Agenda

   Voor de maand januari:        klik hier
   Voor de maand februari:      klik hier

Doordeweekse eucharistievieringen

  • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 u. In de dagkapel kerk van St. Jans Onthoofding
  • Dinsdag om 10.15 u. in de Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene.
    De eerste dinsdag van de maand is pastor Groos, de andere dinsdagen pastoor Luijckx
  • Dinsdag om 18.30 u. in de Jozefkapel  van de St. Jan Kaatsheuvel
    De eerste dinsdag van de maand pastoor Luijckx,de andere dinsdagen pastor Groos.

Huwelijk

Overleden

de heer Bert Elshout, 82 jaar
Uitvaart vrijdag 11 januari 2019 om 13.30 uur in de kerk Sint Jan in Kaatsheuvel

de heer Kees Wolfs, 85 jaar
Uitvaart maandag 14 januari 2019 om 10.30 uur in de kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand

mevrouw Lena van Gurp-Boomaars, 81 jaar
Afscheidsdienst van Woord en Gebed donderdag 17 januari om 11.00 uur in de kerk H. Joachim in De Moer

de heer Theo Reulen, 88 jaar
Uitvaart donderdag 17 januari 2019 om 12.00 uur in de kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand

de heer Koos van de Ven, 88 jaar
Uitvaart vrijdag 18 januari 2019 om 10.30 uur in de kerk St. Jans Onthoofding Loon op Zand

Doop

 

Mededelingen

Misintenties:
De prijs voor de vieringboekjes, kaarsjes, misintenties is wat verhoogd.
Vanaf 1 januari bedraagt de prijs voor de vieringboekjes € 0,30 en een misintentie € 12,00.

Verwarming St. Jan in Kaatsheuvel buiten werking.
Wegens slijtage/ defecten aan de verwarmingsketel mag de verwarming niet meer worden gebruikt. Het parochiebestuur heeft zich ingespannen voor het plaatsen van een nieuwe heteluchtverwarming. Dit kost veel geld en is ook niet met een maand geregeld. Wij moeten erop rekenen dat de kerk zeker tot eind januari niet kan worden verwarmd, ook niet bij uitvaarten. We zullen ons in ieder geval moeten aanpassen en extra warm kleden. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Doopvoorbereidingen,
Op woensdagavond 16 en 30 januari zijn er in onze parochie 2 bijeenkomsten ter voorbereiding gepland. Tijd: 20.00 uur tot 21.30 uur. Deze worden gehouden in de pastorie Oranjeplein 1 5175 BE Loon op Zand telefoonnummer: 0416-361215 E-mailadres: secretariaat@parochiewillibrord.nl

Serie bijeenkomsten: “De paus van de hoop”
Het afgelopen jaar heeft de parochie een aantal bijeenkomsten ter geloofsverdieping aangeboden. Ook in het voorjaar van 2019 gaat dit gebeuren. Aan de hand van de film: “Karol, de paus van de hoop” wordt er op informele manier nagepraat over wat we gezien en gehoord hebben. De avonden op 28 januari en 11, 18, 25 februari zijn in het parochieel centrum aan de Hoofdstraat.
Tijd: 19.45 uur tot 21.45 uur. Aanmelden niet echt nodig maar kan wel via het secretariaat te Loon op Zand tel. 0416 361215, Parochieel centrum 0416 272515 of per mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Per e-mail doorgeven van een misintentie. Bij het opgeven van een misintentie via de e-mail, willen we u vriendelijk vragen om bij de omschrijving van de bankopdracht ook de betreffende kerk te vermelden zodat de administratie het binnengekomen bedrag juist kan verwerken. U kiest dan: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl het parochie banknummer:
NL29 RABO 0124833101

.

Website.
De parochiewebsite heeft enkele veranderingen ondergaan. Een ervan betreft het weergeven van de misintenties. Als u de opgegeven intenties op de website zoekt vindt u dat onder het kopje ACTUEEL in de balk onder de foto’s van de kerken. De intenties zijn per kerk weergegeven

Belangrijk: Het emailadres van de parochie voor Kaatsheuvel is gewijzigd. Het nieuwe mailadres luidt:  parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaats is vanaf 1 oktober geopend  van 9.00 uur tot 17.00 uur.