond Allerheiligen/Allerzielen zijn er in onze parochie 4 Eucharistievieringen met max. 30 personen.
Kijk voor uitgebreide informatie op de parochie website: www.parochiewillibrord.nl
Met ingang van zondag 1 november zal pastoor Luijckx weer voorgaan in de Eucharistievieringen


Aanmelden voor de vieringen op zondagen:
Omdat het toegestane aantal 30 personen bedraagt is het zeer wenselijk dat u zich vooraf aanmeldt. U kunt dit doe via het aanmeldformulier op de parochie website maar ook telefonisch van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantooruren (09.30 u – 11.30 uur)
Voor St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en St. Joachim De Moer tel.nr. 0416 361215
Voor St Jan en HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel tel.nr. 0416272515
Dringend verzoek om een mondkapje te dragen, dat u tijdens het ter communie gaan even af mag doen.


Willibrordzondag
Zondag 8 november zouden wij om 11.00 u. in de St. Jan in Kaatsheuvel in één gezamenlijke Eucharistieviering het patroonsfeest vieren van onze parochie. Het is door de Corona-omstandigheden helaas niet mogelijk dit feest te vieren.
Wel zullen wij die dag Willibrordzondag vieren en wel in twee Eucharistievieringen. Om 9.30 uur in Loon op Zand en om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel. Vanwege het maximum van 30 personen is het noodzakelijk te reserveren. Om meerdere parochianen de kans te geven deze vieringen bij te wonen vragen wij u rekening te houden met maximaal 2 personen per gezin of huishouden.


Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf
Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken. Op vrijdag 9 oktober hebben de bisschoppen parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd terug te schalen naar dertig aanwezigen bij een viering. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid in verband met Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl.
De bisschoppen roepen op om de maatregelen van de overheid te volgen uit zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving. “Een belangrijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kardinaal Eijk. En ook mgr. Van den Hende, voorzitter van de bisschoppenconferentie, reikt een woord uit de Bijbel aan: “Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus.”
Deze zin is te vinden in de speciale liturgie die is gemaakt om te bidden in tijden van pandemie (misformulier ‘Ten tijde van een pandemie’). Mgr. Van den Hende: “Het is Paulus die aan het woord is en die veel meegemaakt heeft. Tegenslag, honger, dorst, tegenwerking en nood op zee. Hij zegt: Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat wil zeggen die houdt ons vast en het komt erop aan dat wij ook Hem vasthouden en op zijn woord vertrouwen. En in deze pandemietijd is dat een belangrijke basis om vanuit te leven.”
Kardinaal Eijk en de bisschoppen roepen op tot gebed: “Ik denk dan aan wat de heilige Theresia van Lisieux zei over het gebed. Het gebed is een opwelling van het hart, datgene wat in ons omgaat. En het is een simpele blik op de hemel. Simpel, omdat het gebed eenvoudig kan zijn. Je verruimt daardoor je ziel, zegt ze, en je verenigt je met Jezus. En dat zou ik mensen willen meegeven. Bidden. Laat de coronaviruspandemie ons brengen tot het besef dat het leven dat we hebben uiteindelijk niet in onze handen ligt, maar in dat van de goddelijke voorzienigheid. Laten we ons in gebed aan God toevertrouwen in een simpele blik op de hemel.”
Kijk de video: op katholiekleven.nl


21 oktober 2020


Belangrijke mededeling bij de vieringen rond Allerheiligen/Allerzielen
Zoals iedereen weet bevinden wij ons in uitzonderlijke tijden.
Als gevolg van het toenemend aantal COVID 19 besmettingen raken de maatregelen en de gevolgen daarvan ook onze parochiegemeenschap en in bijzonder de Allerzielenvieringen.
Door het max. aantal toegestane bezoekers van 30 personen is het niet mogelijk te vieren zoals wij dat zijn gewend. Daarbij komt dat wij niet in alle kernen van onze parochie beschikken over voldoende krachten om meerdere kleinere afscheidsdiensten te leiden,
dit heeft ook met ons aller veiligheid te maken. Ook zelf moet ik mij na een periode van herstellende gezondheid in acht nemen. Daarvoor uw begrip.
Rond Allerheiligen/Allerzielen zijn er in onze parochie 4 Eucharistievieringen met max.
30 personen.
Zaterdagavond 31 oktober in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum om 19.00 u.
Zondag 1 november in Loon op Zand om 9.30 u., deze viering wordt die zondag uitgezonden via Facebook en is te zien via de website.
Zondag 1 november in Kaatsheuvel om 11.00 u.
Zondag 1 november in De Moer om 14.00 u. (besloten viering voor nabestaanden overledenen afgelopen jaar) Er is na afloop helaas geen gravenzegening.
In al deze vieringen worden de namen genoemd van hen die op het gedachtenisprentje staan en de opgegeven misintenties van uw dierbaren gelezen.


Allerzielen gedachtenisviering (besloten)
Zondag 2 november 13.30 u. St. Jan Kaatsheuvel (besloten)
Zondag 2 november 15.30 u. St. Jan Kaatsheuvel (besloten)
Maandag 2 november 19.00 u. St. Jan Kaatsheuvel (besloten)
Maandag 2 november 19.00 u. HH. Martelaren van Gorkum (besloten)


Mogelijkheid tot ophalen van gedachteniskruisje
Maandag 2 november 10.00 u. – 19.00 u. Loon op Zand, kerk St. Jans onthoofding.
De kerk is open zodat de kruisjes van de overledenen kunnen worden opgehaald.
Er is deze avond helaas geen Eucharistieviering en gravenzegening.
(Zie de viering van zondag 1 november om 9.30 u.).


Wij realiseren ons als pastorale team bij alle voorbereidingen dat het dit jaar helaas heel anders zal zijn met de vieringen zoals wij die gewend waren. Weet ook dat ondanks het vervallen van de gravenzegeningen in De Moer en Loon op Zand, alle graven zowel op onze begraafplaatsen als de urnenbewaarplaatsen op gewijde grond liggen.
Ondanks alles hopen wij op deze wijze recht te doen aan het leven van onze dierbaren en bidden ook dat de aandacht op afstand of nabij, u helpt het verlies van uw dierbare een plekje te geven. Dat een oprecht en vast geloof in de verrijzenis van Jezus Christus u op alle mogelijke manieren troost mag geven.


Namens het pastorale team
Pastoor Luijckx
Diaken Alexis Szejnoga
Katechist Annie van Kuijk


DE KERK EN DE TWEEDE GOLF
Beste broeders en zusters,
Velen vreesden er al voor. Maar nu is het een realiteit in Nederland. Het coronavirus verspreidt zich razend snel door het land en er is sprake van een tweede golf. De ziekenhuizen krijgen steeds meer patiënten binnen en ook op de ic-afdelingen worden langzaam maar zeker meer zieken opgenomen. Een en ander heeft ook implicaties voor het kerkelijk leven.
Minister Grapperhaus heeft begin vorige week de kerken het dringende advies gegeven om het aantal gelovigen tijdens een liturgische viering te beperken tot 30 personen. De Nederlandse bisschoppen hebben dit dringende advies besproken. De gehele afgelopen week was er overleg met de minister en tussen de bisschoppen onderling. De bisschoppen hebben bij de overheid steeds gepleit voor maatwerk. Maar helaas hebben wij dat in het overleg met de minister tot nu toe niet kunnen bereiken.
Nu de tweede coronagolf steeds hoger wordt, wordt de overheid ook strenger. Wij moeten ons sociaal leven verder beperken. Vanaf afgelopen zondag kunnen nog maximaal 30 gelovigen de liturgie meevieren. Wij perken het kerkelijke leven in ter bescherming van de volksgezondheid. Overigens vergaderen de kerken deze week opnieuw met de minister om hopelijk ruimte te krijgen voor meer maatwerk, zeker voor onze grote kerken.
Beste broeders en zusters,
ik besef dat de nieuwe realiteit voor veel priesters en andere gelovigen uitermate teleurstellend is en een groot offer vraagt. En dan spreek ik uitdrukkelijk inclusief. De beslissing van afgelopen vrijdag heb ik, samen met de andere bisschoppen, met moeite genomen.
Maar in de huidige omstandigheden met snel oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnamen moeten wij juist als Kerk verstandig opereren en het aantal gelovigen in onze kerkgebouwen substantieel afschalen. Ik verwacht van mijn pastoors voldoende discipline om de regelingen van het episcopaat in de eigen parochie door te voeren. In de huidige omstandigheden moeten eigen meningen even worden opgeschort. Dat geldt ook voor mijzelf, nu wij in de bisschoppenconferentie gemeenschappelijk pijnlijke keuzes hebben moeten maken.
Ik maak mij uitermate veel zorgen over de toenemende polarisering, juist als het gaat om de bestrijding van het coronavirus, De eerste golf in maart werd gekenmerkt door grote saamhorigheid. Door de onderlinge eenheid hebben wij het virus tijdelijk kunnen indammen. Helaas is die verbondenheid nu veel minder aanwezig, zowel in de samenleving als binnen de Kerk. Ik constateer helaas dat -niet zelden- de emotie het wint van het verstand. Dat zou onder ons christenen niet het geval mogen zijn. Ik vraag daarom van mijn priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en andere gelovigen juist in deze moeilijke tijd de ingrijpende beslissingen van het episcopaat, zij het misschien met pijn in het hart, in verbondenheid en solidariteit te aanvaarden.
Juist als mensen van de Kerk zijn wij geroepen om ons eigen kleine belang te relativeren en bedacht te zijn op het bonum commune, het algemeen welzijn. Het is voor een christen geen teken van zwakte maar juist van sterkte om tijdelijk af te zien van bepaalde rechten als wij daarmee een hoger doel, het beschermen van de gezondheid van medemensen, met name oudere en kwetsbare mensen, kunnen dienen.
Ik ben intens dankbaar voor allen, priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en vele andere gelovigen, die in onze parochies het kerkelijk leven zo goed mogelijk draaiende houden.
De beperking in aantal gelovigen per viering vormt een uitdaging om vaker met kleine groepen te vieren, in plaats van de deuren te sluiten. Probeer daarnaast buiten de liturgie de kerken zoveel mogelijk open te houden. Zo hebben gelovigen individueel de mogelijkheid in onze Godshuizen rust te vinden en een plek voor gebed en troost.
Soms voelt ieder van ons zich moe of moedeloos. Laten wij echter de Heer vragen om vertrouwen. God is ons in Christus zorgend nabij. Gods Geest wil ons veerkracht en creativiteit geven, juist ook in deze tijd die helaas steeds dreigender lijkt te worden.
Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch


14 oktober 2020


Aangepaste richtlijnen Covid 19 maatregelen
In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus. De bisschoppen delen de bezorgdheid van de Overheid over het groeiend aantal besmettingen en de risico’s voor de volksgezondheid. De bisschoppen vragen de parochies en religieuze gemeenschappen zo snel als mogelijk terug te schalen naar maximaal dertig aanwezigen in de komende liturgievieringen (exclusief bedienaren en medewerkers). De al bestaande maatregel om niet samen te zingen blijft van kracht. Aan de gelovigen wordt gevraagd om een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid. De bisschoppen beseffen dat in de parochies veel vrijwilligers betrokken zijn bij het implementeren van de maatregelen en dat deze situatie opnieuw hun tijd en aandacht eist.
Het bestaande protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gedateerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vieringen onverkort gelden met de volgende aanvullingen:
Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren
*Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan. Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
*Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers. Dit geldt ook voor de zang door kinderen
*Samenzang is niet toegestaan.
U dient weer te reserveren voor de Eucharistievieringen via de website, het secretariaat in Loon op Zand of het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel.


Vieringen Allerzielen
Omdat wij in afwachting waren van de aanscherping van maatregelen vanuit de regering zullen wij u zo snel mogelijk informeren hoe de vieringen rond Allerzielen plaatsvinden.
Gezien het maximum van 30 gelovigen per dienst zullen er verspreid meerdere vieringen
worden gepland op verschillende tijdstippen om in ieder geval de nabestaanden gelegenheid te geven hun geliefden te gedenken. Wilt u de berichtgeving in de gaten houden?


Informatie vanuit het jeugd en jongeren werk.
Met betrekking tot het sacrament van het Vormsel heeft Annie van Kuijk (catechist van de parochie)De betreffende ouders en kinderen het volgende laten weten:
Vormsel
Voor alle vormelingen uit de parochie is de Eucharistieviering van het H. Vormsel op zaterdag 24 april 2021 om 19.00 uur inde kerk St.Jan te Kaatsheuvel.
Alle voorbereidingsbijeenkomsten zijn in het Parochieel Centrum aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel.
De vormelingen stellen zich aan de parochianen voor tijdens de presentatieviering:
Zaterdag 23 januari 2021 19.00 uur parochiekerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand.
Zondag 24 januari 2021 11.00 uur parochiekerk St. jan te Kaatsheuvel.
Voor alle tieners uit het bisdom den Bosch, die in 2020/2021 het H. Vormsel ontvangen is er op zaterdag 10 april 2021 de POWER OF FIRE dag.
Eerste Heilig Communie.
De voorbereiding met de kinderen is reeds begonnen.
De Eucharistievieringen waarin de kinderen hun eerste communie zullen ontvangen zijn gepland op:
Zondag 6 juni 2021 kerk St. jan te Kaatsheuvel
Zondag 13 juni 2021 kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand


Begraafplaatsen.
Aan het einde van een kalenderjaar wordt nagegaan of grafrechten aflopen. Aan de rechthebbende van een graf (contactpersoon) wordt schriftelijk medegedeeld dat de rechten aflopen en tevens wordt gevraagd of deze verlengd moeten worden.
Hoe was het ook al weer?
-Grafrechten vervallen door:
-Het verlopen van de gestelde termijn;
-Bij het achterblijven van de betaling, deze moet binnen een jaar na aanvraag van de verlenging zijn geschiedt;
-Indien de rechthebbende is overleden en de overdracht aan een ander met mededeling aan de parochie niet heeft plaatsgevonden;
-De rechthebbende een verklaring tot ruiming heeft ingevuld.
Een uitgebreide beschrijving vindt u op de website van onze parochie; daar is het gehele grafreglement te lezen.
Voor onze administratie zijn enkele zaken echt belangrijk:
-juiste adresgegevens van contactpersonen. Het blijkt soms dat zelfs na grondig speurwerk deze gegevens niet te achterhalen zijn en/of helemaal niet actueel zijn (dit kan zijn oorzaak vinden in verhuizingen die niet doorgegeven zijn, of door verandering van contactpersoon zonder dat dit aan de parochie is gemeld, enz).
-de nabestaanden en/of contactpersonen zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste adressen en/of adreswijzigingen. Aangeraden wordt dit schriftelijk te doen zodat geen misverstanden kunnen ontstaan.
-Let op: als geen juiste adressen van contactpersonen gevonden kunnen worden, zal het parochiebestuur overgaan tot ruiming van de graven.
Tenslotte: rondom Allerzielen staan we uitdrukkelijk stil bij onze overledenen. Voor iedereen een prima tijd om na te gaan of de gegevens waarover de parochie beschikt, nog wel de juiste zijn en deze, indien nodig, te corrigeren en door te geven.


7 oktober 2020


Column Mgr. De Korte
MISSIONAIRE INZET

De maand oktober is binnen onze Wereldkerk traditioneel de missiemaand. Wij collecteren in Nederland voor delen van de Kerk die extra steun kunnen gebruiken. Maar wij worden vooral ook uitgenodigd stil te staan bij het feit dat de christelijke geloofsgemeenschap over de gehele aarde is verspreid. Wij zijn, met de woorden van de apostel Paulus, één lichaam waarvan Christus zelf het hoofd is. En meer dan vroeger beseffen wij dat wij elkaar geestelijk kunnen verrijken. In de tijd van het Rijke Roomse Leven trokken duizenden Nederlandse priesters, broeders en zusters naar andere delen van de wereld om als missionaris te werken. Zij bouwden kerken maar ook scholen en ziekenhuizen. Want het evangelie van Christus is van betekenis voor heel de mens. In onze dagen wordt gesproken over een reversed mission. Het gaat om een missie in omgekeerde richting. In ons bisdom wordt dat zichtbaar door de inzet van priesters uit India. Zij zijn als missionaris naar ons toe gekomen, nu er in eigen land helaas minder priesterroepingen zijn. Met dankbaarheid noem ik ook onze goede contacten met de paters van de Heilige Geest. Inmiddels werken meerdere Afrikaanse paters van deze congregatie binnen onze parochies.
digitale kansen
Sinds begin dit jaar is de wereld in de ban van het coronavirus. Een onzichtbaar virus heeft ons leven flink door elkaar geschud. In ons land zijn sinds maart de medische, sociale en economische gevolgen steeds duidelijker geworden. Al voor de pandemie gold de missionaire inzet als de hoogste prioriteit van onze Kerk. Tijdens de eerste maanden van de corona-crisis moesten onze parochies in gesloten kerken de liturgie vieren. Maar gelukkig zijn veel pastores en parochiebesturen creatief bij het inschakelen van digitale middelen. De Eucharistie wordt via livestream bij de parochianen gebracht. Door digitale vieringen bereiken de parochies vaak meer mensen dan vòòr de crisis in de kerk kwamen. De laagdrempeligheid van deze vieringen vormt daarvoor een reden maar ook het gegeven dat mensen thuis op hun eigen tijd de vieringen kunnen bekijken. Naast vieringen hebben niet weinig parochies digitale nieuwsbrieven gemaakt. Zo bleef en blijft ook in deze onzekere coronatijd de band met de parochianen gehandhaafd. In sommige parochies wordt ook digitaal gecollecteerd. En de opbrengsten zijn hoopgevend. Het lijkt mij belangrijk om verder na te denken over de digitale missionaire mogelijkheden, ook als de coronacrisis voltooid verleden tijd is geworden.
gezins- en familiepastoraat
De Nederlandse Kerk is een omgekeerde piramide geworden met veel ouderen aan de bovenkant en helaas weinig jonge mensen aan de onderkant. Alleen als katholieken het geloof van hun doopsel serieus nemen, heeft het katholicisme in onze streken toekomst. Juist vandaag en morgen moeten nieuwe mensen met het Evangelie van Christus worden bereikt. In ons bisdom willen wij ons met name richten op jonge gezinnen waarbinnen kinderen worden opgevoed. Gezins- en familiepastoraat vormt dan ook een speerpunt binnen ons diocees. Sinds 1 september heb ik een team van drie vrouwen benoemd die de parochies op dit punt wil ondersteunen. Het zijn drie enthousiaste vrouwen die zullen proberen ouders (en grootouders) te bereiken om hen te helpen bij de geloofsopvoeding binnen het eigen gezin. Wij weten dat de invloed van vader en moeder uitermate belangrijk is voor de gelovige ontwikkeling van een kind.
rijkdom delen
De rijkdom van onze katholieke traditie is groot. Niet alleen als het gaat om onze kennis van God maar ook om het realiseren van een meer rechtvaardige samenleving. Door onze missionaire inzet zullen meer mensen kunnen putten uit katholieke bronnen. Wij mogen bidden dat de goede God al onze initiatieven wil zegenen. Wij mogen, om met Paulus te spreken, zaaien en begieten. De Heer zelf zorgt voor de groeikracht.
Mgr. dr. Gerard de Korte


Biddend Bijbellezen
Liefde, samen lezen, samen delen ,luisteren, met je hart ervaren
stilte, overdenken, een persoonlijke boodschap voor jou, innerlijke rust, verbondenheid, actie, ontmoeting, verrijking, verdieping, openhartig thuiskomen bij jezelf, genieten, verwondering.
Biddend Bijbellezen een heerlijk uurtje voor u zelf en daarna relaxed naar huis.
Een verfrissende oppepper voor het gemoed en een zalig slaapmutsje voor het slapengaan.
We staan stil bij mooie en inspirerende woorden in een bijbeltekst.
Gelovig of niet, dat maakt niet uit. Elk mens is uniek en geliefd.
Iedereen is van harte welkom. Voel u vrij om te komen.
De boeken met teksten zijn aanwezig.
De data zijn; 20 oktober, 3 en 17 november, en 1 en 15 december.
De tijd is van 19.30 uur tot 20.45 uur.
De bijeenkomsten vinden plaats in de parochiezaal van de pastorie Oranjeplein 1 te
Loon op Zand.Indien er deelname is van mensen uit Kaatsheuvel en De Moer, zullen de samenkomsten ook op het parochieel centrum in Kaatsheuvel plaatsvinden.
De 1ste bijeenkomst in Loon op Zand, de 2de in Kaatsheuvel.
Opgave via: kbrabers@home.nl
Graag uw voor- en achternaam, telefoonnummer en emailadres te vermelden bij aanmelding.U mag ook bellen: Tel. 0416 – 362462.
Hartelijke groet en graag tot binnenkort. Pastoor Luijckx, Karin Brabers


Annie van Kuijk
Mijn naam is Annie van Kuijk. Ik ben vrijwilligster in de parochie H. Willibrord. Ik ben getrouwd met Ton die onbezoldigd diaken is in de Johannes XX111 parochie. We hebben 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Meer dan 25 jaar geleden ben ik begonnen als vrijwilligster voor de gezinsvieringen in de kerk St Jans Onthoofding te Loon op Zand. Het bleef niet bij de gezinsvieringen. Al snel volgden meerdere taken in verschillende werkgroepen zoals communievoorbereiding, het kinderkoortje leiden, de vormselwerkgroep begeleiden, kindercatechese geven en meehelpen met nog vele andere activiteiten in de parochie.
Om mijn c.q. ons geloof beter te begrijpen en te kunnen vieren ben ik op zoek gegaan naar meer verdieping in mijn katholieke christelijke geloof.
In september 2006 ben ik begonnen met de basisgeloofscursus op het vormingscentrum van het bisdom van ’s-Hertogenbosch. Tijdens deze cursus werden de hoofdthema’s van ons christelijk geloof behandeld zoals: de Geloofsbelijdenis, de Sacramenten, de Heilig Schrift, de tien Geboden, het Gebed, Missie en Spiritualiteit aan de hand van de Catechismus van de Katholieke Kerk.
Ik was door deze geloofscursus zo geïnspireerd geraakt dat ik het besluit nam om de vervolgopleiding tot pastoraal assistente te gaan volgen.
Deze vervolgopleiding was een tweejarig traject. Tijdens de bijeenkomsten behandelen we meer de pastorale werkvelden zoals: Liturgie, Diaconie, Pastoraat (jongeren- ouderenpastoraat),
Communicatie, Moreel handelen, Vrijwilliger zijn in de kerk, Catechese en Kerkopbouw.
Op 5 juni 2010 heb ik als pastoraal assistente de zending ontvangen van Mgr. Hurkmans voor huwelijk en gezin met in het bijzonder de catechese.Om een overbrugging te maken naar jeugd en jongerenwerk heb ik een extra jongerencursus gevolgd. Mijn honger naar meer kennis over het katholieke christelijke geloof was hierna nog niet gestild. Ik ging verder met het volgen van diverse cursussen zoals; Theologie van het Lichaam, Huwelijk en gezin.
Na een fusie van de kerken van Loon op Zand, Kaatsheuvel en de Moer werd mijn werkveld alleen maar groter en vormen de kerken van genoemde dorpen samen de parochie
H. Willibrord.
Na 8 jaar pastoraal assistent heb ik me ingeschreven voor de omscholing tot Catechist. Deze omscholing duurde twee jaar. Voor vele parochies is de catechist een onbekende functie in het pastoraat.
Wat is het verschil tussen een pastoraal assistente en een catechist?
Een pastoraal assistent ondersteunt het pastorale team voor een bepaald werkveld. Voor mij is dit jeugd- en jongerenwerk. Met name het geven van catechese bij de eerste communie en het vormsel, het coördineren van de gezinsvieringen en de jongeren- en misdienaars groep opbouwen.
Een catechist wordt ‘voor de missionaire vernieuwing van de parochie gezonden’. Hij of zij gaat zich inzetten voor een drievoudig dienstwerk:


• De vernieuwing van de catechese. Als catechist behartig je de volwassenen-, jongeren- en kindercatechese, volgens het model van ‘catechese als initiatie’.


• De vernieuwing van de pastoraal. Als catechist ben je animator van missionaire activiteiten en projecten in de pastorale zorg van de parochie voor jongeren, gezinnen en ouderen.


• De vernieuwing van de gelovigen en vrijwilligers in de parochie. Als catechist inspireer je andere gelovigen opdat deze de verantwoordelijkheid van hun doopsel serieus (gaan) nemen; je rust (nieuwe) vrijwilligers toe voor het (missionaire) werk van de parochie.


binnenkort hoop ik benoemd te worden door bisschop Mgr. De Korte
Het is een mooie uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.


