Parochietarieven
  Misstipendium (bedrag misintentie)     14,00
  Huwelijksviering   430,00
  Huwelijksviering elders   300.00
  Jubileumviering   340,00
  Viering statiedag gilde   150,00
  Voorbereiding Eerste Communie             75.00
  Voorbereiding Vormsel                            75,00
  Doopviering (inclusief voorbereiding)     75.00
  Doopviering (van buiten de parochie)   140,00
  Doopbewijs     40,00
  Uitvaartdienst (incl absoute en avondwake)   545,00
  Uitvaartdienst elders waarbij een priester/diaken voorgaat   380,00
  Uitvaartdienst (incl absoute en avondwake) voor kinderen tot en met 12 jaar   250,00
  Ter aarde bestelling elders (waarbij een priester/diaken voorgaat)   190,00
  Kosten live-streaming diensten     75,00
  Kerkbijdrage (naar draagkracht)       ..,..
  Misboekje       0,30
  Collecte (naar draagkracht)       ..,..
   
  Begraafplaatsen Erasstraat, Hoofdstraat, Kloosterstraat, Middelstraat en   Wilhelminaplein  
  Begravingskosten van een dubbel graf   750,00
  Begravingskosten van een enkel graf   700,00
  Begravingskosten van een kindergraf   500,00
  Begravingskosten urnengraf begraafplaats Hoofdstraat   510,00
  Plaatsen van een urn in een wand/colombarium (waarbij pastoor voorgaat)   270,00
  Plaatsen van een urn in een bestaand graf (waarbij pastoor voorgaat)   270,00
  Bijzetting urn (Hoofdstraat)   150,00
  Verstrooien as  100,00
  Grafrechten Erasstraat, Hoofdstraat, Kloosterstraat, Middelstraat en Wilhelminaplein  
  Grafrechten dubbelgraf voor 20 jaar 1.550,00
  Verlenging grafrechten dubbelgraf met 10 jaar   775,00
  Verlenging grafrechten dubbelgraf met 5 jaar   415,00
  Grafrechten enkelgraf voor 20 jaar 1.300,00
  Verlenging grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar voor enkel graf   645,00
  Verlenging grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 5 jaar voor enkel graf   345,00
  Grafrechten van kindergraf voor 20 jaar   775,00
  Verlenging grafrechten van kindergraf met 10 jaar   387,50
  Verlenging grafrechten van kindergraf met 5 jaar   200,00
   
  Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats urnenveld begraafplaats Hoofdstraat, urnenwanden begraafplaatsen Erasstraat en Wilhelminaplein en colombarium Erasstraat en Kerkstraat  
  Grafrechten voor 20 jaar 1.550,00
  Verlenging grafrechten van 10 jaar     775,00
  Verlenging grafrechten van 5 jaar     415,00
   
  Reservering begraafplaatsen incl. onderhoudsbijdrage begraafplaats  
  Reserveringskosten enkel/dubbel graf per jaar       64,50
  Reserveringskosten urnenbewaarplaats per jaar       50,00Het parochiebestuur behoudt zich het recht voor bovengenoemde tarieven (indien omstandigheden dat noodzakelijk maken) aan te passen.
Om met en voor elkaar kerk te kunnen zijn, zijn financiële middelen onontbeerlijk.
Daarvoor wordt per gezin een jaarlijkse kerkbijdrage verwacht.

De kerkbijdrage/kerkbalans kan worden overgemaakt t.n.v. het Parochiebestuur H. Willibrord naar onderstaande rekening.
Rabobank NL27 RABO 012 97 04 962

Daarnaast is het mogelijk om zich bij notariële akte te verbinden tot een kerkbijdrage (als gift) via een fiscaal volledig aftrekbare lijfrente over tenminste vijf jaren.
Indien u zich verplicht tot een bedrag van minimaal € 200,– per jaar, zal het kerkbestuur de notariskosten voor haar rekening nemen.
Informatie over deze vorm van kerkbijdrage is verkrijgbaar via het secretariaat.