Afscheidsviering Pastor Groos

Het was een mooie afscheidsviering voor pastor Groos.
Tijdens een plechtige eucharistieviering in de St. Jan te Kaatsheuvel heeft pastor Groos afscheid genomen van de parochie H. Willibrord.
Het mooiste afscheid is, als je tegen elkaar kunt zeggen: “Vrede en alle goeds!” Woorden van dankbaarheid en hoop.
Door de Coronaperiode waren we, als parochie, nog niet in staat geweest om afscheid van pastor Groos te nemen.
Hij is inmiddels met emeritaat.
Vele parochianen zijn uit alle kerken van onze parochie naar de eucharistieviering gekomen om te vieren en te danken voor de goede priesterlijke inzet van pastor Groos.
Het gemengd koor o.l.v. dirigent Sjaak Kazen luisterde de eucharistieviering op met mooie gezangen.
Na de viering was er gelegenheid om pastor Groos te ontmoeten, te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken.
We kijken dankbaar terug op de inzet van pastor Groos.
Ten gevolge van een Wifi storing hebben we alleen maar audio kunnen uitzenden.


Afscheid pastor Groos
Door de Coronaperiode zijn we als parochie nog niet in staat geweest om afscheid van pastor Groos te nemen.
Hij is inmiddels met emeritaat. Wij willen hem als parochiegemeenschap bedanken voor zijn priesterlijke diensten op zondag 26 juni om 11.00 uur tijdens de Eucharistieviering in kerk St. Jan te Kaatsheuvel.
We hopen dat u in de gelegenheid bent om pastor Groos na de viering te ontmoeten, te bedanken voor zijn inzet en samen met hem een kop koffie of thee te drinken.

Actueel

7 februari 2024

Terugblik Gezinsviering 4 februari

In de gezinsviering werden de vormelingen en de communicanten uit onze parochie voorgesteld aan de gemeenschap. Het was heel bijzonder om in een volle kerk te vertellen wie je bent en wat je hobby is. De kinderen en de jongeren slaagden daar goed in. Het thema van de viering was: “Daarom ben ik gekomen”. Wij vragen ons wel eens af; waar gaan we naar toe als wij op vakantie gaan, wat zal ik krijgen op mijn verjaardag? De leerlingen vragen zich waf wat Jezus doet. Gaandeweg ontdekken zei dat Jezus preekt, wonderen verricht, zieken geneest en mensen geruststelt. Wat Jezus doet wordt ook doorverteld. Anderen gaan getuigen van de vreugde die het geloof brengt en dat wij er moedige mensen van worden. Jezus leerde de kinderen ook dat alles gebeurt vanuit het gebed. Bidt tot God, het is je online verbinding met Hem. Gebed maakt ons sterk en helpt ons Gods boodschap beter te verstaan. Vertrouw maar op Jezus en de wereld zal meer vredevoller worden. Na de druk bezochte viering was er koffie, thee, ranja met iets lekkers. Allemaal bedankt voor het samen vieren en voor alle voorbereidingen.

Reliek Heilige Bernadette komt naar Nederland

De Heilige Bernadette Soubirous komt naar Nederland. Een bijzondere schrijn met haar reliek (een stuk van het gebeente) komt in april vanuit Lourdes naar Nederland en maakt dan een rondgang door het land. Tussen 1 en 29 april wordt de reliek in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen.
De rondgang begint op Tweede Paasdag (1 april) in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Maastricht en eindigt op zondag 28 april in de Sint-Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch. In de weken daartussen wordt de reliek in tal van kerken verspreid door het land ontvangen. Op al die plekken worden vieringen, processies en activiteiten rond de reliek georganiseerd.

