Agenda

Voor de maand mei:     klik hier
Voor de maand juni:     klik hier

 

Doordeweekse eucharistievieringen

  • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 u. In de dagkapel kerk van St. Jans Onthoofding
  • Dinsdag om 10.15 u. in de Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene.
    De eerste dinsdag van de maand is pastor Groos, de andere dinsdagen pastoor Luijckx
  • Dinsdag om 18.30 u. in de Jozefkapel  van de St. Jan Kaatsheuvel
    De eerste dinsdag van de maand pastoor Luijckx,de andere dinsdagen pastor Groos.

Huwelijk

Overleden

de heer Anton van Ballegoij, 90 jaar
Uitvaart vrijdag 24 mei 2019 om 10.30 uur in de kerk HH. Martelaren van Gorkum

de heer Henk Mathijssen, 69 jaar
Uitvaart zaterdag 25 mei 2019 om 10.30 uur in de kerk St. Jan de Doper te Kaatsheuvel

Doop

Zondag 26 mei 2019 wordt Viv Jansen om 13.00 uur gedoopt in de kerk HH. Martelaren van Gorkum

Zondag 26 mei 2019 wordt Alex Klima om 14.30 uur gedoopt in kerk St. Jan in Kaatsheuvel
 

Mededelingen

Dinsdag 4 juni Gastmiddag voor zieken, ouderen of alleenstaanden om 14.00 uur in kerk St. Jan te Kaatsheuvel

De middag begint met een Eucharistieviering, tijdens deze viering kunnen mensen die dit willen het sacrament van de zieken ontvangen.
Na de viering is er een gezellig samenzijn gepland met een hapje en een drankje.
Het is wel nodig dat u zich hiervoor op geeft.
Mocht u geen persoonlijke uitnodiging ontvangen en wilt u er toch graag bij zijn.

Na 13 mei staat de uitnodiging in het blad AKO en liggen achter in de kerken HH. Mart. v. Gorkum en St. Jan uitnodigingsbrieven met antwoordstrook.
Pastoor Luijckx en de leden van de bezoekgroep hopen u te kunnen verwelkomen.

Misintenties:
De prijs voor de vieringboekjes en misintenties is wat verhoogd.
Vanaf 1 januari bedraagt de prijs voor de vieringboekjes € 0,30 en een misintentie € 12,00.

Alphabijeenkomsten Parochie H. Willibrord

Het is een introductie in het christelijk geloof die in onze parochie wordt aangeboden. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot uiterlijk 21:00 in het Parochieel Centrum, Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel. De bijeenkomsten zijn op maandagen m.u.v. de eerste maandag van de maand.
De vierde bijeenkomst is op maandag 20 mei met als thema: Bidden, waarom en hoe. De volgende bijeenkomst is op maandag 27 mei met als thema: Bijbel lezen
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).

De cursus is gratis en wordt gegeven van 18:00 tot (uiterlijk) 21:00 in het Parochieel Centrum (Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel) in tien opeenvolgende weken.
Steeds op maandagen, met uitzondering van de eerste week van elke maand, dan verschuift deze naar de dinsdag
In Nederland hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Jong of oud, gelovig of niet-gelovig; je bent van harte welkom!
Onderzoek de zin van het leven in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen.
Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of neem contact op met het secretariaat voor aanmelding en meer informatie over de Alpha in Kaatsheuvel (secretariaat@parochiewillibrord.nl, 0416-361215).

Overzicht Alpha bijeenkomsten

27 mei Bijbel lezen
4 juni (di.) Hoe leidt God ons?
10 juni Hoe kan ik het kwade weerstaan?
17 juni Waarom en hoe moeten we het anderen vertellen?
24 juni Geneest God vandaag de dag nog?
2 juli (di.) Hoe zit het met de kerk?

Extra collecte:
In het Pinksterweekend 8 en 9 juni wordt er in de kerken van onze parochie een extra collecte gehouden voor de Nederlandse Missionarissen.

De bezoekgroep. Wat doen wij?
Het is een groep die onder leiding van pastoor P. Luijckx, enkele keren per jaar, een aantal ouderen, zieken of eenzame personen bezoekt.
Altijd met een luisterend oor en een opgewekt praatje en indien nodig ook een bloemetje.
Bent u iemand met nog wat vrije tijd? Voelt u er voor ons te helpen?
Neemt u dan contact op met het parochie secretariaat te Loon op Zand of het parochieel Centrum in Kaatsheuvel.
(Loon op Zand: Telefoon 0416361215. Mailadres: secretariaat@parochiewillbrord.nl
Kaatsheuvel: Telefoon: 0416 272515 (ma. t/m vrij. 09.30 uur tot 11.30 uur).
Mailadres: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl ).

Koorleden gezocht!
Zingt u graag? De koren van onze parochie zoeken mensen die graag met hen mee zingen. Hebt u tijd en zin; kom dan eens de sfeer proeven tijdens de repetitieavonden.
St. Caecilia koor van de kerk HH. Mart. v. Gorkum op dinsdagavond om 19.45 uur in het parochiezaaltje aan de Erasstraat.
Gemengd koor van de kerk St. Jan Kaatsheuvel op woensdagavond om 19.30 uur in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat
St. Ceacilia koor van de kerk St. Joachim in De Moer op woensdagavond om 19.00 uur in Het Moeruiltje (locatie Blauw- Wit)
Herenkoor en Dameskoor van de kerk St. Jansonthoofding in Loon op Zand Repetitie Dameskoor op donderdagavond van 18.30 uur 20.00 uur en Herenkoor op dezelfde avond van 20.15 uur – 22.00 uur in de Wetering te Loon op Zand. Na afloop van de koor repetities is er gezamenlijk koffiedrinken waarbij u ook van harte welkom bent.

Wenskaarten:
Achter in de kerk St. Jan worden wenskaarten aangeboden waarvan de opbrengst bestemd is voor de nieuwe verwarming van de kerk.

Per e-mail doorgeven van een misintentie.
Bij het opgeven van een misintentie via de e-mail, willen we u vriendelijk vragen om bij de omschrijving van de bankopdracht ook de betreffende kerk te vermelden zodat de administratie het binnengekomen bedrag juist kan verwerken.
U kiest dan: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Website.
De parochiewebsite heeft enkele veranderingen ondergaan. Een ervan betreft het weergeven van de misintenties.
Als u de opgegeven intenties op de website zoekt vindt u dat onder het kopje ACTUEEL in de balk onder de foto’s van de kerken.
De intenties zijn per kerk weergegeven

Belangrijk:
Emailadressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaats is vanaf 1 april geopend  van 9.00 uur tot 19.30 uur.