Boete en Verzoening

Boete en verzoening (De Biecht)
Wij allen kennen momenten van goed doen, maar ook van tekort schieten en fouten.
Bij het sacrament van boete en verzoening staan wij stil bij onze tekortkomingen en fouten, belijden onze schuld, vragen om vergeving en verzoening en nemen ons voor goed te doen.
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie kennen we naast de privé biecht, de dienst van Boete en Verzoening.
Bij ernstige fouten gaat ons geloof uit van een persoonlijke belijdenis aan de priester.
De wezenlijke weldaad van dit sacrament is, dat we er vast op mogen vertrouwen dat onze schuld vergeven is.
In verband met het aantal deelnemers zijn de aparte diensten van boete en verzoening opgenomen in de eucharistievieringen kort voor Pasen en Kerstmis.

Voor de privé biecht kan rechtstreeks contact opgenomen worden met pastoor P. Luijckx in Loon op Zand (0416) 36 12 15 of met pastor J. Groos in Kaatsheuvel (0416) 27 25 17.