Roepingen

Roepingendag: 23 november 2019

Wat vraagt God aan mij?
Welk plan heeft Hij met mij?
Welke stap zou ik kunnen zetten?
En zit ik wel op de juiste weg?

Ben je in de leeftijd tussen 17 en 35 jaar, dan nodigen we je van harte uit om rond deze vragen bijeen te komen. Die vragen malen vast wel eens door je hoofd als je nadenkt over je leven en je roeping, over werk en studie. Je hoeft niet alleen te zitten met die vragen. In onderlinge dialoog, in gesprek met begeleiders, in stilte en gebed, kan er ruimte gegeven worden aan deze kwesties en kunnen antwoorden op de vragen worden gevonden.
 

 

​Wanneer ​23 november 2019
​Waar ​Sint-Janscentrum, Papenhulst 4, 5211 LC ‘s-Hertogenbosch
Aanmelden ​Graag …… maar het is niet verplicht. Je bent van harte welkom!
​​Programma
​09.00 uur ​Deelname aan Lauden (ochtendgebed) en Eucharistieviering
samen met studenten en cursisten van het Sint-Janscentrum
​10.00 uur Koffie / thee en ontvangst door rector F. De Rycke
​10.30 uur ​Inleiding op het thema roeping door pastoor R. Wilmink
Kennismaking met elkaar
​11.00 uur ​Luisteren naar een roepingsverhaal (getuigenis)
en samen in gesprek
​12.15 uur ​Middaggebed
​12.30 uur ​Maaltijd, samen met docenten, studenten en cursisten
​13.15 uur ​Even samen afwassen en opruimen, en dan
​13.45 uur ​Warmlopen voor het geloof in Het Bossche Broek
​14.45 uur ​Opnieuw een getuigenis: leven in een gemeenschap
en gesprek over en naar aanleiding van wat er verteld is
​16.00 uur ​ Deelname aan de Vespers (avondgebed)
samen met studenten en cursisten van het Sint-Janscentrum
​16.15 uur ​Koffie / thee en tot ziens?!
 
Aanmelden voor deze dag is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld (ook in verband met de lunch).
Dit kan bij de rector van het Sint-Janscentrum, via email: receptie@sint-janscentrum.nl  of telefonisch: 073 613 20 00.