Agenda-Vieringen


Belangrijke mededeling bij de vieringen rond Allerheiligen/Allerzielen
Zoals iedereen weet bevinden wij ons in uitzonderlijke tijden.
Als gevolg van het toenemend aantal COVID 19 besmettingen raken de maatregelen en de gevolgen daarvan ook onze parochiegemeenschap en in bijzonder de Allerzielenvieringen.
Door het max. aantal toegestane bezoekers van 30 personen is het niet mogelijk te vieren zoals wij dat zijn gewend.
Daarbij komt dat wij niet in alle kernen van onze parochie beschikken over voldoende krachten om meerdere kleinere afscheidsdiensten te leiden, dit heeft ook met ons aller veiligheid te maken.
Ook zelf moet ik mij na een periode van herstellende gezondheid in acht nemen. Daarvoor uw begrip.
Rond Allerheiligen/Allerzielen zijn er in onze parochie 4 Eucharistievieringen met max. 30 personen.
Lees verder …


In de afgelopen week (4-8 oktober) is het aantal coronabesmettingen schrikbarend opgelopen en heeft er meerdere keren overleg plaatsgevonden met minister Grapperhaus naar aanleiding van zijn oproep van maandag 5 oktober aan de kerken om het maximale aantal deelnemers aan religieuze bijeenkomsten te beperken tot dertig. Lees verder >>>


Voor St. Jan en HH. Martelaren van Gorkum KAATSHEUVEL KLIK HIER…
Voor St. Jans Onthoofding en H. Joachim LOON OP ZAND – DE MOER KLIK HIER…

 
Vieringen kunnen wegens omstandigheden wekelijks aangepast worden.
Kijk voor de meest accurate stand altijd de laatste updates in het rooster.

Vanwege Corona maatregelen vind er zaterdag 17 oktober geen Hubertus viering en statiedag plaats.

Vieringen overzicht maand Oktober:   KLIK HIER
Vieringen overzicht maand November:   KLIK HIER


Blijft u onze parochie H. Willibrord financieel ondersteunen in deze coronatijd? Lees verder …

 
 IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS GAAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN NIET DOOR!!

Huwelijk:
Huwelijksinzegening:

 
 
Overleden:

mevrouw Hanny Stalpers-Smulders, 87 jaar
Uitvaartdienst donderdag 22 oktober 2020 om 10.15 uur Crematorium Tilburg, aula Ode

mevrouw Franka van der Sanden-de Brouwer, 84 jaar
Uitvaartdienst vrijdag 23 oktober 2020 om 10.15 uur Crematorium Tilburg, aula Ode

mevrouw Loes Brands – van der Made, 97 jaar
Uitvaart maandag 26 oktober 2020 om 15.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding , Loon op Zand

mevrouw Marie van Gorkom-de Jong, 97 jaar
uitvaart dinsdag 27 oktober 2020 om 14.00 uur in de kerk St. Jan de Doper in Kaatsheuvel

mevrouw Christa Rapati – Schaap, 93 jaar
Uitvaart zaterdag 31 oktober 2020 om 13.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand

 
 
Doop:

 
 

Mededelingen.

Belangrijke mededeling bij de vieringen rond Allerheiligen/Allerzielen
Zoals iedereen weet bevinden wij ons in uitzonderlijke tijden.
Als gevolg van het toenemend aantal COVID 19 besmettingen raken de maatregelen en de gevolgen daarvan ook onze parochiegemeenschap en in bijzonder de Allerzielenvieringen.
Door het max. aantal toegestane bezoekers van 30 personen is het niet mogelijk te vieren zoals wij dat zijn gewend. Daarbij komt dat wij niet in alle kernen van onze parochie beschikken over voldoende krachten om meerdere kleinere afscheidsdiensten te leiden,
dit heeft ook met ons aller veiligheid te maken. Ook zelf moet ik mij na een periode van herstellende gezondheid in acht nemen. Daarvoor uw begrip.
Rond Allerheiligen/Allerzielen zijn er in onze parochie 4 Eucharistievieringen met max.
30 personen.
Zaterdagavond 31 oktober in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum om 19.00 u.
Zondag 1 november in Loon op Zand om 9.30 u., deze viering wordt die zondag uitgezonden via Facebook en is te zien via de website.
Zondag 1 november in Kaatsheuvel om 11.00 u.
Zondag 1 november in De Moer om 14.00 u. (besloten viering voor nabestaanden overledenen afgelopen jaar) Er is na afloop helaas geen gravenzegening.
In al deze vieringen worden de namen genoemd van hen die op het gedachtenisprentje staan en de opgegeven misintenties van uw dierbaren gelezen.