30 september 2020


Jeugd en jongeren.
Binnen onze parochie wordt onder leiding van Annie van Kuijk hard gewerkt om ook de jongeren te blijven betrekken bij het geloof. Je kunt dan denken aan:


Voorbereiding Eerste Communie.
De informatieavond voor de ouders die hun kind in 2021 hiervoor op willen geven, heeft reeds plaats gevonden. Maar mocht u onverhoopt de informatie hier over gemist hebben en wil u uw kind toch nog mee laten doen. Neem dan contact op met het secretariaat te Loon op Zand. Telefoonnr. 0416 361215 of via het contactformulier op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl


Voorbereiding Vormsel.
Ook hiervoor heeft de informatieavond reeds plaats gevonden. Informatie vindt u ook voor het Vormsel op de parochie website.


Jeugd en jongeren
Ben je tussen 10 en 16 jaar? Zoek je een leuke tienergroep om je bij aan te sluiten? Dan kun je je bij deze groep aansluiten.
Doel van de groep:
Samen optrekken met jongeren
Ontspannen met leeftijdgenoten leuke dingen doen.
Vragen beantwoorden waar jongeren mee rondlopen
De bijeenkomsten zijn gratis.
Je kunt je aanmelden via: jeugden jongeren@parochiewillibrord.nl of via Facebook: facebook.com/HeiligeWillibrord
De eerstkomende bijeenkomst is op 9 oktober van 18.30 uur – 20.30 uur in het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.


Gezinsviering.
Zaterdag 24 oktober om 19.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Zondag 25 oktober om 11.00 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel


JBDB on Tour
JBDB on Tour, een nieuw initiatief van Jong Bisdom Den Bosch sinds vorig jaar! Ook in dit najaar zullen we een drietal verdiepingsavonden voor jongeren (16-30 jaar) aanbieden, waarbij de gedelegeerde voor Jeugd & Jongeren in ons bisdom – diaken René Lamers – ons mee die diepte in neemt rondom het thema ‘een jonge katholiek zijn’.
Je hebt ongetwijfeld weleens gehoord van de zeven (lichamelijke) werken van barmhartigheid…
Hongerige voeden, zieken bezoeken, naakten kleden, etc.
Maar heb jij ook weleens gehoord van de zeven geestelijke werken van barmhartigheid?
Bedroefden troosten, onwetenden onderrichten.
De lichamelijke werken, maar zeker ook de geestelijke werken van barmhartigheid kunnen ons helpen bij het zichtbaar maken van God in de wereld. Hoe doe je dat dat? En wat is belangeloos meewerken aan Gods Liefde? Hoe hou jij dat vol?
Deze tweede verdiepingsavond op vrijdag 2 oktober 2020 staat in het teken van deze zeven geestelijke werken van barmhartigheid. Hoe kun je als jonge katholiek je geloof handen en voeten geven?


Aanmelden
In verband met de te nemen coronamaatregelen zal er beperkt plaats zijn, aanmelding voor deze avond is daarom ook verplicht
Afsluiting van de avond zal mogelijk door middel van een aangepast borrel zijn, naar gelang de coronamaatregelen dit toe laat. Mochten bepaalde maatregelen aangescherpt worden, zullen we kijken naar andere mogelijkheden voor deze verdiepingsavond. Uiteraard word je daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.
Daagt u jongeren uit uw omgeving uit om mee te gaan op deze verdiepingsreis?


Praktische informatie.
Datum: Vrijdag 2 oktober 2020
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch
Meer informatie: Kijk op www.jbdb.nl, Facebook Jong Bisdom Den Bosch of neem contact op met Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster Bisdom Den Bosch) via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 0735232061
Overige verdiepingsavonden: Donderdag 12 november 2020 te Den Bosch.


23 september 2020


Bericht van pastoor Luijckx
Beste parochianen,
Hier een bericht van mij ivm het uitzieken van de gordelroos die mij trof begin juli j.l.
De drukke bezigheden in de parochie hadden blijkbaar toch mijn immuunsysteem verzwakt. Sinds de hele Coronasituatie leven we bovendien allemaal in vreemde en onwerkelijke tijden. Gelukkig maak ik het weer wat beter.
De onverwachte wending in de gezondheid van mijn moeder eind juli heeft het proces van mijn herstel vertraagd. De situatie voor mijn moeder is momenteel iets stabieler, maar heel broos. Zij is, ondanks alles, nog bezorgd over wanneer ik het werk in de parochie weer ga oppakken. Een enkele keer ben ik even in de parochie geweest om wat dingen te regelen.
Al wekenlang is er voorzien in vervangers voor de weekendvieringen en uitvaarten.
Het is heel fijn dat op alle mogelijke manieren assistentie is geregeld.
Vanuit het Parochiebestuur, het Secretariaat en het Parochiëel centrum worden noodzakelijke werkzaamheden voortgezet en ik hoor dat, waar het kan, werkgroepen weer zijn gestart.
Natuurlijk hoop ik toch op niet al te lange termijn het werk in onze mooie parochie met haar parochiekerken te mogen hervatten. Opnieuw dank voor alle lieve wensen en gebed voor mijn moeder en mijzelf.
Dat doet heel goed. Ik draag u ook in mijn gebed.
Hartelijke groet en Gods zegen.
Pastoor Luijckx


Vrijwilligers in onze parochie
Parochie H. Willibrord kan al jaren een beroep doen op veel vrijwilligers. In de kerken van Loon op Zand, De Moer en Kaatsheuvel zijn allerlei mensen actief om de parochie draaiende te houden. Zij doen dit allemaal belangeloos. Om een indruk te geven over waarvoor zij zich inspannen, volgt hier een willekeurige greep uit al dat werk. Rondom de eredienst hebben we te maken met acolieten, lectoren, koster, koren, collectanten, bloemenverzorging, poetsen. Op alle kerkhoven zijn groepen actief voor onderhoud en verzorging. Er is een grote groep mensen die hand- en spandiensten verricht voor allerlei voorkomende werkzaamheden. De tuinen worden bijgehouden door vrijwilligers. Een aantal mensen verzorgt mede de administratie van de parochie. Ook het parochiebestuur bestaat uit vrijwilligers. Het contactblad wordt verzorgd door vrijwilligers. Een andere groep zamelt kleding in voor goede doelen. Weer anderen bemensen de bezoekdienst voor zieken en eenzamen. Bezorging van post en folders is ook in handen van vrijwilligers. Bij communie en vormsel zijn allerlei mensen actief. Ook bij bijzondere vieringen, zoals bijvoorbeeld kerstmis. Zo worden de kerststallen elk jaar door een grote groep vrijwilligers weer prachtig verzorgd. Een andere groep organiseert culturele activiteiten in onze kerkgebouwen.
Zo maar een greep uit het veel vrijwilligerswerk in onze parochie. Bij al deze activiteiten zijn nieuwe mensen van harte welkom. Als u ook graag een steentje bij wilt dragen in deze, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van onze parochie: secretariaat@parochiewillibrord.nl


Nieuwe encycliek paus Franciscus over broederschap.
Voorafgaand aan de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober, zal paus Franciscus een encycliek over menselijke broederschap en sociale vriendschap presenteren. Hij reist daarvoor naar Assisi, waar hij het graf van de heilige Franciscus, stichter van de minderbroeders, zal bezoeken.
Het gaat om de derde encycliek van zijn pontificaat die als titel krijgt Fratelli tutti (allen broeders). Een encycliek, oorspronkelijk een rondzendbrief met instructies aan de bisschoppen, is een document waarin de paus zich tot de hele Kerk “en alle mensen van goede wil” richt met betrekking tot een bepaald thema op sociaal-ethisch, pastoraal of leerstellig terrein.
Dat hij zijn derde encycliek in Assisi wil ondertekenen is van symbolische betekenis. De heilige Franciscus geldt op een bijzondere manier als een heraut van vrede en broederschap. Deze thema’s staan hoog op de agenda van de paus.


16 september 2020


Nieuwe medewerkers gezins- en familiepastoraat bij het bisdom


Eén van de speerpunten in het beleid van onze bisschop Gerard de Korte is het gezins- en familiepastoraat. In diverse parochies lopen op dit moment projecten waarvoor coördinatoren gezins- en familiepastoraat zijn benoemd en in diverse parochies worden initiatieven genomen of verder ontwikkeld op het vlak van gezins- en familiepastoraat.
Nu zijn, door fondswerving, op bisdom niveau medewerkers aangetrokken voor ondersteuning op het vlak van gezins- en familiepastoraat. Per 1 september worden aangesteld: Mevrouw Ingrid van Meer-Bollerman en mevrouw Juliëtte de Valk. Beiden zullen samenwerken met en onder verantwoordelijkheid van de gedelegeerde voor familiepastoraat, mevrouw drs. ir. Manon van den Broek en in samenwerking met de andere medewerkers van het bisdom.
Als team zijn zij beschikbaar om parochies te ondersteunen in het (door)ontwikkelen en opzetten van familiepastoraat. Daarnaast gaan zij ook op bisdom niveau activiteiten ontwikkelen.


Nieuwe encycliek paus Franciscus over broederschap wordt gepresenteerd in oktober


Voorafgaand aan de feestdag van Sint Franciscus, 4 oktober, zal paus Franciscus een encycliek over menselijke broederschap en sociale vriendschap presenteren. Hij reist daarvoor speciaal naar Assisi, waar hij het graf van de heilige Franciscus, stichter van de minderbroeders, zal bezoeken.
Het gaat om de derde encycliek van zijn pontificaat die als titel krijgt ‘Fratelli tutti’ (‘Allen broeders’). Dat heeft de Vaticaanse persdienst bekend gemaakt. Een encycliek, oorspronkelijk een rondzendbrief met instructies aan de bisschoppen, is een document waarin de paus zich tot de hele Kerk “en alle mensen van goede wil” richt met betrekking tot een bepaald thema op sociaal-ethisch, pastoraal of leerstellig terrein.
Dat hij zijn derde encycliek in Assisi wil ondertekenen is van symbolische betekenis. De heilige Franciscus geldt op een bijzondere manier als een heraut van vrede en broederschap. Deze thema’s staan hoog op de agenda van de paus, benadrukt de Vaticaanse persdienst. De titel van zijn eerste boodschap als paus voor Wereldvredes dag in 2014 luidde ‘Broederschap, grondslag en weg naar vrede’.


Lees het hele bericht op www.katholiekleven.nl


9 september 2020


Kidskrant voor Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer.
Het vierde nummer van de nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen is te vinden op de parochiewebsite www.parochiewillibrord.nl


Nieuwsgierig naar de inhoud?
Die gaat onder andere over: het sacrament van het Doopsel, de gezinsvieringen, de jongerengroep, eerste communie en vormsel, bidden en nog veel meer.
Neem eens een kijkje op de website en ontdek de activiteiten binnen onze parochie.


Benoeming Alexis Szejnoga als diaken.
Op 1 september 2020 heeft de bisschop van Den Bosch, Mgr. De Korte, Alexis Szejnoga benoemd tot fulltime diaken in onze parochie. Alexis was al enige tijd parttime bij ons werkzaam en dus geen onbekende. Voor de parochie is het erg fijn dat Alexis nu voltijds benoemd is. Immers door het emeritaat van Pastor Groos werd de druk op de pastorale taken wel erg groot voor het pastorale team.

Plant een boom in de periode voor de Schepping van 1 september tot en met 4 oktober

Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de Schepping gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping. In samenwerking met het Belgische Ecokerk, vraagt de Laudato si’ werkgroep Nederland ook in 2020 aandacht hiervoor.
De Laudato si’ werkgroep Nederland sluit zich aan bij de oproep van de Belgische kerkelijke organisatie Ecokerk om in deze periode een Laudato si’ boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van bepaalde inspanningen.


Paus Franciscus
Paus Franciscus heeft enkele jaren geleden 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de katholieke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de schepping (1 september tot en met 4 oktober waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.


2 september 2020


Bericht van pastoor Luijckx
Beste parochianen,
Veel dank voor de goede beterschapswensen die ik de afgelopen tijd mocht ontvangen voor mijzelf en ook voor mijn moeder. Dat doet zeker goed. Deze wensen heb ik haar voorgelezen en ze heeft de kaarten mooi kunnen bekijken.
De lieve aandacht helpt zeker in deze moeilijke tijd van extra zorgen. Weet dat u als parochiaan ook in mijn gebed bent.
Hartelijke groeten,
pastoor Luijckx


JBDB on Tour: Een jonge katholiek zijn
JBDB on Tour, een nieuw initiatief van Jong Bisdom Den Bosch sinds vorig jaar! Ook in dit najaar zullen we een drietal verdiepingsavonden voor jongeren (16-30 jaar) aanbieden, waarbij de gedelegeerde voor Jeugd & Jongeren in ons bisdom – René Lamers – ons mee die diepte in neemt rondom het thema ‘een jonge katholiek zijn’.


Geloven in het dagelijks leven… Hoe doe je dat? Kun je dat alleen? Heb je iemand anders nodig? Heb je God nodig? Kan een jonge katholiek modern zijn? Voelt dat als een belasting of bevrijding?
Deze eerste verdiepingsavond op donderdag 10 september 2020 zal in het teken staan van geloven in het dagelijkse leven. Niet alleen geloven als het jou uitkomt, als je op zondag in de kerk zit of als je met mede jonge gelovigen samen bent. Ook geloven als je studeert, werkt, samen bent met anders of niet-gelovigen, kortom geloven ‘twenty-four seven’?!


Aanmelden
In verband met de te nemen coronamaatregelen zal er beperkt plaats zijn, aanmelding voor deze avond is daarom ook verplicht
Afsluiting van de avond zal mogelijk door middel van een aangepast borrel zijn, naar gelang de coronamaatregelen dit toe laat. Mochten bepaalde maatregelen aangescherpt worden, zullen we kijken naar andere mogelijkheden voor deze verdiepingsavond. Uiteraard word je daarover zo snel mogelijk geïnformeerd.


Praktische informatie.
Datum: Donderdag 10 september 2020
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch
Meer informatie: Kijk op www.jbdb.nl, Facebook Jong Bisdom Den Bosch óf neem contact op met jongerenwerkster Ingrid van Zeeland
Overige verdiepingsavonden: Vrijdag 2 oktober 2020 & donderdag 12 november 2020 te ‘s-Hertogenbosch.


Save the date: JongKatholiek organiseert opnieuw een WJD@Home op Ameland
Jongeren in de leeftijd vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor het eerst gehouden voor jongeren die niet deel konden nemen aan de Wereldjongerendagen in Panama. WJD@Home was met ruim honderd deelnemers een groot succes. Dat vroeg om een vervolg.


De WJD@Home 2021 worden georganiseerd onder de vlag van JongKatholiek. Medewerker jongerenpastoraat Desiree Bühler van het bisdom Rotterdam is coördinator. “We merkten dat er groot enthousiasme was tijdens het weekend WJD@Home op Ameland. Niet alleen bij de jongeren die toen deelnamen, maar bij iedereen die meehielp, bij de organisatie en bij de bisschoppen.”


Vanuit alle bisdommen
De Nederlandse bisschoppen zetten zich graag in voor de nieuwe editie. Desiree: “De bisschoppen hebben nu al toegezegd dat er weer twee bussen zullen rijden. Die pikken de jongeren op verschillende plekken in het land op, zodat iedereen vrijdagavond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het aartsbisdom naar het noorden. De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.”
“De WJD@Home zijn voor jongeren van 15 jaar en ouder. De vorige keer was echt heel leuk, samen een weekend op een eiland met het strand en de zee op loopafstand, mooie gesprekken, catechese van de bisschoppen en de ruimte om in deelgroepjes met leeftijdsgenoten te praten over je geloof. Je ontmoet de mensen weer die je eerder zag bij een WJD en als je voor het eerst meegaat, maak je nieuwe vrienden die ook gelovig zijn.”


Thema voor een geweldig weekend
Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Deze tekst komt uit de Handelingen van de apostelen (Handelingen 26, 16). Het zijn de woorden van de verrezen Heer die verschijnt aan Paulus (die dan nog Saulus heet). Desiree: “De thema’s van de Wereldjongerendagen hebben te maken met opstaan en in beweging komen. Opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste, dat is waar dit weekend over zal gaan. We bereiden een mooi en inspirerend programma voor met interessante sprekers en we maken er samen een geweldig weekend van.”
De organisatie krijgt nu al positieve reacties van mensen die zich aan willen melden. Desiree: “Er was al een groep uit een parochie die samen ergens naartoe zouden gaan, maar die zich nu aanmelden voor de WJD@Home, omdat het de vorige keer zo’n ontzettend mooi weekend was.”
WJD@Home op Ameland zijn van vrijdag 29 tot en met zondag 31 januari 2021
Na de zomer volgt informatie over aanmelding


26 augustus 2020


Uitnodiging informatie bijeenkomst E. H. Communie 2020-2021


Aan de ouders/verzorgers van groep 4
Graag nodigen wij uw kind uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de
Eerste H. Communie waarbij wij uw kind willen helpen Jezus Christus beter te leren kennen en de Weg van Jezus in het leven te vinden en te gaan.
In onze parochie H. Willibrord zijn in de eerste helft van 2021 de feestelijke Eucharistievieringen. Tijdens één van deze vieringen kan uw kind zijn/haar Eerste Heilige Communie ontvangen. Wij nodigen u uit voor een informatieve ouderavond op:
Maandag 28 sept. 20.00 uur Pastorie Oranjeplein 1 te Loon op Zand
voor de Communicanten uit: Loon op Zand en De Moer
of
Dinsdag 29 sept 20.00 uur Het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel
voor de Communicanten uit: Kaatsheuvel en Sprang Capelle
Wij hopen velen van u op één van deze informatieve ouderavonden te ontmoeten, ook als u nog niet zeker weet of u uw kind wil laten meedoen.
Met een vriendelijke groet,
Werkgroep communie voorbereiding
e-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl


Uitnodiging informatie bijeenkomst H. Vormsel 2020-2021
Beste tieners van groep 8, ouders en verzorgers,
Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest. De heilige Geest geeft ons de kracht,
moed en inspiratie om alle kwesties in ons leven het hoofd te bieden, en als christen te leven.
De voorbereiding op het Vormsel begint aan het begin van het schooljaar groep 8 met een informatie avond voor kinderen en hun ouders. Ook jongeren op het voortgezet onderwijs zijn van harte welkom Ons voorbereidingstraject is overzichtelijk, en laat het jonge gezicht van de Kerk zien.
We kunnen ons voorstellen dat u en uw kind uitgebreider geïnformeerd willen worden over het Vormsel en de voorbereiding daarop.
Daarom nodigen wij u uit voor een Ouder/kind informatieavond op:
Maandag 21 september in: het Parochieel Centrum
Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur.
Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.
Wij hopen jou samen met je ouders/verzorgers deze avond te ontmoeten, ook als je twijfelt.
Als je nog vragen hebt, bel gerust met het parochiesecretariaat. Graag tot ziens in september,
met een vriendelijke groet,
Werkgroep vormsel voorbereiding.
e-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl


Periode van de Schepping 1 september tot en met 4 oktober
Ieder jaar wordt tussen 1 september en 4 oktober de Periode van de Schepping gehouden. In deze periode wordt in de kerken extra aandacht gevraagd voor de zorg voor de Schepping


Paus Franciscus
Paus Franciscus heeft enkele jaren geleden 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor de Schepping. Met deze dag sluit de katholieke kerk aan bij de ‘Dag van gebed voor het milieu’ uit de orthodoxe kerk, die ook op 1 september wordt gevierd en bij de periode van de schepping (1 september tot en met 4 oktober waartoe de Wereldraad van Kerken al in 1997 opriep.


De Laudato si’ werkgroep Nederland sluit zich aan bij de oproep van de Belgische kerkelijke organisatie Ecokerk om in deze periode een Laudato si’ boom te planten. Een vrucht- of fruitboom symboliseert mooi de oproep om de vruchten van de aarde te delen. Bovendien duurt het enkele jaren voordat hij vrucht draagt. Ook dat is symbolisch: het vraagt soms wat geduld om resultaten te zien van bepaalde inspanningen.
Laudato si’ werkgroep Nederland
De Laudato si’ werkgroep Nederland is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de KNR. Deze is ingesteld bij het uitkomen van de pauselijk encycliek over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis in 2015. Voorzitter is mgr. Gerard de Korte.


Beste parochianen,
Veel dank voor de goede beterschapswensen die ik de afgelopen tijd mocht ontvangen
voor mijzelf en ook voor mijn moeder. Dat doet zeker goed.
Deze wensen heb ik haar voorgelezen en ze heeft de kaarten mooi kunnen bekijken.
De lieve aandacht helpt zeker in deze moeilijke tijd van extra zorgen.
Weet dat u als parochiaan ook in mijn gebed bent.
Hartelijke groeten pastoor Luijckx


19 augustus 2020


Bericht van de Vormselwerkgroep
Uitnodiging informatie avond Vormsel
Wij nodigen tieners uit Loon op Zand, de Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle graag met hun ouders/ verzorgers uit op:
Maandag 21 september om 19.00 uur in het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.


Kleding sorteergroep
vanuit de kleding sorteergroep bereikte ons het volgende bericht
In de AKO, het contactblad voor de parochievrijwilligers, laten we als medewerkers van de sorteergroep regelmatig iets weten over het wel en wee van de groep. Vanwege corona is dit al een hele tijd geleden. In oktober 2019 is er weer een vracht kleding opgehaald. Nu zijn de dames en heren van de groep weer kleding aan het sorteren maar wel op gepaste afstand en volgens de regels van het RIVM.
Als er weer een vracht gereed is, komt er een bus van DORCAS, de instantie waar de kleding naar toe gaat. Er komen dan gelukkig wat vrijwilligers om mee te laden, meestal heren. De dames van de groep gaan dan gewoon door met het sorteren. Als de bus geladen is en weer een vracht kan worden afgeleverd, wordt er nog even gezamenlijk koffie gedronken en iedereen wordt bedankt.
De groep heeft al een tijdje ruimtegebrek voor de tijdelijke opslag van de gesorteerde kleding. Daarom moet de kleding eerder opgehaald worden dan gepland. Daarmee zijn voor Dorcas extra kosten zoals inzet van een chauffeur, brandstof voor de auto e.d gemoeid.
Nu kunnen 140 dozen mee. Als er meer ruimte voor opslag is, kunnen er 300 dozen tegelijk mee.
Er is ook nog even met de chauffeur van Dorcas gesproken. Hij vertelde dat het in de winkels, zelfs in deze coronatijd, drukker was dan ooit. De overgebleven kleding gaat daarna naar Afrika (zomerkleding) en Oost Europa (winterkleding).
De kleding sorteergroep krijgt nog steeds de complimenten van de stichting Dorcas, omdat de door ons aangeleverde kleding zo schoon en heel is. Hiervoor is natuurlijk dank verschuldigd aan u allen die de kleding bij ons inlevert. Blijf dit vooral doen!


Beste parochianen,
Op zondag 5 juli begon mijn vakantieperiode.
Alles in gereedheid gebracht en afgewerkt in de parochie om deze goed achter te laten.
Zo gaat dat als je er even tussenuit gaat.
Aan het begin van de eerste week kreeg ik last van gordelroos en weet inmiddels wat dat betekent om dit aan den lijve te ervaren. Zeer pijnlijk, je komt nergens toe en het herstel gaat langzaam. Oppassen ook met wat je eet en vooral niet moet eten om zenuwen niet te overprikkelen. Na ziek te zijn gemeld ben ik nu al weken aan het uitzieken. Het gaat beetje bij beetje vooruit. Ik mocht al mooie beterschapswensen ontvangen vanuit de parochie,
veel dank daarvoor.
Echter, vrijdag 31 juli kwam er een grote zorg bij; mijn moeder werd getroffen door een herseninfarct. Ook dat overkomt je.
Dat was schrikken. Na een noodzakelijke ziekenhuisopname is mijn moeder nu thuis en is alle aandacht gericht op de goede verzorging in haar laatste levensfase.
Wij als gezin zijn heel blij dat moeder thuis is en zij daar bezoek van naasten kan ontvangen.
Het was goed te horen dat er in de parochie voor alle weekendvieringen en uitvaarten is voorzien in goede vervangers. Veel dank daarvoor.
Van harte hoop ik u weer gauw te mogen begroeten in een van onze mooie parochiekerken. Het leek mij goed u hiervan nu op de hoogte te brengen.
Hartelijke groet en zegen.
Pastoor Luijckx


12 augustus 2020


Informatie avonden Eerste heilige Communie 2020-2021


Voor Loon op Zand en de Moer
Maandag 28 september om 20.00uur
In de pastorie aan het Oranjeplein 1 te Loon op Zand


Voor Kaatsheuvel en Sprang- Capelle
Dinsdag 29 september om 20.00 uur
In het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel


Voor aankondiging.
JongKatholiek organiseert opnieuw een WJD@Home op Ameland


Jongeren in de leeftijd vanaf 15 jaar kunnen in januari 2021 opnieuw naar een WJD@Home op Ameland. De WJD@Home werden in 2019 voor het eerst gehouden voor jongeren die niet deel konden nemen aan de Wereldjongerendagen in Panama. WJD@Home was met ruim honderd deelnemers een groot succes. Dat vroeg om een vervolg.
De WJD@Home 2021 worden georganiseerd onder de vlag van JongKatholiek. Medewerker jongerenpastoraat Desiree Bühler van het bisdom Rotterdam is coördinator. “We merkten dat er groot enthousiasme was tijdens het weekend WJD@Home op Ameland. Niet alleen bij de jongeren die toen deelnamen, maar bij iedereen die meehielp, bij de organisatie en bij de bisschoppen.”