Bernadette Soubirous

De Heilige Bernadette Soubirous (1844 – 1879) was het destijds 14-jarige meisje dat in 1858 in de Zuid-Franse stad Lourdes achttien keer een verschijning van Maria zag. Lourdes groeide daarna uit tot een van de grootste Mariabedevaartoorden ter wereld, die elk jaar door miljoenen pelgrims wordt bezocht. Bernadette trad enkele jaren na de verschijningen in bij de Zusters van Liefde in het Saint-Gildardklooster in Nevers. Daar overleed ze in 1879. Sinds 1925 ligt haar lichaam opgebaard in een glazen schrijn in de kloosterkapel.
In het kader van het proces tot zalig- en heiligverklaring van Bernadette zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard. Bij bijzondere gelegenheden wordt de schrijn of een kleinere reliekhouder in processies meegedragen. Sinds enkele jaren leent het heiligdom van Lourdes een van de relieken voor kortere tijd uit aan bisdommen over de hele wereld. De reliek is de afgelopen jaren al in tal van landen ontvangen.

Reliekenverering

Relieken zijn overblijfselen van heiligen. De verering van relieken speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in het geloof van christenen. Het brengt de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen. Met de rondgang van de reliek van Bernadette door Nederland wordt ook de boodschap van Lourdes opnieuw onder de aandacht gebracht als plaats waar mensen kracht en troost kunnen vinden.

Vrijwilligers in de kerken zijn goed voor maar liefst 28.000 fulltime banen

Vrijwilligers zijn de olie van kerkelijk Nederland. De tijd die vrijwilligers in ons land aan de kerk besteden, staat gelijk aan zo’n 28.000 FTE”, aldus professor Lucas Meijs. Actie Kerkbalans, de jaarlijkse fondsenwervende actie waarmee plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage vragen, draait bijna volledig op vrijwilligers. Al vijftig jaar. Die vrijwillige inzet heeft grote waarde, voor kerkgemeenschappen én voor de samenleving.
Binnen onze parochie kunnen we nog diverse vrijwilligers gebruiken. Op de parochiewebsite: www.parochiewillibrord.nl vindt u meer informatie.


31 januari 2024

Vacature penningmeester parochiebestuur.

Wie helpt ons?
In oktober a.s. komt de portefeuille van huidig waarnemend penningmeester in het parochiebestuur beschikbaar. Het is van groot belang dat iemand uit onze parochiegemeenschap deze taak op zich wil nemen.
Onze parochie staat voor grote uitdagingen in een tijd dat alle hulp en kennis welkom is. Wij bevinden ons momenteel in de vakantietijd maar als u interesse heeft in deze portefeuille of kent u iemand die deze belangrijke taak op zich wil nemen voor onze parochiegemeenschap, laat het ons dan a.u.b. weten.
Het zou fijn zijn als er iemand uit de kernen Loon op Zand, De Moer of Kaatsheuvel is vertegenwoordigd in het parochiebestuur.
Aarzel niet om ons te bellen. Pastoor Luijckx 0416 – 361215

Streamer gevraagd voor uitzendingen kerk

Om praktische redenen komen, tot een nader te bepalen datum, de wekelijkse uitzendingen van de eucharistievieringen vanaf 28 januari alleen nog maar vanuit Loon op Zand. Indien er iemand in Kaatsheuvel kennis heeft van het streamen van de viering en ons hierin zou willen steunen/helpen horen wij dat graag.

Intentie Stille Omgang 20l24: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede

Jaarlijks wordt in Amsterdam de Stille Omgang georganiseerd, de editie van 2024 vindt plaats op zaterdag 16 maart. De intentie van 2024 voor de omgang is: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’. Bisdommen organiseren op 16 maart reizen naar Amsterdam zodat onder anderen jongeren gezamenlijk mee kunnen lopen met de Stille Omgang.
De Stille Omgang is een route die door Amsterdam wordt gelopen om het Mirakel van Amsterdam te herdenken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een pries­ter de H. Communie uit­gereikt, de man nuttigde het Lichaam van Christus en moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Allerheiligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd duidelijk dat de Hostie niet verteerd was door het lichaam en ook niet verbrand was door het vuur. De priester haalde het Allerheiligste Sacrament op en bracht het naar de Sint Nicolaas­kerk.
Door een vondst in 1881 werd de route die de priester destijds heeft afgelegd met het Allerheiligste ontdekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille Omgang is begonnen. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel.
Kijk voor meer informatie, over aanmelden en dergelijke, ook op stille-omgang.nl en kijk op de site van je bisdom of er een gezamenlijke reis naar Amsterdam wordt georganiseerd.

