Agenda

    Voor de maand februari:      klik hier
    Voor de maand maart   :      klik hier

 

Doordeweekse eucharistievieringen

  • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 u. In de dagkapel kerk van St. Jans Onthoofding
  • Dinsdag om 10.15 u. in de Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene.
    De eerste dinsdag van de maand is pastor Groos, de andere dinsdagen pastoor Luijckx
  • Dinsdag om 18.30 u. in de Jozefkapel  van de St. Jan Kaatsheuvel
    De eerste dinsdag van de maand pastoor Luijckx,de andere dinsdagen pastor Groos.

Huwelijk

Overleden

mevrouw Anny van Esch-Timmermans, 84 jaar
Uitvaart donderdag 14 februari 2019 om 12.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand

mevrouw Jo Kuis-Lapien, 84 jaar
uitvaart zaterdag 16 februari 2019 om 10.30 uur in de kerk St. Jan Kaatsheuvel

mevrouw Nel Balvers-Klijn, 88 jaar
uitvaart maandag 18 februari 2019 om 11.00 uur in de kerk St. Jan Kaatsheuvel

Doop

Zondag 20 februari wordt om 13.00 uur Aukje Spieringhs gedoopt in de kerk HH. Martelaren van Gorkum

 

Mededelingen

Misintenties:
De prijs voor de vieringboekjes en misintenties is wat verhoogd.
Vanaf 1 januari bedraagt de prijs voor de vieringboekjes € 0,30 en een misintentie € 12,00.

Stille Omgang Mirakel van Amsterdam:
Dit jaar in de avond van zaterdag 16 op 17 maart 2019.
Met als thema: Vreugde is het onfeilbare bewijs van God.
Aanmelden en betalen tot 8 maart a.s. bij mevrouw Inge Mols secretariaat H. Willibrord, Loon op Zand telefoon 0416 – 361215 of Parochieel Centrum tijdens kantooruren (maandag tot en met vrij. 09.30 uur -11.30 uur) en ook via secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Meer informatie vindt u op de flyers achter in de kerk

Verwarming St. Jan in Kaatsheuvel buiten werking.
Wij moeten erop rekenen dat de kerk zeker nog enige tijd niet kan worden verwarmd, ook niet bij uitvaarten. We zullen ons in ieder geval moeten aanpassen en extra warm kleden. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Serie bijeenkomsten: “De paus van de hoop” (geloofsverdieping)
Aan de hand van de film: “Karol, de paus van de hoop” wordt er op informele manier nagepraat over wat we gezien en gehoord hebben. De avonden op 11, 18, 25 februari zijn in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat.
Tijd: 19.45 uur tot 21.45 uur. Aanmelden niet echt nodig maar kan wel via het secretariaat te Loon op Zand tel. 0416 361215, Parochieel centrum 0416 272515 of per mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

De parochie is op zoek naar: een webmaster en een hulpkoster
De huidige webmaster heeft aangegeven te stoppen met het bewerken van de parochie website. Daarom zijn we dringend opzoek naar een vrijwilliger(ster) die deze taak op zich wil gaan nemen. Ook zijn we op zoek naar een hulpkoster voor de kerk in Loon op Zand,
die op vrijdagochtend of middag alles wil voorbereiden voor de Eucharistieviering(en) in het weekend. Spreekt een van deze taken u aan, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat.

Per e-mail doorgeven van een misintentie. Bij het opgeven van een misintentie via de e-mail, willen we u vriendelijk vragen om bij de omschrijving van de bankopdracht ook de betreffende kerk te vermelden zodat de administratie het binnengekomen bedrag juist kan verwerken. U kiest dan: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl het parochie banknummer:
NL29 RABO 0124833101

Website.
De parochiewebsite heeft enkele veranderingen ondergaan. Een ervan betreft het weergeven van de misintenties. Als u de opgegeven intenties op de website zoekt vindt u dat onder het kopje ACTUEEL in de balk onder de foto’s van de kerken. De intenties zijn per kerk weergegeven

Belangrijk: Het emailadres van de parochie voor Kaatsheuvel is gewijzigd. Het nieuwe mailadres luidt:  parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaats is vanaf 1 oktober geopend  van 9.00 uur tot 17.00 uur.