Een gast uit Oeganda

Beste parochianen,
Van onze bisschop hebben wij het verzoek gekregen om iemand uit Oeganda een periode van 5 weken stage te laten lopen in onze parochie.
Vanuit het pastorale team en het bestuur hebben wij hier met vol enthousiasme JA op gezegd.
Op 4 juni komt priester Paul uit Oeganda in onze parochie stage lopen.
Paul is afgelopen jaar tot priester gewijd in zijn thuisbisdom.
Samen met 5 andere priesterstudenten uit Oeganda maakt hij deel uit van een groep studenten die vanuit Oeganda mogelijk voor een periode van 10 jaar naar ons bisdom worden gezonden, om ons bisdom te versterken.

Deze groep enthousiaste studenten hebben de afgelopen 2 jaar kennis gemaakt met Nederland en volgen een speciaal programma om de Nederlandse taal goed te gaan beheersen en kennis te maken met de Nederlandse (westerse) cultuur.
Een belangrijk onderdeel van deze kennismaking is een stageperiode in een van onze parochies.
Priester Paul zal tijdens deze periode (dinsdagavond tot zondagmiddag) gastvrij worden ontvangen door een gastgezin in Loon op Zand, de overige dagen zal hij op het Sint Janscentrum in ’s-Hertogenbosch verblijven om samen met zijn collega’s uit Oeganda een speciaal voor hen opgezet studieprogramma te volgen.
Diaken Alexis zal vanuit het pastorale team als eerste aanspreekpunt zijn en hem meenemen in de werkzaamheden van alledag in de parochie.
Wij hopen dat u -net als wij-, Paul warm en hartelijk wilt ontvangen in onze parochie!