Mededelingen


Huwelijk:

Overleden:

de heer Richard van Riel, 88 jaar
Uitvaart vrijdag 29 september 2023 om 10.30 uur in de kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand

Doop:

Wij namen afscheid van Tonnie Luijckx- van der Ploeg, de moeder van pastoor Peter Luijckx.
Zij overleed op 100 jarige leeftijd op 17 september in Arnhem. De uitvaart vond plaats op zaterdag 23 september vanuit de kapel van Woon – en Zorgcentrum Insula Deï te Arnhem,
waarna de bijzetting plaatsvond op begraafplaats Moscowa, eveneens te Arnhem.
Dat Tonnie mag rusten in vrede!

Vrijdag 29 september namen wij afscheid van Richard van Riel vanuit de kerk in Loon op Zand. Hij overleed op 88 jarige leeftijd op 22 september in Tilburg.
De crematie vond plaats in Tilburg. Dat Richard mag rusten in vrede!

Na de gezinsviering in Loon op Zand nodigen wij u uit om een kopje koffie of thee te drinken in de kerk. U bent van harte welkom!

Dinsdag 3 oktober is er om 10.15 uur een Eucharistieviering in De Venloene.

Op 3 en 4 oktober komen alle kinderen die hun 1e H. Communie gaan doen om 17.30 uur bijeen voor een broodmaaltijd en een 1e les met het thema “de Schepping”.
Dinsdag 3 oktober op het parochieel centrum in Kaatsheuvel.
Woensdag 4 oktober op de pastorie in Loon op Zand.
Donderdag 5 oktober is er om 09.30 uur een Eucharistieviering in Loon op Zand.
Aansluitend vergadert het pastoraal team.

Zondag 8 oktober om 14.00 uur ontvangt Ruben Ligtvoet het H. Doopsel in de kerk
in Loon op Zand

Deze mededelingen kunt u nog eens nalezen. Bij de uitgangen van de kerken liggen exemplaren met deze mededelingen om mee te nemen.
Eucharistievieringen online:
De Eucharistieviering is op zondag ook te volgen op de websitepagina H.Mis en facebookpagina Heilige Willibrord, daar naast zijn de opgenomen eucharistievieringen ook te vinden op ons Youtube-kanaal Parochie Willibrord gemeente Loon op Zand

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Ook is het mogelijk misintenties via het contactformulier op te geven Klik hier …
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:


De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101


Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is € 13,50.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.


Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl


Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.


Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden klik hier…
Bij alle vijf begraafplaatsen hangt een exemplaar ter inzage.