Actueel

10 juli 2024

Slotviering kerk H.H. Martelaren van Gorcum
Beste parochianen,
Zondagmorgen 7 juli was om 9.30 uur de slotviering in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum.
Het was een ingrijpende gebeurtenis, de kerk was druk bezocht en de mensen leefden erg mee.
Pastoor Luijckx sprak het volgende welkom uit; Zusters en broeders, beste medegelovigen, allen die vandaag bij deze bijzondere slotviering hier en van huis uit met ons zijn verbonden.
Met veel aandacht is deze eucharistieviering, deze slotviering voorbereid, want wij zijn bijeen om voor de laatste keer de Goddelijke eredienst te vieren hier in de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum.
Het St. Caeciliakoor heeft zich voorbereid, er is gekosterd, gezorgd en straks krijgt u de zegen mee van onze God op het einde van deze viering.
Daarna werd er onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers nagepraat en mooie herinneringen opgehaald.
De bloemen hadden tinten rood die ons herinneren aan Gods liefde en aan het bloed van de martelaren van Gorcum vergoten in navolging van Christus.
Vanuit een gelovig hart laten wij ons leiden op onze verdere wegen.
Jezus zelf gaat ons daarin voor, maar in het evangelie horen wij dat Jezus in zijn vaderstad op wantrouwen en ongeloof botst, Jezus wordt niet geëerd in zijn eigen stad.
Vandaag klinkt voor ieder van ons de uitnodiging tot bekering en vernieuwing.
De H.H. Martelaren van Gorcum stonden immers in hun tijd voor hun vastberaden geloof.
Laten ook wij elkaar blijven vasthouden in dat geloof en in ons samenzijn vandaag ontdekken wat Jezus ons vandaag duidelijk wil maken.
Terugkijkend op deze slotviering heb ik ervaren dat het mij en velen zeer raakte en het was op verschillende momenten ook emotioneel.
De koorleden hebben heel mooi gezongen.
De viering in de mooi verzorgde kerk is opgenomen en 214 keer gestreamd.
Er is op een waardige manier afscheid genomen van de kerk van de HH Martelaren van Gorcum.
De preek kunt u vinden op de website.
We blijven ons vasthouden aan Jezus Christus.
Hij is de bron van geloof, hoop en liefde.

Priester Paul
De afgelopen weken mocht de Ugandese priester Paul stage lopen in onze parochie.
We hebben Paul graag ontvangen als priester en het was heel fijn dat hij in onze nabijheid was en thuis kon zijn bij een gastgezin in Loon op Zand.
De parochianen hebben het ook erg gewaardeerd.
Paul leerde snel en spreekt al goed Nederlands.
Het was erg fijn dat hij heeft kunnen concelebreren en zien wat wij hier zoal in de parochie doen.
Wij wensen Paul donderdag 10/7 een heel goede reis naar huis terug en veel groeten aan zijn familie en parochianen.
Wij hopen dat als Paul volgend jaar weer naar Nederland komt, hij Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer weer kan vinden.
Hij is welkom.
Pastoor Peter Luijckx

Boodschap paus Franciscus voor Werelddag Grootouders en Ouderen, 28 juli
‘God blijft zijn mensen nabij.
Ook, wanneer de leeftijd vordert en de krachten afnemen, wanneer de haren wit worden en de maatschappelijke rol kleiner wordt, wanneer het leven minder productief en nutteloos dreigt te worden.’
Met deze woorden begint paus Franciscus zijn boodschap voor de Werelddag van de Grootouders en Ouderen 2024.
Deze dag wordt in de Rooms-Katholieke Kerk gevierd op zondag 28 juli, in 2024 voor de vierde keer.
Paus Franciscus onderstreept in zijn boodschap voor deze dag de ‘nabijheid van God in elk seizoen van het leven’.
Tegelijk signaleert de paus dat veel ouderen eenzaam zijn en daaronder lijden.
Ruth kiest anders
Hij schetst verschillende oorzaken van deze eenzaamheid.
Ouderen kunnen vakantietijd niet anders kunnen dan erin te berusten.
Paus Franciscus laat volgens het Bijbelboek Ruth zien dat het ook anders kan.
De weduwe Noömi gaat met twee schoondochters op weg naar het land van haar geboorte.
Onderweg biedt ze beiden de gelegenheid om terug te gaan naar hun eigen familie, maar Ruth kiest anders.
Zij zegt tegen haar schoonmoeder: “Dring er niet langer op aan dat ik u verlaat”.
Paus Franciscus prijst dit in Ruth: ‘Zij voelt dat die oude vrouw haar nodig heeft en blijft moedig aan haar zijde in hetgeen een nieuwe reis zal zijn voor beiden.
Ruth leert ons allen – die gewend zijn aan het idee dat eenzaamheid een onvermijdbaar lot is – dat het mogelijk is op de smeekbede “verlaat mij niet!” te antwoorden met “ik zal je niet verlaten”.’


Lees verder klik hier