Diaconie


Avondwakegroepen
Activiteit: voorgaan in onze kerken bij avondwake.
In overleg met de nabestaanden wordt ernaar gestreefd iedere avondwake tot een persoonlijke dienst te maken ter voorbereiding op de uitvaart in de kerk.
Er wordt gewerkt met een vaste structuur om dit te kunnen bereiken.
Door de geringe bezetting is dringend aanvulling van het aantal medewerkers noodzakelijk.
Meer informatie via het secretariaat Klik hier …
De werkgroep bezoekdienst
Deze werkgroep, die valt onder het pastorale aandachtsveld diaconie, is al jarenlang actief in de parochie.
Wat betreft de naamgeving wordt deze ook “bezoekgroep” genoemd, doch de doelstelling van deze groep medewerkers reikt verder dan alleen maar aandacht besteden aan zieken.


De werkgroep bestaat uit zestien personen, die om de twee maanden bij elkaar komt voor een bespreking in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel.
De voornaamste activiteit bestaat uit het bezoeken van zieken, ouderen en mensen die zich eenzaam voelen.
Af en toe vindt er ook bezoek plaats in de zieken- en verpleeghuizen.
Rond Pasen en Kerstmis staan er extra bezoeken op het programma.
Een keer per jaar meestal in mei, juni organiseert de groep een dag speciaal voor de zieken in onze parochie.
Deze vindt plaats in de St. Jan in Kaatsheuvel met een Eucharistieviering, de ziekenzalving en een gezellig samenzijn.
 
 
Mocht u belangstelling hebben om of als medewerker te helpen of zijn er personen in uw omgeving die behoefte hebben aan een bezoekje, neem dan contact op via het secretariaat Klik hier ….
Maar het kan op zich al fijn zijn om eens met iemand anders te praten over wat je bezig houdt.
Als u graag bezoek heeft van iemand van de bezoekgroep, dan kunt u het beste contact opnemen met het Parochieel Centrum Kaatsheuvel (0416 ) 27 25 15, ’s morgens tussen 9.30 en 11.30 uur.
U kunt uiteraard ook aan de pastoor vragen; die zullen dan doen wat mogelijk is, maar omdat ze onmogelijk overal kunnen komen, is het zo belangrijk dat die bezoekgroep er is.
In samenwerking met de leden van de Zonnebloemvereniging organiseren de leden van de parochiële ziekenbezoekgroep een keer per jaar een ziekenmiddag in het kader van de Nationale Ziekendag.
Deze wordt meestal in de maand september gehouden. Veel mensen ervaren deze middag als een fijne ontmoetingsmiddag.
Elk jaar is er weer een nieuw thema.
Rond elke zomervakantie wordt over deze in Loon op Zand gepubliceerd in het blad Rond de Toren.
Zo kunt u zich opgeven voor deze middag.


Missie, Ontwikkeling en Vrede

 
De werkgroep M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) houdt zich bezig met solidariteitsacties binnen onze kerkgemeenschap.
Doelstelling is om gelden in te zamelen voor de Derde Wereld.
Andere zaken waarvoor M.O.V. groep zich inspant zijn De Medische Missie Actie, Missionarissen, Missie Verkeersmiddelen Actie en de Vastenactie.