Cultuur

De kerkverhalen

De Parochie H. Willibrord telt vier kerken. Iedere kerk heeft zijn eigen geschiedenis.
Iedere kerk heeft zijn pastoors gehad.
Op de volgende pagina’s staan deze kerkverhalen met foto’s.
Hierboven staan de vier kerken van links naar rechts afgebeeld.

  1. De Sint Joachim, De Moer
  2. De Sint Jans Onthoofding, Loon op Zand
  3. De HH Martelaren van Gorkum, Kaatsheuvel
  4. De Sint Jan de Doper, Kaatsheuvel