Pro Ecclesia et Pontifice

Zondag 19 november jubilea koorleden en uitreiken onderscheiding.
Tijdens de eucharistievieringen op zondag 19 november waren er 4 jubilarisssen.
In Loon op Zand waren dat bij het herenkoor St. Caecilia, Cor van Iersel, 40 jaar lid en Henk Schellekens 25 jaar lid en in de St. Jan in Kaatsheuvel waren dat bij het gemengd koor, Joke Embrechts- Aalbers, 40 jaar lid.
Diny Witteveen- Paes, 40 jaar lid. Bovendien werd na afloop van deze huldiging.
Nies Schellekens onderscheiden (de oud penningmeester van onze parochie) met een Pro Ecclesia et Pontifice.
Een bijzondere pauselijke onderscheiding voor verdiensten aan de parochiegemeenschap gedaan.
In een begeleidende brief van bisschop Gerard de Korte ontving Nies zijn felicitatie.
Als parochiegemeenschap zijn wij dankbaar voor het opluisteren van de vieringen in de kerk tot Gods eer.
Saamhorigheid en enthousiasme staan daarbij hoog in het vaandel.
Als geloofsgemeenschap dragen wij alle koren een warm hart toe en feliciteren hen met hun jubilarissen, alsmede Nies Schellekens met het ontvangen van de Pro Ecclesia et Pontifice.