Afscheidsviering Pastor Groos

Het was een mooie afscheidsviering voor pastor Groos.
Tijdens een plechtige eucharistieviering in de St. Jan te Kaatsheuvel heeft pastor Groos afscheid genomen van de parochie H. Willibrord.
Het mooiste afscheid is, als je tegen elkaar kunt zeggen: “Vrede en alle goeds!” Woorden van dankbaarheid en hoop.
Door de Coronaperiode waren we, als parochie, nog niet in staat geweest om afscheid van pastor Groos te nemen.
Hij is inmiddels met emeritaat.
Vele parochianen zijn uit alle kerken van onze parochie naar de eucharistieviering gekomen om te vieren en te danken voor de goede priesterlijke inzet van pastor Groos.
Het gemengd koor o.l.v. dirigent Sjaak Kazen luisterde de eucharistieviering op met mooie gezangen.
Na de viering was er gelegenheid om pastor Groos te ontmoeten, te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken.
We kijken dankbaar terug op de inzet van pastor Groos.
Ten gevolge van een Wifi storing hebben we alleen maar audio kunnen uitzenden.


Afscheid pastor Groos
Door de Coronaperiode zijn we als parochie nog niet in staat geweest om afscheid van pastor Groos te nemen.
Hij is inmiddels met emeritaat. Wij willen hem als parochiegemeenschap bedanken voor zijn priesterlijke diensten op zondag 26 juni om 11.00 uur tijdens de Eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
We hopen dat u in de gelegenheid bent om pastor Groos na de viering te ontmoeten, te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken.

Actueel

14 september 2022

Parochiebedevaart naar Venlo op dinsdag 4 oktober 2022

 

09.00 uur:   Vertrek vanuit Loon op Zand naar Venlo

10.00 uur:   Tussenstop voor koffie/thee/gesorteerd gebak in Liessel

12.00 uur:   Eucharistieviering in de kapel van O.L.V. van Genooi

                        Aansluitend samenkomst in “Koffieschenkerij Genuujerie”

                        waar we rond 13.30 uur een lunchplank Genuujerie zullen    

                      nuttigen;

                        Soep van de dag

                        2 sneden boerenbrood

                        Ham/kaas/kroket/gebakken ei/sla en garnering

                        Koffie/thee

                        (andere consumpties gedurende deze maaltijd zijn voor

                      eigen rekening)

15.00 uur:   Lof in de St. Martinuskerk, Venlo-centrum

                        Tot 17.00 uur is er ruimte om op eigen gelegenheid Venlo-centrum  

                       te verkennen en voor wie wil, zelf nog iets te gebruiken.

17.00 uur     Vertrek naar Loon op Zand

18.30 uur:   Geplande aankomsttijd in Loon op Zand

 

De prijs van deze verzorgde bedevaart bedraagt € 55,00 p.p. Indien u wenst deel te nemen verzoeken wij u de onderstaande antwoordstrook in te vullen en samen met het geld af te geven bij het secretariaat in Loon op Zand of op het parochieel centrum in Kaatsheuvel. U vindt de formulieren bij de uitgang van onze parochiekerken.

 

25e zondag door het jaar 18 september

Armen en verdrukten hebben de aandacht van God. De lezing uit de profeet Amos klaagt hen aan die armen verdrukken en handelen uit winstbejag en de evangelist Lucas zegt: je kunt niet God dienen en de mammon. God staat aan de kant van wie arm is. Hij bevrijdt wie wordt verdrukt. Hoe actueel is deze boodschap. Als geloofsgemeenschap worden wij uitgedaagd om aanwezig te zijn op de “vuilnishopen” van onze samenleving, een woord van troost en hoop te spreken en naar vermogen de daad bij het woord voegen.

