Pastor Groos met emeritaat

Per 1 juni gaat pastor Groos met emeritaat.
Stuurt u ook een kaartje of maak jij een mooie tekening om pastor Groos te verrassen?
U kunt dit sturen naar: Parochieel Centrum Hoofdstraat 34 5171DD Kaatsheuvel
o.v.v. Pastor Groos.


Pastor Groos was eerst korte tijd pastoor van de St. Jan in 1999, totdat de kerk onderdeel werd van de parochie Kaatsheuvel. Vanaf 30 september 2012, samen met De Moer en Loon op Zand opging in de parochie H. Willibrord.
Pastoor Groos werd mede pastor in het pastorale team van de nieuwe parochie en heeft zijn priesterschap met veel liefde en inzet vormgegeven op de wijze zoals vele hem kennen.
De vieringen van de Eucharistie als bron en hoogtepunt in zijn priesterleven, de bediening van de sacramenten, zoals de vele doopplechtigheden, huwelijken jubilea, alsook het sacrament van de zieken hadden zijn volle aandacht.
De maatregelen rond het coronavirus heeft er toe geleid dat de afscheidsviering op een later tijdstip zal plaatsvinden.