Nationale bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

2025 wordt er in de katholieke kerk weer een Heilig Jaar gehouden.
De Nederlandse bisdommen organiseren dan een nationale bedevaart naar Rome. In oktober 2023 zijn in het hele land zogeheten ‘save-the-date-posters’ verspreid om die reis, die gepland staat binnen 26 april tot en met 3 mei 2025, aan te kondigen.
Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en gebaseerd is op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten ‘heilige deuren’, waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.
Paus Franciscus heeft gelovigen uit de hele wereld uitgenodigd om tijdens het Heilig Jaar 2025 op bedevaart naar Rome te komen. Tijdens de meivakantie van dat jaar wordt er vanuit katholiek Nederland een nationale bedevaart naar Rome aangeboden. Pelgrims uit alle bisdommen en katholieke maatschappelijke organisaties trekken dan samen naar het graf van de apostelen Petrus en Paulus.
Op het programma staat een gezamenlijke viering in de Sint-Pieter, maar ook in de andere bekende basilieken. Daarnaast heeft ieder bisdom ook eigen vieringen in een van de vele kerken in Rome. Op woensdag in die week staat deelname aan de algemene audiëntie van de paus gepland. Mogelijk vindt er ook een aparte ontmoeting van de Nederlandse pelgrims met de paus plaats.
Het internationale thema van het Heilig Jaar 2025 luidt: ‘Pelgrims van de hoop’. Ter voorbereiding op het Jubeljaar is 2024 een jaar van gebed. In de loop van dit jaar zal daar op diverse manieren aandacht voor worden gevraagd.
Wie aan de nationale bedevaart naar Rome wil deelnemen, kan nu alvast de datum in zijn agenda reserveren: 26 april tot en met 3 mei 2025.
Meer informatie volgt op rome2025.nl


24 januari 2024

Op vrijdag 19 januari j.l. was er in de kerk in Loon op Zand een culturele manifestatie. Deze avond was georganiseerd door Do Ivm de sluiting van de Wetering begin januari dit jaar. Bij gebrek aan ruimte voor samenkomst bleek de pastoor bereid de kerk open te stellen om uiting te geven aan ons verlangen samen te blijven komen en elkaar een hart onder de riem te steken.
Pastoor Luijckx sprak voor een bomvolle kerk een welkomstwoord uit voor jong of ouder, van hier, dichtbij of verder weg.
Iedereen die betrokken is op onze Dorpsgemeenschap in Loon op Zand en daar middels deze bijzondere bijeenkomst zijn of haar bijdrage aan heeft gegeven of nog zal geven. Het gaat immers om het culturele hart van ons Dorp, De Wetering, ons Dorpshuis, cultureel centrum, plaats van verenigingen en ontmoeting. Nu gesloten, maar maar het moet blijven kloppen. Daarom zijn samen in die andere kern van ons dorp; de parochiekerk, centrum van geloof en hoop. Het was een heel bijzondere bijeenkomst, afwisselend met zang, muziek en bijdragen van kinderen van onze basisscholen, geweldig.
Wij blijven samenkomen want het hart van de nieuwe Wetering moet blijven kloppen. En…het is de toon die de muziek maakt.
Do re mi fa sol la ti……DO
Het werd een zeer bijzondere bijeenkomst.
Dank je wel DO en alle vrijwilligers voor de geweldige organisatie.
Pastoor Luijckx

Kerkbalans

Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 13 tot 27 januari. Wij krijgen als parochie geen subsidie. Onderhoud van de gebouwen, de koffie, het personeel, het verzorgen van de vieringen, de georganiseerde activiteiten en de missionaire projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Zo blijft u onze parochie steunen, ook nu wij in moeilijke tijden leven en belangrijke beslissingen moeten nemen. Op die manier kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen! Giften kunnen worden overgemaakt of worden gedeponeerd in de bussen die achter in de kerken staan. Hartelijk dank voor uw gift.

