Stille aanbidding

Deze uitnodiging graag delen.
Iedere derde donderdag van de maand is er van 19.00 uur tot 20.00 uur Vespers en stille aanbidding in de kerk in Loon op Zand.
Om 19.00 uur beginnen we met het bidden van de vespers. U van harte welkom voor een uur bezinning en stil gebed.
Deze maand op 16 mei en komende maand op 20 juni.
Stille aanbidding is een gebedsvorm binnen de Katholieke Kerk die gericht is op het aanbidden van Christus, die werkelijk aanwezig is in de geconsacreerde hostie.
In stilte en met een eerbiedige houding richten gelovigen zich tot Jezus, die in het allerheiligste sacrament verborgen is.
Tijdens stille aanbidding is er ruimte voor persoonlijke reflectie, gebed en meditatie.
De stilte maakt het mogelijk om te luisteren naar de stem van God in je hart en om te communiceren met Christus op een dieper niveau.
Er zijn verschillende manieren om stille aanbidding te beleven.
Sommigen knielen in gebed, anderen lezen de Schrift of andere inspirerende teksten.
Ook is het mogelijk om in stilte te mediteren.
Stille aanbidding kan je helpen om:
• Rust en vrede te vinden
• Je te concentreren op wat echt belangrijk is
• Je geloof te versterken
• Een diepere band met Christus te ontwikkelen
• Open te staan voor de leiding van de heilige Geest.
Stille aanbidding is een krachtige gebedsvorm die je leven kan transformeren.
Als je nog nooit stille aanbidding hebt ervaren, raden we je aan om het eens te proberen.
Je zal versteld staan van de vruchten die het kan dragen.