Actueel

 

22 juni 2022

Eerste H. Communieviering
Hartelijk welkom allemaal. Zo luidde het begin van het welkomstwoord door de communicanten uitgesproken op zondag  12 juni in de St. Jan in Kaatsheuvel, het hoogfeest van het de H. Drie- eenheid. Het is vandaag een belangrijke dag voor ons, want straks ontvangen wij Jezus in de heilige Hostie. Het is voor de allereerste keer. Jezus ziet ons graag komen, want wij vormen samen één groot gezin. Maar voor het zover is, willen we bidden en zingen. Om ons klaar te maken voor dit grote moment. De kinderen hoorden dat onze God heeft zich laten kennen als Vader die alles in het leven heeft geroepen, als de Zoon, die laat zien hoe God heel nabij komt in Jezus Christus, als de Geest die ons van binnenuit vernieuwt en helpt.
Op zondag 19 juni waren er opnieuw communicanten, maar nu in de kerk in Loon op Zand. Het was Sacramentszondag. In de Goede Week vieren wij ieder jaar dat Jezus met zijn apostelen het Laatste Avondmaal vierde (Witte Donderdag) maar dan denken wij  vooral aan het lijden en sterven van Jezus. Daarom vieren we na Pinksteren nog eens het hoogfeest van het Heilig Sacrament om Jezus te bedanken dat Hij zichzelf geeft aan ieder van ons in de H. Communie. We hoorden in het Evangelie over de wonderbare broodvermenigvuldiging. De kinderen mochten (na het sacrament van het H. Doopsel) in deze vieringen het sacrament van de H. Eucharistie ontvangen. In de H. Hostie ontvangen zij Jezus in hun hart. Hij ziet de kinderen graag, wil hun Vriend zijn op hun levensweg, de weg naar het geluk en wij hopen dat de kinderen de weg naar de kerk blijven vinden met hulp van hun ouders en familie. Beide kerken waren  natuurlijk feestelijk versierd en de kinderen goed voorbereid. Wij danken daarom iedereen die zich heeft ingespannen om deze dag voor hen onvergetelijk te maken. 

Afscheid pastor Groos
Door de Coronaperiode zijn we als parochie nog niet in staat geweest om afscheid van pastor Groos te nemen. Hij is inmiddels met emeritaat. Wij willen hem als parochiegemeenschap bedanken voor zijn priesterlijke diensten op zondag 26 juni  om 11.00 uur tijdens de Eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel. We hopen dat u in de gelegenheid bent om pastor Groos na de viering te ontmoeten, te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken. 

Ouderen kunnen een revolutie van tederheid bewerkstelligen zegt paus Franciscus

Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goedheid” dat “veel vrucht kan dragen”. Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de tweede Werelddag voor grootouders en ouderen. De paus wil de waarde en betekenis van de ouderdom onder de aandacht te brengen, want door de vergrijzing lijken ouderen als een ‘last’ te worden ervaren.
Paus Franciscus zegt: ‘Beminde grootouders en ouderen, wij zijn in deze wereld geroepen om bewerkers van de revolutie van de tederheid te zijn. Laten wij dichters van het gebed worden want er is een gebed voor iedere leeftijd.
Laten wij in de parochies eenzame ouderen op zoeken, thuis of in de tehuizen waar zij wonen en er voor zorgen dat deze dag niemand zich eenzaam voelt.

Youth groep aan de slag
Als je aan een tiener vraagt welke kleuren zie je in een kerk kom je al gauw uit op: grijs, zwart, bruin, wit en o ja goud. Over het algemeen saaie kleuren.
Nou dit is dan jullie kans om de kerk kleur te geven. Nee, we gaan de kerk niet schilderen. Maak een collage van de 7 sacramenten zoals jullie die zien, ervaren, beleven …
Samen overleggen in groepjes en aan de slag gaan met zoeken, knippen en plakken. Op alle vragen die ze daarbij hebben krijgen ze een eerlijk antwoord.  Als afsluiting was er vorige week vrijdag geen vuurkorf met marshmallows maar een verkoelend ijsje dat ze zelf mochten opmaken.
Ben je benieuwd wat een tieners tussen de 10 en 16 jaar geloven kom dan eens langs in één van de kerken. Komend weekend hangen ze tijdens de communieviering in de kerk te Loon op Zand. Wees welkom en vier met ons mee. Groeten van de Youth Group parochie H. Willibrord

