Mededelingen


Huwelijk:

Overleden:

mevrouw Carla Herrings-Noppen, 89 jaar
Crematie Crematorium Maaslanden vrijdag 16 februari 2024 om 15.30 uur.
Voorganger pastoor Luijckx

Doop:


Mededelingen 24 en 25 februari 2024

*Afgelopen week heeft de begraving plaatsgevonden van 2 parochianen.
Dinsdag 20 februari in Loon op Zand van Jeannine van Loon en
donderdag 22 februari in Kaatsheuvel van Annie van de Wiel – van Gurp.
Dat Jeannine en Annie mogen rusten in vrede!

*Op de maandagochtenden wordt om 8.30 uur het getijdengebed gebeden in de
stilteruimte van de St. Jan in Kaatsheuvel.

*Dinsdagochtend 27 februari is er om 10.15 uur een Eucharistieviering in De Venloene.

*Komende week komen de Communicanten bijeen voor een les met het thema
“Vergeving”. Dinsdag 27 februari om 18.15 uur in Kaatsheuvel en woensdag 28 februari om
18.15 uur in Loon op Zand.

*Donderdag 29 februari is er om 09.30 uur een Eucharistieviering in Loon op Zand.
Aansluitend vergadert het pastoraal team.

*Op de donderdagen in de veertigdagentijd is er van 19.00 uur tot 20.00 uur Stille aanbidding
in de kerk in Loon op Zand. Om 19.00 uur beginnen we met het bidden van de vespers.
Donderdag 29 februari bent u van harte welkom voor een uur bezinning en stil gebed.

*Zondag 3 maart is er om 09.30 uur een Gezinsviering in Loon op Zand. Aansluitend is er
gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie, thee of ranja in de Kerk. In De Moer en
de St. Jan Kaatsheuvel zijn er Woord- en Communievieringen.

Vastenaktie
Het campagneproject 2024 steunt gemeenschappen in het zuiden van Zimbabwe.
4 waterputten met pomp en gemeenschappelijke tuinen worden aangelegd.
Er worden trainingen gegeven in waterbeheer en landbouwtechnieken.
Naaimachines en startmaterialen worden gegeven aan 20 groepen zodat de mensen zelf kleding kunnen maken en verkopen waaronder schooluniformen.
Bij de uitgangen van de kerken liggen flyers met informatie en staat de vastenaktiebus klaar voor uw gift. Hartelijk dank hiervoor.Deze mededelingen kunt u nog eens nalezen. Bij de uitgangen van de kerken liggen exemplaren met deze mededelingen om mee te nemen.


Eucharistievieringen online:
de websitepagina H.Mis en facebookpagina Heilige Willibrord, daar naast zijn de opgenomen eucharistievieringen ook te vinden op ons Youtube-kanaal Parochie Willibrord gemeente Loon op Zand

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Ook is het mogelijk misintenties via het contactformulier op te geven Klik hier …
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:


De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101


Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is € 14,00.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.


Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl


Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.


Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden klik hier…
Bij alle vijf begraafplaatsen hangt een exemplaar ter inzage.