Uitzendingen

Uitzendingen Eucharistieviering vanuit Parochie H. WillibrordWekelijks verzorgen we de live uitzendingen van de eucharistievieringen
vanuit St. Jans Onthoofding te Loon op Zand en Kaatsheuvel.
Deze zullen dan te bekijken zijn via onze Facebook-pagina (http://www.facebook.com/HeiligeWillibrord), via deze pagina en via Youtube.


 
 

Om praktische redenen komen, tot een nader te bepalen datum, de wekelijkse uitzendingen
van de eucharistievieringen alleen nog maar vanuit Loon op Zand.


Voor het uitzendschema Klik hier …


Vieringen blijven i.v.m. AVG-regels slechts 1 week beschikbaar
Verbinding maken kan door op het juiste plaatje te klikken.
Live uitzending Eucharistieviering 12e zondag door het jaar
vanuit de St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
op 23 juni 2024 om 09:30 uur.
Digitale collecte: Parochie H. Willibrord reknr: NL29RABO 0124833101 ovv Digitale collecte Parochie H. Willibrord


Live uitzending Eucharistieviering Hoogfeest Geboorte Johannes de Doper
vanuit de St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
op 24 juni 2024 om 09:30 uur.
Digitale collecte: Parochie H. Willibrord reknr: NL29RABO 0124833101 ovv Digitale collecte Parochie H. Willibrord


Live uitzending Eucharistieviering Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
vanuit de St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
op 29 juni 2024 om 09:30 uur.
Digitale collecte: Parochie H. Willibrord reknr: NL29RABO 0124833101 ovv Digitale collecte Parochie H. Willibrord

Live uitzending Eucharistieviering 11e zondag door het jaar
vanuit de St. Jans Onthoofding te Loon op Zand
op 16 juni 2024 om 09:30 uur.
Digitale collecte: Parochie H. Willibrord reknr: NL29RABO 0124833101 ovv Digitale collecte Parochie H. Willibrord 
 
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag eventueel de Eucharistie op televisie te volgen,
via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.


Eucharistie

De deelname aan de Eucharistie is de belangrijkste uitdrukking van het geloofsleven in een christelijke gemeenschap.
De Eucharistie maakt verzamelde gelovigen tot gemeenschap.
De Eucharistie is de avondmaalviering.
Het Griekse eucharistos betekent danken; eu betekent goed en charis betekent geschenk.
De Eucharistie is dankzegging voor een grote gave, namelijk de gave van het lichaam van Christus.
Voordat Jezus werd opgepakt, hield hij het laatste avondmaal met zijn leerlingen.
Hij nam brood in zijn handen, zegende het en brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
Neemt en eet hiervan, dit is mijn Lichaam.
Evenzo nam hij de beker met wijn, sprak er een dankzegging over uit en zei:
Neemt en drinkt hiervan, want dit is de beker van het nieuwe verbond, dat God met jullie wil sluiten. Dit is mijn Bloed, dat voor jullie vergoten wordt.
Tevens geeft Jezus zijn leerlingen de opdracht dit gebaar te herhalen, opdat de gelovigen steeds aan Jezus blijven denken.


Tijdstip
De Eucharistie wordt in het weekend gevierd in alle vier de kerken van de parochie (zie agenda).
Daarnaast op dinsdagavond, 18.30 uur, in de Sint Jan in Kaatsheuvel en op maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend, 09.30 uur, in de Sint Jans Onthoofding in Loon op Zand.
Dinsdagmorgen om 10.15 uur in de kapel van de Venloene in Loon op Zand.


Jubileum
Het gebeurt regelmatig dat mensen een bepaalde gebeurtenis in hun leven willen vieren, te denken valt aan huwelijksjubilea, het zoveel jaar bestaan van een vereniging enz.
Op verzoek willen wij als parochie graag ons steentje hier aan bijdragen.


Aanmelding
Neem ruim voor de geplande datum contact op met:
Secretariaat Loon op Zand
(0416) 36 12 15
Parochieel Centrum Kaatsheuvel
(0416) 27 25 15