Eucharistie

De deelname aan de Eucharistie is de belangrijkste uitdrukking van het geloofsleven in een christelijke gemeenschap.
De Eucharistie maakt verzamelde gelovigen tot gemeenschap.
De Eucharistie is de avondmaalviering.
Het Griekse eucharistos betekent danken; eu betekent goed en charis betekent geschenk.
De Eucharistie is dankzegging voor een grote gave, namelijk de gave van het lichaam van Christus.
Voordat Jezus werd opgepakt, hield hij het laatste avondmaal met zijn leerlingen.
Hij nam brood in zijn handen, zegende het en brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet hiervan, dit is mijn Lichaam.
Evenzo nam hij de beker met wijn, sprak er een dankzegging over uit en zei:
Neemt en drinkt hiervan, want dit is de beker van het nieuwe verbond, dat God met jullie wil sluiten. Dit is mijn Bloed, dat voor jullie vergoten wordt.
Tevens geeft Jezus zijn leerlingen de opdracht dit gebaar te herhalen, opdat de gelovigen steeds aan Jezus blijven denken.


Tijdstip
De Eucharistie wordt in het weekend gevierd in alle vier de kerken van de parochie (zie agenda).
Daarnaast op dinsdagavond, 18.30 uur, in de Sint Jan in Kaatsheuvel en op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend, 09.30 uur, in de Sint Jans Onthoofding in Loon op Zand.
Dinsdagmorgen om 10.15 uur in de kapel van de Venloene in Loon op Zand.


Jubileum
Het gebeurt regelmatig dat mensen een bepaalde gebeurtenis in hun leven willen vieren, te denken valt aan huwelijksjubilea, het zoveel jaar bestaan van een vereniging enz.
Op verzoek willen wij als parochie graag ons steentje hier aan bijdragen.


Aanmelding
Neem ruim voor de geplande datum contact op met:
Secretariaat Loon op Zand
(0416) 36 12 15
Parochieel Centrum Kaatsheuvel
(0416) 27 25 15