Priesterjubileum P. Luijckx


25 jarig priesterjubileum pastoor Luijckx
Na alle beperkingen rond Corona is er meer vrijheid en ook meer duidelijkheid gekomen rond het vieren van het 25 jarig Priesterjubileum van pastoor Luijckx dit jaar. (Wijdingsdag 24 mei 1997).
Ondanks het feit dat wij na twee moeilijke jaren a.g.v. corona, door de oorlog in Oekraïne op een andere manier in moeilijke tijden leven, zal dit jubileum in alle bescheidenheid worden gevierd tijdens de Eucharistieviering op zondag 22 mei om 11.00 uur in de St. Jan in Kaatsheuvel.
Hier is nl. de ruime mogelijkheid om na afloop van de viering de pastoor te feliciteren en deel te nemen aan de receptie.
Het handen schudden zal nog niet voor iedereen weer vanzelfsprekend zijn, daarom zullen felicitaties volgens wens van de pastoor plaatsvinden via de bekende “boks”.
Ook is er aan de kinderen gedacht. Met een feestelijk samenzijn in de pastorietuin.
Omdat er dit weekend één Eucharistieviering, met Kinderkerk, zal zijn in onze parochie heeft jong en ouder de kans deze plechtigheid bij te wonen.
Voor hen die niet van huis kunnen is de viering via de parochiewebsite te volgen.
Pastoor Luijckx heeft te kennen gegeven eventuele giften te willen besteden aan het jeugd- en jongerenpastoraat van onze parochie H. Willibrord. Dit kan via bankrekening nummer
NL29 RABO 0124 8331 01 t.n.v. Parochie H. Willibrord Loon op Zand o.v.v.
zilveren jubileum pastoor Luijckx.

U bent van harte uitgenodigd.
Parochiebestuur Parochie H. Willibrord (Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer)