Agenda


23/03/2020 update: Het kabinet heeft de maatregelen aangescherpt,
tot 1 juni 2020 mogen geen bijeenkomsten meer worden gehouden.

Zie verder het nieuws van de bisschoppen.

In verband met het Corona-virus gaan tot 1 juni 2020 alle publieke vieringen niet door.
We werken er hard aan om wekelijks de Eucharistieviering op zondagmiddag online uit te zenden.
De Eucharistieviering van zondag 29 maart 2020 staat vanaf nu online op H. Mis via de menubalk
En voor degene met facebook is de Eucharistieviering te vinden op https://www.facebook.com/HeiligeWillibrord

Langstraat TV (ZIGGO kanaal 42) brengt zondag 29 maart om 9:30 uur live de Eucharistieviering vanuit de St. Jans Onthoofding-kerk in Loon op Zand.
Pastoor Luijckx van de Parochie Heilige Willibrord leidt de viering. Lees verder …

‘sMiddags zal de mis ook weer te zien zijn op facebook en onze eigen internetpagina (zie hierboven).
Langstraat TV is ook te ontvangen bij KPN en XS4ALL op kanaal 1342 en bij Telfort op kanaal 2065.

Liturgische rooster maart:   VIERINGEN GAAN NIET DOOR I.V.M. CORONA-VIRUS
Liturgische rooster april:   VIERINGEN GAAN NIET DOOR I.V.M. CORONA-VIRUS

Nieuw bericht Nederlandse bisschoppen
alle publieke vieringen (ook de dagmissen) afgelast tot en met Pinksteren.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. Lees verder …

Woord ter bemoediging 2
24 maart 2020


Broeders en zusters,

Afgelopen zondag hebben de Nederlandse bisschoppen, in nauwe samenwerking met de KRO-NCRV, een landelijke gebedsestafette georganiseerd.
Het begon met een Eucharistie waarin kardinaal Eijk … Lees verder …

Oproep Paus Franciscus
23 maart 2020

Komende woensdag 12.00 uur:
Op hetzelfde moment wereldwijd het Onze Vader bidden
Paus Franciscus roept de ruim twee miljard christenen wereldwijd op om woensdag om 12.00 uur in verband met… Lees verder …

Teken of knutsel een regenboog
Klik op plaatje voor groter formaat
Decreet Dispensatie zondagsplicht
18 maart 2020

Brief van Bisschop Gerard de Korte.
Overwegende: Dat de huidige gezondheidssituatie noopt om bij te dragen aan de strijd tegen uitbreiding van het Covid-19 virus … Lees verder …

Palmzondag en Pasen geen publieke vieringen
RKKERK.nl 13 maart 2020

De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden afgelast. Lees verder …

Online Eucharistievieringen
Klik op plaatje voor groter formaat

Klokken van hoop en troost


Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er
zelfs aan. Lees verder …

Woord ter Bemoediging
13 maart 2020

Broeders en zusters in Christus,
Wij leven in een onzekere tijd. Het coronavirus lijkt heel de samenleving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelovigen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donderdag tijdens de Eucharistie in de Sint Jan geraakt … Lees verder …
Bisschoppen scherpen maatregelen aan
13 maart 2020

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 14 april afgelast… Lees verder …
Inleiding Eucharistieviering 1 maart 2020
1 maart 2020

Ik denk dat wij onze oren niet konden geloven dat afgelopen donderdagavond bekend werd dat het Coronavirus bij een inwoner van Loon op Zand, in onze parochiegemeenschap is aangetroffen
Lees verder …
Voorzorgsmaatregelingen n.a.v. Coronavirus


Beste parochianen, voorafgaand aan de inleiding op de Eucharistievieringen in dit weekend is er een bericht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie n.a.v. het Coronavirus
Lees verder ….

Website Bisdom den Bosch:

De website van bisdom Den Bosch “Het bisdom van ’s-Hertogenbosch” heeft een geheel nieuwe huisstijl laten ontwikkelen… lees verder …

40 dagen tijd
Klik op plaatje voor groter formaat
Op bedevaart naar Lourdes

In de herfstvakantie van 2020, van 17 oktober tot en met 25 oktober, gaan we met onze bisschop Mgr. De Korte …lees verder
Jongeren bedevaart naar Rome

De Nederlandse bisschoppen nodigen jongeren uit om deel te nemen aan .. IS AFGELAST WEGENS HET CORONA-VIRUS


IN VERBAND MET HET CORONA-VIRUS GAAN DE DOORDEWEEKSE VIERINGEN NIET DOOR!!

