Uitje misdienaars


Misdienaars hebben elkaar nodig.
Zij zijn een geschenk voor de vierende kerkgemeenschap.
Daarom is het belangrijk dat hen kansen geboden worden om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen.
Om als vrienden samen op weg te gaan.
Afgelopen week, 4 januari, hebben de misdienaars en acolieten hun welverdiende jaarlijkse uitje gehad.
Een sportieve middag op de bowlingbaan.
Samen plezier maken en gezellig met elkaar zijn.
Na afloop zijn we friet met een snack gaan eten.
Iedere week staan de misdienaars en acolieten klaar voor de parochiegemeenschap.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat er in onze parochie zoveel acolieten en misdienaars zijn.
Maar liefst negentien vrijwilligers in verschillende parochiekerken, die bij toerbuurt klaar staan om in de eucharistieviering te dienen. ;br:
Namens parochie heilige Willibrord hartelijk dank voor jullie inzet.
Mocht je ook graag aansluiten bij de misdienaarsgroep of wil je graag een keer meelopen,
stuur dan een mail naar: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl