Koren


Koren
De parochie beschikt over een aantal koren die de verschillende vieringen opluisteren.
In Loon op Zand zingen in de regel het herenkoor St. Caecilia en het dameskoor St. Jan afwisselend tijdens de weekendvieringen op zaterdag en zondag.
Soms komt het voor dat de Eucharistie met volkszang wordt opgeluisterd.
Ook mogen we bij tijd en wijle een gastkoor welkom heten in de St Jan in Loon op Zand.
Bij uitvaarten door de week zingen de dames met aanvulling van de heren.
Bij uitvaarten op zaterdagen zingen de heren.
Bij huwelijken en jubilea is het zeer wel mogelijk dat bruidsparen een beroep doen op het dameskoor.
Bij huwelijken en/of jubilea op zaterdagen stelt het herenkoor zich beschikbaar.
Afspraken daartoe moeten met de koren afzonderlijk worden gemaakt.
In de kerkelijke tarieven is de verzorging van de zang van het dames- en herenkoor bij de vieringen inbegrepen.

Gemengd Koor St. Caecilia Kaatsheuvel
Repetitie gemengd koor: dinsdag van 19.15 – 21.30 uur
Repetitie heren: 19.45-20.00 uur Gregoriaans
Repetitie Dames en heren: 20.00-21.30 uur
Plaats: kerk HH. Martelaren van Gorkum
Activiteit: 1e en 3e zondag van de maand Eucharistieviering in de HH. Martelaren van Gorkumkerk en themavieringen
Voor informatie kunt u contact opnemen via het secretariaat Klik hier ….

Herenkoor St. Caecilia, Loon op Zand
Repetitie: donderdag 20.15 – 22.00 uur
Plaats: De Wetering, Loon op Zand
Activiteit: Gregoriaans en meerstemmige kerkmuziek, afwisselend op zaterdag en zondag
Voor informatie kunt u contact opnemen via het secretariaat Klik hier ….

Gemengd Koor St. Jan, Kaatsheuvel
Repetitie: woensdag 20.00-22.00 uur
Plaats: aula Theresiaschool, Kaatsheuvel
Activiteit:1e en 3e zondag van de maand Eucharistieviering in de St.Jan, themavieringen, rouw en trouwmissenKlik hier ….

Dameskoor St. Jan, Loon op Zand
Repetitie: donderdag 18.30- 20.00
Plaats: De Wetering, Loon op Zand
Activiteit: 1e en 3e zondag van de maand Eucharistievieringen en uitvaarten op werkdagen
Voor informatie kunt u contact opnemen via het secretariaat Klik hier ….