Actueel

27 september 2023


Gezinsviering

Zondag 1 oktober is er om 9.30 uur een gezinsviering in de kerk St. Jans onthoofding te loon op Zand. Na de viering nodigen wij u uit om een kopje om een kopje koffie of thee te komen drinken en elkaar te ontmoeten.
Den Bosch en Rome biddend verbonden op 30 september 2023 Taizé-viering voor de synode

Zaterdag 30 september live verbinding met Rome
Bij de Taizéviering in de Bossche Sint-Janskathedraal zullen dezelfde liederen en teksten worden gebruikt als op dat moment in Rome. Een Taizé-gelegenheidskoor ondersteunt de samenzang in Den Bosch. Via een groot beeldscherm is er een live verbinding met de viering in Rome. Iedereen, jong en minder-jong, is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Deze uitnodiging is ook uitgegaan naar vertegenwoordigers van diverse kerken. De kathedraal is vrij toegankelijk.

Nederlandse jongeren naar Rome

Vanuit vele landen – waaronder Nederland – reizen dat weekend jongeren van allerlei kerken naar Rome om mee te doen aan deze bijzondere gebedsviering in de stijl van Taizé. Het gebed van de jongeren en paus Franciscus gaat vooraf aan de synode die later die week van start gaat in Rome. De synode staat in het teken van de vernieuwing van de kerk. Deze vernieuwing heet ‘synodaliteit’. Daarmee bedoelt de Katholieke Kerk dat iedere gelovige medeverantwoordelijkheid draagt in de kerk door actieve inbreng en inspraak. Dat vraagt om een nieuwe cultuur waarin men luistert naar elkaar, waarbij ieders stem gehoord en meegewogen wordt. Paus Franciscus benadrukt met deze gebedsviering het belang van de stem en het gebed van jonge mensen en van alle kerken.

Luisterend op weg

De viering in de Sint-Janskathedraal is een initiatief van het project ‘Luisterend op weg’, waarin de Konferentie Nederlandse Religieuzen, het Netwerk Katholieke Vrouwen en het bisdom van ’s-Hertogenbosch samenwerken om een impuls te geven aan de synodale vernieuwing van de kerk.

Ga je mee? De Mysterytoer

De Mysterytour is een activiteit van Jong Bisdom Den Bosch voor jongeren tussen 16 en 35 jaar.
“Niemand heeft er genoeg van, maar iedereen kan het maken”
We dagen jou uit om in het weekend van 24 tot en met 26 november 2023 je onder te dompelen in een mysterieuze zoektocht. Ontdek waar niemand genoeg van heeft en leer hoe je er meer van kan maken. Maar dat zal niet het enige mysterie blijken. Je zult geconfronteerd worden met vragen over jezelf, je leven en je geloof, in en uit drie verschillende fases. Wat zijn jouw antwoorden op deze levensvragen en hoe zorgen ze ervoor dat je ze kunt leven? Kunnen die antwoorden na een ervaring veranderen en jou geloof geven? En wat hebben die antwoorden te maken met diegene die jij graag zou willen zijn?
Meer info op: www.bisdomdenbosch.nl

Aandacht gevraagd voor de Dag van de Gevangene op zondag 8 oktober

Het R.-K.-justitiepastoraat vraagt parochies om tijdens de kerkvieringen in het weekend van zondag 8 oktober aandacht te besteden aan de Dag van de Gevangene. Dit is een dag om te denken aan hen die door gevangenschap niet in vrijheid leven, een dag om voor hen te bidden.

Uitnodiging van de parochie H. Bernardus van Clairvaux

Deze parochie uit Bergeijk nodigt u uit voor de jaarlijkse oktoberbedevaart ter ere van de H. Gerardus Majella.
De Gerardus feestweek wordt gehouden van zondag 15 oktober tot en met zondag 22 oktober. Meer informatie kunt u vinden in de portalen van onze parochiekerken daar liggen flyers met het programma.


13 september 2023

Terugblik open kerk St. Jan in juli en augustus

Met de hulp van vele vrijwilligers is het weer gelukt om in de vakantieperiode de kerk St. Jan open te stellen ter bezichtiging. Ongeveer 2500 bezoekers kwamen een kijkje nemen in de kerk. Ondanks dat er in verschillende talen informatie over het kerkgebouw lag, waren er toch verschillende mensen die vragen stelden aan de vrijwilligers. Bezoekers spraken ook hun bewondering uit over het interieur van het gebouwd en waren nieuwsgierig of er nog elke zondag een viering was. Er was ook veel belangstelling voor de rozenkransen en medailles, die brachten evenals de kaarten en de doorzichtige “spaarkubus” een extra bijdrage op voor de parochie.

Openmonumentendag St. Jans Onthoofding

Zondag 10 september was de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand open voor geïnteresseerden. Ruim 60 mensen kwamen de kerk bekijken. Naast foto’s over de diverse restauraties van de kerk en de kruiswegstaties, was ook een beklimming van de kerktoren mogelijk. Veel bezoekers hebben hiervan gebruik gemaakt. Opvallend was het aantal jongeren en nieuwe inwoners die de kerk zijn komen bezoeken.
Volgend jaar is de kerk weer te bezichtigen op openmonumentendag zondag 8 september 2024. Indien u eerder de kerk wilt bezichtigen kunt u contact opnemen met het secretariaat voor een afspraak.

Katholieke Jongerendag op zaterdag 4 november, thema: ‘Welkom thuis’

Op zaterdag 4 november 2023 wordt onder de vlag van JongKatholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, een Katholieke Jongerendag (KJD) gehouden met als thema ‘Welkom thuis’. Deze dag wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers in samenspraak met mgr. Mutsaerts, bisschopreferent voor Jeugd en Jongeren namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
‘Vanuit heel het land zijn deze dag jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom in Congrescentrum De Grote Pekken in Veenendaal om hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. Met het thema ´Welkom thuis´ willen wij de katholieke jongeren laten ervaren dat de kerk in Nederland leeft! We mogen thuis zijn bij elkaar en bij de Vader, in gemeenschap leven en als jongeren onze plek binnen de Katholieke Kerk innemen’, zeggen de organisatoren.

Aansluiten bij enthousiasme over de WJD

De Katholieke Jongerendag wordt drie maanden na de Wereldjongerendagen (WJD) gehouden. Honderden Nederlandse jongeren reizen daarvoor komende zomer naar Lissabon. Veel jongeren zullen hier inspiratie opdoen en stappen zetten in geloof. De Katholieke Jongerendag wil aansluiten bij dit enthousiasme en de jongeren die niet naar de WJD gegaan zijn, daarin meenemen Het zal een dag worden van nieuwe ontmoetingen en weerziens.
Door een kerngroep wordt al hard gewerkt om de KJD voor te bereiden. De organisatie bestaat uit verschillende werkgroepen van jongeren uit de bisdommen, nieuwe bewegingen, congregaties, katholieke studentengroepen en jongeren uit migrantengroepen. Daarmee wordt de Katholieke Jongerendag een breed gedragen initiatief.
De organisatie wil deelnemers gelegenheid bieden om te bouwen aan een persoonlijke relatie met God. Het programma bevat onder andere sprekers, muziek, de Heilige mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten bij het programma deze dag6 september 2023


Vacature penningmeester parochiebestuur.

Wie helpt ons?
In oktober komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Het is van groot belang dat iemand uit onze parochiegemeenschap deze taak op zich wil nemen. Onze parochie staat voor grote uitdagingen in een tijd dat alle hulp en kennis welkom is. Wij bevinden ons momenteel in de vakantietijd maar als u interesse heeft in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons dan weten. Aarzel niet om ons te bellen: 0416-361215

Open Monumentendag

Op zondag 10 september is de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand geopend van 11.00 tot 17.00 uur voor bezichtiging en torenbeklimming.
De heemkundekring zal exposeren met het thema; de restauratie van de kerk.
U bent van harte welkom om de kerk te bezichtigen, de toren te beklimmen of een kaarsje aan te steken.

Informatieavonden 1e H. Communie en H. Vormsel

De Communie- en Vormselvoorbereidingen gaan weer starten.
Woensdag 13 september om 19.00 uur is er een informatieavond voor kinderen en ouders van Vormelingen op de pastorie in Loon op Zand.
Dinsdag 26 september om 20.00 uur is er een informatieavond voor kinderen en ouders van Communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle op het parochieel centrum in Kaatsheuvel.
Woensdag 27 september om 20.00 uur voor kinderen en ouders van Communicanten uit Loon op Zand en De Moer op de pastorie Loon op Zand.

De Youth Group

Na een welverdiende vakantie zijn de scholen en clubs weer begonnen.
Ook in onze parochie Heilige Willibrord is het nieuwe werkjaar gestart.
Voor de tieners en jongeren organiseren wij maandelijks bijeenkomsten op vrijdag avond van 18.30 u – 20.30 uur in de pastorie te Loon op Zand. De bijeenkomsten zijn gratis.
We noemen ons de Youth Group. Dit is een groep speciaal voor alle tieners en jongeren tussen de ongeveer 9 en 18 jaar. Iedereen is welkom, of je nu wel of niet bent gedoopt, wel of niet gelooft. We zijn een groep die houdt van gezelligheid en spelletjes doen met leeftijdsgenoten, maar ook willen we zoeken naar een beetje verdieping en groei als persoon. Welke tiener wil dat nu niet?!
Tijdens de Youth Group werken we met twee deelgroepen die zijn ingedeeld naar leeftijd, zodat iedereen tot zijn/haar recht komt.
Elke maand hebben we een ander thema. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: Hoe ga je om met Social Media, Op zoek in de kerktoren, samen pannenkoeken bakken in de keuken van de pastoor, omgaan met verleidingen die je in het leven tegenkomt, BBQ, spelletjesavond, wat vieren we met Kerstmis en Pasen enz.
Praktische dingen zullen worden afgewisseld door gesprekken met elkaar voor verdieping.
Voor de tieners is er voor de verwerking een knutsel- of doe opdracht.
De tieners en jongeren kunnen zelf een thema aandragen dat wordt uitgewerkt voor een clubavond.
Voor het komend werkjaar zijn de Youth Group avonden op 22 september, 20 oktober, 17 november, 8 december, 12 januari, 16 februari, 22 maart, 12 april, 17 mei en 14 juni.
Wees welkom en sluit bij ons aan. Wil je meer informatie stuur een mailtje naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl.30 augustus 2023


De vakantie is weer voorbij, we hopen dat u er de afgelopen weken van genoten hebt.

