Mededelingen


Huwelijk:

Overleden:


Doop:
Zondag 30 juni zal om 15.00 uur Hanne Maas het H. Doopsel ontvangen in Loon op Zand.Na de vieringen op zaterdag in de kerk H.H. Martelaren van Gorcum
en zondag in Loon op Zand nodigen wij u uit om een kopje koffie of thee te drinken.
Na de gezinsviering ontvangt u een uitnodiging voor de gezinsbedevaart op zaterdag 31 augustus naar Waalre.

Iedere maandagochtend wordt om 8.30 uur het getijdengebed gebeden in de stilteruimte van de St. Jan in Kaatsheuvel.
Maandag 24 juni/ morgenochtend is er b.g.v. de Geboorte van Johannes Baptist om 09.30 uur een Eucharistieviering in Loon op Zand.

Dinsdag 25 juni is er om 10.15 uur een Eucharistieviering in de Venloene.

Donderdag 27 juni is er om 09.30 uur een Eucharistieviering in Loon op Zand.
Aansluitend vergadert het pastoraal team.

Zaterdag 29 juni is er b.g.v. H.H. Petrus en Paulus om 09.30 uur een Eucharistieviering in Loon op Zand.
’s Middags is er van 15.00 uur tot 16.30 uur een bijeenkomst van de misdienaars en acolieten in Loon op Zand om te oefenen.

Zondag 30 juni zal om 15.00 uur Hanne Maas het H. Doopsel ontvangen in Loon op Zand.

Zondag 7 juli a.s. om 9.30 uur is er in onze parochie H. Willibrord één Eucharistieviering in de kerk van de HH Martelaren van Gorcum in Kaatsheuvel i.v.m. het sluiten van deze kerk.
Wij nodigen alle parochianen uit deel te nemen aan deze bijzondere viering om elkaar te steunen.
In de andere kerken in onze parochie zijn dan géén vieringen.

*Alle administratieve en secretariële taken worden vanuit het secretariaat in Loon op Zand uitgevoerd.
Omdat het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel als secretariaat is gesloten wordt het telefoonnummer van Kaatsheuvel doorgeschakeld naar Loon op Zand.
Het opgeven van misintenties kan telefonisch of via de opgaveformulieren achter in de kerk.
Eventuele enveloppen kunnen nog worden gedeponeerd in de brievenbus aan de Hoofdstraat nr. 34 in Kaatsheuvel.
Mails zullen vanuit het secretariaat in Loon op Zand worden beantwoord.
Voor alle vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand op werkdagen in de ochtenduren geopend.Eucharistievieringen online:
De Eucharistieviering is op zondag ook te volgen op de websitepagina H.Mis en facebookpagina Heilige Willibrord, daar naast zijn de opgenomen eucharistievieringen ook te vinden op ons Youtube-kanaal Parochie Willibrord gemeente Loon op Zand

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Ook is het mogelijk misintenties via het contactformulier op te geven Klik hier …
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:


De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101


Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is € 14,00.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.


Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl


Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.


Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.


Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden klik hier…
Bij alle vijf begraafplaatsen hangt een exemplaar ter inzage.