Vanuit alle bisdommen
De Nederlandse bisschoppen zetten zich graag in voor de nieuwe editie. Desiree: “De bisschoppen hebben nu al toegezegd dat er weer twee bussen zullen rijden. Die pikken de jongeren op verschillende plekken in het land op, zodat iedereen vrijdagavond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het aartsbisdom naar het noorden. De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.”


Thema voor een geweldig weekend
Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Deze tekst komt uit de Handelingen van de apostelen (Handelingen 26, 16). Het zijn de woorden van de verrezen Heer die verschijnt aan Paulus (die dan nog Saulus heet). Desiree: “De thema’s van de Wereldjongerendagen hebben te maken met opstaan en in beweging komen. Opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste, dat is waar dit weekend over zal gaan. We bereiden een mooi en inspirerend programma voor met interessante sprekers en we maken er samen een geweldig weekend van.”
De organisatie krijgt nu al positieve reacties van mensen die zich aan willen melden. Desiree: “Er was al een groep uit een parochie die samen ergens naartoe zouden gaan, maar die zich nu aanmelden voor de WJD@Home, omdat het de vorige keer zo’n ontzettend mooi weekend was.”


• WJD@Home op Ameland zijn van vrijdag 29 tot en met zondag 31 januari 2021
• Na de zomer volgt informatie over aanmelding
Kijk de vlog!
In deze vlog laten Willem Jan Hanegraaf en Lieke Erkens zien hoe leuk en waardevol het is om het katholieke geloof samen met zoveel andere jongeren te vieren. Katholiekleven.nl maakte deze video van de eerste WJD@Home in 2019 op Ameland.


22 juli 2020


Informatieavonden Eerste H. Communie 2020-2021
Maandag 28 september 20.00 uur pastorie Loon op Zand
Oranjeplein 1
Voor communicanten uit Loon op Zand en De Moer


Dinsdag 29 september 20.00 uur Parochieel Centrum
Hoofdstraat 34 Kaatsheuvel
Voor Communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle


Informatieavond H. Vormsel:
Durf jij te kiezen voor Jezus in het sacrament van het Vormsel?
Deze keuze hoef je niet alleen te maken, je ouders, pastoor en de vormselwerkgroep willen je daar graag bij helpen.
We nodigen je graag uit samen met je ouders/ verzorgers op maandag 21 september om 19.00 uur in het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 Kaatsheuvel.
Voor de tieners van Loon op Zand. Kaatsheuvel, De Moer en Sprang-Capelle


Nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ nu beschikbaar
Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.
Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen. Zie voor meer informatie de website van www.rkkerk.nl of van het bisdom Den Bosch. www.bisdomdenbosch.nl


Bericht vanuit het bisdom
In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De vakantieperiode breekt aan. En ook het kerkelijk leven gaat naar een lager pitje. Wij kijken terug op een raar én naar seizoen. Vanaf half maart heeft de coronapandemie immers het kerkelijk leven in ons bisdom flink geraakt. Vieringen in gesloten kerken; veel ziekenzorg en uitvaarten maar ook lezingen die werden afgezegd. Bijna alle vergaderingen konden alleen digitaal worden gehouden. Gelukkig heeft de regering recent versoepelingen kunnen doorvoeren die ook het kerkelijk leven doen opleven. Als bisschop heb ik pastorale teams, besturen, religieuzen en vele andere gelovigen in de afgelopen maanden willen bemoedigen met pastorale brieven. Bijna iedere week schreef ik een dergelijke brief. Met dit 12de Woord ter bemoediging sluit ik de reeks af. Het nieuwe normaal wordt waarschijnlijk nooit meer het oude normaal. Maar gelukkig is het virus onder controle en kan de samenleving weer beter ademhalen. De druk op de ziekenhuizen is sterk verminderd. Er is veel meer bewegingsvrijheid. Voor de komende tijd moeten wij vooral hopen dat de economische nadelige gevolgen, ook voor de Kerk, tijdelijk zullen zijn.


Vrijheid en verantwoordelijkheid
De schoolvakanties zijn in aantocht. Binnen de parochies komt er dan ook een periode van relatieve rust. De eredienst gaat door maar veel andere activiteiten komen voor een tijdje te vervallen. Tijd om even een stap terug te zetten. Tijd voor meer bezinning en gebed. Tijd ook om ons voor te bereiden op het nieuwe werkseizoen 2020- 2021. Gelukkig is na 1 juni het kerkelijk leven steeds meer op gang gekomen. Stap voor stap is de kerkelijke regelgeving verruimd. Met name vanaf 1 juli zijn er nog meer mogelijkheden voor de Kerk. Alleen blijft de anderhalvemeternorm van kracht. En natuurlijk allerlei hygiënemaatregelen. Na de tijd van de intelligente lockdown komt nu de tijd van de intelligente burger, zo sprak de minister- president. En ik denk dat hij gelijk heeft. Het virus is in ons land onder controle maar ook nog onder ons. De toekomst is daardoor onzeker en voor veel mensen bedreigend. Zonder afdoende medicijnen en een vaccin zijn alertheid en voorzichtigheid geboden. Wij moeten een tweede piek van besmettingen met veel zieken en doden voorkomen. Een en ander impliceert verstandig en verantwoordelijk handelen. Christelijke vrijheid betekent immers niet vrijheid, blijheid en doen waar je zin in hebt. Integendeel, christelijke vrijheid heeft altijd ook te maken met verantwoordelijkheid. Ik mag een ander niet alleen niet schaden maar ben ook geroepen om de ander lief te hebben en te dienen. Hopelijk zullen katholieken hun verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van anderen juist in de komende tijd beseffen en ernaar handelen.


Tot slot
Ik hoop dat de komende zomertijd, bij alle onzekerheid, voor allen ontspanning en rust zal geven. Even pas op de plaats om weer nieuwe energie op te doen. Voor de meesten van ons waarschijnlijk niet in een ver buitenland maar meer in eigen omgeving. Wij mogen ons in deze vakantietijd toevertrouwen aan het gebed van de Zoete Moeder. Geniet van de komende zomertijd, onder de hoede van Christus, de Zon der gerechtigheid.
+ Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch


15 juli 2020


De Kidskrant
De nieuwe Kidskrant is uit. Het is een nieuwsbrief voor ouders en hun kinderen.
In deze nieuwsbrief vindt u o.a.
Leuke vakantietips voor thuis en een ontdekkingstocht in de nabije omgeving.
Nieuws over de tienergroep en nog veel meer. Bent u nieuwsgierig geworden bekijk de hele nieuwsbrief dan op onze parochie website www.parochiewillibrord.nl


Parochiekerken in coronatijd
Voor het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf honderd aanwezigen, geldt dat ook voor de publieke eredienst in de kerk.
Echter, daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal personen dat volgens de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschreden.
Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig


Het aantal beschikbare plaatsen in onze kerken:
St. Jans Onthoofding (Loon op Zand) 85 personen
St. Jan de Doper (Kaatsheuvel 110 personen
St. Joachim (De Moer) 65 personen
HH. Mart. v. Gorkum 75 personen


Pastorale beschikbaarheid
i.v.m de beperkte pastorale beschikbaarheid op dit moment zijn de Eucharistievieringen in de kerk St. Joachim (De Moer) en kerk HH. Mart. v.Gorkum (Kaatsheuvel beurtelings op zaterdagavond. Raadpleeg hiervoor het vieringoverzichtdat u in dit weekblad kunt vinden.


Doordeweekse vieringen tijdens de vakantieperiode.
i.v.m. de vakantie vervallen een aantal door de weekse vieringen.
St. Jans Onthoofding (Loon op Zand) van 8 juli tot en met 26 juli geen viering op maandagochtend.
Kapel De Venloene (Loon op Zand) op dinsdagmorgen 14 juli en 27 juli geen viering.
St. Jan de Doper (Kaatsheuvel) op dinsdagavond 14 juli en 27 juli geen viering in de St. Jozefkapel


Mgr. Van den Hout ondertekent internationale mensenrechtenverklaring voor betere werkomstandigheden
De Covid-19 pandemie heeft de afgelopen maanden een groot, structureel onrecht blootgelegd: miljoenen mensen wereldwijd werken onder erbarmelijke omstandigheden, voor weinig loon en zonder rechten. Ze worden nu onevenredig hard getroffen door de Corona-crisis: het ontbreken van bindende, internationale wet- en regelgeving maakt hen afhankelijk van de welwillendheid van hun werkgever. Ruim 110 kerkelijke leiders roepen in een vandaag gepubliceerde internationale verklaring overheden op hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden en referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, ondertekende de verklaring namens de Nederlandse bisschoppenconferentie.


8 juli 2020


Aankondiging verruiming rondom sacramenten en koorzang in protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’
Actueel, Dossier Coronavirus, Dossiers3 juli 2020


In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Deze verruiming betreft met name de mogelijkheden rondom het vieren van de sacramenten zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de priester- en diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk.
De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven, aldus de bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de overheid ruimte om – onder voorwaarden – meer mogelijkheden te geven tot bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.


Zingen
Op dit moment wordt een wijziging van het protocol op genoemde punten voorbereid. Ook komt er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden ook de voorwaarden meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen en te zingen bij vieringen. Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn de voorwaarden daarvoor zo strikt (bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om dit op verantwoordelijke wijze te kunnen doen.


Reserveren
Voor het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf honderd aanwezigen, geldt dat ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal personen dat volgens de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximale aantal niet wordt overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig.
Houd voor publicatie van het aangepaste protocol www.rkkerk.nl in de gaten.


1 juli 2020


Inschrijven voor toegang tot de Eucharistievieringen.
Indien u naar een Eucharistieviering in een van de parochiekerken wilt komen dient u altijd te reserveren. Dit is van belang om bij eventuele besmetting de contactpersonen na te kunnen gaan. Het maximale aantal bezoekers is afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw in onze parochie. U kunt zich aanmelden via de website, e-mail, of telefonisch.
Is het aantal behaald dan neemt het secretariaat contact met u op. Verzeker u ervan dat u geen coronage-relateerde gezondheidsklachten heeft.
Heeft u gereserveerd en kunt u door omstandigheden niet komen laat u ons dan even weten
dan kunnen wij iemand anders op de lijst zetten.


Op de plaats waar rode hartjes staan kunt u gaan zitten. Echt(paren) en familieleden uit een gezin kunnen desgewenst bij elkaar plaatsnemen. Bij alle ingangen van onze kerken zal desinfecterende gel staan om uw handen te reinigen. Voor algemene vragen kunt u het secretariaat in Loon op Zand bellen.
Website: www.parochiewillibrord.nl
E-Mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl voor St. Jans Onthoofding Loon op Zand en St. Joachim De Moer
parochieelcentrum@parohiewillibrord.nl voor St. Jan en HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel


Pastorale beschikbaarheid
I.v.m. de beperkte pastorale beschikbaarheid op dit moment zijn de
Eucharistievieringen in kerk St. Joachim (De Moer) en HH. Mart. v. Gorkum
(Kaatsheuvel) beurtelings op zaterdagavond.


Collectegift
Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u bij het uitgaan van de kerk desgewenst een
collectegift in de daarvoor bestemde bus doen om onze parochie te blijven ondersteunen.


Informatieformulieren
Achter in de kerken liggen formulieren voor een extra actie Kerkbalans
en ligt informatie voor de gelovigen i.v.m. de maatregelen rond het coronavirus.
Wij houden u op de hoogte met alle actuele informatie via de website en de Duinkoerier.


Maria verering
Ook in de maand juli blijft het mogelijk om in de portalen van de kerken te loon op Zand en St. Jan te Kaatsheuvel een kaarsje op te steken bij Maria


Een stapje opzij en een stapje vooruit
“Alleen samen krijgen we Corona onder controle.
We geven elkaar de ruimte, als het nodig is doen we een stapje opzij of een stapje terug. En als we dit samen doen, gaan we iedere dag een stapje vooruit.”
Dit reclamespotje van de Rijksoverheid zette mij afgelopen weken aan het denken. We gaan langzaam terug naar oude schema’s met nieuwe tijden en oude structuren met nieuwe regels. Mijn dochter kan af en toe weer naar de opvang, familiebezoekjes op afstand weer mogelijk. Gaan we ons nog wel aan de regels houden? Komt er weer een golf? Blijven we wel hopen, liefhebben, dienen, geven en danken? Een bloemetje kopen voor de buurvrouw, boodschappen doen voor opa, een kaartje sturen of iemand telefoneren.


Houden we dat stukje eenheid vast?
Als we “Corona” nou eens zouden vervangen door “negativiteit”, “discriminatie” of “vooroordelen”, kan dat een motto zijn voor het dagelijks leven. Lukt het ons te blijven dienen en ontvangen, ook als onze agenda wat voller wordt?
Laten we elkaar de ruimte te geven om te spreken en gehoord te worden. Af en toe een stapje terug of opzij doen om te luisteren. En als we samen gesproken en geluisterd hebben, een stapje vooruit te gaan richting vrede. We kunnen dit hoor, gemeenschap zijn! Als we ons allerbeste- en mooiste steentje bijdragen en daarnaast de talenten en uniciteit van de ander ontvangen, zijn we al een heel eind. Ondanks dat het virus ons veel leed bezorgde, is er zoveel moois ontstaan de afgelopen tijd.


De liefde is echt overal!
Ik hoop dat je dit onthoudt: Je mag er zijn! Er mag naar je geluisterd worden en je mag spreken! Samen vormen wij Christus’ lichaam, met al Zijn ledematen. Of je nu je steentje bijdraagt door vakken te vullen of les te geven, zonder jou is de eenheid nooit volledig. Laten we de mindset van geven en nemen, dienen en ontvangen, meenemen naar ons nieuwe normaal. Af en toe een stapje terug, en soms eentje vooruit. Door de liefde te laten zegevieren krijgen we elke uitdaging onder controle.
Doe je mee?
Door: Laura Nieuwlaat-van Dun (tienerwerkster Jong Bisdom Den Bosch)


24 juni 2020


Blijft u onze parochiegemeenschap ondersteunen
Ook onze parochiegemeenschap heeft door de coronacrisis te maken met teruglopende inkomsten. Maandenlang kon er niet op de traditionele manier worden gecollecteerd.
Toch blijft het voor de financiële vitaliteit van onze parochie van groot belang om extra inkomsten te genereren. Daarom komt Kerkbalans met een extra fondsenwervingsactie onder de naam ‘Omzien naar elkaar’. Zo kunt u de kerk ondersteunen omdat er ook extra kosten moeten worden gemaakt i.v.m. de coronacrisis.
Achter in de kerken liggen formulieren voor een extra actie Kerkbalans en ligt informatie voor de gelovigen i.v.m. de maatregelen rond het coronavirus.
Omzien naar elkaar, we doen het samen!


Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen.
Nu parochianen niet zonder meer kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei manieren zoeken kerken digitaal contact met parochianen om er voor elkaar te zijn. De kerken doen daarmee fantastisch werk dat veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.
Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!
Namens de kerken in de Parochie H. Willibrord willen wij u dan ook vragen om voor onze gemeenschap te bidden, om te blijven zien naar elkaar en ons te steunen door een gift, zodat wij in de anderhalve-meter-samenleving samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien naar elkaar en het geloof in Jezus Christus levend houden en delen. Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee ziet u immers ook om naar die parochiaan die het moeilijk heeft.


Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee?
Stort dan vandaag nog uw bijdrage op rekeningnummer NL29 RABO 0124 8331 01 t.n.v. Parochie
H. Willibrord o.v.v. extra gift corona en bij voorkeur uw adres. Alvast heel hartelijk dank!
Pastoraal Team en Parochiebestuur


17 juni 2020


Uitreiking H. Communie
Afgelopen weekend werd voor het eerste sinds maanden de H. Communie weer aan de gelovigen uitgereikt. De parochianen hadden keurig gereserveerd, hetgeen van belang is voor elkaars gezondheid. Maandenlang konden parochianen niet samenkomen om Eucharistie te vieren. Zij konden zich wel voeden met het levengevend woord van de Heer, maar moesten “hongeren” naar het Brood dat Hij voor ons breekt. Dit wordt ook wel de geestelijke communie genomen. Als de beleving van de gelovige zo sterk is en het verlangen naar het ontvangen van het Lichaam van Christus zo groot wordt dit wel een “geestelijke communie” genoemd. Dit is natuurlijk een heel bijzondere ervaring en geeft veel kracht. Het was daarom heel bijzonder dat de Nederlandse Bisschoppen hebben kunnen bewerken dat op dit prachtige Hoogfeest van het H. Sacrament van de Eucharistie, de H. Hostie, weer kon worden uitgereikt. Hiervoor stond de priester achter een scherm met plexiglas dat door een parochiaan is gemaakt en voor het priesterkoor was geplaatst. De H. Communie werd aangereikt met een pincet. Het was natuurlijk even wennen om dit zo te moeten doen, maar uiteindelijk verliep alles heel rustig en devoot. Wat mij steeds weer opvalt is dat parochianen de vereiste aanpassingen goed opnemen en zich door de huidige omstandigheden goed voegen in de genomen maatregelen.
De voorgeschreven afstand werd goed bewaard en de gelovigen begaven zich weer naar hun plaatsen die voorzien waren van een rood hartje.
Opnieuw werd de Eucharistieviering live uitgezonden door Langstraat TV In middels al voor de 14e keer. Hiervoor zijn wij de vrijwilligers van Langstraat TV zeer erkentelijk. Op deze wijze wordt voor velen, in bijzonder de ouderen thuis en in de Woon- en Zorgcentra, de mogelijkheid geboden de mooi verzorgde Eucharistieviering vanuit een van onze parochiekerken thuis te volgen.
Het feest van Sacramentsdag nodigt ons allen uit tot grote dankbaarheid voor het liefdesverbond dat God met mensen heeft gesloten. Immers, in Jezus Woord en Brood, wil Hij ons opnieuw zijn liefde toezeggen. Laten wij trouw blijven aan onze opdracht in onze opdracht van liefde voor elkaar en hopen en bidden dat deze tijd ons helpt groeien in verbondenheid met elkaar.


Gebed
Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:
Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef wijsheid en moed
aan alle politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede,
en troost allen die om hen rouwen.
Geef ook inzicht en hulp aan mensen die worden getroffen
in hun bestaansgrond.
Om uitkomst voor hun gezin, partner, voor de vereniging
of het bedrijf dat hen ter harte gaat.
Geef ons de kracht de aanbevolen richtlijnen zo goed als
kan te volgen, tot bescherming van onszelf en de medemens.
Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen
voor de mensen rondom mij en maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid. Amen.


10 juni 2020


Voor het eerst sinds maanden weer naar de kerk
De eerste Eucharistievieringen met maximaal 30 gelovigen in Loon op Zand, de St. Jan in Kaatsheuvel en in De Moer waren bijzonder. Er was zeker nog plaats genoeg, maar meldt u altijd aan.


Liturgie vieren bestaat uit samenkomen, God danken, bidden, je opgenomen voelen in het geheel, bevestigd weten als mens en gelovige in de parochiegemeenschap, het Verbond van liefde vieren dat God met ons heeft gesloten en onderhoudt. Dit komt ook tot uiting in zang. Zoals u weet kunnen de koren die ons lief zijn voorlopig niet zingen i.v.m. het risico op overdracht van het coronavirus via zang. Ook de samenzang, het antwoord van de parochiaan op de acclamaties, het uiten van ons katholieke geloof in de liturgie, het bezingen van Gods liefde, is momenteel niet toegestaan. Wij ondervangen dit door stemmige voorzang i.c.m. orgelspel.


Vanaf 14 juni mag u weer deelnemen aan de Eucharistie en de H. Communie ontvangen.
Deze wordt uitgereikt volgens protocol, de priester staat achter een doorzichtig scherm dat is vervaardigd door een parochiaan met onderaan een kleine uitsparing waardoor hij de H. Hostie aan de gelovige kan aanreiken met een pincet. Een unieke maatregel waarvan wij hopen dat dit echt tijdelijk mag zijn.


Laten wij in ieder geval dankbaar zijn om wat ons nu gegeven is en blijven hopen en bidden op beter, vollediger. Ondanks alle beperkingen kunnen wij altijd Gods liefde delen met onze medemens, tot opbouw van onze geloofsgemeenschap en ons persoonlijk geluk.
Pastoor Luijckx


Sacramentsdag
Komende zondag vieren we Sacramentsdag; een hoogfeest in onze kerk. Dit is de dag dat we eens extra aandacht geven aan de gaven van Zijn Lichaam en Zijn Bloed die Christus ons heeft nagelaten. We staan stil bij de werkelijke aanwezigheid van Christus in het sacrament van de Eucharistie. Juist daar maakt hij de naam waar die al voor Zijn geboorte door de engel werd aangekondigd: Emanuel. God met ons. God in ons midden. God die onder de mensen aanwezig is en onder ons leeft en leven geeft.


We staan extra stil bij die werkelijke aanwezigheid in ons midden. Een goddelijke aanwezigheid die een kerk verandert van een gebouw van hout en steen in een Huis van God. In het tabernakel, waar de heilige reserve bewaard wordt, daar is die goddelijke aanwezigheid geconcentreerd. Maar wanneer we samen Eucharistie vieren, dan verspreidt die goddelijke aanwezigheid zich nog uitdrukkelijker. We gaan terug naar onze huizen, naar onze families en vrienden, terwijl we zelf omgevormd worden tot kleine tabernakeltjes; allemaal dragen we een stukje van die werkelijke aanwezigheid van Christus de wereld in. Wij, als gemeenschap van gelovigen, verspreiden op die manier Zijn heilzame aanwezigheid, daarbij fungerend als het mystieke lichaam van Christus.


De constante fout die we allemaal maken ten aanzien van de eucharistie is dat we denken dat het een ding is in plaats van een persoon. Met een persoon kunnen we een relatie ontwikkelen die dynamisch, genezend, troostend en liefdevol van aard is. Met de aanwezigheid van Jezus Christus in het Heilig Sacrament is dit niet anders. Daarom is het gebruik van de term “aanbidding” ook enigszins misleidend, omdat deze associaties oproept met afgoderij. Het Heilig Sacrament is niet een ding dat aanbeden moet worden, maar een persoon om lief te hebben, en die op Zijn beurt van ons houdt.


Wanneer we deze scheppende liefde ervaren, worden we van binnenuit getransformeerd, en staan we vervolgens te popelen om die liefde in ons dagelijks leven te verspreiden. Het heeft weinig zin om het geconsacreerde brood van de eucharistie te delen als we niet bereid zijn om ongezegend brood met elkaar te delen in ons dagelijks leven. Met andere woorden: de Eucharistie eist van ons dat we ”elkaar liefhebben zoals Ik u heb liefgehad”. Het verband tussen de Eucharistie en gerechtigheid is een onverbrekelijke band van liefde.


Als we nalaten om dit op ons leven in te laten werken en blijven denken dat de Eucharistie slechts over onszelf gaat en over hoe wij ons voelen dan lopen we het gevaar dat we de kern van Jezus boodschap missen. Het Heilig Sacrament verbindt ons met elkaar als broeders en zusters: wanneer we de communie ontvangen worden we als communicerende vaten, met zijn allen verbonden in één mystiek lichaam van Jezus Christus. En als er ook maar één lichaamsdeel niet gezond is, dan is het hele lichaam niet gezond en gaat het niet goed met de Kerk.


Daarom mogen we ook zeker op Sacramentsdag stilstaan bij al het leed en lijden, het onrecht en de uitsluiting waarmee de mensheid nog steeds te maken heeft. De weg naar het Koninkrijk kunnen we pas goed bewandelen als het hele lichaam gezond is. Daarom is Sacramentsdag een belangrijk feest om bij stil te staan. God wil dicht bij ons aanwezig zijn en in die aanwezigheid wordt de eis van zijn dubbelgebod ervaarbaar. Door het Heilig Sacrament te ontvangen krijgen we ook de kracht om die liefde tot onze naasten te verwerkelijken.
Diaken Alexis Szejnoga


3 juni 2020


Belangrijke mededeling
Met ingang van 1 juni zijn de kerken in onze parochie weer open. Daar zijn wij blij om.
Het parochiële leven komt weer op gang. Vanaf die datum mogen er 30 mensen aanwezig
zijn (exclusief de voorganger, acoliet(en) / misdienaar(s), koster en organist en/of cantor).


*Als u naar de kerk wilt komen dient u te reserveren!
Voor de kerken in:
Kaatsheuvel via het parochieel centrum. (0416 272515)
De Moer + Loon op Zand via het secretariaat in Loon op Zand.
(0416 361215)
U kunt ook via de website het reserveringsformulier invullen.


