Agenda

Voor de maand oktober:   klik hier
Voor de maand november:   klik hier

Mededelingen:
Wereldmissiedag van de kinderen
Tijdens de missiemaand oktober vraagt Missio (Pauselijke Missie¬werken) speciaal aandacht voor de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Aan het begin van de maand is er speciaal voor kinderen een Wereldmissiedag.

Parochienieuws ook op Facebook.
Sinds kort zijn ook de parochieberichten te lezen op;
Facebookpagina: Parochie Heilige Willibrord

Website Bisdom den Bosch
De website van bisdom Den Bosch Het bisdom van ’s-Hertogenbosch heeft een geheel nieuwe huisstijl laten ontwikkelen, teneinde naar buiten te kunnen treden met een visuele identiteit die de missie en visie van het bisdom, als bindende en ondersteunende factor, uitdraagt. De nieuwe huisstijl is een vertaling van de identiteit van het bisdom naar een visuele identiteit, met ook een nieuw logo. Voor een heldere identiteit die in continuïteit staat met het verleden en tegelijk ook vernieuwd elan geeft aan het imago van het bisdom, zowel intern als extern. Het bisdom kunt u nu ook te vinden via Facebook en twitter

Kaarten.
Achter in de kerk staat een standaard waar kaarten te koop zijn waaronder ook kerstkaarten.
De opbrengst is voor het onderhoud van onze kerk

Roepingendag 23 november 2019

Vanuit het bisdom kregen we een uitnodiging aan jonge mensen om op zaterdag 23 november samen te komen rond de vragen ‘Wat vraagt God aan mij? Welke plan heeft Hij met mij? Welke stap zou ik kunnen zetten? En zit ik wel op de juist weg?’.
Die vragen malen bij veel jonge mensen door het hoofd als ze nadenken over hun leven en hun roeping, over werk en studie. In onderlinge dialoog, in gesprek met begeleiders en in stilte en gebed willen we op deze dag ruimte geven aan deze kwesties.
Lees verder op: Klik hier

Doordeweekse eucharistievieringen

  • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 u. In de dagkapel kerk van St. Jans Onthoofding
  • Dinsdag om 10.15 u. in de Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene.
    De eerste dinsdag van de maand is pastor Groos, de andere dinsdagen pastoor Luijckx
  • Dinsdag om 18.30 u. in de Jozefkapel  van de St. Jan Kaatsheuvel
    De eerste dinsdag van de maand pastoor Luijckx, de andere dinsdagen pastor Groos.

Huwelijk

Overleden

de heer Cees Beerens, 79 jaar
Uitvaart woensdag 16 oktober 2019 om 10.30 uur in de kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand

Doop

Zondag 20 oktober 2019 om 11.15 uur
Dane Verhoeven en Viv Jansen
Kerk HH. Martelaren van Gorkum Kaatsheuvel

Zaterdag 19 oktober Statie dag Gilde St. Hubertus
t.g.v. deze statie dag is er om 10.30 uur een speciale viering in kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand. Celebrant pastoor P. Luijckx

Woensdag 23 oktober
18.30 uur – 20.00 uur. Bijeenkomst i.v.m. voorbereiding H. Vormsel in Parochieel Centrum aan de Hoofdstraat te Kaatsheuvel

Misintenties:
De prijs voor de vieringboekjes en misintenties is wat verhoogd.
Vanaf 1 januari bedraagt de prijs voor de vieringboekjes € 0,30 en een misintentie € 12,00.

Per e-mail doorgeven van een misintentie.
Bij het opgeven van een misintentie via de e-mail, willen we u vriendelijk vragen om bij de omschrijving van de bankopdracht ook de betreffende kerk te vermelden zodat de administratie het binnengekomen bedrag juist kan verwerken.
U kiest dan: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Belangrijk:
Emailadressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaats is vanaf 1 oktober geopend  van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Bericht van de websitegroep
De komende tijd wordt aan de website gewerkt om deze gebruiksvriendelijker en overzichtelijker te maken.
Geleidelijk aan zullen items verschuiven en compleet gemaakt worden.
We zijn alvast begonnen met de uitbreiding van het menu met alle vieringen in één overzicht en per kerk aan te bieden.
Om u te laten wennen zullen de oude pagina’s nog blijven zoals ze waren.
Elke kerk heeft een eigen kleurenbalk gekregen, deze komt overeen met de gepubliceerde informatie.
Foto’s Openluchtmis 30 juni 2019 klik hier