Vrijwilligerswerk is waardevol.
Zou jij als vrijwilliger willen komen werken bij onze parochie H. Willibrord. Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Vacature Penningmeester
Vacature medewerkers begraafplaatsonderhoud m/v
Vacature medewerkers kosters m/v
Vacature medewerkers klusteam m/v
Vacature medewerkers acolieten voor uitvaarten m/v
Vacature medewerkers live-uitzendingen m/v
Vacature bestuursleden m/v
Vacature medewerkers secretariaat m/v
Vacature medewerkers Communicatie & Social media m/v
Vacature medewerkers kerk- koperpoetsgroep m/v
Vacature medewerkers Denktank Familiepastoraat m/v
Vacature diverse taken m/v
Staat er iets voor je bij neem dan contact op via secretariaat@parochiewillibrord.nl of telefonisch 0416 361215

Bidweek voor de Eenheid van de Christenen

Over de Week van gebed voor eenheid van christenen
De gebedsweek voor eenheid kent een lange gebedstraditie die ruim 175 jaar geleden al begon. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief. De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.

17 januari 2024

Mededeling vanuit het parochiebestuur m.b.t. de voorgenomen sluiting van de kerk H. Joachim in De Moer.

Beste parochianen,
Zoals u weet heeft onze parochie zoals de meeste parochies het moeilijk om het hoofd financieel boven water te houden. Belangrijke, maar ook moeilijke stappen moeten daarom worden gezet. Het aantal parochianen dat de kerk bezoekt staat niet meer in verhouding tot het aantal kerken.
Het parochiebestuur heeft grote zorgen, immers; de financiële druk van vaste lasten, stookkosten en onderhoud van kerken drukken zwaar op de begroting.
Tevens ligt er druk op de pastorale bediening.
December vorig jaar hebben wij moeten aankondigen dat de kerk van de HH Martelaren van Gorcum tegen het eind van dit jaar zal worden gesloten.
Helaas hebben wij ook moeten besluiten de kerk van de H. Joachim in De Moer eind 2025 aan de eredienst te onttrekken. Tot die tijd kunnen er nog vieringen plaatsvinden in de kerk.
Ook voor de kerk in De Moer zal tegen eind 2025 een herbestemming moeten zijn gevonden daar dit verlichting brengt in de financiële lasten van onze parochie.
Natuurlijk zullen er in 2024 met een mogelijke uitloop naar 2025 consultatieronden zijn met betrokken parochianen voordat de kerk aan de eredienst zal worden onttrokken. Verder is het goed te weten dat de begraafplaats open blijft.
Wij beseffen heel goed dat wij allen een emotionele band hebben met onze kerken en de parochianen in De Moer natuurlijk in bijzonder met hun kerk.
Ook daarom al zijn het opnieuw moeilijke, maar wel noodzakelijke, besluiten die moeten worden genomen om onze parochie levensvatvaar te houden.
We houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen en vertrouwen op uw begrip en gebed voor elkaar.
Parochiebestuur Parochie H. Willibrord
Pastoor Luijckx

Terugblik Gezinsviering 14 januari

Het thema van de gezinsviering was “”Kom en zie wie Hij is”. Afgelopen zondag hoorden we in het evangelie wie Jezus is. Johannes de Doper had over Jezus tegen Andreas gezegd: ‘Kijk, daar is Jezus, een man van vrede’. Andreas zag het, en vertelde het verder aan Simon. Jezus zei tegen Simon, Kefas zul je heten, wat betekent “ Rots”. Jij mag mijn kerk leiden. Simon vertelde het weer verder aan anderen. Zo is het doorgegaan tot vandaag aan toe. Jezus’ licht werd doorgegeven Van de één naar de ander. Dat hebben wij met de kinderen, hun ouder, familie en parochianen mogen vieren. De kinderen hebben hun taakjes goed volbracht en na de Mis werd er nog even fijn nagepraat. Er was koffie, thee, ranja en iets lekkers. Hartelijk dank allemaal.

