Roepingen 2024


Wat is roeping?

Wie roept?

Hoe kan iemand weten dat hij geroepen is?

Hoe verhouden zich de persoon die zich geroepen voelt en de gemeenschap van de Kerk?

Is vrijwilligerswerk een roeping en hoe zit het met de roeping om als catechist in de parochie te werken?

Kan iemand zich geroepen voelen tot het huwelijk en gezinsleven?

Kan iemand geroepen zijn om single te leven?

Heeft een beroepskeuze ook met roeping te maken?

Op zondagmiddag 21 april gaat Rector Swagemakers met jongeren hierover in gesprek.

14.00 tot 16.00 uur, parochie H. Martinus Cuijk, Kerkstraat 10 Cuijk.