Scholen beginnen weer aan een nieuw leerjaar. Voor sommige kinderen het begin van de basisschool of van het voortgezet onderwijs. Voor de meesten een nieuwe groep en een andere leerkracht. We hopen dat het voor hen allemaal een fijn schooljaar wordt.
Vanuit de parochie wordt ook begonnen aan een nieuwe periode. Misschien heeft u een tijdje geleden de informatie gemist of was u op vakantie en dacht u er niet aan daarom onderstaand een overzicht.

Communievoorbereiding 2023-2024

Aan de ouders/verzorgers van groep 4,
In het voorjaar van 2024 zijn de Eerste Communievieringen in onze parochie. Wij nodigen uw kind van harte uit aan een van deze vieringen, en het bijbehorende voorbereidingsproject, deel te nemen. De Eerste Communie is een feestelijke viering waarbij uw kind voor de eerste keer deel neemt aan het sacrament van de Eucharistie. In onze parochie nodigen we kinderen die in groep 4 van de lagere school zitten (ongeveer 7 jaar of ouder) uit om deze grote stap te maken en zich met leeftijdsgenoten hierop voor te bereiden.
De voorbereiding bestaat uit negen lessen, en het bijwonen van de gezinsvieringen. We vertellen de kinderen over Jezus en het laatste avondmaal en Zijn vraag aan ons om brood met elkaar te blijven delen als herinnering aan Hem. We leggen ook uit dat Jezus ons wil ontmoeten in de Eucharistie en dat het een fijne manier is om Hem beter te leren kennen.

Kinderen uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle:

Informatieavond: (di) 26 september 20:00 uur.
Eerste bijeenkomst: (di) 3 oktober 17:30 uuur. Met maaltijd.
Locatie: Parochieel Centrum Kaatsheuvel Hoofdstraat 34, 5171 DD te Kaatsheuvel

Kinderen uit Loon op Zand en De Moer:

Informatieavond: (wo) 27 september 20:00 uur.
Eerste bijeenkomst: (wo) 4 oktober 17:30 uur.Met maaltijd.
Locatie: Pastorie Loon op Zand Oranjeplein 1, 5175 BE te Loon op Zand


Tijdens de informatieavond krijgt u een korte uitleg over het voorbereidingstraject en het project dat we gebruiken. Uiteraard is er ook alle ruimte om vragen te stellen. Bijgaand treft u een aanmeldingsformulier aan dat u die avond kunt inleveren.
We hopen u binnenkort op een van de informatieavonden te ontmoeten. Mocht u van tevoren al vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, waarvan u de contactgegevens onder aan deze brief vindt.
Met vriendelijke groet,
Pastoor Luijckx en catechiste Annie van Kuijk
Leden van de communiewerkgroep

Vormselvoorbereiding 2023-2024

Beste tieners van groep 8, beste ouders en verzorgers,
Het vormsel is het sacrament van de heilige Geest. Deze geeft ons de kracht, moed en inspiratie om alle kwesties in ons leven het hoofd te bieden, en als christen te leven. Degene die gevormd wordt bevestigt wat ouders en peetouders hebben beloofd bij het doopsel; te willen leven naar het voorbeeld van Jezus Christus. Als steun daarbij ontvangt de vormeling in het vormsel het zegel van de heilige Geest. Het vormsel voltooit de ingroei in de Rooms-Katholieke Kerk.
De voorbereiding op het vormsel start aan het begin van het laatste basisschooljaar (groep 8) met een informatieavond voor kinderen en hun ouders. Ons voorbereidingstraject is overzichtelijk, en laat het jonge gezicht van de Kerk zien.
Gaat uw zoon of dochter dit schooljaar naar groep 8? Dan kan deze informatie belangrijk voor u zijn. De vormselvoorbereiding gaat binnenkort weer van start.
De voorbereiding op het vormsel bestaat in onze parochie uit:
• Een informatieavond voor ouders en vormelingen samen.
• Zes bijeenkomsten van anderhalf uur in een kleine groep.
• Een bijeenkomst voor Kerstmis en voor Pasen en een terugkomles na het vormsel.
• Deelname aan de vormelingendag van het bisdom (Power of Fire) op zaterdag 6 april 2024.
• Deelname aan één of meer keuze-activiteiten in de loop van het schooljaar.
• Voor de ouders is er een ouderavond.
We kunnen ons voorstellen dat u en uw kind uitgebreider geïnformeerd willen worden over het vormsel en de voorbereiding daarop. Daarom nodigen wij u uit voor een informatieavond voor kinderen en hun ouders, op woensdag 13 september pastorie Oranjeplein 1 te Loon op Zand om 19.00 uur. U kunt op deze avond het vormselproject inzien, vragen stellen en uw kind desgewenst aanmelden. Wij hopen jullie deze avond te ontmoeten, ook (of zeker) als er nog twijfels zijn over deelname.
De eerste vormselles is op woensdag 20 september van 18.30 uur tot 20.00 uur in het parochiezaaltje van de pastorie, Oranjeplein 1 te Loon op Zand.
Mochten er vragen zijn, bel dan gerust met het parochiesecretariaat. Graag tot ziens in september!
Met vriendelijke groet,
Pastoor Luijckx en catechiste Annie van Kuijk
Leden van de werkgroep vormselvoorbereiding


23 augustus 2023

Vacature penningmeester parochiebestuur.

Wie helpt ons?
In oktober komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Het is van groot belang dat iemand uit onze parochiegemeenschap deze taak op zich wil nemen. Onze parochie staat voor grote uitdagingen in een tijd dat alle hulp en kennis welkom is. Wij bevinden ons momenteel in de vakantietijd maar als u interesse heeft in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons dan weten. Aarzel niet om ons te bellen: 0416-361215

Oogstdankviering in De Moer

Afgelopen zondag 20 augustus werd er weer een Oogstfeest gehouden in De Moer. De laatste editie was alweer zeven jaar geleden. Aan het begin van de feestelijke dag was er een oogstdankviering in een tent op het terrein, met voorganger diaken Alexis Szejnoga en muzikale ondersteuning door de Caeciliakoren van de H. Joachim én de HH. Martelaren van Gorcum uit Kaatsheuvel, gedirigeerd door Christianne van den Dries. Het was een fijne viering met een mooie opkomst. De rest van het Oogstfeest is, mede dankzij het goede weer, uitstekend verlopen.

Op de site van RKkerk.nl vindt u een zomerserie over vluchtelingen:

‘Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen…’ vredesorganisatie PAXDeze zomer publiceert rkkerk.nl vier artikelen die eerder zijn gepubliceerd in de Pius Almanak voor 2023. Het thema is de opvang van vluchtelingen
Dion van den Berg en Margien Timmer van PAX Vredesorganisatie zoomen in op de internationale humanitaire en mensenrechten wetgeving waar het gaat om het recht op huisvesting, land en eigendommen (housing, land and property, HLP). PAX heeft zich de afgelopen jaren onder meer gericht op hoe teruggekeerde vluchtelingen, gevangenen en ontheemden hun recht op een veilig thuis kunnen opeisen, bijvoorbeeld in Syrië
Recht op huisvesting, land en eigendommen: terugkeren naar je eigen huis
Een organisatie die zich onder andere met verzoening in oorlogssituaties bezighoudt is PAX. Na de Tweede Wereldoorlog werd in ons land Pax Christi opgericht onder meer met het doel verzoening tussen Frankrijk en Duitsland tot stand te brengen. Dit initiatief groeide uit tot een Europese en later wereldwijde katholieke vredesbeweging. Door onderlinge contacten, gesprekken en uitwisseling ontstaat er begrip tussen (voorheen) strijdende partijen en worden resultaten geboekt, is de ervaring. PAX is een fusie van Pax Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad, IKV. PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland.
Tijdens een conflictsituatie zien we dat de HLP-rechten snel onder druk staan. Zo zijn sinds de uitbraak van de oorlog in Syrië in 2011 miljoenen Syriërs slachtoffer geworden van HLP-schendingen. De meeste HLP-schendingen zijn onderdeel van systematische misdaden, zoals gedwongen verplaatsingen van de bevolking, detentie en aanvallen op civiele infrastructuur. Vooral het Assad-regime is verantwoordelijk voor deze HLP-schendingen, maar andere strijdende partijen zijn hier ook niet vrij te pleiten. Deze schendingen vormen een belangrijke belemmering voor de terugkeer van vluchtelingen en voor duurzame vrede en gerechtigheid in Syrië. Hiermee is het dus een mogelijke oorzaak voor toekomstige conflicten

Voor de vluchtelingen is de veiligheid van een eigen huis ver weg. Maar ook als men kan terugkeren naar huis, is de onzekerheid nog niet voorbij – want is er nog een plek om thuis te noemen? PAX gelooft dat terugkeer naar het land van herkomst altijd vrijwillig moet zijn. Maar als men ervoor kiest om terug te keren, ziet PAX een veilige woonsituatie voor iedereen als een voorwaarde voor een vreedzame samenleving. De afgelopen jaren hebben wij ons dan ook onder andere gericht op hoe teruggekeerde vluchtelingen, gevangenen en ontheemden hun recht op een veilig thuis kunnen opeisen. Dit is gebaseerd op de internationale humanitaire en mensenrechtenwetgeving op het gebied van het recht op huisvesting, land en eigendommen (housing, land and property, HLP). Voor veel mensen die terugkeren blijkt het een hele strijd te zijn om hun eigen huis of land terug te krijgen16 augustus 2023
Informatieavonden Eerste heilige Communie 2023 -2024


Dinsdag 26 september 20.00 u
Parochieel centrum
Hoofdstraat34 te Kaatsheuvel
Voor de communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang – Capelle

Woensdag 27 september 20.00 uur
Pastorie oranjeplein1 te Loon op zand
Voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer

Durf jij te kiezen voor Jezus in het sacrament van het Vormsel?

