Actueel

27 november 2019

Jongerengroep “Hey you there”
Bijeenkomst jongerengroep vindt plaats op vrijdag 29 november en 13 december van 18.30 uur – 20.30 uur in het Parochieel Centrum aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel

Extra collecte in de parochie kerken.
In het weekend van 14 en15 december wordt er extra gecollecteerd vanwege de Adventscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor een aantal goede doelen. Zoals: Toegankelijke gezondheidszorg in Niger, Verbeteren van de gezondheidszorg in Somalië, Aanpak voorkoming moeder-en kindsterfte in El Salvador, en hulp aan Venezolaanse vluchtelingkinderen in Peru. Deze collecte wordt u van harte aanbevolen.

JBDB on Tour; verdiepingsavond 2 vrijdag 13 december
JBDB on Tour is een nieuw initiatief van Jong Bisdom Den Bosch!
Een viertal verdiepingsavonden voor jongeren (16-30 jaar), waarbij jongeren al reizend, langs de grote steden in ons bisdom, met elkaar op zoek gaan naar inspiratie en hun passie. Samen op Hartstocht; het thema van dit JBDB-jaar.
Aanmelding voor deze avond is niet verplicht, maar wel gewenst. Aanmelding kan door een e-mail met je gegevens te sturen naar aanmelding@bisdomdenbosch.nl.
Mochten jongeren op het laatste moment besluiten te komen; ook dan van harte welkom.
Praktische informatie
Datum: Vrijdag 13 december 2019
Tijd: 19.30 – 22.00 uur
Locatie: Schiphollaan 30, Tilburg

Meer informatie: Kijk op Facebook Jong Bisdom Den Bosch of neem contact op met Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster Bisdom Den Bosch) via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 073 523 20 61. Overige verdiepingsavonden: Donderdag 13 februari 2020 te Nijmegen / Vrijdag 15 mei 2020 te Eindhoven.
N.B.: Met je aanmelding geef je Jong Bisdom Den Bosch toestemming om foto’s te maken waar je zichtbaar op staat (en mogelijk te gebruiken voor promotie van toekomstige activiteiten). Als je hier bezwaar tegen hebt, vermeld dat in je e-mail.
Videokanaal van de bisschoppen, katholiekleven.nl, doet parochies 50.000 magazines cadeau

Katholiekleven.nl maakte een magazine dat dit najaar in parochies wordt verspreid. Het blad is een cadeautje van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen. Tijdens de vergadering van de bisschoppenconferentie op dinsdag 12 november reikte bisschop Liesen het eerste exemplaar van het blad uit aan parochievrijwilligers.

De bisschoppen zijn katholiekleven.nl in 2016 gestart als videokanaal om mensen via internet en YouTube te bereiken en zo op een nieuwe manier te communiceren, vertelde Mgr. Liesen. Dat is ook de bedoeling van het blad. Dit wil mensen inspireren met aansprekende geloofsverhalen en katholiekleven.nl verder bekend maken. Een van de artikelen in het blad is een interview met televisiepresentator Leo Fijen. Hij sprak de afgelopen jaren met vele katholieken over hun geloof. Katholiekleven.nl sprak met hem over zijn eigen geloof, hoop en liefde.

Nieuws van stichting Trias.
Het Urker Mannenkoor Hallelujah
Het Urker Mannenkoor Hallelujah is ook vandaag nog één van de bekendste koren van Nederland. De tachtig leden, onder wie vele jongeren, repeteren op zaterdagavond, als de vissers thuis zijn. Tijdens optredens dragen de zangers de mooie klederdracht van het eiland. Het normale repertoire bestaat uit psalmen, christelijke liederen in diverse talen en klassieke koorwerken. Vanaf 1960 maakte het koor 30 langspeelplaten, waarvan er twee met goud werden bekroond, en 24 cd ’ s. Ook werkte het mee aan tien dvd’s.
Voor hun optreden in Kaatsheuvel heeft het Urker Mannenkoor Hallelujah speciaal kerstprogramma ingestudeerd.
Zaterdag 7 december 2019
19.30 uur
Sint Janskerk, Kaatsheuvel
Entree: € 20,-

20 november 2019

Zondag 24 november
Dit is de laatste zondag van het kerkelijk C jaar. Zondag 1 december begint de adventsperiode en tevens het nieuwe nieuw kerkelijk A jaar.
Zondag 24 november wordt het hoogfeest van Christus koning gevierd.
In de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand is er tijdens de Eucharistieviering van 09.30 uur medewerking van het Dameskoor en de gildes. St. Ambrosius en St. Hubertus i.v.m. hun naamdagen.

Caeciliafeest koren
De koren in onze parochie H. Willibrord hebben afgelopen zondag gezongen b.g.v. het feest van de H. Caecilia, o.a. de patrones voor de koormusici.
De H. Missen waren goed verzorgd. In Loon op Zand was er een jubilaris; Kees van de Ven. Hij zingt al 25 jaar bij het Herenkoor en kreeg een onderscheiding opgespeld van de St. Gregoriusvereniging door pastor Groos nadat de voorzitter van het koor Jan Nawijn een mooie woordje over de verdiensten van Kees voor het koor had gesproken. De gezangen verwarmden de parochianen een beetje want de verwarming had een storing en deed het uitgerekend op deze zondag niet. De kerk was dus erg koud. Daarna was er een samenzijn in de parochiezaal van de pastorie waar ieder zich heerlijk kon opwarmen.

Boodschap paus voor Werelddag van de Armen vertaald
De boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Armen is vertaald in het Nederlands en nu te downloaden. De Werelddag van de Armen was dit jaar op zondag 17 november. ‘Nooit wordt de hoop van de behoeftige beschaamd’, zo citeert de paus in zijn boodschap uit Psalm 9.
Door het jaar heen publiceert paus Franciscus bij verschillende terugkerende Werelddagen een boodschap op de site van de Heilige Stoel, www.vatican.va. De meeste van deze boodschappen worden uit het Italiaans in het Nederlands vertaald door het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) in Nederland.

De vertalingen worden vervolgens met een informatief, samenvattend bericht op www.rkkerk.nl gepubliceerd en ook naar de bisdommen gestuurd om deze te verspreiden onder de parochies. Op www.rkkerk.nl zijn alle vertalingen van deze boodschappen in één overzicht terug te vinden op een speciale downloadpagina

Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan bestrijding armoede
Kerken en diaconale organisaties dragen fors bij aan de bestrijding van armoede. Dat blijkt uit het armoedeonderzoek dat vrijdag 8 november gepresenteerd werd in de Pauluskerk te Rotterdam door onder anderen bisschop De Korte. Kerken besteedden in 2018 40,7 miljoen euro aan binnenlandse armoedebestrijding. Reken je de uren mee die vrijwilligers vanuit kerken aan dit werk gaven, dan komt er nog eens 47,9 miljoen euro bij. In totaal gaat het om een bijdrage 88,6 miljoen euro.
“De getallen van dit jaar spreken boekdelen. De cijfers maken ook duidelijk dat de diaconale kracht van onze kerken nog steeds aanzienlijk is. Misschien nog belangrijker dan de materiële hulp is de diaconale ontmoeting. Iemand die de moeite neemt jou te bezoeken, die je erbij houdt, iemand die met je mee loopt”, aldus mgr. De Korte in zijn toespraak bij de presentatie van het onderzoek aan staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ voor Nederlandse en Vlaamse parochies
Op 24 en 25 maart 2020 wordt de landelijke conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ gehouden in Oudenbosch. Hiervoor komt de Canadese priester James Mallon, auteur van het boek ‘Als God renoveert’, voor het eerst naar Nederland.
Het doel van deze conferentie is om parochies in Nederland en Vlaanderen te inspireren en te ondersteunen bij het vormgeven van een missionaire parochie. Een belangrijke sleutel in het boek van Mallon is, om mensen te helpen om ‘missionaire leerlingen’ van Jezus Christus te worden: niet alleen binnen in de eigen gemeenschap, maar ook daarbuiten. Dit betekent voor de meeste parochies een cultuuromslag.
Website en Facebook

Op de website missionaireparochie.nl wordt aan de hand van interviews, veelgestelde vragen, tips en voorbeelden ingegaan op het missionaire wezen van de Kerk.
Praktische informatie
Het tweedaagse programma op 24 en 25 maart 2020 zal in en om de basiliek H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch (Noord-Brabant) worden gehouden. Inchecken kan al op maandagavond 23 maart. Actuele programma-informatie staat op de website missionaireparochie.nl

13 november 2019

Terugblik op patroonsfeest H. Willibrord
Met dankbaarheid kunnen wij terugkijken op de Eucharistieviering b.g.v. het patroonsfeest van onze parochie H. Willibrord. Gelovigen uit de 3 kernen in onze parochie waren vertegenwoordigd, het parochiebestuur, pastorale team alsmede de 3 gilden. Er waren ook veel kinderen met hun ouders. Zij verdienen de volgende keer meer een plaatsje vooraan zodat zij alles goed kunnen zien en meebeleven. Na het welkomstwoord gingen de kinderen naar de kindernevendienst in de parochiezaal. Daar hoorden zij over het Evangelie en over de H. Willibrord. Zij kwamen voor het bidden van het Onze Vader weer terug. Te laat realiseerden wij ons dat het in het latijn werd gebeden. Ook hier zullen wij in de toekomst rekening mee houden. Na afloop van de viering stonden er tafels in de zijbeuk waar de kinderen konden knutselen. Een prachtig uitgedacht werkje; een glas in lood afbeelding van de H. Willibrord met een glazen bakje waarin een lichtje kan staan. Na de Eucharistieviering hebben kinderen een mooi bloemstukje neergezet bij het monumentje voor de te vroeg gestorven en ongedoopte kinderen. Na afloop was er voor iedereen iets te drinken en een traktatie. Met elkaar werden wij weer bevestigd op de weg van het geloof om als blije mensen te getuigen van wat Jezus van ons vraagt. God zelf geeft ons daarvoor de kracht. Veel dank aan alle goede inzet voor deze viering.

Familiepastoraat biedt perspectief voor jonge gezinnen
Bisdom Den Bosch hield woensdag 23 oktober een avond over het familiepastoraat. Hiervoor waren vrijwilligers, pastorale beroepskrachten en besturen van parochies uit het gehele bisdom uitgenodigd
Danny Hakvoort en Marieke Drent zijn aangesteld als coördinator voor het familiepastoraat. Een functie die in het bisdom vrij nieuw is. Hun taak is om in de parochie de doelgroepen aan te spreken van geboorte tot de leeftijd van Abraham/Sarah.
De bisschop heeft Danny en Marieke volledig vrijgesteld voor deze specifieke doelgroepen. Met behulp van voorbeelden lieten ze zien hoe ze zich tussen de gezinnen bewogen. Aansloten op hun beleefwereld en vragen en met name op de context van de huidige tijd.

Zaterdag 23 november a.s. is er een roepingendag op het Sint-Janscentrum
ROEPINGENDAG
Wat vraagt God aan mij?
Welk plan heeft Hij met mij?
Welke stap zou ik kunnen zetten?
En zit ik wel op de juiste weg?

Ben je in de leeftijd tussen 17 en 35 jaar, dan nodigen we je van harte uit om rond deze vragen bijeen te komen. Die vragen malen vast wel eens door je hoofd als je nadenkt over je leven en je roeping, over werk en studie. Je hoeft niet alleen te zitten met die vragen. In onderlinge dialoog, in gesprek met begeleiders, in stilte en gebed, kan er ruimte gegeven worden aan deze kwesties en kunnen antwoorden op de vragen worden gevonden.
Wanneer: 23 november 2019
Waar: Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ‘s-Hertogenbosch
Aanmelden: Graag …… maar het is niet verplicht. Je bent van harte welkom!

Take Care (1): diaconale ontmoeting Jong Bisdom Den Bosch
op 24 november
De eerste Take Care activiteit van Jong Bisdom Den Bosch zal plaats gaan vinden in Deurne. Jongeren (16-30 jaar) zijn te gast bij de Heilige Willibrord parochie en vieren samen met de lokale gemeenschap de eucharistie. Na een gezamenlijke lunch zal de middag in het teken staan van een diaconale ontmoeting en jij hebt de keuze!
Kies jij voor…
A: een ontmoeting met het huiskamerproject van Jo en Jos Frantzen? Al sinds 1985 wordt deze twee keer per week omgebouwd tot leslokaal voor migranten die taalles volgen. Ga jij mee op (voet)hartstocht door Deurne?
B: een ontmoeting met mensen met dementie? Ga jij mee op (voet)hartstocht? Oude gebouwen brengen herinneringen naar boven en wat doet dat met hen (en met jou)?
C: je handen uit de mouwen steken en samen met jongeren van Bijzonder jeugdwerk een bank mozaïeken?
In de aanmelding geef jij een eerste en tweede keus aan. De week voorafgaand ontvang je meer informatie en hoor je ook bij welke diaconale ontmoeting jij ingedeeld bent.
Kom ook! Dompel je onder in de lokale gemeenschap van Deurne en in het leven van de ander! Ga samen op hartstocht en kom (samen) op het spoor van de Ander!
Datum: Zondag 24 november 2019
Tijd: 10.00 – 16.30 uur
Locatie: Markt 9 (kerk) & Visser 2 (parochiecentrum), Deurne
Vragen / Opmerkingen: Neem contact op met Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster Bisdom Den Bosch) via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 073-5232061 / 0628581884.

6 november 2019

Patroonsfeest van de H. Willibrord (Dit weekend maar één viering in de parochie).
Zondag 10 november wordt in onze parochie H. Willibrord het Patroonsfeest gevierd.
Om 10.00 uur is er een feestelijke Eucharistieviering in de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand waarbij pastoor Luijckx en pastor Groos celebreren, geassisteerd door diaken Alexis Szejnoga. Het herenkoor St. Caecilia en de Gilden St. Ambrosius, St. Hubertus en St. Jan Baptist luisteren deze viering op. Er is speciale aandacht voor de kinderen. Na de viering is er een kranslegging bij het monument voor het ongedoopte kind. Belangstellenden kunnen daarbij aanwezig zijn. Aan het eind van de viering drinken we graag koffie of thee met u in de kerk. Een ontmoeting in een gezellige sfeer. Er is dit weekend maar één viering in de parochie.

Gezinsvieringen parochie H. Willibrord 2019
Loon op Zand St. Jans Onthoofding
Zondag 10 nov. 10.00 uur Kinderkerk
Dinsdag 24 dec. 15.00 uur Peuter/ kleuter viering
Dinsdag 24 dec. 17.30 uur Kerstgezinsviering

Kaatsheuvel St. Jan
Dinsdag 24 dec. 16.30 uur Peuter/ kleuter viering
Dinsdag 24 dec. 18.30 uur Kerstgezinsviering

Column Mgr. De Korte
GERAAKT EN GEZONDEN
Voor volledige tekst zie website Bisdom
Op de liturgische kalender van de Nederlandse Kerkprovincie staat voor 7 november het feest van de heilige Willibrord aangegeven.
Bidden om roepingen
Rond het feest van Willibrord organiseren de zeven bisdommen van ons land een gebedsweek voor nieuwe roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Wij hebben missionarissen nodig binnen de huidige parochies en samenleving die het Evangelie van Christus voorleven en andere gedoopten enthousiast maken voor de navolging van de Heer. Op zondag 3 november zal ik in de Sint Jan een speciale vesper houden voor nieuwe roepingen.

