Ziekenzalving


Ziekenzalving en stervensbegeleiding


 
 
Dit sacrament herinnert ons eraan dat Jezus onder alle omstandigheden ons sterkend nabij wil zijn.
Ook als er sprake is van ziekte, is Hij op een speciale wijze nabij door middel van de zalving met heilige Olie.
De ziekenzalving kan behalve bij direct stervensgevaar ook op een ander moment worden toegediend vanuit de opdracht om zieken en ouderen in hun geestelijke en lichamelijke toestand bij te staan.
 
Aanmelding bij spoed.
Er kan contact opgenomen worden met pastoor P. Luijckx in Loon op Zand (0416) 36 12 15 of diaken Alexis Szejnoga.
Ziek zijn
In onze parochie is een werkgroep bezoekdienst actief.
De leden van deze groep bezoeken regelmatig mensen in de parochie die ziek zijn, zich eenzaam voelen, kortom er prijs op stellen dat er aandacht aan hen besteed wordt.
In juni wordt voor deze mensen in de St.Jan te Kaatsheuvel Zieken-te-Gastdag georganiseerd.
Daar bestaat ook de mogelijkheid om de Ziekenzalving te ontvangen.
Na de weekendvieringen bestaat de mogelijkheid om voor een zieke huisgenoot of buurtbewoner de communie mee naar huis te nemen.
Een afspraak met pastoor of diaken is voldoende.
Aanmelding
Als parochianen of anderen er prijs op stellen om thuis of in het ziekenhuis bezocht te worden dan is een telefoontje voldoende.
De parochie staat uiteraard ook ten dienste van niet-parochianen.
Overigens geven ziekenhuizen in verband met de privacy geen namen meer door aan andere instanties.
Contact
Secretariaat Loon op Zand
(0416) 36 12 15
Parochieel Centrum Kaatsheuvel
(0416) 27 25 15