Geloven

“De mens leeft niet van brood alleen.” Dit is een bekende uitspraak van Jezus.
Naast ons dagelijks voedsel hebben wij behoefte aan geestelijk voedsel.
Bij tijd en wijle stellen wij ons vragen, zoals: wat is de zin van mijn leven?
Ben ik alleen maar geboren om een tijdje op aarde rond te lopen en dan gewoon dood te gaan en op te gaan in het niets?
Is er iets na dit leven? Waarom is er zoveel leed en lijden?
Ook mensen die niet tot een kerk behoren – en dat zijn er heel veel in onze dagen – lopen rond met dit soort vragen.
Niet voor niets is er op allerlei manieren aandacht voor spiritualiteit.
2013 begon met de ‘Maand van de spiritualiteit’.
Het geeft aan hoe belangrijk het spirituele is, het geestelijke, het innerlijke of hoe je het ook noemen wilt.

Voor christenen heeft de zin van dit leven alles te maken met God en met Jezus.
‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben’ (Joh. 3,16).
Dit is de kern van het Evangelie. En het is echt een blijde boodschap, want wij zijn niet geboren om verloren te gaan, maar om eeuwig te leven.
En de weg daar naartoe loopt via Jezus.
Wie in Hem gelooft, wie leeft naar het voorbeeld van Jezus Christus hoeft niet te wanhopen, maar mag vol vertrouwen uitzien naar leven in eeuwige verbondenheid met God.

Waar hebben wij dat aan te danken? Niet aan onszelf.
Het is God zelf – zo zegt de aangehaalde tekst uit Joh. 3,16 – die het initiatief neemt, die ons liefheeft en ons door Jezus aan Zich wil binden.
Wij worden daartoe niet gedwongen, God laat ons vrij.
Aan ons is de keuze. We worden daarbij wel geholpen.
We hoeven niet als dwazen stuurloos rond te darren. God heeft ons zijn woord gegeven, opgetekend in de H. Schrift.
“De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van God voortkomt” (Mt. 4,4).
Gods woord is een betrouwbare weg ten leven.
Daarnaast zijn er de sacramenten, bijzondere tekenen (riten) die ons door de Kerk worden aangereikt met het doel onze band met God te versterken.

Woord en sacrament: daarmee komt God ons nabij, daarin toont Hij zijn liefde voor ons, opdat wij niet verloren gaan, maar eeuwig leven mogen verwerven.

Ons katholieke geloof kent zeven sacramenten:

  1. Doopsel
  2. Eucharistie
  3. Eerste Communie
  4. Vormsel
  5. Huwelijk
  6. Boete en Verzoening
  7. Ziekenzalving
  8. Priesterschap

Klik op de een van de zeven sacramenten voor meer informatie.

Gebedsgroep
Binnen onze parochie ondervinden we dat er een behoefte is om met een regelmaat bij elkaar te komen voor gebed.
In Kaatsheuvel is iedere maandagmorgen om 08.30 uur een getijdengebed in de stilte kapel van de St. Jan.
Iedereen is welkom. Voelt u de behoefte om zich aan te sluiten:

Voor informatie kunt u contact opnemen via het secretariaat Klik hier ….