Oecumene
Sinds 2017, toen wij 500 jaar Hervorming hebben herdacht, bestaat er in Nederland weer een Rome- Reformatieberaad. Samen met bisschop Van den Hende wordt ik terzijde gestaan door enkele theologen. N.a.v. het Lutherjaar is er gewerkt aan een brochure rond twee centrale begrippen uit ons geloof: rechtvaardiging en heiliging. Dit is vertaald met de woorden: geraakt en gezonden.

Rechtvaardiging
Voor de reformatoren Luther en Calvijn vormt Gods rechtvaardiging van de falende en zondige mens een centraal geloofsthema. Paulus spreekt veel over dit thema, met name in de brief aan de Romeinen. Bij Jezus woorden denken wij bv. aan de parabel van de verloren zoon. Als de zoon eindelijk terugkeert, sluit de vader hem in de armen nog voordat de ingestudeerde schuldbelijdenis heeft geklonken. De vader accepteert zijn zoon zonder condities. Zoals de vader in de parabel, zo is ook God. Mensen kunnen ver van God weglopen maar er is altijd een mogelijkheid om bij Hem terug te keren. God is onvoorwaardelijke liefde die mensen wil aanraken en altijd een tweede kans gunt.

Heiliging
Als een mens leeft vanuit Gods vergevende liefde, zal dat doorwerken in zijn alledaagse bestaan. God wil mensen aanraken en aanvaarden. Een christen zal dat gestalte geven door de navolging van Christus. De Bijbel spreekt over de heiliging van het bestaan.

Brochure
De brochure geraakt en gezonden bevat enkele thema’s om in oecumenisch verband te bespreken. Ik hoop dat veel katholieken en protestanten in onze parochies en kerkelijke gemeenten bereid zijn het onderlinge gesprek aan te gaan. Juist in onze dagen zijn christenen van verschillende tradities geroepen om zich te laten raken en zenden door de Heer.
Mgr. dr. Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Afsluiting Bevrijdingsweek Kapel zaal van de Vossenberg in Kaatsheuvel

Bij deze afsluiting zaterdagmiddag 2 november mocht ik als een van de sprekers mijn korte ervaring van deze week in wat woorden weergeven.
De afgelopen bevrijdingsweek die zo bijzonder was, heeft bij mij en bij velen nog eens bevestigd hoe divers de herinneringen zijn aan de oorlog en de bevrijding. Afhankelijk van leeftijd, dorp of stad werden de herinneringen door parochianen in hun getuigenissen als spannend, angstig of ronduit verschrikkelijk ervaren. De vreugde van de bevrijding was voor velen ook van korte duur door de persoonlijke verliezen, verwoestingen en nasleep van de oorlog. Wat een veerkracht was er bij veel mensen. Zij kunnen volgens mij nog steeds stappen terugdoen in onze welvaartsmaatschappij. Zij kennen de kracht van het gebed en het vertrouwen op God. Zij hebben angst gekend en diepe vreugde. Ik krijg nog steeds kippevel als ik hun verhalen hoor. Bij de herdenkingsviering zondag 27 oktober, de start van de bevrijdingsweek heb ik in de kerk aangegeven dat wij de oorlog herdenken- de wreedheden, de ontwrichtende werking op mens en maatschappij, maar ook dat wij de vrijheid herdenken, en bovenal vieren. Dit besef mag worden doorgegeven middels deze bijzondere bevrijdingsweek opdat ook de jonge generatie weet wat dit betekent. Dat dit alles de saamhorigheid mag versterken en blijven voeden, hier in Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer, overal in het land. Laten wij de vrijheid leven en voorleven.
Pastoor Luijckx

30 oktober 2019

Herdenkingsviering 75 jaar bevrijding in de kerk in Loon op Zand
Afgelopen zondag was er een druk bezochte herdenkingsviering b.g.v. 75 jaar bevrijding Gemeente Loon op Zand. Burgemeester Hanne van Aart, wethouders en vele belangstellenden uit de parochie en Gemeente gaven acte de presence. Het was een prachtige start van de bevrijdingsweek gevuld met veel interessante bijeenkomsten in de 3 dorpskernen, georganiseerd door Stichting 750 jaar Gemeente Loon op Zand, in samenwerking met o.a. Heemkundeverenigingen en Stichting Trias en anderen. Voor de viering in de kerk werkten mee; La Jeunesse uit Kaatsheuvel, kinderen van de Lage Weijkens, een gitarist van de Gitaarsalon uit Loon op Zand en een schotse Bagpiper die het prachtige Highland Cathedral speelde en op het eind de mensen begeleidde naar het Uilennest voor een prachtig vervolgprogramma. Verder sprak Cor Krijger uit De Moer bevlogen en emotioneel over zijn persoonlijke ervaringen bij oorlog en bevrijding vanuit Zeeland, paste dit toe op de situatie in Brabant waar hij sinds 1972 woont en plaatste de vrijheid in een breder perspectief. Ook nu nog in deze tijd zijn er mensen, volkeren niet vrij zijn en verlangen naar vrijheid. De bevrijding na de oorlog verliep ook in fasen. Hij was dankbaar de oorlog te hebben overleefd. Pastoor Luijckx sprak woorden over vrijheid. Bij onderdrukking verlangen mensen naar vrijheid en bij vrijheid moet je waken voor onderdrukking. Zowel de realiteit van de oorlog als de vrijheid werd benadrukt, in bijzonder ook werden recente gebeurtenissen rond de herdenkingen genoemd waaruit bleek dat jong en oud de bevochten vrijheid zo waardeerden. De pastoor eindigde met allerlei vormen van vrijheid waar wij in het vrije Westen van genieten en waar iedere mens ook recht op heeft. Ook de kinderen getuigden in hun mooie gedichten over het belang van vrijheid en geluk voor ieder mens. Bemin met je hart. Veel dank aan ieders bijdrage en veel vrijheid en vrede toegewenst.

Allerheiligen vrijdag 1 november
Allerheiligen is een christelijke feestdag – jaarlijks op 1 november – waarop alle heiligen (ruim honderdduizend) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht. Een heilige is een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd. Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd. Ter ere van het Hoogfeest van Allerheiligen is er in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand een Eucharistieviering met zang van het dameskoor.
Ook in kerk St. Jan in Kaatsheuvel is er om 19.00 uur een Eucharistieviering met zang van het Gemengd koor.

Allerzielen zaterdag 2 november
Op 2 november worden alle gestorvenen herdacht. In onze parochie hebben de families die afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen van een dierbare een uitnodiging voor het bijwonen van deze viering ontvangen. Natuurlijk is iedereen van harte welkom.
Onderstaand kunt u de vieringen in de parochie vinden;
Kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. het herenkoor. Na afloop van de viering worden de graven gezegend.
Kerk HH. Mart. van Gorkum te Kaatsheuvel 19.00 uur Gebedsviering verzorgd door de werkgroep Eredienst. m.m.v. koor St Caecilia
Kerk St. Jan te Kaatsheuvel 19.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Gemengd koor
Zondag 3 november Kerk H. Joachim in De Moer 11.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Muziekvereniging St. Joachim. Na de viering worden de graven gezegend.

Een oude traditie leeft voort….
Ook dit jaar is het St. Hubertusgilde weer actief met de verkoop van Hubertusbroodjes.
(Huibbollen of Hupkes). Op zaterdag 2 november om 09.00 uur zullen de versgebakken broodjes worden gezegend door gildeheer pastoor Luijckx op het kerkplein onder de monumentale toren van de Loonse parochiekerk St. Jans Onthoofding.

Openlucht Hubertusviering in het teken van jacht, De Moer.
Op zondag 3 november vindt er bij de kerk H. Joachim in De Moer om 13.30 uur een St. Hubertusviering plaats. Deze middag zegent pastoor Luijckx op het kerkplein de Hubertusbroodjes, de mensen en de aanwezige (jacht-) en andere honden, paarden en huisdieren. De viering staat in het teken van de “Naamdag” van de Heilige St. Hubertus, patroonheilige van de jagers, wildbeheerders en andere dierenliefhebbers. Jachthoornblazers luisteren de viering op. Volgens Bourgondische jachttradities worden de aanwezigen aansluitend uitgenodigd voor koffie en soep. Deze traditionele viering wordt georganiseerd door de jagersvereniging uit de regio, Wildbeheereenheid De Moer e.o.

Zondag 10 november Patroonsfeest H. Willibrord
Op zondag 10 november wordt in onze parochie H. Willibrord het patroonsfeest gevierd.
Om 10.00 uur is er dan een feestelijke Eucharistieviering in de kerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand waarin pastoor Luijckx zal celebreren samen met pastor Groos en geassisteerd door diaken Alexis Szejnoga. Het herenkoor en de drie Gilden luisteren deze viering op. Het is goed gebruik om, wanneer het patroonsfeest in Loon op Zand wordt gevierd, aansluitend op de viering een krans te leggen bij het monument voor de gestorven en ongedoopte kinderen, aan de linkerkant van de kerk bij het columbarium. Hier wordt ook een gebed uitgesproken. Het is een monumentje waar ouders/grootouders bij stil kunnen staan. Het is een granieten zuil met daarop een bronzen hand die een kinderhandje vasthoudt. Aan de voorkant van de zuil staat in zilveren letters te lezen: Hun namen staan geschreven in Gods hand. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
Na de viering is er voor iedereen koffie, thee met iets lekkers en kun je met elkaar een gesprekje aangaan. Omdat we hier graag alle parochianen bij aanwezig willen laten zijn is er dat weekend geen viering in de andere kerken van de parochie. U kunt altijd misintenties opgeven voor deze viering.

23 oktober 2019

Herdenkingsviering 75 jaar bevrijding in de kerk in Loon op Zand
Zondag 27 oktober om 14.00 uur is er een herdenkingsviering b.g.v. 75 jaar bevrijding Gemeente Loon op Zand. M.m.v. La Jeunesse uit Kaatsheuvel, kinderen van de Lage Weijkens en leden van de Gitaarsalon uit Loon op Zand. Een schotse Bagpiper. Verder een ervaring over oorlog en vrijheid van een parochiaan uit De Moer en een woord over vrijheid door pastoor Luijckx.
Maak deze bijzondere viering mee als start van de bevrijdingsweek in onze parochie en Gemeente.

Extra collecte Missio, Wereldmissiemaand
In het weekend van 26 en 27 oktober zal er een extra collecte gehouden voor
voor de Missio. Missio ondersteunt de opbouw van de kerk en het pastorale werk in Noordoost-India.

Misintenties doorgeven.
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald. Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:
De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.
Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Kleding sorteergroep: Dringende oproep!
Namens de kleding sorteergroep doe ik een beroep op iedereen, die
schoon gewassen kleding en kleding, die ook nog heel is, af wil staan voor: Mensen in nood en Stichting Dorcas, waar de M.O.V. kleding sorteergroep al vele jaren voor sorteert.
De groep maakt zich op dit moment zorgen, omdat er de laatste tijd zo weinig kleding wordt aangeleverd.
De kleding sorteer groep vraagt zich af wat de reden hiervoor is.
Zij werkt samen met de Stichting Dorcas en de stichting Mensen in Nood. Zij zorgen er voor dat de kleding goed terecht komt
Nu staan er in onze gemeenten op diverse plaatsen kleding containers, die voor mensen misschien gemakkelijker bereikbaar. zijn. Ook zijn er persoonlijke initiatieven die kledingophalen en voor verzending naar arme landen zorgen. Echter komt de kleding door de grenscontrole van sommige landen niet altijd op de goede plek terecht.
Daarom een dringende oproep aan ieder die een goede bestemming voor nog nette kleding zoekt.
U kunt ons vinden bij het Parochieel centrum aan de Hoofdstraat.
Dinsdagmorgen tussen 09.00 uur en 11.00 uur kunt u uw kleding persoonlijk aan ons afgeven. Ingang via het openstaande groene poortje naast het Parochieel Centrum en daarna de tweede deur links. We maken dan tijd voor u zodat als u dat wilt ook het verhaal van de kleding kunt vertellen. Soms heeft het te maken met het overlijden van een geliefde en hoort het bij de rouwverwerking.
Op andere dagen kunt u, uw kleding in het daar voor bestemde luik deponeren. Dit luik kunt u vinden als u de inrit voorbij de uitvaart onderneming van, Van Gorp in gaat aan de linkse kant bevindt zich het luik.
Wilt u bij het opruimen van uw oude nette kleding aan ons denken
Bent u door dit bericht nog niet overtuigd, neem dan contact op met mevr. Tonny Smits, telefoonnummer 0416 – 276109. Zij kan u over dit mooie werk alles vertellen
Namens de Kleding sorteergroep,

Mgr. Van den Hout over missiemaand oktober: ‘Wij brengen de liefde van God en onszelf als mens’
“Missie is niet ‘een’ taak, of een werkveld. Maar de Kerk zelf is missie. Wij brengen onszelf. We brengen de liefde van God en ook onszelf als mens.” Mgr. Van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, vertelt in een video op www.katholiekleven.nl over de missie van de Kerk en de rol die iedereen daarin heeft. De bisschop doet dat vanwege de ‘buitengewone missiemaand’ die de Kerk dit jaar in oktober viert

16 oktober 2019

Biddend Bijbellezen ; luisteren met je Hart

In een tijd waarin alles zo snel moet is het een uitdaging om te verlangzamen. Dat geldt ook voor ons lezen en voor het
lezen in de Bijbel. In de traditie van de Kerk wordt er al eeuwenlang een manier van Bijbellezen beoefend die je
‘slow reading’, zou kunnen noemen. Omringd door stilte en rust. In een sfeer van aandacht.

Biddend Bijbellezen ofwel de Lectio Divina betekent letterlijk ;Goddelijke lezing. Je kunt het ook geestelijk of spiritueel lezen
noemen of Bijbellezen met je hart.

Dit lezen is een manier dat allereerst niet als doel heeft om kennis op te doen uit de Bijbel of om jezelf een mening te vormen.
Ook niet om veel te praten of proberen te begrijpen wat er wordt bedoeld. Het gaat om samen luisteren in de stilte naar Zijn Woord.

Door de tekst langzaam, herhalend en bewust met een open hart te lezen wordt halt gehouden bij het Woord dat het hart ‘echt’,
raakt op dat moment. Zo gaat men op zoek naar de Geestelijke zin en betekenis, hier en nu, achter de Woorden.

Biddend Bijbellezen is eenvoudig lezen. Ontdekken dat er niet altijd staat wat je denkt dat er staat. Het is een leerproces
waarin je steeds opnieuw openstaat voor wat er in de tekst naar je toekomt. Langzaam en herhalend de Woorden tot
je door laten dringen. Liefdevol lezen niet met je hoofd maar met het hart. Een leeswijze om geraakt te worden op een
dieper niveau. Het gaat om groeien in liefde.
Luisterend alert zijn op de stem van de Geest die ons leidt doorheen de Woorden van de Schrift.

Biddend Bijbellezen is vooral ‘ervaren’.
Met een hart vol vrede is de ervaring wat het beoefenen van dit geestelijk lezen op het oog heeft. Een diepe rust in je hart
gewaar moge worden. Eenvoudig tot rust moge komen bij Hem.

In een groep staan we stil bij de Woorden uit de Bijbeltekst van die dag. Wat kunnen deze Woorden betekenen voor jouw
persoonlijk leven? Op dinsdagavond in de ‘oneven’ weken komen we 2 keren in de maand bij elkaar.

Op 3 december, week 49, in de parochiezaal van St. Jan, Hoofdstraat 36,In Kaatsheuvel.
Op 17 december, week 51 , in de zaal van St. Jans Onthoofding, Kerkstraat 21, in Loon op Zand.

Tijd van 19.30 uur tot 20.45 uur.
De eerste bijeenkomst zal in teken staan van samen een kopje koffie of thee te drinken,
elkaar te leren kennen en een korte uitleg over het Biddend Bijbellezen.
In de tweede bijeenkomst ,in Januari, gaan we dan van start met het lezen.

Iedereen is van harte welkom, gelovig of niet, om deel te nemen aan de bijeenkomsten. Deze zijn vrijblijvend.
Bijbels zijn aanwezig in de zaal.

Opgave via: kbrabers@home.nl
Het zou fijn zijn om uw voor en achternaam, het telefoonnummer,en het emailadres te vermelden bij aanmelding.
U kunt ook bellen als u wenst; 362462.

Hopende u te moge begroeten op 3 en 17 december,
met hartelijke groeten,

Pastoor Luijckx
Karin

Gezinsvieringen
De gezinsvieringen van afgelopen weekend waren erg mooi verlopen. Wat hebben we mooi kunnen vieren. De kinderen hebben heel goed hun best gedaan en ook diverse taakjes gedaan. Het thema was; Jezus, U wil ik danken. Jezus vraagt van ons dankbaarheid, want Hij had 10 mensen genezen die ziek waren, maar er was er maar één bij Hem teruggekomen om Hem te bedanken. Het was zelfs een vreemdeling. Dat is bijzonder. Wij mogen dankbaar zijn voor was God voor ons doet.
Mooi om te zien dat de jonge kerk weer groeit en kinderen met hun ouders betrokken zijn. Namens de werkgroep gezinsvieringen

Gerarduskalender
U kunt voor volgend jaar weer de mooi uitgevoerde Gerarduskalender kopen, voor uzelf of om aan iemand te geven. Elke dag een mooie spreuk om de dag goed te beginnen. Op de achterkant staan mooie bezinningen, gedichten, moppen, puzzels en informatie. Te koop bij Ricky Coomans, Bergstraat 48 Loon op Zand Tel: 363152

9 oktober 2019

Gezinsviering:
In het weekend van 12 en 13 oktober begint de nieuwe cyclus van gezinsvieringen
Zaterdag 12 oktober om 19.00 uur kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand m.m.v. kinderen
Zondag 13 oktober om 11.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel samenzang m b.v. CD

Per e-mail doorgeven van een misintentie.
Bij het opgeven van een misintentie via de e-mail, willen we u vriendelijk vragen om bij de omschrijving van de bankopdracht ook de betreffende kerk te vermelden zodat de administratie het binnengekomen bedrag juist kan verwerken.
U kiest dan: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Belangrijk:
Emailadressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Aanpassing openingstijden begraafplaats kerk St. Jan
De begraafplaats is vanaf 1 oktober tot 1 april geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Het Stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00 –17.00 uur

Inzegening kruisbeeld begraafplaats St. Jozef
Rond Kerstmis 2018 werd het kunstwerk van Wim Suermondt, dat op de begraafplaats van de St. Jozefkerk in Kaatsheuvel stond, onherstelbaar beschadigd. Het beeld, genaamd Jezus aan het kruis, kon volgens het bestuur van Parochie Heilige Willibrord niet meer teruggeplaatst worden. Ook elders in onze parochie/gemeente waren er kunstwerken ontvreemd en/of vernield door koperdieven. Het kunstwerk op de begraafplaats is inmiddels door het parochiebestuur vervangen door een houten kruis. Op zondag 6 oktober om 15.00 uur werd dit kruis onder kleine belangstelling ingezegend. Het weer speelde namelijk danig parten en de regen kwam zegenrijk naar beneden. Niettemin is het kruisbeeld plechtig ingewijd en siert het de altijd toch maar weer goed onderhouden begraafplaats waar wij onze dierbare overledenen te rusten hebben gelegd. Dank aan hen die de knusse warmte thuis even prijsgaven om deze plechtigheid bij te wonen. Pastoor Luijckx

Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart naar Rome, voorjaar 2020
Van 26 april t/m 2 mei 2020.
Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim.
Contactgegevens: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715. Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar.
Prijs: € 439,- (vroegboekkorting tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen).
Deze bedevaart is een reis naar Rome, naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus. Tijdens de bedevaart wordt elke dag de eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met de paus op het St. Pietersplein.
De deelnemers logeren in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome. Verder gaan de bedevaart te voet of met het openbaar vervoer. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei wordt er teruggevlogen naar Nederland.
Boodschap paus Franciscus voor Wereldmissiedag in buitengewone missiemaand oktober 2019
De paus wil een nieuw missionair elan stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld. In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober a.s., zal de paus zeggen: ‘De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God…’ De boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag luidt eveneens: ‘Gedoopt en Gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld.’ Paus Benedictus XV schreef eerder over missie: ‘Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping’ (Marcus 16, 15). Niet alleen de apostelen, maar ook hun opvolgers mogen dit voortzetten tot aan het einde der wereld.

2 oktober 2019

Duurzaamheid is thema van Week van het Katholiek Onderwijs 2019

Van 30 september tot en met 4 oktober 2019 wordt de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden. De week staat in het teken van duurzaamheid. Een thema dat past bij Franciscus van Assisi, die op 4 oktober (Dierendag) zijn feest heeft.

Boodschap paus Franciscus voor Wereldmissiedag in buitengewone missiemaand oktober

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone missiemaand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld. In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, zegt de paus: ‘De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God…’
Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Elk jaar staat een ander land centraal
Dit keer is het Burkina Faso. Het West- Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. Het is een van de armste landen ter wereld.
Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. In het land hebben vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: ze worden gedwongen te trouwen en oudere vrouwen worden vaak beschuldigd van hekserij.

Op de speciale website voor kinderen vind je allerlei informatie, zodat je met je parochie, school of gezin, inhoud kunt geven aan de Wereldmissiedag van de kinderen.
• www.missiokids.nl

JbdB on Tour; vier verdiepingsavonden voor jongeren

JbdB on Tour, een nieuw initiatief van Jong Bisdom den Bosch! Een serie van vier verdiepingsavonden voor jongeren (16-30 jaar), waarbij jongeren al reizend – langs de grote steden in ons bisdom en – met elkaar op zoek gaan naar inspiratie en hun passie. Op zoek naar datgene waar het hart van jongeren sneller van gaat kloppen. Samen op Hartstocht; het thema van dit JBDB-jaar.
Op ‘hartstocht’ komen jongeren niet alleen zichzelf tegen. God, de wereld en hun naasten zullen ook een plaatsje (willen) veroveren op deze reis. Tijdens de eerste verdiepingsavond op donderdag 10 oktober in Den Bosch zal onze naasten centraal staan. Als jongeren op zoek zijn naar hun passie, welke invloed hebben hun naasten daar dan op? Kunnen ze zonder hen? Kunnen ze met hen? Hoe kan er een verbondenheid gecreëerd worden? En is deze verbondenheid noodzakelijk? Met andere woorden; Jong & Katholiek; alleen op de wereld? Deze avond gaan jongeren met elkaar en met René Lamers (gedelegeerde voor Jeugd & Jongeren) op zoek naar verdieping en inspiratie rondom het avondthema: Harstverbondenheid!

Programma
19.30 uur Inloop
20.00 uur Start spreker
20.45 uur Pauze
21.00 uur Nagesprek
21.30 uur Borrel
Daagt u jongeren uit uw omgeving uit om mee te gaan op hartstocht?
Aanmelding voor deze avond is niet verplicht, maar wel gewenst.
Jongeren zijn ook van harte welkom als ze op het laatste moment besluiten te willen komen.

Praktische informatie
Datum Donderdag 10 oktober 2019

Tijd 19.30 – 22.00 uur

Locatie Bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch

Meer informatie Kijk op Facebook Jong Bisdom Den Bosch of neem contact op met Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster bisdom van ‘s-Hertogenbosch) via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 073 523 20 61

Overige verdiepingsavonden:
Vrijdag 13 december 2019 te Tilburg
Donderdag 13 februari 2020 te Nijmegen
Vrijdag 15 mei 2020 te Eindhoven.

25 september 2019

Duurzaamheid is thema van Week van het Katholiek Onderwijs 2019

Van 30 september tot en met 4 oktober 2019 wordt de Week van het Katholiek Onderwijs gehouden. De week staat in het teken van duurzaamheid. Een thema dat past bij Franciscus van Assisi, die op 4 oktober (Dierendag) zijn feest heeft
Boodschap paus Franciscus voor Wereldmissiedag in buitengewone missiemaand oktober

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone missiemaand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld. In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, zegt de paus: ‘De Kerk heeft een zending in de wereld: het geloof in Jezus Christus schenkt ons de juiste dimensie van alle dingen, door ons de wereld te doen zien met de ogen en het hart van God…’

Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Elk jaar staat een ander land centraal
Dit keer is het Burkina Faso. Het West- Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. Het is een van de armste landen ter wereld.
Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes. Bij gebrek aan andere inkomstenbronnen wagen velen hun geluk in de illegale goudmijnbouw. In het land hebben vooral meisjes en vrouwen hebben het zwaar: ze worden gedwongen te trouwen en oudere vrouwen worden vaak beschuldigd van hekserij.
Op de speciale website voor kinderen vind je allerlei informatie, zodat je met je parochie, school of gezin, inhoud kunt geven aan de Wereldmissiedag van de kinderen.
• www.missiokids.nl

JbdB on Tour; vier verdiepingsavonden voor jongeren
JbdB on Tour, een nieuw initiatief van Jong Bisdom den Bosch! Een serie van vier verdiepingsavonden voor jongeren (16-30 jaar), waarbij jongeren al reizend – langs de grote steden in ons bisdom en – met elkaar op zoek gaan naar inspiratie en hun passie. Op zoek naar datgene waar het hart van jongeren sneller van gaat kloppen. Samen op Hartstocht; het thema van dit JBDB-jaar.
Op ‘hartstocht’ komen jongeren niet alleen zichzelf tegen. God, de wereld en hun naasten zullen ook een plaatsje (willen) veroveren op deze reis. Tijdens de eerste verdiepingsavond op donderdag 10 oktober in Den Bosch zal onze naasten centraal staan. Als jongeren op zoek zijn naar hun passie, welke invloed hebben hun naasten daar dan op? Kunnen ze zonder hen? Kunnen ze met hen? Hoe kan er een verbondenheid gecreëerd worden? En is deze verbondenheid noodzakelijk? Met andere woorden; Jong & Katholiek; alleen op de wereld? Deze avond gaan jongeren met elkaar en met René Lamers (gedelegeerde voor Jeugd & Jongeren) op zoek naar verdieping en inspiratie rondom het avondthema: Harstverbondenheid!

Programma
19.30 uur Inloop
20.00 uur Start spreker
20.45 uur Pauze
21.00 uur Nagesprek
21.30 uur Borrel
Daagt u jongeren uit uw omgeving uit om mee te gaan op hartstocht?
Aanmelding voor deze avond is niet verplicht, maar wel gewenst.
Jongeren zijn ook van harte welkom als ze op het laatste moment besluiten te willen komen.

Praktische informatie
Datum Donderdag 10 oktober 2019

Tijd 19.30 – 22.00 uur

Locatie Bisdomkantoor, Parade 11, Den Bosch

Meer informatie Kijk op Facebook Jong Bisdom Den Bosch of neem contact op met Ingrid van Zeeland (jongerenwerkster bisdom van ‘s-Hertogenbosch) via ivzeeland@bisdomdenbosch.nl of 073 523 20 61

Overige verdiepingsavonden:
Vrijdag 13 december 2019 te Tilburg
Donderdag 13 februari 2020 te Nijmegen
Vrijdag 15 mei 2020 te Eindhoven.

18 september 2019

Eerste Heilige Communie
Informatieve ouderavonden;
Maandag 23 september om 20.00 uur op de pastorie, Oranjeplein 1, Loon op Zand voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer op
Dinsdag 24 september om 20.00 uur op het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 , Kaatsheuvel voor de communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle U bent van harte welkom

Paus Franciscus roept op tot gebed, berouw en bekering tijdens Seizoen van de Schepping
‘We hebben een klimaatcrisis veroorzaakt die een ernstige bedreiging vormt voor de natuur en het leven zelf, inclusief het onze’. Dat schrijft de paus in zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping op zondag 1 september. Begin van een periode met speciale aandacht voor de schepping.
Dit zogenoemde Seizoen van de Schepping duurt tot en met 4 oktober, de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi. De paus wijst op de roep tot actie van jonge mensen, die over de hele wereld hun stem laten horen en bestuurders vragen moedige beslissingen te nemen voor klimaat en milieu. ‘We zijn hen echte antwoorden verschuldigd, aldus de paus. Hij roept alle gelovigen op tot gebed en zegt: ‘Onze gebeden en oproepen zijn in de eerste plaats gericht op de bewustmaking van politieke en burgerlijke leiders. Denk bv. aan de regeringen die de komende maanden bijeenkomen om nieuwe toezeggingen te doen die van doorslaggevend belang zijn om de planeet in de richting van het leven te sturen en niet de dood’. De paus wijst In dit opzicht naar de komende klimaattop van de Verenigde Naties maar ook naar de komende synode over het Amazonegebied, waarvan de integriteit, zo zegt hij in zijn boodschap, ernstig wordt bedreigd.

Eucharistieviering en Geloofsgesprek op zondagochtend in vervolg een half uur eerder op t.v.
Vanaf 8 september worden op de zondagochtend het Geloofsgesprek en de Eucharistieviering een half uur eerder uitgezonden. Het Geloofsgesprek begint dan om 9.45 uur en de Eucharistieviering om 10.00 uur. Deze aanpassing bij het begin van het nieuwe televisieseizoen is het resultaat van overleg tussen de KRO-NCRV, de EO en de netmanager van de NPO. De herschikking van programma’s op de zondagochtend wil de kracht van de programmering van de zondagochtend behouden en versterken.
Enkele jaren geleden werd de Eucharistieviering op tv ook om 10.00 uur uitgezonden.
De uitzending is daarmee als het ware weer terug op het oude tijdstip.

Wist u dit al. Zet het even in uw agenda
Gemengd Regiokoor Nieuw Leven. Zondag 22 september 2019 om 14.30 uur Sint Jan, Kaatsheuvel. entree: € 7,50
Het Gemengd Regiokoor Nieuw Leven is opgericht op 21 juni 1946.
Het grote koor komt uit Schelluinen, een dorp in Zuid-Holland bij Gorinchem.
Nieuw Leven heeft een zeer gevarieerd, modern, klassiek programma waarin ook musicals en Nederlandstalige muziek zit. Het koor-repertoire wordt afgewisseld met zang, dwarsfluit- en orgelmuziek.
Solisten zijn: Marjolein Henderson (sopraan) en Ton van Vlierden (dwarsluit).
Dirigent/pianist is Dhr. Sjaak Kazen.