 

Heilige van de dag
Hildegard van Bingen (Bermersheim, bij Alzey, Midden-Duitsland, 1098 – Rupertsberg, bij Bingen17 september 1179). Hildegard was een Duitse benedictijnse abdis en geldt als eerste vertegenwoordigster van de Duitse middeleeuwse mystiek. Zij was onder meer actief op het gebied van religiekosmologiewetenschappenfilosofiecompositie en muziekbeoefening, poëzieplantkunde en linguïstiek. Zij was de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is.
Er is prachtige muziek van haar.
Op 10 mei 2012 verklaarde paus Benedictus XVI haar heilig en op 7 oktober 2012 werd haar de eretitel van kerklerares verleend. Het centrum van de Hildegardverering is Eibingen bij Rüdesheim am Rhein, waar zich de Abdij Sint-Hildegard bevindt en in de bedevaartskerk Sint-Hildegard in een gouden kist gebeenten van Hildegard worden bewaard.

5 september 2022

Ouderavonden Eerste H. Communie

Bij de Eerste H. Communie 2022-2023 willen wij uw kind graag helpen Jezus Christus beter te leren kennen en de Weg van Jezus in het leven te vinden en te gaan. Kinderen vanaf groep 4 (7/8 jaar of ouder) bereiden wij voor op dit bijzondere feest. De voorbereiding bestaat in grote lijnen uit 9 lessen en het bijwonen van gezinsvieringen.
In onze parochie H. Willibrord zijn in de eerste helft van 2023 de feestelijke Eucharistievieringen.
Wij nodigen u uit voor een informatieve ouderavond op:

Maandag 26 sept. 20.00 uur
Pastorie Oranjeplein 1 te Loon op Zand
voor de Communicanten uit: Loon op Zand en De Moer
Dinsdag 27 sept 20.00 uur
Het parochieel centrum, Hoofdstraat 34
te Kaatsheuvel voor de Communicanten uit: Kaatsheuvel en Sprang Capelle

Ouderavonden H. Vormsel

Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest. De heilige Geest geeft ons de kracht, moed en inspiratie om alle kwesties in ons leven het hoofd te bieden, en als christen te leven. Ons voorbereidingstraject is overzichtelijk, en laat het jonge gezicht van de Kerk zien.
We kunnen ons voorstellen dat u en uw kind uitgebreider geïnformeerd willen worden over het Vormsel en de voorbereiding daarop 2022- 2023. Daarom nodigen wij u uit voor een Ouder/kind informatieavond op:

Woensdag 21 september in: het parochieel centrum
Hoofdstraat 34 te Kaatsheuvel om 19.00 uur.
Voor de tieners van Loon op Zand, De Moer, Kaatsheuvel en Sprang- Capelle.

U kunt ook informatie vinden op de website: www.parochiewillibrord.nl
Pastoor Luijckx  tel. 361215          Catechist Annie van Kuijk  tel. 361513
e-mail: secretariaat@parochiewillibrord.nl                 
e-mail: jeugd-jongeren@parochiewillibrord.nl

Terugblik zomer openstelling St. Jan Kaatsheuvel

Zondag 28 augustus was de laatste dag van de zomer openstelling van de Sint Jan. Aan het begin van de middag was de vraag of er nog wel en hoeveel bezoekers er zouden komen, maar ook deze middag konden we bijna 70 mensen begroeten. Sommigen kwamen een kaarsje aansteken bij Maria, anderen liepen gewoon even rond. Ook was er een familie die  een chalet had gehuurd op een van de vakantieparken van onze gemeente. Zij hadden een familiedag en kwamen met verschillende redenen de kerk bekijken. Enkelen met herinneringen naar het verleden, toen ze nog regelmatige kerkbezoekers waren. Vooral het bekijken van de biechtstoel riep herinneringen op, anderen uit de groep waren meer geïnteresseerd in de bouw en de voorstellingen van de kruisweg. Voor dat de groep de kerk verliet, schreven ze hun bevindingen in het  herinneringsschrift.

De organisatoren, die samen met vrijwilligers dit mogelijk hebben gemaakt, kunnen tevreden op voorbije periode terug kijken. De mogelijkheid om kaarten medailles, kettinkjes, rozenkransen te kopen of geld in de kunststof box te deponeren ter behoud van de parochie leverde ook nog een financiële bijdrage op. Per dag  noteerden de vrijwilligers het aantal bezoekers en na sluiting van de laatste middag werd er geteld met als resultaat bijna 1700 bezoekers.
De moeite waard toch?

