In Memoriam emeritus-pastoor Petrus Gelens

Op 18 juli 2023 is te Tilburg overleden de zeereerwaarde heer Petrus Gelens, emeritus-pastoor van de parochie H. Bernadette en H. Clemens te Waalwijk.

De zeereerwaarde heer Gelens werd geboren in Zevenbergen op 2 januari 1942 en tot priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch gewijd op 20 mei 1989.
Na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot mede-pastoor van de parochie H. Jozef te Budel-Dorplein van welke parochie hij per 1 maart 1991 pastoor werd.
Van 1 september 1997 tot 31 december 2001 was hij vervolgens pastoor van de parochie H. Jozef te Kaatsheuvel.
Per 15 oktober 2002 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Bernadette-H. Clemens te Waalwijk uit welke functie hem vanwege emeritaat per 1 december 2009 eervol ontslag is verleend.
In zijn emeritaat heeft hij nog geregeld assistentie verleend in Kaatsheuvel en omgeving.
Moge hij rusten in vrede!

Uitvaartdienst: dinsdag 25 juli 2023 om 14.00 uur in Aula De Baronie van het Huis van afscheid te Breda.