Agenda

  Voor de maand  november:  klik hier   

   Voor de maand december:  klik hier

Doordeweekse eucharistievieringen

  • Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag om 9.30 u. In de dagkapel kerk van St. Jans Onthoofding
  • Dinsdag om 10.15 u. in de Kapel Woon- zorgcentrum De Venloene.
    De eerste dinsdag van de maand is pastor Groos, de andere dinsdagen pastoor Luijckx
  • Dinsdag om 18.30 u. in de Jozefkapel  van de St. Jan Kaatsheuvel
    De eerste dinsdag van de maand pastoor Luijckx,de andere dinsdagen pastor Groos.

Huwelijk

Overleden

Doop

 

Mededelingen

Verwarming St. Jan in Kaatsheuvel buiten werking.
Wegens slijtage/ defecten aan de verwarmingsketel mag de verwarming niet meer worden gebruikt. Het parochiebestuur is druk bezig te bezien hoe een en ander kan worden opgelost daar het gaandeweg steeds kouder wordt. Er zal een nieuwe verwarmingsinstallatie moeten worden gemonteerd. Dit kost veel geld en is ook niet met een maand geregeld. Wij moeten erop rekenen dat de kerk zeker tot eind januari niet kan worden verwarmd, ook niet bij uitvaarten. Voor 19 december kerstviering KBO en de viering met kerstmis is er een tussenoplossing gevonden zodat de kerk dan wel verwarmd is. We zullen ons in ieder geval moeten aanpassen en extra warm kleden. Wij vragen om uw begrip hiervoor. Parochiebestuur Met vriendelijke groet, Pastoor Luijckx

Adventscollecte
Dit weekend wordt in alle kerken van onze parochie een extra collecte gehouden. In de adventstijd vraagt Kerk in Actie speciale aandacht voor kinderen. Veel te veel kinderen zijn op de vlucht, groeien op in armoede, worden verwaarloosd of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Uw aandacht en financiële steun wordt gevraagd, want juist met advent en Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. De opbrengst van de collecte is bestemd voor kinderprojecten in de ontwikkelingslanden!

Kerstkaarten.
Achter in de kerk St. Jan liggen mooie zelfgemaakte kerstkaarten. Deze zijn te koop en de opbrengst is bestemd voor de verwarming van de kerk.

Per e-mail doorgeven van een misintentie.
Bij het opgeven van een misintentie via de e-mail, willen we u vriendelijk vragen om bij de omschrijving van de bankopdracht ook de betreffende kerk te vermelden zodat de administratie het binnengekomen bedrag juist kan verwerken. U kiest dan via secretariaat@parochiewillibrord.nl of parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl het parochie banknummer: NL29 RABO 0124833101

Website.
De parochiewebsite heeft enkele veranderingen ondergaan. Een ervan betreft het weergeven van de misintenties. Als u de opgegeven intenties op de website zoekt vindt u dat onder het kopje ACTUEEL in de balk onder de foto’s van de kerken. De intenties zijn per kerk weergegeven

Belangrijk: Het emailadres van de parochie voor Kaatsheuvel is gewijzigd. Het nieuwe mailadres luidt:  parochieelcentrum@parochiewillibrord.nl

Het stiltecentrum is dagelijks geopend van 09.00–17.00 uur
De begraafplaats is vanaf 1 oktober geopend  van 9.00 uur tot 17.00 uur.