Jongeren groep “Hey You There”
Donderdagavond 12 september was voor de 1e keer de jongerenavond
georganiseerd op het parochieel centrum in Kaatsheuvel.
Er zijn vele enthousiaste en positieve reacties nadien ontvangen.
“Ik vond het een leuke, gezellige en educatieve avond en hoop dat we dit soort
avonden meerdere keren zullen houden. Het was een soort einde van het Vormsel. We hebben het vooral over het geloof, het gedrag van mensen en vrede en oorlog gehad. Op het einde hebben we marshmallows geroosterd. Iedereen is welkom om mee te doen.”

11 september 2019

2019-2020:
Focus op familiepastoraat
In een brief heeft bisschop Gerard de Korte onlangs de parochies in het bisdom van ’s-Hertogenbosch uitgenodigd om zich in het werkjaar 2019-2020 te concentreren op het familiepastoraat. Het bisdom biedt een aantal activiteiten aan die in het teken staan van gezins- en familiepastoraat waar de parochies gebruik van kunnen maken.
De focus op familiepastoraat sluit aan bij de oproep van de bisschop om als Kerk missionair te zijn. “Zonder een missionaire inzet zullen onze geloofsgemeenschappen kleiner en kleiner worden”, schrijft hij. “Wij zijn geroepen om een levende gemeenschap rondom Christus te vormen. Onze parochies zijn geloofsgemeenschappen waar mensen hun vriendschap met Christus vieren maar ook concreet gestalte geven in het alledaagse leven.”
De bisschop ziet kansen voor missionair pastoraat. “In Nederland zijn maar weinig overtuigde christenen, maar eveneens zijn er maar weinig atheïsten. De meeste tijdgenoten worden heen en weer geslingerd tussen religieuze onzekerheid én religieus verlangen. Tegen die achtergrond pleit ik voor heldere maar ook gastvrije en hartelijke parochies.”
In de parochie zouden zoekende mensen verwelkomd moeten worden om langzaam maar zeker Gods liefde in Christus te ontdekken, schrijft Mgr. De Korte. “Aangevuurd door Gods Geest kunnen zij dan stap voor stap de navolging van Christus gestalte geven. In veel van onze parochies zijn missionaire stappen gezet maar het is belangrijk om dit proces gaande te houden en vooral ook te intensiveren.”

Belangrijke data om te onthouden:
Jongeren groep “Hey You There”

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar meld je dan voor 6 september aan voor de tiener groep van onze parochie. Via jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
Samen optrekken met jongeren
Ontspannen met leeftijdgenoten leuke dingen doen
Antwoord kunnen krijgen op vragen waar jongeren mee rond lopen
Waar en wanneer:
Donderdagavond 12 september van 18.30 uur tot 20.30 uur
Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 Kaatsheuvel.

Informatieavond Vormsel:
Informatieavond voor ouders van tieners uit de groepen 7/8 Het betreft tieners uit Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.
Maandag 16 september om 19.00 uur in: het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.

Ouderavonden Eerste Communie
Informatieve ouderavonden;
Maandag 23 september om 20.00 uur op de pastorie, Oranjeplein 1, Loon op Zand voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer op
Dinsdag 24 september om 20.00 uur op het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34, Kaatsheuvel voor de communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle U bent van harte welkom!

Middag openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel is weer voorbij.
Zaterdag 31 augustus was de laatste dag van de openstelling
Maandag 2 september werden door een aantal vrijwilligers de gebruikte materialen weer opgeborgen. De Stichting Trias kan samen met alle vrijwilligers die de open stelling mogelijk hebben gemaakt terug kijken op een goed verlopen periode. Men kende druk- en minder drukbezochte middagen. Misschien waren de dagen waarop de temperatuur tot rond de 30 graden steeg daar ook een reden voor. Ondanks dat valt het aantal bezoekers niet tegen de teller geeft het getal 2326 aan. Voor Stichting Trias een reden om alvast na te gaan denken over een vervolg.

15 september open monumentendag
Zondag 15 september kunt u kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand tussen 10.00 uur en !6.30 uur bezichtigen. De heemkunde kring verzorgt een expositie en vanaf 11 uur is er elk heel uur de mogelijkheid om de toren te beklimmen.

Wist u dit al? Zet het even in uw agenda
Gemengd Regiokoor Nieuw Leven
Het Gemengd Regiokoor Nieuw Leven is opgericht op 21 juni 1946.
Het grote koor komt uit Schelluinen, een dorp in Zuid-Holland bij Gorinchem.
Nieuw Leven heeft een zeer gevarieerd, modern, klassiek programma waarin ook musicals en Nederlandstalige muziek zit. Het koor-repertoire wordt afgewisseld met zang, dwarsfluit- en orgelmuziek.
Solisten zijn: Marjolein Henderson (sopraan) en Ton van Vlierden (dwarsluit).
Dirigent/pianist is Dhr. Sjaak Kazen.
Zondag 22 september 2019, 14.30 uur, Sint Jan, Kaatsheuvel
entree: € 7,50

4 september 2019

Belangrijke data om te onthouden:
Vormsel:
Informatieavond voor ouders van tieners uit de groepen 7/8. Het betreft tieners uit Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.
Maandag 16 september om 20.00 uur in: het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.

Eerste Communie:
Informatieve ouderavonden;
Maandag 23 september om 20.00 uur op de pastorie, Oranjeplein 1, Loon op Zand voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer.
Dinsdag 24 september om 20.00 uur op het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34, Kaatsheuvel voor de communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle U bent van harte welkom !

Jongeren groep “Hey You There”

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar meld je dan voor 6 september aan voor de tiener groep van onze parochie. Via jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl
Samen optrekken met jongeren.
Ontspannen met leeftijdgenoten leuke dingen doen.
Antwoord kunnen krijgen op vragen waar jongeren mee rond lopen.
Waar en wanneer:
Donderdagavond 12 september van 18.30 uur tot 20.30 uur
Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 Kaatsheuvel.

Afsluiting openstelling St. Jan tijdens zomerperiode.
Op zaterdag 31 augustus was de laatste dag waarop de kerk St. Jan te Kaatsheuvel in de middag tijdens de zomeropenstelling nog bezichtigd kon worden. Tijdens de deze periode hebben bijna 2000 mensen de kerk bezocht onder hen ook buitenlandse toeristen. Met hartelijk dank aan alle vrijwilligers kan de organisatie met voldoening terugkijken op de voorbije periode.

Taizé-viering
Thema: “Vrede verbindt over grenzen”
Met medewerking van koor: Laudate Dominum o.l.v dirigent Otto Grevink
Maandag 23 september 19.00 uur in de kerk Antonius van Padua te Waalwijk

Let op: Internetoplichters doen zich voor als pastores
Internetcriminelen geven zich in e-mails uit voor pastorale beroepskrachten in een poging een gunst te verkrijgen. Zowel de parochie Heilige Franciscus (Bommelerwaard) als het bisdom Breda maken melding van e-mails waarin sprake is van identiteitsfraude (phishingmail). Het bisdom waarschuwt niet op de verzoeken in te gaan en de e-mail zo mogelijk te rapporteren bij de gebruikte maildienst.

Diverse vrijwilligers van de parochie Heilige Franciscus ontvingen onlangs een e-mail van iemand die zich voordeed als pastoor Roland Putman. In het bericht werd om een gunst gevraagd. In de mail worden persoonsgegevens gebruikt die het vertrouwen van de lezer beogen te wekken. Soortgelijke mails circuleren in het bisdom Breda.

Nepmails
Identiteitsfraude in de vorm van phishingmail komt regelmatig voor. De nepmails zien er vaak

28 augustus 2019

Nu de vakantie voorbij is……
Zijn er in alle 4 de kerken van onze parochie weer vieringen in het weekend. Is er al nagedacht over de voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel. Worden jongeren uitgenodigd om mee te doen met een tienergroep. Schriftelijke informatie over de genoemde onderwerpen zullen onder de doelgroep verspreid worden. Maar wilt u nu al wat meer weten bezoek dan de parochie website: www.parochiewillibrord.nl

CORRECTIE OP EERDERE BERICHTGEVING IN DE VORIGE DUINKOERIER M.B.T. DATUM EN PLAATS OUDERAVOND OUDERS COMMUNICANTEN

1e H. Communie
Aan de ouders/verzorgers van kinderen in groep 4.
Graag nodigen wij uw kind uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de 1e H. Communie waarbij wij uw kind willen helpen Jezus Christus beter te leren kennen en de Weg van Jezus in het leven te vinden en te gaan. De voorbereiding bestaat uit 8 lessen, een rondleiding in de Kerk en het bijwonen van Gezinsvieringen. In de 1e helft van 2020 is de feestelijke Eucharistieviering waarin uw kind zijn/haar 1e H. Communie zal ontvangen.
Wij nodigen u uit voor informatieve ouderavonden;
op maandag 23 september om 20.00 uur op de pastorie , Oranjeplein 1, Loon op Zand voor de communicanten uit Loon op Zand en De Moer
op dinsdag 24 september om 20.00 uur op het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 , Kaatsheuvel voor de communicanten uit Kaatsheuvel en Sprang-Capelle
U bent van harte welkom !

H. Vormsel
Aan de ouders/verzorgers van de tieners van groep 7/8
Graag nodigen wij u uw kind uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor het H. Vormsel.
Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest.
Jezus schenkt ons die H. Geest om als christen te leven.
De voorbereiding op het Vormsel begint aan het begin van het schooljaar groep 8 met een informatie avond voor kinderen en hun ouders.
Ons voorbereidingstraject is overzichtelijk en laat het jonge gezicht van de Kerk zien.
De vormselviering is op zaterdag 28 maart 2020 om 19.00 uur in de Kerk van St. Jan de Doper in Kaatsheuvel.
Wij nodigen wij u uit voor een ouder/kind informatieavond ;
op maandag 16 september in: het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel .
Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle. Wij hopen jou samen met je ouders/verzorgers deze avond te ontmoeten, ook als je twijfelt.
Als u vragen heeft over de Eerste H. Communie of het H. Vormsel, bel gerust met het parochiesecretariaat of raadpleeg de Website.
Graag tot ziens in september,
Pastoor Luijckx tel. 361215 Catechist. Annie van Kuijk tel. 361513
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl e-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Doopvoorbereiding
Beste ouders van kinderen die worden gedoopt, aanstaande ouders.
Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie.
De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand.
De volgende 2 data hebben wij ingepland:
Woensdagavond 28 augustus 2019
Woensdagavond 11 september 2019
Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze.
De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald.
Dopen vinden in de regel plaats op de zondag.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 65,00.
De doopkaars is daarbij inbegrepen.
Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat tel. 0416 – 361215

Vooraankondiging cursus Tienerpastoraat
Beste pastoor, diaken, pastor, vrijwilliger en/of betrokkene bij het tiener- en jongerenwerk,
Zoals ieder jaar zal ook dit jaar namens het team Jeugd en Jongeren gratis een driedelige cursus worden gegeven in het kader van tiener- en jongerenwerk.
In deze e-mail willen wij u alvast op de hoogte brengen van de cursusdata, de thema’s en de gastsprekers.
Het overkoepelende thema van de cursus dit jaar is de betrokkenheid van tieners en jongeren in de parochie. In de drie cursusavonden wordt dit thema vanuit drie verschillende invalshoeken benaderd.

* Avond 1: ‘Het doorgeven van geloof aan de volgende generaties’
Dinsdagavond 10 september 2019, 18.00u – 21.30u Gastspreker van de avond is Tim Schilling, werkzaam bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Hij zal samen met de cursisten dieper ingaan op de geloofsoverdracht- en opvoeding, met vragen als “Wat is geloof?” en “Kun je geloof daadwerkelijk doorgeven?” Zijn stelling is: “Bepalend voor geloofsopvoeding en missionaire inzet is de staat van je eigen geloof. Je moet dus eerst ervoor zorgen dat je zelf groeit in de relatie met God, wil je het kunnen doorgeven.”

* Avond 2: ‘Growing Young’
Dinsdagavond 1 oktober 2019, 18.00u – 21.30u Gastspreker van de avond is Anko Oussoren van het Praktijkcentrum (voor onderzoek en dienstverlening in de kerken). Anko’s passie ligt bij het jeugdwerk en het missionair kerk-zijn. Samen met de cursisten gaat hij dieper in op het boek ‘Growing Young’ van Kara Powell. Wat hebben kerken nodig om aantrekkelijk te zijn voor jongeren? ‘Growing Young’ is een Amerikaans onderzoek naar wat kenmerkend is voor geloofsgemeenschappen met actief betrokken jongeren tussen de 15 en 29 jaar. Tijdens deze cursusavond wil Anko met de cursisten de 6 hoofdlijnen van Powell bestuderen en brainstormen over hoe deze punten een plek kunnen krijgen in de eigen parochie.

* Avond 3: ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt’
Dinsdagavond 19 november 2019, 18.00u – 21.30u Gastspreekster van de avond is Mirjam Spruit, werkzaam bij het Centrum voor Parochiespiritualiteit. Samen met de cursisten wil Mirjam de boeken ‘Als God renoveert’ en ‘Rebuilt’ onder de loep nemen en er concreet mee aan de slag gaan. Wat zijn kenmerken of waarden van parochies die groeien en ook aantrekkelijk zijn voor jongeren? Wat kunnen we leren vanuit deze boeken – en de ervaringen die hiermee inmiddels zijn opgedaan – voor het tiener-en jongerenpastoraat?

Opgeven voor de cursus kan door een e-mail te sturen naar jongeren@bisdomdenbosch.nl
Het is ook mogelijk u in te schrijven voor één of twee avonden, de avonden staan inhoudelijk los van elkaar. Het volgen van de complete cursus wordt voor het totaalbeeld natuurlijk wel aan u aanbevolen.
Mochten er naar aanleiding van deze vooraankondiging nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag!

Hartelijke groet namens het team Jeugd en Jongeren, Laura Nieuwlaat, Ingrid van Zeeland en diaken René Lamers

21 augustus 2019

Vakantieperiode
Het vakantierooster voor de Eucharistievieringen duurt tot en met 30 augustus. De berichtgevingen m.b.t de vieringen kunt u vinden bij de mededelingen die achter in de kerken liggen, de berichten in de Duinkoerier en Maasroute en op de parochie website; www.parochiewillibrord.nl knop: vieringen

1e H. Communie
Aan de ouders/verzorgers van kinderen in groep 4. Graag nodigen wij uw kind uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor de 1e H. Communie waarbij wij uw kind willen helpen Jezus Christus beter te leren kennen en de Weg van Jezus in het leven te vinden en te gaan. De voorbereiding bestaat uit 8 lessen, een rondleiding in de Kerk en het bijwonen van Gezinsvieringen. In de 1e helft van 2020 is de feestelijke Eucharistieviering waarin uw kind zijn/haar 1e H. Communie zal ontvangen. Wij nodigen u uit voor een informatieve ouderavond op dinsdag 24 september om 20.00 uur op de pastorie , Oranjeplein 1. U bent van harte welkom !