Bisschoppen: ‘Vluchtelingen en asielzoekers moeten op waardige wijze worden geholpen’

Naar aanleiding van de commotie rondom het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, roept de Rooms-Katholieke Kerk op tot een waardige wijze van hulp aan deze asielzoekers. Mgr. De Korte, referent voor Kerk en Samenleving namens de Nederlandse bisschoppenconferentie, pleit voor minimaal een (schoon) bed, bad en brood voor allen.
‘Mensen die op Nederlands grondgebied zijn, moeten vanuit christelijk perspectief op een waardige manier worden geholpen, niet alleen door de instanties, ook gelovigen hebben hierin een taak.’ De bisschop verwijst hierbij ook naar de brieven die de Nederlandse bisschoppen hebben geschreven over de opvang van vluchtelingen om dit thema onder de aandacht van de gelovigen te brengen. ‘Ze mogen een beroep op ons doen. Veel vluchtelingen komen uit een oorlogsgebied, zijn gescheiden van hun familie, en dragen ervaringen van geweld en verschrikkingen met zich mee. Laat weten dat wij om hen geven door een luisterend oor en onze aandacht en onze daadwerkelijke bereidheid om hen bij te staan,’ zo benadrukten de bisschoppen.

Parochiebedevaart naar Venlo op dinsdag 4 oktober 2022

09.00 uur:    Vertrek vanuit Loon op Zand naar Venlo
10.00 uur:    Tussenstop voor koffie/thee/gesorteerd gebak in Liessel
12.00 uur:    Eucharistieviering in de kapel van O.L.V. van Genooi
                    Aansluitend samenkomst in “Koffieschenkerij Genuujerie”
                    waar we rond 13.30 uur een lunchplank Genuujerie zullen
                    nuttigen;
                   Soep van de dag
                   2 sneden boerenbrood
                   Ham/kaas/kroket/gebakken ei/sla en garnering
                   Koffie/thee
                   (andere consumpties gedurende deze maaltijd zijn voor
                   eigen rekening)

15.00 uur:    Lof in de St. Martinuskerk, Venlo-centrum
                   Tot 17.00 uur is er ruimte om op eigen gelegenheid Venlo-centrum  
                   te verkennen en voor wie wil, zelf nog iets te gebruiken.
17.00 uur     Vertrek naar Loon op Zand
18.30 uur:    Geplande aankomsttijd in Loon op Zand

De prijs van deze verzorgde bedevaart bedraagt € 55,00 p.p.

Indien u wenst deel te nemen kunt u contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand of het parochieel centrum in Kaatsheuvel.

Achter in de kerken liggen ook deelname formulieren.

31 augustus 2022

Nieuwe start.

Komend weekend is het laatste weekend van de schoolvakantie. Hopelijk hebt u volop  genoten van de vrije tijd en het mooie weer. Het nieuwe schooljaar zal weer spannende en leuke momenten kennen. Een kleuter die voor de eerste keer naar groep 1 mag. Dit betekent vaak even wennen zowel voor kleuter als ouder, want voor de ouder begint het loslaten van het kind en het toevertrouwen aan de juf  of meester.  Voor de oudere kinderen zal het nieuwe begin soepeler zijn, zij kennen hun schoolomgeving al. Toch kunnen er voor hen ook speciale momenten komen. Zo zullen op enkele scholen  leerlingen van groep 4 een brief voor hun ouders ontvangen, zodat zij kunnen overwegen om hun kind de Eerste Heilige Communie te laten ontvangen. Indien er sprake is van een andere vorm van onderwijs dient de communicant minstens de leeftijd te hebben van een kind van groep vier. Leerlingen van groep 8 zullen, na overleg met hun ouders, te kennen kunnen geven dat zij het heilig Vormsel willen ontvangen. Over beide sacramenten en het deelnemen eraan, vindt u meer informatie op de parochie website: www.parochiewillibrord.nl of mettertijd bij de parochieberichten in dit weekblad.

