Agenda-Vieringen

Onder deze menu optie vind u ook alle vieringen gezamenlijk en per kerk.
Op de pagina Kalender overzicht staan alle missen van de parochie.
Op de pagina Kalender H.Joachim de Moer alle missen van deze kerk.
Op de pagina Kalender St. Jans Onthoofding Loon op Zand alle missen van deze kerk.
Op de pagina Kalender HH Mart. v. Gorkum alle missen van deze kerk.
Op de pagina Kalender St. Jan Kaatsheuvel alle missen van deze kerk.

Liturgische rooster juni:   KLIK HIER


 
 

20/05/2020 update: Publieke liturgie worden op 1 juni hervat

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland worden op 1 juni met inachtneming van een aantal maatregelen de publieke liturgievieringen hervat. Daartoe hebben de Nederlandse bisschoppen daags voor Hemelvaart een protocol opgesteld.
Lees verder hier …

Langstraat TV (ZIGGO kanaal 42) brengt zondag om 9:30 uur live de Eucharistieviering vanuit de St. Jans Onthoofding-kerk in Loon op Zand.
Pastoor Luijckx van de Parochie Heilige Willibrord leidt de viering. Lees verder …

‘sMiddags zal de mis te zien zijn op facebook en onze eigen internetpagina (zie hierboven).
Langstraat TV is ook te ontvangen bij KPN en XS4ALL op kanaal 1342 en bij Telfort op kanaal 2065.


IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS GAAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN NIET DOOR!!

Huwelijk:
Huwelijksinzegening:

 
 
Overleden:

mevrouw Jeanne Berkelmans – Vromans, 89 jaar
Uitvaart vrijdag 22 mei 2020 om 11.00 uur in besloten kring
Kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand
Aansluitend bijzetting bij echtgenoot op de begraafplaats aan de Kloosterstraat.

 
 
Doop:

 
 

Wij zijn heel blij dat met ingang van 1 juni a.s. 2e Pinksterdag, onze kerken weer open kunnen.
*Er mogen 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze en kerkelijke bijeenkomsten (exclusief de voorganger, acoliet(en), koster en organist en/of cantor/cantrice).
*Als u naar de kerk wilt komen dient u te reserveren.
Voor de kerken in Kaatsheuvel kunt u contact opnemen met het parochieel centrum.
Voor de kerken in De Moer en Loon op Zand met het secretariaat in Loon op Zand.

I.v.m. de beperkte pastorale bediening op dit moment wordt de kerk in De Moer en de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum om en om bediend op een zaterdagavond om 19.00 uur.
Voor de maand juni wordt er in De Moer gevierd op 6 juni en 20 juni.
Voor de maand juni wordt er in de HH. Martelaren van Gorkumkerk gevierd op 13 juni en 27 juni.

*Vanaf 14 juni zal de H. Communie volgens een protocol weer mogen worden uitgereikt.

Vanaf 1 juli mogen er 100 mensen aanwezig zijn in de kerk.

*Religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen slechts plaatsvinden wanneer een veilige afstand van 1 ½ meter is gewaarborgd. Hiervoor zullen rode hartjes op alle kerkbanken in onze parochiekerken worden geplaatst om aan te geven waar u kunt zitten. Echtparen en familieleden uit een gezin kunnen desgewenst bij elkaar plaatsnemen.
Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand gezondheid, kwetsbare personen en dergelijke in acht worden genomen.

*Bij alle ingangen van onze kerken zal desinfecterende gel staan om uw handen te reinigen.
Wij houden u voor actuele informatie via de website en de Duinkoerier op de hoogte.
Voor algemene vragen kunt u het secretariaat in Loon op Zand bellen

Gevraagd; koster / kosteres kerk HH. Martelaren van Gorkum
Onlangs heeft Pieter Kemmeren, die al sinds 2015 kosterswerkzaamheden in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum verricht, aangegeven dat hij wegens gezondheidsomstandig-heden zijn taak als koster na Pasen wil gaan neerleggen.
De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en wordt nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap. Wie wil deze dankbare taak op zich nemen?. Als er een kostersgroepje is, al zijn het 2 personen, dan worden de taken verlicht. U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. (0416 361215 Pastoor Luijckx)

Vrijwilligers gevraagd
Voor ons parochieel centrum in Kaatsheuvel zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons administratief kunnen ondersteunen.
Het betreft 2 uur in de voormiddag (09.30 u – 11.30 u) Mocht u tijd en interesse hebben graag contact opnemen met het parochie secretariaat in Loon op Zand.
Telefoon 0416361215 of e-mail secretariaat@parochiewillibrord.nl

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:
De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is nu € 13,00.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.

Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl onder Parochie.
Bij alle 5 de begraafplaatsen hangt een kastje met daarin een A 4 blad met vermelding van de hoofdstukken uit het reglement en tevens verwijzing naar de website.