Vaandels


Klik op een foto om hem te vergroten. Onderaan de foto kun je doorklikken naar de volgende foto. Klik op de foto om weer terug te gaan naar de pagina.
De vaandels van de Sint Jan in Loon op Zand
Gerlachusbedevaart
De bescheiden dorpskerk is verrijkt met vele kunsthistorische voorwerpen. Opvallend in het interieur zijn de koperen kaarsenkronen en de preekstoel. Aan de pilaren van het middenschip zijn heiligenbeelden geplaatst en opvallend links voor naast het altaar is het beeld van de H. Gerlachus, een kluizenaar die rond het jaar 1150 in Valkenburg aan de Geul in Nederlands Limburg in een holle eik huisde. Hij wordt aangeroepen als beschemer tegen veeziekten. In 1890 werd hiervoor een Gerlachbedevaart ingesteld. Het octaaf van Gerlach begon in Loon op Zand op de maandag voor Pinksteren. Tijdens het octaaf werd iedere dag water en brood gewijd. Het hoogtepunt van de Gerlachbedevaart was tweede Pinksterdag, de laatste dag van het octaaf. Na een pelgrimsmis werd een sacramentsprocessie gehouden die, behalve door veel boeren, veelvuldig werd bezocht door Tilburgse pelgrims. In 1968 werd de Loonse Gerlachbedevaart voor de laatste keer gehouden.
De vaandels van de Sint Jan in Kaatsheuvel


Het Aartsbroederschap van de Heilige Familie in Kaatsheuvel
Bij de vaandels is ook een vaandel van dit Aartsbroederschap zoals het er nu uitziet. Gelukkig bestaat er nog een foto toen het vaandels echt gebruikt werd.
Op deze foto uit de dertiger jaren staan jubilarissen van de Heilige Familie. twintig gouden en één diamanten. De meesten zaten in de schoenindustrie.
Op de eerste rij van links naar rechts: Jan Jansen (secretaris), Dirk Snoeren, Pieter Kleijn, Deken Van den Brekel, Kiske Roest (het diamanten lid), kapelaan Van den Heuvel, Dirk Laros en Gerrit de Wit.
Op de tweede rij van links naar rechts: Jan Kemmeren, Janus van Iersel, Helmus Westerveld, Graard Horrevoets, Jan Brocken, Nieske Vastré, Narus Oerlemans, Wout Couwenberg en Jan Donders.
Op de derde rij van links naar rechts: Martien van Riel, Gijs Laros, Jan Morval, Jan van Wezenbeek, Thijs Soeterboek, Dorus Hendriks en Tinnus Broerders.
Aartsbroederschap van de Heilige Familie was een lekenorde binnen de Katholieke Kerk.
In 1844 werd die door kapitein Henri Belletable in Luik opgericht. De vrome militair beoogde een bevordering van een deugdzaam leven binnen gezinsverband door een spirituele toewijding aan Jezus Christus en zijn ouders de Maagd Maria en de Heilige Jozef.
De orde organiseerde vooral werklieden. Wekelijks waren er bidstonden en regelmatig werden er andere vieringen gehouden. Er kwamen afdelingen in Belgische bisdommen, en in 1851 was Helmond de eerste parochie in Nederland met een kring. Door de missie van de paters Redemptoristen verspreidde de Aartsbroederschap zich ook over de wereld. Later kwam er een secretariaat in ‘s-Hertogenbosch. In 1951 had de orde 700.000 leden. In de jaren 60 is de orde volkomen geïmplodeerd. Met vele uitingen van het ‘rijke Roomse leven’ was zij niet tegen de tijdgeest opgewassen.
bron: Wikipedia