Parochietarieven
  Misstipendium (bedrag misintentie)     13,50
  Huwelijksviering   430,00
  Huwelijksviering elders   300.00
  Jubileumviering   340,00
  Viering statiedag gilde   150,00
  Eerste Communie             75.00
  Vormsel                            75,00
  Doopviering (inclusief voorbereiding)     75.00
  Doopviering (van buiten de parochie)   140,00
  Doopbewijs     35,00
  Uitvaartdienst (incl absoute en avondwake)   545,00
  Uitvaartdienst elders waarbij een priester/diaken voorgaat   370,00
  Uitvaartdienst (incl absoute en avondwake) voor kinderen tot en met 12 jaar   250,00
  Ter aarde bestelling elders (waarbij een priester/diaken voorgaat)   180,00
  Kosten live-streaming diensten     75,00
  Kerkbijdrage (naar draagkracht)       ..,..
  Misboekje       0,30
  Collecte (naar draagkracht)       ..,..
   
  Begraafplaatsen Erasstraat, Hoofdstraat, Kloosterstraat, Middelstraat en   Wilhelminaplein  
  Begravingskosten van een graf   750,00
  Begravingskosten van een kindergraf   500,00
  Begravingskosten urnengraf begraafplaats Hoofdstraat   510,00
  Plaatsen van een urn in een bestaand graf   270,00
  Bijzetting urn (waarbij pastoor voorgaat)   150,00
  Verstrooien as  100,00
  Grafrechten Erasstraat, Hoofdstraat, Kloosterstraat, Middelstraat en   Wilhelminaplein  
  Grafrechten voor 20 jaar incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats 1.550,00
  Verlenging grafrechten van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar   775,00
  Verlenging grafrechten van 10 jaar voor bestaand enkel graf   645,00
  Grafrechten van kindergraf voor 20 jaar incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats   775,00
  Verlenging grafrechten van kindergraf van 10 jaar na verloop van de eerste 20 jaar   387,50
   
  Columbarium / urnenwand begraafplaats Erasstraat
  Urnenveld begraafplaats Hoofdstraat
  Urnenwand begraafplaats Wilhelminaplein
  Columbarium Kerkstraat Loon op Zand
 
  Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 20 jaar enkele bewaarplaats   1550,00
  Verlenging grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar enkele bewaarplaats     775,00
   
  Reservering begraafplaatsen  
  Reserveringskosten incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats per jaar       64,50
Het parochiebestuur behoudt zich het recht voor bovengenoemde tarieven (indien omstandigheden dat noodzakelijk maken) aan te passen.
Om met en voor elkaar kerk te kunnen zijn, zijn financiële middelen onontbeerlijk.
Daarvoor wordt per gezin een jaarlijkse kerkbijdrage verwacht.

Daarnaast is het mogelijk om zich bij notariële akte te verbinden tot een kerkbijdrage (als gift) via een fiscaal volledig aftrekbare lijfrente over tenminste vijf jaren.
Indien u zich verplicht tot een bedrag van minimaal € 200,– per jaar, zal het kerkbestuur de notariskosten voor haar rekening nemen.
Informatie over deze vorm van kerkbijdrage is verkrijgbaar bij Nies Schellekens, penningmeester van het parochiebestuur.
De kerkbijdrage kan worden overgemaakt t.n.v. het Parochiebestuur H. Willibrord naar een van onderstaande rekeningen.
Voor Kaatsheuvel:          ING bank  NL24 INGB 000 10 85 115
Voor Loon op Zand:       Rabobank NL27 RABO 012 97 04 962
Voor de Moer:                Rabobank NL10 RABO 012 97 02 358