H. Vormsel
Aan de ouders/verzorgers van de tieners van groep 7/8
Graag nodigen wij u uw kind uit om deel te nemen aan de voorbereidingen voor het H. Vormsel. Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest. Jezus schenkt ons die H. Geest om als christen te leven. De voorbereiding op het Vormsel begint aan het begin van het schooljaar groep 8 met een informatie avond voor kinderen en hun ouders. Ons voorbereidingstraject is overzichtelijk en laat het jonge gezicht van de Kerk zien. De vormselviering is op zaterdag 28 maart 2020 om 19.00 uur in de Kerk van St. Jan de Doper in Kaatsheuvel. Wij nodigen wij u uit voor een ouder/kind informatieavond op: Maandag 16 september in: het Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur. Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle. Wij hopen jou samen met je ouders/verzorgers deze avond te ontmoeten, ook als je twijfelt.
Als u vragen heeft over de Eerste H. Communie of het H. Vormsel, bel gerust met het parochiesecretariaat of raadpleeg de Website. Graag tot ziens in september,

Pastoor Luijckx tel. 361215 Catechist. Annie van Kuijk tel. 361513
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl e-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Doopvoorbereiding
Beste ouders van kinderen die worden gedoopt, aanstaande ouders. Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de doopvoorbereidingen in onze parochie. De komende 2 bijeenkomsten ter voorbereiding, steeds van 20.00 uur tot 21.30 uur zijn op de pastorie, Oranjeplein 1, 5175 BE Loon op Zand. Telefoonnummer: 0416- 361215.
De volgende 2 data hebben wij ingepland:
Woensdagavond 28 augustus 2019
Woensdagavond 11 september 2019
Tijdens deze avonden zal er voldoende tijd zijn om elkaar te leren kennen, ook op informele wijze. De datum waarop de doop zal plaatsvinden kan vooraf of tijdens deze avonden in overleg met u worden bepaald. Dopen vinden in de regel plaats op de zondag.
Voor de kerkelijke dienstverlening, die verband houdt met de voorbereiding op de doop en voor de doop als zodanig, wordt een vergoeding gevraagd van € 65,00. De doopkaars is daarbij inbegrepen.
Mocht u echter bij een eerdere doop, deze doopvoorbereiding al gevolgd hebben, dan hoeft u niet meer deel te nemen aan deze voorbereiding.

Openmiddagen kerk St.Jan te Kaatsheuvel

Tot eind augustus is de kerk St. Jan van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend ter bezichtiging. Ter verwelkoming zijn er vrijwilligers aanwezig die eventuele vragen kunnen beantwoorden. Ook ligt er informatie met plattegrond in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Pools voor bezoekers klaar. Voor mensen die op zoek zijn naar medailles, rozenkransen of religieuze boeken is wat materiaal aanwezig. Een van de vrijwilligers heeft hele mooie kaarten gemaakt die voor een kleine vergoeding te koop zijn. De opbrengst is bestemd voor de parochie. Vanaf de openstelling zijn er tot zaterdag 10 augustus al ruim 1000 bezoekers geweest
De Culturele stichting Trias, die zorg draagt voor de openstelling, heeft op sommige dagen een speciaal programma kunnen toevoegen: Orgelspel door Sjaak Kazen.
Zondag 25 augustus 2019, 14.00 uur tot 15.30 uur
Meditatief / Liturgisch
Zaterdag 31 augustus 2019, 14.00 uur tot 16.30 uur
14.00: Populair-Klassiek
15.00: It’s a small world: Muziek van Efteling / Walt Disney, speciaal bedoeld voor kinderen en “oudere kinderen”.
15.45: Populair-Klassiek

Miva Collecte 2019: Thema: Elk kind mag meedoen

Op 24 en 25 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”. Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang
Een auto is onmisbaar
Zuster Clementine bezoekt kansarme gezinnen en kinderen. Ze spoort kinderen op die zorg nodig hebben en geeft ze bijstand. Vanaf het kleine klooster in Bangang is het anderhalf uur rijden naar Bafoussam. Als het niet geregend heeft tenminste. Als het regent is de weg onbegaanbaar en verandert het in een modderstroom. De alternatieve route duurt dan ruim drie uur.
Alleen met een auto kan zuster Clementine deze gezinnen bereiken. Clementine: “De auto brengt ons dicht bij de families en gemeenschappen. Nu kunnen we deze mensen begrijpen, voeden, onderwijzen en ondersteunen. De omstandigheden zijn primitief, het gebied is afgelegen en onherbergzaam. Een auto is noodzakelijk om dit werk te doen.”
Operaties voor Marvelous
Via een hobbelige, bijna onbegaanbare weg bereiken we een gezin dat hulp krijgt van zuster Clementine. We ontmoeten de 4-jarige Marvelous bij haar huis, samen met haar moeder en oma. Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. Zuster Clementine heeft ervoor gezorgd dat ze geopereerd kon worden. Daardoor kan ze nu al kruipen. Binnenkort volgt een tweede operatie, maar er zijn er nog meer nodig. Pas dan kan ze lopen en naar school. Dan heeft de kleine Marvelous ook zicht op een toekomst.
Zes auto’s nodig
In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s nodig. Helpt u ze op weg met uw donatie?

14 augustus 2019

Column Mgr. de Korte: Cultuurpessimisme
Niet weinig christenen in Nederland, en waarschijnlijk in de gehele westerse wereld, hebben zorgen over de ontwikkelingen in de samenleving. Sinds minstens een halve eeuw zit Koning Zelfbeschikking stevig op de troon. God en christendom zijn voor velen tot een herinnering geworden.
Moderne mensen beschouwen zich baas over eigen buik en leven. Vandaar dat er liberale wetten zijn aangenomen rond abortus, prostitutie en euthanasie. Maar niet alleen over micro-ethische thema’s leven er onder christenen zorgen. Dat geldt evenzeer over het sociaal- economisch leven. De huidige economische orde botst namelijk met centrale noties van het christelijk denken over een rechtvaardige samenleving. Ik noem een doorgeschoten vertrouwen in de markt, groeiende maatschappelijke ongelijkheid en een massale verspilling van voedsel.

Blijvende dialoog
Een en ander betekent een blijvende dialoog rond micro- en macro-ethische thema’s. Ook in seculiere kring leven op dit moment ontegenzeggelijk twijfels over een doorgeschoten individualisme. Niet alleen christenen plaatsen vraagtekens bij de vooronderstellingen van baas over eigen leven en dat van de ongeboren ander. En juist christenen zouden op dit punt heilzame en corrigerende visies kunnen aanreiken.
Opvallend vind ik ook dat in liberale media een stevige discussie wordt gevoerd over de vooronderstellingen van onze economie. Het Angelsaksische model met alle nadruk op de belangen van de aandeelhouders komt steeds meer onder vuur te liggen. Laten wij vanuit de christelijk-sociale beweging de voordelen van het Rijnlandse model steeds weer blijven uitdragen. In dat laatste model gaat het immers niet alleen om de aandeelhouders maar ook om rechtvaardigheid voor de werknemers en een duurzame omgang met onze schepping.

Kijken wij goed?
Hoe kijken wij naar onze cultuur? Verontruste ogen kijken anders dan blijmoedige ogen. En het is altijd goed te beseffen dat het kwade schreeuwt en het goede fluistert. Alles wat goed gaat, vinden wij meestal vanzelfsprekend, maar wat verkeerd gaat, raakt ons diep en kan ons helemaal gaan beheersen. Het klopt dat veel Nederlanders de Kerk hebben verlaten en een kerkgebouw niet meer vanbinnen zien. Maar weten wij wel zeker dat zij God ook hebben losgelaten? In ieder geval weet ik dat nog ontelbaren op hun manier bidden. In het zuiden gebeurt dat vaak via het branden van een kaarsje bij de ontelbare Mariabeelden in kerken en kapellen.
Het klopt dat voor veel Nederlanders het leven draait rondom zelfrealisatie. Maar tegelijkertijd zijn er duizenden mantelzorgers die dag in dag uit klaar willen staan voor hun hulpbehoevende naaste. En organisaties en instellingen die zich bezighouden met vrede, het milieu en meer sociale rechtvaardigheid, kunnen nog steeds rekenen op vrijwilligers en donateurs.

Gods Geest werkt
Het klopt dat onze sociale media worden vervuild door grofheid en scheldpartijen. Hoffelijkheid is in de publieke ruimte vaak ver te zoeken. Maar tegelijkertijd is een grote meerderheid in ons land nog steeds bereid om te polderen door naar elkaar te luisteren en een compromis te zoeken.
Christenen leven in deze cultuur – wij hebben geen andere. Laten wij daarom in kritische solidariteit met de huidige samenleving verbonden blijven. Ook deze cultuur is immers van God en ieder mens is en blijft een schepsel van God. Gods Geest waait nog steeds en wil ons bemoedigen. In ieder geval kan de Geest alle pessimisme en onverschilligheid uit ons hart wegbranden.

Mgr. dr. Gerard de Korte

Parochie Wonderbare Moeder gaat op 13 en 14 september a.s. op bedevaart naar Banneux. Voor deze reis zijn nog een aantal plaatsen over. Wellicht dat in uw parochie er mensen zijn, die met ons mee willen op bedevaart naar Banneux. Wij stellen het daarom op prijs als u uw parochianen op de hoogte brengt van deze bedevaart.
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019 gaat Parochie Wonderbare Moeder op bedevaart naar Banneux, een bekend Mariabedevaartsoord in de Belgische Ardennen.
Programma
Vanuit Drunen vertrekken we naar Banneux. Na de lunch verzamelen we bij het beeld van Maria ter opening van de bedevaart. In de middag vieren we de eucharistie en is er een rondleiding over het Heiligdom.
Wij dineren en overnachten in hotel Chaityfontaine op loopafstand van het Heiligdom.
De tweede dag starten we met een eucharistieviering en krijgen we nadere uitleg over het Heiligdom. Na de lunch bidden we de Kruisweg en hebben we een Marialof. Na het afscheid van Banneux rijden we naar het restaurant voor een afscheidsdiner.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deelname. De kosten voor deelname aan deze tweedaagse bedevaart bedragen 149,00 euro per persoon.
In deze prijs is inbegrepen:
• Reis per luxe touringcar
• Verblijf op basis van tweepersoonskamer en volpension
• Nederlandstalig programma
Aanmelden voor deelname kan door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de pastorie in Drunen, Raadhuisplein 2. Aanmelden kan ook via de website van VNB, www.vnb.nl, reisnummer BA1901.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nlof telefonisch: 0416-372215 (tussen 9.00 en 12.00 uur).

17 juli 2019

Vakantie rooster.
Tijdens de vakantieperiode van het pastorale team zijn er wat aanpassingen in het vieringrooster.
Kerk St. Joachim De Moer: Zaterdag 20 juli 19.00 uur Eucharistieviering met samenzang.
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand: Zondag 21 juli 09.30 uur Eucharistieviering met samenzang
Kerk St. Jan Kaatsheuvel. Zondag 21 juli 11.00 uur Eucharistieviering met samenzang.
Kerk HH. Mart. v. Gorkum Kaatsheuvel geen weekendviering.
Van maandag 8 juli tot vrijdag 26 juli vervallen de ochtendvieringen in de dagkapel van de kerk St. Jans Onthoofding.
Dinsdag 23 juli is er geen viering in de Venloene

Openstelling kerk St. Jan Kaatsheuvel
De kerk is te bezichtigen op alle werkdagen van 13.00 u tot 17.00 uur.
Op zondag vanaf 12.00 uur na de Eucharistieviering.
De eerste week van de openstelling zijn er rond en nabij 200 zoekers geweest
Extra programma Zaterdag 20 juli 2019,
14.00 uur tot 16.30 uur. Orgel spel door Sjaak Kazen m.m.v. Marjolein Henderson, sopraan
14.00: Populair-Klassiek
15.00: It’s a small world: Muziek van Efteling / Walt Disney, speciaal bedoeld voor kinderen en “oudere kinderen”.
15.45: Populair-Klassiek

René Lamers nieuwe gedelegeerde voor jeugd en jongeren
Bisschop Gerard de Korte heeft diaken René Lamers (56) per 1 juli 2019 benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor jeugd en jongeren in het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Diaken Lamers volgt in die functie pastoor-deken Theo Lamers op die door de bisschop per 1 juni is benoemd tot vicaris-generaal. René Lamers zal de functie van gedelegeerde in deeltijd vervullen (0,2 fte). Hij blijft daarnaast actief als diaken in de parochie Heilige Johannes de Doper in Schaijk

10 juli 2019

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Net als voorgaande jaren zorgt de culturele stichting Trias met hulp van een behoorlijk aantal vrijwilligers voor de dagelijkse openstelling van de kerk. Bezichtigingstijd: op weekdagen 13.00 uur tot 17.00 uur. Op zondagen na de viering van 11.00 uur tot 17.00 uur. Op sommige dagen heeft Trias nog wat extra’s toe kunnen voegen.
Zondag 14 juli tussen 14.00 uur en 15.30 uur Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v.
Ton van Vlierden dwarsfluit
Zaterdag 20 juli tussen 14.00 uur en 15.30 uur Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v.
Marjolein Henderson sopraan

Column Mgr. De Korte: In verbondenheid met Petrus
Eind juni vierde de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. Wij stonden stil bij deze belangrijke apostelen uit het begin van onze geloofsgemeenschap. Beide heiligen verbinden ons ook heel bijzonder met Rome waar zowel Petrus als Paulus hebben gewerkt en omwille van hun getuigenis van Christus de marteldood zijn gestorven.

Binnen de katholieke traditie geldt Petrus als de eerste bisschop van Rome. In het Nieuwe Testament komt het leven van Petrus in beeld. Hij is visser maar wordt door Jezus geroepen om visser van mensen te zijn. Petrus is zeker geen supergelovige. Want als Jezus is gearresteerd, ontkent hij tot driemaal toe bij Jezus te horen om zo zijn eigen hachje te redden. Toch krijgt Petrus na de opstanding van Christus een nieuwe kans en ontvangt hij een leidende taak en mag de Kudde, de Kerk leiden, na vergeving van schuld.

Actuele Petrus
Alweer meer dan zes jaar is paus Franciscus de bisschop van Rome en heeft hij daarmee de rol van de actuele Petrus in ons midden. De persoon en het beleid van onze paus bemoedigen velen binnen de Kerk maar ook ver daarbuiten. Vanaf het begin is duidelijk dat zijn naam staat voor een programma. Evenals de heilige Franciscus van Assisi heeft onze paus immers bijzonder aandacht voor armen maar ook voor de zorg voor deze wereld als Gods schepping. Keer op keer vraagt de paus om alle onverschilligheid achter ons te laten en gevoelig te zijn voor de noden van de meest kwetsbare mensen maar ook om zorg te hebben voor moeder aarde die ons draagt en voedt.

Deze noties doen het goed bij veel gelovigen maar ook bij veel ongelovigen in ons land en geven onze paus een ‘progressief’ imago. Toch is nuancering nodig, want de spiritualiteit van de paus is veel klassieker dan velen denken of voor waar zouden willen hebben. Ik noem zijn krachtige veroordeling van abortus, zijn veelvuldig spreken over de duivel en zijn optreden als biechtvader maar ook als biechteling. Veel Nederlanders, ook veel vaderlandse katholieken, kunnen met deze aspecten veel minder goed uit de voeten. In ieder geval maken zij duidelijk dat het plakken van één etiket op de paus de man in kwestie enorm onrecht doet.

