Actueel

Berichten uit de Duinkoerier

13 februari 2019

6 februari 2019

Verdiepingsbijeenkomsten in het parochieel centrum 11, 18, 25 februari
Serie bijeenkomsten: “De paus van de hoop”
Het afgelopen jaar heeft de parochie een aantal bijeenkomsten ter geloofsverdieping aangeboden. Ook in het voorjaar van 2019 gaat dit gebeuren. Aan de hand van de film: “Karol, de paus van de hoop” wordt er op informele manier nagepraat over wat we gezien en gehoord hebben. De avonden op 11, 18, 25 februari zijn in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat.
Tijd: 19.45 uur tot 21.45 uur. Aanmelden niet echt nodig maar kan wel via het secretariaat te Loon op Zand tel. 0416 361215, Parochieel centrum 0416 272515 of per mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Aktie Kerkbalans.
Binnen onze parochie loopt momenteel de jaarlijkse actie kerkbalans voor alle kerken.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden/ parochianen om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor de samenleving en kan het geloof worden gevierd. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’.

Paus bij afsluiting WJD: jongeren niet de toekomst, maar het heden
De 130 Nederlandse deelnemers aan de Wereldjongerendagen (WJD) hebben zondag 27 februari met paus Franciscus, honderden bisschoppen en priesters en naar schatting 700.000 leeftijdsgenoten deelgenomen aan de afsluitende eucharistieviering. Op Ameland beleefden 180 jongeren de WJD mee via een parallelprogramma, WJD@Home.nl .

In zijn homilie (preek) benadrukte paus Franciscus dat de jongeren niet de toekomst zijn, maar het heden van God. Hij hield hen voor dat Christus niet van tijdelijke aard is, geen onderdeel van het leven dat even tussendoor komt, niet enkel een bijeenkomst als de Wereldjongerendagen. “De Heer en Zijn missie zijn ons leven voor nu en voor de weg die we gaan!”
Lissabon
Op zaterdagavond vond de gebruikelijke avondwake plaats met de paus. De honderdduizenden jongeren overnachtten aansluitend op het veld. Aan het eind van de WJD werd bekendgemaakt dat de volgende editie in 2022 zal plaatsvinden in de Portugese hoofdstad Lissabon. De exacte datum wordt later bekendgemaakt.

Op Ameland beleefden 130 jongeren in het weekend van 26/27 februari de avondwake en de eucharistieviering in Panama mee. Via een live-verbinding brachten zij een groet aan de Nederlandse deelnemers in Panama. In Nes vierden zij op zondagmorgen de Eucharistie met de bisschoppen Van den Hout (Groningen-Leeuwarden) en Hans van den Hende (Rotterdam). De viering werd live uitgezonden op NPO2 door KRO-NCRV

30 januari 2019

Gezinsviering weekend van 9 en 10 februari.
“Jezus roept zijn leerlingen” is het thema van de gezinsviering van de maand februari.
Zaterdagavond 19.00 uur in de Kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Zondagmorgen 11.00 uur in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Kinderen helpen tijdens deze viering mee door een stukje tekst te lezen of een taakje op zich te nemen

Peiling: ‘Naar elkaar omzien’ belangrijkste meerwaarde kerk
Lokale organisatoren van Actie Kerkbalans vinden ‘naar elkaar omzien’ de belangrijkste meerwaarde van hun kerk. Zo’n 36 procent van de deelnemers koos uit tien voorbeeldwaarden voor; ‘naar elkaar omzien’. Op twee staat met 22 procent van de stemmen het verzorgen van inspirerende vieringen.

Deze uitkomsten zijn gepresenteerd tijdens de landelijke perspresentatie voor Actie Kerkbalans, in het Catharijneconvent te Utrecht. Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De lokale kerken van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 19 januari tot 3 februari 2019 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk.

Omzien
De dit jaar voor het eerst gehouden peiling heeft als doel organisatoren te laten nadenken over de meerwaarde van hun kerk, om dit wanneer dit helder is ook te gebruiken in hun plaatselijke communicatie over Kerkbalans, bijvoorbeeld in de folder of de brief voor de kerkleden. Daarbij geeft de peiling een beeld van wat over het algemeen als belangrijkste meerwaarde wordt ervaren.

‘Omzien naar elkaar’ wordt door leden van de Protestantse Kerk als belangrijkste meerwaarde gezien, blijkt. Ik ben hier blij mee’, zo reageert tijdens de perspresentatie van de uitkomsten ds. De Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland op de uitkomst. ‘Waarom? Omdat omzien naar elkaar een concretisering is van de diep spirituele en existentiële geloofservaring door God niet weggekeken maar gezien te worden’, aldus De Reuver. ‘Omzien naar elkaar, zodat ik, zodat die ander ontdekt door God gezien en geteld te worden. Dit omzien van elkaar raakt het hart van kerkzijn.’

Naastenliefde als eredienst
Mgr. Van Den Hende, voorzitter van de Rooms-Katholieke bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam zei tijdens de perspresentatie in zijn reflectie op de uitkomsten van de peiling: ‘Kerkbalans staat in de lange traditie van de Kerk om haar leden te vragen om steun. De apostel Paulus omschrijft deze steun als een ‘bijdrage aan de noden van de heiligen’ (Romeinen 12, 13). In dit perspectief betekent Kerkbalans dat je als kerklid op basis van je gelovige betrokkenheid ook materieel bijdraagt aan de gemeenschap van de Kerk als instrument van de Heer in onze wereld. In de Kerk komt gebed als eredienst aan God op de eerste plaats. Vanuit deze eredienst komen we tot concrete daden van liefde en ontvangen wij de inspiratie om het evangelie te verspreiden in woord en daad. Ook naastenliefde is een eredienst die we aan God verschuldigd zijn.’

Nederlanders ondergedompeld in Panamese cultuur en geloofsbeleving
De Nederlandse deelnemers aan de Wereldjongerendagen zijn met circa 250.000 leeftijdsgenoten op weg naar Panama-Stad. Dit weekend namen ze afscheid van de parochie en de gastgezinnen in Soná, in het bisdom Santiago de Veraguas, waar zij zich de afgelopen week onderdompelden in de Panamese cultuur en het geloof deelden en vierden.
Met pelgrims uit onder meer Slovenië, Colombia, Costa Rica en Frankijk verzamelden de Nederlanders zich afgelopen weekend in de stad Santiago. “Een groot festijn”, schrijft Ramon Goosen op het weblog van de ‘Bossche’ deelnemers aan de WJD. “Mensen van over heel de wereld die samen dezelfde liturgie vieren en deelnemen aan de Eucharistie.”

Processies
De Nederlandse jongeren kregen de afgelopen week een geanimeerd programma voorgeschoteld in Soná. Dagelijks werd de Eucharistie gevierd waarin Nederlandse en Panamese bisschoppen en priesters voorgingen. Vanuit ons bisdom namen de priesters René Wilmink, Theo Lamers en Henk Janssen deel aan de WJD.

De jongeren maakten intensief kennis met de gastvrijheid en de geloofsbeleving van de Panamezen. Zo namen ze deel aan verscheidene processies. Ook de culturele uitwisseling had de vorm van een optocht door de stad. In de gastgezinnen werden de Nederlanders in lokale outfits gehesen. “De vrouwen droegen prachtige gekleurde jurken, de mannen een overhemd met korte mouwen en een sombrero. De plaatselijke bevolking vond het prachtig”.

De parochie is op zoek naar: een webmaster en een hulpkoster
De huidige webmaster heeft aangegeven te stoppen met het bewerken van de parochie website. Daarom zijn we dringend opzoek naar een vrijwilliger(ster) die deze taak op zich wil gaan nemen. Ook zijn we op zoek naar een hulpkoster voor de kerk in Loon op Zand
die op vrijdagochtend of middag alles wil voorbereiden voor de Eucharistieviering(en) in het weekend. Spreekt een van deze taken u aan, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat.

23 januari 2019

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.
Paus Franciscus heeft op het hoogfeest van Maria, moeder van God, een ode gebracht aan het moederschap.
“Vooral in tijden van nood, is het goed om je voor hulp tot Maria te wenden”, sprak paus Franciscus op nieuwjaarsdag. “Onze Lieve Vrouw ziet eenieder als haar geliefde kind en helpt anderen om op dezelfde manier te kijken en lief te hebben. Maar eerst moeten we ons tonen aan de moeder van God.”
Donkere hoek
“De ogen van Onze Lieve Vrouw kunnen in elke donkere hoek licht brengen; overal doen ze de hoop herleven. Terwijl ze naar ons staart, zegt ze: ‘Wees moedig, lieve kinderen; hier ben ik, je moeder!’”
Moederlijke blik
“Deze blik van een moeder, die vertrouwen geeft en vertrouwen schenkt, helpt ons om in geloof te groeien”, vervolgde hij. “Haar moederlijke blik helpt ons om onszelf als geliefde kinderen te zien en om elkaar lief te hebben, ongeacht onze individuele beperkingen.”
Lauwheid
Volgens de paus houdt Maria ons geworteld in de kerk, daar telt eenheid meer dan diversiteit. Maria moedigt ons aan om voor elkaar te zorgen, waarbij hij opmerkte dat haar beminnelijke blik mensen voor lauwheid behoedt.
Moederlijke tederheid
“Wanneer het geloof plaats biedt voor de Moeder Gods, verliezen we nooit het centrum uit het oog: Maria wijst nooit naar zichzelf maar naar Jezus; en onze broers en zussen, want Maria is moeder”, zei hij. Hij legde uit dat niet alleen “de Moeder van God” belangrijk is, maar ook dat alle moeders in de wereld dat zijn. De menselijke familie is op moeders gebouwd” en een wereld zonder moederlijke tederheid is misschien rijk in materieel opzicht, “maar arm als het de toekomst betreft”.

Lezing van de Eenheid: Roep om recht
De Classis Noord-Brabant Limburg van de PKN, de Réunion Wallon en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseren in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid jaarlijks de zogenoemde Lezing van de Eenheid. Die vindt dit jaar plaats op maandagavond 21 januari 2019 met als thema ‘hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht naar recht’. Daarover spreken theoloog Erik Borgman en Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Over veel veroordelingen is er verontwaardiging in de samenleving. Ondanks dat ‘het recht zijn loop heeft gehad’ voelen velen dat veroordeelden te licht zijn gestraft en ook altijd veroordeeld zouden moeten blijven. Volkert van der G., Jos B.: vinden wij dat ze ooit voldoende gestraft zijn? Veel mensen, ook politici, buitelen over elkaar heen en roepen om het hardst om de strengste veroordeling. Moeten politici daar wel in mee gaan? Mengen ze zich dan niet teveel in het recht? En spelen de media als ‘vierde macht’ daarin niet ook een rol waarbij vragen te stellen zijn?

Gerechtigheid
Zingeving vanuit de christelijke traditie zou in plaats daarvan kunnen inspireren om op zoek te gaan naar iets anders: niet naar rechtvaardigheid, maar naar gerechtigheid. Want wraak of genoegdoening heelt niet. Hoe herstel je dan weer als slachtoffer en als samenleving? Uit gelovig perspectief proberen we deze avond te zoeken naar hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht naar gerechtigheid, waarin ook vergeving een rol speelt…
Voorafgaand aan de lezing op 21 januari is er een oecumenische vesper om 19.00 uur.
Locatie: Sint-Janskathedraal, ‘s-Hertogenbosch.
Voorgangers: Mgr. Gerard de Korte en ds Erica Scheenstra.
De lezingen beginnen om 20.00 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 ’s-Hertogenbosch.
Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Toegang vrij.
Tijdens de vesper zingt een projectkoor. Wie mee wil zingen in het koor kan zich aanmelden bij ds Erica Scheenstra via ericascheenstra@gmail.com. Er is één repetitie voorafgaand aan de vesper. Ook voor meer informatie over de Lezingen van de Eenheid kunt u contact opnemen met ds Scheenstra

16 januari 2019

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.
Paus Franciscus heeft op het hoogfeest van Maria, moeder van God, een ode gebracht aan het moederschap.
“Vooral in tijden van nood, is het goed om je voor hulp tot Maria te wenden”, sprak paus Franciscus op nieuwjaarsdag. “Onze Lieve Vrouw ziet eenieder als haar geliefde kind en helpt anderen om op dezelfde manier te kijken en lief te hebben. Maar eerst moeten we ons tonen aan de moeder van God.”
Donkere hoek
“De ogen van Onze Lieve Vrouw kunnen in elke donkere hoek licht brengen; overal doen ze de hoop herleven. Terwijl ze naar ons staart, zegt ze: ‘Wees moedig, lieve kinderen; hier ben ik, je moeder!’”
Moederlijke blik
“Deze blik van een moeder, die vertrouwen geeft en vertrouwen schenkt, helpt ons om in geloof te groeien”, vervolgde hij. “Haar moederlijke blik helpt ons om onszelf als geliefde kinderen te zien en om elkaar lief te hebben, ongeacht onze individuele beperkingen.”
Lauwheid
Volgens de paus houdt Maria ons geworteld in de kerk, daar telt eenheid meer dan diversiteit. Maria moedigt ons aan om voor elkaar te zorgen, waarbij hij opmerkte dat haar beminnelijke blik mensen voor lauwheid behoedt.
Moederlijke tederheid
“Wanneer het geloof plaats biedt voor de Moeder Gods, verliezen we nooit het centrum uit het oog: Maria wijst nooit naar zichzelf maar naar Jezus; en onze broers en zussen, want Maria is moeder”, zei hij. Hij legde uit dat niet alleen “de Moeder van God” belangrijk is, maar ook dat alle moeders in de wereld dat zijn. De menselijke familie is op moeders gebouwd” en een wereld zonder moederlijke tederheid is misschien rijk in materieel opzicht, “maar arm als het de toekomst betreft”.

Lezing van de Eenheid: Roep om recht
De Classis Noord-Brabant Limburg van de PKN, de Réunion Wallon en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseren in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid jaarlijks de zogenoemde Lezing van de Eenheid. Die vindt dit jaar plaats op maandagavond 21 januari 2019 met als thema ‘hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht naar recht’. Daarover spreken theoloog Erik Borgman en Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.

Over veel veroordelingen is er verontwaardiging in de samenleving. Ondanks dat ‘het recht zijn loop heeft gehad’ voelen velen dat veroordeelden te licht zijn gestraft en ook altijd veroordeeld zouden moeten blijven. Volkert van der G., Jos B.: vinden wij dat ze ooit voldoende gestraft zijn? Veel mensen, ook politici, buitelen over elkaar heen en roepen om het hardst om de strengste veroordeling. Moeten politici daar wel in mee gaan? Mengen ze zich dan niet teveel in het recht? En spelen de media als ‘vierde macht’ daarin niet ook een rol waarbij vragen te stellen zijn?

Gerechtigheid
Zingeving vanuit de christelijke traditie zou in plaats daarvan kunnen inspireren om op zoek te gaan naar iets anders: niet naar rechtvaardigheid, maar naar gerechtigheid. Want wraak of genoegdoening heelt niet. Hoe herstel je dan weer als slachtoffer en als samenleving? Uit gelovig perspectief proberen we deze avond te zoeken naar hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht naar gerechtigheid, waarin ook vergeving een rol speelt…
Voorafgaand aan de lezing op 21 januari is er een oecumenische vesper om 19.00 uur.
Locatie: Sint-Janskathedraal, ‘s-Hertogenbosch.
Voorgangers: Mgr. Gerard de Korte en ds Erica Scheenstra.
De lezingen beginnen om 20.00 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 ’s-Hertogenbosch.
Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Toegang vrij.
Tijdens de vesper zingt een projectkoor. Wie mee wil zingen in het koor kan zich aanmelden bij ds Erica Scheenstra via ericascheenstra@gmail.com. Er is één repetitie voorafgaand aan de vesper. Ook voor meer informatie over de Lezingen van de Eenheid kunt u contact opnemen met ds Scheenstra.

9 januari 2019

De parochie is op zoek naar:
De huidige webmaster heeft aangegeven te stoppen met het up to date houden van de parochie website. Daarom zijn we dringend opzoek naar een vrijwilliger die deze taak op zich wil gaan nemen. Spreekt deze taak u aan, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat van de parochie H. Willibrord.
E-mailadres: secretariaat@parochiewillibrord.nl of telefonisch: 0416 -361215

Prijs misintentie.
Vanaf 1 januari is de prijs van een misintentie met €1,00 omhooggegaan.
De prijs bedraagt nu € 12,00. Zie voor de overige tarieven de parochiewebsite.www.parochiewillibrord.nl

Overledenen in de maanden oktober, november, december 2018
11 oktober Tonnie Vrinten 79 jaar
26 oktober Riet Pulles – Maas 85 jaar
2 november Annie Hübben – de Man 74 jaar
20 november Gerarda van Boxel – Donders 89 jaar
22 november Piet Schellekens 71 jaar
26 november Tonny Brouwers – van Leijsen 82 jaar
17 december Bart Beerens 88 jaar
20 december Mari van Wezel 71 jaar
Dopen in de maanden oktober, november, december 2018
25 november Norelle – Maj, dochter van Martijn Klaassen en Moniek Moolenschot
9 december Charlotte, dochter van Erik en Anita Graafmans – Govers
30 december Hugo, zoon van Joris en Catherine Jörissen

Beste ouders van kinderen die worden gedoopt, aanstaande ouders
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie.
De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand. Telefoonnummer: 0416- 361215.
De volgende 2 data hebben wij ingepland:
Woensdagavond 16 januari 2019
Woensdagavond 30 januari 2019
Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze. De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald. Dopen vinden in de regel plaats op de zondag.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 65,00. De doopkaars is daarbij inbegrepen. Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.

Serie bijeenkomsten “De paus van de hoop”
De afgelopen jaren heeft de Parochie H. Willibrord aan aantal verdiepingscursussen aangeboden voor geïnteresseerde parochianen: de documentaire-reeks Catholicism, de uitleg bij een Eucharistieviering door fr. Stan Fortuna, (“The Amazing Gift”), en de cursus CaFE (Catholic Faith Exploration). Ook in het najaar van 2018 hebben we in de Parochie H. Willibrord een mogelijkheid tot geloofsverdieping aangeboden met het tonen van de film Karol: de man die paus werd. In het voorjaar van 2019 geven we hier een gevolg aan met het bekijken van Karol: de paus van de hoop, waarin het pontificaat van deze paus wordt belicht. Na het bekijken van een deel van de film (telkens ongeveer vijfenveertig minuten) gaan we op heel informele manier napraten over wat we gezien en gehoord hebben. Vanaf 19:45 bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 20:00 beginnen we met het stukje film waarna we kort pauzeren. Aansluitend gaan we tot ongeveer 21:30 met elkaar in gesprek. De avonden eindigen rond 21:45.
De vier bijeenkomsten vinden op maandagavonden plaats in het Parochieel Centrum van Kaatsheuvel, en wel op 28 januari,11,18 en 25 februari. Van tevoren opgeven is niet verplicht, maar wel handig. Aanmelden kan via het secretariaat van Loon op Zand, per telefoon (0416-361215) of per email (secretariaat@parochiewillibrord.nl).
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
We hopen van harte u te mogen begroeten!

Wereldjongerendagen: de kerk op haar best
De Wereldjongerendagen (WJD) vinden in januari 2019 plaats in Panama. Dit is een geloofsevenement waar jongeren uit de hele wereld op af komen. Drie deelnemers vertellen over hun drijfveren om deel te nemen en hun ervaringen tot op heden.
Tijdens de WJD komen honderdduizenden jongeren samen met paus Franciscus om hun geloof te verdiepen, te vieren, elkaar te ontmoeten en om de lokale cultuur te leren kennen. De Wereldjongerendagen zijn een initiatief van de heilige paus Johannes Paulus II die hiermee in 1984 is begonnen.
Drie getuigenissen:
Ramon Goosen (27, student theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology en jongerenwerker van het bisdom Den Bosch) gaat voor de vijfde keer naar de WJD. ‘Als we het Onze Vader bidden, dan bidden we of Zijn Rijk mag komen. Sinds de WJD stel ik me dat Rijk van God ongeveer zo voor – honderdduizenden en soms miljoenen mensen van alle naties, rassen en talen verzamelen zich rond Christus. Het is een geweldige ervaring om de Wereldkerk zo samen te zien komen. Iedereen is blij, mensen hebben geduld met elkaar en worden ondanks de vaak primitieve leefomstandigheden van zo’n evenement niet boos als je per ongeluk tegen iemand aanstoot, of als je lang moet wachten in de rij. In die sfeer kan ik iets van God ontdekken. Je ziet jonge priesters en religieuzen overal rondlopen in allerlei groepen. Ik ervaar hier de kerk op haar best: vrolijk, vreugdevol, hoopvol en liefdevol.’
Bart Schilders (28, houtbewerker) is ook al een aantal keer naar de WJD geweest en heeft hier een krachtige vlam ervaren: ‘Met een mooie groep zijn we al een aantal keer naar de WJD geweest. Ik denk dat we het levende bewijs zijn dat de vlam van de WJD echt mee naar huis genomen kan worden. Er zijn grote veranderingen in onze kerkstructuur: er zijn minder kerken en minder betrokken jongeren. Je moet meer moeite doen om aan je trekken te komen. Ter voorbereiding op de WJD hebben wij allerlei sponsoracties gehouden om de reis te bekostigen en een sterke groep te vormen. Hiermee hebben we een goed fundament gemaakt om een vernieuwende stroom te kunnen geven. De opbrengsten laten ons zien dat we bergen kunnen verzetten, samen met de Heilige Geest.’
Sujin Rosie (19, studente theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology) is protestant en gaat voor het eerst mee naar de WJD. ‘Ik kijk enorm uit naar de WJD in Panama. Ik ben protestants opgevoed en studeer katholieke theologie. Dit klinkt wellicht tegenstrijdig, maar eigenlijk sluit het prachtig op elkaar aan. Desalniettemin moet ik toegeven dat het mij nog best een uitdaging lijkt om straks twee weken intensief mee te doen met alle rooms-katholieke activiteiten. Er zitten immers nog zoveel voor mij onbekende dingen bij waar ik vragen over heb. Ik blijf het gelukkig verbredend en vernieuwend vinden om steeds meer te weten en te ervaren van de moederkerk. Voor mij is de WJD dan ook een bijzondere, unieke aangelegenheid waar ik hoop te zien hoe het rooms-katholieke geloof leeft onder zovele jongeren.’
Erik Buster haalde zijn bachelor Theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is nu masterstudent Theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology en priesterstudent van het bisdom Den Bosch. Hij loopt stage als geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

2 januari 2019

Terugblik op het Kerstfeest, impressie van de vieringen en Nieuwjaarswens
Omdat in de Duinkoerier door omstandigheden geen Kerstboodschap was geplaatst
treft u deze hieronder enigszins aangepast aan, zodat de boodschap toch nog op deze manier mag klinken. Tevens vind u een korte impressie van de vieringen in de Kersttijd.

Zie jij wat Ik zie?
Als God ons vraagt ”Zie jij wat Ik zie”? Dan vraagt hij ons om in deze Kersttijd, die nog zeker duurt t/m het Feest van Driekoningen, dat wij proberen de wereld te zien door zijn ogen van liefde en barmhartigheid. Als Hij naar de wereld kijkt ziet Hij een prachtige schepping die in zijn ogen nog steeds “heel goed” is. De natuur, de flora en fauna. Verder is er niets waar God meer vreugde aan beleeft dan aan ons mensen, zijn kinderen. Hij is een liefdevolle Vader die ons de opdracht geeft om deze wereld beter te maken. Onze persoonlijke succeservaringen doen Hem goed, als wij iets moois bereiken, verheugt hij zich. God ziet het goede in ons, zelfs op die momenten dat wij het even niet zo zien zitten. God ziet onze pijn en het lijden en de pijn in de wereld, onze strijd ertegen, Hij ziet de oorlogen, de onmin, het respectloze, waar normen uit het oog worden verloren, Hij ziet de mens op de vlucht, God ziet ook waar de mens “god” wil zijn en de grens van het ethische overschrijdt om te kunnen krijgen wat hij/zij wil. Onze weg, geïnspireerd door het Kerstfeest mag iedere mens van goede wil eraan herinneren dat God niets ontgaat, Hij voelt het allemaal mee en verlangt ernaar jong of ouder nabij te zijn door middel van zijn geliefde Kerk, die ondanks alle wederwaardigheden, het lichaam van Christus is en blijft. Iedere mens heeft er zijn of haar plek en taak. Laten wij die nooit opgeven, door wat dan ook. Graag houdt ik u voor dat waar God geniet van het goede, Hij ook diep geraakt is door het lijden in alle vormen, omdat de mens ook gebukt gaat onder de last van de zonde en alles wat daarmee samenhangt. Gods plan was zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld te sturen, geboren als een Kind, kwetsbaar en klein opdat mensen leven vanuit Hem en door een diep persoonlijk geloof redding vinden in Hem. Wij hebben U en elkaar nodig om een parochiegemeenschap te zijn.
De feestelijke vieringen in onze parochie H. Willibrord begonnen op Kerstavond met de peuter- en kleutervieringen in de St. Jan in Kaatsheuvel en in Loon op Zand. Het was een mooi begin van het Kerstfeest voor de allerkleinsten. Met prachtige beelden via de powerpoint over het Kerstverhaal en een kleine kribbe met Jozef en Maria en een echt Kerstkindje mochten de kinderen luisteren en kijken naar het Kerstverhaal over de geboorte van Jezus. Natuurlijk werd er ook meegezongen. Ook de gezinsvieringen in beide kerken waren druk bezocht en mooi verzorgd. De kinderen hebben geheel verkleed, als maria, Jozef, waarden, herders en koningen het Kerstverhaal uitgebeeld. Prachtig.
Zowel de nachtmissen en de H. Missen op Eerste en Tweede Kerstdag in alle parochiekerken in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer zijn stemmig verlopen. De kerstboodschap klonk door in de verkondiging en de gezangen waren erg mooi. De koren uit onze parochie, het Caeciliakoor, Allegria, het Gemengd Koor St. Jan, het Gemengd Koor St. Caecilia, het Dameskoor St. Jan en het Herenkoor hebben prachtig gezongen. La Jeunesse bracht eveneens mooie gezangen ter ore. Alle koren hadden wel weer iets nieuws in hun programma opgenomen. Het was heel bezielend.
U begrijpt dat er door velen veel werk is verzet achter de schermen ter voorbereiding van de vieringen voor Kerstmis, de repetities, het kosterswerk, het klaarmaken van de kerken, ook de versiering, verder alle taken die vrijwilligers hebben verricht om alles goed te laten verlopen, waaronder de werkgroep gezinsvieringen. Heel veel dank. Het pastorale team en velen met ons kijken er dankbaar op terug. Vieren wij juist daarom niet ieder jaar het Kersfeest? en nemen wij die mooie boodschap mee het nieuwe jaar in? Graag wens ik iedereen in onze parochiegemeenschap en ieder die zich daarmee verbonden voelt toe, dat wij Gods strategie eren, het Kind in de kribbe aanvaarden in al zijn Goddelijke liefde en wijsheid en zo het geluk vinden dat God voor ons heeft weggelegd. Een Zalig Kersfeest en veel zegen in het jaar 2019
Namens het pastorale team
Pastoor Peter Luijckx, Pastor Jan Groos, diaken Alexis Szejnoga, pastoraal assistente Annie van Kuijk

26 december 2018

Vrijwilligers bedankavond Kaatsheuvel.
In samenwerking met het pastorale team nodigde het parochiebestuur op 14 december alle parochievrijwilligers uit voor een gezellige avond Met als doel hen te bedanken voor hun inzet voor de parochie. De opkomst was iets lager als vorig jaar. Het bestuur moest na afzegging van muzikaal gezelschap kort voor de bijeenkomst wel een andere oplossing voor het invullen van de avond zoeken. Deze werd gevonden in een spelletje Bingo wat bij sommige groepen tijdens het afroepen van de nummers aanleiding was tot aanstekelijke lachbuien De sfeer was erg gezellig, de vrijwilligers van de Gildebond zorgden goed voor hun gasten. Een heel hartelijk dank voor het pastorale team en de mensen van het parochiebestuur is zeker op zijn plaats.

St. Jozefkapel waar is die?
Deze vraag werd gesteld tijdens het doorgeven van een misintentie. Men dacht, bleek achteraf, dat bij de omvorming van de St. Jozefkerk er toch nog een kapel aanwezig was. Helaas is dat niet zo. Bij het overzicht van de viering in de St. Jan te Kaatsheuvel staat bij de dinsdagavondmis, vermeld St. Jozefkapel. Waarom deze naam? Toen jaren geleden de St. Jozefkerk aan de eredienst onttrokken werd, heeft het toenmalige pastorale team en het parochiebestuur het besluit genomen om in een gedeelte van de kerk St. Jan te zorgen voor een herinneringsplek aan de St. Jozefkerk. Men vindt daar ook het kruis en het St. Jozefbeeld uit de oude St. Jozefkerk. Je vindt deze” St. Jozefkapel” vooraan links: De stoelen in dit deel van de St. Janskerk staan op de kleine altaartafel gericht, hier wordt op dinsdagavond om 18.30 uur een H. Mis gelezen en tevens kan hier, als er sprake is van een klein gezelschap, een huwelijksviering of een uitvaartdienst plaats hebben

Mgr. Hoogenboom spreekt in Europees Parlement namens COMECE over mensenrechten
In een ‘Dialoog Seminar’ over Religie en Mensenrechten in de Europese Unie, dat gehouden werd in het Europees Parlement op 4 december, heeft Mgr. Hoogenboom gesproken namens COMECE, de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap. Hij benadrukte tijdens zijn toespraak opnieuw de fundamentele betekenis van het respect voor de waardigheid van de menselijke persoon en op grond daarvan het grote belang van de bevordering en de bescherming van het fundamentele recht op vrijheid van godsdienst voor iedere mens.
Mgr. Hoogenboom is lid van COMECE namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Hij is ook voorzitter van de Commissie voor Juridische Zaken van COMECE en in die rol sprak hij bij deze gelegenheid. Hij onderstreepte dat de instituties van de EU verplicht zijn, evenals nationale autoriteiten, om het recht op godsdienstvrijheid in de volle breedte te bevorderen en te beschermen en om discriminatie te voorkomen voor iedereen, ongeacht hun lidmaatschap van meerderheids- of minderheidsdenominaties.
Het ‘Dialoog Seminar’ in het Europees parlement werd gehouden ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, door COMECE gezien als dé verklaring waarin het concept van gedeelde verantwoordelijkheid ten opzichte van mensenrechten wordt gedefinieerd. De bijeenkomst werd georganiseerd door Mairead McGuinness, Eerste Vice-Voorzitter van het Europees Parlement. Ook Michael O’Flaherty, directeur van het EU Agentschap voor Fundamentele Rechten was aanwezig, alsmede een delegatie van de Franse Bisschoppen die op dat moment een bezoek bracht aan COMECE en de in Brussel gevestigde instellingen van Europese Unie.
‘Religie kan en moet een realiteit zijn die mensen bij elkaar brengt en bruggen bouwt’, aldus Fr. Olivier Poquillon OP, Secretaris-Generaal van COMECE die eveneens sprak tijdens het ‘Dialoog Seminar’. Hij noemde de hiërarchisering van mensenrechten een ernstig obstakel voor het bevorderen en beschermen er van. Met het oog op de Europese Verkiezingen in 2019 riep hij alle mensen van goede wil op tot onderscheidingsvermogen en verantwoordelijkheid met als uiteindelijk doel dat de menselijke persoon centraal wordt gesteld in het Europese beleid.
Statement
Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft Mgr. Hoogenboom als voorzitter van de COMECE-commissie Juridische Zaken ook een statement uitgebracht. Daarin onderstreept hij de juridische en politieke relevantie van deze verklaring voor de Kerk

19 december 2018

Verwarming kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
De samenstelling van een nieuwe ketel vraagt nogal wat tijd. Daarom heeft het kerkbestuur naar een tijdelijke oplossing gezocht zodat de kerk zeker tijdens de kerstvieringen verwarmd is.

Advents vespervieringen.
Op de zondagen van de advent wordt er in kerk De Brug in Sprang- Capelle ’s middags om 17.00 uur vespervieringen gehouden. Waarbij hartelijk welkom bent.

Overzicht kerstvieringen in de kerken van onze parochie.
Deze week verschijnt het overzicht van alle vieringen in de Duinkoerier.
In alle kerken van de parochie liggen bij de uitgangen groene flyers om mee te nemen met het overzicht van de vieringen in de kerken rondom Kerst en Nieuwjaar.

Openstelling kerk St. Jan in Kaatsheuvel
Vanaf 25 december tot 6 januari wordt de kerk St. Jan van 13.00 uur tot 16.00 uur opengesteld om iedereen de mogelijkheid te geven om de kerststal te bezichtigen. Voor eventuele vragen zijn parochievrijwilligers aanwezig.

Bericht vanuit Trias
De stichting Trias nodigt u van harte uit om de door haar georganiseerde culturele evenementen te bezoeken.
23 december in kerk St Joachim in De Moer: 14.30 uur Kerstconcert Hasselts Gemengd Kapelle Koor
25 en 26 december in kerk St. Jan in Kaatsheuvel 14.00 uur Kerstmuziek op het orgel. Organist Sjaak Kazen
13 januari in kerk HH. Mart. v. Gorkum 14.30 uur Concert door het Deurnes Mannenkoor.

Interview met Mgr. Smeets de nieuwe bisschop van Roermond
In een interview met katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, doet Mgr. Smeets, de nieuwe bisschop van Roermond, een oproep aan de gelovigen in zijn bisdom: ‘Mag ik gewoon een oproep doen om in Godsnaam mensen lief te hebben? Dat is zo breed. Daar kun je een leven mee vooruit. Daar ben je nooit mee klaar.’
De nieuwe bisschop is er voorlopig zelf in ieder geval nog niet klaar mee. Niet voor niets is zijn wapenspreuk: In Gods naam mensen liefhebben. ‘Liefhebben is het moment waarop je ziet dat iemand hulp nodig heeft. Ook al ben je het hem niet verschuldigd, ook al hoef je het niet te doen, dan toch hulp geven. Denk ook aan mantelzorgers, of ouders die veel moeten overhebben voor een kind dat gehandicapt is, of onhanteerbaar is. Dat is ook in Godsnaam mensen liefhebben.’ Dat is ook wat Mgr. Smeets zelf wil proberen te doen. ‘Waarbij in Godsnaam mensen liefhebben ook kan betekenen dat je wel een keer dingen moet zeggen die niet iedereen welgevallig zijn. Of dat je een ander antwoord geeft dan mensen graag hadden gehoord.’
In lijn met Christus
Op de vraag of de wapenspreuk in lijn is met paus Franciscus zegt Mgr. Smeets: ‘… ik kan niet zeggen: het is in de lijn van Franciscus, of: het is in de lijn van Benedictus. Ik probeer te leven in de lijn van Christus. … Ik denk dat we een hele belangrijke boodschap hebben als wij ons laten voeden door de liefde van Christus. En die op wat voor manier dan ook uitdragen naar mensen. Als is het maar om bijvoorbeeld geduld te hebben met buren. Als je je laat voeden door de liefde van Christus en daardoor zo in de wereld staat dat mensen zien dat jij je kracht haalt bij Hem, dat mensen merken dat je om hen geeft, het goed bedoelt en niet in eerste instantie voor jezelf op de barricade staat maar echt rekening houdt met een ander en er voor een ander wil zijn, dan is dat een hele belangrijke boodschap.’
Limburgers leven enorm mee
De geboren en getogen Limburger vertelt in de video dat hij ‘een beetje weet hoe de Limburgers in elkaar steken’ en dat dit, als het al geen voordeel is, hem in ieder geval een voorsprong geeft bij zijn nieuwe opdracht om hun bisschop te worden. Hij constateert dat er door de mensen in het bisdom, ook door mensen die niet heel actief betrokken zijn bij de kerk, enorm wordt meegeleefd in de dagen rondom zijn wijding op zaterdag 8 december 2018. Bekijk het hele interview:

12 december 2018

Adventscollecte
In het weekend van 15 en 16 december wordt in alle kerken van onze parochie een extra collecte gehouden. In de adventstijd vraagt Kerk in Actie speciale aandacht voor kinderen. Veel te veel kinderen zijn op de vlucht, groeien op in armoede, worden verwaarloosd of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Uw aandacht en financiële steun wordt gevraagd, want juist met advent en Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. De opbrengst van de collecte is bestemd voor kinderprojecten in de ontwikkelingslanden!

Advents vespervieringen.
Op de zondagen van de advent wordt er in kerk De Brug in Sprang- Capelle ’s middags om 17.00 uur vespervieringen gehouden. Waarbij u hartelijk welkom bent.

Verwarming kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
De samenstelling van een nieuwe ketel vraagt nogal wat tijd. Daarom heeft het kerkbestuur naar een tijdelijke oplossing gezocht zodat de kerk zeker op 19 december kerstviering KBO en tijdens de kerstvieringen verwarmd is.

Overzicht kerstvieringen in de kerken van onze parochie.
Binnenkort verschijnt het overzicht van de diverse vieringen. Dit overzicht kunt u dan vinden in dit blad en er liggen flyers achter in de kerken.

Trideo verzorgt uitzendingen met Roderick Vonhögen.
Het p[atform voor Nederlandse katholieken heeft de naam Trideo. Het moet op termijn een alternatief worden voor de wegbezuinigde omroep RKK.
Trideo is een lekeninitiatief, aldus mediapriester Roderick Vonhögen, die het samen met social media-deskundige Robin Effing en manager Olaf Bruggeling oprichtte. Het idee voor een mediaplatform ontstond toen bekend werd dat de omroep RKK eind 2015 door het kabinet wegbezuinigd zou worden. Volgens Vonhögen gaat het niet om een een op een vervanging van RKK, maar wordt de doelgroep breder. Via nieuwe media hebben we de kans om ons meer naar buiten te richten. Het preken voor eigen koor gebeurt in de kerken al. We willen met Trideo relevante dingen in de samenleving …
Roderick zoekt het licht
Trideo verzorgt veel afleveringen voor Roderick Zoekt Licht. Voor mijn televisieprogramma filmde ik in de afgelopen weken, samen met mijn producer, in Bolsward, Boxmeer, Nijmegen en Limburg . Deze afleveringen worden binnenkort uitgezonden op NPO2 om 16.45 uur. Enkele onderwerpen;
In het voetspoor van Titus Brandsma
In deze aflevering volg ik in het voetspoor van de zalige pater Karmeliet Titus Brandsma. Hij werd geboren in Bolsward en verzette zicht in de Tweede Wereldoorlog tegen het juk van de Duitse bezetter door onder meer katholieke kranten over te halen geen reclame te maken voor het nationaal-socialisme. Hierop werd hij opgepakt en als politiek gevangene naar Dachau gestuurd waar hij in 1942 stierf.
Kerst in Limburg
De kerstafleveringen zullen gaan over herders en hun kijk op het verhaal van de herders in de velden van Bethlehem.We bezoeken onder meer pastoor Ruud Verheggen en Pater Henk Erinkveld C. ss. R., die ons vertelt over de voettocht van Wittem naar Banneux, een kersttraditie. Verder bisschop-elect Harrie Smeets. Hij vertelt hoe een bijzondere gebeurtenis in zijn tienerjaren een diepe indruk heeft achter gelaten en waardoor hij engelenbeelden is gaan verzamelen.
Tenslotte bezoeken we nog een echte herder met z’n schapen en een kerstmarkt in de mergelgroeves.

5 december 2018

Videokanaal Nederlandse Bisschoppenconferentie

katholiekleven.nl groeit door!
Na een experimentele periode van drie jaar heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie besloten door te gaan met haar videokanaal katholiekleven.nl. De prestaties en ontwikkelingen van het kanaal zijn geëvalueerd en er ligt een plan voor de komende drie jaar om verder te bouwen op het stramien dat in de eerste drie proefjaren is neergezet.
Projectleider Daphne van Roosendaal is blij dat de plannen voor de voortzetting de instemming krijgen van de bisschoppen. ‘In drie jaar tijd hebben we met beperkte middelen en menskracht katholiekleven.nl van de grond weten te tillen. Er zijn nu een website, een nieuwsbrief, een youtube kanaal en een facebookpagina waarmee we de producties van katholiekleven.nl onder de aandacht brengen.’
Die producties bestaan uit onder meer filmpjes, podcasts, fotoseries en berichten gerelateerd aan het onderwerp communicatie. Tot de doelgroep behoren diegenen, jong en oud, die via internet meer willen weten over het katholieke geloof, de Rooms-Katholieke Kerk en allerlei initiatieven die van daaruit worden genomen.
Vrijwilligersavond 14 december aanstaande.
Om de inzet van onze vrijwilligers te waarderen, organiseert het parochiebestuur jaarlijks een vrijwilligers bedankavond. Dit jaar zullen de vrijwilligers verbonden aan de kerken ST. Jan en HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel, op vrijdagavond 14 december daarvoor bedankt worden met een gezellige avond in De Gildenbond.
Heel veel vrijwilligers zetten zich in om onze parochie op allerlei fronten van dienst te zijn. Dat gaat van verzorgen van de liturgie tot het bijhouden van de kerkhoven, van poetsen tot administratieve ondersteuning, van het verrichten van klussen tot het organiseren van allerlei evenementen, van het bezoeken van zieke en eenzame medemensen tot het deelnemen aan verschillenden werkgroepen. Kortom een veelheid van activiteiten waarvoor de parochie gelukkig steeds een beroep kan doen op een grote groep vrijwilligers.
Alle vrijwilligers en hun partners van beide kerken zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De avond begint om 20.00uur, inloop vanaf 19.30u in de Gildenbond.

Kerststal Sint Jan Kaatsheuvel.
Onze kerststalbouwers (gelukkig weer een grote groep vrijwilligers) zijn al druk bezig met de opbouw van de kerststal in de Sint Jan. Dit jaar is de groep eerder gestart dan andere jaren. Immers op 8 december hebben we in Kaatsheuvel het Anton Pieck festijn. De Sint Jan is dan ook open en de kerststal al te bezichtigen. Tijdens dit festijn is het mogelijk dat ook in de kerk muziekgroepen(koren), te beluisteren zijn. Ondanks dat de kerk dan niet verwarmd is, hopen we toch op veel bezoekers.

Verwarming.
Het parochiebestuur heeft een noodvoorziening kunnen regelen, zodat de kerk zowel op 19 december, kbo-bijeenkomst, als met de kerstdagen en nieuwjaarsdag toch verwarmd zal zijn.

Sint-Jan rood verlicht voor godsdienstvrijheid
De Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch werd vanavond rood verlicht om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies. In de vesperviering in de kathedraal die om 16.30 uur begon, werd stilgestaan bij de vervolging van christenen.
Wereldwijd zijn de afgelopen maand op initiatief van Kerk in Nood bekende gebouwen rood verlicht om aandacht te vragen voor de vervolging van christenen. Zo werden vorige week de Parijse basiliek van Montmartre (Sacré Coeur) en de Sagrada Familia in Barcelona rood verlicht.
Martelaarschap
Rood is de kleur van liefde en van bloed. In de christelijke traditie is de kleur rood verbonden met het martelaarschap van hen die het getuigenis van het geloof met de dood hebben moeten bekopen.
Met het initiafief #RedWednesday wil Kerk in Nood bewustwording creëren over vervolging van gelovigen, oproepen tot respect voor gelovigen, oproepen tot respect tussen geloofsgroepen en opkomen voor geloof en vrijheid – inclusief het recht om niet te geloven. Bijna 80 procent van de religieuze vervolging wereldwijd is gericht tegen christenen, blijkt uit cijfers van de International Society for Human Rights.

Kerk in Nood
Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet de katholieke hulporganisatie door informatie, gebed en actie.
Na de vesperviering in de Sint-Jan werd op het kantoor van Kerk in Nood aan de Peperstraat 11 het onlangs verschenen rapport Vrijheid van Godsdienst 2018 gepresenteerd. Belangstellenden waren van harte welkom.

28 november2018

Vrijwilligersavond 14 december aanstaande.
Om de inzet van onze vrijwilligers te waarderen, organiseert het parochiebestuur jaarlijks een vrijwilligers bedankavond. Dit jaar zullen de vrijwilligers verbonden aan de kerken ST. Jan en HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel, op vrijdagavond 14 december daarvoor bedankt worden met een gezellige avond in De Gildenbond.
Heel veel vrijwilligers zetten zich in om onze parochie op allerlei fronten van dienst te zijn. Dat gaat van verzorgen van de liturgie tot het bijhouden van de kerkhoven, van poetsen tot administratieve ondersteuning, van het verrichten van klussen tot het organiseren van allerlei evenementen, van het bezoeken van zieke en eenzame medemensen tot het deelnemen aan verschillenden werkgroepen. Kortom een veelheid van activiteiten waarvoor de parochie gelukkig steeds een beroep kan doen op een grote groep vrijwilligers.
Alle vrijwilligers en hun partners van beide kerken zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De avond begint om 20.00uur, inloop vanaf 19.30u in de Gildenbond.

Werelddag van de Armen: ‘Klein antwoord Kerk op kreet armen’
In zijn boodschap voor de Tweede Werelddag van de Armen, zondag 18 november, neemt paus Franciscus psalm 34 vers 7 als uitgangspunt: ‘Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer’. ‘Vandaag maakt deze psalm het ook ons, die door zoveel vormen van armoede zijn omgeven mogelijk te begrijpen wie de ware armen zijn’, schrijft de paus.
De psalm karakteriseert de houding van de arme en zijn verhouding met God met drie werkwoorden: roepen, antwoorden en bevrijden. Paus Franciscus werkt deze woorden in zijn boodschap een voor een uit. “De toestand van armoede kan niet met één woord worden beschreven, maar wordt een kreet die door de hemelen heen gaat en God bereikt. Wat drukt de kreet van de arme anders uit dan zijn lijden en eenzaamheid, zijn desillusie en hoop? Wij kunnen ons afvragen: hoe kan het dat deze kreet, die omhoog stijgt tot voor Gods aanschijn, onze oren niet bereikt en deze ons onverschillig en onaangedaan laat?” vraagt de paus naar aanleiding van het woord ‘roepen’.

Een klein antwoord
De arme roept en God luistert niet alleen, Hij antwoordt, zo schrijft de paus: “Het antwoord van God aan de arme is altijd een ingreep van heil om de wonden van ziel en lichaam te helen, om de gerechtigheid te herstellen en te helpen het leven met waardigheid weer op te nemen. Het antwoord van God is ook een oproep voor wie ook maar in Hem gelooft, om evenzo te doen binnen de grenzen van het menselijke. De Werelddag van de Armen wil een klein antwoord zijn dat vanuit de hele, over de wereld verspreide, Kerk zich richt tot alle armen van ieder land, opdat zij niet denken dat hun kreet in het luchtledige is terechtgekomen”, zegt paus Franciscus.
Over het derde werkwoord, ‘bevrijden’, schrijft de paus: “De arme van de bijbel leeft met de zekerheid dat God ten gunste van hem ingrijpt om hem zijn waardigheid terug te geven. Armoede wordt niet gezocht, maar veroorzaakt door egoïsme, hoogmoed, hebzucht en ongerechtigheid. Kwaden die zo oud zijn als de mens, maar nog altijd zonden die zoveel onschuldigen treffen en leiden tot dramatische maatschappelijke consequenties. De handeling waarmee de Heer bevrijdt, is een daad van heil voor al degenen die Hem hun verdriet en angst hebben getoond. De gevangenschap van de armoede wordt doorbroken door de kracht van Gods ingrijpen.”

Eten en verzadigd worden
Paus Franciscus roept ertoe op dat net als in het voorgaande jaar ook op deze Tweede Werelddag van de Armen in vele bisdommen mensen elkaar ontmoeten tijdens een maaltijd. ‘Wij worden uitgenodigd een concrete vorm te geven aan de woorden van de psalm: “De armen zullen eten en verzadigd worden” (Ps. 22, 27).’

Eerste zondag van de Advent Datum: zondag 2 december 2018
De adventstijd begint vier zondagen voor Kerstmis. In 2018 is dat op zondag 2 december. De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor ‘komst’ of ‘het komen’ ‘adventus’ is, worden de vier weken vóór Kerst ‘Advent’ genoemd.
De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 2 december t/m maandag 24 december en duurt 23 dagen.

21 november 2018

Terugblik op de H. Willibrordviering. Patroon van onze parochie.
Op zondag 11 november vierde in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel om 11.00 uur de parochiegemeenschap het feest van de H. Willibrord. Ondanks dat de kerk momenteel niet verwarmd kan worden, was er sprake van een goede opkomst. Van alle vier de parochiekerken waren er mensen aanwezig, waaronder een behoorlijk aantal kinderen. Voor de kinderen was er speciale aandacht. In het begin van de viering verlieten zij onder begeleiding de kerk voor een kindernevendienst. Later kwamen zij terug en kregen een taakje bij het klaarmaken van de offertafel en mochten zij met brandende kaarsjes naast de priesters en diaken staan tijdens het uitreiken van de H. Communie.
In zijn overweging riep pastoor Luijckx herinneringen op aan de H. Willibrord die hier kwam om de mensen warm te maken voor het geloof zoals ook in onze tijd priesters, diakens, pastorale werkers maar ook gewone parochianen de taak hebben om hun geloof uit te dragen.
Het koor St. Jan zong afwisselend Gregoriaans of Nederlandse liederen.
De lezingen en voorbeden werden gelezen door vertegenwoordigers uit Loon op Zand, De Moer en Kaatsheuvel.
De drie gildes brachten onder tromgeroffel de priesters en misdienaars de kerk in en sloten de viering af met de vendelgroet.
Na de viering zorgde de begeleiding weer dat de kinderen drinken, iets lekkers en wat te knutselen kregen.
De volwassenen konden onder het genot van koffie, thee en iets lekkers met elkaar napraten.
Terugkijkend kan het pastorale team trots zijn op deze warme viering, die volgend jaar in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand gehouden zal worden.

Bericht van de stichting Trias
Na het succes van de vorige musical die Culturele Stichting Trias organiseerde, komt nu de tweede musical David.Nu.
Deze musical is gebaseerd op het bijbelse verhaal van de uittocht uit Egypte en vertelt het verhaal vanuit de ogen van de kinderen. We zien de kinderen vanaf het moment dat het volk vanuit Egypte door de Rode Zee is getrokken. Hoe zien zij de reis naar het beloofde land? Wie komen zij tegen? Wat gaan zij doen? Hoe kijken zij terug op hun tijd in Egypte?
Kom en beleef de tocht door de woestijn samen met de kinderen.
De musical wordt volledig gespeeld door de kinderen van de MusicalKids van Musicalgroep Besoyen. De musical is geschikt voor jong en oud en duurt ongeveer 40 minuten.
Musicalgroep Besoyen
Musical Besoyen is zoals de naam het al zegt een musicalgroep. Een groep bestaande uit enthousiaste personen in leeftijd variërend van 15 tot 70 jaar. Liefdevolle boodschappen worden overgebracht door het gebruik van toegankelijke en hedendaagse musicals die alle leeftijden aanspreken en zijn geïnspireerd door verhalen uit de Bijbel. De volledige technische realisatie hebben zij in eigen beheer. Vijftig spelers oefenen iedere donderdagavond, maar ook kinderen tussen de 7 en 15 oefenen. De technische crew zorgt voor 34 microfoonzenders, heel veel professioneel licht en geluid, kabels. De zeskoppige begeleidingsband is perfect op het publiek en de optredende mensen gericht.
Niek Dekker is regisseur.
Zandkinderen zaterdag, 24 november 2018 19.00 uur Sint Janskerk, Loon op Zand
Vrij entree met mandje bij de uitgang voor een vrijwillige bedrage.