Deze keuze hoef je niet alleen te maken.
Je ouders, pastoor en de vormselwerkgroep willen je daar graag bij helpen.
We nodigen jou graag met je ouders/verzorgers uit op de informatieavond
Woensdag 13 september om 19.00 uur
Pastorie oranjeplein 1 te Loon op Zand
Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang – Capelle

Vacature penningmeester parochiebestuur. Wie helpt ons?

In oktober a.s. komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Het is van groot belang dat iemand uit onze parochiegemeenschap deze taak op zich wil nemen. Onze parochie staat voor grote uitdagingen in een tijd dat alle hulp en kennis welkom is. Wij bevinden ons momenteel in de vakantietijd maar als u interesse heeft in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons dan a.u.b. weten. Het zou fijn zijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand, De Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur. Aarzel niet om ons te bellen. Pastoor Luijckx 0416 361215

Laudato si’ Alliantie publiceert inspiratiegids voor Periode van de Schepping (1 september tot en met 4 oktober)

De Laudato si’ Alliantie in Nederland komt in samenwerking met Ecokerk in Vlaanderen met nieuw materiaal om de Periode van de Schepping te vieren. Het materiaal staat in een inspiratiegids met bezinnende en verbindende ideeën ook voor de zondagse vieringen.
De ideeën en gebeden rondom het thema ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’ zijn voor gebruik in de parochie of gemeente. Bisschop de Korte, voorzitter van de Laudato si’ Alliantie Nederland zegt daarover: “Het herstel van verbinding met de natuur en de armen van deze aarde, brengt ons dichter bij onze Schepper. Het is goed om ook in de kerk bezig te zijn met deze thema’s. De Scheppingsperiode is daarvoor uitermate geschikt”.
Het idee om De Schepping te vieren is ontstaan in de Orthodoxe Kerk en de Wereldraad van Kerken en is inmiddels een initiatief van alle christelijke kerken. In 2015 riep paus Franciscus 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse “Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping”. Sindsdien houdt de paus jaarlijks een lezing voor deze dag van gebed en worden wereldwijd in veel kerken en gemeenschappen gebedsvieringen voor de schepping gehouden.


9 augustus 2023

Wereldjongerendagen

Zondag 6 augustus kon u op de televisie de grootse Eucharistieviering zien in Lissabon als afsluiting van de Wereldjongerendagen. Paus Franciscus, vierde met bisschoppen, priesters, diakens en 1.5 miljoen jongeren Eucharistie. Jongeren vanuit alle wereldcontinenten mochten hun geloof met elkaar delen. Deze viering was het hoogtepunt van alles wat zich tijdens deze dagen heeft afgespeeld. Een internationale programma met indrukwekkende events, intieme en ontroerende momenten van geloof en ontmoeting en zang. Paus Franciscus gaf aan dat onze wereld behoefte heeft aan jongeren die echt willen “strijden voor gerechtigheid en vrede”. “Wees niet bang”, want het is Jezus zelf die naar jullie kijkt, ziet wat er in jullie harten leeft en van je houdt. Gedurende het hele programma van de Wereldjongerendagen hebben de jongeren mochten de jongeren ervaren dat ze deel uitmaken van de grote, wereldwijde gemeenschap van de jonge Katholieke Kerk, verzameld rond paus Franciscus. Via Fatima, waar Maria nog een bijzondere groet wordt gebracht, reizen de jongeren weer naar huis. Ongetwijfeld met een rugzak vol kostbare bagage, om nooit te vergeten en om in te zetten voor een vruchtbaar geloofsgetuigenis.

Boodschap paus Werelddag van Migrant en Vluchteling: Vrij om te kiezen voor migreren of blijven
Zondag 24 september viert de Rooms-Katholieke Kerk voor de 109e keer de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling. Paus Franciscus legt het accent op vrijheid. In bijzonder de keuzevrijheid om het eigen land te moeten kunnen verlaten. Het thema van zijn boodschap is dan ook ‘Vrij om te kiezen voor migreren of blijven’.

De paus noemt de migratiestromen in onze tijd ‘een uitdrukking van een complex en veelzijdig verschijnsel. Om dit te begrijpen is een aandachtige analyse noodzakelijk van alle aspecten die de verschillende fases van de migratie-ervaring kenmerken, vanaf het begin tot de aankomst, met inbegrip van een eventuele terugkeer.‘
Met het oog op het naderende jubeljaar in 2025 verwijst de paus naar het jubeljaar zoals dat gevierd werd door het volk Israël: “In het jubeljaar zal iedereen in zijn vroeger bezit worden hersteld” (Lev. 25, 13). De viering van het jubeljaar voor het volk Israël was een collectieve daad van gerechtigheid: allen “konden terugkeren naar de oorspronkelijke situatie met nietigverklaring van iedere schuld, het teruggeven van land en de mogelijkheid om opnieuw de vrijheid te genieten die eigen is aan Gods volk” (Catechese, 10 februari 2016).

Recht om niet te emigreren

De paus pleit voor het recht om niet te moeten emigreren: ‘Het betreft hier een recht dat nog niet wettelijk is vastgelegd, maar dat van fundamenteel belang is, en het garanderen hiervan moet verstaan worden als medeverantwoordelijkheid van alle staten ten opzichte van een gemeenschappelijk goed dat nationale grenzen overstijgt. Immers, daar de wereldwijde hulpbronnen niet onbegrensd zijn, hangt de ontwikkeling van de economisch armste landen af van het vermogen tot samen delen dat wij tussen alle landen tot stand kunnen brengen.’

Zolang dat recht niet gerealiseerd is, biedt de gezamenlijk en gedeelde pastorale zorg een garantie voor de gewenste vrijheid in het hele traject van migratie. “Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 35-36). ‘Deze woorden klinken als een voortdurende vermaning om in de migrant niet alleen een broeder of een zuster in moeilijkheden te herkennen, maar Christus zelf, die aan onze deur klopt’, schrijft de paus

Synodale weg

Tot slot verwijst hij naar de synodale weg die de Kerk is ingeslagen. Deze weg ‘brengt ons ertoe in de meest kwetsbare personen – en onder hen zijn veel migranten en vluchtelingen – bijzondere reisgenoten te zien die bemind moeten worden en voor wie gezorgd moet worden als broeders en zusters. Alleen door samen op weg te zijn zullen wij ver kunnen gaan en het gemeenschappelijke doel van onze reis bereiken.’19 juli 2023


Informatieavonden Eerste Heilige Communie 2023 -2024

De vakantie is voor velen nu begonnen. Een tijd waar velen naar uitzien om een heerlijke vakantiebestemming uit te kiezen of om thuis in eigen land of buurland eigen plan te trekken. Iedereen bedankt voor alle inzet die maakt dat wij ervaren een parochiegemeenschap te zijn. Wij wensen iedereen een hele fijne ontspannende vakantie toe. In onze parochie hebben wij het werkjaar goed kunnen afronden en heeft het pastorale team de planning voor het komende werkjaar al klaar. Hierbij al wat voorinformatie mocht uw kind in aanmerking komen voor de voorbereiding op de Eerste H. Communie of het H. Vormsel.
*Dinsdag 26 september 20.00 u Parochieel centrum Hoofdstraat34 te Kaatsheuvel
Voor de communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang – Capelle

*Woensdag 27 september 20.00 uur Pastorie oranjeplein1 te Loon op zand
Voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer

*Durf jij te kiezen voor Jezus in het sacrament van het Vormsel?
Deze keuze hoef je niet alleen te maken.
Je ouders, pastoor en de vormselwerkgroep willen je daar graag bij helpen.
We nodigen jou graag met je ouders/verzorgers uit op de informatieavond Woensdag 13 september om 19.00 uur
Pastorie oranjeplein 1 te Loon op Zand. Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang – Capelle

Boodschap paus Werelddag van Migrant en Vluchteling: Vrij om te kiezen voor migreren of blijven

Op zondag 24 september viert de Rooms-Katholieke Kerk voor de 109e keer deze Werelddag. Het accent ligt op vrijheid, schrijft de paus. Wees ‘Vrij om te kiezen voor migreren of blijven’. De paus zegt dat de migratiestromen in onze tijd ‘een uitdrukking zijn van een complex en veelzijdig verschijnsel. Alle aspecten die de verschillende fases van de migratie-ervaring kenmerken, vanaf het begin tot de aankomst tot een eventuele terugkeer‘ moet je analyseren.
Met het oog op het naderende jubeljaar in 2025 verwijst de paus naar het jubeljaar zoals dat gevierd werd door het volk Israël: “In het jubeljaar zal iedereen in zijn vroeger bezit worden hersteld” (Lev. 25, 13). De viering van het jubeljaar voor het volk Israël was een collectieve daad van gerechtigheid: allen “konden terugkeren naar de oorspronkelijke situatie met nietigverklaring van iedere schuld, het teruggeven van land en de mogelijkheid om opnieuw de vrijheid te genieten die eigen is aan Gods volk” (Catechese, 10 februari 2016).’
Recht om niet te emigreren
De paus pleit voor het recht om niet te moeten emigreren: Alle staten hebben nl. medeverantwoordelijkheid ten opzichte van een gemeenschappelijk goed dat nationale grenzen overstijgt. Samen delen moet tussen alle landen tot stand worden gebracht.’ Zolang dat recht niet gerealiseerd is, biedt de gezamenlijk en gedeelde pastorale zorg een garantie voor de gewenste vrijheid in het hele traject van migratie. “Want ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht” (Mat. 25, 35-36). ‘Deze woorden klinken als een voortdurende vermaning om in de migrant niet alleen een broeder of een zuster in moeilijkheden te herkennen, maar Christus zelf, die aan onze deur klopt’, schrijft de paus.
Synodale weg
Tot slot verwijst hij naar de synodale weg die de Kerk is ingeslagen.
Zie in de meest kwetsbare personen – waaronder veel migranten en vluchtelingen – bijzondere reisgenoten die bemind moeten worden. Zij zijn onze broeders en zusters en verdienen zorg. Als wij samen op weg gaan kunnen wij ver gaan en het gemeenschappelijke doel van onze reis bereiken.’12 juli 2023


“Jezus helpt jou” was het thema van de gezinsviering afgelopen zondag.