Actie Kerkbalans

Graag vragen wij u aandacht voor de Actie Kerkbalans die wordt gehouden van 13 tot 27 januari. Wij krijgen als parochie nl. geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, zelfs de koffie, maar ook het personeel, het verzorgen van de vieringen, de georganiseerde activiteiten, missionaire projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Zo blijft u onze parochie steunen en kunnen we samen van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen! Giften kunnen worden overgemaakt of worden gedeponeerd in de bussen die achter in de kerken staan. Hartelijk dank voor uw gift.
Goed te weten dat dit jaar de actie Kerkbalans, de grootste fondswervende aktie van Nederland, vijftig jaar bestaat. Helpt u mee om onze parochie H. Willibrord in stand te houden?

Aanmelden voor de WJD@home kan nu: ga mee naar Ameland van 26-28 januari

De WJD@Home is inmiddels een bekend landelijk evenement voor jongeren die serieus met hun geloof bezig zijn. Van 26 tot en met 28 januari vinden de volgende ‘mini-Wereldjongerendagen’ plaats op Ameland. De aanmelding is geopend. Het Waddeneiland biedt aan jongeren een ideale setting om elkaar te ontmoeten en samen het geloof te vieren. ‘Je maakt nieuwe vrienden, ziet bekenden terug die je hebt ontmoet tijdens de Wereldjongerendagen in Lissabon, er is een catechese van bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops. Van harte welkom van 26 tot en met 28 januari op Ameland!’ WJD@Home 2024 is voor jongeren van 16 tot 30 jaar en wordt georganiseerd onder de vlag van Jong Katholiek. De kosten voor deelname bedragen € 95 per persoon. De aanmelding is geopend! Kijk voor meer informatie op de website WJDJ@Home.


10 januari 2024

Vacatures Parochiebestuur

Er zijn nog steeds vacatures in ons parochiebestuur. Help ons met uw talenten, zodat wij dit nieuwe jaar hoopvol verder kunnen gaan. Wij zoeken nog bestuursleden voor de portefeuilles personeel en vrijwilligers, secretaris, penningmeester en extra bestuurslid (iemand die wellicht op gebied van jeugd- en jongeren zitting wil nemen in het bestuur.
De afwisselende werkzaamheden worden steeds met veel inzet en enthousiasme verricht. Voel u vrij om mij hierover aan te spreken zodat onze mooie parochie goed bestuurd kan blijven. Heeft deze oproep uw interesse gewekt, dan hoor ik graag van u. Pastoor Luijckx

Actie Kerkbalans

Binnenkort kunt u een brief van de parochie met als onderwerp Actie kerkbalans ontvangen.
Wat is Kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari!
Geef jij om je kerk? Doe dan mee! Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen

2024 wordt in de Rooms-Katholieke Kerk een themajaar van het gebed

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt 2024 een themajaar van het gebed. Het Vaticaan heeft dit thema voor komend jaar uitgeroepen als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025. Het Jaar van Gebed zal in Nederland vanaf de Veertigdagentijd z’n beslag gaan krijgen.
Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Net als destijds heeft het Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar vastgesteld. In 2024 is dat het gebed.
Voor dit Jaar van Gebed in 2024 in voorbereiding op het jubeljaar van 2025 worden in de bisdommen initiatieven rond het thema ‘gebed’ gepland. Landelijk wordt vanuit een interdiocesane werkgroep Heilig jaar gewerkt aan enkele publicaties. Het Jaar van Gebed zal in Nederland vanaf de Veertigdagentijd starten.


Lees verder klik hier