Agenda

   
    Voor de maand maart:  klik hier 
    Voor de maand april:    klik hier

 

Doordeweekse eucharistievieringen

  • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 u. In de dagkapel kerk van St. Jans Onthoofding
  • Dinsdag om 10.15 u. in de Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene.
    De eerste dinsdag van de maand is pastor Groos, de andere dinsdagen pastoor Luijckx
  • Dinsdag om 18.30 u. in de Jozefkapel  van de St. Jan Kaatsheuvel
    De eerste dinsdag van de maand pastoor Luijckx,de andere dinsdagen pastor Groos.

Huwelijk

Overleden

Doop

 

Mededelingen

Misintenties:
De prijs voor de vieringboekjes en misintenties is wat verhoogd.
Vanaf 1 januari bedraagt de prijs voor de vieringboekjes € 0,30 en een misintentie € 12,00.

Vastenactie.
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd! Hoe kunt u de vastenactie steunen? Kijk op de folders die achter in de kerk liggen daarop vindt u de gegevens van de vastenactie organisatie. Of:
U kunt ook een vrijblijvende bijdrage geven daarvoor liggen achter in de parochiekerken enveloppen van de vastenactie organisatie en staat er een speciale bus waarin u uw bijdragen kunt stoppen.

Koorleden gezocht!
Zingt u graag? De koren van onze parochie zoeken nog mensen die graag met hen meezingen. Hebt u tijd en zin kom dan eens de sfeer proeven tijdens de repetitie avonden.
HH. Mart. v. Gorkum op dinsdagavond 19.45 u. (parochiezaaltje) St. Jan Kaatsheuvel en St. Joachim de Moer op woensdagavond. In Kaatsheuvel om 19.30 u (parochieel centrum)
en De Moer om 19.00 u ( locatie Blauw Wit) U bent daar van harte welkom. Na afloop is er tijd voor een kop koffie. U bent van harte welkom.

Wenskaarten:
Achter in de kerk St. Jan worden wenskaarten aangeboden waarvan de opbrengst bestemd is voor de nieuwe verwarming van de kerk.

Per e-mail doorgeven van een misintentie. Bij het opgeven van een misintentie via de e-mail, willen we u vriendelijk vragen om bij de omschrijving van de bankopdracht ook de betreffende kerk te vermelden zodat de administratie het binnengekomen bedrag juist kan verwerken. U kiest dan: secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl het parochie banknummer:
NL29 RABO 0124833101

Website.
De parochiewebsite heeft enkele veranderingen ondergaan. Een ervan betreft het weergeven van de misintenties. Als u de opgegeven intenties op de website zoekt vindt u dat onder het kopje ACTUEEL in de balk onder de foto’s van de kerken. De intenties zijn per kerk weergegeven

Belangrijk: Het emailadres van de parochie voor Kaatsheuvel is gewijzigd. Het nieuwe mailadres luidt:  parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaats is vanaf 1 oktober geopend  van 9.00 uur tot 17.00 uur.