Agenda-Vieringen


Vooraf reserveren is niet meer nodig.

Vieringen kunnen wegens omstandigheden wekelijks aangepast worden.
Kijk voor de meest accurate stand altijd de laatste updates in het rooster.

Vieringen overzicht maand Oktober:   KLIK HIER
Vieringen overzicht maand November:   KLIK HIER


IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS GAAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN NIET DOOR!!

Huwelijk:

Overleden:

mevrouw Truus Verbruggen – Clabbers, 88 jaar

Uitvaart vrijdag 15 oktober 2021 om  11.00 uur in Kerk St. Jan Kaatsheuvel

Aansluitend begraving St. Jan Kaatsheuvel

de heer Ad van Oosterwijck, 79 jaar

Uitvaart  zaterdag 16 oktober 2021 om 13.00 uur in Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand

Namiddag crematie in besloten kring

 

mevrouw Toos Mahieu-Dirksen, 88  jaar

Uitvaart zaterdag  16 oktober 2021 om 14.00 uur in Kerk St. Jan Kaatsheuvel

Doop

.Gezocht medewerk(st)er Parochieel Centrum, Hoofdstaat Kaatsheuvel

Wij zoeken in onze parochie H. Willibrord een medewerk(st)er die ons op dinsdagen op het secretariaat van het Parochieel Centrum wil komen helpen.

Op dit moment is er iedere werkdag van de week een vrijwillig(st)er aanwezig van 9.30 uur tot 11.30 uur voor o. a. het opnemen van de telefoon, het noteren van misintenties en het ontvangen van bezoek. Iedere medewerk(st)er heeft verder nog een aantal specifieke taken.

Wilt u ons helpen op dinsdagen om naast het opnemen van de telefoon, doopboeken bij te werken en de namen van de overledenen op te tekenen in de daarvoor bestemde boeken.

U kunt contact opnemen met pastoor Luijckx via het parochie secretariaat.

 Vacatures Parochiebestuur

Op dit moment zijn er vacatures in ons parochiebestuur.
Wij hebben plaats voor de functie van bestuurslid en secretaris. De afwisselende werkzaamheden in het bestuur worden steeds met veel inzet en enthousiasme verricht.
Als parochiebestuur zullen wij er op toezien dat deze vacatures op termijn opnieuw kunnen worden vervuld. Wilt u ons helpen met uw talent en inzet om onze mooie parochie goed te blijven besturen? Heeft deze oproep uw interesse gewekt, neem dan gerust contact met mij op. Pastoor Luijckx

Eucharistievieringen online:
De Eucharistieviering is op zondag ook te volgen op de websitepagina H.Mis en facebookpagina HeiligeWillibrord,daar naast zijn de opgenomen eucharistievieringen ook te vinden op ons Youtubekanaal Parochie Willibrord gemeente Loon op Zand

Weekend vieringen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel ook bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende kan worden geventileerd.
Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Samenzang is weer toegestaan. Deze versoepeling gaat dit weekend in.
Wel wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening te houden met elkaar,
zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Bij de vredeswens worden nog geen handen gegeven en het geven van een eventuele collectegift na afloop van de viering blijft gehandhaafd.

Indien u klachten heeft die kunnen wijzen op corona is het natuurlijk verstandig thuis te blijven. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

 Pastorale beschikbaarheid
I.v.m. de beperkte pastorale beschikbaarheid op dit moment zijn de Eucharistievieringen in kerk St. Joachim (De Moer) en HH. Martelaren van Gorkum
(Kaatsheuvel) beurtelings op zaterdagavond.

 Getijden gebed.

Elke maandag om 08.30 uur in de stilte kapel van de St. Jan

Maria verering:

Ook in de maand mei zijn de portalen van de St. Jan in Kaatsheuvel en de kerk in Loon op Zand overdag opengesteld zodat u een kaarsje kunt aansteken bij Maria.

Ook het kapelletje aan de Financiën is dagelijks open.

Collectegift

Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u bij het uitgaan van de kerk desgewenst een collectegift in de daarvoor bestemde bus doen om onze parochie te steunen

Bij alle ingangen van onze kerken zal desinfecterende gel staan om uw handen te reinigen.
Wij houden u voor actuele informatie via de website en de Duinkoerier op de hoogte.
Voor algemene vragen kunt u het secretariaat in Loon op Zand bellen

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:

De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is € 13,00.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.

Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl onder Parochie.
Bij alle 5 de begraafplaatsen hangt een kastje met daarin een A 4 blad met vermelding van de hoofdstukken uit het reglement en tevens verwijzing naar de website.