Pastoraal Team

Het Pastoraal Team
Het Pastoraal Team bestaat uit:

Pastoor Luijckx

 

 

Pastoor P. Luijckx als teamleider. In zijn portefeuille zitten Jeugd en Jongeren. Zijn aanvullende taakvelden zijn de co√∂rdinatie en aansturing van de liturgie. Speciaal zal hij aandacht geven aan de vormelingen.

 

 

 

 

Pastor J. Groos als pastor. In zijn portefeuille zitten Huwelijk en Gezin. Zijn aanvullend taakveld is de huwelijkscatechese waarbij hij zich speciaal dan richt op jonge gezinnen.

 

 

 

alexis.szejnoga

 

Diaken A. Szejnoga is werkzaam als parttime diaken in onze parochie St. Willibrord. Hij zal, behalve weekend assistentie, ook overdag beschikbaar zijn voor huis- en ziekenbezoeken, het assisteren of leiden van uitvaarten of andere vieringen, het geven van catechese en waar nodig ondersteuning bieden bij de voorbereiding op de sacramenten zoals Doopsel, H. Communie en Vormsel.

 

 

Mw. A. van Kuijk-Marisael geeft als pastoraal assistente ondersteuning aan de activiteiten met betrekking tot de jeugd en jongeren.