Kritiek
Naast waardering voor de paus, klinkt er ook regelmatig kritiek. Niet allen kunnen hem waarderen. Zo zou de paus onduidelijk zijn in zijn visie op het huwelijk en recent nog was er kritiek te horen op zijn opstelling met betrekking tot de islam. Wat mij betreft is de katholieke traditie sterk genoeg om een stevige discussie aan te kunnen. En paus Franciscus zal de eerste zijn om te erkennen dat over zijn visie dialoog mogelijk is. Juist als jezuïet weet hij van de ‘onderscheiding des geesten’. Door gebed en onderling gesprek kunnen wij ontdekken wat Gods Geest, in het licht van Schrift en traditie, vandaag tot de Kerk zegt.

Er zijn echter pauscritici die ieder besef voor verhoudingen hebben verloren. In bepaalde publicaties wordt gesteld dat de paus zou bijdragen aan ‘leerstellige chaos’ en zelfs ketterijen zou verkondigen dan wel bevorderen. Met dergelijke kritiek wordt iedere vruchtbare dialoog over de juiste koers van de Kerk, met name op ethisch terrein, in de kiem gesmoord. Spreken over de paus als ketter blokkeert immers ieder serieus gesprek. Ik hoop en bid dat rooms- katholieken, niet in de laatste plaats onze priesters en diakens, deze onvruchtbare weg links laten liggen. Uit verbondenheid met onze huidige Petrus maar ook om het zoeken en vinden van de goede route voor de Kerk van vandaag en morgen.
Mgr. dr. Gerard De Korte

R.-K. Kerk en PKN komen met gezamenlijke verklaring tegen antisemitisme
De Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland spreken zich in een gezamenlijke verklaring uit tegen een toenemend antisemitisme in ons land. De twee grootste kerkgenootschappen in Nederland sluiten daarmee aan bij een gevoel van urgentie over dit onderwerp in politiek en samenleving.:
‘Met grote zorg zien zowel de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland als de Protestantse Kerk in Nederland dat het antisemitisme sterker wordt. Telkens zijn er incidenten die een onveilig klimaat creëren voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is ontoelaatbaar. Voor de kerken is het gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland van groot belang’,
Het is ook onze verantwoordelijkheid antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en goede initiatieven ondersteunen. Wij roepen de overheid en de gehele samenleving op om alles te doen om antisemitisme te bestrijden. De kerken zijn bereid tot nader overleg en verdere samenwerking’.
Internationale bijeenkomst
Dit jaar worden diverse bijeenkomsten, studiedagen en conferenties gewijd aan het onderwerp antisemitisme. Zo vond dinsdag 25 juni een internationale bijeenkomst over de opkomst van het antisemitisme plaats.

Thema voor Wereldjongerendagen 2022 bekend gemaakt: ‘Maria stond op en ging met spoed”
Paus Franciscus heeft op zaterdag 22 juni het thema bekend gemaakt van de Wereldjongerendagen (WJD) die in 2022 plaatsvinden in Lissabon: ‘Maria stond op en ging met spoed’. De paus deed dit aan het eind van een internationale bijeenkomst met jongeren in Rome. Thema’s van de WJD’s die in de bisdommen worden gehouden ter voorbereiding op Lissabon, staan allemaal in het teken van op weg gaan om het goede nieuws te verkondigen.
WJD 2020: ‘Jongeman, Ik zeg je: sta op!’ (Lucas 7, 14)
WJD 2021: ‘Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt’ (vgl. Handelingen 26, 16)
WJD 2022 (Lissabon): ‘Maria stond op en ging met spoed’ (Lucas 1, 39)

3 juli 2019

Patroonsfeest kerk H. Mart. van Gorkum
Op zondag 7 juli worden in de kerk van de HH. Mart. v. Gorkum tijdens de eucharistieviering van 09.30 uur de 19 martelaren herdacht die tijdens de 80-jarige oorlog het slachtoffer zijn geworden van de strijd tussen de aanhangers van prins Willem van Oranje, geuzen genoemd, en de soldaten van de Spaanse koning Philips de tweede.
Het waren:
Adriaan Janszen van Hilvarenbeek, Andries Woutersz, Antonius van Hoornaar ofm, Antonius van Weert ofm, Claes Pieck ofm, Claes van Poppel, Cornelis van Wijk,Dirk van der Eem, François de Roye ofm, Govaert van Duynen, Govaert van Melver ofm, Jacques Lacops o.praem., Jan van Hoornaar op,Jan Lenaertsz van Oisterwijk augustijner koorheer, Jeronymus van Weert ofm, Lenaert van Vechel, Nicasius van Heeze ofm, Pieter van Assche ofm, Willehad de Deen ofm
In de kerk zijn zij in diverse afbeeldingen te zien.

Vakantierooster vanaf 7 juli
Het pastorale team gaat van een welverdiende vakantie genieten. Toch hebben zij ervoor gezorgd dat er in de weekenden ondanks de afwezigheid van een van hen Eucharistie gevierd kan worden. Daarvoor was wel een aanpassing van het rooster nodig. Via de parochiewebsite, de papieren parochieberichten, die achter in de kerken zullen liggen en de berichten in de Duinkoerier en Maasroute zullen we u op de hoogte houden.

Openstelling kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Net als voorgaande jaren zorgt de culturele stichting Trias met hulp van een behoorlijk aantal vrijwilligers voor de dagelijkse openstelling van de kerk. Op sommige dagen heeft Trias nog wat extra’s toe kunnen voegen.
Zaterdag 6 juli Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v Jort Blom trompet
Zondag 14 juli Orgelspel door Sjaak kazen m.m.v. sopraan Marjolein Henderson
Zondag 28 juli Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v. Monic Slingerland op blokfluit
Zaterdag 3 aug. Orgelspel door Sjaak Kazen. “Muzikale reis door Europa”.
Zondag 25 aug Orgelspel door Sjaak Kazen. “Hollandse orgelmuziek”.
Zaterdag 31 aug Orgelspel door Sjaak Kazen. “Goodbye Summer”.
De toegang is gratis.

26 juni 2019

Zomer openstelling Kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Vanaf zondag 30 juni is de kerk St Jan weer dagelijks te bezichtigen. Onder leiding van de Stichting Trias zijn er dagelijks vrijwilligers aanwezig bij wie u terecht kunt voor informatie.
Op weekdagen is de kerk geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur
Op zondag aansluitend aan de Eucharistieviering ook tot 17.00 uur

Tijdens de openstelling heeft Stichting Trias ook voor enkele speciale momenten gezorgd.
Zaterdag 6 juli Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v Jort Blom trompet
Zondag 14 juli Orgelspel door Sjaak kazen m.m.v. sopraan Marjolein Henderson
Zondag 28 juli Orgelspel door Sjaak Kazen m.m.v. Monic Slingerland op blokfluit
Zaterdag 3 aug. Orgelspel door Sjaak Kazen. “Muzikale reis door Europa”.
Zondag 25 aug Orgelspel door Sjaak Kazen. “Hollandse orgelmuziek”.
Zaterdag 31 aug Orgelspel door Sjaak Kazen. “Goodbye Summer”.
De toegang is gratis.

Parochie website
Bericht van de websitegroep
De komende tijd wordt aan de website gewerkt om deze gebruiksvriendelijker en overzichtelijker te maken.
Geleidelijk aan zullen items verschuiven en compleet gemaakt worden.
We zijn alvast begonnen met de uitbreiding van het menu met alle vieringen in één overzicht en per kerk aan te bieden.
Om u te laten wennen zullen de oude pagina’s nog blijven zoals ze waren.
We zullen u via berichten regelmatig op de hoogte houden van de wijzingen

Feestelijke Eucharistie viering op 30 juni 11.00 uur t.g.v. 750-jaar heerlijkheid loon op Zand
Dit weekend is er maar een viering in onze parochie. En wel op zondag 30 juni op de kasteel weide in Loon op Zand. Dit ter gelegenheid van 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand. Bij mooi weer in de openlucht met mede werking van alle parochiekoren. En bij slecht weer in de tent.

Vakantieperiode
Na zondag 7 juli gaat het vakantierooster in. De berichtgevingen m.b.t de vieringen kunt u vinden bij de mededelingen die achter in de kerken liggen, de berichten in de Duinkoerier en Maasroute en op de parochie website; www.parochiewillibrord.nl knop: vieringen

Kinderkerk.
Zondag 23 juni was er in de kerk in Loon op Zand en in Kaatsheuvel in de St. Jan Kinderkerk. Wij vierden Sacramentsdag. Tijdens een kindernevendienst hoorden de kinderen over het Evangelie van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Het waren met name de kinderen die enkele weken geleden de H. Communie hadden ontvangen. Dat was toen een bijzondere dag. Voor de parochianen hadden ze een bijzonder gebedje gemaakt; Samen met Jezus maken we een betere wereld. Ik geef mijn liefde, vriendschap en vreugde aan u door. Helpt u ook mee om dit uit te delen?
Hartelijk dank voor alle inzet.

Nieuw pastoor in Waalwijk
Pastoor Jos Verbraeken is door het bisdom in Den Bosch benoemd tot pastoor in de parochie Sint Jan de Doper in Waalwijk. Hij is per 1 juli ook de nieuwe deken van het dekenaat Heusden, Waalwijk en Zaltbommel. Jos Verbraeken volgt Marcel Dorssers op waarmee wij, zeker als pastorale team in onze parochie H. Willibrord heel fijn en vruchtbaar hebben samengewerkt. Wij danken Deken Dorssers voor zijn grote inzet en wensen Deken Jos Verbraeken alle goeds toe met zijn nieuwe start.

19 juni 2019

H. Johannes de Doper .
Jaarlijks op 24 juni herdenkt men de geboortedag van Johannes de Doper, de profeet die Jezus in de rivier de Jordaan doopte.
Van Sint Jan wordt, net als bij Maria, de geboortedag herdacht en niet het sterven. Sint Jan wordt dan ook gezien als het begin van een nieuwe periode in het jaar. Ook de natuur verandert. ‘Met Sint Jan draait het blad zich om’ is het gezegde. Sint Jan markeert een overgangsperiode.
Johannes de Doper is patroon van: wevers, kleermakers, schilders, leerlooiers, timmerlieden, smidse, kuipers, schoorsteenvegers, herbergiers, bontwerkers, wijnbouwers, architecten, drankbestrijders, bioscoopbezitters, herders, dansers, muzikanten, zangers, huisdieren, schapen, lammeren, vasten, Karmelieten, Maltezer ridderorde.

Johannes de Doper is patroon tegen: hoofdpijn, schorheid, duizeligheid, epilepsie, kinderziekten, angst, hagel.
Twee kerken is onze parochie H.Willibrord hebben St. Johannes de Doper als patroon zowel de kerk in Loon op Zand als de kerk aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel.

Openluchtmis t.g.v 750 jaar Heerlijkheid (Gemeente) Loon op Zand

In het weekend van 29 en 30 juni is er geen Eucharistieviering in de kerken van onze parochie maar wel iets speciaals op zondag 30 juni.
De zondagmorgen 30 juni beginnen we om 11.00 uur met de viering van de Heilige Mis in de openlucht bij het Theehuis op het Landgoed Het Witte Kasteel als onderdeel van de kasteeldagen. Een Willibrordviering voor alle kerkgemeenschappen in de (huidige) Willibrordparochie. Een viering uit dankbaarheid voor welvaart en welzijn. Bij deze viering worden o.m. alle kerkkoren en de Gildes van onze parochie H. Willibrord betrokken en hebben vrijwilligers hun taken. Het zal een unieke viering worden. Op zaterdag 29 en zondag 30 juni zijn er dan geen vieringen in de parochiekerken. Na de mis flaneren langs de middeleeuwse marktkramen, de historische kampementen en genieten van optredens van diverse spelers en acteurs en van de demonstraties van Paard & Boog en onze 16-eeuwse gasten. Een aantal koren uit onze gemeente brengen liederen ten gehore en instrumentaal komen het Seniorenorkest en de Drumband Prins Maurits aan bod.
Wees van harte welkom en geef het door.

Tuinfeest Jong Bisdom Den Bosch op 29 juni
Op zaterdag 29 juni 2019 sluit Jong Bisdom Den Bosch het studie- en werkjaar af met het jaarlijkse tuinfeest onder de naam ‘Shutdown. Alle tieners en jongeren (12-30 jaar) zijn welkom om onder het genot van een heerlijke barbecue het jaar gezellig af te sluiten.
Om 17.30 uur zijn tieners en jongeren in de leeftijd van 12-30 jaar welkom bij de studentenkerk Maranatha in Tilburg, waar om 18.00 uur eerst de H.Mis gevierd wordt met Mgr. de Korte als hoofdcelebrant. Aansluitend leren tieners en jongeren elkaar op een actieve manier kennen en wordt de barbecue aangestoken.
Aanmelden voor het tuinfeest en/of de voetbedevaart kan via het online formulier van de Bisdom site

Praktische informatie:
Datum: Zaterdag 29 juni 2019
Tijd: 17.30 – 23.00 uur
Locatie: Maranathakerk, Prof. Cobbenhagenlaan 19, Tilburg

Het thema voor de Nationale Bedevaart Brielle 6 juli 2019 is ‘Geroepen’
Het thema van de Nationale Bedevaart Brielle is in 2019 ‘Geroepen’. De bedevaart zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 6 juli aanstaande. Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). Deze bedevaart mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling verheugen.
Locatie: Bedevaartkerk heiligdom van de Martelaren van Gorcum, Rik 5, Brielle
.
Programma
11.00 uur: Pontificale eucharistieviering met Mgr. Van den Hende als hoofdcelebrant, het koor Intermezzo verleent o.l.v. Marcel van der Poel de muzikale ondersteuning van de viering
13.30 uur: Rozenkransgebed/ parallel Jongerenprogramma over ‘Geroepen!’
14.30 uur: Kruisweg
15.30 uur: Vespers en processie met pelgrimszegen
Bij de Nationale Bedevaart is er gelegenheid om vóór in de kerk de gerestaureerde reliekschrijn te zien. Deze is in mei teruggeplaatst bij de opening van het bedevaartseizoen.
Ook is er ditmaal informatie te verkrijgen over Katholiekleven.nl (de website van de Nederlandse bisschoppen), uitgeverij Adveniat en over de Priester- en diakenopleiding Centrum Vronesteyn

12 juni 2019

Terugblik op de gastmiddag voor zieke oude en eenzame mensen.
Als leden van de werkgroep bezoekdienst kunnen we met voldoening terugkijken op deze middag. Er waren ongeveer 40 aanmeldingen binnen gekomen, ook het aanbod van helpers was voldoende.
De middag begon met een sfeervolle Eucharistieviering die gecelebreerd werd door pastoor Luijckx. Tijdens de viering bood hij de mensen de gelegenheid om het sacrament van de zieken te ontvangen. Hier kwamen na afloop van de viering veel positieve reacties op. Na afloop van de viering waren de mensen welkom in de Doopkapel die voor deze gelegenheid was voorzien van ronde tafels met stoelen er omheen. Een flink aantal helpers voorzagen de mensen eerst van koffie, thee en een warm appelflapje en wat later van een drankje en een hapje. Mensen aan de tafels kwamen geen praat tekort. Zij vonden het supergezellig.
Een geweldige opsteker voor pastoor Luijckx, de leden van de bezoekgroep, Een heel hartelijk dank voor de diverse helpers zoals de koster Nellie Klijsen, haar man met de leden van de hand en spandienst en de andere helpers waarop de leden van de bezoekgroep een beroep op konden doen.

