Voorbereiding Vormsel


Was de deelname aan het sacrament van de Eerste Communie nog voor een groot deel in handen van de ouders.
Het deelnemen aan het sacrament van het Vormsel is de eigen keuze van de kinderen, ondersteund door de ouders, om te leven naar Jezus’ woord.
In de voorbereiding wordt dan ook een duidelijk beroep gedaan op de eigen inzet en verantwoordelijkheid van de aanstaande vormeling.
De voorbereiding van het Vormsel, de viering waar het kind de Kracht van God (De H. Geest) ontvangt om als gelovige op weg te gaan, is een belangrijk moment in het leven van de jongens en meisjes.
Bij dit sacrament bevestigen zij hun doop en hernieuwen zij hun doopbeloften.
Zij mogen nu bewuster hun geloof in Jezus Christus gaan beleven.


Aanmelding
Elk jaar worden bij het begin van het schooljaar via alle basisscholen van De Moer (tweejaarlijks), Loon op Zand, Kaatsheuvel en Sprang-Capelle aanmeldingsfolders verspreid voor het Vormsel.
Deze formulieren zijn ook verkrijgbaar via:
Secretariaat Loon op Zand
(0416) 36 12 15
Parochieel centrum Kaatsheuvel
(0416) 27 25 15


Aanmeldformulier en uitnodiging volgt spoedig op deze pagina.

Voor de kinderen uit Kaatsheuvel en Loon op Zand die zich aangemeld hebben voor het Heilig Vormsel, ontvangen dit sacrament in 2024 in de kerk St. Jans Onthoofding te Loon op Zand tijdens de viering op zaterdag 13 april van 17.30 uur door Mgr. de Korte.


Voorbereiding
Na aanmelding volgt een uitnodiging voor een informatieavond.
Hier wordt de betekenis besproken van het sacrament, de wijze van voorbereiding en de organisatie.
De voorbereidingen gebeuren in acht bijeenkomsten en een nakom-bijeenkomst.
Er wordt gewerkt met het project In vuur en vlam van de Katholieke Bijbel Stichting.