Huldiging koorleden

Huldiging koorleden St. Caecilia te Kaatsheuvel
Guus Foks, Huub Nieuwkoop en Nelly Molenschot werden zaterdag 26 november door pastoor Luijckx gehuldigd als lid van het gemengd koor St. Caecilia te Kaatsheuvel.
Guus is 25 jaar trouw lid en hoewel zijn gehoor te parten gaat spelen blijft hij zijn beste beentje voor zetten dat toont moed en doorzettingsvermogen.
Voor Guus een zilveren Gregoriusmedaille met oorkonde en een bloemetje.
Huub is eveneens 25 jaar lid.
Door stemproblemen kom hij niet meer zingen bij het koor.
Hij is overgestapt als bestuurslid van het koor zodat hij betrokken blijft bij het koor.
Ook voor hand en span diensten kunnen we op Huub rekenen.
Daarnaast zit hij ook in de werkgroep eredienst en is hij lector en misdienaar.
Voor Huub een zilveren Gregoriusmedaille met oorkonde en een bloemetje.
Nelly Molenschot is 40 jaar koorlid.
Ze is begonnen als sopraan bij Con Amore.
Maar toen dit ophield sloot ze aan bij het gemengd koor St. Caecilia.
Vele vieringen heeft ze mee verzorgd zoals de zondagsvieringen, maar ook Rauw- en trouw- en jubileumvieringen.
Nelly zorgt ook iedere week voor de koffie en thee na de repetitie.
Al meer dan 25 jaar verzorgt Nelly ook het interieur van de kerk en de bloemen.
Voor Nelly de gouden Gregoriusmedaille met oorkonde en een bloemetje.
Wij als gemengd koor St. Caecilia en parochie H. Willibrord zijn Guus, Huub en Nelly heel dankbaar voor hun inbreng en feliciteren hen met deze onderscheidingen.