Parochiebedevaart naar Venlo op dinsdag 4 oktober 2022

09.00 uur:   Vertrek vanuit Loon op Zand naar Venlo

10.00 uur:   Tussenstop voor koffie/thee/gesorteerd gebak in Liessel

12.00 uur:   Eucharistieviering in de kapel van O.L.V. van Genooi

                        Aansluitend samenkomst in “Koffieschenkerij Genuujerie”

                        waar we rond 13.30 uur een lunchplank Genuujerie zullen nuttigen;

                        Soep van de dag

                        2 sneden boerenbrood

                        Ham/kaas/kroket/gebakken ei/sla en garnering

                        Koffie/thee

                        (andere consumpties gedurende deze maaltijd zijn voor

                      eigen rekening)

15.00 uur:   Lof in de St. Martinuskerk, Venlo-centrum

                        Tot 17.00 uur is er ruimte om op eigen gelegenheid Venlo-centrum  

                       te verkennen en voor wie wil, zelf nog iets te gebruiken.

17.00 uur     Vertrek naar Loon op Zand

18.30 uur:   Geplande aankomsttijd in Loon op Zand

 

De prijs van deze verzorgde bedevaart bedraagt € 55,00 p.p.

Heilige van de dag
4 september: Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu (Skopje26 augustus 1910 – Calcutta5 september 1997), was een katholieke zuster, stichteres van de Missionarissen van Naastenliefde en Nobelprijswinnares voor de vrede. Getroffen door het lot van de talloze dakloze zieken en stervenden, zwervende kinderen, hongerigen en leprozen besloot zij zich te wijden aan deze armsten der armen in India. De congregatie die ze in 1950 stichtte telde in 2012 meer dan 4500 leden met 300 tehuizen en was actief in 133 landen. In 2003 werd ze zalig verklaard en op 4 september 2016 heilig.

Indien u wenst deel te nemen kunt u contact opnemen met het secretariaat in Loon op Zand of het parochieel centrum in Kaatsheuvel.

Achter in de kerken liggen ook deelname formulieren.

 