Jubilarissen kerkkoren parochie H. Willibord
Afgelopen zaterdagavond en zondag zongen de koren in onze parochie hun Caeciliamis, b.g.v. het feest van de H. Caecilia. De H. Cecilia heeft moedig haar leven gegeven voor Christus. Daarom wordt ze al in de vijfde eeuw in Rome als martelares vereerd. Al eeuwen is haar naam verbonden aan kerkmusici en (kerk)koren, die haar tot patrones hebben. Zij is een van de ontelbare heiligen die Gods grootheid bezingen. De koren doen dit in de gewijde gezangen die zij altijd trouw zingen. Ook de Eucharistievieringen afgelopen weekend getuigden van onze lofprijzing aan God. Tegenover Hem erkennen wij onze dankbaarheid, kleinheid en afhankelijkheid. Tot Hem willen wij ons bekeren. In Zijn barmhartigheid zal hij ons genadig zijn.
Na afloop van de wekelijk prachtig verzorgde Eucharistievieringen werden hieronderstaande jubilarissen geëerd met een onderscheiding van de Nederlandse Gegoriusvereniging; Gemengd koor St. Caecilia, De Moer, Riet Vugts- Pijnenburg, 25 jaar, Gemengd koor St. Caecilia van de Berndijk, Corry Damen, 65 jaar, Carla Smulders, 40 jaar, Gerda Klijn en Jos van Boxtel 25 jaar, Marij Ketelaars, 12 ½ jaar, Gemengd koor St. Jan, Jeanne Sips- van den Bosch, 50 jaar, Herenkoor St. Caecilia Loon op Zand, Ad Coomans 25 jaar.
Veel dank aan hen die steeds maar weer grote inzet tonen. Veel dank aan de koren, organisten en dirigenten voor hun inzet. Het was prachtig.

14 november 2018

Verwarming St. Jan in Kaatsheuvel buiten werking.
Wegens slijtage/ defecten aan de verwarmingsketel mag de verwarming niet meer worden gebruikt. Het parochiebestuur is druk bezig te bezien hoe een en ander kan worden opgelost daar het gaandeweg steeds kouder wordt. Er zal een nieuwe verwarmingsinstallatie moeten worden gemonteerd. Dit kost veel geld en is ook niet met een maand geregeld. Wij moeten erop rekenen dat de kerk zeker tot eind januari niet kan worden verwarmd, ook niet bij uitvaarten. Wel wil het bestuur naar een interim-oplossing kijken om de kerk rondom de kerstvieringen wat warmer te kunnen stoken. We zullen ons in ieder geval moeten aanpassen en extra warm kleden. Wij vragen om uw begrip hiervoor. Parochiebestuur Met vriendelijke groet, Pastoor Luijckx
Per e-mail doorgeven van een misintentie en per bank betalen.
Bij het opgeven van een misintentie via de e-mail, willen we u vriendelijk vragen om bij de omschrijving van de bankopdracht ook de betreffende kerk te vermelden zodat de administratie het binnengekomen bedrag juist kan verwerken. U kiest dan via secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101
Yad Vashem-onderscheiding voor pastoor van Ravenstein
Pastoor Petrus van Heijst kreeg op dinsdag 6 november in Eindhoven postuum de Yad Vashem-onderscheiding. Als pastoor van de Brabantse vestingstad Ravenstein hielp hij tijdens de Tweede Wereldoorlog een Joodse vrouw onder te duiken.

De Yad Vashem-onderscheiding ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’ wordt door de Staat Israël uitgereikt aan niet-Joden die grote risico’s hebben genomen om Joden te redden tijdens de Holocaust. De Israëlische ambassadeur in Nederland Aviv Shir-On zal de onderscheiding in het Augustinianum in Eindhoven overhandigen aan twee achterneven van pastoor Van Heijst. Jan en Bas van Heijst en andere familieleden zijn oud-leerlingen van het Augustinianum.

Onderduikadres
Pastoor Petrus Adrianus Johannes Maria van Heijst (1889-1967) hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog de Joodse Henriette Hen (geb. 1917) aan een schuilplaats. De ouders van Henriette werden in 1942 in Auschwitz vermoord. Henriette ging van onderduikadres naar onderduikadres. Haar gezondheid ging achteruit en ze liep een ernstige buikinfectie op. Pastoor Van Heijst beloofde zich persoonlijk over haar te ontfermen en bracht haar naar de zusters in Ravenstein die haar verzorgden en baden voor haar genezing.

Toen pastoor Van Heijst hoorde dat Henriette na drie maanden was opgeknapt, vroeg hij het Ravensteinse echtpaar Johannes en Wilhelmina Bros of de vrouw bij hen kon onderduiken. Ondanks dat zij 11 kinderen hadden, stemden zij in met een verblijf van twee maanden.

Varkensstal
Op het volgende onderduikadres moest Henriette zich schuilhouden in een varkensstal, omdat de zoon van het gezin een nazi was. Toen pastoor Van Heijst na twee weken ontdekte dat Henriette onder erbarmelijke omstandigheden verbleef met grote kans op ontdekking, vroeg hij het echtpaar Bros of Henriette weer bij hen mocht verblijven. Zij stemden daarmee in en Henriette zou er blijven tot de bevrijding in september 1944. Henriettes zoon Robbert zou de oorlog overleven bij een gezin in Bergen op Zoom.

Op 24 oktober 2017 werden pastoor Van Heijst en het echtpaar Johannes Jozephus en Wilhelmina Regina Bros door de Staat Israël erkend als Rechtvaardige onder de Volkeren. De onderscheiding bestaat uit een medaille en een oorkonde. Ook wordt de naam van de ‘rechtvaardige’ gebeiteld in een muur in de ‘Tuin van de Rechtvaardigen onder de Volkeren’ in Yad Vashem in Jeruzalem.

Ravenstein
Petrus Adrianus Johannes Maria van Heijst werd op 24 november 1889 in Waalwijk geboren. Hij werd op 29 mei 1915 tot priester gewijd. Hij was kapelaan in Boekel en Veghel voor hij in mei 1934 benoemd werd tot pastoor van Ravenstein en Neerlangel (parochie H. Lucia). Van Heijst bleef pastoor van Ravenstein tot zijn emeritaat in april 1959. Hij overleed op 20 oktober 1967.

Van Heijst is niet de eerste priester van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch die de Yad Vashem-onderscheiding krijgt. Eerder werd de onderscheiding postuum uitgereikt aan de pastoors Gerardus Cox en Petrus Zijlmans. Pastoor Cox verborg in zijn pastorie in Maren een Joods kind en regelde onderduikadressen voor haar ouders. Pastoor Zijlmans verborg een Joods gezin in de pastorie en op een zolder in de Alphonsuskerk in Beneden-Leeuwen.

7 november 2018

Zondag 11 november Patroonsfeest H. Willibrord
Op zondag 11 november wordt in onze parochie H. Willibrord het patroonsfeest gevierd.
Om 11.00 uur is er dan een feestelijke Eucharistieviering in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel, waarin pastoor P. Luijckx, pastor J. Groos geholpen door diaken A. Szejnoga celebreren. Het gemengd koor van de St. Jan en de drie Gilden luisteren deze viering op. Na de viering is er voor iedereen koffie, thee met iets lekkers en kun je met elkaar een gesprekje aangaan.
Omdat we hier graag alle parochianen bij aanwezig willen laten zijn is er dat weekend geen viering in de andere kerken van de parochie.

Verwarming St. Jan in Kaatsheuvel buiten werking.
Wegens slijtage / defecten aan de verwarmingsketel mag de verwarming niet meer worden gebruikt. Het parochiebestuur is druk bezig te bezien hoe een en ander kan worden opgelost daar het gaandeweg steeds kouder wordt. Er zal een nieuwe verwarmingsinstallatie moeten worden gemonteerd. Dit kost veel geld en is ook niet met een maand geregeld. Wij moeten erop rekenen dat de kerk zeker tot eind januari niet kan worden verwarmd, ook niet bij uitvaarten. Wel wil het bestuur naar een interim-oplossing kijken om de kerk rondom de kerstvieringen wat warmer te kunnen stoken. We zullen ons in ieder geval moeten aanpassen en extra warm kleden. Wij vragen om uw begrip hiervoor. Parochiebestuur Met vriendelijke groet, Pastoor Luijckx [
Column Mgr. De Korte: De breedte van de Kerk
Als bisschop reis ik voortdurend kriskras door het bisdom en ontmoet katholieken van allerlei pluimage. Katholieken zijn er in soorten en maten. Ik heb dat ook in de afgelopen tijd weer mogen ervaren.
Eind september was ik uitgenodigd door Opus Dei om een lezing te houden over het katholiek sociaal denken op het landgoed Zonnewende te Moergestel. Opus Dei roept bij veel mensen negatieve associaties op. Heel snel vallen termen als elitair, gesloten en ultraconservatief. Op Zonnewende trof ik een groep hoffelijke mensen aan die uitermate genuanceerd waren tijdens de dialoog na de lezing. Alles bijeen reed ik met een positief gevoel terug naar huis. Dankbaar voor een groep katholieke gelovigen die de heiliging van het dagelijks leven tot de kern van hun bestaan hebben gemaakt.
Oogstdankviering
Kort daarvoor had ik in het dorpje Liempde bij Boxtel een Oogstdankviering gecelebreerd. Een mooi aantal oudere én jongere agrariërs waren tijdens deze Eucharistie aanwezig. Een heel ander gezelschap dan in Zonnewende. In Liempde ontmoette ik een groep nuchtere Brabantse boeren die met hard werken hun bedrijf runnen en zo goed en gezond voedsel leveren aan de burger. Bij het koffiedrinken was er openheid om ook te spreken over de vergroening van de landbouw en de oproep van paus Franciscus om zorgvuldig om te gaan met Moeder Aarde als ons gemeenschappelijk huis.
Recent was ik in Eindhoven bij een muziekmiddag ter ere van de 85ste verjaardag van Huub Oosterhuis. In het Muziekgebouw waren 1000 mensen bijeen gekomen om uit volle borst de liederen van Oosterhuis te zingen. Evenals Dr.de Reuver, de scriba van de PKN, was ik uitgenodigd een kort woord te spreken. Ik weet dat menig katholiek de liederen van Oosterhuis maar matig kan waarderen. Oosterhuis werkt bij hen nog steeds als een rode lap op een stier. Zijn breuk met onze Kerk heb ik altijd als tragisch beleefd. Maar zeker zijn oudere liederen worden door een rechtzinnige geloofsvisie gevoed. Deze liederen worden in tal van parochiekerken in ons bisdom, en elders in ons land, nog steeds graag gezongen.
Waarheid en liefde
In een korte tijdsspanne ontmoette ik hoogkerkelijke katholieken van Opus Dei, nuchtere Brabantse katholieken van het platteland en moderne katholieken met een grote waardering voor de muziek van Huub Oosterhuis. En opnieuw besefte ik de breedte van onze Kerk. Allemaal mensen die door het doopsel met de drie-ene God verbonden zijn geraakt. Allemaal mensen op wie Christus zijn hand heeft gelegd en die door Hem zijn aanvaard. Katholieken met een eigen accent en een eigen kleur. Maar allemaal geraakt door de persoon en de boodschap van Jezus Christus.
Als wij dat beseffen moet dat natuurlijk consequenties hebben voor de omgang met elkaar. De waarheidsvraag blijft staan en het onderling debat mag stevig gevoerd worden maar tegelijkertijd ook met respect en hoffelijkheid. Want wat is waarheid zonder liefde? Als Christus ieder van ons vasthoudt, zullen ook wij elkaar moeten vasthouden Het getuigt van diepe wijsheid, zo lijkt mij, om uitermate terughoudend te zijn in ons oordeel over het geloof of ongeloof van een medemens. Uiteindelijk kan alleen God de harten proeven en zijn er zelfs mensen van wie God alleen het geloof kent.

Mantel
Binnen onze brede Kerk bestaat eenheid in verscheidenheid. Het kan verrijkend zijn te ontdekken welke wijsheid Gods Geest ons aanreikt in het geloof van de mens naast ons. Onze Kerk wordt traditioneel vergeleken met een zorgende moeder. Zij spreidt haar mantel uit over allen die leven in vriendschap met Christus. Laten wij vanuit dat besef gestalte geven aan de Kerk van ’s-Hertogenbosch.
Mgr. Dr. Gerard De Korte

31 oktober 2018

Allerheiligen donderdag 1 november
Allerheiligen is een christelijke feestdag – jaarlijks op 1 november – waarop alle heiligen(ruimhonderdduizend) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht.
Een heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd.
Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd.
Ter ere van het Hoogfeest van Allerheiligen is er in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand een Eucharistieviering met zang van het Herenkoor;
Ook in kerk St. Jan in Kaatsheuvel is er om 19.00 uur een Eucharistieviering met zang van het Gemengd koor. De viering vindt plaats in de St. Jozefkapel
Allerzielen vrijdag 2 november
Op 2 november worden alle gestorvenen herdacht. In onze parochie hebben de families die afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare een uitnodiging voor het bijwonen van deze viering ontvangen. Natuurlijk is iedereen van harte welkom. Tijdens deze viering is er een lichtprocessie naar de gedachteniskapel.
Kerk St. Jans Onthoofding (Loon op Zand)19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het Dameskoor. Na afloop van de viering worden de graven gezegend.
Kerk HH. Mart. van Gorkum (Kaatsheuvel) 19.00 uur Gebedsviering verzorgd door de werkgroep Eredienst. m.m.v. koor St Caecilia
Kerk St. Jan (Kaatsheuvel) 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
Zondag 4 november Kerk St. Joachim (De Moer) 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Muziekvereniging St. Joachim. Na de viering worden de graven gezegend.

Zondag 11 november Patroonsfeest H. Willibrord
Op zondag 11 november wordt in onze parochie H. Willibrord het patroonsfeest gevierd.
Om 11.00 uur is er dan een feestelijke Eucharistieviering in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel, waarin pastoor P. Luijckx, pastor J. Groos geholpen door diaken A. Szejnoga celebreren. Het gemengd koor van de St. Jan en de drie Gilden luisteren deze viering op. Na de viering is er voor iedereen koffie, thee met iets lekkers en kun je met elkaar een gesprekje aangaan.
Omdat we hier graag alle parochianen bij aanwezig willen laten zijn is er dat weekend geen viering in de andere kerken van de parochie.
Caroline Weijers nieuwe Nederlandse ambassadeur Vaticaanstad
Caroline Weijers is de nieuwe ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel. Op 20 oktober overhandigde ze haar geloofsbrieven aan paus Franciscus, meldt de persdienst van het Vaticaan. Ze volgt prins Jaime de Bourbon de Parma op.
Weijers heeft dertig jaar lang voor het ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt. Ze werkte op posten in Mozambique, Zuid-Afrika, Marokko, Benin en Tunesië, bij de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie en op het departement in Den Haag.
In 2006 legde Weijers bij de benoeming tot ambassadeur in Benin de belofte af aan koningin Beatrix. Omdat één beëdiging volstaat, is ze voor haar nieuwe functie in Vaticaanstad niet bij koning Willem-Alexander geweest.

24 oktober 2018

Deelname Eerste H. Communie en H. Vormsel
Beste ouders/verzorgers,
De jaarlijkse voorbereidingen zijn begonnen voor de kinderen die de Eerste H. Communie willen ontvangen of het H. Vormsel.
Het zijn belangrijke sacramenten die de kinderen helpen groeien in hun geloof in Jezus Christus en die hen vormen op de weg naar de toekomst.
Met veel inzet en plezier begeleiden wij de kinderen vanuit de enthousiaste werkgroep voorbereiding. Aanmelding is nog altijd mogelijk via secretariaat@parochiewillibrord.nl
Pastoor Luijckx

Geloofscursus Serie bijeenkomsten: “De man die paus werd”
Als Parochie H. Willibrord willen we u een mogelijkheid tot geloofsverdieping aanbieden. We hebben gekozen voor het samen kijken en bespreken van de film: “Karol: de man die paus werd” over het leven van de inmiddels heiligverklaarde Paus Johannes Paulus II. Na het bekijken van een deel van de film (telkens ongeveer vijfenveertig minuten) gaan we op heel informele manier napraten over wat we gezien en gehoord hebben. Vanaf 19:45 uur bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 20:00 uur beginnen we met het stukje film waarna we kort pauzeren. Aansluitend gaan we tot ongeveer 21:30 uur met elkaar in gesprek. De avonden eindigen rond 21:45 uur.
De bijeenkomsten zijn op de maandagen 29 oktober in de pastorie van Loon op Zand, de locatie voor 12 en 26 november wordt nog bekend gemaakt.
Van tevoren opgeven is niet verplicht, maar wel handig.
Aanmelden kan via het secretariaat van Loon op Zand, per telefoon
(0416-361215) of per email (secretariaat@parochiewillibrord.nl).
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
We hopen van harte u te mogen begroeten

Bisschop De Korte ontmoet rabbijn Steinberg
Bisschop Gerard de Korte en rabbijn Simcha Steinberg hebben afspraken gemaakt om elkaar vaker te treffen. Dit besluit volgde op hun gesprek in de synagoge van Eindhoven op woensdag 10 oktober. “Het is belangrijk dat de Joodse en katholieke gemeenschap nauw met elkaar verbonden zijn”, aldus de bisschop.
Door: Cor Sinnema
De Korte was naar Eindhoven gekomen op uitnodiging van Max Loewenstein, voorzitter van de joodse gemeente, om kennis te maken met de nieuwe rabbijn Simcha Steinberg, die sinds ongeveer een jaar in Eindhoven werkzaam is. Rabbijn Steinberg werd in Israël geboren. Hij studeerde in Israël en in Amerika en heeft tot vorig jaar samen met zijn Nederlandse vrouw in Kiev (Oekraïne) gewoond en gewerkt. Hoewel de jonge rabbijn (29) pas een jaar in Nederland woont, kan hij het Nederlands goed verstaan en steeds beter spreken. Voor deze bijzondere gelegenheid was ook opperrabbijn Binyomin Jacobs van het Interprovinciaal Opperrabbinaat naar Eindhoven gekomen.
Onderdeel van het programma was ook de bezichtiging van de synagoge, waar het gezelschap zich liet vereeuwigen voor de heilige Arke. Op de foto van links naar rechts: Anja Hannema, de heer Hugo de Gier, Max Loewenstein, Binyomin Jacobs, bisschop De Korte, rabbijn Simcha Steinberg, zijn vrouw Rina en hun jongste dochter Batya.
Dag van het Jodendom
Na de uitwisseling van ervaringen werden elkaars activiteiten genoemd waarvoor over en weer uitnodigingen volgden. Binnen de diverse bisdommen wordt bijvoorbeeld jaarlijks de ‘Dag van het Jodendom’ gehouden, die door de bisschoppen ruim tien jaar geleden is ingesteld. De joodse gemeente in Eindhoven hoopt het begin van het jaarlijkse Lichtfeest (Chanoeka of inwijdingsfeest) begin december samen met vertegenwoordigers van de kerk te kunnen vieren. Met het programma “Licht in de mediene” (een verwijzing naar Eindhoven als Lichtstad) zoekt de joodse gemeenschap nadrukkelijk contact met de omgeving.
Het kennismakingsgesprek vond plaats op initiatief van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge Brabant in Eindhoven. Eindhoven dankt de titel ‘hoofdsynagoge’ aan de fusie met de joodse gemeente die vroeger in ’s-Hertogenbosch was. Elke provinciehoofdstad kende voor de Tweede Wereldoorlog een Hoofdsynagoge. De huidige joodse gemeente in Eindhoven is aangesloten bij het orthodox Nederlands-Israëlisch Kerkgenootschap. De huidige synagoge bevindt zich sinds 1953 aan de Hendrik Casimirstraat. De oude synagoge van Eindhoven heeft na de oorlog plaats moeten maken voor de voorgenomen verbreding van de wegen in de binnenstad.
Cor Sinnema is lid van het bestuur van de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ)

Overledenen in de maanden juli, augustus, september 2018
3 juli Lies v.d. Bersselaar – de Weijer 89 jaar
14 juli Diny Vloemans – de Kort 87 jaar
20 juli Piet Steenbergen 86 jaar
20 juli Jan Vermeer 83 jaar
26 juli Annet Raaijmakers – van Kollenburg 92 jaar
7 augustus Cor Meeuwsen 93 jaar
22 augustus Ria Damen – van den Heuvel 73 jaar
30 september Jopie Roelen – Menzing 78 jaar

Dopen in de maanden juli, augustus, september 2018
1 juli Tim, zoon van Raymond en Dilona van Rijn – Sulsters
19 augustus Jorren, zoon van Joep en Marjolein Ligtvoet – Damen
2 september Amy, dochter van Arjan Spiering en Natasja Somers
9 september Xem, zoon van Jason van huijgevoort en Milou Daams
15 september Djandina, dochter van Corné Boon en Marian van Ark
23 september Jelanne, dochter van Anne en Jelisa Rottine – Dignaran
23 september Desrae, zoon van André Storimans en Emelie Ceno

Huwelijken in de maanden juli, augustus, september 2018
6 juli Jeroen Emmerik en Soraya van Hautum
7 september Stefan Dankers en Ilona van Geloof

17 oktober 2018

Geloofscursus
Geloofscursus Serie bijeenkomsten: “De man die paus werd”
Als Parochie H. Willibrord willen we u een mogelijkheid tot geloofsverdieping aanbieden. We hebben gekozen voor het samen kijken en bespreken van de film: “Karol: de man die paus werd” over het leven van de inmiddels heiligverklaarde Paus Johannes Paulus II. Na het bekijken van een deel van de film (telkens ongeveer vijfenveertig minuten) gaan we op heel informele manier napraten over wat we gezien en gehoord hebben. Vanaf 19:45 bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 20:00 beginnen we met het stukje film waarna we kort pauzeren. Aansluitend gaan we tot ongeveer 21:30 met elkaar in gesprek. De avonden eindigen rond 21.45 uur.
De vier bijeenkomsten vinden op maandagavonden plaats in de pastorie van Loon op Zand, op 15 oktober was de eerste bijeenkomst. De volgende zijn op 29 oktober, 12 en 26 november. Van tevoren opgeven is niet verplicht, maar wel handig.
Aanmelden kan via het secretariaat van Loon op Zand, per telefoon
(0416-361215) of per email (secretariaat@parochiewillibrord.nl).
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
We hopen van harte u te mogen begroeten
Katholieke jongeren bidden samen voor de bisschoppensynode in Rome
De jongerenwerkers van de Nederlandse bisdommen nodigen alle jongeren uit om hun geloof in Jezus met een krachtige ‘ja’ te bevestigen en met hen mee te bidden voor de bisschoppensynode in Rome. Op zaterdag 20 oktober zal deze oproep in Den Haag gestalte krijgen tijdens een eucharistieviering met mgr. Hendriks en mgr. Mutsaerts bij de start van de voorbereidingsbijeenkomst voor de Wereldjongerendagen.
Samen met de synodevaders hopen de jongerenwerkers dat er een nieuwe generatie opstaat en volmondig ‘ja’ zegt tegen Christus. “Terwijl de synode vordert, willen wij niet stilzitten”, vertelt beleidsmedewerker Gerrie Conen van Jongkatholiek. “Tijdens de heilige mis op 20 oktober willen we samen met de bisschoppen en de jongeren die naar de Wereldjongerendagen gaan ons geloof in Jezus bevestigen. Of we daarmee vooruit lopen op de uitkomst van de synode? Natuurlijk. Maar wat kun je de nieuwe generaties nu beter toewensen dan een levendige relatie met de Heer?”
Na de eucharistieviering en een gezamenlijke lunch volgt een programma met verschillende workshops en wordt er live contact gelegd met mgr. De Jong, die op dit moment namens de Nederlandse bisschoppenconferentie aan de synode deelneemt.
Verenigd in gebed
De bisschoppensynode over ‘Jongeren, geloof en de onderscheiding van de roeping’ wordt gehouden van 3 tot 28 oktober 2018 in Rome. Voor deze synode schreef paus Franciscus een gebed. Door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is hiervan een vertaling gemaakt, die als gebedskaart wordt verspreid.
Ook jongeren die geen plannen hebben om naar de Wereldjongerendagen te gaan zijn welkom om mee te bidden. Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden via info@jongkatholiek.nl.
Lees verder op Jongkatholiek.

10 oktober 2018

Column Mgr. De Korte: Van praktische naar principiële oecumene
Eind augustus was ik in de Nieuwe Kerk aan de Dam in Amsterdam. Daar werd herdacht dat 70 jaar geleden de Wereldraad van Kerken in diezelfde kerk werd opgericht. De Wereldraad omvat op dit moment 350 kerken met ongeveer 500 miljoen leden.
Bij de oprichting was een grote rol weggelegd voor een Nederlandse predikant, dr. Willem Visser ’t Hooft. Hij werd de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad. In 1948 was geen enkele vertegenwoordiger van de Rooms-Katholieke Kerk aanwezig. Rome hield zich volkomen afzijdig. En dat bleef feitelijk zo tot aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Hoe anders was het eind augustus. Ik mocht in de Nieuwe Kerk het Nederlandse episcopaat vertegenwoordigen. En al eerder dit jaar vloog paus Franciscus naar Genève om daar in het hoofdkwartier van de Wereldraad woorden van verzoening en verbondenheid te spreken. Wat is er in de afgelopen 70 jaar op oecumenisch terrein toch ontzettend veel ten goede gekeerd.
Vleugels
De oecumenische beweging, zo kan gerust gesteld worden, heeft vleugels gekregen. Persoonlijk ben ik voorzichtig om Gods hand in de geschiedenis aan te wijzen maar ik beschouw het streven naar christelijke eenheid als een uitermate groot geschenk van Gods Geest. Veel historisch gegroeide verschillen zijn in onze tijd uitermate betrekkelijk geworden. Natuurlijk is er een verschil tussen een remonstrant, een rooms-katholiek en een lid van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk. Er zijn zeker verschillen in geloofsbeleving en spiritualiteit. Maar wij hebben mogen ontdekken dat de overeenkomsten tussen de christelijke tradities veel groter zijn dan die verschillen. En waar wij ons ook op het christelijk erf bevinden, wij staan allemaal voor dezelfde vragen en uitdagingen. Binnen alle christelijke kerken worden stevige debatten gevoerd over de positie van de vrouw, over thema’s als homoseksualiteit of voltooid leven. En bijna alle christelijke gemeenschappen staan, zeker in de westerse wereld, voor een overdrachtscrisis.
Hoe kunnen wij de nieuwe generaties boeien voor de persoon van Christus en zijn evangelie? Ongetwijfeld vormt de grootste uitdaging de crisis rond de Godsvraag. De religieuze onzekerheid van de westerse cultuur gaat aan de kerkdeuren niet voorbij. Het ‘hemels baldakijn’, om met Peter Berger te spreken, is voor niet weinig Nederlanders, gelovig, ongelovig of daartussenin, vervaagd. De onlangs overleden historicus H.W. von der Dunk schreef een indrukwekkende geschiedenis van het 20ste-eeuwse Europa onder de titel De verdwijnende hemel. In een tijd van ontkerkelijking en ontkerstening zouden alle vrienden van Christus, welke accentverschillen zij ook hebben, elkaar moeten zoeken en vinden. Met grote schaamte over onze gegroeide verdeeldheid. En als een teken van gehoorzaamheid aan de Heer zelf die immers hartstochtelijk heeft gebeden dat al zijn leerlingen één zouden zijn. Een in Hem zoals Hijzelf een is met de Vader.
Zwanenbroeders
Eind september werd in de Sint Jan, met prinses Beatrix als belangrijke gast, een groot concert gegeven bij gelegenheid van 700 jaar Zwanenbroeders. In 1318 werd de Zwanenbroederschap opgericht om eer te brengen aan Maria. Het laatmiddeleeuwse ’s-Hertogenbosch had de wind steeds meer in de zeilen gekregen. De Sint-Jan zou terecht de trots van de stad worden. En hier kreeg ook de devotie voor Onze Lieve Vrouw steeds meer gestalte. De Zwanenbroeders kregen in de kerk een eigen kapel. Na de inname van de stad door Frederik Hendrik in 1629 kon de Broederschap kiezen voor opheffing of het toelaten van protestantse leden. Men koos gelukkig voor het laatste. Praktische oecumene in de 17de eeuw. Gelukkig is die in onze dagen omgezet in een principiële oecumene. Laten wij onze gaven van hoofd en hart blijven inzetten om een verdere toenadering onder ons christenen te realiseren.

Mgr. dr. Gerard De Korte

Geloofscursus Serie bijeenkomsten: “De man die paus werd”
In het najaar willen we in de Parochie H. Willibrord een mogelijkheid tot geloofsverdieping aanbieden in 4 bijeenkomsten. We bekijken en bespreken de film: “Karol: de man die paus werd”. Het gaat over het leven van de inmiddels heiligverklaarde Paus Johannes Paulus II. We bekijken een deel van de film (ongeveer vijfenveertig minuten) en gaan daarover in gesprek. Vanaf 19:45 bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 20:00 beginnen we met het stukje film waarna we kort pauzeren. Aansluitend gaan we tot ongeveer 21:30 met elkaar in gesprek. De avonden eindigen rond 21:45.
De eerste twee bijeenkomsten vinden op maandagavond plaats in de pastorie van Loon op Zand, op 15 en 29 oktober.

3 oktober 2018

7 oktober – Feest van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans
Al heel erg lang wordt het Rozenkransgebed gebeden. Waarom? Omdat het zo’n sterk gebed is. Een gebed dat sterker is dan wapens! Dat is niet zo raar als het klinkt, want als we de Rozenkrans bidden vragen we aan Maria dat zij onze gebeden bij God brengt. En voor God, die hemel en aarde gemaakt heeft, is natuurlijk alles mogelijk. Maria heeft al vaker gevraagd dat wij elke dag de Rozenkrans bidden voor vrede op aarde.

In 1571 werd er door heel veel mensen de Rozenkrans gebeden, want er was oorlog. Op 7 oktober was er een heel zwaar gevecht op zee vlakbij Lepanto (in de buurt van Griekenland). Plotseling draaide de wind, waardoor wonder boven wonder dit gevecht gewonnen werd door de Christenen. Paus Pius de vijfde begreep dat dit kwam door het met zoveel mensen samen bidden van de Rozenkrans. Hij bepaalde dat 7 oktober een speciale dag werd ter ere van de hulp die Maria geeft als wij het Rozenkransgebed bidden. Maar het was paus Paulus VI die er in 1969 de huidige naam aan gaf. In de 19de breidde paus Leo XIII de viering uit naar de hele maand oktober, die zo Rozenkransmaand werd.

GEZINSVIERING LOON OP ZAND/KAATSHEUVEL
Zondag 14 oktober 2018 om 11.00 uur
Kerk: St. Jan te Kaatsheuvel
Zaterdag 20 oktober 2018 om 19.00 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
Het thema voor de viering is: Jezus en de rijke man
Er was eens een man bij Jezus. Hij wilde leerling van Jezus worden
maar hij kon dat niet. Weet je waarom niet?
De man zat gevangen in zijn rijkdom.
Wie echt bij Jezus wil horen moet sommige dingen loslaten. “Je moet aan niets vastzitten, maar los komen van wat je bezit en samen delen.
Wil je graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen?
Dat kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.
Stuur 8 oktober a.s. een mailtje met:
Je naam en taak en vermelding kerk erop naar:
annie.van.kuijk@ziggo.nl (voor gezinsviering in Loon op Zand)
annie.van.kuijk@ziggo.nl (voor gezinsviering in Kaatsheuvel)
Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt.
We maken er met jouw hulp een fijne viering van.

Geloofscursus Serie bijeenkomsten: “De man die paus werd”
In het najaar willen we in de Parochie H. Willibrord een mogelijkheid tot geloofsverdieping aanbieden. We hebben gekozen voor het samen kijken en bespreken van de film: “Karol: de man die paus werd” over het leven van de inmiddels heiligverklaarde Paus Johannes Paulus II. Na het bekijken van een deel van de film (telkens ongeveer vijfenveertig minuten) gaan we op heel informele manier napraten over wat we gezien en gehoord hebben. Vanaf 19:45 bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 20:00 beginnen we met het stukje film waarna we kort pauzeren. Aansluitend gaan we tot ongeveer 21:30 met elkaar in gesprek. De avonden eindigen rond 21:45.
De vier bijeenkomsten vinden op maandagavonden plaats in de pastorie van Loon op Zand, en wel op 15 en 29 oktober, 12 en 26 november. Van tevoren opgeven is niet verplicht, maar wel handig. Aanmelden kan via het secretariaat van Loon op Zand, per telefoon
(0416-361215) of per email (secretariaat@parochiewillibrord.nl).
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
We hopen van harte u te mogen begroeten

Bericht van Trias
Zaterdag 13 oktober
Op zaterdag 13 oktober verzorgt The Mardi Gras Jazzband een benefietconcert voor de vrienden van Tanzania Het concert begint om 20.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand.
De entreeprijs bedraagt €10,00
Meer informatie op www.cs-trias.nl of via de flyers die achter in de kerken liggen.

26 september 2018

Geloofscursus – Serie bijeenkomsten “De man die paus werd”
De afgelopen jaren heeft de Parochie H. Willibrord aan aantal verdiepingscursussen aangeboden voor geïnteresseerde parochianen: de documentaire-reeks Catholicism, de uitleg bij een Eucharistieviering door fr. Stan Fortuna, (“The Amazing Gift”), en de cursus CaFE (Catholic Faith Exploration). Ook in het najaar willen we in de Parochie H. Willibrord een mogelijkheid tot geloofsverdieping aanbieden. We hebben gekozen voor het samen kijken en bespreken van de film: “Karol: de man die paus werd” over het leven van de inmiddels heiligverklaarde Paus Johannes Paulus II. Na het bekijken van een deel van de film (telkens ongeveer vijfenveertig minuten) gaan we op heel informele manier napraten over wat we gezien en gehoord hebben. Vanaf 19:45 bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 20:00 beginnen we met het stukje film waarna we kort pauzeren. Aansluitend gaan we tot ongeveer 21:30 met elkaar in gesprek. De avonden eindigen rond 21:45.
De vier bijeenkomsten vinden op maandagavonden plaats in de pastorie van Loon op Zand, en wel op 15 en 29 oktober, 12 en 26 november. Van tevoren opgeven is niet verplicht, maar wel handig. Aanmelden kan via het secretariaat van Loon op Zand, per telefoon
(0416-361215) of per email (secretariaat@parochiewillibrord.nl).
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
We hopen van harte u te mogen begroeten!

Aanmeldingen Vormsel en Communie
De informatieavond voor ouders van Vormelingen en Eerste Communicanten zijn afgelopen week gehouden. Mocht het zo zijn dat u door omstandigheden deze avond gemist heeft, maar uw kind toch mee wilt laten doen, neemt u dan contact op met het secretariaat van de parochie H. Willibrord. Telefoon 0416- 361215 (tijdens kantooruren) of per e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl

Bezoekgroep
Ook de bezoekgroep zou erg blij zijn met wat extra mensen. Heel fijn dat na de vorige oproep zich twee mensen hebben aangemeld om te helpen bij de speciale middag voor: ”Allen die ziek zijn, op leeftijd of alleen”. Als bezoekgroep zijn we daar erg blij mee.
Maar deze groep zou graag nog meer mensen binnen hun groep willen verwelkomen.
Werkzaamheden van de groep:
Enkele keren per jaar mensen bezoeken die aangegeven hebben, dat zij graag een keertje bezoek ontvangen.
Rond kerst bij de bekende adressen een kerstkaart met wens plus een presentje en rond Pasen een paaskaart bezorgd.
Het verzorgen van de speciale middag voor “Allen die ziek zijn, op leeftijd of alleen”. Uitnodigingen maken en verspreiden. Kerk ontvangst klaarmaken. Mensen voorzien van een drankje en iets lekkers, na afloop kerk opruimen en samen de middag even nabespreken.
Heeft u nog wat vrije tijd en zou u graag de bezoekgroep komen helpen? Neemt u dan contact op met:
Pastoor Luijckx via e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl of te. 0416 361215 (tijdens kantoor uren)
of bij het parochieel centrum e- mail parochieelcentrun@willibrord.nl tel. 0416- 272515
(tijdens kantoor uren)
Wij zien naar u uit!
Werkgroep: Bezoekdienst

Bericht van Trias
Zondag 30 september
Op zondag 30 september zingen de koren ‘St. Caecilia’ en ‘Onder Ons’ onder leiding van dirigent Hendrik Vonk de” Misa Criolla” van Ariel Ramirez. De zangmiddag begint om 15.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
De entreeprijs bedraagt € 15,00
Zaterdag 13 oktober
Op zaterdag 13 oktober verzorgt The Mardi Gras Jazzband een benefietconcert voor de vrienden van Tanzania Het concert begint om 20.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand.
De entreeprijs bedraagt €10,00
Meer informatie op www.cs-trias.nl of via de flyers die achter in de kerken liggen.

Vrijwilligers gezocht voor Mariakapel Finantiën Loon op Zand
De parochie H. Willibrord zoekt ondersteuning voor het verzorgen van de Mariakapel aan de Financiën in Loon op Zand. Een aantal trouwe vrijwilligsters moet hun zorg voor de kapel echt verminderen i.v.m. gezondheid en ouderdom.
De werkzaamheden betreffen het openen/sluiten van de kapel en het verzorgen van de kaarsjes. Het kapelteam maakt een schema wie in welke week voor de kapel zal zorgen.
Mocht u zich willen opgeven als vrijwilliger in dit team dan kan dat via het secretariaat.
Tel. 0416 – 36 12 15.

19 september 2018

Informatie over Eerste Communie en Vormsel
Informatieavonden 1e H. Communie en H. Vormsel 2019 Informatieve ouderavonden voor de 1e H. Communie:
Maandag 24 september 20.00 uur op het parochieel centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel voor alle communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle.
Dinsdag 25 september om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor alle communicanten uit Loon op Zand en De Moer.
Mocht u op de voor u bestemde avond verhinderd zijn dan kunt u kiezen voor de andere avond.
Informatieavond voor ouders en Vormelingen voor het H. Vormsel:
Maandag 17 september om 19.00 uur op het parochieel centrum Hoofdstraat 34 in Kaatsheuvel voor alle Vormelingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang- Capelle.

Wie komt helpen?
In onze parochie H. Willibrord worden diverse werkzaamheden verricht met hulp van vele vrijwilligers. Hun hulp wordt erg op prijs gesteld. Toch kan het weleens gebeuren dat door omstandigheden een vrijwilliger zijn werk een tijdje niet uit kan voeren. Dit is nu het geval voor de mensen die kosteres Nellie Klijsen van kerk St. Jan helpen bij het netjes houden van de kerk. Door omstandigheden zijn er enkele mensen, die momenteel niet kunnen assisteren. Het schema waar mee Nellie met haar assistenten werkt, houdt in dat er met twee ploegjes van 3 mensen om de 14 dagen gewerkt wordt. Dus elk groepje wordt een keer per maand gevraagd om onder leiding van Nellie de klus te klaren. Zou u Nellie een keer per maand willen, kunnen helpen, neemt u dan contact via het nummer van het parochieel centrum 0416 272515 en geef het even door. U zult haar er erg blij mee maken.

Vrijwilligers gezocht voor Mariakapel Finantiën Loon op Zand
De parochie H. Willibrord zoekt ondersteuning voor het verzorgen van de Mariakapel aan de
Finantiën in Loon op Zand. Een aantal trouwe vrijwilligsters moet hun zorg voor de kapel echt verminderen i.v.m. gezondheid en ouderdom.
De werkzaamheden betreffen het openen/sluiten van de kapel en het verzorgen van de kaarsjes. Het kapelteam maakt een schema wie in welke week voor de kapel zal zorgen.
Wij hebben al enkele reacties gehad, waarvoor dank, maar de nood blijft hoog. Mocht u zich
willen opgeven als vrijwilliger in dit team dan kan dat via het secretariaat. Tel. 0416-361215.

Geloofscursus – Serie bijeenkomsten “De man die paus werd”
De afgelopen jaren heeft de Parochie H. Willibrord aan aantal verdiepingscursussen aangeboden voor geïnteresseerde parochianen: de documentaire-reeks Catholicism, de uitleg bij een Eucharistieviering door fr. Stan Fortuna, (“The Amazing Gift”), en de cursus CaFE (Catholic Faith Exploration). Ook in het najaar willen we in de Parochie H. Willibrord een mogelijkheid tot geloofsverdieping aanbieden. We hebben gekozen voor het samen kijken en bespreken van de film: “Karol: de man die paus werd” over het leven van de inmiddels heiligverklaarde Paus Johannes Paulus II. Na het bekijken van een deel van de film (telkens ongeveer vijfenveertig minuten) gaan we op heel informele manier napraten over wat we gezien en gehoord hebben. Vanaf 19:45 bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 20:00 beginnen we met het stukje film waarna we kort pauzeren. Aansluitend gaan we tot ongeveer 21:30 met elkaar in gesprek. De avonden eindigen rond 21:45.
De vier bijeenkomsten vinden op maandagavonden plaats in de pastorie van Loon op Zand, en wel op 15 en 29 oktober, 12 en 26 november. Van tevoren opgeven is niet verplicht, maar wel handig. Aanmelden kan via het secretariaat van Loon op Zand, per telefoon
(0416-361215) of per email (secretariaat@parochiewillibrord.nl).
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
We hopen van harte u te mogen begroeten!

12 september 2018

Column Mgr. De Korte: Commotie rond een kerksluiting
Helaas worden al decennialang in ons land kerkgebouwen gesloten. De snelle teruggang van het kerkbezoek veroorzaakt dat steeds minder kerken nodig zijn voor de liturgie. De voornaamste redenen voor een kerksluiting zijn bijna altijd een bijna lege kerk op zondagochtend in combinatie met een structureel tekort in de jaarstukken. Als mensen niet meer komen en hun geloofsgemeenschap niet financieel gezond houden, sluiten zij zelf op den duur hun kerkgebouw.
Binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft de voorgenomen sluiting van de Joanneskerk in Oisterwijk de nodige beroering verwekt. Het Brabants Dagblad, Omroep Brabant maar ook landelijke media hebben aan de kwestie aandacht besteed. Het moet gezegd worden dat de gebruikelijke redenen voor een kerksluiting hier niet aan de orde zijn. Er zijn iedere zondag tussen de 80 en 100 gelovigen in de Eucharistie; de parochie heeft een sluitende begroting en een flinke buffer. En voor de vier kerken van de parochie (twee in Oisterwijk, een in Haaren en een in Moergestel) zijn twee relatief jonge en vitale priesters beschikbaar.
Onbegrijpelijk?
Is het plan om de Joanneskerk te sluiten dan onbegrijpelijk? Is het kerkbestuur die de sluiting heeft voorgesteld dan kwaadaardig? Heb ik als bisschop, die het plan tot sluiting van de Joanneskerk heb overgenomen, mijn controleplicht verzaakt? Het antwoord op alle vragen luidt ontkennend. Binnen Oisterwijk liggen op een afstand van ruim een kilometer twee grote kerkgebouwen, de Joanneskerk en de Petruskerk. Erfenis van het Rijke Roomse leven. Beide kerken hebben helaas een vergrijzend ledenbestand. In deze beide kerken komen ieder weekend ongeveer honderd gelovigen bijeen. Tegen die achtergrond is het goed voorstelbaar dat pastoor en bestuur streven naar een concentratie van de liturgie in één kerk. Om meerdere redenen werd ingezet op de Petruskerk. Een Eucharistie met twee honderd gelovigen viert feestelijker dan met een schamele honderd. En zelfs als vernieuwend en missionair pastoraat in Oisterwijk succesvol zou zijn en er nog tweehonderd nieuwe kerkgangers bij zouden komen is één kerkgebouw meer dan voldoende.
Vanzelfsprekend was niet iedereen in de Joanneskerk gelukkig met de plannen. Iedere kerksluiting vormt een kleine ramp. Gelovigen vieren immers hoogtepunten en dieptepunten van het bestaan in hun kerk. Daarom is iedere kerksluiting een emotionele zaak. Meerdere parochianen tekenden bij mij protest aan en claimden te spreken namens het gros van de Joannesgemeenschap. Het gaat echter om een relatief kleine groep verontrusten. De meeste mensen van de Joannes houden van hun kerk maar begrijpen het plan van het parochiebestuur. Katholiek Oisterwijk is helaas te klein voor twee grote kerken.
Rome
Na mijn beslissing tot sluiting van de Joannes zocht de verontruste groep gelovigen hun heil in Rome. Het is prima dat binnen onze Kerk een bisschoppelijk besluit tot kerksluiting kan worden getoetst. Om precies te zijn door kardinaal Stella, het hoofd van de Congregatie voor de Clerus, die ook verantwoordelijk is voor het onderwerp kerksluiting. En de Romeinse kardinaal heeft de bezwaarmakers in het gelijk gesteld. De Joanneskerk moet openblijven. Natuurlijk een flinke tegenvaller voor het kerkbestuur en voor mij als bisschop. Het atypische karakter van deze kerksluiting heeft ons parten gespeeld. Rome kon niet worden overtuigd.
Als plaatselijke bisschop ben ik geroepen het besluit van kardinaal Stella zo goed mogelijk te realiseren. De Joanneskerk blijft voorlopig open. Het bisdom wil behulpzaam zijn om de kloof tussen het kerkbestuur en de groep verontrusten te overbruggen. Voorwaar geen eenvoudige klus want aan beide kanten zijn de laatste tijd de emoties hoogopgelopen. Zoals de Engelsen zo mooi zeggen never a dull moment. Je hoeft je in ons mooie bisdom nooit te vervelen. Mgr. Dr. Gerard De Kort

Oecumenische Vesperdienst Vredesweek
Dinsdag 18 september is om 19.00 uur een vesperviering in de Antoniuskerk in Waalwijk in het kader van de Vredeweek. Het thema van de vredesweek is “De kracht van verbeelding”. In een tijd van groeiende verdeeldheid mogen wij de handen ineenslaan.
Aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van oorlog en de kracht van het samenwerken van jong en oud om te kunnen leven in vrede.

Brief van Monseigneur De Korte over Misbruik in de Rooms Katholieke kerk en over trouw blijven in moeilijke tijden.
Afgelopen week ontvingen alle parochies van onze bisschop een brief over dit belangrijke thema. Deze brief is aan het begin van de Eucharistievieringen voorgelezen.
Achter in de kerken liggen exemplaren van deze brief. U kunt hem ook downloaden via de site van het Bisdom. www.bisdomdenbosch.nl

5 september 2018

Informatieavonden 1e H. Communie en H. Vormsel.
Informatieve ouderavonden voor de 1e H. Communie:
Maandag 24 september 20.00uur op het parochieel centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel voor alle communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle.
Dinsdag 25 september om 20.00uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor alle communicanten uit Loon op Zand en De Moer.
Mocht u op de voor u bestemde avond verhinderd zijn dan kunt u kiezen voor de andere avond.
Informatieavond voor ouders en vormelingen voor het H. Vormsel.
Maandag 17 september om 19.00uur op het parochieel centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel voor alle vormelingen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand, De Moer en Sprang-Capelle.

Parochie H. Willibrord.
Sinds oktober 2012 bestaat de parochie H. Willibrord. De parochie is ontstaan uit samenvoeging van de parochiegemeenschappen van Loon op Zand, De Moer en Kaatsheuvel. Vanaf de samenvoeging proberen het pastorale team, het parochiebestuur en heel veel vrijwilligers vorm en inhoud aan de parochie te geven.
Het pastorale team houdt zich vooral bezig met pastorale taken zoals het verzorgen van de liturgische vieringen, de geestelijke verzorging van de parochianen, geloofsopvoeding van jongeren, voorbereiding op communie en vormsel, doopvoorbereiding, verdiepingscursussen over het geloof, e.d.
Het parochiebestuur probeert op allerlei manieren te zorgen voor de materiële zaken die bij een parochie horen. Allereerst moet het pastorale team in staat gesteld worden haar taken uit te voeren. Daarvoor zullen middelen beschikbaar moeten zijn. Voor vieringen beschikt de parochie over mooie kerkgebouwen. Deze moeten onderhouden worden. Daarnaast zijn er de begraafplaatsen die de nodige zorg vragen. Ook de huisvesting van onze pastores is een zorg van het parochiebestuur. Over al deze zaken legt het parochiebestuur middels begrotingen en jaarstukken verantwoording af bij het bisdom.
Een parochie bestieren vraagt heel veel inzet. Gelukkig hebben we veel vrijwilligers die zich op allerlei terreinen inzetten voor de parochie. Er zijn mensen die onderhoud, bijvoorbeeld op de kerkhoven, doen, mensen die de kerkgebouwen poetsen, mensen die bij de liturgische vieringen assisteren, mensen die de nodige administratie verzorgen, mensen die zich inzetten bij allerlei acties zoals o.a. kerkbalans, mensen die zich inzetten voor eenzamen en zieken, mensen die deel uit maken van de kerkkoren. Kortom enkele honderden vrijwilligers dragen onze parochie een warm hart toe en willen zich daarom hiervoor van harte inzetten.
Als parochiebestuur en pastorale team zijn we steeds bezig de belangen van de parochie zo goed mogelijk te behartigen samen met al die vrijwilligers. Dat doen we omdat wij geloven in een actieve parochiegemeenschap. Daarom zijn wij steeds op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor die parochie. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.

Vacature Parochiebestuur Parochie H. Willibrord.
Bestuurslid Dhr. A. Maas ( portefeuille gebouwen/onroerend goed) heeft voor de zomervakantie zijn functie in het parochiebestuur neergelegd. Uiteraard zullen wij de heer Maas nog bedanken voor de vele jaren van inzet voor de parochie H. Willibrord vanaf de fusie en de jaren daarvoor voor de parochie Kaatsheuvel. Wij zoeken daarom versterking voor het parochiebestuur. Mocht u interesse hebben voor een functie als bestuurslid of ondersteunend lid voor de portefeuilles secretaris, onroerend goed/gebouwen, begraafplaatsen of personeelszaken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel. 0416-361215. Pastoor Luijckx.