Als een heel klein kindje moe wordt, neemt de moeder het in de armen.
Als iemand niet meer zelf kan lopen en gaan, wordt hij door anderen geholpen/gedragen. Als iemand bedroefd is, huilt hij graag bij een ander uit.
Als je zelf verdrietig bent, vertel je je verhaal aan iemand die van je houdt en die je begrijpt. Jezus zegt vandaag: “Als je het moeilijk hebt, kom maar bij Mij.
Ik luister naar je. Ik neem je in mijn armen en zal je troosten.” Jezus houdt heel veel van ieder van ons. Zijn juk is zacht en zijn last is licht. Jezus geeft geloof en alles wat wij in geloof aan Hem toevertrouwen kunnen we beter dragen/verdragen. Daarom gaan wij met al onze vragen naar Hem toe.
Hij zal ons helpen. Het waren mooie gezinsvieringen. Wij hopen dat meer ouders dit mogen ontdekken en hun kinderen de blijdschap van deze vieringen, die ook speciaal voor hen zijn, beleven. Veel dank voor alle inzet.

Boodschap en gebed voor de Werelddag van de Grootouders en de Ouderen op 23 juli
Zondag 23 juli viert de Rooms-Katholieke Kerk voor de derde keer de Werelddag van de Grootouders en de Ouderen. Deze dag, ingesteld door paus Franciscus tijdens de Covid-19 pandemie, heeft dit keer als thema: “Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht” (Luc. 1, 50). De paus gaat in zijn boodschap voor deze dag in op de ontmoeting tussen de jonge Maria en haar oudere nicht Elisabet.
Ook legt de paus een link met het thema voor de Wereldjongerendagen die dit jaar plaatsvinden in Lissabon, kort na de dag voor de Grootouders en Ouderen. Beide gebeurtenissen zoomen in op ‘de “haast” van Maria (vgl. v. 39) bij haar bezoek aan Elisabet en nodigen ertoe uit na te denken over de band tussen jongeren en ouderen.’

Bezoek je grootouders

Paus Franciscus richt zich in zijn boodschap voor deze Werelddag rechtstreeks tot de jongeren die zich voorbereiden op de Wereldjongerendagen en vraagt hen: ‘ga, alvorens op reis te gaan, je grootouders bezoeken, breng een eenzame oudere een bezoek! Hun gebed zal jullie beschermen en jullie zullen in je hart de zegen van die ontmoeting dragen.’
En tegen de ouderen zegt paus Franciscus: ‘U, ouderen, vraag ik met gebed de jongeren te begeleiden die op het punt staan de WJD te vieren. Die jongens en meisjes zijn het antwoord van God op uw vragen, de vrucht van wat u hebt gezaaid, het teken dat God zijn volk niet in de steek laat, maar het altijd verjongt met de fantasie van de Heilige Geest.’

In de parochies

Parochies worden van harte uitgenodigd om op zondag 23 juli speciaal aandacht te geven aan de Werelddag van de Grootouders en de Ouderen.
Podcast met mgr. Woorts over de vraag: ‘Wat betekent Maria voor jou?’
Het thema voor de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon deze zomer is: Maria stond op en ging met spoed (Lucas 1, 39). In de aanloop naar de WJD gaat katholiekleven.nl in een serie podcasts in gesprek met een aantal bijzondere gasten over de vraag: ‘Wat betekent Maria voor jou?’ Mgr. Woorts is hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht en bisschop-referent voor de bedevaarten.
Wanneer bidt mgr. Woorts tot Maria? Wat is zijn mooiste Marialied, Mariafeest, We mogen dat zien als: wij zijn allemaal door de Heer geroepen, gekozen om zijn geliefde leerling te zijn. Jezus geeft dus Maria aan ons allemaal als moeder. Wij mogen Maria opnemen in het huis van ons geloofsleven, in het huis van ons gebed. Daar heeft zij een plaats. Daar mag zij wonen. We mogen haar daar verwelkomen.”

‘Met Maria mogen wij ons leven aan God toevertrouwen’

mooiste Maria bedevaartplaats? Hij vertelt ook over Maria in de bijbel: “Zij staat bij het kruis van Jezus. En daar, vlak voor zijn sterven, geeft Jezus Maria als moeder aan de leerling die hij liefheeft. We weten dat die leerling Johannes was. Maar in het Johannes evangelie staat er niet de naam van die leerling bij.
Hoe mooi is het dat de WJD dit jaar een Mariathema hebben? Mgr. Woorts vertelt verder; “Ik herinner mij een oude mevrouw die ik toen ik jong was ontmoette bij de grot in Lourdes. Die mevrouw had veel meegemaakt. Ze wees mij naar het beeld van Maria in de grot en zei toen heel nadrukkelijk: haar hoef ik niets uit te leggen, zij begrijpt mij. En dat heeft mij doen verstaan wat Maria voor mensen betekent. Zij begrijpt mij. Ik hoop dat Maria door deze WJD dichterbij komt voor de jongeren, en dat we met haar ons leven aan God kunnen toevertrouwen, met alle vragen en worstelingen die er kunnen zijn.”
Deze podcast is te beluisteren op katholiekleven.nl.


5 juli 2023


Terugblik Summerparty communicanten

Afgelopen week 26 en 28 juni zijn we met de communicanten op de pastorie in Loon op Zand en het parochieel centrum in Kaatsheuvel bijeengeweest. Ook de kinderen die nu in groep 5, 6 en 7 zitten en dus eerder hun eerste heilige communie hebben gedaan waren hiervoor uitgenodigd.
Inmiddels weten we van andere bijeenkomsten met kinderen dat pannenkoeken een favoriete maaltijd is voor de kinderen.
We hebben in totaal maar liefst 80 pannenkoeken gebakken en 8 liter verse fruitsalade gemaakt. De kinderen hebben er heerlijk van gesmuld. Pannenkoeken met stroop en suiker etend en zittend op de picknickkleden op het gras in de mooie tuinen van de pastorie en het parochieel centrum.
Tijdens het eten zijn we met de kinderen in gesprek gegaan over maaltijd vieren. Hoe doe je dat, met wie en waarom? Al snel bleek dat het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is dat wij iedere dag voldoende te eten hebben.
Samen bijeen komen voor een maaltijd wordt al eeuwen lang gedaan. Het is een moment van ontmoeting, gesprek en gezelligheid. Ook Jezus ging met zijn vrienden aan tafel en sprak over belangrijke dingen die met ons geluk te maken hebben.
Na de maaltijd zijn we met groepjes de kerk gaan bezichtigen. Op verschillende plaatsen lagen kaartjes die ons geluk kunnen brengen. Zoals bij de heiligenbeelden het kaartje “behulpzaamheid” te vinden was. De heiligen hebben ieder op hun manier anderen geholpen naar het voorbeeld van Jezus. B.v. de H. Willibrord heeft het geloof overgebracht naar Nederland. Bij de biechtstoel lag het kaartje vergeving. Door iemand te vergeven wordt jij zelf er gelukkiger van en al helemaal als God je vergeeft. Je voelt je vrij van boosheid, verdriet enz.
Toen de kinderen alle 9 kaartjes gevonden hadden zijn we een knapzak gaan maken met als inhoud de kaartjes van geluk en 10 hartjes om de liefde die de kinderen ervaren uit te delen aan hun medemens. We hebben vele positieve reacties gekregen van deze geweldige bijeenkomst.
Wil je meer weten over de nieuwe vorm en uitdragen van ons mooie geloof? Stuur een mail naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl en wij vertellen u er alles over. Met vriendelijke groet, Annie van Kuijk, Catechist parochie H. Willibrord

Bijna 1.000 Nederlanders gaan naar de Wereldjongerendagen in Lissabon

Deze zomer reizen er vanuit Nederland zo’n 1.000 jongeren af naar de Wereldjongerendagen (WJD) in Lissabon. De WJD 2023 zullen plaatsvinden van 1 tot en met 6 augustus. Met de verschillende bisdomreizen gaan zo’n 523 jongeren mee naar dit grootste katholieke jongerenevenement ter wereld,
de andere helft gaat via andere reizen.
Dit mooie aantal kan zich meten met het aantal Nederlandse pelgrims dat deelnam aan eerdere edities van de Wereldjongerendagen, zoals Krakau (2016) en Madrid (2011). Het is een hoopvol signaal, dat aangeeft dat de Nederlandse jonge Kerk leeft en in de startblokken staat om in beweging te komen’, zegt projectleider WJD, Jochem Oor.