24 augustus 2022

Kent u de website van de parochie H. Willibrord al? Onze RK parochie H. Willibrord omvat de kerken van Loon op Zand, Kaatsheuvel en De Moer en een deel van Sprang Capelle. Via de website www.parochiewillibrord.nl proberen wij u alle informatie te geven die voor u van belang is. U kunt de menubalk volgen en zo door de pagina’s heen bladeren. Wij hopen dat u vindt wat u zoekt? U vindt er o.a. de link naar de komende online uitzending van de H. Eucharistieviering, die u ook terug kunt kijken op de pagina H.Mis in de groene balk. Wij proberen de informatie actueel en correct te houden. Dat vraagt de nodige inspanning, dus mocht u suggesties hebben dan houden wij ons aanbevolen. Overzicht vieringen in weekblad de Duinkoerier De lezers van de Duinkoerier vinden wekelijks een overzicht van de vieringen in de vier kerken van onze parochie. Maria tenhemelopneming- Devotie tot de Moeder van God De Eucharistieviering op 15 augustus was een waar hoogfeest. Het was een prachtige viering met mooie zang. De Kerk leert dat Maria met lichaam en ziel is opgenomen ten hemel. Zo bijzonder is haar plaats in de heilsgeschiedenis van God met mensen. Dit hoogfeest mag de hoop in ons versterken van onze toekomst bij God eens. Niets van schoonheid kan tippen aan de oneindige schoonheid van de Moeder van Jezus. Ons gebed brengt zij bij Hem. Parochiebedevaart naar Venlo op dinsdag 4 oktober 2022 09.00 uur: Vertrek vanuit Loon op Zand naar Venlo 10.00 uur: Tussenstop voor koffie/thee/gesorteerd gebak in Liessel 12.00 uur: Eucharistieviering in de kapel van O.L.V. van Genooi Aansluitend samenkomst in “Koffieschenkerij Genuujerie” waar we rond 13.30 uur een lunchplank Genuujerie zullen nuttigen; Soep van de dag 2 sneden boerenbrood Ham/kaas/kroket/gebakken ei/sla en garnering Koffie/thee (andere consumpties gedurende deze maaltijd zijn voor eigen rekening) 15.00 uur: Lof in de St. Martinuskerk, Venlo-centrum Tot 17.00 uur is er ruimte om op eigen gelegenheid Venlo-centrum te verkennen en voor wie wil, zelf nog iets te gebruiken. 17.00 uur Vertrek naar Loon op Zand 18.30 uur: Geplande aankomsttijd in Loon op Zand De prijs van deze verzorgde bedevaart bedraagt € 55,00 p.p. Indien u wenst deel te nemen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Loon op Zand of het parochieel centrum in Kaatsheuvel. Achterin de kerken liggen ook formulieren voor deelname. 22e zondag door het jaar 28 augustus God roept iedere mens en nodigt uit samen te komen rond zijn woord. De H. Schrift is geestelijk voedsel. Ook nodigt Hij ons uit aan zijn Tafel. Daarom mogen wij ons welkom voelen, want wij worden door Hem opgetild uit onze kleinheid en Hij geeft ons zijn genade. Iedere mens van goede wil mag zijn of haar hart openen voor die genade. Ervaar dat je in Gods volle liefde mag delen, je ontvangt het om niet. Heilige van de dag 24 augustus: H. Bartholomeüs, apostel en martelaar – Feest Bartolomeus behoorde tot de twaalf leerlingen die Jezus zelf als zijn meest intieme vriendenkring had uitgekozen (Matteus 10,03; Markus 03,18; Lukas 06,14). Men neemt aan dat hij dezelfde is als de trouwe Joodse wetgeleerde Nathanaël, aan wie Filippus kwam berichten: “Wij hebben Hem gevonden van wie Mozes in de Wet geschreven heeft en de profeten: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.”

17 augustus 2022

Een welverdiende vakantie

Toen de apostelen zich weer bij Jezus voegden, brachten zij Hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak hij tot hen: “Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit.”

Dat het na gedane arbeid goed rusten is komt in de Bijbel meerdere malen terug. De mens, of liever gezegd ons lichaam en onze geest, kunnen niet altijd maar aan het werk of aan het studeren zijn. We hebben op gezette tijden wat rust en ontspanning nodig: vakantie! Een verandering van omgeving. Een ander land, een andere keuken. Een andere cultuur om je in onder te dompelen. Een andere taal en andere gebruiken. Of… Juist een vakantie in eigen land. Zelfs de steeds populairder wordende staycation, waarbij mensen niet weg gaan maar juist thuis blijven en daar genieten van de welverdiende rust.

Op welke manier je ook van je rust wilt genieten, in binnen- of buitenland, in een hotel of in je eigen huis, het pastorale team wenst je een hele fijne, veilige, avontuurlijke of juist ontspannende, maar vooral een heel rustgevende vakantie toe!

 Parochiebestuur H. Willibrord zoekt versterking

Wil je bestuurservaring opdoen bij een grote organisatie? Wil je dienstbaar zijn aan de samenleving? Zoek je meer in het leven dan wat er op televisie voorbijkomt?

Als het antwoord op een van bovenstaande vragen “ja” is, dan hebben wij een mooie kans voor je. De Parochie H. Willibrord heeft vanwege natuurlijk verloop een aantal vacatures in het bestuur, onder andere voor een vice-voorzitter (per direct), een penningmeester (vanaf volgend jaar, maar je zou nu al mee kunnen lopen met de huidige penningmeester), en bestuursleden met een bijzondere portefeuille, zoals communicatie, personeel & vrijwilligers, enzovoort. Wat je talent ook is, we willen je graag een kans geven het te ontplooien! De vacature voor secretaris is tot onze blijdschap onlangs vervuld. Veel dank daarvoor. Het parochiebestuur beheert, namens de geloofsgemeenschap, de materiële goederen van de parochie (bijvoorbeeld de vier prachtige kerken die we rijk zijn), ondersteunt en adviseert het pastorale team, en spreekt namens de geloofsgemeenschap bij bijzondere gelegenheden. Het voltallige bestuur vergadert minimaal 8 maal per jaar.