Heilige Drie-eenheid Zondag 16 juni
De zondag Trinitatis (ook wel Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (latijn: trintitas) of Drievuldigheidszondag genoemd) is de kerkelijke naam voor de zondag na Pinksteren. De zondagen tussen Trinitatis en Advent (vier weken voor Kerst) hebben als naam de rangorde na Trinitatis (Eerste zondag na Trinitatis, Tweede zondag na Trinitatis enz.). Deze benamingen worden in oude doopregisters wel eens gebruikt in plaats van de gewone datum. Het kerkelijk jaar telt 27 zondagen na Trinitatis.
Volgens de katholieke leer is het geloofsmysterie van de heilige Drie-eenheid de meest fundamentele en essentiële leer in de hiërarchie van de geloofswaarheden. Andere benamingen voor Drie-eenheid zijn Drievuldigheid of triniteit, van het Latijnse woord trinitas.
Drieënheid Vader, Zoon en heilige Geest
Net als de islam en het jodendom is het christelijk geloof monotheïstisch: het geloof in één opperwezen. Christenen hebben één God en niet drie. Maar, God laat zich op drie verschillende manieren aan de mensen zien. Dit wordt aangeduid met Drie-eenheid, of drieëne God:
God de Vader
God de Zoon (Jezus Christus)
God de heilige Geest

Op het hoogfeest van de heilige Drie-eenheid wordt dit thema gevierd. Logischerwijs komt dit hoogfeest na Pinksteren, als in het kerkelijk jaar de verrijzenis van Jezus (met het Paasfeest) en het neerdalen van de heilige Geest (met het Pinksterfeest) is geweest. Het wordt ook wel Drievuldigheidszondag genoemd en is op de eerste zondag na Pinksteren.

Zondag 30 juni 11.00 uur Openluchtmis op kasteelweide Loon op Zand b.g.v. 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand
Nu al nodigen wij u uit voor de Plechtige Eucharistieviering bij de Kasteelweide te Loon op Zand i.v.m 750 jaar Heerlijkheid Loon op Zand. Vanwege dit jubileum is er op zondag 30 Juni om 11.00 uur een Openluchtmis bij de Kasteelweide als onderdeel van de kasteeldagen. Bij deze viering worden o.m. alle kerkkoren en de Gildes van onze parochie H. Willibrord betrokken en hebben vrijwilligers hun taken. Het zal een unieke viering worden.
Op zaterdag 29 en zondag 30 juni zijn er dan geen vieringen in de parochiekerken.
Wees van harte welkom en geef het door.

Sacramentsdag 23 juni ( tweede zondag na Pinksteren)
Sacramentsdag (in het Latijn Sanctissimi corporis et sanguinis Christi solemnitas (Hoogfeest van het heilig lichaam en bloed van Christus), in het Nederlands ook wel het Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament genoemd) is een hoogfeest binnen de Katholieke Kerk dat valt op de tweede donderdag na Pinksteren (zie ook Paas- en Pinksterdatum). Sacramentszondag wordt gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Op dit feest wordt gevierd dat Jezus Christus zich in de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen wil geven als voedsel en voortdurend onder de mensen wil blijven door middel van zijn waarachtige tegenwoordigheid (Sua realis praesentia) in de geconsacreerde offergaven. De eerbied die in de Rooms-katholieke Kerk voor de geconsacreerde hostie bestaat, wordt op deze feestdag benadrukt.
Op sommige plaatsen wordt na de Mis de geconsacreerde hostie in een monstrans geplaatst, ter aanbidding. Ook wordtt op deze dag in sommige plaatsen de sacramentsprocessie gehouden, waarbij de priester de geconsacreerde hostie in een monstrans door de straten van de parochie ronddraagt. Dit laatste is in sommige streken van Nederland een tijd in onbruik geweest, onder andere door het processieverbod dat tot 1983 in de Nederlandse grondwet was ingeschreven, maar wordt hier en daar opnieuw ingevoerd (onder andere sinds 2004 vanuit de Amsterdamse Onze Lieve Vrouwekerk).

5 juni 2019

Misintenties
Het komt regelmatig voor dat voor misintenties die per bank worden betaald, het onduidelijk is voor welke kerk die bedoeld zijn.Indien misintenties per bank worden betaald, graag erbij vermelden in welke kerk deze gelezen moeten worden.

Eerste H. Communieviering Loon op Zand
Zondag 26 mei hebben 9 kinderen in de kerk in Loon op Zand hun Eerste H. Communie ontvangen. Het was een heel feestelijke Eucharistieviering. Alle bijeenkomsten die aan het feest voorafgingen hebben erin geresulteerd dat de kinderen goed waren voorbereid.
Kort voor de viering verzamelden de communicanten met hun ouders bij de pastorie en werden er foto’s gemaakt in de tuin. Het was mooi weer. De jongens en meisjes waren allemaal heel feestelijk gekleed. Hier en daar vonden ze het best wel spannend. Tijdens de prachtige viering in de feestelijk versierde kerk werd er goed gezongen en meegevierd.
Na afloop ontvingen de kinderen een oorkonde en een kruisjes als herinnering aan deze dag. Nu zijn de Eerste H. Communievieringen, zowel in Kaatsheuvel als in Loon op Zand op een mooie wijze afgerond. Wij mogen heel dankbaar zijn dat de kinderen deze stap in de vorming van hun katholieke geloof hebben gezet en hopen dat zij tezijnertijd ook de stap naar het H. Vormsel willen zetten, samen met de hulp van hun ouders/verzorgers.
Veel dank namens de voorbereidingsgroep Eerste H. Communie.
Pastoor Luijckx

Nieuwe benoemingen voor priesters in ons bisdom
In de afgelopen week hebben meerdere priesters van het bisdom van ’s-Hertogenbosch nieuwe benoemingen aanvaard die per 1 juni of 1 juli ingaan. Voor onze regio is vermeldenswaard dat pastoor-deken Marcel Dorssers de parochie Sint Jan de Doper in Waalwijk gaat verlaten. Hij gaat naar de Nederlandse provincie van de orde der Dominicanen. Jos Verbraeken, die nu nog pastoor is in de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout in Beek en Donk, volgt hem op als pastoor in Waalwijk. Verbraeken is per 1 juli tevens de nieuwe deken van het dekenaat Heusen-Waalwijk-Zaltbommel.

Vernieuwde website katholiekleven.nl online.
We maken u er nogmaals op attent dat op 10 mei jl. de vernieuwde website van katholiekleven.nl online is gegaan. Katholiekleven.nl is het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart. In de voorbije jaren is katholiekleven echter uitgegroeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, mede daardoor kon de website een upgrade gebruiken.
De nieuwe opzet van de website geeft bezoekers een betere ervaring. Ook krijgen onder “Voor parochies” diverse materialen een plek, waar parochies gratis gebruik van kunnen maken.
U kunt de geheel vernieuwde katholiekleven.nl website bezoeken onder https://www.katholiekleven.nl.

Onze parochie en de AVG-wet.
Ook onze parochie moet voldoen aan de AVG-wet.
Daarvoor volgt de parochie de richtlijnen die via rkkerk.nl worden aangeleverd. Zo worden er allerlei documenten aangeleverd die van toepassing zijn voor de Rooms-Katholieke kerk.
Binnen het parochiebestuur is een werkgroep belast met het volgen van al het nieuws over de AVG. Bovendien vertaalt deze werkgroep de documenten naar de situatie in onze parochie. Hierbij valt te denken aan: Algemeen reglement bescherming persoonsgegevens, handleiding over hoe om te gaan met vragen over persoonsgegevens (vooral van belang voor het parochiesecretariaat), privacyverklaring R.-K .parochies/model privacyreglement, allerlei praktische handleidingen zoals voor gebruik van audio/video/foto’s, voor beveiligingscamera’s, begraafplaatsadministratie, enz.
In de komende tijd zal op onze website over de AVG gepubliceerd worden.

29 mei 2019

Eerste heilige Communie viering in Kaatsheuvel.
Zondag 19 mei was dan eindelijk de dag waar 21 kinderen, na een voorbereidingstijd, naar uitgekeken hadden.
De dag waarop ze voor het eerst de Heilige Hostie mochten ontvangen.
De feestelingen kwamen bijeen in het parochieel centrum daarna liepen ze netjes in de rij naar de kerk.
Voor de kerk had zich al een flink aantal familieleden en bekenden verzameld.
Deze mensen waren heel benieuwd hoe mooi de kinderen zouden zijn.
En mooi waren ze ik zag echte heren in de dop en sommige meisjes, zelfs als echte mini bruid.
Met begeleiders van de werkgroep Eerste Communie, kwamen ze de kerk binnen.
Een kerk die propvol zat met pratende mensen maar diezelfde mensen waren muisstil tijdens de sfeervolle viering.
Heel ontroerend was het moment waarop de kinderen de H. Hostie ontvingen.
Voor Communicanten en hun ouders past een hartelijke felicitatie en voor alle mensen die dit mogelijk hebben gemaakt een woord van wel gemeende dank.

Bericht van Trias:
Zondag 2 juni 15.00 uur kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
Oegandese kinderen vormen samen het Kidsgear Children’s Choir.
Zij zorgen voor een muzikale belevenis waarvan ze u graag deelgenoot van willen maken.
De toegang is gratis en u bent hierbij van harte welkom.

Gastmiddag
Onder leiding van pastoor Luijckx organiseert de bezoekgroep jaarlijks een speciale middag voor oudere, zieke of eenzame parochianen.
Dit jaar is dat op dinsdag 4 juni.
De middag begint om 14.00 uur met een Eucharistieviering waarbij u als u dat wilt het sacrament van de zieken kunt ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft daarvoor kunt u contact opnemen met Rina Dingemans 0416 273479 of met Corrie van Dongen 0416 273479

Pastoor-deken Theo Lamers benoemd tot vicaris-generaal
Bisschop Gerard de Korte heeft pastoor-deken drs. Theo Lamers per 1 juni benoemd tot vicaris-generaal van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.
Hiermee wordt voorzien in de vacature die is ontstaan na het vertrek van vicaris-generaal Ron van den Hout, thans bisschop van Groningen-Leeuwarden.
Het betreft een halftime benoeming als vicaris-generaal. Daarnaast blijft Theo Lamers in zijn parochie werkzaam.

Theo Lamers werd op 8 maart 1971 geboren te Boxmeer.
Hij studeerde pastoraal theologie in Heerlen en Nijmegen.
Na zijn afstuderen was hij werkzaam als pastoraal werker in diverse parochies in de regio’s Cuijk en Mill.
Hij werd op 29 mei 2010 door bisschop Antoon Hurkmans tot priester gewijd.
Vanaf 2013 is hij pastoor van de fusieparochie H. Martinus te Cuijk.
In datzelfde jaar werd hij benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor jeugd en jongeren.
Sinds 2016 is hij deken van het dekenaat Boxmeer – Cuijk – Gemert.
In 2017 werd hij waarnemend pastoor in de parochie H. Willibrordus te Gemert.

Versterking
In onderling overleg zal na het aantreden van deken Lamers binnen de bisdomstaf een nieuwe taakverdeling worden vastgesteld.
De werkzaamheden van de vertrokken vicaris-generaal Van den Hout werden de afgelopen twee jaar intern opgevangen.
Een vicaris-generaal heeft als taak de bisschop bij te staan in het bestuur van het bisdom.
“Ik ben al geruime tijd van mening dat een versterking van de staf gewenst is en dat een tweede vicaris- generaal, naast hulpbisschop Mutsaerts, voor het bestuur van ons grote bisdom wenselijk is”, zegt bisschop Gerard de Korte.
“Pastoor-deken Theo Lamers heb ik leren kennen als een gelovig priester, een harde werker en een hartelijk mens die mensen kan verbinden.
Ik ben daarom blij dat hij positief heeft gereageerd op mijn verzoek om het bestuur van ons bisdom te komen versterken.”
Taken
De bisschop zal op korte termijn voorzien in pastorale ondersteuning voor de Martinusparochie.
Vanwege zijn aanstelling tot vicaris-generaal, zal deken Lamers zijn taak als gedelegeerde voor jeugd en jongeren beëindigen.
De andere taken die hij momenteel vervult, zullen in de komende periode tegen het licht gehouden worden en waar nodig worden herzien.

De staf van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch bestaat per 1 juni uit bisschop Gerard de Korte, hulpbisschop en vicaris-generaal Rob Mutsaerts, vicaris-generaal Theo Lamers, kanselier Vincent Peters en econoom Wil van de Molengraft.

22 mei 2019

Vrijwilligers gezocht
Voor de Mariakapel Financiën Loon op Zand zoekt de parochie H. Willibrord ondersteuning voor het verzorgen van de Mariakapel aan de Financiën in Loon op Zand.
Een aantal trouwe vrijwilligsters moet hun zorg voor de kapel echt verminderen i.v.m. gezondheid en ouderdom.
De werkzaamheden betreffen het openen/sluiten van de kapel en het verzorgen van de kaarsjes.
Het kapelteam maakt een schema wie in welke week voor de kapel zal zorgen.
Mocht u zich willen opgeven als vrijwilliger in dit team dan kan dat via het secretariaat.
(Tel. 0416 – 36 12 15).

Dinsdag 4 juni Gastmiddag voor zieken, ouderen of alleenstaanden om 14.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
De middag begint met een Eucharistieviering, tijdens deze viering kunnen mensen die dit willen het sacrament van de zieken ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u er toch graag bij zijn.
In de Ako van mei staat de uitnodiging en achter in de kerken HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan liggen uitnodigingsbrieven met antwoordstrook.
Pastoor Luijckx en de leden van de bezoekgroep hopen u te kunnen verwelkomen.