29 augustus 2018

Informatieavonden 1e H. Communie 2019
Informatieve ouderavonden voor de 1e H. Communie: Maandag 24 september 20.00 uur op
het parochieel centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel voor alle communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle. Dinsdag 25 september om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor alle communicanten uit Loon op Zand en De Moer. Mocht u op de voor u bestemde avond verhinderd zijn dan kunt u kiezen voor de andere avond.
Informatieavonden H. Vormsel 2019
Informatieavond voor ouders en Vormelingen voor het H. Vormsel: Maandag 17 september om 19.00 uur op het parochieel centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel voor alle Vormelingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang- Capelle.

Open kerk St. Jan Kaatsheuvel
De Kerk St. Jan is tot vrijdag 31 augustus dagelijks geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.
De stichting Trias in samenwerk met een groot aantal vrijwilligers kan tevreden zijn over jet succes van dit Initiatief. Het aantal bezoekers tot nu toe bedraagt ruim 1000 bezoekers De topdag was zondag 19 augustus tijdens de Pasar Malam en de zomermarkt.

‘Catechismus op gezinsformaat’ binnenkort gepresenteerd
De uitgever van de jongerencatechismus YouCat zal tijdens de aankomende Wereldgezinsdagen die van 21 tot 26 augustus gehouden worden in Ierland een nieuw kindercatechismus presenteren. Youcat for Kids is op bijzondere wijze gericht tot de ouders, die de opdracht hebben het geloof aan hun kinderen over te dragen.
De ‘catechismus op gezinsformaat’ verscheen begin deze maand in het Duits, en is voor kinderen tussen 8-12 jaar. Op 22 augustus zal de Oostenrijkse kardinaal Christoph Schönborn het officieel presenteren tijdens de Wereldgezinsdagen in Dublin. Het nieuwe kindercatechismus is samengesteld door een aantal auteurs die door de Oostenrijkse bisschoppenconferentie werden aangesteld, die onder leiding van Schönborn te werk gingen. De aartsbisschop van Wenen was eerder ook coördinator voor de totstandkoming van jongerencatechismus Youcat.
Voorwoord paus Franciscus
Paus Franciscus schrijft in het voorwoord over de vragen die kinderen kunnen hebben over het geloof. “Bij het doorbladeren van Youcat for Kids kom ik vragen tegen die kinderen miljoenen keren aan hun ouders en catechisten stellen”, schrijft de paus.
“Wees niet stil wanneer kinderen een vraag stellen, maar word zelf overdragers van het geloof. Help jullie kinderen om de liefde van Jezus te ontdekken, het zal hen sterk en moedig maken in het leven”.
Overdracht van het geloof
De nadruk op de rol van de ouders in de overdracht van het geloof in het document is voor de paus de reden waarom hij dit catechismus “net zo bruikbaar acht als de grotere (Catechismus van de Katholieke Kerk, red) waarin wezenlijke levensvragen te vinden zijn als: ‘Waar komt deze wereld vandaan? Waarom besta ik? Hoe en waarom leven wij? Wat gebeurt er na de dood?’”
“Youcat for Kids is geschikt opdat kinderen en hun ouders samen tijd kunnen doorbrengen, en op deze wijze de liefde van God steeds meer kunnen ontdekken”, aldus Franciscus in het voorwoord.
Het nieuwe kindercatechismus verschijnt zeven jaar na de publicatie van Jongerencatechismus Youcat en zal voor het einde van het jaar in maar liefst 72 talen worden uitgebracht.

Dominicanen aangekomen in Rotterdam na voettocht vanuit Nijmegen
Zes betrekkelijk jonge dominicanen hebben zaterdag hun nieuwe bestemming in Rotterdam bereikt na een voettocht van zes dagen vanuit Nijmegen.
De zes leden van de Orde der Predikers nemen hun intrek in een convent bij de Citykerk Het Steiger, in het centrum van Rotterdam.
Onder het motto In vurig vertrouwen startten de broeders hun voetreis met een bijeenkomst in de Stevenskerk in Nijmegen, die in 1273 werd ingewijd door de heilige dominicaan en bisschop Albertus Magnus. In de voormalige rooms-katholieke kerk ligt nog steeds een reliek van deze grote geleerde.
De eerste etappe verliep van Nijmegen naar Druten. Vervolgens liepen de in hun witte ordetenue geklede predikbroeders naar Wijk bij Duurstede. Op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) was Utrecht het reisdoel. De laatste 125 km naar Rotterdam werden afgelegd via Montfoort en Gouda.
De Nederlandse dominicanenprovincie nodigde het publiek uit om delen van de voetreis mee te lopen of digitaal mee te beleven.
In Rotterdam gaan de zes dominicanen een nieuwe communiteit vormen. De Nederlandse provincie van de door Sint-Dominicusgestichte orde kent sinds 2013 weer een kleine aanwas. Op dit moment zijn er acht nieuw ingetreden broeders, waarvan er zes de ‘Fakkeltocht’ hebben lopen. In totaal zijn er ongeveer 55 dominicanen in Nederland.

22 augustus 2018

Informatieavonden 1e H. Communie 2019
Informatieve ouderavonden voor de 1e H. Communie: Maandag 24 september 20.00 uur op het parochieel centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel voor alle communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle. Dinsdag 25 september om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor alle communicanten uit Loon op Zand en De Moer. Mocht u op de voor u bestemde avond verhinderd zijn dan kunt u kiezen voor de andere avond.
Informatieavonden H. Vormsel 2019
Informatieavond voor ouders en Vormelingen voor het H. Vormsel: Maandag 17 september om 19.00 uur op het parochieel centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel voor alle Vormelingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang- Capelle.

Toespraak van de Paus als voorbereiding op de komende jongeren synode.
Paus: ‘Laat niemand je dromen afnemen’
De paus sprak zo’n 60.000 tot 70.000 jonge deelnemers aan een gebedsmanifestatie in Rome toe ter voorbereiding op de komende jongerensynode. De jongeren verzamelden zich zaterdag 11 augustus in het Circus Maximus, waar de paus zich tussen hen mengde en vragen beantwoordde over de zin van het leven, keuzes maken, de toekomst en liefde.

Stralende sterren
“Dierbare jonge mensen, jullie dragen in jullie hart de stralende sterren van jullie dromen: die zijn jullie verantwoordelijkheid en jullie schat. Zorg ervoor dat die ook jullie toekomst worden! Dat vraagt moed tegenover verzet en moeilijkheden. Natuurlijk moeten dromen rijpen, gezuiverd worden, beproefd en gedeeld”, aldus de paus.\

Met pensioen
“Vragen jullie je wel eens af waar jullie dromen vandaan komen? Door televisie te kijken? Door het luisteren naar een vriend? Dagdromen? Zijn het kleine of grote dromen, armzalige dromen die tevreden zijn met het geringste? Dromen van luxe, welzijn of rust. Dromen die jonge mensen in slaap sussen. Jongeren zonder dromen, die met pensioen gaan.”
‘Ons’
“De Bijbel zegt ons dat grote dromen die zijn die vruchtbaar kunnen zijn, die vrede en broederschap zaaien zoals nu. Deze dromen zijn groot omdat zij denken in termen van ons (…) Het tegenovergestelde van ‘ik’ is ‘ons’. Echte dromen zijn dromen over ons. (…) Grote dromen sluiten in, betrekken, zijn naar buiten gericht, delen, genereren nieuw leven. Grote dromen vragen om groot te kunnen blijven een onuitputtelijke bron van hoop, een oneindigheid die hen inblaast en groter maakt. Grote dromen hebben God nodig om geen hersenspinsels te worden of verbeelding van almacht.”

Man en vrouw
“Ieders vrijheid is een groot geschenk en staat geen halve maatregelen toe”, aldus de paus. “Liefde komt wanneer zij wil. Liefde is geen beroep: het is leven. Daarom vraag ik ouders liefde te helpen rijpen. In het leven komt liefde, echte liefde, altijd op de eerste plaats (…) Liefde tolereert geen halve maatregelen. Zij moet oprecht, open en moedig zijn. Uiteindelijk zegt de Bijbel dat God de mens naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen en hen man en vrouw heeft gemaakt. En wat anders is de taak van de vrouw om haar man te helpen groeien als man en dat van haar man om zijn vrouw te helpen groeien als vrouw.”

Leermeesters zoeken
“De dromen van jonge mensen maken volwassenen een beetje bang. Misschien omdat zij gestopt zijn met dromen en risico’s nemen. Misschien omdat jullie dromen hun levenskeuzen ondermijnen, Dromen die kritiek vormen. Maar laat niemand jullie dromen stelen. (…) Zoek goede leermeesters die jullie kunnen helpen ze te begrijpen en te realiseren, geleidelijk en in vrede.
En jullie, wees zelf goede leermeesters, leermeesters van hoop en vertrouwen in de nieuwe generaties die na jullie komen. Geef wat jullie om niet hebben ontvangen terug, verrijkt met jullie passie en intellect. Tevreden zijn met gemak is een val. Jongens en meisjes, neem risico’s. Het leven is geen loterij waarin alleen de mazzelaars hun dromen kunnen verwezenlijken. Het leven is een wedstrijd die je kunt winnen als je samen wint, als je anderen niet verpletterd, als je niemand uitsluit.”
“Lieve vrienden, jullie zijn op weg gegaan en zijn naar hier gekomen. Het is mij een vreugde jullie harten te voelen kloppen met liefde voor Jezus, zoals die van Maria Magdalena, Petrus en Johannes. Omdat jullie jong zijn ben ik, net als Petrus, blij om jullie harder te zien lopen en net als Johannes, gedreven te zien worden door jullie hartstocht, gevoelig voor de stem van de Geest die jullie dromen ingeeft. Daarom zeg ik jullie: wees niet tevreden met de voorzichtige houding van hen die achteraan gaan staan. Het vergt moed om een sprong voorwaarts te maken, een stevige en gewaagde sprong om jullie droom te realiseren, zoals Jezus, het Koninkrijk van God en te werken aan een broederlijker mensheid.” (KN/AN)

15 augustus 2018

Informatieavonden 1e H. Communie 2019
Informatieve ouderavonden voor de 1e H.Communie: Maandag 24 september 20.00 uur op het parochieel centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel voor alle communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle. Dinsdag 25 september om 20.00 uur in de parochiezaal van de pastorie in Loon op Zand voor alle communicanten uit Loon op Zand en De Moer. Mocht u op de voor u bestemde avond verhinderd zijn dan kunt u kiezen voor de andere avond.
Informatieavonden H. Vormsel 2019
Informatieavond voor ouders en Vormelingen voor het H. Vormsel: Maandag 17 september om 19.00 uur op het parochieel centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel voor alle Vormelingen uit Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer en Sprang- Capelle.

Aantal bezoekers open kerk
De dagelijkse openstelling in juli en augustus van kerk St.Jan te Kaatsheuvel mag best als een succes gezien worden. Ondanks deze hete zomer bedraagt het bezoekersaantal tot en met zondag 5 augustus 978.
Met dank aan alle vrijwilligers die steeds aanwezig zijn om mensen van door hen gevraagde informatie te voorzien.

MIVA Collecte 2018;
Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe
Op 25 en 26 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken van onze parochie H. Willibrord plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar. Voor de allerarmsten in Zimbabwe is medische zorg onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang.
Zorg in meest afgelegen gebied
In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg niet makkelijk bereikbaar. Tawanda werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland van Zimbabwe. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg.
Tawanda: “Iedereen heeft recht op de juiste zorg.”
Tawanda, een man met een duidelijke missie. Al dertien jaar zet hij zich in voor de meest kwetsbare bevolking van Zimbabwe. Hij heeft dan ook een duidelijke bestemming in zijn leven: ‘’Ik wil mijn gemeenschap dienen’ ’Het gebied waar Tawanda werkt is één van de armste regio’s van Zimbabwe. Tawanda: “De bevolking heeft hier geen geld om de busrit naar het ziekenhuis te betalen.” Uren lopen als je ziek bent of een beperking hebt is onmogelijk. Samen met een team van acht zorgverleners trekt hij de afgelegen dorpen in om voorlichting te geven en zorg te verlenen.
“Vervoer is echt ons grootste probleem” vertelt Tawanda ons. “Luiers, krukken of een rolstoel krijgen we zonder vervoer niet op de juiste bestemming. We lopen soms vijf uur om zorg te verlenen. Met een auto kan ik vijf tot tien bezoeken per dag afleggen. Zonder auto slechts één of hooguit twee. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”

Twee auto’s nodig
Gelukkig heeft MIVA Tawanda al kunnen ondersteunen met een auto. Op dit moment zijn er nog twee auto’s nodig. Dan kan ook de bevolking in de andere twee districten de zorg ontvangen waar ze recht op hebben. Helpt u ze op weg?
Doopvoorbereiding
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie.
De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie,Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand.
Telefoonnummer: 0416- 361215.
De volgende 2 data hebben wij ingepland:
Woensdagavond 5 september
Woensdagavond 19 september
Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze. De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald. Dopen vinden in de regel plaats op de zondag.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 60,00.
De doopkaars is daarbij inbegrepen.
Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.

8 augustus 2018

Column Mgr. de Korte
HET SMERIGE GEZICHT
Na de crisis van de jaren dertig en de zware jaren van de oorlog leefde er na 1945 in Nederland breed het verlangen om voor de bevolking een minimum aan bestaanszekerheid te garanderen. De opbouw van de verzorgingsstaat door de drie politieke families die Nederland gestalte hebben gegeven, liberalen, sociaaldemocraten en christendemocraten, valt tegen die achtergrond goed te begrijpen. De harde en hoekige kanten van het kapitalisme werden afgevijld. Waardevolle elementen van de markteconomie bleven behouden en ingebed in een sterk sociaal kader. Geleidelijk aan ontstond er een kapitalisme met een menselijk gezicht. Voor het gros van de Nederlanders heeft de sociale markteconomie tot op de dag van vandaag geen windeieren gelegd. De meesten van ons zijn welvarend en gelukkig. Toch blijft het maatschappelijk systeem, zeker ook vanuit het perspectief van het christelijk sociaal denken, ernstige tekortkomingen vertonen.

Populaire pers
Jaren geleden sprak de Britse conservatieve leider Edward Heath over het smerige gezicht (the ugly face) van het kapitalisme. Voor zover ik kan nagaan, sprak hij in dat verband primair over de populaire pers in Groot-Brittannië. Dag in dag uit is er handel in bedrukt papier. Een combinatie van onfatsoen, sensatie en stemmingmakerij. Maar er zijn helaas nog andere dimensies van dat smerige gezicht te noemen.

Onderklasse
Ondanks de opbouw van de verzorgingsstaat is er ook in ons rijke Nederland een onderklasse gebleven. 10% van de Nederlandse huishoudens is arm. In ons land betekent dat gelukkig niet dat mensen van de honger omkomen. Maar de inkomsten zijn zodanig laag dat er voortdurend geldzorgen zijn, dat vakanties onmogelijk zijn en dat kinderen niet kunnen deelnemen aan allerlei sociale activiteiten die in ons land als standaard gelden. Veel leden van deze onderklasse hebben ook problematische schulden. Iedere diaconie of caritasinstelling weet in dit verband schrijnende voorbeelden te noemen.

Buitensporige inkomsten
Naast een onderklasse bestaat er een elite die bovenmatige inkomsten ontvangt. Ik denk daarbij aan topsporters en mensen uit de amusementsindustrie. Maar natuurlijk ook aan de uitzonderlijk hoge beloningen voor de top van de banken en het bedrijfsleven. Jaarsalarissen van meerdere miljoenen worden met een beroep op de markt gesanctioneerd. Vanuit een liberale insteek is hier waarschijnlijk niets mis mee. Maar vanuit een christelijk-sociaal denken moeten bij deze exorbitante salarissen grote vraagtekens worden geplaatst.

Milieukosten
Een andere dimensie van het smerige gezicht van ons sociaal-economische systeem vormt ongetwijfeld het systematisch vergeten van de milieukosten van productie en consumptie. Producten en diensten worden aangeboden terwijl de aantasting van de schepping niet in beeld komt. Gelukkig zien wij op dit terrein een omwenteling in het denken. Niet alleen door de inzet van de milieubeweging maar ook door het kerkelijk spreken, ik noem de inzet van de Wereldraad van Kerken voor de heelheid van de schepping en het pauselijk speken in de encycliek Laudato Si, valt een keer ten goede te constateren. Bij de beprijzing van goederen en diensten moeten de kosten van de aantasting van het milieu worden meegenomen.

Cultuurkritiek
Wij hebben in Nederland materieel en immaterieel veel opgebouwd waar wij dankbaar voor mogen zijn. Maar cultuurkritiek blijft noodzakelijk. Het lijkt mij belangrijk dat politici die zich laten inspireren door de christelijk-sociaal denken juist de verschillende aspecten van het smerige gezicht van het kapitalisme proberen terug te dringen.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Mgr. Mutsaerts naar synode over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’
Van 3 tot en met 28 oktober 2018 wordt in Rome de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie zal de referent voor jeugd en jongeren, Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts hieraan deelnemen

18 juli 2018

Vakantie en de vieringroosters
Vanaf zaterdag 28 juli is er vanwege de vakantie een aanpassing in de weekend Eucharistievieringen voor de kerken
HH. Martelaren van Gorkum (Kaatsheuvel) en St. Joachim (De Moer). Het is aan te raden om de berichtgeving in de gaten te houden.

Bezoekers open kerk St. Jan Kaatsheuvel
De dagelijkse middag openstelling van de kerk St. Jan te Kaatsheuvel mocht zich de afgelopen week verheugen op 223 bezoekers.

Wie komt helpen?
In onze parochie H. Willibrord worden diverse werkzaamheden verricht met hulp van vele vrijwilligers. Hun hulp wordt erg op prijs gesteld.
Toch kan het weleens gebeuren dat door omstandigheden een vrijwilliger zijn werk een tijdje niet uit kan voeren.
Dit is nu het geval voor de mensen die kosteres Nellie Klijsen van kerk St. Jan helpen bij het netjes houden van de kerk.
Door omstandigheden zijn er enkele mensen, die momenteel niet kunnen assisteren.
Het schema waar mee Nellie met haar assistenten werkt, houdt in dat er met twee ploegjes van 3 mensen om de 14 dagen gewerkt wordt.
Dus elk groepje wordt een keer per maand gevraagd om onder leiding van Nellie de klus te klaren.
Zou u Nellie een keer per maand willen, kunnen helpen, neemt u dan contact via het nummer van het parochieel centrum 0416 272515 en geef het even door.
U zult haar er erg blij mee maken.

Vrijwilligers gezocht voor Mariakapel Finantiën Loon op Zand
De parochie H. Willibrord zoekt ondersteuning voor het verzorgen van de Mariakapel aan de Financiën in Loon op Zand.
Een aantal trouwe vrijwilligsters moet hun zorg voor de kapel echt verminderen i.v.m. gezondheid en ouderdom.
De werkzaamheden betreffen het openen/sluiten van de kapel en het verzorgen van de kaarsjes.
Het kapelteam maakt een schema wie in welke week voor de kapel zal zorgen.
Mocht u zich willen opgeven als vrijwilliger in dit team dan kan dat via het secretariaat. Tel. 0416 – 36 12 15.

Overledenen in de maanden april, mei, juni 2018
15 april Annemie Vriens – van den Oetelaar 73 jaar
17 april Jacques Kemmeren 87 jaar
21 april Nelly van Wanrooij – Damen 89 jaar
26 april Sjaan Damen – van Haperen 85 jaar
29 april Betsie van Loon – Versmissen 85 jaar
3 mei Jeanne Janssen – van Lieshout 80 jaar
8 mei Sjaan Schellen – Dingemans 84 jaar
21 mei Corrie Bollen – Veraa 90 jaar
31 mei Annie Verschuren – Pijnenburg 78 jaar
5 juni Ans Kuijpers – van den Heuvel 81 jaar
5 juni Ton Stoops 78 jaar
11 juni Ria de Man 76 jaar
12 juni Annie Damen – Leijtens 90 jaar

Dopen in de maanden april, mei, juni 2018
8 april Teun, zoon van Jasper Hakkert en Karen van den Oetelaar
8 april Fabienne, dochter van Mark Kooistra en Regina van Pelt
15 april Nolah, dochter van Jurgen en Helena Mosselveld-Dircken
22 april Milan, zoon van Stijn en Ilona Timmermans-van Kuijk
29 april Fay, dochter van Mark van Mier en Ellen van den Hoven
29 april Muniya, dochter van Niels de Rooij en Wendy Dortmans
29 april Florian, zoon van Marcel en Esmiralda Verhagen
6 mei Bo, dochter van Marco Kolen en Bonny Brabers
27 mei Eline, dochter van Dennis en Anita van Bommel-van de Ven
27 mei Atene, dochter van Genadijus Suvorovas en Justina Adamonyte
10 juni Foss, zoon van Jeffrey op ‘t Hoog en Chantal Verbeek

Huwelijken/jubilea in de maanden april, mei, juni 2018
28 april Fam. Wijgerde – Copal (60-jarig huwelijk)
2 juni Rik de Laat en Elise van Pelt

Nieuw jaarthema Jongeren Bisdom den Bosch
Hoe vaak zitten we niet op de bank en zappen een rondje om te zien wat er op televisie is.
Hoe vaak zappen we niet in het leven van de ene groep naar de andere: van sport naar hobby, van vrienden naar werk en soms zelfs tussen relaties…
Totdat we een geschikt kanaal gevonden hebben waar we ons prettig bij voelen. Maar durven we ook af te stemmen op het kanaal dat God voor ons uitzendt?
Aansluitend bij het thema van de Wereldjongerendagen in Panama: “Discover your identity” is het jaarprogramma van Jong Bisdom Den Bosch dit jaar gericht op deze zoektocht.
Welke roeping heb jij in het leven? Wat vraagt God van jou in de (levens)keuzes die je maakt? Welke plek is er voor jou in de kerk en wat kan je voor de kerk betekenen?
Allemaal vragen waar we bij onze activiteiten in het komende werkjaar stil bij willen staan: Refresh, twee verdiepingsdagen en een verdiepingsweekend, een kerstactiviteit, de diocesane Palmzondag, een avond met Anselm Grün en ons tuinfeest
.
de nieuwsbrief van JBDB en op de website staan de data al vermeld en aan het einde van de vakantie worden de posters en kaartjes naar de parochies gestuurd.
Mocht u ze eerder willen hebben, stuur dan een mailtje naar jongeren@bisdomdenbosch.nl en ze worden u toegezonden.
Team Jeugd en Jongeren bisdom van ‘s-Hertogenbosch

11 juli 2018

Column Mgr. De Korte: Greep op het leven
Recent heb ik mogen meewerken aan publicaties van twee politieke partijen in ons land. Ik had een tweegesprek met senator Roel Kuiper voor een studie van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie over het rooms-katholieke en protestantse sociaal denken.

Hoewel er in theorie duidelijke accentverschillen zijn, zijn deze verschillen in de praktijk van alle dag betrekkelijk. Ik ben dankbaar dat de van oorsprong protestantse ChristenUnie belangstelling heeft voor de rijkdom van het katholiek sociaal denken en zich door dat denken laat inspireren. Heel concreet zie ik dat in de doorwerking van de encycliek Laudato Si’ waarin onze paus pleit voor een ‘cultuur van het leven’, de inzet voor een wereldwijde sociale gerechtigheid en het behoud van Moeder Aarde als het ene huis voor de gehele mensheid. Onmiskenbaar wil de huidige leiding van de ChristenUnie die noties omzetten in concreet beleid.

Bezieling
Enkele maanden geleden had ik ook een lang gesprek met de voorzitter van de Socialistische Partij, Ron Meyer. Voor een boek over de staat van ons land hoopte hij honderd Nederlanders te spreken en naar zijn mening moest daar ook een bisschop bij horen. Dat laatste is natuurlijk niet vanzelfsprekend want de SP profileert zich als een seculiere partij. Tegelijkertijd werd mij duidelijk dat Ron Meyer de betekenis van godsdienst in het algemeen en van het katholieke denken over de goede samenleving in het bijzonder als bezielenden kracht erkent. Inmiddels heeft het boek het levenslicht gezien onder de korte en krachtige titel Grip. Meyer maakt zich grote zorgen over het feit dat steeds meer Nederlanders het gevoel hebben de greep op het eigen bestaan te verliezen.

Ons economisch systeem heeft ons geen windeieren gelegd. Velen van ons zijn welvarend geworden. Maar tegelijkertijd worden de schaduwzijden van het systeem steeds meer duidelijk. Er zijn grote verschillen in inkomen en nog meer in vermogen; er is sprake van een grote verspilling van voedsel en grondstoffen en een massale vervuiling van Gods schepping. In de gesprekken die Meyer voert, komt ook een breed gevoelde bestaansonzekerheid in beeld. Binnen het huidige economische systeem zijn er winnaars maar ook veel verliezers. Niet weinigen maken zich grote zorgen over hun eigen inkomen en baan of over de inkomen en baan van hun kinderen en kleinkinderen. Meer aandacht voor het beschermen van de menselijke waardigheid, onderlinge solidariteit en de inzet voor het algemeen welzijn zou de kwaliteit van de samenleving zeker verhogen.

Religieuze ontworteling
Meyer heeft met een heldere pen een uitermate lezenswaardig boek geschreven. Hij houdt mensen een spiegel voor die de moeite waard is. Maar zijn denken blijft binnen een seculier kader. Als het gaat om de huidige maatschappelijke onbehagen moeten wij, naar mijn overtuiging, nog een laag dieper graven. Door de snelle ontkerkelijking en ontkerstening van onze samenleving zijn niet weinig tijdgenoten in een leegte terecht gekomen. Het houvast dat het christelijk geloof vele generaties heeft geboden is verdwenen en er is geen duidelijk alternatief voor in de plaats gekomen. Het hemels baldakijn is voor hen verdwenen. Bij tegenslag hebben velen geen vaste bodem meer onder de voeten. Een cultuur die vooral draait om geld, consumptie en verstrooiing kan de onrust in het hart van de mens niet tot bedaren brengen.

Katholieken moeten, geïnspireerd door het katholiek sociaal denken, de oorzaken van de huidige bestaansonzekerheid tegen gaan. Meer sociale rechtvaardigheid en het inperken van de harde facetten van de huidige economie horen daar zeker bij. Maar tegelijkertijd vraag ik aandacht voor de levensbeschouwelijke onzekerheid. De grote kerkvader Augustinus zegt dat ons hart onrustig is, totdat het rust vindt in God. Wat zou ik graag mensen die rust gunnen. In christelijk perspectief heeft greep op het leven alles te maken met vastgehouden worden en dus met overgave en vertrouwen.
Mgr. Dr. Gerard De Korte

4 juli 2018

Stilte kapel.
Afgelopen week zijn er bezoekers geweest (waarschijnlijk jeugd die zich verveelde) die het voorzien hadden op de kaarsjes van de Stilte kapel. Het tafeltje waarop het gedachtenis boek ligt, was rondom het boek versierd met kaarsjes. Zijn de “versierders” gestoord tijdens hun werk? Gelukkig waren niet alle kaarsjes aangestoken en is er niets onherroepelijks gebeurd. Het had ook best anders kunnen aflopen met brand als gevolg. Het is natuurlijk wel jammer dat de stilte kapel zo ”misbruikt” wordt. De kapel is in het verleden door 3 parochiegemeenschappen (St, Jozef, St, Jan en de HH. Mart. van Gorkum) mogelijk gemaakt. Het zou fijn zijn als deze gebedsruimte nog jaren blijft bestaan.

Voorlichtingsbijeenkomst gevolgen denken als er SchuldHulpMaatje
SchuldHulpMaatje helpt mensen met financiële problemen. Samen met de kerken kan zij mensen met schulden vinden, bereiken en helpen. In samenwerking met het Bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseert SchuldHulpMaatje op woensdagavond 27 juni op het bisdomkantoor een voorlichtingsavond voor parochies en gemeentes.

1 op de 5 Nederlanders heeft financiële problemen, zo blijkt uit cijfers van het Nibud. Deze mensen komen niet meer rond elke maand, en schulden lopen elke maand verder op. Mensen met financiële problemen raken het overzicht kwijt. Vaak gaat het van kwaad tot erger. Zonder hulp komen zij steeds verder in de problemen.

Financiële vrijheid
SchuldHulpMaatje – een initiatief van de kerken in Nederland – wil deze mensen helpen, op weg naar financiële vrijheid. Overbesteding is één van de oorzaken, maar ook verlies van inkomen, (langdurige) ziekte en echtscheiding zijn belangrijke kruispunten in het leven die vaak leiden tot financiële problemen.

SchuldHulpMaatje leidt vrijwilligers op tot maatje. Samen met een maatje gaan mensen aan de slag met hun probleem. Door te luisteren, handvatten aan te reiken en een wegwijzer te zijn, helpt de organisatie mensen om weer inzicht en overzicht in hun financiën te krijgen.

Wat kan de parochie doen?
Ook in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch wil SchuldHulpMaatje mensen met financiële problemen helpen. Welke rol kunnen parochies spelen bij het vinden, bereiken en helpen van mensen met schulden? Die vragen komen aan de orde op een voorlichtingsbijeenkomst op woensdagavond 27 juni.in Bisdomkantoor, Parade 11, ’s-Hertogenbosch. Daar wordt ook toegelicht hoe groot het probleem is in onze regio, wat SchuldHulpMaatje doet en wat andere organisaties doen op het gebied van schuldhulpverlening.

Eindverslag ‘presynode’ beschikbaar in het Nederlands
Het eindverslag van de ‘presynode’ over het thema ‘jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’ is nu beschikbaar in het Nederlands. Eerder presenteerde Danny Hakvoort, de deelnemer namens Nederland aan deze bijeenkomst, al de Engelse versie van het verslag.
Jongeren uit de hele wereld waren van 19 tot 24 maart op uitnodiging van het Vaticaan in Rome bij elkaar om mee te denken in voorbereiding op de Gewone Algemene Bisschoppensynode die in oktober over hetzelfde thema wordt gehouden.Een week praten en schrijven en communiceren met jongeren via social media resulteerde in een eindverslag.
Dit verslag hebben de jongeren op Palmzondag 25 maart overhandigd aan Paus Franciscus. Het document is bedoeld als input voor de synode die wordt gehouden in oktober.De jongeren vragen in het document aandacht voor hun persoonlijke leefwereld, ervaringen en gedachten en roepen op tot een ‘creatieve Kerk’: “Een Kerk die open en transparant in de wereld wil staan vanuit haar geloof in Christus.”
Danny Hakvoort overhandigde woensdag 29 maart het eindverslag aan mgr. Mutsaerts, portefeuillehouder jeugd en jongeren namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Hij deed dit met de woorden die hij mee kreeg toen hij naar de presynode vertrok: ”Hoop heeft twee dochters: ongenoegen en moed. Ongenoegen om hoe de dingen gaan, moed om de dingen beter te maken dan ze zijn.” (Augustinus)

27 juni 2018

Per e-mail doorgeven van een misintentie.
Als u kiest om via secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@willibrord.nl uw misintentie op te geven en te betalen via het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101 willen we u vriendelijk vragen om bij de omschrijving van de bankopdracht ook de betreffende kerk te vermelden zodat de administratie het binnengekomen bedrag juist kan verwerken.

Terugblik Vrijwilligersbedankavond De Moer
Woensdag 13 juni werd in de kantine van Blauw Wit 81 de jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden voor de vrijwilligers die in en buiten de kerk in De Moer zich steeds weer opnieuw inzetten voor de parochiekern aldaar. Zo kunnen wij ons geloof op een inspirerende manier blijven vieren. Het parochiebestuur is allen zeer dankbaar. Iedere vorm van inzet wordt gewaardeerd en dit wil het bestuur nog eens benadrukken middels deze gezellige avond. Er werd flink gebuurt en er was voorzien in een drankje en een hapje in de vorm van een buffetje dat iedereen zich heel goed liet smaken.
Hartelijke dank aan eenieder. Pastoor Luijckx.

Ga naar de Nationale Bedevaart in Brielle
Van heinde en verre komen vele pelgrims op zaterdag 7 juli naar de Nationale Bedevaart om de Martelaren van Gorcum te herdenken. De Nationale Bedevaart vindt plaats in het Bedevaartsoord van de HH. Martelaren van Gorcum, De Rik 5 te Brielle en heeft als thema: Volharden in gebed. Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. J. van den Hende als hoofdcelebrant
13.30 uur: Rozenkransgebed en parallel Jongerenprogramma
14.30 uur: Kruisweg
15.30 uur: Vespers en Processie met pelgrimszegen
.Meer informatie via www.martelarenvangorcum.nl

Kies je mooiste item op videokanaal .nl!
In 2016 startte katholiekleven.nl als videokanaal van de Nederlandse bisschoppen. “Tijd om de balans op te maken. We verzamelen de mooiste verhalen van katholiekleven.nl.” Dit vermeldt de juni-uitgave van de nieuwsbrief ‘katholiek leven vandaag’. “Welke video, foto of podcast is jouw favoriet en waarom?”
Onder de reacties worden drie exemplaren verloot van het eerstvolgende nummer van ‘Kerkelijke Documentatie’. Met daarin onder meer de apostolische exhortatie van paus Franciscus ‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht) over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. Dit document verscheen in april.
Projectcoördinator Daphne van Roosendaal legt uit: “We zijn als redactie erg benieuwd naar de items die het meest worden gewaardeerd. Deze zomer zullen we als redactie nadenken over het vervolg van katholiekleven.nl en de programmering in 2019. Daarom doen we een beroep op alle volgers van katholiekleven.nl om via een favoriet input te geven. We zijn benieuwd welke filmpjes, fotoseries en podcasts die we hebben gemaakt het meest worden gewaardeerd en waarom.”
Reageer voor 1 juli 2018. Reageren kan via contact@katholiekleven.nl.

Nog nooit zoveel aandacht voor jongeren
“Ik kan me niet herinneren dat er zoveel wereldwijde aandacht was voor jongeren en daar kun je alleen maar blij mee zijn.” In een podcast vertelt Gerrie Conen over het wereldwijde onderzoek dat werd gedaan als voorbereiding op de Bisschoppensynode in oktober 2018 over jongeren, geloof en roeping. Gerrie Conen werkt in Utrecht op het Secretariaat van de Kerkprovincie. Hij is er beleidsmedewerker jeugd en jongeren en helpt de Nederlandse bisschoppen bij de landelijke aandacht voor het jongerenwerk. “Je ziet goede voorbeelden van parochies die erin slagen om jongeren bij de Kerk te betrekken,” vertelt Gerrie. Een gesprek over hoe je je door een groeiende stapel papier heen worstelt, trends in de antwoorden van jongeren, het belang van internet, en waarom het zinvol is om als klein landje aan zo’n groot internationaal onderzoek mee te werken.
.Paus Franciscus heeft gesproken over een ontmoeting met jongeren die hem geen hand gaven om contact te maken, maar die uitsluitend bezig waren met het maken van foto’s en selfies. “Ik maak me daar zorgen over,” aldus de paus. “De jongeren communiceren en leven in de virtuele wereld,” die uitsluitend bezig waren met het maken van foto’s en selfies. “Ik maak me daar zorgen over,” aldus de paus. “De paus maakt zich zorgen dat jongeren verstrikt raken in een wereld van smartphones en technologie plaats van werkelijk menselijk contact, zoals je dat ervaart bij werken van barmhartigheid. De paus hoopt dat jongeren meer onderdeel worden van het echte en concrete leven.

20 juni 2018

Dringende oproep
Onze kerken worden regelmatig schoongemaakt door een aantal vrijwilligers. Hun werk wordt zeer gewaardeerd, op dit moment zijn een aantal van hen, die de zorg hebben voor de St. Jan in Kaatsheuvel, door omstandigheden gestopt. Daarom deze dringende oproep. Mocht u nog tijd en zin hebben om de schoonmaakploeg uit de nood te helpen neem dan contact op met de kosteres van de St. Jan, mevr. Nellie Klijsen bereikbaar via het telefoonnummer van het parochieel centrum 0416 27 25 15

CS Trias
Culturele Stichting Trias zorgt er ook deze zomer met hulp van een flink aantal vrijwilligers dat de kerk Sint Jan uit Kaatsheuvel in de maanden juli en augustus ‘s middags weer bezocht kan worden. U bent op die middagen van harte welkom.

Onzen Dag’ in Elshout: ‘Maria heeft me altijd geholpen’
Elk jaar op 31 mei sluit Elshout de meimaand af met ‘Onzen Dag’. De hele maand mei verwelkomt het kleine dorp onder de rook van ’s-Hertogenbosch pelgrims in de kerk en de Mariakapel. De laatste dag van de maand sluiten de dorpsbewoners met elkaar af met een sacramentsprocessie en een feestelijke eucharistieviering. Op katholiekleven.nl is nu een reportage te zien over ‘Onzen Dag’.
“Het is een bijzonder en kleurrijk gebeuren hier in Elshout,” vertelt diaken Albert Soeterboek van de parochie Wonderbare Moeder. “In de twaalfde eeuw was een boer aan het zaaien. Hij had dorst en kreeg van Maria te drinken. Daar kwam het wonder bij dat zijn oogst in één nacht rijp was.” Dat was het begin van de Mariaverering in Elshout.

Bruidje
In de loop van de jaren groeide de betekenis die de processie heeft voor de pelgrims. “Vroeger was meelopen min of meer verplicht. Als kind ging je al mee,” vertelt een van de pelgrims. “Dan was je bruidje, droeg het beeldje, of assisteerde de Onze Lieve Vrouwe Schuts. Het hele dorp liep mee.”
“De processie spreekt me nu meer aan dan toen,” vertelt koster Jan Snijders. “Als ik naar de kapel loop, denk ik aan mijn levensloop. Aan wat de toekomst gaat brengen. Het gaat niet iedere dag zoals jij wil. Je hebt wel eens tegenslag. Dan kun je een beroep doen op Maria. Tot nu toe heeft ze mij altijd geholpen. In lief en in leed.”

Pausmis 2019 gepland op zondag 23 juni
Omdat het dit jaar niet mogelijk bleek tot een datum te komen waarop de nuntius en de bisschoppen gezamenlijk in Den Haag de pauskeuze konden vieren, is nu ruim op tijd een datum afgestemd voor de viering in 2019. De door de nuntius voorgestelde data in 2018 waren door de overgrote meerderheid van de bisschoppen al gereserveerd voor onder meer liturgievieringen in de eigen bisdommen. De pontificale hoogmis ter gelegenheid van de keuze van de paus wordt in 2019 gevierd op zondag 23 juni. Dat hebben de nuntius en de bisschoppenconferentie na overleg besloten en afgestemd met de parochie in Den Haag. De viering vindt als vanouds plaats in de Jacobus de Meerdere Kerk te Den Haag.
De bisschoppen hebben overigens wel onderling dit jaar de verkiezing van de paus met een eucharistieviering gevierd na afloop van de bisschoppenconferentie. Op de dag dat paus Franciscus vijf jaar geleden werd gekozen, dinsdag 13 maart, sloten de bisschoppen hun gezamenlijke vergadering af met een heilige mis die speciaal voor die gelegenheid werd opgedragen tot intentie van de heilige Vader.
Er is nog gepoogd om met de nuntius tot een gezamenlijke datum in het najaar 2018 te komen. Een voorstel aan de nuntius voor een viering in het najaar heeft echter geen nieuwe datum opgeleverd.
Kijk ook het filmpje over vijf jaar paus Franciscus dat in de week van 13 maart gepubliceerd is door katholiekleven.nl, het videokanaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie: ‘Hiermee inspireert paus Franciscus mensen’.

Zeilkamp op het onbewoonde Holtuseiland: Iets voor jou?
Van 11 tot en met 18 augustus is er weer een zeilkamp voor jongens
van 12 tot en met 17 jaar.
Wat kun je allemaal verwachten?
 Een week vol gezelligheid
 Leren zeilen van ervaren instructeurs
 Elke avond kampvuur
 Een eigen eiland
 Leuke activiteiten en avondspellen
 Workshops met betrekking tot het katholieke geloof.
Dit alles voor €220,-
Het kamp is op het Holtus eiland, een onbewoond eiland op de Loosdrechtse plassen. We slapen in de ark ‘de ome Jan’ en we zeilen met prachtige polyester Valken. Voor het eten wordt gezorgd, maar er moet wel afgewassen worden…
Het kamp heeft een christelijk karakter en wordt ondersteund door het bisdom Den Bosch en parochie de Twaalf Apostelen uit Wijchen.
Meer informatie of aanmelden:
https://www.zeilkampnoventus.nl/

Begraafplaats Kloosterstraat Loon op Zand
In verband met het verstrijken van grafrechten komen we graag in contact met nabestaanden van onderstaande overledenen.
Henriëtte Temmerman geb. 05-08-1907 overl. 01-01-1998
Maria Casparie geb. 14-03-1900 overl. 25-11-1993
Catharina Dekkers geb. 18-05-1905 overl. 11-05-1993
De graven zullen in september 2018 worden geruimd indien niemand zich meldt voor
verlenging van de grafrechten. U kunt hierover contact opnemen met Inge Mols op het secretariaat in Loon op Zand. Tel.nr. 0416 – 361215.

13 juni 2018

Verdiepingscursus CaFE
Op maandag 18 juni vindt in het Parochieel Centrum te Kaatsheuvel een slotavond plaats van de verdiepingscursus CaFE. Deze avond begint om 19.00 uur. Omdat deze avond begint met een maaltijd is het belangrijk dat u zich, indien u deze avond wilt bijwonen, van tevoren aanmeldt.
Parochie Secretariaat 0416 361215 of Parochieel Centrum 0416 272515

CS Trias
Culturele Stichting Trias zorgt er ook deze zomer met hulp van een flink aantal vrijwilligers dat de kerk Sint Jan uit Kaatsheuvel in de maanden juli en augustus ‘s middags weer bezocht kan worden. U bent op die middagen van harte welkom
Terugblik Gastmiddag 5 juni.
Pastoor Luijckx en de mensen van de bezoekgroep kunnen terugkijken op een goed bezochte sfeervolle viering. Na de viering werden de bezoekers getrakteerd op een drankje en hapje wat zeer in de smaak viel. Mensen maakten ook heel ontspannen een praatje met de pastoor die regelmatig van tafeltje wisselde.
Deze middag kon mogelijk gemaakt worden voor een aantal sterke helpers die zorgden voor het zware sjouwwerk en de mensen die ervoor zorgden dat de mensen van het drankje en hapje voorzagen. Zij worden hartelijk bedankt

Ariëns Lezing door bisschop De Korte op 20 juni
Het Ariëns-Comité organiseert samen met het Bisdom van ‘s-Hertogenbosch en het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch, in het Sint-Janscentrum, op woensdagmiddag 20 juni 2018 de Ariëns Lezing 2018. De zaal is open vanaf 13.30 uur en het programma eindigt om 17.00 uur. De toegang is gratis.

Bisschop De Korte spreekt over leven en werk van Alphons Ariëns (1860-1928). “Alphons Ariëns is als priester, kapelaan, pastoor, missionair theoloog, en emancipator van beslissende invloed geweest in de ontwikkeling van de katholieke zuil en het denken daarin”, zo schrijft het Ariëns-Comité. “Als priester betoont hij zich uitvinder en toepasser van katholiek sociaal denken voordat de Kerk die verkondigde. Hij was de emancipator van talrijke katholieke bewegingen. Hij was vooral een missionair theoloog, die al zijn werken en doen in het licht stelde van de missionaire opdracht van de Kerk.

Ariëns en de huidige tijd
Bisschop de Korte ontving zijn priesteropleiding aan het naar Ariëns vernoemde convict van het Aartsbisdom Utrecht. Aan dat Ariënskonvikt gaf hij van 1992 tot 1999 als rector leiding. In zijn lezing zal de bisschop de verbinding leggen tussen de tijd van Ariëns en de huidige tijd.

De opening en het welkom aan de aanwezigen wordt verzorgd door Hub Crijns, vicevoorzitter van het Ariëns-Comité. Hij zal de aanwezigen bijpraten over de activiteiten van het Comité en het proces van zaligverklaring van Ariëns.
Na de Ariëns Lezing door bisschop De Korte is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de inleiders en voor gesprek onder elkaar.
Locatie: Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch.
De zaal is vanaf 13.30 uur open en de toegang is gratis.

R.-K. Kerk benoemt Functionaris Gegevensbescherming
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei is ingegaan, heeft het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. Deze FG oefent zijn taken uit met het oog op de zorgvuldige gegevensverwerking van kerkleden zoals opgenomen in de landelijke ledenadministratie van R.-K. parochies.
Mr. John Bakker, econoom van het bisdom Rotterdam, is benoemd tot FG. Hij heeft in deze functie een duidelijk afgebakend werkveld, namelijk de persoonsgegevens in de ledenadministratie van R.-K. parochies. Dat betekent dat betrokkenen uitsluitend met de FG in contact kunnen treden over zaken die betrekking hebben op deze ledenadministratie door R.-K. parochies.
Eigen verantwoordelijkheid
Voor andere vragen die raakvlakken hebben met de privacywetgeving, bijvoorbeeld over een bericht op de parochiewebsite of een uitzending via de kerkomroep.nl kan men niet bij de FG terecht. Hiervoor zijn parochies zelfverantwoordelijk in de zin van de AVG. Het is belangrijk dat de parochie en betrokkene over deze vragen zelf met elkaar in gesprek gaan.
Met vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming over de ledenadministratie van een parochie kunt u vinden op de site www.rkkerk.nl

5 juni 2018

Eerste H. Communievieringen.
Op zondag 27 mei hebben de kinderen uit Loon op Zand in de kerk in Loon op Zand voor het eerst de H. Communie mogen ontvangen en op zondag 3 juni in de kerk in Kaatsheuvel, de kinderen uit Kaatsheuvel. Het waren heel mooie eucharistievieringen die een kroon vormden op de voorafgaande voorbereidingen met de kinderen. De vieringen waren heel feestelijk en de kerken waren prachtig versierd. Wij zijn de leden van de werkgroep Eerste H. Communie dankbaar voor al hun hulp en inzet, maar ook de ouders danken wij voor hun steun. Dankzij hun medewerking en de drukbezochte vieringen kunnen de kinderen en wij allen terugzien op een prachtig feest. Laten wij bidden dat zij door hun geloof in Jezus als blije mensen in het leven staan en dat zij Jezus als een blijvende Vriend in hun leven mogen ervaren.
Pastoor Luijckx

Dringende oproep
Onze kerken worden regelmatig schoongemaakt door een aantal vrijwilligers. Hun werk wordt zeer gewaardeerd, op dit moment zijn een aantal van hen, die de zorg hebben voor de St. Jan in Kaatsheuvel, door omstandigheden gestopt. Daarom deze dringende oproep. Mocht u nog tijd en zin hebben om de schoonmaakploeg uit de nood te helpen neem dan contact op met de kosteres van de St. Jan mevr. Nellie Klijsen bereikbaar via het telefoonnummer van het parochieel centrum 0416 27 25 15

Gezinsviering in het weekend van 9 en 10 juni
Op zaterdagavond 9 juni om19.00 uur in kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand.
zondag 10 juni om 11.00 uur in kerk St. Jan Kaatsheuvel
Thema:
Kinderen mogen tijdens de viering meehelpen.

CS Trias
Culturele Stichting Trias zorgt er ook deze zomer met hulp van een flink aantal vrijwilligers dat de kerk Sint Jan uit Kaatsheuvel in de maanden juli en augustus < s middags weer bezocht kan worden. U bent op die middagen van harte welkom.

Volharden in Gebed’ is het thema van de Nationale Bedevaart Brielle die in 2018 op 7 juli plaats vindt.
De Bisschoppelijke Brielse Commissie (BBC) van het bisdom Rotterdam sluit met dit thema aan bij het diocesane Jaar van Gebed. “Bidden is precies wat de Martelaren van Gorcum, die in de bedevaartkerk te Brielle centraal staan, deden in afwachting van hun lot”, vertelt de voorzitter van de BBC, pastoor Jack Glas.
Dat gebed gaf hen kracht om de weg die voor hen lag te gaan, met overtuiging en met kracht. Net zoals ons gebed ons kracht kan geven om de tegenslagen in ons leven het hoofd te bieden. Nu in het Jaar van het Gebed staan we daar extra bij stil. De Martelaren van Gorcum volhardden in hun moeilijke laatste dagen in gebed. Het gebed heeft hen geholpen. En het gebed kan ook ons helpen.”
Het thema van 2018 is een mooi thema en ook een belangrijk thema legt pastoor Jack Glas uit: “Gebed is onze levensbron. Het verbindt ons met God en is de basis van waaruit we kunnen leven met Christus. En volharden in gebed is belangrijk, omdat onze gebeden niet altijd direct verhoord worden. Ieder van ons komt in zijn of haar leven het kruis tegen. Door te blijven bidden en niet op te geven kunnen we kracht vinden. Zoals de Martelaren van Gorcum in het gebed de kracht vonden om trouw te blijven aan het geloof in de Heer en aan de Kerk.”
Het Jongerenprogramma tijdens de Nationale Bedevaart wordt verzorgd door de blauwe zusters. Zij gaan met jongeren in gesprek over het gebed van de zusters. Daarbij zullen zij ook spreken over hun medezusters in conflictgebieden elders in de wereld. Er zijn bijvoorbeeld communiteiten van zusters in Syrië en Gaza. In die moeilijke situaties blijven de zusters bidden, terwijl ze zich inzetten voor de nood van de mensen die ze helpen.
De Nationale Bedevaart naar het heiligdom van de Martelaren van Gorcum in Brielle op zaterdag 7 juli start met een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur waarin de bisschop van bisdom Rotterdam, mgr. Van den Hende, hoofdcelebrant is en een aantal priesters concelebreert. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door koor Canticum Novum uit Lisse. ‘s Middags zijn er tal van andere gebedsmomenten, zoals het Rozenkransgebed, de Kruisweg, een plechtige Vespers. De Nationale Bedevaart sluit af met een processie door de Ommegang en de pelgrimszegen.
Kijk voor meer informatie op de site martelarenvangorcum.nl.

30 mei 2018

H. Joachim De Moer
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal Pastor Groos voorgaan in de Eucharistieviering op zaterdagavond 2 juni in De Moer met samenzang

Eerste Heilige Communievieringen
Zondag 28 mei deden kinderen uit Loon op Zand hun Eerst Communie Op zondag. 3 juni zullen de kinderen uit Kaatsheuvel en Sprang- Capelle de H. Hostie ontvangen. We hopen dat het voor hen een onvergetelijke dag was of zal zijn. Namens de parochie H. Willibrord willen we kinderen en hun ouders van harte feliciteren met deze dag. We hopen kinderen en ouders nog vaak terug te zien in een van de parochiekerken.

