Parochie Tarieven

  Misstipendia     13,00
  Huwelijksviering   400,00
  Huwelijksviering elders   250.00
  Jubileumviering   330,00
  Viering statiedag gilde   130,00
  Eerste Communie,     75.00
  Vormsel,     75,00
  Doopviering (inclusief voorbereiding)     75.00
  Doopviering (van buiten de parochie)   120,00
  Doopbewijs     25,00
  Uitvaartdienst (incl absoute en avondwake)   485,00
  Uitvaartdienst elders waarbij een priester/diaken voorgaat   350,00
  Uitvaartdienst (incl absoute en avondwake) voor kinderen tot en met 12 jaar   242,50
  Ter aarde bestelling elders (waarbij een priester/diaken voorgaat)   160,00
  Kerkbijdrage (naar draagkracht)     ..,..
  Misboekje       0,30
  Collecte (naar draagkracht)       ..,..
   
  Begraafplaatsen Erasstraat, Hoofdstraat, Kloosterstraat, Middelstraat en     Wilhelminaplein  
  Begravingskosten van een graf   710,00
  Begravingskosten van een kindergraf   470,00
  Begravingskosten urnengraf begraafplaats Hoofdstraat   470,00
  Plaatsen van een urn in een bestaand graf   250,00

Verstrooien as

 

  90,00

  Grafrechten voor 20 jaar incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats 1.500,00
  Verlenging grafrechten van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar   750,00
  Grafrechten van kindergraf voor 20 jaar incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats   750,00
  Verlenging grafrechten van kindergraf van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar   375,00
   
  Columbarium / urnenwand begraafplaats Erasstraat  
  Grafrechten in columbarium / urnenmuur voor 20 jaar 1.500,00
  Verlenging grafrechten in columbarium van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar   750,00
   
  Urnenveld begraafplaats Hoofdstraat  
  Grafrechten op urnenveld voor 20 jaar 1.500,00
  Verlenging grafrechten op urnenveld van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar   750,00
   
  Urnenwand begraafplaats Wilhelminaplein  
  Grafrechten in urnenwand voor 20 jaar 1.500,00
  Verlenging grafrechten in urnenwand van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar   750,00
   
  Grafrechten begraafplaats Kloosterstaat en Middelstraat  
  Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage voor 20 jaar, dubbel graf 1.440,00
  Verleng. grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar voor bestaand enkel graf   600,00
  Verlenging grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar dubbel graf   720,00
   
  Columbarium Kerkstraat Loon op Zand  
  Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage voor 20 jaar enkele begraafplaats 1.300,00
  Verlenging grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar enkele bewaarplaats   650,00
  Bijzetting urn (waarbij pastoor voorgaat)   130,00
   
  Reservering begraafplaatsen  
  Reserveringskosten incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats per jaar     60,00

Het parochiebestuur behoudt zich het recht voor bovengenoemde tarieven (indien omstandigheden dat noodzakelijk maken) aan te passen.
Om met en voor elkaar kerk te kunnen zijn, zijn financiële middelen onontbeerlijk.
Daarvoor wordt per gezin een jaarlijkse kerkbijdrage verwacht.
In onze parochie wordt daarbij uitgegaan van een richtbedrag van € 80,00 per jaar per gezin.
Daarnaast is het mogelijk om zich bij notariële akte te verbinden tot een kerkbijdrage (als gift) via een fiscaal volledig aftrekbare lijfrente over tenminste vijf jaren.
Indien u zich verplicht tot een bedrag van minimaal € 200,– per jaar, zal het kerkbestuur de notariskosten voor haar rekening nemen.
Informatie over deze vorm van kerkbijdrage is verkrijgbaar bij Nies Schellekens, penningmeester van het parochiebestuur.

De kerkbijdrage kan worden overgemaakt t.n.v. het Parochiebestuur H. Willibrord naar een van onderstaande rekeningen.

Voor Kaatsheuvel:          ING bank  NL24 INGB 000 10 85 115
Voor Loon op Zand:       Rabobank NL27 RABO 012 97 04 962
Voor de Moer:                Rabobank NL10 RABO 012 97 02 358