Maria Tenhemelopneming


Op 15 augustus vieren we Maria-Tenhemelopneming.
Op die dag werd Maria volgens de traditie in de hemel opgenomen.
Maria is graag gezien in onze voorzieningen.
Talrijke feestdagen worden er aan haar opgedragen en in mei gaan vele mensen – al dan niet in groep – op bedevaart naar een mariaal bedevaartsoord.
Heel veel mensen branden het hele jaar door kaarsjes bij het Mariabeeld.
In stilte wordt er bij het Mariabeeld gezeten.
Heel wat zorgen worden er in Maria’s handen gelegd.
Ook tijdens de vakantie hier en in het buitenland worden in veel kerken en kapellen een kaarsje bij Maria aangestoken.