Huwelijk:
Huwelijksinzegening:

 
 
Overleden:

de heer W. Haarbosch, 81 jaar
Crematiedienst zaterdag 28 maart 2020, voorganger pastor Groos
Crematiedienst vind plaats in besloten kring.

mevrouw Anny Klis, 88 jaar
uitvaart vrijdag 3 april 2020 om 10.30 uur in de kerk HH. Martelaren van Gorkum te Kaatsheuvel
Uitvaart vind plaats in besloten kring.

 
 
Doop:

 
 

Vastenactie 2020
In 2020 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’.
We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak leren.
Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.
Zondag 1 maart gaat de vastenactie van start.
Achter in de kerken liggen folders met meer informatie en vindt u in de vieringboekjes een enveloppe waarin u, uw bijdrage kunt doneren

Gevraagd; koster / kosteres kerk HH. Martelaren van Gorkum
Onlangs heeft Pieter Kemmeren, die al sinds 2015 kosterswerkzaamheden in de kerk van de HH. Martelaren van Gorkum verricht, aangegeven dat hij wegens gezondheidsomstandig-heden zijn taak als koster na Pasen wil gaan neerleggen.
De functie van koster is altijd al belangrijk geweest in de kerk en wordt nog steeds goed vervuld in onze parochiegemeenschap. Wie wil deze dankbare taak op zich nemen?. Als er een kostersgroepje is, al zijn het 2 personen, dan worden de taken verlicht. U kunt contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand. (0416 361215 Pastoor Luijckx)

Vrijwilligers gevraagd
Voor ons parochieel centrum in Kaatsheuvel zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons administratief kunnen ondersteunen.
Het betreft 2 uur in de voormiddag (09.30 u – 11.30 u) Mocht u tijd en interesse hebben graag contact opnemen met het parochie secretariaat in Loon op Zand.
Telefoon 0416361215 of e-mail secretariaat@parochiewillibrord.nl

Per e-mail doorgeven van een misintentie:
Bij het parochie secretariaat in Loon op Zand en bij het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel worden misintenties wel eens telefonisch doorgegeven en per bank betaald.
Mocht u hiervoor kiezen willen we u vriendelijk vragen om bij de bankopdracht in de omschrijving het volgende aan te geven:
De naam die bij het op lezen genoemd gaat worden
Datum waarop u wenst dat de intentie gelezen zal worden.
De naam van de kerk die u gekozen hebt.

Deze gegevens zijn nodig voor een juiste vermelding en de parochie administratie.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Bedrag misintentie:
Ook onze parochie ontkomt niet aan de tariefverhogingen.
Het bedrag voor een misintentie is nu € 13,00.
U vind bij alle uitgangen van onze parochiekerken briefjes voor het opgeven van misintenties.
Deze kunt u ook opgeven en/of afgeven op het secretariaat of het parochieel centrum.

Belangrijk:
Email-adressen voor de parochie H. Willibrord
Centraal mailadres; Secretariaat in Loon op Zand: secretariaat@parochiewillibrord.nl.
Voor het Parochieel Centrum in Kaatsheuvel: parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl
Voor Jeugd-jongeren:jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Kaarten:
Achter in de kerk van de St. Jan staat een standaard waar diverse handgemaakte kaarten te koop zijn.
De opbrengst is voor het onderhoud van de kerk.

Stiltecentrum en Begraafplaatsen:
Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaatsen zijn geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Reglement begraafplaatsen parochie H. Willibrord.
Het reglement begraafplaatsen is te vinden op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl onder Parochie.
Bij alle 5 de begraafplaatsen hangt een kastje met daarin een A 4 blad met vermelding van de hoofdstukken uit het reglement en tevens verwijzing naar de website.

Bericht van de websitegroep:
Er wordt aan de website gewerkt om deze gebruiksvriendelijker en overzichtelijker te maken.