Met ingang van 7 juni en alle daaropvolgende zondagen is er zoals gebruikelijk een Eucharistieviering om 9.30 uur in Loon op Zand en om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel.
I.v.m. de beperkte pastorale beschikbaarheid op dit moment zijn de Eucharistievieringen in kerk in De Moer en van de HH. Martelaren van Gorkum op een zaterdagavond om 19.00 uur op de volgende dagen:
In De Moer; 6/6 20/6 4/7 18/7 1/8 15/8 29/8
In de HH. Martelaren van Gorkumkerk; 13/6 27/6 11/7 25/7 8/8 22/8


Vanaf 14 juni zal de H. Communie volgens een protocol weer mogen worden uitgereikt.
Vanaf 1 juli mogen er 100 mensen aanwezig zijn in de kerk.
I.v.m. de veilige afstand van 1 ½ meter in de kerk zullen rode hartjes op de kerkbanken in onze parochiekerken worden geplaatst die aangeven waar u kunt zitten. Echt(paren) en familieleden uit een gezin kunnen bij elkaar plaatsnemen.
Bij alle ingangen van onze kerken zal desinfecterende gel staan om uw handen te reinigen. Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u bij het uitgaan van de kerk desgewenst een collectegift in de daarvoor bestemde bus doen om onze parochie te blijven ondersteunen.
Wij houden u voor actuele informatie via de website en de Duinkoerier op de hoogte.
Voor algemene vragen kunt u het secretariaat in Loon op Zand bellen.


Gebed
Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U:
Laat uw nabijheid ervaren aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf en over de mensen die hen dierbaar zijn.
Geef genezing en kracht aan alle zieken, aan hen die alleen zijn, aan mensen zonder vrienden of familie.
Blijf allen kracht geven die werken in ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, in scholen en kinderdagverblijven, in huizen waar kwetsbare mensen wonen.
Geef wijsheid en moed aan alle politieke leiders en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen. Neem allen die zijn gestorven, in bijzonder a.g.v. het Corona-virus, op in uw vrede en troost allen die om hen rouwen.


Laat ons als parochiegemeenschap zien waar en hoe ik iets kan betekenen
voor de mensen rondom mij, maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.
Hoe kijken de bisschoppen nu naar de periode vanaf februari en naar de tijd die voor ons ligt?
De bisschoppen hebben ondervonden hoe heftig deze periode van corona is en hoe intens de inzet en betrokkenheid is van veel gelovigen, van priesters en diakens en anderen die meewerken in het pastoraat en de diaconie, in parochies en instellingen. Veel dank daarvoor.
Het was moeilijk om niet samen te kunnen komen voor de viering van de Eucharistie en de Heilige Communie te ontvangen. Ook is teleurstelling voelbaar bij ouders die hun kind ten doop wilden houden, bij eerste communicanten en vormelingen. Er zijn huwelijksstellen die besloten om hun huwelijksviering uit te stellen.


Schrijnend zijn de situaties waarin mensen afscheid moesten nemen van hun dierbaren die stierven, dikwijls gerelateerd aan het coronavirus. Extra moeilijk was dat een uitgebreide uitvaart in kerken niet mogelijk was. Je komt dan niet echt toe aan rouw en verdriet.
Veel priesters hebben in trouw aan hun dienstwerk het vieren van de Eucharistie van dag tot dag voortgezet, dikwijls ook middels streaming. Het opdragen van de Heilige Mis, hoezeer ook achter gesloten deuren, is en blijft van vitaal belang voor de opbouw van de Kerk, voor de noden in Kerk en wereld.


Ook al waren publieke vieringen niet mogelijk, in veel parochies en instellingen bleven priesters, diakens, en anderen die meewerken in het pastoraat en ook talloze vrijwilligers actief en creatief om in situaties van afstand en eenzaamheid de pastorale zorg en de diaconale inzet van de Kerk concreet door te zetten en zo de zending van de Kerk gestalte te geven.


Samen blijven bidden is belangrijk
De versoepeling vanaf 1 juni 2020 betekent niet dat alle zorgen om de verspreiding van het virus nu voorbij zijn. De bisschoppen hopen dat met behulp van het protocol ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’ goede stappen kunnen worden gezet in de parochies en instellingen van de Nederlandse kerkprovincie om liturgische vieringen met deelname van de gelovigen op zorgvuldige wijze mogelijk te maken en dat besmettingen achterwege zullen blijven.


Zodra veranderingen ten goede mogelijk zijn, worden deze gecommuniceerd. Het kan echter ook zijn dat er stappen terug gezet moeten worden.
De bisschoppen zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis, aanvankelijk met 30 en hopelijk vanaf 1 juli met 100 gelovigen. Het is belangrijk om samen te blijven bidden dat er een vaccin wordt gevonden en wereldwijd een einde komt aan de pandemie.


27 mei 2020


Versoepeling maatregelen in verband met corona m.i.v. 1 juni 2e pinksterdag


De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft onderzocht welke maatregelen per 1 juni a.s. passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden. Over het resultaat hiervan zijn inmiddels alle parochies via het eigen bisdom geïnformeerd. Er wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat de parochies voldoende tijd nodig hebben voor de implementatie van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen. Het protocol is inmiddels uitgewerkt en zal er in voorzien dat er waardig en veilig kan worden gevierd met inachtneming van de richtlijnen van de overheid op het gebied van corona.


Wij zijn heel blij dat met ingang van 1 juni a.s., 2e Pinksterdag, onze kerken weer open kunnen.
*Er mogen 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze en kerkelijke bijeenkomsten (exclusief de voorganger, acoliet(en), koster en organist en/of cantor/cantrice).
*Als u naar de kerk wilt komen dient u te reserveren.
Voor de kerken in Kaatsheuvel kunt u contact opnemen met het parochieel centrum.
Voor de kerken in De Moer en Loon op Zand met het secretariaat in Loon op Zand.
*Op Eerste Pinksterdag is er alleen om 9.30 uur een Eucharistieviering in Loon op Zand.
*2e pinksterdag en de daaropvolgende zondagen is er steeds om 9.30 uur een Eucharistieviering in Loon op Zand en om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel.


I.v.m. de beperkte pastorale bediening op dit moment wordt de kerk in De Moer en de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum om en om bediend op een zaterdagavond om 19.00 uur.
Voor de maand juni wordt er in De Moer gevierd op 6 juni en 20 juni.
Voor de maand juni wordt er in de HH. Martelaren van Gorkumkerk gevierd op 13 juni en
27 juni.
*Vanaf 14 juni zal de H. Communie volgens een protocol weer mogen worden uitgereikt.


Vanaf 1 juli mogen er 100 mensen aanwezig zijn in de kerk.
*Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen slechts plaatsvinden wanneer een veilige afstand van 1 ½ meter is gewaarborgd. Hiervoor zullen rode hartjes op alle kerkbanken in onze parochiekerken worden geplaatst om aan te geven waar u kunt zitten. Echtparen en familieleden uit een gezin kunnen desgewenst bij elkaar plaatsnemen.


Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand gezondheid, kwetsbare personen en dergelijke in acht worden genomen.


*Bij alle ingangen van onze kerken zal desinfecterende gel staan om uw handen te reinigen.
Wij houden u voor actuele informatie via de website en de Duinkoerier op de hoogte.
Voor algemene vragen kunt u het secretariaat in Loon op Zand bellen.


Emeritaat pastor Groos


Zoals u allen weet hadden wij al enige tijd geleden gepland om tijdens de Eucharistieviering op zondag 24 mei j.l. op een feestelijke wijze in de St. Jan in Kaatsheuvel afscheid te nemen van pastor Groos. De maatregelen rond het Coronavirus zijn er debet aan dat dit afscheid moest worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Langs deze weg willen wij pastor Groos alvast bedanken voor zijn pastorale inzet voor onze parochie. Eerst als pastoor van de St. Jan tussen 1999 en 1 januari 2002, totdat de kerk onderdeel werd van de parochie Kaatsheuvel en vanaf 30 september 2012 samen met De Moer en Loon op Zand opging in de parochie H. Willibrord. Pastoor Groos werd medepastor in het pastorale team van de nieuwe parochie en heeft zijn priesterschap met veel liefde en inzet vormgegeven op de wijze zoals velen hem kennen. De vieringen van de Eucharistie als bron en hoogtepunt in zijn priesterleven, de bediening van de sacramenten, zoals de vele doopplechtigheden, huwelijken en jubilea, alsook het sacrament van de zieken hadden zijn volle aandacht. Vooral op onverwachte momenten, thuis of in een ziekenhuis, woon-zorgcentrum of hospice kon ik altijd als collega een beroep op pastor Groos doen als een Ziekenzalving werd gevraagd. Zijn onbaatzuchtige inzet maakte dat de pastorale taken in de onze parochie goed konden worden verdeeld. Bij talloze uitvaarten werd de ziel van de overledene aanbevolen in Gods liefde en was hij tot steun voor de nabestaanden. Het voorgaan in de doordeweekse Eucharistie op dinsdagen in de St. Jan of de Venloene waren vaste ijkpunten, maar ook het schrijven van een goed overdacht woordje voor de AKO, een overdenking in de veertigdagentijd of in de meimaand kwamen uit zijn hand. Altijd gebaseerd op een gedegen kennis van de H. Schrift en de kerkelijke documenten. De zwakken en behoeftigen ontsnapten niet aan zijn aandacht en konden rekenen op zijn hulp en gebed.
Namens het parochiebestuur en het pastorale team van de parochie H. Willibrord spreken wij onze dank uit en wensen pastor Groos toe dat ook zijn emeritaat vruchtbaar mag zijn en de nodige rust mag brengen na alle voldane arbeid in de wijngaard van de Heer.
Wij houden u graag op de hoogte van de datum van het afscheid zodat wij dat op gepaste wijze vorm kunnen geven.
Pastoor Luijckx


20 mei 2020


Donderdag 21 mei is het Hoogfeest van Hemelvaart.
U kunt de Eucharistieviering ‘s middags volgen via de website of Facebook.


Tijdens de Meimaand staat in de St. Jan in Kaatsheuvel het Mariabeeld achter in de kerk bij de grote glazen deuren. In de kerk in Loon op Zand hangt in het portaal van de kerk een afbeelding van Onze lieve Vrouw van Altijddurende bijstand. In beide kerken staat een kaarsenhouder zodat u een lichtje bij Maria kunt aansteken. De portalen van beide kerken zijn open van 9.00 uur tot 17.00 uur.


Afscheidsviering pastor Groos uitgesteld
Volgend weekend 24 mei zouden wij afscheid nemen van pastor Groos die m.i.v. 1 juni met emeritaat gaat. I.v.m. de maatregelen rond het Coronavirus kunnen nog geen vieringen in de kerken plaatsvinden. Wij zullen dit afscheid uiteraard op een later tijdstip laten plaatsvinden.
Zolang wij de reguliere collecten tijdens de vieringen in de kerken in onze parochie H. Willibrord moeten ontberen, vragen wij u de kerk in deze tijd van nood financieel te blijven steunen.


We zijn nog steeds in de paastijd.
Al vier weken vieren we de verrijzenis van Jezus, in een tijd waarin wij nog steeds niet kunnen samenkomen in onze kerken om met elkaar te vieren. Sinds eind maart beleefden wij een abrupt afscheid van het zomaar in en uitgaan van onze kerken. In het Evangelie afgelopen zondag lijkt Jezus zo’n vier weken na Pasen al afscheid te nemen. Dat doet Hij inderdaad ook, want Jezus spreekt uit zijn afscheidsrede op het Laatste Avondmaal.
En die rede past helemaal in de werkelijkheid na de verrijzenis: Jezus verschijnt aan veel van zijn leerlingen, maar Hij keert terug naar zijn Vader, dus neemt Hij afscheid. Maar Hij neemt niet alleen afscheid, Hij geeft ook een opdracht, en die is dat zijn leerlingen nu zijn Blijde Boodschap moeten uitdragen. Jezus zegt: ‘Ik laat jullie niet achter als wezen. Ik keer terug’, belooft Hij. In deze crisistijd voelen wij ons wellicht ook alleen, in nood, moeten we het maar zien te rooien, maar van ons wordt nu veel gevraagd. Door sociaal te zijn kunnen we het redden, door inventief te zijn vinden wij wegen om productief te zijn. Door de handen ineen te slaan wordt er binnen twee weken een shine a light festival op tv gepresenteerd i.p.v. het gebruikelijke Eurovisie Songfestival. De uitzending getuigde van grote klasse en vooral van hoop, door de jonge artiesten uitgesproken. Zo is de tijd nuttig besteed, hebben velen kunnen genieten en bracht zaterdagavond een boodschap van hoop in moeilijke tijden.
De leerlingen van Jezus moeten met hun boodschap van hoop dus het Koninkrijk van God verder uitbouwen, ook in een moeilijke tijd. Jezus weet dat het niet gemakkelijk zal zijn voor de leerlingen, en dat de kans groot is dat ze niet altijd zijn wegen zullen gaan.
Niets menselijks is hen vreemd. Ook in deze Coronatijd zijn er mensen die frauderen, gewoon hun eigen plan trekken of zeggen laten we maar gewoon normaal doen, met die Corona valt het wel mee. Ook de leerlingen zullen soms hun eigen wegen gaan en door schade en schande wijs worden. Omdat Jezus weet dat zij het niet op eigen kracht kunnen zegt Hij hen een Helper te zenden, de Geest van waarheid. Dat die Geest van waarheid ons, maar ook de wereldleiders mag helpen goede beslissingen te nemen voor ons welzijn en dat van de maatschappij.


“We hebben geen idee wat de uiteindelijke impact gaat zijn van deze Coronacrisis (katholiekleven.nl)
We hebben geen idee wat de uiteindelijke impact gaat zijn van deze crisis. We zien dat wel soms heel direct in ons eigen leven. Als onze broodwinning of levenswerk eraan onderdoor gaat, als we met onze versplinterde relaties ineens ook nog eens onze collega’s, familie en vrienden moeten missen. Als we gedwongen op elkaars lip zitten, elkaar irriteren of onze frustraties afreageren op degenen die ons het meest na staan. Maar het kan ook anders. Als we eindelijk tijd hebben voor elkaar, niet meer in de dagelijkse file hoeven staan, het krankzinnige levenstempo doorbroken wordt waaraan we met handen en voeten geboeid blijken te zijn.


We kunnen deze periode ook beleven als een ballingschap waarin uit mag kristalliseren waar het eigenlijk om gaat in dit leven, beter gezegd in het leven hierna. We kunnen de woorden van God opnieuw tot ons nemen tegen de achtergrond van een veel brozer bestaan dan dat we wilden weten.
“We mogen Gods troostende aanwezigheid ervaren.”


We kunnen ons voegen in Gods plan en ons met al onze zorgen aan Hem toevertrouwen, zoals Jezus ons zegt in het tiende hoofdstuk van het Matteüsevangelie. We kunnen ons, net als de Milanezen ten tijd van Carolus Borromeus, voegen in de gebedsritmiek van de Kerk. Gewoon met de getijden, gratis verkrijgbaar met een app. Daarin bidden we dagelijks een reeks psalmen die soms zo raak onze eigen gemoedstoestand verwoorden, van vreugde en dankbaarheid tot moedeloosheid en verdriet. Maar ook vol troost, hoop en vertrouwen.
De schat die ons om niet is toevertrouwd kunnen we echter pas delen als wij zelf bekeren. Als wij er zelf van en naar leven.


13 mei 2020


Extra versterking pastorale team met “full time” benoeming Diaken Alexis Szejnoga voor parochie H. Willibrord
I.v.m. het aankomende emeritaat van pastor Groos op 1 juni a.s. had ik onze bisschop verzocht om uitbreiding van het pastorale team van onze parochie H. Willibrord. Namens de bisschop heeft diaken Peter de Vries mij vanuit het Bisdom laten weten dat Diaken Alexis Szejnoga m.i.v. 1 september full time wordt benoemd voor onze parochie. Alexis had al een halftime benoeming en kan zich straks helemaal toeleggen op onze parochie en zijn diaconale taken uitbreiden. Hiermee zijn wij heel blij.
Dit goede nieuws willen wij graag met u delen en hopen en bidden dat wij op termijn elkaar weer kunnen zien en Eucharistie kunnen vieren in al onze parochiekerken.


Herpakken van het kerkelijke leven in onze parochie
Wat zouden wij graag weer met elkaar kunnen vieren in onze parochiekerken. Wij zitten nog in de paastijd en in de lezingen van afgelopen weekend hoorden wij hoe de apostelen vrijuit het woord van God verkondigen en hoe de jonge kerk in die tijd ging groeien. Jezus zelf laat zien hoe wij ons kunnen blijven engageren, ook nu wij in onze ontmoetingen en het vieren worden beperkt. Er wordt nog wat geduld van ons gevraagd. Het is goed te weten dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie onderzoekt welke maatregelen per 1 juni passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Uitgangspunten daarbij zijn uiteraard de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden. Wij hopen spoedig via het Bisdom te worden geïnformeerd over het resultaat. Er wordt daarbij rekening gehouden met het feit dat de parochies voldoende tijd nodig hebben voor de implementatie van de nieuwe maatregelen van de Nederlandse bisschoppen. Verdere informatie volgt binnenkort op www.rkkerk.nl.


Wereldgezinsdagen en WereldJongerenDagen worden met een jaar uitgesteld.
De Wereldgezinsdagen en de Wereld Jongeren Dagen worden met een jaar uitgesteld. Deze grote Rooms-Katholieke evenementen waren respectievelijk gepland voor juni 2021 en voor augustus 2022. Dat schuift dus een jaar op in verband met het coronavirus. De Wereldgezinsdagen die in juni 2021 in Rome hadden moeten plaatsvinden, staan nu gepland voor juni 2022. De Wereld Jongeren Dagen die in 2022 in Lissabon gehouden zouden worden, zijn verzet naar augustus 2023.


Voorbereidingen
Het besluit is genomen vanwege de huidige gezondheidssituatie en de gevolgen daarvan voor de voorbereidingen op beide evenementen wereldwijd, die vaak al meer dan een jaar van tevoren beginnen. Te denken valt dan aan het boeken van vliegreizen en hotels. Maar ook het mogelijke risico voor het bijeenbrengen van jongeren en gezinnen speelt een rol nu nog niet te zeggen valt hoe de situatie in verband met het coronavirus zich verder zal ontwikkelen.
Bericht via www.vaticannews.va.


Dank voor alle goede wensen en felicitaties.
Graag dank ik iedereen voor de goede wensen die ik mocht ontvangen b.g.v. mijn 61e verjaardag. Het was zaterdag een heel rustige verjaardag, een zonnige pastorietuin, maar niet gevuld met parochianen die elkaar daardoor fijn konden ontmoeten. Geen gevulde tuin waar een receptie kon worden gehouden. Alles was anders dan anders, maar de rust deed ook wel weer goed. De telefoontjes, felicitaties en attenties zijn zeer gewaardeerd. Nogmaals hartelijk dank daarvoor. Pastoor Luijckx


Mgr. Woorts: ‘verbinding met onze bedevaartsplaatsen, juist ook nu’


Veel katholieken hebben één of meerdere bedevaartplaatsen waar zij (meer dan) graag naar toe gaan, in ons eigen land of in andere landen, omdat zij er in leven en geloof verrijkt en gesterkt worden. Vanwege het coronavirus hebben de bedevaartplaatsen grotendeels hun poorten moeten sluiten en verreweg de meeste vieringen en activiteiten moeten opschorten.
De door de Nederlandse bisschoppen erkende bedevaartorganisaties – Huis voor de Pelgrim, VNB, NLZ en de Militaire Lourdes Bedevaart – hebben door het coronavirus veel bedevaarten moeten annuleren. Wilt u meer weten hierover kijk dan op:
Voor de verbinding met Lourdes op: www.lourdes-france.org
Voor de verbinding met het Heiligdom van Fatima op: www.fatima.pt
Kijk voor informatie over de streaming service via COMECE op: sanctuarystreaming.eu.


Paus Franciscus nodigt de Kerk uit om van 16 tot 24 mei de Week van Laudato si’ te vieren
Deze encycliek spreekt over de zorg voor de schepping als ons gemeenschappelijk huis.
In zijn videoboodschap richt paus Franciscus zich tot katholieke gemeenschappen over de hele wereld. “Wat voor wereld willen we nalaten aan hen die na ons komen, aan kinderen die opgroeien?” De paus herhaalt verder zijn dringende oproep om te reageren op de ecologische crisis: “De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen kan niet doorgaan”, zegt hij. “Laten we zorgen voor de schepping, een geschenk van onze goede Schepper God. Laten we samen de Week van Laudato si’ vieren.” Zie katholiekleven.nl


6 mei 2020


Herbestemming kerk HH. Martelaren van Gorkom
Afgelopen week verscheen in de kranten het persbericht over de plannen van het parochiebestuur inzake de herbestemming op termijn van de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum. Een kleine kring van direct betrokkenen waren vooraf op de hoogte gebracht van dit persbericht. Het parochiebestuur realiseert zich dat het een moeilijk besluit is vooral voor hen die de parochiegemeenschap rondom de kerk van de HH. Martelaren ter harte gaat en nog steeds betrokken zijn. Door een samenloop van omstandigheden komt het bericht in deze moeilijke tijd rondom de maatregelen van het Coronavirus naar buiten. Dat was helaas niet te voorkomen. Het parochiebestuur streeft er naar de kerk zo lang als mogelijk open te houden voor de eredienst. Wij houden u op de hoogte.


Stilvallen parochieleven en toch hoopvol
Naar aanleiding van een reactie van een parochiaan die het zingen in het herenkoor mist en uit belangstelling vroeg hoe ik met de situatie omging schrijf ik het volgende.
Velen die betrokken zijn bij de verenigingen en werkgroepen in onze parochie hebben elkaar al weer ruim een maand niet meer gezien en slechts een enkeling heeft elkaar nog gesproken. Geen koorrepetities, geen gezongen missen in de kerk door de koren.
Geen ontmoetingen in De Wetering of elders. We missen de sociale contacten zo en zitten allemaal wereldwijd in hetzelfde schuitje door dit virus. Naast alle zorg en verdriet die de gevolgen van het Coronavirus mensen brengt zal de ontstane situatie ons ook tot nadenken moeten stemmen over hoe wij in het leven staan. The sky was de limit (de hemel was de grens), maar nu is onze tuin of het balkon de grens waarbinnen we het moeten zien te stellen. In de parochie liggen de activiteiten al meer dan een maand stil. Achter de schermen wordt er toch nog gewerkt en is er ook tijd om een en ander eens goed op te ruimen.
We blijven hopen en bidden dat er toekomst mag zijn waarin wij elkaar weer kunnen ontmoeten op de wijze die ons zo dierbaar is. Er is wel een zekere berusting omdat de situatie nu eenmaal zo is, maar iedere dag denk ik toch, hoe is het mogelijk dat dit virus de maatschappij zo lam legt. De uitdagingen zijn in zekere zin weg omdat de agenda leeg is en de publieke vieringen geen doorgang kunnen vinden, terwijl je van de andere kant ook van alles probeert om initiatieven te ontwikkelen. In het portaal van de kerken in Loon op Zand en de St. Jan in Kaatsheuvel is een Mariakapel gerealiseerd voor gebed.
Iedere dag moet je jezelf er toe zetten structuur in de dag te houden. Het gebed, de Eucharistie, mensen bellen, af en toe een noodzakelijke afspraak maken met iemand en zaken uitzoeken. Er zijn toch wel de nodige uitvaarten geweest, die veelal op afstand of met een klein bezoek zijn geregeld, verder alles via de mail. Een enkele “Corona-uitvaart” heb ik verzorgd, verder waren de afscheidsdiensten in een van onze kerken of in het crematorium. Bij alle vieringen zijn max. 30 personen aanwezig. In alle gevallen is het afscheid heel waardig verlopen en gaf het de nabestaanden veel steun. Zelf mis ik natuurlijk ook de sociale contacten, die niet alleen voor mij, maar voor alle parochianen zo belangrijk zijn. Ik probeer mensen telefonisch te steunen. De psychische nood drukt op hen, het verlangen naar contacten, fysiek, iemand spreken, elkaar zien. Zondagmiddag maak ik vaak een rondje door de parochie om even met mensen op afstand in contact te komen. Zo ook bij de woon- en zorgcentra. Dat doet goed, want ook hun dagbesteding is veranderd, er zijn in huis geen bijeenkomsten meer waar ze naar toe kunnen. Wat zou het fijn zijn als het sociale leven, de bijeenkomsten, de repetities weer kunnen worden opgepakt en parochianen de kerk weer kunnen bezoeken, maar hoe komen we terug? Er zal best veel veranderen.
We bidden en hopen op betere tijden in een nieuwe (vernieuwde) samenleving, ook in de kernen in onze parochiegemeenschap.
Tot ziens. Pastoor Luijckx


Meimaand
Tijdens de Meimaand staat in de St. Jan in Kaatsheuvel het Mariabeeld achter in de kerk bij de grote glazen deuren, zodat bezoekers van het stiltecentrum Maria kunnen bezoeken. Voor de glazen deur staat een kaarsenhouder om een lichtje aan te steken.
In de kerk in Loon op Zand is het portaal van de kerk dagelijks open. Daar hangt een afbeelding van Onze lieve Vrouw van Altijddurende bijstand en kan een lichtje worden aangestoken. De portalen van beide kerken zijn open van 9.00 uur tot 17.00 uur.