Meer weten? Neem contact op met het parochiesecretariaat: secretariaat@parochiewillibrord.nl

Bedevaart oktober 2022
Op dinsdag 4 oktober organiseert de parochie een bedevaart naar Venlo met een Eucharistieviering in de kapel van O.L.V. van Genooi en een lof in de

 St. Martinuskerk. Wij hopen van harte dat deze bedevaart na twee jaar coronabeperkingen doorgang kan vinden. Het dagprogramma wordt nog uitgewerkt. Noteer deze datum alvast in uw agenda. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. 

Openstelling St. Jan Kaatsheuvel

In juli en augustus open kerk. wo. t/m zo van 13.30 – 16.30 uur

Openstelling portaal kerk Loon op Zand

Dagelijks van 9.00 – 17.00 uur

20 juli 2022

Pauselijke groet en zegen voor deelnemers Nationale Bedevaart Brielle

 De bedevaartkerk in Brielle beleefde op zaterdag 9 juli een historische dag. Het was precies 450 jaar geleden dat op 9 juli 1572 op deze plek de Martelaren van Gorcum om het leven werden gebracht. En voor het eerst sinds 2019 kon de Nationale Bedevaart weer met veel mensen worden gevierd. Zouden veel pelgrims de tocht naar Brielle gaan maken?

“Je weet het maar nooit als je een uitnodiging uit doet gaan”, zei bisschop Van den Hende daarover in zijn homilie. De bisschop verwees naar gelijkenissen die Jezus vertelt over uitnodigingen waarop mensen niet reageren (Lucas 14, 15-24; Matteüs 22, 2-10). “Het is fijn dat u met zovelen bent”, benadrukte daarom de bisschop. In groten getale gaven mensen gehoor aan de uitnodiging om op 9 juli naar Brielle te komen. En zo hoorden 900 pelgrims hoe custos Glas van het bedevaartsoord bij aanvang van de viering een groet en zegen van paus Franciscus voor hen voorlas. De boodschap, ondertekend door de staatssecretaris van de Heilige Stoel kardinaal Parolin, werd toegestuurd aan bisschop Van den Hende via de nuntiatuur door Mgr. Dellagiovanna.

Zegen paus Franciscus

De paus hoopt dat door de voorspraak van de heilige Martelaren van Gorcum “de Kerk in uw land gesterkt zal worden door de Heilige Geest om vol vreugde te blijven getuigen van de schoonheid van ons katholiek geloof, om de eenheid tussen de christenen te bevorderen en om de barmhartige liefde van Jezus uit de breiden tot de armsten van onze broeders en zusters”, aldus de groet. Aan alle deelnemers verleende de Heilige Vader “zijn zegen als een bevestiging van vreugde en vrede in Christus de Heer.” De Martelaren van Gorcum stierven vanwege hun geloof in de eucharistie en hun trouw aan de paus. Dat de huidige paus zijn zegen gaf aan alle deelnemers aan de Nationale Bedevaart was daarmee een indrukwekkend moment.

Kardinaal Eijk en bisschoppen uit verschillende bisdommen concelebreerden. Onder de concelebranten waren ook religieuzen en de vertegenwoordiger van de nuntiatuur. Pelgrims kwamen met eigen vervoer en er reden ook in totaal negen bussen naar Brielle.

“Ik ben blij dat u vandaag hier bent”, aldus bisschop Van den Hende, “dat u gehoor heeft gegeven aan de uitnodiging en niet andere prioriteiten heeft gesteld vandaag. Ik bid en hoop met u, dat we altijd de Heer voorrang geven in ons leven, dat we altijd zijn liefde opnieuw ontvangen en daarvan getuigen.”