Dinsdag 5 juni:
BEZOEKGROEP PAROCHIE H. WILLIBR
De jaarlijkse bijeenkomst
”Viering voor allen die ziek zijn, op leeftijd of alleen”.
wordt gehouden op dinsdag 5 juni a.s.
in de Kerk St. Jan aan de Hoofdstraat. Daarvoor wordt u bij deze van harte uitgenodigd.
Het thema van deze middag zal zijn:
“Samen onderweg”

Column Mgr. De Korte: Verwarring of blijvende dialoog?
Christen ben je altijd met andere christenen. Juist als rooms-katholieken weten wij ons geroepen in te voegen in het geloof van de gemeenschap. Wij staan op de schouders van vele generaties gelovigen die ons zijn voorgegaan. Zo ontkomen wij aan een onvruchtbaar subjectivisme.
Tegelijk weten wij ook dat er altijd een gradatie in de betrokkenheid van gelovigen is geweest. Niet weinigen stemmen maar gedeeltelijk in met de leer van de Kerk. Vanzelfsprekend ziet iedere bisschop dat liever anders, maar het is wel de realiteit door de eeuwen heen. Kennis van de geschiedenis kan ons wijs maken. Anders gezegd: vanaf het begin van de Kerk valt er voortdurend een spanning tussen leer en leven te ontdekken.
Gevoeligheid
Onze goede paus Franciscus lijkt een grote gevoeligheid voor deze realiteit te hebben. Falende en zondige mensen moet de Kerk niet afwijzen en afstoten, maar op een herderlijke wijze tegemoet treden. Voor de paus is de kerk als een ziekenhuis, waar mensen die gekwetst en gebutst langs de levensweg liggen, weer op adem kunnen komen.
Nergens blijkt dat de paus de leer van de Kerk geweld aandoet. Maar wel wil hij rekening houden met de weerbarstigheid van ons bestaan. In de loop van de kerkgeschiedenis blijkt er een organische groei in het kerkelijk spreken. Pausen hebben bijvoorbeeld ooit opgeroepen tot kruistochten; de huidige Kerk denkt heel anders over oorlogen en het gebruik van geweld.
Gevoelige thema’s
Het lijkt mij vruchtbaar dat theologen en het leergezag – in het licht van de Heilige Schrift, de traditie en nieuwe wetenschappelijke inzichten – blijven nadenken over gevoelige thema’s als echtscheiding, homoseksualiteit, eucharistische gastvrijheid en intercommunie (het over en weer deelnemen aan elkaars eucharistie/avondmaal).
Een spannende vraag is ook hoeveel verscheidenheid er binnen de eenheid van de kerk kan zijn. Onze toekomst is open. Wie weet wat de Geest van God ons zal laten ontdekken.
Blijvende dialoog
Sommige gelovigen, ook hoge geestelijken, menen dat de paus ruimte laat voor verwarring. Maar is het niet beter te spreken over een pauselijke bereidheid tot blijvende dialoog? Een dergelijke houding komt niet voort uit modernisme of vrijzinnigheid, maar vanuit het hart van het evangelie. God is in Christus naast ons gaan staan. Op onze beurt zijn wij geroepen dicht bij onze naaste te blijven. Als Christus ons heeft aanvaard, zijn ook wij geroepen elkaar te aanvaarden. Het gaat om de bereidheid tot een blijvende dialoog, die niet inhoudt dat wij onze diepste overtuigingen verloochenen, maar wel dat wij openstaan voor de werking van de Heilige Geest in de ander.
Uiteindelijk leven wij allemaal van pure genade. Dat gelovig besef kan ons nederig, mild en bescheiden maken.
Niet alleen
De Kerk staat voor geweldige uitdagingen. Gelukkig staan wij er niet alleen voor. Na de hemelvaart van de Heer worden de leerlingen met een missionaire opdracht uitgezonden. In kracht van de Pinkstergeest zijn wij geroepen in de wereld van vandaag gemeenschap van Christus te zijn.
In 2016 verscheen een fijnzinnig interviewboekje met paus Franciscus onder de titel De naam van God is barmhartigheid. De God die in Christus bij ons is gekomen, heeft een groot hart voor zondaars en bedelaars. Mensen die moreel falen of sociaal zijn gemarginaliseerd, mogen weten dat God hen onvoorwaardelijk bemint. In kracht van de Pinkstergeest kan het komen tot levensvernieuwing en een nieuwe start. Als christenen zijn wij geroepen om Gods barmhartigheid te weerspiegelen in ons alledaagse leven.

23 mei 2018

Eerste Heilige communievieringen.
Binnenkort is het feest in de parochie en thuis bij de kinderen die zich voorbereid hebben op hun Eerste Heilige communie.
In Loon op Zand zullen de kinderen op zondag 27 mei hun eerste communie ontvangen, tijdens de eucharistieviering in de kerk St, Jans Onthoofding. De viering begint om 10.00 uur.
De kinderen uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle zullen dit doen op zondag 3 juni in de kerk St. Jan aan de Hoofdstraat de viering begint om 11.00 uur.
In het weekend van 9 en 10 juni is er voor de communicanten een terugkom viering. Een gezinsviering waar bij de kinderen mee mogen helpen.
In Loon op Zand is deze viering op zaterdagavond 9 juni om 19.00 uur
In Kaatsheuvel op zondag 10 juni om 11.00 uur

Boodschap paus over nepnieuws en journalistiek van de vrede
Zondag 13 mei vierde de Rooms-Katholieke Kerk Wereldcommunicatiedag. Paus Franciscus schreef voor deze dag een boodschap die nu vertaald is in het Nederlands. De paus waarschuwt tegen nepnieuws en pleit voor een journalistiek die de vrede in de wereld door de waarheid bevordert.

Nepnieuws is aan de orde van de dag en al te vaak werken mensen bewust of onbewust mee aan de verspreiding ervan. Dat komt volgens paus Franciscus omdat nepnieuws een beroep doet op stereotypen en algemene sociale vooroordelen die bij de ontvanger een snaar raken. Dergelijke berichten spelen in op emoties als angst, minachting, woede en frustratie. ‘De verspreiding van nepnieuws maakt manipulerend gebruik van sociale netwerken en hun onderliggende logica: op deze wijze wint de ongefundeerde inhoud aan zo’n zichtbaarheid dat zelfs een gezaghebbende ontkenning er maar moeilijk in slaagt de schade ervan in te dammen’, schrijft de paus.

Tegengif
Paus Franciscus ziet ook een tegengif tegen nepnieuws en dat zijn niet strategieën, maar mensen. Mensen die bereid zijn te luisteren en door de moeite van een oprechte dialoog de waarheid naar voren laten komen; mensen die, aangetrokken door het goede, de verantwoordelijkheid op zich nemen voor hoe ze taal gebruiken.

Hij ziet daarbij een speciale rol voor diegenen die uit hoofde van hun beroep verantwoordelijk zijn voor het informeren te weten journalisten: ‘Hij (de journalist) oefent in de tegenwoordige wereld niet alleen een beroep uit, maar heeft ook een echte missie. In de hectiek van berichten en de maalstroom van scoops heeft hij de taak eraan te herinneren dat waar het bij een bericht om draait niet de snelheid van de berichtgeving is, en de impact op het publiek, maar de mensen. Informeren is vormen, het heeft te maken met het leven van mensen. Daarom zijn nauwkeurigheid van bronnen en het bewaken van de communicatie de ware middelen om het goede te ontwikkelen, om vertrouwen voort te brengen en de weg vrij te maken voor gemeenschap en vrede.’

Niet zoetsappig
De paus nodigt uit om een journalistiek van de vrede te bevorderen en hij bedoelt daarmee geen “brave” journalistiek die het bestaan van ernstige problemen negeert en een zoetsappige toon aanslaat. Hij bedoelt een journalistiek die niet veinst maar vijandig staat ten opzichte van onwaarheden, van slogans die gericht zijn op effect, en bombastische verklaringen. De paus verlangt naar ‘een journalistiek die bestaat uit mensen voor mensen en die verstaan wordt als een dienst aan alle mensen, vooral voor diegenen – en dat is de meerderheid in de wereld – die geen stem hebben, een journalistiek die niet gebrand is op nieuws, maar die zich inzet voor het zoeken naar de werkelijke oorzaken van de conflicten om een begrip van de wortels ervan en het overwinnen ervan te bevorderen door het op gang brengen van heilzame processen; een journalistiek die zich inzet voor oplossingen die een alternatief bieden voor de escalaties van geschreeuw en verbaal geweld.’

CaFE bijeenkomsten
Er zijn nog twee bijeenkomsten van de verdiepingscursus CaFE De bijeenkomsten zijn in de pastorie te Loon op Zand. Op 28 mei met het thema: “Hoe de Mis meer te beleven” en op
4 juni met het thema: “Het hart zuiver houden”.
Vanaf 19.45 uur bent u welkom en wordt u ontvangen met een kop koffie of thee met iets lekkers en om 20.00 uur begint de bijeenkomst. De avonden eindigen rond 21.45 uur.
De avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan. We hopen u op een van deze avonden te mogen begroeten!

16 mei 2018

CaFE bijeenkomsten
Er zijn nog twee bijeenkomsten van de verdiepingscursus CaFE De bijeenkomsten zijn in de pastorie te Loon op Zand op 28 mei en 4 juni. U bent van harte welkom. U wordt om 19.45 uur ontvangen met een kop koffie met iets lekkers en om 20.00 uur begint de bijeenkomst.

Pinksteren
Datum: zondag 20 en maandag 21 mei 2018
Op de vijftigste dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt in de christelijke kerken herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen.

Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde concreet het volgende. De gelovigen waren in een huis bijeen toen erbinnen plotsklaps een geluid van een grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven de hoofden van de aanwezigen verspreidden – beter bekend als 'vurige tongen'. De gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.
Tevens wordt de geboorte van de (katholieke) kerk herdacht

Gedachtenis Maria, Moeder van de Kerk op tweede pinksterdag
De Romeinse congregatie voor de eredienst heeft op 11 februari 2018 een verandering in de liturgische kalender bekend gemaakt, namelijk een verplichte gedachtenis van Maria, Moeder van de Kerk op tweede pinksterdag. De viering van tweede pinksterdag blijft mogelijk waar dit al is ingevoerd, zoals ook in Nederland, maar de viering van de verplichte gedachtenis verdient de voorkeur.

‘Met Pinksteren viert de Kerk de uitstorting van de heilige Geest, dat mag je zien als de geboorte van de Kerk. De gedachtenis van Maria als Moeder van de Kerk wordt nu nadrukkelijk aan Pinksteren verbonden om de rol van Maria bij het begin van de Kerk aan te geven. Zowel de Geest als het moederschap van Maria zijn gaven van Jezus aan zijn Kerk’, zo licht bisschop Liessen, portefeuillehouder liturgie namens de Nederlandse bisschoppenconferentie, toe. In enkele landen, Polen en Argentinië, was tweede Pinksterdag al met Maria verbonden, en dat is nu het geval voor de wereldkerk.

‘In het evangelie van Johannes valt het begin van de Kerk samen met de kruisdood van Jezus. Bij zijn dood aan het kruis brengt Jezus het volk en ook alle verstrooide kinderen van God tot eenheid samen (Joh. 11:51-52). Dit duidt op een nieuwe periode en het begin van de Kerk. Aan het kruis omhoog geheven trekt Jezus allen tot zich (Joh. 12,32). Aan het kruis wordt als het ware de Kerk geboren en zij ontvangt van Jezus zijn levendmakende Geest evenals zijn moeder, vergelijk Johannes 19, 26-27: “Toen Jezus zijn moeder zag en naast haar de leerling die Hij liefhad, zei Hij tot zijn moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon.” Vervolgens zei Hij tot de leerling: “Zie daar uw moeder.”’

BEZOEKGROEP PAROCHIE H. WILLIBRORD
Beste parochiaan,
De jaarlijkse bijeenkomst: “ Viering voor allen die ziek zijn, op leeftijd of alleen” wordt gehouden op dinsdag 5 juni as.
in de Kerk St. Jan aan de Hoofdstraat. Daarvoor wordt u bij deze van harte uitgenodigd. Het thema van deze middag zal zijn: “Samen onderweg”

U wordt verwacht tussen 13.30 en 14.00 uur. Rond 16.30 uur zal het samenzijn worden afgesloten; dit voor degenen die een deeltaxi willen bestellen.
Om 14.00 uur begint de eucharistieviering, voorgegaan door pastoor Luijckx Tijdens deze viering kunnen zij, die dat wensen, de Ziekenzalving ontvangen. Het Gemengd koor St. Jan zal de H. Mis opluisteren.
Na afloop hiervan is er koffie/thee met een versnapering, gevolgd door een drankje en een hapje.
Indien iemand u begeleidt dan is die natuurlijk deze middag ook van harte welkom!
U kunt zich hiervoor opgeven bij onderstaande personen
Corrie van Dongen tel. 27 4863
Rina Dingemans tel. 27 3479
Aanmelding kan ook via het formulier met antwoordstrookje dat achter in het kerkportaal ligt.. Het ingevulde strookje kunt u in de bus stoppen of afgeven bij het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel
Graag uiterlijk dinsdag 29 mei

9 mei 2018

Websites Jong Katholiek en Wereldjongerendagen vernieuwd
De websites voor Jong Katholiek en de Wereldjongerendagen zijn in een nieuw jasje gestoken. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan zowel techniek, structuur als inhoud. De nieuwe vormgeving is geoptimaliseerd voor mobiele weergave.
Voor de nieuwe opzet is gebruik gemaakt van de laatste inzichten op het gebied van gebruikersvriendelijkheid. Ook is er rekening gehouden met reacties van bezoekers van Jong Katholiek.

Opening meimaand Mariakapel Finantiën
Woensdag 2 mei werd voor de eerste keer in de meimaand weer het rozenhoedje gebeden bij de Mariakapel aan de Finantiën. Traditiegetrouw gingen leden van het Gilde St. Hubertus voorop in de tocht naar het kapelletje. Het was goed om met parochianen dit eeuwenoude gebed te bidden en Maria om haar voorspraak te vragen en een kaarsje op te steken. Maria brengt ons gebed immers dicht bij de Heer. Na het gebed was iedereen uitgenodigd voor een kop koffie of thee met wat lekkers in het Gildehuis aan de Klokkenlaan.

Door de ogen van jongeren
Beleidsmedewerker van de Bisschoppenconferentie voor Jeugd en Jongeren, Gerrie Conen, is blij met de nieuwe websites: “We hebben zo veel mogelijk door de ogen van onze jongeren gekeken en hen ook laten meekijken bij het ontwerp. Zo kwamen we uit bij wat zij belangrijk vonden om snel te kunnen vinden wanneer zij de site bezoeken. We zijn blij dat we nu een site hebben waar het nieuws een prominente plek heeft en we ook met grotere zichtbaarheid campagnes kunnen voeren voor landelijke activiteiten.”
De website voor de Wereldjongerendagen wordt dagelijks bijgewerkt met nieuws en ontwikkelingen rondom de keuzeprogramma’s en de reisorganisatie voor de reis naar Panama in januari 2019. Voor deze reis wordt voor het eerst gewerkt met keuzeprogramma’s of streams. Kijk gerust eens op de site. Op de vernieuwde websites jongkatholiek.nl & wjd.nl en op social media (Facebook & Twitter) zullen regelmatig updates verschijnen. Heb je nog vragen, neem dan contact op!

Mgr. De Korte spreekt op Inspiratiedag MIVA
Op vrijdag 1 juni 2018 vindt in ‘s-Hertogenbosch de derde MIVA Inspiratiedag plaats. Bisschop Gerard de Korte geeft die dag een lezing over ‘katholiek sociaal denken’. Daarnaast presenteert MIVA het collecteproject van 2018. Dit jaar staat daarbij Zimbabwe centraal. MIVA-medewerkers Milou Rietveld en Geertje van der Beele bezochten het land en
Vertellen over de projecten van Miva Miva is actief op veel terreinen, zoals vrouwenrechten, gezondheidszorg, onderwijs, mensenrechten en rechten van kinderen. Vaak werken de medewerkers aan kleinschalige projecten in zeer afgelegen gebieden die moeilijk bereikbaar zijn. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Daarmee wordt hun bereik vergroot waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden.

Maria omgang ‘s Hertogenbosch op 13 mei
In het centrum van ’s Hertogenbosch wordt in mei de jaarlijkse Mariaomgang gehouden.
Met ingang van dit jaar vindt die weer -zoals in het verleden- plaats op de tweede zondag van mei (Moederdag) meteen na de laatste viering op zondagochtend van 11.45 uur in de Sint-Janskathedraal. De eeuwenoude bidtocht vertrekt bij goed weer op 13 mei rond 12.45/13.00 uur vanuit de Sint-Jan. De tocht duurt ongeveer een uur. Na terugkeer in de kathedraal is er een korte gebedsdienst ter afsluiting. Vanaf 2018 is ook de traditie weer opgepakt dat het Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel de bidtocht afsluit. Pastores, parochianen, pelgrims en belangstellenden, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Mariaomgang. In de bidtocht wordt het beeld van de Zoete Moeder meegedragen door leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Het Mariabeeld wordt geflankeerd door vier flambouwen met bloemen, die gedragen worden door studenten van het Sint-Janscentrum, het seminarie van het Bisdom van ’s Hertogenbosch.

Bedevaart
Op dinsdag 15 mei zal de jaarlijkse bedevaart plaatsvinden naar Roermond.
Vertrek om 09.00 uur bij de pastorie Loon op Zand. Terug om 20.00 uur in Loon op Zand.
Er zal een koffiestop zijn bij Partycentrum Antoine in Soerendonk, een Eucharistieviering in de Kapel in ’t Zand in Roermond, een lunch in Theaterhotel de Oranjerie in het centrum een Lof in de Munsterkerk en ter afsluiting een 3-gangen diner op de terugweg bij Partycentrum Antoine in Soerendonk. Prijs € 59,50 / p. persoon. Er zijn nog plaatsen vrij in de bus.
Deelnameformulieren liggen achter in de Kerken en zijn ook af te halen op het secretariaat in Loon op Zand en het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel.

Serie Bijeenkomsten CaFE
Wederom bieden we een reeks van zeven avonden CaFE aan. De avonden worden telkens op maandagen georganiseerd vanaf 20.00 uur. De nog komende data en thema’s zijn:
Maandag 14 mei (Loon op Zand) “Wat is de heilige Mis?”
Maandag 28 mei (Loon op Zand) “Hoe de Mis meer te beleven?”
Maandag 4 juni (Loon op Zand) “Het hart zuiver houden”
Van tevoren opgeven is niet verplicht, maar wel handig zodat we kunnen zorgen dat er genoeg te eten en drinken is. Aanmelden kan via het secretariaat van Loon op Zand, per telefoon (0416-361215) of per email (secretariaat@parochiewillibrord.nl). Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan. We hopen van harte u op een of meerdere avonden te mogen begroeten!

2 mei 2018

Mei maand
Mei kent speciale dagen zoals:

Vrijdag 4 mei Dodenherdenking Zaterdag 5 mei Bevrijdingsdag
Jaarlijks op 4 mei worden in Nederland de gevallenen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. Een dag later wordt de bevrijding van de Duitse bezetter (1940-1945) gevierd.
Tegenwoordig worden op 4 mei ook de gevallenen tijdens andere militaire conflicten (zoals de politionele acties in Nederlands-Indië) en vredesoperaties (zoals in Libanon, Bosnië of Afghanistan) herdacht. De Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea omkwamen, worden echter speciaal herdacht op de eerste zaterdag van september tijdens de Nationale Herdenking bij het Indië-monument in Roermond

Donderdag 10 mei Hemelvaart.
Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren christenen de Hemelvaart ('Ascensionis Domini') van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest).

Column Mgr. De Korte: Dader en slachtoffer
Ieder jaar organiseren het bisdom van ’s-Hertogenbosch en de classes van de Protestantse Kerk in het zuiden van Nederland samen met het lutherse bisdom Kurhessen-Waldeck uit Duitsland een oecumenische ontmoeting. Dit jaar stond in het teken van synode van Dordt die 400 jaar geleden begon. Er is daardoor veel gesproken over de positie van Gomarus en Arminius rond de uitverkiezing. En ook over de betekenis van Gods verkiezend handelen vandaag. Tijdens de ontmoeting spraken wij ook over het symbooljaar 1968, nu vijftig jaar geleden. 1968 staat voor massale studentenrevoltes en het verlangen naar meer democratie. Het werd een boeiende informatieve dialoog met de Duitse gasten. Het hielp mij om het beleid van het hedendaagse Duitsland beter te begrijpen.

wederopbouw
Na de dood van Hitler en de ondergang van het nationaal-socialisme lag Duitsland in puin. Het land was bezet en bijna alle grote steden waren door bombardementen zwaar beschadigd. Duitse soldaten kwamen in een berooid land terug. Niet alleen Russische maar ook Amerikaanse soldaten hebben vele Duitse vrouwen verkracht. De Duitse bevolking kreeg geen kans om al deze trauma’s rustig te verwerken. Integendeel, het grote zwijgen begon en alle energie werd gestopt in de wederopbouw van het land. Dit mechanisme zien we vaak ook op individueel niveau: een trauma wordt niet verwerkt maar men vlucht in een veelheid van activiteiten.

zwijgen doorbreken
Maar rond 1968 komt er een wending. In de Westerse wereld stijgt de welvaart snel. Jonge mensen stellen vragen bij de uitwassen van het kapitalisme en overal komen studenten in verzet. Dat geldt ook voor Duitsland. Jonge mensen willen de zwijgcultuur van hun ouders en grootouders doorbreken en beseffen hoeveel leed Duitsland andere volkeren heeft aangedaan. Ze vragen naar de verantwoordelijkheid van de vorige generaties. Onze gesprekspartners uit Kurhessen-Waldeck maakten duidelijk hoe moeizaam de gesprekken tussen de generaties verliepen. Veel jongeren wilden alles weten maar veel ouderen hadden het verleden diep weggestopt. Toch komt vanaf die tijd in Duitsland een verwerking van het verleden op gang. Meer en meer wordt de Duitse politiek bepaald door een diep verlangen naar Widergutmachung. De politici beseffen dat Duitsland, na de barbarij van het nationaal-socialisme, een hoge roeping heeft.

waardigheid
Tegen de achtergrond van de recente geschiedenis begrijp je ook het beleid van bondskanselier Merkel beter. Een barbaarse ideologie kon op Duitse bodem omvangrijk worden en was verantwoordelijk voor miljoenen doden. Tegelijk heeft het Duitse volk zelf ontzettend geleden als gevolg van de oorlog die de nazi’s hebben gevoerd. Duitsland weet wat het is om zowel dader als slachtoffer van onmenselijkheid te zijn. Dit collectieve besef geeft dat de inzet voor de waardigheid van de mens bij de Duitse autoriteiten hoog op de agenda staat. Volgens mij verklaart dat mede de recente zeer royale houding van de Duitse regering bij de opvang van mensen die huis en haard verloren hebben. En Duitsland blijft leidend als het gaat om de opbouw van een stabiel en vredelievend Europa.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Parochiebedevaart
Op dinsdag 15 mei zal de jaarlijkse bedevaart plaatsvinden naar Roermond.
Vertrek om 09.00 uur bij de pastorie Loon op Zand. (Bij voldoende belangstelling vanuit Kaatsheuvel mogelijkheid tot opstappen in Kaatsheuvel). Terug om 20.00 uur in Loon op Zand. Er zal een koffiestop zijn bij Partycentrum Antoine in Soerendonk, een Eucharistieviering in de Kapel in ’t Zand in Roermond, een lunch in Theaterhotel de Oranjerie in het centrum, een lof in de Munsterkerk en afsluitend een 3-gangen diner op de terugweg bij Partycentrum Antoine in Soerendonk.
Aanmeldformulieren liggen achter in de Kerken. Deze zijn ook af te halen bij het
parochieel centrum in Kaatsheuvel en het secretariaat in Loon op Zand.

Bijeenkomsten verdiepingscursus CaFE
Maandag 7 mei vindt de vierde bijeenkomst plaatst van de verdiepingscursus CaFE: Deze bijeenkomst vindt plaats in de Pastorie te Loon op Zand aanvang 19.45 uur
HET THEMA IS; “Gebed : weg van vreugde”
U bent allemaal van harte uitgenodigd!
Achter in de Kerk vindt u flyers met daarop de cursusdata, de thema’s en meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden.

25 april 2018

Bijeenkomsten verdiepingscursus CaFE
Maandag 7 mei aanstaande vindt de vierde bijeenkomst plaatst van de verdiepingscursus CaFE: Deze bijeenkomst vindt plaats in de
Pastorie te Loon op Zand aanvang 19.45 uur
Maandag 07 mei Gebed weg van vreugde
Maandag 14 mei Wat is de heilige Mis?
Maandag 28 mei Hoe de Mis meer te beleven?
Maandag 04 juni Het hart zuiver houden.
U bent allemaal van harte uitgenodigd!
Achter in de Kerk vindt u flyers met daarop de cursusdata, de thema’s en meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden.

Stilte Kapel
In kerk St. Jan te Kaatsheuvel bevindt zich een Stilte Kapel. Mensen kunnen hier een kaarsje opsteken, even bidden of een tijdje tot rustkomen. Aan het gedachtenisboek zien we dat de kapel heel veel bezocht wordt. Dus voldoet deze ruimte aan een behoefte. Helaas ontdekten we dat er ook personen zijn die hun “behoeften” daar achterlaten. Het mag duidelijk zijn dat deze ruimte daar niet voor bedoeld is.

Meimaand Maria maand
Zondag 6 mei: Vindt in de kerk HH. Martelaren van Gorkum vooraf aan de viering van 09.30 uur het beeld van Maria op een plechtige manier naar voren gedragen.
In de meimaand wordt in onze parochie op verschillende tijden en plaatsen de rozenkrans gebeden.
Dinsdagavond 19.00 uur in de kerk HH. Mart. v. Gorkum te Kaatsheuvel
Woensdagavond om 19.00 uur in het kapelletje bij de Financiën in Loon op Zand. Op woensdag 2 mei gebeurt dit m.m.v. het Gilde St. Hubertus.
Donderdagavond om 18.30 uur rozenkransgebed met schriftlezing in kerk St. Jan te Kaatsheuvel (m.u.v. donderdag 10 mei Hemelvaart)
Opbrengst Vastenaktie door kinderen gespaard
De afgelopen Veertigdagentijd is er in ons Dekenaat gespaard voor Vastenactie Zambia in Afrika.
Het project waarvoor geld werd ingezameld, is helemaal in het noorden van Zambia, tegen de grens met Tanzania, in de stad Mbala.
Daar helpen de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria volwassenen én kinderen die het moeilijk hebben.
Dit jaar hebben de kinderen van de Theresiaschool in Kaatsheuvel geld gespaard.
Een aantal andere kinderen in onze parochie H. Willibrord hadden ook hun best gedaan en de spaarcentjes afgegeven bij de pastorie.
De totale opbrengst is € 560,45 Heel veel dank voor jullie inzet.
Wij zullen vanuit de parochie ervoor zorgen dat het geld op de goed plaats terechtkomt.
Pastoor Luijckx

Parochiebedevaart
Op dinsdag 15 mei zal de jaarlijkse bedevaart plaatsvinden naar Roermond.
Vertrek om 09.00 uur bij de pastorie Loon op Zand. (Bij voldoende belangstelling vanuit Kaatsheuvel mogelijkheid tot opstappen in Kaatsheuvel). Terug om 20.00 uur in Loon op Zand. Er zal een koffiestop zijn bij Partycentrum Antoine in Soerendonk, een Eucharistieviering in de Kapel in ’t Zand in Roermond, een lunch in Theaterhotel de Oranjerie in het centrum, een lof in de Munsterkerk en afsluitend een 3-gangen diner op de terugweg bij Partycentrum Antoine in Soerendonk.
Aanmeldformulieren liggen achter in de Kerken. Deze zijn ook af te halen bij het
parochieel centrum in Kaatsheuvel en het secretariaat in Loon op Zand.

Paus Franciscus in exhortatie ‘Gaudete et exsultate’ over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag {brief van de paus aan alle gelovigen}
‘Gaudete et exsultate (Verheugt u en juicht)’. Dit zijn de eerste woorden, en het is daarmee de titel, van de apostolische exhortatie van paus Franciscus over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. Het document is ondertekend op 19 maart en verscheen op 9 april. Een stukje van de inhoud: Paus Franciscus wijst erop, dat de heiligen niet alleen diegenen zijn die de Kerk zalig of heilig heeft verklaard, maar ook bijvoorbeeld “ouders die met grote liefde hun kinderen opvoeden, mannen en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden, de zieken, oudere religieuzen die hun glimlach hebben behouden.
De Nederlandse vertaling van deze brief verschijnt in de loop van 2018.

18 april 2018

Rozenkransgebed voor de vrede
Het hele jaar 2018 zullen de Nederlandse bisschoppen – verenigd met alle katholieken in de bisdommen – elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden tot intentie van de vrede in de wereld. De bisschoppen vragen alle katholieken te bidden voor de vrede; dat God deze zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt.
Meer informatie vindt u ook op de website van de kerkprovincie: www.rkkerk.nl
Er is een lijst opgesteld van dagen waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede gebeden kan worden. Telkens is er in een van de bisdommen een speciale viering waar gelovigen kunnen samenkomen om te bidden.

Een zeer geslaagde, zonovergoten Power of Fire
Zaterdag 7 april, kwamen ruim 200 vormelingen met hun begeleiders bij elkaar in ’s-Hertogenbosch voor de jaarlijkse dag voor vormelingen, Power of Fire. De dag startte met een eucharistieviering waarin Mgr. de Korte en Mgr. Mutsaerts voorgingen. De vormelingen waren actief bij deze viering betrokken en de band Jacobs Ladder luisterde deze viering muzikaal op geweldige wijze op.
Na de viering trok de stoet vormelingen te voet richting het Sint Janscentrum waar ze door twee jonge presentatoren ontvangen werden. Astrid Bakker (coördinator Jeugd & Jongeren van het bisdom): ‘Het was geweldig om te zien hoeveel vormelingen er bij elkaar zijn, dat werkt stimulerend.’

Mgr. de Korte ontstak bij het Sint Janscentrum het Power Of Fire-vuur en de vormelingen konden aan de slag met leuke en interactieve workshops. In vier rondes van workshops gingen de vormelingen in gesprek met elkaar bij het onderdeel ‘Over de streep’; mochten ze van alles vragen aan pastoor Joost Jansen o.praem en zr. Mathilde Maria; ontdekten ze de geheimen van de Sint-Janskathedraal en gingen actief aan de slag met drama of het maken van een lichtje voor een ander. In de pauze konden de vormelingen zich uitleven op de drie grote springkussen die in de tuin van het Sint Janscentrum stonden opgesteld. Om 16.00 uur kregen alle vormelingen ter afsluiting een Power-of-Fire-kaars mee naar huis om het vuur thuis brandend te houden én door te geven aan anderen.

Astrid Bakker: ‘We kijken terug om een zeer geslaagde dag. Natuurlijk was het geweldig dat we zulk lekker weer hadden, dat maakt de sfeer helemaal compleet. Vrijdag en zaterdag zijn er ruim 40 jongeren actief geweest om het hele programma voor de vormelingen mogelijk te maken. Ik vind het geweldig om te zien hoe jongeren enthousiast aan de slag gaan en zo aan de vormelingen laten zien dat de Kerk jong, levendig en vol vuur is!’
Volgend jaar zal de Power of Fire plaatsvinden op zaterdag 30 maart 2019.

Parochiebedevaart
Op dinsdag 15 mei zal de jaarlijkse bedevaart plaatsvinden naar Roermond.
Vertrek om 09.00 uur bij de pastorie Loon op Zand. Terug om 20.00 uur in Loon op Zand.
Er zal een koffiestop zijn bij Partycentrum Antoine in Soerendonk, een Eucharistieviering in de Kapel in ’t Zand in Roermond, een lunch in Theaterhotel de Oranjerie in het centrum, een lof in de Munsterkerk en afsluitend een 3-gangen diner op de terugweg bij Partycentrum Antoine in Soerendonk.
Aanmeldformulieren liggen achter in de Kerken. Deze zijn ook af te halen bij het
parochieel centrum in Kaatsheuvel en het secretariaat in Loon op Zand.

Verdiepingscursus CaFE
Maandag 23 april om 20.00 uur is in het Parochieel Centrum de derde bijeenkomst van de verdiepingscursus CaFE georganiseerd door de parochie H. Willibrord.
Het thema is: Vormsel, kracht om te dienen.
U bent allemaal van harte uitgenodigd!
Achter in de Kerken vindt u flyers met daarop de cursusdata, de thema’s en meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden.

11 april 2018

Zaterdag 14 april
In kerk St. Jan te Kaatsheuvel is er op zaterdag 14 april om 19.00 uur een speciale Eucharistieviering
Tijdens deze viering zullen alle kinderen van onze parochie na een voorbereidingsperiode het sacrament van get H. Vormsel ontvangen. De vormheer is Mgr. Schröder. Hij zal het sacrament toedienen. Het kinderkoor Pippijn zal tijdens deze viering de zang verzorgen

Power of Fire
Zaterdag 7 april waren de vormelingen uit onze parochie in Den Bosch voor de Power of Fire. Het was een prachtige dag van ontmoeting, samen vieren en getuigen van het katholieke geloof. Er was een heel mooie Eucharistieviering in de St. Jan, samen met onze bisschop. Daarna waren er interessante workshops op het Seminarie St. Janscentrum, met tussendoor voldoende tijd voor de kinderen om zich uit te leven op de springkussens in de tuin. Wij geloven en bidden dat de kinderen het vuur van de H. Geest mogen ervaren in hun verdere leven en gelukkige mensen zullen zijn.

Zondag 15 april zingt het koor uit Cabauw”de missa brevis” van Mozart in de St. Jan te Kaatsheuvel tijdens de eucharistieviering van 11.00 uur
De Missa brevis (korte mis) in B van Mozart (1756-1791) is door hem in 1777 in dienst van de aartsbisschop van Salzburg gecomponeerd. De eerste uitvoering was op 21 december 1777 in de St. Peter in Salzburg. Mozart was 21 jaar.
Het Gemengd koor uit Cabauw, een mooi dorpje aan de Vlist in Zuid-Holland, is een samenwerking van het herenkoor St-Caecilia en het dameskoor Onder-Ons. Regelmatig zingen zij gezamenlijk bij vieringen in de H. Jacobuskerk in Cabauw. Maar ook als koren apart zorgen ze voor ondersteuning in kerkdiensten. Het St. Caecilia koor telt 18 heren en Onder Ons 24 dames. Het repertoire bestaat uit Latijnse en Nederlandse liturgische gezangen van bekende componisten zoals Haydn, Handel, Mozart, Telemann, Bach, Bruckner, Vermulst en Oomen. Hendrik Vonk uit Utrecht is dirigent van het koor. Hij studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en koordirectie en solozang aan de conservatoria van Rotterdam en Utrecht. De vaste organist is Adriana van Beek

Boodschap voor Roepingenzondag: ‘de oproep van de Heer horen, onderscheiden, beleven’
Zondag 22 april is het in de Rooms-Katholieke Kerk Wereldgebedsdag voor Roepingen, ook wel Roepingenzondag genoemd. In zijn boodschap voor deze zondag haakt paus Franciscus dit keer aan bij het thema voor de vergadering van de Bisschoppensynode die in oktober 2018 in Rome wordt gehouden, te weten: ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’.
De paus onderstreept in zijn boodschap drie punten waar het gaat om roeping: het is belangrijk de oproep van de Heer te horen, te onderscheiden en te beleven. Hij verwijst naar het begin van Jezus’ zending: ‘Deze drie aspecten – horen, onderscheiding en beleven – vormen ook de omlijsting aan het begin van de zending van Jezus, die na de dagen van gebed en strijd in de woestijn zijn synagoge van Nazareth bezoekt en die luistert naar het Woord, de inhoud van de Hem door de Vader toevertrouwde zending onderscheidt en verkondigt dat Hij gekomen is om het “heden” te verwezenlijken (vgl. Luc. 4, 16-21).’
Open hart
De Heer blijft vandaag oproepen om Hem te volgen, zegt paus Franciscus. ‘Wij moeten niet wachten totdat wij volmaakt zijn om edelmoedig “hier ben ik” te antwoorden, noch angst hebben voor onze beperkingen en zonden, maar met een open hart de stem van de Heer ontvangen. Ernaar luisteren, onze persoonlijke zending in Kerk en wereld onderscheiden en ten slotte deze beleven in het heden dat God ons geeft.’
Overledenen in de maanden januari, februari, maart 2018
1 januari Huub Herrings 83 jaar
7 januari Annet van Veggel – Verhoeven 66 jaar
20 januari Greet Maas – Mutsaers 77 jaar
31 januari Mia Toorians – van den Hurk 79 jaar
31 januari Dina Groenendaal – van Kuijk 91 jaar
6 februari Bob Verbeek 87 jaar
8 februari Riet van den Hoven – van Esch 93 jaar
9 februari Marie Kroot – Oerlemans 96 jaar
17 februari Bertha Marcelissen – Damen 86 jaar
19 februari Ton Broeders 67 jaar
21 februari Mia van den Born – Cuypers 89 jaar
21 februari Jos Zijlmans 84 jaar
5 maart Nel Lemmens – Olijslagers 86 jaar
6 maart Lenie van Wanrooij – Lensvelt 81 jaar
15 maart Ben van Beers 70 jaar
17 maart Corrie Hamers – van Mosselveld 85 jaar
19 maart Koosje Machielsen – Oomen 91 jaar
26 maart Riet de Gouw – van Noije 90 jaar

Dopen in de maanden januari, februari, maart 2018
28 januari Gijs, zoon van Frans en Ilona den Boer – Kennekens
18 februari Joske, dochter van Erik en Nicole de Bie

4 april 2018

Power of Fire op zaterdag 7 april in Den Bosch
Zaterdag 7 april 2018 is de jaarlijkse vormelingendag van het bisdom: Power of Fire! Een dag vol vuur waar vormelingen uit het hele bisdom samen het vuur van de Heilige Geest (verder) ontdekken en mee naar huis nemen! Parochies kunnen hun vormelingen deze week nog opgeven voor deze geweldige dag.
Viering voor en door vormelingen
10.00 uur gezamenlijk start met een aansprekende eucharistieviering in de kathedraal in Den Bosch waarbij de vormelingen uit alle parochies actief worden betrokken. De jonge band ‘Jacobs ladder’, zal vooraf aan de viering met de vormelingen de liederen oefenen. Dit zal o.a. zijn in de vorm van lectoren, misintenties, misdienaars, maar ook door het POF-kruis te dragen.

Actief
Met het vuur en het kruis voorop zullen alle deelnemers na de viering naar het Sint Janscentrum gaan waar, na een welkom, de springkussens en spellen op de vormelingen staan te wachten! ‘s- Middags zijn er leuke, verdiepende en uitdagende workshops, waaronder een multimediale speurtocht in de Sint Jan gaan. Allerlei vragen die de vormelingen kunnen bedenken mogen ze stellen aan een broeder of zuster. Ook wordt het spel ‘Over de streep’ gespeeld om na te denken over het vormsel en wat ze thuis met het geloof kunnen doen. Rond 16.00 uur is het programma afgelopen en krijgt iedereen het vuur mee naar huis

Bisdom en Stichting De Vonk bundelen hun krachten in strijd tegen de armoede.
Stichting De Vonk uit Tilburg en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch intensiveren hun samenwerking op het gebied van armoede en sociale uitsluiting. In een op 13 maart ondertekend convenant spreken ze de intentie uit om gezamenlijk uitvoering te geven aan het diaconale beleid in het bisdom. Het convenant werd in Helvoirt ten overstaan van ruim 250 vertegenwoordigers van parochies uit het gehele bisdom ondertekend door bisschop Gerard de Korte en directeur Christa de Wit van De Vonk. Het bisdom moedigt de parochies aan m.b.t. diaconie samen te werken met De Vonk.
“Mooie geloofswoorden zijn goed maar mooie geloofsdaden zijn beter”, zegt bisschop De Korte. “Onderschat de missionaire kracht van een sterke diaconale presentie niet. Stichting De Vonk heeft alle mogelijkheden om parochies te helpen bij diaconie en is de rechtsopvolger van de gefuseerde instellingen voor maatschappelijk activeringswerk van de bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch. Met het convenant is de daadwerkelijke samenwerking tussen De Vonk en het Bisdom van ’s-Hertogenbosch gereactiveerd.

Tweede Pinksterdag voortaan aan Maria toegewijd
De maandag na Pinksteren zal met ingang van dit jaar voortaan worden gevierd als de gedachtenis van Maria Moeder van de Kerk. Dat heeft paus Franciscus zaterdag bij decreet bekend laten maken. Daarmee komt een einde aan het fenomeen van Tweede Pinksterdag. Die kon wel als zodanig worden gevierd, maar gold officieel als zogeheten weekdag door het jaar. In het getijdengebed komt Tweede Pinksterdag niet eens voor.
Verankering
Het decreet is afkomstig van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en helpt ons herinneren dat groei in het christelijk leven verankerd moet zijn aan het mysterie van het Kruis, de offergave van Christus in het Eucharistisch gastmaal en aan de Moeder van de Verlosser en Moeder van de Verlosten, de Maagd die God haar offer brengt. De gedachtenis wordt wereldwijd ingevoerd in zowel de Misliturgie als het getijdengebed.
Populair
De Mariale titel 'Moeder van de Kerk' heeft de laatste decennia aan populariteit gewonnen. Paus Paulus VI kende de titel aan Maria toe aan het einde van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Zelfs de pausen Benedictus XIV en Leo XIII gebruikten de titel al.
Litanie
Er bestaat sinds 1975 een zogeheten votiefmis en verschillende bisschoppenconferenties, waaronder die van Nederland en België, hadden al toestemming gekregen de titel toe te voegen aan de Litanie van Loreto.
Ter bevordering Mariadevotie
Paus Franciscus heeft besloten de gedachtenis aan de universele kalender toe te voegen om “de groei te bevorderen van de moederlijke kant van de Kerk bij de herders, religieuzen en de gelovigen, alsook een groei van een authentieke Mariadevotie.”
CaFE
Wees welkom bij de reeks van zeven avonden CaFE aan met als gezamenlijk thema ;“De Katholieke Kerk beter leren kennen”. De avonden staan los van elkaar, het karakter is laagdrempelig en daardoor is de cursus een ideale gelegenheid om eens een avond de sfeer te komen proeven. De avonden worden telkens op maandagen georganiseerd vanaf 20.00 uur. De eerste drie bijeenkomsten zijn in het parochieel centrum in Kaatsheuvel, de laatste vier in de pastorie van Loon op Zand.
De data en thema’s zijn van de eerste twee avonden zijn:
Maandag 9 april (Kaatsheuvel) “Hebben we de Kerk nodig?”
Maandag 16 april (Kaatsheuvel) “Doop: poort tot leven”

Parochiebedevaart
Op dinsdag 15 mei zal de jaarlijkse parochiebedevaart plaatsvinden naar Roermond.
Vertrek om 09.00 uur bij de pastorie Loon op Zand. Terug om 20.00 uur in Loon op Zand.
Er zal een koffiestop zijn bij Partycentrum Antoine in Soerendonk, een Eucharistieviering in de Kapel in ’t Zand in Roermond, een lunch in Theaterhotel de Oranjerie in het centrum en een 3-gangen diner op de terugweg bij Partycentrum Antoine in Soerendonk.
U vindt de aanmeldingsformulieren met de exacte tijden en kosten binnenkort achter in de kerken. Deze zijn ook af te halen bij het Secretariaat in Loon op Zand en op het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel.

28 maart 2018
Woensdag 28 maart: Chrismamis in de Sint-Jan.
Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze eucharistieviering hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop. Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.

De Chrismamis is dit jaar op woensdag 28 maart om 19.00 uur. Het is hét moment in het jaar dat het hele bisdom samenkomt rondom de bisschop. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden en pastoraal assistenten en alle religieuze gemeenschappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelovigen van harte welkom om de Chrismamis mee te vieren.

De drie heilige oliën
De Rooms-Katholieke Kerk kent drie heilige oliën. In de voorchristelijke tijd werd olie gebruikt als geneesmiddel tegen in- en uitwendige ziekten, ter verfraaiing van het uiterlijk en als lichaamsverzorging voor sportmensen. In het oude Israël werden koningen, profeten en priesters met olie gezalfd. Zo kon olie in de riten van de godsdienst ook een symbolische waarde krijgen.

Bij de uitgebreide doop zijn er twee zalvingen: één als bescherming tegen allerlei boze krachten en invloeden (catechumenenolie) en één als zending, als taak (chrisma). Bij de ziekenzalving (ziekenolie) betekent het kracht, bemoediging, genezing. Bij de ambtswijding van priester en bisschop (chrisma) betekent het een zending, een opdracht om genezend en zegenend rond te gaan. Het chrisma wordt door de bisschop ook gebruikt bij een altaarwijding en een kerkwijding. Het chrisma heeft altijd te maken met de Christus-gelijkenis van wie of wat gezalfd wordt. Het woord Christus betekent 'gezalfde' of 'gezalfde van God'.

Wijding van het chrisma en zegening van de olie
De olie is op basis van zuivere olijfolie. Ze wordt per soort in grote kannen aangedragen door de diakens van het bisdom. Door het zegeningsgebed bestemt de bisschop een bepaalde olie voor een bepaalde handeling: ziekenzalving of zalving van doopleerlingen. De olie die voor het heilig Chrisma bestemd is, krijgt een aparte handeling. Ze wordt vermengd met balsem die geurig ruikt. Daar waar de heilige olie van de catechumenen en de zieken geen speciale geur verspreidt, daar geurt het heilig Chrisma zeer sterk. Het heilig Chrisma wordt ook niet bestemd door een zegeningsgebed maar door een wijdingsgebed.

Verspreiding over het bisdom
Na afloop van de Chrismamis, worden de heilige oliën uitgedeeld aan de verschillende parochies en instellingen. Dit gebeurt na afloop van de Chrismamis in de kathedraal De oliën worden in de parochies bewaard in kleine glazen kruikjes of in zilveren of tinnen ampullen die gemerkt zijn om de oliën te kunnen herkennen. Merktekens zijn: S.C of Chr of S.Chr. dat staat voor Chrisma of Sanctum Chrisma; O.C. of O.S. of Cat., dat staat voor Oleum Catechumenorum; of Oleum Salutis, O.I. of I of Inf. Dat staat voor Oleum Infirmorurn. (Zieken olie). Gewoonlijk worden de heilige oliën op een veilige en eervolle plaats bewaard in de kerk, de sacristie of de pastorie

Pasen.
Eerste en Tweede Paasdag worden dit jaar op zondag 1 en maandag 2 april 2018 gevierd. Pasen valt jaarlijks tussen 22 maart en 25 april op de eerste zondag (en maandag) na de volle maan na het begin van de lente.

Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.
Christenen herdenken met Pasen de herrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging. In veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag een wake gehouden. Aan het einde van deze wake wordt de Paasdag met feestelijk gezang begroet.
Pasen is niet elk jaar op dezelfde (zon)dag, maar op de eerste zondag die volgt op de volle maan na het begin van de lente.
Verdiepingscursus CaFE
Vanaf maandag 9 april aanstaande organiseert de parochie H. Willibrord de tweede helft van de verdiepingscursus CaFE:
Deze avond is in Kaatsheuvel en heeft het thema: “Hebben we de Kerk nodig?
De 2e avond is op 16 april in Kaatsheuvel en heeft het thema “Doop: poort tot leven”
U bent allemaal van harte uitgenodigd!
Achter in de Kerk vindt u flyers met daarop alle cursusdata, de thema’s en meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden.

21 maart 2018

Palmzondag
Datum: zondag 25 maart 2018
Palmpasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden hem met palmtakken. Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten.
Al in de middeleeuwen kenden veel Europese steden palmpaasprocessies, waarin Jezus' intocht in Jeruzalem werd nagebootst. De palmpaasstokken zien er per regio anders uit, maar dragen vaak een haantje van brood, groen takjes,

In onze parochie is er dat weekend een gezinsviering. Kinderen komen binnen met de versierde Palmpaasstokken.
Zaterdag 24 maart 19.00 uur Kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand.
Zondag 25 maart 11.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Na de viering gaan de kinderen deze palmpaasstokken aanbieden aan mensen in de verzorgingshuizen.
Collumn Mgr. De Korte “Moreel Kompas”
Ter gelegenheid van het eerste lustrum van paus Franciscus op dinsdag 13 maart schreef bisschop De Korte van ons bisdom de volgende column
Vandaag staan talloze katholieken over de hele wereld stil bij het eerste lustrum van paus Franciscus. Ik weet nog precies waar ik was toen op de avond van 13 maart 2013 de nieuwe paus op het balkon van de Sint Pieter verscheen.

Na een vergadering aten wij met een aantal deelnemers nog een hapje in een Utrechts restaurant. Daar kwam het nieuws binnen. Niemand binnen het gezelschap had een beeld van de Argentijnse kardinaal Jorge Maria Bergoglio. Hij ontbrak op de (ons bekende) pauslijstjes. Van het begin heeft hij het hart van velen binnen maar ook buiten de Rooms Katholieke Kerk gewonnen. In 2013 verkeerde de Kerk in zwaar weer. De verhalen over seksueel misbruik, financiële malversaties in Rome en elkaar tegenwerkende curieprelaten hadden het imago van de Kerk zwaar beschadigd. Over de Kerk hing een zware grauwsluier. Door het optreden van de nieuwe paus is er echter in korte tijd een nieuw enthousiasme ontstaan.
Dienstbare Kerk
Vanuit een intense verbondenheid met Christus probeert hij zijn roeping als dienaar van de dienaren Gods gestalte te geven. Hij geeft hun een moreel kompas. Voor het eerst in de geschiedenis draagt de paus de naam Franciscus. Deze naam, verwijzend naar de heilige Franciscus van Assisi, vormt een programma. De paus kiest voor een sobere Kerk die opkomt voor vluchtelingen en armen. Een Kerk die beseft dat deze aarde ons door de Schepper gegeven is, niet om te plunderen en te vervuilen maar om zorgvuldig te beheren en te behoeden. Graag verwijs ik naar de encycliek Laudato Si ( 2015) waarbij de paus een pleidooi houdt voor een integrale ecologie. Deze notie omvat het beschermen van het leven vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood, de inzet voor sociale gerechtigheid op wereldniveau en het goede beheer van Moeder aarde.

Huwelijk en gezin
De paus maakt zich grote zorgen over de crisis rond huwelijk en gezin in grote delen van de wereld. Miljoenen mannen en vrouwen falen in hun huwelijksbelofte en zijn gescheiden. In het document Amoris Laetitia verdedigt de paus de klassieke katholieke visie op het huwelijk als een verbond voor het leven maar stelt hij zich tegelijkertijd op als een pastorale leraar die zijn mensen optimaal nabij wil zijn.

Weerstand
Het beleid van paus Franciscus is niet onweersproken gebleven. In de Verenigde Staten wordt hij in sommige kringen gezien als een marxist. Anderen zien hem als de oorzaak van verwarring over aspecten van geloof en zeden. Ik krijg de indruk dat de paus zich daar niet zo druk over maakt. Hij handelt vanuit het katholiek sociaal denken en probeert een wijs evenwicht te zoeken als leraar en pastor. Veel seculiere waarnemers, maar ook verontruste katholieken, zien bij de paus een horizontale spiritualiteit. Zij beseffen onvoldoende dat Franciscus zijn katholiek sociale agenda fundeert vanuit een diepe Jezusvroomheid.

