Actueel

 

1 februari 2023

2 februari Maria Lichtmis

Maria Lichtmis is, anders dan de naam doet vermoeden, in eerste instantie een Christus-feest en vervolgens een Maria-feest. Het centrale thema is de openbaring van Christus als ‘het Licht dat voor alle volkeren straalt’. Maria, de moeder van Jezus, is de draagster van dit goddelijke licht. Maria Lichtmis herinnert de gelovigen aan het verhaal van de Opdracht des Heren zoals dat door de evangelist Lucas werd opgetekend. In het tweede hoofdstuk van zijn evangelie staat dat Jezus veertig dagen na zijn geboorte in de Tempel van Jeruzalem aan God werd opgedragen. Dat is de reden dat Maria Lichtmis op 2 februari gevierd wordt: 39 dagen na Kerstmis oftewel de 40ste dag na de kerstnacht. Omdat de lichtprocessie tijdens de mis van die dag als een huldeblijk aan de Moeder Gods werd beschouwd, heeft het feest van 2 februari in het Nederlandse taalgebied de naam Maria Lichtmis gekregen.

 Pauselijke boodschap voor Wereldziekendag 2023

De paus roept dit jaar in zijn boodschap mensen op van God te leren hoe we  een gemeenschap kunnen zijn die samen optrekt en de hedendaagse ‘wegwerpcultuur’ kan weerstaan.

Sinds 1993 viert de R.-K. Kerk op 11 februari Wereldziekendag. Deze dag valt samen met de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Maria verscheen namelijk op 11 februari 1858 in Lourdes voor de eerste maal aan Bernadette Soubirous. Lourdes heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een bedevaartplaats waar de zieke mens centraal staat.

Dit jaar verbindt paus Franciscus de Wereldziekendag met het synodaal proces. “Als je op reis gaat met anderen kan het gebeuren dat er iemand ziek wordt, moet stoppen vanwege vermoeidheid of tijdens de reis een ongeluk krijgt.”

Juist op zulke momenten zien we of we werkelijk met elkaar onderweg zijn.
De paus nodigt de gelovigen uit te reflecteren op het gegeven dat we juist hierdoor leren samen op te trekken op de manier van God, die nabij wil zijn, barmhartig en teder. Ervaringen van ziekte en zwakheid vormen een onderdeel van de reis van de mens. Deze brengen ons in het centrum van Gods aandacht.

“Door kwetsbaarheid en ziekte leren samen op te trekken.”

De paus concludeert dat de hedendaagse cultuur weinig ruimte laat voor menselijke zwakheid. Wanneer leed ons treft, voelen we ons verlaten. Het is  moeilijk in de vrede van de Heer te blijven wanneer onze relatie met anderen en onszelf beschadigd is. De paus verwijst naar zijn encycliek “Fratelli tutti” waarin hij ons aanspoort de parabel van de barmhartige Samaritaan opnieuw te lezen. De Kerk mag een echt ‘veldhospitaal’ zijn door daden van zorg te stellen. Het lot van een zieke aantrekken, bid voor hen die lijden en wees nabij. Hij wijst erop dat de pandemie onze dankbaarheid vergroot heeft voor degenen die in de gezondheidszorg werken. Daarom is actieve inspanning nodig om ieders toegang tot de basisvoorzieningen en passende gezondheidszorg te garanderen, schrijft paus Franciscus.

Uitkomsten onderzoek Actie Kerkbalans 2023: kerkleden/ parochianen blijven kerk steunen in tijden van crisis

Bij eenzaamheid als crises is er een belangrijke taak voor de kerk weggelegd. 
Na familie en vrienden is de kerk de eerste plek waar kerkleden zelf naar toe gaan voor steun. Ondanks de actuele crises zijn kerkleden (88 %) bovendien bereid hun kerk te blijven steunen, een deel zou indien gevraagd zelfs meer geven. Dat blijkt uit onderzoek van Actie Kerkbalans. Veel kerken pakken die taak al op: negen op de tien kerkleden zegt te weten dat hun kerk een actieve rol vervult bij verschillende crises (91%). En driekwart (76%) van de kerkleden verwachten die houding ook. Actie van de kerk wordt vooral verwacht bij crises met een directe impact op het dagelijks leven. Zoals de eenzaamheidscrisis en de vluchtelingencrisis (75%) en de energie/armoedecrisis (68%). Bij de stikstof- en de coronacrisis verwachten kerkleden daarentegen in zeer beperkte mate een actieve rol van hun kerk. “Uit eerdere onderzoeken weten we dat omzien naar elkaar als één van de belangrijkste waarden van de kerk wordt ervaren”. “Juist in sociale crises, waarbij mensen persoonlijk geraakt worden, kan de kerk veel betekenen en verwachten leden dit dus ook.”