Steun uw parochie
Wilt u in deze tijd van nood de kerk ook financieel blijven steunen nu wij niet meer kunnen samenkomen in de kerk zoals wij zijn gewend?
Wereldgezinsdagen en Wereld Jongeren Dagen worden met een jaar uitgesteld.
Het Vaticaan heeft bekend gemaakt dat de Wereldgezinsdagen en de Wereld Jongeren Dagen beide met een jaar worden uitgesteld. Deze grote Rooms-Katholieke evenementen waren respectievelijk gepland voor juni 2021 en voor augustus 2022. Dat schuift dus een jaar op in verband met het coronavirus. Paus Franciscus heeft dit besloten in overleg met het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven. De Wereldgezinsdagen die in juni 2021 in Rome hadden moeten plaatsvinden, staan nu gepland voor juni 2022. De Wereld Jongeren Dagen die in 2022 in Lissabon gehouden zouden worden, zijn verzet naar augustus 2023.


29 april 2020


Het parochieleven
Ondanks alle maatregelen rond het Coronavirus wordt er op de parochiesecretariaten gewoon doorgewerkt, zij het in kleine bezetting. Ieder dag is er nog van alles te regelen en af te werken. De agenda is doorgaans leeg met hier en daar enkele afspraken om pastorale dingen te regelen, Eerste Communievieringen die naar het najaar moeten worden verzet, het verzorgen van een uitvaart of onderhoud dat ergens moet worden gepleegd, maar ook de parochieberichten die moeten worden klaargemaakt en verzonden, administratie verzorgd.


Het is ook een tijd om een en ander eens op te ruimen en op te knappen, een telefoontje te plegen om te informeren naar het wel en wee in deze dagen. Je merkt hoe belangrijk het is om ritme in de dag te houden. Het valt natuurlijk niet mee het persoonlijke, sociale en economische leven staat onder druk, de cultuur, de evenementensector, allen hebben het zwaar. De maatregelen trekken een zware wissel op het alledaagse leven. We bidden en hopen om kracht en uithoudingsvermogen, op betere tijden.


Iedereen merkt aan den lijve dat het in de wereld ineens zo anders is gelopen.
Allemaal zitten we in hetzelfde schuitje, jong of oud, ziek of gezond. Ook de leerlingen van Jezus waren gedesillusioneerd en liepen te hoop na zijn kruisdood. Het verhaal van de verrijzenis had hen wel bereikt, maar was het ook zo? Jezus laat ons in het Evangelie zien wat dan pastorale zorg is. Hij loopt met hen mee, ontsluit de schriften waar zij bij zijn en houdt maaltijd met hen. Hun harten branden van liefde. Jezus wordt ook in de crisis vandaag herkenbaar waar mensen er zijn voor elkaar, thuis, op scholen, verenigingen, in de zorg, overal, inventief, zorgzaam, betrokken. Laat dat ons allen verder helpen op weg naar betere tijden.
Pastoor Luijckx


Meimaand Mariamaand.
In deze maand wordt op diverse plaatsen een speciale Maria verering gehouden.
Nu de kerken gesloten zijn voor de vieringen is het wel mogelijk om de diverse Maria kapellen te bezoeken voor gebed of een lichtje aan te steken.


Kaatsheuvel
In de St. Jans kerk te wordt het Mariabeeld dat in de meimaand bij de St. Jozefkapel geplaatst werd nu achter in de kerk bij de grote glazen deuren geplaatst zodat bezoekers van de stilte kapel Maria kunnen bezoeken. (9.00 – 17.00 uur) Voor de glazen deur komt een kaarsenhouder te staan om een lichtje te kunnen aansteken.


Loon op Zand
Het portaal van de kerk is dagelijks open. (9.00 – 17.00) Daar hangt een afbeelding van Onze lieve Vrouw van Altijddurende bijstand en kunnen lichtjes worden opgestoken.


De Kapel aan de Finantiën in Loon op Zand maar ook aan het Kraanven zijn dagelijks geopend voor gebed.
Verder zijn bekende bedevaartplaatsen: Elshout, Den Bosch en de Hasseltsekapel in Tilburg.


Tilburg
De Hasseltsekapel is in de meimaand geopend van 09.00 -19.00 uur.


Elshout
De traditionele meimaand in Elshout gaat vanwege de coronacrisis niet door. ,,Dat doet pijn, het is zo onwerkelijk maar het is niet anders. De gezondheid van mensen staat voorop”, meldt de parochie Wonderbare Moeder.
Hoewel alle officiële activiteiten in de Maria bedevaart maand zijn afgelast, zal de kerk in deze periode wel open zijn voor mensen die de kerk willen bezoeken, een kaarsje willen opsteken, willen bidden of een moment van bezinning te willen houden. Wel moeten mensen daarbij de regels en richtlijnen rond corona in acht nemen, benadrukt het kerkbestuur.


St. Jan Den Bosch
Vanwege de coronapandemie hebben de plebaan (pastoor van de kathedraal) en het dagelijks bestuur van de Broederschap, ook het besluit moeten nemen de gebruikelijke Mariale activiteiten in de meimaand dit jaar niet door te laten gaan.


De St. Jan en de Mariakapel zijn dagelijks wel van 09.00 – 17.00 uur geopend. Bij een bezoek wordt u verzocht alle geldende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen


PERSBERICHT
Plannen voor een herbestemming van de kerk Heilige Martelaren van Gorkum
Het parochiebestuur van de parochie H. Willibrord heeft, mede op verzoek van het Bisdom, maar ook uit eigen initiatief, de afgelopen jaren aandacht besteed aan een inventarisatie van het vastgoed in de parochie. De meeste parochies hebben het nl. moeilijk om hun kerk en parochie financieel uit de rode cijfers te houden, en het zal in de toekomst nog wel moeilijker worden. Vandaar dat besluiten tot herbestemming van kerken reëel en noodzakelijk zijn.
De kerk Heilige Martelaren van Gorkum heeft te maken met een teruglopend aantal kerkgangers. Bovendien verkeert de pastorie in een slechte bouwkundige staat. Dat baart het kerkbestuur van de parochie Heilige Willibrord grote zorgen.
De financiële druk van vaste lasten, stookkosten en onderhoud van de kerk drukken zwaar op de begroting van de parochie. Het kerkbestuur heeft om die reden een adviesbureau de opdracht gegeven de mogelijkheden van een herbestemming van de kerk Heilige Martelaren van Gorkum, de bijbehorende pastorie en omliggende gronden in kaart te brengen.
Een herbestemming zou bovendien de houdbaarheid van het overige vastgoed van de parochie waarborgen.
Nadenken over een herbestemming is iets actueler nu de pastorie op korte termijn leeg zal komen te staan i.v.m. het emeritaat van pastor Groos. Daarom dient de parochie binnenkort een principeverzoek in bij de gemeente om akkoord te gaan met een herbestemming van het kerkgebouw, de pastorie en het realiseren van woningen op de omliggende gronden.
Dit betekent niet dat er op korte termijn iets verandert. De kerk blijft beschikbaar voor de erediensten en de pastorie komt in aanmerking voor tijdelijke verhuur in het kader van de leegstandswet. Het zijn moeilijke, maar wel noodzakelijke besluiten om onze parochie levensvatvaar te houden.
We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
(voor vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat in Loon op Zand)
Parochiebestuur parochie H. Willibrord


22 april 2020


De Eucharistievieringen tijdens de corona afspraken:
Op zondag leidt pastoor Luijckx de besloten viering in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand om 09.30 uur. Via Langstraat TV is de Eucharistieviering live te volgen.
Langstraat TV is te ontvangen bij Ziggo kanaal 42 maar ook bij KPN en XS4ALL op kanaal 1342 en bij Telfort op kanaal 2065 In de middag zal de mis te zien zijn op facebook en de eigen internetpagina van onze parochie. U kunt de viering volgen door in de groene balk op Mis te klikken.
Wij hopen van harte dat wij op termijn weer kunnen vieren in onze parochiekerken. Ondanks de lege agenda’s wordt er toch achter de schermen doorgewerkt. Dank voor uw geduld in de beproeving die velen moeten ondergaan, ook door de sociale afstand die wij moeten houden. Dat de liefde en het onderlinge gebed ons blijven verbinden in Christus Naam. Pastoor Luijckx.


Vastenactie:
Mocht u nog met het vastenactiezakje een bijdrage willen doen dan kan dat door het zakje in de bus te stoppen bij de pastorie in Loon op Zand of bij het Parochieel Centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel.
Steun Kerk
Wilt u in deze tijd van nood de kerk ook financieel blijven steunen? Doordat gelovigen niet meer kunnen samenkomen in de kerken zoals zij dat zijn gewend, moeten wij ook de giften in de wekelijkse collecten bij de erediensten missen. Hartelijk dank.


God en Corona: Straf van God? Een beschouwing in het licht van kruis en opstanding
Door Mgr. De Korte. (Vierde Woord ter Bemoediging)
Buiten maar ook binnen de Kerk zijn stemmen die het coronavirus zien als een straf van God. In dit vierde Woord ter bemoediging plaats ik daar grote vraagtekens bij. Laten wij niet te gemakkelijk denken dat wij Gods beleid over ons bestaan kunnen doorgronden. Christus vormt voor ons het hoogtepunt van Gods openbarend spreken en handelen. In Hem ontmoeten wij allereerst een God die wil genezen en vergeven. Het vormt ook een vergissing om de scheppende God als eerste oorzaak te verwarren met de tweede oorzaken binnen de schepping. De God van de Schrift geeft vrijheid aan mensen en relatieve autonomie aan de natuur. Hij handelt allereerst door de Zoon die solidair met ons is in alle nood en door de Geest die ons inspireert om creatief te leven en het goede te doen. Zo kunnen wij God ook in deze crisistijd nabij weten.
Al maanden is de samenleving in de ban van het coronavirus. Het virus gaat de hele wereld rond. De meeste patiënten worden gelukkig mild ziek. Maar een aantal mensen krijgt complicaties en reeds duizenden zijn gestorven. Om besmettingsgevaar te voorkomen is in veel landen het publieke leven min of meer tot stilstand gekomen. Fysieke afstand vormt het parool. Alles bijeen brengt het virus veel zorgen en verdriet met zich mee, zowel medisch als sociaal en economisch. Niet weinigen, ook christenen, vragen naar de rol van God in deze crisis.


Straf van God?
Er zijn gelovigen die de coronacrisis zien als een straf van God. Het model van ellende als straf heeft oude papieren. Ik denk aan de duiding van de ballingschap van het Joodse volk in het Oude Testament in de zesde eeuw voor Christus. God lijkt het verbond met zijn volk te hebben opgezegd. Alles is verloren gegaan: het beloofde land, de tempel en de koning. En de profeten van Israël duiden de rampspoed als straf voor de ontrouw van het volk. Maar in het Oude Testament vinden wij ook al een scherp protest tegen de gedachte dat onheil onlosmakelijk zijn oorzaak heeft in de zonde. Als Job alles heeft verloren – zijn kinderen, zijn bezit en zijn gezondheid – komen de zogenaamde troosters hem zeggen dat zijn lot te maken heeft met onrechtvaardigheid in zijn leven. Maar Job werpt deze koppeling van zijn ellende en zonde ver van zich af.


Genezende en vergevende God
Het onderwijs van Jezus kan worden gezien in de lijn van Job. Jezus wil in het verhaal over de blindgeborene (Johannes 9) niet antwoorden op de vraag wie er gezondigd heeft, de blinde of zijn ouders. Jezus zegt alleen dat het werk van God in de blinde man openbaar moet worden. De blinde wordt genezen. Zo komt in Jezus een genezende God in beeld. Daarnaast vormt het herstel van de relatie van de mens met God een wezenlijk onderdeel van het openbare leven van Jezus. God wil niet de dood van de zondaar maar dat hij zich bekeert en leeft. In Jezus openbaart God zich allereerst als een genezende en vergevende God.


Recente geschiedenis
Het model van een straffende God is ook door de recente geschiedenis scherp ter discussie gesteld. Waren de Cambodjanen bovengemiddeld zondig zodat de Rode Khmer kon toeslaan? Waren de mensen in Rwanda bovengemiddeld zondig zodat velen van hen door een bloedige burgeroorlog om het leven kwamen? Was het joodse volk bovengemiddeld zondig zodat de Shoah hen trof? Waren de Russen bovengemiddeld zondig dat de terreur van Stalin kon huishouden? Maar weinig mensen zullen deze vragen positief willen beantwoorden. Veeleer wordt duidelijk dat wij uitermate voorzichtig moeten zijn in ons spreken over een straffende God. Laten wij als theologen en pastores niet denken dat wij God achter de kaart kunnen kijken. Gods voorzienig beleid over ons bestaan is maar moeilijk te doorgronden.


Middellijk
Er zijn vandaag ook christenen die het virus door gebed bestrijden. In de media zijn christelijke predikanten te zien die met stemverheffing menen het virus te kunnen uitdrijven. Maar doen wij daarmee recht aan Gods majesteit? Het is goed te beseffen dat God werkelijk God is. In het verhaal van het brandende braambos (Exodus 3) openbaart God zich als Degene die handelt via de inzet van mensen. God roept namelijk Mozes om zijn volk uit de slavernij van Egypte weg te halen. Dat is het patroon van de hele geschiedenis van God met zijn volk. God roept mensen en waar mensen die roeping niet beantwoorden en hun vrijheid misbruiken loopt de heilsgeschiedenis spaak. Wanneer Mozes vraagt naar de naam van Degene die hem roept, antwoordt God: Ik ben zoals Ik ben. God belooft zijn bijstand maar altijd op een manier die verrassend, onvermoed en onverwachts zal zijn. Niet voor niets is in de Bijbel de wolk het beeld van de ongrijpbare, onzichtbare en verborgen aanwezige God.


In de latere theologie wordt deze visie op God technisch verwoord door Hem causa prima te noemen. Hij is als Schepper de eerste oorzaak. En wij moeten zijn handelen niet verwarren met de tweede oorzaken binnen de schepping. Wij leven niet in een spook- of toverhuis maar in een wereld waarin wij als vrije mensen mogen leven en gelukkig steeds meer regelmatigheden hebben kunnen ontdekken. God werkt bijna altijd door mensen (middellijk) en niet rechtstreeks (onmiddellijk).


Om enkele voorbeelden te noemen. In Lourdes zijn miljoenen zieke pelgrims geweest. Ieder jaar begeleid ik een bedevaart van de Orde van Malta. Ik merk dat de meeste zieken letterlijk en figuurlijk opknappen door de liefde en dienstbaarheid van mensen die zij tijdens de bedevaart ontmoeten. Maar er zijn in de loop van de jaren maar enkele honderden onverklaarbare genezingen gemeld.


Een ander voorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. God heeft de poorten van Auschwitz niet zelf geopend. Neen, de terreurmachine in Auschwitz kwam tot stilstand door de bevrijding van het kamp door Russische soldaten. God werkt bijna altijd middellijk, in dit geval door soldaten van de wrede dictator(!) Stalin. God schrijft recht op kromme lijnen.


God drie-een
Hoe kunnen wij Gods betrokkenheid bij de coronacrisis dan begrijpen? Uit dit betoog mag duidelijk zijn dat wij, naar mijn diepste overtuiging, voorzichtig moeten zijn met ons spreken over een straffende God en dat Hij bijna nooit met wonderlijke ingrepen de wereld bestuurt. God respecteert bijna altijd de wetmatigheden van zijn schepping en de vrijheid van mensen. Als christenen spreken wij niet zomaar over God maar over de God die zich in de loop van Israëls geschiedenis heeft geopenbaard. Wij spreken over deze God heel beleefd: niet met twee
maar zelfs met drie woorden: God als Vader, Zoon en Geest. Een theoloog uit de eerste eeuwen heeft eens gezegd dat de Vader zijn twee armen liefdevol naar de aarde uitstrekt. De arm van de Zoon en van de Geest.


Solidaire Jezus
Voor een christen openbaart God zich bij uitstek in zijn Zoon Jezus. Juist in deze dagen staan wij bijzonder stil bij het lijden, de dood en de opstanding van Christus. In Hem toont God zijn solidariteit met onze wereld. Tot op het kruis heeft Jezus zich met ons verbonden. Christus is solidair tot in onze doodsangst en dood. Maar wij geloven ook dat de weg van het kruis de weg naar het nieuwe leven is geworden. Op de Paasmorgen heeft Jezus nieuw en ander leven ontvangen. Het grote wonder van Pasen. Tegelijk kunnen wij over dit wonder alleen maar stamelen en stotteren. Want Paasleven is niet meer onderworpen aan de dood terwijl al het ons bekende leven sterfelijk is en daardoor aan de dood gewijd. Toch geeft Pasen christenen de moed om te getuigen dat niet de dood maar God het laatste woord heeft. Hij is de Alfa en de Omega. Hij is trouw.


Inspirerende Geest
Naast het werk van Christus als de Zoon, zie ik het werk van de Geest die inspireert. Zonder Gods Geest geen leven en geen geloof; geen gemeenschap en geen solidariteit. Zonder de Geest ook geen gebed. Wij mogen juist in deze dagen hartstochtelijk bidden dat Gods Geest artsen en verpleegkundigen mag inspireren om in deze crisistijd vol te houden. Datzelfde geldt natuurlijk voor de mannen en vrouwen van het openbaar bestuur maar ook onze pastores in moeilijke omstandigheden. De Geest, zo hoop ik, inspireert de virologen om een vaccin tegen het virus te ontdekken. En niet in de laatste plaats geeft Gods Geest ons allen hopelijk veerkracht om in deze nare tijd niet alleen lichamelijk maar ook mentaal staande te blijven. Door onze onderlinge verbondenheid en liefdevolle nabijheid kan Gods aanwezigheid ook in deze crisis merkbaar worden.


+ Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch


15 april 2020


Informatie met betrekking tot misintenties,
In de misintentieagenda van de 4 kerken van onze parochie, staan de aangevraagde misintenties vermeld. Normaal worden die op zaterdagavond of zondagmorgen in de “eigen kerk” tijdens de viering op gelezen. Nu er geen openbare vieringen in de kerken zijn tot nadere berichten, wordt er met de aanvrager van de misintentie contact opgenomen en gevraagd of de misintentie verschoven moet worden naar een latere datum of dat de intentie gelezen mag worden tijdens de besloten zondagviering waarin pastoor Luijckx voorgaat. De besloten vieringen zijn op zondagmorgen om 09.30 uur te volgen, eventueel via het kanaal van de Langstraat tv, of later op de dag via de parochiewebsite; www.parochiewillibrord.nl waarop u in de balk het woord Mis aan kunt klikken.
Bovendien kunt u in de balk onder het kopje vieringen bij de Kerk St. Jans Onthoofding alle misintenties vermeld zien staan.


Voor belangstellenden naar de activiteiten van het jongeren pastoraat. De tweede editie van de Kidskrant is uit. Ook deze is te vinden op de parochiewebsite. Het resultaat is prachtig.


Berichten van het parochiebestuur
Grafreglement
Na twee jaar van voorbereiding is recent door ons bisdom het grafreglement voor al onze begraafplaatsen goedgekeurd.
Aanpassingen en herzieningen waren nodig vanwege veranderingen in wet en regelgeving. Ook waren er verschillen in de gehanteerde voorschriften bij de diverse begraafplaatsen.
Een werkgroepje binnen onze parochie heeft zich gebogen over deze materie en uiteindelijk gezorgd voor een actueel reglement met uniforme voorschriften voor al onze begraafplaatsen.
Dit reglement vindt u op onze website www.parochiewillibrord.nl en op het secretariaat in Loon op Zand en Kaatsheuvel. Bovendien hangt in de informatiekasten op de begraafplaatsen hierover ook informatie.


Vrijwilligersavonden Kaatsheuvel en De Moer.
Deze avonden zullen tot nader bericht helaas niet georganiseerd kunnen worden.
Informatie volg nog. De avond voor de vrijwilligers in Loon op Zand zal zoals afgelopen jaar weer in oktober zijn bij Cafetaria Lily.


Gebed
De Kapel aan de Finantiën in Loon op Zand maar ook aan het Kraanven en het Stiltecentrum in Kaatsheuvel zijn dagelijks geopend voor gebed.


Oproep
Voor het secretariaat te Kaatsheuvel zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die ons team daar kunnen versterken. Uw inzet gaat om minimaal twee uur per week in de morgen van half tien tot half twaalf. Enige affiniteit met administratie is gewenst. Graag opgeven bij het secretariaat te Loon op Zand.


Mariakapel in St. Jan Den Bosch
Vanwege de coronapandemie hebben de plebaan (pastoor van de kathedraal en het dagelijks bestuur van de Broederschap, mede ingegeven vanuit de regelgeving van de overheid, het besluit moeten nemen de gebruikelijke Mariale activiteiten in de meimaand dit jaar niet door te laten gaan. Al naar gelang de situatie zich ontwikkelt, zullen wellicht later in het jaar wel activiteiten plaatsvinden
De Broederschap denkt actief na over manieren waarop we Maria als Zoete Moeder, toch in de meimaand bij u thuis kunnen brengen. De facebookpagina biedt daartoe de actuele informatie. Daarnaast ook op de website: www.zoetelievevrouw.nl onder het kopje (Actualiteit)
De Sint Jan en de Mariakapel zijn dagelijks WEL van 09.00 – 17.00 uur geopend. Bij een bezoek wordt u verzocht alle geldende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen


Bericht van Culturele Stichting TRIAS
Het is nu ruim drie jaar geleden, dat Culturele Stichting Trias is opgericht en het is dus tijd om de gang van zaken te evalueren.
Destijds werd de Culturele Stichting Trias opgericht om de vier Rijksmonumentale kerken van onze parochie, naast de reguliere vieringen en bijeenkomsten, toegankelijk te maken voor bezoek. Dit wil Trias realiseren door niet-religieuze activiteiten in de verschillende kerken te organiseren, zoals concerten, lezingen, bezichtigingen, etc., een kerk moet immers worden gebruikt en zolang de kerk nog in gebruik is, zijn er ook nog mensen bij allerlei activiteiten in en om de kerk betrokken. Denk daarbij aan het koor, de kerkhofploeg, de kerststalploeg, de schoonmaakploeg, de groep voor de openstelling van de kerk, kosters en ga zo maar door. Het contact met al die mensen is van groot belang.
De organisatie van dergelijke activiteiten, zoals Trias die voor ogen heeft, vraagt veel ervaring en voorbereidingstijd; we hebben dat bij Trias in de afgelopen drie jaar ervaren.
En daarom hebben we uw hulp nodig.


We hebben in het bestuur enkele functies openstaan. Dit komt door persoonlijke omstandigheden als ziekte, overlijden en verhuizing. Bent u geïnteresseerd in culturele evenementen bij u in de kerk? Houdt u van organiseren? Hebt u ideeën wat u graag zou willen zien? Wilt u meedenken over het budget, over het programma en draagt u het in standhouden van de monumentale kerken een warm hart toe, dan moeten we toch eens met elkaar praten.
Maar uw hulp hoeft niet in de bestuurlijke zin plaats te vinden, hand- en spandiensten bijvoorbeeld in de kerken van Loon op Zand en De Moer wordt ook toegejuicht. Denk dan aan het schenken van koffie- en thee aan blije mensen, de verkoop van entreekaartjes, helpen met het geluid, opbouw van het podium. Met een uurtje per maand helpt u ons al.
Mocht u toch interesse hebben om een steentje bij te dragen aan het werk van Trias, hetzij organiserend dan wel uitvoerend, dan kunt u uiteraard bij een van de bestuursleden van Culturele Stichting Trias blijk geven van uw interesse tijdens een van onze volgende uitvoeringen.
Wij hopen van harte, dat uit een volgend stukje van Culturele Stichting Trias in Alle Kanten Op zal blijken, dat het besef is doorgedrongen, dat we er met zijn allen voor staan om in de gegeven omstandigheden er het beste van te maken voor onze kerken.
Ad Maas
Voorzitter Culturele Stichting Trias


Nieuw leven…..
Het wordt lente; nieuw leven op komst.
Hoor de vogels zingen; de wind, je eigen adem.
Luister naar de mensen; hun juichen, hun klagen.
De natuur fleurt op; meer licht aan de hemel.
Takken botten uit; bloemen staan in bloei.
Laat je hart spreken en breng licht en warmte.
Deze tijd daagt uit tot actie en bedrijvigheid.
Kom in de benen en neem bij de hand, die zelf niet kunnen,
hier vreemd zijn, verdwaald en ga met hen mee zover als het kan.


Uit De Roerom. Schrijver onbekend.
Ingezonden door: Nelly Klijn de Jong.