Toekomst
De toekomst is open. Wij weten niet hoeveel levensjaren God nog aan paus Franciscus zal schenken. Persoonlijk hoop ik dat hij nog een aantal jaren bij ons is. Het saneren van de Romeinse curie en het vernieuwen van de Kerk vragen immers om geduld en lange adem. Ik ben er zeker van dat verreweg de meeste katholieken en ook tallozen buiten de Romana ontzettend blij zijn met deze paus op de stoel van Petrus. Ik zal dezer dagen tijdens de Eucharistie in de Sint Jan heel bijzonder voor Franciscus bidden. Hij levert voor velen een inspirerend moreel kompas in onze vaak verwarrende wereld.
Mgr. Dr. Gerard de Korte

14 maart 2018

Vrijwilligers,
Een tijdje terug hebben we als parochie een oproep gedaan voor een vrijwilliger met een administratieve achtergrond. Hierop is positief gereageerd en we zijn heel blij dat we deze nieuwe parochievrijwilliger ervaring op kunnen laten doen met het betreffende werk.
Onze parochie heeft een groot aantal vrijwilligers. Velen zetten zich op allerlei terreinen in. Zonder die inzet zou veel niet mogelijk zijn. Een verschraling van onze parochie.
Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die zich op een of andere manier willen inzetten voor onze parochie. Immers, er zijn ook vrijwilligers die afhaken vanwege gezondheid, leeftijd of anderszins.
Natuurlijk zijn vrijwilligers op allerlei terreinen van harte welkom. Te denken valt aan mensen die de kerkhofploeg willen versterken. Ook mensen die tuinen en plantsoenen willen onderhouden zijn welkom en mensen die helpen bij het opbouwen en afbreken van de kerststal, poetsen van de kerken, rondbrengen van folders, inzet bij openstelling van onze gebouwen, handige klusjesmannen/vrouwen, hulp bij de kledinggroep, inzet bij onze kerkkoren, ondersteuning van de liturgische diensten enz. enz. Kortom een scala van activiteiten waarbij wij uw hulp goed kunnen gebruiken.
Mocht u interesse gewekt zijn of kent u iemand in uw omgeving waarvoor dit iets is, schroom niet om met ons contact op te nemen. Dit kan op het parochieel centrum te Kaatsheuvel of op de pastorie te Loon op Zand op de voormiddagen of via een mailtje of telefoontje. Wij willen graag met u in gesprek komen om een en ander toe te lichten.
E-mailadressen: secretariaat@parochiewillibrord.nl
parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Telefoonnummers: Loon op Zand 0416 361215
Kaatsheuvel 0416 272515

Column Mgr. de Korte: Vasten en rechtvaardigheid
Vorig jaar heb ik voor het eerst in Oeteldonk het carnaval gevierd. Als bisschop mocht ik toen prins Amadeiro in het bisschopshuis ontvangen. Dit jaar kwam de prins weer langs. Bij de ontvangst kunnen grappen en grollen natuurlijk niet ontbreken. Het tweegesprek met de prins had overigens een meer serieuze ondertoon.

Ik ben in mijn geboorteplaats Vianen niet met carnaval opgegroeid. In ons gezin bestond alleen de gewoonte om op Vastenavond voor de kinderen iets lekkers te bakken. Moeder maakte pannenkoeken, poffertjes of wafels. Uitbundig carnaval vieren is dan ook niet aan mij besteed. Naast dat ik de prins heb ontvangen, ben ik naar het Oetelconcert geweest. Zo maakte ik op een bescheiden manier iets van carnaval mee. Bij ieder feest zijn er mensen die geen maat kunnen houden, dat geldt helaas ook voor het carnaval. Wanneer mensen hun grenzen kennen en de ander in zijn waarde laten, kan carnaval voor iedereen een feest zijn. Een feest van heilzame relativering en verbroedering.

Veertigdagentijd
Inmiddels is met Aswoensdag de Veertigdagentijd weer begonnen. Wij worden uitgenodigd om ons te bezinnen op de betekenis van het leven, het lijden en sterven van Christus. In mijn jeugd had ik een vastentrommeltje. Het snoepgoed dat ik in de vastentijd kreeg, werd daarin bewaard. Op zondag maar met name na Pasen mocht je uit dat trommeltje snoepen. In mijn parochiekerk waren de beelden met paarse doeken bedekt en de luiken van het hoofdaltaar waren gesloten. Zo werd thuis en in het kerkgebouw de versobering die past bij de voorbereiding op Goede Vrijdag en het Paasfeest duidelijk merkbaar. Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw verschoof de aandacht van persoonlijke “versterving” naar de inzet voor meer sociale rechtvaardigheid. De zuigkracht van de huidige cultuur is groot. Als wij door de stad lopen worden wij voortdurend verlokt om leuke spullen te kopen of anderszins te consumeren. Het is heel goed om het individuele vasten en de inzet voor gerechtigheid met elkaar te verbinden. Minder kopen en het uitgespaarde geld ter beschikking stellen van de Vastenactie is nog steeds een prima combinatie.

Verkiezingen
Dit jaar worden tijdens de Veertigdagentijd verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. In onze steden en dorpen leeft bij niet weinig mensen het nodige onbehagen. Sommige partijen maken van dit ongenoegen gebruik om mensen te verleiden tot negativisme en extremisme. De Veertigdagentijd is bij uitstek een tijd van verbinding. Bekoelde relaties kunnen worden vernieuwd en gebroken relaties worden hersteld. Dat geldt voor ons persoonlijk leven maar ook voor het maatschappelijk leven. De tijd dat bisschoppen een stemadvies geven ligt gelukkig ver achter ons. Toch hoop ik dat u bij de komende verkiezingen kiest voor een partij die mensen verbindt in plaats van uiteen drijft.

Jezus volgen
In de liturgie van de Veertigdagentijd worden wij betrokken bij de laatste fase van het leven van Jezus. Wij trekken met Hem mee op weg naar Jeruzalem, richting het kruis. Voor veel Nederlanders is het zonder aanloop in één keer Kerstmis of Pasen. De Kerk leert ons te wachten en te waken. Daarvoor is er de Advent en de Veertigdagentijd. De komende weken op weg naar het Paasfeest wordt ons een spiegel voorgehouden. Als christenen zijn en blijven wij altijd leerlingen van de Heer. Iedere dag kunnen wij ook steeds meer leerling worden. Juist in de voorbereiding op het Paasfeest mogen wij groeien in geloof, hoop en vooral liefde. Als God ons in Christus liefheeft, wie zijn wij dan dat wij elkaar niet van harte liefhebben? Ik wens u een vruchtbare Veertigdagentijd.

Mgr. dr. Gerard de Korte

7 maart 2018

Palmzondag Wereldjongerendag
In bisdommen over de hele wereld wordt ieder jaar op Palmzondag Wereldjongerendag gevierd. Jongeren over de hele wereld komen samen in hun eigen bisdom, ontmoeten elkaar, vieren samen en verdiepen zich in geloof. Natuurlijk doen wij dit ook in ons bisdom! Op Palmzondag 25 maart zijn alle tieners, jongeren en jongvolwassenen (12 – 30 jaar) uit het bisdom van ’s-Hertogenbosch van harte uitgenodigd in Oisterwijk (De Lind 52) om samen Wereldjongerendag te vieren. We starten de dag met een mooie, actieve Palmzondagviering in de parochie, gaan samen eten, hebben actieve en verdiepende workshops en horen een update over de Wereldjongerendagen in Panama! Op www.jongbisdomdenbosch.nl is meer informatie te vinden over het programma, de workshops en het thema voor deze Palmzondag. Iedereen van 12 t/m 30 jaar kan zich t/m 18 maart opgeven voor de Wereldjongerendag door een email te sturen naar: jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Stille Omgang Amsterdam
Thema: Eucharistie = leven
Van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018 Vertrek naar Amsterdam zaterdag 20.30 uur
Vanaf St. Janskerk te Kaatsheuvel Terugreis van Amsterdam 04.00 uur
Reiskosten retour Amsterdam € 20,00 Uiterste datum van aanmelding 10 maart 2018
U kunt zich opgeven bij: Dhr. M. v.d. Velden
Berndijksestraat14 5171 BC Kaatsheuvel
Tel: 0416 284158

Chrismamis
Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint Janskathedraal in Den Bosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze eucharistieviering hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop en wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend. De Chrismamis is dit jaar op woensdag 28 maart om 19.00 uur. De Chrismamis is een jaarlijks hoogtepunt voor heel de diocesane Kerk die samenkomt rondom de bisschop. De bisschop spreekt daarom de wens uit dat de Chrismamis een echt diocesaan karakter zal dragen. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden, pastoraal assistenten en de religieuze gemeenschap zijn ook alle gelovigen van ons bisdom uitgenodigd om de Chrismamis mee te vieren. Ook dit jaar is er een diaconale actie aan de Chrismamis verbonden. Meer hierover leest u op www.bisdomdenbosch.nl Op donderdagmiddag 22 maart 2018 vindt er een bezinningsmiddag plaats met als thema ‘De Eucharistie dieper beleven’ in de Cenakelkerk nabij Nijmegen. Eenieder die geïnteresseerd is in dit onderwerp, is van harte welkom!

Vredesbeweging PAX ontvangt half miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij
Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft Vredesbeweging PAX net als voorgaande jaren een bedrag van 500.000 euro ontvangen. PAX zet het geld in om burgers in conflictgebieden te beschermen en in werken in Nederland te ondersteunen, zoals de jaarlijkse Vredesweek.
Franciscus: Paulus VI nog dit jaar heilig
De zalige paus Paulus VI (1963-1978) zal nog dit jaar worden gecanoniseerd. Dat heeft paus Franciscus onlangs gezegd tijdens een bijeenkomst van de priesters en diakens van het bisdom Rome.
Paulus VI vlak na zijn pauskroning op 30 juni 1963
Sinds de onttroning van paus Pius IX in 1870 als wereldlijk vorst van de Kerkelijke Staat zijn er betrekkelijk veel pausen eerbiedwaardig, zalig en heiligverklaard. De laatste twee die werden gecanoniseerd zijn Johannes XXIII (1958-1963) en Johannes Paulus II (1978-2005). Het zaligverklaringsproces van Johannes Paulus I is in volle gang.
Tijdens de bijeenkomst met de Romeinse clerus grapte paus Franciscus: “Benedictus en ik staan op de wachtlijst. Bid voor ons!”

Bericht van Culturele Stichting Trias
Op zaterdag 17 maart om 19.30 uur vindt er in kerk St. Jan aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel een optredenplaats van: Het Urker Mannenkoor Hallelujah.
De entree bedraagt € 20,-
Het Urker Mannenkoor Hallelujah is ook vandaag nog één van de bekendste koren van Nederland. De 80 leden, onder wie vele jongeren, repeteren op zaterdagavond, als de vissers thuis zijn. Tijdens optredens dragen de zangers de mooie klederdracht van het eiland. Het repertoire bestaat uit psalmen, christelijke liederen in diverse talen en klassieke koorwerken

28 februari 2018

Kerkbalans
Mogen we u nog herinneren aan de Actie Kerkbalans.
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.
Mijn kerk
Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet. De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Hartelijk dank voor uw gift voor de parochie H. Willibrord.

Zondag 18 februari
Zondag 18 februari vond in de kathedraal van Den Bosch de plechtigheid van de uitverkiezing plaats. Een bijzondere viering waarin negentien (veelal jonge) catechumenen officieel aan de bisschop vroegen om toegelaten te worden tot de sacramenten van Doopsel, Vormsel en Eucharistie.
De catechumenen zijn afgelopen (anderhalve) jaar gegroeid in het christelijk geloof, in een persoonlijke relatie met Jezus Christus, in het leven als christen. Geleidelijk werden ze ingewijd in de Bijbel, in het christelijk leven, in de geloofsgemeenschap, in de liturgie en de sacramenten, en in het gebed. Nu gaan ze een nieuwe periode in, een tijd die gekenmerkt wordt door innerlijke zuivering en verlichting; een voorbereiding van hart en geest.
De plechtigheid van de uitverkiezing gebeurt traditiegetrouw op de eerste zondag van de veertigdagentijd. De voorbereiding op Pasen. Een tijd van soberheid en inkeer, van bezinning op ons leven als christen en op ons doopsel.
De meeste gelovigen zijn als klein kind gedoopt. De geloofsleerlingen, die nu vanuit het gehele bisdom bijeen komen en getuigen van hun geloof en hun wens om gedoopt te worden, zijn – zo zei Mgr. de Korte vorig jaar – voor ons als een spiegel. Zij maken bewust de keuze. We zijn allemaal uitgenodigd om te kijken naar de geloofsleerlingen en ons af te vragen: Hoe vitaal is mijn christelijk leven? Met hoeveel enthousiasme en overtuiging sta ik als christen in de wereld? Wat betekent het voor mij om gedoopt te zijn? De geloofsleerlingen bereiden zich intens voor om in de komende paasnacht opgenomen te worden in de R.-K. Kerk. Hoe aandachtig en vurig bereidt u zich voor op de hernieuwing van uw doopgeloften?

Parochie H. Willibrord nodigt u uit! Verdiepingscursus CaFE
De afgelopen twee jaar heeft de parochie H. Willibrord verdiepingscursussen aangeboden aan geïnteresseerde parochianen. In april zullen we een tweede reeks CaFE opstarten met als gezamenlijk thema: “De katholieke kerk beter leren kennen”. Hoewel het een overkoepelend thema is, staan de avonden toch los van elkaar, u bent dus niet verplicht om alle avonden bij te wonen. Juist vanwege het zeer laagdrempelig karakter van deze cursus is het een ideale gelegenheid om een avond bij te wonen en de sfeer te proeven.
Plaats en tijd van de bijeenkomsten:
Parochieel Centrum Hoofdstraat Kaatsheuvel aanvang 19.45 uur
Maandag 9 april: Hebben we de kerk nodig?
Maandag 16 april Doop poort tot leven
Maandag 23 april Vormsel kracht om te dienen.
Pastorie te Loon op Zand aanvang 19.45 uur
Maandag 7 mei Gebed weg van vreugde
Maandag 14 mei Wat is de heilige Mis?
Maandag 28 mei Hoe de Mis meer te beleven?
Maandag 4 juni Het hart zuiver houden.
Van tevoren aanmelden is niet verplicht, maar wel handig. We willen u graag voorzien van een hapje en een drankje.
Aanmelden kan via het secretariaat van Loon op Zand telefoon 0416 361215 of per mail secretariaat@parochiewillibrord.nl
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
We hopen van harte u op een of meerdere avonden te mogen begroeten.

Vastenactie 2018 : geef meer door te minderen !
Dit jaar staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere “HID”-programma,
dat de zusters van het heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia in 1991
zijn gestart.
HID staat voor “Households in distress”. Met dit programma willen de zusters
de impact van HIV en aids in en om het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia
verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg én door mensen te helpen in hun
eigen levensonderhoud te voorzien.
De Vastenactie heeft een 40-dagen Challege bedacht; drink bijvoorbeeld 40 dagen geen
frisdrank of neem 40 dagen geen koekje bij de koffie en doneer het uitgespaarde bedrag aan
de vastenactie voor de zusters in Zambia.
Doet u ook mee ? Geef uw bijdrage middels het vastenzakje of doneer op rekening nr:
NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Den Haag.
Voor uw giften zal er ook een Vastenactiebus bij de uitgangen van de kerken staan in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer.
Mogen wij op uw financiële steun rekenen?
Alvast hartelijk dank.

21 februari 2018

Vrijwilligers,
Onze parochie heeft een groot aantal vrijwilligers. Velen zetten zich op allerlei terreinen in. Zonder die inzet zou veel niet mogelijk zijn. Een verschraling van onze parochie.
Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar mensen die zich op een of andere manier willen inzetten voor onze parochie. Immers, ook zijn er vrijwilligers die afhaken vanwege gezondheid, leeftijd of anderszins.
Op dit moment zijn we dringend op zoek naar mensen met een administratieve achtergrond. Het gaat hierbij om inzet ongeveer twee uur per week in de voormiddag (09.30 – 11.30 uur) op het parochieel centrum te Kaatsheuvel
Natuurlijk zijn vrijwilligers op allerlei terreinen van harte welkom. Te denken valt aan mensen die de kerkhofploeg willen versterken. Ook mensen die tuinen en plantsoenen willen onderhouden zijn welkom. Zo wordt er regelmatig een beroep gedaan op vrijwilligers bij allerlei activiteiten. Te denken valt o.a. aan het opbouwen en afbreken van de kerststal, poetsen van de kerken, rondbrengen van folders, inzet bij openstelling van onze gebouwen, handige klusjesmannen/vrouwen, hulp bij de kledinggroep, inzet bij onze kerkkoren, ondersteuning van de liturgische diensten enz. enz. Kortom een scala van activiteiten waarbij wij uw hulp goed kunnen gebruiken.
Mocht u interesse gewekt zijn of kent u iemand in uw omgeving waarvoor dit iets is, schroom niet om met ons contact op te nemen. Dit kan op het parochieel centrum te Kaatsheuvel of op de pastorie te Loon op Zand op de voormiddagen of via een mailtje of telefoontje. Wij willen graag met u in gesprek komen om een en ander toe te lichten.
E-mailadressen: secretariaat@parochiewillibrord.nl
parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Telefoonnummers: Loon op Zand 0416 361215
Kaatsheuvel 0416 272515

Jaarlijkse ontmoeting Vlaamse en Nederlandse bisschoppen
Dinsdag 6 februari vond de jaarlijkse ontmoeting tussen de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen plaats, dit keer in het bisdomshuis van ’s Hertogenbosch, waar bisschop De Korte gastheer was. De ontmoeting werd geleid door de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie bisschop J. van den Hende. Er werd gesproken over thema’s als de interreligieuze dialoog met de islam, de synode over jongeren en de discussie in Nederland over het onderwerp ‘Voltooid leven’.
De interreligieuze dialoog kwam ter sprake omdat de Vlaamse bisschoppen zien dat onder de bevolking, met name in grote steden als Brussel, meer dan dertig procent van de bevolking moslim is. De vraag is wat dit betekent voor de aanwezigheid van religie in de samenleving en de interreligieuze dialoog en wat dit gaat betekenen voor de katholieke geloofsgemeenschap.
Belangrijk werd gevonden om samen aandacht te hebben voor bepaalde normen en waarden die verschillende religies met elkaar gemeen hebben, maar waar bij het seculiere volksdeel en ook bij de regering vaak geen begrip voor is. In de Nederlandse situatie is er in de kerkprovincie ook sprake van dialoog met de islam, via het referentschap van de interreligieuze dialoog. Beleidsmedewerker op dit terrein, drs. Berry van Oers, schreef een boek over de interreligieuze dialoog op basis van kerkelijke documenten sinds het conciliedocument Nostra Aetate. Ook vindt jaarlijks in Utrecht de interreligieuze ontmoeting ‘In Vrijheid Verbonden’ plaats, in de aanwezigheid van prinses Beatrix.

Jongerensynode
Verder werden resultaten gedeeld naar aanleiding van de enquête die in opdracht van het Vaticaan is gehouden in de verschillende kerkprovincies ten behoeve van de bisschoppensynode over jongeren die in oktober 2018 zal worden gehouden. Hier bleek herkenning in het feit dat er enerzijds jongeren zijn die actief betrokken zijn en in hun antwoorden diepgang lieten zien en anderzijds juist jongeren die verder van de kerk staan en minder vertrouwd zijn met geloofszaken. Zowel in Nederland als België spelen verschillende nieuwe bewegingen een positieve rol in het jongerenwerk. Zij weten groepen jongeren actief te betrekken.

Voltooid leven
De Vlaamse bisschoppen werden geïnformeerd over de discussie in Nederland met betrekking tot ‘Voltooid leven’ waar in Nederland breed maatschappelijk debat over wordt gevoerd. Voor beide landen geldt dat het verruimen van de mogelijkheden voor levensbeëindiging niet alleen onder Rooms-Katholieken en andere gelovigen tegenstanders vindt maar dat er sprake is van een breder maatschappelijk bezwaar. Zo spreken in Nederland ook artsen en psychologen zich meer uit tegen de voorstellen inzake ‘Voltooid leven’ die thans ter discussie zijn.
Na een boeiende bespreking van de verschillende onderwerpen werd in het Noord Brabants museum de bijeenkomst afgesloten.

Vastenactie 2018 : geef meer door te minderen !
Dit jaar staat de Vastenactie in het teken van het bijzondere “HID”-programma,dat de zusters van het heilig Hart van Jezus en Maria in Mbala, Zambia in 1991 zijn gestart.
HID staat voor “Households in distress”. Met dit programma willen de zusters de impact van HIV en aids in en om het stadje Mbala in het noordoosten van Zambia verminderen door voorlichting, goede gezondheidszorg én door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
De Vastenactie heeft een 40-dagen Challege bedacht; drink bijvoorbeeld 40 dagen geen frisdrank of neem 40 dagen geen koekje bij de koffie en doneer het uitgespaarde bedrag aan de vastenactie voor de zusters in Zambia.
Doet u ook mee ? Geef uw bijdrage middels het vastenzakje of doneer op rekening nr: NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie Den Haag.
Voor uw giften zal er ook een Vastenactiebus bij de uitgangen van de kerken staan in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer.
Mogen wij op uw financiële steun rekenen?
Alvast hartelijk dank.

14 februari 2018

Vastentijd voorbereiding op het Paasfeest
Een tijdlang je onthouden van het gebruik van bepaalde dingen. Het kan gaan om eten en drinken, maar tegenwoordig
ook om andere dingen, bijvoorbeeld je auto minder of niet gebruiken, de computer of iPhone uit laten staan. Een goede manier van vasten probeert vier dingen te bereiken:
– een betere omgang met jezelf;
– een betere omgang met medemensen;
– een betere omgang met het milieu en de gehele wereld;
– een betere omgang met God.
Voor gelovige mensen zijn juist de eerste drie wegen in hun combinatie een goede manier om het vierde
doel na te streven: een betere omgang met het geheim dat we God noemen. Vasten is voor gelovigen daarom ook steeds een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen en een periode van inkeer en bezinning.
Vastenperiode
De katholieke vastenperiode begint op Aswoensdag en eindigt op de zaterdag vóór Pasen om 12.00 uur ’s middags. Dat zijn 46 dagen. De zondagen tellen niet mee als vastendagen, dus uiteindelijk blijven er 40 dagen over. Het getal 40 verwijst onder meer naar het aantal dagen dat Jezus volgens drie evangelisten in de woestijn verbleef en het aantal
jaren dat de Israëlieten vanuit Egypte onderweg waren naar het Beloofde Land.
In de vastentijd draagt de priester tijdens de Eucharistie een paars kazuifel. Paars is in de R.-K. Kerk de symbolische kleur voor boete, berouw, inkeer en rouw. Uitzonderingen op de paarse kleur zijn de vierde zondag (Halfvasten) en Witte donderdag.

Jongeren op weg naar Pasen
Van vrijdag 2 maart t/m zondag 4 maart zijn jongeren van 16 tot 30 jaar uitgenodigd om samen op weg te gaan naar Pasen. Tijdens het verdiepingsweekend ‘Vasten: 2 get there’ verblijven we in een eigen accommodatie in de buurt van Kevelaer (Duitsland). Natuurlijk zullen we tijdens deze dagen de Mariabedevaartplaats Kevelaer ontdekken, verkennen en er samen vieren. Daarnaast verzorgt Prof. dr. Thomas Quartier OSB een inhoudelijke en verdiepende inleiding op weg naar Pasen. Thomas Quatier is monnik, wetenschapper, auteur van diverse boeken en een bevlogen spreker. Hij doceert aan verschillende universiteiten en komt op zaterdag naar ons verdiepingsweekend, een kans om niet te laten liggen! Dit weekend is een uitgelezen mogelijkheid om even stil te staan in de vastentijd, samen met elkaar geloof te beleven en verdiepen en zo bewust op weg te gaan naar Pasen. Jongeren kunnen zich aanmelden t/m 25 februari door een e-mail te sturen naar: jongeren@bisdomdenbosch.nl Meer informatie over dit verdiepingsweekend is te vinden op www.jongbisdomdenbosch.nl of door te mailen naar: jongeren@bisdomdenbosch.nl.

Verdiepingscursus CaFE
Vanaf maandag 9 april aanstaande organiseert de parochie H. Willibrord de tweede helft van de verdiepingscursus CaFE: onder het genot van een hapje en een drankje wordt op informele wijze samen nagepraat over een korte inleiding van DVD De cursus is wekelijks op maandagavond, beginnend op 9 april om 19:45 uur. De eerste drie weken in het parochieel centrum in Kaatsheuvel, daarna vier weken in de pastorie in Loon op Zand.
Het thema voor de eerste avond is “Hebben we de Kerk nodig?”.
De avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden; voor wie vrijwillig wil bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan. U bent van harte uitgenodigd!
Achter in de Kerk vindt u flyers met daarop de cursusdata, de thema’s en over hoe u zich kunt aanmelden.

Power of fire 2018
Op zaterdag 7 april 2018 is de jaarlijkse vormelingendag van het bisdom: Power of Fire! Een dag vol vuur waar vormelingen uit het hele bisdom samen het vuur van de Heilige Geest (verder) ontdekken en mee naar huis nemen! De dag wordt om 10.00 uur gezamenlijk gestart met een aansprekende eucharistieviering in de kathedraal in Den Bosch. De vormelingen worden dit jaar zo veel mogelijk actief betrokken bij de eucharistieviering. Naast de jonge band ‘Jacobs ladder’, die vooraf aan de viering met de vormelingen de liederen zal oefenen, zullen dit jaar verschillende vormelingen, afkomstig uit alle parochies die aanwezig zijn, bijdragen aan de viering. Dit zal o.a. zijn in de vorm van lectoren, misintenties, misdienaars, maar ook door het POFkruis te dragen Met het vuur en het kruis voorop zullen alle deelnemers na de viering naar het Sint Janscentrum gaan waar, na een welkom, de springkussens en spellen op de vormelingen staan te wachten! De middag staat in het teken van leuke, verdiepende en uitdagende workshops, waarin ze o.a. op multimediale speurtocht in de Sint Jan gaan, alle vragen die ze maar kunnen bedenken mogen stellen aan een broeder of zuster en het spel ‘Over de streep’ spelen om na te denken over het vormsel en wat ze thuis met het geloof kunnen doen. Rond 16.00 uur is het programma afgelopen en krijgt iedereen het vuur mee naar huis….

7 februari 2018

Culturele stichting Trias
Byzantijnse avond
Het programma van die avond bestond uit Byzantijnse gezangen uitgevoerd door het Tilburg Byzantijns koor af gewisseld met een lezing door drs. Désirée Krikhaar aan de hand van afbeeldingen van Iconen. Het was een luisterrijke avond die bezocht werd door ruim 70 bezoekers
Op de agenda van Trias staan nog enkele evenementen die binnenkort plaats vinden.
25 februari om 15.00 uur in de kerk HH. Mart. v. Gorkum het kamerkoor Cantus Cets. De entreeprijs bedraagt 10 euro.
17 maart om 19.30 uur in de kerk St. Jan Het Urker Mannenkoor Halleluja.
Entreeprijs 20 euro

Danny Hakvoort afgevaardigd naar presynode over jongeren
In maart 2018 wordt in Vaticaanstad een ‘presynode’ gehouden in voorbereiding op de Gewone Bisschoppensynode die in oktober dit jaar plaatsvindt met als thema ‘Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping’. Aan deze presynode nemen jongeren uit de hele wereld deel. Namens Nederland wordt Danny Hakvoort afgevaardigd door de bisschoppenconferentie.

Danny Hakvoort (24) doet een theologische studie aan hogeschool Fontys. In het Bisdom van ’s-Hertogenbosch is hij nauw betrokken bij het jongerenwerk. Hij was onder meer project-assistent voor de Wereldjongerendagen in Krakau en lid van het jongerenplatform. In september 2017 was hij ook al in Rome voor een congres over jongeren, geloof en roeping. Hij sprak er met bisschoppen, kardinalen en professoren uit de hele wereld en hij ontmoette andere jongeren die net als hij waren uitgenodigd door het Vaticaan.

Stem laten horen
Hij heeft zich samen met anderen tijdens genoemd congres ingezet voor een vervolg van deze ontmoeting. Het Vaticaan maakte later bekend dat er inderdaad een vervolgontmoeting komt in de vorm van een presynode die gehouden wordt van 19 tot 24 maart 2018 (Palmzondag/Wereldjongerendag).

De deelnemers krijgen dan de gelegenheid hun stem te laten horen over het thema van de synode, maar kunnen ook hun gevoeligheden, hun overtuigingen, hun twijfels en kritiek kenbaar maken. De uitkomsten van de presynode worden verwerkt tot een document dat wordt aangeboden aan de bisschoppen die deelnemen aan de Bisschoppensynode van oktober 2018
De Bisschoppensynode is een ontmoeting van bisschoppen uit de hele wereld en brengt de collegiale verbondenheid tot uitdrukking van alle bisschoppen met de paus. Er vindt uitwisseling plaats van belangrijke onderwerpen in Kerk en het dient tot raad en advies aan de paus. Een Gewone Bisschoppensynode vindt doorgaans om de drie jaar plaats.
.
Kerkbalans
Binnenkort kunt u bericht ontvangen vanuit de parochie met betrekking tot de actie Kerkbalans.
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Helpt u onze parochiegemeenschap financieel gezond te houden?
Achter in de kerk vindt u ook een bus van Kerkbalans voor uw gift.

Boodschap paus Franciscus voor de Veertigdagentijd
Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen” (Mat. 24, 12). Dit is de titel van de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd. De paus waarschuwt voor het uitdoven van “de liefde die het middelpunt is van heel het evangelie” en hoopt dat we in de paasnacht opnieuw beleven dat het licht de duisternis verdrijft.
Een signaal dat de liefde in de wereld dreigt uit te doven is het “geweld dat zich richt tegen hen die als bedreiging van onze ‘zekerheden’ worden gezien: het kind dat nog niet geboren is, de zieke oudere, de gast die op doortocht is, de vreemdeling, maar ook de naaste die niet beantwoordt aan onze verwachtingen.” Maar ook de schepping is een stille getuige van deze verkilling van de liefde als de mens er onvoldoende zorg voor heeft. En de paus wijst op de liefde die verkoelt in onze gemeenschappen, waardoor het missionair elan vermindert.
In de Veertigdagentijd helpen het gebed, de aalmoes en het vasten om “naar de Heer terug te keren met heel ons hart en heel harten
ons leven.” De paus nodigt vooral de leden van de Kerk uit om ijverig, gesteund door aalmoes, vasten en gebed, de weg van de Veertigdagentijd op te gaan: “Als de liefde in zoveel

31 januari 2018

Verdiepingscursus CaFE
Vanaf maandag 9 april aanstaande organiseert de parochie H. Willibrord de tweede helft van de verdiepingscursus CaFE: onder het genot van een hapje en een drankje wordt op informele wijze samen nagepraat over een korte inleiding van DVD De cursus is wekelijks op maandagavond, beginnend op 9 april om 19:45 uur. De eerste drie weken in het parochieel centrum in Kaatsheuvel, daarna vier weken in de pastorie in Loon op Zand.
Het thema voor de eerste avond is “Hebben we de Kerk nodig?”.
De avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden; voor wie vrijwillig wil bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan. U bent van harte uitgenodigd!
Achter in de Kerk vindt u flyers met daarop de cursusdata, de thema’s en over hoe u zich kunt aanmelden.

Carnaval
10 februari begint het feest van Carnaval. Wat vieren we dan?
Het carnaval, ook wel Vastenavond genoemd, werd in de late Middeleeuwen het volksfeest bij uitstek. Het feest duurde drie dagen, van zondag tot Aswoensdag.
Over de oorsprong van Vastenavond (voorafgaand aan Aswoensdag) zijn de meningen verdeeld. De Romeinen en Germanen kenden feesten en uitbundige verkleedpartijen die werden gevierd wanneer de winter ten einde liep en het voorjaar begon. Het is moeilijk te bepalen in hoeverre deze feesten invloed hebben gehad op de Middeleeuwse Vastenavond. Maar dat er oude elementen in de Vastenavondfeesten aanwezig waren daarover bestaat geen twijfel. De katholieke kerk heeft de oude feestelijkheden deels overgenomen en ze een plaats gegeven in de christelijke traditie.
Carnaval begint zeven zaterdagen vóór Pasen. Het is een periode waarin iedereen nog eens een keer ‘los’ mag gaan, want na carnaval begint de vastentijd. Carnaval komt van het Latijnse ‘carne-vale’ wat ‘vlees, vaarwel’ betekent. De carnavalsdagen worden ingevuld met plezier en uitbundigheid. In het zuiden van Nederland zijn ook de winkels dicht en dorpen en steden staan volledig op hun kop. Men is verkleed en uitbundig versierd.
Vooral in de landen van Latijns-Amerika is carnaval hét grote feest van het jaar. Mensen sparen het hele jaar om in deze periode helemaal los te kunnen gaan.
Officieel duurt carnaval van zaterdag tot woensdag. Maar vaak wordt er begonnen met het feest op 11 november. Men stopt op dinsdag, de Vastenavond. De Vastenavond, de avond vóór Aswoensdag, is tevens het hoogtepunt van het carnaval.

Nieuws van het bijbelgenootschap
De Nederlandse Bijbelgenootschap heeft afgelopen week een nieuwe app gelanceerd: ‘Mijn Bijbel’. In de app kun je standaard de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) en de Bijbel in Gewone Taal lezen. Na het aanmaken van een gratis account kun je zes andere vertalingen lezen.
De volgende vertalingen zijn in de app beschikbaar:
– Nieuwe Bijbelvertaling
– Bijbel in Gewone Taal
– Groot Nieuws Bijbel
– NBG-vertaling 1951
– Statenvertaling
– Bijbel (Friese vertaling)
Je kunt de app downloaden in de Google Playstore en Apple App Store.
Eerste indruk
De app maakt een rustige en verzorgde indruk. Bij het openen zie je direct de ‘Bijbeltekst van de dag’. De app biedt verschillende vertalingen in vergelijking met andere Bijbel-apps missen er nog aantal functies, zoals het opslaan van teksten en notificaties die je kunt instellen om je te herinneren iedere dag de Bijbel te lezen. Er zijn dus nog genoeg mogelijkheden om door te ontwikkelen.
Andere Bijbel apps
In Google Play was er al de katholieke Willibrordvertaling te downloaden en publiceerde uitgever Royal Jongbloed ook de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling. Nu is er zowel voor Android als iOS ook voor katholieken een geschikte app.
De bekendste en meest volledige Bijbel app is die van YouVersion. In deze app kun je in het Nederlands ‘Het Boek’, de BasisBijbel, de NGB-vertaling 1951 en de Statenvertaling lezen. Daarnaast beschikt de Bijbel app van YouVersion over verschillende functies als notificaties, leesplannen, markeren van teksten en nog veel meer.
Wil je veel verschillende Bijbelvertalingen, dan adviseren we de app van de Nederlandse Bijbelgenootschap. Wil je een complete app met verschillende functionaliteiten, dan raden we (voorlopig nog even) de app van YouVersion aan.

Kerkbalans
Binnenkort kunt u bericht ontvangen vanuit de parochie met betrekking tot de actie Kerkbalans.
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk. Helpt u onze parochiegemeenschap financieel gezond te houden?
Achter in de kerk vindt u ook een bus van Kerkbalans voor uw gift.

24 januari 2018
Culturele stichting Trias
Byzantijnse avond
Het programma van die avond bestond uit Byzantijnse gezangen uitgevoerd door het Tilburg Byzantijns koor af gewisseld met een lezing door drs. Désirée Krikhaar aan de hand van afbeeldingen van Iconen. Het was een luisterrijke avond die bezocht werd door ruim 70 bezoekers
Op de agenda van Trias staan nog enkele evenementen die binnenkort plaats vinden.
25 februari om 15.00 uur in de kerk HH. Mart. v. Gorkum het kamerkoor Cantus Cets. De entreeprijs bedraagt 10 euro.
17 maart om 19.30 uur in de kerk St. Jan Het Urker Mannenkoor Halleluja.
Entreeprijs 20 euro

Geen gezinsviering in februari
In verband met de Carnavals week is er in de maand februari geen gezinsviering

Actie kerkbalans
Heeft u het verzoek om mee te doen aan de actie kerkbalans al ontvangen? Wilt u dan door uw bijdrage meehelpen om onze parochiegemeenschappen in stand te houden.
Bij voorbaat hartelijk dank

Oproep paus aan wereldleiders: neem vluchtelingen op
Op zondag 14 januari vierde de Rooms-Katholieke Kerk de Wereld dag van de migrant en de vluchteling. In zijn boodschap voor deze dag riep paus Franciscus opnieuw op tot aandacht voor deze kwetsbare groepen. De paus vraagt in zijn boodschap migranten en vluchtelingen op te nemen, te beschermen, te steunen en te laten integreren en doet daarbij een beroep op de wereldleiders.

Paus Franciscus wijst er in zijn boodschap op ‘dat iedere vreemdeling die op onze deur klopt een gelegenheid biedt om Jezus Christus te ontmoeten’. ‘De Kerk is bereid het voortouw te nemen overeenkomstig haar pastorale traditie’, schrijft de paus ‘maar om de gewenste resultaten te bereiken is de bijdrage van de politieke gemeenschap en van de burgermaatschappij, ieder overeenkomstig de eigen verantwoordelijkheden, onmisbaar’.

Vier werkwoorden
De paus werkt in zijn boodschap de vier werkwoorden opnemen, beschermen, steunen en integreren verder uit en herinnert politieke leiders aan de topconferentie die in 2016 in New York is gehouden. Daar ‘hebben de wereldleiders duidelijk hun wil tot uitdrukking gebracht om zich volledig in te zetten ten gunste van de migranten en de vluchtelingen om hun leven te redden en hun rechten te beschermen door deze verantwoordelijkheid op wereldniveau samen te delen. Met dat doel hebben de staten zich verplicht voor het einde van 2018 twee wereldovereenkomsten (Global Compacts) op te stellen en goed te keuren, één gewijd aan vluchtelingen en één betreffende de migranten.’

Paus Franciscus vraagt om de concrete maatregelen die hij in de vier werkwoorden tot uitdrukking heeft gebracht waar mogelijk te delen ‘met allen die op politiek en maatschappelijk vlak werkzaam zijn en betrokken zijn – of erin geïnteresseerd zijn hieraan deel te nemen – bij het proces dat zal leiden tot de goedkeuring van de twee wereldovereenkomsten.’

Presentatie van Christus in de Tempel (Maria Lichtmis)
Datum: vrijdag 2 februari 2018
Veertig dagen na Kerstmis. Bij de Presentatie van Christus in de Tempel herdenken de orthodoxen en rooms-katholieken dat Maria, de moeder van Jezus, naar de tempel ging voor het verplichte offer na de geboorte van haar zoon. In het oude Israël was het gebruik dat moeders zich in de tempel zuiverden, veertig dagen na de geboorte van hun kind. Ze offerden bij deze gelegenheid een lam en twee duiven.
Voor de kalenderhervorming van 1969 heette het feest in katholieke kring: Maria Lichtmis.
Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet (zoals beschreven in Leviticus, hoofdstuk 12) moest brengen; vandaar de Latijnse naam Purificatio Mariae. Het is de laatste feestdag waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis

17 januari 2018

Kerststal bezoek in de St. Jan te Kaatsheuvel
Ongeveer 1300 mensen, groot en klein, hebben de afgelopen 2 weken de kerststal bezocht.
Een hartelijk dank aan alle vrijwilligers die door hun aanwezigheid het mogelijk hebben gemaakt, dat het kerkgebouw elke middag van 13.00 uur tot 17.00 uur open was voor bezoekers.

Bezoekdienst
De mensen die, regelmatig in Kaatsheuvel en Sprang-Capelle namens de parochie oudere, alleenstaande of eenzame mensen bezoeken, kunnen met tevredenheid terug kijken op het voorbije jaar. De speciale viering op dinsdagmiddag 6 juni werd door een behoorlijk aantal mensen bezocht. De attentie met Kerst werd door de bezochte mensen met de nodige waardering ontvangen. Wat zeker een compliment is voor deze groep mensen, die zelf ook niet meer tot de jongste behoren.
Zij hebben twee vragen aan u:
Zou u er iets voor voelen om zich bij deze groep aan te sluiten. Regelmatig bezoeken houdt niet in dat het een wekelijks gebeuren is. U bepaalt zelf wanneer het voor u uitkomt.
De tweede vraag betreft mensen die misschien best blij zijn met een bezoekje. Kent u zo iemand en weet u of hij/ zij een bezoekje vanuit de parochie op prijsstelt, zou u dan tijdens de kantoor uren (ma t/m/ vrij 09.30 uur t0t 12.30 uur) hiervoor contact op willen nemen met het parochieel centrum aan de Hoofdstraat tel. 0416 272515

Verdiepingscursus CaFE

Vanaf maandag 9 april aanstaande organiseert de parochie H. Willibrord de tweede helft van de verdiepingscursus CaFE:
onder het genot van een hapje en een drankje wordt op informele wijze samen nagepraat over een korte inleiding van DVD.
De cursus wordt wekelijks op maandagavond aangeboden, beginnend op 9 april om 19:45.
De eerste drie weken in het parochieel centrum in Kaatsheuvel, daarna vier weken in de pastorie in Loon op Zand.
Het thema voor de eerste avond is “Hebben we de Kerk nodig?”.
De avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden; voor wie vrijwillig wil bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
U bent allemaal van harte uitgenodigd!
Achter in de Kerk vindt u flyers net daarop de cursusdata, de thema’s en meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden.

Kerkbalans
Binnenkort kunt u bericht ontvangen vanuit de parochie met betrekking tot de actie Kerkbalans.
Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk
Mijn kerk
Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook de personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.
Voor de campagne van 2018 is het thema "Geef voor je kerk". De actieperiode is van 20 januari t/m 3 februari 2018.

10 januari 2018

Terugblik Kerstfeest en Nieuwjaarswens
Als parochiegemeenschap H. Willibrord kunnen we terugkijken op goed verzorgde-, en inspirerende kerstvieringen in de 4 parochiekerken. Wij danken dan ook allen die daaraan hebben bijgedragen. De kosters van de diverse kerken, alle koren, dirigenten en organisten, zij die de Kerststal hebben opgebouwd, hebben bijgedragen aan de openstelling van de kerk, maar ook zij die de bloemen hebben verzorgd, hebben gepoetst, de werkgroep Gezinsviering, de lectoren en allen die op welke wijze ook hebben meegeholpen om alles goed te laten verlopen. Er is heel veel werk verzet. Dank daarvoor. Wij wensen alle parochianen een zalig en veelbelovend 2018 waarin het geloof in Jezus Christus opnieuw onze steun en kracht mag zijn.
Namens het pastorale team en het parochiebestuur, pastoor Luijckx

Misintenties:
Zou u zo goed willen zijn om bij het schriftelijk of telefonisch opgeven van een misintentie het volgende te vermelden:
Naam kerk, tijd viering, uw telefoonnummer. Het stipendium voor een intentie is € 11,00.
Overledenen in de maanden oktober, november, december 2017
30 september Jacques Vrenken 95 jaar
1 oktober Frans van Wezel 91 jaar
10 oktober Jan van de Ven 70 jaar
15 oktober Christ Wouters 93 jaar
17 oktober Riet van Enschot – van den Broek 94 jaar
21 oktober Carla van der Vorst 54 jaar
24 oktober Piet Teurlings 89 jaar
27 oktobe Dré Rennen 89 jaar
28 oktober Piet van Gorkum 82 jaar
1 november Mien van der Velden – Kuis 87 jaar
3 november Jan van Ark 48 jaar
4 november Bert van Beers 93 jaar
11 november Frans Nannes 82 jaar
22 november Wil Groot – Manders 96 jaar
23 november Jan den Otter 99 jaar
6 december Okkie van Breemen 93 jaar
10 december Bert Berkelmans 90 jaar
11 december Didi Doevendans – Hüsstege 95 jaar
12 december Cees Damen 85 jaar

Dopen in de maanden oktober, november, december 2017
15 oktober Shady, dochter van Roy en Mandy Hendriks – Leidner
19 november Maud, dochter van Dolf Oerlemans en Evelien Kools
26 november Sam, zoon van Joost en Susanne van der Heijden – Broumels

De week van gebed
Data en thema
De Week van Gebed is van zondag 21 januari tot en met zondag 28 januari 2018.
Recht door zee' is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in januari 2018. Het thema haakt aan bij het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus en is voorbereid door de kerken uit het Caribisch gebied. Het materiaal voor de Week van Gebed wordt aangereikt door de Wereldraad van Kerken en de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid der Christenen. De Raad van Kerken in Nederland en Missie Nederland maken een bewerking van het materiaal voor Nederland. Het verhaal over de bevrijding van het volk van God, is zeer aansprekend voor de Caribische christenen. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren, recht. De Bijbel is van bijzonder belang in de Caribische kerken. Kolonisten misbruikten de Bijbel om onderdrukking van mensen goed te praten; slaven en inheemse volkeren gebruikten dezelfde Bijbel als bron van troost en bevrijding. Tegenwoordig zien Caribische christenen uit veel verschillende tradities de hand van God actief in het beëindigen van de slavernij. De reddende daad van God die vrijheid brengt, is een samenbindende ervaring. Daarom is het lied van Mozes en Mirjam (Exodus 15) een voor de hand liggende keus voor het thema van de Week van Gebed 2018. Het is een lied van de overwinning op de onderdrukking. Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst en bezinningsmateriaal aangeboden voor acht dagen. Ook zijn er materialen ontwikkeld voor basisscholen, de zondagsschool en de kindernevendienst. De Week van Gebed voor de eenheid van de christenen kent een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. In het samen bidden ervaren zij onderlinge verwantschap. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

3 januari 2018

Misintenties
Wilt u graag tijdens een eucharistieviering een intentie laten oplezen dan kan dat op verschillende manieren aan de parochie doorgegeven worden.
Door het formuliertje te gebruiken dat achter in de kerken ligt.
Telefonisch maar met vermelding van kerk, datum, viering tijd en heel belangrijk het contactadres. Het stipendium kan dan per bank overgemaakt worden.
Banknummer: NL29RABO0124833101
Per e- mail met vermelding van hierboven vermelde gegevens.

Religieus erfgoed gaat ons allen aan'
Het beheer van religieus erfgoed is niet alleen een zaak van kerken, maar gaat ons allen aan. Dat zei Theo Bovens, Commissaris van de Koning (gouverneur) in de provincie Limburg, op vrijdag 1 december in een lezing in de Sint-Janskathedraal. “Het kan niet zo zijn dat we een steeds kleiner wordende groep opzadelen met de lasten voor iets wat een veel grotere groep waardevol vindt.”

Op het hoogkoor van de kathedraal kwamen een tachtigtal vertegenwoordigers van het openbaar bestuur en kerkbesturen samen op uitnodiging van bisschop Gerard de Korte. Dat de bijeenkomst ondanks de kou in de Sint-Jan plaatsvond had alles te maken met het onderwerp ‘religieus erfgoed’ waarover van gedachten werd gewisseld.

Tabernakel
‘Lege kerken bestaan niet’, zei gouverneur Bovens onder verwijzing naar de titel van zijn lezing. “In katholieke zin is een kerk waar een tabernakel met het Allerheiligste aanwezig is, bewoond. Die kerk staat niet leeg. Ik besef terdege dat deze manier van kijken naar sporadisch gebruikte kerkgebouwen in deze tijd geen usance meer is.” Bij een kerksluiting verdwijnt ook de presentie van Onze Lieve Heer, aldus Bovens. “De natuurlijke plek om te bidden, om zich tot Hem met een hoofdletter te wenden.”

Dat kerkgebouwen eigendom zijn van parochies en protestantse gemeenten betekent volgens de Limburgse Commissaris niet dat zij alleen de verantwoordelijkheid ervoor dragen. “Er is ook in Limburg een tijd geweest dat overheidsbestuurders vanuit een soort krampachtig denken in principes als ‘scheiding kerk en staat’ terughoudend en soms zelfs wantrouwend stonden tegenover initiatieven om iets met de kerken te doen, te ondernemen. Die tijd is eigenlijk wel voorbij.”

Bondgenootschappen
In vele maatschappelijke vraagstukken vraagt de overheid actieve betrokkenheid van burgers. Bovens: “Meer dan 65 procent van het vrijwilligerswerk is kerkelijk gerelateerd dan wel geïnspireerd, of wordt door gelovige mensen uitgevoerd. Dat besef maakt dat de overheid toenadering tot kerken zoekt, bondgenootschappen aangaat.”

De overheid kan wat Bovens betreft de aandacht niet eenzijdig richten op de maatschappelijke inzet vanuit de kerken. “De overheid moet beseffen dat het bij de kerk geen zaak is van: we vinden jullie diaconale kant leuk, maar het liturgische werk hoeft voor ons niet. Als we de moskee bij de islam een belangrijke plek vinden voor sociale cohesie, en allerlei programma’s met imams en moskeebesturen kunnen opzetten, is er niks mis met het steunen van kerkgenootschappen.”

Rembrandt
Religieus erfgoed is een gedeelde verantwoordelijkheid, onderstreepte Bovens. “Het kan niet zo zijn dat we een steeds kleiner wordende groep opzadelen met de lasten voor iets wat een veel grotere groep waardevol vindt. Als de Nederlandse samenleving het waardevol vindt om 80 miljoen uit te geven om 1 van de 2 schilderijen van Rembrandt in Parijs te kopen, Martin of Oopjen, is het geenszins overdreven diezelfde samenleving te vragen aan de restauratie van deze Sint-Jan bij te dragen.”

Monumentale kerken zijn in het nieuwe regeerakkoord expliciet genoemd als gebouwen waarvoor extra geld beschikbaar komt. Maar het Rijk verwacht ook steeds co-financiering van provincie of gemeente. Bovens: “Maar juist provinciaal of lokaal kan er extra aandacht voor kerkgebouwen zijn uit waardering voor de huidige functie, uit waardering voor het bestaan en het werk van het kerkgenootschap, maar ook vanwege de mogelijkheid andere functies te combineren, dan wel bij onttrekking aan de eredienst: andere functies mogelijk te maken.”

Vermogen
In een co-referaat benadrukte ook bisschop Gerard de Korte dat de katholieke kerkgebouwen een symbool zijn van katholieke presentie. “Ieder kerkgebouw is een huis van gebed, van Woord en sacrament. Daarnaast zijn onze kerkgebouwen ook belangrijk cultuurhistorisch erfgoed.” Het schrijven van zwarte cijfers is uitgangspunt van het gebouwenbeleid. Dat beleid wordt bepaald in samenspraak tussen parochie en bisdom, zei de bisschop onder verwijzing naar zijn beleidsplan Samen bouwen in vertrouwen.

