Pro Ecclesia et Pontifice

Pauselijke onderscheiding
Mari van der Velden heeft zondag 20 februari voor zijn jarenlange inzet voor de Kerk en de medemensen, na een feestelijke Eucharistieviering b.g.v. Het 40 jarig jubileum van Gemengd koor St. Jan, een Pauselijke onderscheiding, Pro Ecclesia et Pontifice, mogen ontvangen uit handen van pastoor Luijckx.
Mari is al meer dan 40 jaar verbonden aan het Gemengd Koor van de St. Jan en heeft als voorzitter van het koor tal van activiteiten geëntameerd, begeleid en het koor voortreffelijk bestuurd.
Bij bijzondere gelegenheden voor de parochie was de catering bij hem in goede handen.
Mari deelde tevens zijn kennis en inzet voor de Stichting Trias ter bevordering van het openstellen van de kerken in onze parochie t.b.v. concerten, voordrachten en lezingen.
In een begeleidend schrijven spreekt onze bisschop zijn dank uit voor zijn inzet, trouw en toewijding voor de geloofsgemeenschap en bevestigd dat God door hem iets goeds tot stand heeft gebracht.
Wij feliciteren Mari, zijn echtgenote Nellie, het gezin, de koorleden en parochianen van harte.
Parochiebestuur
Pastoor Luijckx