25  januari 2023

Terugblik gezinsviering , presentatie vormelingen, communicanten.

Zondag 22 januari hebben de Eerste Communicanten en de Vormelingen zich voorgesteld aan de parochianen tijdens de gezinsvieringen in Kaatsheuvel en Loon op Zand. Het thema van de Eucharistieviering was “Kom, volg Mij”. Jezus roept de leerlingen die met bun boten bezig zijn en zij volgen Hem omdat zij zich geroepen weten. Bij Jezus zijn en de mensen helpen geloven in God maakt hen tot blije en enthousiaste getuigen van het Evangelie. De kinderen mogen weten dat zij door hun doopsel met Jezus mogen optrekken. Zij gaan bij Jezus in de leer en mogen uitgroeien tot fijne christenmensen. Dank voor alle inzet die is getoond om deze vieringen te doen slagen.

Vacature penningmeester parochiebestuur
In de loop van dit jaar komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Heeft u interesse in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons weten. Het zou fijn zijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand, De Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.

(Voor Kaatsheuvel) Interieurverzorger gevraagd
Wij zoeken voor het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel een vrijwilliger die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten. Het gaat om de hal, keuken en werkruimten. U bent vrij om aan te geven welk tijd het beste schikt.

(Voor Kaatsheuvel) Vrijwilligers begraafplaats St. Jan, Hoofdstraat Kaatsheuvel. Wij zoeken parochianen die graag nog de handen uit de mouwen willen steken en werkzaamheden op de begraafplaats van de St. Jan willen verrichten. Harken of snoeiwerk. Juist door uw hulp kan de parochie voorkomen dat dure arbeidskrachten moeten worden ingezet. De werkzaamheden vinden meestal plaats op vrijdagochtend.
U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand

18 januari 2023

Actie kerkbalans vraagt om uw steun.
Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 14 tot en met 28 januari. Het thema is: Geef vandaag voor de Kerk van morgen. Wij krijgen als parochie nl. geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, zelfs de koffie, maar ook het personeel, het verzorgen van de vieringen, de georganiseerde activiteiten, missionaire projecten kosten geld. De parochie
H. Willibrord, waaronder de kernen Kaatsheuvel, Loon op Zand, De Moer en een deel van Sprang- Capelle hebben uw hulp hard nodig en doen een beroep op uw financiële bijdrage. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Zo blijft u onze parochie steunen en kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen! U krijgt een envelop thuis bezorgd en achter in de kerken staat een bus waarin u eventuele giften kunt deponeren. Hartelijk dank voor uw gift. Geef jij om je kerk? Doe dan mee!

 Prinses Beatrix was aanwezig bij In Vrijheid Verbonden, thema: duurzaamheid vanuit levensbeschouwing
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix woonde maandagavond 16 januari 2023 in Tivoli Vredenburg in Utrecht het symposium bij van het interreligieuze netwerk In Vrijheid Verbonden. Het thema van de bijeenkomst was: ‘duurzaamheid vanuit levensbeschouwing’. Namens de Rooms-Katholieke Kerk was onder anderen Mgr. Woorts, bisschopreferent voor de Interreligieuze Dialoog, aanwezig.
Kunsthistorica en filosoof Eva Rovers was de hoofdspreker. Zij schreef een boek over manieren waarop gewone mensen kunnen zorgen voor buitengewone maatschappelijke veranderingen, zoals bij de klimaatcrisis.
Daarnaast was er een panelgesprek met jonge vertegenwoordigers van het Boeddhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Christendom, Islam en Humanisme over duurzaamheid vanuit deze tradities. Prinses Beatrix kreeg het eerste exemplaar van de bundel over duurzaamheid vanuit de tradities in Nederland overhandigd. Na afloop van de bijeenkomst ging zij in gesprek met verschillende religieuze leiders en betrokken jongeren.

Gezinsvieringen
Volgende week zondag, 22 januari zijn er gezinsvieringen in Loon op Zand en de St. Jan Kaatsheuvel. Aansluitend is er koffie/theedrinken in de kerk.

Vacature penningmeester parochiebestuur
In de loop van dit jaar komt de portefeuille van penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Heeft u interesse in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons weten. Het zou fijn zijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand, De Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.

(Voor Kaatsheuvel) Interieurverzorger gevraagd
Wij zoeken voor het parochieel centrum aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel een vrijwilliger die 1x per week, schoonmaakwerkzaamheden op de begane grond kan verrichten. Het gaat om de hal, keuken en werkruimten. U bent vrij om aan te geven welk tijd het beste schikt.