“De Kerk van de toekomst leeft van Gods Geest, maar ook een gezond financieel fundament is nodig”, aldus de bisschop. Het bisdom streeft bij verkoop van kerkgebouwen niet eenzijdig naar een maximale verkoopopbrengst Het heeft een ‘optimale opbrengst’ voor ogen die ook rekening houdt met andere relevante, immateriële, factoren, zo benadrukte de bisschop. Wel dient minimale de economische opbrengst te worden gerealiseerd. “We moeten immers ook nuchter constateren dat kerkgebouwen een onderdeel vormen van het vermogen van de parochie en daarmee van de weerstandsbuffer van de geloofsgemeenschap.”

Aansluitend op de inleidingen volgde een levendig debat tussen de aanwezigen waarin de omgang met religieus erfgoed van verschillende kanten werd belicht. Uit de reacties na afloop op de drukbezochte receptie op het Sint-Janscentrum bleek dat de bijeenkomst in een behoefte had voorzien en een aansporing vormde om als Kerk en overheid in gesprek te blijven over de toekomst van ons religieuze erfgoed

20 december 2017
Vieringen tijdens de kerstdagen:
Achter in de kerken vindt u een flyer met alle gegevens van onze parochiekerken. Deze gegevens kunt u ook vinden op de parochie site: www.parochiewillibrord.nl, in de AKO. De weekbladen.
Kerststal bezoeken in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Vanaf 25 december tot 6 januari kunt u dagelijks tussen 13.00 uur en 17.00 uur. De kerststal in de St. Janskerk aan de Hoofdstraat bezoeken.

Verenigd in gebed voor de Vrede
De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.
De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: ‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’

Ontvang elke maand een sms
Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook wanneer het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede. De bisschoppen sluiten met dit initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Maria bedevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, ‘omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief Rosarium Virginis Mariae (16 oktober 2002) schreef: “Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.” De dagen waarop het rozenkransgebed gebeden gaat worden zijn:
1 januari Hoogfeest Heilige Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de Vrede
2 februari Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
19 maart Hoogfeest Heilige Jozef, Bruidegom van de Heilige Maagd Maria
9 april Hoogfeest Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)
(In 2018 valt dit hoogfeest niet op 25 maart, omdat het dan Palmzondag is Het
wordt verplaatst naar de eerste dag van het octaaf van Pasen)
31 mei Feest Bezoek van de Heilige Maagd Maria aan Elisabeth
9 juni Gedachtenis Onbevlekt Hart van Maria
7 juli Gedachtenis Heilige Maagd Maria, Zoete Moeder van Den Bosch
15 augustus Hoogfeest Maria Tenhemelopneming
8 september Feest Maria Geboorte
7 oktober Gedachtenis Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans
1 november Hoogfeest Allerheiligen
8 december Hoogfeest Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria

Via de site van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland kunt u zich aanmelden voor de sms-service.

13 december 2017

Advent: toeleven naar het hart van ons geloof
“De Advent is toeleven naar het hart van ons geloof: dat God in Christus zich heeft laten zien.” Dat zei bisschop Gerard de Korte op de eerste zondag van de Advent in het Geloofsgesprek op NPO2.

In gesprek met Leo Fijen legde hij uit dat de Adventsperiode liturgisch gezien toeleven naar Kerstmis is. “We geloven dat God, die altijd groter is dan we kunnen bedenken, zich klein heeft gemaakt en in een concreet Mensenkind bij ons gekomen is. Willen we weten wie God is, kijk dan naar Jezus Christus, zoals Hij is en geleefd heeft. Zo komen we God zelf op het spoor“ We hebben in onze cultuur vaak een masker op”, aldus de bisschop. “Maar als we eerlijk zijn en het masker laten vallen, dan weten we dat we uiteindelijk hele broze en kwetsbare mensen zijn die mogen leven van het geloof dat God ons vasthoudt. Dat is eigenlijk de kern van het christelijk geloof: je met Christus laten vallen in Gods onbegrijpelijkheid, zo heeft de theoloog Karl Rahner weleens gezegd.”

De bisschop sprak verder onder meer over de succesvolle bisdom bedevaart naar Lourdes, over gezinspastoraat en het belang van een gezond financieel fundament voor parochies.

Kerstconcert kerk St. Joachim De Moer
Op 15 december om 19.00 uur kunt in de kerk St. Joachim in De Moer een kerstconcert bijwonen. Het concert wordt o.a. verzorgd door koor St. Caecilia uit De Moer, het koor St. Caecilia uit Kaatsheuvel, harmonie De Moer, koor Allegria. U bent die avond van harte welkom.

Kerstmusical 16 december kerk St.Jan wordt mogelijk gemaakt door de stichting Trias.
Door bemiddeling van de stichting Trias verzorgt musicalgroep Besoyen in de Kerk St. Jan te Kaatsheuvel op zaterdag 16 december een. Kerstmusical getiteld “Luchtpost, brieven van boven” De entree is gratis al staat er wel een collecte schaal bij de uitgang voor een vrijwillige bijdrage.

Vieringrooster Kerst
Een flyer waarop alle kerken met vieringtijden vermeld staan, ligt achter in de kerk portalen bovendien kunt u het vieringoverzicht ook vinden op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord ,de parochiemededelingen of in het vieringoverzicht dat in de weekbladen staat

Beste kinderen en ouders / verzorgers,
I.v.m. het komende Kerstfeest is er op zondag 24 december om 18.15 uur
in de kerk St. Jan Kaatsheuvel een kerstgezinsviering. Voor deze viering kunnen wij nog de hulp van kinderen gebruiken bij b.v. het lezen, uitbeelden van het kerstspel en kaarsjes vasthouden.
Het is belangrijk dat je aangeeft welke taak jij het liefst wilt doen.
De taken zijn: *Kerstspel, *kaarsjes/ altaar klaarmaken, *leestaak.
Wij nemen contact met je op, om samen de taken te verdelen.
We hopen dat er extra véél broertjes en zusjes mee komen helpen
omdat het echt nodig is om juist voor jullie
en alle mensen uit onze parochie een fijne kerstgezinsviering te verzorgen.
Het kenmerk van een levende parochie is de betrokkenheid van alle mensen.
Voor deze viering gaan de kinderen die het kerstspel uitbeelden nog oefenen data en tijd volgt nog.
Alle benodigdheden zoals verkleedkleren voor het kerstspel is in de kerk voor alle kinderen aanwezig. Kinderen die lezen of kaarsjes dragen hoeven niet te oefenen.
De lezers krijgen tijdig de teksten aangeleverd.
Geef vóór zaterdag 16 december je naam, leeftijd, telefoonnummer en je taak op via: annie.van.kuijk@ziggo.nl
Zo kunnen we tijdig met de organisatie van de kerstviering beginnen.
Wij hopen dat er extra veel kinderen reageren. Dan wordt het een prachtige Kerstgezinsviering.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep gezinsviering.
Annie van Kuijk-Marisael
Bergstraat 54
5175 AB Loon op Zand
Tel.: 0416-361513
Mobiel 06-12518338
E-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

6 december 2017

Open Kerken dag 26 november.
De Brabantse open kerken dag werd officieel geopend in de kerk St. Joachim in De Moer. Er waren een groot aantal belangstellenden die getuigen waren van het officiële gebeuren.
Onze bisschop Mgr. de Korte , de bisschop van Breda Mgr. Liesen, de Scriba van de protestantse kerken, de commissaris van de koning en vertegenwoordigers van de stichting Brabantse hoeders hielden toespraken en benadrukten het belangen van en uitten hun zorg over het voortbestaan van onze kerkgebouwen. Het geheel werd opgeluisterd door het Heusdens mannenkoor en op een ludieke manier afgesloten met een poppenkast voorstelling.

Bedankavond voor de parochievrijwilligers uit Loon op Zand
Op dinsdagavond 21 november heeft het parochiebestuur de vrijwilligers bedankt met een goed verzorgde bijeenkomst in de Wetering. Dikke pluim voor het kerkbestuur.

Beste kinderen en ouders / verzorgers,
December staat weer voor de deur,
een maand van feest en gezelligheid.
Eind van deze maand vieren we Kerstmis,
de geboorte van Kindje Jezus.
Het Kerstfeest wordt uitgebreid gevierd,
met name in gezinnen, school en in de Kerk.
Juist voor de kinderen is er op zondag 24 december om 18.15 uur
in de kerk St. Jan Kaatsheuvel een kerstgezinsviering.
In deze viering is er bijzondere aandacht voor kinderen.
Zij mogen actief meedoen door b.v. te lezen, uitbeelden van het kerstspel en kaarsjes vasthouden.
Het is belangrijk dat je aangeeft welke taak jij het liefst wilt doen.
De taken zijn: *Kerstspel, *kaarsjes/ altaar klaarmaken, *leestaak.
Wij nemen contact met je op, om samen de taken te verdelen.
We hopen dat er extra véél broertjes en zusjes mee komen helpen
omdat het echt nodig is om juist voor jullie
en alle mensen uit onze parochie een fijne kerstgezinsviering te verzorgen.
Het kenmerk van een levende parochie is de betrokkenheid van alle mensen.
Voor deze viering gaan de kinderen die het kerstspel uitbeelden nog oefenen data en tijd volgt nog.
Alle benodigdheden zoals verkleedkleren voor het kerstspel is in de kerk voor alle kinderen aanwezig. Kinderen die lezen of kaarsjes dragen hoeven niet te oefenen.
De lezers krijgen tijdig de teksten aangeleverd.
Geef vóór dinsdag 12 december je naam, leeftijd, telefoonnummer en je taak op via: annie.van.kuijk@ziggo.nl
Zo kunnen we tijdig met de organisatie van de kerstviering beginnen.
Wij hopen dat er extra veel kinderen reageren. Dan wordt het een prachtige Kerstgezinsviering.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep gezinsviering.
Annie van Kuijk-Marisael
Bergstraat 54
5175 AB Loon op Zand
Tel.: 0416-361513
Mobiel 06-12518338
E-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

27 november 2017

Eerste zondag van de Advent
Datum: zondag 3 december 2017
De Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus wordt verwacht. Omdat het Latijnse woord voor 'komst' of 'het komen' 'adventus' is, worden de vier weken vóór Kerstmis 'Advent' genoemd.
Adventus
Het woord 'advent' is afgeleid van het Latijn: adventus (= komst, er aan komen) en advenire (= naartoe komen). Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. De Advent heeft in de liturgie een dubbel karakter: Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus ruim 2000 jaar geleden.
Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.
Vier zondagen
De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4 december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal weekdagen kan variëren van 22 tot 27.

Theatervoorstelling over armoede op 2 december in Rosmalen
De OmZieners vertelt onder andere het verhaal van Pieter. Pieter is werkloos en wil zielsgraag aan het werk. Betaald werk. Maar door de uitkerende instantie wordt hij dan weer hierheen gestuurd en dan weer daarheen. Overal moet hij werken met behoud van uitkering. Hij krijgt dus niet betaald. Als hij het werk weigert, krijgt hij een strafkorting op zijn uitkering. Een vriendin van Pieter noemt dit ‘slavenhandel’. Maar Pieter gaat trouw dan weer hierheen, dan weer daarheen. Want alles beter dan thuiszitten. Toch? Of knaagt het aan zijn gevoel voor menswaardigheid en zelfrespect?

De OmZieners stelt vragen over de samenleving en hoe deze is ingericht. Over het handelen van mensen met macht en invloed, en de gevolgen daarvan voor mensen in armoede. De voorstelling laat zien hoe armoede mensen kwetsbaar maakt. De OmZieners is ook een zoektocht naar compassie. Niet in de zin van medelijden, maar “het voelen van de pijn van een ander in jouw hart”, zoals een man in armoede omschreef. Kennen we nog compassie voor de ander?

Waar: H. Laurentiuskerk, Oude baan 1 in Rosmalen
Wanneer: Zaterdag 2 december
Hoe laat: 19.30 uur ontvangst publiek. 20.00 uur aanvang voorstelling.
Kosten: Gratis. Vrije gift na afloop
Reserveren: U kunt zich aanmelden via omzieners@gmail.com Dit is niet verplicht maar wel gewenst i.v.m. het aantal beschikbare plaatsen
Week van het Katholiek Onderwijs: 11 tot en met 15 december 2017
Dit jaar wordt de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden van 11 tot en met 15 december. De week valt daarmee middenin de Advent, de periode dat in de Katholieke Kerk wordt toegeleefd naar de geboorte van Jezus Christus.
Voor scholen kan dit een rijke tijd zijn. Het schept een band om samen bewust uit te kijken naar één van de belangrijkste feesten van het jaar. Dat maakt verschil: Kerstmis zal voor de leerlingen meer betekenis krijgen.
Op de site van Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) worden ook dit jaar weer materialen aangeboden die scholen kunnen gebruiken tijdens de Week van het Katholiek Onderwijs.
Voor het primair en middelbaar onderwijs bestaat het materiaal uit:
• Een kerstposter met een afbeelding van de kunstenaar Patrick Creyghton
• Suggesties voor gebruik van de beschikbare poster in de klas
Voor het primair onderwijs bestaat dit uit:
• ‘Kom kijken in de stal’: Adventsmateriaal ontwikkeld door de Stichting BVA (Bisschoppelijke Vastenactie) waarin de kerststal centraal staat, steeds vanuit een ander perspectief.
• De liedjes bij ‘Kom kijken in de stal’.
Kijk voor aanvullende informatie op www.rkkerk.nl/onderwijs.

Stichting Trias
Op zaterdagavond 16 december zal er in kerk St. Jan te Kaatsheuvel een kindermusical worden uitgevoerd We nodigen u hiervoor van harte uit.Nadere gegevens volgen nog.

Stille omgang Mirakel van Amsterdam 2018
De bedevaart naar Amsterdam zal plaatsvinden in de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 maart 2018 met als thema: “Eucharistie is Leven”
Noteert u de datum alvast in uw agenda en houdt de berichtgeving in de gaten.

20 november 2017

Open Kerken Brabant, alle kerken open op zondag 26 november 2017

Dit unieke evenement wil Brabanders kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken. Bewustwording draagt bij aan het vinden van goede herbestemmingen van kerken die aan de eredienst zijn of worden onttrokken. De komende jaren is het
herbestemmen van kerken het grootste culturele probleem van Brabant. Daarom streven we ernaar om op die zondag alle kerken – protestants, katholiek en herbestemd – in onze provincie te openen
Het openingsprogramma “Open kerken Brabant” begint in De Moer bij kerk St. Joachim.
Inloop vanaf 12.30 uur
13.00 uur Start officiële openingsprogramma: St. Joachim De Moer, Middelstraat 28, De Moer / Gem. Loon op Zand
13.00-13.03 Welkom door pastoor P. Luijckx
13.03-13.08 Commissaris van de Koning dhr. W. van de Donk
13.08-13.13 Mgr. G. de Korte bisschop bisdom Den Bosch
13.13-13.15 Mgr. J. Liesen bisschop bisdom Breda
13.15 – 13.20 Paul Spapens voorzitter werkgroep Open Kerken Brabant kondigt aan dat om
13.30 het Poppentheater aanvangt (voorstelling ca. 10 minuten)
13.25 Openingshandeling gevolgd door een korte pauze
13.30 Voorstelling Remco TheaterKunst Poppentheater
13.40 Gelegenheid tot bezoek tentoonstelling onder het genot van een kopje koffie
In Kaatsheuvel wordt die middag Kerk St.Jan ter bezichtiging opengesteld

Bisschoppen publiceren jongeren onderzoek.

De Nederlandse bisschoppen hebben dinsdag 7 november de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de verhouding tussen jongeren en de katholieke Kerk. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Jongerensynode die volgend jaar in Rome wordt gehouden.
Het onderzoek volgt de vragenlijst die dit voorjaar door het Vaticaan aan alle bisschoppenconferenties zijn toegestuurd ter voorbereiding van de synode. Die zijn behandeld door de jongerenwerkers van de verschillende bisdommen en parochiekader. Ook jongeren zijn bij de beantwoording betrokken.
Bijdrage aan synode
Het onderzoeksresultaat vormt de basis van de bijdrage van de Nederlandse bisschoppen aan het werkdocument voor de bisschoppensynode. Het onderzoek is gedaan door de beleidsmedewerker Jeugd en Jongeren, Gerrie Conen
Moeizaam
Uit het onderzoeksrapport komt naar voren dat inzet en succes om jongeren te bereiken verschilt per pastoraal team en dat het bereiken van jongeren als moeizaam wordt ervaren. Dat heeft onder meer te maken met een sterk geseculariseerde en ik-gerichte samenleving en het ontberen van gelovige achtergrond bij jongeren. Ook wordt de Kerk door de meeste jongeren als “suf, saai” en “out of touch” met de werkelijkheid ervaren.
Jongeren ‘creatiever’
Naast speciale activiteiten zoals de Wereldjongerendagen blijkt kleinschalige persoonlijke benadering succesvol te zijn. Jongeren die eenmaal betrokken zijn verlangen ook meer zelfstandige inbreng te hebben en blijken “vaak creatiever in het bedenken van nieuwe initiatieven en vormen van kerk-zijn zonder het orthodox katholieke geloof en haar riten los te laten”. (KN)
Actie Kerkbalans introduceert nationale fotowedstrijd: jouw kerk in beeld

Actie Kerkbalans introduceert voor de campagne van 2018 iets nieuws: een nationale fotowedstrijd waar alle kerkleden aan mee kunnen doen. Kerkbalans is de gezamenlijke, jaarlijkse fondsenwerfactie van de Rooms-Katholiek Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Voor het eerst wordt nu aan al hun kerkleden, jong en oud, gevraagd om de waarde van de eigen kerk weer te geven in één foto.
Er zijn drie categorieën: kinderen (6 t/m 12 jaar), jong talent (12 t/m 18 jaar), volwassenen (18+). De vakkundige jury staat onder leiding van Ramon Mangold, die zelf met een serie foto’s van bisschop De Korte een eerste prijs bij de Zilveren Camera 2016 won.
Winnaars van de Nationale Fotowedstrijd 2018 ‘Blik op de Kerk’ winnen de ‘Kerkblik-award’, een geldbedrag van 250 euro voor hun lokale Actie Kerkbalans én een masterclass fotografie van Ramon Mangold. De foto hiernaast is Mangolds eigen favoriet: “Voor mij staat de kerk voor ontmoeting. Met God en tussen mensen onderling. In dit beeld komt veel samen: kerk en individu, jong en oud, vreugde en verwelkoming. In de jury zullen we kijken naar het verhaal dat de foto vertelt. We willen voelen wat een foto met je doet.”
Accent op waarde van de kerk
Actie Kerkbalans lanceert de Nationale Fotowedstrijd om de kerk letterlijk scherper in beeld te krijgen.

8 november 2017

Gezinsviering 11 en 12 november in kerken van Loon op Zand en Kaatsheuvel

Zaterdag 11 november 2017 om 19.00 uur Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Zondag 12 november 2017 om 11.00 uur Kerk: St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema is: “Hou je lampje brandend”.
In deze gezinsviering vertelt Jezus een verhaal over slimme en domme bruidsmeisjes met een olie lamp
Meehelpen:
Wil je graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen?
Dat kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.
Stuur voor 4 november a.s. een mailtje met:
Je naam en taak erop naar:
annie.van.kuijk@ziggo.nl (voor gezinsviering in Loon op Zand en Kaatsheuvel)

Kerststal Sint Jan Kaatsheuvel

Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor en de bouw van de kerststal in de St. Jans kerk. De groep, die dit realiseert, kan nog wat hulpvaardige handen gebruiken.
Heeft u nog tijd vrij en zou u het leuk vinden om mee te helpen. Neem dan contact op met het secretariaat van het parochieel centrum in Kaatsheuvel. Dit is bereikbaar van ma. tot vrij. Van 09.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 0416 272515. Mailadres: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Bericht van Stichting Trias.
Culturele Stichting Trias organiseert 19 november om 15.00 uur een bijzonder optreden van het internationaal goed bekend staand jongerenkoor de Oosterhoutse Nachtegalen. Het koor bestaat uit jongens en meisjes in leeftijd variërend van 7 tot 20 jaar. Zingend trekken zij over de hele wereld. De leden van het koor komen niet alleen uit Oosterhout maar uit de hele regio. De bijzondere klankkleur die het koor typeert, wordt vooral verkregen door de aanwezigheid van derde alten (jongensstemmen in of kort na de stemwisseling); de vele vier en vijfstemmige stukken krijgen hierdoor een eigen charme en karakter.
“Met muziek door de wereld” Entree: € 10,-
zondag 19 november 2017 15.00 uur kerk St. Jans Onthoofding, Loon op Zand

Terugblik vrijwilligersavond

Al was het wat later in het jaar dan de groep vrijwilligers gewend waren toch kunnen zij terug kijken op een heel gezellige goed verzorgde bijeenkomst. Van uit het parochiebestuur werd in een toespraakje de waardering voor inzet en motivatie van de vrijwilligers uitgesproken. De bijeenkomst was een uiting van de dankbaarheid van het bestuur en werd zeer op prijs gesteld. Op haar beurt bedanken de vrijwilligers het bestuur voor deze gezellige avond

Open Kerkendag 26 november

Op zondag 26 november wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Het streven is dat die dag zoveel mogelijk kerken – protestants en katholiek, plus zoveel mogelijk herbestemde kerken – in de provincie zijn geopend. Het evenement, een initiatief van de Brabantse Hoeders, wil Brabanders kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken. De Brabantse Open Kerkendag wordt georganiseerd om alle Brabanders te betrekken bij de toekomst van hun kerken. In voortgezet gebruik als godshuis of met een nieuwe bestemming. De bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch houden mensen graag betrokken bij hun religieus erfgoed en zijn actief betrokken bij de organisatie van de dag. In een brief aan de parochies benadrukte bisschop Gerard de Korte onlangs dat de rooms-katholieke kerkgebouwen op de eerste plaats het huis van God zijn. “Het bisdom wil graag participeren in de Open Kerkendag om juist die kant van het kerkgebouw te benadrukken en dat er rondom de prachtige kerkgebouwen, hartelijke en open parochiegemeenschappen hun gemeenschappelijk Broeders van Taizé in ons bisdom Brabantse Open Kerkendag 26 november geloof in Jezus Christus vieren.” De bisschop hoopt dat parochies de deuren van de kerken wijd openzetten. “Zo kunnen wij tonen dat wij geloofsgemeenschappen zijn die hartelijk en gastvrij willen zijn voor gelovigen, zoekers en alle andere mensen. Ik hoop dat ontzettend veel mensen tijdens de Open Kerkendag over de kerkdrempel heen stappen en door het kerkgebouw komen tot een moment van gebed, tot stilte en bezinning of tot verwondering om het bestaan dat wij allemaal ontvangen hebben.

Terugblik patroonsfeest parochie H. Willibrord 5 november

De feestelijke Eucharistieviering b.g.v. het patroonsfeest was heel mooi en stemmig.
Het was heel fijn dat wij dit met parochianen uit Kaatsheuvel, Loon op Zand, De Moer en Sprang Capelle mochten vieren. Zowel leden van het pastorale team en parochiebestuur waren aanwezig, maar ook de Gilden St. Hubertus en St. Ambrosius en Gilde St. Jan Baptist. Op deze Willibrordzondag en daardoor ook het patroonsfeest van onze inmiddels al weer 5 jaar geleden opgerichte parochie H. Willibrord, werd stilgestaan bij de opdracht tot eenheid die Jezus zijn leerlingen heeft voorgehouden. In de viering van de Eucharistie hebben wij deze eenheid heel persoonlijk mogen ervaren, maar tegelijkertijd weten we dat we toch ook weer niet allen één zijn. De zoektocht naar eenheid, die kerken in de 20e eeuw met elkaar zijn begonnen, is nog niet voltooid. Maar wel zijn we veel meer dan vroeger bij elkaar betrokken zoals dezer dagen bij de herdenking van het begin van de Reformatie 500 jaar geleden. Gelukkig vinden katholieken en protestanten elkaar steeds vaker in de oecumenische initiatieven. Wij hebben allemaal stof tot nadenken meegekregen bij deze viering en mogen weten dat wij allemaal onze eigen taak en plaats hebben in de geloofsgemeenschap. En als we dat samen doen in Christus naam, dan kan onze Kerk in deze tijd weer die uitstraling krijgen die zij in het verleden heeft verworven. Met verstand, beleid, inzet en vertrouwen heeft Willibrord wegen gevonden. Waarom zouden wij die wegen niet kunnen vinden voor een goede toekomst? Graag dank ik iedereen die heeft bijgedragen tot deze feestelijke viering. Pastoor Luijckx.

1 november 2017

Patroonsfeest parochie H. Willibord 5 november Loon op Zand om 10.00 uur
Zondag 5 november: Patroonfeest, Willibrordzondag, 31e Zondag door het jaar. Er is op deze dag één Eucharistieviering in de parochie voor alle kerken samen. Dit jaar in de kerk van St. Jans Onthoofding in Loon op Zand om 10.00 uur. M.m.v. de 3 Gilden uit onze parochie. Er is tijdens deze viering speciale aandacht voor de kinderen.

Uitnodiging Hubertusviering 2017
Graag nodigen wij u uit
Openlucht Hubertusviering 5 november in teken van jacht
Pastoor zegent jachthonden, paarden en andere huisdieren
De Moer – Op zondag 5 november 2017 vindt er bij de kerk van St.Joachim in De Moer, nabij Tilburg, Loon op Zand en Kaatsheuvel voor de
zesde maal een St. Hubertusviering plaats. Die middag zegent pastoor Luijckx op het kerkplein bij de kerk de aanwezige (jacht-) en andere
honden, paarden en huisdieren. Deze viering staat in het teken van de “Naamdag” van de Heilige St. Hubertus, patroonheilige van de
jagers, wildbeheerders en andere dierenliefhebbers. De viering begint om 13.30 uur.
Tijdens de Hubertusviering worden zowel de aanwezigen gezegend als ook de meegebrachte honden en paarden. Jachthoornblazers luisteren het
geheel op met jachtsignalen en fanfares. Na de wijding worden de traditionele Hubertusbroodjes (Hubkes) uitgedeeld aan de aanwezigen.
Volgens Bourgondische jachttradities worden de aanwezigen aansluitend uitgenodigd voor koffie, worstenbroodje en soep. Eventueel kunt u hier
ook uw zelf meegebrachte hapjes of drankjes met elkaar nuttigen. De Hubertusviering start om 13.30 uur.
Wie was Hubertus?
Hubertus was een edelman die besloot op Goede Vrijdag te gaan jagen. Tijdens het jagen ontmoette hij een groot hert met een lichtend kruis
tussen zijn gewei. Hubertus liet het hert ongemoeid,ging naar de Bisschop van Maastricht en bekeerde zich tot het geloof. Hij bracht
het uiteindelijk tot Bisschop van Luik. Zijn faam breidde zich uit en naast patroonheilige van de jagers ook de heilige die wordt
aangeroepen bij bijzondere kwalen zoals hondsdolheid. St. Hubertus staat voor respect voor natuur en weidelijkheid, waarden die
Nederlandse jagers hoog in het vaandel hebben.

Organisatie
Deze traditionele viering wordt georganiseerd door de jagersvereniging uit de regio, Wildbeheereenheid De Moer eo, in samenwerking met parochie Heilige Willibrord.
Wildbeheereenheid De Moer eo zet zich in voor verantwoord wild- en landschapsbeheer in haar werkgebied. Op het kerkplein is er gelegenheid om hierover nader informatie te verkrijgen.
U bent allen van harte welkom. Meer informatie: info@wbedemoer.nl Wildbeheereenheid De Moer eo.

GEZINSVIERING LOON OP ZAND/KAATSHEUVEL
Zaterdag 11 november 2017 om 19.00 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Zondag 12 november 2017 om 11.00 uur
Kerk: St. Jan te Kaatsheuvel
Het thema is: “Hou je lampje brandend”.
.Meehelpen:
Wil je graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen?
Dat kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.
Stuur voor 4 november a.s. een mailtje met:
Je naam en taak erop naar:
annie.van.kuijk@ziggo.nl (voor gezinsviering in Loon op Zand en Kaatsheuvel)
Hartelijke groeten,
Annie van Kuijk-Marisael
Tel.: 0416-361513
Mobiel 06-12518338

Bericht van Stichting Trias.
Culturele Stichting Trias organiseert 19 november om 15.00 uur een bijzonder optreden van het internationaal goed bekend staand jongerenkoor de Oosterhoutse Nachtegalen. Het koor bestaat uit jongens en meisjes in leeftijd variërend van 7 tot 20 jaar. Zingend trekken zij over de hele wereld. De leden van het koor komen niet alleen uit Oosterhout maar uit de hele regio. De bijzondere klankkleur die het koor typeert, wordt vooral verkregen door de aanwezigheid van derde alten (jongensstemmen in of kort na de stemwisseling); de vele vier en vijfstemmige stukken krijgen hierdoor een eigen charme en karakter.
“Met muziek door de wereld” Entree: € 10,-
zondag 19 november 2017 15.00 uur kerk St. Jans Onthoofding, Loon op Zand

25 oktober 2017

Herinnering: Verdiepingscursus CaFE
Op maandag avond 30 oktober gaat de verdiepingscursus CaFE van start. Heeft u die datum al genoteerd?
Het thema is: God beter leren kennen
Vanaf 19:45 bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 20:00 beginnen we met de inleiding waarna we kort pauzeren en u een drankje aanbieden. Aansluitend verdelen we ons in groepen en gaan tot 21:30 met elkaar in gesprek. Er zijn 7 bijeenkomsten gepland. De eerste 4 in de pastorie van Loon op Zand en de laatste 3 in het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel. De bijeenkomsten zijn onafhankelijk van elkaar te bezoeken
De data in het najaar zijn als volgt:
Maandag 30 oktober (LoZ) God beter leren kennen.
Maandag 6 november (LoZ) Gods liefde leren kennen
Maandag 13 november (LoZ) Gods vergeving leren kennen
Maandag 20 november (LoZ) Gods hulp leren kennen
Maandag 27 november (Kaatsh.) Gods woord leren kennen
Maandag 4 december (Kaatsh.) Gods Geest leren kennen
Maandag 11 december (Kaatsh.) Gods hoop leren kennen.

Van tevoren opgeven is niet verplicht maar wel handig zodat we kunnen zorgen dat er genoeg eten en drinken is.
Aanmelden kan via het secretariaat te Loon op Zand, per telefoon 0416 361215 of per mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl.

Mgr. Gerard de Korte, bisschop van het bisdom ’s-Hertogenbosch, heeft op 13 oktober de jubileum cd van Radio Maria Nederland in ontvangst genomen.
Mgr. De Korte kreeg in zijn werkkamer op het bisdomkantoor een exemplaar van de jubileum cd overhandigd door pater Elias c.s.j., de programmadirecteur van Radio Maria Nederland.
‘Christus ontmoeten’
De bisschop van ‘s-Hertogenbosch hoopt dat de Marialiederen gelovigen dichterbij Christus brengen. “Dat ze door Maria Christus ontmoeten”, aldus mgr. De Korte.
De jubileum cd Weesgegroet Maria geeft Radio Maria Nederland uit in verband met het tienjarig bestaan van de katholieke radiozender in februari 2018.
Gitaar en piano
Op de cd staan acht bekende Marialiederen die in een nieuwe jas zijn gestoken. De bekende melodieën zijn ingespeeld met onder meer gitaar en piano in plaats van orgel, en de teksten zijn ingezongen door jonge mensen, legde Lars Gerfen, promotiemedewerker van Radio Maria Nederland, uit aan mgr. De Korte. “De liederen zijn opgenomen in een kleinere, intiemere setting”. Radio Maria Nederland heeft de cd in eigen beheer opgenomen en geproduceerd.
iTunes en Spotify
Op de cd staan onder meer de bekende Marialiederen Weesgegroet o sterre, O reinste der schepselen, Wij groeten u o koningin en Te Lourdes op de bergen.
De cd is te bestellen via de website van Radio Maria Nederland, waarop ook korte fragmenten van de liederen te beluisteren zijn.
Verder zijn de bekende Marialiederen te beluisteren via de Radio Maria Nederland-kanalen op iTunes en Spotify.

Bisschoppen en commissaris in video: “De Kerken zijn open!”
De kerken zijn open voor u.” Dit zegt commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk, in een video voor de Brabantse Open Kerkendag (26 november). “Ons Brabantse landschap kent veel monumentale elementen. Dat kunnen fabrieken zijn en het kunnen mooie gebouwen zijn. En heel vaak zijn het ook mooie kerken. Daar moeten we trots op zijn. En we moeten zorgen dat die bakens van cultuur en van gemeenschapszin voor de toekomst behouden blijven.”
De bisschoppen Liesen van Breda, De Korte van 's-Hertogenbosch en dominee Scheenstra van de protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch onderstrepen die boodschap in hun videoboodschap voor de Open Kerkendag.
Mgr. De Korte benadrukt dat de kerk allereerst een huis van God is. “Mensen komen in kerken samen om God alle eer te brengen, te zingen
en te bidden; te luisteren naar de Heilige Schrift en Christus te ontmoeten in het gebroken brood van de eucharistie. Zo wordt ook de onderlinge gemeenschap onder gelovigen gevoed en verdiept.”

Bisschop De Korte: “Veel tijdgenoten zijn niet meer gelovig, maar beschouwen kerkgebouwen wel als belangrijk religieus erfgoed. Zij kunnen genieten van de schoonheid van menige kerk “”’’en van de kerkelijke kunstvoorwerpen. De rijkdom van vele eeuwen christelijke kunst valt met name binnen onze kerken te bewonderen.” Ook hij hoopt dat veel mensen tijdens de Open Kerkendag over de kerkdrempel heen stappen. “Het is uitermate belangrijk dat de deuren van onze kerken wijd open staan. Zo kunnen wij tonen dat wij geloofsgemeenschappen zijn die hartelijk en gastvrij willen zijn voor gelovigen, zoekers en alle andere mensen.”

Mgr. Liesen benadrukt dat het kerkgebouw niet alleen de plaats is waar parochianen samenkomen om op zondag de Eucharistie te vieren, maar ook de plaats is van waaruit ze vertrekken. “De laatste woorden van elke viering zijn: ‘Gaat nu heen in vrede.’ De vrede die we vieren, die we van Christus hebben ontvangen, dragen we uit. En daarom is het kerkgebouw niet een gesloten gebouw, maar een open gebouw.”

De bisschop van Breda nodigt iedereen uit om op de Open Kerkendag een kijkje te komen nemen in de kerk: “En ik nodig parochiebesturen uit om niet alleen hun kerken open te stellen, maar ook om zichzelf te laten zien en hoe je als geloofsgemeenschap in zo’n mooie kerk je inspiratie opdoet, je ontmoeting met God hebt, die je in staat stelt mensen te ontmoeten. Op de Open Kerkendag kun je laten zien hoe dat je aanzet om actief te worden in het bezoek van zieken, in het opvangen van vluchtelingen, of het meehelpen in een Voedselbank. Op welke wijze dan ook, iets van de inspiratie en de genade die je in dit gebouw ontvangt, neem je mee. Daarom nodig ik iedereen uit om op de Open Kerkendag een kijkje te nemen in de kerk en iets te ervaren van die vrede die van God komt, die ons gegeven wordt en die wij mogen doorgeven.”

Op de website van Open Kerken Brabant vindt u nog meer informatie; via de volgende link treft u de 4 oproepen van de verschillende personen aan om mee te doen aan de Open Kerkendag

Patroonsfeest parochie H. Willibord 5 november Loon op Zand om 10.00 uur
Zondag 5 november: Patroonfeest, Willibrordzondag, 31e Zondag door het jaar.
Er is op deze dag één Eucharistieviering in de parochie voor alle kerken samen. Dit jaar in de kerk van St. Jans Onthoofding in Loon op Zand om 10.00 uur.
M.m.v. de 3 Gilden uit onze parochie. Er is tijdens deze viering speciale aandacht voor de kinderen.

Duinkoerier 18 oktober 2017

Vrijwilligersavond Kaatsheuvel
Om de parochie vrijwilligers uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle te bedanken voor hun jaarlijkse inzet is er voor hen op vrijdag 27 oktober een gezellige bijeenkomst gepland in de Gildebond. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Vrijwilligersavond Loon op Zand
Voor de vrijwilligers uit Loon op Zand is er een gezellige avond gepland in de Wetering op
dinsdag 21 november. Vanaf 20.00 uur bent u welkom met uw partner.

Theo te Wierik voorganger op zaterdagavond 21 oktober
I.t.t. de parochieberichten zal pater Theo te Wierik voorgaan in de Eucharistie op zaterdagavond om 19.00 uur in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum i.v.m. afwezigheid van de pastoor die avond.

Aanmeldingen Eerste Communie en Vormsel.
De eerste voorbereidingsbijeenkomsten hebben plaats gevonden. Mocht u de mogelijkheid tot aanmelding gemist hebben en toch graag u kind mee willen laten doen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met: het secretariaat van onze parochie. Tel. 0416-361215 of via mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
of pastoraalassistente Annie van Kuijk tel. 0416 361513 of mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

Kerststal Sint Jan Kaatsheuvel
Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor en de bouw van de kerststal in de St. Jans kerk. De groep, die dit realiseert, kan nog wat hulpvaardige handen gebruiken.
Heeft u nog tijd vrij en zou u het leuk vinden om mee te helpen. Neem dan contact op met het secretariaat van het parochieel centrum in Kaatsheuvel. Dit is bereikbaar van ma. tot vrij. Van 09.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 0416 272515. Mailadres: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Verdiepingscursus CaFE
In het najaar van 2017 zullen we zeven avonden CaFE aanbieden met als gezamenlijk thema: “God beter leren kennen”
Hoewel er een overkoepelend thema is, staan de avonden toch los van elkaar: u bent dus niet verplicht om alle avonden bij te wonen. Juist vanwege het laagdrempelige karakter van deze cursus is het een ideale gelegenheid om eens een avond de sfeer te komen proeven.
De avonden worden telkens op maandag georganiseerd, de eerste vier bijeenkomsten zijn in de pastorie van Loon op Zand, de laatste drie in het parochieel centrum in Kaatsheuvel.
De data in het najaar zijn als volgt:
Maandag 30 oktober (LoZ) God beter leren kennen.
Maandag 6 november (LoZ) Gods liefde leren kennen
Maandag 13 november (LoZ) Gods vergeving leren kennen
Maandag 20 november (LoZ) Gods hulp leren kennen
Maandag 27 november (Kaa) Gods woord leren kennen
Maandag 4 december (Kaa) Gods Geest leren kennen
Maandag 11 december (Kaa) Gods hoop leren kennen.

Van tevoren opgeven is niet verplicht maar wel handig zodat we kunnen zorgen dat er genoeg eten en drinken is.
Aanmelden kan via het secretariaat te Loon op Zand, per telefoon 0416 361215 of per mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebus staan.
We hopen van harte u op een of meerder avonden te mogen begroeten

Duinkoerier 11 oktober 2017

Gezinsvieringen
De gezinsvieringen van 7 en 8 oktober, zowel in Loon op Zand als in Kaatsheuvel zijn heel plezierig en mooi verlopen, de kinderen hebben goed hun best gedaan, de ouders hebben hen bemoedigd en ondersteund waar dat nodig was. Ook de kinderen uit het kinderkoortje waren present. Het moet allemaal nog groeien, maar daarin hebben wij goede hoop. Kun je zingen, zing dan mee. Er zijn zelfs ouders die meedenken over de liedjes. Dat maakt de betrokkenheid alleen maar groter. Heel veel dank aan iedereen.

Vrijwilligersavond Kaatsheuvel
Om de parochie vrijwilligers uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle te bedanken voor hun jaarlijkse inzet.is er voor hen op vrijdag 27 oktober een gezellige bijeenkomst gepland in de Gildebond. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Vrijwilligersavond Loon op Zand
Voor de vrijwilligers uit Loon op Zand is er een gezellige avond gepland in de Wetering op
dinsdag 21 november. Vanaf 20.00 uur bent u welkom met uw partner.

Aanmeldingen Eerste Communie en Vormsel.
De informatieavonden hebben de afgelopen week plaats gevonden. Mocht u deze gemist hebben en toch graag u kind mee willen laten dien neemt u dan zo snel mogelijk contact op met: Het secretariaat van onze parochie. Tel. 0416-361215 of via mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
of pastoraalassistente Annie van Kuijk tel. 0416 361513 of mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

Kerststal Sint Jan Kaatsheuvel
Binnenkort beginnen de voorbereidingen voor en de bouw van de kerststal in de St. Jans kerk. De groep, die dit realiseert, kan nog wat hulpvaardige handen gebruiken.
Heeft u nog tijd vrij en zou u het leuk vinden om mee te helpen. Neem dan contact op met het secretariaat van het parochieel centrum in Kaatsheuvel. Dit is bereikbaar van ma. tot vrij. Van 09.30 tot 11.30 uur via telefoonnummer 0416 272515. Mailadres: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Verdiepingscursus CaFE
In het najaar van 2017 zullen we zeven avonden CaFE aanbieden met als gezamenlijk thema: “God beter leren kennen”
Hoewel er een overkoepelend thema is, staan de avonden toch los van elkaar: u bent dus niet verplicht om alle avonden bij te wonen. Juist vanwege het laagdrempelige karakter van deze cursus is het een ideale gelegenheid om eens een avond de sfeer te komen proeven.
De avonden worden telkens op maandag georganiseerd, de eerste vier bijeenkomsten zijn in de pastorie van Loon op Zand, de laatste drie in het parochieel centrum in Kaatsheuvel.
De data in het najaar zijn als volgt:
Maandag 30 oktober (LoZ) God beter leren kennen.
Maandag 6 november (LoZ) Gods liefde leren kennen
Maandag 13 november (LoZ) Gods vergeving leren kennen
Maandag 20 november (LoZ) Gods hulp leren kennen
Maandag 27 november (Kaa) Gods woord leren kennen
Maandag 4 december (Kaa) Gods Geest leren kennen
Maandag 11 december (Kaa) Gods hoop leren kennen.

Van tevoren opgeven is niet verplicht maar wel handig zodat we kunnen zorgen dat er genoeg eten en drinken is.
Aanmelden kan via het secretariaat te Loon op Zand, per telefoon 0416 361215 of per mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebus staan.
We hopen van harte u op een of meerder avonden te mogen begroeten

1942 en onze rechtsstaat
In de BisdomNieuwsbrief van september is onderstaand artikel geplaatst.
De afgelopen zomertijd werd ik als bisschop van ’s-Hertogenbosch verschillende keren indringend geconfronteerd met de Tweede Wereldoorlog. Eind juli was ik te gast bij de karmelieten van Nijmegen. Tijdens een inspirerende studiedag herdachten zij dat in 1942, nu dus precies 75 jaar geleden, hun beroemd geworden ordegenoot Titus Brandsma in Dachau door marteling en uitputting om het leven kwam. Pater Titus werd intens gehaat door de Duitse bezetter omdat hij, namens onze bisschoppen, de katholieke media voor nationaal socialistische invloed wilde behoeden. Uiteindelijk bracht hem dat de dood in het concentratiekamp.
Dodenlijst
Half augustus vierde ik op het landgoed De Hiersenhof van de familie de Quay te Beers met een paar honderd gelovigen de Eucharistie. In datzelfde jaar 1942 behoorde prof. Jan De Quay, de latere premier, tot de honderden notabelen die de Duitse bezetter als gijzelaars vasthielden in Sint Michielsgestel. De gijzelaars moesten met hun leven instaan voor de rust in bezet Nederland. Na een aanslag door het verzet begin augustus 1942 in Rotterdam wilden de Duitsers als vergelding minstens 20 gijzelaars doden en prof. De Quay stond op de dodenlijst. Uiteindelijk werden er maar 5 gijzelaars gefusilleerd en ontsprong Jan de Quay de dodendans.
Recht van de sterkste
Deze twee gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog scherpte mij weer in om uitermate nuchter te denken over ons mensen. Als schepselen van God zijn wij geroepen om lief te hebben en te dienen maar steeds opnieuw wordt duidelijk dat wij daarin falen. Mensen kunnen intens liefdeloos zijn en intens gaan haten. Dat geldt voor ieder van ons maar dat gold zeker in de tijd dat het nationaal – socialisme. Toen de nazi’s de macht in Duitsland en een groot deel van Europa hadden veroverd, zat het anti-evangelie immers stevig op de troon. Niet de naastenliefde en het recht van de zwakke bepaalden het beleid maar het recht van de sterkste. Wij weten dat miljoenen mensen, waaronder alleen al zes miljoen Joden, op een fabrieksmatige wijze zijn uitgeroeid. Ongetwijfeld een van de meest vreselijke dieptepunten uit de menselijke geschiedenis.
Dankbaar
In 1945 kwam er gelukkig een einde aan de nationaal-socialistische terreur. Na een periode van vreselijke duisternis ging het licht weer schijnen. De herdenking van pater Titus en de viering op het landgoed van de familie de Quay maakten mij duidelijk hoe intens dankbaar wij in Nederland mogen zijn om te leven in een democratische rechtsstaat. Wij hebben een prachtige Grondwet waarin een groot aantal vrijheden zijn vastgelegd, waaronder de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting. Wij hoeven niet bang te zijn dat de politie ons zonder duidelijke reden uit ons huis haalt. Wij hoeven ook niet te vrezen zonder fatsoenlijk proces lange tijd in de gevangenis te belanden of, erger, te worden gedood. Tegelijk weten wij ook dat een dergelijke ordening van de samenleving geen vanzelfsprekendheid vormt.
Kwetsbaar
Van de huidige bijna 200 nationale staten in onze wereld voldoet, zo schat ik in, een groot
deel niet aan de criteria om rechtsstaat te heten. Een en ander moet ons te denken geven. De Nederlandse rechtsstaat is het product van een langdurig historisch proces. De deugden, waarden en normen van ons christelijk geloof hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de wording van de rechtsstaat. De rechtsstaat blijft echter altijd kwetsbaar. Een en ander legt grote verantwoordelijkheid op de schouders van degenen die tot politieke verantwoordelijkheid zijn geroepen. Wij moeten de rechtsstaat beschermen tegen kleine groepen religieuze fanatici die door terreur dood en verderf willen zaaien. Maar evenzeer dreigt er uit populistische, nationalistische en extreem linkse hoek gevaar. Juist in deze tijd van onbehagen is het goed extra alert te zijn en onze kostbare rechtsstaat te beschermen. Mgr. dr. Gerard de Korte

Duinkoerier 4 oktober 2017

Vrijwilligersavond Kaatsheuvel
Om de parochie vrijwilligers uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle te bedanken voor hun jaarlijkse inzet.is er voor hen op vrijdag 27 oktober een gezellige bijeenkomst gepland in de Gildebond. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Vrijwilligersavond Loon op Zand
Voor de vrijwilligers uit Loon op Zand is er een gezellige avond gepland in de Wetering op
dinsdag 21 november. Vanaf 20.00 uur bent u welkom met uw partner.

Aanmeldingen Eerste Communie en Vormsel.
De informatieavonden hebben de afgelopen week plaats gevonden. Mocht u deze gemist hebben en toch graag u kind mee willen laten dien neemt u dan zo snel mogelijk contact op met: Het secretariaat van onze parochie. Tel. 0416-361215 of via mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl
of pastoraalassistente Annie van Kuijk tel. 0416 361513 of mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

Oktober Rozenkransmaand
De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. Enkele jaren geleden zijn daar de Geheimen van het Licht aan toegevoegd.
Reeds in de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in kloosters. Met name door toedoen van de dominicanen, de jezuïeten en de rozenkransbroederschappen werd het over de hele wereld verspreid.
Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571
In oktober wordt in de kerken van onze parochie het rozenkrans gebed gebeden. Voor informatie over tijd en kerk. Zie de parochiemededelingen of het vieringoverzicht in de weekbladen..

Gezinsviering
In oktober gaan de maandelijkse gezinsvieringen weer van start. De eerste vinden plaats in:
Loon op Zand zaterdag 7 oktober om 19.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding
Kaatsheuvel zondag 8 oktober 0m 11.00 uur in de kerk St. Jan.
Kinderen kunnen tijdens deze viering actief meedoen. Neemt u hiervoor contact op met Annie van Kuijk. 0416 361513 of anni.van.kuijk@ziggo.nl

Oktober missiemaand
MISSIO Wereldmissiemaand 2017: BURKINA FASO
Een oprecht hart wordt altijd beantwoord In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. Het land van de oprechte mensen Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. De katholieke Kerk blijft niet aan de zijlijn staan.
Wereld missie dag van de kinderen
Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. Dit jaar staat Burkina Faso centraal

Bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch maken Magazine voor Open Kerkendag
Op zondag 26 november wordt in de provincie Noord-Brabant een Open Kerkendag gehouden. De bisdommen Breda en ’s-Hertogenbosch maken hiervoor een gezamenlijk Magazine. Het blad zal kerkbezoekers welkom heten en met onder meer een plattegrond parochies om initiatieven te nemen rond de openstelling van kerkgebouwen. Het Magazine bevat een woord van welkom van de bisschoppen, mgr. De Korte en mgr. Liesen, en de commissaris van de Koning, Wim van de Donk.
De pastorale brief van mgr. Liesen ‘Wordt andere mensen met een nieuwe visie’ (februari 2017) vraagt parochies om te investeren in een programma van uitnodiging en ontmoeting met iedereen van goede wil. Initiatieven waarbij mensen actief en laagdrempelig worden uitgenodigd tot een (hernieuwde) kennismaking met de Katholieke Kerk zijn een belangrijke stap voor parochies met het oog op de toekomst en nieuwe evangelisatie.
Mgr. De Korte schrijft in zijn beleidsplan (oktober 2016): “De rijkdom aan inzichten, die ons geloof herbergt, moet voortdurend tevoorschijn worden gehaald.” Daar ligt een missionaire uitdaging die niet alleen degenen betreft die nu bij de Kerk betrokken zijn, maar ook nieuwe mensen aangaat. “Er zijn allerlei vormen van nood die gelenigd moeten worden zowel morele als sociale nood,” schrijft de bisschop en hij onderstreept, zoals ook mgr. Liesen doet, de missionaire kracht van een sterke diaconale presentie. Ook dat aspect komt aan bod in het Magazine. Het Magazine verschijnt eind oktober en kan het hele jaar door worden gebruikt om mensen te verwelkomen
Open Kerkendag
In onze parochie wordt op 26 november de kerk St. Joachim in De Moer opengesteld en de St. Jan in Kaatsheuvel. De organisatie van dit gebeuren is in handen van de stichting Trias.
U hoort nog over het verloop van deze Open Kerkendag.