Thema en programma voor Nationale Bedevaart Brielle op zaterdag 8 juli

In Brielle (Den Briel) werden in 1572 zeventien priesters en twee lekenbroeders door de watergeuzen vermoord omdat ze weigerden hun geloof in de Eucharistie af te zweren. Zij werden later bekend als de ‘Martelaren van Gorcum’. Op 29 juni 1867 vond hun heiligverklaring plaats. Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij hun getuigenis, dit jaar is dat op zaterdag 8 juli. Kijk op de website voor meer informatie.
Ook in de kerk van de HH. Martelaren van Gorcum in Kaatsheuvel wordt hier aandacht aan besteed.
Het thema van de Nationale Bedevaart Brielle 2023 is een tekst uit het Evangelie: “Indien gij trouw blijft aan mijn woord, zijt gij waarlijk mijn leerlingen” (Johannes 8, 31).28 juni 2023

Een bijzondere oproep aan iedereen die Stichting Dorcas een warm hart toedraagt.

Wij schrijven dit met dikgedrukte letters want er is grote nood in de wereld.
Het aanbod van kleding is op dit moment niet zo groot en de nood in de wereld is heel groot! Zeker nu ook met de oorlog in Oekraïne waar vele mensen alles zijn kwijt geraakt, ook alle winkels zijn vernield dus geen aanbod van nieuwe kleding.
Graag zien we dat de aangeleverde kleding schoon en zo goed als heel is.
We willen er wel even bij vermelden dat het nog wel eens voorkomt dat er meer kapotte kleding in een zak zit dan kleding die bruikbaar is.
Wij willen niet vervelend doen maar zeg nou zelf, ook wij dragen geen kapotte kleding.
Ja, u zegt het misschien: dan kopen we nieuwe en daar zit nu de knoop voor hen die de kleding nodig hebben. Zomaar snel kopen kunnen deze mensen niet.
De bevolking van Turkije en Syrië. Recent opgeschrikt door een zware aardbeving.
Je zult er maar wonen en opnieuw moeten beginnen met hulp van goedgevende mensen.
Denk bv. Aan de mensen uit Oekraïne die hals over kop huis en haard hebben moeten verlaten. Wat zij mee konden nemen was het hoognodige. Dus zal er extra gespaard moeten worden voor een volgende aankoop.
Dit zouden wij toch niet moeten willen, beste mensen. En we hopen dat u het hierin met ons eens bent. Na de laatste oproep is er zeer veel kleding bij ons bezorgd. Daardoor konden weer vele winkels van Dorcas worden voorzien van nieuwe kleding.
Wij zijn dankbaar dat we dit mooie werk al 29 jaar hebben mogen doen!
Maar ook zeker met nog meer dankbaarheid naar jullie gulle gevers in dezen.
U kunt kleding de hele week brengen:
Achter van Gorp uitvaartonderneming.
Langs het pad, nog voor het kerkhof, vindt je aan de linker kant een luik. Daar mogen de zakken met schone kleding, hopelijk heel, worden doorgeschoven.
Dat is veel beter dan in de containers, waar soms van alles wordt ingestopt, vaak ook natte kleding, met gevolg dat de hele inhoud van die container dan niets meer waard is.
Ook bij het parochieel centrum links naast de kerk kunt u kleding inleveren; Alleen dinsdagochtend. U loopt door de groene poort naar de achterste deur aan uw linkerhand. Daar wordt gesorteerd. Is daar zo rond tien uur niemand dan loop je door de keuken ga links af en je loopt op een kamerdeur en daar wordt dan koffiegedronken en u wordt daarbij uitgenodigd. Koffie met een praatje.
Eerste contactpersoon Jan Elshout 0649436476 En Nelly Klijn 0416 276200,

Onderstaande tekst die Leo, de chauffeur van Dorcas ons stuurde.
Mensen vragen wat gebeurd er met de kleding die niet wordt verkocht
Antwoord vanuit Dorcas:
De kleding die wij uitzoeken voor Dorcas, wordt na nogmaals gesorteerd te zijn,
soms gewassen en altijd gestreken. Daar na gaat de kleding naar verschillende winkels van Dorcas, door het hele land om daar verkocht te worden. Soms wordt de kleding van winkels verwisseld, van Noord naar Zuid of van Oost naar West. Het zoals het gaat in andere winkels. Dit naar gelang de kleding in trek is wat de verkoop ervan betreft.
De kleding die dan binnen een bepaalde tijd niet verkocht is wordt gesorteerd op winter- en zomerkleding.

De zomer kleding zonder nylon erin gaat naar Afrikaanse landen.
De winterkleding gaat naar Oost Europa, o.a. Moldavië, Roemenië, Turkije en Syrië.
Het restant wordt verkocht en gebruikt in o.a. isolatiemateriaal en voor stofdoeken.
Met het geld wat de kleding opbrengt wordt in die landen gericht spullen gekocht waar behoefte aan is… Dit gebeurt door vrijwilligers van Dorcas.
Ook voor Oekraïne op dit moment waar de nood heel hoog is. Op deze manier, zo schrijft Leo, kun je namelijk beter bepalen wat de bevolking in die specifieke landen nodig heeft.

Met hartelijke groet van Leo en van ons.

Herdenking afschaffing slavernij

Dit jaar wordt herdacht dat honderdvijftig jaar geleden de slavernij door Nederland helemaal werd afgeschaft. De herdenking duurt een jaar en begint op 1 juli. De Rooms-Katholieke bisschoppen schrijven in een verklaring ter gelegenheid van deze herdenking: ‘We willen het slavernijverleden onder ogen zien. En we realiseren ons dat de voorsprong in economische ontwikkeling in het deel van de wereld waarin wij leven mede mogelijk werd door slavernij en kolonialisme.’
De bisschoppen schrijven in de verklaring dat ook katholieken medemensen tot slaaf hebben gemaakt, dat zij deelnamen aan de slavenhandel of zelf tot slaaf waren gemaakt.
‘Dat staat haaks op de christelijke boodschap. Mensen zijn broeders en zusters omdat ze allemaal geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Daarom zijn alle mensen gelijk in waardigheid.’ In de verklaring wordt het onvoorstelbare leed genoemd dat de slavernij tot gevolg had en ook de gevolgen die nu nog doorwerken: ‘Als beperkte mensen bouwen wij voort op beperkte structuren. Wij zijn ons ervan bewust dat mensen die nu leven kunnen lijden onder de zondige structuren uit het verleden.’


21 juni 2023

Barbecue,

Vrijdag 16 juni kwamen de jongerengroep, de vormelingen, de misdienaars en acolieten van 18.30 tot 20.30 uur bij elkaar voor het jaarlijkse barbecuefeest. Het was warm weer en we konden heerlijk vertoeven in de pastorietuin. Annie, Anja en Ton hadden goede voorbereidingen gedaan, samen met de pastoor. Zo werd alles in gereedheid gebracht. Er was voor ieder wat wils, vlees, salade, groentensalade, fruit, champignonnetjes, stokbrood en kruidenboter en drinken natuurlijk. Het was erg gezellig, daarna werd er door de jongsten nog gespeeld en “boomgeklommen”. Niet te hoog natuurlijk. Ineens zaten er “apen” in de boomstruiken. Het was supergezellig. Allemaal bedankt, ook de ouders die hebben meegeholpen alles weer op te ruimen.

Bedevaartseizoen Brielle opende op 3 juni met pontificale hoogmis met mgr. Van den Hende
“Het is en blijft belangrijk en waardevol om aandacht te geven aan het bijzondere geloofsgetuigenis van de Martelaren van Gorcum te midden van de onrust en het geweld in hun tijd”, “De Martelaren van Gorcum hebben vastgehouden aan het geloof in moeilijke tijden.”
Het heiligdom van de HH. Martelaren van Gorcum en de bedevaartkerk zijn alleen in het bedevaartseizoen geopend. Dat is dit jaar van 3 juni tot en met 31 augustus, van dinsdag tot en met zondag (13.00-16.30 uur). “Kom vooral, zodat we ons geloof werkelijk in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. Die gemeenschap geeft ons kracht. Dat is ook wat de Martelaren ons laten zien.”

Katholieke Jongerenedag op zaterdag 4 novembr, thema: ‘Weilkom thus’

Op zaterdag 4 november 2023 wordt onder de vlag van JongKatholiek, de jongerenafdeling van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, een Katholieke Jongerendag (KJD) gehouden met als thema ‘Welkom thuis’. Deze dag wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers in samenspraak met mgr. Mutsaerts, bisschopreferent voor Jeugd en Jongeren namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
‘Jongeren tussen 16 en 30 jaar zijn welkom in Congrescentrum De Grote Pekken in Veenendaal om hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. De katholieke jongeren willen laten ervaren dat de kerk in Nederland leeft! We mogen thuis zijn bij elkaar en bij de Vader, in gemeenschap leven en als jongeren onze plek binnen de Katholieke Kerk innemen’, zeggen de organisatoren.