Passiebloemen

Aan het eind van de viering nodigde custos Glas de bedevaartgangers uit om een gebedsintentie te schrijven op een speciale bloemenkaart die was uitgedeeld. Naast elkaar vormen de kaarten een patroon met passiebloemen die met elkaar verbonden zijn. Het is een uitdrukking van de verbondenheid van gelovigen in de gemeenschap van de Kerk. In de bedevaartkerk zelf is dit zichtbaar in negentien passiebloemen die bij het hoogaltaar in een kunstwerk via sierlijke ranken met elkaar verbonden zijn. Elke passiebloem staat voor één martelaar.

Na de eucharistieviering was er ruim gelegenheid voor onderlinge ontmoeting rondom de kerk tijdens de lunch. Daarvoor was catering aanwezig en pelgrims namen zelf broodjes mee. Voor alle bedevaartgangers was er een exemplaar van Tussenbeide. Het magazine van het bisdom Rotterdam staat in het zomernummer uitgebreid stil bij 450 jaar Martelaren van Gorcum. In de middag werd de rozenkrans gebeden en de kruisweg op het martelveld. Daarna werd de Nationale Bedevaart 2022 afgesloten met een plechtige vespers in de bedevaartkerk met aansluitend een sacramentsprocessie en pelgrimszegen op het martelveld.

Gebed voor Werelddag Grootouders en Ouderen beschikbaar

 Zondag 24 juli viert de Kerk voor de tweede keer de Werelddag van de Grootouders en Ouderen. De paus heeft deze dag in 2021 tijdens de coronapandemie ingesteld om aandacht te vragen voor en van de ouderen. In zijn boodschap voor deze dag in 2022 benadrukt hij dat grootouders en met hen alle ouderen een missie kunnen vervullen en door gebed en geloofsoverdracht een revolutie van tederheid in gang kunnen zetten. Hiervoor is een speciaal gebed beschikbaar en voor parochies middelen om de Werelddag onder de aandacht te brengen. Het gebed is te vinden op www.RKKerk.nl.

 
Bedevaart oktober 2022
Op dinsdag 4 oktober organiseert de parochie een bedevaart naar Venlo met een Eucharistieviering in de kapel van O.L.V. van Genooi en een lof in de

 St. Martinuskerk. Wij hopen van harte dat deze bedevaart na twee jaar coronabeperkingen doorgang kan vinden. Het dagprogramma wordt nog uitgewerkt. Noteer deze datum alvast in uw agenda. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.

13 juli 2022

Deze week treft u een opiniestuk aan van onze bisschop Gerard de Korte
Vind elkaar in het belang van de boer en schepping.

Recent heeft ons kabinet plannen gemaakt de noodzaak om de stikstofuitstoot aanzienlijk terug te dringen. Een van de maatregelen om dat doel te bereiken is het beperken van de veestapel met 30 procent in de komende jaren.  Na de Tweede Wereldoorlog is in Europa ingezet op een efficiënte en intensieve landbouw. Na de crisisjaren van de jaren dertig en de ellende van de oorlogsjaren moesten schaarste en honger definitief worden uitgebannen. Dit Europese project, waarbij terecht de naam van Dr. Sicco Mansholt wordt genoemd, is uitermate succesvol geweest. In het huidige Nederland hebben wij voedsel van hoge kwaliteit, relatief goedkoop en met een hoge veiligheid. Ik vermoed dat de meesten van ons, als zij boodschappen doen in onze goed gevulde supermarkten, daar niet of nauwelijks bij stil staan. Maar wij mogen er onze boeren dankbaar voor zijn.

