Agenda-Vieringen

Vieringen overzicht maand Augustus:   KLIK HIER


Blijft u onze parochie H. Willibrord financieel ondersteunen in deze coronatijd? Lees verder …

 
 

20/05/2020 update: Publieke liturgie worden op 1 juni hervat

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland worden op 1 juni met inachtneming van een aantal maatregelen de publieke liturgievieringen hervat. Lees verder …


IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS GAAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN NIET DOOR!!

Huwelijk:
Huwelijksinzegening:

 
 
Overleden:

de heer Wim Keetels, 80 jaar
Uitvaart dinsdag 4 augustus om 11.00 uur in de kerk St Jan Kaatsheuvel.

 
 
Doop:

 
 

Veel gestelde vragen bij protocol “Kerkelijk leven op anderhalve meter”
Op 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. Parochies zijn daarmee aan het werk gegaan en hebben aanvullend enkele vragen gesteld met betrekking tot aanmelding en reservering. Deze worden hieronder beantwoord

Het registreren van namen en contactgegevens mag wel maar het is niet verplicht. Aanmelden bij de deur is nodig om het aantal aanwezigen te kunnen tellen en de gezondheidsvraag te kunnen stellen.

Persoons- en contactgegevens Een parochie is niet verplicht om persoonsgegevens bij te houden ook niet voor eventueel GGD-onderzoek.

Reservering Indien er meer personen worden verwacht dan de maximale capaciteit is reserveren vooraf nodig

Voorziening i.v.m. veilige afstand.
I. v. m de veilige afstand van 1 ½ meter
Zijn er rode hartjes op de kerkbanken geplakt om aan geven waar u kunt zitten
Echt(paren) en familieleden uit een gezin kunnen desgewenst bij elkaar plaatsnemen. Bij alle ingangen van onze kerken zal desinfecterende gel staan om uw handen te reinigen.
Voor algemene vragen kunt u het secretariaat in Loon op Zand bellen.

Inschrijven voor toegang tot de Eucharistievieringen. Plaats reservering

Vanaf 1 juli is het maximale aantal bezoekers afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw in onze parochie .

Het aantal beschikbare plaatsen in onze kerken:
St. Jans Onthoofding (Loon op Zand) 85 personen
St. Jan de Doper (Kaatsheuvel 110 personen
St. Joachim (De Moer) 65 personen
HH. Mart. v. Gorkum 75 personen

Pastorale beschikbaarheid
I.v.m. de beperkte pastorale beschikbaarheid op dit moment zijn de
Eucharistievieringen in kerk St. Joachim (De Moer) en HH. Mart. v. Gorkum
(Kaatsheuvel) beurtelings op zaterdagavond.

Collectegift
Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u bij het uitgaan van de kerk desgewenst een
collectegift in de daarvoor bestemde bus doen om onze parochie te blijven ondersteunen.

Informatieformulieren
Achter in de kerken liggen formulieren voor een extra actie Kerkbalans
en ligt informatie voor de gelovigen i.v.m. de maatregelen rond het coronavirus.
Wij houden u op de hoogte met alle actuele informatie via de
website en de Duinkoerier.

Dinsdagavond viering kerk St. Jan
Tot nader bericht zijn er op dinsdagavond 18.30 uur geen vieringen in de St. Jozefkapel van kerk St. Jan

*Bij alle ingangen van onze kerken zal desinfecterende gel staan om uw handen te reinigen.
Wij houden u voor actuele informatie via de website en de Duinkoerier op de hoogte.
Voor algemene vragen kunt u het secretariaat in Loon op Zand bellen

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:
De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is nu € 13,00.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.

Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl onder Parochie.
Bij alle 5 de begraafplaatsen hangt een kastje met daarin een A 4 blad met vermelding van de hoofdstukken uit het reglement en tevens verwijzing naar de website.