8 april 2020


Woord voor Pasen.
Nu de wereld met al haar activiteiten op vele plaatsen en in vele landen tot stilstand is gekomen a.g.v. het Coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen is er nood bij de mensen. Geestelijke, maar ook financiële nood. Mensen hebben behoefte aan contact, aan continuïteit en dat proces is nu verstoord door de sociale afstand die moet worden gehouden. In de maatschappij loopt alles in principe volgens een vast patroon. Daarbij kunnen we denken aan het raderwerk in een klok. Hapert een van de tandwielen, dan wordt er iets verstoort en loopt de zaak vast. Dit merken wij nu thuis, op het werk en in de verenigingen. Productieprocessen worden verstoord en bedrijven zijn afhankelijk van hun leveranciers, toeleveranciers etc. Wat de een niet nodig heeft, hoeft de ander niet te leveren enz. Iedereen wordt op die manier onaangenaam getroffen en wij allen (en zeker ook bij de opbouw van de economie) hebben nog een lange weg te gaan.


Voor het eerst in het leven van jong en oud is een dergelijke crisis ontstaan, waarbij zelfs kerkdiensten geen doorgang kunnen vinden, althans niet voor publiek. Er wordt gevierd in zeer kleine kring met slechts de bedienaren die nodig zijn. De H. Communie wordt niet uitgereikt.


Gelukkig kunnen wij in onze parochie H. Willibrord met regelmaat de vieringen via de plaatselijke tv en andere mediakanalen volgen. Geloven gaat door, de hoop, het vertrouwen en de liefde ook. Jezus heeft het ons in zijn uiterste nood tot op het kruis voorgeleefd. Wij mogen vooral in deze moeilijke tijd opzien naar Hem, want zijn naam betekent “Hij die redt”.


Daarom vieren wij in de Paasnacht de kern van ons katholieke geloof. Christenen geloven dat de dood niet het einde is. Jezus was aan het kruis genageld, gestorven en begraven. Maar God heeft Hem laten verrijzen uit de doden. Dat blijft een groot geheim (mysterie) dat eigenlijk niemand kan bevatten, ook in deze tijd dat een onzichtbaar virus grip heeft op ons doen en laten en ons in onze bewegingsvrijheid ernstig beperkt.


Zowel onze bisschop als paus Franciscus gingen ons voor in een bemoedigende houding en gebed, veel mensen merken waartoe zij ineens in staat zijn. Elkaar een hart onder de riem te steken. Laten wij in geloof op weg naar Pasen kiezen om te leven vanuit liefde en niet vanuit angst. Wij leven mee met alle mensen, met al onze parochianen en blijven dankbaar voor alle goede initiatieven die er in deze moeilijke tijd worden ondernomen en erop vertrouwen dat de radertjes van de klok weer zullen gaan lopen zoals het moet.


De kerk zal met allen die geloven met dit Paasfeest en uitroepen; “Alleluia”. De Heer is verrezen. Laten wij vasthouden aan ons geloof dat Gods liefde sterker is dan de dood en blijven wij getuigen van ons geloof in de verrijzenis van Jezus. Ook het Coronavirus heeft niet het laatste woord. Gods liefde is sterker dan dood en zonde. Laten wij de paasvreugde delen met ieder die het horen wil en ondanks alles zeggen;


Zalig Pasen. Namens het pastorale team. Pastoor Luijckx


Coronakruisweg
Op Goede Vrijdag wordt in veel katholieke kerken de kruisweg gebeden, een heel oude traditie. Ik ben ermee opgegroeid en hij is mij altijd dierbaar gebleven. De kruisweg biedt de mogelijkheid om Jezus in zijn laatste uren te volgen, Hem nabij te zijn en zijn lijden te overwegen. En tegelijkertijd om het lijden van anderen, van onze medemensen en van onszelf daarbij te betrekken, al biddend, al overwegend. De kruisweg houdt ons ook een spiegel voor: hoe zou ik reageren, als ik er 2000 jaar geleden bij geweest zou zijn? En wat hebben de verschillende staties van de kruisweg mij nu te zeggen?


Dit jaar zijn de plechtigheden van de Goede Week vanwege het coronavirus afgelast. Er zal ook geen kruisweg worden gebeden. En ik denk dat ik dat erg zal gaan missen. Het lijden van velen, de machteloosheid, maar ook de moed van velen, alsook de onachtzaamheid van weer anderen zouden bij het bidden van de kruisweg meegenomen kunnen worden. Nu ik de kruisweg niet al lopend langs de veertien staties in de kerk kan bidden, besluit ik om hem al schrijvend met u te overwegen: een coronakruisweg, denkend aan alles wat er in deze dagen door deze pandemie in ons omgaat. Hieronder geef ik bij negen van de veertien staties een korte overweging.


Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. Hoewel onschuldig wordt Jezus gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Hoeveel coronapatiënten zullen dit gevoel ook hebben? Ineens zijn ze patiënt, van het ene op het andere moment. Ze kunnen er niets aan doen. Zonder het te weten zijn ze erdoor aangestoken. Velen gaan eraan dood, de meesten gelukkig niet, maar hebben wel een zware weg te gaan, van ziek zijn en daarna van langzaam herstel. Een moeizame weg vaak. En al die artsen en verpleegkundigen? Het uiterste wordt nu van hen gevraagd, het komt op hun pad. Ik bid dat patiënten en verzorgenden de kracht vinden om deze weg te gaan, ten einde toe, ook al weten ze aan het begin van deze weg niet hoe zwaar het kruis zal zijn en hoe het eindigt.


Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Hij draagt zelf zijn kruis. Hij kan zich aan deze (kruis)weg niet onttrekken, maar wil dat ook niet; Hij aanvaardt het kruis. Niet alleen van patiënten en verpleegkundigen, maar van ons allen wordt in deze dagen veel gevraagd. We zijn niet gewend aan de beperkingen die ons worden opgelegd; het valt ons zwaar. Zijn wij bereid dit kruis op ons te nemen? Om de ongemakken te aanvaarden, juist om een verdere uitbreiding van het virus te voorkomen en het werk in de ziekenhuizen uitvoerbaar te houden?


Derde statie: Jezus valt voor de eerste keer. Het is een weg van vallen en opstaan, voor Jezus, voor patiënten, voor verpleegkundigen, voor ons allen. De verleiding om het op te geven, om het bijltje erbij neer te leggen ligt op de loer. Waar halen we de kracht vandaan om het vol te houden, om door te gaan, ook als deze epidemie veel langer duurt dan wij zouden willen?


Vierde statie: Jezus ontmoet zijn moeder Maria. In nood roept elk kind om zijn moeder. Het moet voor Jezus een hele troost zijn geweest dat zijn moeder Hem zo nabij was, onderweg en straks onder het kruis. Het kan voor veel patiënten een hele troost zijn te weten dat er rond hen een kring van gebed wordt gevormd en dat er voor hen kaarsjes worden gebrand bij Maria.


Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen. Het kruis is voor Jezus te zwaar. Alleen kan Hij het niet. Dat geldt ook nu: alleen zijn we machteloos. We hebben elkaar nodig. We moeten het samen doen. Ik bid dat we bereid zijn om elkaar te helpen; dat ieder op zijn of haar plaats zich verantwoordelijk voelt om bij te dragen aan het bestrijden van deze vijand: het onzichtbare coronavirus.


Zesde statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus af. Een klein gebaar, het wordt haar niet gevraagd. Veronica stelt een daad, vanuit zichzelf. Dat vraagt om moed en creativiteit. Kleine gebaren zijn ook nu belangrijk. Helaas kan dat niet naar patiënten die in het ziekenhuis liggen; die worden afgeschermd wegens besmettingsgevaar. Maar het kan wel straks, als ze moeten herstellen. Het kan naar de achterblijvenden: een belangstellend telefoontje. Het kan naar kwetsbare ouderen: boodschappen doen voor hen. Wie creatief is en moedig, kan veel betekenen.


Negende statie: Jezus valt voor de derde keer. Tot drie keer toe valt Jezus tijdens zijn weg naar Golgotha. Het is bovenmenselijk zwaar, maar telkens vindt Hij de kracht om verder te gaan. Wat staat patiënten, ziekenhuizen en ons land allemaal nog te wachten? Tegenslag op tegenslag? Vinden we de kracht om telkens weer op te staan en niet bij de pakken neer te zitten? Laten we elkaar daarbij helpen, niet opgeven, het vertrouwen in elkaar niet verliezen. Heer, sta ons bij met uw genade!


Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis. Ons leven is eindig, een moeilijk te aanvaarden werkelijkheid. Het is een daad van menselijkheid om stervenden nabij te zijn, zoals de vrouwen die onder het kruis van Jezus stonden. Vele duizenden sterven als gevolg van deze corona-epidemie. Even zovele malen is er verdriet. Het tekent onze menselijke gebrokenheid. Maar in geloof mogen wij hopen dat de dood het einde niet is. Wij mogen hopen op een eeuwige heerlijkheid, bij God, ook al kunnen we ons daar in de verste verten niets bij voorstellen.


Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd. Het behoort tot een van de ‘werken van barmhartigheid’: de doden begraven. Want elke mens is een schepsel Gods. In Italië zijn zoveel doden te betreuren dat het leger te hulp wordt geroepen opdat elke dode een waardige uitvaart krijgt. Maar we kunnen meer: de nabestaanden niet vergeten, tijd nemen voor rouw en verdriet, voor nabestaanden en overledenen bidden. Bidden verbindt, bidden geeft kracht, bidden geeft hoop en toekomst.


Ook al kunnen er dit jaar in de Goede Week en met Pasen geen liturgische vieringen worden gehouden in de kerk, toch kunnen we in gedachten, thuis, wellicht via de tv meeleven met wat er toen rond Jezus gebeurde en onze nood en die van onze medemensen daarmee verbinden. Misschien worden het wel dagen die ons meer zullen aangrijpen dan andere jaren.


Theo Schepens,
voormalig pastoraal werker Kaatsheuvel (2008-2013)


1 april 2020


Bereikbaarheid parochie H. Willibrord
Gezien de situatie i.v.m. het Corona virus is het secretariaat beperkt bereikbaar. Berichten of andere boodschappen zoveel mogelijk schriftelijk of via de mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl. Secretariaat in Loon op Zand is zoveel mogelijk voor de middag bezet en telefonisch bereikbaar.
Tel. 0416 361215.


De Eucharistieviering op zondag, de vieringen in de Goede Week en met Pasen in de kerk in Loon op Zand kunt u bekijken via de website en Facebook. Houdt u de Langstraat TV in de gaten indien vandaaruit wordt uitgezonden?
(Kijk voor informatie op onze website en in de plaatselijke communicatiebladen)


Bemoedigend woord.
“Jij zult leven” staat er voorop de misboekjes voor de 5e zondag van de Veertigdagentijd.
Lazarus die icoon is van de verrezen Christus, bevestigt het menselijk verlangen om op te staan en te leven, in Christelijk perspectief en in menselijk perspectief zeker nu een virus ons helemaal terugbrengt bij onszelf. Het mag ons niet verlammen, want als mens hebben wij de keuze om te kiezen om te leven vanuit liefde of vanuit angst. Samen met onze Paus Franciscus hebben wij kunnen bidden en ontvingen wij de bijzondere zegen Urbi et Orbi, (over stad en land) en het was uitzonderlijk dat paus Franciscus dat nog vóór Pasen heeft gedaan. Wij leven mee met alle mensen, met al onze parochianen en blijven dankbaar voor alle goede initiatieven die er in deze moeilijke tijd worden ondernomen.
Laten wij vasthouden aan ons geloof dat Gods liefde sterker is dan de dood en blijven getuigen van ons geloof in de verrijzenis van Jezus. Het Coronavirus heeft niet het laatste woord. Gods liefde is sterker dan dood en zonde. Pastoor Luijckx


Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen (ook de dagmissen) afgelast tot en met Pinksteren. In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.
De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vieringen door de week afgelast.
Besloten vieringen zijn alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder de deelname van andere gelovigen. De kerken kunnen, waar mogelijk, wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken. Eventuele gaven voor de voedselbank kunnen daar worden afgegeven.
Wij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.
Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen waar het gaat om uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hierover meer informatie beschikbaar is, wordt deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de parochies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht worden aan het eigen bisdom.


Decreet
De bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de Paastijd verder naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus heeft uitgevaardigd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL). Voor meer informatie: https://www.bisdomdenbosch.nl/corona-dossier-maatregelen-gebeden-en-vieringen-bemoediging-en-acties/


Broeders en zusters,
Afgelopen zondag hebben de Nederlandse bisschoppen, in nauwe samenwerking met de KRO-NCRV, een landelijke gebedsestafette georganiseerd. Het begon met een Eucharistie waarin kardinaal Eijk de celebrant was en de dag werd afgerond met een avondgebed in onze Sint Jan. Eucharistie en avondgebed waren te zien op NPO 2. Tijdens de korte overweging in het avondgebed heb ik gewezen op het grote vertrouwen dat Maria in haar Zoon heeft. Tijdens de bruiloft van Kana, in het Johannesevangelie het begin van het openbaar leven van Jezus, zegt de moeder van de Heer tot de bedienden, wijzend op Christus, “Doet maar wat Hij u zeggen zal.”


Onderwijs van Jezus
Tot op de dag van vandaag wijst Maria naar Christus en worden ook wij opgeroepen om te doen wat de Heer van ons vraagt. Wat kan het onderwijs van Jezus ons in deze lastige crisistijd leren? In mijn beleving minstens drie dingen. Allereerst een diep vertrouwen op God. Vervolgens de oproep om mensen van gebed te blijven. En tenslotte vraagt Christus ons om goed te zijn voor de mensen naast ons.


Dicht bij God blijven
Christus spreekt veel over vertrouwen op God maar vooral heeft Hij dat vertrouwen ook voorgeleefd. In deze Veertigdagentijd begeleiden wij Jezus naar Jeruzalem. Zijn onderwijs en genezend handelen roepen enthousiasme op maar ook verzet. Het net van de vijand sluit zich steeds meer rondom Hem. Uiteindelijk zal Hij in Jeruzalem worden gearresteerd, gemarteld en gedood. Jezus, zo leert ons het Nieuwe Testament, heeft angst gekend. Grote angst zelfs voor datgene wat op Hem afkwam. Maar uiteindelijk kon Hij zijn leven wegschenken in het vertrouwen dat zijn Vader Hem zou opvangen. Christus leert ons om in deze bijzondere en, voor niet weinig mensen ook, angstige tijd onze toevlucht bij God te zoeken.
Gelukkig de mens die zich geborgen weet bij de Bron van ons bestaan.


De kracht van het gebed
Het geheim van het leven van Jezus vormde de biddende omgang met God die Hij zijn Vader noemt. Jezus bidt in de vrije natuur; in een synagoge of, bij gelegenheid van de feestdagen van Israël, in de grote Tempel van Jeruzalem. Biddend leeft Jezus voor God en is Hij verbonden met mensen. Er zijn zoveel intenties waarvoor wij kunnen bidden. Natuurlijk allereerst voor de zieken die door het coronavirus zijn getroffen. Maar ook voor hun familieleden en vrienden die zich vaak onmachtig voelen. Wij kunnen bidden voor de artsen en verpleegkundigen die vol toewijding voor de patiënten zorgen. Graag noem ik de leden van het openbaar bestuur die ons gebed kunnen gebruiken. Ik denk aan onze premier en de andere ministers die vele overuren maken om de crisis in te dammen. Ik heb de afgelopen week burgemeester Mikkers van ’s-Hertogenbosch een hart onder riem gestoken. Samen met zijn collega’s van Eindhoven en Tilburg speelt hij een belangrijke rol in de bovenmate getroffen provincie Brabant.
Gelukkig de mens die ook in deze dagen, ondanks onzekerheid en angst, tot gebed kan komen.


Zorgen over eenzaamheid
Ons vertrouwen op God en onze biddende omgang met Hem, kan ons de kracht geven om voluit verbonden te zijn met onze naasten. Het virus wil onze naaste tot een tegenstander of zelfs vijand maken. Via een medemens kan het virus ons immers ziek maken. Tegen die achtergrond wordt ons gevaagd om de ander te mijden en uit de weg te gaan. Zo mogen bewoners van verpleeghuizen voorlopig geen bezoek ontvangen. Als deze situatie lang aanhoudt moeten wij vrezen dat onze mentale gezondheid zal worden aangetast. Eenzame mensen worden extra eenzaam met alle lichamelijke en psychische klachten die dat kan oproepen. De meeste mensen hebben immers niet het charisma van kluizenaar ontvangen.
Gelukkig de mens die, in deze crisistijd, niet in een ziekmakend isolement terecht komt.


Creatief in naastenliefde
Maar gelukkig hoor ik over allerlei vormen van verbondenheid. Ik dank onze priesters, diakens. pastoraal werkers en de vele vrijwilligers in de parochies hartelijk die, via de telefoon of andere sociale media, medeparochianen steunen en bemoedigen. Herderlijke zorg in optima forma. Wij worden uitgedaagd om vindingrijk te zijn in onderlinge solidariteit. Tal van mogelijkheden dienen zich aan. Nu wij worden gemaand tot voorzichtigheid in sociale contacten, kan de moderne techniek een uitkomst zijn. Een telefoongesprek met iemand die dreigt te vereenzamen, kan wonderen doen. Datzelfde geldt voor het sturen van een leuke kindertekening of een opbeurende mail. Ikzelf kreeg meerdere mails met bemoedigende teksten. Dat doet mij goed. Ik hoor van buurtbewoners die boodschappen doen voor mensen die liever binnen blijven. Ook is het een goed idee om extra te koken voor mensen die een gezonde maaltijd kunnen gebruiken. Als bisschoppen hebben wij de gelovigen afgelopen week opgeroepen om het gebed nauw te verbinden met diaconie. Zo kan voedsel worden ingezameld voor onze voedselbanken of andere uitgiftepunten. Juist mensen aan de maatschappelijke onderkant hebben het extra zwaar. Laten wij vooral hen niet vergeten.


Gelukkig de mens die, over eigen grenzen heen, zorg draagt voor de ander.


tot slot
Broeders en zusters, de tijd is onzeker. En niemand weet hoe lang de ellende gaat duren. Ik hoop en bid dat u dicht bij God blijft leven en in gebed met Hem verbonden blijft. Vanuit de biddende omgang met de Heer ontvangen wij ook de energie om beschikbaar te zijn voor onze naasten. Laten wij met Maria, de moeder van de Heer, doen wat Christus van ons vraagt.
Tegen die achtergrond wens ik u voor de komende tijd veel creativiteit in naastenliefde.
+ Dr. Gerard de Korte


P.S. Laten wij ons van harte aansluiten bij het mooie oecumenische initiatief van onze paus en woensdag met vele christenen van allerlei tradities samen het gebed bidden dat Jezus ons geleerd heeft; zo kunnen wij dicht bij onze hemelse Vader blijven.
Klik hier voor – een filmpje waarin bisschop Gerard de Korte een samenvatting geeft van zijn tweede “Woord ter Bemoediging”;
– de gebedsviering ter afsluiting van de gebedscirkel “Biddend Verbonden” uit de Sint-Janskathedraal van zondag 22 maart jl.;
– het eerste Woord ter Bemoediging: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7);
– het gebed van de Nederlandse bisschoppen.


Vrijwilligersavonden Kaatsheuvel en De Moer.
Deze avonden zullen tot nader bericht helaas niet georganiseerd kunnen worden.
De avond voor de vrijwilligers in Loon op Zand zal zoals afgelopen jaar weer in
oktober zijn bij Cafetaria Lily.


Gebed
De Kapel aan de Finantiën in Loon op Zand maar ook aan het Kraanven en het Stiltecentrum in Kaatsheuvel zijn dagelijks geopend voor gebed.


25 maart 2020


Bereikbaarheid parochie H. Willibrord


Gezien de situatie i.v.m. het Corona virus is het secretariaat beperkt bereikbaar. Berichten of andere boodschappen zoveel mogelijk schriftelijk of via de mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl. Secretariaat in Loon op Zand is zoveel mogelijk voor de middag bezet en telefonisch bereikbaar. Tel. 0416 361215.


De Eucharistieviering op zondag 27 maart wordt nogmaals uitgezonden vanuit de kerk in Loon op Zand via Langstraat TV. Hartelijk dank dat dit mogelijk is gemaakt.
(Kijk voor informatie op onze website en in de plaatselijke communicatiebladen)


De Nederlandse bisschoppen hebben in deze tijd van het corona virus het volgende gebed opgesteld
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig NOVEEN-GEBEDEN OM TE BIDDEN


nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur.
Dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.


Zoete Moeder van Den Bosch. Bid voor ons.


Gebed tot de Zoete Moeder van Den Bosch
Heilige Maria Moeder van de Heer
en Zoete Lieve Vrouw van deze stad
in dit heiligdom dank ik God omwille van U,
want velen hebben hier de kracht van Uw gebed ondervonden.
Alles wat mijn hart bezighoudt, vertrouw ik toe aan U.
Bid voor mij bij Uw Zoon, Moeder van alle gelovigen.
U bent niet alleen ons voorbeeld maar ook onze bemoediging
zoals U reeds gedurende zovele eeuwen
hulp en troost hebt gegeven.
Zoete Lieve Vrouw, blijf bidden voor alle mensen en ook voor mij.


Suub tuum praesidium oudst bekende Mariagebed (3e eeuw)


Tot u nemen wij onze toevlucht:
wees onze bescherming,
heilige Moeder van God,
wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn,
maar verlos ons uit alle gevaren,
gij, glorierijke en gezegende Maagd.


Wees Gegroet – Ave Maria
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.


Bidt u mee en blijft u de parochie H. Willibrord steunen?
Laten wij dit gebed bidden nu wij in onze bewegingsvrijheid zijn beperkt en op ons thuis zijn aangewezen. Wij blijven voor elkaar bidden en heel bijzonder voor de ouderen, kwetsbaren en natuurlijk voor allen die in de gezondheidszorg onder zeer hoge en in soms onmenselijke situaties moeten werken. Tevens vraag ik u om de kerk, ook financieel, te blijven steunen nu wij, naast het feit dat gelovigen niet meer kunnen samenkomen in de kerken zoals zij dat zijn gewend, ook de giften in de wekelijkse collecten bij de erediensten moeten missen.
Onze bisschop Monseigneur De Korte stuurde de parochies het onderstaande decreet in deze uitzonderlijke situatie. Het is een officieel decreet en daardoor wat moeilijk te lezen.
Het houdt in dat alle gelovigen, door de situatie die nu is ontstaan a.g.v. het Corona virus, tijdelijk zijn ontslagen van hun zondagsplicht, hoe graag zij ook naar de kerk hadden gewild om hun geloof te vieren en dat de priesters wordt gevraagd de aangescherpte richtlijnen te volgen.
Wij passen op elkaar en blijven in gebed verbonden. Pastoor Luijckx


Decreet


Gerardus Johannes Nicolaas de Korte
Door de genade van God en de gunst van de apostolische stoel
Bisschop van ’s Hertogenbosch
Overwegende
Dat de huidige gezondheidssituatie noopt om bij te dragen aan de strijd tegen uitbreiding van het covid-19 virus(coronavirus)
Dat daartoe door de Nederlandse overheid verregaande maatregelen zijn afgekondigd.
Dat daartoe door de Nederlandse Bisschoppenconferentie richtlijnen heeft uitgevaardigd.
Dat de maatregelen en richtlijnen kunnen leiden tot twijfels en gewetensproblemen bij de gelovigen en de clerici, met name ten aanzien van de Zondagsplicht.


Gelet
Op de bepalingen van het kerkelijk recht, met name op canon 87 en de canones 1246-1248 van de codex luris Canonici.


Besluit:
1. Dat de eucharistie nog steeds wordt gevierd in gebedshuizen, zoals vastgesteld door elke parochie, rekening houdend met de maatregelen die zijn gegeven in de bindende richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen van 13 maart inhoudende dat alle openbare publieke vieringen op zaterdagavonden en zondagen niet zijn geoorloofd.


2. Dat dispensatie wordt verleend aan alle katholieke gelovigen van het bisdom
’s-Hertogenbosch, evenals aan degenen die zich op het grondgebied daarvan bevinden, van de zondagse eucharistie en verplichte feestdagen, zoals vastgelegd in canon 1247 CIC, gedurende de tijd dat de huidige gezondheidssituatie duurt en zelfs voor verdere periodes waarin de situatie voortduurt, waardoor alle gelovigen vrij zijn om de missen via de media te volgen dan wel de nodige tijd aan gebed te wijden persoonlijk of in het gezin.


3. Dat alle priesters werkzaam in het bisdom van ’s-Hertogenbosch verplicht zijn om te voldoen aan de maatregelen van 28 februari 2020 en de aangescherpte maatregelen en richtlijnen van 13 maart 2020 van de bisschoppen van de Nederlandse kerkprovincie, die vandaag zijn gepubliceerd en die we aan dit besluit hechten.


Dit besluit wordt ge gepubliceerd op de website van het bisdom van ’s-Hertogenbosch en digitaal toegezonden aan het pastorale kader van de parochies en aan de kloosters en abdijen en wordt gedeponeerd in het archief van het bisdom.