Schaduwzijde
Meer en meer komt echter ook de schaduwzijde van deze intensieve landbouw in beeld. Naar de mening van veel deskundigen leven er te veel dieren op een te klein grondgebied. De bijdrage van de landbouw aan de stikstofuitstoot is aanzienlijk. Het kabinet stelt dat als het gaat om stikstofuitstoot de plafonds zijn bereikt. De regering wil daarbij niet wegkijken en de uitstoot substantieel omlaag brengen. Vandaar dat het kabinet bovengenoemde plannen heeft ontwikkeld. Het zal duidelijk zijn dat een groot aantal boeren een dergelijk plan als uitermate bedreigend zal ervaren. De regeringsplannen hebben consequenties voor een houdbare bedrijfsvoering. Wat kan de Kerk  over deze kwestie  zeggen?

Pauselijk spreken
De Kerk heeft vanuit Schrift en Traditie veel wijsheid in huis over God, mens en maatschappij maar niet over de beste landbouwmethode. Op basis van zoveel mogelijk data moet beleid gemaakt worden en uiteindelijk is op dit punt het laatste woord aan onze politici. Maar de Kerk heeft wel een visie op de goede en rechtvaardige samenleving die hopelijk ook in het landbouwdebat kan helpen bij een juiste oriëntatie. Paus Franciscus schonk ons in 2015 zijn sociale encycliek Laudato Si. Het centrale woord in de encycliek is integrale ecologie. De paus pleit voor een cultuur van het leven. Het gaat om de bescherming van het ongeboren leven en het aftakelende leven maar ook om globale sociale gerechtigheid en zorg voor onze aarde als Gods schepping en ons gemeenschappelijk huis. Wat betekent dit alles voor het landbouwdebat?

Verduurzamen
In het licht van Laudato Si is een economische en ecologische transitie zeer wenselijk. Een en ander betekent dat onze productiemethoden en consumptiepatronen moeten worden verduurzaamd. Deze transitie kan niet van vandaag op morgen maar vraagt om een overgangstijd. Het is niet rechtvaardig dat individuele boeren door de transitie bovengemiddeld getroffen worden. Als de politiek inzet op een Green Deal, waar vanuit katholiek sociaal denken zeker veel voor te zeggen valt, dan zullen individuele boeren moeten worden geholpen om hun bedrijfsvoering aan te passen en te vergroenen. Bij een uitkoop van boeren die met hun bedrijf willen stoppen, moet door de overheid vanzelfsprekend een rechtvaardige prijs worden betaald.

Faire dialoog
De komende jaren zal een fair en zakelijk debat noodzakelijk zijn. Een debat waarbij niet op de mens maar op de bal wordt gespeeld. Juist ook in het landbouwdebat zouden de emoties moeten worden getemperd ten gunste van een redelijke argumentatie. Overheid, milieugroepen en boeren zullen met elkaar intensieve gesprekken voeren. Er is vaak al de helft gewonnen als mensen in elkaars schoenen gaan staan en elkaars argumenten proberen te begrijpen. Uiteindelijk moet een houdbare oplossing worden gevonden waarbij zowel aan het belang van Gods schepping als aan het belang van boeren recht wordt gedaan. Onze geloofsgemeenschappen zouden katholieke boeren, overheden en milieubeschermers kunnen faciliteren als het gaat om ontmoeting en debat. Een beproefde methode vormt de dialoogtafel. Niet het strijdgesprek staat dan centraal maar het aandachtig luisteren naar de ander. Laten wij hopen dat in dit debat uiteindelijk de beste argumenten de koers zullen gaan bepalen. Er staat veel op het spel. Het geluk van talloze boerengezinnen maar ook het goed beheer van deze aarde die de Schepper aan ons heeft toevertrouwd.

Mgr. dr. Gerard de Korte
bisschop van ’s-Hertogenbosch

Zondag 24 juli feest van St. Anneke in De Moer

Jaarlijks tegen eind juli wordt in De Moer Sint-Anna herdacht. Anna was de moeder van Maria, die later de moeder van Jezus zou worden. Deze heilige is vooral populair bij vrouwen die de ware nog niet hebben gevonden:

“Sint-Anneke, Sint-Anneke, geef me toch een manneke”
De viering om 9.30 uur is een Woord en Communieviering. Na afloop is er gelegenheid voor koffiedrinken en ontmoeting in de kerk.