Voorwoord

Welkomstwoord website RK parochie H. WillibrordWelkom op de site van onze RK parochie H. Willibrord die de kerken omvat van Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer en een deel van Sprang Capelle.
Via deze website proberen wij u alle informatie te geven die voor u van belang is.
U kunt de menubalk volgen en zo door de pagina’s heen bladeren. Wij hopen dat u vindt wat u zoekt?
Wij proberen de informatie actueel en correct te houden.
Dat vraagt de nodige inspanning, dus mocht u suggesties hebben dan houden wij ons aanbevolen.

De parochie H. Willibrord bestaat sinds 30 september 2012 en ontstond door de fusie van de parochiekerk St. Jans Onthoofding in Loon op Zand, de parochiekerk H. Joachim in De Moer en de parochie Kaatsheuvel, bestaande uit de kerken St. Jan de Doper en de HH. Martelaren van Gorcum. (Nb. De St. Jozefkerk in Kaatsheuvel was indertijd een zelfstandige parochiekerk, maar werd helaas in 2005 opgeheven).
Alle parochiekernen liggen in de Gemeente Loon op Zand en maken deel uit van het Bisdom ’s-Hertogenbosch.
Wij zijn een Rooms- Katholieke parochie die het geloof levend wil houden, God bij de mensen wil brengen en een levende gemeenschap wil vormen voor jong en oud.
De H. Willibrord mag daarbij voor ons een voorbeeld zijn in geloof en standvastigheid.
Naast het burgerlijk jaar volgen wij het kerkelijk jaar in al haar facetten, met de feesten die daar bij horen.
De parochie wil in lief en leed zijn als een herberg waar mensen zich thuis kunnen voelen, gekend en gewaardeerd en bemint door Jezus Christus zelf.
In Hem krijgt God gezicht in de geschiedenis van de mensheid, dicht in onze buurt.
De boodschap van de kerk houden wij graag levend en wensen u toe de liefde van Christus in uw leven te ervaren, maar ook de kracht van de parochiegemeenschap waartoe de Heer ons uitnodigt.
Wij vieren zowel op zaterdagavond als op zondagen, maar ook bij andere gelegenheden kunt u deelnemen aan de goed verzorgde eredienst.
Graag zien wij uw bezoek tegemoet, om te vieren, om kracht op te doen.
Gelovigen die de parochie willen versterken in werkgroepen, bestuur, jeugd- en/of jongerenwerk of individueel, zijn meer dan welkom: we kunnen ieders hulp goed gebruiken!

Namens het pastorale team,
Pastoor Peter Luijckx.
Diaken Alexis Szejnoga.
Parochiecatechist Annie van Kuijk