Gegeven te ’s-Hertogenbosch op 13 maart 2020
Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch


18 maart 2020


Eucharistieviering in een gesloten kerk
Afgelopen zondag vierde ik i.v.m. de maatregelen rond het Coronavirus in een gesloten kerk in Loon op Zand met een acoliet, lector en organist de Eucharistie (Zie website parochie en/of facebookpagina). De kerkbanken waren leeg. Een onwerkelijke situatie die ik voor het eerste in mijn leven heb meegemaakt. Opgegeven misintenties, waarvan de familie het op prijs stelde dat zij toch dit weekend werden afgelezen, zonder hun persoonlijke aanwezigheid, werden aan God opgedragen. Het evangelie van de 3e zondag van de Veertigdagentijd bracht ons bij een gesprek aan een bron.


De Jakobsbron.
Dit is een oude bron die al voorkomt in de verhalen van de aartsvaders. Het uit hout gesneden tafereel van dit gesprek van Jezus met de Samaritaanse is te zien in de kerk in Loon op Zand. Voor mensen in die tijd was een bron een belangrijke en betekenisvolle plaats. Een plaats die soms conflictgebied kan zijn, soms wordt erom gevochten. Maar een bron is ook vaak een plaats van ontmoeting, om water putten en met elkaar in gesprek te raken. Bij de bron in een conflictsituatie, die aangeeft dat er zorgen zijn; nu op dit moment in de wereld, de maatschappij, in Nederland, hier in de parochiekernen Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer. Het Coronavirus verandert de maatschappij en zet wat eerst zo vertrouwd was en zeker op zijn kop, mensen gaan hamsteren, zijn aangewezen op elkaar en ook weer teruggeworpen op onszelf, op God de Bron die ons verbindt. Bij de bron als plaats van ontmoeting, die ook de kerk is altijd, iedere dag, jaar in, jaar uit, en nu zijn kerken gesloten voor de eredienst aan God en dat is niet normaal.


Maar in een van de kerken in onze parochie H. Willibrord wordt in een heel kleine setting gevierd om parochianen te laten weten dat er voor hen en elkaar wordt gebeden tot God, voor de slachtoffers, om betere tijden, om besef ook in wat voor consumptiemaatschappij wij leven, om bezinning, om een sterk en hernieuwd geloof, om betere tijden. Jezus belooft de Samaritaanse vrouw dat Hij haar levend water kan geven. Water dat ervoor zorgt dat men nooit meer dorst krijgt. Maar Jezus bedoelt het natuurlijk vooral ook in geestelijke zin. Water is levensnoodzakelijk, zo mogelijk nog belangrijker dan brood. Als wij op Hem durven blijven vertrouwen, ontvangen wij levend water door middel van zijn genade om te kunnen volharde.
Dat dit mag helpen de zorgen omtrent het Coronavirus met alle zo ingrijpende maatregelen, het hoofd te bieden.
Pastoor Luijckx


Woord ter Bemoediging (Brief van bisschop de Korte)
Broeders en zusters in Christus,
Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prachtige woorden van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. (Jeremia 17,7).


Op dit moment leeft er veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen. Gelukkig dan de mens die zich geborgen weet bij God.


Wij leven in de Veertigdagentijd. Wij mogen Jezus begeleiden op weg naar Jeruzalem. Opnieuw gedenken wij hoe de Heer zichzelf heeft weggeschonken. Volkomen beschikbaar voor zijn Vader en dienstbaar aan ons mensen. In alle nood klampte Jezus zich vast aan zijn Vader en bleef op Hem vertrouwen. Hij stierf met op zijn lippen de woorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn Geest (Lucas 23,46).


De Nederlandse bisschoppen hebben, om de verspreiding van het virus in te dammen, een moeilijk besluit genomen. Op zaterdagavond en op zondag worden in onze kerken tot minstens het einde van deze maand geen publieke liturgische vieringen meer gehouden. De eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.


Maar deze maatregel nodigt ons uit om op andere manieren onze verbondenheid met de Heer gestalte te geven. Priesters worden bijzonder uitgenodigd privé of met hun teamleden op zondag in besloten kring de Eucharistie te vieren. Wij tonen zo de kracht van het plaatsvervangend gebed en mogen ons zo met geheel de parochie in gebed verbonden weten. Parochianen kunnen thuis bidden of in onze open kerken en kapellen een kaars branden. Juist nu zullen veel gelovigen hun toevlucht willen zoeken bij de Maria, de moeder van onze Heer. Zo kunnen wij God vragen om met zijn Geest onze zorgen te bedwingen en ons tot mensen van vertrouwen en overgave te maken.


Laten wij heel bijzonder bidden voor de mensen die getroffen zijn door het virus. Maar ook voor alle artsen en verpleegkundigen die dag in dag uit hard werken om de nood van zieken te lenigen. In kracht van het gebed zijn wij allen, juist in deze dagen, geroepen om anderen van dienst te zijn, heel bijzonder zieken, ouderen en eenzamen. Juist nu zijn wij uitgenodigd om, met de woorden van paus Franciscus, gestalte te geven aan een cultuur van solidariteit en barmhartigheid. Hopelijk kunt u veel kwetsbare parochianen via telefoon of internet bijstaan. Laten wij elkaar nabij blijven, juist hen die er alleen voor staan.
Ik hoop en bid dat u zich veilig mag weten bij de goede God. In Christus toont Hij zijn onvoorwaardelijke liefde en trouw. In gebed blijf ik bijzonder met u en geheel het bisdom verbonden.
+ Dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch


11 maart 2020


Veertigdagentijd (Vastentijd)
Paus Franciscus schrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd van 2020: ‘Kijk naar de geopende armen van de gekruisigde Christus, laat je steeds opnieuw redden. En wanneer je nadert om je zonden te belijden, geloof dan vast in zijn barmhartigheid, die je bevrijdt van schuld.’
‘Het Pasen van Jezus is niet een gebeurtenis in het verleden: door de macht van de Heilige Geest is het altijd actueel en maakt het ons mogelijk met geloof naar het vlees van Christus in zeer veel lijdenden te kijken en dit aan te raken’, schrijft paus Franciscus.


Bidden
De paus legt uit waarom bidden zo belangrijk is in de Vastentijd: ‘Nog voor dat het een plicht is, brengt het de behoefte tot uitdrukking om te antwoorden op de liefde van God, die ons altijd voorafgaat en ons ondersteunt. Een christen bidt immers in het bewustzijn dat hij onwaardig is bemind te worden. Het gebed zal verschillende vormen kunnen aannemen, maar wat werkelijk telt in de ogen van God, is dat het zo diep graaft binnen in ons dat het de hardheid van ons hart doet afbrokkelen om het steeds meer tot Hem en zijn wil te bekeren.’


Delen
Naast het bidden herinnert de paus er aan om te delen van het eigen bezit met de meest behoeftigen door middel van een aalmoes. ‘In liefde delen maakt de mens menselijker: vergaren dreigt hem minder menselijk te maken door hem op te sluiten in zijn eigen egoïsme.’ De paus richt hierna de blik ook op de economie. Hij heeft in de Veertigdagentijd 2020 van 26 tot 28 maart in Assisi jonge economen, ondernemers en ‘changemakers’ bijeengeroepen met het doel bij te dragen aan het ontwerpen van een economie die rechtvaardiger en inclusiever is dan de huidige.


Vastenactie.
Door u bijdrage aan de vastenactie ondersteunt u de campagne van de Bisschoppelijke Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.


Week van Bernadette: programma 11- 17 mei bekend
Relieken van de zieneres van Lourdes, de heilige Bernadette Soubirous komen dit voorjaar voor het eerst naar Nederland. Van 11 tot en met 17 mei worden ze getoond in de Bossche Sint-Janskathedraal. Het bisdom biedt in die week tal van activiteiten aan, zo blijkt uit het programma dat vandaag door bisschop Gerard de Korte aan de parochies is bekendgemaakt.


De week vangt aan met een Mariavesper (kerkelijk avondgebed) op maandag 11 mei om 16.00 uur waarin Mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van Utrecht en bisschop-referent voor bedevaarten, en Mgr. De Korte voorgaan. In die vesper worden de relieken plechtig de Sint-Jan binnengedragen. Bij deze viering zullen ook de religieuzen uit het bisdom aanwezig zijn.


Van 11 tot en met 17 mei zijn er in de Sint-Jan verscheidene bijzondere vieringen en gebedsmomenten, in aanvulling op de reguliere eucharistievieringen van 8.30 en 12.30 uur (ma. t/m za.). Zo worden er dagelijks de lauden (8.15 uur), het rozenkransgebed (12.00 uur) en de vespers (16.00 uur) gebeden. Op zaterdagavond 16 mei is er een eucharistieviering met lichtprocessie en wake.


In en rondom de kathedraal wordt een gevarieerd programma aangeboden. Op vrijdagavond 15 mei wordt in de Sint-Jan bijvoorbeeld op een groot scherm de film ‘Je m’appelle Bernadette’ getoond over het leven van de heilige zieneres. De dag erna staat speciaal voor gezinnen een bijzondere tocht door de stad op het programma: ‘de Bossche route van Bernadette’.


Verder zijn er onder meer speciale activiteiten voor scholieren, jongeren en zorgbehoevenden. De week wordt afgesloten met een Mariavesper op zondag 17 mei om 16.00 uur waarin de relieken door Mgr. De Korte worden overgedragen aan vertegenwoordigers van het bisdom Roermond.


Mgr. De Korte roept belangstellenden op om van 11 tot en met 17 mei deel te nemen aan de activiteiten en naar de Sint-Jan komen om de relieken te bekijken, ‘maar vooral ook om in de kathedraal een moment van bezinning en gebed te hebben.’ “De boodschap van Maria is even eenvoudig als duidelijk. Mensen worden opgeroepen tot bekering en gebed. Wij worden uitgenodigd om ons leven af te stemmen op Jezus en zijn Evangelie steeds meer gestalte te geven.”


Op de bisdomwebsite worden de komende tijd nadere bijzonderheden van het programma bekendgemaakt.


4 maart 2020


Bericht van Trias.
Lezing: Hemelse helpers” door Kitty Jansen – Rompen. zondag 8 maart 14.00 u kerk St. Joachim De Moer
Hemelse Helpers, engelenprentjes en hun rol in het dagelijks leven’ is de titel van het nieuwe boek van prentjesverzamelaar Frans Pluijmaekers, waarbij cultureel antropologe Kitty Jansen-Rompen, conservator aan het museum De Domijnen in Sittard, de keuze maakte en een verhandeling schreef.
Engelen zijn van alle tijden. Ze zijn zelfs niet gebonden aan de christelijke cultuur, ook in andere geloven spelen engelen een grote rol. Het geloof aan engelen heeft bijgedragen aan een bijzondere prentjescultuur, waarbij geen enkel stadium in een mensenleven werd overgeslagen. Of het nou de communie was, een trouwfeest of een begrafenis, overal werden prenten én engelen bij betrokken.
Frans Pluijmakers heeft er een verzameling van vele duizenden prentjes aan overgehouden. Hij gaf eerder al boeken uit met een ruime keuze uit zijn 700.000 stuks tellende prentjesverzameling. Deze engelenverzameling heeft hij tot het laatst bewaard. De prentjesverzameling is inmiddels niet meer in zijn bezit. Kitty Jansen-Rompen was bereid er een verhandeling over te schrijven, die ook nog eens sterk persoonlijk is gekleurd, waardoor we een bijzondere kijk op het rijke Roomse leven krijgen voorgeschoteld.


Inleiding op de Eucharistieviering op de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd/ Vastentijd
1 maart 2020
Ik denk dat wij onze oren niet konden geloven dat vorige week donderdagavond bekend werd dat het Coronavirus bij een inwoner van Loon op Zand, in onze parochiegemeenschap is aangetroffen
en inmiddels helaas bij meer mensen in Nederland. De pers stroomde toe en zocht antwoorden op vragen die nog niet konden worden gegeven. Na de persconferentie die in Tilburg werd gegeven
werd mij gevraagd door Een Vandaag een interview te geven, waarin mij werd gevraagd hoe ik als pastoor van de parochie hier mee omga. U kunt dit bij uitzending gemist terugvinden.
De afgelopen zondag van de Veertigdagentijd heeft als thema beproeving. Jezus beproevingen in de woestijn, maar die woestijn kan ook in ons leven allerlei vormen aannemen: o.a. het stukje niemandsland waarin je terechtkomt als het Coronavirus een bedreiging vormt dichtbij en je vertrouwen beproeft, je naaste omgeving wordt geraakt en de aandacht ongevraagd op je wordt gevestigd. Als parochiegemeenschap ontstaken wij afgelopen zondag voor het altaar een kaars om deze lieve mensen te steunen en voor hen bidden.


De Nederlands Bisschoppenconferentie was voorbereid op het virus dat ons land nu heeft getroffen en heeft direct alle parochies het volgende meegedeeld zodat ieder zijn of haar steentje kan bijdragen ter preventie van verspreiding van het Coronavirus.


Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de vieringen van 29 februari en 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:
– tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
– De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
– De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
– Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
– Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.
– Ook het handen drukken bij het uitgaan van de kerk wordt achterwege gelaten.
De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden. Nu ook voor hen die in Nederland zijn getroffen door het virus. Laten wij ons als parochianen van de parochie H. Willibrord aansluiten bij dit gebed.


Gevraagd; koster / kosteres kerk HH. Martelaren van Gorkum
Onlangs heeft Pieter Kemmeren, die al sinds 2015 kosterswerkzaamheden in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum verricht, samen met zijn echtgenote, mij aangegeven dat hij wegens gezondheidsredenen zijn taak als koster na Pasen wil gaan neerleggen.


De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en deze werd en wordt nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap. Wie voelt zich geroepen om deze mooie en dankbare taak op zich te nemen en met hart en ziel zijn of haar schouders onder deze mooie taak te zetten.
Het kosterschap is een belangrijk werk ten dienste van de parochiegemeenschap en ten dienste van God. Een koster maakt niet alleen de deur van de kerk open, of steekt de kaarsen aan en zorgt dat de verwarming brandt; Op de eerste plaats vraagt het een grote bereidwilligheid om beschikbaar èn bereikbaar te zijn. Denk maar aan de voorbereidingen voor de weekendvieringen, de Hoogfeesten, zoals o.a. Kerstmis, Pasen, Pinksteren, maar ook de huwelijken, jubilea, dopen en uitvaarten en wat daar nog aan onverwachte zaken kan bijkomen.


Wees niet te bang om u aan te melden, want als er een kostersgroepje is, al zijn het 2 personen, dan worden de taken verlicht en kunnen er afspraken worden gemaakt wie wanneer kostert. Wij hopen dat er zich nog een kandidaat of kandidaten melden, man of vrouw die willen meehelpen de vieringen in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum goed te kunnen blijven verzorgen. Namens het Parochiebestuur heel hartelijk dank.
U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. 0416 361215
Pastoor Luijckx


26 februari 2020


Campagnethema Vastenactie 2020; “Werken aan je toekomst”.
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden, met name in Zambia en Kenia. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.


Vervolgonderwijs is noodzakelijk
Miljoenen mensen die werken leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Net als in Nederland is vervolgonderwijs dus noodzakelijk voor een toekomst met perspectief.


Op eigen benen
Met hulp van Vastenactie volgden al meer dan vierduizend mensen de afgelopen drie jaar een beroepsopleiding en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap.


Onderneming opstarten
In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden – onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone. Voor veel (jonge) mensen zijn vakscholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze wonen geen werk. Zij krijgen steun bij het opstarten van een eigen onderneming. Met deze projecten stellen we mensen in staat te werken aan een betere toekomst.
Wat kunt u bijdragen
Hieronder ziet u enkele voorbeelden van lesmiddelen waar Vastenactie aan bijdraagt:
• € 24 : een technisch leerboek voor een hele klas
• € 40 : een ‘terug-naar-school’ pakket met schooluniform, boeken en schooltas
• € 200 : een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar
• € 360 : een startpakket ‘opstarten groentewinkel’
Vanaf zondag 26 februari zult u achter in de kerken van onze parochie meer informatie vinden. Er wordt een speciale vastenactiedoos geplaatst waarin u, uw bijdrage kunt deponeren. In de vieringboekjes zitten hiervoor speciale enveloppen.


Carnavalsmis Loon op Zand
“Hallo allemaal, Fijn dat u er bent,
Bent u nog maar pas hier of bent u al bekend?
Zang en muziek, u bent erbij.
Vier maar mee want geloof maakt blij.
Dat waren de welkomstwoorden van de pastoor afgelopen zondag.
Het feest van Carnaval is immers losgebroken in Brabant.
Zondag 23 februari was in de kerk in Loon op Zand een stemmige Carnavalsmis
Dameskoor St. Jan, Hofkapel Nooigedagt en Vitamine C hebben de viering met hun eigen geluid opgeluisterd. Ook dit jaar weer is er een worst beloofd aan de heilige Clara om mooi weer te krijgen en alles goed te laten verlopen. De slager had zijn best gedaan.
Tijdens de Mis werd deze bijzondere gave aangeboden en voor het altaar neergezet.
Hieronder een klein stukje uit de preek op rijm.


Carnaval, nog een laatste keer feesten en gek doen als een kind,
voordat 3 dolle dagen voorbij zijn en de vastentijd begint.
Nu nog eens overgaan naar het Evangelie van de dag,
en wat de betekenis daarvan voor ons wezen mag.
De H. Schrift leert ons dat de mens is geschapen door God,
en Hij geeft ons de liefde als grootste gebod.
Het is dus niet vreemd als in onze gedachten mag prijken,
dat wij in ons denken en handelen op God mogen lijken.
Of wij nu werken, muziek maken, zingen, het leven kunnen leven,
wie heeft ons toch die innerlijke drive en talenten gegeven?
Het besef van Gods zíjn, en aanwezigheid is vervlakt in het Westen,
voor christenen blijft Hij bron van heiligheid, die ons aanspoort tot het beste.
Omgaan met wie je leuk vind, is het moeilijkste niet,
terwijl Jezus het juist graag andersom ziet.
Zijn trouw laat ons, onze vijanden beminnen,
hierdoor zullen wij verdraagzaamheid en wijsheid winnen.
Barmhartigheid heeft mooie aspecten: geven, helpen, dienen, vergeven en begrijpen.
Juist met Carnaval kan onze liefde grenzen overstijgen en een hand naar de ander reiken.
Laten we trots zijn op ons katholieke geloof en alle goeds delen met elkaar.
Veel dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om met jong en oud zo te kunnen vieren.


19 februari 2020


Emeritaat pastor Groos
Pastor Groos heeft in samenspraak met het parochiebestuur besloten op 1 juni a.s. met emeritaat te gaan. Monseigneur De Korte heeft dat goedgekeurd en hem per 1 juni eervol ontslag verleend. I.v.m. het afscheid van pastor Groos zal er op 24 mei a.s. om 11.00 uur een bijzondere Eucharistieviering zijn in de St. Jan in Kaatsheuvel, waarna u pastor Groos persoonlijk de hand kunt schudden. Vanwege het vertrek van pastor Groos zal worden bezien hoe de pastorale bediening van onze kerken vanaf 1 juni wordt vormgegeven.
Wij houden u hiervan op de hoogte.
Parochiebestuur en pastorale team


Carnaval
Op zaterdag 22 februari neemt Prins Carnaval symbolisch de macht van het gemeentebestuur over en kunnen de carnavalsfeesten van start gaan.
Op zondag 23 februari om 9.30 uur vindt er in de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand een Carnavalsmis plaats. De viering wordt behalve door het Dameskoor ook opgeluisterd door de Hofkapel Nooitgedacht en Vitamine C. Na de viering is er de mogelijkheid om gezamenlijk koffie te drinken in de zijbeuk van de kerk.


Carnaval is een uitbundig, drie dagen durend volksfeest van 23 t/m 25 februari 2020. In Nederland oorspronkelijk alleen voorkomend in het zuiden, maar tegenwoordig ook gevierd in andere delen van het land.


Carnaval is een van oorsprong katholiek feest, dat mogelijk ook heidense wortels heeft en gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond – de Vastenavond. Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen, tot Pasen.


Tijdens de carnavalsdagen zijn er feesten waarop gehost en gedronken wordt en er zijn optochten, waarin soms de draak wordt gestoken met bekende personen en gezagsdragers. De voorbereiding van carnaval begint op elf november, door carnavalsvierders de elfde van de elfde genoemd. Op deze ‘gekkendag’ kiest de ‘Raad van Elf’ de Prins Carnaval van dat jaar.


Het tijdstip van de viering van carnaval is afhankelijk van de wisselende datum waarop Pasen jaarlijks wordt gevierd. De zevende zondag voorafgaande aan Paaszondag is carnavalszondag. Het carnaval is een feest dat vooral in de provincies Limburg en Noord-Brabant drie dagen lang het dagelijks leven in zijn greep heeft.


Aswoensdag
Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor Pasen leven de mensen heel sober, er wordt alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten. De vastentijd herinnert de katholieken aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken.


Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en drinken te onderstrepen is er op Aswoensdag een kerkdienst in de katholieke kerk waarbij iedere kerkganger naar voren kan komen en van de priester een kruisje van as (verbrande palmtakjes) op het voorhoofd krijgt, met de woorden: “Gedenk mens dat je uit stof bent en tot stof zul je wederkeren” of “bekeer je en geloof in het Evangelie”.
As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. In vroegere tijden werd met as gewassen: as heeft een reinigende kracht. Ook het afbranden van de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. As werd op het hoofd van zondaars gestrooid; as reinigt en geeft kracht tot nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de paasperiode van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden – door de dood heengaan – om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.
Eucharistieviering met as wijding en uitreiking askruisje:
26 februari kerk St Jans Onthoofding te Loon op Zand en kerk St. Jan te Kaatsheuvel beide vieringen beginnen om 19.00 uur.


12 februari 2020


Gezinsvieringen
Zowel in Loon op Zand als in Kaatsheuvel waren er afgelopen weekend gezinsvieringen. Ouders gaven gehoor aan de uitnodiging om samen te vieren met extra aandacht voor de kinderen. Ook waren er nieuwe misdienaars die graag misdienen en het al heel goed doen. Jezus sprak in het Evangelie over zout en licht. Zout gebruiken wij om het eten smaakvoller te maken en licht hebben wij nodig om te kunnen zien en lezen. Jezus noemt zichzelf Het Licht. Hij is als een vuurtoren in de nacht, Hij geeft hoop en licht en roept ons op om blij te worden van ons geloof. Zo laten wij anderen zien dat geloof het leven fijn maakt, zoals zout het eten lekker maakt en licht ons hoopvol maakt.
Wij nodigen alle parochianen uit om steeds deze gezinsvieringen met ons mee te vieren. Zo worden wij een nog mooiere geloofsgemeenschap.
Werkgroep gezinsvieringen.


Jongerenbedevaart Rome 2020
Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.
Contact: Huis van de Pelgrim, e-mail: Info@huisvoordepelgrim.nl. Tel.043 3215715


Mgr. De Korte over de Zondag van het woord
Zondag 26 januari vierde onze Kerk op verzoek van paus Franciscus voor het eerst de zondag van het Woord van God. Ikzelf celebreerde die zondag de Eucharistie in onze kathedraal. In de verkondiging tijdens deze feestelijke viering heb ik het belang van de bijbel voor het leven van de geloofsgemeenschap centraal gesteld.


Bijbelbeweging
Vele eeuwen kon maar een minderheid van de bevolking lezen en waren bijbels veel te duur om zelf te bezitten. Het christelijk geloof werd doorgegeven door de vieringen in de kerk en door schilderijen en beelden. De laatste 500 jaar, na de uitvinding van de boekdrukkunst, waren steeds meer mensen in staat om zelf een bijbel te kopen. Toch is het persoonlijk lezen van de bijbel in katholieke kring nooit populair geworden. In de tijd van een sterke katholieke cultuur, met veel kerkgang, was dat een beperkt probleem. Maar in de huidige tijd breekt de geringe kennis van de Heilige Schrift ons als katholieken op. Al in de vroege Kerk vroeg een kerkvader zich af hoe wij Christus kunnen liefhebben als wij de Schrift niet kennen. Die visie is nog steeds actueel. In onze individualiserende samenleving blijft een christen alleen overeind als hij of zij minstens een basiskennis van de Bijbel heeft. Zonder dat wordt het geloof al snel flets en zonder contouren. Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie (1962 – 1965) is binnen onze Kerk een bijbelbeweging op gang gekomen. Katholieken worden gestimuleerd om zelf de Bijbel ter hand te nemen om zo God steeds beter te leren kennen.


Het Woord in de liturgie
Er kwam vernieuwing van de liturgie tijdens het laatste Concilie. Geleidelijk aan was er een devaluatie opgetreden van de woorddienst. Tot de offerande werd door vele katholieken gesproken van de “voormis”. Pas vanaf de offerande begon de Eucharistie in de beleving van veel priesters en gelovigen echt. De synodevaders hebben, teruggrijpend op bijbelse gegevens en de theologie van de vroege Kerk, het evenwicht tussen de dienst van het Woord en de dienst van de Eucharistie gelukkig hersteld. Tijdens de zondagse liturgie klinken tijdens de Woorddienst drie lezingen uit de heilige Schrift. Niet alleen het brood wordt gebroken en uitgedeeld maar tijdens de preek worden ook de woorden van de heilige Schrift gebroken en uitgedeeld. In de traditie van de Moderne Devotie van Geert Grote en Thomas a Kempis wordt gesproken over ruminare. Dat laatste woord kunnen wij vertalen met herkauwen. Zoals koeien het gegeten gras herkauwen totdat de voedende sappen vrijkomen, zó mogen wij de bijbelse woorden herkauwen totdat het voedsel geeft voor de navolging van Christus. Door de opwaardering van de woorddienst zijn wij ons meer bewust van het feit dat Christus ons tijdens de viering van de Eucharistie niet alleen wil ontmoeten in het Sacrament maar evenzeer in het woord van de heilige Schrift.


