Terugblik Willibrord-zondag

Terugblik Parochiefeest
Zondag 6 november vierden wij Willibrordzondag, het patroonsfeest van onze parochie.
In één gezamenlijke Eucharistieviering, dit jaar in Loon op Zand, vierden wij vanuit een feestelijk versierde kerk.
Het dames- en herenkoor hadden een prachtige Mis ingestudeerd, echter, doordat een van onze organisten Corona kreeg en zelfs ook de vervangend organist, moesten de gezangen op het laatste moment worden aangepast.
Wij hopen dat deze prachtige Mis nog binnenkort op een ander moment ten gehore kan worden gebracht.
Samen met parochianen en de 3 gilden uit onze parochie vierden en hoorden wij hoe de H. Willibrord zich heeft ingespannen als geloofsverkondiger in onze streken.
Zijn missie was niet eenvoudig, maar hij slaagde erin het Evangelie van de Heer handen en voeten te geven vanuit de oproep van Jezus aan de apostelen; “gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen, verkondigt het Evangelie en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest”.
Deze oproep heeft nog niets aan actualiteit verloren; in tijden van consumeren, maar ook van (geloofs) crisis wordt van iedere gelovige gevraagd een echte levende getuige te zijn van het geloof, van de hoop en de liefde die in Christus is.
Het leven is niet slechts een zaak van vraag en aanbod op materieel niveau.
In de geestelijke boodschap zit het werkelijke geluk.
Er was een kindernevendienst voor de kinderen die goed was bezocht.
Zij hoorden over Jezus’ oproep en over de H. Willibrord en hadden een afbeelding van hem gekleurd en op een noveenkaars geplakt.
Twee van deze kaarsen werden op het altaar neergezet.
Na de vendelgroet van de gilden buiten op het kerkplein, toog iedereen weer naar binnen om met elkaar koffie/thee te drinken met iets lekkers en elkaar te ontmoeten.
Het was een prachtig patroonsfeest.
Veel dank voor ieders aanwezigheid en en inzet om alles goed te laten verlopen.
Wees blijde verkondigers van de Boodschap die Jezus ons geeft en wil onze parochiegemeenschap blijven dragen in geloof en daadkracht.

Namens het pastorale team.
Pastoor Luijckx

Heilige St. Willibordviering


Parochiefeest H. Willibrord
Op zondag 5 november wordt in onze parochie het patroonsfeest van de H. Willibrord gevierd.
Er is dat weekend maar één viering en wel in de kerk St. Jan te Kaatsheuvel om 11.00 uur.
Voor de kinderen is er Kinderkerk.
Na de viering wordt u uitgenodigd om samen met elkaar, het parochiebestuur en pastorale team nog een kop koffie of thee te drinken en even na te praten.
Voor de kinderen is er dan een knutselmoment met iets lekkers.
Samen zijn we Kerk.
De eucharistieviering wordt opgeluisterd door een projectkoor, samengesteld van alle koren uit onze parochie.
De lectoren, collectanten, misdienaars en acolieten uit onze parochiekerken nemen deel aan deze viering.
De drie gildes uit onze parochie zullen bij de viering aanwezig zijn.
Wees welkom om met ons mee te vieren.