Aansluiten bij enthousiasme over de WJD

De Katholieke Jongerendag wordt drie maanden na de Wereldjongerendagen (WJD) gehouden. Honderden Nederlandse jongeren reizen daarvoor komende zomer naar Lissabon, waaronder ook jongeren uit onze parochie. Veel jongeren zullen hier inspiratie opdoen en stappen zetten in geloof. De Katholieke Jongerendag sluit hierbij aan. Het zal een dag worden van nieuwe ontmoetingen en een weerzien.
De Katholieke Jongerendag is een breed gedragen initiatief en bestaat uit werkgroepen van jongeren uit de bisdommen, nieuwe bewegingen, congregaties, katholieke studentengroepen en jongeren uit migrantengroepen.
Er zijn; sprekers, muziek, de Heilige mis, workshops en ruimte voor ontmoeting en ontspanning. Ook tieners tussen 12 en 15 jaar zijn met een tiener- of vormselgroep van harte welkom om aan te sluiten.
Save the date!
Bouw aan een persoonlijke relatie met God en Save the date: 4 november


14 juni 2023


Terugblik EHC viering in Kaatsheuvel

Zondag 11 juni mochten 10 kinderen voor de eerste keer de H. Communie ontvangen. In de tuin van het parochieel centrum werden foto’s gemaakt, de zon scheen overvloedig. De kinderen maken samen met de pastoor, de diaken en de misdienaars de intocht in de feestelijk versierde kerk om twee mooie feesten te gaan vieren. Het hoogfeest van Sacramentsdag en op dit Hoogfeest mochten de kinderen voor de eerste keer de H. Communie gaan ontvangen.
Op Sacramentsdag vieren wij de zelfgave van Jezus. In de H. Eucharistie komt Hij aanwezig in de gaven van brood en wijn, zijn Lichaam en Bloed. Zo voedt Jezus ons. “Blijft dit doen om Mij te gedenken” had Jezus tegen de apostelen gezegd bij het Laatste Avondmaal. Dat zegt Hij ook tegen de kinderen en tegen ons. De communicanten mochten tijdens de goed verzorgde viering Jezus ontvangen in de H. Communie. Een groot geschenk waarvan God zegt; Ik ben altijd bij je.
Wij feliciteren de kinderen, hun ouders en familieleden, maar ook onze parochie met deze feestelijke gebeurtenis.

Herdenkingsdienst slavernijverleden door Raad van Kerken op 30 juni

Op de vooravond van de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij op 1 juli wordt op 30 juni onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland in Amsterdam een herdenkingsdienst gehouden met als thema: Gedeeld verleden – gezamenlijke toekomst. Zo willen de Kerken samen op weg gaan naar een heilzame verwerking van het slavernijverleden. Het initiatief is genomen door een breed samengestelde netwerkgroep waarin vertegenwoordigers van kerken, de netwerkgroep Heilzame verwerking van het slavernijverleden (HVSv) en Samen Kerk in Nederland (SKIN) samenwerken.

Heilzame verwerking

In deze dienst zal voor het aangezicht van God en voor elkaar het leed dat de tot slaaf gemaakte mensen is aangedaan benoemd worden. Ook wordt er schuld beleden ten aanzien van de rol van kerken in deze geschiedenis.
Omdat de herdenkingsdienst al helemaal bezet is wordt de gestreamd door de EO. Omroep Zwart zendt op de avond van 30 juni een programma uit waarin er ook aandacht zal zijn voor deze herdenkingsdienst.
Meer informatie over de activiteiten van de Raad van Kerken rond Kerken en slavernij vindt u op de website: Het slavernijverleden en de kerken – Raad van Kerken in Nederland.
www.katholiekleven.nl presenteert de video:
Waarom solidair zijn met mensen die je niet kent?

De sociale leer van de katholieke Kerk heeft vier principes of uitgangspunten. Zij vormen het echte hart van heel het katholiek handelen. Deze laatste in een reeks van vier video’s gaat over solidariteit. Solidariteit is veel breder dan de verantwoordelijkheid voor mensen in je eigen omgeving, die je persoonlijk kent.
Solidariteit gaat volgens de Kerk om een wereldwijde verantwoordelijkheid voor elkaar. Dus ook de mensen die je niet persoonlijk kent of hebt ontmoet. Alle mensen die nu leven én alle mensen die in de toekomst zullen leven en die je dus nooit zult ontmoeten, maar voor wie je wel verantwoordelijk bent.
Waarom is het belangrijk om solidair te zijn met mensen die je niet kent?
Misschien bent u nieuwsgierig naar het antwoord, bekijk dan de video!7 juni 2023

Terugblik EHC viering Loon op Zand

Zondag 4 juni mochten 6 kinderen voor de eerste keer de H. Communie ontvangen. Nadat er foto’s waren gemaakt in de pastorietuin en een groepsfoto begon de intocht in de kerk. Alles was binnen, maar ook buiten feestelijk versierd. We vierden eigenlijk twee feesten; dat van de H. Drieëenheid en van de Eerste H. Communie. God is nl. oneindig groot. Wij kunnen Hem niet zomaar in enkele woorden vatten. Hij is Vader, Zoon en H. Geest. Net als water, ondanks verschillende vormen; vloeibaar water, ijs of stoom, alle drie water is, zo zijn Vader, Zoon en H. Geest ieder verschillend, maar alle drie God en één.
De kinderen mochten tijdens de goed verzorgde viering Jezus ontvangen in de H. Communie. Een groot geschenk waarvan God zegt; Ik ben altijd bij je.
Jezus zei ook tegen de leerlingen bij het Laatste Avondmaal; Blijf dit doen om Mij te gedenken. Wij feliciteren de kinderen, hun ouders en familieleden, maar ook onze parochie met deze feestelijke gebeurtenis.
11 juni 11.00 uur EHC viering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
16 juni 18.30 uur Youth group ook de vormelingen zijn van harte welkom
Bisschoppen schrijven pinksterbrief aan werkers caritas en diaconie in de parochies
Deze pinksterbrief hebben de R.K. bisschoppen geschreven aan alle betrokkenen bij activiteiten voor caritas en diaconie in de parochies. Zij willen hen daarmee een hart onder de riem steken bij dit belangrijke werk ‘in het hart van de Kerk’. Waar het leven wordt bedreigd, en mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht’, schrijven de bisschoppen.
‘De samenleving staat onder druk, mensen worden bedreigd en hebben zorg nodig. ‘De groeiende armoede, maar ook de komst van vluchtelingen en migranten vraagt actie. Christus geeft ons het voorbeeld door oog te hebben voor juist die mensen die aan de rand van de samenleving staan.’

Kinderen van één Vader

In deze pinksterbrief wordt ook verwezen naar de encycliek van paus Franciscus, Fratelli tutti, waarin de paus benadrukt dat we allen broeders en zusters zijn, kinderen van één Vader en dat we daarom allemaal gelijk zijn in waardigheid. ‘Anderen mogen rekenen op ons, we zijn gelijkwaardige partners. Bij verlies, ziekte of ouderdom. De bisschoppen waarderen het vele werk dat dagelijks wordt gedaan vanuit de parochie voor caritas en diaconie, georganiseerd in Parochiële Caritas Instellingen en in werkgroepen of ongeorganiseerd, vaak onzichtbaar. Het Armoederapport 2023 toont aan dat de caritatieve en diaconale kracht vanuit de Kerk groot is.

Youth Group

Deze jongerengroep is 26 mei in beweging gekomen door de heilige Geest.
De hele wereld viert Pinksteren, we hebben zelfs een dag extra vrij, maar wat vieren we eigenlijk? Met elkaar hebben we het thema Pinksteren behandeld,
een kaarsje aangestoken, het vuur van de Paaskaars doorgegeven. Na wat gedronken te hebben met wat lekkers erbij, is het tijd voor actie. Blaasvoetbal, welke groep scoort de meest punten met de chocolade balletjes. Natuurlijk mochten ze de winst opeten. Wat heeft dit spel nu eigenlijk met Pinksteren te maken? Zoals je adem door het rietje het chocoladeballetje in beweging zet, zo zet de Heilige Geest ook mensen in beweging. Dat gebeurde tijdens Pinksteren voor het eerst, na de hemelvaart van Jezus. Je ziet het zo op het eerste gezicht niet, maar het gebeurt: Gods Geest zet je in beweging.
Net zoals de leerlingen van Jezus waren ze bang en durfden niet over Jezus te vertellen. Ook wij zijn weleens bang, maar wat fijn dat de Heilige Geest ons kan helpen.
Om te begrijpen dat de Heilige Geest ook God en Jezus is hadden we water, heet water en een klomp ijs nodig. Alle drie elementen zijn hetzelfde alleen in een andere vorm.
God is de Vader, die ons leven geeft (net als water). God is ook de Zoon, Jezus, op wie je kunt bouwen, die steun en stevigheid geeft in je leven (net als de ijsklomp). En God is ook de Heilige Geest, die bij je wil zijn en die over de wereld waait (net als stoom). Met een moeilijk woord heet dit Drie-eenheid. Drie keer anders, maar het blijft dezelfde.
De Heilige Geest geeft soms een explosie van enthousiasme, van kleur of creativiteit! Hij kan je in vuur en vlam zetten. Denk maar eens aan je eigen sport, talent of passie. De jongeren deden nog een spetterende opdracht met kleuren verf. Iedere bijeenkomst sluiten we met gezellig samen zijn. Vuur is ook een symbool van de heilige Geest. De jongeren hadden wel zin in marshmallows roosteren. Pastoor Luijckx wist nog net de eieren van de kippen te redden. De jongeren hebben genoten en wilden weten wanneer de volgende Youth Group avond is. Dat wil genoeg zeggen.