Allerzielen gedachtenisviering (besloten)
Zondag 2 november 13.30 u. St. Jan Kaatsheuvel (besloten)
Zondag 2 november 15.30 u. St. Jan Kaatsheuvel (besloten)
Maandag 2 november 19.00 u. St. Jan Kaatsheuvel (besloten)
Maandag 2 november 19.00 u. HH. Martelaren van Gorkum (besloten)

Extra mededeling weekend 31 okt. en 1 november
Zondag 8 november zouden wij in één gezamenlijke Eucharistieviering het patroonsfeest vieren van onze parochie om 11.00 u. in de St. Jan in Kaatsheuvel. Het is door de Corona-omstandigheden helaas niet mogelijk dit feest te vieren.
Wel zullen we Willibrordzondag vieren en wel in twee Eucharistievieringen.
Om 9.30 uur in Loon op Zand en om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel.
Vanwege het maximum van 30 personen is het noodzakelijk te reserveren. Om meerdere parochianen de kans te geven deze vieringen
bij te wonen vragen wij u rekening te houden met maximaal 2 personen per gezin of huishouden.

Blijf zorgen voor elkaar
Wij verzoeken u vriendelijk om de komende weken
• Een plaats te reserveren i.v.m. toelaatbaarheid van 30 personen.
Voor Kaatsheuvel kan dit per mail naar parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl of per tel 0416 272515
Voor Loon op Zand en de Moer naar secretariaat@parochiewillibrord.nl of per telefoon 0416 361215
• Dringend verzoek om een mondkapje te dragen, (bij het ter communie gaan mag dat even af)
• Bij binnenkomst in de kerk i.v.m. Corona het formulier bij de ingang in te vullen
• Uw handen te reinigen met gel.
• Plaats te nemen in de bank bij een rood hartje, dit geeft de afstand van 1½ meter aan.
(Gezinsleden kunnen desgewenst naast elkaar plaatsnemen)
Voor algemene vragen kunt u het secretariaat in Loon op Zand bellen.tel. nr. 0416 361215

Pastorale beschikbaarheid
I.v.m. de beperkte pastorale beschikbaarheid op dit moment zijn de Eucharistievieringen in kerk St. Joachim (De Moer) en HH. Martelaren van Gorkum
(Kaatsheuvel) beurtelings op zaterdagavond.

Maandagmorgen. Tot nader bericht is er geen ochtendgebed in de Stiltekapel

Dinsdagmorgen viering Zorgcentrum De Venloene
Tot nader bericht zijn er op dinsdagmorgen 10.15 uur geen vieringen in de kapel van Zorgcentrum De Venloene

Dinsdagavond viering kerk St. Jan
Tot nader bericht zijn er op dinsdagavond 18.30 uur geen vieringen in de St. Jozefkapel van kerk St. Jan

Mariaverering: In oktober blijft de mogelijkheid om een kaarsje bij Maria op te steken Het Mariabeeld blijft voor de glazen deuren staan
Ook in het portaal van St. Jans Onthoofding te Loon op Zand blijft tot nader bericht de mogelijkheid om een kaarsje op te steken

Collectegift

Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u bij het uitgaan van de kerk desgewenst een collectegift in de daarvoor bestemde bus doen om onze parochie te steunen

Informatieformulieren
Achter in de kerken liggen formulieren voor een extra actie Kerkbalans
en ligt informatie voor de gelovigen i.v.m. de maatregelen rond het coronavirus.
Wij houden u op de hoogte met alle actuele informatie via de
website en de Duinkoerier.

*Bij alle ingangen van onze kerken zal desinfecterende gel staan om uw handen te reinigen.
Wij houden u voor actuele informatie via de website en de Duinkoerier op de hoogte.
Voor algemene vragen kunt u het secretariaat in Loon op Zand bellen

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:

De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is nu € 13,00.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.

Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl onder Parochie.
Bij alle 5 de begraafplaatsen hangt een kastje met daarin een A 4 blad met vermelding van de hoofdstukken uit het reglement en tevens verwijzing naar de website.