Overledenen in de maanden juli, augustus en september

1 juli Ria Oerlemans – Ligtvoet 74 jaar
6 juli Ton Schnabel – Proosten 89 jaar
7 juli André van Halder 85 jaar
12 juli Guus Jonkers 71 jaar
12 juli Erwin Janssen 56 jaar
26 juli Elisabeth Standaert – van den Burg 94 jaar
14 augustus Fientje van de Wiel – IJpelaar 84 jaar
17 augustus Riet Maas – Cools 88 jaar
23 augustus Lisa Roomer – Damen 86 jaar
16 september Trees Schaapveld – Steegmans 93 jaar
19 september Joke van Wezenbeek – Vrinten 94 jaar

Dopen in de maanden juli, augustus en september

9 juli Mijntje, dochter van Edwin en Marlein Molenschot – Verbraak
9 juli Luca, zoon van Henri en Tessa Oome – van de Kar
30 juli Rover, zoon van Stan en Linda van der Net – de Jong
13 augustus Fleur, dochter van Ronnie en Samantha de Graaf – van de Pas
27 augustus Sophie, dochter van Tim en Charlotte van Berkel – Looijmans
24 september Kay en Daphne, zoon en dochter van Kenny en Marieke van Rooij –
van Sonsbeek

Serie Bijeenkomsten CaFE

De afgelopen twee jaar heeft de Parochie H. Willibrord twee verschillende verdiepingscursussen aangeboden voor geïnteresseerde parochianen: de documentaire-reeks Catholicism en de uitleg bij een Eucharistieviering door fr. Stan Fortuna, The Amazing Gift. Omdat we het belangrijk vinden telkens nieuwe mogelijkheden tot geloofsverdieping aan te bieden voegen we daar dit najaar een derde titel aan toe: Catholic Faith Exploration (of kortweg CaFE). Deze cursus is zo mogelijk nog laagdrempeliger dan Catholicism of The Amazing Gift. Na het bekijken van een korte inleiding (telkens ongeveer dertig minuten) gaan we, onder het genot van een hapje en een drankje, in kleine gespreksgroepen op heel informele manier napraten over wat we gezien en gehoord hebben. Vanaf 19:45 bent u welkom en wordt u ontvangen met koffie of thee. Om 20:00 beginnen we met de inleiding waarna we kort pauzeren en u een drankje aanbieden. Aansluitend verdelen we ons in groepen en gaan tot 21:30 met elkaar in gesprek. De avonden eindigen rond 21:45.
In het najaar van 2017 zullen we zeven avonden CaFE aanbieden met als gezamenlijk thema “God beter leren kennen”. Hoewel er een overkoepelend thema is, staan de avonden toch los van elkaar; u bent dus niet verplicht om alle avonden bij te wonen. Juist vanwege het zeer laagdrempelige karakter van deze cursus is het een ideale gelegenheid om eens een avond de sfeer te komen proeven. De avonden worden telkens op maandagen georganiseerd; de eerste vier bijeenkomsten zijn in de pastorie van Loon op Zand, de laatste drie in het parochieel centrum in Kaatsheuvel.
De data voor het najaar van 2017 zijn als volgt:

Maandag 30 oktober (LoZ) “God beter leren kennen”
Maandag 6 november (LoZ) “Gods liefde leren kennen”
Maandag 13 november (LoZ) “Gods vergeving leren kennen”
Maandag 20 november (LoZ) “Gods hulp leren kennen”
Maandag 27 november (Kaa) “Gods Woord leren kennen”
Maandag 4 december (Kaa) “Gods Geest leren kennen”
Maandag 11 december (Kaa) “Gods hoop leren kennen”

Van tevoren opgeven is niet verplicht, maar wel handig zodat we kunnen zorgen dat er genoeg te eten en drinken is. Aanmelden kan via het secretariaat van Loon op Zand, per telefoon (0416-361215) of per email (secretariaat@parochiewillibrord.nl).
Deze avonden worden u gratis en vrijblijvend aangeboden. Voor mensen die vrijwillig willen bijdragen in de kosten zal er een collectebusje staan.
We hopen van harte u op een of meerdere avonden te mogen begroeten!

Duinkoerier 27 september 2017

Oktober Rozenkransmaand
De maand oktober wordt van oudsher ook wel de Rozenkransmaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus. De rozenkrans is een gebedssnoer. Tijdens het bidden worden de zogeheten Blijde, Droevige en Glorievolle Geheimen overwogen, een korte samenvatting van het levensverhaal van Jezus en Maria. Enkele jaren geleden zijn daar de Geheimen van het Licht aan toegevoegd.
Reeds in de Middeleeuwen werd de rozenkrans gebeden in kloosters. Met name door toedoen van de dominicanen, de jezuïeten en de rozenkransbroederschappen werd het over de hele wereld verspreid.
Dat de oktobermaand de rozenkransmaand is heeft te maken met het feit dat in de katholieke kerk jaarlijks op 7 oktober het feest van O.L.V. van de Rozenkrans gevierd wordt. Het was de dominicaner paus Pius V die dit feest instelde ter nagedachtenis aan de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op die datum in 1571
Onze parochie Willibrord.
In oktober wordt alleen in de St. Jan in Kaatsheuvel het rozenkrans gebed gebeden. Dit gebeurt voorafgaand aan de Eucharistieviering op dinsdagavonden om 18.20 uur. Zie de parochiemededelingen of het vieringoverzicht in de weekbladen

Aanpassing openingstijden Stilte kapel en Kerkhof per 1 oktober.
Per 1 oktober wordt de Stilte kapel en het kerkhof aan de Hoofdstraat om 17.00 uur gesloten.

Vrijwilligersavond.
Om de parochievrijwilligers uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle hartelijk te bedanken voor hun jaarlijkse inzet is er voor hen op vrijdag 27 oktober een gezellige bijeenkomst gepland in de Gildebond. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.

Jonge franciscanen gaan het werk van de kapucijnen in ‘s Hertogenbosch voortzetten
Broeder Hans van Bemmel woont sinds enkele weken als enige franciscaan tussen negen minderbroeders kapucijnen in het kapucijnenklooster in ’s-Hertogenbosch. In de zomer van 2018 zullen de kapucijnen verhuizen naar Tilburg. Een franciscaanse gemeenschap, waaronder veel jongere broeders, zal dan haar intrek nemen in het klooster. In een interview met Katholiek.nl vertelt broeder Hans over de toekomstplannen in het ‘nieuwe’ klooster.
Franciscaan Hans van Bemmel als eerste in het ‘nieuwe’ klooster
Tussen de ‘oudere’ broeders kapucijnen, is franciscaan Hans van Bemmel (68 jaar) een van de jongeren. De nieuwe bewoners van het klooster, die er in het voorjaar van 2018 zullen gaan wonen, zijn echter nog een stuk jonger. Jonge of tijdelijk geprofeste broeders van de franciscanen gaan daar op loopafstand van het Bossche centrum hun eigen communiteit opbouwen. Een van hen zal eind dit jaar al zijn intrek nemen in het nieuwe klooster. “Onder de jongere broeders voelden we het verlangen dat zij op eigen manier invulling kunnen geven aan het ‘broeder-zijn’. Deze kans wilden we hen graag geven en toen is een werkgroep gestart naar het zoeken van een nieuw klooster, waar we gehoor konden geven aan deze wens.”
Dit ‘nieuwe’ klooster voor de franciscanen is het ‘oude’ klooster van de minderbroeders kapucijnen in ’s-Hertogenbosch geworden. Toen de kapucijnen in februari 2017 naar buiten brachten dat ze naar Tilburg zouden verhuizen, vielen voor de franciscanen alle puzzelstukjes op hun plek: “het is een goed onderhouden klooster, midden in een stad. Een belangrijke stad, want hier is een rijke (religieuze) historie en dat mogen wij voort gaan zetten”.
“Het werk van de kapucijnen doorzetten”
Er zijn al ruim vierhonderd jaar minderbroeders kapucijnen in ‘s-Hertogenbosch. Sinds 1898 wonen zij in het klooster aan de Van der Does de Willeboissingel. Volgens Van Bemmel hebben de kapucijnen geweldig werk gedaan in Den Bosch. Hij heeft zich dan ook altijd zeer aangetrokken gevoeld tot deze orde. Ook daarom is hij blij dat de franciscanen het klooster kunnen gaan betrekken: “het voelt ook niet dat wij het klooster overnemen, we zijn tenslotte allemaal minderbroeders, we gaan het goede werk van de kapucijnen hier doorzetten.”
Roepingen
Binnen de gemeenschap van de franciscanen is Hans van Bemmel ook roepingenbroeder. Zijn eigen roeping was er al op jonge leeftijd. Hij gaf echter pas op latere leeftijd – zoals vele kloosterlingen – gehoor aan zijn roeping. Broeder Hans volgde enige tijd een opleiding op het kleinseminarie. Tot teleurstelling van zijn vader maakte hij die opleiding niet af: “zo ging dat in die tijd”. Tijdens een succesvolle carrière bij de Hema kwam op veertigjarige leeftijd zijn roeping weer naar boven. Van Bemmel kwam toen het project ‘Franciscaan voor een jaar’ tegen. Dit besloot hij te gaan proberen. Maar voor zichzelf had hij al uitgemaakt dat één jaar franciscaan, een leven lang zou worden.
Alle mannen die het gevoel hebben dat God hen roept en die bij de franciscanen aankloppen, gaan met broeder Hans in gesprek. Hij verwelkomt ze, bezoekt ze en stippelt samen een traject van intreden en vorming met hen uit. Met de aanwas van nieuwe broeders lijkt het wel goed te zitten.
Jonge broeders gaan de kern van het klooster vormen
Omdat het aantal jonge broeders de laatste jaren zo sterk is toegenomen, keek de orde uit naar een nieuwe plek. “Op deze nieuwe plek krijgen de jonge broeders de kans om op een eigen wijze vorm te geven aan hun leven als broeder, maar wel met een goede begeleiding. Daarom ben ik ook hier.” Naast de jongere broeders verhuizen ook enkele andere franciscanen vanuit Amsterdam en Megen naar Den Bosch.
Het plan kwam enige tijd geleden even in gevaar. In een korte periode besloten drie jonge broeders de orde te verlaten. Het bestuur van de franciscanen had echter zo veel vertrouwen in de plannen dat men toekomst bleef zien in het nieuwe klooster. Kort daarna zijn weer nieuwe broeders ingetreden en staan verschillende jonge mannen klaar om toe te treden tot de orde. Zij komen niet per definitie in het nieuwe klooster te wonen. Het is belangrijk om ook de balans in de andere communiteiten te bewaren, aldus Van Bemmel.
Franciscanen, Clarissen en Seculieren (OFS)
Het project in ’s-Hertogenbosch begint vorm te krijgen. Daarom heeft broeder Hans al zijn intrek genomen in het klooster om dit proces gaande te houden. Hij verwacht dat over een paar maanden de contouren van de toekomstplannen echt zichtbaar gaan worden. Duidelijk is dat de jongeren hun ‘Missio’ gaan vervullen in ’s-Hertogenbosch zoals het franciscanen betaamt: aanwezig zijn voor de zwakkeren in de samenleving en hen de helpende hand bieden.
Dit gaan de franciscanen echter niet alleen doen. Ook zullen er waarschijnlijk clarissen in het klooster komen wonen en leden uit de derde orde, de ‘Orde Franciscanen Seculieren’. “Het is niet de bedoeling dat de gemeenschappen van clarissen in Megen en Nijmegen verzwakken. Ook voor seculieren is het een overgang om vanuit een flat of appartement in een heus klooster te gaan wonen, dit zijn dus nog zaken die in ontwikkeling zijn en tijd nodig hebben.”
Hans van Bemmel verwacht dat in de zomer van 2018 het project in ’s-Hertogenbosch definitief vorm heeft. Uiteindelijk zullen ze met ongeveer twintig bewoners de franciscaanse spiritualiteit in ’s-Hertogenbosch gaan uitdragen

GEZINSVIERING LOON OP ZAND/KAATSHEUVEL
Zaterdag 7 oktober 2017 om 19.00 uur
Kerk: St. Jans Onthoofding te Loon op Zand

Zondag 8 oktober 2017 om 11.00 uur
Kerk: St. Jan te Kaatsheuvel

Het thema voor de viering is:
Het cadeau van Jezus wat doe jij er mee?
We hebben ogen en oren, handen en voeten, en we hebben elkaar.
Dat alles hebben we zomaar van Jezus gekregen.
Om er samen mee aan het werk te gaan.
Dit weekend vieren we in de katholieke kerk
over de hele wereld Wereld-missie-dag voor kinderen.
Waar wij ook wonen op deze aardbol, in Nederland, India, China, Afrika,
alle mensen horen bij elkaar.
God heeft ons de wereld gegeven om er iets moois van te maken.
Maar dat lukt niet altijd. Er zijn kinderen die honger moeten lijden, die moeten werken en niet naar school kunnen om te leren.
Er zijn zelfs kinderen die geen thuis meer hebben en op straat moeten leven.
Help jij ook mee zodat de kinderen een kans krijgen op een betere toekomst?
"Grijp je kans" zegt Jezus, "om van de wereld iets moois te maken.
Wil je graag meehelpen in de kerk?
Om tijdens deze viering te lezen, een kaarsje vasthouden, de altaartafel klaarmaken of zingen?
Dat kan? Ook als je maar een klein stukje wil lezen.
Stuur 30 september a.s. een mailtje met:
Je naam en taak erop naar: annie.van.kuijk@ziggo.nl

Wij zorgen dat jij op tijd je boekje met taken thuis krijgt.
We maken er met jouw hulp een fijne viering van?

Waar zijn de andere kinderen die het H. Vormsel mogen ontvangen?
Maandag 18 september jl. was er op het parochieel centrum in Kaatsheuvel een ouderavond voor de kinderen die volgend jaar het H. Vormsel mogen ontvangen. Er waren 4 kinderen aanwezig met hun ouders. Heel fijn dat zij er waren en dit belangrijk sacrament willen gaan ontvangen. Dat vraagt moed en inzet. Er zijn echter toch nog veel meer kinderen die dit zouden willen. Wellicht zijn de ouders de ouderavond vergeten of konden zij door omstandigheden niet komen, het kan ook zijn dat ouders het niet meer belangrijk vinden dat hun kind als gedoopte ook echt wordt bevestigd in het geloof en wordt uitgenodigd verder te groeien als christen. Dat vind ik zorgelijk. Het Vormsel hoort bij de doop waardoor je lid wordt van de Katholieke Kerk. Kinderen kunnen lang niet altijd zelf beslissen of zij dit sacrament willen ontvangen, zij hebben er hulp bij nodig. Bij het Vormsel wordt het kind gezalfd met Chrismaolie en gaat steeds meer op Christus lijken. Het kind komt in contact met God en gaat Hem beter leren kennen. Het kind krijgt van God hulp om in het voetspoor van Jezus de goede weg te volgen. Van de 10 scholen die wij als parochie aanschrijven heb ik er de afgelopen weken 5 kunnen bezoeken om mijn gezicht te laten zien en iets over het Vormsel te vertellen. Ik hoop van harte dat er nog meer kinderen zijn die willen meedoen.
De eerste bijeenkomst begint op wo. 27 september a.s. van 18.30 uur – 20.00 uur op het parochieel centrum in Kaatsheuvel. De lessen zijn gezellig en leerzaam, wij doen ons best voor uw kind. Aanmelden? Raadpleeg de website of bel ons. Namens de werkgroep,
Pastoor Luijckx, Annie van Kuijk, Anita Lommers

20 september 2017

Dag van de Wereldkerk
Op zondag 24 september viert het bisdom van “s Hertogenbosch de Dag van de Wereldkerk. In her bijzonder de vele duizenden gelovigen in het bisdom die oorspronkelijk uit andere landen komen, zijn uitgenodigd voor de feestelijke viering in de St. Janskathedraal. U bent van harte welkom.
Ook in ons bisdom krijgt de kerkgemeenschap een steeds internationaler karakter. Op de Dag van de Wereldkerk vieren we de eenheid en veelkleurigheid van onze kerk. We staan, naar het evangelie van die dag, gezamenlijk stil bij onze universele roeping om werkers te zijn in de wijngaard van de Heer (Mt.20,1-16a)
De dag begint om 11.45 uur met een feestelijke eucharistieviering in de St. Janskathedraal (torenstraat16 ’s Hertogenbosch} waarin hulpbisschop Rob Mutsaerts de voorganger is. Aansluitend is er een moment van eucharistische aanbidding.
Na de viering bent u van harte welkom op het Sint-Janscentrum (Papenhulst 4) voor een buffet met gerechten uit diverse landen. Er is muziek en journalist Ed Arons zal spreken over de specifieke bijdrage van migranten aan de opbouw van de Kerk in Nederland. Er is bovendien gelegenheid om gebruik te maken van het sacrament van boete en verzoening. Voor meer informatie kunt u mailen naar: wereldkerk@outlook.com
Datums informatieve ouderavonden m.b.t eerste communie en Vormsel
Eerste H. Communie
Maandag 25 sept. 20.00 u. Aula Theresiaschool te Kaatsheuvel voor de Communicanten uit: Kaatsheuvel en Sprang Capelle
Dinsdag 26 sept 20.00 u. Pastorie te Loon op Zand voor de Communicanten uit: Loon op Zand en De Moer
H. Vormsel
Maandag 18 september in: het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur. Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle

Paus in november naar Myanmar en Bangladesh

Dat maakte het Vaticaan onlangs bekend. Het is voor het eerst dat een paus Myanmar bezoekt.
Bangladesh ontving één keer eerder een paus. In 1986 reisde paus Johannes Paulus II naar het land.
Programma binnenkort bekend
Paus Franciscus zal van 27 tot 30 november in Myanmar zijn. Dan reist hij door naar Bangladesh waar hij tot en met 2 december blijft.
Vaticaans woordvoerder Greg Burke liet weten dat de paus in Myanmar naast de hoofdstad Yangon ook de stad Nay Pyi Taw zal bezoeken. In Bangladesh gaat hij naar de hoofdstad Dhaka. “Het programma voor het bezoek wordt binnenkort gepubliceerd”, zo beloofde Burke.
Klein aantal katholieken
In Myanmar wonen bijna 57 miljoen mensen. Ongeveer 1 procent daarvan is katholiek. Het land is verdeeld in drie aartsbisdommen en dertien bisdommen. Myanmar telt één kardinaal, Charles Maung Bo. De aartsbisschop van Yangon ontving de rode baret tijdens het consistorie van 14 februari 2015.
In Bangladesh is de islam officieel staatsreligie. Het land telt zo’n 156 miljoen inwoners, waarvan ongeveer 90 procent moslim is. Het aantal katholieken in het land is klein, naar schatting zo’n 350.000 mensen.
, Pelgrims van vrede'
Ook Bangladesh telt maar één kardinaal. Patrick D’Rozario werd eind vorig jaar, op 19 november, tot kardinaal gecreëerd. In een reactie aan de Italiaanse krant La Stampa liet D’Rozario weten dat de paus “als een geestelijk leider, als een man van geloof, als een pelgrim van vrede” zal worden ontvangen in zijn land.
“Paus Franciscus zal vooral een arme Kerk komen bezoeken, een Kerk van de armen en voor de armen: dat zal centraal staan tijdens zijn pelgrimage in Azië”, aldus de kardinaal.
Voordat de paus afreist naar Azië, bezoekt hij eerst nog Zuid-Amerika.
De katholieke gemeenschap Fazenda da Esperança zijn de nieuwe bewoners van de Achelse Kluis

De katholieke gemeenschap Fazenda da Esperança heeft van Mgr. Hoogmartens, bisschop van Hasselt de zegen gekregen om zijn intrek te nemen in de Sint-Benedictusabdij van Achel, ookwel bekend als de Achelse Kluis. De abdij ligt op de grens tussen Noord-Brabant (Nederland) en Noord-Limburg (België) en de intrek van de nieuwe gemeenschap moet in het voorjaar van 2018 plaatsvinden.
Achelse Kluis
De geschiedenis van de Achelse Kluis gaat terug tot 1656. Op een perceel heidegrond tussen Zwartven en Kerkeven werd destijds een grenskapel gebouwd waar Nederlandse katholieken na de godsdienstoorlogen met de protestanten hun diensten konden houden. In 1686 stichtte Petrus van Eijnatten uit Eindhoven hier een gemeenschap van kluizenaars, wat ook de naam van de huidige abdij verklaard.
Na de Franse Revolutie, namen de trappistenmonniken van Westmalle de religieuze draad weer op en stichtten in 1846 op deze plek de Sint-Benedictusabdij. Na de tweede wereld werd gestart met de bouw van een nieuwe abdij en in deze hoogtijdagen leefde er ruim 100 monniken in de abdij.
Fazenda da Esperança – ‘Boerderij van Hoop’
Door het dalende aantal broeders is er de laatste jaren, in overleg met abt Nathanaël van Westmalle, naar een mogelijke nieuwe en zinvolle bestemming gezocht. Op vraag van de abt van Westmalle – onder wiens bestuur de Achelse Kluis sinds 2011 valt – verleent bisschop Hoogmartens graag zijn toestemming aan de Fazenda da Esperança om zich in het bisdom te vestigen.
Fazenda da Esperança, vertaald: Boerderij van Hoop, is een gesloten leefgemeenschap die 30 jaar geleden ontstond in Brazilië en intussen wereldwijd op 130 plaatsen actief is. In Europa heeft men 15 gemeenschappen, waarvan 7 in Duitsland. Al geruime tijd zocht Fazenda da Esperança naar geschikte plekken in Nederland en België om zich ook hier met hun gemeenschap te vestigen. Met hun intrek in Achelse Kluis lijkt deze wens in vervulling te gaan!

Duinkoerier 13 september 2017

Interkerkelijke vredesviering in de Antoniuskerk
De kracht van de verbeelding van vrede
Op dinsdag 19 september houden verschillende kerken samen een vredesviering in de Antoniuskerk in het kader van de landelijke Vredesweek. Deze Vredesweek draait dit jaar om de kracht van de verbeelding van vrede. Op verschillende wijzen in woord en beeld, muziek en naar verwachting ook dans, zullen beelden van vrede hun kracht laten zien. Verschillende voorgangers gaan voor. De viering wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Waalwijk en begint om 19.30u en wordt gehouden aan De Genestetstraat 1 in Waalwijk.
Sinds een aantal jaren klinkt de roep om vrede steeds luider. Conflicten in Syrië en Irak, maar ook conflicten in Europa in Oekraïne en Turkije voelen erg dichtbij. Vluchtelingen en andere migranten die bij ons een toekomst zoeken komen onze kant op. Conflicten van elders krijgen ook stemmen in ons land. Reden genoeg om voor vrede te bidden. Daarbij roepen we beelden van vrede op die verschillende mensen zullen verwoorden of uitbeelden. Die beelden hebben een kracht die ons hoop mag geven dat er vrede mogelijk is.
Verschillende protestantse kerken van Waalwijk en de rooms-katholieke parochie nemen deel aan deze viering. In het afgelopen jaar is ook samenwerking gezocht met de rooms-katholieke parochie van Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer. Naast diaken Anton van Diessen en de dominees Henk van Kapel en Otto Grevink zal pastoor Peter Luijckx voorgaan in de viering. Meer informatie is te vinden op Facebook bij de Raad van Kerken Waalwijk: www.facebook.com/RaadvanKerkenWaalwijk.
Mgr. Hans van den Hende nodigt rooms-katholieke achterban uit
Bisschop van Rotterdam Mgr. Van den Hende, nodigt katholieken uit tot deelname aan gebed op Willibrordzondag waarop er aandacht zal zijn voor de reformatie. Daarbij zal een bijeenkomst plaatsvinden in de heilige Bonaventurakerk in Woerden op 5 november. Hier zal ruimte zijn voor gebed en ontmoeting.
Ook vanuit andere bisdommen is er aandacht voor de reformatie. In een brief aan de parochies en pastores van het bisdom Groningen schrijft Priester Arjen Bultsma, gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Groningen-Leeuwarden het volgende: “500 jaar geleden bracht de Reformatie van Maarten Luther Kerk en wereld in rep en roer. Een nieuw zicht op het Evangelie, op de relatie met God, op Kerk en sacrament. Eeuwenlang was de scheiding tussen katholieke en protestantse wereld ook in ons land een bepalende factor. Door allerlei oorzaken is dat vandaag veranderd. Dankzij de volgehouden oecumenische dialogen zijn scheidslijnen van toen deels overwonnen.”
500 jaar Reformatie
500 jaar geleden bracht theoloog, monnik en predikant Maarten Luther met de reformatie
een scheiding tussen de katholieke en protestantse kerk. Luther ontwikkelde een afkeer van bepaalde handelingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Er moest geld ingezameld worden voor de nieuwbouw van de Sint Pieterskerk in het Vaticaan in Rome. De gelovige burgers konden voor veel geld zogenaamde “aflaten” kopen met de belofte door de kerk, dat door het kopen van een aflaat zonden vergeven zouden zijn. Luther werd hier zo boos over dat hij zijn manifest met 95 stellingen opstelde en die aan de deur van de slotkapel in Wittenberg timmerde.
Dit gebeurde 500 jaar geleden en op diverse plaatsen is er aandacht voor het jubileum van de reformatie. De protestantse kerk in Nederland houdt een viering op 31 oktober, hervormingsdag, in de Dom in Utrecht.

Paus :Liturgische vernieuwing onomkeerbaar
De katholieke Kerk moet de liturgische vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie voortzetten en dieper leren begrijpen, in plaats van ze te willen terugdraaien. Dat zei paus Franciscus eerder deze week op een liturgisch congres in Italië.
“De liturgische hervorming is onomkeerbaar” zei de paus. Zijn toespraak voor 800 toehoorders was de langste en meest systematische uiteenzetting die paus Franciscus heeft gegeven over het thema van liturgie na Vaticanum II.
'Reële behoeften'
In plaats van de hervormingen van het concilie te heroverwegen, zo zei hij, zouden priesters en liturgen zich moeten inspannen om “de genomen beslissingen te herontdekken” en de “principes waarop ze geïnspireerd zijn te internaliseren”.
Citerend uit het conciliedocument over de liturgie Sacrosanctum Concilium, zei de paus dat de hervormingen een antwoord waren op “reële behoeften en de concrete hoop op een vernieuwing”, die een levende liturgie zou bieden waarbij de gelovigen niet langer “buitenstaanders of stille toehoorders” waren.
'Oppervlakkige interpretaties'
Om die reden, zo voegde de paus daaraan toe, moet de Kerk doorgaan met de redenen voor de hervorming te herontdekken, en “ongefundeerde en oppervlakkige interpretaties achter zich laten, evenals praktijken die de liturgie misvormen.”
Volgens paus Franciscus ‘leeft’ de liturgie door de levende aanwezigheid van Christus. Liturgische tekenen, inclusief het altaar, richten de blik van de priester en de gelovigen op “Christus, de levende steen, die door de mensen weggeworpen werd, maar de hoeksteen geworden is van het geestelijk bouwwerk waarin wij Hem aanbidden.”
Voor en van het volk
“De liturgie is het leven van het gehele kerkvolk”, zei de paus. “Van nature is de liturgie ‘volks’ en niet klerikaal, want het is – zoals de etymologie ons leert – een handeling vóór het volk, maar ook ván het volk.” De liturgie verenigt kerkleden door gebed, zo ging hij verder, en “verzamelt in gebed al diegenen die naar het Evangelie willen luisteren, het roept groten en kleinen bijeen, armen en rijken, kinderen en ouderen, gezonden en zieken, rechtvaardigen en zondaars.”
Leerschool
“Naar het beeld van de talrijke menigten die de liturgie vieren in het hemels heiligdom, overstijgt de liturgische samenkomst in Christus alle grenzen van leeftijd, ras, taal en natie.” De liturgie is volgens de paus “niet een idee dat je moet begrijpen”, maar veeleer een “bron van leven en licht voor onze geloofsreis”. Daarom worden de riten en gebeden “een leerschool van christelijk leven” voor gelovigen “door wat ze zijn, en niet door de uitleg die wij ervan geven”.
Bron en hoogtepunt
“Dit is de inzet die ik van jullie blijf vragen”, zo hield paus Franciscus zijn toehoorders voor. “Dat jullie de gewijde dienaren van de liturgie en ook de andere dienaren – voorzangers, kunstenaars, muzikanten – helpen samenwerken, zodat de liturgie de bron en het hoogtepunt van de vitaliteit van de Kerk kan zijn.” (CNS)
Paus: 'Bekijk de wereld niet alleen vanaf je balkon of op tv'
Paus Franciscus spoort gelovigen aan om de christelijke wortels opnieuw te herontdekken en daarmee de wereld in te gaan. “Het is ons niet gegeven om de wereld vanaf ons balkon te bekijken, noch kunnen we lekker op de bank blijven zitten om de wereld te bekijken die op tv aan ons voorbij trekt.”
Dat laat de paus weten in een boodschap aan de organisatie van de Meeting in Rimini. De conferentie in de Italiaanse badplaats wordt jaarlijks georganiseerd door de katholieke lekenbeweging Comunione e Liberazione (CL). Dit jaar vindt de Meeting plaats van 20 t/m 27 augustus.
Kortetermijngeheugen
In de boodschap, spoort de paus mensen aan om steeds opnieuw hun christelijke wortels te herontdekken om met vertrouwen naar de toekomst te kunnen blijven kijken.
Het verleden wordt tegenwoordig steeds meer als een last beschouwd, “maar dat heeft ernstige consequenties”, luidt de waarschuwing. “Denk aan de opvoeding: hoe kunnen wij de hoop hebben nieuwe generaties op te voeden zonder herinneringen?”
Een naar buiten tredende Kerk
Als christenen kijken wij niet nostalgisch terug naar het verleden, maar juist vol vertrouwen vooruit, aldus de boodschap van de paus. “We leven in een goede tijd voor een naar buiten tredende Kerk, een Kerk die rijk is aan geschiedenis, voortgedreven door de wind van de Geest om de mens te ontmoeten die op zoek is naar een reden om te leven.”
‘Geestelijke alzheimer’
De paus waarschuwt in de brief opnieuw voor ‘geestelijke alzheimer’ bij gelovigen. “Het vergeten van de geschiedenis van onze persoonlijke relatie met God, die eerste Liefde waarin Hij ons tot de zijnen heeft gemaakt.” In zijn kersttoespraak tot de curiekardinalen in 2014 maande Franciscus ook al om niet te vervallen in deze ‘ziekte’ en te denken dat je als gelovige geen verlossing meer nodig hebt.
Als we namelijk de ontmoeting met God vergeten zijn we nergens meer zeker van. “Dan vallen we ten prooi aan de grillen en de verlangens van het moment, slaven van de ‘oneindige leugens’ die ons de wereld beloven, maar ons teleurgesteld en triest achterlaten, gekweld zoekend naar iets om de leegte van ons hart mee te vullen.”
Een kostbare schat
Hoe kunnen we aan deze ‘geestelijke alzheimer’ ontkomen? Er is maar één weg: “Het actueel maken van het begin, de ‘eerste Liefde’ die geen abstract ding of gedachte is, maar een Persoon.” De herinnering aan dit begin geeft ons wat nodig is om de steeds nieuwe uitdagingen van het leven aan te gaan.
We moeten onze geschiedenis, “de veelheid aan getuigenissen die al tweeduizend jaar lang de boodschap van de komst van God-met-ons verkondigen”, niet vergeten. “Het is een kostbare schat die we elke dag opnieuw moeten herontdekken, als we willen dat die de onze wordt.”
De vreugde van het Evangelie overdragen
Elke generatie wordt door de Kerk opgeroepen om zich het eigen erfgoed weer eigen te maken. Paus Franciscus roept op om “ons niet bang laten maken door de moeilijkheden en het lijden die deel uitmaken van de reis.”
“Het is ons niet gegeven om de wereld vanaf ons balkon te bekijken, noch kunnen we lekker op de bank blijven zitten om de wereld te bekijken die op tv aan ons voorbij trekt.” Alleen door het ware, het mooie en het goede eigen te maken dat aan ons is nagelaten, kunnen we de nieuwe kansen zien in onze veranderende wereld en de vreugde van het Evangelie op de mensen overdragen.”

Doopvoorbereiding
Beste ouders van kinderen die worden gedoopt, aanstaande ouders,
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie.
De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand. Telefoonnummer: 0416- 361215.
De volgende 2 data hebben wij ingepland:
Woensdagavond 25 oktober en woensdagavond 8 november 2017.
Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze. De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald. Dopen vinden in de regel plaats op de Zondag.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 55,00.
De doopkaars is daarbij inbegrepen.
Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.

Duinkoerier 6 september 2017

Open Monumentendag
In het weekend van 9 en 10 september verwelkomen meerdere parochies met één of meer monumentale kerkgebouwen belangstellenden en bieden hen een rondleiding aan of andere activiteiten. De Open Monumentendag staat dit jaar in het teken van “Boeren, burgers en buitenlui”. Een historische kreet waarmee stadsomroepers destijds de aandacht van het publiek trokken. Het thema benadrukt de relatie tussen stad en land en bijbehorende monumenten. De openstelling van kerk St. Jan wordt verzorgd door de Stichting Trias.
De Kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand is geopend voor bezichtiging en torenbeklimming van 10.00 – 16.30 uur.

Extra activiteit in kerk St. Jan te Kaatsheuvel op 10 september
HET LYSENKO KOOR
Dit koor zingt Byzantijnse en folkloristische gezangen uit de Oekraïne. Het bestaat uit ca. 40 zangers en zangeressen en zingt a capella. De dirigente is Inna Ogarok
Op Zondag 10 september zingt dit koor om 11.00 uur tijdens de eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Concert
Op zondag 10 september kunt u het koor ook beluisteren tijdens een concert. Het koor brengt dan Byzantijnse en folkloristische gezangen ten gehore.
Plaats: Kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Aanvang: 15.00 uur
Toegangsprijs: € 12,50 Kaarten te bestellen via de website van de Stichting Trias en vanaf 1 september bij de VVV. En Primera.
Doelstelling van het koor:
Mensen kennis laten maken met de Oekraïnse cultuur
Enkele andere doelstellingen van Het Lysenko Koor is het steunen van goede doelen in Oekraïne.
De volgende projecten zijn gerealiseerd:
• Medewerking aan project Straatkinderen van Kiev. Benefietconcert voor de Lysenko-foundation in Kiev
• Het doel van deze foundation is de ondersteuning van jonge kunstenaars die de Oekraïense cultuur uitdragen.
• Voor Caritas in Lviv is in samenwerking met Wilde Ganzen het Busproject
opgezet. Deze bus was nodig om oudere, alleenstaande mensen en gahandicapten te vervoeren. Met deze bejaarden wordt jaarlijks een vakantieweek georganiseerd.
Ook worden met deze bus straatkinderen van eten voorzien.
• Adoptie van de Muziekschool in Dolyna
Paus: 'Bekijk de wereld niet alleen vanaf je balkon of op tv'
Paus Franciscus spoort gelovigen aan om de christelijke wortels opnieuw te herontdekken en daarmee de wereld in te gaan. “Het is ons niet gegeven om de wereld vanaf ons balkon te bekijken, noch kunnen we lekker op de bank blijven zitten om de wereld te bekijken die op tv aan ons voorbij trekt.”
Dat laat de paus weten in een boodschap aan de organisatie van de Meeting in Rimini. De conferentie in de Italiaanse badplaats wordt jaarlijks georganiseerd door de katholieke lekenbeweging Comunione e Liberazione (CL). Dit jaar vindt de Meeting plaats van 20 t/m 27 augustus.
Kortetermijngeheugen
In de boodschap, die is ondertekend door Vaticaans staatssecretaris kardinaal Parolin, spoort de paus mensen aan om steeds opnieuw hun christelijke wortels te herontdekken om met vertrouwen naar de toekomst te kunnen blijven kijken.
De huidige samenlevingen hebben namelijk last van een kortetermijngeheugen, zo staat in de brief. Het verleden wordt tegenwoordig steeds meer als een last beschouwd, “maar dat heeft ernstige consequenties”, luidt de waarschuwing. “Denk aan de opvoeding: hoe kunnen wij de hoop hebben nieuwe generaties op te voeden zonder herinneringen?”
Een naar buiten tredende Kerk
Als christenen kijken wij niet nostalgisch terug naar het verleden, maar juist vol vertrouwen vooruit, aldus de boodschap van de paus. “We leven in een goede tijd voor een naar buiten tredende Kerk, een Kerk die rijk is aan geschiedenis, voortgedreven door de wind van de Geest om de mens te ontmoeten die op zoek is naar een reden om te leven.”
‘Geestelijke alzheimer’
De paus waarschuwt in de brief opnieuw voor ‘geestelijke alzheimer’ bij gelovigen. “Het vergeten van de geschiedenis van onze persoonlijke relatie met God, die eerste Liefde die ons heeft veroverd tot op het punt dat Hij ons tot de zijnen heeft gemaakt.” In zijn kersttoespraak tot de curiekardinalen in 2014 maande Franciscus ook al om niet te vervallen in deze ‘ziekte’ en te denken dat je als gelovige geen verlossing meer nodig hebt.
Als we namelijk de ontmoeting met God vergeten, gaat de boodschap verder, zijn we nergens meer zeker van. “Dan vallen we ten prooi aan de grillen en de verlangens van het moment, slaven van de ‘oneindige leugens’ die ons de wereld beloven, maar ons teleurgesteld en triest achterlaten, gekweld zoekend naar iets om de leegte van ons hart mee te vullen.”
Een kostbare schat
Hoe kunnen we aan deze ‘geestelijke alzheimer’ ontkomen? Er is maar één weg: “Het actueel maken van het begin, de ‘eerste Liefde’ die geen abstract ding of gedachte is, maar een Persoon.” De herinnering aan dit begin geeft ons wat nodig is om de steeds nieuwe uitdagingen van het leven aan te gaan.
We moeten onze geschiedenis, “de veelheid aan getuigenissen die al tweeduizend jaar lang de boodschap van de komst van God-met-ons verkondigen”, niet vergeten. “Het is een kostbare schat die we elke dag opnieuw moeten herontdekken, als we willen dat die de onze wordt.”
De vreugde van het Evangelie overdragen
Elke generatie, zo gaat de boodschap verder, wordt door de Kerk opgeroepen om zich het eigen erfgoed weer eigen te maken. En paus Franciscus roept op om “ons niet bang laten maken door de moeilijkheden en het lijden die deel uitmaken van de reis.”
“Het is ons niet gegeven om de wereld vanaf ons balkon te bekijken, noch kunnen we lekker op de bank blijven zitten om de wereld te bekijken die op tv aan ons voorbij trekt.” Alleen door het ware, het mooie en het goede eigen te maken dat aan ons is nagelaten, kunnen we de veranderende wereld waarin we ons bevinden als een kans blijven zien. “Als een mogelijkheid om op overtuigende wijze de vreugde van het Evangelie op de mensen over te dragen.”
Informatieve ouderavonden Eerste H. Communie en H. Vormsel
Eerste H. Communie
Maandag 25 sept. 20.00 u. Aula Theresiaschool te Kaatsheuvel voor de Communicanten uit: Kaatsheuvel en Sprang Capelle
Dinsdag 26 sept 20.00 u. Pastorie te Loon op Zand voor de Communicanten uit: Loon op Zand en De Moer
H. Vormsel
Maandag 18 september in: het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur. Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle

Uitnodiging Heilig Vormsel
Durf jij te kiezen voor Jezus?

Beste tieners van groep 8, ouders en verzorgers,

Je bent begonnen met het laatste jaar van de basisschool. Dit wordt een belangrijk jaar. Je staat binnenkort voor grote keuzes; naar welke middelbare school ga je en wat wil je later worden?

Toen je werd geboren, hebben je ouders ook al keuzes gemaakt zoals: Laten wij ons kind dopen en de Eerste Communie ontvangen of niet? Als je bent gedoopt en je hebt de Eerste Communie ontvangen dan kun je als je weer wat ouder bent ook nog het heilig Vormsel ontvangen.
Nu is nu aan jou om de volgende keuze te maken.

Durf jij te kiezen voor Jezus in het sacrament van het Vormsel?
Deze keuze hoef je niet alleen te maken. Je ouders, pastoor en de vormselwerkgroep willen je daar graag bij helpen. Wij nodigen jou graag met je ouders/verzorgers uit op:

Maandag 18 september in: het Parochieel Centrum
Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur.
Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.

Wij zullen jullie alles vertellen over het vormselproject, “ In vuur en vlam”, dat geheel in deze tijd staat en jullie zeker zal aanspreken en inspireren.

De vormselvoorbereiding bestaat uit een zestal lessen van het vormselproject,
een bijeenkomst voor Kerstmis en voor Pasen en een terugkomles.

Elk jaar organiseert het bisdom Den Bosch een dag voor alle vormelingen van ons bisdom de
Power of Firedag. Er is een speciaal programma met een Mis in de Sint Jan, workshops, optredens en sport, spel en verschillende stormbanen om je verder uit te leven. De Power of Fire is op 7 april 2017. Alle vormelingen worden voor deze prachtige, gezellige en sportieve dag opgegeven en we gaan hier samen naar toe!

Je kunt op de informatieavond het vormselproject inzien en vragen stellen.
Na afloop van de informatieavond kun jij, samen met je ouders/verzorgers, jezelf aanmelden.
De bijdrage voor het hele vormseltraject is € 55,= en dient te worden overgemaakt vóór 2 oktober op rek.nr.: NL29 RABO 0124 8331 01 met vermelding van de naam van de vormeling.
Deze bijdrage is voor het project, de foto, de herinnering en overige kosten.

De eerste vormselles is op woensdag 27 september van 18.30 uur tot 20.00 uur
in het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel
Wij hopen jou samen met je ouders/verzorgers deze avond te ontmoeten, ook als je twijfelt.
Als je nog vragen hebt, bel gerust.

Werkgroep vormsel voorbereiding.

Pastoor Luijckx tel. 361215 Past. Ass. Annie van Kuijk tel. 361513
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl e-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

Aan de ouders/verzorgers van groep 4

Beste ouders en verzorgers,

In onze parochie H. Willibrord zijn in de eerste helft van 2018 feestelijke Eucharistievieringen. Tijdens één van deze vieringen kan uw kind zijn/haar Eerste Heilige Communie ontvangen.

Het eerste sacrament in onze katholieke kerk is het H. Doopsel en daarop volgt de H. Eucharistie (het ontvangen van de H. Communie). Aan u als ouders / verzorgers de keuze of u uw kind na het
H. Doopsel ook wilt begeleiden naar het ontvangen van de H. Eucharistie.
De parochie biedt daarbij graag ondersteuning.
Wij nodigen u uit voor een informatieve ouderavond op:

Maandag 25 sept. 20.00 u
Aula Theresiaschool te Kaatsheuvel
voor de Communicanten uit:
Kaatsheuvel en Sprang Capelle Dinsdag 26 sept 20.00 u
Pastorie te Loon op Zand
voor de Communicanten uit:
Loon op Zand en De Moer

Er zal een korte uitleg gegeven worden over de Eerste Heilige Communie. Verder zullen we u meer vertellen over de voorbereiding. U kunt op de informatieve ouderavond het project inzien en er vragen over stellen. Hierbij voegen wij het aanmeldingsformulier zodat u dit tevoren al thuis kunt invullen en de doopgegevens van uw kind kunt opzoeken. Indien u vragen heeft, bel ons gerust. Wilt u deze avond uw aanmeldingsformulier inleveren.
De bijdrage voor het Eerste H. Communietraject is € 55,= en dient te worden overgemaakt vóór
2 oktober op rek.nr.: NL29 RABO 0124 8331 01 met vermelding van de naam van de communicant. (deze kosten omvatten de map met project, herinnering, kinderbijbel en overige kosten).

Graag doen we een beroep op de ouders/ verzorgers om mee te helpen tijdens de voorbereidingslessen.

Wij hopen velen van u op één van deze informatieve ouderavonden te ontmoeten, ook als u nog niet zeker weet of u uw kind wil laten meedoen.

De eerste kennismakingsbijeenkomst en les, met broodmaaltijd, voor uw kind is op:
Maandag 2 okt. Voor de kinderen uit Kaatsheuvel en Sprang Capelle in:
het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel

Dinsdag 3 okt. Voor de kinderen uit Loon op Zand en De Moer in:
de parochiezaal bij de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand.
Ingang: rechterkant van de pastorie .

Deze eerste bijeenkomst begint om 17.30 uur en duurt tot 19.45 uur.

Met vriendelijke groet, Communiewerkgroep

Pastoor Luijckx tel. 361215
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl

Past. Ass. Annie van Kuijk tel. 361513
e-mail: annie.van.kuijk@ziggo.nl

Duinkoerier 30 augustus 2017

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel van 13.00 uur -17.00 uur
De zomeropenstelling duurt toten met donderdag 31 augustus
Verder verzorgt de stichting Trias ook de middagopenstelling op zaterdag 9 september en zondag 26 november

Informatieve ouderavonden Eerste H. Communie en H. Vormsel

Eerste H. Communie
Maandag 25 sept. 20.00 u. Aula Theresiaschool te Kaatsheuvel voor de Communicanten uit: Kaatsheuvel en Sprang Capelle
Dinsdag 26 sept 20.00 u. Pastorie te Loon op Zand voor de Communicanten uit: Loon op Zand en De Moer

H. Vormsel
Maandag 18 september in: het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur. Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.

Wereldgebedsdag voor de Schepping
Op vrijdag 1 september 2017 vragen christenen in ’s-Hertogenbosch aandacht voor de bescherming van de aarde, bij gelegenheid van de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de schepping. Dat doen ze met een processie langs plaatsen in de stad waar concrete inzet voor de aarde zichtbaar wordt gemaakt. De tocht voert langs onder meer natuurgebied Het Bossche Broek, de biologische markt en de tuin van de Sint-Janskathedraal. Bij de ‘staties’ wordt aan de hand van inleidingen, reflectie, gebed en zang stilgestaan bij actuele thema’s als klimaatverandering en vluchtelingen, duurzaam waterbeheer en duurzame voeding. De processie wordt afgesloten met een oecumenische gebedsviering in de Sint Janskathedraal. Verbonden met miljoenen
De oecumenische processie wordt georganiseerd door de Conferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), het bisdom van ’s-Hertogenbosch en het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch. De deelnemers verbinden zich met miljoenen christenen wereldwijd die jaarlijks op 1 september stilstaan bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt. Paus Franciscus heeft kort na het verschijnen van zijn encycliek Laudato Si’ in 2015, 1 september uitgeroepen tot jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de Schepping. Hij sloot daarmee aan bij het initiatief van de Orthodoxe Kerk die al sinds 1989 op 1 september een ‘Dag van gebed voor de bescherming van de schepping’ houdt, die ook door de Wereldraad van Kerken wordt ondersteund. De dag is daarnaast het begin van een ‘scheppingsperiode’ die in een aantal christelijke kerken in acht wordt genomen en die loopt tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi. Gebed en inzet “De processie maakt zichtbaar dat voor christenen gebed en inzet voor de schepping hand in hand gaan.”, zegt Embregt Wever, die namens het bisdom van ’s-Hertogenbosch lid is van de werkgroep die de tocht organiseert. “De mensheid zal anders moeten leren omgaan met de schepping. Paus Franciscus spreekt in dat verband van een ‘ecologische bekering’. Als christenen geloven we dat het de Heilige Geest is die bekering bewerkt: ons doen en laten wezenlijk verandert. Vandaar het belang van gebed, want daarin verbinden we ons dieper met de bron van ons leven, waaruit we de gaven van de Geest ontvangen.” Wereldgebedsdag voor de Schepping Het programma begint op 1 september om 13.30 uur met een openingsviering in de Grote Kerk. De processie voert vanaf 14.15 uur langs de biologische markt (Markt), het Noordbrabants Museum aan de Verwersstraat, Het Bossche Broek, de Zusters van de Choorstraat (Papenhulst), naar de tuin van de Sint-Janskathedraal. Van elke ‘statie’ wordt een symbool meegenomen naar de Sint-Jan waar om 17.00 uur een afsluitende gebedsviering plaatsvindt. Voorgangers zijn de dominees Jan Geersing en Erica Scheenstra en bisschop Gerard de Korte. Eenieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de processie op vrijdag 1 september. Vanaf 13.15 uur is de ontvangst in de Grote Kerk (Kerkstraat 20). De slotviering in de Sint-Janskathedraal eindigt rond 17.30 uur. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer Embregt Wever. Hij is te bereiken via telefoonnummer 073 523 2035 of e-mail: ewever@bisdomdenbosch

HET LYSENKO KOOR
Dit koor zingt Byzantijnse en folkloristische gezangen uit de Oekraïne. Het bestaat uit ca. 40 zangers en zangeressen en zingt a capella. De dirigente is Inna Ogarok
Op Zondag 10 september zingt dit koor om 11.00 uur tijdens de eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Concert
Op zondag 10 september kunt u het koor ook beluisteren tijdens een concert. Het koor brengt dan Byzantijnse en folkloristische gezangen ten gehore.
Plaats: Kerk St. Jan te Kaatsheuvel
Aanvang: 15.00 uur
Toegangsprijs: € 12,50
Doelstelling van het koor:
Mensen kennis laten maken met de Oekraïnse cultuur
Enkele andere doelstellingen van Het Lysenko Koor is het steunen van goede doelen in Oekraïne.
De volgende projecten zijn gerealiseerd:
• Medewerking aan project Straatkinderen van Kiev. Benefietconcert voor de Lysenko-foundation in Kiev
• Het doel van deze foundation is de ondersteuning van jonge kunstenaars die de Oekraïense cultuur uitdragen.
• Voor Caritas in Lviv is in samenwerking met Wilde Ganzen het Busproject opgezet.
Deze bus was nodig om oudere, alleenstaande mensen en gahandicapten te vervoeren. Met deze bejaarden wordt jaarlijks een vakantieweek georganiseerd. Ook worden met deze bus straatkinderen van eten voorzien.
• Adoptie van de Muziekschool in Dolyna

Bijbelcursus ontmoetingen met Jezus
Onder de titel Ontmoetingen met Jezus biedt het Diocesaan VormingsCentrum vanaf oktober tien bijeenkomsten aan rond ontmoetingen die Jezus met mensen had en de gesprekken die hij met hen voerde.
Jezus ging met mensen in gesprek. Hij deed dat in huis en op straat, in de tempel en in de synagoge. Tijdens deze ontmoetingen kwam niet zelden het hele leven aan de orde. In de bijbelcursus Ontmoetingen met Jezus worden tien van zulke ontmoetingen besproken. Ontmoetingen met een geleerde man, een dorstige vrouw, een machteloze zieke, een wanhopige moeder, een op heterdaad betrapte zondares, een onwetende blinde, een nieuwsgierige koning, een gelukkige misdadiger, een ongelovige gelovige en een verdrietige visser.
Praktische lessen
De schriftperikopen over deze ontmoetingen worden in de cursus niet vers voor vers uitgespit. Beoogd wordt vooral praktische lessen uit te trekken. Deelnemers zullen ontdekken dat Jezus ook nu met ons in gesprek gaat, dat Hij – in zijn Woord, door de prediking, in ontmoetingen met anderen – ons aanspreekt. Terwijl Hij dat doet, gaan we zien wie Hij is en probeert Hij ons hart te raken en ons leven te veranderen.
De cursus biedt persoonlijk verdieping van het geloof, maar wil vooral stimuleren dat er in parochies bijbellees- of meditatiegroepen ontstaan. Tijdens de bijeenkomsten worden daarom enkele eenvoudige methoden aangereikt om in parochies tot een meer diepgaande omgang met de heilige Schrift te komen.
Locatie: Sint Janscentrum, Papenhulst 4 te 's-Hertogenbosch
Data: Dinsdag 10 oktober, 24 oktober, 14 november, 28 november, 12 december 2017,
9 januari 2018, 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, telkens van 19.30 tot 21.30 uur
Bijdrage: € 65,00 per persoon
Aanmelden: vóór 1 oktober 2017 via vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl

Duinkoerier 23 augustus 2017

Open kerk.
De middag openstelling van de kerk St. Jan te Kaatsheuvel blijkt een goed idee te zijn. Een kleine 1400 mensen bezochten de kerk. Soms om een kaarsje op te steken of even in een bank knielend of zittend te bidden. Maar ook bezoekers die zich verbazen over de grootheid en de schoonheid van de kerk. Sommigen zijn heel nieuwsgierig en erg dankbaar dat zij door de aanwezige vrijwilligers zoveel informatie krijgen. In het herinneringsboek zijn ook pakkende teksten door bezoekers opgeschreven. Sommigen zelfs in een ons onbekende taal. Voor wie nieuwsgierig is geworden de middag opening duurt tot 27 augustus.