31 mei 2023

Wonderlijke 7


De Wonderlijke 7, een ontdekkingsreis
Net als voorgaande jaren organiseert de afdeling Familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch een diocesane dag voor gezinnen. We gaan op zaterdag 1 juli 2023 met gezinnen op zoek naar de Wonderlijke 7! Dat doen we in museumpark Orientalis en in de Cenakelkerk, onderdeel van het Grootste Museum van Nederland. Beide in Heilig Landstichting bij Nijmegen.
Deze ontdekkingsreis naar de Wonderlijke 7 voert ons langs diverse plaatsen in het museumpark. Misschien ben je er al eens geweest? Anders is dit dé kans om er naar toe te gaan. Daar vinden jullie workshops die, als je de hele route hebt afgelegd, duidelijk maken wie of wat die Wonderlijke 7 nu eigenlijk zijn. Nieuwsgierig geworden? Reis met ons mee op zaterdag 1 juli naar de Heilig Land Stichting bij Nijmegen.
Zo ziet ons programma eruit:
09.30 uur Aankomst bij de Cenakelkerk
10.00 uur Opening van de dag in de Cenakelkerk
10.30 uur Ontdekkingsreis naar de Wonderlijke 7 in museumpark Orientalis
12.15 uur Lunch (daar wordt voor gezorgd)
12.45 uur Voortzetting Ontdekkingsreis
14.15 uur Afsluitende viering Cenakelkerk
15.15 uur Gezellige afsluiting
16.00 uur Vertrek
Voor wie?
Voor gezinnen met kinderen in de basisschool leeftijd. Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s, broers, zussen en vriendjes zijn allemaal van harte welkom. We vinden het bijzonder fijn wanneer parochies met hun gezinnen komen.
Prijs
De prijs voor deze ontdekkingsreis is € 5,00 per persoon.
Inschrijven
U kunt u aanmelden bij bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim.
Vervoer
U kunt op eigen gelegenheid naar Heilig Land Stichting komen. U kunt ook gebruik maken van busvervoer. U kunt dit aangeven bij het aanmelden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon van den Broek of Ingrid van Meer via e-mail.
We kunnen bijna niet wachten om met jullie op weg te gaan!
Herwi Rikhof, Henk Welling, Els Geelen, Diny Geboers, Joke Huisintveld, Jan Claassen, Karina Bremer, Angela Voss, Ingrid van Meer, Manon van den Broek

Een Maria lustrum is 5. Een nieuwe mantel voor Maria

Nu ik 5×5 jaar misdienaar ben, wil ik dit bezegelen met een gift aan onze Lieve Vrouwe van Loon op Zand. Op 1 januari, Feest van de H. Maria, Moeder van God ben ik gestart met het maken van een jurk en mantel. Het uitzoeken van kleuren garen en kant was een zorgvuldige klus. Ik ben zeer trots dat het resultaat aardig gelukt is. Samen met mede parochianen hebben we haar op Bevrijdingsdag omgekleed en haar zilver gepoetst, zodat ze vooral in deze meimaand maar zeker de komende jaren zal stralen en onze gebeden zal verhoren. Ik kijk terug op een mooie tijd met pastoor Aarden en zeker met pastoor Luijckx. Ik heb misdienaars zien komen en zien gaan. Inmiddels ben ik getrouwd, een vader van 3 kinderen met een vierde op komst. Als we dan ergens heen gaan moet ik altijd een kerk bezoeken. Maar waar ook ter wereld ik ook een kerk bezocht heb. Mijn ideaal staat in Loon op Zand: mijn thuishaven. Graag dien ik u nog lange tijd in onze mooi St Jans Onthoofding. Amen. Melvin van Tiggelen

Mededeling enquête kerkenvisie Gemeente Loon op Zand

I.v.m. de kerkenvisie van de Gemeente Loon op Zand wil de gemeente leegstand van kerkgebouwen voorkomen en tegelijkertijd het religieuze erfgoed behouden.
Het parochiebestuur is in onze parochie al geruime tijd bezig met een gebouwenplan dat in de loop van dit jaar aan u zal worden gepresenteerd.
De gemeente wil graag voorafgaand aan dit gebouwenplan inventariseren wat uw mening/visie hieromtrent is. Daarom liggen er vragenlijsten van onze Gemeente bij de uitgangen van onze kerken die u kunt invullen. Dit kan ook digitaal via de website van de gemeente Loon op Zand.

24 mei 2023

Parochiebedevaart Kevelaer

Dinsdag 16 mei werd voor het eerst in twee jaar weer de meibedevaart gehouden van de parochie. Wij reisden af naar Kevelaer, waar sinds de 17e eeuw Maria wordt vereerd als Troosteres van de Bedroefden. In de genadekapel op de Kapellenplatz is een kleine koperen gravure zichtbaar waarop Maria als O.L.V. van Luxemburg staat afgebeeld. Wij hadden een fijne koffiestop in Venray waarnaar wij doorreden naar Kevelaer. Bij aankomst vierden wij de Eucharistie waarvoor diaken Alexis een mooi misboekje had samengesteld. Het was een stichtende viering. Hierna hebben wij een heerlijke warme lunch gebruikt waarna eenieder vrij was om in Kevelaer een kaars op te steken, de indrukwekkende kaarsenkapel, of de Basiliek te bezoeken of juist even in de winkels wat devotionalia te kopen of gewoon lekker te winkelen. De devotionalia, kaarsen of rozenkranzen etc. werden na het korte lof in de kerk met kleine overwegingen gezegend door de pastoor. Iedereen kreeg als aandenken een kleine gebedskaart mee met daarop de afbeelding van Maria en de genadekapel. Gonny, de chauffeuse, had ons die dag veilig in de bus vervoerd. Het was fijn dat er ook nieuwe mensen mee zijn gegaan om deze dag mee te maken. Het was een stichtende, maar ook gezellige dag met mooi weer.
Dank voor alle inzet om deze bedevaart te doen slagen.

Vragenlijst Kerkenvisie gemeente Loon op Zand

Met de kerkenvisie wil de gemeente Loon op Zand leegstand van kerkgebouwen voorkomen en tegelijkertijd het religieuze erfgoed behouden.
Het parochiebestuur is in onze parochie al geruime tijd bezig met een gebouwenplan dat in de loop van dit jaar aan u zal worden gepresenteerd.
De gemeente wil graag voorafgaand aan dit gebouwenplan inventariseren wat uw mening/visie hieromtrent is. Daarom liggen er vanaf dit weekend vragenlijsten van onze gemeente bij de uitgangen van onze kerken die u kunt invullen.
De vragenlijst kunt u tot uiterlijk 5 juni 2023 inleveren bij:
Secretariaat Parochie H. Willibrord
Oranjeplein 1
5175 BE Loon op Zand of
Parochieel Centrum Kaatsheuvel
Hoofdstraat 34
5171 DD Kaatsheuvel

U kunt deze vragenlijst tot 7 juni 2023 ook digitaal invullen via de website van de gemeente Loon op Zand. (www.loonopzand.nl/kerkenvisie)
17 mei 2023
Terugblik Vormselviering

Vrijdag 12 mei ontvingen 12 kinderen uit onze parochie in de St. Jan in Kaatsheuvel het H. Vormsel. De vormheer was deken Jos Verbraeken die namens onze bisschop het H. Vormsel aan de jongeren toediende.
Zij waren goed voorbereid en hebben in het hele voorbereidingstraject erg hun best gedaan. Zij mogen bij de ontplooiing van hun talenten rekenen op de kracht van de H. Geest die hen zal helpen uit te groeien tot gelukkige en gelovige volwassenen. Jezus belooft de apostelen en ieder die op Hem vertrouwt die H. Geest. De plaquette die de jongeren hadden geschilderd met daarop een vruchtboom met vele verschillende vruchten en hun namen moest de talenten van iedere vormeling verbeelden. Allen uiteindelijk verbonden met Jezus als Bron. Zo dragen wij allen vrucht en zal onze parochiegemeenschap mogen groeien in het geloof in Jezus Christus. Koor Pippijn uit Berkel- Enschot luisterde viering op met prachtige toepasselijke liederen. Dit werd door zowel de jongeren als ouderen zeer gewaardeerd. Heel veel dank aan iedereen en proficiat met deze jong gelovigen in onze parochiegemeenschap.
Namens het pastorale team

Bisschop de Korte te gast in onze parochie

Afgelopen week liet Mgr. De Korte de pastoor wieeten zondag 14 mei graag de eucharistie te willen komen vieren in Loon op Zand. De bisschop is gewoon om met regelmaat in een van de parochies in het Bisdom met de parochianen te vieren en zo hen te ontmoeten. De bemoedigende woorden van de bisschop in zijn overweging onderstreepten het groeiende geloof van de Apostelen uit de eerste lezing van de Handelingen, waarin te lezen was dat de jonge kerk groeit.
Dat dit ook in onze parochie H. Willibrord zo mag zijn.
Na de viering was er gelegenheid om samen met de bisschop koffie/thee te dringen en in gesprek te gaan en de bisschop heeft in de Mariakapel de nieuwe mantel van Maria nog mogen bewonderen.

Boodschap Wereld communicatie dag 21 mei: na zien en luisteren schrijft de paus over spreken
Zondag 21 mei, de zondag voor Pinksteren, is het Wereldcommunicatiedag. Paus Franciscus publiceerde al in januari zijn boodschap met als thema: “Spreken met het hart: De waarheid in liefde.” Het tweede deel van deze titel verwijst naar de brief van Paulus aan de christenen van Efese, waarin hij oproept: “Laten wij de waarheid spreken in liefde en zo geheel naar Christus toegroeien” (Efesiërs 4, 15)
Hartelijk communiceren gaat gepaard met het beminnen van die ander. In Jezus’ gesprek met de Emmaüsgangers raakt Hij hun en dringt zichzelf niet op. Zo begrijpen zij de diepe betekenis van datgene wat op Golgotha is gebeurd en en hun hart brandt van vreugde. Het is de taak van alle gelovigen om ook in een sterk gepolariseerde tijd met open hart en armen te spreken.
De paus staat ook kort stil bij het synodale proces. De Kerk heeft behoefte aan een onbevooroordeelde luisterende houding. Zo geven we ruimte aan elkaar in Gods geest. De Paus droomt van een kerkelijke communicatie die onder leiding van de heilige Geest nieuwe wegen vindt om vriendelijke en profetisch te verkondigen, waarbij de relatie met God en de naaste centraal staat en waarheid met liefde verbindt.

