Terugblik Kerst / Nieuwjaarswens

Terugblik kerstvieringen en nieuwjaarswens.
Dit jaar hebben wij het Kerstfeest, de viering van de geboorte van Jezus Christus, weer kunnen vieren zoals wij dat voorheen gewend waren.
Vanaf het begin van de peuter- en kleutervieringen, de gezinsvieringen en de nachtmissen kwamen parochianen samen.
Het waren mooie, stemmige en feestelijke vieringen die over het algemeen goed waren bezocht, al merken wij in de kerk ook de gevolgen van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de beperkingen a.g.v. corona.
Velen hebben uitgezien naar het geboortefeest van Christus, terwijl wij weten dat wij vierden in een mooie en tegelijkertijd geschonden wereld, want wij worden immers allen geconfronteerd met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.
De kerstvieringen vonden plaats in een acceptabel verwarmde kerk en gaven veel troost, blijdschap en dankbaarheid.
Het is voor iedereen goed om te weten dat mensen door de eeuwen heen al kracht putten uit een onverwoestbaar geloof.
Laten wij daaraan vasthouden en blijven opkomen voor ons katholieke geloof in een wereld die de Kerk vaak niet meer begrijpt en zo geseculariseerd is geraakt en vervreemd van dit Kerstkind.
Als wij, een van onze medebroeders of -zusters elders in de wereld, maar ook dichtbij huis, in onze parochie, familie of vriendenkring, onze kracht vinden in het geloof in Jezus Christus, die Redder wordt genoemd, Vredevorst, dan verandert dat ons leven echt.
Het pastorale team is dankbaar voor alle initiatieven en getoonde inzet om de kerstvieringen in onze parochie H. Willibrord te laten slagen.
Graag wensen wij iedereen een Zalig Nieuwjaar toe.
Dat eenieder zich onder alle omstandigheden geborgen en gesterkt mag voelen door het Kerstkind dat ook in 2023 ons zo nabij wil zijn met de wetenschap dat niemand ons dat geloof kan afnemen.
Bidden wij dat het nieuwe jaar ook meer uitzicht op eenheid en vrede mag geven.
Het pastorale team.

Bezoek van schoolkinderen aan de kerststallen.
In de week voor Kerstmis hebben met name scholen uit Kaatsheuvel gehoor gegeven aan onze oproep om kinderen de mooie kerststal in de St. Jan te bezoeken met hun leerkrachten.
In deze week zijn ruim 400 kinderen in de kerk geweest.
Zij werden verwelkomd in de St. Jozefkapel, er werd geluisterd naar een op hun leeftijd afgestemd Kerstverhaal dat werd voorgelezen door een parochiaan.
Er was ook tijd voor vragen.
Daarna bezochten de kinderen de prachtige kerststal en werd er een groepsfoto gemaakt.
Het bezoek aan de kerk werd afgesloten bij de Mariakapel waar een kind een kaarsje aanstak.
Dit initiatief werd met open armen aangenomen en de ontmoeting met de kinderen gaf ons veel vreugde.
Dank voor alle inzet en medewerking en… tot volgend jaar.