Actueel

Berichten uit de Duinkoerier

17 april 2019

Deze week is de week voor Pasen en wordt ook wel Goede Week genoemd
In deze week herdenken we gebeurtenissen die vooraf zijn gegaan aan de verrijzenis van Jezus.
Op ‘Witte Donderdag’, de dag van ‘het laatste avondmaal’, wordt in de katholieke kerk gedacht aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het Joodse Paasfeest (Pesach). Jezus en zijn vrienden denken aan hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte is bevrijd. ‘s Nachts werd Jezus in de hof van Getsemane verraden door Judas Iskariot, één van zijn leerlingen. Judas leverde Jezus voor dertig ‘zilverlingen’ uit aan de joodse religieuze leiders in Jeruzalem. Zij beschuldigden Jezus van godslastering omdat hij zich Gods zoon noemde en in Gods naam zonden vergaf. Na de overval in de hof van Getsemane werd Jezus door de joodse hogepriester Kajafas verhoord en daarop door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus ter dood veroordeeld.

Witte donderdagviering:
Loon op Zand kerk St.Jans Onthoofding en Kaatsheuvel kerk St. Jan
19.00 uur Witte Donderdagviering

Goede Vrijdag’ wordt ‘goed’ genoemd omdat de christenen geloven dat Christus’ vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde, het zelf en ook de zonden van de mensen, op zich nam. Belijdende rooms-katholieken eten op deze dag geen vlees.
‘Goede Vrijdag’ is dan ook de meest indrukwekkende dag voor christenen want op deze dag gedenkt men de kruisdood van Jezus van Nazareth. Op deze dag komen de christelijke gemeenschappen gewoonlijk om drie uur ‘s middags samen om Jezus’ sterfdag te herdenken.
In 3 kerken van onze parochie houdt men dan een “kruiswegviering”.
Kerk St. Jans Onthoofding, Kerk St. Jan, kerk Heilige martelaren van Gorkum 15.00 uur
De dag staat in het teken van droefheid. Goede vrijdag vieringen beginnen om 19.00 uur in de kerk van St.Joachim De Moer en kerk St. Jan te Kaatsheuvel

Paas Zaterdag.
Het is de laatste dag van de lijdensweek die voorbereidt op het christelijke paasfeest, de opstanding van Christus uit zijn graf. Op deze dag herdenkt men de tijd dat Christus dood in het graf lag en er als het ware een stilte in de wereld optrad. Het kruis is nu leeg, en in veel kerken is het altaar nu leeggeruimd. Er liggen en staan geen bloemen, kaarsen, of mooie kleden op het priesterkoor.
In kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand en kerk St. Jan Kaatsheuvel wordt om 21.00 uur een Paaswake gehouden

Pasen
Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is. Christenen herdenken met Pasen de verrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging
In de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand worden speciaal de kinderen uitgenodigd voor de viering van 09.30 uur om daarna in de tuin van de pastorie paaseieren te gaan zoeken.

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start. In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel. De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.

29 april Wie is Jezus?
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!

Verjaardag pastoor Luijckx
Donderdag 9 mei viert pastoor Luijckx zijn verjaardag.
U bent van harte welkom om op de koffie of thee te komen en een drankje
te nuttigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de parochiezaal of bij goed weer in de pastorietuin.

10 april 2019

Palmzondag
Datum: zondag 14 april 2019
Palmpasen. Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach, het joodse feest van de ongezuurde broden (ook wel joods Pasen genoemd) in de stad waren, verwelkomden Jezus met palmtakken. Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten.
Op deze dag begint voor de christenen de Goede Week. Deze begint op Palm- of Passiezondag, de zesde zondag van de veertigdagentijd en eindigt met Paaszaterdag. Het doel van de Goede Week is de overweging van het lijden en sterven van Christus. De laatste dagen van de Goede Week -Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag- vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen. Het H. Triduüm dat uitmondt in het Hoogfeest van Pasen, de verrijzenis van Jezus Christus.
Gezinsvieringen:
Met Palmpasen is er zowel in Loon op Zand als in Kaatsheuvel een gezinsviering met deze dag als thema. Kinderen hebben palmpaasstokken gemaakt die ze in een processie mee naar voren brengen. Na de viering worden de versierde stokken naar ouderen in zorgcentra gebracht.
Kerk St.Jans Onthoofding. Zaterdagavond 13 april 19.00 uur
Kerk St. Jan Kaatsheuvel zondag 14 april 11.00 uur

Goede week en Paasvieringen
Achter in de kerken vindt u flyers met het overzicht van de vieringen in alle kerken van onze parochie.
Woensdag 17 april: Chrismamis in de Sint-Jan

Ieder jaar wordt aan de vooravond van Witte Donderdag in de Sint-Jans kathedraal in ’s-Hertogenbosch de Chrismamis gevierd. Tijdens deze eucharistieviering hernieuwen de priesters hun wijdingsbeloften aan de bisschop. Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.
De Chrismamis is dit jaar op woensdag 17 april om 19.00 uur. Het is hét moment in het jaar dat het hele bisdom samenkomt rondom de bisschop. Naast de priesters, diakens, pastoraal werkenden, catechisten en alle religieuze gemeenschappen in ons bisdom, zijn dan ook alle gelovigen van harte welkom om de Chrismamis mee te vieren

Alphabijeenkomsten Parochie H. Willibrord

Hebt u de introductie avond gemist en wilt u toch graag deelnemen dan is onderstaande informatie iets voor u

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden. De bijeenkomsten zijn op het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start. In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.