15 juni 2022

Afscheid pastor Groos

Het is al een tijd geleden dat pastor Groos met emeritaat ging. Door de Coronaperiode zijn we als parochie nog niet in staat geweest om afscheid van hem te nemen. Nu willen we dat alsnog doen en wel op zondag 26 juni om 11.00 uur tijdens de Eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel. We hopen dat u in de gelegenheid bent om pastor Groos na de viering te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken.

Jaar van de Familie wordt afgesloten met World Meeting of Families 2022

Het Jaar van de Familie, dat op 19 maart 2021 begon in de Rooms-Katholieke Kerk, wordt van 22 tot 26 juni afgesloten in Rome met de tiende World Meeting of Families 2022 (Wereld Familiedagen). Deze bijeenkomst krijgt een andere invulling dan eerdere edities, met naast de bijeenkomst in Rome een aanbod dat online in parochies en gezinnen kan worden gevolgd.

Door de Covid-19 pandemie waren in het afgelopen jaar minder activiteiten mogelijk in de context van het Jaar van de Familie dan bij aanvang was gehoopt. Dat heeft er mee toe geleid dat voor het programma van de Wereld Familiedagen in Rome alleen delegaties van bisschoppenconferenties en bewegingen aanwezig zullen zijn. Een groot deel van het programma vindt daarnaast dit keer online plaats om zo gezinnen, families maar ook groepen in parochies de gelegenheid te bieden om mee te doen vanuit de eigen woonplaats. Aanmelden om mee te doen kan op: www.rkkerk.nl           

TuinFesta: Jong Bisdom Den Bosch sluit het werkjaar af met een speciale editie.

Op zondag 3 juli 2022 sluit Jong Bisdom Den Bosch het studie- en werkjaar af met een speciale editie van het tuinfeest, genaamd: JBDB TuinFesta!

We sluiten het studie- en werkjaar af, maar tegelijkertijd is er een kick-off voor dé Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon, Portugal die in de zomer van 2023 plaatsvinden. Eén ding is zeker, Jong Bisdom Den Bosch gaat daar naar toe en jij mag er deel van uit maken! Onze reis naar de WJD in Lissabon staat in ieder geval open vanaf 16 jaar, maar alle tieners en jongeren (12-35 jaar) binnen (en buiten) het bisdom van ’s-Hertogenbosch zijn welkom op zondag 3 juli in Reusel.

JBDB Viert
In het voorjaar van 2022 is Jong Bisdom Den Bosch begonnen met ‘JBDB Viert’: meevieren tijdens de zondagsmis in de verschillende parochies van ons bisdom. Reden hiervoor is om onze zichtbaarheid lokaal te vergroten en jou deel uit te laten maken van een grotere geloofsgemeenschap. JBDB Tuinfesta begint daarom met JBDB Viert in de Sint Clemensparochie te Reusel. De eucharistieviering begint om 9.30 uur in de Sint Clemenskerk, Kerkstraat 1. Aansluitend is er koffie, thee en iets lekkers in de prachtige tuin.

WJD Kick-Off
“De Wereldjongerendagen is één groot feest van ontmoeting, herkenning, geloof en vooral jezelf mogen zijn. Een ervaring die je mee moet maken, omdat het laat zien dat de wereldkerk jong, enthousiast en vol vreugde is”!

In de eerste week van augustus 2023 vinden de internationale Wereldjongerendagen plaats in Lissabon en Jong Bisdom Den Bosch biedt een reis daar naar toe aan. Een unieke kans om te ervaren dat de wereldkerk jong, enthousiast en vol vreugde is. Ga mee en ervaar het zelf! Tijdens JBDB TuinFesta zoeken we natuurlijk alvast de Portugese sferen op. Festa betekent namelijk Feest in het Portugees. Je krijgt alle ins & outs te horen – die er tot dusver zijn – over deze reis én je kunt je alvast voorinschrijven, zodat je helemaal (als één van de eerste) op de hoogte blijft!