Heilige St. Willibordviering


Zondag 7 November Hoogfeest H. Willibrord de patroon van onze parochie.
Al de parochianen van onze parochie H. Willibrord zijn uitgenodigd om dit feest gezamenlijk te vieren.
Er is dit weekend maar één eucharistieviering op Zondag 7 november 11.00 uur kerk St. Jan in Kaatsheuvel.
Tijdens de eucharistieviering is er ook Kinderkerk.
Pastoor Luijckx wordt geassisteerd door diaken Alexis Szejnoga.
Het Gemengd koor van de St. Jan en Gilden luisteren deze viering op.
Er is speciale aandacht voor de kinderen.
Vertegenwoordigers uit alle 4 de kerken zijn gevraagd om een lezing of een voorbede uit te spreken.
Na de viering is er de mogelijkheid om gezellig na te praten tijdens het drinken van een kop koffie of thee.
Deze zondag b.g.v. het parochiefeest daagt ons uit te laten zien wat wij vieren, waar wij voor staan en wat wij gaan doen.
Niet alleen de vieringen in de kerk maken ons tot christen, maar het onderricht, de diaconie, het jongerenwerk, Familiepastoraat, de sacramentencatechese enz.
Dat wij ondanks de beperkingen van het laatste 1 ½ jaar a.g.v. corona en de geloofscrisis waarin velen verkeren, samen met al die enthousiaste gelovigen de schouders eronder zetten en de parochiegemeenschap, gelovig, sociaal en financieel gezond houden.
Laten wij daarvoor bidden.
Pastorale team.