Overzicht Alphacursus; introductie in het Christelijk geloof
Tijd en plaats: van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 u in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in de volgende weken…
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Stichting Trias:
In de maanden juli en augustus willen we met behulp van een aantal vrijwilligers de kerk St. Jan te Kaatsheuvel ‘s middags weer openstellen.
Al jaren kunnen we een beroep doen op de vrijwilligers die tijdens de openingstijden in de kerk aanwezig willen zijn om mensen te informeren en /of hun vragen kunnen beantwoorden.
Toch kunnen we nog wat extra krachten gebruiken.
Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van kerkgebouwen en heeft u tijd om met iemand samen aanwezig te zijn tijdens een of meer van de openstellingstijden.
Neemt u dan contact op met dhr. A. Maas of dhr. M van der Velden via het parochieel centrum te Kaatsheuvel tel. 0416 272515 of per mail: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Katholiek leven.nl Onze vernieuwde website is live

Op 10 mei is de vernieuwde website van katholiekleven.nl online gegaan.
Katholiekleven.nl is het videokanaal dat de Nederlandse bisschoppen in 2016 zijn gestart.
In de voorbije jaren is katholiekleven echter uitgegroeid tot veel meer dan alleen een videokanaal, mede daardoor kon de website een upgrade gebruiken.
De nieuwe opzet van de website geeft de bezoekers een betere ervaring.
Ook krijgen onder ‘Voor parochies’ diverse materialen een plek, waar parochies gratis gebruik van kunnen maken

15 mei 2019

Oproep bisschop de Korte: dagelijkse openstelling kerkgebouwen
In een column op de website van het bisdom Den Bosch doet Mgr. de Korte een oproep aan pastores en besturen tot het zo veel mogelijk dagelijks openstellen van kerkgebouwen in het bisdom ‘opdat mensen een plek hebben voor gebed en meditatie’.
De Korte beschrijft in zijn column dat er volgens hem veel cultuurkatholieken zijn die de leer te streng vinden en afstand hebben genomen van de Kerk, maar wel cultuurkatholiek zijn gebleven en bijvoorbeeld wel een kaarsje branden als een vriend of familielid ziek is.
‘Als katholiek deel je in een katholieke subcultuur van wieg tot graf.
Ook katholieken die de zondagse liturgie niet meer meevieren en moeite hebben met de ethische opvattingen van de Kerk, wonen als het ware in dit katholieke milieu.
Zij denken veeleer in termen van wij dan ik; vinden gemeenschapszin en solidariteit belangrijk en lopen af en toe een kerk of kapel binnen om een kaarsje te branden bij Maria.
Zo hebben zij toch nog een lijntje naar de hemel,’ aldus de Korte.
Hij vervolgt: ‘In kerken en kapellen die iedere dag open zijn, komen mensen soms kort, soms lang het huis van God binnen om er te bidden, te mediteren of zomaar stil te zijn, zonder enige vorm van liturgie. En heel vaak branden zij een kaarsje bij Maria of een andere heilige.
In kerken die dagelijks open zijn, komen veel mensen die op zondagmorgen verstek laten gaan.
Onze kerken blijken belangrijke plekken waarin gebeden, gemediteerd en soms gehuild kan worden.’
‘Wij moeten niet meehuilen met de wolven in het bos na de zoveelste publicatie over minder leden en kerkbetrokkenheid,’ vind de Korte.
‘Maar hopelijk laten wij als Bossche katholieken zien dat wij op een nieuwe manier relevant kunnen zijn in het leven van mensen, niet in de laatste plaats door kerkgebouwen open te stellen als huizen van God én als huizen van onderlinge gemeenschap.

Deze mogelijkheden zijn er in onze parochie:
Doordeweekse Eucharistievieringen in de parochie
Ma. Wo. Do. Vr. om 9.30 u. In de dagkapel kerk St. Jans Onthoofding
Di. om 10.15 u. Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene
Di. om 18.30 u. Jozefkapel St. Jan Kaatsheuvel
Getijdengebed (kerkelijk morgengebed) 08.30 u in het stiltecentrum Kaatsheuvel

Rozenkransgebed in de meimaand
Di. om 19.00 u. rozenkransgebed in de kerk HH. Mart.v Gorkum
Wo. 0m 19.00 u. rozenkransgebed kapelletje bij de Financiën Loon op Zand.
Do. Om 18.30 u. rozenkransgebed met schriftlezing in de maand mei St. Jan Kaatsheuvel.
met uitzondering van Hemelvaart/donderdag 30 mei
Di. 21 mei 9.00 – 20.00 u. Parochiebedevaart naar Scherpenheuvel
Om mee te nemen ligt er bij de uitgangen van de Kerken het programma/aanmeldformulier van de parochiebedevaart op dinsdag 21 mei naar Scherpenheuvel.
Ook op de website van de parochie kunt u alle informatie hierover vinden.

Overzicht Alphacursus; introductie in het Christelijk geloof
Tijd en plaats: van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in de volgende wekenweken..
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Dinsdag 4 juni Gastmiddag voor zieken, ouderen of alleenstaanden om 14.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel
De middag begint met een Eucharistieviering, tijdens deze viering kunnen mensen die dit willen het sacrament van de zieken ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u er toch graag bij zijn.
Na 13 mei staat de uitnodiging in het blad AKO en liggen er achter inde kerken HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan uitnodigingsbrieven met antwoordstrook.
Pastoor Luijckx en de leden van de bezoekgroep hopen u te kunnen verwelkomen.

8 mei 2019

De Eerste Heilige Communievieringen komen eraan.
In de tweede helft van mei zal het dan eindelijk gebeuren.
Kinderen gaan hun Eerste heilige Communie doen.
Ze hebben zich onder leiding van pastoor Luijckx en catecheet Annie van Kuijk al weken hier op voorbereid.
Zij hebben gehoord van Jezus, hoe Hij ons een voorbeeld is geweest en wat Hij ons bij het Laatste Avondmaal gegeven heeft.
Bij het Laatste Avondmaal brak Jezus met zijn leerlingen het brood en deelde de beker met wijn en zei tot hen: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’.
Als wij nu de eucharistie vieren, worden we herinnerd aan wat Jezus heeft gedaan.
Wij ontvangen deze communie als gave van God.
Bij de Eerste Communie nemen de kinderen voor de eerste keer feestelijk deel aan deze maaltijd van Jezus Christus.
De Eerste Heilige Communievieringen in onze parochie zijn:
zondag 19 mei 11.00 uur St. Jan Kaatsheuvel
zondag 26 mei 10.00 uur St. Jans Onthoofding Loon op Zand

Aanpassing vieringrooster.
In verband met de Eerste Heilige Communieviering voor alle communicanten van Kaatsheuvel en Sprang -Capelle is er op zaterdagavond 18 mei om 19.00 uur een Eucharistieviering in de kerk van de Heiligen Martelaren van Gorkum

Zondag 12 mei 2019: Mariaommegang ’s-Hertogenbosch
In het centrum van ’s-Hertogenbosch wordt op de tweede zondag van mei de jaarlijkse Mariaommegang gehouden.
De bidtocht kent een rijke historie.
Een middeleeuwse legende vertelt dat Maria gedurende de dagen van de pest in een stormachtige nacht de stad doorkruiste.
De volgende ochtend bleken de zieken, in de straten die zij had doorwandeld, genezen te zijn.
Uit dankbaarheid werd besloten Maria in een jaarlijkse processie te eren.

Zoete Moeder
Leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw dragen het beeld van de Zoete Moeder circa een uur lang door de Bossche binnenstad.
Het gevolg, dat bestaat uit bedevaartgangers, de bisschop, de plebaan, priesters en diakens, broederschappen, koren, gildes en orkesten, loopt samen met de leden van De Broederschap deze route door de smalle straatjes van het centrum.
Veel bewoners langs deze ‘beeweg’ tonen hun verbondenheid met Maria en deze bijzondere Bossche traditie voor het raam van hun woning een kaars, bloemen, of een afbeelding van Maria te plaatsen, of door hun gevel van de een blauw-witte vlag te voorzien.

Welkom
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten.
Priesters en diakens die willen deelnemen aan de processie worden verzocht om hun liturgische kleding.
Zij kunnen zich omkleden in de sacristie of de kooromgang.
Datum: 12 mei. De stoet vertrekt na afloop van de eucharistieviering van 11.45, rond 12.45-13.00 uur, vanuit de Sint-Jan.
Na terugkeer in de kathedraal is er een korte gebedsdienst ter afsluiting.
Voor meer informatie: www.zoetelievevrouw.nl

Parochiebedevaart
Op dinsdag 21 mei vindt de parochiebedevaart naar Scherpenheuvel plaats.
Op de parochie website vindt u het complete programma en aanmeldformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie tel. 0416 361215 of per mail secretariaat@parochiewillibrord.nl

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.
Bijeenkomst op 13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?

Gebedsgroep:
Binnen onze parochie ondervinden we, dat er een behoefte is om met een regelmaat bij elkaar te komen voor gebed. In Kaatsheuvel is iedere maandagmorgen om 08.30 uur een getijdegebed in de Stilte Kapel van de St. Jan. Iedereen is welkom. Voelt u de behoefte om zich aan te sluiten: de contactpersoon voor Kaatsheuvel is dhr. J. Elshout tel. 0416 274739

1 mei 2019

Uitreiking Erepenning 60 jaar deelname Stille Omgang Amsterdam aan Mari van der Velden op dinsdag 23 april 2019 op het Parochieel Centrum te Kaatsheuvel.

Zaterdagmiddag 16 maart j.l. overhandigden Eugenie van Rinsum en Adri Hendriks, Mari van der Velden thuis een oorkonde uit i.v.m. 50 jaar grote verdiensten voor de Stille Omgang.
Dat was een grote verrassing voor Mari en zijn vrouw Nelleke.
Mari ontving deze oorkonde van Zustergezelschap Waalwijk en omstreken op de middag voor aanvang van de Stille Omgang, want die werd dit jaar gehouden in de nacht van 16 op 17 maart.
Ook was daarbij aanwezig de heer Mathijs Vinken van het bestuur van de Stille omgang uit Tilburg, met wie wordt samengewerkt.
Dat was een feestelijk samenzijn.
Mari had echter nooit aan de grote klok gehangen hoeveel jaren hij was meegegaan naar de Stille Omgang.
60 keer maar liefst! Ook had hij niet uit zichzelf verteld dat hij al zoveel jaren contactpersoon en vrijwilliger is voor Kaatsheuvel en later ook voor de gefuseerde parochie H. Willibrord, Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer.
50 jaar lang!
Ondanks gezondheidsredenen blijft Mari betrokken op de Stille Omgang en het Mirakel van Amsterdam, al kan Mari niet zelf meer meelopen.
Mari stelde 16 maart jl. voor om eind januari / begin februari 2020 een lezing te laten verzorgen in Kaatsheuvel, om de Stille Omgang in beeld te brengen en te promoten, zodat deze mooie traditie ook in onze regio doorgang kan blijven vinden.
Mari wil daar zorg voor dragen in de Parochie H. Willibrord.
Zo blijft hij trouw aan de Stille Omgang, ongeacht de gezondheid nog wel!
Dinsdag 23 april, daags na tweede Paasdag werd Mari tijdens een vergadering van de Stichting Trias op het Parochieel Centrum aldaar, verrast met een Erepenning i.v.m. 60 jaar deelname aan de Stille Omgang.
Deze Erepenning ontving Mari uit handen van Zustergezelschap Waalwijk en omstreken en Stephan van Rinsum was officieel toegekend door het hoofdbestuur van de Stille Omgang uit Amsterdam, door de voorzitter de heer Jeroen Brenninckmeijer, om Mari deze erepenning uit te reiken.
Deze uitreiking ging gepaard met een begeleidende brief waarin woorden van grote waardering worden uitgesproken.
Het is een van de laatste penningen, schrijft de voorzitter.
Leden van Trias, alsmede van het parochiebestuur, de kosteres en de pastoor waren getuige van dit feestelijk gebeuren.
Felicitaties werden uitgewisseld en een heerlijk kop koffie genuttigd met iets lekkers.
Zeer zeker verdiend, Mari! Van harte Proficiat.

Alpha-bijeenkomsten Parochie H. Willibrord
Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha.
Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden en de eerste Alpha gaat op maandag 29 april van start.
In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken je wat het christelijk geloof inhoudt.
Elke avond begint met een lekkere maaltijd.
Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen.
Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover wordt doorgepraat in kleine gespreksgroepen.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel.
De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.
7 mei (di.) Waarom stierf Jezus aan het kruis?
13 mei Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
20 mei Bidden; waarom en hoe?
27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd.
Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!

Verjaardag pastoor Luijckx
Donderdag 9 mei viert pastoor Luijckx zijn verjaardag.
U bent van harte welkom om op de koffie of thee te komen en een drankje
te nuttigen tussen 14.00 uur en 17.00 uur in de parochiezaal of bij goed weer in de pastorietuin te Loon op Zand.

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking
De Eucharistieviering zaterdag 4 mei 19.00 uur in de H. Joachim in De Moer zal worden voorgegaan door pastor Groos i.p.v. Pastoor Luijckx.
Pastoor Luijckx zal aanwezig zijn bij de jaarlijkse Dodenherdenking bij het monument in
Sprang-Capelle.

Bisschop De Korte: ‘Tijd voor missionair elan’
“In ons bisdom worden veel gelovigen heen en weer geslingerd tussen geloof en ongeloof, tussen religieus verlangen en religieuze onzekerheid.
Juist nu is missionair elan nodig om mensen bij Christus te brengen.”
Dat zei bisschop Gerard de Korte vanavond in zijn homilie tijdens de Chrismamis in de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.
“De tijd om op de winkel te passen is voorbij”, aldus de bisschop.
In dat kader stond hij onder meer stil bij recent gepresenteerde methoden voor missionair pastoraat als ‘Rebuilt’ en ‘Divine Renovation’ en bij een nieuw aanbod voor permanente vorming en educatie voor pastorale beroepskrachten op het Sint-Janscentrum.
Ook kondigde hij aan dat het bisdom in het seizoen 2019-2020 gaat inzetten op gezins- en familiepastoraat.
Lijden aan de Kerk
Aan de eucharistieviering namen vrijwel alle priesters, diakens en pastoraal werkers deel, alsmede gelovigen uit alle 63 parochies van het bisdom.
Tijdens de Chrismamis die aan de vooravond van Witte Donderdag wordt gevierd, hernieuwen de priesters jaarlijks hun wijdingsbeloften.
Ook wordt het chrisma gewijd en de zieken- en catechumenenolie gezegend.
“Velen van u lijden aan de Kerk”, zei Mgr. De Korte in zijn preek.
Het voortdurende nieuws uit de Wereldkerk over seksueel misbruik, berichten over dubbellevens van priesters en andere ontrouw, maakt veel gelovigen volgens hem ‘moe en zelfs cynisch’.
Maar, zo overwoog hij: “Cynisme is geen gelovige houding.
Bij alle zorgen blijven wij mensen van geloof, hoop en liefde.”
Geloofwaardigheid
De bisschop constateerde dat de geloofwaardigheid van de Kerk bij veel mensen is aangetast.
Hij nodigde de gelovigen uit om ‘trouwe dienaren’ te zijn. “Trouw zijn aan onze levenskeuze.
Trouw zijn aan onze geloften en beloften.
Zo kunnen we langzaam maar zeker de geloofwaardigheid van de Kerk terugwinnen.”
Die oproep richtte hij in het bijzonder tot de priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen, die hij op hun voorbeeldfunctie wees.
In zijn bisschopskerk stond Mgr. De Korte ook stil bij ‘de vreselijke beelden van de brand in de Notre-Dame van Parijs’.
Uiteraard is de Notre-Dame is een symbool van katholiek Frankrijk en van de kerstening van Europa, zei hij.
Maar de bisschop van ‘s-Hertogenbosch relativeerde ook het belang dat een gebouw voor christenen heeft.
Geloof
Mgr. De Korte: “De indrukwekkende Tempel van Jeruzalem kan worden afgebroken en in drie dagen zal Jezus hem doen herrijzen.
Met andere woorden: Christenen richten zich niet op een gebouw, hoe mooi ook.
Wij concentreren ons op de gekruisigde en verrezen Christus.
Hij vormt het centrum van ons geloof.
Laten wij vanuit dat geloof vol goede moed verder bouwen aan de Kerk van ’s-Hertogenbosch”.