Pastoraal Team

Het Pastoraal Team
Het Pastoraal Team bestaat uit:
Pastoor Luijckx

 

 
Pastoor P. Luijckx als teamleider. In zijn portefeuille zitten Jeugd en Jongeren. Zijn aanvullende taakvelden zijn de coördinatie en aansturing van de liturgie. Speciaal zal hij aandacht geven aan de vormelingen.

 

 

 

alexis.szejnoga

 
Diaken A. Szejnoga is werkzaam per 1 september 2020 als fulltime diaken in onze parochie St. Willibrord. Hij zal, behalve weekend assistentie, ook overdag beschikbaar zijn voor huis- en ziekenbezoeken, het assisteren of leiden van uitvaarten of andere vieringen, het geven van catechese en waar nodig ondersteuning bieden bij de voorbereiding op de sacramenten zoals Doopsel, H. Communie en Vormsel.

 


 
 
Mw. A. van Kuijk-Marisael geeft als catechist ondersteuning aan de activiteiten met betrekking tot de jeugd en jongeren.