Bisdom bedevaart naar Lourdes 2017
Bisschop De Korte: "Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan?"
Het bisdom van 's-Hertogenbosch gaat in 2017 (14 t/m 21 oktober) op een 8-daagse bedevaart naar Lourdes. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze bisdombedevaart.
Met de bisschop op bedevaart
Bisschop De Korte nodigt iedereen van ons bisdom uit om mee te gaan: "Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan? Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen parochiegemeenschappen. In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen
Programma
Tijdens de pelgrimage wordt dagelijks een bezoek gebracht aan het Heiligdom. Er wordt aangesloten bij de diverse plechtigheden zoals de Internationale Hoogmis, de Sacraments- en Lichtprocessie. Tijdens deze plechtigheden weten we ons verbonden met de Wereldkerk vanwege de vele andere pelgrims uit allerlei landen. Er zijn ook gebedsmomenten die voor de eigen Bossche bedevaart zijn: de pontificale openings- en slotviering, de kruisweg, viering tijdens de Avond van Barmhartigheid. Het hoogtepunt is de Eucharistieviering aan de Grot waar Maria aan Bernadette is verschenen. Eerder in de week gaan we met de hele bedevaartsgroep in processie door de Grot.
Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning. Tijdens de bedevaart kunt u onder leiding van de hotelleider verschillende bezienswaardigheden in het stadje Lourdes bezoeken en een excursie naar de schitterende Pyreneeën maken, of, speciaal tijdens deze bisdom bedevaart, een excursie naar het heiligdom van de Heilige Vincentius in Saint Vincent de Paul nabij Dax.
Ontmoeting
"Een bedevaart is een goede mix van gebed, ontmoeten, gezelligheid en een goede maaltijd", aldus Mgr. De Korte. Ontmoeting is een belangrijk element in de bedevaarten die het bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseert. Ook in 2017 staat ontmoeting centraal in Lourdes: in dit geval de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tijdens de bedevaart goed kennen, zo is de ervaring.
“Door met elkaar te pelgrimeren willen we de parochies de kans geven een stevig fundament te geven om mensen van de verschillende geloofsgemeenschappen écht bij elkaar te brengen. Samen verdiepen we ons geloof en versterken we onze onderlinge banden. We mogen met onze vreugde, maar ook onze zorgen op weg gaan naar Lourdes, naar Maria. Wanneer velen met ons meegaan, kunnen we gezamenlijk een geloofservaring opdoen. Daarom is het mijn vurige hoop dat ik met jong en oud, met ziek en gezond, in 2017 naar Lourdes op bedevaart mag gaan”, aldus bisschop De Korte.
Organisatie
Voor deze editie van de bisdom bedevaart is pastoor-deken Vincent Blom de hoofdaalmoezenier, dhr. F. van Genugten is de projectleider van de bedevaart. Het bisdom geeft invulling aan de inhoud van de bedevaart. De touroperator en samenwerkingspartner voor deze bedevaart is de VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten). De VNB draagt zorgt voor alle logistiek zoals het vervoer en verblijf van deze bedevaart.
MARIA Koningin van de hemel; ca 48?
Feest 22 augustus.
Zoals Jezus na aankomst bij God bekleed werd met koninklijke waardigheid, zo werd ook Maria bij haar aankomst in de hemel door de Vader en de Zoon in de Heilige Geest tot koningin gekroond.
Hoewel er in de bijbel zelf niets staat over Maria als koningin van de hemel, wordt daarover al sinds de middeleeuwen gezongen en gebeden in kerkelijke hymnen en litanieën, zowel in de oosterse als in de westerse kerk. Bekend is de Latijnse hymne ‘Salve Regina’ (= ‘gegroet koningin’). De Litanie van Maria kent de aanroeping: “Koningin van de hemel, bid voor ons.” Het vormt het vijfde geheim van de zogeheten Vijf Glorievolle Geheimen die bij de rozenkrans overwogen kunnen worden (zie MARIA-Rozenkrans: 1571; feest 7 oktober).
Ook in de kerkelijke kunst is dit gegeven vaak afgebeeld. Denk bv. aan het 12e eeuwse mozaïeken in de apsis van de Santa Maria in Trastevere of van de Santa Maria Maggiore, beide te Rome. Of aan de gebeeldhouwde Mariaportalen van de Franse kathedralen; vaak wordt de top ervan gevormd door een tafereel van Maria’s kroning: zo bv. in Reims of Senlis. Prachtig is de wandschildering van Fra Angelico in het San-Marcoklooster te Florence. Of we denken aan plafondschilderingen in Zuid-Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse barokkerken.
In 1870 kregen de Spaanstalige bisdommen over de hele wereld toestemming om dit feest te vieren op 31 mei, ter afsluiting van de aan Maria toegewijde meimaand. Eind 1954, het eeuwfeest van de afkondiging van het dogma van Maria’s Onbevlekte Ontvangenis, breidde paus Pius XII († 1958) het feest uit tot over heel de kerk. Sinds de liturgieherziening van het Tweede Vaticaans Concilie(1969) staat het feest op 22 augustus, de octaafdag van 15 augustus, waarop de kerk vanouds viert dat Maria met lichaam en ziel in de hemel is opgenomen. Zo komt de samenhang tussen beide feesten beter tot zijn recht

Archeologen ontdekken sporen van de Babylonische verwoesting van Jerusalem
In Jeruzalem hebben archeologen historische sporen gevonden van een verwoesting ruim 2600 jaar geleden, zo meldt The Times of Israel. Dit is gelijk
aan de aan de datering wanneer de stad volgens de Bijbelse profeet Jeremia verwoest is, 586 jaar voor Christus.
Artefacten
De archeologen hebben kamers gevonden die met as bedekt zijn. In de kamers zijn verschillende artefacten gevonden waaronder een uniek Egyptisch beeld van een naakte vrouw. Daarnaast is ook veel stukgeslagen keramiek gevonden welke zegels draagt die zeer kenbaar zijn voor de “eerstetempelperiode” in Jeruzalem.
Het is niet de eerste keer dat er artefacten uit de “eerste tempelperiode” zijn gevonden in de Stad van David. Het bijzondere aan deze opgravingen is echter dat deze aantonen dat de verwoesting snel en heftig moet zijn geweest. Ook toont het aan dat niet alle gebouwen destijds zijn platgebrand. “We vermoeden dat sommige gebouwen zijn vernield en dat andere waren verlaten en onaangeroerd zijn gebleven”, zo zegt archeoloog Joe Uziel. Daarnaast is het opvallend dat er ook veel sporen buiten de muren van Jeruzalem zijn gevonden, wat het vermoeden opwekt dat de stad groter moet zijn geweest dan op voorhand is aangenomen.
De opgravingen in Jeruzalem toont volgens de archeologen aan, dat de verwoesting niet alleen een verhaal is uit de Bijbel, maar ook waargebeurd.

Duinkoerier 16 augustus 2017

Extra collecte:

In het weekend van 26 en 27 augustus wordt er in de kerken een collecte gehouden ter ondersteuning van de Miva (Missie Verkeersmiddelen Actie). Wat doet de Miva?
Bestemming binnen bereik brengen
Wereldwijd zijn er mensen die het als hun bestemming zien anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Zodat zij meer mensen kunnen helpen.
Zorgvuldig beoordelen
De aanvragen voor hulp die MIVA ontvangt, worden zorgvuldig door ons beoordeeld. Jarenlange ervaring zorgt ervoor dat we met betrouwbare mensen en organisaties samenwerken.
Collecte 2017: Brommers voor Burkina Faso
Op 26 en 27 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: Brommers voor veldwerkers in Burkina Faso. Hiermee kunnen zij de meest kwetsbare mensen in dit arme land bereiken en helpen. Brommers zijn hier van levensbelang.
1 september: Wereldgebedsdag voor de Schepping

Op vrijdag 1 september 2017 vragen christenen in ’s-Hertogenbosch aandacht voor de bescherming van de aarde, bij gelegenheid van de jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de schepping. Dat doen ze met een processie langs plaatsen in de stad waar concrete inzet voor de aarde zichtbaar wordt gemaakt.
De tocht voert langs onder meer natuurgebied Het Bossche Broek, de biologische markt en de tuin van de Sint-Janskathedraal. Bij de ‘staties’ wordt aan de hand van inleidingen, reflectie, gebed en zang stilgestaan bij actuele thema’s als klimaatverandering en vluchtelingen, duurzaam waterbeheer en duurzame voeding. De processie wordt afgesloten met een oecumenische gebedsviering in de Sint-Janskathedraal.
In verbondenheid met miljoenen
De oecumenische processie wordt georganiseerd door de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), het bisdom van ’s-Hertogenbosch en het Beraad van Kerken ’s-Hertogenbosch. De deelnemers verbinden zich met miljoenen christenen wereldwijd die jaarlijks op 1 september stilstaan bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt.
Paus Franciscus heeft kort na het verschijnen van zijn encycliek Laudato Si’ in 2015, 1 september uitgeroepen tot jaarlijkse Wereldgebedsdag voor de Schepping. Hij sloot daarmee aan bij het initiatief van de Orthodoxe Kerk die als sinds 1989 op 1 september een Dag van gebed voor de bescherming van de schepping houdt die ook door de Wereldraad van Kerken wordt ondersteund. De dag is daarnaast het begin van een ‘scheppingsperiode’ die in een aantal christelijke kerken in acht wordt genomen en die loopt tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi.
Gebed en inzet gaan hand in hand
“De processie maakt zichtbaar dat voor christenen gebed en inzet voor de schepping hand in hand gaan.”, zegt Embregt Wever, die namens het bisdom van ’s-Hertogenbosch lid is van de werkgroep die de tocht organiseert. “De mensheid zal anders moeten leren omgaan met de schepping. Paus Franciscus spreekt in dat verband van een ‘ecologische bekering’. Als christenen geloven we dat de het de Heilige Geest is die bekering bewerkt: ons doen en laten wezenlijk verandert. Vandaar het belang van gebed, want daarin verbinden we ons dieper met de bron van ons leven, waaruit we de gaven van de Geest ontvangen.”
Het programma begint op 1 september om 13.30 uur met een openingsviering in de Grote Kerk. De processie voert vanaf 14.15 uur langs de biologische markt (Markt), het Noordbrabants Museum aan de Verwersstraat, Het Bossche Broek, de Zusters van de Choorstraat (Papenhulst), naar de tuin van de Sint-Janskathedraal. Van elke ‘statie’ wordt een symbool meegenomen naar de Sint-Jan waar om 17.00 uur een afsluitende gebedsviering plaatsvindt. Voorgangers zijn de dominees Jan Geersing en Erica Scheenstra en bisschop Gerard de Korte.
Eenieder is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de processie op vrijdag 1 september. Vanaf 13.15 uur is de ontvangst in de Grote Kerk (Kerkstraat 20). De slotviering in de Sint-Janskathedraal eindigt rond 17.30 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Embregt Wever: 073 – 523 20 34 ewever@bisdomdenbosch.nl
@Pontifex: 35 miljoen volgers
Paus Franciscus heeft sinds zijn uitverkiezing tot paus vier-en-een-half jaar geleden nu meer dan 35 miljoen volgers op Twitter.
Daarmee overtreft hij gebruikers van de berichtendienst als Donald Trump (33 miljoen volgers), de Dalai Lama en zowat alle andere belangrijke politici of religieuze leiders. In de lijst van de honderd meest gevolgde Twitter-accounts staat @Pontifex op plaats 28, onder Bill Gates.
1200 tweets
Franciscus twittert in negen verschillende talen. De meeste volgers zijn Spaanstalig, zo'n dertien miljoen. Sinds Franciscus paus werd, verstuurde hij meer dan twaalfhonderd tweets. (KN/KNA)
goed is onze band met hen en hoe betekenisvol is dat? En rusten we hen toe om op hun beurt leerlingen te maken, leerlingen van Christus? We nodigen sprekers en leiders uit, uit de volle breedte van de kerk om van elkaar te leren. We willen allemaal graag leerlingen die groeien, wat vraagt dit dan van ons?

Nieuw kabinet: neem geen fataal besluit over Voltooid Leven

Dr. W. J. kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie, doet in het Nederlands Dagblad van 29 juli een oproep aan het nieuwe kabinet, waarvan de formatie nog steeds gaande is: neem geen fataal besluit als het gaat over Voltooid Leven.
Kardinaal Eijk schetst het huidige Westerse wereldbeeld waarin hyper-individualisme de norm is: iedereen is autonoom en moet daarom zelf kunnen beschikken over zijn leven. De kardinaal zet vraagtekens bij die autonomie: de meeste mensen laten feitelijk hun oren hangen naar de publieke opinie, de media en de reclamewereld.
Zijn we wel zo autonoom als wordt gesuggereerd in het wetsvoorstel dat er nu ligt voor Voltooid Leven? Kardinaal Eijk: ‘In de publieke opinie, de reclamewereld en de media worden jong zijn en er jong blijven uitzien als ideaal voorgehouden, ouderdom en de gevolgen ervan daarentegen als negatieve fenomenen die de waarde van het leven aantasten. Zo wordt oudere mensen aangepraat dat hun leven geen waarde meer heeft.’
Volgens het klassieke christelijke mensbeeld is de mens een eenheid van ziel én lichaam. Het lichaam deelt daarom in de essentiële waarde, die de menselijke persoon heeft. In deze visie kan het lichaam nooit een middel zijn om het lijden te beëindigen. ‘Een passend antwoord op het lijden door medische of psychiatrische oorzaken is adequate, professionele en liefdevolle palliatieve zorg. Langs deze weg kunnen we het lijden niet helemaal wegnemen, maar wel tot draagbare proporties terugbrengen. Daarmee kunnen we mensen daadwerkelijk helpen om de waarde van hun leven te (her)ontdekken’, schrijft kardinaal Eijk.
Hij plaatst verder vraagtekens bij de leeftijdsgrens van 75 jaar in het wetsvoorstel over Voltooid Leven. ‘Dit suggereert – naar ik aanneem onbedoeld – een waardeoordeel over het leven van mensen die de 75 hebben bereikt

Duinkoerier 9 augustus 2017

Dinsdagavondvieringen kerk St. Jan
Op dinsdagavond 15 augustus (Maria-ten-Hemel-opneming) is er om 18.30 uur een Eucharistieviering in de St. Jozefkapel van kerk St. Jan te Kaatsheuvel voorgegaan door Pastor Groos en diaken Alexis Szejnoga. De vieringen op 22 en 29 augustus zullen i.v.m. de
vakantieperiode vervallen.

Column van Mgr. Mutsaers: TIJN
Zinloos geweld door demonstranten tijdens de G20 in Hamburg. Een dwaas in Noord-Korea die kernraketten als speelgoed de lucht in schiet. Met een verrekijker zit hij verguld te kijken waar het ding heen gaat. Een kabinetsformatie waar eigenbelang meer speelt dan landsbelang en oprechtheid ver te zoeken is. Machthebbers in Amerika en Rusland die ons cynisme voeden.

Ook op klein niveau is er weinig vrolijkheid. Verenigingen die fuseren of zich opheffen omdat er gewoon geen vrijwilligers te vinden zijn die zich onbaatzuchtig inzetten. En dan is daar ineens het nieuws van Tijn. Overleden. Net geen 7 geworden. Een ventje met een blonde kuif en rode nageltjes. Tijn weet dat hij letterlijk doodziek is. en wat doet hij: hij zet zich in voor anderen. Als Tijn wordt gevraagd of iedereen dat moet doen zegt hij in goed Brabants dialect: nee, dat moet iedereen zelf weten.

Geen verborgen agenda
Zo’n ventje is nodig om ons te laten inzien dat het ook anders kan. Dit zieke jongetje, die je niet hoort klagen, die zich niet bekommert om zichzelf, maar begaan is met het leed van anderen, doet ons cynisme smelten en raakt ons echt in het hart. Tussen al het wereldnieuws met grootheden en grote bijeenkomsten, is dit kereltje het kompas, is het dit kereltje dat richting geeft aan je moreel besef. Hij denkt niet eens of hij goed bezig is en wat anderen van hem denken, nee, hij is er zich gewoon niet van bewust. Jezelf wegcijferen en begaan zijn met een ander. Nee, het zijn niet Kim Jong-un, Trump, Poetin en de fractieleiders van ons land die een mens aanzetten tot andere gedachten, tot ander, beter gedrag, maar zo’n gastje van 6 jaar die gewoon zichzelf is en geen verborgen agenda heeft.

Een prachtig voorbeeld van wat Jezus in het evangelie zegt. Jezus zegt dat de dingen des levens waar het echt om gaat, dat je daarvoor niet terecht kunt bij machtigen, wijzen en verstandigen, maar bij kinderen. De eenvoud van kinderen. Wil je je het evangelie eigen maken? Dat kan alleen als we als volwassenen ons de eenvoud van kinderen eigen maken. We vinden het aandoenlijk als Jezus een kind als voorbeeld neemt voor volwassenen, maar het is veel meer dan dat. Er schuilt een diepe levenswijsheid in. Het zijn die mensen die het verschil maken en een kentering teweeg kunnen brengen. Het zijn mensen als St. Franciscus, pater Werenfried van Straten en Tijn, mensen die handelen in de geest van Jezus, die het verschil maken.

En meteen daarna zegt Jezus iets wonderlijks: “Neem mijn juk op uw schouders en ik zal u rust en verlichting schenken”. Neem Mijn juk op uw schouders. Elk huisje heeft zijn kruisje, luidt het gezegde. U weet wat het betekent: iedereen heeft wel een last mee te dragen in het leven; iedereen krijgt zijn portie. Dan kan zwaar zijn. Moet daar nog iets bij komen dan? Krijgen degenen die al belast zijn er nog een extra last bij, een juk?
U weet wat een juk is. Ik ken het nog van een tekening van een heel oud kinderliedje: twee emmertjes water halen. Daar stond dan een tekening bij van een vrouw die een juk op haar schouder heeft en aan beide zijden hangt een emmer gevuld met water. Dat draagt gemakkelijker; de last wordt gemakkelijker te dragen. In Jezus' tijd was een juk een gewoon verschijnsel. Men snapte de beeldspraak.
Rust en verlichting
Als ik even naar Tijn terug mag keren, die had een zware last te dragen: zijn ziekte. En dan spreekt Jezus over een juk. Maakt dat die last – die ziekte – lichter? Ik ken Tijn niet, maar het leek wel of die ziekte hem niet continu bezighield. Kinderen hebben een eigen levenshouding Het is die levenshouding die Jezus aan volwassenen voorhoudt. Dan sta je anders in het leven. Dan kun je, ondanks eigen beslommeringen, je bekommeren om anderen. Ik bezocht enkele jaren terug een aantal maal een jongen die doodziek was. Hoe beroerd hij ook was, je hoorde hem nooit klagen. Hij was maar om één ding bezorgd: hoe het met zijn ouders en zusjes straks zou gaan als hij er niet meer was; ze moesten niet doodgaan van verdriet. Wonderlijk, zo’n houding. Bij volwassenen kom ik het niet vaak tegen. En ook hier lijkt weer waar te zijn wat Jezus zegt: neem de houding aan van de kinderen Gods. Het juk dat Hij dan aan je geeft is zacht en maakt de last lichter, zo lijkt het wel. En geeft rust en verlichting.

Ik vind het verwonderlijk dat deze kinderen er ons op moeten wijzen. Ik wens u de eenvoud van kinderen toe; dat u dan mag ondervinden dat de lasten draagbaar zijn en dat u, ondanks uw eigen kruisjes en beslommeringen, begaan mag blijven met anderen. Dat geeft – hoe wonderlijk ook – rust en verlichting. Hoevelen hebben het al niet ondervonden. Het is een typisch christelijke houding die de wereld vaak niet begrijpt. God heeft het niet voor niets geopenbaard, nee, niet aan wijzen en verstandigen (die zoeken de oplossingen elders), maar aan kinderen.
+Rob Mutsaerts

Column Mgr. De Korte: Kerken, een verwijzing naar God
Iedere weekdag vier ik om half negen de Eucharistie in de Sint Jan. Ik voel mij bevoorrecht om juist in dit indrukwekkende Godshuis bijna dagelijks de liturgie te mogen vieren. De kathedraal, maar dat geldt natuurlijk voor ieder katholiek kerkgebouw, vormt een huis van gebed. Een huis van God waar de Heilige Schrift wordt voorgelezen en de sacramenten, heel bijzonder het sacrament van de Eucharistie, worden gevierd. Een kerkgebouw bestaat uit duizenden stenen die steeds weer wordt gevuld door gelovigen als levende stenen met Christus als hoeksteen. Ieder katholiek kerkgebouw heeft een sacramentele dimensie; vormt een verwijzing naar God. Onze kerkgebouwen zijn een symbool van de kerstening van ons land en van christelijke presentie.

Maatwerk
Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw zien veel sociologen een cultuurbreuk. Door de hogere scholing van de bevolking en een hogere welvaart is een sterke individualisering op gang gebracht. Veel mensen zijn zeker nog wel religieus maar kunnen de relevantie van de parochie of kerkelijke gemeente maar moeilijk zien. Minder mensen en minder middelen betekent ook een onvermijdelijke vermindering van het aantal kerkgebouwen in ons eigen bisdom en in geheel ons land. Steeds weer wordt de spannende vraag gesteld wat wij moeten doen met overtollige kerkgebouwen. In mijn beleidsplan Samen bouwen in vertrouwen van oktober 2016 schrijf ik dat voor de kerken geen groot masterplan bestaat. Ik pleit voor de toepassing van het katholieke subsidiariteitsbeginsel. Met andere woorden: een decentrale aanpak waarbij parochiebestuur en bisdom samen kijken naar de beste oplossing. Geen top down beleid dus maar maatwerk. Steeds weer wijs ik onze gelovigen op de verantwoordelijkheid van hun doopsel. Er is zoveel katholiek leven als katholieken zelf waarmaken en er zijn zoveel katholieke kerkgebouwen als katholieken zelf in stand willen en kunnen houden. Zo houd ik onze gelovigen een spiegel voor: wat is uw kerkgebouw u waard?

Cenakelkerk
Recent bezocht ik de prachtige Cenakelkerk. Binnen de parochie van de Heilige Drie-eenheid van Nijmegen vormt deze kerk een indrukwekkend Godshuis. Het is niet alleen een parochiekerk. De Cenakelkerk vormt vanouds ook een pelgrimskerk. Een kerk die mensen van heinde en ver aantrekt. In Nijmegen en wijde omtrek kennen velen nog de naam van pastoor Toon Rabou. Hij trok katholieken uit de regio naar zijn kerk. Vanwege de uitzonderlijke schoonheid is de Cenakelkerk door het Catharijneconvent uitgekozen om deel uit te maken van het grootste museum van Nederland. Dit project omvat landelijk een aantal kerken en synagogen die zijn geselecteerd om te worden bezocht. Zo krijgt de originele functie van de Cenakelkerk als pelgrimskerk een nieuwe inhoud. De Cenakelkerk wil een open en gastvrije kerk zijn. Hopelijk zal de schoonheid van deze kerk mensen met het Godsgeheim in contact brengen. In de audiotour die is samengesteld, krijgt iedere bezoeker de kans de rijkdom van deze kerk te ontdekken. Het overkoepelend thema van de audiotour vormt het thema grensgangers. De apostel Paulus vormt zo’n grensganger. Hij staat ook vrij prominent in de Cenakelkerk afgebeeld. Paulus verlegt zijn grenzen. Hij doorbreekt een vruchteloos wij-zij denken. Indrukwekkend schrijft hij in zijn brief aan de Galaten:

Er is geen jood of heiden meer; er is geen slaaf of vrije; er is geen man of vrouw: allen tezamen zijt gij één persoon in Christus Jezus.

Pelgrims
Hopelijk zullen veel pelgrims de Cenakelkerk gaan bezoeken. Deze is open voor parochianen maar ook voor andere Godzoekers. Ik nodig u uit om deze zomer eens een tocht te maken naar de Heilige Landstichting om met eigen ogen de Cenakelkerk te bewonderen. Een Godshuis waar zoveel schoonheid te ontdekken valt en waar mensen inspiratie kunnen opdoen voor hun tocht als pelgrims, pelgrims op weg naar God.
Mgr. dr. Gerard de Korte

Duinkoerier 26 juli 2017

Website.
De parochiewebsite heeft enkele veranderingen ondergaan. Een ervan betreft het weergeven van de misintenties. Als u de opgegeven intenties op de website zoekt vindt u dat onder het kopje ACTUEEL in de balk onder de foto’s van de kerken. De intenties zijn per kerk weergegeven

Open kerk.
Tijdens de maanden juli en augustus is de kerk St. Jan te Kaatsheuvel dagelijks tussen 13.00 uur en 17.00 uur te bezichtigen. Er zijn mensen aanwezig die u indien nodig het een en ander over de kerk kunnen vertellen. Tot nu toe hebben we ruim 800 bezoekers mogen verwelkomen.

Column Zomertijd ­ Deo Vacare
De zomertijd is weer aangebroken. De scholen in onze regio zijn voor een aantal weken gesloten. Na een jaar hard studeren start voor de leerlingen een welverdiende vakantie. Ook veel volwassenen gaan genieten van mooie en ontspannende vakantiedagen. De een kiest dan voor zon en strand; de ander maakt een rondreis om te genieten van mooie steden of prachtige natuur. Weer anderen blijven thuis of maken dagtrips. In ieder geval wordt het leven op een wat rustiger stand gezet. Hier in het zuiden zijn talloze, veelal wat oudere, toeristen te vinden die op de fiets het mooie Brabantse land verkennen. Tot eind augustus wordt ook het kerkelijk leven gelukkig wat minder hectisch. Geen lezingen en bijna geen vergaderingen. Ikzelf verheug mij op meer tijd om te lezen en te schrijven. Maar ook om nieuwe mensen te ontmoeten en het bisdom ’s-Hertogenbosch nog beter te leren kennen.

Jongerenviering
Recent hebben wij in Oss met een groot aantal jongeren, er hadden zich 125 jongeren aangemeld, het werkseizoen 2016-2017 afgesloten. Na een mooie en goed verzorgde Eucharistie in de Grote Kerk was er in de binnentuin van de pastorie een gezellige barbecue. De dienst Jeugd en Jongeren van ons bisdom ’s-Hertogenbosch en de plaatselijke parochie hadden door een gezamenlijke inzet gezorgd voor een geweldige avond. Tijdens de Eucharistie mocht ik de preek verzorgen. Vanzelfsprekend kwam ook de komende vakantie ter sprake. Ik heb de wens uitgesproken dat de komende zomerperiode onze jonge mensen ook de gelegenheid zal bieden om meer tijd vrij te maken voor gebed en bezinning. Vakantie kan zo ook verbonden worden met het aloude Deo vacare, het vrij zijn voor God. Voor een bisschop, maar dat geldt voor alle bekleders van een kerkelijk ambt, is het belangrijk om een biddend mens te blijven. Zo blijf ik mij bewust allereerst een geestelijk ambt te bekleden en probeer ik te voorkomen in een technocratisch of bureaucratisch vaarwater te komen. Wat geldt voor een bisschop, een priester of diaken geldt natuurlijk uiteindelijk voor alle gedoopten, oud én jong. Hopelijk genieten onze jongeren met volle teugen van de vakantiedagen maar vinden zij ook tijd om juist in het alledaagse sporen van God te vinden. Bekend is de visie van de stichter van de Orde van de Jezuïeten, Ignatius van Loyola, die oproept tot een onderscheiding der geesten om in alle dingen God te kunnen ontdekken. Het gaat om een gevoeligheid om in het gewone van het bestaan een verwijzing naar de heilige God te zien.
Zon der gerechtigheid
Al nadenkend over de zomer schoot mij ook een prachtige titel voor Jezus te binnen. In onze christelijke traditie heet Christus de zon der gerechtigheid. De zon die wij kennen kan juist in de zomer verzengend zijn. Sommigen genieten intens van warm weer maar voor anderen, met name ouderen en zieken, is het al gauw te warm. Overigens zijn in ons gematigde land ook extreme temperaturen gelukkig nooit van lange duur. Maar als wij over Christus spreken als zon gaat het niet over een verzengende hitte. Integendeel, Christus wil ons met zijn warmte koesteren en geborgenheid bieden. Christus biedt ons rust en verlichting. Het gaat dan overigens niet om de rust van het kerkhof, integendeel. Levend vanuit de vrede van de Heer worden wij geroepen tot de heiliging van ons bestaan, juist ook door Christus heel concreet na te volgen door naastenliefde, dienstbaarheid en vergevingsgezindheid. Allen, ouderen én jongeren, mogen zich aan Hem vasthouden. Of beter gezegd: Hij houdt ons vast. Vanuit dat geloof wens ik alle lezers een mooie zomertijd met veel rust, gezelligheid én momenten van bezinning.
Mgr. Dr. Gerard De Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch
Kerkproeverij / Back to church: speciaal boekje voor de genodigden in de parochies
Actueel, Nieuwsberichten voor parochies13 juli 2017
In het weekend van 9 en 10 september nodigen meerdere kerkgenootschappen mensen uit weer mee te gaan naar de Kerk. Met het interkerkelijke project Kerkproeverij, in het Engels Back to church, worden kerkleden gevraagd iemand uit te nodigen. Speciaal voor de deelnemende Rooms-Katholieke parochies brengt uitgeverij Adveniat nu een boekje uit, bedoeld om uit te delen aan de genodigden.
Het boekje krijgt de titel ‘Rooms-Katholiek in deze tijd’. Het gaat in op verschillende vragen die de gasten kunnen hebben als ze voor het eerst in lange tijd weer een keer mee gaan naar de Kerk, zoals: Wat inspireert je? Hoe is het om Rooms-Katholiek te zijn? Wat gebeurt er tijdens de eucharistie? Wat betekent geloof voor de samenleving? Het boekje krijgt een imprimatur van mgr. Hans van den Hende, de voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, die onder meer het voorwoord schrijft.
Parochies kunnen het boekje nu al bestellen en krijgen voordeel als ze een grote hoeveelheid afnemen. Vanaf honderd boekjes bedraagt de prijs slechts € 1,30 per stuk. Losse boekjes kosten € 5,95.

Duinkoerier 19 juli 2017

Katholiekleven.nl is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen
Redactie: contact@katholiekleven.nl | Basisontwerp nieuwsbrief: Daily Milk www.facebook.com/katholiekleven.nl | www.youtube.com/c/katholieklevennl_video
Een van de nieuwsbrief onderwerpen geeft tips voor ouders met betrekking tot geloofsoverdracht.
Nieuwe serie over geloofsoverdracht
In een nieuwe serie korte video’s stelt katholiekleven.nl de vraag: hoe draag je je geloof over aan kinderen?
De kinderen willen weten wie Jezus is.” Dit zegt Marieke Cloodt in de nieuwe video van katholiekleven.nl. Marieke is catechiste op de Martinusschool in Heerlen en op de openbare basisschool Harlekijn in Landgraaf. Met dit filmpje opent zij een korte reeks video’s die antwoord geeft op de vraag: hoe draag je je geloof over aan kinderen?
Voor Marieke zijn dat de kinderen op de basisschool: “Wat ik heel belangrijk vind, is dat ze Jezus gaan zien als Iemand die er altijd voor hen is.” Ze legt uit met welk materiaal ze werkt. En we zien hoe ze samen met de kinderen een liedje zingt over Jezus en daarover in gesprek gaat.
De opnames zijn gemaakt op de openbare basisschool Harlekijn. Directrice Gerty Schiefer vertelt: “Dit is een openbare school. Onze eerste taak is goed onderwijs te verzorgen.” Maar de school kijkt ook of er aanbod moet zijn op catechesegebied. “Daar hebben we onderzoek naar gedaan. En dan blijkt dat er best een grote vraag is naar katholieke lessen op deze school.”
Bekijk ook de drie persoonlijke en praktische tips van Marieke Cloodt in dit filmpje!
Nederlandse vertaling enquête jongeren nu online
De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, is in het Nederlands vertaald en staat sinds donderdag 6 juli online. Jongeren tussen de 16 en de 29 worden opgeroepen de vragenlijst in te vullen.

Nederlandse jongeren kunnen de vragen lezen en beantwoorden in de eigen taal. De resultaten worden later toegevoegd aan de reacties uit de hele wereld op deze enquête over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping.
9 juli
Het invullen van de enquête vraagt even de tijd. Deelnemers worden met klem verzocht alle vragen zorgvuldig in te vullen, want alle gevraagde informatie is belangrijk om een goed beeld te krijgen van jongeren wereldwijd.

Bisschoppensynode
De enquête vindt plaats ten behoeve van de 15e Gewone Algemene Bisschoppensynode, die in oktober 2018 wordt gehouden met als thema ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Jongeren worden op deze manier in gelegenheid gesteld input te leveren voor deze synode van bisschoppen.

Informatie vanuit de Nederlandse Kerkprovincie over de komende bisschoppensynode is te vinden in een speciaal nieuwsdossier op rkkerk.nl en op jongkatholiek.nl. Informatie vanuit het Vaticaan over de synode is te vinden op de website youth.synod2018.va.
GA NAAR DE NEDERLANDSE VERTALING VAN DE ENQUETE EN DOE MEE!

Paus: 'Vergeet niet ware rust te vinden in de Heer'

“Jezus weet hoe moeilijk het leven kan zijn.” Dat zei paus Franciscus zondag 9 juli bij het angelusgebed op het Sint-Pietersplein.
Franciscus reflecteerde op de evangelielezing van de dag waarin Christus zegt “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”.
Niemand uitgezonderd
“Laten we leren naar Jezus te gaan. En laten we, terwijl we in deze zomermaanden enige respijt zoeken van die dingen die het lichaam vermoeien, niet vergeten ware rust te vinden in de Heer.”
Jezus, zei de paus, richt zijn uitnodiging tot iedereen die zich moe of belast door het leven voelt, niemand uitgezonderd. “Jezus weet hoe moeilijk het leven kan zijn.” Ook, vervolgde Franciscus, weet Hij hoeveel dingen ons hart vermoeid kunnen maken.
Uit dit 'drijfzand'
Geconfronteerd met al deze lasten van het leven is het eerste woord van Jezus’ uitnodiging “Kom”, zei de paus. Als alles scheefloopt, is het een vergissing om te blijven waar we zijn.
Het mag evident lijken om ons op momenten van duisternis in onszelf te keren en te tobben over de onrechtvaardigheden van het leven, de ondankbaarheid van anderen of het kwaad van de wereld, vervolgde hij.
Maar Jezus wil ons uit dit “drijfzand” trekken, aldus Franciscus. De weg eruit ligt in de relatie, in het uitsteken van onze hand en het verheffen van onze blik naar Degene die echt van ons houdt.
De eerste stap
Uit onszelf treden is echter pas de eerste stap, zei de paus. We moeten ook weten waar we naartoe moeten. In het leven kunnen vele van onze doelen misleidend zijn: ze beloven rust en leiden ons een tijdje af, maar laten ons uiteindelijk net zo alleen achter als we begonnen.
Ze lijken op vuurwerk, aldus de paus. En daarom zegt Jezus “Komt tot mij”. Franciscus wees erop dat mensen zich bij moeilijkheden vaak tot anderen richten, maar dat we niet moeten vergeten ons naar Jezus te keren, ons voor hem te openen en onze moeilijkheden aan Hem toe te vertrouwen.
'Laten we leren naar Jezus te gaan'
Dat de Heer op de mensen wacht om hen te helpen, wil niet zeggen dat Hij op een magische wijze de moeilijkheden wegneemt.
“Jezus neemt het kruis niet van ons af”, aldus de paus, veeleer “draagt Hij het met ons”. Wie naar Jezus komt, ontvangt een vrede die zelfs in beproevingen en moeilijkheden blijft. Dat belooft Hij ons zelf, voegde de paus toe, het vers herhalend “Leer van Mij.… en je zult rust vinden voor je leven”.
“Laten we leren naar Jezus te gaan”, concludeerde hij. “En laten we, terwijl we in deze zomermaanden enige respijt zoeken van die dingen die het lichaam vermoeien, niet vergeten ware rust te vinden in de Heer.” (Radio Vaticaan)

Bisschop De Korte: "Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan?"
Het bisdom van 's-Hertogenbosch gaat in 2017 (14 t/m 21 oktober) op een 8-daagse bedevaart naar Lourdes. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze bisdombedevaart.
Met de bisschop op bedevaart
Bisschop De Korte nodigt iedereen van ons bisdom uit om mee te gaan: "Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan? Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen parochiegemeenschappen. In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen."

Programma
Tijdens de pelgrimage wordt dagelijks een bezoek gebracht aan het Heiligdom. Er wordt aangesloten bij de diverse plechtigheden zoals de Internationale Hoogmis, de Sacraments- en Lichtprocessie. Tijdens deze plechtigheden weten we ons verbonden met de Wereldkerk vanwege de vele andere pelgrims uit allerlei landen. Er zijn ook gebedsmomenten die voor de eigen Bossche bedevaart zijn: de pontificale openings- en slotviering, de kruisweg, viering tijdens de Avond van Barmhartigheid. Het hoogtepunt is de Eucharistieviering aan de Grot waar Maria aan Bernadette is verschenen. Eerder in de week gaan we met de hele bedevaartsgroep in processie door de Grot.
Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontspanning. Tijdens de bedevaart kunt u onder leiding van de hotelleider verschillende bezienswaardigheden in het stadje Lourdes bezoeken en een excursie naar de schitterende Pyreneeën maken, of, speciaal tijdens deze bisdombedevaart, een excursie naar het heiligdom van de Heilige Vincentius in Saint Vincent de Paul nabij Dax.
Ontmoeting
"Een bedevaart is een goede mix van gebed, ontmoeten, gezelligheid en een goede maaltijd", aldus Mgr. De Korte. Ontmoeting is een belangrijk element in de bedevaarten die het bisdom van ’s-Hertogenbosch organiseert. Ook in 2017 staat ontmoeting centraal in Lourdes: in dit geval de ontmoeting met Maria en via haar de ontmoeting met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid. Pelgrims leren elkaar tijdens de bedevaart goed kennen, zo is de ervaring.
“Door met elkaar te pelgrimeren willen we de parochies de kans geven een stevig fundament te geven om mensen van de verschillende geloofsgemeenschappen écht bij elkaar te brengen. Samen verdiepen we ons geloof en versterken we onze onderlinge banden. We mogen met onze vreugde, maar ook onze zorgen op weg gaan naar Lourdes, naar Maria. Wanneer velen met ons meegaan, kunnen we gezamenlijk een geloofservaring opdoen. Daarom is het mijn vurige hoop dat ik met jong en oud, met ziek en gezond, in 2017 naar Lourdes op bedevaart mag gaan”, aldus bisschop De Korte.
Organisatie
Voor deze editie van de bisdombedevaart is pastoor-deken Vincent Blom de hoofdaalmoezenier, dhr. F. van Genugten is de projectleider van de bedevaart. Het bisdom geeft invulling aan de inhoud van de bedevaart. De touroperator en samenwerkingspartner voor deze bedevaart is de VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten). De VNB draagt zorgt voor alle logistiek zoals het vervoer en verblijf van deze bedevaart.
Folder
De folder kunt u vinden op www.bisdomdenbosch.nl
Vragen
Mocht u nog vragen hebben, mail dan naar fvgenugten@bisdomdenbosch.nl
Of bij: VNB T (073) 681 81 11 E info@vnb.nl W www.vnb.nl

"Gaat u mee?

Duinkoerier 12 juli 2017

Open kerk

Vanaf zondag 2 juli tot en met 31 augustus is de kerk Sint Jan te Kaatsheuvel van 13.00 uur tot 17.00 uur open voor bezichtiging. Voor veel mensen biedt dit toch een mogelijkheid om het gebouw van binnen te bekijken. Ongeveer 60 mensen hebben vanaf zondag tot woensdag hier al gebruik van gemaakt. Dit houdt een belofte in voor de komende tijd.

 Column bisschop: Een plek onder de zon

De afgelopen maand zal ik niet snel vergeten. Bij gelegenheid van de roze zaterdag in ’s-Hertogenbosch had ik, onder strikte condities, toestemming gegeven om de kathedraal te gebruiken voor een oecumenische gebedsdienst aan het begin van de dag. Toen dat nieuws naar buiten kwam, was er veel bijval maar ook groeiende verontrusting. Om de bezorgde priesters en andere gelovigen gerust te stellen, schreef ik tijdens het Pinksterweekend een brief. Maar deze brief over mijn beweegredenen heeft helaas niet de gewenste rust gebracht. Omwille van de eenheid binnen mijn bisdom, met name ook de eenheid tussen de bisschop en zijn priesters, voelde ik mij gedwongen om de toestemming in te trekken. Een viering in de Sint Jan met een zegen door de bisschop bleek een brug te ver. Homoseksualiteit blijkt binnen de rooms- katholieke gemeenschap nog steeds een open zenuw.  Het is te vroeg voor een evaluatie van de afgelopen maand. Dat is iets voor later dit jaar. Ik zal dan tevens wegen zoeken om de dialoog aan te gaan met de homoseksuele gemeenschap in het algemeen en katholieke homoseksuelen in het bijzonder. Vandaag alleen nog een woord over mijn motivatie om de kathedraal ter beschikking te stellen. Natuurlijk was dat niet om te buigen voor een libertijnse cultuur. Veeleer dacht ik aan de homoseksuele parochianen die ik door de jaren heen heb ontmoet. Mannen en vrouwen die vaak worstelen met hun geaardheid maar ook snakken naar een beetje geluk en een plek onder de zon. Juist voor hen moet de Kerk een liefdevolle moeder zijn. Een trouwe moeder ook al kan zij het gedrag van haar kinderen niet altijd begrijpen of goedkeuren. Zomer Als wij het hebben over een plek onder de zon, denkt menigeen aan de hittegolf van vorige week. Sommigen genieten van tropische temperaturen maar voor anderen, vooral zieken en ouderen, is het al gauw te warm. In ons gematigde land zijn ook extreme temperaturen gelukkig nooit van lange duur. Binnenkort begint de zomerperiode. Nog enkele weken en de scholen sluiten voor een aantal weken de deuren. Na een jaar hard studeren gaan de leerlingen genieten van een welverdiende vakantie. Dat geldt ook voor veel andere Nederlanders. In de maanden juli en augustus wordt ook het kerkelijk werk gelukkig wat minder hectisch. Geen lezingen en bijna geen vergaderingen. Ikzelf verheug mij op meer tijd om te lezen en te schrijven. Maar ook om nieuwe mensen te ontmoeten en zo het bisdom ’s-Hertogenbosch nog beter te leren kennen. De komende zomerperiode biedt ook gelegenheid om meer tijd vrij te maken voor gebed en meditatie. Vakantie kan zo ook verbonden worden met het aloude deo vacare, vrij zijn voor God. Voor een bisschop, maar het geldt voor alle bekleders van een kerkelijk ambt, is het belangrijk om een biddend mens te blijven. Zo blijf ik mij bewust allereerst een geestelijk ambt te bekleden en probeer ik te voorkomen in technocratisch en bureaucratisch vaarwater te komen. Al nadenkend over de zomer schoot mij ook een prachtige titel voor Jezus te binnen. In onze christelijke traditie heet Christus de zon der gerechtigheid. In de afgelopen maand, die niet de gemakkelijkste maand van mijn leven is geweest, heb ik mij aan Hem vastgehouden. Beter is te zeggen dat Hij mij heeft vastgehouden. Mgr. Dr. Gerard De Korte 

Sociale geborgenheid zoeken

Recent waren de burgemeester van Rotterdam, Aboutaleb, en ikzelf gasten op het stadhuis van ’s-Hertogenbosch. Ons was gevraagd om als burgemeester en bisschop licht te laten schijnen op het thema verbinden. Juist in onze huidige verwarrende tijd met veel onbehagen en onzekerheid is het belangrijk om te blijven reflecteren op datgene wat burgers van ons goede vaderland verbindt en geborgenheid biedt. De burgemeester hield een gloedvol betoog vanuit zijn ervaringen in een politiek gepolariseerde stad. Maar ook een stad die door de overwinning van Feijenoord de verbondenheid uitbundig heeft gevierd.  Ikzelf liet als bisschop licht over het thema schijnen vanuit het katholiek sociaal denken. Een basisovertuiging vormt daarbij dat alle mensen schepselen van God zijn. Ondanks al onze godsdienstige en politieke verschillen horen wij wezenlijk bij elkaar als kinderen van één Vader. In het gelaat van de ander mag ik Christus zelf ontmoeten. Deze noties kunnen ons helpen om muren af te breken en bruggen te bouwen, steeds opnieuw.

Tegenkrachten Maar er zijn natuurlijk de nodige tegenkrachten. Veel Nederlanders zijn bang en boos. Bang voor economische onveiligheid en terroristen; boos op de Islam, Den Haag en Brussel. En dat leidt vaak tot korte lontjes en ruwe taal. Als wij de groeiende polarisatie in onze samenleving willen dempen, zullen wij de oorzaken van de angst en de boosheid moeten begrijpen en pogen weg te nemen. De zorgen van bange en boze burgers moeten dan ook uitermate serieus genomen moeten worden. Mooie woorden over het belang van verbondenheid zijn belangrijk maar daden die de oorzaken van de maatschappelijke onveiligheid wegnemen zijn belangrijker.

Formatie Ik schrijf dit artikel nadat meerdere formatieronden in politiek Den Haag zijn mislukt. De verschillen tussen de onderhandelende politieke partijen blijken te groot te zijn. Teveel partijen hebben de neiging om anderen uit te sluiten. In een coalitieland als Nederland is dat best lastig. Wij zijn en blijven immers een land van minderheden. Geen enkele politieke partij kan zijn programma geheel realiseren. Een land van minderheden vraagt altijd de bereidheid om compromissen te sluiten, zonder overigens dat alles slappe thee wordt. In het verleden heeft ons dat geen windeieren gelegd. Nederland heeft door de tijd heen extremen kunnen afstoppen en een gematigde cultuur opgebouwd. In de huidige maatschappelijke omstandigheden worden de middenpartijen kleiner en dreigen zelf naar de flanken op te schuiven. Juist nu is het belangrijk om elkaar niet uit te sluiten maar werkelijk te ontmoeten.

Geborgenheid  In een tijd van snelle technische veranderingen moeten de succesvolle voorlopers de mensen die dreigen achter te blijven niet loslaten maar meenemen. In een van de dagbladen las ik een mooi portret van een dorp in Limburg. De mensen, zo werd gezegd, zijn daar gelukkig omdat er geborgenheid bestaat. Burgemeester Aboutaleb poogt in Rotterdam, zo vertelde hij tijdens de ontmoeting in ’s-Hertogenbosch, burgers mee te laten denken over de ontwikkeling van hun eigen wijk. Zo wordt de kloof tussen stadhuis en stadswijk verkleind en het gevoel van betrokkenheid vergroot. Bestuurders kunnen op deze manier bange en boze burgers tegemoetkomen. In het licht van het actuele onbehagen vormt het voor politici met uiteenlopende levensbeschouwelijke visies een uitdaging te werken aan sociale geborgenheid, economische veiligheid en nieuwe vormen van solidariteit. Dat vraagt in Den Haag het verlaten van loopgraven, creativiteit, durf en het zoeken van nieuwe bondgenootschappen.

Mgr. dr. Gerard de Korte 

Overledenen waarvan de uitvaart heeft plaatsgevonden in april, mei en juni 2017

28 maart         Riet van der Linden – Daleweij                     71 jaar     
29 maart         Mari van Brunschot                                     84 jaar
4 april             Corry van Best – van Spaendonk                92 jaar
7 april             Ria de Mol – van Gastel                              95 jaar
26 april           Gerard Bouman                                          86 jaar
30 april           Greet Kroot – van Woensel                         95 jaar
7 mei              Antoon van den Assem                               92 jaar
8 mei              Paula van den Biggelaar – Spijkers              81 jaar
11 mei            Balthie Korthout                                          84 jaar
12 mei            Cor Brabers – Schellen                               93 jaar
13 mei            Sjaak van Bergen                                        81 jaar
21 mei            Jan Lamers                                                 68 jaar
23 mei            Franc Trommelen – Brekelmans                  90 jaar
28 mei            Frank Velthuizen                                          58 jaar
29 mei            Trina van Riel – Snoeren                              85 jaar
30 mei            Mini van der Velden – Schoenmakers          83 jaar
5 juni              Cobie Rams – Damen                                  62 jaar
7 juni              Wim van Loon                                              78 jaar
13 juni            Toos Klijn – van Loon                                    88 jaar
19 juni            Sjaan Siemons – de Jong                             82 jaar
25 juni            Ria de Kort                                                   88 jaar

Dopen in de maanden april, mei en juni 2017

23 april            Elize, dochter van Jasper Kampman en Sanne van Haren
30 april            Vic, zoon van Bart de Jongh en Ilse Berkhof
30 april            Roos, dochter van Martijn en Madeleine van Bijnen – Hilgersom
21 mei             Milano, zoon van Michael en Mariska van Oosterhout
21 mei             Otteline, dochter van Joep en Jeannine Verhappen – Vromans
28 mei             Matz en Mila, zoon en dochter van Rob en Marie-Antoinet
                        van de Wiel – van Wanrooij
28 mei             Nathan, zoon van Pawel Rytko en Wioleta Lisowska
11 juni             Virgjenzo, zoon van Remon Boer en Shermaine Boom
11 juni             Pepijn, zoon van Roderik en Jessica de Beukelaer – van Boxtel
18 juni             Milana, dochter van Ronald Geritz en Natascha van Gorkum
25 juni             Teske, dochter van Marcel en Sandra Mommersteeg

Huwelijken-Jubilea in de maanden april, mei en juni 2017

21 april            Kevin Jansen en Britta Timmers
  5 mei             Fam. Kuijpers – v.d. Linden (Gouden Huwelijk)
20 mei             Nick Paijmans en Kim van Gestel
 4 juni              Fam. van Tran – Nguyen (40-jarig huwelijk)