Maand van de Bijbel
In ons land hebben enkele christelijke uitgeverijen en kranten een “Maand van de Bijbel” georganiseerd. Allerlei activiteiten brengen de bijbel meer onder de aandacht. De start was in de abdij van Egmond en de afsluiting is op 14 februari in onze “eigen” abdij van Berne. Leo Fijen zegt dat niet voor niets voor 14 februari is gekozen. Het is dan immers Valentijnsdag, de dag van de liefde en de vriendschap. De Bijbel bevat het verhaal van Gods liefde voor de wereld en de oproep aan de mensen om elkaar lief te hebben en in vriendschap te leven. Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch


Actie Kerkbalans:
Mocht u thuis geen envelop hebben ontvangen voor de
Aktie Kerkbalans om onze parochie financieel te ondersteunen dan vindt u nog brieven bij de uitgangen van alle Kerken in onze parochie.


5 februari 2020


Vrijwilligers gevraagd
Voor ons parochieel centrum in Kaatsheuvel zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons administratief kunnen ondersteunen.
Het betreft 2 uur in de voormiddag (09.30 u – 11.30 u) Mocht u tijd en interesse hebben graag contact opnemen met het parochie secretariaat in Loon op Zand. Telefoon 0416361215 of e-mail secretariaat@parochiewillibrord.nl


Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl onder Parochie.
Bij alle 5 de begraafplaatsen hangt een kastje met daarin een A 4 blad met vermelding van de hoofdstukken uit het reglement en tevens verwijzing naar de website.


Gezinsvieringen in de maand februari.
In de maand februari zijn er de volgende gezinsvieringen gepland:
Thema: “Laat je licht stralen”
Zaterdagavond 8 februari om 19.00 uur in kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Zondag 9 februari om 11.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel


Bijeenkomst tiener groep ‘Hey you there”
Op 13 februari is er een bijeenkomst gepland in het Parochieel Centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel
Tijd:18.30 uur- 20.30 uur
Aanmelden kan via: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl of via facebook:www.facebook.com/HeiligeWillibrord


Katholieke Bijbel Stichting publiceert Bijbels dagboek bij gelegenheid Zondag van Gods Woord


De Katholieke Bijbel Stichting (KBS) komt bij gelegenheid van de Zondag van Gods Woord met een speciale uitgave: ‘Jaar van het Woord 2020’. Voor de periode van 26 januari 2020 tot en met 30 september 2020 staan in dit Bijbels dagboek voor elke dag een korte Bijbeltekst, een overweging en een gebed.


Op 30 september is de gedachtenis van de heilige Hiëronymus, de kerkvader die verantwoordelijk is voor de eerste Bijbelvertaling in het latijn, de Vulgaat genoemd. In 2019 publiceerde paus Franciscus op 30 september, 1600 jaar na de dood van Hiëronymus, zijn apostolische brief Aperuit illis, waarmee hij de Zondag van Gods Woord instelde, die op 26 januari 2020 voor de eerste keer wordt gevierd.


Handzaam
De uitgave van de KBS is een handzaam boekje, dat in de genoemde periode als dagboek kan worden gebruikt voor persoonlijke en gezamenlijke meditaties. De dagelijkse Bijbeltekst is voorzien van een korte overdenking en een gebed. Samenstellers namens de KBS zijn mgr. J. Liesen, bisschop van Breda en bisschopreferent voor liturgie en Bijbel en diaken V. de Haas, stafmedewerker van de KBS.
Het is hun hoop dat de Bijbelverzen, die uit de liturgische lezingen komen, de overwegingen en de gebeden de lezers helpen dieper in gaan op het Woord van God. ‘Geloof wordt geleefd in het luisteren, doen en vieren van Gods Woord’.


Bestellen
De uitgave kan worden besteld bij de KBS (info@rkbijbel.nl); de prijs per los boekje inclusief verzendkosten is € 5,00


Voor aankondiging van de CS.Trias


Zondag 8 maart Vindt er in de kerk St. Joachim in De Moer een lezing plaats met als titel: “Hemelse helpers”
‘Hemelse Helpers: engelen zijn van alle tijden. Ze zijn zelfs niet gebonden aan de christelijke cultuur, ook in andere geloven spelen engelen een grote rol. Het geloof aan engelen heeft bijgedragen aan een bijzondere prentjescultuur, waarbij geen enkel stadium in een mensenleven werd overgeslagen. Of het nou de communie was, een trouwfeest of een begrafenis, overal werden prenten én engelen bij betrokkenengelenprentjes en hun rol in het dagelijks leven’ is de titel van het nieuwe boek van prentjesverzamelaar Frans Pluijmaekers, waarbij cultureel antropologe Kitty Jansen-Rompen, conservator aan het museum De Domijnen in Sittard, de keuze maakte en een verhandeling schreef.


29 januari 2020


Jongeren bijeenkomst: “Hey you there”
Op vrijdag 14 februari komt van 19.30 uur – 20.30 uur de jongeregroep bijeen in het parochieel centrum te Kaatsheuvel


Samen naar Lourdes
In de herfstvakantie van 2020, van 17 oktober tot en met 25 oktober, gaan we met onze bisschop Mgr. De Korte en met gezinnen & jongeren uit het bisdom op bedevaart naar Lourdes. Het programma van deze bedevaart is speciaal afgestemd op gezinnen en jongeren. Het zal een mix worden van gezamenlijke activiteiten en momenten voor het eigen gezin of de eigen groep waarmee u op reis gaat.
Op bedevaart gaan met elkaar versterkt het eigen geloof, alsook de onderlinge band. Parochies en groepen die eerder op bedevaart zijn gegaan, hebben ervaren dat samen op weg gaan een stevige basis legt voor (uitbreiding van) het gezinspastoraat in de geloofsgemeenschap. We zijn daarom blij met deze Lourdesbedevaart en nodigen u van harte uit om er aan deel te nemen.


Hoewel de prijzen voor deelname zo laag mogelijk zijn gehouden, is het voor menig gezin vanwege de kosten niet haalbaar om deel te nemen. Er zijn echter mogelijkheden om deelnemers tegen een sterk gereduceerde prijs mee te laten gaan.
Er komen informatiebijeenkomsten in de parochies deze worden gepland in de maanden februari en maart 2020.
Kerkleden vinden naar elkaar omzien, gastvrij zijn en inspirerende vieringen belangrijkste waarden lokale kerk


Actieve kerkgangers van protestantse- en katholieke achtergrond kiezen ‘naar elkaar omzien’ als de belangrijkste meerwaarde van hun plaatselijke kerk of parochie. Vlak daarna volgt ‘gastvrij en open zijn voor gasten’ en op drie staat ‘inspirerende vieringen’. Dat blijkt uit de peiling van Actie Kerkbalans 2020, waarbij respondenten dertien waarden van de lokale kerk een cijfer konden geven.


Het sociale aspect van kerkzijn wordt hooggewaardeerd door kerkgangers. De kerk is een gemeenschap waarin mensen zich met elkaar verbonden weten, waar ze het fijn vinden dat er aandacht voor elkaar is, ook als iemand bijvoorbeeld door ziekte lange tijd niet kan komen. Een ander aspect van kerkzijn dat wordt gewaardeerd is de geloofsbeleving: waarden als de ontmoeting met God, en inspirerende vieringen scoren ook hoog. Het zijn juist deze aspecten die een kerk onderscheiden van andere organisaties,” aldus Anna Kruse, woordvoerder Actie Kerkbalans.
De deelnemers werd ook gevraagd welke waarden zij het meest van toepassing vinden op de eigen kerk. Het vieren van sacramenten komt dan op 1, Levensgebeurtenissen vieren en delen op 2, Ontmoeting met God op 3, Lezen en uitleg van de Bijbel op 4 en Gastvrij zijn op 5. Hier scoren de waarden voor geloofsbeleving gemiddeld hoger dan de waarden voor gemeenschap.


Trouwe kerkgangers
Voor het eerst werd de peiling gehouden onder breed publiek, 1.403 actieve kerk-/parochiebezoekers vulden de online enquête in. Anna Kruse: “Ongeveer de helft van de respondenten was katholiek, de andere helft protestants. We spreken van actieve kerkgangers: 75% van de deelnemers bezoekt al langer dan elf jaar naar zijn/haar kerk en 81% doet vrijwilligerswerk.”


Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De plaatselijke kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland, de Evangelische Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 18 januari tot 4 februari 2020 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.


Zondag 26 januari vierde de Kerk voor de eerste keer de Zondag van Gods Woord


Zondag 26 januari 2020 werd in de Rooms-Katholieke Kerk voor de eerste keer de Zondag van Gods Woord gevierd. Paus Franciscus heeft deze zondag ingesteld en afgekondigd in zijn apostolische brief (motu proprio) Aparuit illis. De Nederlandse vertaling van deze brief is nu beschikbaar.
De paus heeft bepaald dat elk jaar de derde zondag van de Tijd door het Jaar wordt gewijd aan de viering, de overweging en de verspreiding van Gods Woord. Het is een dag gewijd aan de Bijbel maar niet om daar één keer per jaar bij stil te staan, maar omdat één keer voor het hele jaar te doen. ‘Omdat wij er dringend behoefte aan hebben vertrouwd en intiem te worden met de Heilige Schrift en de Verrezene, die niet ophoudt het Woord en het Brood te breken in de gemeenschap van de gelovigen.’ (Aparuit illis nr.8).
Mgr. Liesen, bisschop van Breda en referent voor liturgie en Bijbel, gaat in twee podcasts voor katholiekleven.nl dieper in op het onderwerpr


22 januari 2020


Actie kerkbalans:
U geeft om uw kerk? Geef daarom tijdens de actie kerkbalans ook voor uw kerk .Zo behouden we samen wat waardevol is. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen. Geef slim. Uw bijdrage kerkbalans is deels aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Een periodieke gift moet u schriftelijk vastleggen voor minimaal 5 jaar achtereen. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. Op: www.kerkbalans.nl/geefslim leest u hier alles over. Een parochie ontvangt geen subsidie, daarom blijft u financiële bijdrage van essentieel belang! Wij zijn blij dat veel parochianen, jaarlijks hun financiële bijdragen geven en de kerk blijven steunen, door hun giften in de collecte tijdens de erediensten of anderszins, ieder naar vermogen. De actieperiode loopt van 18 januari tot 1 februari 2020.


Uitbreiding misdienaars groep
Het aantal misdienaars is in Loon op Zand uitgebreid met een 8 tal kinderen en ook in Kaatsheuvel is de groep weer iets gegroeid.
In Loon op Zand hebben kinderen geoefend in de kerk en ook een aantal ouders waren daarbij aanwezig. Nieuwe misdienaars zullen altijd meelopen met de andere misdienaars en acolieten om zo goed te wennen. Wij zijn heel blij met hen en zij hebben er veel zin in.


Gedeelte uit de Column van bisschop de Korte.
(de hele tekst is te vinden op de bisdom site www.bisdomdenbosch.nl)


Hoop
In ons bisdom staat 2020 in het teken van gezins- en familiepastoraat. Alle dienstverleners van ons bisdom zijn voor de parochies beschikbaar om juist rond dat thema nieuwe activiteiten te organiseren. Wij weten allemaal dat onze geloofsgemeenschap in ons land kwetsbaar is geworden. Al geruime tijd kennen wij een grote crisis rond de geloofsoverdracht. Het gevolg is dat onze kerken vooral bevolkt worden door mensen met grijze haren en veel minder door jonge mensen. Als wij in onze parochies alleen op de winkel passen is het duidelijk dat wij kleiner en kleiner zullen worden. Dat gegeven kan ons onzeker en zelfs moedeloos maken. Juist nu moeten wij de hoop in ons hart voeden.
Hopen heeft voor een christen alles met God van doen. Hij heeft met ons in Christus een verbond gesloten en op zijn trouw mogen wij vertrouwen. Laten wij dat geloof verdiepen en ons blijven inspannen voor het kerkenwerk.


Kansen
Een nieuw jaar ligt voor ons. De meeste dagen in onze agenda’s zijn nog blanco. Heel belangrijk is de vraag met welke houding wij het nieuwe jaar ingaan. Laten wij de kansen zien die God ons geeft. Ook in de kwetsbare kerk van vandaag mogen wij blijven zaaien met opgewekte daden en woorden van geloof, hoop en liefde, door zelf de vreugde van het Evangelie te laten zien. Zo groeit het aantal mensen die vieren, bidden, leren en dienen.
Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch


Impulsdag: generaties verbinden
Jaarlijks organiseert Jong Bisdom Den Bosch een Impulsdag, waarbij ontmoeting, inspiratie en uitwisseling centraal staan. Dit jaar wordt een bredere Impulsdag georganiseerd voor alle betrokkenen en geïnteresseerden van en in het tiener-, jongeren-, familie- en gezinspastoraat. Met deze dag gaan wij op een uitdagende en vernieuwende wijze een verbinding tussen generaties maken. U wordt van harte uitgenodigd!


Deze Impulsdag vindt plaats op zaterdag 8 februari 2020 van 10.00 uur (vanaf 9.30 uur inloop) tot en met (uiterlijk) 14.00 uur in het parochiecentrum van Sint-Oedenrode (Mgr. Bekkersplein 1).


Nieuws vanuit het bisdom den Bosch
Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome.
De organisatie is in handen van: Jong Katholiek en Huis van de Pelgrim
e-mail: info@huisvoordepelgrim.nl, telefoon. 043 3215715


15 januari 2020


Actie kerkbalans:
U geeft om uw kerk? Geef daarom tijdens de actie kerkbalans ook voor uw kerk .Zo behouden we samen wat waardevol is. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen. Geef slim. Uw bijdrage kerkbalans is deels aftrekbaar voor de belasting. Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Een periodieke gift moet u schriftelijk vastleggen voor minimaal 5 jaar achtereen. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. Op: www.kerkbalans.nl/geefslim leest u hier alles over. Een parochie ontvangt geen subsidie, daarom blijft u financiële bijdrage van essentieel belang! Wij zijn blij dat veel parochianen, jaarlijks hun financiële bijdragen geven en de kerk blijven steunen, door hun giften in de collecte tijdens de erediensten of anderszins, ieder naar vermogen. De actieperiode loopt van 18 januari tot 1 februari 2020.


Lezing: Stille Omgang.
Op zondag 19 januari om 14.30 uur in de kerk St. Joachim in De Moer een lezing over de Stille Omgang. Toegang is gratis. Wel staat er na afloop een mandje voor een vrijwillige bijdrage. De organisatie is in handen van CS. Trias.


H. Bernadette Soubirous komt naar het bisdom van ‘s-Hertogenbosch
175 jaar geleden, in 1844, werd Bernadette Soubirous geboren en 140 jaar geleden stierf zij. Aan Bernadette verscheen Maria achttien keer in de Grot van Massabielle te Lourdes.
Vanwege het dubbele jubileum hebben de bisschop van Lourdes en de rector van het Heiligdom besloten dat de reliekschrijn van de Heilige Bernadette een rondreis gaat maken door Europa om de boodschap van Lourdes opnieuw uit te dragen. Daarnaast geeft deze rondgang ook de mogelijkheid om Lourdes in de eigen leefomgeving te ervaren, bijzonder voor hen die zelf niet in staat zijn om af te reizen naar de Franse Pyreneeën.
In het voorjaar van 2020 zijn de relieken van de Heilige Bernadette in de Benelux-landen. De reliekschrijn zal in Nederland de verschillende bisdommen aan doen.
Het bisdom ‘s-Hertogenbosch mag de spits afbijten: van 11 tot en met 17 mei 2020 is de reliekschrijn in de kathedraal.
Het programma voor deze bijzondere week in de meimaand volgt later, maar noteer deze bijzondere gebeurtenis alvast in uw agenda.


Samen naar Lourdes
In de herfstvakantie van 2020, van 17 oktober tot en met 25 oktober, gaan we met onze bisschop Mgr. De Korte en met gezinnen & jongeren uit het bisdom op bedevaart naar Lourdes. Het programma van deze bedevaart is speciaal afgestemd op gezinnen en jongeren. Het zal een mix worden van gezamenlijke activiteiten en momenten voor het eigen gezin of de eigen groep waarmee u op reis gaat.
Hoewel de prijzen voor deelname zo laag mogelijk zijn gehouden, is het voor menig gezin vanwege de kosten niet haalbaar om deel te nemen. Er zijn echter mogelijkheden om deelnemers tegen een sterk gereduceerde prijs mee te laten gaan.
Er was een informatieavond op woensdag 8 januari om 20.00 uur op het bisdomkantoor aan de Parade in ’s-Hertogenbosch.
Was het voor u onmogelijk om deze informatieavond te bezoeken. Dan is er binnenkort nog een gelegenheid. In de maanden februari en maart 2020, worden er ook bijeenkomsten in de parochies gepland.
Meer informatie Manon van den Broek, bisschoppelijk gedelegeerde Familiepastoraat E: mvdbroek@bisdomdenbosch.nl T: 06 3305 0794


8 januari 2020


Gezinsvieringen 2020
Zaterdag 11 januari 19 januari 19.00 u kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Presentatie communicanten en vormelingen
Zondag 12 jan 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel
Presentatie communicanten en vormelingen
Zaterdag. 8 februari 19.00 u kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Zondag 9 febr. 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel
Zaterdag 28 maart 19.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel Vormselviering voor alle vormelingen uit de parochie
Zaterdag 4 april 19.00 uur kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Zondag 5 april 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel
Maandag 13 april (2e Paasdag) 09.30 uur kinderkerk kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Zondag 7 juni 10.00 uur kerk St. Jans Onthoofding Loon op zand Eerste Communieviering
Zondag 14 juni 11.00 uur kerk St. Jan Kaatsheuvel Eerste Communieviering


Uit de parochie agenda.
Vrijdag 10 januari 18.30 uur Bijeenkomst jongeren Parochieel Centrum Kaatsheuvel
Maandag 20 januari Oudervond Communicanten en Vormelingen Parochieel Centrum Kaatsheuvel
Dinsdag 28 januari. Bijbellezen van 19.30 – 20.45 uur Parochieel Centrum Kaatsheuvel
Zondag 19 januari 14.30 uur St. Joachim, De Moer Lezing: “Stille Omgang van Amsterdam”


Jongerenbedevaart Rome 2020
Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 organiseert het SRKK (Jongkatholiek) in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen.


Wat kun je verwachten?
Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.
In het kort:
Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020
Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar
Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!)
Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim
Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715
Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim


Aktie Kerkbalans 2020


Beste parochiaan,


Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen wij onze parochianen in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Dat is hard nodig.
Want waar je om geeft dat wil je behouden. En als het even kan, laten groeien.
Geven ook in 2020 voor de kerk waar u uw geloof in God met anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt omgezien, waar bemoediging en inspiratie zijn. Een plek die we het huis van God mogen noemen, waar sacramenten worden bediend en waar iedereen welkom is.
U geeft om uw kerk, geef daarom tijdens Actie Kerkbalans ook voor uw kerk. Zo behouden we samen wat waardevol is. Help mee en geef aan uw eigen kerk wat u kunt missen.
Geef slim. Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting.
Doet u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Een periodieke gift moet u schriftelijk vastleggen voor minimaal vijf jaar achtereen. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl/geef slim.
Een parochie ontvangt geen subsidie, daarom blijft uw financiële bijdrage van essentieel belang! Wij zijn blij dat veel parochianen, jaarlijks hun financiële bijdragen geven en de kerk blijven steunen door hun giften in de collecte tijdens de erediensten of anderszins, ieder naar vermogen.
Dank daarvoor.
Namens het Parochiebestuur
Pastoor Luijckx


2 januari 2020


Woord op het Kerstfeest 2019 en een nieuwjaarswens voor 2020


Ook dit jaar hebben wij weer de komst van Jezus Christus mogen vieren als het Kind dat in de kribbe ligt en onze wereld nieuw licht en vrede brengt. Opnieuw mochten wij ons realiseren hoezeer God van mensen houdt. (Johannes 3;16) Wij vierden dat Hij naar ons toekwam opdat wij Hem leerden kennen en tot Hem konden komen. Dat verlangen mag a.h.w. branden als een vreugdevuur, waar de vonken van af spatten. Geen vuur en vonkenregen om bang van te worden, zoals bij Oud en Nieuw in de jaarwisseling van 2018 naar 2019 in Scheveningen is gebeurd op het stand, maar vonken die de kustlijnen rond de harten van mensen in de wereld mogen raken. Licht in onze wereld als een vreugdevuur, want onze wereld kent nog steeds donkere plekken en tijden waarin verveling, werkloosheid, te weinig toekomstperspectief voor nogal wat jongeren, maar ook ouderen, oorlogen, ziekten en vele andere rampen mensen treffen.


Daarmee blijven wij in de realiteit zitten van vandaag, de concrete werkelijkheid om ons heen.
Zeker als christen mogen we meer doen dan alleen maar binnen ons eigen kader kleuren. Het kader van bezit, plezier, verlangen, gezondheid, zgn. politieke correctheid, succes, geen enkel tekort. De verwarmende vonken van het vreugdevuur van Kerstmis vraagt altijd weer aandacht voor het kader van anderen; Jezus heeft onze aandacht niet op de eerste plaats naar het menu van de Kerstdagen getrokken, maar juist naar de eenzaamheid, armoede, ongeluk, ziekte, radeloosheid, ellende, psychische nood en tekort aan van alles en nog wat.
Juist dàt zal de gelovige mens mogen blijven bezielen en brengen naar de Bron, ook nu wij ons in het Nieuwe jaar bevinden. Het vreugdevolle vieren dat God zelf op aarde is gekomen om ons bij te brengen hoe we zijn schepping kunnen uitbouwen tot een aards paradijs. Kerstmis leert ons de geboorte van de Mensenzoon, de geboorte van Jezus Christus en niet het materiële feest; dat komt erbij. Laten we steeds weer inzien wat de ware betekenis is van Kerstmis, de zogenaamde kerstman die uit de ramen hangt of die persoonlijke Jezus, dat kind in de kribbe? Ons katholieke geloof herbergt een grootse schat aan wijsheid en inzicht die ons helpt situaties en zaken goed op waarde te schatten, te ontdekken wat goed is en wat niet, en om uitkomst te bieden bij belangrijke levensvragen en problemen.


Wijzelf, maar ook onze parochie en geloofsgemeenschap zal hierdoor mogen groeien.
Laten we daarom na alle feestelijke dagen beginnen bij de Bron van het vreugdevuur en God zal je hart in dit nieuwe jaar verwarmen met een vonkenregen die niemand angst inboezemt, maar juist aantrekt tot nog grotere daden van liefde, voor de medemens, in solidariteit met de armen en kwetsbaren.


Het “Eer aan God in den hoge” klinkt nog door uit de monden van de engelen (Lucas 2;13-14). Uit onze monden mag datgene klinken wat ons hoop en blijdschap geeft opdat wij er zelf sterker van worden en het engagement in onze parochiegemeenschap alleen maar verder mag toenemen. In de parochie H. Willibrord zijn de vieringen in de kerken van Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer op feestelijke wijze gevierd. Zowel de peuter- en kleutervieringen voor de allerkleinsten waren prachtig. Een nieuwe powerpoint over het geboorteverhaal van Jezus en mooie kerstliedjes luidden het begin van de kerstvieringen in. De gezinsvieringen waren het drukste bezocht. Kinderen speelden het Kerstspel en hadden hiervoor heel goed geoefend. De andere vieringen getuigden van een mooie en verbonden sfeer waarin de verkondiging vanuit het Bijbelverhaal over Jezus geboorte werd gelinkt aan de realiteit in de wereld van vandaag. Zowel de pastores als de diaken hebben zich voor deze Blijde Boodschap ingezet. Wij mogen ons allen geroepen weten levende getuigen te zijn van het katholieke geloof, dat hoop geeft en blijdschap. Laten we iedereen hartelijk danken voor alle inzet die is gedaan door de werkgroep voor jeugd- jongerenwerk, de kosters, hulpkosters, misdienaars, lectoren, acolieten, collectanten koren, dirigenten, organisten, kerststalopbouwers, bloemschikkers, noem maar op. Wat een bijzonder Kerstfeest mocht het zijn door de viering van de komst van Jezus, de komst van God op aarde innerlijk èn feestelijk zo te mogen vieren.
God is het zelf die al het goede werk in en door ons verricht, maar dank aan allen die zich hebben laten inzetten voor onze geloofsgemeenschap.
Namens het parochiebestuur en het pastorale team wens ik u veel zegen over het jaar 2020.


Pastoor Luijckx