(Voor Kaatsheuvel) Vrijwilligers begraafplaats St. Jan,
Hoofdstraat Kaatsheuvel
Wij zoeken parochianen die graag nog de handen uit de mouwen willen steken en werkzaamheden op de begraafplaats van de St. Jan willen verrichten.
Harken of snoeiwerk. Juist door uw hulp kan de parochie voorkomen dat dure arbeidskrachten moeten worden ingezet. De werkzaamheden vinden meestal plaats op maandagochtend.
U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand

Bemoediging in de bijbel
Wist je dat de bijbel het bestverkopende boek aller tijden is? Zelfs Shakespeare kan er niet tegen op. De bijbel zit vol wijze spreuken, goede lessen en
bemoedigende woorden. Veel van deze woorden zijn ook voor mensen die niet christelijk zijn heel inspirerend. Vandaar dat we je kunnen aanraden zo nu en dan door de bijbel te bladeren voor inspiratie. Zie: KBS Katholieke Bijbel Stichting

 

 

 

 

11 januari 2023

Parochieactiviteiten

Deze week zijn er weer voorbereidingslessen voor de communicanten. Maandag 9 januari in Loon op Zand en dinsdag 10 januari in Kaatsheuvel.

Als thema hebben de lessen het doopsel.

Op woensdag 11 januari komen de a.s. vormelingen bij elkaar voor een les met als thema: “vuur”.

Zondag 22 januari is er in de kerk te Loon op Zand om 09.30 u en in kerk St. Jan te Kaatsheuvel om 11.00 uur een gezinsviering ,waarin a.s. eerste communicanten en vormelingen zich presenteren aan de parochianen.

Actie Kerkbalans
Binnenkort wordt er informatie verspreid over de Actie Kerkbalans

Wat is Kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Bij ons is dat voor de parochie H. Willibrord. Jaarlijks vragen wij u in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan onze plaatselijke kerk. U gift is van groot belang voor het voortbestaan van de parochie.

Wij krijgen als parochie nl. geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, zelfs de koffie, maar ook het personeel, het verzorgen van de vieringen, de georganiseerde activiteiten , missionaire projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 14 tot en met 28 januari. Het thema is: Geef vandaag voor de Kerk van morgen. Zo blijft u onze parochie steunen en kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen! Hartelijk dank voor uw gift.

Bericht van Bisdom den Bosch

‘De Thuisgevers’

Nederland kampt met een opvangcrisis van statushouders (erkende vluchtelingen). ‘De Thuisgevers’ is een initiatief waarin samen met kerken en andere maatschappelijke organisaties wordt gezocht naar mogelijke tijdelijke  huisvestingsplekken voor statushouders. Dat is geen gemakkelijke opgave.

Het bisdom roept besturen van parochies en PCI-en op om ook te kijken of er ruimte voor huisvesting is, die beschikbaar gesteld kan worden aan statushouders. Iedeen zijn welkom! De onderkomens dienen aan specifieke voorwaarden te voldoen, bedoeld is kwalitatief hoogwaardige huisvesting t.w.: een eigen entree, privacy, eigen kookgelegenheid en sanitair. Via De Thuisgevers kan ook worden gezorgd voor aanvullende sociale begeleiding. Meer informatie over het initiatief is te vinden op de website van de thuisgevers. Hier kunt u zich ook inschrijven voor een inspiratiesessie. Deze sessies maken u vertrouwd met dit Initiatief de Thuisgevers, en zijn digitaal, vrijblijvend en kosteloos.

Katholiekleven.nl

Nieuwe podcastserie op katholiekleven.nl met de titel ‘Heer, leer ons bidden’

In de podcast “Heer, leer ons bidden” wordt u meegenomen in de rijke gebedstraditie van de Katholieke Kerk. “Heer, leer ons bidden” is de vraag die de leerlingen aan Jezus stelden (Lucas 11). Wisten de leerlingen nog niet hoe ze moesten bidden? Hoe kun je leren bidden? En waarom zou je bidden? Word je een ander mens als je bidt? U krijgt tips en maakt kennis met de “gebedsmatrix”.
Bidden kun je leren ook vooral door het te doen. Dus de vraag is in de podcast ook: Bidden, hoe doe jij dat? Daarover vertelt in de eerste aflevering Antoni. Hij is misdienaar en geeft antwoord op de vragen: Hoe maak jij tijd in jouw leven om te bidden. Is dat lastig of makkelijk? Waarom is bidden voor jou belangrijk?

Zuster Angela Holleboom is abdis van de clarissen in Megen. Haar leven en dat van haar medezusters bestaat uit gebed. In elke aflevering geeft zij een gebedstip, bv. bidden kan altijd en overal, waar en wanneer ook.

Deze podcast is een initiatief van het Centrum voor Parochiespiritualiteit en katholiekleven.nl. Ga naar: katholiekleven.nl/podcasts.

