Privacy en Disclaimer


Kerkledenadministratie
De kerkledenadministratie, waarin parochies bijhouden welke parochianen tot de parochie behoren, kan beschouwd worden als een “virtuele kaartenbak” waarin administratieve gegevens genoteerd staan die parochies kunnen gebruiken voor hun liturgische en pastorale bijeenkomsten.
Gegevens
De geregistreerde gegevens worden op de eerste plaats aangereikt door parochianen zelf, wanneer zij zich zelf als parochiaan aanmelden bij een plaatselijke parochie.
De parochie krijgt echter de meeste gegevens van parochianen via de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie) door van het Landelijk R.K. Bureau voor Ledenadministratie; dit is met name het geval wanneer parochianen al lange tijd bij een parochie bekend zijn of wanneer zij bijvoorbeeld recent verhuisd zijn.
Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen.
In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken.
Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.
Uitgangspunt
Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch hanteert als uitgangspunt dat de parochiele kerkledenadministratie gebaseerd is op het H. Doopsel.
Van ieder die gedoopt is, die zich niet schriftelijk heeft afgemeld en die binnen de parochiegrenzen woont, legt de parochiële kerkledenadministratie administratieve gegevens vast.
Privacy
Met alle geregistreerde gegevens wordt met zorg omgegaan.
Een parochie mag haar kerkleden- administratie alleen gebruiken voor het eigen parochiewerk en zal dus de geregistreerde gegevens niet doorgeven aan personen of instanties die daar zomaar om vragen.
Ondersteuning
Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch ondersteunt haar parochies in het goed pastoraal gebruik maken van de kerkledenadministratie.
Voor kerkledenadministrateurs worden zo gewenst workshops georganiseerd.
Disclaimer
De informatie op www.parochiewillibrord.nl eigendom van Parochie Heilige Willibrord, wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen, aanvullingen en veranderingen kunnen op ieder moment en zonder enige kennisgeving op de site geplaatst worden.
Ondanks de zorg die de parochie Willibrord aan de site besteedt, kan het voorkomen dat de informatie onjuist of onvolledig is.
Alle teksten en foto’s op bovengenoemde website kunnen door derden alleen gebruikt worden na schriftelijke toestemming van het Bestuur van de Parochie Heilige Willibrord.
Parochie Heilige Willibrord sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.parochiewillibrord.nl
De Parochie Heilige Willibrord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen van informatie door toedoen van derden.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van de Parochie Willibrord zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site.
Parochie Willibrord geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van genoemde sites.
Toegang tot en het gebruik van www.parochiewillibrord.nl betekent dat de gebruiker instemt met het bovenstaande.