Agenda-Vieringen

Wij vragen u een mondkapje dragen? (Bij het ter communie gaan mag dat even af).
Bij binnenkomst in de kerk graag het formulier bij de ingang invullen, uw handen reinigen met gel en plaatsnemen in de bank bij een rood hartje. (Gezinsleden kunnen desgewenst bij elkaar zitten).


Reserveren blijft noodzakelijk

Dit kan per mail naar de parochie of per telefoon.

Voor St. Jan en HH. Martelaren van Gorkum KAATSHEUVEL KLIK HIER…
Voor St. Jans Onthoofding en H. Joachim LOON OP ZAND – DE MOER KLIK HIER…

Voor Loon Op Zand en De Moer van ma tot vrij. tussen 09.30 u en 11.30 u: 0416- 361215
Voor Kaatsheuvel en Sprang-Capelle van ma. Tot vrij tussen 09.30 u en 11.30 u: 0416 272515.
Als u per mail wilt reserveren, doe dit dan vóór vrijdag 11.30 uur.

Vieringen kunnen wegens omstandigheden wekelijks aangepast worden.
Kijk voor de meest accurate stand altijd de laatste updates in het rooster.

Vieringen overzicht maand April:   KLIK HIER
Vieringen overzicht maand Mei:   KLIK HIER


IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS GAAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN NIET DOOR!!

Huwelijk:
Huwelijksinzegening:

Overleden:

 

 

 

Doop:

 

 

Op de zondagen tussen Pasen en Pinksteren kunnen maar 20 personen reserveren.

.Gezocht medewerk(st)er Parochieel Centrum, Hoofdstaat Kaatsheuvel

Wij zoeken in onze parochie H. Willibrord een medewerk(st)er die ons op dinsdagen op het secretariaat van het Parochieel Centrum wil komen helpen.

Op dit moment is er iedere werkdag van de week een vrijwillig(st)er aanwezig van 9.30 uur tot 11.30 uur voor o. a. het opnemen van de telefoon, het noteren van misintenties en het ontvangen van bezoek. Iedere medewerk(st)er heeft verder nog een aantal specifieke taken.

Wilt u ons helpen op dinsdagen om naast het opnemen van de telefoon, doopboeken bij te werken en de namen van de overledenen op te tekenen in de daarvoor bestemde boeken.

U kunt contact opnemen met pastoor Luijckx via het parochie secretariaat.

 Vacatures Parochiebestuur

Op dit moment zijn er vacatures in ons parochiebestuur.
Wij hebben plaats voor de functie van bestuurslid en secretaris. De afwisselende werkzaamheden in het bestuur worden steeds met veel inzet en enthousiasme verricht.
Als parochiebestuur zullen wij er op toezien dat deze vacatures op termijn opnieuw kunnen worden vervuld. Wilt u ons helpen met uw talent en inzet om onze mooie parochie goed te blijven besturen? Heeft deze oproep uw interesse gewekt, neem dan gerust contact met mij op. Pastoor Luijckx

Parkeren Hoofdstraat
Komende tijd zijn er wegwerkzaamheden aan de Hoofdstraat. Parkeren kunt u achter de Hoofdpoort en aan de Poolse straat

Eucharistievieringen online:
De Eucharistieviering is op zondag ook te volgen op de websitepagina H.Mis en facebookpagina HeiligeWillibrord,daar naast zijn de opgenomen eucharistievieringen ook in de middag te vinden op ons Youtubekanaal Parochie Willibrord gemeente Loon op Zand

Weekend vieringen

Op onze website vindt u het overzicht van de weekend vieringen in de 4 kerken van onze parochie. Gezien de pastorale beschikbaarheid wordt er een extra beroep gedaan op uw mobiliteit om de betreffende kerk te bezoeken waar een viering is. Nog steeds is het aantal toelaatbare personen 30. We vragen u dan ook vriendelijk om tijdig te reserveren, bij binnenkomst uw handen te reinigen met gel en u even aan te melden. De rode hartjes op de banken geven een zitplaats aan. Denkt u ook aan uw mondkapje?

Individuele 1e H. Communie

Tijdens de zondagen vanaf Pasen tot Pinksteren zullen er kinderen zijn die individueel hun 1e H. Communie doen op die zondag. Hiervoor worden voor de ouders in Loon op Zand en de St. Jan in Kaatsheuvel 10 plaatsen gereserveerd. Voor de overige 20 plaatsen kan een reservering worden gedaan. Wij vragen om uw begrip.

Pastorale beschikbaarheid
I.v.m. de beperkte pastorale beschikbaarheid op dit moment zijn de Eucharistievieringen in kerk St. Joachim (De Moer) en HH. Martelaren van Gorkum
(Kaatsheuvel) beurtelings op zaterdagavond.

Maandagmorgen. Tot nader bericht is er geen ochtendgebed in de Stiltekapel

Dinsdagmorgen viering Zorgcentrum De Venloene
Tot nader bericht zijn er op dinsdagmorgen 10.15 uur geen vieringen in de kapel van Zorgcentrum De Venloene

Dinsdagavond viering kerk St. Jan
Tot nader bericht zijn er op dinsdagavond 18.30 uur geen vieringen in de St. Jozefkapel van kerk St. Jan

Maria verering:

In het voorportaal van de kerk in Loon op Zand en in de kerk St. Jan in Kaatsheuvel is het mogelijk om bij de afbeelding van Maria te bidden en een kaarsje op te steken. 

Collectegift

Omdat er niet wordt gecollecteerd, kunt u bij het uitgaan van de kerk desgewenst een collectegift in de daarvoor bestemde bus doen om onze parochie te steunen

 

 

*Bij alle ingangen van onze kerken zal desinfecterende gel staan om uw handen te reinigen.
Wij houden u voor actuele informatie via de website en de Duinkoerier op de hoogte.
Voor algemene vragen kunt u het secretariaat in Loon op Zand bellen

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:

De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is nu € 13,00.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.

Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl onder Parochie.
Bij alle 5 de begraafplaatsen hangt een kastje met daarin een A 4 blad met vermelding van de hoofdstukken uit het reglement en tevens verwijzing naar de website.