Mededelingen-Vieringen


Voor St. Jan en HH. Martelaren van Gorkum KAATSHEUVEL KLIK HIER…
Voor St. Jans Onthoofding en H. Joachim LOON OP ZAND – DE MOER KLIK HIER…


Aanscherpingen corona


De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk….
Lees verder …

Vieringen kunnen wegens omstandigheden wekelijks aangepast worden.
Kijk voor de meest accurate stand altijd de laatste updates in het rooster.

Vieringen overzicht maand Januari:   KLIK HIER
Vieringen overzicht maand Februari:   KLIK HIER


IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS GAAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN NIET DOOR!!

Huwelijk:

Overleden:

de heer Thoom van Wanrooij,  86 jaar

uitvaart vrijdag 28 januari 2022 om 13.00 uur in de kerk  HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel

Doop:

 

 

.Gezocht medewerk(st)er Parochieel Centrum, Hoofdstaat Kaatsheuvel

Wij zoeken in onze parochie H. Willibrord een medewerk(st)er die ons op dinsdagen op het secretariaat van het Parochieel Centrum wil komen helpen.

Op dit moment is er iedere werkdag van de week een vrijwillig(st)er aanwezig van 9.30 uur tot 11.30 uur voor o. a. het opnemen van de telefoon, het noteren van misintenties en het ontvangen van bezoek. Iedere medewerk(st)er heeft verder nog een aantal specifieke taken.

Wilt u ons helpen op dinsdagen om naast het opnemen van de telefoon, doopboeken bij te werken en de namen van de overledenen op te tekenen in de daarvoor bestemde boeken.

U kunt contact opnemen met pastoor Luijckx via het parochie secretariaat.

 Vacatures Parochiebestuur

Op dit moment zijn er vacatures in ons parochiebestuur.
Wij hebben plaats voor de functie van bestuurslid en secretaris. De afwisselende werkzaamheden in het bestuur worden steeds met veel inzet en enthousiasme verricht.
Als parochiebestuur zullen wij er op toezien dat deze vacatures op termijn opnieuw kunnen worden vervuld. Wilt u ons helpen met uw talent en inzet om onze mooie parochie goed te blijven besturen? Heeft deze oproep uw interesse gewekt, neem dan gerust contact met mij op. Pastoor Luijckx

Eucharistievieringen online:
De Eucharistieviering is op zondag ook te volgen op de websitepagina H.Mis en facebookpagina HeiligeWillibrord,daar naast zijn de opgenomen eucharistievieringen ook te vinden op ons Youtubekanaal Parochie Willibrord gemeente Loon op Zand

 Collectegift

Om onze parochiegemeenschap te blijven ondersteunen kunt u bij het uitgaan van de kerk eventueel een collectegift in de daarvoor bestemde bus, mandje of schaal doen. Hiervoor hartelijk dank. Dit kan ook digitaal.
Hiervoor hartelijk dank.

Afspraken i.v.m. Coronamaatregelen

I.v.m. de coronamaatregelen zullen er voorlopig na 17.00 uur geen vieringen of kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten of parochiebestuur-vergaderingen worden gehouden. De koren zullen tot nader bericht niet zingen. Graag uw handen reinigen en plaatsnemen bij de rode hartjes op de banken. Dringend verzoek een mondkapje te dragen bij het binnenkomen en verlaten van de kerk, ook bij het ter communie gaan. Eenmaal op de plaats kan het mondkapje af. Voor alle vieringen is het noodzakelijk te reserveren, telefonisch of via de website. Het maximum reserveringsaantal is 50 personen.

U kunt de vieringen ook online volgen via de website van de parochie of via facebook.  

 Actie Kerkbalans

Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 15 tot en met 29 januari. Het thema is:

Geef vandaag voor de Kerk van morgen.

Het blijft, ook nu in moeilijke tijden, noodzakelijk uw hulp en steun te vragen. Kerk-zijn doen we immers samen. In verbondenheid met God én met elkaar. Onze inkomsten blijven dalen en wij willen zo graag vooruit, ook in het nieuwe jaar 2022. Kerken moesten inventief zijn om juist die verbondenheid vorm te geven in de anderhalve-metersamenleving. Wat is het mooi om te zien hoe parochies en gemeenten creatieve vormen hebben gevonden om elkaar vast te houden. De gevolgen van Corona vragen na bijna 2 jaar nog steeds veel van onze parochiegemeenschap, helaas ook financieel. U gift is echt nodig om te kunnen overleven, immers; inkomsten uit bijvoorbeeld collectes en vieringen vielen voor een groot deel weg. Gelukkig wordt er ook digitaal gedoneerd, waarvoor onze dank. Uitvaarten verplaatsten zich in nogal wat gevallen naar de crematoria, mede omdat daar na afloop horecamogelijkheden waren. Creatieve en digitale vormen van kerk-zijn hebben aan de andere kant juist extra geld gekost. We hebben voorzieningen moeten aanbrengen om de vieringen in de kerk te streamen zodat mensen thuis ook konden meevieren en een uitvaart konden bijwonen. De kerk staat er wel, onderhoud en kosten gaan gewoon door, terwijl wij moeten blijven investeren in een levende geloofsgemeenschap; het parochiepastoraat, jeugd- en jongerenwerk, catechesebijeenkomsten, en momenteel zijn wij bezig voor de komende jaren een nieuw, duurzaam familiepastoraat op te zetten.
Zonder financiële mogelijkheden gaat dat niet.
Daarom moest afgelopen jaar een extra Actie Kerkbalans worden aanbevolen.
Door deze Extra Actie hebben parochianen ons zeker gesteund en parochianen toonden zich bereid iets extra’s te geven.
Middels de jaarlijkse ACTIE KERKBALANS die altijd in januari wordt gehouden  vragen wij opnieuw uw gewaardeerde gift.
U ontvangt thuis een brief over de actie Kerkbalans en achter in de kerken staat een bus waarin u uw financiële bijdrage kunt deponeren.

Namens het parochiebestuur en het pastorale team danken wij u heel hartelijk voor uw bijdrage!

 Woord- en communievieringen in Loon op Zand en Kaatsheuvel
Sinds het emeritaat van pastoor Jan Groos hebben we in onze parochie nog
Maar één priester die in het weekend de H. Mis kan lezen. Als alternatief hiervoor zijn we in de kerken H. Joachim en de HH. Martelaren begonnen met woord- en communievieringen op zondagochtend, voorgegaan door een diaken. Dit heeft echter wel als bijkomend nadelig effect dat onze pastoor minder vaak bij de geloofsgemeenschappen in De Moer en de Erasstraat op bezoek is en dat daar per maand minder Eucharistievieringen zijn, wat ook voor de opgegeven misintenties niet optimaal is. Om dit enigszins in balans te brengen zullen we met ingang van het weekend van 2 januari 2022, eenmaal per maand in de St. Jans Onthoofding en de St. Jan in Kaatsheuvel een woord- en communieviering inplannen, zodat de pastoor de Eucharistie ook kan vieren in de H. Joachim en de HH. Martelaren en de gelovigen aldaar kan ontmoeten. Bedankt voor uw solidariteit en begrip.

 Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:

De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is € 13,50.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.

Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl onder Parochie.
Bij alle 5 de begraafplaatsen hangt een kastje met daarin een A 4 blad met vermelding van de hoofdstukken uit het reglement en tevens verwijzing naar de website.