4 januari 2023

Terugblik kerstvieringen en nieuwjaarswens.

Dit jaar hebben wij het Kerstfeest, de viering van de geboorte van Jezus Christus, weer kunnen vieren zoals wij dat voorheen gewend waren. Vanaf het begin van de peuter- en kleutervieringen, de gezinsvieringen en de nachtmissen kwamen parochianen samen. Het waren mooie, stemmige en feestelijke vieringen die over het algemeen goed waren bezocht, al merken wij in de kerk ook de gevolgen van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de beperkingen a.g.v. corona. Velen hebben uitgezien naar het geboortefeest van Christus, terwijl wij weten dat wij vierden in een mooie en tegelijkertijd geschonden wereld, want wij worden immers allen geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De kerstvieringen vonden plaats in een acceptabel verwarmde kerk en gaven veel troost, blijdschap en dankbaarheid. Het is voor iedereen goed om te weten dat mensen door de eeuwen heen al kracht putten uit een onverwoestbaar geloof. Laten wij daaraan vasthouden en blijven opkomen voor ons katholieke geloof in een wereld die de Kerk vaak niet meer begrijpt en zo geseculariseerd is geraakt en vervreemd van dit Kerstkind. Als wij, een van onze medebroeders of -zusters elders in de wereld, maar ook dichtbij huis, in onze parochie, familie of vriendenkring, onze kracht vinden in het geloof in Jezus Christus, die Redder wordt genoemd, Vredevorst, dan verandert dat ons leven echt. Het pastorale team is dankbaar voor alle initiatieven en getoonde inzet om de kerstvieringen in onze parochie H. Willibrord te laten slagen. Graag wensen wij iedereen een Zalig Nieuwjaar toe. Dat eenieder zich onder alle omstandigheden geborgen en gesterkt mag voelen door het Kerstkind dat ook in 2023 ons zo nabij wil zijn met de wetenschap dat niemand ons dat geloof kan afnemen. Bidden wij dat het nieuwe jaar ook meer uitzicht op eenheid en vrede mag geven. Het pastorale team

Bezoek van schoolkinderen aan de kerststallen?

In de week voor Kerstmis hebben met name scholen uit Kaatsheuvel gehoor gegeven aan onze oproep om kinderen de mooie kerststal in de St. Jan te bezoeken met hun leerkrachten. In deze week zijn ruim 400 kinderen in de kerk geweest. Zij werden verwelkomd in de St. Jozefkapel, er werd geluisterd naar een op hun leeftijd afgestemd Kerstverhaal dat werd voorgelezen door een parochiaan. Er was ook tijd voor vragen. Daarna bezochten de kinderen de prachtige kerststal en werd er een groepsfoto gemaakt. Het bezoek aan de kerk werd afgesloten bij de Mariakapel waar een kind een kaarsje aanstak. Dit initiatief werd met open armen aangenomen en de ontmoeting met de kinderen gaf ons veel vreugde. Dank voor alle inzet en medewerking en…tot volgend jaar.

Opbrengst inzameling Voedselbank

De adventsaktie voor de voedselbank is heel goed verlopen. Er is ruimhartig gegeven voor hen die het toch al moeilijk hebben in deze tijd. Zeker twaalf volle kratten zijn naar de Voedselbank gebracht. Namens de mensen die afhankelijk zijn van uw hulp, veel dank.

Bezichtiging kerststal.

In de kerk te Loon op Zand was dit eerste en tweede kerstdag mogelijk. Met de hulp van vrijwilligers is de kerststal in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel te bezoeken tot 6 januari met uit zondering van 1 januari. Op nieuwjaarsdag wordt de kerk na de Eucharistieviering gesloten.

Dag van het Jodendom 2023

Sterke vrouwen’ is het thema voor de Dag van het Jodendom op 17 januari 2023 in de Rooms-Katholieke Kerk. In de bisdommen worden verschillende activiteiten georganiseerd rond dit thema. Het onderwerp verwijst naar het begin van het Bijbelboek Spreuken 31,10-31: ‘Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?’ In het jodendom begint met deze tekst de huisliturgie op sjabbatavond. Katholieken kennen de tekst vooral als Schriftlezing bij de uitvaart van een overleden vrouw. Maar de Bijbel kent veel meer teksten waarin vrouwen de hoofdrol spelen – als raadgever, probleemoplosser, moeder, dochter, profeet, leerling, steunpilaar, overlever en redder van bedreigde levens. Over die vrouwen en andere vrouwen uit de Joodse en christelijke tradities gaat deze Dag van het Jodendom. De Dag van het Jodendom is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en wordt inhoudelijk ondersteund door de Katholieke Raad voor het Jodendom (KRJ). Kijk voor meer informatie ook op dagvanhetjodendom.nl