Agenda

Liturgische agenda voor de maand november:   klik hier
Liturgische agenda voor de maand december:   klik hier

Overzicht Gezinsvieringen:
Klik op de banner voor groot formaat.

Vormsel les:
Vormsel les: woensdag 20 november 18.30 -20.00 uur in het Parochieel Centrum aan de Hoofdstraat. Thema: “Missie”

Roepingendag 23 november 2019:

Vanuit het bisdom kregen we een uitnodiging aan jonge mensen om op zaterdag 23 november samen te komen rond de vragen ‘Wat vraagt God aan mij? Welke plan heeft Hij met mij? Welke stap zou ik kunnen zetten? En zit ik wel op de juist weg?’.
Die vragen malen bij veel jonge mensen door het hoofd als ze nadenken over hun leven en hun roeping, over werk en studie. In onderlinge dialoog, in gesprek met begeleiders en in stilte en gebed willen we op deze dag ruimte geven aan deze kwesties.
Lees verder op: Klik hier

Tiener avond Jeugd-Jongerengroep:
Klik op de banner voor groot formaat.

Website Bisdom den Bosch:
De website van bisdom Den Bosch “Het bisdom van ’s-Hertogenbosch” heeft een geheel nieuwe huisstijl laten ontwikkelen. Klik hier.
Teneinde naar buiten te kunnen treden met een visuele identiteit die de missie en visie van het bisdom, als bindende en ondersteunende factor, uitdraagt.
De nieuwe huisstijl is een vertaling van de identiteit van het bisdom naar een visuele identiteit, met ook een nieuw logo.
Voor een heldere identiteit die in continuïteit staat met het verleden en tegelijk ook vernieuwd elan geeft aan het imago van het bisdom, zowel intern als extern.
Het bisdom kunt u nu ook te vinden via Facebook en twitter.

  • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 u. In de dagkapel kerk van St. Jans Onthoofding
  • Dinsdag om 10.15 u. in de Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene.
    De eerste dinsdag van de maand is pastor Groos, de andere dinsdagen pastoor Luijckx
  • Dinsdag om 18.30 u. in de Jozefkapel  van de St. Jan Kaatsheuvel
    De eerste dinsdag van de maand pastoor Luijckx, de andere dinsdagen pastor Groos.

Huwelijk:
Huwelijksinzegening:

Huwelijk jubileum: Zaterdag 16 november kerk St. Jan 13.30 uur Eucharistieviering t.g.v. het 50-jarig huwelijk van Nellie en Mari Klijsen – v.d. Velden

 
 
Overleden:

 
 
Doop:

 
 

Misintenties en vieringboekjes:
Vanaf 1 januari bedraagt de prijs voor de vieringboekjes € 0,30 en een misintentie € 12,00.
De misintenties vind u terug in het kalender overzicht via de menu-balk.

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald. Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:
De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.
Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie. Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Kaarten:
Achter in de kerk staat een standaard waar kaarten te koop zijn waaronder ook kerstkaarten.
De opbrengst is voor het onderhoud van onze kerk

Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaats is vanaf 1 oktober geopend  van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Bericht van de websitegroep:
De komende tijd wordt aan de website gewerkt om deze gebruiksvriendelijker en overzichtelijker te maken.
Geleidelijk aan zullen items verschuiven en compleet gemaakt worden.
We zijn alvast begonnen met de uitbreiding van het menu met alle vieringen in één overzicht en per kerk aan te bieden.
Om u te laten wennen zullen de oude pagina’s nog blijven zoals ze waren.
Elke kerk heeft een eigen kleurenbalk gekregen, deze komt overeen met de gepubliceerde informatie.
Foto’s Openluchtmis 30 juni 2019 klik hier
De foto reportage van deze viering vind u via hier klikken of via de menubalk – Foto Album.