Podcast op Katholiekleven.nl
Wat betekent Maria voor jou?
Deze zomer vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Lissabon. Het thema is: Maria stond op en ging met spoed (Lucas 1, 39).
Wat betekent Maria voor jou? Hierop geeft steeds een bekende Nederlander een antwoord
Paus Franciscus zegt: Maria wordt bewogen door een ‘gezonde haast’. Welke soort van ‘haast’ hebben jullie? vraagt de paus. Probeer concreet te handelen op urgente noden, mensen kijken uit naar een bezoek van iemand die begaan is met hen. Ouderen, zieken, gevangenen en vluchtelingen hebben een blik van medeleven nodig, een broeder of zuster die de muren van de onverschilligheid bedwingt en hen bezoekt.”
De paus vraagt;
Sta op en verdedig sociale rechtvaardigheid, waarheid en gerechtigheid, mensenrechten, de vervolgden, de armen en kwetsbaren, zij die geen stem hebben in de samenleving, immigranten
Sta op en getuig van een nieuwe kijk op de schepping
Sta op en getuig dat mislukte levens weer kunnen worden opgebouwd
Sta op en getuig vreugdevol dat Christus leeft. Alleluia.10 mei 2023

Parochienieuws
Vrijdag 12 mei zullen 12 tieners tijdens een feestelijke eucharistieviering in de St. Jan te Kaatsheuvel om 19.00 uur hun Heilig Vormsel ontvangen.
Vormheer deken Jos Verbraeken zal het H. Vormsel komen toedienen.
Het is een bijzonder moment: 12 jongens en meisjes staan met hun brandende doopkaars voor deken Jos Verbraeken, hun vormheer.
Samen hernieuwen zij de geloofsbelijdenis, die hun ouders eerder voor hen uitspraken, toen ze gedoopt zijn. Nu geven ze zelf antwoord omdat ze bewust kiezen om het sacrament van het Vormsel te ontvangen. Het moment waarop ze worden gevormd, ervaren deze jongens en meisjes als een heel speciaal moment. Hier hebben ze de afgelopen maanden naar toegewerkt!
We zijn trots op deze groep. In een wereld waarin de keuze om het Vormsel te ontvangen, niet meer vanzelfsprekend is, heeft deze groep jongeren er bewust voor gekozen! Jonge mensen, die op de drempel van een nieuwe fase in hun leven staan. Jaren waarin steeds meer keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes voor studie, werk maar ook keuzes in doen en laten, vrienden en in het geloof.
Door het Vormsel hebben ze de Heilige Geest ontvangen die hen zal helpen, troosten en kracht zal geven, hun leven lang!
Met vriendelijke groet,
Annie van Kuijk
Catechist parochie H. Willibrord

Mariajurk en -mantel geschonken
Een Maria lustrum is 5. Nu ik 5×5 jaar misdienaar/acoliet ben, wil ik dit bezegelen met een gift aan onze Lieve Vrouwe van Loon op Zand.
Op 1 januari, Feest van de H. Maria, Moeder van God ben ik gestart met het maken van een jurk en mantel.
Het uitzoeken van kleuren garen en kant was een zorgvuldige klus.
Ik ben zeer trots dat het resultaat aardig gelukt is.
Samen met mede parochianen hebben we haar op Bevrijdingsdag omgekleed en haar zilver gepoetst, zodat ze vooral in deze meimaand, maar zeker de komende jaren zal stralen en onze gebeden zal mogen verhoren.
Ik kijk terug op een mooie tijd met pastoor Aarden en zeker met pastoor Luijckx.
Ik heb misdienaars zien komen en zien gaan. Inmiddels ben ik getrouwd, een vader van 3 kinderen met een vierde op komst.
Als we dan ergens heen gaan moet ik altijd een kerk bezoeken. Maar waar ook ter wereld ik ook een kerk bezocht heb. Mijn ideaal staat in Loon op Zand: mijn thuishaven. Graag dien ik u nog lange tijd in onze mooi St Jans Onthoofdingskerk. Amen.
Melvin van Tiggelen

Hemelvaart 2023: Wat is het en wat vieren we eigenlijk?
Hemelvaart is een christelijke feestdag die jaarlijks wordt gevierd op de veertigste dag na Pasen. Deze dag verwijst naar het opstijgen van Jezus naar de hemel. Het is een belangrijke feestdag voor christenen over de hele wereld en wordt beschouwd als een hoogtepunt van het liturgische jaar. Volgens het Nieuwe Testament van de Bijbel vond de Hemelvaart plaats op de Olijfberg in Jeruzalem, waar Jezus aan zijn leerlingen verscheen en hen de opdracht gaf om zijn boodschap over de hele wereld te verspreiden. Na deze ontmoeting steeg Jezus op naar de hemel, waarna zijn leerlingen hem nastaarden totdat hij uit het zicht verdween. Dit jaar vieren we Hemelvaart op donderdag 18 mei.
Bid mee met de Pinksternoveen die van start gaat op Hemelvaartsdag
Deze noveen duurt negen dagen tot aan Pinksteren. Het Bisdom Breda heeft online een noveenboekje beschikbaar. Bidt u mee op voorspraak van Maria of een andere geliefde heilige. Sluit gerust een intentie in bij uw gebed.
‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van Jezus’
De Pinksternoveen valt in de tweede helft van de Meimaand, toegewijd aan Maria.’ Heel toepasselijk om dan ook de rozenkrans te bidden.


3 mei 2023

Parochiebedevaart
Op dinsdag 16 mei is de parochiebedevaart gepland.
Deze keer gaat de reis naar Kevelaer.

09.00 uur: Vertrek vanaf de pastorie Loon op Zand, Oranjeplein 1
10.30 uur: Tussenstop voor koffie/thee/gebak in Hotel Asteria, Venray
12.15 uur: Eucharistieviering in de Biechtkapel van de Basiliek in Kevelaer
Aansluitend samenkomst in Parkhotel Kevelaer, Neustrasse 3-15
waar we rond 13.30 uur een warme lunch zullen nuttigen; Groentesoep
Schnitzel (eventueel met champignonsaus), erwtjes, frietjes, IJs met vruchtensaus en slagroom
(één consumptie is hierbij inbegrepen)
16.00 uur: Lof in Biechtkapel van de Basiliek in Kevelaer
17.00 uur: Vertrek naar Loon op Zand
18.30 uur: Geplande aankomsttijd in Loon op Zand

De prijs van deze geheel verzorgde bedevaart bedraagt € 65,00 p.p.
Indien u wenst deel te nemen kunt u zich aanmelden via het secretariaat 0416 – 36 12 15 of via de opgaveformulieren te vinden achter in de Kerk en in de Venloene en Residentie Molenwijck.
Wees welkom en beleef het!

Koninklijke Onderscheiding

Corry van Grinsven – Van den Bogaard (74) uit Kaatsheuvel mocht op woensdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.
Corry begon haar vrijwilligerswerk in 1980 bij de RK Parochie Heilige Willibrordus in Hedel.
Later was Corry actief bij de parochie in St. Michielgestel, het ziekenhuis in Den Bosch en dat in Tilburg.
Sinds 2015 is Corry ook actief in onze Parochie H. Willibrord en kunnen wij een beroep op haar doen.
Corry is lector, hulpkoster, acoliet, lid van de schoonmaakploeg en gids.
Sinds 2016 is Van Grinsven ook nog activiteitenbegeleider bij de hobbyclub van de KBO.
Wij feliciteren Corry met deze bijzondere blijk van dank.

Wonderlijke 7
De Wonderlijke 7, een ontdekkingsreis


Net als voorgaande jaren organiseert de afdeling Familiepastoraat van het bisdom van ’s-Hertogenbosch een diocesane dag voor gezinnen.
We gaan op zaterdag 1 juli 2023 met gezinnen op zoek naar de Wonderlijke 7!
Dat doen we in museumpark Orientalis en in de Cenakelkerk, onderdeel van het Grootste Museum van Nederland.
Beide in Heilig Landstichting bij Nijmegen.
Deze ontdekkingsreis naar de Wonderlijke 7 voert ons langs diverse plaatsen in het museumpark.
Misschien ben je er al eens geweest?
Anders is dit dé kans om er naar toe te gaan.
Daar vinden jullie workshops die, als je de hele route hebt afgelegd, duidelijk maken wie of wat die Wonderlijke 7 nu eigenlijk zijn.
Nieuwsgierig geworden?
Reis met ons mee op zaterdag 1 juli naar de Heilig Land Stichting bij Nijmegen.
U kunt u aanmelden bij bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim.

Nederlandse WJD-organisatie lanceert promo video’s over Wereldjongerendagen 2023.
Met de lancering van de video ‘Wat zijn de Wereldjongerendagen?’ heeft de landelijke WJD-organisatie het startschot gegeven voor de publicatie van een online videodrieluik over de WJD.
De nu als eerste gepubliceerde video biedt een korte en krachtige kennismaking met de Wereldjongerendagen en vertelt over het ontstaan, de ontwikkeling daarna en waarom de WJD zo waardevol zijn voor de jongeren van de wereld.
De volgende twee delen worden binnenkort na elkaar gelanceerd en belichten meer specifiek de Wereldjongerendagen 2023: Wat gebeurt er tijdens de WJD 2023 en over het thema van de WJD 2023.

De drie filmpjes hebben een tweeledig informeren over de Wereldjongerendagen in het algemeen en de WJD 2023, Lissabon en over het bouwen aan de Nederlandse kerk van morgen.
U bent van harte uitgenodigd om naar deze filmpjes te kijken.
De Nederlandse WJD-organisatie wil zoveel mogelijk Nederlandse jongeren de kans geven om naar de WJD te gaan.
Het is een grote kans voor hen om te groeien in geloof, in verbondenheid met leeftijdgenoten, en met vreugde terug te keren om thuis in eigen parochie mee te werken aan de opbouw van de parochie en de beleving van hun geloof in Christus te laten groeien.

Lees verder klik hier