Alphabijeenkomsten.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken. Steeds op maandagen, met uitzondering van de eerste week van elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
8 maart Informatie-avond
29 april Wie is Jezus?
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

3 april 2019

Informatieavond Alphabijeenkomsten
Op maandagavond 8 april om 20.00 uur zal er een informatieavond georganiseerd worden op het parochieel centrum in Kaatsheuvel om de precieze opzet van de Alpha toe te lichten en alvast wat beeldmateriaal te tonen.
Dat is ook de perfecte gelegenheid om kennis te maken met het Alpha team.
De cursus is gratis en de avonden worden gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken.
Steeds op maandagen, met uitzondering van de eerste week van elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag
(7 mei, 4 juni en 2 juli).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting.
Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).

Power of Fire
Zaterdag 30 maart waren honderden jongeren uit ons Bisdom aanwezig in Den Bosch voor de jaarlijkse dag voor alle vormelingen.
Er was een prachtige Eucharistieviering in de kathedraal waar een jongerenband mooie muziek maakte.
Monseigneur De Korte richtte zich in een persoonlijk woord tot de jongeren om hen te laten weten dat Jezus hen wil helpen de goede weg te vinden en hun talenten te ontplooien.
Daarna waren er diverse workshops op het Seminarie St. Janscentrum en het Bisdomhuis, zoals; “Over de streep”; (welke keuze maak jij), “Vraag maar raak” (Een broeder en zuster beantwoordden allerlei levensvragen van de kinderen) en “”Creatief”, maak een glazen lichtje voor een ander en versier het.
Ook was er een intensieve speurtocht in de St. Jan.
Tijdens de pauzes konden de kinderen zich heerlijk uitleven op de stormbanen in de tuin van het seminarie Het was een prachtige leerzame en gezellige dag met fantastisch weer.
Veel dank aan de organisatoren en de begeleiders van de groep vanuit onze parochie.

Koorleden gezocht!
Zingt u graag? De koren van onze parochie zoeken mensen die graag met hen mee zingen.
Hebt u tijd en zin; kom dan eens de sfeer proeven tijdens de repetitieavonden.
St. Caecilia koor van de kerk HH. Mart. v. Gorkum op dinsdagavond om 19.45 uur in het parochiezaaltje aan de Erasstraat.
Gemengd koor van de kerk St. Jan Kaatsheuvel op woensdagavond om 19.30 uur in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat
St. Ceacilia koor van de kerk St. Joachim in De Moer op woensdagavond om 19.00 uur in Het Moeruiltje (locatie Blauw- Wit)
Herenkoor en Dameskoor van de kerk St. Jansonthoofding in Loon op Zand Repetitie Dameskoor op donderdagavond van 18.30 uur 20.00 uur en Herenkoor op dezelfde avond van 20.15 uur – 22.00 uur in de Wetering te Loon op Zand.
Na afloop van de koor repetities is er gezamenlijk koffiedrinken waarbij u ook van harte welkom bent.

Bezoekgroep? Wat is dat?
Lang geleden was pastoor Smarius de initiatiefnemer van een flink aantal werkgroepen.
De bezoekgroep stamt uit die tijd. Het was een groep die onder leiding van pastoor Smarius, enkele keren per jaar, een aantal ouderen, zieken of eenzame personen bezocht.
Vaak met een bloemetje maar altijd met een luisterend oor en een opgewekt praatje.
Nadat een fusie van parochies leidde tot het ontstaan van de parochie H. Willibrord is deze groep mensen met hun “werk” doorgegaan.
Eerst onder leiding van de pastoraalwerker Dhr. Theo Scheepens en nu begeleidt pastoor Luijckx deze groep.
Er is echter een probleem, ook de mensen van de groep horen nu bij de ouderen en zouden graag enkele jongere vrijwilligers willen ontmoeten, die bereid zijn om hun taak te ondersteunen of zelfs over te nemen.
Bent u iemand met nog wat vrije tijd? Voelt u er voor ons te helpen? Neemt u dan contact op met het parochie secretariaat te Loon op Zand telefoon 0416361215.
Mailadres: secretariaat@parochiewillbrord.nl of parochieel centrum te Kaatsheuvel Telefoon: 0416 272515 (ma. t/m vrij. 09.30 uur tot 11.30 uur). Mailadres: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Goede week en Pasen
Een overzicht van alle vieringen in onze Kerken in de Goede Week en Pasen staan vermeld op een gele flyer.
Deze liggen bij de uitgangen van de Kerk. U mag deze meenemen.

Vastenactie 2019: Schoon water verandert alles
De Vastenactie vindt jaarlijks plaats in de weken tussen carnaval en Pasen.
Tijdens de campagne worden fondsen geworven om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden te steunen.
“Water”’ is in 2019 het centrale thema van de Vastenactie.
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.
Paus Franciscus noemt de toegang tot veilig drinkwater in de encycliek Laudato Si’ “een wezenlijk, fundamenteel en universeel recht van de mens, omdat dit het overleven van de mensen bepaalt en daarom een voorwaarde voor het uitoefenen van de andere rechten van de mens is”.
Veilig drinkwater in bv. Nicaragua voorkomt dat er infecties ontstaan door parasieten en ziektes als diarree.
Een duurzame watervoorziening is nodig om de bevolking te helpen.